4. Word pikanäppäimiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Word pikanäppäimiä"

Transkriptio

1 4. Word pikanäppäimiä Tekstikohdistimen siirtäminen Yksi merkki vasemmalle... VASEN NUOLI Yksi merkki oikealle... OIKEA NUOLI Yksi sana vasemmalle... CTRL+VASEN NUOLI Yksi sana oikealle... CTRL+OIKEA NUOLI Yksi kappale ylöspäin... CTRL+NUOLI YLÖS Yksi kappale alaspäin... CTRL+NUOLI ALAS Yksi rivi ylöspäin... NUOLI YLÖS Yksi rivi alaspäin...nuoli ALAS Rivin loppuun... END Rivin alkuun... HOME Näytöllinen ylöspäin... PAGE UP Näytöllinen alaspäin... PAGE DOWN Seuraavan sivun alkuun... CTRL+PAGE DOWN Edellisen sivun alkuun... CTRL+PAGE UP Asiakirjan loppuun... CTRL+END Asiakirjan alkuun... CTRL+HOME Edelliseen muokkauskohtaan tai kohdistimen sijaintipaikkaan asiakirja viimeksi suljettaessa... VAIHTO+F5 Tekstin valinta Koko asiakirja... CTRL+A Alueen valinta... NAPSAUTUS ALUSSA + VAIHTO + NAPSAUTUS LOPUSSA Yksi merkki oikealle... VAIHTO+OIKEA NUOLI Yksi merkki vasemmalle... VAIHTO+VASEN NUOLI Sana oikealle... CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI Sana vasemmalle... CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI Rivin loppuun... VAIHTO+END Rivin alkuun... VAIHTO+HOME Yksi rivi ylöspäin... VAIHTO+NUOLI ALAS Yksi rivi alaspäin... VAIHTO+NUOLI YLÖS Kappaleen loppuun... CTRL+VAIHTO+NUOLI ALAS Kappaleen alkuun... CTRL+VAIHTO+NUOLI YLÖS Näytöllinen alaspäin... VAIHTO+PAGE DOWN Näytöllinen ylöspäin... VAIHTO+PAGE UP Asiakirjan alkuun... CTRL+VAIHTO+HOME Asiakirjan loppuun... CTRL+VAIHTO+END Kun painat F8, mikä tahansa kohdistimen siirtokomento valitsee tekstiä. Tilarivillä näkyy merkintä LAAJ (EXT) Tila kumotaan painamalla ESC. Merkkimuotoilu (valitse ensin muotoiltava alue) Lihavointi... CTRL+B Alleviivaus... CTRL+U Kursivointi... CTRL+I Kirjaintason VAIHTO... VAIHTO+F3 Muuttaa kaikki kirjaimet isoiksi... CTRL+VAIHTO+A Kaksoisalleviivaus... CTRL+VAIHTO+D Kapiteelikirjaimet... CTRL+VAIHTO+K Alaindeksi... CTRL+PLUS Yläindeksi... CTRL+VAIHTO+PLUS Poistaa merkkimuotoilut, myös tyylin... CTRL+VÄLILYÖNTI Muotoilun kopiointi (muotoilusivellin)... CTRL+VAIHTO+C Muotoilun liittäminen... CTRL+VAIHTO+V Fonttikoon suurentaminen... CTRL+VAIHTO+> Fonttikoon pienentäminen... CTRL+> Funktionäppäimet F1... Avaa Office-avustajan tai Ohje-ikkunan F2... Siirtää tekstin tai grafiikkaa... (valitse kohde, paina F2, siirrä kohdistin ja paina ENTER) F3... Lisää automaattisen tekstin F4... Toistaa edellisen toiminnon F5... Muokkaa/Siirry F6... Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen F7... Työkalut/Kieliasun tarkistus F8... Laajentaa valintaa F9... Päivittää valitut kentät F10... Aktivoi valikkorivin F11... Siirtyy seuraavaan kenttään F12... Tiedosto Tallenna nimellä Leikkaa, kopioi, liitä Kopioi... CTRL+C Hiirellä kohdetta vetämällä kopiointi... Vedä hiirellä CTRL pohjassa Hiirellä kohdetta vetämällä siirto...vedä hiirellä kohde uuteen paikkaan Leikkaa... CTRL+X Liitä... CTRL+V Kappalemuotoiluja Suurentaa kappaleen sisennystä (oletussarkaimen verran)... CTRL+M Pienentää kappaleen sisennystä... CTRL+VAIHTO+M Suurentaa riippuvaa sisennystä (oletussarkaimen verran)... CTRL+T Pienentää riippuvaa sisennystä... CTRL+VAIHTO+T Riviväli 1... CTRL+1 Riviväli 2... CTRL+2 Riviväli 1,5... CTRL+5 Kappaleväli 12 pt... CTRL+0 (nolla) Kappaleen keskitys... CTRL+E Molempien reunojen tasaus... CTRL+J Tasaus vasemmalle... CTRL+L Tasaus oikealle...ctrl+r Normaali-tyyli... CTRL+VAIHTO+N Kappalemuotoilun poistaminen (tyyli jää voimaan)... CTRL+Q Otsikko 1 -tyyli... ALT+1 Otsikko 2 -tyyli... ALT+2 Otsikko 3 -tyyli... ALT+ 3 Merkitty luettelo -tyyli... CTRL+VAIHTO+L Ohjelmaikkunan ja asiakirjan käsittely Tallennus... CTRL+S Tulostaminen (avaa valintaikkunan)... CTRL+P Tiedoston sulkeminen... CTRL+F4 Tiedoston avaus... CTRL+O Uusi asiakirja... CTRL+N Edellisen toiminnon kumoaminen... CTRL+Z Edellisen toiminnon toistaminen... CTRL+Y Muotoilumerkkien näyttäminen/piilottaminen... CTRL+VAIHTO+8 Siirtyminen avoimesta asiakirjasta toiseen... CTRL+F6 Ohjelman lopetus... ALT+F4 Asiakirjan sulkeminen... CTRL+F4 Word-ikkunan koon muutos... ALT+F5 Word-ikkunan palautus enimmäiskokoon... ALT+F10 Normaalinäkymä... ALT+CTRL+N Asettelunäkymä... ALT+CTRL+P Tulostuksen esikatselunäkymä/sen sulkeminen... ALT+CTRL+I Erikoismerkkejä ja -toimintoja Rivinvaihto ilman kappaleenvaihtoa... VAIHTO+ENTER Sivunvaihto... CTRL+ENTER Palstanvaihto... CTRL+VAIHTO+ENTER Tavutusvihje... CTRL+YHDYSMERKKI Sitova yhdysmerkki... CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI Sitova välilyönti... CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI Euron merkki... ALTGR+5 Copyright ( )... ALTGR+C Rekisteröity tavaramerkki ( )... ALTGR+R Tavaramerkki ( )... ALTGR+T Kolme pistettä... ALTGR+PISTE AltGr voi korvata... CTRL+ALT Taulukossa liikkuminen Seuraavaan soluun... SARKAIN Uusi rivi... SARKAIN (taulukon viimeisessä solussa) Edelliseen soluun... VAIHTO+SARKAIN Rivin ensimmäiseen soluun... ALT+HOME Sarakkeen ylimmäiseen soluun... ALT+PAGE Up Rivin viimeiseen soluun... ALT+END Sarakkeen alimmaiseen soluun... ALT+PAGE DOWN Uusi kappale soluun... ENTER Sarkainkohtaan siirtyminen... CTRL+SARKAIN Word-harjoitukset_hbc.doc 5(40)

2 17. Taulukko-harjoitus Tee taulukko-työkalun avulla alla oleva lukujärjestys. Muotoile yksi viikko ensin valmiiksi, kopioi siitä muut viikot. Lopuksi tee tarvittavat muutokset teksteihin. Tallenna harjoituskansioon nimellä LUKUJÄRJESTYS.DOC Lukujärjestys Viikko Lukujärjestys Viikko Lukujärjestys Viikko Lukujärjestys Viikko Word-harjoitukset_hbc.doc 19(40)

3 18. Sarkainten asettaminen ja muotoilu Aloita uusi tyhjä asiakirja. Lisää seuraavat sarkaimet ohjeitten mukaan hiirellä viivaimen päällä napsauttaen. 1. Sarkain-tyyppi valitaan hiirellä napsutellen 2. Sarkain asetetaan paikalleen napsauttamalla hiirellä viivaimella 3 cm vasen 7 cm kesk. 12 cm desimaali 16,5 cm oikea Tämä Keskelle 1,001 Oikealle teksti on tasattu 10000,0 tasattu on tasattu teksti 99,99 on tämä vasemmalle täällä 100 täällä Vaihda riviä käyttäen pakotettua rivinvaihtoa <Vaihto + Enter>, näin neljä ensimmäistä riviä ovat samaa kappaletta. Huomaa: rivi ei saa koskaan vaihtua sarkain-näppäintä painamalla. Siirrä kohdistin edellä kirjoitetun loppuun ja aloita uusi kappale painamalla enteriä. Muotoile nyt uuden kappaleen sarkainkohtiin täytemerkit seuraavasti (komento Muotoile Sarkaimet): 3 cm vasen 7 cm kesk. 12 cm desimaali 16,5 cm oikea ei täytemerkkiä täytemerkki nro 2 täytemerkki nro 3 täytemerkki nro 4 Kirjoita riville alla näkyvät merkit. Täytemerkit ilmestyvät kun siirryt sarkaimella ko. sarkainkohtaan. Tämä Keskelle 1,001 Oikealle teksti on tasattu 10000,0 tasattu on tasattu teksti 99,99 on tämä vasemmalle täällä $ \ Sarkaimen paikkaa voi muuttaa vetämällä hiirellä sarkain uuteen paikkaan viivaimella. Napsauta ensimmäisen kappaleen päällä ja muuta sarkain 3 cm 1 cm. Tämä Keskelle 1,001 Oikealle teksti on tasattu 10000,0 tasattu on tasattu teksti 99,99 on tämä vasemmalle täällä $ \ Sarkain-muotoilun voi sipaista toiseen kappaleeseen muotoilu-siveltimellä (vakiotyökalurivin -työkalu). Tallenna valmis asiakirja harjoituskansioon nimellä SARKAIN.DOC Word-harjoitukset_hbc.doc 20(40)

4 24. Luettelomerkit ja numerointi Avaa harjoitushakemistosta asiakirja APU.DOC. Lisää haluttuun kohtaan luettelomerkit. Sisennä luettelo. Tallenna harjoituskansioon uudella nimellä APU LUETTELOMERKEILLÄ.DOC Käytä muotoilurivin työkaluja: numerointi, luettelomerkit, pienennä ja suurenna sisennystä Luettelomerkein OIKEA JÄRJESTYS Onnettomuudessa, jossa on loukkaantunut useita henkilöitä, on tärkeätä tietää, kuka tarvitsee apua ensimmäisenä. Jos henkilöllä on useita vammoja, on ensin huolehdittava hengityksestä, sydämen toiminnasta ja tyrehdytettävä suuret verenvuodot. Vältä lisävahinkoja ja suorita toimenpiteitä seuraavassa järjestyksessä: Tarkista, että hengitys ja sydän toimivat tai ryhdy elvytykseen Tyrehdytä verenvuodot Sido haavat ja palovammat Lastoita murtumat Ehkäise shokkitila Huom! Ennen kuin menet onnettomuuspaikalle, varmista, että et itse joudu alttiiksi samalle onnettomuusmahdollisuudelle. Muuta sitten luettelomerkit numeroinniksi. Lisää luettelon kolmanneksi kohdaksi "Hälytä apua" (uuden rivin luetteloon saa enterillä). Lisää huomautuksen alapuolelle seitsemäs luettelokohta. Sisennä luettelo. Tallenna harjoituskansioon uudella nimellä APU NUMEROILLA.DOC Numeroin OIKEA JÄRJESTYS Onnettomuudessa, jossa on loukkaantunut useita henkilöitä, on tärkeätä tietää, kuka tarvitsee apua ensimmäisenä. Jos henkilöllä on useita vammoja, on ensin huolehdittava hengityksestä, sydämen toiminnasta ja tyrehdytettävä suuret verenvuodot. Vältä lisävahinkoja ja suorita toimenpiteitä seuraavassa järjestyksessä: 1. Tarkista, että hengitys ja sydän toimivat tai ryhdy elvytykseen 2. Tyrehdytä verenvuodot 3. Hälytä apua 4. Sido haavat ja palovammat 5. Lastoita murtumat 6. Ehkäise shokkitila Huom! Ennen kuin menet onnettomuuspaikalle, varmista, että et itse joudu alttiiksi samalle onnettomuusmahdollisuudelle. 7. Seuraava luettelokohta Numeroinnin jatkaminen: Napsauta hiiren oikealla ja valitse Jatka numerointia Word-harjoitukset_hbc.doc 24(40)

5 25. Kotitehtävä 1 Aloita uusi asiakirja. 1. Aseta sarkaimet kohtiin 2 cm (keskitetty) ja 4 cm (vasen) 2. Muuta otsikon fontin kooksi 16 ja lihavoi sekä alleviivaa se 3. Tee numerointi muotoilutyökalurivin numerointi-työkalulla 4. Sisennä numeroitu kohta 5. Numerokohtien väliin saa pienen välin 5.1. Valitse alue 5.2. Muotoile Kappale 5.3. Muutetaan kappalemuotoilua Välistys kappaleen jälkeen 6 pt 6. Lisää aiheeseen sopiva ClipArt-kuva 7. Oikolue teksti 8. Tallenna valmis asiakirja nimellä PÄÄRYNÄ.DOC Päärynätorttu 3-4 kypsää päärynää 2 dl vehnäjauhoja 1,5 dl tomusokeria 0,5 tl kardemummaa 1 tl vanilliinisokeria 1 tl leivinjauhetta 3 munaa 70 g sulatettua margariinia 3 rkl maitoa Pinnalle: tomusokeria 1. Kuori päärynät, poista siemenkodat ja paloittele pieniksi palasiksi. Levitä päärynäviipaleet pohjalle 2. Sekoita kuivat aineet kulhossa. 3. Lisää munat, sulatettu ja jäähtynyt margariini sekä maito. Sekoita taikina tasaiseksi. 4. Kaada taikina päärynäpalasien pinnalle. 5. Aseta vuoka uunin alaosaan. Kypsennä torttua 200 asteessa noin 30 minuuttia. Word-harjoitukset_hbc.doc 25(40)

6 26. Kotitehtävä 2 Aloita uusi asiakirja. Tee alla näkyvä kutsukortti. keskitä otsikko sivun keskelle käytä viivojen piirtämiseen sarkaimia täytemerkeillä sakset-merkin saa lisättyä Lisää Merkki Windings-fontti sisennä teksti (otsikkoa lukuun ottamatta) kopio yhdelle sivulle 2-3 kutsua tallenna valmis asiakirja nimellä KUTSU.DOC KUTSU Tervetuloa henkilökuntajuhlaan! Paikka: Ruokasali Aika: Perjantaina klo Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina. Lähetä lappu Mialle! Nimi: Osasto: Tulee/Ei tule: Word-harjoitukset_hbc.doc 26(40)