HANKO-hanke Tilannekatsaus Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö ValtioExpo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKO-hanke Tilannekatsaus. 13.5.2015 Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö ValtioExpo"

Transkriptio

1 HANKO-hanke Tilannekatsaus Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö ValtioExpo

2 Valtion hankintatoimen kehittäminen eli HANKO-hanke Valtiovarainministeriö asetti hankkeen Toimikausi Taustalla selvitys valtion hankintatoimen tilasta v Osallistujat: VM, Hansel, kehittämisalueiden asiantuntijaryhmät Tavoitteet HANKO Vahvistaa ja selkeyttää valtion hankintatoimen ohjausta ja organisointia Lisätä hankintojen suunnitelmallisuutta ja seurantaa Parantaa sopimushallintaa ja toimittajayhteistyötä sekä ohjeistusta Kehittää hankintaosaamista ja ammattimaisuutta 2

3 Hanko-hankkeen kehittämisalueet Valtion hankintatoimen ohjaus Hankintojen suunnittelu ja seuranta Valtion konsernitason hankintatoimen ohjausroolin vahvistaminen Ministeriöiden ohjausroolin vahvistaminen Hankintojen suunnitteluprosessin kehittäminen Hankintojen kategorisointimallin kehittäminen ja käyttöönotto Ministeriöiden hankintatoimen kehittämisohjelmien päivittäminen ja kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta Virastojen ohjausmallin kehittäminen Hankintojen kytkeminen toiminnan ja talouden suunnitteluprosessiin Hankintasuunnitelmien toteutumisen seuranta Hankintatoimen tunnuslukujen ja mittarien luominen ja käyttöönotto Sopimushallinta, toimittajayhteistyö ja ohjeistus Sopimushallinnan kehittäminen Toimittajayhteistyön ja hallinnan kehittäminen Hankintakäsikirjan päivittäminen Hankintaosaamisen kehittäminen Hankintatehtävissä toimivien henkilöiden osaamiskartoituksen toteuttaminen sovitussa laajuudessa Hankintatehtävissä toimivien henkilöiden tulevaisuuden osaamisvaatimusten määrittely Osaamisen kehitystavoitteiden määrittely Hankintaosaamisen kehittämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen 3

4 Hankintatoimen raportointitietoa tarvitaan hankintatoimen analysoinnissa sekä johtamisen ja tulostavoitteiden asettamisen, hankintojen budjetoinnin ja suunnittelun, kategorisoinnin sekä seurannan tueksi Nykytilan haasteet Tiedot haettava useista eri järjestelmistä ja analysoitava manuaalisesti yhdistelemällä tietoja eri lähteistä Hankintayksiköillä vaihtelevasti resursseja ja osaamista tiedon hyödyntämiseen ja analysointiin Tiedot eri järjestelmissä Hankintatoimen tilan selvittäminen Netra - kaikki yksiköt - hankintoihin käytetyt toimintamenot euroina yksiköittäin lkp-tileittäin Kieku - vasta osittain käytössä ja muut taloushallinnon järjestelmät varojen käyttö lkp-tileittäin ja muina seurantakohteina sekä toimittajatiedot Hanselin raportointijärjestelmä Qlikview Hanselin käyttö, myös BTU:t - vain yhteishankinnat Tilha - vain Tilha-käyttäjät tilaustiedot yksiköittäin jne. Rondo - Rondo-käyttäjät laskutustiedot yksiköittäin jne. M2- M2-käyttäjät - matkustustiedot Virastojen omat hankintajärjestelmät: Muut hankintoihin liittyvät järjestelmät: Sitä mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa 4

5 Valtion hankintatoimen keskeiset toimijat ja roolit 5

6 Hankintayksiköiden segmentointi Suurilla ja pienillä eri tarpeet ja osaaminen BTU:t ei mukana! Ryhmä Kirjanpitoyksiköt (segmentointi on tehty v hankintavolyymien pohjalta huomioiden v organisaatiomuutokset. VNK/VNHY:n osalta arvio) Volyymi yhteensä I Liikennevirasto, Puolustusvoimat Yli 1 mrd n.3,25 mrd II III Poliisihallitus, UM mukaan lukien edustustot ja kehitysyhteistyö-hankkeet, OM mukaan lukien tuomioistuinlaitos, Verohallinto, ELY-keskus, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Rajavartiolaitos, VNK (VNHY) Trafi, RISE, THL, OKM, Valtori, Maahanmuuttovirasto, Eduskunta, TEM, Tulli, OPH, LUKE Yli 100 milj. n.1,14 mrd Yli 50 milj. IV Valtiokonttori, MML, E-S AVI, Haltik, Tekes, Ilmatieteen laitos, SYKE, Museovirasto, VM, Evira, PRH, STM, Palkeet, HÄKE, MMM, YM, GTK, VRK, Maaseutuvirasto, Viestintävirasto, Tilastokeskus, STUK, Pelastusopisto, SM, Kansallisarkisto Fimea, PLM, LVM, Tukes, Suomenlinnan hoitokunta, Energiavirasto, TP kanslia, Suomen Akatemia, Valvira, CIMO, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, VTV, VATT, Ulkopoliittinen instituutti, Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus, Ahvenanmaan valtiovirasto Yli 10 milj. n.1,4 mrd Alle 10 milj. n. 75 milj. euroa 6

7 Segmenttien kokoerot > 1 mrd. (2 kpl) > 100 milj. (8kpl) > 10 milj. (36 kpl) < 10 milj. (16 kpl) 7

8 Hankintatoimen tilan selvittäminen taustatieto-, spendi- ja toimittaja-analyysit 1. Hankintayksiköiden taustatiedot Mitkä yksiköt tekevät hankintoja, kuka vastaa hankintatoimesta ja kuinka monta henkilöä? Kysely, Netra 2. Hankintojen spendianalyysi 1 - Mihin toimintamenomäärärahoja on käytetty? Netra (kaikki eurot), Kieku (osakäytössä) ja muut taloushallinnonjärjestelmät: toimintamenojen käyttö lkp-tileittäin kirjanpitoyksiköittäin, toiminnoittain (Kieku) Tilha (Tilha-käyttäjät): tietoja tilauksista yksiköittäin, euroittain, tilatut/vastaanotetut jne. Rondo (Rondo-käyttäjät): tietoja laskuista yksiköittäin, euroittain Virastojen omat hankintajärjestelmät: 3. Hankintojen spendianalyysi 2 Onko hyödynnetty puitejärjestelyjä hankinnoissa? Hanselin raportointijärjestelmä Qlikview (yhteishankinnat, myös BTU:t): Tiedot Hanselin puitejärjestelyjen kautta tehdyistä hankinnoista mm. hallinnonaloittain, kirjanpitoyksiköittäin, puitejärjestelyittäin, ympäristönäkökohta huomioituna jne. 4. Toimittaja-analyysi Ketkä ovat suurimmat toimittajat? Kieku (osakäytössä) ja muut taloushallinnonjärjestelmät: suurimmat toimittajat euroittain, laskuittain, toiminnoittain, kirjanpitoyksiköittäin 8

9 Alustavia tuloksia: Netra raporttiluonnos hankintakategorioiden pohjalta 9

10 Alustavia tuloksia: Hanselin puitejärjestelyjen käyttö v.2014 No Spendianalyysi hankintakategorioittain Eurot v Sähkö 81 miljoonaa 2 Työterveyshuollon palvelut 61 miljoonaa 3 Tietokoneet 51 miljoonaa 4 Tekniset IT-konsultointipalvelut 40 miljoonaa 5 Laitteiden leasing-palvelut 33 miljoonaa 6 Reittilennot 31 miljoonaa 7 Polttoaineet 30 miljoonaa 8 Toimitilojen käyttäjäpalvelut 29 miljoonaa 9 Microsoft-lisenssit 29 miljoonaa 10 Autot 26 miljoonaa 10

11 Alustavia tuloksia: Toimittaja-analyysi v.2014 (Kieku-virastot) No Ulkoiset toimittajat suuruusjärjestyksessä (euroittain) v Sisäiset toimittajat suuruusjärjestyksessä (euroittain) v Tieto Finland Oy Senaatti-kiinteistöt 2 CGI Suomi Oy Valtori 3 SAS Airbus Helicopters Haltik 4 Fujitsu Finland Oy 5 Nordea Rahoitus Suomi Oy 6 Posti Oy 7 Elisa Oyj 8 TeliaSonera Finland Oyj 9 OpusCapita Group Oy 10 Suomen Terveystalo Oy Palkeet Valtiokonttori GTK ELY-keskus Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Ilmatieteen laitos HAUS kehittämiskeskus Oy 11

12 Keskeisiä tuloksia ja toimenpideehdotuksia

13 Valtion hankintatoimen yhteiset tulostavoitteet tulosohjaukseen VM:n tulee vuosittain määrittää valtion hankintatoimen yhteiset tulostavoitteet. Virastot, ministeriöt ja laitokset nimeävät hankintatoimen vastuuhenkilön/henkilöt Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto ensimmäisissä virastoissa Yhteishankintojen käytön seuranta ja lisääminen tavoitteiden mukaisesti Ministeriöiden tulee sopia hankintatoimen yhteisistä tulostavoitteista tuloskeskusteluissa tulosohjattavien virastojen ja laitosten kanssa. 13

14 Hankintatoimen ja taloushallinnon toimialojen yhteistyö valtiotasolla Hankintatoimen ja taloushallinnon toimialojen välistä yhteistyötä tiivistetään VM kokoaa työryhmän Hankintatoimen ja taloushallinnon prosessit, kokonaisarkkitehtuuri, raportointi Valtion hankintatoimen ohjauksen viestintä Valtion hankintatoimen ohjauksen viestintää keskitetään ja selkeytetään luomalla yhteinen hankintatoimen www-sivusto. 14

15 Hyödyt

16 Mitä hyötyä on hankintatoimen haltuunotosta? Antaa mahdollisuudet hankintatoimen tuottavuuden kehittämiseen eli prosessikustannussäästöihin ja hintasäästöihin Hankintojen asianmukainen keskittäminen ja päällekkäisen työn vähentäminen ohjatusti organisoituen, suunnitelmallisella toiminnalla, järkevällä työnjaolla ja säästäväisellä varojen käytöllä Kilpailutusten optimointi ja automatisointi Tuotteiden ja nimikkeiden standardointi ja yhdenmukaistaminen Tilaamisen, tilausmäärien ja toimitusten optimointi ja automatisointi Toimittajamäärien optimointi ja toimittajayhteistyön parantaminen Sopimushallinnan parantaminen ja automatisointi Laskujen käsittelyn optimointi ja automatisointi TEHDÄÄN OIKEITA ASIOITA, PRIORISOIDEN JA OIKEIN 16

17 Viraston hankintatoimen kehittämispolku Johdon sitouttaminen ja hankintatoimen vastuutahon nimeäminen Hankintatoimen organisoinnin ja työnjaon tarkistaminen kategorioiden mukaan Sähköisen kilpailuttamisen ja Tilaustenhallinnan käyttöönotto Hankintatoimen tilan selvittäminen Hankintojen kategorisointi Sopimushallinnan parantaminen Määrärahaseurannasta huolehtiminen Hankintojen suunnittelun ja seurannan käynnistäminen Toimittajayhteistyön kehittäminen 17

18 Hannu Koivurinta Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Puhelin Valtiovarainministeriön viestintä Mediapalvelunumero (arkisin 8 16)

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto 26.9.2013 TORI-hanke 7.5.2012-31.12.2014 Valtion toimialariippumattomat

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia 2011

Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia 2011 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2011 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia 2011 32/2011 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia 2011 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen (laki valtion talousarviosta 22 a ) Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:11. Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:11. Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia TOIMINTA JA HALLINTO 2007:11 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:11 Oikeusministeriön hallinnonalan hankintastrategia OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Matkustusstrategian seurantaselvitys

Matkustusstrategian seurantaselvitys Raportti 1 (17) 21.8.2013 Matkustusstrategian seurantaselvitys Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 744, www.valtiokonttori.fi 2 (17) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio 7/2014 Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 7/2014 Budjetti 441 729 Painotuote

Lisätiedot

Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu VY-verkko yhdistää turvallisesti käyttäjät ja palvelut

Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu VY-verkko yhdistää turvallisesti käyttäjät ja palvelut Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu VY-verkko yhdistää turvallisesti käyttäjät ja palvelut Lasse Melkko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Taustaa Palvelut Palvelupisteet Miten pääsee mukaan?

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuurihallinnon hankintastrategia

Opetus- ja kulttuurihallinnon hankintastrategia Opetusministeriö Hallinto Undervisningsministeriet Opetus- ja kulttuurihallinnon hankintastrategia Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:35 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Yhdistämis- ja kehittämissuunnitelma 9/2009 Budjetti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Yhdistämis- ja kehittämissuunnitelma Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Tietoja valtion tietohallinnosta

Tietoja valtion tietohallinnosta Tietoja valtion tietohallinnosta 2013 19/2014 ICT-toiminta Tietoja valtion tietohallinnosta 2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja 19/2014 ICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7)

Jälkiseurantaraportti. Jälkiseurannan toteutus. Jälkiseurannan havainnot. Tarkastuksen jälkeen tapahtuneet muutokset. 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7) 26.5.2015 Dnro 170/54/2011 1 (7) Jakelussa mainitut Tarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset 3/2013 Jälkiseurantaraportti Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Organisaatiouudistus uusien työtapojen mahdollistajana. Hannu Lappi johtaja Tulli

Organisaatiouudistus uusien työtapojen mahdollistajana. Hannu Lappi johtaja Tulli Organisaatiouudistus uusien työtapojen mahdollistajana Hannu Lappi johtaja Tulli 9.12.2014 1 Tullin organisaatio Hallintopalvelut: Henkilöstö-, talous- ja materiaalihallinto järjestelmät ja veroreskontra

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Yhteishankintojen kustannusvaikutus

Yhteishankintojen kustannusvaikutus Katri Karjalainen Tuomo Kivioja Sanna Pellava Yhteishankintojen kustannusvaikutus Valtion hankintatoimen kustannussäästöjen selvittäminen B-94 Katri Karjalainen Tuomo Kivioja Sanna Pellava Yhteishankintojen

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Tuloksellisuustarkastuskertomus 225/2011 Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 LAUSUNTO 18.6.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 Asia: Hankintalain kokonaisuudistus SOSTE Suomen

Lisätiedot

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS-SOPIMUKSEN YHTEISHANKKEET Työryhmä 12 12.12.2006 HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI HANKEKORTTI Työryhmä 12. HANKINTATYÖRYHMÄ Toimeksianto Työryhmän tehtävänä on laatia

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot