HANKINNASTA MAKSUUN -PROSESSI SUJUVOITUU Välitulokset ja haasteet. Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö Valtiokonttori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINNASTA MAKSUUN -PROSESSI SUJUVOITUU Välitulokset ja haasteet. Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö Valtiokonttori"

Transkriptio

1 HANKINNASTA MAKSUUN -PROSESSI SUJUVOITUU Välitulokset ja haasteet Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö Valtiokonttori

2 HAMA hankkeen tausta ja tavoitteet Tausta Taha 2020 strategiatyö Menojen käsittely pääprosessiin sitoutuu eniten resursseja valtion taloushallinnossa (Htv- ja tuottavuuskysely 2012) Tilhan käyttöaste (3-5 %) ja laskujen automaattinen täsmäytyminen (1 %) eivät ole tavoitetasolla Sähköistämistä ja automatisointia voidaan kehittää edelleen (mm. tiliöinnit) Tiedostetut tarpeet Tilhan käytön laajentaminen kirjanpitoyksiköissä, edellyttäen muun muassa: Tilattavat tuotteet määritetty Automaattinen täsmäytys toimii Tuoteluettelot ja raportointi toimii Maksuaikakorttihankintojen yhtenäistäminen Rondon sopimuskohdistustoiminnallisuus toiminnassa Rondon tiliöintikoodi toiminnassa Perustietojen ylläpidon, maksuunpanon ja menotiliotteiden käsittelyn sujuvoittaminen Tavoitteet Prosessien sujuvoittaminen > vaikuttavuus (, htv) Toimintamallin muutoksen määrittely ja toteutus Kirjanpitoyksiköt toteuttavat hankinnasta maksuun prosessialuetta yhteistä prosessia, palvelukeskusta ja välineitä hyödyntäen Tulosten perusteella esitys Tilhaa ja Rondoa koskevista kehitystarpeista ja jatkotoimista

3 Kehittämishankkeen viitekehys ja organisointi Strateginen ohjausryhmä Rondo ITpalvelut Hankintatoimen neuvottelukunta Strategiakehitysryhmä Operatiivinen ohjausryhmä Tilha ITpalvelut Tilha asiakastyöryhmä Hankinnasta maksuun tilannepalaverit Hankintojen Vaiheet tekeminen Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Kirjanpitoyksikkökohtaiset kehittämistoimet Hanke tuki KPY 1 KPY 2 KPY 3 KPY 4 KPY 5 KPY 6 KPY 7 KPY 8 Palkeet palvelutuotanto Kieku -hanke

4 HAMA hankkeeseen osallistuvien kirjanpitoyksiköiden ja konsernitoimijoiden jäsenet hankkeen strategisessa ohjausryhmässä Etelä-Savon Ely- keskus Ilmatieteenlaitos Maanmittauslaitos Puolustushallinnon rakennuslaitos Rikosseuraamuslaitos Tullihallitus Ulkoasiainministeriö Valtiokonttori Valtiovarainministeriö Verohallinto Hansel Palkeet Tuija Rantanen Eija Pursiainen Matti Hyytinen Jaana Koivurinne Eija-Riitta Nelin Pekka Pylkkänen Risto Hakoila Maritta Fromholtz Juha Halonen, Jukka Nummikoski Mia Räikkönen Susanna Närvänen Helena Lappalainen

5 HAMA hankkeen tiekartta 2014 Strateginen ohjausryhmä Operatiivinen ohjausryhmä Hankintojen tekeminen Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Hankinnasta maksuun -kehittämisohjelma 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Väliraportti Loppuraportti

6 Hankinnasta maksuun -prosessi Hankinnasta maksuun -prosessi Hankintojen suunnittelu - pääprosessi Hankintojen tekeminen - pääprosessi Menojen käsittely - pääprosessi Hankintakohtainen suunnittelu Kilpailutus ja sopimuksenhallinta Tuotetietojen ylläpito Tilaaminen Ostolaskun ja tilauksen täsmääminen Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Hankintojen seuranta ja kehittäminen Menotiliotteiden käsittely Menojen käsittelyn kaudenvaihde

7 Hankintojen tekeminen -pääprosessi

8 Tilauksellisten laskujen määrissä ja automaattisen täsmäytymisen asteissa vaihtelua hallinnonaloittain Tilauksellisten laskujen määrä hallinnonaloittain sekä tilauksellisten laskujen automaattisen täsmäytyksen osuus (2013 tilanne) % 44% 60% 50% % kpl % 29% 36% 28% 24% 29% 30% 20% % % % % VM EK VNK UM OM SM PLM OKM MMM LVM TEM STM YM Tilaukselliset laskut, kpl Automaattisesti kohdistuneet tilaukselliset laskut, % 10% 0% Tiedot perustuvat Palkeiden tilastoon eli ne kattavan vain PK asiakkaana olevat kirjanpitoyksiköt. Tilaukselliseksi laskuksi on tilastossa määritetty ne laskut, joilta löytyy Tilha-tilausnumero. PLM hallinnonalalla Puolustusvoimilla käytössä oma tilaustenhallintasovellus, ei siis Tilha

9 Hankintojen tekeminen -pääprosessin haasteita Hankintojen tekeminen -pääprosessi Tuotetietojen ylläpito Tilaaminen Ostolaskujen ja tilauksen täsmääminen Hankintojen seuranta ja kehittäminen Hankintojen tekemisen menettelyt ja organisointi vaihtelevat virastoittain ei yhtä yhtenäistä toimintatapaa vaikuttaa yhteiseen kehittämiseen Keskeisinä haasteina lisäksi: - Vaihtoehtoisten tilausmenettelyiden käytön pelisäännöt määrittelemättä (Tilha vs. maksuaikakorttihankinnat) - Tilaustenhallintasovelluksen (Tilha) käytettävyys nykyinen käyttöaste ei riittävä Tuotetietojen ylläpito, tuotekatalogit, punch outit, vapaatekstitilaukset Ostolaskujen ja tilauksen täsmääminen (sis. ostolaskun sisältämät tiedot) Raportoinnin kehittäminen huomioiden sekä konserni että virastotason tietotarpeet

10 Hankintojen tekeminen haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 1/4 Hankintojen tekeminen -pääprosessi Tuotetietojen ylläpito Tilaaminen Ostolaskujen ja tilauksen täsmääminen Hankintojen seuranta ja kehittäminen Tavoite: toimivat ja helppokäyttöiset tuoteluettelot käyttöohjeineen Onnistumisen edellytyksiä: Toimittaja pystyy tuottamaan teknisesti toimivan katalogienhallintaratkaisun (uusi katalogienhallintatyökalu Buyer Catalog Manager Kirjanpitoyksiköille) Saadaan pilotoitua uusi katalogienhallintaratkaisun Kirjanpitoyksiköille ja voidaan myöhemmin ottaa se käyttöön kaikille Kirjanpitoyksiköille Selkeät käyttöohjeet uuden katalogienhallintaratkaisun käyttöön ja uuden tuoteluettelon tuottamiseen Toimittajien aktivointi ja informointi uuden ratkaisun osalta (Hansel suhteessa puitesopimustoimittajiin)

11 Hankintojen tekeminen haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 2/4 Hankintojen tekeminen -pääprosessi Tuotetietojen ylläpito Tilaaminen Ostolaskujen ja tilauksen täsmääminen Hankintojen seuranta ja kehittäminen Tavoite: Tunnistettu ja ohjeistettu, mitä tuotteita ja paleluita hankitaan Tilhan avulla ja mitä maksuaikakorttia hyödyntäen. Prosessit on kuvattu. Onnistumisen edellytyksiä Maksuaikakortilla hankittavien tuotteiden, palveluiden ja kertahankintojen määrittäminen riittävän yhtenäisellä tavalla sekä selkeän ohjeistuksen laadinta. Maksuaikakorttilaskujen automaattisen käsittelyn kehittäminen. Tilhalla hankittavien tuotteiden ja palveluiden määrittäminen riittävän yhtenäisellä tavalla sekä selkeän ohjeistuksen laadinta. Kirjanpitoyksiköt osallistuvat palveluiden/tuotteiden määrittelytyöhön ja ottavat käyttöön uudet menettelyt palvelujen/tuotteiden hankinnassa Toimittajien informointi (Hansel suhteessa puitesopimustoimittajiin)

12 Hankintojen tekeminen haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 3/4 Hankintojen tekeminen -pääprosessi Tuotetietojen ylläpito Tilaaminen Ostolaskujen ja tilauksen täsmääminen Hankintojen seuranta ja kehittäminen Tavoite: Automaattisen täsmäytyksen tekniset esteet tunnistettu ja poistettu Rondon ja Tilhan osalta. Toimittajille ja kirjanpitoyksiköille on laadittu tarvittava ohjeistus. Onnistumisen edellytyksiä: Merkittävimmät täsmäytyksen esteet tunnistetaan ja niiden poistamiseen löydetään ratkaisut Tarvittavien sovellusten teknisiin toiminnallisuuksiin tehtävien muutosten toimivuus Kirjanpitoyksiköt ja toimittajat saavat selkeät ohjeet ja toimivat niiden mukaan Toimittajien informointi (Hansel suhteessa puitesopimustoimittajiin) Automaattisen täsmäytymisen kehityksen seuranta poikkeuksiin reagointi

13 Hankintojen tekeminen haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 4/4 Hankintojen tekeminen -pääprosessi Tuotetietojen ylläpito Tilaaminen Ostolaskujen ja tilauksen täsmääminen Hankintojen seuranta ja kehittäminen Tavoite: Toimiva raportointi, joka antaa selkeät tiedot sekä kirjanpitoyksikkö- että konsernitasolla hankintojen tehokasta ohjaamista ja seurantaa varten Onnistumisen edellytyksiä: Yhtenäisen raportointimenettelyn määrittäminen sekä kirjanpitoyksikkö että konsernitasolla Tarvittavien uusien teknisten ominaisuuksien testaus ja sujuva käyttöönotto Selkeä ohjeistus raportoinnin hyödyntämisen tueksi Kirjanpitoyksiköt ja ministeriöt ottavat käyttöön tarvitsemansa raportit

14 Menojen käsittely -pääprosessi

15 Menojen käsittely -pääprosessin painoarvo osana valtion taloushallintoa Valtionhallinnon skaalattu taha htv-määrät pääprosesseittain Kieku-valmistelu Kirjanpito Menojen käsittely Sisäinen laskenta Suunnitteluprosessi Tulojen käsittely /2011 Menojen käsittely sitoo yhä 40 % taloushallinnon resursseista vuonna 2010/2011. Vuosien 2008 ja 2010/2011 välillä htv-määrät ovat laskeneet menojen käsittelyssä (6 %, 58 htv) Htv-muutoksia on menojen käsittelyssä hyvä verrata myös tapahtumamäärien muutoksiin; vuosina /2011 on menojen käsittelyn tuottavuus kasvanut 6 %. Tietolähde: Taloushallintoselvitys 2003, Htv-kysely 2008 ja Htv- ja tuottavuuskysely 2010/ Käytetty htvkäsite: tehollinen henkilötyövuosi (n. 220 työpäivää)

16 Menojen käsittelyn tuottavuus valtionhallinnossa ja kehityspotentiaali suhteessa vertailuaineistoon Hallinnonalat yhteensä: Menojen käsittelyn tuottavuus Menojen käsittelyn tuottavuuden bench mark kpl/htv / BM - 25% BM - Mediaani BM - 75% Valtio Valtiohallinnon menojen käsittelyn tuottavuus kasvanut 6 % vuosina /2011 (htv-määrä vähentynyt 5,6 % ja tapahtumamäärät säilyneet entisellä tasolla) Tuottavuuden laskennassa on huomioitu sekä palvelukeskuksessa että kirjanpitoyksiköissä tehtävä työ. Kuntien ja yritysten muodostamaan vertailuaineistoon verrattaessa valtionhallinnon prosessille kohdennetusta työstä on huomioitu vain keskitetyn työn osuus (palvelukeskus, taloushallintoyksiköt). Tämän vuoksi vertailussa käytetty valtionhallinnon tuottavuusluku on eri. Vertailuaineistoon nähden valtiohallinnon tuottavuus jää jopa vertailuaineiston alakvartaalin alapuolelle

17 Lähtötilanne: Menojen käsittelyn tuottavuudessa kehityspotentiaalia, verkkolaskujen hyödyntäminen kehittynyt Menojen käsittelyn tuottavuuden bench mark 2% 10% % kpl/htv % Muut maksutositteet tai paperilaskut 0 BM - 25% BM - Mediaani BM - 75% Valtio Itellan skannauspalvelu Verkkolaskut Muu kanava (esim. subs. järj) Lähde: Htv- ja tuottavuuskysely (vuosi 2010/2011) Lähde: Palkeiden seuranta (vuosi 2013) tilasto kattaa vain palvelukeskuksen asiakkaana olevat kpy:t

18 Verkkolaskujen osuus ostolaskuista vuonna 2013 hallinnonaloittain Verkkolaskujen osuus % 100% 90% 80% 70% 60% 70% 63% 88% 63% 70% 68% 82% 60% 76% 79% 62% 72% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EK VM VNK UM OM SM PLM OKM MMM LVM TEM STM YM Verkkolaskujen %-osuus = aidot verkkolaskut kaikista laskuista (vrt. dia 14) Keskimäärin verkkolaskujen %-osuus oli 70 % vuonna 2013, kun laskennassa huomioidaan kaikki menotositteet eli myös laskujenvälityspalvelun ohi kulkeneet volyymit (dia 14) Tiedot perustuvat Palkeiden tilastoon eli ne kattavat PK-asiakkaina olevat kirjanpitoyksiköt (ei koko valtionhallinto)

19 Menojen käsittely -pääprosessin haasteita Menojen käsittely -pääprosessi Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Menojen käsittelyssä työn organisoinnin tavat vaihtelevat virastoittain (esim. PK hyödyntäminen, tehtävien keskitys virastossa) ei yhtä yhtenäistä toimintatapaa vaikuttaa yhteiseen kehittämiseen Keskeisinä haasteina lisäksi: - Menojen käsittely (ostolaskujen käsittely) sitoo työpanosta paljon, erityisesti kirjanpitoyksiköissä - Automaation hyödyntämisen lisääminen (verkkolaskut, sopimuskohdistus, tiliöinnin automaatio) - Ostolaskujen sisältötietojen yhtenäistäminen (yhteys myös pk-hyödyntämiseen)

20 Menojen käsittely haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 1/6 Menojen käsittely -pääprosessi Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Menojenkäsittelyn parhaat käytännöt Tavoite: Kertatoimittajien perustamiseen on tunnistettu, kuvattu ja ohjeistettu uusi toimintamalli. Ennakkoperintärekisteriotteeseen liittyvien toimintatapojen tarvittavat päivitykset tietojen ajantasaisuuden varmistamisen näkökulmasta. Onnistumisen edellytyksiä: Teknisesti toteutettavissa olevien ratkaisujen tunnistaminen ja uuden yhteisen toimintamallin kuvaaminen ja ohjeistaminen Uudet toimintamallit otetaan käyttöön palvelukeskuksessa (ja kirjanpitoyksiköissä)

21 Menojen käsittely haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 2/6 Menojen käsittely -pääprosessi Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Menojenkäsittelyn parhaat käytännöt Tavoite 1: Sopimuskohdistuksen piiriin kuuluvat hankinnat on määritetty ja toiminnallisuuden käyttöönotto on aikataulutettu. Sopimuskohdistustoiminnallisuuden toimivuus on varmistettu ja tarvittavat ohjeet laadittu. Onnistumisen edellytyksiä: Sopimuskohdistustoiminnallisuus on käytössä Kieku- ja Raindance-instansseissa Sopimuskohdistuksen piiriin kuuluvat hankinnat on määritelty ja sopimuskohdistuksen käyttöönotto on aikataulutettu kirjanpitoyksiköittäin Sopimuskohdistustoiminnallisuus on käytössä ELY:ssä vähintään sähkönsiirtosopimusten osalta sekä Evirassa ja Verohallinnossa Senaatin vuokralaskujen osalta Toimittajien aktivointi; kirjanpitoyksiköt ja Hansel (puitesopimustoimittajat)

22 Menojen käsittely haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 3/6 Menojen käsittely -pääprosessi Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Menojenkäsittelyn parhaat käytännöt Tavoite 2: Tiliöinnin automaation käyttöperiaatteiden määrittely sekä toiminnallisuuden käyttöönotto Rondossa. Laskujen sisältövaatimusten määrittely valtionhallinnon merkittävimmille toimittajille Onnistumisen edellytykset: Tekniikan käyttöönotto onnistuu Toimittajat sitoutuvat toimittamaan sovitun viitetiedon laskuilla

23 Menojen käsittely haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 4/6 Menojen käsittely -pääprosessi Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Menojenkäsittelyn parhaat käytännöt Tavoite: Maksatusaineisto lähetetään suoraan substanssireskontrista pankkiin mukaan lukien palkka-aineistot ja muut toistuvaissuoritukset. Onnistumisen edellytykset: Selvitys ja suunnitelma erillisen maksulupakäytännön poistamisesta (muutosehdotukset säädöksiin, prosessiin, ohjeisiin, järjestelmiin). Osapuolet (VM, VK, Palkeet, VTV, pankit) saavuttavat yhteisen käsityksen muutosten tarpeellisuudesta ja tarvittavat tekniset muutokset ovat toteutettavissa Päävälittäjäpankki osallistuu suunnitteluun ja hyväksyy menettelyn

24 Menojen käsittely haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 5/6 Menojen käsittely -pääprosessi Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Menojenkäsittelyn parhaat käytännöt Tavoite: Menotiliotteen tapahtumien 95 prosenttinen automaattinen tiliöinti Onnistumisen edellytyksiä: Nykytilan kuvaaminen ja tavoitetilan määrittely onnistuu siten, että parhaat käytännöt tunnistetaan, ja että järjestelmiin (maksuliikesovellukset) voidaan tehdä tarvittavat muutokset yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa Sidosryhmät osallistuvat suunnitteluun

25 Menojen käsittely haasteiden ratkaiseminen osana HAMA-hanketta 6/6 Menojen käsittely -pääprosessi Perustietojen ylläpito Menotositteiden käsittely Maksuunpano Menotiliotteiden käsittely Menojenkäsittelyn parhaat käytännöt Keskitytään ostolaskujen käsittelyyn Hyödynnetään HAMA-hankkeen muista vaiheista saatavia määrityksiä Tilhan parhaat käytännöt & Tilhan kautta tilattavat tuotteet/palvelut Maksuaikakorttihankintojen piiriin kuuluvat hankinnat, näiden kuittien ja laskujen käsittely Sopimuskohdistustoiminnallisuus (mm. vuokrat, sähkönsiirto) Tiliöintikoodi (koodi/viite, joka laukaisee automaattisesti tiliöinnin) Otetaan huomioon edellisten lisäksi muita näkökulmia Vuoden lopulla kuvattuna (ja ohjeistettuna) parhaat käytännöt

26 Rajauksia & sisällöstä Keskitytään ostolaskujen käsittelyyn Hyödynnetään HAMA-hankkeen muista vaiheista saatavia määrityksiä Tilhan parhaat käytännöt & Tilhan kautta tilattavat tuotteet/palvelut - Maksuaikakorttihankintojen piiriin kuuluvat hankinnat, näiden kuittien ja laskujen käsittely - Sopimuskohdistustoiminnallisuus (mm. vuokrat, sähkönsiirto) - Tiliöintikoodi (koodi/viite, joka laukaisee automaattisesti tiliöinnin) Otetaan huomioon edellisten lisäksi muita näkökulmia Vuoden lopulla kuvattuna (ja ohjeistettuna) parhaat käytännöt

27 Tuottavuusmittarit

28 Yleistä Hankkeen tavoitteena on, että prosessi voidaan toteuttaa nykyistä vähemmillä resursseilla Lähtötilanteen arvioiminen haasteellista hankintojen osalta - Hyödyt puitesopimusten käytöstä, hankintojen keskittämisestä, tiliöinnin nopeutumisesta Muiden prosessin vaiheiden mittaaminen helpompaa

29 Vaiheiden tilannekatsaukset

30 Hankintojen tekeminen Tuotetietojen ylläpito Nykytila saatu kuvattua Saatu uusi työkalu tuoteluetteloidenhallintaan (Buyer Catalog Manager) Pilotoitava työkalu HAMA-hankkeen Kirjanpitoyksiköissä ja Hanselissa, ennen kun otetaan käyttöön kaikille. Kuvattava katalogienhallintaratkaisun muuttunut prosessi Kirjanpitoyksiköiden ja Toimittajaportaalin toimittajien osalta. Pilotoidaan ja otetaan käyttöön uusi työkalu hankkeeseen kuuluvissa kirjanpitoyksiköissä ( )

31 Hankintojen tekeminen Tilaaminen, maksuaikakortti Maksuaikakortilla tehtävät hankinnat pääosin määritelty - Lisäksi maksuaikakorteilla tehdään kertaluonteisia hankintoja, joita ei voida etukäteen määritellä Tiliöintiä helpottavat menettelyt kartoituksessa Ohjeistus valmistuu kesän 2014 aikana Tuontantoonsiirrot syksyllä alkaen

32 Hankintojen tekeminen Tilaaminen, Tilha Hankinnat määritelty hankintaluokittain ja parhaillaan kartoitetaan nykytilannetta tarpeesta maksuun prosessien osalta Parhaillaan kuvataan tarpeesta maksuun malliprosessit Prosessien käyttöönotot hankintaluokittain alkaen

33 Hankintojen tekeminen Tilaaminen, Tilha: Ostolaskujen ja tilauksen täsmääminen Täsmäytymisprosentti noin 35 Syitä täsmäytymättömyyteen selvitetty, ei merkittäviä esteitä jäljellä Tiedossa olevat tekniset esteet poistettu mennessä Tämän jälkeen tavataan hankkeeseen osallistuvat kirjanpitoyksiköt ja kartoitetaan heidän osaltaan mahdolliset muut tilha-käytön haasteet

34 Hankintojen tekeminen Tilaaminen, Tilha: Hankintojen seuranta ja kehittäminen Hankintojen tueksi tarvittavat raportit on määritelty sekä kirjanpitoyksikkö että konsernitasolla Uuden raportointivälineen pilotointi on käynnissä Raportointivälinettä ollaan uusimassa Uuden raportoinnin käyttöönotto alkaen

35 Menojen käsittely Perustietojen ylläpito Ei vielä aloitettu

36 Menojen käsittely Menotositteiden käsittely Sopimuskohdistus pilotoitavana EVIRAlla sekä Verolla Tiliöinnin automaatio pilotoitavana Valtiokonttorissa, RISEllä ja Verolla Kokemukset tähän saakka positiivisia Sopimuskohdistus käyttöön syksyllä 2014 HAMA- virastoissa joidenkin sopimusten osalta

37 Menojen käsittely Maksuunpano Prosessi kuvattu Muutostarpeet kartoitettu, teknisten muutosten selvitys tekeillä Normistomuutosehdotukset tekeillä Käyttöönotot menevät vuoden 2015 puolelle

38 Menojen käsittely Menotiliotteiden käsittely Parhaillaan selvitetään joidenkin hankkeessa olevien virastojen tiliotteiden automaattitiliöinnin aste Tämän jälkeen laaditaan ehdotus automaattitiliöintiasteen nostamiseksi Ehdotusten käyttöönotto menee vuodelle

39 Kiitos! HAMA-hankkeen kirjanpitoyksiköt Palkeet Anna-Liisa Anu Arja Heidi Irene Jenni Katja Kristiina Kysymyksiä?

Tehokkaat ja yhtenäiset prosessit Hankinnasta maksuun. Valtion taloushallintopäivä Keijo Kettunen

Tehokkaat ja yhtenäiset prosessit Hankinnasta maksuun. Valtion taloushallintopäivä Keijo Kettunen Tehokkaat ja yhtenäiset prosessit Hankinnasta maksuun Valtion taloushallintopäivä 18.11.2014 Keijo Kettunen Hankinnasta maksuun prosessialue (päivitetty 23.4.2014) Taloushallinnon prosessialueet Suunnitelmista

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun prosessi tehostamisesta tuotantoon

Hankinnasta maksuun prosessi tehostamisesta tuotantoon Hankinnasta maksuun prosessi tehostamisesta tuotantoon Taloushallinnon kev ätseminaari 3. 4.6.2014 Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö HAMA hankkeen tausta ja tavoitteet Tausta Taha 2020 strategiaty ö

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun missä mennään? Taloushallintoasiantuntijat Heidi Jortama ja Joona Huovinen Valtio Expo 2016

Hankinnasta maksuun missä mennään? Taloushallintoasiantuntijat Heidi Jortama ja Joona Huovinen Valtio Expo 2016 Hankinnasta maksuun missä mennään? Taloushallintoasiantuntijat Heidi Jortama ja Joona Huovinen Mistä ollaan tulossa? Taha2020 HAMA-hanke (2014-2015) Hallitusohjelma Missä mennään nyt? Hankinnasta maksuun

Lisätiedot

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN HTV- ja tuottavuuskyselyn tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä Maileena Tervaportti, apulaisjohtaja Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Taloushallinnon

Lisätiedot

Tuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi

Tuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi Tuottavuuskehityksen tilanne Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen määrällä 2 Voimavarojen

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama)

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (hama) Tulokset ja jatkotoimenpiteet Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo, Keijo Kettunen 19.5.2015 Hankinnasta maksuun -prosessin

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittäminen kirjanpitoyksiköissä

Hankinnasta maksuun -prosessin kehittäminen kirjanpitoyksiköissä Hankinnasta maksuun -prosessin kehittäminen kirjanpitoyksiköissä Hankinnasta maksuun prosessin kehittäminen (HAMA) hankkeen lopputulosten hyödyntäminen Taustaa 2 Tavoiteltava taloushallinnon tuottavuuskehitys

Lisätiedot

HAMA Hankinnasta maksuun tilannekatsaus

HAMA Hankinnasta maksuun tilannekatsaus HAMA Hankinnasta maksuun tilannekatsaus Keijo Kettunen, maksuliikepäällikkö, Valtiokonttori Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke Valtion taloushallinnon strategia 2020 asetti Hankinnasta maksuun

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Solita Tuloksellisuutta johtamiseen valtionhallinnossa - aamiaisseminaari 25.3.2015 Juha Halonen Valtion

Lisätiedot

Verkkolaskun lähetys valtiolla

Verkkolaskun lähetys valtiolla Verkkolaskun lähetys valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1 Q2 Verkkolaskujen lähetys

Lisätiedot

Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle

Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Taloushallinnon tuottavuustavoitteet Mikko Kangaspunta Valtion taloushallintopäivä Helsinki, Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Tilauksesta perintään - ajankohtaista

Tilauksesta perintään - ajankohtaista Tilauksesta perintään - ajankohtaista Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2014 Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Perustietojen ylläpito Myyntilaskujen käsittely Suoritusten käsittely Saatavien valvonta

Lisätiedot

Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset

Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi Helsinki, 26.11.2015 Taustaa kirjanpitoyksiköiden talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuuden tarkastelulle

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksesta. Maileena Tervaportti Valtiokonttori, Hallinnon ohjaus

Ajankohtaisia asioita Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksesta. Maileena Tervaportti Valtiokonttori, Hallinnon ohjaus Ajankohtaisia asioita Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksesta Maileena Tervaportti Valtiokonttori, Hallinnon ohjaus Sisältö Maksuliikkeen ja laskujen välityksen uusi sopimuskausi 1.12.2012 Tilaustenhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Valtion taloushallinto strategia

Valtion taloushallinto strategia Valtion taloushallinto 2020 -strategia Valtion taloushallintopäivä taloushallinnosta talouden hallintaan 18.11.2014 Juha Halonen Strategian tausta ja tilanne Taloushallinto 2020 hanke asetettiin 9.10.2012

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun kehittämishankkeen päätöstilaisuus

Hankinnasta maksuun kehittämishankkeen päätöstilaisuus Hankinnasta maksuun kehittämishankkeen päätöstilaisuus Opetushallituksen auditorio 20.3.2015 Tilaisuus, Esittäjä Ohjelma 8.30-9.00 Aamukahvi 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus 9.10-10.20 Hankkeen tulokset ja

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun prosessitilannekatsaus. etenemiselle

Hankinnasta maksuun prosessitilannekatsaus. etenemiselle Hankinnasta maksuun prosessitilannekatsaus automatisoinnin etenemiselle Taloushallinnon kevätseminaari 4. 5.6.2013 Keijo Kettunen Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Toimittaja Hankinnasta maksuun -prosessialue

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti Finland first valtionhankinnat digitaalisesti erityisasiantuntija Tero Meltti Valtio Expo 10.5.2017 Valtion hankintojen digitalisointi Nykytila ja tavoitetila vuonna 2019 2 HANDI Valtion hankintojen digitalisointi

Lisätiedot

Kieku-hankkeen katsaus

Kieku-hankkeen katsaus Kieku-hankkeen katsaus Kieku-info 11.10.2016 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Kiekun käyttöönottoerä 6 tuotantoon 1.10.2016 Oikeusministeriön hallinnonala n. 9.300 htv Eduskunnan kanslia n. 440 htv + 130

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Handi/ Tuote- ja palveluvalikoima projekti. Projektipäällikkö Birgitt Karhusaari-Pusa

Handi/ Tuote- ja palveluvalikoima projekti. Projektipäällikkö Birgitt Karhusaari-Pusa Handi/ Tuote- ja palveluvalikoima projekti Projektipäällikkö Birgitt Karhusaari-Pusa Tuote- ja palveluvalikoima -projektin tehtävät Tehtävä Palvelu- ja tuotevalikoimaan luontiin ja käyttöön liittyvien

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

Haman parhaat käytännöt - Case Vero

Haman parhaat käytännöt - Case Vero Haman parhaat käytännöt - Case Vero Hankintapäällikkö Mika Hänninen 4.6.2015 Esityksen sisältö Taustaa: Hama ja Hanko-hankkeet Tilhan käyttö Verolla Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin - Verohallinnon

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Valtion hankintatoimen digitalisointi tavoitteet ja toteutus

Valtion hankintatoimen digitalisointi tavoitteet ja toteutus Valtion hankintatoimen digitalisointi tavoitteet ja toteutus budjettineuvos Tomi Hytönen erityisasiantuntija Tero Meltti Valtio Expo 17.5.2016 Valtion hankintatoimen digitalisointi tavoitteet ja toteutus

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog

Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus. Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Lasse Skog Kieku-tietojärjestelmähankkeen tilannekatsaus Kiekun infotilaisuus Valtiokonttori Sisältö Kiekun aikatauluraami Tilannekatsaus hankkeeseen Tehtäväkierto- ja virkajärjestelymahdollisuus Kiekun aikatauluraami

Lisätiedot

Taloushallinnon prosessit. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit 27.5.2014

Taloushallinnon prosessit. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit 27.5.2014 Prosessiohjauksen ja -kehittämisen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon prosessiohjaus Taloushallinnon kevätseminaari, Tallinna 4.6.2014 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion talous- ja henkilöstöprosessien

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet

Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet Valtion Taloushallintopäivä 18.11.2014 Helena Lappalainen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Puheenvuoron näkökulma Kuvata keskeisistä

Lisätiedot

Kieku-info Hankekatsaus Seija Friman. Tilaisuus, Esittäjä

Kieku-info Hankekatsaus Seija Friman. Tilaisuus, Esittäjä Kieku-info 25.8.2015 Hankekatsaus Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Vaiheen 2, tarkistuspiste 2 Käsiteltiin Kiekun strategisessa ohjausryhmässä pe 21.8. Ohjausryhmä puolsi käyttöönottoerän 6 aloittamista

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähanke Tilannekatsaus. Kieku-info Martti Kallavuo

Kieku-tietojärjestelmähanke Tilannekatsaus. Kieku-info Martti Kallavuo Kieku-tietojärjestelmähanke Tilannekatsaus Kieku-info 23.9.2011 Martti Kallavuo Tähän saakka Saavutukset ja uutiset 1.8.2011 aloittanut Kieku-yksikkö VK:n pääjohtajan alaisuudessa Lasse Skogin johdolla

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Ajankohtaista Virtu-palvelussa

Ajankohtaista Virtu-palvelussa Ajankohtaista Virtu-palvelussa Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 Tapani Puisto, Valtion IT-palvelukeskus Keitä olemme? Mikä on Valtion IT-palvelukeskus? Mitä palveluja tarjoamme? - Valtion IT-palvelukeskus

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kieku-hankekatsaus. Kieku-info Seija Friman

Kieku-hankekatsaus. Kieku-info Seija Friman Kieku-hankekatsaus Kieku-info 27.3.2015 Seija Friman Käyttöönottojen aikataulu kumulatiivisesti 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Vaihe 1 Kumulatiivinen HTV-määrä virastoissa Vaihe 2 0 OM, EK,

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Kiekun hankekatsaus

Kiekun hankekatsaus Kiekun hankekatsaus 16.12.2013 Kieku-info Seija Friman Hanketoimiston päällikkö Kieku-info 16.12.2013, Seija Friman Kiekun tiekartta 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Vaihe 1 Kumulatiivinen HTV-määrä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinto. Jaana Mannonen

Kieku-henkilöstöhallinto. Jaana Mannonen Kieku-henkilöstöhallinto Jaana Mannonen 1.10.2010 Mitä Kieku mahdollistaa? Yhtenäiset ja virtaviivaiset prosessit tehostaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaa tukevat palvelukeskusmallia pohja

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus 12.3.2010 Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Viitta-työkalun sisältö

Lisätiedot

Valtion taloushallinto 2020

Valtion taloushallinto 2020 Valtion taloushallinto 2020 ValtioExpo 7.5.2013 Budjettineuvos Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö, BO/talousohjausyksikkö Taloushallinto 2020 -hanke Toimikausi 9.10.2012 30.6.2013 VM107:00/2012 Tavoitteet

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Hankintatoimeen liittyvä seurantarakenne ja sen kehittämistarpeet. Handi-työpaja

Hankintatoimeen liittyvä seurantarakenne ja sen kehittämistarpeet. Handi-työpaja Hankintatoimeen liittyvä seurantarakenne ja sen kehittämistarpeet Handi-työpaja 2.10.2017 Miksi seurata resursointia? Toiminnan kehittämisen tulee perustua dataan Realistinen tavoitetila asetettavissa

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon htvja tuottavuuskyselyn tulokset

Talous- ja henkilöstöhallinnon htvja tuottavuuskyselyn tulokset Talous- ja henkilöstöhallinnon htvja tuottavuuskyselyn tulokset Tarkasteluajankohta: vuosi 2014 Laajuus: 21 Kiekua käyttävää kirjanpitoyksikköä Kieku-info 20.10.2015 Sisällys Johdanto 3 Taloushallinnon

Lisätiedot

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008

V ltionhallinnon siirtyminen ee--laskutukseen laskutukseen Suomen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 Valtionhallinnon siirtyminen e-laskutukseen Suomen Pankki 29.5.2008 27.5.2008 1 Edellytykset toimivalle e- laskutukselle 1. Toimivat järjestelmät Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä (Rondo) Käyttöönotot

Lisätiedot

Robotit osaksi palveluryhmää - Palkeet työn ja tuottavuuden muutoksen kynnyksellä

Robotit osaksi palveluryhmää - Palkeet työn ja tuottavuuden muutoksen kynnyksellä Robotit osaksi palveluryhmää - Palkeet työn ja tuottavuuden muutoksen kynnyksellä Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä 5.10.2016 Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 10.2 PALVO II / Järjestelmäprojekti Versio 0.2 5.1.2005 OIKEUSMINISTERIÖ PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon LIITTEET Sivu 2 (5) JÄRJESTELMÄPROJEKTI

Lisätiedot

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Virtuttaako? Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Johtava asiantuntija Jouko Junttila Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Mikä on Kertakirjautumisratkaisu Virtu?

Lisätiedot

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Esityksen sisältö Mikä Kieku on ja miksi se tulee käyttöön? Tavoiteltavat

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Kieku-info: Konserniraportoinnin suunnitelmat

Kieku-info: Konserniraportoinnin suunnitelmat Kieku-info: Konserniraportoinnin suunnitelmat Ratkaisupäällikkö (Kieku), Kimmo Järvinen Palvelupäällikkö (TH toimiala), Olli Ahonen Tilaisuus, Esittäjä Sisältö: Kieku tuotannon tilanne raportoinnin osalta

Lisätiedot

VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät. Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori

VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät. Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori VALTION RAPORTOINNIN SUUNTAVIIVOJA Tiedolla johtaminen ja valtion raportointijärjestelmät Olli Ahonen, palvelupäällikkö Valtiokonttori Tiedolla johtamisen edellytyksiä Tietotarve - Aitoon tietotarpeeseen

Lisätiedot

Muutosjohtamisen tuki virastojen projektien käynnistyessä Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma

Muutosjohtamisen tuki virastojen projektien käynnistyessä Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma Muutosjohtamisen tuki virastojen projektien käynnistyessä Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma Hani Olsson Muutosjohtamisen palvelut Handissa Ohjaus Handivastuuhenkilöt Handi-virastot Koulutus Toimittajat

Lisätiedot

Valtion hankintojen digitalisointi (Handi) Hallinnonalatapaaminen

Valtion hankintojen digitalisointi (Handi) Hallinnonalatapaaminen Valtion hankintojen digitalisointi (Handi) Hallinnonalatapaaminen Liitteet: Handi-ohjelman tilannekatsaus, liite1 Tausta ja tavoitteet, liite 2 Sähköinen tilaaminen ja laskujen käsittely, liite 4 Sopimushallinta,

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen 19.12.2008 Valtiovarainministeriö Tomi Hytönen Projektipäällikkö Hankkeesta yleisesti Yhdistetty palvelukeskus aloittaa 1.1.2010 Valtion

Lisätiedot

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Pyyntö OKM/35/040/2011 31.03.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM058:00/2011 OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

HANKO-hanke Tilannekatsaus. 13.5.2015 Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö ValtioExpo

HANKO-hanke Tilannekatsaus. 13.5.2015 Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö ValtioExpo HANKO-hanke Tilannekatsaus 13.5.2015 Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö ValtioExpo Valtion hankintatoimen kehittäminen eli HANKO-hanke Valtiovarainministeriö asetti hankkeen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Valtion seurantakohdemallin yhteisten toimintojen kehittäminen

Valtion seurantakohdemallin yhteisten toimintojen kehittäminen Valtion seurantakohdemallin yhteisten toimintojen kehittäminen Taloushallinnon kevätseminaari 4.6.2015 Tytti Huopainen 4.6.2015 Sisältö Yhteisten toimintojen kehittämisen taustaa ja tavoitteet Yhteisten

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

ekuitti ja TALTIO-hanke - Ajankohtastilanne VM:n näkökulmasta Jani Heikkinen VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ

ekuitti ja TALTIO-hanke - Ajankohtastilanne VM:n näkökulmasta Jani Heikkinen VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ ekuitti ja TALTIO-hanke - Ajankohtastilanne VM:n näkökulmasta Jani Heikkinen VALTION TALOUSHALLINTOPÄIVÄ 16.11.2017 Valtiovarainministeriön näkökulmasta julkisella hallinnolla vahva kannuste taloushallinnon

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä VAHVA. Suvi Albert, hankepäällikkö. 1 #VNvahva #digivn. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.

Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä VAHVA. Suvi Albert, hankepäällikkö. 1 #VNvahva #digivn. I Valtioneuvoston kanslia I vnk. Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä VAHVA Suvi Albert, hankepäällikkö 1 #VNvahva #digivn Asianhallinta valtioneuvostossa Valtioneuvostossa on käytössä noin 15 erillistä asianhallintajärjestelmää,

Lisätiedot

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info 15.12.2011 Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö Sisältö Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudistus ja KIEKU Palvelukeskus

Lisätiedot

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Uudistettu asiakasneuvottelukunta on aloittanut tänä vuonna Valtiovarainministeriön asettamispäätös 6.2.2017 Asiakasneuvottelukunta

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Tehokkaat ja toimivat tietojärjestelmät ja tulevaisuus

Tehokkaat ja toimivat tietojärjestelmät ja tulevaisuus Tehokkaat ja toimivat tietojärjestelmät ja tulevaisuus Valtion taloushallintopäivä 18.11.2014 Tanja Wistbacka ja Lasse Skog Valtiokonttori, Kieku-toimiala Esityksen sisältö 1. Kiekun käyttöönottojen yleiskuva

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot