Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle"

Transkriptio

1 Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle

2 Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS... 5 YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS... 5 MUU LISÄKOULUTUS... 5 NUORTEN 2+1 MALLI... 5 NÄYTTÖTUTKINNOT... 6 HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 7 HALLINTO JA LAINSÄÄDÄNTÖ... 8 TALOUDELLISET TUET OPINTOSOSIAALISET EDUT OPISKELIJALLE...10 TALOUDELLISET TUET TYÖNANTAJALLE...11 OSAPUOLTEN ROOLIT JA SITOUTUMINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA KOULUTUS JA TIETOPUOLISET OPINNOT TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT...14 TEMPO TYÖPAIKKAKOULUTTAJIEN KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT...15 ARVIOINTI JA TODISTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI...16 TIETOPUOLISTEN OPINTOJEN ARVIOINTI...17 TODISTUKSET...17 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI...18 JATKO-OPINTO-MAHDOLLISUUDET...19 MUUTOKSET OPPISOPIMUKSEN AIKANA KANSAINVÄLISYYS OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET LOMAKE OPINTOSOSIAALISET EDUT -HAKEMUS Seurasin hänen olkapäänsä yli ja kainalon alta. Mallista oppii parhaiten, kisällinä tai oppisopimuksella. Olen ihmetellyt minkä vuoksi kouluissa pitää lukea niin paljon kirjoja, kun voitaisiin lähteä ulos, korjaamoihin, toimistoihin ja työhuoneille katsomaan kuinka ne tekevät, jotka ovat ikänsä tehneet. (Tuomas Kyrö 2012) 2 RUSKEA KASTIKE Painos 1/2014

3 TERVETULOA OPPISOPIMUS- YHTEISTYÖHÖN! Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen koulutusmuoto. Ammattitaito hankitaan pääosin omalla työpaikalla oppien. Opiskeluun kuuluu myös tietopuolisia opintoja oppilaitoksessa. Oppaassa on tietoa oppisopimuksesta koulutusmuotona, lainsäädännöstä, oppisopimuksen käytännön toteutuksesta ja arvioinnista. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun oppisopimuskeskus toimii oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä Pirkanmaan alueella niin nuorten kuin aikuistenkin koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista koulutetaan henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus sopivan koulutuksen omaavaa työntekijää ei löydy työmarkkinoilta tarjotaan nuorelle mahdollisuus työsuhteeseen ja ammatilliseen koulutukseen tarjotaan työttömälle mahdollisuus työsuhteeseen ja ammatilliseen koulutukseen yrittäjänä toimiva haluaa itse aloittaa koulutuksen koulutetaan sukupolven vaihdoksessa jatkaja yritykselle 3

4 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöistä ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on useimmiten ammatillisen näyttötutkinnon suorittaminen. Tutkinto voi olla perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Tohtori Lisensiaatti Ylemmät korkeakoulututkinnot Ylemmät amk-tutkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnot Ylioppilastutkinto Lukiot Ammatilliset perustutkinnot Ammatilliset oppilaitokset PERUSOPETUS ESIOPETUS * Sinisellä merkittyjä koulutuksia voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena. 4

5 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO sopii työntekijälle, joka on kiinnostunut uudesta alasta tai jolla ei ole alan ammatillista koulutusta. Perustutkinnot antavat perusvalmiudet toimia alan työtehtävissä. Samat perustutkinnot voi suorittaa myös opetussuunnitelmaperusteisena kolmivuotisena ammatillisena peruskoulutuksena. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa oppisopimusmuotoisissa perustutkinnoissa on keskimäärin ja koulutusaika 2 3 vuotta. AMMATTITUTKINTO sopii työntekijälle, jolla on jo alan työkokemusta. Ammattitaitovaatimukset on määritelty niin, että niiden saavuttaminen edellyttää alan aikaisempaa ammatillista perustutkintoa ja/tai riittävää työkokemusta. Ammattitutkinnot antavat hyvät ammatilliset valmiudet toimia alan tehtävissä. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa on keskimäärin ja koulutus kestää 1,5 2 vuotta. ERIKOISAMMATTITUTKINTO sopii työntekijälle, jolla on alan vankka työkokemus. Erikoisammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja riittävä työkokemus, pystyy suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa on keskimäärin ja koulutus kestää 1,5 2 vuotta. YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS Päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella oman ammattialansa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai oman yritystoiminnan kehittämiseen liittyvään yrittäjyyden tutkintoon. Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella oppimisympäristönä on oma yritys ja ohjaajana toimii toinen yrittäjä. MUU LISÄKOULUTUS Oppisopimuskoulutus voi olla myös ei-tutkintotavoitteista, 4 12 kk pituista lisäkoulutusta. Siinä syvennetään ja laajennetaan ammattitaitoa sekä hankitaan erikoisosaamista. Koulutus suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan koulutustarpeiden pohjalta. NUORTEN 2+1 MALLI 2+1 -malli on yksi tapa suorittaa ammatillinen perustutkinto. Mallissa kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan oppilaitoksessa ammatin perustiedot ja taidot ja opintojen kolmas vuosi suoritetaan oppisopimuksella, jolloin oppisopimuksen kesto on 6 9 kk. 5

6 NÄYTTÖTUTKINNOT Opetushallituksen vahvistamissa tutkinnon perusteissa määritellään tutkinnon edellyttämä ammattitaito, mitä tietoja ja taitoja opiskelijan tulee koulutuksen aikana saavuttaa. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan tulee perehtyä tutkinnon perusteisiin. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvien työtehtävien suunnittelussa otetaan huomioon tutkinnon osaamisvaatimukset sekä työpaikan tarjoamat mahdollisuudet ammattitaidon hankkimiseen. Työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia. Myös tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa suunnitellaan ja toteutetaan tutkinnon perusteiden pohjalta. Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta Tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta Näyttötutkinto suoritetaan pääsääntöisesti opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä Tutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Oppilaitos vastaa tutkintotilaisuuden organisoinnista. Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma, johon kirjataan mitä tutkinnon osia opiskelija suorittaa sekä missä, milloin ja millä tavoin tutkintotilaisuudet järjestetään. Näyttötutkinto suoritetaan pääsääntöisesti opiskelijan työpaikalla käytännön työtehtävissä, joita voidaan tarvittaessa täydentää suullisesti, kirjallisesti tai muilla tavoin. Tutkintosuorituksen ajankohdasta sovitaan etukäteen tutkinnon suorittajan kanssa. Suoritus on työpaikan arkista työtoimintaa, joka eroaa normaalista työpäivästä vain siten, että työskentelyä arvioidaan. Esimerkiksi asiakaspalvelutaitojen osoittaminen tapahtuu arvioimalla työpaikalla tapahtuvaa asiakaspalvelutilannetta. Tutkintotilaisuuksia on tarvittaessa mahdollista järjestää myös oppilaitoksissa. Tutkintosuorituksen arvioivat tutkintotilaisuudessa oppilaitoksen vastuuhenkilö ja kaksi työelämän edustajaa. Opiskelijan työpaikkakouluttajan ei suositella olevan arvioijana tutkintotilaisuudessa. Yrittäjäopiskelijan tutkintotilaisuudessa arvioijana toimii oppilaitokseen edustajan lisäksi edustaja esimerkiksi toisesta yrityksestä tai sidosryhmästä. Tutkinnon suorittajalle tulee tarjota mahdollisuus myös tutkintosuorituksen itsearviointiin. Oppilaitos perehdyttää työpaikan arvioijat arviointiin. 6 Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteessa Lisää tietoa näyttötutkinnoista osoitteesta Arvioinnista laadittujen dokumenttien ja tutkinnon suorittajan itsearvioinnin sekä muun mahdollisen arviointiaineiston perusteella kolmikantainen arvioijaryhmä kokoontuu arviointikokoukseen, jossa tehdään tutkinnon osan arviointiesitys tutkintotoimikunnalle. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1 3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuorituksen arviointi tehdään hyväksytty tai hylätty -periaatteella. Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki tutkinnon edellyttämät osat, myöntää kyseisen alan tutkintotoimikunta tutkintotodistuksen.

7 HENKILÖKOHTAISTAMINEN Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistamisen periaatteena on suunnitella ja toteuttaa oppisopimuskoulutus ottamalla huomioon opiskelijan lähtötilanne, aiemmin hankittu osaaminen, nykyiset osaamis- ja koulutustarpeet sekä työpaikan oppimisympäristö ja tutkinnon suorittamismahdollisuudet. Henkilökohtaistamista tehdään koko oppisopimuskoulutuksen ajan, koulutukseen hakeuduttaessa, ammattitaitoa hankittaessa ja tutkinnon suorittamisessa. Henkilökohtaistamiseen liittyvät asiat dokumentoidaan henkilökohtaistamista koskeviin asiakirjoihin. HENKILÖKOHTAISTAMINEN Oppisopimus ja henkilökohtainen opiskeluohjelma Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilökohtainen opiskeluohjelma laaditaan oppisopimusta solmittaessa ja se liitetään oppisopimukseen. Henkilökohtainen opiskeluohjelma toimii oppisopimuskoulutuksen toteutuksen runkona ja siinä kuvataan koulutukseen kuuluvat työtehtävät, tietopuolisten opintojen sisältö ja näiden aikataulutus. Henkilökohtaistamissuunnitelman avulla täsmennetään koulutuksen toteuttamiseen liittyviä asioita sekä tutkinnon suorittamisen suunnittelua. Henkilökohtaistamiseen liittyvää suunnittelua tehdään yhteistyössä opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan, oppisopimuskeskuksen, oppilaitoksen ja tutkinnon järjestäjän kesken. 7

8 HALLINTO JA LAINSÄÄDÄNTÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ päättää koulutuksen rakenteesta vahvistaa opiskelijamäärän myöntää valtion rahoituksen koulutuksen järjestäjille OPETUSHALLITUS kehittää ja suunnittelee koulutusta valtakunnallisesti vahvistaa tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteet sekä ammattitutkintovaatimukset ohjaa ja neuvoo paikallishallintoa OPPISOPIMUSKESKUS KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ suunnittelee tietopuolisia opintoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa neuvoo ja ohjaa eri osapuolia oppisopimusasioissa tiedottaa oppisopimuskoulutuksesta suunnittelee, organisoi, arvioi ja kehittää oppisopimuskoulutusta antaa tukea ja neuvontaa oppisopimusosapuolille koulutuksen aikana sekä seuraa oppisopimuksen toteutumista hoitaa oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelyt: hakee valtiolta rahoituksen, hankkii tietopuoliset opinnot sekä näyttötutkinnon, maksaa opintososiaaliset etuudet ja koulutuskorvaukset laatii opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja huolehtii henkilökohtaistamisen toteutumisesta antaa todistuksen oppisopimuskoulutuksesta toimii yhteistyössä eri tahojen, kuten työvoima- ja elinkeinotoimistojen sekä oppilaitosten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa LAINSÄÄDÄNTÖ Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (laki ammatillisesta koulutuksesta 17 ). Oppisopimukseen liitetään aina henkilökohtainen opiskeluohjelma (HEO). TYÖOIKEUS työsopimuslaki (L 55/2001) työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki (L 738/2002) alaa koskeva työehtosopimus laki nuorista työntekijöistä (L 998/1993) OPETUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖ laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998) laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998) Oppisopimukseen sovelletaan työsopimuslakia (L 55/2001) siten, kun laissa ammatillisesta koulutuksesta 18 :ssa säädetään. Työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuus yleissitovuuden perusteella on oppisopimuksessa samanlainen kuin muissakin työsuhteissa. Oppisopimukseen sovelletaan muun muassa työaikalainsäädäntöä, vuosilomalakia, työturvallisuuslakia ja sen perusteella annettuja määräyksiä sekä muita säädöksiä, jotka koskevat työntekijän suojelua. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä siihen liittyvät sivukulut ja vakuutukset. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, kun opiskelija suorittaa osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta toisella työnantajalla. Jos työnantaja ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin tai alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, työsopimuksella sovittu palkkaehto on osapuolia sitova. Työnantajan velvollisuus on tällöin huolehtia siitä, että työstä maksetaan tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävä palkka. 8

9 Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös tietopuolisten opintojen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan siltä ajalta palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisilta opiskelupäiviltä, oppisopimuskeskus maksaa opiskelijalle lakisääteisiä opintososiaalisia etuja (kts. Taloudelliset tuet opiskelijalle s. 10). Koeajasta on aina erikseen sovittava työsopimusta noudattaen. Oppisopimuksessa noudatetaan alan työehtosopimuksessa määriteltyä työaikaa, kuitenkin työajan tulee viikossa olla vähintään keskimäärin 25 tuntia. Tietopuoliset opinnot oppilaitoksissa katsotaan työssäoloajan veroiseksi. Työnantaja ei voi määrätä opiskelijaa vuosilomalle tietopuolisen opetuksen ajaksi. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Oppisopimus keskeytetään väliaikaisesti esim. yli kuukauden kestävän sairausloman, perhevapaan tai asevelvollisuuden vuoksi, jolloin työpaikalla tapahtuva oppiminen ei toteudu eikä opiskelija voi osallistua tietopuolisiin opintoihin. Tällöin määräaikaisen oppisopimuksen päättymistä voidaan sovittaessa siirtää myöhempään ajankohtaan niin, että opiskelutavoite saavutetaan. Lain perusteella oppisopimus voidaan purkaa mm. koeaikana opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti, työsopimuslain 8. luvun 1, 2 ja 3 säädetyin perustein koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen. Oppisopimus päättyy, kun sovittu oppiaika loppuu tai sopimus puretaan. Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun määräajan jälkeen ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Virkamiehen oppisopimuskoulutus (L 1341/2007) toteutetaan kuten työsuhteinen oppisopimus, mutta koulutus ei tällöin perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta 18 :ää. (L 630/1998). Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään. Yrittäjän oppisopimuskoulutus ei perustu työsopimukseen, vaan se perustuu koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrittäjän oppisopimukseen sovelletaan samoja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen lukuun ottamatta 18 :ää. (L 630/1998) Työnantaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on tapaturmavakuutus, joka on voimassa työssäoloaikana (työmatkat ja työaika). Jos tietopuolisen opetuksen ajalta maksetaan palkka, opiskelija on työnantajan tapaturmavakuutuksen piirissä myös tietopuolisen opetuksen aikana. Tietyillä koulutusaloilla, kuten kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloilla sekä joillakin tekniikan ja liikenteen aloilla, on erityisiä tutkintokohtaisia terveydentilaan liittyviä vaatimuksia, jotka tulee huomioida oppisopimusta suunniteltaessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Sairauslomalla ei voi osallistua työhön tai tietopuoliseen opetukseen, koska tapaturmavakuutukset eivät korvaa sairauslomalla tapahtuvia vahinkoja. Lääkäri voi tarvittaessa todeta, että henkilö on opiskelukykyinen sairausloman aikana, ja hänen on lupa osallistua esim. tietopuoliseen opetukseen. Lisätietoja työsuhdelainsäädännöstä on saatavissa alan työehtosopimuksesta, työsuojeluhallinnon aluehallintovirastosta sekä oman alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä. 9

10 TALOUDELLISET TUET OPISKELIJA SAA työehtosopimuksen mukaisen palkan maksuttomat tietopuoliset opinnot osallistumisen näyttötutkinnon suorittamiseen (opiskelija maksaa vain tutkintomaksun) opintososiaalisia etuja, mikäli on niihin oikeutettu (päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus). (L 635/1998) ja siihen liittyvä asetus (A 806/1998) OPINTOSOSIAALISET EDUT OPISKELIJALLE (A 799/2007) Opintososiaaliset edut maksaa oppisopimuskeskus. Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaalisia etuja osallistuessaan tietopuolisiin opintoihin ja näyttötutkinnon suorittamiseen. Opiskelija hakee korvauksia erillisellä lomakkeella, jota on saatavissa oppisopimuskeskuksesta ja oppisopimuskeskuksen nettisivuilta. Opiskelijan sairastuessa tietopuolisen opiskelun aikana opintososiaalisiin etuuksiin oikeutettu opiskelija voi hakea päivärahaa ja perheavustusta oppisopimuskeskuksesta sairauslomatodistusta vastaan. Aiheettomien poissaolojen osalta korvauksia ei makseta. Oppikirjat ja ruokailun opiskelija kustantaa itse. Opintososiaaliset edut ovat verovapaita. PÄIVÄRAHA Päivärahaa maksetaan ansionmenetyksen korvauksena 15 opetuspäivältä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tai opiskelija ei saa muita lakisääteisiä etuuksia (esim. Kelan kuntoutusrahaa). PERHEAVUSTUS Perheavustusta maksetaan 17 opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi ja opiskelija on oikeutettu päivärahaan. Korvaus on 17 lasten lukumäärästä riippumatta. MATKAKORVAUS Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta, kun tietopuolinen opetus/tutkintotilaisuudet järjestetään yli 10 kilometrin etäisyydellä koti- tai oppisopimuspaikasta (työpaikka). Matkakustannukset korvataan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä yksi meno-paluu/jakso. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta halvimman matkustustavan mukaan tai julkisen kulkuneuvon (linjaauto, juna) lippuja vastaan tosiasiallisesta lähtöpaikasta (koti tai työpaikka) opetuspaikkaan. MAJOITTUMISKORVAUS Majoittumiskorvausta maksetaan 8 opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- ja oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Majoittumiskorvaus edellyttää yöpymistä. Opintososiaaliset edut -lomake 10

11 TYÖNANTAJA SAA maksuttoman koulutuksen työntekijälleen koulutuskorvauksen mahdollisuuden hakea palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan TALOUDELLISET TUET TYÖNANTAJALLE Palkkatukilomake löytyy KOULUTUSKORVAUS Työnantajalle maksetaan opiskelijakohtainen koulutuskorvaus oppisopimusajalta työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointitietoja vastaan kolmesti vuodessa. Koulutuskorvauksella tuetaan työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ja koulutusta. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa ja se maksetaan työnantajan/ kouluttajayrityksen pankkitilille. PALKKATUKI Palkatessaan työttömän työnhakijan työnantaja voi hakea työnhakijan kotikunnan työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukea. Mahdollisuus palkkatukeen tulee selvittää etukäteen. TE-toimisto päättää palkkatuen määrän ja keston työnantajan hakemuksen perusteella. Sen liitteeksi tulee myös oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajan laatima palkkatukilausunto. Hakemus palkkatuesta -lomake toimitetaan TE-toimistoon oppisopimuksen laatimisen jälkeen. Oppisopimus/työsuhde ei voi alkaa ennen kuin palkkatukipäätös on tehty. TE-toimistosta lähetetään työnantajalle palkkatukipäätös sekä tarvittavat lomakkeet ja ohjeet siitä, millä tavalla ja kuinka usein maksatus jatkossa suoritetaan. Palkkatuki maksetaan työnantajalle. 11

12 OSAPUOLTEN ROOLIT JA SITOUTUMINEN Oppisopimuskeskus oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä organisoi järjestettävän koulutuksen ohjaa ja valvoo oppisopimusprosessia rahoittaa tiedottaa oppisopimusmahdollisuuksista kehittää oppisopimuskoulutusta Oppisopimusopiskelija oppii työssä osallistuu tietopuolisiin opintoihin oppilaitoksessa arvioi osaamisensa kehittymistä Työnantaja suunnittelee koulutusta yhdessä oppisopimuskeskuksen ja oppilaitoksen kanssa järjestää ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista Oppilaitos järjestää tietopuoliset opinnot ja antaa niistä arvioinnit organisoi näyttötutkinnon ohjaa oppimisen toteutumista työpaikalla ja oppilaitoksessa 12

13 OPPISOPIMUSOPISKELIJA SITOUTUU OPPISOPIMUSKESKUS SITOUTUU opiskelemaan tavoitteensa mukaisesti työpaikalla ja oppilaitoksessa osallistumaan tietopuolisiin opintoihin oppilaitoksessa ja tekemään etätehtäviä arvioimaan omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkakouluttajan ja opettajan kanssa tekemään työtä ja noudattamaan niitä määräyksiä ja ohjeita, joita työnantaja antaa työn suoritustavasta ja laadusta maksamaan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkintomaksun (58 ) suunnittelemaan ja käynnistämään oppisopimuskoulutuksen opiskelijan, työnantajan, työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen kanssa ohjaamaan ja neuvomaan osapuolia koulutusyhteistyöhön hankkimaan tietopuoliset opinnot ja näyttötutkinnon osallistumaan oppimisen ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin valvomaan ja arvioimaan koulutuksen edistymistä maksamaan koulutuskorvauksia ja opintososiaalisia etuja hoitamaan koulutuksen rahoituksen antamaan oppisopimuksen päätyttyä osallistumistodistuksen valvomaan ja kehittämään oppisopimuskoulutuksen laatua tiedottamaan oppisopimuksesta ja koulutusmahdollisuuksista TYÖNANTAJA SITOUTUU OPPILAITOS SITOUTUU järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuolisiin opintoihin noudattamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta mm. maksamaan opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa nimeämään opiskelijalle vastuullisen työpaikkakouluttajan, joka suunnittelee ja järjestää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta järjestää tutkinnon tavoitteita tukevia, monipuolisia työtehtäviä ohjaa ja tukee opiskelijaa ammattiin oppimisessa sopii tarvittaessa muista työpaikkakouluttajista arvioi yhdessä opiskelijan kanssa työpaikalla tapahtuvaa oppimista tekee yhteistyötä oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen kanssa laatimaan henkilökohtaistamissuunnitelman järjestämään tietopuoliset opinnot, jotka tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista arvioimaan opiskelijan osaamisen ja oppimisen edistymistä tutkintotavoitteiden pohjalta ohjaamaan opiskelijan oppimisprosessia oppilaitoksessa ja työpaikalla ohjaamaan työpaikkakouluttajaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja tutkinnon järjestämisessä järjestämään opiskelijalle tutkintotilaisuudet antamaan todistuksen tietopuolisista opinnoista 13

14 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA KOULUTUS JA TIETOPUOLISET OPINNOT Onnistunut oppisopimuskoulutus perustuu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Tietopuoliset opinnot oppilaitoksessa tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Suunnittelun perusta on tutkinnon perusteet, kun koulutuksen tavoitteena on tutkinto tai tutkinnon osa. Opiskelijan työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteissa määriteltyjä sisältöjä tai sovittuja oppimistavoitteita. Oppisopimuskeskus koulutuksen järjestäjänä organisoi koulutusprosessin. Työnantaja on koulutuksen järjestäjäosapuoli. Työpaikalla opiskelija hankkii tai laajentaa ammattitaitoaan tavoitteellisesti ammattilaisten ohjauksessa soveltamalla tietopuolisia opintoja työhön. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja tietopuolisten opintojen vuorotteleminen antaa mahdollisuuden välittömästi soveltaa opittua käytäntöön. Työpaikkaa hyödynnetään oppimisympäristönä mahdollisimman laajasti niin, että prosessissa kehittyvät sekä opiskelija että työyhteisö. Työnantaja nimeää opiskelijalle henkilökohtaisen työpaikkakouluttajan. Työpaikkakouluttajalta edellytetään ko. ammattialan vahvaa tuntemusta ja työkokemusta. Yrittäjillä työpaikkakouluttajaa vastaa ohjaava yrittäjä. TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN TEHTÄVÄT perehdyttää opiskelija työpaikkaan ja työtehtäviin luoda hyvä ja turvallinen oppimisympäristö yhdessä muun henkilöstön kanssa perehtyä ko. tutkinnon perusteisiin osallistua opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman tekemiseen yhdessä opiskelijan ja vastuukouluttajan kanssa varmistaa että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuolisiin opintoihin tukea opintojen etenemistä motivoida opiskelijaa itsearviointiin arvioida opiskelijan osaamisen kehittymistä työpaikan näkökulmasta oppisopimuskeskukseen Työpaikkakouluttaja saa ohjauksen ja arvioinnin tueksi työpaikkakouluttajan oppaan. Oppisopimuskeskus tukee työpaikkakouluttajaa myös Tempo-palveluilla. Käytäntö 80 % Monipuoliset tutkinnon tavoitteiden mukaiset työtehtävät työpaikalla 14

15 TEMPO TYÖPAIKKA- KOULUTTAJIEN KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Oppilaitos järjestää tietopuoliset opinnot, niihin liittyvät tehtävät ja organisoi näyttötutkinnon. Oppilaitoksen toimesta opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka mukaan opinnot toteutuvat. Henkilökohtaistamissuunnitelma allekirjoitetaan ja myös myöhemmin siihen tehtävät mahdolliset muutokset vahvistetaan allekirjoituksilla. Tietopuoliset opinnot on suunniteltu ko. tutkinnon perusteiden pohjalta tai muussa lisäkoulutuksessa koulutuksen tavoitteiden pohjalta. Poissaolot lähiopetuspäiviltä ilmoitetaan oppilaitokseen ja niiden korvaamisesta sovitaan vastuukouluttajan kanssa. Oppisopimuskeskus järjestää maksuttomia Tempo-koulutuksia työpaikkakouluttajille: Tempostartti (voi tehdä myös verkossa) Tempo 1 Osaava työpaikkakouluttaja Tempo 2 Mestarityöpaikkakouluttaja. Keskeisessä roolissa koulutuksissa on verkottuminen ja vertaistuen jakaminen. Koulutusten sisällöt, aikataulut ja ilmoittautuminen löytyy osoitteesta Koulutusten ohella oppisopimuskeskus ylläpitää työpaikkakouluttajille luotua suljettua verkkosivustoa, Tempofoorumia, joka on oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajien kohtaamispaikka. Foorumi tarjoaa tukea opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin, ajankohtaistietoa sekä vertaistukea. Tietopuoliset opinnot 20 % Työpaikalla oppimista tukeva lähiopetus 15

16 ARVIOINTI JA TODISTUKSET TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Työpaikalla tapahtuvaa oppimista arvioidaan väliarvioinnein, helmi-, kesä- ja lokakuussa. Oppisopimuskeskuksesta toimitetaan arviointipyyntö työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä, kun arviointi on ajankohtainen. Väliarvioinnissa arvioidaan niitä tutkinnon osia, joihin on kuulunut työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osat, joihin ei vielä ole liittynyt työpaikalla tapahtuvaa oppimista, voidaan jättää arvioimatta. Oppilaitoksen tietopuolisten opintojen ja tutkintotilaisuuksien aikataulu eivät vaikuta työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnin tekemiseen. Väliarvioinnissa annetut arvosanat kuvaavat opiskelijan osaamisen kehittymistä. Sopimus Pro verkkopalvelu on arvioinnin ja yhteydenpidon väline oppisopimuskoulutuksen aikana. Verkkopalvelu ja ohjeet löytyvät osoitteesta Arvioinnissa käytettävät arvosanat 3 = kiitettävä, 2 = hyvä, 1 = tyydyttävä ARVIOINNIT AJALTA VÄLIARVIOINTI TEHTÄVÄ AJALLA KOULUTUS- KORVAUS MAKSETAAN Oppisopimusopiskelija ja hänen työpaikkakouluttajansa saavat tunnukset Sopimus Pro verkkopalvelun käyttöön oppisopimuskeskuksesta. Oppisopimusopiskelija ja hänen työpaikkakouluttajansa saavat sähköposti-ilmoituksen arvioinnin lähestymisestä. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija käyvät arviointikeskustelun. Työpaikkakouluttaja tekee arvioinnin Sopimus Pro verkkopalvelussa (helmi-, kesä- ja lokakuussa) arviointikeskusteluun pohjautuen. Väliarvioinnissa on annettava arvosana vähintään yhteen tutkinnon osaan, päättöarvioinnissa on arvioitava kaikki tutkinnon osat. Lisäksi sanallinen arviointi on mahdollista. Opiskelija saa sähköposti-ilmoituksena kehoituksen kuitata ja lähettää arviointi eteenpäin Sopimus Pro verkkopalvelussa. Arviointi ja koulutuskorvaus siirtyvät oppisopimuskeskuksen käsittelyyn Jos arviointi tehdään paperilomakkeelle, työnantaja/kouluttava yritys palauttaa koulutuskorvaushakemuksen postitse oppisopimuskeskukseen arviointikeskustelun jälkeen. Tehdyn arvioinnin perusteella maksetaan työnantajalle oppisopimuksessa sovittu koulutuskorvaus, joka on veronalaista tuloa yritykselle. Koulutuskorvaus maksetaan jakson päättymisen jälkeen edellä olevan aikataulun mukaan. Koulutuskorvausta ei ole mahdollista hakea takautuvasti edellisen jakson päättymisen jälkeen. Oppisopimuksen päättyessä oppisopimuskeskuksesta toimitetaan työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle päättöarviointipyyntö kuukautta ennen oppisopimuksen päättymistä. Päättöarvioinnin arvosanat näkyvät opiskelijan osallistumistodistuksessa. 16

17 TIETOPUOLISTEN OPINTOJEN ARVIOINTI Tietopuolisessa opetuksessa oppisopimusopiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset arvioidaan tutkinnon osittain asteikolla kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Aikaisemmin hankitun osaamisen arvosanat merkitään opiskelijan todistukseen. TODISTUKSET Oppisopimuskeskuksen kirjoittama osallistumistodistus on yhdistelmä työpaikalla tapahtuneen oppimisen ja tietopuolisten opintojen arvioinneista. Työnantajan ja tietopuolisten opintojen arvioinnit ovat osallistumistodistuksen liitteinä. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta, kun tavoitteena olevan tutkinnon kaikki vaadittavat osat on hyväksytysti suoritettu. TYÖPAIKKA OPPILAITOS TUTKINTOTOIMIKUNTA Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Työpaikkakouluttaja(t) ja opiskelija arvioivat opiskelijan ammattitaidon kehittymistä arvosana 1 3 tutkinnon osittain tekevät väliarvioinnin kolme kertaa vuodessa tekevät päättöarvioinnin, jossa arvioidaan opiskelijan ammattitaitoa sovittujen tavoitteiden ja tutkinnon vaatimusten mukaisesti Tietopuolisten opintojen arviointi Kouluttaja arvioi opiskelijan osaamista ja oppimista arvosana 1 3 tutkinnon osittain todistus/opintosuoritusote suoritetuista opinnoista oppilaitoksessa Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuus Arviointi työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta Arviointi tietopuolisista opinnoista Osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta TUTKINTOTODISTUS 17

18 AMMATTITUTKINTOSTIPENDI Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin opiskelijan lähettämän hakemuksen perusteella tietyin kriteerein henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Stipendiä ei myönnetä osatutkinnon tai aikaisemmin suoritetun ammattitutkintostipendiin oikeuttaneen tutkinnon päivittämisen tai laajentamisen perusteella. Lisätietoja ja hakulomake osoitteesta 18

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

KEHITY YRITTÄJÄNÄ OPPISOPIMUKSELLA OPAS YRITTÄJÄOPISKELIJALLE JA YRITTÄJÄN OHJAAJALLE

KEHITY YRITTÄJÄNÄ OPPISOPIMUKSELLA OPAS YRITTÄJÄOPISKELIJALLE JA YRITTÄJÄN OHJAAJALLE KEHITY YRITTÄJÄNÄ OPPISOPIMUKSELLA OPAS YRITTÄJÄOPISKELIJALLE JA YRITTÄJÄN OHJAAJALLE Sisällys Tervetuloa oppisopimusyhteistyöhön!...3 Tutkintoja yrittäjälle...4 Suomen tutkintojärjestelmä... 4 Tervetuloa

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998

811/1998. Asetus ammatillisesta koulutuksesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 1 811/1998 Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja

Oppisopimuskoulutus ammatillisen peruskoulutuksen osana (2+1 malli) luonnos /ar/mk/eo 1/8. Koulutustarkastaja Oppisopimuskoulutus ammatillisen perus osana (2+1 malli) luonnos 15.10.2013 /ar/mk/eo 1/8 Kun tarve herää Opiskeli Ryhmänoha Opinto-oha Opintosihteeri Koulutustarkasta Työnanta Työpaikkakoulutta Saa tietoa

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaajan opas Työpaikkaohjaajan opas Omnian oppisopimustoimisto omnia.fi Oppisopimustoimisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta seitsemässä

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus

OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimuskoulutus OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.01.2009 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain

Lomakkeella II ilmoitetaan koulutusaloittain TÄYTTÖOHJE 1(12) Perustiedot 20.9.2015 OPPISOPIMUSKOULUTUS Kuntien ja koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot syksyn

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot