UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS URAKKAOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, Utajärvi

2 Suunnitelman sisältö 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Yhteystiedot Rakennuskohde ja alue Tutustuminen rakennuspaikkaan URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperusteet Urakkasuhteet URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Pääurakka Aliurakat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt ja energiankulutus Katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen ASIAKIRJAT Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Rakennuttajan määrälaskenta URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Työaikataulu Työaika Viivästyminen VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäinen maksuerä Sivu 2 / 18

3 Loppuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Yksikköhinnat... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 9 VALVONTA Laadunvarmistus Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Luovutusasiakirjat ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Sivu 3 / 18

4 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Yhteystiedot Rakennuttaja Laitilantie Utajärvi vs. Tekninen Johtaja Petri Leskinen Puh Suunnittelu Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Intova Oy Komulantie 5, Utajärvi Antti Vääräniemi, Rakennuskohde ja alue Rakennushanke koskee Utajärven kirjaston piha-alueen saneerauksen sisältäen kerros- ja pintarakenteiden uusimisen, maanpintojen muotoilun, sadevesijärjestelmän rakentamisen, rakennuksen perustusten salaojituksen sekä patolevytyksen ja routaeristyksen asentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Rakennuskohde sijaitsee osoitteessa Anttilantie 13, Utajärvi. Urakka-alueella sijaitsee kirjastorakennus ja lisäksi urakka-alue rajautuu yhdeltä osin paloaseman kalustohallin seinään. 1.3 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut kohteena olevaan alueeseen ja siellä sijaitseviin rakennuksiin, sekä huomioinut niiden vaikutukset ja erityispiirteet rakennustyön suorittamiseen ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee ja lisätietoja antaa: Petri Leskinen, Utajärven Kunta, vs. Tekninen johtaja p Sivu 4 / 18

5 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto 2.2 Maksuperusteet 2.3 Urakkasuhteet Urakkamuotona on kokonaisurakka, jonka kokonaishinnan tulee perustua suunnitelmiin ja muihin urakka-asiakirjoihin. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana, vastaten työmaan johtovelvollisuuksista. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Kokonaishintaan tulee sisällyttää kaikki työt ja materiaalihankinnat, sekä kaikki erikseen mainitsemattomat työt ja valmistelevat aputyöt, ellei erikseen ole toisin mainittu. Urakoitsija voi antaa osan töistä valitsemilleen aliurakoitsijoille. Pääurakoitsijalla on vastuu urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta ja koordinoinnista. Maksuliikenne aliurakoiden työsuorituksista kulkee pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija on vastuussa aliurakoitsijoiden työsuorituksista. Urakoiden ketjuttaminen voidaan tehdä vain kirjallisia alihankintasopimuksia käyttäen. Tilaajalla on oikeus tarkistaa urakoitsijan käyttämien alihankkijoiden alihankintasopimuksien lainmukaisuudet. Alihankintasopimuksissa tulee olla ehto, että noudatetaan kyseisen alan työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka Pääurakkaan kuuluvat työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi YSE 3 mukaiset velvollisuudet työmaapalveluiden järjestämisestä, sekä kaikki asiakirjoissa mainitut tehtävät, asiakirjoissa esitettyjen ohjeiden sekä yleisten rakennusalan ohjeiden ja määräysten mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Urakkaan kuuluvat myös kaikki työkohteessa tarvittavat työ ja kunnossapitotehtävät, joita ei ole määritelty rakennuttajalle kuuluviksi. Urakoitsija vastaa työmääräarvioista. Pääurakoitsija (urakkasopimuksen allekirjoittaja) toimii hankkeessa päätoteuttajana ja vastaa verohallinnon tiedonantovelvoitteista urakkakohteen osalta. Mikäli jotakin urakan loppuun saattamiseen kuuluvista työtehtävistä ei ole erikseen mainittu kohteeseen laadituissa asiakirjoissa, tulee urakoitsijan kokonaishintaan suorittaa Sivu 5 / 18

6 työnsä siten, että rakennuskohde valmistuttuaan muodostaa toimivan kokonaisuuden, hyvän ammattialalla tunnetun tavan mukaisesti. Työtapana käytetään alan kirjojen ja oppaiden esittämiä ratkaisuja. 3.2 Aliurakat Kohteen urakkarajat on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Pääurakoitsija valitsee itse käyttämänsä aliurakoitsijat, joiden sopivuuden hankkeeseen päättää rakennuttaja. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on tiedotettava mahdollisia aliurakoitsijoita sekä rakennuskohteen käyttäjiä säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti työmaan tapahtumista ja mahdollisista vaaratekijöistä. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä ja turvallisuussuunnitelmasta rakennuttajalle hyväksyttäviksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Urakoitsijan tulee selvittää alueella olevien laitteiden, putkien ja johtojen tarkka sijainti ennen töihin ryhtymistä. Alueella on putki- ja johtolinjoja, sekä sähkökaapeleita. Pääurakoitsijan on laadittava YSE 5 :n mukainen työaikataulu, joka on toimitettava rakennuttajalle ennen urakan aloittamista. Aikataulu on hyväksytettävä rakennuttajalla. Työaikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulussa on huomioitava kaikkien urakoitsijoiden työt. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Pääurakoitsija neuvottelee sekä sovittaa työt aliurakoitsijoiden kanssa ja laatii työaikataulun. Sivu 6 / 18

7 4.3 Työmaajärjestelyt ja energiankulutus Kirjasto on avoinna arkipäivisin koko rakennustyömaan ajan ja kulkuyhteys kirjaston etuovelta tulee olla käytettävissä koko ajan. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä rakennusalueelle. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tiedottaa tilaajaa kulloinkin vallitsevasta tilanteesta nopeasti. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä turvallisuusseikoista tiedottamiseen. Urakoitsijan tulee selvittää alueella olevien laitteiden ja johtojen tarkka sijainti ennen töihin ryhtymistä. Aiheutuvan energiankulutuksen (sähkö ja lämmitys+ vesi) maksaa tilaaja, sisältäen myös mahdollisen sosiaalitilan tavanomaisen sähkön kulutuksen. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella. Työmaa-alueen aluevartioinnista ja työkohteen lukituksesta vastaa pääurakoitsija. 4.4 Katselmukset ja mittaukset 4.5 Luvat Ennen työn aloittamista pidetään rakennuspaikalla aloitus- ja ympäristökatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Katselmuksessa tarkastetaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja urakkarajojen ympäristön kunto, sekä määritellään mm. kaadettavat puut ja poistettava kasvillisuus. Työvaiheiden välitarkastukset, mallityöt ja mittaukset sekä niistä laadittavat pöytäkirjat on esitetty teknisissä asiakirjoissa (selosteet, piirustukset ja viitatut oppaat sekä kirjat). Katselmukset ja mittaukset on tehtävä molempien sopijapuolten läsnä ollessa, ellei toisin sovita. Kummallakin sopijapuolella on oikeus kutsua toimitukseen asiantuntijoita. Urakoitsijan on riittävän ajoissa ilmoitettava tilaajalle mittauksen tarpeellisuudesta. Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen tarvittavat voimassa olevat rakennus- ja purkuluvat. Työnsuoritukseen liittyvät luvat, käyttöoikeudet ja ilmoitukset sekä viranomaisilta ja yksityisiltä siltä osin kuin ne eivät ole sopimusasiakirjoissa määrätty rakennuttajan tehtäväksi kuuluvat urakoitsijan hankittaviksi. 4.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 2 sarjaa kopioita laadituttamistaan asiakirjoista. Sivu 7 / 18

8 Urakoitsijalla on velvollisuus dokumentoida rakentamisen toteumatiedot tarkepiirustuksille. Tarkepiirustuksia varten luovutetaan urakoitsijalle yksi sarja suunnitelmapiirustuksia tai piirustukset sähköisenä. Urakoitsija kokoaa tarkemittaukset ja luovuttaa ne tilaajalle. Tarkepiirustukset on toimitettava vähintään käsin merkittyinä punakynäpiirustuksina. 5 ASIAKIRJAT 5.1 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Urakassa noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä lueteltuja asiakirjoja: A) Kaupalliset asiakirjat a. Urakkasopimus b. Urakkaneuvottelupöytäkirja/-muistio c. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. Tarjouspyyntö liitteineen ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt kirjalliset lisäselvitykset e. Tämä urakkaohjelma f. Urakkatarjous liitteineen B) Tekniset asiakirjat g. MaaRYL 2010 ja InfraRYL 2006 (ei liitteenä, urakoitsija hankkii asiakirjojen tuntemuksen) h. Kyseessä olevan urakan piirustusluettelon mukaiset piirustukset ja työselitykset Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat, sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle viipymättä virheen havaittuaan.. Lisäksi urakassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä, valtioneuvoston ja ministeriöiden ohjeita, sekä muita normeja, yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia. 5.2 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei ole suorittanut määrälaskentaa, vaan urakoitsijan tulee itse laskea työsuoritteiden määrä tarjouspyyntöasiakirjoista. Urakka-asiakirjoissa liitteenä olevia piirustuksia ei ole kaikilta osin tarkemitattu. Sivu 8 / 18

9 6 URAKKA-AIKA 6.1 Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus toimitettu rakennuttajalle ja rakennuttaja antanut aloitusluvan. Työt tulee olla aloitettu viimeistään mennessä. 6.2 Rakennusaika 6.3 Työaikataulu 6.4 Työaika 6.5 Viivästyminen Mikäli urakoitsija haluaa esittää muuta toteutusaikaa urakan suorittamiselle, tulee siitä olla selkeästi mainittu tarjouksen yhteydessä erillisellä tiedotteella. Urakan on oltava kokonaan valmiina viimeistään Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä urakoitsijalle. Pääurakoitsijan on laadittava YSE 5 :n mukainen työaikataulu, joka on toimitettava rakennuttajalle ennen urakan aloittamista. Työaikataulun toimittaminen sidotaan toisen maksuerän maksamiseen. Aikataulu on hyväksytettävä rakennuttajalla. Työaikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulussa on huomioitava kaikkien urakoitsijoiden työt. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Pääurakoitsija neuvottelee sekä sovittaa työt aliurakoitsijoiden kanssa ja laatii työaikataulun. Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana (klo ) yksivuorotyötä (ma - pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvotteluissa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä ei ole pyhäpäivät, eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Mikäli sopimuksen mukaiset työt eivät valmistu määräaikaan mennessä, rakennuttaja on oikeutettu perimään urakoitsijalta viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta YSE mukaisesti. Sivu 9 / 18

10 7 VASTUUVELVOITTEET 7.1 Takuuaika 7.2 Urakoitsijan vakuudet 7.3 Vakuutukset Takuuaika kaikille urakkasuorituksen osille on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi (2) vuotta. Takuuajan puolessa välissä pidetään vuositarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Takuuajan vakuus on 2 % urakan lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuu-ajan vakuus on jätettävä rakennuttajalle ennen viimeisen maksuerän maksamista. Rakennusajan vakuudeksi urakoitsija asettaa urakan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 10 %. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajia ei hyväksytä. Vakuussitoumuksen tulee olla suomenkielinen. Rakennusajan vakuus tulee olla jätetty ennen ensimmäisen maksuerän maksamista. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti kun: työn tulos on hyväksytty ja kokonaisuudessaan otettu vastaan, urakoitsijan vastattavaksi ja korjattavaksi katsotut virheet ja puutteet on korjattu vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu takuuajan vakuus on asetettu sekä rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Urakoitsijalla tulee olla kaikki urakointiin liittyvät lakisääteiset ja YSE 38 :n mukaiset paloja vastuuvakuutukset koko rakennustyön osalta. Pääurakoitsija ottaa arvonlisäverotonta urakkasummaa vastaavan rakennustyövakuutuksen kattamaan keskeneräinen työ ja materiaalit. Tai urakoitsijalla tulee olla jatkuva vuosivakuutus, jonka korvaussumma on vähintään urakkahinnan suuruinen. Jokaisella urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus kattamaan mahdolliset kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot (vähintään ). Urakoitsija esittää rakennuttajalle tarjouksen liitteenä tiedot voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta. Vakuutuksen tulee kattaa aliurakat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakoitsijan urakkahinnasta. Pääurakoitsija on velvollinen tarkistamaan valitsemiensa aliurakoitsijoiden vakuutukset. Sivu 10 / 18

11 Tilaaja ilmoittaa korjauksesta myös kiinteistövakuutusyhtiölle, josta mahdollisesti aiheutuvat lisäkulut maksaa tilaaja. Kiinteistövakuutukseen ilmoitettu riskilisä turvaa kiinteistön rakenteille aiheutuneet vahingot 7.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 8 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta, joka merkitään urakkasopimukseen arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero eriteltynä. 8.2 Urakkahinnan maksaminen 8.3 Maksuerätaulukko Sopimukseen perustuvat, hyväksytyn maksuerätaulukon mukaiset laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Muutos- ja lisätöistä urakkahintaan aiheutuva lisäys tai vastaavasti hyvitys on suoritettava toiselle sopijapuolelle sopimusasiakirjoissa mainittua maksutapaa ja aikaa noudattaen, kun muutos- tai lisätyö on toteutettu ja lasku esitetty sekä tilaajan puolesta todettu oikeaksi. Laskutusosoite määritetään urakkasopimuksessa. Pääurakoitsija laatii ja rakennuttaja hyväksyy yhteistoiminnassa urakkasopimukseen liitettävän, työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon maksuerät tulee sitoa työsuoritteisiin siten, että maksuerän tarkastaminen on mahdollista. Maksueriä ei voi sitoa työmaalle toimitettuihin asentamattomiin rakennustarvikkeisiin. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan pääurakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Sivu 11 / 18

12 Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu, takuuajan vakuudet ja luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö -ja huolto-ohjeet (=huoltokirja korjatuilta osilta)) on luovutettu rakennuttajalle ja vastaanotossa korjattaviksi todetut virheet ja puutteet on korjattu. Takuuajan huoltojen ja korjausten osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot ja korjaukset todetaan tehdyiksi. Maksuaika ja viivästyskorko Urakkalaskujen koroton maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen. Urakoitsijalle suoritetaan korvaus tehdystä hyväksytystä työstä sopimuksen mukaisesti. Rakennuttajan edustaja toteaa laskun maksukelpoisuuden. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8.4 Hintasidonnaisuudet 8.5 Muutostyöt Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Rakennuttajalla on oikeus suunnitelmien muuttamiseen ja urakoitsijalla velvollisuus suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien muutos- ja lisätöiden toteuttamiseen, mikäli ne eivät oleellisesti muuta työn luonnetta. Mikäli valvojan urakoitsijalle antamissa työn aikaisissa suunnitelmissa on urakoitsijan mielestä urakkaan kuulumatonta lisätyötä, tulee urakoitsijan ilmoittaa tästä kirjallisesti rakennuttajalle ennen työhön ryhtymistä. Ilmoitus on tehtävä viipymättä, mutta kuitenkin viikon sisällä muutoksen tiedoksi saannista. Muutostöistä tulee laatia tarkka kirjanpito määristä ja työn suoritukseen kuluneista tunneista. Kirjanpidosta tulee selvitä keneltä rakennuttajan henkilöistä ja koska lupa työn suorittamiseen on saatu. Lisä- ja muutostöistä aiheutuneet kirjanpitotiedot toimitetaan tilaajan tarkistettavaksi vähintään 3 arkivuorokautta ennen laskun kirjoittamista. Lisä- ja muutostöiden laskuissa tulee olla kirjattu urakoitsijan arvio kyseisen työn valmistumisasteesta. Muutostyötarjous ja hinnat Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE:n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 %, myös aliurakoiden osalta. Urakoitsija laatii lisä- ja muutostöistä aina kirjallisen tarjouksen. Tarjouksessa on esitettävä vaikutus urakka-aikaan. Kaikista lisä- ja muutostöistä sovitaan kirjallisesti. Sivu 12 / 18

13 9 VALVONTA 9.1 Laadunvarmistus Rakennuttaja hyväksyy vain laatuvaatimukset täyttävän työn. Pääurakoitsijan on laadittava ennen työn aloittamista työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Mahdollisten aliurakoitsijoiden on laadittava kunkin omaa työtään koskeva laatusuunnitelma, jotka pääurakoitsija sovittaa yhteen asiakirjaan. Laatusuunnitelmasta on selvittävä kenen tarkastettavaksi kuuluu mikäkin. Rakennuttaja suorittaa työmaalla teknisissä asiakirjoissa esitetyt tarkastukset. Asiakirjoissa esitetyille kohdille on saatava rakennuttajan hyväksyntä ennen kuin työtä voidaan jatkaa. Kaikkien käytettävien tuotteiden tulee olla rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisia. 1.1 Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE mukaisesti. Rakennuttaja asettaa rakennustöiden valvojan. Valvojan tehtävät ja oikeudet määritetään tämän urakkaohjelman ja tulevien urakkaneuvotteluiden mukaisesti. 9.2 Suunnittelijan laadunvalvonta Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaisesti. Heillä ei ole oikeuksia sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset tulee ilmoittaa valvojalle. 9.3 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsija on velvoitettu kustannuksellaan suorittamaan rakennus- ja työselostuksissa määritetyt laadunvarmistuskokeet ja muut YSE ja 11 mukaiset kokeet. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 9.4 Vaihtoehtoiset tuotteet Haluttaessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita tai toteutusratkaisuja on urakoitsijan hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsija ei voi esittää sellaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia tai tuotteita, jotka muuttavat ratkaisun ulkonäköä, sen toimivuutta tai pienentävät käyttöikää. Vaihtoehtoistenkin rakennustuotteiden takuuaikojen on vastattava urakoitsijan takuuaikoja. Sivu 13 / 18

14 10 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa edustaja. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää valvoja. Muutoksen vaikutuksista sovitaan kirjallisesti niin pian kuin mahdollista Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 10.3 Työvoima Urakoitsijan on nimettävä työmaalla tämän tyyppisiin töihin hyvin perehtynyt vastaava työnjohtaja, sekä riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä tarvittaviin tehtäviin. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus rakennustöistä. Lisäksi käytettävillä aliurakoitsijoilla tulee olla nimetyt vastuuhenkilöt. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työturvallisuudesta vastaavat vastuuhenkilöt. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän organisaation. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan työmaakokousten yhteydessä. Työvoiman tulee olla ammattitaitoista ja kaikilla työntekijöillä tulee olla näkyvillä henkilökortit, joissa on esitetty myös veronumerot. Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia työsuojeluun liittyviä ohjeita, lakeja ja asetuksia. Urakoitsijan on laadittava työsuojelusuunnitelma, joka on esitettävä rakennuttajalle. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijan koneet ja laitteet täyttävät työturvallisuuslain ja sen perusteella annettujen asetusten, valtioneuvoston päätösten sekä alempiasteiset työsuojeluviranomaisten vahvistamat määräykset ja ohjeet. Urakan valvojalla on oikeus osallistua työsuojeluelinten kokouksiin ja tarkastuksiin ja oikeus valvoa työsuojelun noudattamista työmaalla samalla tavalla kuin muidenkin urakkaehtojen noudattamista. Urakoitsija vastaa omalta osaltaan työsuojelun järjestämisestä sekä lakien, työsuojeluohjeiden ja määräysten noudattamisesta. Mikäli urakoitsija laiminlyö valvojan esittämän tai turvallisuusasiakirjassa esitetyn työturvallisuutta koskevan vaatimuksen, on rakennuttajalla oikeus keskeyttää työt. Urakoitsijan tulee huolehtia verohallinnolle työntekijätietojen ilmoittamisesta, kaikista käyttämistään työntekijöistä ja aliurakoitsijoiden työtekijöistä. Sivu 14 / 18

15 10.4 Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaapäiväkirjaan kirjataan valvojan, viranomaisen tai kenen tahansa urakoitsijan, asiantuntijan tai tavarantoimittajan esittämä työmaata koskeva huomautus Työmaakokoukset Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. Kohteessa pidetään työmaakokouksia tarvittaessa, vähintään 1 kerran kuukaudessa. Pöytäkirjan tarkastamisessa noudatetaan YSE 77. Pääurakoitsija vastaa rakennusluvassa mahdollisesti määrättyjen tai muutoin viranomaisten edellyttämien katselmusten tilaamisesta ja ilmoitettava tilaajalle pidettävistä katselmuksista riittävän ajoissa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa ja aikataulun noudattamista. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävä asia on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on myös pyydettävä rakennuttajan edustaja. 11 VASTAANOTTOMENETTELY 11.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. Urakoitsijan on suoritettava itselle vastaanotto ennen vastaanottotarkastusta. Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn koordinoijana. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa ja osallistuu siihen liittyviin tehtäviin alla esitetyssä laajuudessa. Tilaaja suorittaa tarvittaessa ennakkotarkastuksen 2 viikkoa ennen kohteen käyttöönottoa. Tilaajan huomautukset tarkistetaan yhteistyössä urakoitsijan edustajan kanssa ennen vastaanottotarkastusta. Sivu 15 / 18

16 Käyttäjien huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan kanssa ennen vastaanottotarkastusta Urakkasuorituksen tarkastus Asiakirjoissa esiteltyjen tarkastusten lisäksi sovittaessa suoritetaan erillisiä urakkasuoritusten tarkastuksia. Urakoitsijoiden tulee laatia viivytyksettä kaikista tarkastuksistaan, mittauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan pöytäkirjat ja toimittaa niistä kopiot rakennuttajalle. Rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin Tarkastuskustannukset 11.4 Luovutusasiakirjat Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen mukaisesti tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksista aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta toteutuneiden kulujen mukaan. Urakoitsijan tulee koota tilaajalle luovutettava laatukansio ennen vastaanottotarkastusta. Laatukansioon kootaan tiedot materiaaleista, laitteista ja teknisistä järjestelmistä sisältäen mm. värisävyt, käyttöselosteet, käyttöturvallisuustiedotteet, takuutodistukset, huolto- ja hoito-ohjeet sekä muut asiakirjat. Urakoitsijalla on velvollisuus dokumentoida rakentamisen toteumatiedot tarkepiirustuksille. Tarkepiirustuksia varten urakoitsijalle luovutetaan yksi sarja suunnitelmapiirustuksia. Urakoitsija kokoaa tarkemittaukset myös kaapeleista ja putkilinjoista ja luovuttaa ne rakennuttajalle laatukansion mukana. 12 ERIMIELISYYDET 12.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Sivu 16 / 18

17 13 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 13.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Rakennuttaja voi hylätä myös alihintaisen tarjouksen. Tarjous voidaan hylätä, mikäli yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisessa on puutteita. Urakoitsijan tulee olla tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Urakoitsijan tarjous voidaan hylätä, ellei urakoitsija ole vieraillut kohteessa. Tutustumiskäynnin ajankohdan tarjoaja sopii vs. Teknisen johtajan Petri Leskisen kanssa p tai laittaa sähköpostia ajankohdan sopimiseksi 13.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouspyynnön mukaan Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 14 TARJOUS 14.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava kirjallisesti tai skannattuna tarjouspyyntöasiakirjoissa olevalla tarjouskaavakkeella, jossa on esitettävä tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Ehtoja sisältävät tai muutoin puutteelliset tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen mukaan on liitettävä ainakin seuraavat dokumentit ja selvitykset: Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Kaupparekisteriote Sivu 17 / 18

18 Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä Selvitykset ja dokumentit voi korvata myös esimerkiksi Tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava Kumppani raportilla siltä osin kuin edellä mainitut tiedot käyvät raportista ilmi Tarjouksen voimassaoloaika 14.4 Tarjouksen tekeminen Tarjouksen voimassaoloaika on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä. Tarjouspyynnön mukaan. Sivu 18 / 18

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA Vastaanottaja Kiertokapula Oy Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 16.5.2016 Muutos A, 31.5.2016 Viite 1510020673 KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN Päivämäärä 16.5.2016 Muutos

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla KOKONAISURAKKA 27. 5. 2016 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 Rakennuttaja... 1 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta... 1 0.3 Suunnittelijat... 1 0.4 Käyttäjät... 2 0.5 Muut urakoitsijat...

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot