MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv Urakkaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014"

Transkriptio

1 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv Urakkaohjelma

2 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennusurakan tilaaja Rakennuttaja Suunnittelija Tiedot rakennuskohteesta Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Tarkennuksia urakkarajoihin Urakat ja niiden sisältö Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat Työn toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Laatu Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Tuotteiden ja materiaalien hyväksyttäminen Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Työaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet... 7

3 10.1 Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Muut velvoitteet Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Yksikköhinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatio Rakennuttajan valvonta Turvallisuuskoordinaattori Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio Työvoima Kulkuluvat Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Vastaanotto Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Kuvaukset, toimintakokeet ja luovutusasiakirjat Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen... 13

4 Urakkaohjelma (13) Brahentien vh-saneeraus 2014 välillä pumppaamo Kitereentien liittymä 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennusurakan tilaaja Mikkelin Vesiliikelaitos Mannerheimintie 1 (matkakeskuksen rakennus) Mikkeli Yhteyshenkilö: Reijo Turkki p Rakennuttaja Mikkelin Vesiliikelaitos Mannerheimintie 1 (matkakeskuksen rakennus) Mikkeli Yhteyshenkilö: Reijo Turkki Rakennuttajan valvoja: Erkki Roivainen p Suunnittelija Pääsuunnittelija: Ramboll Finland Oy Osoite: Jääkarinkatu 33, Mikkeli Yhteyshenkilö: pääsuunnittelija Kari Kiviranta p Tiedot rakennuskohteesta 2.1 Rakennuskohde Urakka sisältää suunnitelma-asiakirjojen mukaisen Brahentien vesihuollon putkistosaneerauksen ja hulevesiviemärin rakentamisen välillä pumppaamo, plv Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuttaja ei järjestä erillistä esittelytilaisuutta. 3 Hankkeen urakkamuoto 3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Rakennushankkeen urakkamuotona on kokonaisurakka.

5 Urakkaohjelma (13) 3.2 Maksuperuste Urakkalaskentaa varten rakennuttaja antaa sitoumuksetta rakennussuunnitelman, jonka mukaan urakoitsijat laskevat urakkahinnan ja rakennuttaja valitsee urakoitsijan. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakkaan kuuluvat mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus; - Brahentien viemäri- ja vesijohtolinjojen rakennustyöt työselitysten ja piirustusten mukaisesti täysin valmiina ja käyttökuntoon saatettuna viimeistelytöineen plv sisältäen urakka-alueella olevat tontti- ja liitoshaarat. - Brahentien alitus junttaamalla tai poraamalla suojaputki runkoviemäriä ja vesijohtoa varten n. pl Brahentien alitus junttaamalla tai poraamalla suojaputki viemärin ylivuotoputkea varten n. pl Brahentien alitus junttaamalla tai poraamalla suojaputki kiinteistön 29:0 viemäriä ja vesijohtoa varten n. pl. 93 Lisä- ja muutostöiden korvaukset urakoitsijalle ja hyvitykset rakennuttajalle lasketaan ensisijaisesti lisä- ja muutostöiden hintaluettelon mukaan, sama yksikköhinta hyvityksissä ja veloituksissa. Lisätöitä koskevat korvaukset sovitaan aina ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee ennen rakentamisen aloittamista selvittää risteävien vesihuoltolinjojen sekä hulevesiputkien ja muiden johtojen sijainti ja merkitä ne. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille toteutettavaksi. Urakoitsijan tulee hyväksyttää käyttämänsä aliurakoitsijat rakennuttajalla. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää myös muita urakoitsijoita. Rakennustyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Urakka toteutetaan käännetyn arvonlisäverojärjestelmän mukaisesti. Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että tilaaja suorittaa urakoitsijan tilaajalle osoittamista laskuista arvonlisäveron urakoitsijan puolesta, toisin sanoen tilaajalle lähetetään arvonlisäveroton lasku. 3.3 Tarkennuksia urakkarajoihin Materiaali täsmennykset Suodatinkerros tehdään hiekasta Hk 0/32 mm. Jakava kerros tehdään sorasta tai murskeesta 0/56. Jakavaan kerrokseen voidaan käyttää nykyisen jakavan kerroksen sekoittumatonta ja puhdasta materiaalia. Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta KaM 0/32 mm. Toiminnan järjestely Urakoitsijan liikenne ei saa aiheuttaa haittaa alueen muille toimijoille tai lähiympäristölle. Mittaukset

6 Urakkaohjelma (13) Urakkaan kuuluu kaikki työssä tarvittavat mittaustyöt. Urakoitsija hankkii korkeus- ja kiintopistetiedot Mikkelin kaupungilta ja suorittaa lähtötietojen tarkistusmittaukset. Ylläpito Työmaa-alueen ja työmaan käyttämien katualueiden kulku- ja kuljetusreittien, rakenteiden, tilapäisten liikennejärjestelyiden, yms. hoito ja kunnossapito kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Ympäristöstä huolehtiminen Urakoitsijan on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta. Toiminta on keskeytettävä, mikäli pölynsidonta toimet eivät ole riittäviä. Työaika Työaika on maanantaista perjantaihin Tonttien rajapyykit Mikäli urakoitsija vahingoittaa tai siirtää olemassa olevia rajapyykkejä, niiden uudelleen asennus ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Katselmukset Urakoitsija vastaa kaikista työsuorituksensa vaatimista katselmuksista. 4 Urakat ja niiden sisältö 4.1 Pääurakka 4.2 Sivu-urakat Urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi vesihuollon ja hulevesiviemärin putkistojen rakennustyöt rakennustyöselityksen, suunnitelmapiirustusten sekä yleisten työselitysten mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Urakkaan kuuluu materiaalien hankkiminen, sekä hankintojen asennus, varastointi, suojaus, tilaus työmaalle, sekä vakuuttaminen. Urakkaan kuuluu myös tarvikekuormien purku, tarvikkeiden kuljetus työmaalle sekä rakennusalueiden viimeistelytyöt. Urakkaan kuuluu työnaikainen vedenjakelu ja viemäreiden ohipumppaus. Urakkaan ei ole liitetty sivu-urakoita. 4.3 Rakennuttajan hankinnat Rakennuttajan hankintoihin kuuluvat vesijohtoventtiilien ja liitinten hankinta varusteineen sekä vesijohtojen haaraliitosten, pois lukien tonttijohdot, asentaminen materiaaleineen. Rakennuttaja hankkii työ- ja alitusluvat Brahentien (mt 4323) tiealueella suoritettaviin töihin.

7 Urakkaohjelma (13) 5 Työn toteutus ja yhteistoiminta 5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 5.2 Työaikataulu 5.3 Turvallisuus Huomiota on kiinnitettävä urakoiden yhteensovittamiseen kohteessa mahdollisesti olevien muiden urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsija huolehtii myös aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Rakennuttaja huolehtii hankkeen yleisestä tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. Urakoitsijan on laadittava YSE 5 :n mukainen työaikataulu ja toimitettava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaikatauluun on merkittävä myös aliurakoitsijoiden työt. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Urakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuussuunnitelma, joka käydään läpi työntekijälle työnopastuksen yhteydessä. Lisäksi urakoitsija ja työmaan työntekijät noudattavat työmaalla rakennuttajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet asiakirjaa. Rakennuttaja nimeää hankkeen vaativuutta vastaavan pätevän turvallisuuskoordinaattorin. 5.4 Työmaajärjestelyt Urakoitsijan on järjestettävä työmaa ja varastoalueet siten, että ne eivät aiheuta erityistä haittaa työkohteessa. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyntä alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon urakoitsijan kustannuksella, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon myös muut työalueella olevat rakenteet, kuten aikaisemmat vesi- tai viemärijohdot, aidat, rajapyykit, kaapelit, lämpöeristeet, ilmajohdot, kaivot, liikennekilvet yms. ja varmistaa niiden rakennusaikainen toimivuus ja suojaus sekä saattaa ne viimeistään työn valmistuttua alkuperäiseen kuntoon. Urakoitsijan tulee laatia työvaiheiden liikenteenohjaussuunnitelmat ja toimittaa ne rakennuttajalle ja poliisiviranomaiselle tarkastettavaksi viikkoa ennen kyseisten työvaiheiden aloittamista.

8 Urakkaohjelma (13) 5.5 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista työn toteuttamiseksi suunnitelmien mukaan, suunnitelmavalmiuden toteamiseksi, sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset 5.7 Luvat 6 Laatu 6.1 Laadunvarmistus Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Aloituskatselmuksessa todetaan olemassa olevat kaivot, kaapelit, johdot, rajapyykit, yms. Todetut rakenteet tulee huomioida rakentamisen aikana ja tehdä rakentaminen heikentämättä mm. kaivojen antoisuutta ja laatua. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuttaja hankkii suunnitelman mukaisen rakennusluvan, työluvat tiealueella työskentelyyn, sekä luvat työnaikaisille liittymille. Muista työsuoritukseen liittyvistä lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaata koskeva laatusuunnitelma. Kunkin aliurakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma tai noudatettava pääurakoitsijan laatusuunnitelmaa. 6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta, sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 6.3 Tuotteiden ja materiaalien hyväksyttäminen Hankkeessa käytettävät tuotteet, materiaalit ja tarvikkeet on hyväksytettävä etukäteen rakennuttajalla ennen niiden tilaamista työmaalle. 6.4 Vaihtoehtoiset tuotteet 7 Ympäristö Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 7.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset.

9 Urakkaohjelma (13) 8 Asiakirjat 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että asiakirjatoimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiakirjat: KAUPALLISET: tarjouspyyntökirje tarjouslomake urakkaohjelma turvallisuusasiakirja turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet yksikköhintaluettelo TEKNISET: työselostukset piirustukset luettelon mukaan määräluettelo 8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT tai vastaavalle sopimusmallille. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT Urakkasopimukseen liitetään: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja liitteineen 3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 4. Tämä urakkaohjelma liitteineen 5. YSE Tarjous 7. Muutostöiden yksikköhintaluettelo

10 Urakkaohjelma (13) Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia rakentamista ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normimääräyksiä. Lisäksi on noudatettava työsuojelu- ja työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä. Mikäli jossakin asiakirjoissa tai keskenään samanarvoisissa asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä teknisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. 8.3 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 9 Urakka-aika 9.1 Töiden aloitus 9.2 Rakennusaika 9.3 Työaika 9.4 Viivästyminen 10 Vastuuvelvoitteet 10.1 Takuuaika Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 2 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelmaaikataulun mukaisesti. Mahdolliset muutokset suunnitelmiin tai rakennuttajalle kuuluviksi katsottavat lisäsuunnitelmat urakoitsijan tulee pyytää 1 vko ennakkoon. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi urakoitsija tilata kustannuksellaan suunnittelijalta. Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 1. välitavoite: Putket asennettu ja täytöt tehty kantavankerroksen yläpintaan asti, työ vastaanotettu välitavoite: Urakan tulee olla valmis ja työ vastaanotettu Työaika on arkipäiväsin Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on YSE 98:sta poiketen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 0,3 %. Takuuaika työlle on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä lähtien. Takuuaikana korjatulle tai uusitulle osalle annetaan vähintään yhden (1) vuoden takuu (kuitenkin niin, että alkuperäinen takuuaika ei lyhene) samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin työlle ja materiaalille.

11 Urakkaohjelma (13) Virheet ja puutteet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa tai haittaavat käyttöä, on korjattava välittömästi ennen takuuajan päättymistä Urakoitsijan vakuudet 10.3 Vakuutukset Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sopimuksen mukaisen rakennusajan, kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes rakennuttajan hyväksymä urakan loppuselvitys on pidetty ja rakennuttajan hyväksymät takuuajan vakuudet jätetty rakennuttajalle. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta ja sen on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus pankin kuittaamattomuustodistuksella varustettuna. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät, siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan rakennusurakan YSE :n perusteella. Urakoitsija ottaa kustannuksellaan rakennuttajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen, joka kattaa rakennuskohteen koko rakennustyön ajalta. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakoitsijan urakkahinnasta. Vakuutuksen tulee kattaa myös mahdolliset urakan ympäristölle aiheutuneet välittömät (sekä välilliset) vahingot. Vakuutuslaitos on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen vakuutuksen ottamista. Vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ensimmäisen maksuerän maksamista. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus Muut velvoitteet Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan (vrt tarjouspyyntö). Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan tulee huomioida Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä /1176 ja hoitaa ko. velvollisuudet jotka asetuksessa on määrätty. Nettilinkki aiheeseen: Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

12 Urakkaohjelma (13) Urakassa on huomioitava muutokset verottajalle tehtävästä tiedonantovelvollisuudesta. Laajempi tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä tulee voimaan Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 11 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 11.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinteä kokonaishinta. Urakkahinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakka-hintaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn arvo, ja sen laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta ja se maksetaan kun sopimus on allekirjoitettu, työnaikainen vakuus jätetty, työt aloitettu, hyväksyttävä aikataulu tehty, laatusuunnitelma esitetty ja vakuutukset otettu. maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella. Maksuerät sidotaan tehtyihin tarkemittauksiin. Viimeiset maksuerät maksetaan seuraavasti: Viimeinen maksuerä, 10 % urakkahinnasta maksetaan vasta sitten, kun kaikki tarkemittaustiedot on toimitettu, tarkepiirustuskuvat on yhteisesti tarkastettu, rakennuttajan hyväksymä taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja urakka on hyväksytty vastaanotetuksi. Rakennuttaja ja urakoitsija sopivat maksuerätaulukosta ennen sopimuksen allekirjoittamista. Maksuerätaulukko maksuaikatauluineen liitetään sopimukseen Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työ on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- tai valuuttasidonnaisuutta.

13 Urakkaohjelma (13) 11.4 Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Yksikköhinnat 12 Valvonta Muutos- ja lisätöiden hinnoittelun perusteena on urakoitsijan laatima yksikköhintaluettelo. Muutos- ja lisätöiden hinnat annetaan arvonlisäverottomina. Kaikista muutos- ja lisätöistä on kirjallisesti sovittava rakennuttajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskua ilman em. sopimusta. Ellei muutos- ja lisätöistä ole muuta sovittu, niin työ tehdään omakustannehinta periaatteen mukaisesti. Tällöin omakustannushintaan lisätään 12 % yleiskustannuslisä ja näin tehty työ ei aiheuta rakennuttajalle muita lisäkustannuksia. Ellei lisä- tai muutostyötarjouksessa ole mainintaa mahdollisesta suoritusajan pidentymisestä, niin rakennuttaja katsoo, ettei lisä- tai muutostyö aiheuta rakennusajan pidentymistä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisätyössä myös muita urakoitsijoita tai omaa työtä. Urakoitsijan tulee toimittaa yksikköhintaluettelo rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. Mikäli yksikköhintaluetteloa ei ole tarjouksen liitteenä, tarjous hylätään Rakennuttajan organisaatio Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttaja ilmoittaa rakennushankkeeseen nimeämänsä turvallisuuskoordinaattorin viimeistään urakkaneuvottelussa. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii työturvallisuuden ja työterveyden huomioon ottamisesta rakennushankkeessa. Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi.

14 Urakkaohjelma (13) Suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuuttama edustaja. 13 Työmaan hallinto ja toimitukset 13.1 Urakoitsijan organisaatio 13.2 Työvoima 13.3 Kulkuluvat Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolla on riittävä työkokemus vastaavista hankkeista. Urakoitsija esittää työpäällikön ja työnjohtajan tarjouslomakkeessa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja mahdollisille muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Vastaavalla työnjohtajalla ja putkiasentajilla tulee olla hyväksytysti suoritettu vesihygieniapassi / vesityökortti. Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista yms. Urakoitsijan tulee ulottaa vastaava valvonta omiin alaurakoitsijoihinsa. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa näkyy työntekijän veronumero. Tunnistekortista on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsija on pidettävä yllä ajantasaista kulkulupaluetteloa Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, jotka rakennuttajan edustaja ja urakoitsijan edustaja kuittaavat vähintään kerran viikossa. Urakoitsija säilyttää omat kappaleensa työmaapäiväkirjoista työmaalla Työmaakokoukset 14 Vastaanotto Hankkeen lyhyestä kestosta johtuen työmaakokouksien pidon tarpeellisuudesta sovitaan viimeistään sopimuskatselmuksessa Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti.

15 Urakkaohjelma (13) 14.2 Urakkasuorituksen tarkastus Urakoitsijan tulee suorittaa dokumentoitu "itselle luovutus" ennen vastaanottotarkastuksen pyytämistä. Itselle luovutus dokumentit toimitetaan tilaajalle kymmenen (10) työpäivää ennen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli vastaanottotarkastuksen ja jälkitarkastuksen jälkeen joudutaan pitämään urakoitsijasta johtuvista syistä lisäkatselmuksia, rakennuttaja perii ko. lisäkatselmukset aiheuttaneelta urakoitsijalta euroa, alv 0 % / kerta Kuvaukset, toimintakokeet ja luovutusasiakirjat Kaikki poikkeamaraportteihin liittyvät asiat valokuvataan ja ne toimitetaan valvojalle sähköpostitse välittömästi niiden oton jälkeen. Vesijohdon ja viemärien painekokeet ja kuvaukset kuuluvat urakkaan. Painekokeet tulee olla hyväksytysti suoritettuna, sekä viemäreiden kuvaukset tarkistettavana rakennuttajalla 14 päivää ennen vastaanottotarkastuksen pitämistä. Kolmansille osapuolille luovutettavan aineiston (mm. sijaintitiedot) toimituksesta on liitettävä laatuaineistoon vastaanottajan hyväksyntä. Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan jaon mukaisesti: 1. Urakan laatusuunnitelma 1.a Laatusuunnitelma 1.b Aikataulut 1.c Laatusuunnitelman auditointipöytäkirjat 2. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 3. Turvallisuusasiakirja ja työsuojelu 3.a Työsuojelun toimintasuunnitelma 3.b Työsuojelutarkastuspöytäkirjat 4. Laatumittaukset 4.a Laatumittausraportit 4.b Laatumittauspöytäkirjat 4.c Koemittaukset 4.d Materiaalien laatutiedot 5. Poikkeamaraportit 5.a Korjaussuunnitelmat 6. Suunnitelma-asiat 6.a Luettelo suunnitelmanmuutoksista ja työnaikaisista korjaussuunnitelmista 6.b Muutos- ja korjaussuunnitelmat 6.c Toteutumapiirustukset 6.d Kuvaukset 7. Työmaapäiväkirja 8. Kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet 8.a Korvausasiat 8.b Sopimukset 8.c Asiakaspalautteet

16 Urakkaohjelma (13) 15 Erimielisyydet 15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot