Arctic Image

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015"

Transkriptio

1 Arctic Image

2 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA ARCTIC IMAGE

3 Vetvimaisuutta AV-tutannilla 2015 (mkr) Khderyhmä Sähköisen viestinnän ja infrmaatitekniikan palveluita ja sisältöjä tarjavat yritykset ja alan kulutusta järjestävät rganisaatit sekä niiden verkstt. Viestintä- ja media-alan palveluita hyödyntävät yritykset ja rganisaatit eri timialilta. Tavitteet Alueen av-yritysten kiinnstuksen ja mahdllisuuksien selvittäminen timintaympäristön analyysi (alueellinen infra AV-alan näkökulmasta, freelancerit, valmistuvat piskelijat), swt ja kehittämisptentiaali, alueen yritysten saamisen kartitus suhteessa av-tutantjen arvketjuun, Yhteistyöptentiaali aluemarkkininnin, matkailu- ja palvelutimialjen kanssa, alueen kulttuuri-identiteetin/histrian, tapahtumien ja muu alueen imagmarkkininnin kannalta humin tettavan ptentiaalin kartittaminen. Business Oulun krdinimaan Arctic Image -Interreg-hankkeeseen tarvittavan aineistn tuttaminen ja kerääminen

4 Arctic Image-hankkeen tavitteena n luda Keski-Phjanmaalle kehittää alueen palveluverksta matkailun ja av-tutantjen näkökulmasta uutta vetvimaa näkyvyyttä vahvistaa av-alan yritysten verkstitumista Keski-Phjanmaan kunnat pääsevät mukaan kansainväliseen verkstn ja vivat hyödyntää Phjis-Phjanmaalla ja Phjiskaltilla saavutettua saamista Kmissitiminnan käynnistämisessä Markkininnissa AV-timialan kehittämisessä. Maakunnat eivät le pystyneet hyödyntämään sisältöliiketiminnan tumaa näkyvyyttä massa imagmarkkininnissaan Tämä timinta spii erinmaisesti myös kulutusyhtymän tavitteisiin.

5 Khderyhmät AV-alalla timivat pk-yritykset hankealueella Matkailu- ja tukipalveluja tarjavat yritykset hankealueella Htellit Ohjelmapalveluyritykset Ravintlat Rakennusalan yritykset Autvukraamt Vaatetusalan yritykset Aluemarkkininnista ja matkailumarkkininnista vastaavat taht Matkailuyhdistykset Kunnat maakuntaliitt.

6 Tavitteet Laajentaa rajat ylittävä yhteistyöverkst AVtimialan ulkpulelle (matkailutimiala / aluemarkkininti / vientitimialat hanke-alueella). Kehitetään timintamalli, jlla AV-sisältöjen kautta vidaan tteuttaa kustannustehkkaasti alueen kuntien tai visitrganisaatiiden imagmarkkinintia sana aluemarkkininnin timenpiteitä Hankkeen avulla tarjamme alueellisille yrityksille mahdllisuuden kehittää uusia markkinintitapja ja kanavia (timialariippumattmasti) yritysten mille, strategisesti merkittäville vientimarkkinille Lisätään sekä AV-timialan että matkailutimialan saamista yhteistyömalleista ja mahdllisuuksista

7 Tavitteet Nstaa alueen tunnettuutta paitsi Phjiskaltilla, myös glbaalisti, kunkin alueen markkininnin tarpeisiin vastaten. Hankealueen man, alueellisen identiteetin vahvistaminen: mien alueellisten vimavarjen, saamisen, alueelta alkunsa saaneiden menestystariniden (liiketiminnan, uusien innvaatiiden, kulttuurin tai tapahtumien) markkininti uudella tavalla Hankkeessa lisätään hankealueen (Lappi, Oulu, Killismaa, Kainuu, Keskiphjanmaa, Trms Fylke, Nrdland) näkyvyyttä pitkäkestisesti ja kustannustehkkaasti valituissa khdemarkkinissa Mahdllistaa uusien liiketimintamahdllisuuksien syntymistä (esim. AVsisältöön phjautuvien matkailututteiden kehittäminen)

8 Tavitteet Edesautetaan AV-timialan vientituljen kasvua Hankealueella tutettavien ja alueelle tulevien tutantjen määrän eli tutantvlyymin kasvattaminen AV-timialan työpaikkjen määrän lisääminen Kerrannaisvaikutuksena matkailutimialan kehittyminen (yöpymisten määrän kasvaminen, palvelustjen määrän kasvaminen AV-tutantjen vaikutuksesta) Edesautetaan uusien sisältötutantyritysten syntymistä ja vientituljen kertymistä

9 Timenpiteet Tteutetaan yhteistutantja phjismaisesti. Osa AV-sisällöistä tteutetaan rajat ylittävänä yhteistutantna, jllin samasta tutannsta saa hyötyä matkailutimijat niin Nrjassa, kuin Sumessakin.

10 Timenpiteet Tteutetaan av-tutannille suunnattu Keski- Phjanmaan respnsiivinen tutantpasverkkpalvelu. Lkaatipankki Verkkpalvelu kkaa alueemme tutantja tukevia palveluja (ravintla ja catering, majitus, kirjallisuus, markkinintiviestintä, matkailu, pelit, arkkitehtuuri, rakennustellisuus, käsityö, TV, musiikki, tanssi, teatteri ja sirkus, animaati). Tteutetaan alueellinen prductin guide Saadaan käyttökkemukset palvelusta ja mahdlliset jatkkehitystarpeet tutantjen edistämiseksi alueella. Verkkpalvelu linkitetään saksi Phjis-Sumen elkuvakmissin sivusta

11 Timenpiteet Ludaan etäyhteysmahdllisuuksia tutantjen tietliikennettä varten mm. erittäin hyvä kuvanlaadun siirt. Alueellisen valkuituverkn kautta.

12 Timenpiteet Järjestetään tiedtus-, seminaari- ja kulutustilaisuuksia yhdessä muiden hanketteuttajien kanssa Cannes, Phjismaiset, ktimaiset, alueelliset

13 Arctic Image Näkökulmat Matkailu - Laajempi sallisuus tutannn eri vaiheissa AV-ala - Phjismaiset yhteistutannt - Yritysyhteistyö AVtutant Aluemarkkinnti - Alueelliset sisällöt tutannissa Timialat ylittävä yhteistyö - B t B- markkinintia avtutannilla

14

15 Nyrkkeilijä-elkuvan arviidut välittömät vaikutukset Nyrkkeilijä-elkuvan stpalvelut Selite yhteensä Järjestäjän palkkaus alueelta 1kk tai stpalveluna Rakennusmiehiä viikksi Hääkhtauksen rukarekvisiitta/tarjilu Avustajien palkkit/harrastajateatterit Näyttelijät Kuvauspaikkavukrat Majitukset kuvausryhmä Autnvukraukset Catering kuvausryhmälle Lavastusmateriaalit Työryhmän kkpäivärahat Pelimanniyhtyeen palkki Näiden lisäksi elkuvan äänisuunnittelun tteuttaa kkklalainen H5 film sund Elkuvan ennakkmarkkinintimateriaalia n tteuttanut Mediakeskus LIME

16 Tulkset Tunnettuuden kasvu Keski-Phjanmaan näkyvyys ja tunnettuus paranee valituissa khdemarkkinissa halutulla tavalla. Phjisten alueiden yhteistyön tunnettuus tukee alueelle sijittuvia investinteja ja rajat ylittävää yhteistyötä Saadaan käytännön kkemusta, timintamalleja ja mitattavissa levia tulksia uuden tyyppiseen aluemarkkinintiin ja/tai AV-sisältöjen kanssa tteutettavaan yritysyhteistyöhön Psitiivinen vaikutus matkailun kehittymiseen ja alueen vetvimaisuuden lisääntyminen: yöpymisten lisääntyminen niiltä markkinilta, jihin Arctic Image hankkeen aikana n tteutettu näkyvyysyhteistyötä Alueellisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen: hankealueella tunnetaan paremmin alueella tutettuja AV-sisältöjä.

17 Tulkset Aluetaludelliset vaikutukset Kasvatetaan tutantvlyymia alueella tukemalla alueen yritysten tutantjen rahitusvalmiutta ja vientiä, tisaalta tudaan alueelle matkailun tai markkininnin näkökulmasta merkittäviä hankkeita, jilla myös alueella työllistävä vaikutus Hankkeessa tuetaan alueen yritysten vientitavitteiden saavuttamista (timialan liikevaihdn kasvu ja uudet työpaikat) Hankkeessa tuetaan alueen palvelu- ja matkailuyritysten myyntiä (timialan liikevaihdn kasvu ja uudet työpaikat) matkailutimialan yritykset saavat haluamiltaan markkinilta sellaista näkyvyyttä, jihin heillä ei mien resurssien puitteissa lisi mahdllisuutta.

18 Tulkset AV-timialan ja matkailun sekä aluemarkkininnin tiivistynyt yhteistyö Selkeät prsessit ja timintamalli, miten AV-timialaa ja alueella tteutuvia tutantja vidaan hyödyntää alueen markkininnissa ja matkailun kehittämisessä. Hankepartnereille ja hankkeen khderyhmälle kertynyt saamista ja valmiutta timia yhteistyössä ja mlempia sapulia hyödyttävällä ja kustannustehkkaalla tavalla.

19 Tulkset Rajat ylittävä yhteistyö Hankepartnereiden välinen ja laajemmin alueyhteistyö Phjiskaltilla n tiivistä ja edesauttaa yhteisissä vientipnnisteluissa. Matkailutimialalle n syntynyt rajat ylittäviä, uusia tutteita, jilla tavitellaan matkustajavlyymin kasvattamista uusilta markkinilta. Hankepartnereiden välinen yhteistyö ja arktisten alueiden ptentiaali n tunnistettu myös kansallisesti ja yhteistyötä edistetään myös ministeriöiden tai kansallisten timijiden (Visit Finland, Visit Nrway, Visit weden, Sumen elkuvasäätiö, Nrwegian Film institut, Swedish Film Institut) tuella. Kansallisten insentiivijärjestelmien hyöty arktisille ja harvaan asutuille alueille n ymmärretty ja strategia, aikataulu ja timintasuunnitelma järjestelmien lumiseksi n lemassa.

20 Hallint Hankkeen päähakija ja hallinnija Sumessa n BusinessOulu ja partnereita vat Naturplis / Kuusam Kainuun ammattipist KAO / Kajaani Keskiphjanmaan kulutuskuntayhtymä KPEDU / Kkkla FilmCamp / Trms Fylke. Hankkeen kknaisbudjetti 1,2 milj. Kukin partneri vastaa man alueensa rahituksesta ja mahdllisesti tarvittavista vastinrahituksen hakuprsesseista. Phjis-Phjanmaan liitt timii hankkeessa rahittajana ja partnerina (Med Aktör), erityisesti insentiivin valmistelun ja kmissitiminnan rganisintiin alueella Arctic Image- hankkeen jälkeen liittyvissä timinnissa.

21 Hallint Jkaisen hankepartnerin prjektipäällikkö sallistuu yhdessä hankkeen päähakijan kanssa hankkeen timenpiteiden suunnitteluun tteutukseen raprtintiin (timenpiteet, taludellinen raprtinti, maksatukset), viestintään alueellisesti että yhteisesti (kti- ja kv-markkinille). Hankkeessa tehtävät hankinnat kilpailutetaan yhteisesti mikäli mahdllista ja hyödynnetään kunkin taustarganisaatin itselleen kilpailuttamia palveluita alueellisesti, mikäli se n mahdllista

22 Arctic Image (Interreg) Budjetti / Keski-Phjanmaa TOTEUTUSAIKA TOTEUTUSALUE Keski-Phjanmaa, Phjis-Phjanmaa, Phjis-Rutsi, Phjis-Nrja RAHOITUSMALLI KESKI-POHJANMAA Kknaisbudjetti 100 % Interreg IVA Nrd 55 % Julkinen rahitus KP 40 % Yksityinen rahitus 5 % KUSTANNUKSET Kknaiskustannukset Palkat Flat rate 15 % palkista Ostpalvelut, kne- ja laitehankinnat, muut

23 Arctic Image (interreg) kustannusarvi & rahitus-suunnitelma Keski-Phjanmaa kuntarahasuus KUSTANNUSARVIO Arctic Image - Keski-Phjanmaa Yhteensä Palkkakustannukset Ostpalvelut Flat rate 15% palkkakustanuksista Matkat ja majitus Muut kulut Cmpanies incme Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA Arctic Image - Keski-Phjanmaa Yhteensä Interreg IVA Nrd 55,00 % Aluerahitus / Keski-Phjanmaa Ksek 14,50 % Kpedu 20,00 % Kaustisen seutukunta 5,50 % Yritysten rahitussuus 5,00 % ,00 %

24 Mahdllisuudet alueelle Mittava panstus Aluemarkkinintiin Valtakunnalliseen ja phjismaiseen verkstitumiseen Osaamiseen Työllisyysmarkkiniden kehittämiseen Kehitetään mahdllisuuksia tuttaa alueellisia sisältöjä av-tutantihin Uusien yritysten mahdllinen määrä 4 ja uusien työpaikkjen määrä nin 7. Oulussa kmissitiminta alitti 2 yrityksellä. Nyt alueella n. 30 eri av-alan yritykstä

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS 23.3.2012 Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus,

Lisätiedot