Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi"

Transkriptio

1 Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti

2 TEKEMÄLLÄ OPPII Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

3 Pilottiopinnot Aloittaneita yhteensä 15 3 kokotutkintoa 4 osatutkintoa 3 työllistynyt opintojen jälkeen 4 opinnot kesken 4 opinnot keskeytynyt

4 Tutkinnon suorittaminen, kolme vaihetta Hakeutuminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaminen Suunnitteluvaihe Suoritusvaihe Arviointivaihe

5 Lainsäädäntö laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) hallintolaki (434/2003) Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys Tutkintotoimikunnan ohjeet ja määräykset

6 Tutkinnon järjestäjä Työtoiminnan selvittäminen Soveltuvuus koulutukseen, mm rikostaustaotteen selvitys SORA-lainsäädännön edellyttämät tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset Vankila / työtoimintakohde Työtehtävien kuvaus Työkulttuuri, toimintatavat Työn johtaminen Ohjeet, määräykset, hierarkia Vanki Hakeutuminen Aiemmin saavutettu ammattitaito Aiemmin suoritetut tutkinnon osat / tutkintosuoritukset

7 Tutkinnon järjestäjä Tutkinnon perusteet Ammattitaitovaatimukset Työpaikkaohjaajan perehdytys, ohjaus Työssäoppimisen arvioinnin perehdytys Aktiivinen yhteyshenkilö Vankila / työtoimintakohde Työn ohjaaminen oppimistavoitteiden mukaan Työtehtävien monipuolinen jakaminen Opetushenkilöstön ohjaus mm. kulkuluvat, ilmoittautuminen Aktiivinen yhteyshenkilö Vanki Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon perusteisiin tutustuminen, ammattitaitovaatimuksiin tutustuminen, työtehtävistä oppiminen Itsearviointiin perehtyminen, harjaantuminen

8 Tutkinnon järjestäjä Järjestämissopimus järjestämissuunnitelma Tutkinnon perusteet Ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit Arvioijan tiedot = opettaja (op) Työtehtävien sovittaminen tutkintoon, ideointi Aktiivinen yhteyshenkilö Vankila / työtoimintakohde Näyttöympäristön esittely, kuvaaminen Arvioijista sopiminen = työantajan edustaja (ta), työntekijän edustaja (tt) Työn eri vaiheet = tieto tulevasta Työtehtävien sovittaminen tutkinnon tavoitteiden mukaan, uudet -, poikkeavat työt, ideointi Vanki Tutkinnon suorittaminen Oma-aloitteinen työn sisällön ja tutkinnon yhdistäminen Tutkintotilaisuuden työtehtävien toteuttamisen suunnittelu

9 Tutkinnon suorittamisen suunnittelu Missä tehdään = näyttöpaikka Mitä tehdään = tehtävät työt Miten tehdään = esim. eri tutkinnon osat vuorottelee Milloin tehdään = pvm ja klo Ketkä arvioivat = ta ja tt (ja op) Tutkintotilaisuuden suorituspaikka = näyttöympäristö Sopivat tilat, välineet ja laitteet Riittävän monipuoliset tehtävät Yli normityötehtävien = eri tutkinnon osat Luonnollinen päivän rytmi = yllättävät tilanteet Kohteen muu henkilökunta tietää ko. tilaisuudesta

10 Tutkinnon järjestäjä Arvioijien perehdytys/ -koulutus Ammattitaitovaatimukset, arviointikriteerit Arvioinnin menetelmät ja dokumentointi Vankila / työtoimintakohde Aktiivinen yhteyshenkilö Tiedotus kohteessa ta. ja tt. arvioijien työvuorojen sovittaminen op. arvioijan kulkulupa, ilmoittautuminen Dokumentoinnin rajoitteet Vanki Työtehtävien suorittamisen suunnittelu ja toteuttaminen Itsearviointi Tutkinnon suorittaminen

11 Tutkinnon järjestäjä Aktiivinen yhteyshenkilö Ohjaus ja tuki arviointiin Palaute Vankila / työtoimintakohde Arviointiin osallistuminen Palaute Vanki Itsearviointi Tutkinnon suorittaminen Hyvin yhteistyössä suunniteltu on puoliksi tehty!

12 Arviointimenetelmät Aikaisemmin hankitun osaamisen todentaminen, dokumentit hätäensiapu EA I kortti /todistus Tutkintotodistus tai todistus tutkinnon osan suorittamisesta Havainnointi tutkintosuorituksessa tai kuvantallenteista Kyseleminen / haastattelu Näyttötutkinnon suorittajan itsearviointi ja mahdollinen ryhmäarviointi Arviointikeskustelu

13 Arvioinnin kohteet ja -kriteerit Tutkinnon osittain Ammattitaitovaatimukset Mitä tekee? Arvioinnin kohteet ja kriteerit Miten tekee? Perustutkinnon kaikissa osissa sama sisältö arvioinnin kohteissa Työprosessin hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

14 Arviointikeskustelu Arvioijien yhteinen palaveri tutkintosuorituksesta Tutkinnon suorittajan itsearviointi huomioidaan arvioinnissa Tavoitteena yhteinen näkemys suorituksesta

15 Arviointipäätöksen tekeminen Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot: Hyväksytty / Hylätty Perustutkinnot: Tyydyttävä T1, Hyvä H2, Kiitettävä K3 Arvioijat yhdessä päättävät tutkintosuorituksen hyväksymisen / hylkäämisen esittämisestä tutkintotoimikunnalle Päätöksen tulos esitetään tutkinnon suorittajalle Hylätyn suorituksen yhteydessä hänelle selvitetään jatkotoimenpiteet, esim. suunnitellaan miten tarvittava osaaminen hankitaan, arvioinnin oikaisumenettely

16 Arvioinnin dokumentointi Arviointikokouksen pöytäkirja Täytetään tutkintotilaisuuden päätyttyä Arvioijien yhteinen mielipide Arvioijien allekirjoitukset Tutkinnon suorittajan allekirjoitus Säilytetään oppilaitoksessa dokumentointiohjeen mukaisesti

17 Milloin tutkintotilaisuus on syytä keskeyttää Tutkinnon suorittaja rikkoo työturvallisuusmääräyksiä Aiheuttaa toiminnallaan vaaraa ihmisille tai omaisuudelle Tutkinnon suorittajalle tulee perustella keskeyttämisen syy sekä kertoa mahdollisesta uusimisyrityksestä. Myös tutkinnon suorittaja itse saattaa haluta keskeyttää suorituksensa. Tällöinkin on syytä sopia miten jatketaan ja selvittää mistä syystä keskeytyminen johtui

18 Arvioinnin oikaisumenettely Tutkinnon suorittaja voi 14 päivän kuluttua siitä ajankohdasta, jolloin on saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän kautta), tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista, pyytää arvioinnin oikaisua kyseisestä tutkinnosta vastaavalta tutkintotoimikunnalta kirjallisella oikaisupyynnöllä Oikaisumenettelystä on informoitava ennen tutkintotilaisuutta Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot omista tutkintoon liittyvistä kirjallisista dokumenteista ja arviointiin liittyvistä asiakirjoista

19 Arvioijien roolit Työntekijäedustaja työntekijä arvioi näyttötutkinnon suorittajan työtä työkaverin näkökulmasta Työnantajan edustaja työnantajan rooli arvioinnissa on sama kuin työnantajan näkökulma omien työntekijöiden työskentelyyn mm. laatu, toiminnan tunteminen, muuttuvat tilanteet, asiakaspalvelu, joutuisuus/harjaantuminen, turvallisuus, ergonomia, taloudellisuus, kehittäminen, ym.

20 Arvioijien roolit Näyttötutkinnon suorittaja tekee itsearvioinnin näyttötutkintosuorituksestaan näyttötutkinnon kuluessa ja loppukeskustelussa perustelemalla työskentelyään näyttötutkinnon arvioijille Oppilaitoksen edustaja oppilaitoksen edustaja ei välttämättä tunne näyttöympäristön tapoja ja käytäntöjä oppilaitoksen edustajan tehtävänä on arvioida näyttötutkinnon suorittajan työskentelyä monipuolisesti suhteessa näyttötutkinnon perusteisiin

21 Kiitos mielenkiinnosta!

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas

Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas Ammatillisen koulutuksen työssäoppijan opas 2 Yhteystiedot Opiskelijan nimi Puhelinnumero Sähköposti Opiskeltava tutkinto Ryhmätunnus Työssäoppimispaikka Työssäoppimisaika Työpaikkaohjaajan nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot