Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle"

Transkriptio

1 Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle

2 Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS... 5 YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS... 5 MUU LISÄKOULUTUS... 5 NUORTEN 2+1 MALLI... 5 NÄYTTÖTUTKINNOT... 6 HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 7 HALLINTO JA LAINSÄÄDÄNTÖ... 8 TALOUDELLISET TUET OPINTOSOSIAALISET EDUT OPISKELIJALLE...10 TALOUDELLISET TUET TYÖNANTAJALLE...11 OSAPUOLTEN ROOLIT JA SITOUTUMINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA KOULUTUS JA TIETOPUOLISET OPINNOT TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT...14 TEMPO TYÖPAIKKAKOULUTTAJIEN KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT...15 ARVIOINTI JA TODISTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI...16 TIETOPUOLISTEN OPINTOJEN ARVIOINTI...17 TODISTUKSET...17 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI...18 JATKO-OPINTO-MAHDOLLISUUDET...19 MUUTOKSET OPPISOPIMUKSEN AIKANA KANSAINVÄLISYYS OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET LOMAKE OPINTOSOSIAALISET EDUT -HAKEMUS Seurasin hänen olkapäänsä yli ja kainalon alta. Mallista oppii parhaiten, kisällinä tai oppisopimuksella. Olen ihmetellyt minkä vuoksi kouluissa pitää lukea niin paljon kirjoja, kun voitaisiin lähteä ulos, korjaamoihin, toimistoihin ja työhuoneille katsomaan kuinka ne tekevät, jotka ovat ikänsä tehneet. (Tuomas Kyrö 2012) 2 RUSKEA KASTIKE Painos 1/2014

3 TERVETULOA OPPISOPIMUS- YHTEISTYÖHÖN! Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen koulutusmuoto. Ammattitaito hankitaan pääosin omalla työpaikalla oppien. Opiskeluun kuuluu myös tietopuolisia opintoja oppilaitoksessa. Oppaassa on tietoa oppisopimuksesta koulutusmuotona, lainsäädännöstä, oppisopimuksen käytännön toteutuksesta ja arvioinnista. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun oppisopimuskeskus toimii oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä Pirkanmaan alueella niin nuorten kuin aikuistenkin koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista koulutetaan henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus sopivan koulutuksen omaavaa työntekijää ei löydy työmarkkinoilta tarjotaan nuorelle mahdollisuus työsuhteeseen ja ammatilliseen koulutukseen tarjotaan työttömälle mahdollisuus työsuhteeseen ja ammatilliseen koulutukseen yrittäjänä toimiva haluaa itse aloittaa koulutuksen koulutetaan sukupolven vaihdoksessa jatkaja yritykselle 3

4 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöistä ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on useimmiten ammatillisen näyttötutkinnon suorittaminen. Tutkinto voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Tohtori Lisensiaatti Ylemmät korkeakoulututkinnot Ylemmät amk-tutkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnot Ylioppilastutkinto Lukiot Ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset oppilaitokset PERUSOPETUS ESIOPETUS * Sinisellä merkittyjä koulutuksia voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena. 4

5 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO sopii työntekijälle, joka on kiinnostunut uudesta alasta tai jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Perustutkinnot antavat perusvalmiudet toimia alan työtehtävissä. Samat perustutkinnot voi suorittaa myös opetussuunnitelmaperusteisena kolmivuotisena ammatillisena peruskoulutuksena. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa oppisopimusmuotoisissa perustutkinnoissa on keskimäärin ja koulutusaika 2 3 vuotta. AMMATTITUTKINTO sopii työntekijälle, jolla on jo alan työkokemusta. Ammattitaitovaatimukset on määritelty niin, että niiden saavuttaminen edellyttää alan aikaisempaa ammatillista perustutkintoa ja/tai riittävää työkokemusta. Ammattitutkinnot antavat hyvät ammatilliset valmiudet toimia alan tehtävissä. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa on keskimäärin ja koulutus kestää 1,5 2 vuotta. ERIKOISAMMATTITUTKINTO sopii työntekijälle, jolla on alan vankka työkokemus. Erikoisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja riittävä työkokemus, pystyy suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa on keskimäärin ja koulutus kestää 1,5 2 vuotta. YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS Päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella oman ammattialansa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai oman yritystoiminnan kehittämiseen liittyvään yrittäjyyden tutkintoon. Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella oppimisympäristönä on oma yritys ja ohjaajana toimii toinen yrittäjä. MUU LISÄKOULUTUS Oppisopimuskoulutus voi olla myös ei-tutkintotavoitteista, 4 12 kk pituista lisäkoulutusta. Siinä syvennetään ja laajennetaan ammattitaitoa sekä hankitaan erikoisosaamista. Koulutus suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan koulutustarpeiden pohjalta. NUORTEN 2+1 MALLI 2+1 -malli on yksi tapa suorittaa ammatillinen perustutkinto. Mallissa kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan oppilaitoksessa ammatin perustiedot ja taidot ja opintojen kolmas vuosi suoritetaan oppisopimuksella, jolloin oppisopimuksen kesto on 6 9 kk. 5

6 NÄYTTÖTUTKINNOT Opetushallituksen vahvistamissa tutkinnon perusteissa määritellään tutkinnon edellyttämä ammattitaito, mitä tietoja ja taitoja opiskelijan tulee koulutuksen aikana saavuttaa. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan tulee perehtyä tutkinnon perusteisiin. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvien työtehtävien suunnittelussa otetaan huomioon tutkinnon osaamisvaatimukset sekä työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ammattitaidon hankkimiseen. Työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia. Myös tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa suunnitellaan ja toteutetaan tutkinnon perusteiden pohjalta. Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta Näyttötutkinto suoritetaan pääsääntöisesti opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä Tutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Oppilaitos vastaa tutkintotilaisuuden organisoinnista. Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma, johon kirjataan mitä tutkinnon osia opiskelija suorittaa sekä missä, milloin ja millä tavoin tutkintotilaisuudet järjestetään. Näyttötutkinto suoritetaan pääsääntöisesti opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä, joita voidaan tarvittaessa täydentää suullisesti, kirjallisesti tai muilla tavoin. Tutkintosuorituksen ajankohdasta sovitaan etukäteen tutkinnon suorittajan kanssa. Suoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että työskentelyä arvioidaan. Esimerkiksi asiakaspalvelutaitojen osoittaminen tapahtuu arvioimalla työpaikalla tapahtuvaa asiakaspalvelutilannetta. Tutkintotilaisuuksia on tarvittaessa mahdollista järjestää myös oppilaitoksissa. Tutkintosuorituksen arvioivat tutkintotilaisuudessa oppilaitoksen vastuuhenkilö ja kaksi työelämän edustajaa. Opiskelijan työpaikkakouluttajan ei suositella olevan arvioijana tutkintotilaisuudessa. Yrittäjäopiskelijan tutkintotilaisuudessa arvioijana toimii oppilaitokseen edustajan lisäksi edustaja esimerkiksi toisesta yrityksestä tai sidosryhmästä. Tutkinnon suorittajalle tulee tarjota mahdollisuus myös tutkintosuorituksen itsearviointiin. Oppilaitos perehdyttää työpaikan arvioijat arviointiin. 6 Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteessa Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteesta Arvioinnista laadittujen dokumenttien ja tutkinnon suorittajan itsearvioinnin sekä muun mahdollisen arviointiaineiston perusteella kolmikantainen arvioijaryhmä kokoontuu arviointikokoukseen, jossa tehdään tutkinnon osan arviointiesitys tutkintotoimikunnalle. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1 3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuorituksen arviointi tehdään hyväksytty tai hylätty -periaatteella. Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkinnon edellyttämät osat, myöntää kyseisen alan tutkintotoimikunta tutkintotodistuksen.

7 HENKILÖKOHTAISTAMINEN Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistamisen periaatteena on suunnitella ja toteuttaa oppisopimuskoulutus ottamalla huomioon opiskelijan lähtötilanne, aiemmin hankittu osaaminen, nykyiset osaamis- ja koulutustarpeet sekä työpaikan oppimisympäristö ja tutkinnon suorittamismahdollisuudet. Henkilökohtaistamista tehdään koko oppisopimuskoulutuksen ajan, koulutukseen hakeuduttaessa, ammattitaitoa hankittaessa ja tutkinnon suorittamisessa. Henkilökohtaistamiseen liittyvät asiat dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskeviin asiakirjoihin. HENKILÖKOHTAISTAMINEN Oppisopimus ja henkilökohtainen opiskeluohjelma Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilökohtainen opiskeluohjelma laaditaan oppisopimusta solmittaessa ja se liitetään oppisopimukseen. Henkilökohtainen opiskeluohjelma toimii oppisopimuskoulutuksen toteutuksen runkona ja siinä kuvataan koulutukseen kuuluvat työtehtävät, tietopuolisten opintojen sisältö ja näiden aikataulutus. Henkilökohtaistamissuunnitelman avulla täsmennetään koulutuksen toteuttamiseen liittyviä asioita sekä tutkinnon suorittamisen suunnittelua. Henkilökohtaistamiseen liittyvää suunnittelua tehdään yhteistyössä opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan, oppisopimuskeskuksen, oppilaitoksen ja tutkinnon järjestäjän kesken. 7

8 HALLINTO JA LAINSÄÄDÄNTÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ päättää koulutuksen rakenteesta vahvistaa opiskelijamäärän myöntää valtion rahoituksen koulutuksen järjestäjille OPETUSHALLITUS kehittää ja suunnittelee koulutusta valtakunnallisesti vahvistaa tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteet sekä ammattitutkintovaatimukset ohjaa ja neuvoo paikallishallintoa OPPISOPIMUSKESKUS KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ suunnittelee tietopuolisia opintoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa neuvoo ja ohjaa eri osapuolia oppisopimusasioissa tiedottaa oppisopimuskoulutuksesta suunnittelee, organisoi, arvioi ja kehittää oppisopimuskoulutusta antaa tukea ja neuvontaa oppisopimusosapuolille koulutuksen aikana sekä seuraa oppisopimuksen toteutumista hoitaa oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelyt: hakee valtiolta rahoituksen, hankkii tietopuoliset opinnot sekä näyttötutkinnon, maksaa opintososiaaliset etuudet ja koulutuskorvaukset laatii opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja huolehtii henkilökohtaistamisen toteutumisesta antaa todistuksen oppisopimuskoulutuksesta toimii yhteistyössä eri tahojen, kuten työvoima- ja elinkeinotoimistojen sekä oppilaitosten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa LAINSÄÄDÄNTÖ Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (laki ammatillisesta koulutuksesta 17 ). Oppisopimukseen liitetään aina henkilökohtainen opiskeluohjelma (HEO). TYÖOIKEUS työsopimuslaki (L 55/2001) työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki (L 738/2002) alaa koskeva työehtosopimus laki nuorista työntekijöistä (L 998/1993) OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia (L 55/2001) siten, kun laissa ammatillisesta koulutuksesta 18 :ssa säädetään. Työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuus yleissitovuuden perusteella on oppisopimuksessa samanlainen kuin muissakin työsuhteissa. Oppisopimukseen sovelletaan muun muassa työaikalainsäädäntöä, vuosilomalakia, työturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja määräyksiä sekä muita säädöksiä, jotka koskevat työntekijän suojelua. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä siihen liittyvät sivukulut ja vakuutukset. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, kun opiskelija suorittaa osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta toisella työnantajalla. Jos työnantaja ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin tai alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, työsopimuksella sovittu palkkaehto on osapuolia sitova. Työnantajan velvollisuus on tällöin huolehtia siitä, että työstä maksetaan tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävä palkka. 8

9 Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös tietopuolisten opintojen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan siltä ajalta palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisilta opiskelupäiviltä, oppisopimuskeskus maksaa opiskelijalle lakisääteisiä opintososiaalisia etuja (kts. Taloudelliset tuet opiskelijalle s. 10). Koeajasta on aina erikseen sovittava työsopimusta noudattaen. Oppisopimuksessa noudatetaan alan työehtosopimuksessa määriteltyä työaikaa, kuitenkin työajan tulee viikossa olla vähintään keskimäärin 25 tuntia. Tietopuoliset opinnot oppilaitoksissa katsotaan työssäoloajan veroiseksi. Työnantaja ei voi määrätä opiskelijaa vuosilomalle tietopuolisen opetuksen ajaksi. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Oppisopimus keskeytetään väliaikaisesti esim. yli kuukauden kestävän sairausloman, perhevapaan tai asevelvollisuuden vuoksi, jolloin työpaikalla tapahtuva oppiminen ei toteudu eikä opiskelija voi osallistua tietopuolisiin opintoihin. Tällöin määräaikaisen oppisopimuksen päättymistä voidaan sovittaessa siirtää myöhempään ajankohtaan niin, että opiskelutavoite saavutetaan. Lain perusteella oppisopimus voidaan purkaa mm. koeaikana opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti, työsopimuslain 8. luvun 1, 2 ja 3 säädetyin perustein koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen. Oppisopimus päättyy, kun sovittu oppiaika loppuu tai sopimus puretaan. Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun määräajan jälkeen ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Virkamiehen oppisopimuskoulutus (L 1341/2007) toteutetaan kuten työsuhteinen oppisopimus, mutta koulutus ei tällöin perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta 18 :ää. (L 630/1998). Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään. Yrittäjän oppisopimuskoulutus ei perustu työsopimukseen, vaan se perustuu koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrittäjän oppisopimukseen sovelletaan samoja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen lukuun ottamatta 18 :ää. (L 630/1998) Työnantaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on tapaturmavakuutus, joka on voimassa työssäoloaikana (työmatkat ja työaika). Jos tietopuolisen opetuksen ajalta maksetaan palkka, opiskelija on työnantajan tapaturmavakuutuksen piirissä myös tietopuolisen opetuksen aikana. Tietyillä koulutusaloilla, kuten kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloilla sekä joillakin tekniikan ja liikenteen aloilla, on erityisiä tutkintokohtaisia terveydentilaan liittyviä vaatimuksia, jotka tulee huomioida oppisopimusta suunniteltaessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Sairauslomalla ei voi osallistua työhön tai tietopuoliseen opetukseen, koska tapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauslomalla tapahtuvia vahinkoja. Lääkäri voi tarvittaessa todeta, että henkilö on opiskelukykyinen sairausloman aikana, ja hänen on lupa osallistua esim. tietopuoliseen opetukseen. Lisätietoja työsuhdelainsäädännöstä on saatavissa alan työehtosopimuksesta, työsuojeluhallinnon aluehallintovirastosta sekä oman alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä. 9

10 TALOUDELLISET TUET OPISKELIJA SAA työehtosopimuksen mukaisen palkan maksuttomat tietopuoliset opinnot osallistumisen näyttötutkinnon suorittamiseen (opiskelija maksaa vain tutkintomaksun) opintososiaalisia etuja, mikäli on niihin oikeutettu (päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus). (L 635/1998) ja siihen liittyvä asetus (A 806/1998) OPINTOSOSIAALISET EDUT OPISKELIJALLE (A 799/2007) Opintososiaaliset edut maksaa oppisopimuskeskus. Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaalisia etuja osallistuessaan tietopuolisiin opintoihin ja näyttötutkinnon suorittamiseen. Opiskelija hakee korvauksia erillisellä lomakkeella, jota on saatavissa oppisopimuskeskuksesta ja oppisopimuskeskuksen nettisivuilta. Opiskelijan sairastuessa tietopuolisen opiskelun aikana opintososiaalisiin etuuksiin oikeutettu opiskelija voi hakea päivärahaa ja perheavustusta oppisopimuskeskuksesta sairauslomatodistusta vastaan. Aiheettomien poissaolojen osalta korvauksia ei makseta. Oppikirjat ja ruokailun opiskelija kustantaa itse. Opintososiaaliset edut ovat verovapaita. PÄIVÄRAHA Päivärahaa maksetaan ansionmenetyksen korvauksena 15 opetuspäivältä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tai opiskelija ei saa muita lakisääteisiä etuuksia (esim. Kelan kuntoutusrahaa). PERHEAVUSTUS Perheavustusta maksetaan 17 opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi ja opiskelija on oikeutettu päivärahaan. Korvaus on 17 lasten lukumäärästä riippumatta. MATKAKORVAUS Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta, kun tietopuolinen opetus/tutkintotilaisuudet järjestetään yli 10 kilometrin etäisyydellä koti- tai oppisopimuspaikasta (työpaikka). Matkakustannukset korvataan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä yksi meno-paluu/jakso. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta halvimman matkustustavan mukaan tai julkisen kulkuneuvon (linjaauto, juna) lippuja vastaan tosiasiallisesta lähtöpaikasta (koti tai työpaikka) opetuspaikkaan. MAJOITTUMISKORVAUS Majoittumiskorvausta maksetaan 8 opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- ja oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Majoittumiskorvaus edellyttää yöpymistä. Opintososiaaliset edut -lomake 10

11 TYÖNANTAJA SAA maksuttoman koulutuksen työntekijälleen koulutuskorvauksen mahdollisuuden hakea palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan TALOUDELLISET TUET TYÖNANTAJALLE Palkkatukilomake löytyy KOULUTUSKORVAUS Työnantajalle maksetaan opiskelijakohtainen koulutuskorvaus oppisopimusajalta työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointitietoja vastaan kolmesti vuodessa. Koulutuskorvauksella tuetaan työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ja koulutusta. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa ja se maksetaan työnantajan/ kouluttajayrityksen pankkitilille. PALKKATUKI Palkatessaan työttömän työnhakijan työnantaja voi hakea työnhakijan kotikunnan työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukea. Mahdollisuus palkkatukeen tulee selvittää etukäteen. TE-toimisto päättää palkkatuen määrän ja keston työnantajan hakemuksen perusteella. Sen liitteeksi tulee myös oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajan laatima palkkatukilausunto. Hakemus palkkatuesta -lomake toimitetaan TE-toimistoon oppisopimuksen laatimisen jälkeen. Oppisopimus/työsuhde ei voi alkaa ennen kuin palkkatukipäätös on tehty. TE-toimistosta lähetetään työnantajalle palkkatukipäätös sekä tarvittavat lomakkeet ja ohjeet siitä, millä tavalla ja kuinka usein maksatus jatkossa suoritetaan. Palkkatuki maksetaan työnantajalle. 11

12 OSAPUOLTEN ROOLIT JA SITOUTUMINEN Oppisopimuskeskus oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä organisoi järjestettävän koulutuksen ohjaa ja valvoo oppisopimusprosessia rahoittaa tiedottaa oppisopimusmahdollisuuksista kehittää oppisopimuskoulutusta Oppisopimusopiskelija oppii työssä osallistuu tietopuolisiin opintoihin oppilaitoksessa arvioi osaamisensa kehittymistä Työnantaja suunnittelee koulutusta yhdessä oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen kanssa järjestää ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista Oppilaitos järjestää tietopuoliset opinnot ja antaa niistä arvioinnit organisoi näyttötutkinnon ohjaa oppimisen toteutumista työpaikalla ja oppilaitoksessa 12

13 OPPISOPIMUSOPISKELIJA SITOUTUU OPPISOPIMUSKESKUS SITOUTUU opiskelemaan tavoitteensa mukaisesti työpaikalla ja oppilaitoksessa osallistumaan tietopuolisiin opintoihin oppilaitoksessa ja tekemään etätehtäviä arvioimaan omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkakouluttajan ja opettajan kanssa tekemään työtä ja noudattamaan niitä määräyksiä ja ohjeita, joita työnantaja antaa työn suoritustavasta ja laadusta maksamaan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkintomaksun (58 ) suunnittelemaan ja käynnistämään oppisopimuskoulutuksen opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen kanssa ohjaamaan ja neuvomaan osapuolia koulutusyhteistyöhön hankkimaan tietopuoliset opinnot ja näyttötutkinnon osallistumaan oppimisen ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin valvomaan ja arvioimaan koulutuksen edistymistä maksamaan koulutuskorvauksia ja opintososiaalisia etuja hoitamaan koulutuksen rahoituksen antamaan oppisopimuksen päätyttyä osallistumistodistuksen valvomaan ja kehittämään oppisopimuskoulutuksen laatua tiedottamaan oppisopimuksesta ja koulutusmahdollisuuksista TYÖNANTAJA SITOUTUU OPPILAITOS SITOUTUU järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuolisiin opintoihin noudattamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta mm. maksamaan opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa nimeämään opiskelijalle vastuullisen työpaikkakouluttajan, joka suunnittelee ja järjestää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta järjestää tutkinnon tavoitteita tukevia, monipuolisia työtehtäviä ohjaa ja tukee opiskelijaa ammattiin oppimisessa sopii tarvittaessa muista työpaikkakouluttajista arvioi yhdessä opiskelijan kanssa työpaikalla tapahtuvaa oppimista tekee yhteistyötä oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen kanssa laatimaan henkilökohtaistamissuunnitelman järjestämään tietopuoliset opinnot, jotka tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista arvioimaan opiskelijan osaamisen ja oppimisen edistymistä tutkintotavoitteiden pohjalta ohjaamaan opiskelijan oppimisprosessia oppilaitoksessa ja työpaikalla ohjaamaan työpaikkakouluttajaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja tutkinnon järjestämisessä järjestämään opiskelijalle tutkintotilaisuudet antamaan todistuksen tietopuolisista opinnoista 13

14 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA KOULUTUS JA TIETOPUOLISET OPINNOT Onnistunut oppisopimuskoulutus perustuu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Suunnittelun perusta on tutkinnon perusteet, kun koulutuksen tavoitteena on tutkinto tai tutkinnon osa. Opiskelijan työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteissa määriteltyjä sisältöjä tai sovittuja oppimistavoitteita. Oppisopimuskeskus koulutuksen järjestäjänä organisoi koulutusprosessin. Työnantaja on koulutuksen järjestäjäosapuoli. Työpaikalla opiskelija hankkii tai laajentaa ammattitaitoaan tavoitteellisesti ammattilaisten ohjauksessa soveltamalla tietopuolisia opintoja työhön. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja tietopuolisten opintojen vuorotteleminen antaa mahdollisuuden välittömästi soveltaa opittua käytäntöön. Työpaikkaa hyödynnetään oppimisympäristönä mahdollisimman laajasti niin, että prosessissa kehittyvät sekä opiskelija että työyhteisö. Työnantaja nimeää opiskelijalle henkilökohtaisen työpaikkakouluttajan. Työpaikkakouluttajalta edellytetään ko. ammattialan vahvaa tuntemusta ja työkokemusta. Yrittäjillä työpaikkakouluttajaa vastaa ohjaava yrittäjä. TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT perehdyttää opiskelija työpaikkaan ja työtehtäviin luoda hyvä ja turvallinen oppimisympäristö yhdessä muun henkilöstön kanssa perehtyä ko. tutkinnon perusteisiin osallistua opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman tekemiseen yhdessä opiskelijan ja vastuukouluttajan kanssa varmistaa että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuolisiin opintoihin tukea opintojen etenemistä motivoida opiskelijaa itsearviointiin arvioida opiskelijan osaamisen kehittymistä työpaikan näkökulmasta oppisopimuskeskukseen Työpaikkakouluttaja saa ohjauksen ja arvioinnin tueksi työpaikkakouluttajan oppaan. Oppisopimuskeskus tukee työpaikkakouluttajaa myös Tempo-palveluilla. Käytäntö 80 % Monipuoliset tutkinnon tavoitteiden mukaiset työtehtävät työpaikalla 14

15 TEMPO TYÖPAIKKA- KOULUTTAJIEN KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Oppilaitos järjestää tietopuoliset opinnot, niihin liittyvät tehtävät ja organisoi näyttötutkinnon. Oppilaitoksen toimesta opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka mukaan opinnot toteutuvat. Henkilökohtaistamissuunnitelma allekirjoitetaan ja myös myöhemmin siihen tehtävät mahdolliset muutokset vahvistetaan allekirjoituksilla. Tietopuoliset opinnot on suunniteltu ko. tutkinnon perusteiden pohjalta tai muussa lisäkoulutuksessa koulutuksen tavoitteiden pohjalta. Poissaolot lähiopetuspäiviltä ilmoitetaan oppilaitokseen ja niiden korvaamisesta sovitaan vastuukouluttajan kanssa. Oppisopimuskeskus järjestää maksuttomia Tempo-koulutuksia työpaikkakouluttajille: Tempostartti (voi tehdä myös verkossa) Tempo 1 Osaava työpaikkakouluttaja Tempo 2 Mestarityöpaikkakouluttaja. Keskeisessä roolissa koulutuksissa on verkottuminen ja vertaistuen jakaminen. Koulutusten sisällöt, aikataulut ja ilmoittautuminen löytyy osoitteesta Koulutusten ohella oppisopimuskeskus ylläpitää työpaikkakouluttajille luotua suljettua verkkosivustoa, Tempofoorumia, joka on oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajien kohtaamispaikka. Foorumi tarjoaa tukea opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin, ajankohtaistietoa sekä vertaistukea. Tietopuoliset opinnot 20 % Työpaikalla oppimista tukeva lähiopetus 15

16 ARVIOINTI JA TODISTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Työpaikalla tapahtuvaa oppimista arvioidaan väliarvioinnein, helmi-, kesä- ja lokakuussa. Oppisopimuskeskuksesta toimitetaan arviointipyyntö työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä, kun arviointi on ajankohtainen. Väliarvioinnissa arvioidaan niitä tutkinnon osia, joihin on kuulunut työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osat, joihin ei vielä ole liittynyt työpaikalla tapahtuvaa oppimista, voidaan jättää arvioimatta. Oppilaitoksen tietopuolisten opintojen ja tutkintotilaisuuksien aikataulu eivät vaikuta työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnin tekemiseen. Väliarvioinnissa annetut arvosanat kuvaavat opiskelijan osaamisen kehittymistä. Sopimus Pro verkkopalvelu on arvioinnin ja yhteydenpidon väline oppisopimuskoulutuksen aikana. Verkkopalvelu ja ohjeet löytyvät osoitteesta Arvioinnissa käytettävät arvosanat 3 = kiitettävä, 2 = hyvä, 1 = tyydyttävä ARVIOINNIT AJALTA VÄLIARVIOINTI TEHTÄVÄ AJALLA KOULUTUS- KORVAUS MAKSETAAN Oppisopimusopiskelija ja hänen työpaikkakouluttajansa saavat tunnukset Sopimus Pro verkkopalvelun käyttöön oppisopimuskeskuksesta. Oppisopimusopiskelija ja hänen työpaikkakouluttajansa saavat sähköposti-ilmoituksen arvioinnin lähestymisestä. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija käyvät arviointikeskustelun. Työpaikkakouluttaja tekee arvioinnin Sopimus Pro verkkopalvelussa (helmi-, kesä- ja lokakuussa) arviointikeskusteluun pohjautuen. Väliarvioinnissa on annettava arvosana vähintään yhteen tutkinnon osaan, päättöarvioinnissa on arvioitava kaikki tutkinnon osat. Lisäksi sanallinen arviointi on mahdollista. Opiskelija saa sähköposti-ilmoituksena kehoituksen kuitata ja lähettää arviointi eteenpäin Sopimus Pro verkkopalvelussa. Arviointi ja koulutuskorvaus siirtyvät oppisopimuskeskuksen käsittelyyn Jos arviointi tehdään paperilomakkeelle, työnantaja/kouluttava yritys palauttaa koulutuskorvaushakemuksen postitse oppisopimuskeskukseen arviointikeskustelun jälkeen. Tehdyn arvioinnin perusteella maksetaan työnantajalle oppisopimuksessa sovittu koulutuskorvaus, joka on veronalaista tuloa yritykselle. Koulutuskorvaus maksetaan jakson päättymisen jälkeen edellä olevan aikataulun mukaan. Koulutuskorvausta ei ole mahdollista hakea takautuvasti edellisen jakson päättymisen jälkeen. Oppisopimuksen päättyessä oppisopimuskeskuksesta toimitetaan työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle päättöarviointipyyntö kuukautta ennen oppisopimuksen päättymistä. Päättöarvioinnin arvosanat näkyvät opiskelijan osallistumistodistuksessa. 16

17 TIETOPUOLISTEN OPINTOJEN ARVIOINTI Tietopuolisessa opetuksessa oppisopimusopiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset arvioidaan tutkinnon osittain asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Aikaisemmin hankitun osaamisen arvosanat merkitään opiskelijan todistukseen. TODISTUKSET Oppisopimuskeskuksen kirjoittama osallistumistodistus on yhdistelmä työpaikalla tapahtuneen oppimisen ja tietopuolisten opintojen arvioinneista. Työnantajan ja tietopuolisten opintojen arvioinnit ovat osallistumistodistuksen liitteinä. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta, kun tavoitteena olevan tutkinnon kaikki vaadittavat osat on hyväksytysti suoritettu. TYÖPAIKKA OPPILAITOS TUTKINTOTOIMIKUNTA Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Työpaikkakouluttaja(t) ja opiskelija arvioivat opiskelijan ammattitaidon kehittymistä arvosana 1 3 tutkinnon osittain tekevät väliarvioinnin kolme kertaa vuodessa tekevät päättöarvioinnin, jossa arvioidaan opiskelijan ammattitaitoa sovittujen tavoitteiden ja tutkinnon vaatimusten mukaisesti Tietopuolisten opintojen arviointi Kouluttaja arvioi opiskelijan osaamista ja oppimista arvosana 1 3 tutkinnon osittain todistus/opintosuoritusote suoritetuista opinnoista oppilaitoksessa Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Arviointi työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta Arviointi tietopuolisista opinnoista Osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta TUTKINTOTODISTUS 17

18 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin opiskelijan lähettämän hakemuksen perusteella tietyin kriteerein henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Stipendiä ei myönnetä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitutkintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon päivittämisen tai laajentamisen perusteella. Lisätietoja ja hakulomake osoitteesta 18

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille

Aikuiskoulutusta. Käytännön tekijöille Aikuiskoulutusta Käytännön tekijöille OPISKELIJAN OPAS 2013-2014 1 opiskelijan opas 2013-2014 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN AHLMANILLE Hyvä opiskelija, 3 4 5 6 7 9 10 12 16 17 18 20 20 21 21

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi OPISKELIJAN OPAS www.psk.fi SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT... 4 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI... 5 3. ORGANISAATION ESITTELY... 6 4.

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot