AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi"

Transkriptio

1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakunnallisessa ohjausryhmässä (OHR pöytäkirja 3/2010, 5 )

2 2 SISÄLTÖ 1. TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN AJOITTUMINEN OPINTOVUOSILLE 3 2. OPISKELIJAN ARVIOINTI JA TOTEUTUSSUUNNITELMA 4 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 2.1 Ihonhoito 30 ov Ehostus 5 ov Täydentävät ihonhoidot tai kauneudenhoito ja tuoteneuvonta 20 ov Kauneudenhoitoalan yritystoiminta 10 ov Ihonhoidon ohjaus 10 ov 17 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 1.1 Jalkojen rakennemuutokset ja kevennystuotteiden valmistus 5 ov Kylpylähoidot 10 ov 22

3 3 1. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen opintovuosille Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli on laadittu 3 vuoden opiskeluajalle. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (osaamisen tunnustaminen) voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, kahden tutkinnon suorittaja, työvaltainen opiskelu). näytöt / Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi jaksot jaksot jaksot I II III IV V I II III IV V I II III IV V Näyttö1.Ihon hoito Näyttö2.Ehostus Näyttö3. Täydentävät ihonhoidot Näyttö 4.Yritystoiminta Näyttö5. Ihonhoidon ohjaus Näyttö 6-7: Kylpylähoidot ja Jalkojen rakennemuutokset ja kevennystuotteiden valmistus

4 4 2. Opiskelijan arviointi ja toteutussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto käsittää 90 opintoviikkoa ammatillisia opintoja, jotka koostuvat viidestä kaikille pakollisesta tutkinnon osasta (yht.75 ov) ja kahdesta kaikille valinnaisesta tutkinnon osasta (yht.15 ov). Kaikista ammatillisista tutkinnon osista suoritetaan ammattiosaamisen näyttö. Kaikille pakolliset tutkinnon osat Ihonhoito 30 ov Näyttö 1 Ehostus 5 ov Näyttö 2 Täydentävät ihonhoidot tai kauneudenhoito ja tuoteneuvonta 20ov Näyttö 3 Kauneudenhoitoalan yritystoiminta 10 ov Näyttö 4 Ihonhoidonohjaus10 ov Näyttö 5 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, Jalkojen rakennemuutokset ja kevennystuotteiden valmistus 5 ov Kylpylähoidot 10 ov Näytössä arvioidaan tutkinnon osan keskeinen ammatillinen osaaminen. Oppilaitosnäytöissä arvioinnin suorittavat opettajat, opiskelija ja työelämän edustaja suunnitelman mukaan. Yritysnäytöissä arvioijina toimivat työpaikkaohjaajaa, opiskelija ja ohjaava opettaja. Molemmissa käydään näytön arviointikeskustelu ja arvioinnista täytetään arviointilomake. Taulukoissa on esitetty näyttö- ja tutkinnonosakohtaisesti opiskelijan arviointi ja toteutussuunnitelma. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit ovat Kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden (2009) mukaiset. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. LOMAKE III näytöt Tutkinnon osan arviointi- ja toteutustapa

5 5 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 2.1 Ihonhoito 30 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet näyttö (suunnitelma) Muu arviointi (osaamisen arviointi) Tutkinnon osan toteutus (mahdollinen jaksotus) Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa Ajoitus Näytön keskeinen osaaminen: Opiskelija osaa tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen ihon hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta tehdä asiakkaan kasvoille, kaulalle ja rinnan yläosalle alkupuhdistuksen, kuorinnan, ihon lämmityksen, epäpuhtauksien poiston, ihon desinfioinnin, klassisen hieronnan ja naamion poistaa iholta komedoja, pusteleita ja miliumeja kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla tehdä asiakkaille jalka- ja käsihoitoja, kuten hoitaa kynsiä AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1. IHONHOITO Asiakaslähtöinen jalkojen perushoito näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta: kasvojen tai vartalon tai jalkojen ihon hoidossa; kokonaan työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: kasvojen tai vartalon tai jalkojen ihon hoidossa; kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: kasvojen tai vartalon tai jalkojen ihon hoi- Kasvojen- käsien- ja vartalon ihonhoidosta osaaminen näytetään Oppilaitoksen Oppihoitolassa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Voidaan tarvittaessa täydentää puuttuvilta osin ammattiosaamisen näyttöä Oppilaitoksen Oppihoitolassa asiakkaalle. Kasvojen ihon hoito 10 ov Käsien ja jalkojen ihon hoito 10 ov Vartalon ihon hoito 10 ov näyttö suoritetaan Oppilaitoksen Oppihoitolassa tai TOP-paikoilla näyttö suoritetaan ensimmäisen vuoden 5.jaksossa Arviointi heti näytön jälkeen -Opiskelija -TOP-ohjaaja -Opettaja

6 6 ja kynsinauhoja, poistaa ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä, hoitaa maseraatiota ja pykimiä, tehdä klassisen hieronnan, lakata ja koristella kynnet kertoa erilaisista käsien ja jalkojen ihon hoitosarjoista ja tehdä hoitoja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkojen hoitoon käytettävällä hoitosarjalla tunnistaa vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet tehdä asiakkaan vartalolle kuivaharjauksen ja klassisen hieronnan käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakdossa; kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot: kasvojen tai vartalon tai jalkojen ihon hoidossa; kokonaan.

7 7 kaalle ihon hoitoja ja ihonhoitotuotteita hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea hyödyntää kauneudenhoidon historiaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä ylläpitää työkykyä ja - turvallisuutta edistää toiminnallaan kestävää kehitystä arvioida työtään ja sen tuloksia Arviointikriteerit löytyvät kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon perusteista Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Ennen ammattiosaamisennäyttöä tutkinnon osan käytännönkoe tulee olla suoritettuna hyväksytysti. näytön hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä kasvojen-, jalkojen ja vartalon ihon perushoitoja, mutta hänellä ei ole kosmetologin ammattipätevyyttä.

8 8 2.2 Ehostus 5 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet näyttö (suunnitelma) Muu arviointi (osaamisen arviointi) Tutkinnon osan toteutus (mahdollinen jaksotus) Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa Ajoitus Opiskelija osaa tehdä ehostuksia arkeen, juhlaan ja kuvauksiin tehdä ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäyksiä, ripsipermanentteja, kiinnittää irto- ja kestoripsiä sekä muotoilla kulmakarvoja nyppimällä tehdä pohjameikin, silmä- ja huulimeikin ja kasvojen muodon varjostuksen ja korostuksen peittää ehostuksella mustelmia, arpia, ihon värimuutoksia ja ihotautien aiheuttamia muutoksia, huomioon asiakkaan iän, kasvojen anatomisen rakenteen sekä ihon, hiusten ja silmien värin ottaa huomioon asiakkaan ihotyypin, ihomuutokset sekä mahdolliset ihotaudit ja allergiat tehdä ehostuksia kahdella ja kestovärjäyksiä yhdellä tuotesarjalla käyttää apuna ehostuksen suunnittelussa väri-, muoto- ja tyyliopin perusteita valita ehostukseen tarkoituk- AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 2. EHOSTUS 5 ov Asiakaslähtöinen ripsien- ja kulmien kestovärjäys sekä ehostus näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta: ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys ja kulmakarvojen muotoilu sekä muoto-opillinen ehostus; kokonaan työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys ja kulmakarvojen muotoilu sekä muotoopillinen ehostus; kokonaan työn perustana olevan Mitä muuta arviointia tarvitaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Voidaan tarvittaessa täydentää puuttuvilta osin ammattiosaamisen näyttöä Oppilaitoksen Oppihoitolassa asiakkaalle. Ehostuksen tutkinnon osa suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. näyttö suoritetaan ryhmänäyttönä oppilaitoksen työelämälähtöisessä Oppihoitolassa tai vaihtoehtoisesti TOP-paikalla. näyttö suoritetaan toisen vuoden 2.jaksossa Arviointikeskustelu heti näytön jälkeen -opiskelija -arvioija

9 9 senmukaiset työvälineet ja käyttää niitä huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida työvälineensä ohjata asiakasta ehostuksessa sekä myydä asiakkaalle värjäys- ja ehostuspalveluita sekä ehostustuotteita hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea ylläpitää työkykyä ja - turvallisuutta edistää toiminnallaan kestävää kehitystä arvioida työtään ja sen tuloksia. tiedon hallinta: ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys ja kulmakarvojen muotoilu sekä muotoopillinen ehostus; kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot: ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys ja kulmakarvojen muotoilu sekä muotoopillinen ehostus; kokonaan. Arviointikriteerit löytyvät kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon perusteista. näytön hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä ehostuksia, mutta hänellä ei ole kosmetologin ammattipätevyyttä.

10 Täydentävät ihonhoidot tai kauneudenhoito ja tuoteneuvonta 20ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet näyttö (suunnitelma) Muu arviointi (osaamisen arviointi) Tutkinnon osan toteutus (mahdollinen jaksotus) Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa Ajoitus Näytön keskeinen osaaminen: kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen Opiskelija osaa tehdä asiakkaalle kasvojen ja käsien täydentäviä ihon hoitoja hyödyntää hoidoissa anatomian ja fysiologian tietoperustaa tehdä asiakkaalle hoitoja laitteilla, kuten esimerkiksi imeyttää hoitoaineita ihoon, kiinteyttää ihoa ja lihaksia sekä tasapainottaa ja parantaa kudosten toimintoja kertoa käyttämiensä laitteiden toimintaperiaatteet tehdä laitehoitoja kasvoille vähintään kolmella eri tavoin vaikuttavalla laitteella kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvojen ihon erikoishoitoja vähintään kolmella hoitosarjalla sekä ottaa huomioon kasvojen ihon eri alueiden tarpeet, kuten suunja silmänympärysihon sekä kaulan ihon AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 3 Täydentävät ihonhoidot Asiakaslähtöinen kasvojen ihon erikoishoito vähintään yhtä erikoishoitolaitetta käyttäen. Sekä asiakkaan ohjaus. osoitetaan vähintään näytössä Täydentävät ihon hoidot 20 ov työprosessin hallinta: kasvojen tai vartalontäydentävissä ihon hoidoissa ja ihokarvojen poistossa; kokonaan työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: kasvojen tai vartalon täydentävässä ihon hoidossa ja ihokarvojen poistossa; kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: kasvojen tai vartalon täydentävässä Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Voidaan tarvittaessa täydentää puuttuvilta osin ammattiosaamisen näyttöä Oppilaitoksen Oppihoitolassa asiakkaalle. näyttö suoritetaan TOP-paikoilla työssäoppimisjakson aikana. näyttö suoritetaan toisen vuoden 4.jaksossa Arviointikeskustelu heti näytön jälkeen -opiskelija -arvioija

11 11 tehdä erilaisia kasvojen ihon täydentäviä hoitoja, esimerkiksi couperosaiholle, ikääntyvälle iholle ja pigmenttihäiriöihin tehdä käsille kuorinta- ja pakkaushoitoja poistaa ihokarvoja kasvoilta käyttötavaltaan kahdella toisistaan poikkeavalla ammattimaisella tuotteeseen perustuvalla karvanpoistomenetelmällä ja ajaa tarvittaessa parran tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutuksen ihoon ohjata asiakasta ihon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle täydentäviä ihon hoidon palveluita ja ihonhoitotuotteita hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea ylläpitää työkykyä ja - turvallisuutta edistää toiminnallaan kestävää kehitystä arvioida työtään ja sen tuloksia ihon hoidossa ja ihokarvojen poistossa; kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot: kasvojen tai vartalon täydentävässä ihon hoidossa ja ihokarvojen poistossa; kokonaan. Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta 20 ov näytössä osoitetaan työprosessin hallinta; kokonaan työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta; kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta; kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot; kokonaan. Arviointikriteerit löytyvät kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon perusteista. näytön hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä kasvojen-, jalkojen ja vartalon ihon erikoishoitoja, mutta hänellä ei ole kosmetologin ammattipätevyyttä

12 Kauneudenhoitoalan yritystoiminta 10 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet näyttö (suunnitelma) Muu arviointi (osaamisen arviointi) Tutkinnon osan toteutus (mahdollinen jaksotus) Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa Ajoitus Näytön keskeinen osaaminen: Opiskelija osaa toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia ottaa työssään huomioon yrityksen toimintatavoitteet sekä työterveyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä asiakaslähtöiset toimintatavat i- oon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 4 Kauneudenhoitoalan yritystoiminta 10 ov Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma ja sen suullinen esitys. näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta; kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot; kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Kauneudenhoitoalan yritystoiminnan tutkinnon osan suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena/ verkkoopintoina. Näyttö suoritetaan ryhmänäyttönä oppilaitoksessa. näyttö suoritetaan toisen vuoden 4.jaksossa Arviointikeskustelu heti näytön jälkeen -opiskelija -arvioija /opettaja

13 13 arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan kauneudenhoitoalan yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoimintaa laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa kauneudenhoitoalan toimintamahdollisuuksia verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi. Arviointikriteerit löytyvät kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon perusteista. Näytön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija voi perustaa yrityksen, mutta hänellä ei ole kosmetologin ammattipätevyyttä.

14 Ihonhoidonohjaus10 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Näytön keskeinen osaaminen: Opiskelija osaa palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä ohjata asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä analysoida asiakkaan ihon ja kehon tilaa ohjatessaan asiakasta ihon hoidossa, suojauksessa ja terveyden ylläpitämisessä selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja toiveet sekä ottaa ne huomioon ohjauksen tai tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa esitellä ja myydä kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia hyödyntää mediaosaamista asiakkaita ohjatessaan käyttää hyväkseen tietoa erilaisista hoitomenetelmistä ja tuotteista käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihotautien synty- Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet näyttö (suunnitelma) AMMATTIOSAAMISEN NÄYT- TÖ 5. Ihonhoidon ohjaus 10ov Opiskelija järjestää työssäoppimispaikalla myynti/ohjaustilanteen ryhmälle tai yksittäiselle asiakkaalle. Kyseessä voi olla myös messuosaston tai asiakasillan järjestäminen. näytössä osoitetaan työprosessin hallinta; kokonaan työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta; kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta; kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot; kokonaan. Muu arviointi (osaamisen arviointi) Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Voidaan tarvittaessa täydentää puuttuvilta osin ammattiosaamisen näyttöä Oppilaitoksen Oppihoitolassa asiakkaalle. Tutkinnon osan toteutus (mahdollinen jaksotus) Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa näyttö suoritetaan TOP-paikoilla Suoritetaan pääosin Oppilaitoksen Oppihoitolassa asiakaspalvelutilanteessa sekä lähiopetuksena Ajoitus näyttö suoritetaan kolmannen vuoden 5.jaksossa Arviointikeskustelu heti näytön jälkeen -opiskelija -arvioija /opettaja

15 15 tavoista, ehkäisystä ja hoidosta keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä kasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa arvostaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmaisemaan toiveensa noudattaa ammattietiikkaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa arvioida asiakkaiden ohjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien onnistumista ja ottaa vastaan palautetta. Arviointikriteerit löytyvät kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon perusteista. näytön hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet opastaa asiakasta kauneudenhoitoon liittyvissä asioissa, mutta hänellä ei ole kosmetologin ammattipätevyyttä.

16 16 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 2.6 Jalkojen rakennemuutokset ja kevennystuotteiden valmistus 5 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet näyttö (suunnitelma) Muu arviointi (osaamisen arviointi) Tutkinnon osan toteutus (mahdollinen jaksotus) Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa Ajoitus Opiskelija valmistaa yksinkertaisia jalkojen kevennystuotteita, kuten esimerkiksi varpaiden erottimia ja ihosuojia ohjata asiakasta ihon itsehoidossa ja myydä asiakkaalle ihonhoitopalveluja ja -tuotteita hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea noudattaa aseptiikkaa ylläpitää työkykyä ja - turvallisuutta edistää toiminnallaan kestävää kehitystä arvioida työtään ja sen tuloksia. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 6. Aromaterapiahieronta yhdistettynä kylpylähoitoon näytöt 6 ja 7 on yhdistetty. näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta: yhdessä ihon kosmeettisessa hoidossa; kokonaan työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: yhdessä ihon kosmeettisessa hoidossa; kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: yhdessä ihon kosmeettisessa hoidossa; kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot: yhdessä ihon Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Voidaan tarvittaessa täydentää puuttuvilta osin ammattiosaamisen näyttöä Oppilaitoksen Oppihoitolassa asiakkaalle. näyttö suoritetaan oppilaitoksen työelämälähtöisessä Oppihoitolassa ryhmänäyttönä tai top-paikassa. Suoritetaan pääosin lähiopetuksena sekä oppilaitoksen Oppihoitolassa näyttö suoritetaan kolmannen vuoden 4..jaksossa Arviointikeskustelu heti näytön jälkeen -opiskelija -arvioija /opettaja

17 17 kosmeettisessa hoidossa; kokonaan. Arviointikriteerit löytyvät kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon perusteista. näytön hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet opastaa asiakkaita kauneuden ja terveyden hoitoon liittyvissä asioissa mutta hänellä ei ole kosmetologin ammattipätevyyttä.

18 Kylpylähoidot TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet näyttö (suunnitelma) Muu arviointi (osaamisen arviointi) Tutkinnon osan toteutus (mahdollinen jaksotus) Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa Ajoitus Opiskelija kylpylähoitojen perinteitä ja historiaa ja on tutustunut niiden käsitteisiin, hoitokulttuuriin sekä toimintaympäristöihin tehdä asiakkaalle aromahieronnan, erilaisia kylpylähoitoja ja hierontoja kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle, kuten esimerkiksi vesi, kylpy-, sauna-, yrtti-, kivi-, lämpö- tai kylmähoitoja kylpylähoitojen, hierontojen ja aromahieronnan hoitoaiheet ja vasta-aiheet aromahieronnan, kylpylähoitojen ja hierontojen vaikutukset ihoon sekä kehon toimintaan ja hyvinvointiin tehdä kylpylähoitoja ja vähintään kahdella eri tuotesarjalla suunnitella ja toteuttaa erilaisia kylpylähoitokokonaisuuksia ohjata asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle aromahierontoja, kylpylähoitoja ja hierontoja sekä ihonhoitotuotteita arvioida työprosessiaan ja työn- AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 7. Aromaterapiahieronta yhdistettynä kylpylähoitoon näytöt 6 ja 7 on yhdistetty näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta: aromahieronnassa tai kylpylähoidossa; kokonaan työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta: aromahieronnassa tai kylpylähoidossa; kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta: aromahieronnassa tai kylpylähoidossa; kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot: aroma- Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Voidaan tarvittaessa täydentää puuttuvilta osin ammattiosaamisen näyttöä Oppilaitoksen Oppihoitolassa asiakkaalle. näyttö suoritetaan oppilaitoksen työelämälähtöisessä Oppihoitolassa ryhmänäyttönä tai TOP-paikassa. näyttö suoritetaan kolmannen vuoden 4. jaksossa Arviointikeskustelu heti näytön jälkeen -opiskelija -arvioija /opettaja

19 19 sä tuloksia hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea ylläpitää työkykyä ja - turvallisuutta edistää toiminnallaan kestävää kehitystä. hieronnassa tai kylpylähoidossa; kokonaan. Arviointikriteerit löytyvät kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon perusteista. näytön hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä asiakkaalle kylpylähoitoja, mutta hänellä ei ole kosmetologin ammattipätevyyttä.