Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle"

Transkriptio

1 Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle

2 Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS... 5 YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS... 5 MUU LISÄKOULUTUS... 5 NUORTEN 2+1 MALLI... 5 NÄYTTÖTUTKINNOT... 6 HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 7 HALLINTO JA LAINSÄÄDÄNTÖ... 8 TALOUDELLISET TUET OPINTOSOSIAALISET EDUT OPISKELIJALLE...10 TALOUDELLISET TUET TYÖNANTAJALLE...11 OSAPUOLTEN ROOLIT JA SITOUTUMINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA KOULUTUS JA TIETOPUOLISET OPINNOT TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT...14 TEMPO TYÖPAIKKAKOULUTTAJIEN KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT...15 ARVIOINTI JA TODISTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI...16 TIETOPUOLISTEN OPINTOJEN ARVIOINTI...17 TODISTUKSET...17 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI...18 JATKO-OPINTO-MAHDOLLISUUDET...19 MUUTOKSET OPPISOPIMUKSEN AIKANA KANSAINVÄLISYYS OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET LOMAKE OPINTOSOSIAALISET EDUT -HAKEMUS Seurasin hänen olkapäänsä yli ja kainalon alta. Mallista oppii parhaiten, kisällinä tai oppisopimuksella. Olen ihmetellyt minkä vuoksi kouluissa pitää lukea niin paljon kirjoja, kun voitaisiin lähteä ulos, korjaamoihin, toimistoihin ja työhuoneille katsomaan kuinka ne tekevät, jotka ovat ikänsä tehneet. (Tuomas Kyrö 2012) 2 RUSKEA KASTIKE Painos 1/2014

3 TERVETULOA OPPISOPIMUS- YHTEISTYÖHÖN! Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen koulutusmuoto. Ammattitaito hankitaan pääosin omalla työpaikalla oppien. Opiskeluun kuuluu myös tietopuolisia opintoja oppilaitoksessa. Oppaassa on tietoa oppisopimuksesta koulutusmuotona, lainsäädännöstä, oppisopimuksen käytännön toteutuksesta ja arvioinnista. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun oppisopimuskeskus toimii oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä Pirkanmaan alueella niin nuorten kuin aikuistenkin koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista koulutetaan henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus sopivan koulutuksen omaavaa työntekijää ei löydy työmarkkinoilta tarjotaan nuorelle mahdollisuus työsuhteeseen ja ammatilliseen koulutukseen tarjotaan työttömälle mahdollisuus työsuhteeseen ja ammatilliseen koulutukseen yrittäjänä toimiva haluaa itse aloittaa koulutuksen koulutetaan sukupolven vaihdoksessa jatkaja yritykselle 3

4 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöistä ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on useimmiten ammatillisen näyttötutkinnon suorittaminen. Tutkinto voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Tohtori Lisensiaatti Ylemmät korkeakoulututkinnot Ylemmät amk-tutkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnot Ylioppilastutkinto Lukiot Ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset oppilaitokset PERUSOPETUS ESIOPETUS * Sinisellä merkittyjä koulutuksia voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena. 4

5 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO sopii työntekijälle, joka on kiinnostunut uudesta alasta tai jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Perustutkinnot antavat perusvalmiudet toimia alan työtehtävissä. Samat perustutkinnot voi suorittaa myös opetussuunnitelmaperusteisena kolmivuotisena ammatillisena peruskoulutuksena. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa oppisopimusmuotoisissa perustutkinnoissa on keskimäärin ja koulutusaika 2 3 vuotta. AMMATTITUTKINTO sopii työntekijälle, jolla on jo alan työkokemusta. Ammattitaitovaatimukset on määritelty niin, että niiden saavuttaminen edellyttää alan aikaisempaa ammatillista perustutkintoa ja/tai riittävää työkokemusta. Ammattitutkinnot antavat hyvät ammatilliset valmiudet toimia alan tehtävissä. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa on keskimäärin ja koulutus kestää 1,5 2 vuotta. ERIKOISAMMATTITUTKINTO sopii työntekijälle, jolla on alan vankka työkokemus. Erikoisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja riittävä työkokemus, pystyy suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa on keskimäärin ja koulutus kestää 1,5 2 vuotta. YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS Päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella oman ammattialansa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai oman yritystoiminnan kehittämiseen liittyvään yrittäjyyden tutkintoon. Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella oppimisympäristönä on oma yritys ja ohjaajana toimii toinen yrittäjä. MUU LISÄKOULUTUS Oppisopimuskoulutus voi olla myös ei-tutkintotavoitteista, 4 12 kk pituista lisäkoulutusta. Siinä syvennetään ja laajennetaan ammattitaitoa sekä hankitaan erikoisosaamista. Koulutus suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan koulutustarpeiden pohjalta. NUORTEN 2+1 MALLI 2+1 -malli on yksi tapa suorittaa ammatillinen perustutkinto. Mallissa kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan oppilaitoksessa ammatin perustiedot ja taidot ja opintojen kolmas vuosi suoritetaan oppisopimuksella, jolloin oppisopimuksen kesto on 6 9 kk. 5

6 NÄYTTÖTUTKINNOT Opetushallituksen vahvistamissa tutkinnon perusteissa määritellään tutkinnon edellyttämä ammattitaito, mitä tietoja ja taitoja opiskelijan tulee koulutuksen aikana saavuttaa. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan tulee perehtyä tutkinnon perusteisiin. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvien työtehtävien suunnittelussa otetaan huomioon tutkinnon osaamisvaatimukset sekä työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ammattitaidon hankkimiseen. Työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia. Myös tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa suunnitellaan ja toteutetaan tutkinnon perusteiden pohjalta. Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta Näyttötutkinto suoritetaan pääsääntöisesti opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä Tutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Oppilaitos vastaa tutkintotilaisuuden organisoinnista. Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma, johon kirjataan mitä tutkinnon osia opiskelija suorittaa sekä missä, milloin ja millä tavoin tutkintotilaisuudet järjestetään. Näyttötutkinto suoritetaan pääsääntöisesti opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä, joita voidaan tarvittaessa täydentää suullisesti, kirjallisesti tai muilla tavoin. Tutkintosuorituksen ajankohdasta sovitaan etukäteen tutkinnon suorittajan kanssa. Suoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että työskentelyä arvioidaan. Esimerkiksi asiakaspalvelutaitojen osoittaminen tapahtuu arvioimalla työpaikalla tapahtuvaa asiakaspalvelutilannetta. Tutkintotilaisuuksia on tarvittaessa mahdollista järjestää myös oppilaitoksissa. Tutkintosuorituksen arvioivat tutkintotilaisuudessa oppilaitoksen vastuuhenkilö ja kaksi työelämän edustajaa. Opiskelijan työpaikkakouluttajan ei suositella olevan arvioijana tutkintotilaisuudessa. Yrittäjäopiskelijan tutkintotilaisuudessa arvioijana toimii oppilaitokseen edustajan lisäksi edustaja esimerkiksi toisesta yrityksestä tai sidosryhmästä. Tutkinnon suorittajalle tulee tarjota mahdollisuus myös tutkintosuorituksen itsearviointiin. Oppilaitos perehdyttää työpaikan arvioijat arviointiin. 6 Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteessa Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteesta Arvioinnista laadittujen dokumenttien ja tutkinnon suorittajan itsearvioinnin sekä muun mahdollisen arviointiaineiston perusteella kolmikantainen arvioijaryhmä kokoontuu arviointikokoukseen, jossa tehdään tutkinnon osan arviointiesitys tutkintotoimikunnalle. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1 3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuorituksen arviointi tehdään hyväksytty tai hylätty -periaatteella. Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkinnon edellyttämät osat, myöntää kyseisen alan tutkintotoimikunta tutkintotodistuksen.

7 HENKILÖKOHTAISTAMINEN Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistamisen periaatteena on suunnitella ja toteuttaa oppisopimuskoulutus ottamalla huomioon opiskelijan lähtötilanne, aiemmin hankittu osaaminen, nykyiset osaamis- ja koulutustarpeet sekä työpaikan oppimisympäristö ja tutkinnon suorittamismahdollisuudet. Henkilökohtaistamista tehdään koko oppisopimuskoulutuksen ajan, koulutukseen hakeuduttaessa, ammattitaitoa hankittaessa ja tutkinnon suorittamisessa. Henkilökohtaistamiseen liittyvät asiat dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskeviin asiakirjoihin. HENKILÖKOHTAISTAMINEN Oppisopimus ja henkilökohtainen opiskeluohjelma Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilökohtainen opiskeluohjelma laaditaan oppisopimusta solmittaessa ja se liitetään oppisopimukseen. Henkilökohtainen opiskeluohjelma toimii oppisopimuskoulutuksen toteutuksen runkona ja siinä kuvataan koulutukseen kuuluvat työtehtävät, tietopuolisten opintojen sisältö ja näiden aikataulutus. Henkilökohtaistamissuunnitelman avulla täsmennetään koulutuksen toteuttamiseen liittyviä asioita sekä tutkinnon suorittamisen suunnittelua. Henkilökohtaistamiseen liittyvää suunnittelua tehdään yhteistyössä opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan, oppisopimuskeskuksen, oppilaitoksen ja tutkinnon järjestäjän kesken. 7

8 HALLINTO JA LAINSÄÄDÄNTÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ päättää koulutuksen rakenteesta vahvistaa opiskelijamäärän myöntää valtion rahoituksen koulutuksen järjestäjille OPETUSHALLITUS kehittää ja suunnittelee koulutusta valtakunnallisesti vahvistaa tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteet sekä ammattitutkintovaatimukset ohjaa ja neuvoo paikallishallintoa OPPISOPIMUSKESKUS KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ suunnittelee tietopuolisia opintoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa neuvoo ja ohjaa eri osapuolia oppisopimusasioissa tiedottaa oppisopimuskoulutuksesta suunnittelee, organisoi, arvioi ja kehittää oppisopimuskoulutusta antaa tukea ja neuvontaa oppisopimusosapuolille koulutuksen aikana sekä seuraa oppisopimuksen toteutumista hoitaa oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelyt: hakee valtiolta rahoituksen, hankkii tietopuoliset opinnot sekä näyttötutkinnon, maksaa opintososiaaliset etuudet ja koulutuskorvaukset laatii opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja huolehtii henkilökohtaistamisen toteutumisesta antaa todistuksen oppisopimuskoulutuksesta toimii yhteistyössä eri tahojen, kuten työvoima- ja elinkeinotoimistojen sekä oppilaitosten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa LAINSÄÄDÄNTÖ Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (laki ammatillisesta koulutuksesta 17 ). Oppisopimukseen liitetään aina henkilökohtainen opiskeluohjelma (HEO). TYÖOIKEUS työsopimuslaki (L 55/2001) työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki (L 738/2002) alaa koskeva työehtosopimus laki nuorista työntekijöistä (L 998/1993) OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia (L 55/2001) siten, kun laissa ammatillisesta koulutuksesta 18 :ssa säädetään. Työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuus yleissitovuuden perusteella on oppisopimuksessa samanlainen kuin muissakin työsuhteissa. Oppisopimukseen sovelletaan muun muassa työaikalainsäädäntöä, vuosilomalakia, työturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja määräyksiä sekä muita säädöksiä, jotka koskevat työntekijän suojelua. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä siihen liittyvät sivukulut ja vakuutukset. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, kun opiskelija suorittaa osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta toisella työnantajalla. Jos työnantaja ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin tai alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, työsopimuksella sovittu palkkaehto on osapuolia sitova. Työnantajan velvollisuus on tällöin huolehtia siitä, että työstä maksetaan tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävä palkka. 8

9 Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös tietopuolisten opintojen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan siltä ajalta palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisilta opiskelupäiviltä, oppisopimuskeskus maksaa opiskelijalle lakisääteisiä opintososiaalisia etuja (kts. Taloudelliset tuet opiskelijalle s. 10). Koeajasta on aina erikseen sovittava työsopimusta noudattaen. Oppisopimuksessa noudatetaan alan työehtosopimuksessa määriteltyä työaikaa, kuitenkin työajan tulee viikossa olla vähintään keskimäärin 25 tuntia. Tietopuoliset opinnot oppilaitoksissa katsotaan työssäoloajan veroiseksi. Työnantaja ei voi määrätä opiskelijaa vuosilomalle tietopuolisen opetuksen ajaksi. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Oppisopimus keskeytetään väliaikaisesti esim. yli kuukauden kestävän sairausloman, perhevapaan tai asevelvollisuuden vuoksi, jolloin työpaikalla tapahtuva oppiminen ei toteudu eikä opiskelija voi osallistua tietopuolisiin opintoihin. Tällöin määräaikaisen oppisopimuksen päättymistä voidaan sovittaessa siirtää myöhempään ajankohtaan niin, että opiskelutavoite saavutetaan. Lain perusteella oppisopimus voidaan purkaa mm. koeaikana opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti, työsopimuslain 8. luvun 1, 2 ja 3 säädetyin perustein koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen. Oppisopimus päättyy, kun sovittu oppiaika loppuu tai sopimus puretaan. Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun määräajan jälkeen ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Virkamiehen oppisopimuskoulutus (L 1341/2007) toteutetaan kuten työsuhteinen oppisopimus, mutta koulutus ei tällöin perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta 18 :ää. (L 630/1998). Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään. Yrittäjän oppisopimuskoulutus ei perustu työsopimukseen, vaan se perustuu koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrittäjän oppisopimukseen sovelletaan samoja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen lukuun ottamatta 18 :ää. (L 630/1998) Työnantaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on tapaturmavakuutus, joka on voimassa työssäoloaikana (työmatkat ja työaika). Jos tietopuolisen opetuksen ajalta maksetaan palkka, opiskelija on työnantajan tapaturmavakuutuksen piirissä myös tietopuolisen opetuksen aikana. Tietyillä koulutusaloilla, kuten kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloilla sekä joillakin tekniikan ja liikenteen aloilla, on erityisiä tutkintokohtaisia terveydentilaan liittyviä vaatimuksia, jotka tulee huomioida oppisopimusta suunniteltaessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Sairauslomalla ei voi osallistua työhön tai tietopuoliseen opetukseen, koska tapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauslomalla tapahtuvia vahinkoja. Lääkäri voi tarvittaessa todeta, että henkilö on opiskelukykyinen sairausloman aikana, ja hänen on lupa osallistua esim. tietopuoliseen opetukseen. Lisätietoja työsuhdelainsäädännöstä on saatavissa alan työehtosopimuksesta, työsuojeluhallinnon aluehallintovirastosta sekä oman alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä. 9

10 TALOUDELLISET TUET OPISKELIJA SAA työehtosopimuksen mukaisen palkan maksuttomat tietopuoliset opinnot osallistumisen näyttötutkinnon suorittamiseen (opiskelija maksaa vain tutkintomaksun) opintososiaalisia etuja, mikäli on niihin oikeutettu (päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus). (L 635/1998) ja siihen liittyvä asetus (A 806/1998) OPINTOSOSIAALISET EDUT OPISKELIJALLE (A 799/2007) Opintososiaaliset edut maksaa oppisopimuskeskus. Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaalisia etuja osallistuessaan tietopuolisiin opintoihin ja näyttötutkinnon suorittamiseen. Opiskelija hakee korvauksia erillisellä lomakkeella, jota on saatavissa oppisopimuskeskuksesta ja oppisopimuskeskuksen nettisivuilta. Opiskelijan sairastuessa tietopuolisen opiskelun aikana opintososiaalisiin etuuksiin oikeutettu opiskelija voi hakea päivärahaa ja perheavustusta oppisopimuskeskuksesta sairauslomatodistusta vastaan. Aiheettomien poissaolojen osalta korvauksia ei makseta. Oppikirjat ja ruokailun opiskelija kustantaa itse. Opintososiaaliset edut ovat verovapaita. PÄIVÄRAHA Päivärahaa maksetaan ansionmenetyksen korvauksena 15 opetuspäivältä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tai opiskelija ei saa muita lakisääteisiä etuuksia (esim. Kelan kuntoutusrahaa). PERHEAVUSTUS Perheavustusta maksetaan 17 opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi ja opiskelija on oikeutettu päivärahaan. Korvaus on 17 lasten lukumäärästä riippumatta. MATKAKORVAUS Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta, kun tietopuolinen opetus/tutkintotilaisuudet järjestetään yli 10 kilometrin etäisyydellä koti- tai oppisopimuspaikasta (työpaikka). Matkakustannukset korvataan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä yksi meno-paluu/jakso. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta halvimman matkustustavan mukaan tai julkisen kulkuneuvon (linjaauto, juna) lippuja vastaan tosiasiallisesta lähtöpaikasta (koti tai työpaikka) opetuspaikkaan. MAJOITTUMISKORVAUS Majoittumiskorvausta maksetaan 8 opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- ja oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Majoittumiskorvaus edellyttää yöpymistä. Opintososiaaliset edut -lomake 10

11 TYÖNANTAJA SAA maksuttoman koulutuksen työntekijälleen koulutuskorvauksen mahdollisuuden hakea palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan TALOUDELLISET TUET TYÖNANTAJALLE Palkkatukilomake löytyy KOULUTUSKORVAUS Työnantajalle maksetaan opiskelijakohtainen koulutuskorvaus oppisopimusajalta työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointitietoja vastaan kolmesti vuodessa. Koulutuskorvauksella tuetaan työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ja koulutusta. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa ja se maksetaan työnantajan/ kouluttajayrityksen pankkitilille. PALKKATUKI Palkatessaan työttömän työnhakijan työnantaja voi hakea työnhakijan kotikunnan työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukea. Mahdollisuus palkkatukeen tulee selvittää etukäteen. TE-toimisto päättää palkkatuen määrän ja keston työnantajan hakemuksen perusteella. Sen liitteeksi tulee myös oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajan laatima palkkatukilausunto. Hakemus palkkatuesta -lomake toimitetaan TE-toimistoon oppisopimuksen laatimisen jälkeen. Oppisopimus/työsuhde ei voi alkaa ennen kuin palkkatukipäätös on tehty. TE-toimistosta lähetetään työnantajalle palkkatukipäätös sekä tarvittavat lomakkeet ja ohjeet siitä, millä tavalla ja kuinka usein maksatus jatkossa suoritetaan. Palkkatuki maksetaan työnantajalle. 11

12 OSAPUOLTEN ROOLIT JA SITOUTUMINEN Oppisopimuskeskus oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä organisoi järjestettävän koulutuksen ohjaa ja valvoo oppisopimusprosessia rahoittaa tiedottaa oppisopimusmahdollisuuksista kehittää oppisopimuskoulutusta Oppisopimusopiskelija oppii työssä osallistuu tietopuolisiin opintoihin oppilaitoksessa arvioi osaamisensa kehittymistä Työnantaja suunnittelee koulutusta yhdessä oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen kanssa järjestää ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista Oppilaitos järjestää tietopuoliset opinnot ja antaa niistä arvioinnit organisoi näyttötutkinnon ohjaa oppimisen toteutumista työpaikalla ja oppilaitoksessa 12

13 OPPISOPIMUSOPISKELIJA SITOUTUU OPPISOPIMUSKESKUS SITOUTUU opiskelemaan tavoitteensa mukaisesti työpaikalla ja oppilaitoksessa osallistumaan tietopuolisiin opintoihin oppilaitoksessa ja tekemään etätehtäviä arvioimaan omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkakouluttajan ja opettajan kanssa tekemään työtä ja noudattamaan niitä määräyksiä ja ohjeita, joita työnantaja antaa työn suoritustavasta ja laadusta maksamaan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkintomaksun (58 ) suunnittelemaan ja käynnistämään oppisopimuskoulutuksen opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen kanssa ohjaamaan ja neuvomaan osapuolia koulutusyhteistyöhön hankkimaan tietopuoliset opinnot ja näyttötutkinnon osallistumaan oppimisen ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin valvomaan ja arvioimaan koulutuksen edistymistä maksamaan koulutuskorvauksia ja opintososiaalisia etuja hoitamaan koulutuksen rahoituksen antamaan oppisopimuksen päätyttyä osallistumistodistuksen valvomaan ja kehittämään oppisopimuskoulutuksen laatua tiedottamaan oppisopimuksesta ja koulutusmahdollisuuksista TYÖNANTAJA SITOUTUU OPPILAITOS SITOUTUU järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuolisiin opintoihin noudattamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta mm. maksamaan opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa nimeämään opiskelijalle vastuullisen työpaikkakouluttajan, joka suunnittelee ja järjestää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta järjestää tutkinnon tavoitteita tukevia, monipuolisia työtehtäviä ohjaa ja tukee opiskelijaa ammattiin oppimisessa sopii tarvittaessa muista työpaikkakouluttajista arvioi yhdessä opiskelijan kanssa työpaikalla tapahtuvaa oppimista tekee yhteistyötä oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen kanssa laatimaan henkilökohtaistamissuunnitelman järjestämään tietopuoliset opinnot, jotka tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista arvioimaan opiskelijan osaamisen ja oppimisen edistymistä tutkintotavoitteiden pohjalta ohjaamaan opiskelijan oppimisprosessia oppilaitoksessa ja työpaikalla ohjaamaan työpaikkakouluttajaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja tutkinnon järjestämisessä järjestämään opiskelijalle tutkintotilaisuudet antamaan todistuksen tietopuolisista opinnoista 13

14 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA KOULUTUS JA TIETOPUOLISET OPINNOT Onnistunut oppisopimuskoulutus perustuu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Suunnittelun perusta on tutkinnon perusteet, kun koulutuksen tavoitteena on tutkinto tai tutkinnon osa. Opiskelijan työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteissa määriteltyjä sisältöjä tai sovittuja oppimistavoitteita. Oppisopimuskeskus koulutuksen järjestäjänä organisoi koulutusprosessin. Työnantaja on koulutuksen järjestäjäosapuoli. Työpaikalla opiskelija hankkii tai laajentaa ammattitaitoaan tavoitteellisesti ammattilaisten ohjauksessa soveltamalla tietopuolisia opintoja työhön. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja tietopuolisten opintojen vuorotteleminen antaa mahdollisuuden välittömästi soveltaa opittua käytäntöön. Työpaikkaa hyödynnetään oppimisympäristönä mahdollisimman laajasti niin, että prosessissa kehittyvät sekä opiskelija että työyhteisö. Työnantaja nimeää opiskelijalle henkilökohtaisen työpaikkakouluttajan. Työpaikkakouluttajalta edellytetään ko. ammattialan vahvaa tuntemusta ja työkokemusta. Yrittäjillä työpaikkakouluttajaa vastaa ohjaava yrittäjä. TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT perehdyttää opiskelija työpaikkaan ja työtehtäviin luoda hyvä ja turvallinen oppimisympäristö yhdessä muun henkilöstön kanssa perehtyä ko. tutkinnon perusteisiin osallistua opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman tekemiseen yhdessä opiskelijan ja vastuukouluttajan kanssa varmistaa että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuolisiin opintoihin tukea opintojen etenemistä motivoida opiskelijaa itsearviointiin arvioida opiskelijan osaamisen kehittymistä työpaikan näkökulmasta oppisopimuskeskukseen Työpaikkakouluttaja saa ohjauksen ja arvioinnin tueksi työpaikkakouluttajan oppaan. Oppisopimuskeskus tukee työpaikkakouluttajaa myös Tempo-palveluilla. Käytäntö 80 % Monipuoliset tutkinnon tavoitteiden mukaiset työtehtävät työpaikalla 14

15 TEMPO TYÖPAIKKA- KOULUTTAJIEN KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Oppilaitos järjestää tietopuoliset opinnot, niihin liittyvät tehtävät ja organisoi näyttötutkinnon. Oppilaitoksen toimesta opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka mukaan opinnot toteutuvat. Henkilökohtaistamissuunnitelma allekirjoitetaan ja myös myöhemmin siihen tehtävät mahdolliset muutokset vahvistetaan allekirjoituksilla. Tietopuoliset opinnot on suunniteltu ko. tutkinnon perusteiden pohjalta tai muussa lisäkoulutuksessa koulutuksen tavoitteiden pohjalta. Poissaolot lähiopetuspäiviltä ilmoitetaan oppilaitokseen ja niiden korvaamisesta sovitaan vastuukouluttajan kanssa. Oppisopimuskeskus järjestää maksuttomia Tempo-koulutuksia työpaikkakouluttajille: Tempostartti (voi tehdä myös verkossa) Tempo 1 Osaava työpaikkakouluttaja Tempo 2 Mestarityöpaikkakouluttaja. Keskeisessä roolissa koulutuksissa on verkottuminen ja vertaistuen jakaminen. Koulutusten sisällöt, aikataulut ja ilmoittautuminen löytyy osoitteesta Koulutusten ohella oppisopimuskeskus ylläpitää työpaikkakouluttajille luotua suljettua verkkosivustoa, Tempofoorumia, joka on oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajien kohtaamispaikka. Foorumi tarjoaa tukea opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin, ajankohtaistietoa sekä vertaistukea. Tietopuoliset opinnot 20 % Työpaikalla oppimista tukeva lähiopetus 15

16 ARVIOINTI JA TODISTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Työpaikalla tapahtuvaa oppimista arvioidaan väliarvioinnein, helmi-, kesä- ja lokakuussa. Oppisopimuskeskuksesta toimitetaan arviointipyyntö työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä, kun arviointi on ajankohtainen. Väliarvioinnissa arvioidaan niitä tutkinnon osia, joihin on kuulunut työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osat, joihin ei vielä ole liittynyt työpaikalla tapahtuvaa oppimista, voidaan jättää arvioimatta. Oppilaitoksen tietopuolisten opintojen ja tutkintotilaisuuksien aikataulu eivät vaikuta työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnin tekemiseen. Väliarvioinnissa annetut arvosanat kuvaavat opiskelijan osaamisen kehittymistä. Sopimus Pro verkkopalvelu on arvioinnin ja yhteydenpidon väline oppisopimuskoulutuksen aikana. Verkkopalvelu ja ohjeet löytyvät osoitteesta Arvioinnissa käytettävät arvosanat 3 = kiitettävä, 2 = hyvä, 1 = tyydyttävä ARVIOINNIT AJALTA VÄLIARVIOINTI TEHTÄVÄ AJALLA KOULUTUS- KORVAUS MAKSETAAN Oppisopimusopiskelija ja hänen työpaikkakouluttajansa saavat tunnukset Sopimus Pro verkkopalvelun käyttöön oppisopimuskeskuksesta. Oppisopimusopiskelija ja hänen työpaikkakouluttajansa saavat sähköposti-ilmoituksen arvioinnin lähestymisestä. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija käyvät arviointikeskustelun. Työpaikkakouluttaja tekee arvioinnin Sopimus Pro verkkopalvelussa (helmi-, kesä- ja lokakuussa) arviointikeskusteluun pohjautuen. Väliarvioinnissa on annettava arvosana vähintään yhteen tutkinnon osaan, päättöarvioinnissa on arvioitava kaikki tutkinnon osat. Lisäksi sanallinen arviointi on mahdollista. Opiskelija saa sähköposti-ilmoituksena kehoituksen kuitata ja lähettää arviointi eteenpäin Sopimus Pro verkkopalvelussa. Arviointi ja koulutuskorvaus siirtyvät oppisopimuskeskuksen käsittelyyn Jos arviointi tehdään paperilomakkeelle, työnantaja/kouluttava yritys palauttaa koulutuskorvaushakemuksen postitse oppisopimuskeskukseen arviointikeskustelun jälkeen. Tehdyn arvioinnin perusteella maksetaan työnantajalle oppisopimuksessa sovittu koulutuskorvaus, joka on veronalaista tuloa yritykselle. Koulutuskorvaus maksetaan jakson päättymisen jälkeen edellä olevan aikataulun mukaan. Koulutuskorvausta ei ole mahdollista hakea takautuvasti edellisen jakson päättymisen jälkeen. Oppisopimuksen päättyessä oppisopimuskeskuksesta toimitetaan työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle päättöarviointipyyntö kuukautta ennen oppisopimuksen päättymistä. Päättöarvioinnin arvosanat näkyvät opiskelijan osallistumistodistuksessa. 16

17 TIETOPUOLISTEN OPINTOJEN ARVIOINTI Tietopuolisessa opetuksessa oppisopimusopiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset arvioidaan tutkinnon osittain asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Aikaisemmin hankitun osaamisen arvosanat merkitään opiskelijan todistukseen. TODISTUKSET Oppisopimuskeskuksen kirjoittama osallistumistodistus on yhdistelmä työpaikalla tapahtuneen oppimisen ja tietopuolisten opintojen arvioinneista. Työnantajan ja tietopuolisten opintojen arvioinnit ovat osallistumistodistuksen liitteinä. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta, kun tavoitteena olevan tutkinnon kaikki vaadittavat osat on hyväksytysti suoritettu. TYÖPAIKKA OPPILAITOS TUTKINTOTOIMIKUNTA Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Työpaikkakouluttaja(t) ja opiskelija arvioivat opiskelijan ammattitaidon kehittymistä arvosana 1 3 tutkinnon osittain tekevät väliarvioinnin kolme kertaa vuodessa tekevät päättöarvioinnin, jossa arvioidaan opiskelijan ammattitaitoa sovittujen tavoitteiden ja tutkinnon vaatimusten mukaisesti Tietopuolisten opintojen arviointi Kouluttaja arvioi opiskelijan osaamista ja oppimista arvosana 1 3 tutkinnon osittain todistus/opintosuoritusote suoritetuista opinnoista oppilaitoksessa Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Arviointi työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta Arviointi tietopuolisista opinnoista Osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta TUTKINTOTODISTUS 17

18 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin opiskelijan lähettämän hakemuksen perusteella tietyin kriteerein henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Stipendiä ei myönnetä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitutkintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon päivittämisen tai laajentamisen perusteella. Lisätietoja ja hakulomake osoitteesta 18

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE

AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE AMMATTILAISEKSI OPPISOPIMUKSELLA OPAS OPISKELIJALLE JA TYÖNANTAJALLE Sisällys Tervetuloa oppisopimusyhteistyöhön!...3 Oppisopimus koulutusmuotona...4 Suomen tutkintojärjestelmä... 4 Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

KEHITY YRITTÄJÄNÄ OPPISOPIMUKSELLA OPAS YRITTÄJÄOPISKELIJALLE JA YRITTÄJÄN OHJAAJALLE

KEHITY YRITTÄJÄNÄ OPPISOPIMUKSELLA OPAS YRITTÄJÄOPISKELIJALLE JA YRITTÄJÄN OHJAAJALLE KEHITY YRITTÄJÄNÄ OPPISOPIMUKSELLA OPAS YRITTÄJÄOPISKELIJALLE JA YRITTÄJÄN OHJAAJALLE Sisällys Tervetuloa oppisopimusyhteistyöhön!...3 Tutkintoja yrittäjälle...4 Suomen tutkintojärjestelmä... 4 Tervetuloa

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPAS. OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE. Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista

OPPISOPIMUS OPAS.  OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE. Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista OPPISOPIMUS Tietoa oppisopimusopiskelua ja oppisopimusta koskevista asioista OPISKELIJALLE, TYÖNANTAJILLE ja TYÖPAIKKAOHJAAJILLE OPAS VARALA www.varala.fi VARALAN URHEILUOPISTON OPPISOPIMUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät. Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen laatupäivät 2013: Oppisopimuskoulutuksen lainsäädäntö ja viranomaistehtävät Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 1 Oppisopimuskoulutuksen luonne Yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävän koulutuksen lainsäädäntö Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnittelusta käytäntöön Mari Pastila-Eklund Oulu 14.11.2017 Tampere 16.11.2017 Mikkeli 29.11.2017 Helsinki 30.11.2017

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Kansion sisältö. Lapin oppisopimuskeskus. Lapin oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2

Kansion sisältö. Lapin oppisopimuskeskus. Lapin oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2 Kansion sisältö oppisopimuskeskuksen yhteystiedot... 2 1. Tervetuloa opiskelemaan!... 3 Mitä oppisopimuskoulutus on?... 3 Oppisopimuskoulutuksen osapuolten tehtävät... 4 Työsuhteeseen liittyvät asiat...

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot