PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT"

Transkriptio

1 Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012

2 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 3.3 Työmaapalvelut 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet 6.2 Viivästyssakko

3 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus 7.2 Tilaajan vakuudet 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen 8.2 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Maksusuoritukset Pidätykset 8.3 Hintasidonnaisuudet Kustannusindeksi Pienten työkohteiden korotus 8.4 Työmäärien mittaus 8.5 Suunnitelma- ja hintamuutokset 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset

4 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA 10.2 Työmaakokoukset 10.3 Työmaapäiväkirja 10.4 Käyttöönottotarkastus 10.5 Vastaanottotarkastus 10.6 Takuutarkastus 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet 11.2 Tilaajan laadunvarmistus 11.3 Urakoitsijn laadunvarmistus Työnaikainen laadun seuranta 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 13. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 13.2 Ilmoitukset lääninverovirastolle 14. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 14.1 tarjouksen hylkääminen 14.2 tarjouksen valintaperusteet 15. TARJOUS 15.1 tarjouksen muoto 15.2 tarjoukseen liitettävät todistuklset 15.3 Tarjouksen voimassaoloaika 15.4 Tarjouksen tekeminen

5 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Porvoon kaupunki. 1.2 Tilaaja Tilaajana toimii Porvoon kaupunki/kuntatekniikka Osoite: Rihkamatori B, 2. kerros Porvoo Tilaajan edustajana urakkaa koskevissa asioissa toimii katuosastolla kaupungininsinööri Risto LIndblad Puhelin: , Fax: Sähköposti: Ja valvojana koko urakan osalta katurakennusmestari Juha Valkonen Puhelin: Sähköposti: Kunnallistekniikankanaalin osalta edustajana toimii Porvoon veden verkostomestarii Peter Ekstam Puhelin: sähköposti: 1.3 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Tarkkisten kaupunginosassa Toukovuoren asuntoalue. 1.4 Tutustuminen kohteeseen Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut urakkakohteeseen ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintaurakka. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista.

6 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. Yksikköhintoihin kuuluvat mm. työmaan käyttö-ja yhteiskustannukset, työt ja toiminnot käyttö- ja yhteiskustannuksineen mukaan lukien kustannukset aputoiminnoista, jotka täytyy tehdä työn valmiiksi saattamiseksi. Rakennuttajan ilmoittamat massamäärät eivät ole rakennuttajaa sitovia. Yksikköhintaisesti maksettavat nimikkeet ja niiden määräyksiköt ovat: kallioleikkaus kallion irrotus syvyys< 1,0 m kallion irrotus syvyys> 1,0 m kalliokanaali-irrotus syvyys < 1,0 m kalliokanaali-irrotus syvyys> 1,0 m yli 1 m3 lohkareiden rikkominen m2tr m3ktr m2tr m3ktr kpl kaluston aikaveloitushinnat h Urakkahinnalla/ - summalla tarkoitetaan urakan arvonlisäverotonta hintaa. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija suorittaa kaikki sopimusasiakirjojen mukaiset, urakan toteuttamiseksi tarpeelliset työt aputehtävineen ja hankintoineen, ellei jotain ole erikseen määrätty rakennuttajan tai muiden tehtäväksi. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta vielä urakan aikana. yhteiset työt Yhteisiin töihin kuuluu työselityksessä esitetyt työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin töiden yksikköhintoihin.

7 Työhön sisältyvät päätehtävät: - Massalouhinta Työhön kuuluu kallion irrotus. Massalouhinta tehdään katusuunnitelmien mukaisesta tsv:sta -1,0 m:iin saakka. - Kanavalouhinta Työhön kuuluu kallion irrotus, kaivu, kuljetus läjitysalueelle. Kanavalouhinta tehdään katusuunnitelmien mukaisten viemärilinjojen tarvitsemien suojakerrosten alapinnasta 0,2 m:iin saakka. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta, mitkä siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 3.3 Työmaapalvelut Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä, työalueen eristämisestä jalankululta osapuolten sopimalla tavalla. Yleisohjeena voidaan pitää Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla. Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja antaa työkohteen sijainnin ja korkeustiedon maastoon merkittyinä.,

8 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: urakkasopimus urakkaneuvottelupöytäkirja tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma maksuerätaulukko rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muut urakkatarjouspyyntöasiakirjat Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 tarjous liitteineen 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Arvioitu aloitusaika vk. 33, Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.

9 Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, ja kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan yleisten sopimusehtojen :n perusteella. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä työstä tilaajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuvat vahingot. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on määrälaskennassa todetuilla määrillä ja arvonlisäverottomilla yksikköhinnoilla laskettu vertailuhinta. Hinnoitellun määräluettelon arvioitujen työmäärien ja yksikköhintojen avulla lasketun loppusumman on oltava sama kuin sitä vastaava tarjoushinta tarjouskirjeessä. Jos näin ei ole, tarjoushinta muodostuu halvimman hinnan antavan mukaan Mikäli työmäärät muuttuvat tarjouksen mukaisista määristä, muutetaan lopullista urakkahintaa tarjouslomakkeen yksikköhinnoilla sekä urakkahintaa nostavasti tai laskevasti.

10 8.2 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen paljouksien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (poikkeus YSE 41 ) Pidätykset Viimeinen maksuerä 5 % tarjouksen mukaisesta urakkasummasta maksetaan urakoitsijalle kun koko urakkaa koskevan taloudellisen loppu-selvitys on tehty ja kun urakka on vastaanotettu. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu maksuista, on tilaajalla oikeus pidättäytyä viimeisen maksuerän suorituksesta, kunnes mahdolliset vahinkojen selvitykset on suoritettu loppuun. 8.3 Hintasidonnaisuudet Kustannusindeksi Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.5 Suunnitelma- ja hintamuutokset Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluettelossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja. (Poikkeus YSE 45 )

11 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa kaupungininsinööri Risto Lindblad.Aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio. Turvallisuuskoordinaattorina työmaalla toimii tiemestari Seija Kindstedt. 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET Urakan valvonta järjestetään ja suoritetaan YSE 1998:n mukaisesti Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön Työmaakokoukset Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia. Kokouksissa tarkennetaan työohjelma sitovaksi seuraavaan kokoukseen Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ) Käyttöönottotarkastus Työkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnä ollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä Vastaanottotarkastus Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä.

12 10.6 Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet Jos urakassa tehdyt työ ei täytä sopimuksen mukaisia laatuvaatimuksia, on urakoitsija velvollinen tilaajan harkinnan mukaan joko: - korjaamaan vialliseksi osoittautuneet kohdat omalla kustannuksellaan - maksamaan arvonvähennystä (vähäiset ulkonäkövirheet) 11.2 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan urakan aikana suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadun varmistus Työnaikainen laadun seuranta Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan kaikesta laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta tilaajan hyväksymällä tavalla. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 14. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 14.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, sisältää omia ehtoja tai urakkaohjelmassa kohdassa 15.2 mainitut yhteiskunnalliset velvoitteet on suorittamatta. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tarjousten valintaperusteet Urakoitsija valitaan arvonlisäverottomalta vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella. Tarjouksen vertailuhinta muodostuu tarjouslomakkeen mukaisesti yksikköhintaosuuksien summasta.

13 15. TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on laadittava tarjouspyynnön liitteenä olevalle urakkatarjouslomakkeelle Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen RALA-todistus tai vastaavat tiedot sekä tieto yrityksessä käytettävistä työehtosopimuksista. Todistutukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaavat todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa saakka Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee jättää Porvoon kaupungin Kompassin (kirjaamo) tiloihin, Rihkamatori B, Porvoo, klo mennessä. Porvoon kaupunki Kuntatekniikka Porvoo Kari Hällström Suunnittelupäällikkö

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä

Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä NAANTALIN KAUPUNKI 1 Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä NAANTALIN KAUPUNKI 2 1 Hankkeen organisaatio 1.1 Tilaaja ja yhteyshenkilö sopimusasioissa

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA 25.10.2011 Sivu 1/5 Tilaaja: Porin kaupunki Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL95 28101, Pori Hanke: Ent. Kesoil, P&T Kone -kiinteistön purkutyöt PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot