Finnish BIM Survey Christer Finne, R&D Director, RTS Merja Hakkarainen, Research Assistant, RTS Adrian Malleson, Head of Research, NBS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnish BIM Survey 2013. Christer Finne, R&D Director, RTS Merja Hakkarainen, Research Assistant, RTS Adrian Malleson, Head of Research, NBS"

Transkriptio

1 Christer Finne, R&D Director, RTS Merja Hakkarainen, Research Assistant, RTS Adrian Malleson, Head of Research, NBS

2 During the April 2013 NBS and The Building Information Foundation RTS worked together to survey attitudes towards BIM in Finland. The following slides outline the main findings. Over 400 people, from a range of disciplines and company types responded.

3 About your organisation Toimiiko yrityksenne pääasiallisesti? Where are you currently doing most of your work? Suomessa; 99% Finland Muussa EU maassa; 1% Other EU Member State EU:n ulkopuolella ; 0% Non - EU Country

4 About your organisation Kuinka monta henkilöä yrityksessänne kaikkiaan...? Including yourself, approximately how many people...? 14 % 8 % 7 % 6 % 1 9 % 21 % 1 7 % 6 % 9 % 6 % 6 % 9 % 21 % 12 % % työskentelee? are employed in your organisation? 24 % työskentelee rakennusasiakirjojen ja -piirustusten parissa? in your organisation are directly involved in building documentation & drawing?

5 About your organisation Arkkitehtitoimisto - ATL:n jäsentoimisto Monialayritys Rakennetekniikka Arkkitehtitoimisto - ei ATL:n jäsentoimisto Mikä seuraavista parhaiten kuvaa yrityksenne toimialaa? Which of the following best describes your organisation s type of business? Muut insinööripalvelut Rakennusmateriaaliteollisuus Maa- ja vesirakentaminen Kiinteistönhallinta, isännöinti Koulutus Määrämittaukset Kaupunkisuunnittelu Maisemasuunnittelu Liikenne Asunto Oy 2 % 4 % 6 % 8 % 1 12 % 14 % 16 % 18 % 2 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 9 % % 19 %

6 About your organisation Mitä seuraavista palveluista yrityksenne tarjoaa? Which of the following services does your organisation offer? Projektinhallinta Rakennuslupahakemukset Rakennusmääräykset Hankepiirustukset Detaljipiirustukset Sisustussuunnittelu Sopimusten hallinnointi Rakennusselitykset / työselitykset Suunnittelu- ja rakennuspalvelut 3D mallintaminen Rakennus- ja maanmittaus Asemakaavoitus CDM koordinointi Rakennetekniikkaraportit ja -laskenta Kustannuslaskenta ja taloudellinen neuvonta Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tarjousasiakirjat Muu Ei mitään edellämainituista 2 % 21 % 26 % 2 12 % 18 % 12 % 28 % 13 % 11 % % 42 % 42 % 53 % 54 % 54 % 55 % 61 %

7 Minkälaisissa ja kuinka monessa uudisrakennusprojektissa yrityksenne on ollut mukana viimeisen vuoden aikana? In the last 12 months, how many projects has your organisation been involved in for the following types of new build work? Yksityiset asunnot 65 % Yksityiset toimitilat 74 % Yksityiset vapaa-ajanrakennukset 49 % Muut yksityiset rakennukset 6 Sosiaalinen asuntorakentaminen 57 % Terveydenhuoltoalan rakennukset 67 % Koulutus- / opintorakannukset 7 Muu julkiset rakennukset 75 % Historiallisten rakennusten entisöinti 53 %

8 About your organisation Kuinka monessa projektissa yrityksenne on viimeisen vuoden aikana käyttänyt seuraavia hankintamenetelmiä? In the last 12 months, how many projects has your organisation been involved in for the following types of new build work? Perinteinen pääurakka 75 % Kumppanuussopimus 6 Projektinjohtourakka 61 % Julkisen ja Yksityisen sektorin kumppanuuksia 55 %

9 About you 35 % Ikäryhmäsi? Please select your age band. 33 % 3 29 % 25 % % 1 12 % 5 % 5 % 1 %

10 About you Oletko jäsen seuraavissa organisaatiossa? Which of the following institutes or associations do you belong to, in any? 5 % 1 15 % 2 25 % Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry En ole jäsen missään organisaatiossa Olen jäsenenä muussa kuin yllä mainituissa Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnittelu - ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry Sähkösuunnittelijat NSS ry Uusi Insinööriliitto UIL ry Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry Rakennusteollisuus RT ry Asunto -, toimitila - ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sähkö - ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sisustusarkkitehdit - Inredningsarkitekter S.I.O. ry Rakennusliitto ry Suomen Isännöintiliitto ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry 2 % 1 % 1 % 3 % 5 % 8 % 8 % % 15 % 17 % 21 %

11 About you Tehtäväsi / Koulutuksesi? What is your main discipline? 5 % 1 15 % 2 25 % Arkkitehti Muu insinööri Rakennusinsinööri Muu Urakoitsija Rakennesuunnittelija Rakennusarkkitehti Maa - ja vesirakennusinsinööri CAD-teknikko, piirtäjä Rakennustuote- ja materiaaliteollisuus Kuntotutkija Maanmittausinsinööri Maisema - arkkitehti Kiinteistönkehittäjä Kiinteistönhoitaja, isännöitsijä Sisustussuunnittelija Määrälaskija 2 % 1 % 1 % 1 % 5 % 5 % 6 % 16 % 19 % 22 % 23 %

12 About you Valitse seuraavista kaikki ne vaihtoehdot, jotka kuuluvat työhösi Which of the following statements apply to you personally? 47 % % % 33 % 24 % 2 1

13 About the tools you use Mitä ohjelmaa käytät pääasiallisesti tietomallin tai piirustusten tuottamiseen? When producing CAD drawings, which of the following tools do you mainly use? 5 % 1 15 % 2 25 % Graphisoft ArchiCAD 22 % Autodesk AutoCAD MagiCAD 15 % 16 % Autodesk Revit (Architecture / Structures / MEP) 12 % Tekla Structures 1 Muu CADS Planner Autodesk AutoCAD LT 8 % 7 % 9 % Bentley Microstation Bentley Building Suite (Architecture / Mechanical / Electrical / Structural) Trimble Sketchup (formerly Google Sketchup) Nemetschek Allplan Nemetschek Vectorworks 1 %

14 About the tools you use Mitä muita ohjelmia käytät tietomallin tai piirustusten tuottamiseen? Which other tools do you use for producing CAD drawings? -5 % 5 % 1 15 % 2 25 % 3 35 % 4 45 % 5 55 % 6 65 % Autodesk AutoCAD LT 2 Autodesk AutoCAD 52 % Autodesk Revit (Architecture / Structures / MEP) 21 % Bentley Microstation Bentley Building Suite (Architecture / Mechanical / Electrical / Structural) 2 % Trimble Sketchup (formerly Google Sketchup) Graphisoft ArchiCAD 6 % 7 % Nemetschek Allplan Nemetschek Vectorworks Tekla Structures 1 % 2 % 2 % CADS Planner 5 % MagiCAD 1 % Muu 18 %

15 About the tools you use Mistä saatte CAD objektit, joita yrityksessänne käytetään? Where do you get the CAD objects your organisation uses? Ne sisältyvät CAD - ohjelmistoomme 84 % Ne on luotu yrityksessämme ja käytämme niitä toistuvasti 56 % Saamme ne materiaaliteollisuudelta 38 % Käytämme verkosta ilmaiseksi saatavia malliobjekteja 36 % Ne luodaan hankekohtaisesti 32 % Ostamme ne asiantuntijayrityksiltä 13 % Käytämme Rakennustiedon malliobjekteja 9 % Muualta, mistä? 5 % En tiedä 1 %

16 About your organisation Valitse kultakin riviltä vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten CAD:n käyttöä organisaatiossanne? For each of the following statements, how would you describe your organisation's use of CAD? Tuotamme 3D visualisointia CAD - mallejamme käyttäen 18 % 36 % 29 % 17 % Tuotamme ovi - ja ikkunakaaviot automaattisesti CAD -malleistamme 11 % 18 % 21 % 51 % Tuotamme määräluettelot automaattisesti CAD - malleistamme 7 % 15 % 45 % 33 % Tuotamme tekniset laskelmat (energian kulutus / rakenne / akustiikka) CAD - malleistamme 2 % 11 % 26 % 61 % Tuotamme tietoa CAD - malleistamme riippumattomaan formaattiin (IFC / XML) 1 25 % 38 % 26 % Tarvitsemme hyvin strukturoituja, geneerisiä CAD - objekteja eikä vain valmistajien objekteja 18 % 26 % 32 % 24 % Ylläpidämme itse luomistamme CAD - objekteista kirjastoa uudelleen käyttöä varten 31 % 22 % 3 17 % Kaikissa projekteissa Lähes kaikissa projekteissa Joissakin projekteissa Ei lainkaan

17 About your organisation CADin käyttö Tuotamme 3D visualisointia CAD - mallejamme käyttäen 83 % Tuotamme ovi - ja ikkunakaaviot automaattisesti CAD -malleistamme 49 % Tuotamme määräluettelot automaattisesti CAD - malleistamme 67 % Tuotamme tekniset laskelmat (energian kulutus / rakenne / akustiikka) CAD - malleistamme 39 % Tuotamme tietoa CAD - malleistamme riippumattomaan formaattiin (IFC / XML) 74 % Tarvitsemme hyvin strukturoituja, geneerisiä CAD - objekteja eikä vain valmistajien objekteja 76 % Ylläpidämme itse luomistamme CAD - objekteista kirjastoa uudelleen käyttöä varten 83 %

18 Linking CAD drawings to specifications Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten tapaa, miten yrityksenne tavallisesti liittää CAD - piirustukset työselostuksiin? Which of the following statements best describes how your organisation normally links CAD drawings to project specifications? Käytämme Rakennustiedon Rakennusselostus NET - ohjelmaa ja Graphisoft ArchiCAD - ohjelmaa Käytämme Rakennustiedon Rakennusselostus NET - ohjelmaa ja Autodesk Revit - ohjelmaa 1 % Liitämme työselostukset manuaalisesti piirustuksiin 31 % Laadimme työselostuksia, mutta emme tee niistä viittauksia piirustuksiin 36 % Emme laadi erillisä työselostuksia sen sijaan liitämme työselostustekstit piirrustuksiin 3 % Liitämme piirustuksemme muulla tavoin työselostuksiin 18 % Emme laadi työselostuksia 6 % En tiedä 2 % Ei mitään yllä olevista vaihtoehdoista 3 %

19 Linking CAD drawings to specifications Kuinka yrityksessänne koordinoidaan tieto CAD - malleista ja työselostuksista? How does your organisation coordinate the information in your CAD model and your specification? Ainoastaan Talo - luokituksen viitteellä 7 % Ainoastaan Talo - luokituksen viitteellä ja otsikkolla 14 % Talo - luokituksen viitteellä, otsikkolla ja tunnisteella 22 % En tuota erillisiä työselostuksia vaan kirjoitan työselostustekstit suoraan piirustuksiin 11 % Muu 8 % En tiedä 16 % Jollakin muulla tavalla kuin yllämainitut 22 %

20 About BIM Hallitsen rakennuksen tietomallintamisen How confident are you in your knowledge and skills in BIM? Erittäin hyvin; 15 % Hyvin; 23 % Melko hyvin; 22 % En kovin hyvin; 22 % Huonosti; 18 %

21 Kuinka usein seuraavat väittämät toteutuvat yrityksessäsi? Thinking about your organisation, how often, for your projects, do the following statements apply? % 27 % 14 % 6 % 3 14 % 15 % 13 % 18 % 28 % 1 7 % 14 % 14 % 15 % 13 % 22 % 2 22 % 35 % 35 % 21 % 37 % 32 % 19 % 26 % 29 % 13 % 12 % 15 % 34 % 37 % 21 % 22 % 19 % 11 % 15 % 2 6 % 15 % 23 % 16 % 12 % 27 % 22 % 18 % 11 % 14 % 3 27 % Ei koskaan Harvoin Silloin tällöin Usein Aina

22 % 86 % 85 % 87 % 72 % 82 % 66 % 63 % 77 % 82 %

23 Tunnetko Yleiset Tietomallivaatimukset 2012, YTV 2012? Are you aware of the Common BIM Requirements, COBIM 2012? Ei ; 48 % Kyllä; 52 %

24 5 BIM käyttö ja tuntemus Awareness and Use of BIM 45 % 45 % 4 35 % 3 29 % 25 % 2 18 % 15 % 1 9 % 5 % Käytämme jokapäiväisessä toiminnassamme Tunnemme, mutta emme ole vielä ottaneet käyttöön Tunnemme, mutta emme aio ottaa nitä käyttöön Emme ole kuulleet niistä

25 About BIM Awareness and Use of BIM Neither aware nor using; 13 % Just aware of BIM; 22 % Aware and currently using BIM; 65 %

26 About BIM Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Mitä mieltä olet seuraavista rakennuksen tietomallia (BIM) koskevista väittämistä? How strongly do you agree or disagree with the following statements about BIM? 10 8 % 4 % 9 13 % 14 % 8 39 % 41 % 37 % 42 % 7 11 % 62 % 24 % % 25 % 47 % 33 % 4 36 % 44 % 3 11 % 21 % 2 8 % 16 % 1 18 % 1 16 % 21 % 15 % 11 % 11 % 16 % 2 % 5 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 3 % 5 % 18 % 37 % 46 % 39 % 31 % 18 % 31 % 7 % 2 % 11 % 13 % 6 23 % 9 % 3 27 % 31 % 44 % 59 % 29 % 18 % 32 % 32 % 32 % 4 26 % 12 % 1 2 % 2 % 15 % 27 % 17 % 27 % 15 %

27 Täysin samaa tai samaa mieltä BIM-väittämistä? How strongly do you agree or disagree with the following statements about BIM? 78 % 68 % 6 57 % 85 % 83 % % 41 % 42 % % 23 % 3 % 14 % 12 % 14 %

28 About BIM Jos käytätte rakennuksen tietomallia (BIM), käytättekö IFC - tiedonsiirtoformaattia? Do you use IFC on your projects? Ei; 7 % Kyllä; 93 %

29 About BIM Käytättekö COBieta? Do you use COBie on your projects? Kyllä; 8 % Ei; 92 %

30 Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten rakennuksen tietomallin (BIM) käyttöä yrityksessänne tulevaisuudessa? For each of the following statements, how would you describe your organisation's future use of BIM? Käytämme viiden vuoden kuluttua 39 % 4 13 % 8 % Käytämme kolmen vuoden kuluttua 24 % 44 % 22 % 1 Käytämme vuoden kuluttua 11 % 34 % 4 15 % Käytämme tällä hetkellä 8 % 24 % 35 % 33 % Kaikissa projekteissa Suurimmassa osassa projekteja Joissakin projekteissa Emme käytä koskaan

31 BIMin käyttö viiden vuoden sisällä Käytämme viiden vuoden kuluttua 92 % Käytämme kolmen vuoden kuluttua 9 Käytämme vuoden kuluttua 85 % Käytämme tällä hetkellä 67 %

32 About BIM BIM:n käyttöönotto vaatisi yrityksessämme muutoksia työnkulussa, käytännöissä ja menettelytavoissa BIM:n käyttöönotto toisi kustannustehokkuutta Agree non User % BIM:n käyttöönotto lisäisi kannattavuuttamme 27 % BIM:n käyttöönotto parantaisi visualisointia BIM:n käyttöönotto parantaisi tuottavuutta koska tiedon tuottaminen mallista helpottuisi BIM:n käyttöönotto lisäisi rakennusasiakirjojen koordinointia 49 % 55 % 72 % BIM:n käyttöönotto nopeuttaisi toimituksia 34 % Asiakkaat tulevat vaatimaan meiltä yhä enemmän BIM:n käyttöä 4 Urakoitsijat tulevat vaatimaan yhä enemmän BIM:n käyttöä En mielelläni ottaisi käyttöön rakennuksen tietomallintamista BIM:n käyttöönotto tekisi perinteiset työselostukset tarpeettomiksi yrityksessämme BIM:n käyttöönotto tekisi perinteiset määräluettelot tarpeettomiksi BIM:n käyttöönotto on liian kallista meille tällä hetkellä Ensin pitää päästä laskusuhdanteen läpi sitten kohdistamme katseemme kohti BIM:ä 26 % 21 % 16 % 24 % 29 % 52 %

33 About BIM Agree User BIM:n käyttöönotto on vaatinut muutoksia työnkulussamme, käytännöissämme tai menettelytavoissamme 86 % BIM:n käyttöönotto on tuonut yrityksellemme kustannussäästöjä BIM:n käyttöönotto on lisännyt yrityksemme kannattavuutta 24 % 27 % BIM:n käyttöönotto on parantanut visualisointia 85 % BIM:n käyttöönotto on parantanut tiedon tuottamista, koska mallista on helppo tuottaa tietoa 77 % BIM:n käyttöönotto on helpottanut rakennusasiakirjojen koordinointia 39 % BIM:n käyttöönotto on nopeuttanut toimitusaikoja 22 % Asiakkaat tulevat yhä enemmän vaatimaan BIM:n käyttöä 84 % Urakoitsijat tulevat yhä enemmän vaatimaan BIM:n käyttöä 68 % Mielestäni meidän ei olisi pitänyt ottaa BIM:ä käyttöön 4 % Yrityksemme on ottanut BIM:n onnistuneesti käyttöön 68 % BIM:n käyttöönotto on tehnyt perinteiset työselostukset tarpeettomiksi yrityksessämme BIM:n käyttöönotto on tehnyt perinteiset määräluettelot tarpeettomiksi yrityksessämme 2 % 26 %

34 About BIM Mitä mieltä olet seuraavista rakennuksen tietomallia (BIM) koskevista väittämistä? BIM:stä kuulee nykykään yhä enemmän Jos julkisen sektorin projekteissa vaaditaan BIM:n käyttämistä, yritysten täytyy ottaa se käyttöönsä BIM on hanketiedon tulevaisuus BIM:ssä on kyse reaaliaikaisesta yhteistyöstä Teollisuus ei ole vielä täysin selvillä siitä, mitä BIM tarkoittaa YTV 2012 on oikeilla jäljillä BIM:n suhteen BIM:ä tarvitaan, jotta voidaan suunnitella kestävän kehityksen mukaisia rakennuksia Tietomallit toimivat vain niissä ohjelmissa, joihin ne on tehty Luotan siihen, mitä kuulen BIM:stä Täysin / Jokseenkin samaa mieltä ei osaa sanoa Täysin / Jokseenkin eri mieltä BIM:ssä on kyse ohjelmistosta BIM on vain synonyymi 3D CAD mallinnukselle BIM ei helpota räätälöityä suunnittelu - tai rakennusmetodia Jollei työselostusta ole laaditty tietomallina, kyse ei ole BIM:stä BIM sopii vain uudisrakentamiseen ei korjausrakentamiseen BIM johtaa mitäänsanomattomiin rakennuksiin

35 About BIM BIM käyttössä / BIM ei käytössä BIM käytössä BIM ei käytössä BIM:n käyttöönotto vaatii muutoksia työnkulussamme, käytännöissämme tai menettelytavoissamme BIM:n käyttöönotto parantaa visualisointia Asiakkaat vaativat yhä enemmän BIM:n käyttöä 4 86 % 78 % 85 % 72 % 84 % BIM:n käyttöönotto parantaa tiedon tuottamista, koska mallista on helppo tuottaa tietoa Urakoitsijat tulevat yhä enemmän vaatimaan BIM:n käyttöä 26 % 49 % 68 % 77 % BIM:n käyttöönotto helpottaa rakennusasiakirjojen koordinointia 39 % 55 % BIM:n käyttöönotto lisää kannattavuutta BIM:n käyttöönotto on tehnyt perinteiset määräluettelot tarpeettomiksi yrityksessämme BIM:n käyttöönotto tuo yritykselle kustannussäästöjä 27 % 27 % 26 % 24 % 24 % 4 BIM:n käyttöönotto nopeuttaa toimitusaikoja 22 % 34 % Mielestäni meidän ei olisi pitänyt ottaa BIM:ä käyttöön / En mielelläni ottaisi käyttöön rakennuksen tietomallintamista BIM:n käyttöönotto on tehnyt perinteiset työselostukset tarpeettomiksi yrityksessämme 4 % 2 % 16 % 21 %

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska RE SEARCH 179 O HL I G H T S VI S I Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska G Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa HI NS SC I E N CE T HNOLOG

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Energiatekniikan laitos Maria Mäenpää Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa

Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa Henri Rajaviita Sähköisten määrälaskentaohjelmien hyödyntäminen LVIurakkalaskennassa Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.4.2009 Tekijä(t) Henri Rajaviita Nimeke

Lisätiedot

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.fi MagiCAD is a registered trademark of Progman Oy. Progman acknowledges the rights of other holders of brand names,

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Urholin, Jesse Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka esimerkkinä energiayhtiö Matti Vartiainen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Joulukuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 0 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 1. Yhteenveto Oxford Research Oy selvitti syksyn 2013 aikana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

1/2013. tuotteiden uudet. Future Group & Autodesk uusivat ilmeitään. future group oy:n lehti yrityksen sidosryhmille numero 1, vuosikerta 3

1/2013. tuotteiden uudet. Future Group & Autodesk uusivat ilmeitään. future group oy:n lehti yrityksen sidosryhmille numero 1, vuosikerta 3 14 34 40 autodesk plm 360: Tuotteen elinkaaren hallintaa pilvipalveluna kaikille autodesk revit structure: 1300 kohdetta komeaa kokemusta woodwork4inventor: Laajennus puunjalostusteollisuudelle 1/2013

Lisätiedot

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Pekka Peltonen LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Jarno Kuusela Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä

Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä Mäkipelkola, Elina 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Laskutus, saatavien

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä

Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä NCC Rakennus Oy:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyöprojekti Syyslukukausi 2013 26.2.2014 Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä TAVOITE Yhteistyöprojektin tavoitteena oli lisätä tietoutta

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus Income and assets Tulot ja varallisuus IA r partner si MOD For more information Jos haluat lisätietoja What else you will need to provide Mitä muuta tarvitsemme Purpose of this form Tämän lomakkeen tarkoitus

Lisätiedot

etteplanin valinta tulossa: uudistunut cads planner 12 raksystems hyödyntää keskuslayout-sovellusta www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 3/2006

etteplanin valinta tulossa: uudistunut cads planner 12 raksystems hyödyntää keskuslayout-sovellusta www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 3/2006 www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 3/2006 etteplanin valinta tulossa: uudistunut cads planner 12 raksystems hyödyntää keskuslayout-sovellusta cads partner 3/2006 CADS PARTNER cads sisällysluettelo cads-uutisia

Lisätiedot

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1. N O 1/10 20 vuotta jatkuvaa parantamista Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.1990 Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, sanoo Leena Niemistö, Dextran toimitusjohtaja N

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Lipponen, Jukka 2012 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen

Lisätiedot