Tuloksellisuus ja työelämän laatu. Terttu Pakarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloksellisuus ja työelämän laatu. Terttu Pakarinen 11.9.2014"

Transkriptio

1 Tuloksellisuus ja työelämän laatu Terttu Pakarinen

2 Tuloksellisuus ja tuottavuus Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista yksilöissä, organisaatioissa ja kansakunnissa (Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009) [alatunniste] [p.k.vvvv] 2

3 Tuottavuudesta sanottua Tuottavuus on sitä, että tehdään oikeita asioita oikein ja fiksummin kuin ennen Tuottavassa työssä oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoillaan toimintaa parannetaan jatkuvasti Tuottavuuden lähteitä ovat aineeton pääoma (inhimillinen, sosiaalinen, rakennepääoma) henkilöstövoimavarojen johtaminen Tuottavuus lisää hyvinvointia tuloksellisuuden ja työelämän laadun yhteys molempiin suuntiin tuloksellisuustyössä parannetaan prosesseja sekä palvelun laatua ja vaikuttavuutta lisää myös työhyvinvointia Terttu Pakarinen

4 Aineeton pääoma = Osaamispääoma Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan Inhimillistä pääomaa (yksilöiden sosiaalinen kyvykkyys, prosessi- ja palvelutoiminnan osaaminen, työn vaatiman asian hallinta) Rakenteellista pääomaa (teknologia, tieto- ja johtamisjärjestelmät) Suhdepääomaa (organisaation suhteet asiakkaisiin, henkilöstöön ja sidosryhmiin) Talouskasvusta noin kolmanneksen on arvioitu johtuvan sijoittamisesta aineettomaan pääomaan, kuten osaamiseen, hyvinvointiin, työyhteisöjen kehittämiseen ja luottamuksen parantamiseen.

5 Mitä on tuloksellisuus? Panos-tuotossuhteeseen perustuva tuottavuus Tehokkuus ja tuottavuus Tavoitteen saavuttamiseen liittyvä tuloksellisuusajattelu Vaikuttavuus ja laatu Organisaation suoritus ja kyvykkyys Tuloksellisuus ja elinvoimaisuus Kestävä tuottavuus Tuloksellisuus ja työelämän laatu Julkisen toiminnan tuottavuus Panos-prosessi-tuotos-vaikutus -ketju [alatunniste] [p.k.vvvv] 5

6 Mitä on työelämän laatu? Työelämän laatu (Nakari, 2000) työyhteisöjen toimintatavat Työn sisältö työn tuunaaminen Vaikutusmahdollisuudet yhteistoiminnallinen kehittäminen Työpaikan sosiaalinen toimivuus - dialogi Ristiriidat ja niiden hallinta varhainen tuki ja puuttuminen Esimiestyö jaettu johtajuus Työhyvinvointi on työn hallintaa (Vahtera ym. 2002) monipuolisuus vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet sosiaalinen tuki Terttu Pakarinen

7 Ihmiset menestyksen takana (Lawler 2003) 1. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys: Organisaation luotava arvoa hyvän työpaikan kehittämisellä. 2. Henkilöstöhankinta ja rekrytointi: Organisaation hankittava ihmisiä, jotka sopivat sen arvoihin, ydinosaamiseen ja strategisiin päämääriin 3. Henkilöstön kehittäminen: Organisaation kehitettävä jatkuvasti osaamista, jotta ihmiset voivat tehdä työnsä hyvin sekä oppia ja kehittyä 4. Työn muotoilu: Työ on suunniteltava siten, että se koetaan mielekkääksi ja siinä saa palautetta, vastuuta ja autonomiaa 5. Missio, strategiat ja päämäärät: Organisaation pyrittävä toteuttamaan perustehtäväänsä sellaisten strategioiden, tavoitteiden ja arvojen avulla, jotka ihmiset pystyvät ymmärtämään ja joihin he voivat uskoa. 6. Palkitsemisjärjestelmät: Organisaation on kehitettävä palkitsemisjärjestelmä, joka vahvistaa organisaatiota, sen arvoja ja strategioita. 7. Johtajuus: Organisaation on valittava ja kehitettävä esimiehiä, jotka osaavat luoda sitoutumista, luottamusta, menestystä ja motivoivan työympäristön. Tuloksena hyvä kehä, jossa tuloksellisuus ja työelämän laatu vahvistavat toisiaan. Terttu Pakarinen

8 Korkeatuottoinen organisaatio Organisaation toimintatavat Henkilöstön - valinta - kehittäminen - palkitseminen Inhimillinen pääoma - tieto ja osaaminen Sosiaalinen pääoma - vuorovaikutussuhteet Toiminta - innovaatiot - strategian mukainen toiminta Tuloksellisuus Henkilöstövoimavarojen johtamisen perustehtävä hankkia, kehittää ja motivoida ihmisiä tuottavaan työhön ja innovatiivisuuteen Lähde: Messersmith, J.K. & Guthrie, J. P., 2010 Terttu Pakarinen

9 Työyhteisö ja kustannukset Aika on rahaa ja sähläämiseen käytetty aika on vielä enemmän rahaa (Marko Kesti, Talouselämä) [alatunniste] [p.k.vvvv] 9

10 Henkilöstöjohtaminen, kustannukset ja asiakastyytyväisyys (Nakari & Sjöblom 2009) Tutkimustuloksia henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välisistä yhteyksistä: 1. yksikkökustannusten, työelämän laadun ja asiakastyytyväisyyden välillä vahva yhteys - yhteys johtuu toimivista henkilöstöjohtamisen käytännöistä (sosiaalinen avoimuus, vaikutusmahdollisuudet ja johtamiskäytännöt) 2. kunnan toimintaympäristö (taloudellinen tilanne ja työttömyysaste) vaikuttaa työelämän laatuun - työelämän laatu ja palvelutyytyväisyys ovat parempia alhaisten kustannusten yksiköissä! 3. kustannustehokkuuteen päästään vain henkilöstö- ja johtamisstrategioiden ja johdonmukaisen johtamisen avulla 4. henkilöstön työolojen ja asiakkaiden palvelukäsitysten välillä vahva yhteys 5. asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa eniten henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön ristiriitojen hallintatavat Terttu Pakarinen

11 Työyhteisökokemus Asiakaskokemus Yksilöä arvosta johtaminen Merkityksellinen työ Positiivisesti poikkeava vuorovaikutus - > positiivinen ilmapiiri Yksiköiden välinen yhteistyö toimii (sisäinen laatu) Yksilö kokee ammatillista identiteettiä, pystyvyyttä, osaamista, sinnikkyyttä ja optimismia Asiakas kokee: Hänet huomioidaan ja pidetään yhteyttä Häntä kuunnellaan ja pyritään ymmärtämään hänen tilanteensa Lupaukset pidetään ja työn laatu on korkea Hän haluaa tulla takaisin Hän kertoo muille kokemuksistaan Merja Fischer

12 Tuottavilla työpaikoilla voidaan hyvin ja se näkyy kustannuksissa Kesti, Eloranta 2010 Työprosessit toimivat, sähläystä vähän Roolit ja tehtävät selkeät Tavoitteista lähes yhteinen ymmärrys (mm. strategia) Jokaisen työtä arvostetaan Päämäärätietoisuus yksilöillä ja ryhmissä Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet vähentyvät (kustannussäästöt merkittäviä) Kokemus kävelee ulos: euroa Sujuva työ euroa Ennaltaehkäisty poissaolopäivä +415 euroa Ei tapaturmia euroa [alatunniste] [p.k.vvvv] 1 2

13 Tulevaisuuden henkilöstöjohtaminen (HR) ja erilaiset roolit Toimintaympäristö Kuntalaiset (Ulrich 2012, Henry ry) Miksi? HR:n lisäarvo Näkijä Missä? Kuntastrategia ja henkilöstöohj. Päättäjät ja sidosryhmät Uudistaja Mitä? Kuinka? Yksilön kyvykkyys Henkilöstötyön ammattilaise t Johtajuus Henkilöstökäytännöt Organisaation kyvykkyys Kehittäjä HR:n organisointi Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuu s Tekijä Terttu Pakarinen [p.k.vvvv] 1 3

14 Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus Henkilöstövoimavarojen arviointia koskeva suositus, KT 2013 [p.k.vvvv] 1 4

15 Kunta-alan työelämän laatu Kuntakohtaiset henkilöstökyselyt Em. suosituksen pohjalta vertailutietopankki valmisteilla kuntien käyttöön Valtakunnallinen koonti työelämän laadusta? Työolobarometri, TEM, julkaistu Julkisella sektorilla osaamisen kehittämiseen kiinnitetään selvästi enemmän huomiota kuin yksityisellä: 80% sanoi, että ammattitaidon ylläpitämiseen on panostettu. Kunnissa kasvu oli voimakkainta. Työtehtäviin ja työtahtiin vaikuttamisen mahdollisuudet ovat kuntien palkansaajilla harvinaisempia kuin muilla sektoreilla. Kunta10, Helsinki liittynyt Tutkimukseen osallistuvilla kuntakohtaiset tiedot saatavilla Yleiset johtopäätökset työhyvinvoinnista (sairauspoissaolot yms.) Tilastokeskuksen vuoden 2013 työolotutkimuksen tulokset Työolojen muutokset vuosina julkaistaan Kuntasektorin tulokset eritelty Julkisen alan työhyvinvointitutkimus julkaistaan Keva ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä Työn voimavarat ja työn imu: Innostuksen spiraali hanke ja Meadow-tutkimus 2014 Työn imu kunta-alalla paras verrattuna muihin sektoreihin [alatunniste] [p.k.vvvv] 1 5

16 Mikä aikaansaa työn imua? Työn imua vahvistaa erityisesti työhön liittyvät voimavarat (Job Demands-Resources model, Demerouti et al., 2001). Työn voimavarat ovat niitä psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia tai organisatorisia piirteitä, jotka vähentävät työn koettua kuormitusta ja auttavat saavuttamaan työn tavoitteita ne tyydyttävät myös psykologisia perustarpeita. Työtehtävään liittyvät voimavarat (monipuolisuus, työn tulokset nähtävillä) Työn järjestelyihin liittyvät voimavarat (työroolien selvyys, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työaikojen joustavuus) Työn sosiaaliset voimavarat (esimiehen ja työyhteisön tuki, oikeudenmukaisuus ja johtamisen selkeät käytännöt, arkinen huomaavaisuus, työryhmän ystävällisyys) Organisatoriset työn voimavarat (työn varmuus, perhemyönteinen työkulttuuri, työpaikan innovatiivinen ilmapiiri) Piia Seppälä Työterveyslaitos

17 Työn imu ja tuloksellisuus: esimerkkejä soveltaen kunta-alalta Työn imua kokeville sairaanhoitajille sattui vähemmän neulanpistotapaturmia työssään kuin vähemmän työn imua kokeville (Mark ym., 2007). Enemmän työn imua kokevat kemikaaliprosessityöntekijät noudattivat huolellisemmin turvallisuusohjeita, kuin vähemmän työn imua kokevat työtoverit (Hansez & Chmiel, 2010). Salanova ja tutkimusryhmä (2005) selvittivät Espanjalaisten hotellien (58) ja ravintoloiden (56) työntekijöiden työn imua ja palveluilmapiiriä (sekä työntekijä että asiakasarviot). Tulosten mukaan työn imu oli yhteydessä parempaan palveluilmapiiriin, joka taas oli yhteydessä työntekijän työssä suoriutumiseen ja asiakasuskollisuuteen. Työn imu ennusti pitkälläkin aikavälillä suomalaisten hammaslääkäreiden aloitteellisuutta ja työyhteisön innovatiivisuutta, suurempaa sitoutumista työpaikkaan ja aikomuksia pidempään työuraan (Hakanen ym., 2008). Työterveyslaitos

18 Meadow: Kuinka paljon vastaaja koki työn iloa

19 Meadow: Tyytyväisyys nykyiseen työhön

20 Meadow: Työn imun kokeminen sektoreittain ( Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni, Olen innostunut työstäni ja Tunnen tyytyväisyyttä, kun olen syventynyt työhöni )

21

22 Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltu Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, jotka luovat uutta työtä. Työelämäämme pitää kehittää joustavin uudistuksin siihen suuntaan, että vahvistetaan mahdollisimman monen ihmisen halua ja kykyä jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina. Se tarkoittaa luottamuksen ja yhteisön syventämistä innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista, osaavan työvoiman sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista. Työelämän kehittämisstrategian toteuttamiseksi yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla käynnistetään laaja kansallinen yhteistyöhanke, jossa ovat mukana työpaikat, työmarkkinajärjestöt, valtiovalta ja erilaiset palveluntarjoajat Toimialaliitot tavoittavat parhaiten toimialansa yritykset ja organisaatiot

23 Valmisteilla: Kunteko 2020

24 Liikkeelle sopimuskirjauksesta KT ja pääsopijajärjestöt: Osapuolet käsittelevät seuraavassa pääneuvotteluryhmän kokouksessa erikseen laadittavaa ehdotusta työryhmän asettamiseksi valmistelemaan työelämän kehittämisohjelmaa kunta alalle. KT Kuntatyönantajat ja kunta alan pääsopijajärjestöt nimesivät valmistelutyöryhmän, jonka työn suuntaviivoiksi asetettiin Tavoitteeksi tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen Jatkoksi kunta alalla jo tehdylle tuottavuus ja tuloksellisuustyölle Lähtökohdaksi kuntaorganisaatioiden omista tarpeista lähtevät kehityshankkeet ja niiden tukeminen Kohderyhmäksi kaikentyyppiset ja kokoiset kuntaorganisaatiot Sateenvarjoksi kansallinen Työelämä 2020

25 Tavoitteeksi Euroopan parhaat kuntatyöpaikat Kunta alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 pyrkii tavoittaman laajasti suomalaisilla kuntatyöpaikoilla tehtävän kehittämistyön ja edistämään sitä monipuolisesti myös osana kuntasektorin isoja uudistuksia. Tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehittämisellä parannetaan kuntalaisen palveluja ja niiden vaikuttavuutta, edistetään henkilöstön hyvinvointia ja mahdollisuuksia pidempiin työuriin ja parannetaan toiminnan taloudellisuutta. KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Kunta alan koulutetun hoitohenkilöstön KoHo ry Kunta alan unioni

26 Millaisia kehittämishankkeita ohjelmassa tavoitellaan? 1. Ne lähtevät kuntaorganisaatioiden ja niiden yksikköjen omista kehittämistarpeista 2. Niillä edistetään samanaikaisesti tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua 3. Kehittäminen on yhteistoiminnallista, siihen osallistuvat sekä johto että henkilöstö 4. Kehittämisen kohteena voi olla koko kunta, kuntakonserni, kuntayhtymä, kunnan omistama yhtiö tai yksi tai useampi niiden osa, esimerkiksi toimiala, tulosyksikkö, toiminto 5. Kehittämiseen kuuluu parhaitten kokemusten ja oppien soveltaminen omaan toimintaan sekä kokemusten jakaminen toisille Kysymys voi olla yhtä hyvin pienistä, arkisista parannuksista kuin aivan uusista, innovatiivista ja toimialarajat ylittävistä palveluratkaisuista. Kehittämispolut ja niille asetetut tavoitetasot (hyvä perustaso kehittäjä edelläkävijä) ovat työyhteisö tai organisaatiokohtaisia.

27 Yli miljoonan tuottavuushyöty Hollolan kunnanjohto innostui vuonna 2010 Sitran kyselystä, jossa haettiin osallistujia henkilöstölähtöiseen tuottavuuden kehittämiseen. Arveltiin, että se sopisi jatkoksi jo toteutetuille ohjelmille. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennettiin jatkuvan kehittämisen malli, jossa ylin johto toimi kannustajana ja mahdollistajana. Koko henkilöstölle ja kaikille työyksiköille annettiin tarvittava koulutus ja mahdollisuus esittää kehitysideoitaan. Yli 200 tehdyn idean arvioitu tuottavuushyöty oli 1,3 miljoonaa euroa. Hankkeessa määriteltiin myös työelämän laatu Hollolassa: Mielekäs, hyvä, palkitseva perustehtävä Onnistuminen perustehtävässä Onnistunut rytmitys ja priorisointi, jotta perustehtävä toteutuu Hyvinvointia työssä: itsensä toteuttamista ja lupa olla oma itsensä Hyvää vuorovaikutusta: positiivinen asenne, hyvä yhteistyö, hyvä yhteishenki Hyvää johtamista: selvä suunta ja päämäärä, hyvä työn organisointi, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus Oppiminen, yllätykset ja jatkuva kehittäminen Kannustaminen ja juhlistaminen (Auvinen 2014)

28 Vaasan ikäkeskuksen virikeyksikössä suoran asiakastyön osuus saatiin yhteistoiminnallisella kehittämisellä nostettua 47 prosentista 67 prosenttiin, minkä vuoksi pystyttiin paremmin tukemaan ikäihmisten omatoimisuutta, osallistumista ja yhdessäoloa. Tämä saatiin aikaan yhteisellä tuotesuunnittelulla ja tuotteistamisella. Samalla työnjako monipuolistui, työn sujuvuus ja työhyvinvointi lisääntyivät. Virikeyksikön jäsenet olivat ylpeitä tuotekokonaisuudestaan ja toimintansa kehittymisestä. (Tanskanen 2013) 600 päivää vähemmän sairauspoissaoloja Terveyskeskuksen vuodeosastolla kehitettiin yhdessä henkilöstön (35) kanssa ergonomiaa. Koulutukseen ja apuvälineisiin investoitiin. Mitä saatiin? Sairauspoissaolot vähenivät kolmannekseen. Käytännössä saatiin kaksi työkäsiparia lisää vuoden jokaiseksi päiväksi. Investoinnin tuottovaikutus oli moninkertainen. Rovaniemen kaupungin työhyvinvointiohjelmaa toteutettiin yhteistyössä työterveyspalveluiden ja työyhteisöjen kanssa. (Aho 2013, Tanskanen 2013)

29 Mitä Kunteko 2020 ainakin on? Tuloksellisuustyöverkosto (liittyminen tätä kautta) Kehittämis ja oppimisverkostot Mitä kunnissa, kuntayhtymissä ja kuntatyöpaikoilla tapahtuu? Vertais ja asiantuntijatukea halukkaille Tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen kuntaorganisaatioissa, kuntayhtymissä ja niiden yksiköissä Useita kehittämisteemoja ja verkostoja Parhaat käytännöt (Top 10 listat ja caset) Kehittäjäkoulutukset

30 Pian tulossa: Mukaan tuloksellisuustyöverkostoon Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio tai sen osa, jota kehittäminen koskee: Tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittäminen on (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot) Käynnissä Valmisteilla Harkinnassa Lyhyt kuvaus tavoitteista, kehittämistarpeista ja (mahdollisesta) toteutustavasta:

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 19.3.2009 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö Juha Antila, palkka- ja työaika-asiantuntija,

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen tukee kuntia muuttuvassa maailmassa. Terttu Pakarinen

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen tukee kuntia muuttuvassa maailmassa. Terttu Pakarinen Strateginen hyvinvoinnin johtaminen tukee kuntia muuttuvassa maailmassa Ihmiskuva on johtajan ajattelun perusta (Ollila 2010) Mitä nopeammin otamme käyttöön ihmistä koskevan uuden tiedon, sitä nopeammin

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää Kansallinen yhteistyöhanke - kohti Euroopan parasta työelämää EK-STTK tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Margita Klemetti hankejohtaja Sisältö Taustaa Työelämästrategian ydin Työelämän nykytila Tulevat näkymät

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa

Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 16.3.2010 Tuottavuuden

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuutta ja työelämän laatua on välttämätöntä kehittää samanaikaisesti Terttu Pakarinen

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013. Ladulla työniloon ja hyvään työhön

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013. Ladulla työniloon ja hyvään työhön Hollolan kunta 1 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 Ladulla työniloon ja hyvään työhön Toimintaympäristömme ihmisen mittainen organisaatio Toimintakulttuurimme hyvin keskusteltu on puoliksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot