Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta- ja palvelurakennemuutosten"

Transkriptio

1 Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi

2 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma ICT muutstuen timintamallin kuvaus Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman tavitteet ICT muutstuki sana kuntauudistuksen tukihjelmaa ICT tukihjelman timintamalli ICT muutstuki kunta- ja palvelurakennemuutsten eri vaiheissa Selvitysvaiheen ICT -muutstuki Tteutusvaiheen ICT -muutstuki Arviintivaiheen ICT -muutstuki ICT muutstuen verkst ICT muutstuen tteutusaikataulu Asiantuntijatuki muutksen tteutukseen Asiantuntijatuen hankinta kunnille Rahitus kunnille asiantuntijatuen hankintaa varten ICT muutstuen työvälineet ICT muutstuen hjeet Mallit ja kuvausphjat ICT muutstuen tutkimushjelma ICT muutstuen tietpankki Yhteisten ratkaisujen käyttööntn tuki ICT muutstuen rganisinti ja resursinti ICT muutstuen tteutuksen ja hjauksen rganisinti ICT muutstuen resursinti ICT muutstuen tteutuksen kustannusarvi ICT muutstuen tteutuksen hyödyt ICT muutstuen tteutuksen riskit... 39

3 3 (42) Dkumentin versihistria Versi Päiväys Laatija Muutksen kuvaus TO Ensimmäinen versi TO Seuraava versi TO Edelleen kehitetty versi TO Kmmenttien phjalta täydennetty versi

4 4 (42) 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma 1.1. ICT muutstuen timintamallin kuvaus Tässä dkumentissa kuvataan kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman valmisteluhankkeessa ( , VM075:00/2012) tutettu kuvaus kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuen timintamallista. Timintamallin valmisteluun n sallistunut edustajia valtivarainministeriöstä, ssiaali- ja terveysministeriöstä, petus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinministeriöstä sekä Espn, Kuvlan ja Kajaanin kaupungilta, Punkaharjun kunnasta, Varsinais-Sumen sairaanhitpiiristä, Seinäjen kulutuskuntayhtymästä sekä Sumen Kuntaliitsta. Timintamalli sisältää kuvauksen muutstukihjelmalle asetetuista tavitteista, tuen tteutusmallin kunta- ja palvelurakennemuutsten eri vaiheissa, suunnitelman tukihjelman tutksista, tteutusaikataulusta, resursseista sekä hjelman tteutukseen vaikuttavista keskeisistä riskeistä. Valmisteluhankkeessa tteutetut tutkset ja suunnitelmat timivat phjana valtivarainministeriön tuen tteutusta varten asettamalle kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelmalle. Timintamallin kuvaus n ICT tukihjelman valmisteluhankkeessa suunniteltu kknaisuus. Valmisteluhankkeen jälkeen mahdllisesti tehtyjä linjauksia kuvaukseen ei le sisällytetty Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman tavitteet Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuen timintamalli tukee kuntauudistuksen tteutuksen eri vaiheita. Muutstuen avulla tutetaan muutsta tteuttaville kunnille riittävästi tieta muutksen tavitteiden asettamiseksi, muutksen tteutuksen suunnittelua sekä muutksen jhtamista varten. Timintamallilla tuetaan lisäksi muutksella taviteltujen hyötyjen arviintia. Kunta- ja palvelurakennemuutsten tukihjelmalle asetetut tavitteet: varmistaa, että kuntien timinta vi liitstilanteissa tai rakennemuutksesta hulimatta jatkua katktta Tavitteena luda edellytykset kunnille kehittää tiethallinta ja ICT timinnan jhtamista entistä paremmin timintaa tukevaksi Yhteisillä timintamalleilla, tukimateriaalilla sekä kuntaliitskhtaisella muutstuella tuetaan kansallisten kunta- ja palvelurakennemuutsten tavitteita sekä liittyvien kuntien paikalliselle muutkselle asettamia yhteisiä tavitteita Lisäksi tukihjelman avulla pyritään varmistamaan, että timinnan kehittämisen edellytykset säilyvät muutksesta hulimatta Tuki kytkeytyy selvitysvaiheessa yhdistymisspimusta ja kuntaliitsselvitystä tekevien työryhmien työhön. Tteutusvaiheessa tuki kytkeytyy muutsta valmistelevien ryhmien työhön. Tuki pyritään khdistamaan kuntiin näiden ryhmien kautta, jtta kytkentä varmistetaan kuntarakennemuutksen yleiseen valmisteluun. ICT tukihjelmalla pyritään auttamaan kuntia: lumaan edellytykset parantaa palvelutimintansa vaikuttavuutta erityisesti asiakkaan näkökulmasta kehittämään palvelutimintaansa tukevaa tiethallinta ja ICT timintaa

5 5 (42) lisäämään kuntien jhtamisen, palvelutiminnan ja tiethallinnn yhteistyötä tteuttamaan edellä mainittuja tavitteita tukeva kknaisarkkitehtuuri parantamaan tiethallinnn ja ICT -timinnan hjausta lisäämään kuntien palveluiden ja palvelutiminnan resursseja palveluiden kehittämiseen (resurssien siirt ylläpidsta kehittämiseen ja kehitysyhteistyön lisääminen) turvaamaan kunnissa palvelutiminnan kehittämisessä tarvittava saamisen käytettävyys ja saatavuus muutstilanteissa ja allkimaan lemassa leva saaminen justavammin kuntien hyödyksi tteuttamaan tietjärjestelmien yhteentimivuus muutksen vaatimuksia vastaavaksi kehittämään IT palvelujen tutantrakenteita ja lumaan edellytykset kustannussäästöjen saamiselle perustiettekniikasta 1.3. ICT muutstuki sana kuntauudistuksen tukihjelmaa Hallituksen linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen liittyvä muutstukihjelma. Muutstukeen sisällytettyjen timenpiteiden ja hankkeiden tavitteena n tukea kuntarganisaatiita tulevien kuntarakennemuutsten tteuttamisessa. Kuntia tuetaan kuntaliitksen kaikissa vaiheissa eli selvitys-, valmistelu- ja tteutusvaiheessa. Kuntien ilmitukset selvitysalueista mennessä Pikkeusten ja erityisten kuntajakselvitysten hakumahdllisuus Erityiset kuntajakselvitykset (pikkeusmenettely) Kuntien yhdistymisselvitykset ja esitykset mennessä K U N T A U U D I S T U K S E N E T E N E M I N E N Erityiset kuntajakselvitykset Kuntajan muutkset vimaan , kuitenkin viimeistään Vusi 2013 Vusi 2014 Vusi 2015 Vusi 2016 Hallituksen arvi uudistuksen etenemisestä Uusi kuntalaki vimaan Uusi valtinsuuslaki vimaan Kuntarakennelaki vimaan Metrplialueen esiselvitys valmistuu (02/2013) Selvitysvaihe Ssiaali- ja terveydenhulln järjestämislaki vimaan 2015 Tteutusvaihe Uudet kunnat Kuva 1. Kuntauudistuksen eteneminen Muutstuen sisällöstä hallitus teki linjauksia puliväliriihessä ja kehysriihessä sekä Halkessa Muutstuen valmistelu ja tteuttaminen tehdään yhteistyössä valtivarainministeriön eri sastjen, ssiaali- ja terveysministeriön, muiden ministeriöiden, Sumen Kuntaliitn ja kuntasektrin timijiden kanssa. Hallituksen linjausten mukaisesti suurimmille kaupunkiseuduille laaditaan kunkin kaupunkiseudun kuntien kanssa yhdessä räätälöity muutksentukihjelma.ict muutstukihjelman tehtävät ja aikataulut n suunniteltu vastaamaan kuntauudistuksen tteutuksen aikataulua. Tehtävien ja tukimallien kiinnittäminen uudis-

6 6 (42) tusprsessin eri vaiheisiin tarjaa kuntajakselvitystä ja kuntaliitsta tteuttaville kunnille kutakin muutstyön vaihetta vastaavia apuvälineitä ja lisäresursseja. Muutsjhtaminen Lähipalvelut Lähidemkratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutstuki Muutsjhtamisen ja timinnallisen muutksen tuki Yhteisten ratkaisujen käyttööntn tuki Taluden tasapainttamismenettely Verkstyhteistyö Muutstukihjelma Tuki yhdistymisselvityksiin Tutkimus- ja tietpankki Yhdistymisavustukset VOS-kmpensaati Kuntarakennelain mukainen tuki Tiednhallinta ja tutkimus Meta-arviinti Uudistuksen arviintitutkimus Erityiset kuntajakselvittäjät ICT-tutkimukset Kuva 2. Muutstukihjelman sa-alueet ICT-muutstuki n kuntauudistuksen muutstukihjelman muutsjhtamisen ja timinnallisen muutksen tukikknaisuutta. ICT muutstukeen sisältyvät tutkimushjelma n sa kuntauudistuksen tiednhallinta- ja tutkimussita, jhn tutkimuksen avulla tuetaan kuntien muutksia tukevaa arviintitieta. 2. ICT tukihjelman timintamalli 2.1. ICT muutstuki kunta- ja palvelurakennemuutsten eri vaiheissa Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman timintamalli jäsentyy kuntauudistuksen vaiheita vastaavasti. Muutstuen avulla autetaan muutsta tteuttavia kuntia tuttamaan riittävästi tieta muutkselle asetettavista tavitteista, muutksen tteutuksen suunnittelua sekä muutksen tteutuksen jhtamista sekä muutksella saatujen hyötyjen arviintia varten. Muutksessa tarvittavan tiedn tuttamiseksi muutstuki kstuu vaiheita tukevista timintamalleista ja muutksen tehtävien tteutusta varten suunnitelluista työvälineistä jtka khdentuvat keskeisiin tehtäväkknaisuuksiin.

7 7 (42) Selvitysvaihe Yhdistymispäätös Yhdistymisspimuksen hyväksyntä Tteutus (siirtymäkausi) Uuden kunnan päätöksentekjärjestelmän käynnistäminen Tteutus (uusi kunta) Arviintivaihe Selvitysvaiheen hjaus Muutksen jhtaminen Muutksen jhtaminen Arviinnin hjaus Kuntaliitsselvitykseen nimetty hjausryhmä nimeää valmistelevat työryhmät Tiethallinnsta ja ICT:stä vastaava työryhmä suunnittelee selvitysvaiheen tteutuksen ja työn rganisinnin Yhdistysmisspimus Yhdistymishallitus Yhdistyvien kuntien valtuustt, lautakunnat ja viranhaltijat Uusi valtuust Muutksen tteutusrganisaatin vastuulliset Uuden kunnan: - valtuust - kunnanhallitus - lautakunnat - virkamiesjht Muutksen tteutusrganisaatin vastuulliset Kunnan valtuust Kunnanhallitus Lautakunnat Kunnan virkamiesjht (yhdistymisspimus 3 v.) Selvitysvaiheen tehtävät Tteutuksen tehtävät Tteutuksen tehtävät Arviinnin tehtävät Nykytilan kuvaaminen Nykytilan analyysi ja kehittämiskhteiden tunnistaminen Vaihtehtiset timintamallit ja vaihtehtjen arviinti Tteutusvaihtehtjen suunnittelu Yhdistymisspimuksen valmistelu Muutksen tavitteet ja timinnan suunnittelu Nykytilan päivitys ja timenpiteet Jhtamisen suunnittelu Muutksen tteutuksen rganisinti Muutksen linjauksista päättäminen Muutksen jhtaminen Muutksen tteuttaminen Muutksen tteutuksen rganisinti Jhtamisen ja timinnan arviinti ja kehittäminen Suunnittelun, päätöksenten, hjauksen ja hallinnan sekä timinnan tarvitsema tiet ICT muutstuen työvälineet ja asiantuntijatuki Kuva 3. Kuntauudistuksen ja kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman vaiheet Kuvassa 3 n yleiskuva kuntarakennemuutksesta vaiheittain. Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT tuen timintamalli n suunniteltu tukemaan kussakin muutksen vaiheessa suritettavien tehtävien tteuttamista niin, että timinnan suunnittelussa, päätöksentessa ja muutksen tteutukseen liittyvissä tehtävissä tarvittava tiet vidaan tuttaa riittävällä laatu- ja kattavuustaslla. ICT muutstuen painpisteet muutksen eri vaiheissa: A) Selvitysvaiheen tuki: kunta- ja palvelurakennemuutsten hyötyjen, kustannusten ja uusien ratkaisumallien arviinti, selvitysalueen kuntien ja palvelurakenteiden lähtötilanteen kartitus sekä muutkselle asetetun tavitetilan tteutuksen suunnittelu (ICT-tavitetilan ja tteutussuunnitelman määrittäminen päätöksenten tueksi) B) Tteutusvaiheen tuki: kuntaliitksen tteutus, jatkuvuuden varmistaminen muutksen aikana sekä uusien ja yhteisten ratkaisuiden käyttööntt (muutksen hallittu ja järjestelmällinen tteutus) C) Arviintivaiheen tuki: muutkselle asetettujen tavitteiden saavuttamisen varmistaminen, uusien ratkaisujen ja mallien käyttööntn tukeminen sekä tavitteeksi asetettujen hyötyjen arviinti (ICT-palvelujen ptiminti timinnallisen muutksen tueksi) Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelma tarjtaan tukea vastaanttaville kunnille lisäresursseja muutksen eri vaiheiden tteutukseen jk rahituksena tai valtivarainministeriön kuntajakselvitysalueille/uudelle kunnalle hankkimina asiantuntijaresursseina. Selvitysvaiheessa ICT tuki tarjtaan kaikille kuntarakennelain kriteerit täyttäville kuntajakselvitysalueille. Hallituksen kesällä 2013 tekemien linjausten mukaisesti selvitysvaiheen tuki räätälöidään 12 suurimmalle kaupunkiseudulle yksilöllinen kullinkin kyseistä selvitysaluetta tukeva muutstuki. Tteutus- ja arviintivaiheen ICT tuki tarjtaan kuntaliitspäätöksen tehneille kunnille.

8 8 (42) Muutstuki khdennetaan ensisijaisesti kuntien lakisääteisten sekä kuntien timinnan kannalta keskeisten yleishallinnn tehtävien tteuttamiseen muutksen eri vaiheissa. ICT tutkimushjelma Ohjeet ja mallit Asiantuntijatuki / rahitus Tietpankki Avin Selvitysalueet / liitskunnat Kunnat Kuva 4. ICT muutstuen sa-alueet ICT -muutstukihjelmaan sisältyvien hjeet, menetelmät ja työvälineet auttavat kuntajakselvitysalueita ja kuntaliitskuntia suunnittelemaan palvelutimintaa tukevan tiethallinnn, tietjärjestelmien sekä ICT tutantrakenteiden tavitetila, kartittamaan ICT-ympäristön lähtötilannettaan sekä mudstamaan muutksen tteutuksessa tarvittavia etenemisplkuja ja hjausmalleja muutkselle asetettujen tavitteiden saavuttamiseksi. Ohjeet ja työvälineet n linkitetty muutksen suunnittelun ja tteutuksen susitus-/ esimerkkiprsessiin ja siihen liittyvien eri vaiheiden tehtäviin hjeistuksen knkretisimiseksi. ICT-tukihjelman menetelmät, kuvausmallit sekä esimerkki- ja palvelukuvaukset mudstavat tukihjelman työvälinepakin jta kunnat vivat hyödyntää muutksen eri vaiheissa (ks. kappale 5: ICT muutstuen työvälineet). ICT muutstuki sisältää myös ICT-timintaan liittyvän tutkimushjelman, jssa arviidaan muun muassa kunta- ja palvelurakennemuutksiin liittyviä ikeudellisten kysymyksiä ja tutetaan hjeita ja esimerkkejä miten kunnat varmistamaan timintaa tukevien tietjärjestelmien siirrn, uusien tietjärjestelmien hankinnan sekä yhteisten palveluiden käyttööntn muutksessa sekä analysidaan niihin liittyvät ja muutksen tteutusta haittaavat / muutksen estävät haasteet. ICT muutstuen tutkimushjelman avulla pyritään täydentämään myös arviintitieta aikaisemmissa kuntaliitksista. ICT muutstuen hjeet, mallit ja esimerkit ktaan yhteiseen tietpankiin ( jssa ne vat kaikkien vapaasta saatavilla. Edellä esitetyt khdat n kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

9 9 (42) 2.2. Selvitysvaiheen ICT -muutstuki Kunta- ja palvelurakennemuutksen selvitysvaiheen ICT tuen painpisteenä n auttaa kuntia tuttamaan riittävän kuvan tulevan timintamallin tavitteista, kuntien lähtötilanteesta muutksen tteutuksessa humiitavien khteiden tunnistamista varten sekä arviimaan erilaiset kehittämis-/muutskhteiden tteutustapavaihtehdt muutksen tteutuksen suunnittelua varten. Selvitysvaihe Selvitysvaiheen hjaus Kuntaliitsselvitykseen nimetty hjausryhmä nimeää valmistelevat työryhmät Tiethallinnsta ja ICT:stä vastaava ryhmän rganisinti Nykytilan kuvaaminen Nykytilan analyysi ja kehittämiskhteiden tunnistaminen Vaihtehtiset timintamallit Tiethallinnsta ja ICT:stä vastaava työryhmä suunnittelee selvitysvaiheen tteutuksen ja työn rganisinnin Yhdistymispäätös Yhdistymisspimuksen hyväksyntä Yhdistymisselvitys ja -spimuksen valmistelu Vaihtehtjen tteutuksen suunnittelu Vaihtehtjen arviinti ICT muutstuen työvälineet ja asiantuntijatuki Kuva 5. Selvitysvaiheen ICT -muutstuki Selvitysvaiheen ICT muutstuessa kuntia autetaan tuttamaan lemassa levasta ICT ympäristöstään yleiskuvan, jka timii yhteisen tavitetilan suunnittelun sekä tulevan yhteistyön tiivistämisen phjana. Yleiskuvauksen tehtävänä n erityisesti hyödyttää kuntaliitsselvitystä tekevien työryhmien työtä ja yhdistymisspimuksen valmistelua. Yleiskuva sisältää kuntakhtaiset tiedt käytössä levista päätelaitteista, svelluksista, infrastruktuurista sekä kapasiteettipalveluista. Nykytilan kuvauksessa kttuihin khteisiin kiinnitetään tiedt järjestäjästä, järjestämis- ja tuttamistavasta, spimuksista sekä ICT ympäristöön sidtuista resursseista ja kustannuksista. Lähtötilanne Analyysi Kehittämiskhteet K K K K K K Kuntien nykytila A) Kuntaliits B ) Yhteistyön tiivistäminen C) Säilytetään nykytila P O VK Valitut kehittämis- /muutskhteet Kuva 6. Kunnan ICT ympäristön nykytilan kuvauksen sisältö Kuntakhtainen kuvaus timii perustana kunnan kknaisarkkitehtuurin kuvaamisessa tietjärjestelmä- ja teknlgia-arkkitehtuurin salta. Kuntakhtaisista tiedista ktaan kuntajakselvitysalueen käyttöön yleiskuva ja analyysi muutksen jatksuunnittelua varten.

10 10 (42) Nykytilan kuvauksen ja analysinnin phjalta ICT-muutstuessa kuntia autetaan tunnistamaan kehittämiskhteiden erilaiset tteutusvaihtehdt sekä arviimaan niiden tteutuksen hyödyt sekä tteutuksen vaatimat kustannukset. Tavitetilan hahmttaminen ja nykytilan arviinti timii phjana kuntien tulevan tteutussuunnitelman laadinnassa. Selvitysvaihe Tteutusvaihe Tteutusvaihe Arviintivaihe Kehitys-/muutskhde Kirjanpit Palkanlaskenta AD Tiet- ja dataliikenne Terveydenhult/ktihit Terveydenhult/ajanvaraus Ssiaalityö/timeentulturva Päivähit Rakennuslupa Paikkatiet Oppimisympäristö Kirjast Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 = markkinakartitus/-analyysi = muutksen käynnistys = käyttööntt/yliheitt Kuva 7. Muutksen tteutussuunnitelma ICT muutstuen avulla kuntien yhteiset ja kuntakhtaiset muutkseen vaikuttavat kehittämiskhteet pririsidaan ja aikataulutetaan. Pririsitujen khteiden ja erityisesti uusia hankintja vaativien tietjärjestelmien salta, selvitysvaiheen ICT tuessa kuntia autetaan alustavasti suunnittelemaan muutksen tteutusvaiheet, tutkset, tteutuksessa tarvittavat resurssit sekä tteutusrganisaati jnka avulla muutsten timeenpan n mahdllista tehdä. Selvitysvaiheessa kuntia autetaan laatimaan vähintäänkin muutskknaisuuden kattava alustava yhteinen hankintastrategia/ suunnitelma. Selvitysvaiheen ICT muutstuki kunnille: Tuen saaja Asiantuntijatuen määrä Avustusmäärä Suuret kaupunkiseudut < 100 htp < Muut kuntajakselvitysalueet 30 htp* * Muille kunnille kuntajakselvitykseen suunniteltu asiantuntijatuen määrä n suuntaa antava. Tuen kknaissuuruus määräytyy tarpeen ja kuntien lähtötilanteen mukaan tteutetun suunnitelman perusteella. Selvitysvaiheen ICT muutstuki räätälöidään suurille kaupunkiseuduille tukitarpeiden mukaan. Muiden kuntajakselvitysalueiden salta ICT muutstukea n varattu khdentamaan n. 30 henkilötyöpäivää ICT ympäristön nykytilan kartituksen, tavitetilan suunnittelun sekä muutksen tteutussuunnitelman tteutukseen. Muutstuen timintamalli n suunniteltu vastaamaan 12 suurimman kaupunkiseudun tarpeiden lisäksi 75 kuntajakselvityksen tarpeisiin.

11 VM 11 (42) Valtivarainministeriön ICT muutstuen kautta kuntajakselvitystä tteuttavat kunnat vivat hakea rahitusta tarvitsemansa asiantuntijaresurssin hankintaan tai ttaa vastaan valtivarainministeriön selvitysalueelle järjestämän asiantuntijatuen. Kuntien ICT muutstuen asiantuntijatuen tarve arviidaan selvitysalueen tarpeiden ja tahttilan mukaisesti sekä kuntarakennemuutksen myötä taviteltavan hyödyn ja muutksen laajuuden perusteella. Lisäksi muutstuen määrään vaikuttavat kuntien yhteistyö- ja knsernirakenteet (nykytila ja niiden kehittämiseen asetetut tavitteet). Asiantuntijatuen tai rahituksen määrä suunnitellaan yhdessä selvitysalueen vastuutahn ja valtivarainministeriön timesta. Selvitysalue vi itse päättää haluaak se kuntien ICT muutstukeen liittyvää asiantuntijatukea lainkaan sekä mitä tukimuta asiantuntijatuesta kunnat haluaisivat hyödyntää selvityksen tteutuksessa. Ilmitus selvityksen käynnistämisestä ja tuen tarpeesta Tuen tarpeen suunnittelu Rahitus Päätös tuen mudsta 1 2 Selvitysalue Asiantuntijatuki Selvityksen tteutus Kuntaliits Selvitysalueen hyväksyminen Tuen tarpeen suunnittelu Resurssien hankinnan rahitus Selvityksen asiantuntija tuki Selvityksen arviinti / avustuksen maksaminen Resurssien Hankinta Kuva 8. Selvitysvaiheen ICT muutstuen tteutusprsessi Selvitysvaiheen asiantuntijatuen resursinti tteutetaan: 1) Selvitysalueen vastuukunnalle myönnettävänä rahituksena (valtinavustus) kuntaliitsselvitysten perustehtävien (lähtötilanteen kartitus, tavitetilan suunnittelu ja muutksen tteutussuunnitelma) tteutukseen. 2) Selvitysalueen kuntajakselvitysprjektille sitettavana asiantuntijatukena (valtivarainministeriön hankintayksikkönä) kuntaliitsselvitysten perustehtävien (lähtötilanteen kartitus, tavitetilan suunnittelu ja muutksen tteutussuunnitelma) tteutukseen Tteutusvaiheen ICT -muutstuki Kunta- ja palvelurakennemuutksen tteutusvaiheen ICT tuen painpisteenä n auttaa kuntia tarkentamaan muutksen tteutussuunnitelma liittyvien kuntien salta, suunnittelemaan ja rganisimaan muutksen tteutusta tukeva muutshjelma ja sen hjausrakenne sekä hankkimaan tai ttamaan käyttöön tarvittavat uudet tietjärjestelmäratkaisut, palvelut. Tteutusvaiheessa kuntia tuetaan myös suunnittelemaan tuleva ICT timinnan tutantmalli asetettujen tavitteiden mukaisesti.

12 12 (42) Tteutus (siirtymäkausi) Yhdistymisspimus Yhdistymishallitus Virkamies valmistelijat Muutksen jhtaminen Yhdistyvien kuntien: valtuustt, lautakunnat ja viranhaltijat Uusi valtuust Muutksen tteutusrganisaati Tiethallinnn ja ICT;n muutksen Tavitetilan ja timintamallin täsmentäminen strategian valmistelu Timenpiteiden suunnittelun alitus - kriittiset timet (100 pv) Jhtamis- ja palvelujärjestelmän valmistelu (hallint ja jhtsäännöt) Nykytilan päivitys ja täydentäminen Spimusasiat, irtisanmiset, jatkaminen, uudet hankinnat Tietjärjestelmien ja infran ylläpit ja pienkehitys Ohjelmajhtaminen ja prjektien tteutus Kknaisarkkitehtuurin hallinta Riskien hallinta ja varautuminen ICT muutstuen työvälineet ja asiantuntijatuki Kuva 9. Tteutusvaiheen siirtymäkauden ICT -muutstuki Tteutusvaiheen ICT muutstuella yhdistymispäätöksen tehneitä kuntia autetaan tarkentamaan selvitysvaiheessa tutettua tteutussuunnitelmaa muutksen aikana tteutettavien kehittämis-/muutskhteiden salta sekä rganisimaan siirtymäkauden aikana (ennen uuden kunnan alittamista) tteutettavat tehtävät. Selvitysvaihe Tteutus (siirtymäkausi) Tteutus (uusi kunta) Arviintivaihe Selvitysvaiheen hjaus Muutksen jhtaminen Muutksen jhtaminen Arviinnin hjaus Muutksen tavitteiden määrittäminen Muutksen tteutuksen suunnittelu Muutksen tteutus (siirtymäkausi) Muutksen tteutus Muutksen nnistumisen arviinti Liitspäätös Uuden kunnan käynnistys Liitsprsessin päättäminen P0 P1 P2 P3 HYÖDYT Kehitys-/muutsehdtukset ja -tarpeet Prjektiehdtukset Kehittämissalkku Kehittämishjelma ja prjektit Muutksen käyttööntt Lppu- ja arviintiraprtit Kuva 10. Muutksen tteutuksen prjektinti Muutksen suunnittelussa kuntia tuetaan kkamaan muutksen aikaiset kehittämiskhteet yhteiseen salkkuun ja hjaamaan muuts tavitteiden mukaisesti hjelmarakenteen avulla. Tteutusvaiheen siirtymäkauden aikana painpiste ICT muutstuessa siirtyy tulevien hankintjen, tietjärjestelmien välisten tiednsiirtjen sekä päällekkäisten rakenteiden pistamisen suunnitteluun. Uuden kunnan käynnistäessä timintansa kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT tuessa keskitytään tukemaan uuden kunnan päätöksentekrakenteen ja tiethallintamallin rganisintia sekä viemään lppuun suunnitellut kehittämistimenpiteet.

13 13 (42) Tteutus (uusi kunta): 1.1.vvvv Uuden kunnan: - valtuust - kunnanhallitus Muutksen jhtaminen - lautakunnat - virkamiesjht Muutksen tteutusrganisaati Tiethallinnn ja ICT:n muutksen vastuuprjekti Hallint- ja jhtsääntöjen vastuumäärittelyt ja hyväksyminen Tavitetilan valinta Strategian viimeistely, hyväksyminen ja timeenpann käynnistys Uuden kunnan päätöksentekjärjestelmän käynnistyminen Tiethallinnn ja ICT palveluiden jhtaminen Ohjelmajhtaminen ja tteutusprjektien hjaus KA-hallintamallin vahvistaminen Uuden palvelurakenteen ja suunnitteluperiaatteiden käyttööntt Spimukset ja hankinnat Riskien hallinta ja varautuminen ICT muutstuen työvälineet ja asiantuntijatuki Kuva 11. Tteutusvaiheen (uusi kunta) ICT -muutstuki Tteutusvaiheen ICT muutstuella uutta kuntaa tuetaan ttamaan käyttöön kknaisarkkitehtuurin hallintamalli sekä muita timinnan tulksellisuuden varmistavia laadun- ja riskienhallintamenetelmiä. Tteutusvaiheen ICT muutstuki kunnille: Tuen saaja Asiantuntijatuen määrä Avustusmäärä Uusi kunta <= 40 htp <= Tteutusvaiheen ICT muutstukea n varattu khdentamaan n. 40 henkilötyöpäivää muutksen tteutuksen suunnittelun, tietjärjestelmien hankinnan, yhteisten ratkaisujen käyttööntn sekä muutksen tteutuksen hjauksen ja hallinnan tteuttamiseen. Muutstuen timintamalli n suunniteltu vastaamaan 60 kuntaliitsalueen tarpeisiin. Valtivarainministeriön ICT muutstuen kautta yhdistyvät kunnat vivat hakea rahitusta tarvitsemansa asiantuntijaresurssin hankintaan tai ttaa vastaan valtivarainministeriön selvitysalueelle järjestämän asiantuntijatuen. Suurten kaupunkiseutujen salta kuntien ICT muutstuen asiantuntijatuen tarve arviidaan selvitysalueen tarpeiden ja tahttilan mukaisesti. Asiantuntijatuen tai rahituksen määrä suunnitellaan yhdessä selvitysalueen vastuutahn ja valtivarainministeriön timesta. Uusi kunta vi itse päättää haluaak se kuntien ICT muutstukeen liittyvää asiantuntijatukea lainkaan sekä mitä tukimuta asiantuntijatuesta kunnat haluaisivat hyödyntää selvityksen tteutuksessa.

14 VM 14 (42) Uusi kunta Ilmitus kuntaliitksesta ja tuen tarpeesta Tuen tarpeen suunnittelu Rahitus Päätös tuen mudsta 1 2 Asiantuntijatuki Muutksen tteutus Kuntaliitksen arviinti Tuen tarpeen suunnittelu Resurssien hankinnan rahitus Tteutuksen asiantuntija tuki Tteutuksen arviinti / avustuksen maksaminen Resurssien Hankinta Kuva 12. Tteutusvaiheen ICT muutstuen tteutusprsessi Tteutusvaiheen asiantuntijatuen resursinti tteutetaan: 1) Uudelle kunnalle/vastuukunnalle (siirtymäkaudella) myönnettävänä rahituksena (valtinavustus) kuntaliitsselvitysten perustehtävien (muutksen tteutussuunnitelman tarkentaminen, muutksen tteutuksen rganisinti, timintamallin palveluiden ja tietjärjestelmien käyttööntt) tteutukseen. 2) Uuden kunnan kuntajakselvitysprjektille sitettavana asiantuntijatukena (valtivarainministeriön hankintayksikkönä) kuntaliitsselvitysten perustehtävien (muutksen tteutussuunnitelman tarkentaminen, muutksen tteutuksen rganisinti, timintamallin palveluiden ja tietjärjestelmien käyttööntt) tteutukseen Arviintivaiheen ICT -muutstuki Kunta- ja palvelurakennemuutksen arviintivaiheen ICT tuen painpisteenä n auttaa kuntia arviimaan tteutetun muutksen hyödyt suhteessa muutkselle asetettuihin tavitteisiin sekä varmistamaan hyötyjen saavuttaminen tukemalla uusien timintamallien, palveluiden ja tietjärjestelmien käyttööntta. Kuntien tilanteesta riippuen arviintivaiheen tuki ja siihen liittyvät tehtävät vidaan sisällyttää myös saksi tteutusvaiheen tukea. Arviintivaihe Kunnan valtuust, kunnanhallitus, lautakunnat ja kunnan virkamiesjht vastaavat hallint- ja jhtsääntöjen puitteissa timinnan jhtamisesta ja rganisinnista Timinnan taluden ja tuttavuuden mittaaminen ja arviinti Tiethallinnn ja kknaisarkkitehtuuritiminnan kypsyyden mittaaminen ja arviinti Spimusten ja hankintjen hallinta ja vaikuttavuuden mittaaminen ja arviinti Arviinnin hjaus Yhdistymisspimus rajittaa timenpidevaltaa vimassaln ajan 3 v. ICT palvelutiminta ja kknaisarkkitehtuurin hallinta vat kiinteä sa nrmaalia jhtamiskäytäntöä Jhtamis- ja palvelujärjestelmän ylläpit ja kehittäminen, kehittämisen vusikell Palvelutiminnan kehittämisen hallinta Riskien hallinta ja varautuminen ICT muutstuen työvälineet ja asiantuntijatuki Kuva 13. Arviintivaiheen ICT -muutstuki Arviintivaiheessa muutksen tteuttanutta kuntaa autetaan muutksen analysinnin avulla tunnistamaan keskeiset tulevaisuuden kehittämiskhteet sekä suunnittelemaan alustavasti niiden tteutus.

15 VM 15 (42) Arviintivaiheen ICT muutstuki kunnille: Tuen saaja Asiantuntijatuen määrä Avustusmäärä Uusi kunta <= 10 htp <= Tteutusvaiheen ICT muutstukea n varattu khdentamaan n. 10 henkilötyöpäivää muutksen tteutuksen arviinnin, yhteisten ratkaisujen käyttööntn sekä tulevien kehittämiskhteiden suunnittelun tteuttamiseen. Muutstuen timintamalli arviintivaiheessa n suunniteltu vastaamaan 60 kuntaliitsalueen arviinnin tteutusta. Valtivarainministeriön ICT muutstuen kautta kuntaliitksen tteuttanut kunta vi ttaa vastaan valtivarainministeriön selvitysalueelle järjestämän asiantuntijatuen. Arviinnin tteutuksessa tarvittavan asiantuntijatuen määrä ja khteet suunnitellaan yhdessä tukea haluavan kunnan ja valtivarainministeriön timesta. Uusi kunta Ilmitus tuen tarpeesta Tuen tarpeen suunnittelu 1 Asiantuntijatuki Arviinnin tteutus Prsessin päätös Tuen tarpeen suunnittelu Arviinnin asiantuntija tuki Arviinnin hyväksyminen Resurssien Hankinta Kuva 14. Arviintivaiheen ICT muutstuen tteutusprsessi Arviintivaiheen asiantuntijatuen resursinti tteutetaan kuntaliitksen tteuttaneelle kunnalle sitettavana asiantuntijatukena (valtivarainministeriön hankintayksikkönä) kuntien yhdistymisen arviinnin perustehtävien (liitkselle asetettujen tavitteiden tteutuminen, muutksessa tunnistetut kehittämiskhteet ja niiden alustava suunnittelu) tteutukseen. 3. ICT muutstuen verkst Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelmaan sisältyvistä kuntajakselvitysalueista sekä liitspäätöksen tekevistä kunnista mudstetaan verkst khdealueita laajemman tilannekuvan saamiseksi tulevista kehittämiskhteista sekä erilaisista ICT timinnan ratkaisumalleista.

16 16 (42) Jyväskylän seutu Lahden seutu Jensuun seutu Prin seutu Lappeenrannan seutu Espn seutu Keski-Uusimaa Kuva 15. ICT muutstuen verkst Verkstyhteistyön tavitteena n jakaa eri selvitysalueilla / liittyvissä kunnissa saatuja esimerkkejä ja kkemuksia muiden vastaavassa tilanteessa levien kuntien hyödynnettäväksi sekä tunnistaa paremmin eri alueille yhteisiä kehittämiskhteita tai haasteita. ICT muutstukea vastaanttavien kuntien tteutuksista mudstetaan kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman salkku, jnka avulla seurataan ja hallitaan kknaisuuden etenemistä yhteisellä taslla. ICT muutstuen kehittämissalkun tarkituksena n tunnistaa ja kmmunikida selvitysaluetta/liittyviä kuntia laajemmin: Yhteiset / samankaltaiset kehittämiskhteet Yhteiset hankintakhteet ja mahdllisuudet hankintayhteistyöhön Muutksessa tarvittavat ja käytössä levat resurssit sekä saamistarpeet ICT-muutstuen kehittämissalkun kkamisessa hyödynnetään kuntasektrin yhteistä prjektisalkunhallintavälinettä (tuetaan välineen käyttööntta selvitysalueilla / liittyvien kuntien muutsprjekteissa). Verksttyön mut suunnitellaan ICT-muutstuen tteutushankkeen sana.

17 17 (42) 4. ICT muutstuen tteutusaikataulu Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuen tteuttamista varten syksyllä 2013 asetetaan ICT -tukihjelma. Asettamisen yhteydessä tarkennetaan ICT tuelle asetettavat tavitteet vastamaan kuntauudistuksen etenemisen tilannetta. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuen valmisteluhankkeessa muutstuen päävaiheet ja aikataulut n suunniteltu seuraavaksi: Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Organisinti Selvitysvaiheen ICT -muutstuki Organisinti Tteutusvaiheen ICT -muutstuki Organisinti Arviintivaiheen ICT -muutstuki Valmistelu ICT muutstuen tutkimushjelma Työvälineiden ja tietpankin ylläpit Kuva 16. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman tteutus Valmisteluhankkeelle asetettujen tavitteiden mukaisesti selvitysvaiheen ICT- tuen rganisinti tuli lla tteutettuna ennen kuntien ilmitusta kuntajakselvitysalueista (marraskuu 2013) jtta tukea vidaan tarjta kunnille syksystä 2013 alkaen. ICT muutstukihjelman asettamisen ja rganisinnin viivästymisen vuksi tukea vidaan täysimääräisesti tarjta vasta vuden 2014 alusta saakka (lettaen että hjelman rganisidaan ja resursidaan tavitteen mukaisesti). Tteutusvaiheen ICT tuen rganisinti tteutetaan vuden 2014 aikana tavitteena, että kuntien yhdistymiseen liittyvää ICT tukea n mahdllista tarjta niille kunnille, jissa liitspäätökset tehdään vuden 2014 aikana (liitkset vimaan 2015, 2016 ja 2017). Arviintivaiheen ICT tuen rganisinti tteutetaan vuden 2015 lpulla jtta vuden 2015 alusta liittyneiden kuntien muutksen tteutuksen arviintia n mahdllista tukea vuden 2016 alusta alkaen. ICT muutstukeen liittyvän tutkimushjelman valmistelutehtävät tteutetaan vuden 2013 lppuun mennessä, jtta tutkimushjelman ehditään rganisimaan ja arviintitieta tuttamaan j selvitysvaiheen tarpeisiin. Muutstuen työvälineet (hjeet, mallit ja kuvausphjat) sekä tietpankki vaativat jatkuvan ylläpidn syksystä 2013 eteenpäin muutsprsessin lppuun saakka.

18 18 (42) 5. Asiantuntijatuki muutksen tteutukseen Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelmaan sisältyvän asiantuntijatuen järjestäminen kunnille tteutetaan: 1) kunnille lisäresurssien hankintaan myönnettävänä rahituksena tai 2) kunnille valtivarainministeriön timesta hankittavana asiantuntijatukena. Muutksen tteutuksen tueksi mudstetaan ICT muutstuen lisäksi valtivarainministeriön, Sumen Kuntaliitn, kuntauudistusprsessia tteuttavista kunnista sekä muiden sidsryhmien asiantuntijista kstuva muutksen tuki-/seuranta ryhmä. Rahitus Asianasiantuntijatuki Verkstt Kunta c) Markkinilta (kunta hankkii hankintalain mukaisesti haluamansa asiantuntijatuen) KL-kuntahankinnat Asiantuntijatuen hankinta Oma puitejärjestely / spimus Kuva 17. ICT-muutstuen tarjaminen kunnille Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuen kunnille tarjaman asiantuntijatuen resursinnin timintamalli: 1) Valtivarainministeriö myöntää kunnalle rahituksen asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi: a) KL-kuntahankintjen puitejärjestelystä b) Kunnan / kuntien masta puitejärjestelystä tai kunnalla / kunnilla lemassa levien spimusten puitteissa 2) Valtivarainministeriö hankkii tarvittavan asiantuntijatuen niille kunnille jtka eivät halua tai pysty hyödyntämään ensimmäistä vaihtehta

19 19 (42) 5.1. Asiantuntijatuen hankinta kunnille Valtivarainministeriön kunnille järjestämä ICT tuen asiantuntijaresurssi hankitaan ICT muutstukea varten kilpailutetusta asiantuntijapalvelusta sekä Hansel Oy:n lemassa levista puitejärjestelyistä (Jhdn knsultintipalvelut ja Tekninen IT-knsultinti). ICT muutstuen tteutukseen valtivarainministeriö kilpailuttaa jk avimena kilpailutuksena tai Hansel Oy:n puitejärjestelyiden sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena tuen tteutuksessa tarvittavista resursseista man puitejärjestelyn. Kilpailutetun puitejärjestelyn sisällä resurssien järjestämisen tukea tarvitseville kunnille tapahtuu valtivarainministeriön tilauksena. Puitejärjestelyn lisäksi ICT tuen tarjamisessa vidaan hyödyntää myös Hansel Oy:n lemassa levien puitejärjestelyiden tarjamaa mahdllisuutta kansallisen kynnysarvn alittaviin hankintihin tai ICT tuen puitejärjestelyn ulkpuliseen kevennettyyn kilpailutukseen sillin, kun kilpailutettu ICT tuen puitejärjestely ei tarja riittävää asiantuntemusta tuen tteuttamiseksi. Tuen saaja A) Ilmitus tuen tarpeesta Tukimudn valinta 4. Työn päättäminen S B) Tuen tarpeen suunnittelu R A TP P 3. Asiantuntijatuen tteutus H Tuen suunnittelun käynnistys 1. Tarjuspyyntö 2. Hankintapäätös 4. Työn päättäminen Valtivarainministeriö Asiantuntijapalvelu Kuva 18. Asiantuntijatuen hankinta kunnille Valtivarainministeriön kunnille järjestämä asiantuntijatuen khde, määrä ja resurssit suunnitellaan seuraavan prsessin mukaisesti: A. Selvitysalue/yhdistyvät kunnat ilmittaa ICT muutstuen tarpeestaan ja nimeää vastuukunnan ja henkilön tuen suunnittelua varten B. Selvitysalueen kunnat / uusi kunta ja valtivarainministeriö suunnittelevat yhdessä ICT-muutstuen khteen, tarvittavan resurssimäärän ja saamisen sekä työn tteutuksen aikataulun 1. Valtivarainministeriö pyytää tarjuksen puitejärjestelytimittajalta/- timittajilta ICT tuen tteutuksesta 2. Valtivarainministeriö tekee hankintapäätöksen puitejärjestelytimittajalta/- timittajilta työn tteutuksessa tarvittavan resurssin hankkimisesta ja palveluspimuksen valitun timittajan kanssa 3. ICT muutstuen tehtävät tteutetaan suunnitelman mukaisesti 4. Valtivarainministeriö hyväksyy asiantuntijapalvelun timeksiannn päättyneeksi kun palveluspimuksessa levat tehtävät ja velvitteet n tteutettu Valtivarainministeriön järjestämien ICT -muutstuen tteutukseen tarvittavien asiantuntijaresurssien tehtävät kirjitetaan ICT muutstuesta tehtävään prjektisuunnitelmaan. Suunnitelma timii sekä valtivarainministeriö että valtivarainministeriön hankkiman asiantuntijapalvelun että asiantuntijapalvelun ja ICTmuutstukea saavien kuntien välisenä tehtäväkuvauksena.

20 20 (42) 5.2. Rahitus kunnille asiantuntijatuen hankintaa varten Valtivarainministeriön kunnille tarjama ICT muutstuki vidaan myöntää myös rahituksena (valtinavustuksena) tuen tteutuksessa tarvittavien lisäresurssien hankintaan. Tuen llessa rahitusta, tuen saajana leva kunta vastaa asiantuntijaresurssien hankinnasta avustuspäätöksen mukaisin ehdin. Avustuksen hakija A) Ilmitus tuen tarpeesta 1. Valtinavustushakemus Tukimudn valinta 4. Valtinavustuksen maksuhakemus 6. Valtinavustuksen laskutus S B) Tuen tarpeen suunnittelu R A P 3. Rahituksen khteena levan työn tteutus M Tuen suunnittelun käynnistys 2. Valtinavustuspäätös 5. Valtinavustuksen maksatuspäätös Valtivarainministeriö Kuva 19. Avustuksen myöntäminen kunnille asiantuntijatuen hankintaan Valtivarainministeriön kunnille myöntämän avustuksen khde, määrä ja resurssit suunnitellaan seuraavan prsessin mukaisesti: A. Selvitysalue/yhdistyvät kunnat ilmittaa ICT muutstuen tarpeestaan ja nimeää vastuukunnan ja henkilön tuen suunnittelua varten B. Selvitysalueen kunnat / uusi kunta ja valtivarainministeriö suunnittelevat yhdessä ICT-muutstuen khteen, tarvittavan resurssimäärän ja saamisen sekä työn tteutuksen aikataulun 1. Selvitysalueelta nimetty vastuukunta / uusi kunta sittaa valtivarainministeriölle kirjallisen avustushakemuksen ICT muutstuen rahituksesta 2. Valtivarainministeriö tekee valtinavustuspäätöksen avustuksen hakijalle ICT muutstuen tteutusta varten 3. Selvitysalue hankkii ICT muutstuen tteutuksessa tarvittavan asiantuntijaresurssin sekä tteuttaa avustuspäätöksessä svitut tehtävät 4. Avustuksen saaja sittaa valtivarainministeriölle avustuksen maksuhakemuksen jssa kuvataan avustukselle tteutetut työt ja tutkset sekä raprtidaan avustuksen käyttö työn tteutuksessa 5. Valtivarainministeriö tekee avustuksen saajalle avustuksen maksatuspäätöksen 6. Avustuksen saaja laskuttaa valtivarainministeriöltä maksatuspäätöksen mukaisesti Valtivarainministeriön ICT muutstuen tteutukseen myöntämä rahitus perustuu avustushakemuksen yhteydessä timitettuun suunnitelmaan ICT muutstuen tteutuksesta (tteutussuunnitelma n avustushakemuksen liite). Tteutussuunnitelma timii perustana valtivarainministeriölle hjata ja seurata tuen tteutukseen myönnetyn avustuksen käyttöä ja tulksellisuutta.

21 21 (42) 6. ICT muutstuen työvälineet Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT tuen työvälineet kstuvat kuntauudistuksen eri vaiheisiin liittyvien tehtävien tteutukseen spivista hjeista, malleista sekä kuvausphjista. Työvälineiden tarkituksena n luda yhdenmukaisuutta eri kuntien ja selvitysalueiden välille samankaltaisten tavitteiden ja kehittämiskhteiden tunnistamiseksi. ICT muutstuen hjeet ja mallit tutetaan mlemmilla ktimaisilla kielillä. Kuva 20. ICT muutstuen työvälineet, hjeet ja mallit Työvälineet perustuvat julkisen hallinnn susituksiin, aikaisemmin tteutettuihin malleihin sekä kansainvälisiin hyviin käytöntöihin, jita n svitettu vastaamaan paremmin kunta- ja palvelurakennemuutsten tarpeita. Muutstuen työvälineitä kehitetään ja ylläpidetään tarpeiden mukaan, jllin vidaan varmistua, että niitä käyttämällä kunnat pystyvät tuttamaan riittävän infrmaatin muutksen eri vaiheissa tarvittavaa suunnittelua, päätöksenteka ja tteutuksen seurantaa varten ICT muutstuen hjeet Kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT tuen työvälineet jakautuvat: 1) kuntauudistuksen suunnittelu-, tteutus- ja arviintiprsessia tukeviin hjeisiin sekä 2) muutsta ja kuntien timintamalleja kehittäviin tarkempiin tiettyihin sisältöalueisiin liittyviin hjeisiin.

22 Muutksen tteutukseen liittyvät hjeet ja viitekehykset Mallit ja kuvausphjat 22 (42) Selvitysvaihe Tteutusvaihe Arviintivaihe I Selvitysvaiheen tehtävät II Tteutusvaiheen tehtävät III Arviintivaiheen tehtävät A) ICT-muutskäsikirja kunta- ja palvelurakennemuutksiin B) Strategia ja skenaarit muutksessa / Tavitetilan kartitus ja valinta C) Kustannushyötysuhteen ja muiden taluden satekijöiden arviinti D) Muutksen nnistumisen mittaaminen E) Riskienhallintahje F) Hankejhtaminen ja prjektisalkun hallinta G) Tiethallintmalli H) Ohje kknaisarkkitehtuurin hallintamallin käyttöönttn I) Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen muutksessa J) Tietturvallisuuden ja varautumisen hje K) Yhteisten palveluiden hyödyntäminen L) Spimukset ja hankinnat Kuva 21. ICT muutstuen hjeet ICT muutstuen prsessia tukevien hjeiden tarkituksena n antaa hjeen käyttäjälle esimerkkejä ja susituksia muutksen eri vaiheissa tteutettavista tehtävistä ja tehtävissä mudstettavista tutksista. Ohjeissa tehtävien kuvauksiin n linkitetty tehtävien tteuttamisen vaatimat syötteet sekä tehtävän lpputuls ja sen tuttamisessa hyödynnettävät työvälineet Nykytilan kuvaaminen Tehtävä Syöte Lpputuls Työvälineet Kuvaa yhdistyvien kuntien palvelurakenteet, palvelut ja tärkeimmät palveluprsessit Kuntien hallint- ja jhtsäännöt Kknaisarkkitehtuuridkumentaati (js lemassa) Palveluprsessikuvaukset Yhdistyvien kuntien palvelurakenteet, palvelukartat ja prsessikaavit ml. sisäiset palvelut VM-ICT-tuki- Kknaisarkkitehtuurimenetelm ä kuntien rakennemuutksessa hje JHS-179 VM-ICT-tuki-KA-kuvausphjat (JHS 179 laajennus).xlsx Kuvaa yhdistyvien kuntien tiethallinnn palvelurakenteet ja timintamallit Kuntien tiethallintstrategiat, jhtsäännöt Yhdistyvien kuntien tiethallinnn palvelurakenne- ja timintamallikuvaukset Ulkisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden ja niiden rlien kuvaukset ICT-ympäristön-yleiskuvausesitysphjat.pptx Kuvaa yhdistyvien kuntien tietjärjestelmät ja teknlgiaratkaisut sekä niiden uudistamistarpeet Kuntien tietjärjestelmäselsteet ja teknlgiakuvaukset Yhdistyvien kuntien tietjärjestelmäkartat ja teknlgiayhteenvedt Yhteenvet järjestelmien uusimistarpeesta VM-ICT-tuki-KA-kuvausphjat (JHS 179 laajennus).xls (Tietjärjestelmäsalkku) Tiethallinnn-nykytilananalyysi.pptx malliphja Kka yhdistyvien kuntien ICT -spimuskanta, spimuskausien pituudet, ehdt ja aineettmien ikeuksien tiedt Kuntien spimusarkistt Yhteenvet yhdistyvien kuntien spimuksista, niiden kestista ja ehdista VM ICT-tuki-Spimukset ja hankinnat hje VM-ICT-tuki-KA-kuvausphjat (JHS 179 laajennus).xlsx (spimussalkku) Kuva 22. Esimerkki: selvitysvaiheen nykytilan kuvauksen tehtävät Tehtäviin liitetyt työvälineet kstuvat sekä ICT muutstuen työvälineistä että muista avimesti saatavilla levista julkisen hallinnn susituksista ja hyvistä käytänteistä. ICT muutstuen sisältämät hjeet kattavat timinnan arviinnin, kknaisarkkitehtuurin suunnittelun sekä timinnan laadun- ja riskienhallintaan liittyviä kknaisuuksia. Ohjeet käytettävyyden varmistamiseksi hjeissa levat susitukset ja esimerkit n linkitetty kunta- ja palvelurakennemuutsten eri vaiheisiin.

23 23 (42) ICT muutstuen valmisteluhankkeen lpputulksen n tutettu hjeet: A) ICT- muutskäsikirja kunta- ja palvelurakennemuutksiin; kuntien jhdlle ja timinnasta vastaaville tarkitettu hje kuntauudistuksen eri vaiheisiin liittyvistä tehtävistä ja ICT timinnan rlista niissä. B) Strategiat ja skenaarit; esittää vaihtehtisia tapja strategiaplkujen kartitukseen eri menetelmiä hyödyntäen tavitetilan määrittelemiseksi sekä käytäntöön perustuvia susituksia nnistuneen muutksen läpiviemiseen. C) Kustannukset ja hyödyt; esittää mallin arviida palveluiden järjestämiseen liittyvien vaihtehtisten tteutustapjen kustannuksia ja hyötyjä. D) Mittarit ja arviinti; esittää mallin ja sveltamishjeen tavitteiden saavuttamisen arviintiin ja mittareiden määrittelyyn. E) ICT -riskienhallinta; esittää mallin ja susituksia riskienhallintaan sekä hjeita riskien hallinnan tteuttamiseksi kunta- ja palvelurakennemuutksissa. F) Ohjelmajhtaminen ja prjektisalkun hallinta; esittää esimerkkien kautta mallin rganisida ja jhtaa rakennemuuts tavitteiden mukaisesti. G) Tiethallintmalli; esittää ICT Standard Frumin Tiethallintmallin ja sen julkisen hallinnn sveltamishjeen H) Kknaisarkkitehtuurin hallintamallin käyttööntt; esittää viitekehyksen kunnan kknaisarkkitehtuurin hallintamallista sekä hjeen hallintamallin tteuttamiseksi I) Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltamishje; esittää JHS 179 ja sen laajennuksen käytän kunta- ja palvelurakennemuutksessa. J) Tietturvallisuus ja varautuminen; esittää mallin tietturvallisuuden ja varautumisen vaatimusten humiimiseksi rakennemuutksessa K) Yhteisten palveluiden hyödyntäminen; linkittää ICT muutstukeen hjeita yhteisten palveluiden hyödyntämiseksi L) Spimukset ja hankinnat; esittää kunta- ja palvelurakennemuutksessa tteutettavien hankintjen keskeiset tavat ja hyvät käytännöt hankintjen suunnitteluun, tteutukseen ja seurantaan Kunta- ja palvelurakennemuutksen hjeita ylläpidetään kuntauudistuksen aikana kerättyjen kkemusten phjalta. Ohjeet vat kaikkien vapaasti saatavilla: Mallit ja kuvausphjat Ohjeiden ja mallien lisäksi kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT tuki sisältää valmiita malleja ja kuvausphjia kuntauudistuksen eri vaiheissa tarvittavan tiedn tuttamiseksi. Mallit ja kuvausphjat perustuvat lemassa leviin susituksiin ja hyviin käytäntöihin jita n svitettu kunta- ja palvelurakennemuutsten tarpeisiin.

24 24 (42) Lainsäädäntö KA-periaatteet Kehittämisvaatimukset Periaatteellinen tas Strategia Tietturvaperiaatteet Standardisalkku Rajaukset ja reunaehdt Sidsarkkitehtuurit Kehittämistavitteet JHS 179 JHS 179 laajennus Timinta Tiet Tietjärjestelmä Teknlgia Sidsryhmät Käsitemalli Tietjärjestelmäpalvelut Teknlgiapalvelut Käsitteellinen tas Sidsryhmien vaatimukset Palvelusalkku Prsessit Tietmalli Lgiset tietjärjestelmät Teknlgiakmpnentit Lginen tas Prsessikuvaukset Palvelututant ICT -palvelujen tutant Päätietryhmät Lgiset tietvarannt Järjestelmät prsessti Fyysiset tietvarannt Tietjärjestelmäsalkku Fyysinen tas Sanastt Spimussalkku Yhteenvedt Palvelututant Palvelututant Palvelututant Kuva 23. ICT muutstuen JHS 179 -laajennus Kuvausphjien ytimen mudstaa julkisen hallinnn susituksen 179 laajennettu versi, jssa susituksen esittämään tapaan suunnitella ja kuvata rganisaatin kknaisarkkitehtuuri n lisätty kunta- ja palvelurakennemuutksen eri tteutusvaiheissa tarvittavaa tieta. Ohjeet ja kuvausphjat tähtäävät siihen, että muutsprsessin jälkeen jkaiselle kuntaliitksen tteuttavalle kunnalle mudstuu kuvaus masta kknaisarkkitehtuurista muutsprsessin aikana. 7. ICT muutstuen tutkimushjelma Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuen saksi mudstetaan erillinen tutkimushjelma ICT muutsten arviimiseksi ja muutksen liittyvien keskeisten elementtien tarkentamiseksi. Kska viime vusina timeenpantuja kuntaliitksia n tutkittu pääasiassa jhdn ja henkilöstön näkökulmasta, vat tiethallinta kskevat kysymykset jääneet vähemmälle tarkastelulle eivätkä tutkimustulkset täten svellu suraan hyödynnettäväksi ICT-muutstukihjelmassa. Kuntajakselvitysten ja muutksen valmistelun tueksi tarvitaan ajankhtaista tieta kuntaliitsten ja muiden rakennemuutsten yhteydessä tapahtuneiden muutsten vaikutuksista tiethallinnn näkökulmasta ja kattavaa seurantatutkimusta käynnissä levien selvitys- ja liitsalueiden tiethallinnn tilanteesta. ICT-tukihjelman yhteydessä käynnistetään tutkimushanke, jnka tavitteena n tuttaa tutkimustieta kuntaliitsten vaikutuksista kuntarganisaatiiden (kunnat, kuntayhtymät ja muut kunnalliset rganisaatit) ja sairaanhitpiirien tiethallinnn ja palveluiden mudstumiseen ja tiethallintmallien kehittymiseen.

25 25 (42) S E L V I T Y S V A I H E T O T E U T U S V A I H E A R V I O I N T I V A I H E T i e t h a l l i n t n ä k ö k u l m a j a j a t k u v a a r v i i n t i CASE-tutkimukset ja taustaselvitykset Muutsprsessin tutkimus Vaikutusten tutkimus K u n t a l i i t s t e n s e u r a n t a t u t k i m u s j a I C T - m u u t s t u e n i t e r a t i i v i n e n k e h i t t ä m i n e n TOIMINTATUTKIMUS Tiethallinnn mudstumisen ja rganisitumisen lähtökhdat, reunaehdt ja vastuut Muutksen taustat ja tavitteiden mudstuminen Kustannuskartitus ja kustannusarviinti Palvelujen ja rganisitumisen suunnittelu ja mudstaminen Kknaisprsessi ja saalueet saksi suunnittelua Vaiheistus, knkreettiset timenpiteet, parhaat käytännöt ja menetelmät Järjestelmäinfrastruktuurin kehittäminen ja muutksen vaatimukset prsessin vaiheissa Palvelujen rakennemuutkset ja kehittäminen (yksittäinen palvelu vs. kknaisuus) Havaintjen purkaminen ja sisällyttäminen saksi muutstukea ja timintaa Hyvien käytäntöjen mekanismien ja mallien pitkäjänteinen sveltaminen ja käyttööntt Muutksen tavitteiden arviinti ja seuranta Tutkimus, saaminen ja strateginen kehittäminen Kuva 24. ICT muutstuen tutkimushjelman jäsennys Tutkimushanke käsittää kaksi sa-aluetta, jiden tutkimusteemat määräytyvät käynnissä levan kuntauudistuksen tarpeiden mukaan. Ensimmäisen sa-alueen timinta-tutkimuksella tutetaan aineista pääasiassa ICT-muutstukihjelman tteutuksen ja suunnittelun tueksi. Tisen sa-alueen tarkituksena n keskittyä syventämään kartitusta liitsten ja rakennemuutsten vaikutuksista tiethallintn ja seuraamaan käynnissä levia kuntaliitksia ja mekanismeja miten uusi tiethallint ja palvelut rganisidaan ja mudstetaan liitsalueilla usean kunnan tiethallinnsta, jissa tyypillisesti n erilaiset käytännöt ja timintamallit. Lisäksi tavitteena n mahdllistaa rakennemuutsten arviinti tiethallinnn näkökulmasta. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe, ns. Tiethallintselvitys, n timintatutkimus, jka keskittyy kartittamaan rakennemuutsten lyhyen aikavälin (3 18 kk) vaikutuksia tiethallintn ja tiethallinnn ja palvelujen rganisintiin liitsalueilla. Tinen sa, ns. Muutsselvitys, tarkastelee varsinaista tiethallinnn ja palvelurakenteen muuts-prsessia ja uuden tiethallinnn ja palvelujen järjestämisen malleja liitsalueilla mm. case-esimerkkien avulla. Lisäksi muutsselvitys tuttaa pitkällä tähtäimellä seuranta- ja arviintitieta rakennemuutksista. Jatkssa pitkän aikavälin (3 5+ vutta) seuranta- ja arviintitieta kerätään seuraamalla mm. em. liitksia systemaattisesti sana tutkimushanketta, jta vidaan tarpeen mukaan kehittää yhteistyössä tutkimuslaitsten kanssa pidemmäksi tiethallinnn muutsta selvittäväksi tutkimushjelmaksi. Tutkimushankkeen rganisinti: ICT muutstuen tutkimussuuden tteuttavat hjelmaan sallistuvat krkeakulut ja tutkimuslaitkset kuntauudistuksen ICT-muutstuen rganisaatin hjauksessa. ICT muutstuen hjaus tuttaa valmistelutyön phjalta tutkimuksen kannalta keskeiset tutkimusteemat. Tarkempi teemjen täsmentäminen yksittäisiksi tutkimuksiksi tapahtuu tutkimusrganisaatissa yhteistyössä valmisteluryhmän nimeämän vastuuhenkilön kanssa. Tutkimusten etenemistä seurataan kuntauudistuksen muutstukihjelman seuranta ja krdinaatiryhmässä ja tutkimustulkset raprtidaan ICT muutstuen hjausrganisaatille. Tutkimushjelman tteutuksessa humiidaan kuntauudistuksen seuranta- ja arviintitutkimushanke (ns. Arttu 2.0 hjelma), jka käynnistyy vuden 2014 alussa.

26 26 (42) HALKE Kuntauudistuksen hjausryhmä JUHTA Muutstuen hjaus Muutstuen seuranta- ja krdinaatiryhmä ICT muutstuen hjaus ICT-muutstuen hjaus Ohjelmapäällikkö, hjelmarganisaati 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä 2 Tteutus Krkeakulu A Krkeakulu B Tutkimus 1 Tutkimus 2 Tutkimus 1 Tutkimus 2 Kuva 25. ICT muutstuen tutkimushjelman hjausrakenne Tutkimuksen tteutusta varten valtivarainministeriö ja valitut krkeakulut mudstavat yhteisrahitteisen hankkeen jnka puitteissa tutkimussuunnitelman mukainen työ tehdään. Kullekin tutkimushankkeelle mudstetaan ma hjausryhmä. Hankkeessa mukana leva krkeakulu raprti tutkimushankkeiden etenemisestä valtivarainministeriölle ja vastaa yksittäisten tutkimusten kkamisesta ICT-muutstukihjelman teemja vastaaviksi kknaisuuksiksi, sekä esittelee ne hankkeen hjausryhmälle. 8. ICT muutstuen tietpankki Kunnille khdennettavan suran muutstuen lisäksi kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuki sisältää yhteisen tietpankin jhn kstetaan kuntien muutksen suunnittelussa, tteutuksessa sekä timinnan kehittämisessä ja uusien palveluiden käyttööntssa tarvittavaa infrmaatita. SELVITYSVAIHE TOTEUTUSVAIHE ARVIOINTIVAIHE T I E T O P A N K K I Selvitysvaiheen tehtävät ICT tuki selvitysvaiheessa Muutksen tteutuksen tehtävät ICT tuki tteutusvaiheessa Muutksen arviinnin tehtävät ICT tuki arviintivaiheessa YHTEYSTIEDOT TOIMINTAOHJEET O H J E E T M A L L I T K U V A U S P O H J A T Nykytilan kartitus Tavitteen määrittely Muutksen suunnittelu Nykytilan analysinti Tavitetilan skenaarit Suunnitelmat KA kuvaukset Hyötyarvi Prjektisuunnitelmat Muutksen suunnittelu Tteutuksen hjaus ja rganisinti Palveluiden käyttööntt Muutksen hjausmallit Tiethallinnn timintamalli Palveluiden jhtaminen Prjektisalkku Prjektisuunnitelmat Käyttöönttsuunnitelmat Muutksen arviinti Kehittämiskhteiden tunnistaminen Arviintimallit Mittarit Hyötyarvit SELVITYSALUEET / LIITOSKUNNAT ICT-TUEN TUOTOKSET YHTEISET PALVELUT ESIMERKIT TUTKIMUKSET KANSALLINEN KEHITTÄMINEN LAINSÄÄDÄNTÖ FAQ Kuva 26. Tietpankin lginen rakenne

27 27 (42) Tietpankkiin ktaan kuntajakselvitysalueiden ja uusien kuntien suunnittelua ja päätöksenteka varten: muutksen tteutukseen ja kuntien timintaan vaikuttavat säädökset sekä hyödynnettävät standardit ja julkisen hallinnn susitukset ICT muutstuessa tteutettuja menetelmiä ja hjeita laajemmin lemassa levia kuntien timinnan kehittämistä ja yhteisten palveluiden hyödyntämistä tukevia menetelmiä ja hjeita ICT tutkimushjelman suunnitelmat, tilanteet ja tulkset esimerkkikuvauksia ICT muutstuen avulla tteutetuista tutksista selvitysalueilta ja liitskunnista esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä kuntien timinnan kehittämisen tueksi tiedt julkisen hallinnn ja julkisen hallinnn timialjen yhteisistä palveluista sekä keskeisistä alueellisista ja paikallisista palveluista niiden käyttööntn suunnittelua varten Tietpankkina timii jka n kunnallisten rakennemuutsten tietpankki verkssa. Palvelu sisältää ja kkaa kk kuntarakennemuutsten valmisteluun liittyvää tieta, tukee alan asiantuntijita ja rakennemuutsten valmistelusta vastaavien henkilöiden työtä sekä saltaan edistää hyvien käytäntöjen ja kkemusten hyödyntämistä. Palvelun kautta kunnille tarjtaan myös tieta kuntauudistuksen tavitteista, etenemisestä sekä yhteystietja. Kuntarakenne.fi n suunnattu ensisijaisesti kunta-alan ammattilaisille. Tietpankin hjeistus n pääsin sekä sumeksi että rutsiksi, mutta sa työvälineistä n tteutettu vain sumeksi. Tietpankissa kuntien yhdistymisprsessi n jaettu selvitys-, tteutus- ja arviintivaiheisiin. Kuva 27. Tietpankki: Kuntarakenne.fi palvelun tiethallinnn tehtävien tteutukseen liittyvien siiden sisällön ylläpitvastuu n valtivarainministeriön ICT muutstuen rganisaatilla. Palvelusta kknaisuudessa vastaa valtivarainministeriön kunta- ja aluehallint-sast. Suunnitellun timintamallin mukaisesti yksi ICT muutstukeen palkattavista prjektipäälliköistä vastaa tukihjelman ICT-tuen tietpankin kehittämisestä ja ylläpidsta.

28 28 (42) 9. Yhteisten ratkaisujen käyttööntn tuki Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuen avulla kuntia autetaan arviimaan ICT timinnan eri ratkaisuvaihtehtja sekä suunnittelemaan ja tukemaan yhteisten ratkaisujen käyttööntssa. Käyttööntn vastuu kansallisten ja kuntien yhteisten palveluiden salta n kyseisestä palvelusta vastaavalla viranmaisella ja tuttajalla jta ICT muutstuessa tuetaan palveluiden kuvausten ja käyttöönttsuunnitelmien ja esimerkkien julkaisun ja viestinnän kautta. ICT-muutstuen valmistelussa yhteisten ratkaisujen tuki n suunniteltu kstuvaksi seuraavista elementeistä: 1. Kuntien hyödynnettävissä levista yhteisistä palveluista ja ratkaisuista lemassa leva palvelutiet linkitetään ICT muutstuen tietpankkiin 2. Yhteisiä ratkaisujen käyttöönttavien kuntien käyttöönttsuunnitelmaesimerkkejä ktaan ICT muutstuen tietpankkiin muiden kuntien hyödynnettäväksi 3. Yhteisiä ratkaisuja käyttävien kuntien käyttöönttesimerkkejä ktaan ICT muutstuen tietpankkiin muiden kuntien hyödynnettäväksi 4. Yhteisiä ratkaisuja käyttävien kuntien käyttö- ja hyötyarviita ktaan ICT muutstuen tietpankkiin muiden kuntien hyödynnettäväksi Selvitysvaihe Tteutusvaihe Arviintivaihe Tiet hyödynnettävistä palveluista Esimerkit miten palvelun käyttööntt n suunniteltu Esimerkit miten palvelun käyttööntt n tteutettu Esimerkit miten palvelun käyttööntt parantanut lähtötilannetta Palvelukuvaus Käyttöönttsuunnitelmaesimerkit Käyttöönttesimerkit Käyttöesimerkit Linkitetään kuntarakenne.fi sivuun Palvelusivust Tietpankki (kuntarakenne.fi) Asiakaskysely käyttäjille kkemustiedn kstaminen sivustlle Palvelua käyttävät rganisaati Kuva 28. Yhteisten ratkaisujen käyttööntn tuki Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tuessa yhteisten ratkaisujen käyttööntn tuessa keskitytään julkisen hallinnn sekä kuntasektrin yhteisiin palveluiden hyödyntämisen tukemiseen. Myös muiden kuntien hyödynnettävissä levien palveluiden (alueelliset, paikalliset ja vain tietyille mistajille tarjttavat palvelut) tiedn n mahdllista linkittää ICT muutstuen tietpankkiin.

29 Alueelliset / paikalliset/ vain mistajille Kuntasektrin yhteiset Julkisen hallinnn yhteiset 29 (42) Olemassa levat Tulevat Suunnitteilla levat VTJ Opintplku 2. Asteen haku Tunnistus KTJ HARAVA Maksaminen YTJ Asiintitili Terveydenhulln ajanvaraus Palveluväylä Valtuutusten hallinta VETUMA VIRTU Opetukseen ilmittautuminen Sustumusten hallinta Kuntasektrin prjektisalkunhallintaväline Kuntasektrin kilpailutusjärjestelmä KuntaRekry KY-verkk Rakentamisen lupapalvelut Palveluseteli (PSOP) Kuva 29. Yhteiset ratkaisut (esimerkki) Palvelut ja ratkaisut jäsennetään niiden valmiusasteen mukaan ja tukitiminnt khdennetaan sen mukaisesti (esim. vasta suunnitteilla levista palveluista ei välttämättä le saatavissa palvelun käyttööntn suunnittelussa tarvittavaa tieta). 10. ICT muutstuen rganisinti ja resursinti ICT muutstuen tteutuksen ja hjauksen rganisinti Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman n sa kuntauudistuksen muutstukihjelmaa. ICT tukihjelman tteutusta hjaa kuntauudistuksen hjausryhmä ja sen etenemistä seurataan julkisen hallinnn tiethallinnn neuvttelukunnassa (JUHTA). Ohjelman etenemistä ja lpputulksia käsitellään hallinnn ja aluekehityksen ministeriryhmässä.

30 30 (42) HALKE Kuntauudistuksen hjausryhmä JUHTA Muutstuen hjaus Muutstuen seuranta- ja krdinaatiryhmä ICT muutstuen hjaus ICT-muutstuen hjaus Ohjelmapäällikkö, hjelmarganisaati 1 2 Tteutus Selvitysalue Asiantuntijatuki Uusi kunta Kuva 30. ICT muutstuen hjaus Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelman hjauksesta ja krdininnista muuhun muutstukeen vastaa kuntauudistuksen muutstukihjelman muutstuen seuranta- ja krdinaatiryhmä. ICT muutstuen peratiivisesta hjauksesta vastaa tuelle perustettava hjausryhmä, jnka tehtävänä n: arviinti- ja suunnitteluvaiheessa hjata selvitysalueille tarjttavaa muutstukea ja sen lpputulksia sekä varmistaa muutsten edellytysten tteutuminen suunnitellun mukaisesti tteutus- ja käyttövaiheissa hjata kunnille tarjttavan muutstuen tteutukseen rganisitua timista ja varmistaa sen timintaedellytykset tuelle asetetun tavitteen mukaisesti ICT tukihjelman tteutuksen taktisesta hjauksesta ja hjausryhmän tavitteiden saavuttamisesta vastaa hjelman hjelmapäällikkö sekä hjelmarganisaati (tteutuksesta vastaavat asiantuntija sekä hjelman sihteeristö) ICT muutstuen resursinti Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman tteutusresurssit kstuvat valtivarainministeriön henkilöstöstä (hankepäällikkö ja hankerganisaati) sekä tteutukseen yhteisillä timenpiteillä järjestetyistä asiantuntijapalveluista. Tukihjelman laadukas tteuttaminen edellyttäisi myös hjelman viestinnästä ja tukitehtävistä (assistentti) vastaavien resurssien järjestämisen (työmäärällisesti arviitu saksi hankerganisaatita). Tukihjelman tteutus vaatii myös kuntien sidsryhmien sallistumista muutksen tteutukseen. Tukihjelman suunnittelu ja tavitteen mukainen hjaus vaatii valtivarainministeriön salta neljän henkilötyövuden resursinnin. Resurssien työpans khdentuisi valmisteluhankkeen tehtävien tteutukseen sekä hjelman tteutukseen aikavälillä (resurssiarviiden ja tteutuneiden resurssien tilanne n kuvattu tarkemmin kunta- ja palvelurakennemuutksen ICT tuen valmisteluhankkeen lppuraprtissa).

31 31 (42) Henkilöresurssit (htv) Valtivarainministeriö Yhteensä Ohjelmapäällikkö 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 4,2 Prjektipäällikkö 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 4,2 Hankerganisaati* 2,0 2,0 2,0 2,0 0,4 8,4 Yhteensä 4,0 4,0 4,0 4,0 0,8 16,8 Sidsryhmien resurssit 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 4,2 Yhteensä 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 21,0 *Sisältää vakinaisen hjelmaan khdennetun työviman Kuntauudistuksen ICT muutstuen hjaustehtävät khdentuvat ICT tukihjelman valmisteluhankkeessa suunniteltujen sa-alueiden tteutukseen ja hjaukseen sekä edellytysten lumiseen tuen tteutukselle (resurssien hankinta, yhteistyöverkstjen mudstaminen ja ylläpit). ICT muutstuen yleiset hjaustehtävät: 1. tukihjelman hjaus ja hallinta (sisältää raprtinnin muutstukihjelman seuranta- ja krdinaatiryhmälle sekä kuntauudistuksen hjausryhmälle) 2. tukihjelman tutkimushjelman käynnistys ja hjaus 3. tukihjelman työvälineistön jatkkehittäminen 4. tukihjelman tietpankin jatkkehittäminen ja hjaus 5. selvitysalue- / kuntakhtaisen muutstuen hjaus a. rahituksen myöntäminen selvitysalueille / liitskunnille b. asiantuntijaresurssien hankinta selvitysalueille / liitskunnille ja resurssien hjaus 6. muutstuen tukiryhmän verkstmaisen yhteistyön käynnistys ja ylläpit ICT muutstuen selvitysalue- / liitskuntakhtaiset tukitehtävät: Muutstuen tteutuksen yleisten hjaustehtävien lisäksi valtivarainministeriön henkilöstön tehtäviin sisältyvät asiantuntijatehtävät painttuvat paikallisen vetvastuullisen (selvitysalueen vastuutah / liitskunta) asiantuntija tukeen: kuntajakselvitysten ja kuntaliitsten tteutusten suunnittelu (muutstuen timintamallin ja työvälineistön käyttö) paikallisen tteutuksen rganisinnin tuki selvitysalueen / liitskuntien lähtö- ja tavitetilan sekä muutksen tteutussuunnitelman dkumentinti (tukifunkti) paikallisten verkstjen kkn kutsuminen ja verksttyön järjestäminen

32 32 (42) Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman tteutuksen resurssit rleittain 1 : Ohjelmapäällikkö: ICT-muutstukihjelma päällikkö vastaa tukihjelman tteutuksesta sekä hjelman val-mistelusta ja raprtinnista hjelman hjausmallin mukaisesti. Ohjelmapäällikkö vastaa myös kuntauudistuksen ICT tukihjelman ja Sterakennemuutksen välisestä yhteistyöstä. Lahti Tampere Espn seutu Metrpli Keski- Uusimaa Kuva 31. Ohjelmapäällikön alueellinen vastuu Ohjelmapäällikön vastaa vastuualueensa kuntaliitsselvitysten ja kuntaliitsten tuen hjauksesta ja hallinnasta, alueensa muutsprsessien tilannetiedn ylläpidsta ja raprtinnista hjelmalla sekä alueensa kuntien välisten yhteistyöverkstjen lumisesta ja niiden ylläpidsta. Ohjelmapäällikön alueellinen vastuu: Uudenmaan, Keski- ja Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan maakunnat. Vastuu kattaa suurimmista kaupunkiseuduista metrplialueen, Espn, Tampereen ja Lahden seudun sekä Keski-Uudenmaan kunnat. Prjektipäällikkö I: ICT muutstuen prjektipäällikkö I vastaa tukihjelman työvälineiden kehittämisestä ja ylläpidsta sekä rutsinkielisestä muutstuesta. 1 ICT muutstuen tteutuksen rlit ja tehtävät n tässä kuvauksessa arviitu valmisteluhankkeen suunnitelmien phjalta, ttamatta kantaa mikä n resurssien rekrytinnin tai määrärahan resurssien palkkaamiseen khdentuvat rajitukset.

33 33 (42) Seinäjki Vaasa Pri Turku Kuva 32. Prjektipäällikkö I alueellinen vastuu Prjektipäällikkö vastaa vastuualueensa kuntaliitsselvitysten ja kuntaliitsten tuen hjauksesta ja hallinnasta, alueensa muutsprsessien tilannetiedn ylläpidsta ja raprtinnista hjelmalla sekä alueensa kuntien välisten yhteistyöverkstjen lumisesta ja niiden ylläpidsta. Prjektipäällikkö I alueellinen vastuu: Varsinais-Sumen, Satakunnan, Etelä-Phjanmaan, Phjanmaan sekä Keski- Phjanmaan maakunnat. Vastuu kattaa suurimmista kaupunkiseuduista Turun, Prin, Vaasan sekä Seinäjen seudun. Prjektipäällikkö II: ICT muutstuen prjektipäällikkö II vastaa tukihjelman ICT-tuen tietpankin kehittämisestä ja ylläpidsta. Jyväskylä Kupi Jensuu Lappeenranta Kuva 33. Prjektipäällikkö II alueellinen vastuu Prjektipäällikkö vastaa vastuualueensa kuntaliitsselvitysten ja kuntaliitsten tuen hjauksesta ja hallinnasta, alueensa muutsprsessien tilannetiedn ylläpidsta ja raprtinnista hjelmalla sekä alueensa kuntien välisten yhteistyöverkstjen lumisesta ja niiden ylläpidsta. Prjektipäällikkö II alueellinen vastuu: Etelä- Savn, Phjis-Savn, Etelä-Karjalan, Phjis-Karjalan, Kymenlaaksn sekä Kes-

34 34 (42) ki-sumen maakunnat. Vastuu kattaa suurimmista kaupunkiseuduista Jyväskylän, Jensuun, Kupin ja Lappeenrannan seudun. Prjektipäällikkö III: ICT muutstuen prjektipäällikkö III vastaa tukihjelman ICT tutkimushjelman käynnistämisestä ja ylläpidsta sekä tukihjelman viestinnästä sekä viestinnän krdininnista keskeisten sidsryhmien salta. Oulu Kuva 34. Prjektipäällikkö III alueellinen vastuu Prjektipäällikkö vastaa vastuualueensa kuntaliitsselvitysten ja kuntaliitsten tuen hjauksesta ja hallinnasta, alueensa muutsprsessien tilannetiedn ylläpidsta ja raprtinnista hjelmalla sekä alueensa kuntien välisten yhteistyöverkstjen lumisesta ja niiden ylläpidsta. Prjektipäällikkö II alueellinen vastuu: Phjis-Phjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Vastuu kattaa suurimmista kaupunkiseuduista Oulun seudun ICT muutstuen tteutuksen kustannusarvi Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT muutstukihjelman suunnitelman mukainen tteutuksen määrärahatarve n arvilta n. 7,95 milj. eura. Määrärahalla katetaan tuen tteutuksen vaatimien kahden henkilön palkkaaminen, tuen tteutukseen rganisitavan timistn kustannukset sekä tuen eri vaiheissa hankittavien asiantuntijapalveluiden kustannukset. Määrärahalla tteutetaan myös kunta- ja palvelurakennemuutsten edellytysten lumiseen tarvittavien tehtävien (tietpankki, selvitykset sekä mallit ja hjeet) sekä muutsta tukevan tutkimustiminnan tteuttaminen. ICT muutstuen tteutuksen vaatima rahitus n varattu kattamaan valtivarainministeriön mmentilta (Kuntien ja valtin yhteiset tietjärjestelmähankkeet, 3 v siirtmääräraha), jnka määrärahasta pulet n siirta kuntien yleisestä valtinsuudesta (määrärahan lunteen vuksi tuen tteutuksen hjaukseen tulisi ttaa myös kunnat mukaan). ICT-muutstukeen n varauduttu rekrytimaan neljää henkilötyövutta vastaava työpans tuen tteutukseen ja hjaukseen vusina Vuden 2014 TAE:ssa ICT tuen tteutukseen rekrytitavan henkilöstön määräksi n esitetty kahta henkilötyövutta.

35 35 (42) Yhteensä Yhteensä Kuntakhtainen tuki Yleinen / hallint YHTEENSÄ Kuntakhtaisen (kunnille khdennettavan lisäresursinnin) tuen suus määrärahatarpeesta n n. 6,2 milj. eura. Kuntakhtainen määrärahatarve jakautuu kuntajakselvitysalueiden tukeen (n. 3,2 milj. eura), kuntaliitspäätöksen tehneiden kuntien muutksen tteutuksen tukeen (n. 2,4 milj. eura) sekä uusien, liittyneiden kuntien muutksen arviintiin khdistuvaan tukeen (n eura). Kuntakhtainen tuki Yhteensä Selvitysvaihe YHTEENSÄ Tteutusvaihe YHTEENSÄ Arvintivaihe YHTEENSÄ YHTEENSÄ Kunnille suuntautuvan tuen määräraha-arvit n laskettu selvitysvaiheessa 12 suurimmalle kunnalle khdennettavan n eurn tuen sekä muiden kuntien eurn tuen mukaisesti. Tteutus- ja arviintivaiheen tuen määrä n arviitu 60 kuntaliitsalueen mukaan, jssa muutksen tteutukseen khdentuu eurn ja arviintiin eurn arvinen lisätuki. Kunta- ja palvelurakennemuutsten yleiseen, kaikille suunnattuun tukeen sekä tuen hallinnlliseen tteutukseen tarvittava määräraha-arvi n n. 1,76 milj. eura). Yleisen tuen salta määrärahatarve jakautuu hjeiden ja työvälineiden ylläpitn (n eura), ICT tuen tietpankin ylläpitn (n eura), verkstyhteistyöhön (n eura) sekä ICT tutkimushjelman tteutukseen varatusta n eursta. Yleinen / hallint Henkilöstö Yhteensä Ohjelmapäällikkö Prjektipäällikkö I Prjektipäälliköt II III virkatyö virkatyö virkatyö virkatyö virkatyö virkatyö Tukitiminnt Ohjeet/työvälineet Tietpankki Verkstt Tutkimus YHTEENSÄ Tukihjelman hjelmapäällikkö ja hjelmarganisaatin (vastaa resurssi- ja rliarvin prjektipäällikköresursseja II ja III) palkkauksen määrärahatarve n n eura.

36 36 (42) 11. ICT muutstuen tteutuksen hyödyt ICT muutstuen säästötavitteet Kuntauudistus nstaa hetkellisesti kuntien tiethallintkustannuksia tietjärjestelmiä uudistettaessa. Pitkällä aikavälillä kuntarakennemuutkset tulevat hillitsemään kuntien tiethallintkustannusten kasvua, kska hankinnat tehdään ismmissa yksiköissä ja hallinnllisten rakenteiden purkaminen pienentää muun muassa spimusten ja hankittavien lisenssien määrää sekä päällekkäistä työtä. Kk Sumen mittakaavassa kuntarakennemuutksilla vidaan aikaansaada merkittäviä, arvilta jpa satjen miljnien eurjen, säästöä kuntien tiethallinttiminnasta vusikymmenen lppuun mennessä. Sähköisen asiinnin kehittäminen, palvelutiminnan tukeminen uusilla tietjärjestelmillä sekä yleinen kustannustasn nusu muun muassa tietjärjestelmien ylläpitkustannuksissa nstavat kuitenkin tdennäköisesti lähitulevaisuudessa kuntien tiethallintkustannuksia. Rakennemuutkset siis tdennäköisesti vain hillitsevät tiethallinnn kknaiskustannusten kasvua, eivätkä aiheuta pysyvää kustannustasn alentumista tiethallinttiminnasta. Rakenteita yhdistämällä ja timintaa yhdenmukaistamalla tiethallinttimintaa säästetään perustiettekniikan kustannuksia, mutta samanaikaisesti uusia rakenteita ja timintamalleja tukevien tietjärjestelmien kehittäminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Suurimmat hyödyt kunta- ja palvelurakennemuutksista tulevatkin timinnallisten uudistusten kautta, jita tuetaan tietjärjestelmien uudistamisella. Kunta- ja palvelurakennemuutksella taviteltujen hyötyjen tteutumista vidaan edistää kansallisilla timenpiteillä, jilla tisaalta tuetaan kuntaa muutksen tteutuksessa ja tisaalta kehitetään kuntien hjausta ja yhteisiä palveluja muutsta edistävään suuntaan. Edellä mainittuja näkökulmien mukaisesti kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT tukihjelman avulla vidaan auttaa kuntia tavitteidensa saavuttamisessa sekä vähentää muutksista aiheutuvia kustannuksia, mutta säästötavitteiden tteutuminen realisituu vasta kuntien mien päätösten ja timenpiteiden kautta. K U N T A - J A P A L V E L U R A K E N N E M U U T O S T E N I C T - T U K I O H J E L M A Säästö K Ä Y T T Ö K U S T A N N U S M U U T O S K U S T A N N U S K Ä Y T T Ö K U S T A N N U S Selvitysvaihe Tteutusvaihe Arviintivaihe Kuva 33. ICT-muutstuen hyötytavite Seuraavassa n kuvattu kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT muutstuen valmisteluhankkeen asettamisen yhteydessä sekä valmisteluhankkeen aikana määritellyt tavitteet ICT muutstuen nnistumisen arviimiseksi. Tässä esityksessä ei le arviitu eurmääräisiä hyötyjä, jiden arviinti vaatisi paremman tiedn päätöksistä jita kunnat tulevat tekemään tulevan kunta- ja palvelurakenteen tteuttamisessa. Kunta- ja palvelurakennemuutsten tukihjelmalle asetetut tavitteet: varmistaa, että kuntien timinta vi liitstilanteissa tai rakennemuutksesta hulimatta jatkua katktta Tavitteena luda edellytykset kunnille kehittää tiethallinta ja ICT timinnan jhtamista entistä paremmin timintaa tukevaksi

37 37 (42) Yhteisillä timintamalleilla, tukimateriaalilla sekä kuntaliitskhtaisella muutstuella tuetaan kansallisten kunta- ja palvelurakennemuutsten tavitteita sekä liittyvien kuntien paikalliselle muutkselle asettamia yhteisiä tavitteita Lisäksi tukihjelman avulla pyritään varmistamaan, että timinnan kehittämisen edellytykset säilyvät muutksesta hulimatta ICT tukihjelmalla pyritään auttamaan kuntia: 1. Lumaan edellytykset parantaa palvelutimintansa vaikuttavuutta erityisesti asiakkaan näkökulmasta Timenpide ICT muutstuella autetaan kuntia mudstamaan erilaisia skenaariita tavitteiden suunnittelua ja arviintia varten sekä arviimaan miten timintaa vidaan kehittää eri vaihtehdissa. ICT muutstuella autetaan kuntia arviimaan yksinkertaisesti muutksen kustannukset, hyödyt ja riskit ICT muutstuella autetaan kuntia suunnittelemaan miten yhteisiä rakenteita, palveluja ja ratkaisuja vidaan hyödyntää tavitteeseen pääsemiseksi ICT muutstuella autetaan kuntia parantamaan palvelutiminnan jatkuvuuden varmistamista pikkeustilanteissa ICT -muutstuki Ludaan kunnille mallit ja hjeet arviida palvelutiminnan ja ICT timinnan eri vaihtehtja ja niiden eri tteutustapja Ludaan kunnille yhtenäiset mallit arviida tavitteeksi suunnitellun muutksen kustannuksia ja hyötyjä sekä tteutukseen liittyviä riskejä Tuetaan kuntia ttamaan käyttöön ja hyödyntämään lemassa levia ja tulevia yhteisiä palveluja ja ratkaisuja Autetaan kuntia kartittamaan ja analysimaan timinnan nykytilan tietturvan ja varautumisen näkökulmasta sekä suunnittelemaan tulevat kehittämiskhteet 2. Lisäämään kuntien jhtamisen, palvelutiminnan ja tiethallinnn yhteistyötä Tavite ICT -muutstuessa ludaan timintamalli jlla edistetään tiethallinnn ja timinnan yhteistä kieltä ICT muutstuella edistetään kuntia yhdenmukaistamaan tiethallinnn timintamalleja ja kulttuuria ICT muutstuella edistetään kuntien välistä tiethallintyhteistyötä ICT muutstuki Määritetään yhteinen Tiethallinnn timintamalli kuntien kehittämisen tueksi Tuetaan kuntia käyttöönttamaan määritetty timintamalli kuntauudistusprsessin yhteydessä Ludaan kuntauudistusprsessiin sallistuvien kuntien tiethallintverkst hyvien käytäntöjen ja kkemusten jakamiseksi

38 38 (42) 3. Tteuttamaan edellä mainittuja tavitteita tukeva kknaisarkkitehtuuri Tavite ICT muutstuella autetaan kuntia suunnittelemaan ja kuvaamaan arkkitehtuuriaan ICT-muutstuki Ludaan hjeistus kunnille kknaisarkkitehtuurin suunnittelua ja käyttööntta varten muutksen yhteydessä ICT muutstuella autetaan kuntia hyödyntämään suunnittelussa lemassa levia linjauksia ja malleja. ICT muutstuella autetaan kuntia jalkauttamaan kknaisarkkitehtuuri saksi timintaa Ktaan yhteen muutksessa humiitavat vimassa levat linjaukset Autetaan kuntia hyödyntämään linjauksia muutksen suunnittelun ja tteutuksen yhteydessä Ludaan kunnille kknaisarkkitehtuurin hallintamallin käyttööntt tukeva hjeistus 4. Parantamaan tiethallinnn ja ICT -timinnan hjausta Tavite ICT muutstuella autetaan kuntia hjaamaan ja hallitsemaan muutksen tteutuksen eri vaiheita ja uuden timintamallin käyttööntta ICT muutstuella autetaan kuntia tteuttamaan / edistämään muutksessa tarvittavien yhteisten käytäntöjen ja ratkaisuiden tteutusta ICT muutstuki Ktaan kunnille muutksen suunnittelua varten nnistuneita prjekteja ja prjektikäytäntöjä malleiksi Mudstetaan salkkunäkymä kunta- ja palvelurakennemuutksen kknaistilanteesta sekä tarvittavat tilanteen seurantamekanismit 5. Tteuttamaan tietjärjestelmien yhteentimivuus muutksen vaatimuksia vastaavaksi Tavite ICT muutstuella autetaan kuntia kartittamaan tietjärjestelmien yhteentimivuuden tarpeet ICT muutstuella autetaan kuntia tietjärjestelmien yhteentimivuuden tteuttamisessa ICT -muutstuki Ludaan yhtenäinen malli kunnille nykytilan kartitukseen ja tavitetilan määrittelyyn jka tukee tietjärjestelmien yhteentimivuuden tteutusta Tuetaan kansallisia timenpiteitä tietjärjestelmien välisen tiednsiirrn kehittämiseksi (mm. rajapintatteutusten vakiinti PERAmääritysten avulla, tiednsiirrn vakiinti kansallisen palveluväylän avulla. Autetaan kuntia hankkimaan uudet tietjärjestelmät ja kehittämään lemassa levia järjestelmiä

39 Riskin tdennäköisyys Matala > 25 % Khtalainen % Krkea < 75 % 39 (42) vastaamaan yhteentimivuuden vaatimuksia. 6. Kehittämään IT palvelujen tutantrakenteita ja lumaan edellytykset kustannussäästöjen saamiselle perustiettekniikasta Tavite ICT muutstuella autetaan kuntia kartittamaan ja analysimaan perustiettekniikan tutantrakenteet ICT muutstuella autetaan kuntia suunnittelemaan perustiettekniikan tutantmallit kustannussäästöjen aikaansaamiseksi Timenpide Ludaan yhtenäinen malli kunnille ICT ympäristön kartitukseen ja perustiettekniikan tutantrakenteiden yhdistämisen arviintia varten Tuetaan kuntien alueellisia ja paikallisia (kuntien mistamia) tutant-rganisaatiita auttamaan kuntia muutksen tteutuksessa perustiettekniikkaa yhdistämällä 12. ICT muutstuen tteutuksen riskit Kunta- ja palvelurakennemuutksen tavitteenmukaiseen tteutukseen liittyvät riskit jakautuvat tuen tteutukseen liittyvän timintamallin sisältöön, tuen resursintiin sekä kuntien ja keskeisten sidsryhmien mukaan saamiseen kunta- ja palvelurakennemuutsten tteutukseen. Valmisteluhankkeen aikana ICT muutstuen riskiksi n tunnistettu myös useat erilaiset tavitteet jita muutstuen avulla pyritään tteuttamaan. I C T M U U T O S T U E N R I S K I T Vähäinen Khtalainen Vakava Vaikutus prjektiin (kustannus, aikataulu, laatu ) Kuva 34. ICT muutstuen tteutuksen keskeiset riskit

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1 (6) OHJE VM139:00/2013 30.4.2014 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1. Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -tuki Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot