LUONNOS RT URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998"

Transkriptio

1 toukokuu (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT , LVI , Ratu 417-T, KH X Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja Tilaajan edustajat Urakoitsija Makuuparsipihatto Pekko Juha / Makuuparsipihatto Pekontie Artjärvi Pääurakka Pekko Juha Pekontie 35, Artjärvi Puh Sopimusasioissa Pekko Juha Pekontie Artjärvi Puh pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Pekko Juha Pekontie Artjärvi Puh NHK-Keskus Oy Lautatarhankatu Hämeenlinna Urakoitsijan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa NHK-Keskus Oy Tapani Komonen Puh , NHK-Keskus Oy Pekka Kerkola Puh

2 2 (11) 2 MUUT OSAPUOLET Rakennuttaja Rakennuttajakonsultti Pääurakoitsija Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja) NHK-Keskus Oy Työmaapalveluista vastaava Tilaaja Alistetut sivu-urakoitsijat* * Sivu-urakka alistetaan pääurakkaan alistamissopimuksella RT rakennuttaja, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsija allekirjoittavat., jonka

3 3 (11) Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat** 3 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakan kohde ** Tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu pääurakkaan. Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE. Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suorittamaan liiteasiakirjojen mukaisen rakennuksen. Ark-suunnitelmat (tilakortit) sekä hyväksytyt rakenne- ja LVIS, kaluste- ja pelastussuunnitelmat tarkentavat urakan sisältöä. Maanrakennussuunnnitelma sisältyy urakkaan hyödyntäen aiemmin laadittua pohjatutkimusta. Sekä suorittamaan näiden toimittamiensa rakennusosien rakennesuunnittelun Suomessa sopimuksen kirjoittamishetkellä voimassa olevan lainsäädännön ja normiston mukaisesti. Slalom-lannanpoistojärjestelmä edellyttää asiantuntijan erikoisuunnittelua. Maitohuoneen ja aputilojen vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä sisältyy urakkaan sekä teräsbetonilattioihin kiinnitettävien kalustetolppien asennus. Aputilojen LVI-järjestelmä tarkentuu suunnitelmien edetessä ja mahdolliset lisäkustannukset neuvotellaan tarvittaessa. Väkirehukioskien asennus ja poistetun varaston lietekuilu ritiläpalkkeineen kuuluvat urakkaan. Sisältö: Tuotantorakennus tarvikkeineen (NHK-Keskuksen urakkarajat / Leikkaus B-B / Juho Aaltonen), LVIS-työt ja tarvikkeet ja lietesäiliöt toimivina hyväksyttyinä kokonaisuuksina. Urakkarajan ulkopuolelle jäävä harjailmanvaihtojärjestelmä sisältyy urakkaan. Pääsuoritusvelvollisuus Viite YSE 1 Urakkaan kuuluuvat YSE 1 mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määrätyt rakennusurakan työt saatettuna täysin valmiiksi ja toimintakuntoisiksi.

4 4 (11) Sivuvelvollisuudet Viite YSE 2 Työmaapalvelut Viite YSE 3 Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteessa sen toteuttamiseksi tarvittavan veden ja sähkön sekä järjestää kiinteistöhuollon (lumityöt ja siivous). Tilaaja järjestää tarvittavat varastotilat tarvikkeille ja työvälineille. Tilaaja vastaa rakennustarvikkeiden ja kalusteiden nostoista ajoneuvoista työmaavarastoon. Työmaan johtovelvollisuudet Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa urakoitsija. Viite YSE 4 Urakoitsija toimii päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden.

5 5 SOPIMUSASIAKIRJAT Viite YSE 12 Viite YSE 13 Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 5 (11) Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on liitenumerojärjestyksen mukainen. Urakka-asiakirjaluettelo A. Kaupalliset asiakirjat Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys Urakkaneuvottelumuistio Pekko-NHK Hankintaneuvottelumuistio Pekko-NHK Roboran budjettitarjous ja erittely Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT Maksuerätaulukko

6 B. Tekniset asiakirjat 6 (11) Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys Arkkitehtisuunnitelmat / Rs Ariva Oy, Ari Vatanen Rakennesuunnitelmat / NHK Keskus Oy 7 Maanrakennussuunnitelmat Rakennusaikataulu Tilakortit LVIS-suunnitelmat / NHK Keskus Oy 10 6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Lupien hankkiminen Viite YSE 8 Suunnitelmien toimittaminen Viite YSE 8 Rakennuslupa on myönnetty ja ympäristölupa lainvoimainen. Ark-suunnitelmat toimitettu urakoisijalle. Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat Viite YSE 7 ja 8 Tilaaja teettää kohteessa samanaikaisesti rakennukseen liittyviä muita töitä ja hankintoja: - maanrakennustyöt - salaojitukset, sadevesiviemäröinnit ja routaeristykset - rehutornien pystytykset - ruokintajärjestelmien asennukset lukuunottamatta väkirehukioskeja

7 7 LAADUNVARMISTUS 7 (11) Viite YSE 9 Viite YSE 10 Urakoitsija on velvollinen osallistumaan omaan työhönsä ja toimittamiinsa tuotteisiin liittyvään laadunvarmistusmenettelyyn sovitun mukaisesti ja toimittamaan tilaajalle sovitut laatudokumentit. 8 URAKKA-AIKA Viite YSE 17 Urakoitsijalla on oikeus aloittaa rakennustyöt kohteessa Työt on suoritettava siten että eri työvaiheet saavutetaan sovitun työaikataulun mukaisesti (liite 9, Rakennusaikataulu) ja että urakkasuoritus on valmis ja luovutettavissa tilaajalle sovittuna ajankohtana. Valmistumisajankohdaksi sovittu VIIVÄSTYSSAKKO Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakka- sopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % Viite YSE 18 arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. Työpäiviä ovat arkipäivät 5 kpl:tta. 10 TAKUUAIKA Urakan takuuaika on 24 kk urakan valmistumisesta. Viite YSE 29 Runkorakenteilla on valmistajan antama 10 vuoden takuuaika. 11 VAKUUDET Rakennusaikaista vakuutta ei edellytetä. Urakoitsijan vakuudet Viite YSE 36 Takuuajan vakuus 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta pankkitakauksena ja on voimassa kk:tta vastaanotosta.

8 Tilaajan vakuudet Viite YSE 37 Urakoitsija ei edellytä vakuutta tilaajalta. 8 (11) 12 VAKUUTUKSET Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset tilaajan nimiin. Viite YSE 38 Laitteiden, rakennustarvikkeiden ja -työn (urakkaan liittyvät) vakuutus kuuluu urakoitsijalle sinne saakka, kunnes urakka on hyväksytty ja vastaanotettu. 13 URAKKAHINTA Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja maksaa urakoitsijalle kiinteän urakkahinnan joka on: ,00 euroa ja arvonlisäveron Viite YSE 39 23%, ,00 euroa, eli yhteensä ,00 euroa. Arvonlisäveron nousu huomioidaan vuoden 2013 maksatuksissa tilaajan ja urakoitsijan välillä. 14 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Viite YSE HINTASIDONNAISUUDET Maksut suoritetaan urakkasuoritukseen sidotun, liitteessä 6 (NHK- Keskus Oy:n laatima ja tilaajan hyväksymä)esitetyn maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuerän maksuaika 21 vrk siitä, kun maksuehdot täyttävä lasku on esitetty tilaajalle. Tilaajan nimeämä työmaan valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Urakoitsijan on esitettävä omat ja aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaiset alle kahden kuukauden ikäiset todistukset tai vastaavat hyväksyttävät selitykset ennen ensimmäisen maksuerän laskuttamista. Todistukset on uusittava ajankohtaisiksi tilaajan niin edellyttäessä. Viite YSE 48 Viite YSE 49

9 9 (11) 16 SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN Viite YSE 44 Viite YSE OMISTUSOIKEUS Viite YSE 51, 52, LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN Viite YSE 59 Viite YSE 46, 59 Viite YSE VALVONTA Viite YSE 59 Viite YSE 60 Muutostyöt Lisätyöt Kaikista muutos- ja lisätöistä on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Tilaajan edustajina työmaalla ovat rakennustyön valvoja Raimo Oksanen ja Juha Pekko. Urakoitsijan edustajana rakennuskohteessa on Pekka Kerkola.

10 20 TYÖNJOHTO 10 (11) Viite YSE Työmaan vastaavana työnjohtajana on Marko Rocklin / NHK-Keskus Oy. Viite YSE TYÖSUOJELU Viite YSE YHTEISET TOIMITUKSET Viite YSE 66 Urakoitsijan on vaadittaessa ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja henkilötunnukset rakennustyön valvojalle ja tilaajalle. Jokaisessa urakkaryhmässä tulee olla vähintään yksi suomenkielen taitoinen työntekijä paikalla. 23 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työmaakokouksia pidetään tarkemmin sovittuina aikoina. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. Allekirjoituksellaan molemmat toteavat, että he ovat saaneet ja ennen sopimuksen allekirjoitusta tutustuneet tässä sopimuksessa mainittuihin liitteisiin ja hyväksyvät ne osana tätä sopimusta. 24 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Viite YSE 92 Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujan avulla. Erimielisyydet, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään ratkaistaviksi Lahden käräjäoikeudessa. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. Paikka Artjärvi.2012 Allekirjoitukset

11 11 (11) Tilaaja Juha Pekko Urakoitsija Todistajat Liitteitä Onni Korhonen / NHK-Keskus Oy

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot