EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) , faksi (019)

2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA 2. URAKKAMUOTO 3. URAKAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS 4. SOPIMUSASIAKIRJAT 5. URAKKA-AIKA 6. SOPIJAPUOLTEN VASTUU 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 1.1 Rakennuskohde Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Yleistä Maksuperuste Yleistä Suoritusvelvollisuus Alaurakat Rakennuttajan erillishankinnat Työn toteutus ja yhteistoiminta Laadunvarmistus Tarjouspyyntöasiakirjat Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan Urakkasopimusasiakirjat Rakennuttajan määrälaskenta Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys Töiden aloitus Suoritusaika Välitavoitteet Suoritusrajoitteet Viivästyminen Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät Yleinen vastuu Vastuun sisältö Urakoitsijan vastuu Vastuu virheellisestä työtuloksesta Tuotevastuu Vastuu takuuaikana Vastuu takuuajan jälkeen Vastuu kolmannelle henkilölle Vastuu rakennusalueesta hankituista tiedoista Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisen vaikutus vastuuseen Tilaajan vastuu Vakuudet Vakuutukset 10

3 8. MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinta Hintasidonnaisuudet Urakkahinnan maksaminen Pidätykset RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 9.1 Luvat Suunnitelmat Rakennuskohteen käyttö työn aikana SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET OMISTUSOIKEUS JA VAHINGONVAARA ORGANISAATIOT 12.1 Työnjohto Valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet KOKOUKSET JA TARKASTUKSET TYÖVOIMA VASTAANOTTO 15.1 Vastaanotto-ohjelma Toimintakokeet Käytön opastus KIRJAUKSET SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTÄMINEN ERIMIELISYYDET TARJOUS 18.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Tarjouksen muoto Vaihtoehtotarjoukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot 13

4 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde 1.2 Rakennuttaja Mäntsälän kunnan Mäntsälän kylässä, osoitteessa Nordenskiöldintie Mäntsälä, sijaitsevan Ehnroosin koulun peruskorjaus. Mäntsälän Tekninen palvelukeskus Heikinkuja MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: tekn.joht. Pekka Savolainen puh telefax (019) tilapäällikkö Jukka Nissinen puh telefax (019) Rakennuttaminen ja valvonta 1.4 Suunnittelijat Mäntsälän kunnan tekninen palvelukeskus Heikinkuja MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: työpäällikkö Pasi Santala (rak.tekniset työt) puh telefax (019) tilapäällikkö Jukka Nissinen (lvis-työt) puh telefax (019) Rakennuttajan asiantuntijoina ovat seuraavat suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelu: P & R Arkkitehdit Oy Veturitie Vantaa Yhteyshenkilö: Arkkitehti Teppo Pietarinen puh. (09) fax. (09)

5 5 Kalustesuunnittelu Desarc Oy Prinsessantie Helsinki Yhteyshenkilö Marianna Loikala puh. (09) fax. (09) Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Jouni Sorvoja Oy Ullantie Vantaa Yhteyshenkilö Jouni Sorvoja puh fax LVI-suunnittelu: Oy Insinööritoimisto Duopoint Ingenjörsbyrå Ab Kaislatie Vantaa Yhteyshenkilö: Eetu Laaksonen puh fax. (09) Sähkösuunnittelu: Oy Insinööritoimisto Duopoint Ingenjörsbyrå Ab Näsintie Porvoo Yhteyshenkilö: Kenneth Ek puh fax. (019)

6 2. URAKKAMUOTO Yleistä 2.2 Maksuperuste 3. URAKAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS 3.1 Yleistä Urakkamuotona on jaettu urakka, joka käsittää kohteen rakennusteknisten töiden urakan, sekä putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakat alistettuina pääurakkaan. Koko työsuorituksen käsittävä kokonaisurakka. Tilaaja hankkii kiinteistöautomaation muutostyöt omana työnään lukuun ottamatta niiden LVISasennuksia, jotka kuuluvat työhön. Rakennustyö käsittää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset työt täysin valmiiseen kuntoon. 3.2 Suoritusvelvollisuus 3.3 Ala-urakat Urakkaan sisältyvät rakennustekniset työt maalaustöineen asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti tehtynä, sekä yleiset työmaavelvoitteet ja sivu-urakoiden aputyöt urakkarajaliitteen ja Yleisten Sopimusehtojen YSE :n mukaisesti. Putkiurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa ja urakkarajaliitteessä mainittujen suunnitelmien mukaiset putkityöt tarvittavine säätölaitteineen. Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa ja urakkarajaliitteessä mainittujen suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt tarvittavine säätölaitteineen. Sähköurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa ja urakkarajaliitteessä mainittujen suunnitelmien mukaiset sähkötyöt tarvittavine säätölaitteineen. 3.4 Rakennuttajan erillishankinnat Rakennuttaja teettää kohteessa seuraavat työt omina erillishankintoinaan: kiinteistöautomaation muutostyöt lukuun ottamatta LVISkytkentöjä, jotka kuuluvat tähän työhön Lisäksi tilaaja tekee muita hankintoja (mm. irtokalustehankintoja) rakennustyön aikana ja yhteydessä. 3.5 Työn toteutus ja yhteistoiminta 3.51 Työaikataulu Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä Työmaajärjestelyt Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä.

7 Yhteistoiminta 3.6 Laadunvarmistus Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä Tilaajan laadunvarmistus Noudatetaan Yleisten sopimusehtojen YSE :n määräyksiä Urakoitsijan laadunvarmistus ja laadunvalvonta Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE : n määräyksiä. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 4. SOPIMUSASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat on ladattavissa tarjouspyynnössä ilmoitetusta osoitteesta. Urakoitsija kustantaa tarvitsemansa kopiot. 4.2 Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista. 4.3 Urakkasopimusasiakirjat Urakoissa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Urakkasopimuksiin liitetään tämä urakkaohjelma, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet ja tarjous sekä työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. 4.4 Rakennuttajan määrälaskenta Määrälaskentaa ei suoriteta rakennuttajan toimesta. 4.5 Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on Yleisten Sopimusehtojen YSE :n mukainen.

8 5. URAKKA-AIKA Töiden aloitus 5.2 Suoritusaika 5.3 Välitavoitteet 5.4 Suoritusrajoitteet 5.5 Viivästyminen Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt rakennuskohteessa Kaikkien töiden tulee olla täysin valmiina mennessä. Ns. liikuntasalisiiven työt tulee olla valmiina mennessä Pääurakoitsija on velvollinen suojaamaan työmaa-alueen siten, ettei asiattomilla ole pääsymahdollisuutta työmaalle. Lukukaudella ns. liikuntasalisiipi tulee olemaan mahdollisimman normaalissa koulukäytössä. Koulun piha-alueella toimii Ehnroosin päiväkoti. Päiväkodin huolto- ja muu liikenne on oltava toiminnassa koko työn ajan. Tämä on huomioitava työmaa-alueen käyttösuunnitelmissa. Jos työn valmistuminen viivästyy urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, viivästymissakkoa peritään kultakin työpäivältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Vastaanottotarkastuksen jälkitarkastuksen n:o 2 ja sen jälkeen mahdollisesti pidettävien tarkastusten järjestämisestä tilaaja perii 1.000,00 euron korvauksen urakoitsijalta ylimääräisten kokous- ym. kulujen vuoksi. 5.6 Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät 6. SOPIJAPUOLTEN VASTUU 6.1 Yleinen vastuu 6.2 Vastuun sisältö Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. 6.3 Urakoitsijan vastuu Urakoitsijan vastuun laajuus on esitetty Yleisten Sopimusehtojen YSE 1998 :ssä Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä samalla tavalla kuin muistakin

9 sopimuksen perusteella hänelle kuuluvista töistä. 9 Urakoitsijan edellytetään tulkitsevan sopimusasiakirjoissa esitettyjä tietoja alan asiantuntijana. 6.4 Vastuu virheellisestä työtuloksesta 6.5 Tuotevastuu Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä Urakoitsijan on vaadittaessa ilmoitettava hankkimansa tuotteen ensisijainen tuotevastuuvelvollinen tai se, jolta on tuotteen hankkinut. Muilta osin noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. 6.6 Vastuu takuuaikana Takuuaika on kaksi vuotta. Muilta osin noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. 6.7 Vastuu takuuajan jälkeen Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. 6.8 Vastuu kolmannelle henkilölle Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. 6.9 Vastuu rakennusalueesta hankituista tiedoista Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä 6.10 Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisen vaikutus vastuuseen Tilaajan vastuu 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Vakuudet Noudatetaan Yleisten sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE : määräyksiä. Yleisten sopimusehtojen YSE :n mukaisesti urakoitsijan tulee antaa vakuudet seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi 10 % urakkasummasta b) takuuajan vakuudeksi 2 % urakkasummasta Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan ja takuuajan vakuuden kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Tilaaja ei anna vakuutta. Muilta osin noudatetaan Yleisten sopimusehtojen YSE :n määräyksiä.

10 7.2 Vakuutukset 10 8 MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinta Pääurakoitsija ottaa rakennustyövakuutuksen tälle työmaalle rakennuttajan nimiin. Todistus vakuutuksen ottamisesta ja voimassapitämisestä koko rakennusvaiheen ajan on annettava rakennuttajalle ennen urakkasumman ensimmäisen maksuerän maksamista. Vakuutusarvoksi on arvioitu (YSE 38, kohta 2). Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusasioissa noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 8.3 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijoiden kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Ennakko Ennakon suuruus on 5 % urakkasummasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen rakennusaikainen vakuus on toimitettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on 10 % urakkasummasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus sekä lvis-töiden luovutusasiakirjat suunnittelijan hyväksyminä luovutettu rakennuttajalle ja vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu. Viimeinen maksuerä on mahdollista jakaa kahteen osaan siten, että puolet siitä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus luovutettu tilaajalle. Toinen puoli on maksukelpoinen, kun vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu ja lvis- töiden luovutusasiakirjat suunnittelijoiden hyväksyminä luovutettu rakennuttajalle.

11 Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Pidätykset Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on valvojan toimesta hyväksytty. Jos rakennuttaja ei neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun valvoja on hyväksynyt työsuorituksen, täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle ylimenneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun voimassa olevan korkolain mukaisen vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä vastaa urakoitsija. Menetellään Yleisten Sopimusehtojen YSE :n mukaisesti. 9. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 9.1 Luvat 9.2 Suunnitelmat Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehti ao. urakoitsija kustannuksellaan. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle erikseen sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja asiakirjoista yhteisesti sovittavan piirustusaikataulun mukaisesti. 9.3 Rakennuskohteen käyttö työaikana 10. SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET 11. OMISTUSOIKEUS JA VAHINGONVAARA 12. ORGANISAATIOT 12.1 Työnjohto Rakennusalue luovutetaan asiakirjojen mukaisena urakka-alueena urakoitsijan käyttöön rakennustyön ajaksi. Menetellään Yleisten Sopimusehtojen YSE :n mukaisesti. Menetellään Yleisten Sopimusehtojen YSE :n mukaisesti. Rakennusurakoitsijalla tulee olla työmaalla suomenkielen hallitseva vastuullinen työnjohtaja sekä riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee huolehtia työmaan työsuojelun organisoinnista yhdessä muiden osapuolten kanssa. Muilta osin menetellään Yleisten Sopimusehtojen YSE : n mukaisesti.

12 12.2 Valvonta 12 Suunnittelijat valvovat rakennuttajan oman organisaation lisäksi sitä, että työstä tulee suunnitelmien mukainen. Suunnittelijat toimivat valvojan välityksellä. Rakennuttaja asettaa työmaalle paikallisvalvojan, jonka oikeudet kirjataan urakkasopimuksessa tai ensimmäisessä työmaakokouksessa. Paikallisvalvojana toimii työpäällikkö Pasi Santala rakennusteknisten töiden ja tilapäällikkö Jukka Nissinen lvis-töiden osalta. Muilta osin noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 13. KOKOUKSET JA TARKASTUKSET Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Mäntsälän tekninen lautakunta tai sen esittelijä kunnan hallintosäännön mukaisesti. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset ja muut lakisääteiset tarkastukset pidetään oikea-aikaisesti. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Multa osin noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. 14. TYÖVOIMA Urakoitsijan on käytettävä hankkeessa ammattitaitoista työvoimaa. Kaikilla urakoitsijan palveluksessa työmaalla olevilla henkilöillä tulee olla henkilön ja työnantajan yksilöivä tunniste. 15. VASTAANOTTO Urakoitsijan on mahdollisuuksien mukaan käytettävä mäntsäläläistä työvoimaa ja alihankkijoita Vastaanotto-ohjelma 15.2 Toimintakokeet Kohteeseen laaditaan vastaanotto-ohjelma yhteistyössä tilaajan ja pääurakoitsijan kesken. Vastaanotto-ohjelmassa määritellään vastaanottomenettelyyn kuuluvat tarkastukset vaiheittain ja kohteittain sekä esitetään tarkastuksille yhteisesti sovitut ajankohdat. Osallistujat kuhunkin tarkastukseen samoin kuin koordinoiva vastuuhenkilö nimetään erikseen. Vastuuhenkilö on joko valvontaa suorittava tilaajapuolen edustaja tai ao. urakoitsijan edustaja. LVI- ja sähkötöiden osalta on suoritettava toimintakokeet viimeistään viikkoa ennen rakennuksen luovutusta. Toimintakokeisiin sekä säätö- ja viritystoimenpiteisiin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä.

13 15.3 Käytön opastus 13 Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen huoltohenkilökunnalle tilaajan kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti. Muilta osin noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. 16. KIRJAUKSET Noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n määräyksiä. 17. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTÄMINEN 18. ERIMIELISYYDET 19. TARJOUS Noudatetaan Yleisten sopimusehtojen YSE :n määräyksiä Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Tuusulan käräjäoikeudessa, jossa juttu on nostettava kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun erimielisyys on yhteisesti todettu sovittamattomaksi. Muilta osin noudatetaan Yleisten Sopimusehtojen YSE :n ja 92 :n 1. momentin määräyksiä Tarjouksen muoto Urakoitsija antaa kiinteähintaisen tarjouksen. Tarjouksen tulee perustua oheen liitettyihin piirustuksiin ja työselityksiin. Tarjous on annettava oheisella tarjouskaavakkeella Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkin tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin vähintään 2 kuukauden ajan tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen 19.5 Lisätiedot Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentaasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä on ilmoitettava kirjallisesti rakennuttajalle viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä.

14 14 Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset toimittaa rakennuttaja kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Urakoitsija ei voi vedota mihinkään muuhun kuin kirjallisesti annettuihin rakennuttajan hyväksymiin ja vahvistamiin tietoihin. Tilaaja vastaa peruskorjattavien tilojen osalta sähkön- ja veden käyttömaksuista myös rakennustöiden aikana. Urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu Ry:n toteama pätevyys alan urakoinnista tai urakoitsijan tulee toimittaa pätevyyden arvioimiseksi tarvittavina tietoina verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvollisuuden täyttämisestä, ennakkoperintärekisteriote, alkuperäinen kaupparekisteriote, todistus rekisteröitymisestä alv-tilittäjäksi, viimeisin tilinpäätös sekä referenssitiedot vähintään viimeisen kolmen vuoden ajalta. Todistuksia ei tarvitse liittää tarjoukseen, mutta ne on toimitettava viimeistään urakkaa koskevassa neuvottelussa. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai alitoimittajaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. MÄNTSÄLÄN KUNNAN TEKNINEN PALVELUKESKUS Pekka Savolainen tekninen johtaja