Tepsiikö vähähiilihydraattinen ruokavalio lihavuuden hoidossa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tepsiikö vähähiilihydraattinen ruokavalio lihavuuden hoidossa?"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ EMMIKAISA RAUSSI terveystieteiden kandidaatti Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö MATTI UUSITUPA LKT, professori Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopion kampus ja tutkimusyksikkö, KYS Tepsiikö vähähiilihydraattinen ruokavalio lihavuuden hoidossa? Lähtökohdat Lihavuus on keskeinen terveysongelma maailmanlaajuisesti. Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden asema lihavuuden hoidossa kiinnostaa sekä terveydenhuollon ammattilaisia että maallikoita. Tutkimukseen perustuvaa tietoa niiden hyödyistä, toteutuvuudesta, tehosta ja haitoista tarvitaan. Menetelmät Selvitimme kirjallisuushaulla vähähiilihydraattisten ruokavalioiden raportointia, toteutuvuutta, tehoa ja hoitomyöntyvyyttä vähintään vuoden kestäneissä, pääasiassa kontrolloiduissa tutkimuksissa. Tulokset Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden pitkäaikaistulokset laihdutuksessa eivät eroa muilla ruokavalioilla saavutetuista tuloksista. Ruokavalioiden koostumus on useimmiten raportoitu huonosti, ja koostumukset ovat vaihtelevia. Pitkäkestoisissa tutkimuksissa hiilihydraattien saanti alkaa usein muistuttaa jopa normaalia suomalaista ruokavaliota. Keskeyttäneiden määrä on suuri, mutta ei eroa vertailuruokavaliota noudattaneiden keskeyttämismääristä. Myös hoitomyöntyvyys heikkenee tutkimuksen keston myötä. Vähähiilihydraattisten laihdutusruokavalioiden turvallisuus on dokumentoitu kahteen vuoteen asti. Päätelmät Vähähiilihydraattiset laihdutusruokavaliot tarjoavat vaihtoehdon yleisesti suositellulle ruokavaliolle, joka sisältää kohtuullisesti rasvaa. Ilman asiantuntijan apua pitkäaikainen hiilihydraattirajoitus voi yksipuolistaa ruokavaliota. Siirtyminen normaaliin ruokavalioon voi olla ongelmallista, jos laihdutusjakson aikana ruokavalio on ollut kovin poikkeava. Kasvikset ja hedelmät sekä pehmeä rasva kovan rasvan asemasta kuuluvat moderniin laihdutusruokavalioon. Pysyvät elämäntapamuutokset ja liikunta sekä nykysuositusten mukainen laihduttava ruokavalio ovat edelleen käypää hoitoa pyrittäessä pysyviin tuloksiin. VERTAISARVIOITU VV Lihavuus on yleistyvä terveysongelma sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Se lisää sekä sairastuvuutta että kuolleisuutta moniin keskeisiin kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen (1 4). Aikojen kuluessa lihavuutta on hoidettu erilaisilla ruokavaliomuutoksilla vaihtelevalla menestyksellä. Myös hiilihydraattien saantia rajoittavia ruokavalioita on käytetty vuosikymmeniä. Kiinnostus niihin on virinnyt uudelleen, kun vähärasvaisten ruokavalioiden tulokset ovat olleet pitkällä aikavälillä vaatimattomia. Hiilihydraattirajoituksen ajatellaan toimivan osittain insuliiniaineenvaihdunnan välityksellä. Aterian jälkeiset insuliinin nousut jäävät vähäisemmiksi ja veren glukoosipitoisuuden vaihtelu on pienempää kuin runsaammin hiilihydraatteja sisältävien ruokavalioiden aikana. Suurien insuliinipitoisuuksien on ajateltu johtavan mataliin aterian jälkeisiin glukoosipitoisuuksiin ja nälän tunteeseen. Toisaalta insuliini hillitsee nälän tunnetta keskushermostotasolla. Hiilihydraattirajoituksen aikana käytetään suhteellisesti runsaammin rasvaa ja proteiinia, mikä voi lisätä kylläisyyden tunnetta. Aiemmin niukasti hiilihydraatteja sisältävissä ruokavalioissa, kuten perinteisessä Atkinsin dieetissä (5), ei kiinnitetty huomiota rasvan laatuun. Nykyisin niissä sen sijaan suositaan pehmeitä rasvoja ja korostetaan hedelmien ja kasvisten runsasta käyttöä. Vähähiilihydraattinen laihdutusruokavalio johtaa alkuvaiheessa ketoosiin. Aivot tarvitsevat noin 100 grammaa glukoosia vuorokaudessa. Glukoosi on niiden ensisijainen energianlähde, eivät ketoaineet. Tämän vuoksi erittäin niukasti 2659

2 KIRJALLISUUTTA 1 World Health Organization (2000) Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic WHO Technical Report Series no Geneva: WHO 2 Prospective Studies collaboration. Body mass index and cause specific mortality in adults:collaborative analysis of 57 prospective studies. Lancet 2009;373: Uusitupa M, Tuomilehto J, Puska P. Are we really active in the prevention of obesity and type 2 diabetes at the community level? Nutr Metab Cardiovasc Dis 2011;31: Tuomilehto J, Uusitupa M. Tyypin 2 diabetes vakava paikka, Suom Lääkäril 2010;65: Atkins RC: Dr. Atkins New Diet Revolution. New York:Avon Books; Aro A. Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden asema laihduttamisessa. Suom Lääkäril 2004;38: Hakala P. Lihavuuden ruokavaliohoito. Kirjassa: Pertti Mustajoki, Mikael Fogelholm, Aila Rissanen, Matti Uusitupa, toim. Lihavuus Ongelma ja Hoito. Duodecim 2006; Cardillo S, Seshadri P, Iqbal N. The effects of a low-carbohydrate versus low-fat diet on adipocytokines in severe obese adults: three-year follow-up of a randomized trial. Eur Med Pharmacol Sci 2006;10: Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y ym. Weight loss with a lowcarbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359: Sacks FM, Bray GA, Carey VJ ym. Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, Protein, and Carbohydrates. N Engl J Med 2009;360: Foster GD, Wyatt RW, Hill JO ym. Weight and Metabolic Outcomes After 2 Years on a Low- Carbohydrate Versus Low-Fat Diet. Ann Intern Med. 2010;153: Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes prevention Study. Lancet 2006;368: Li G, Zhang P, Wang J ym. The long-term effect of lifestyle interventions to prevent diabetes in the China Da Qing diabetes prevention study: a 20-year follow-up study. Lacet 2008;371: Diabetes Prevention Program Research Group. 10-year followup of diabetes incidence and weight loss in the diabetes prevention program outcome study. Lancet 2009;374: Banting W: A Letter on Corpulence Addressed to the Public. London: Harrison and Sons;1863. hiilihydraatteja sisältäviä ruokavalioita ei käytetä pitkään edes tutkimusmielessä (6,7) (taulukko 1). Aineisto ja menetelmät Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden tehoa painonpudotuksessa on tutkittu paljon, mutta niillä tehtyjä pitkäkestoisia laihdutusruokavaliotutkimuksia on toistaiseksi julkaistu vain muutamia. Esimerkiksi kolme vuotta kestäneitä tutkimuksia löytyy vain yksi (8) ja vähintään kaksi vuotta kestäneitä kolme (9 11). Pitkäaikaisseurannat laihdutusruokavalioiden terveysvaikutuksista ja laihdutustuloksien pysyvyydestä puuttuvat. Sen sijaan ylipainoisilla tehtyjä, pitkäkestoisia ja satunnaistettuja diabeteksen ehkäisytutkimuksia on tehty useita, ja niistä on saatu jo 10 vuoden seurantatietoja (12 14). Tarkoituksemme oli selvittää viimeaikaisen kirjallisuuden perusteella hiilihydraattirajoituksen merkitystä pitkäaikaisessa laihdutuksessa ja pohtia vähähiilihydraattisten ruokavalioiden asemaa vaihtoehtoisena laihdutuskeinona. Teimme kirjallisuushaun (PubMed, Cochraneanalyysi), jonka perusteella valitsimme tutkimukset, joissa vähähiilihydraattisia ruokavalioita oli verrattu muihin vaihtoehtoihin, useimmiten vähärasvaisiin ruokavalioihin, joissa rasvan saanti on ollut monesti nykysuosituksia niukempaa. Halusimme erityisesti selvittää pitkäaikaista painon muutosta, hoitomyöntyvyyttä, ruokavalioiden toteutuvuutta ja sitä, miten niiden koostumus on raportoitu eri tutkimuksissa. Kirjallisuudesta löytyi 11 vähintään vuoden kestänyttä tutkimusta, jotka otimme lähempään tarkasteluun. Kokoomataulukoissa (taulukot 1 3) on lisäksi kaksi lyhytkestoisempaa tutkimusta, jotka täydentävät selvitystämme. Vähähiilihydraattisen ruokavalion määrittely Vähähiilihydraattisessa ruokavaliossa hiilihydraattien määrää energiaravintoaineista vähennetään tuntuvasti (6,7). Ruokavalion sisältämää hiilihydraattimäärää ei ole kuitenkaan tarkoin määritelty. Erilaisia muunnelmia hiilihydraattija energiarajoituksista onkin nähty jo vuodesta 1863 lähtien, jolloin ensimmäinen vähähiilihydraattinen ruokavalio julkaistiin (15). Eri tutkimusten perusteella vähähiilihydraattiseksi ruokavalioksi on määritelty ruokavalioita, jotka ovat sisältäneet hiilihydraatteja viidestä aina 45 energiaprosenttiin (E %). Aikuisten lihavuuden hoito Käypä hoito -suosituksessa vähähiilihydraattisen laihdutusruokavalion rajaksi on määritetty grammaa hiilihydraattia vuorokaudessa (aikuisten lihavuuden hoito, Käypä hoito -suositus 2011), joka on todella tiukka raja, eikä näin vähäistä hiilihydraattien saantia käytännössä voitane jatkaa pitkiä aikoja luvulla julkaistuissa laihdutusruokavaliotutkimuksissa käytetty hiilihydraattirajoitus tutkimuksen alkuvaiheessa on vaihdellut tutkimuksesta riippuen alkuvaiheessa g/vrk. Lisäksi vähähiilihydraattiseen ruokavalioon on tutkimuksissa liitetty suosituksia proteiinin- (16) ja/tai rasvan saannille (17 22) sekä energian saannille (8,17,18,19,20,21,24). Eräissä tutkimuksissa proteiinin- ja rasvansaantia ei rajoitettu lainkaan (9,11,23). Ravitsemusterapeutin ohjausta on käytetty tukemaan laaditun vähähiilihydraattisen ruokavalion omaksumista ja toteutumista. Lisäksi tutkittavia on kehotettu liikkumaan (17) ja suosimaan alhaisen glykeemisen indeksin omaavia kasviksia (10,19,23). Tulokset Vähähiilihydraattisen ruokavalion toteutumisen raportointi Hiilihydraattien, muiden energiaravintoaineiden tai kokonaisenergian saanti laihdutusruokavalioista on tutkimuksissa raportoitu vaihtelevasti. Raportoinnit perustuvat tutkittavien täyttämiin ruokapäiväkirjoihin (17,18,21,23) tai muulla tavalla raportoituun tietoon. Vähintään vuoden kestäneissä tutkimuksissa raportointi on yleensä suoritettu tiettyjen kuukausien välein tai ainoastaan tutkimuksen lopussa (taulukko 1). Tästä johtuen tiukimman hiilihydraattirajoituksen jakson onnistumisesta ei välttämättä ole yksityiskohtaista tietoa (16). Esimerkkinä on otettu mukaan myös kaksi tutkimusta, jotka ovat kestäneet vähintään puoli vuotta. Laihdutusruokavaliotutkimuksista saattaa myös puuttua selkeä tieto tutkittavien noudattaman vähähiilihydraattisen laihdutusruokavalion koostumuksesta, hiilihydraattirajoituksen toteutumisesta ja niiden henkilöiden määrästä, joilla ruokavalio ei ole toteutunut (23). Kaikista tutkimuksista ei selviä, ovatko tutkittavat täyttäneet ruokapäiväpäiväkirjoja, joista ruokavalion vähähiilihydraattisuus olisi voitu tarkistaa. Nautituista hiilihydraatti- tai muista energiaravintoaineiden määristä ei ole myöskään yksityiskohtaista 2660

3 TIETEESSÄ TAULUKKO 1. Hiilihydraattirajoitus ja hiilihydraatin saanti vähähiilihydraattisella ruokavaliolla toteutetuissa tutkimuksissa. Tutkimus Kesto, kk Hiilihydraattirajoitus Hiilihydraatin saanti Brehm ym g/vrk 2 viikon jälkeen 3 kk: 41 g/vrk g/vrk 6 kk: 97 g/vrk Foster ym g/vrk viikon ajan, Ei ilmoitettu sitten suurennettiin kunnes haluttu paino stabilisoitui Yancy ym <20 g/vrk puolivälissä 29,5 g/vrk painotavoitetta viikoittain 5 g lisäys 8 E % Stern ym <30 g/vrk 12 kk: 120 g/vrk Dansinger ym <20 g/vrk 1 kk: 68 g/vrk vähitellen 50 g/vrk 2 kk: 137 g/vrk 6 kk: 190 g/vrk 12 kk: 190 g/vrk Cardillo ym <30 g/vrk kuuden kk ajan 36 kk: 39 E % Gardner ym <20 g/vrk (2 3 kk) 2 kk: 17,7 E % vähitellen <50 g/vrk 6 kk: 29,5 E % 12 kk: 34,5 E % Shai ym g/vrk 2 kk ajan 6 kk: 41,4 E % loppu aika 120 g/vrk 12 kk: 41,6 E % 24 kk: 40,4 E % Sacks ym < 35 g/vrk 6 kk: 43 E % 24 kk: 42,9 E % Frisch ym <40 E % 1 kk: 37,7 E % 3 kk: 39,7 E % 6 kk: 40,9 E % 12kk: 43,5 E % Brinkworth ym < 20 g/vrk 8 viikon ajan Viikot 1 8: 19,8 g < 40 g/vrk Viikot 9 24: 30,3 g Viikot 25 36: 33,1 g Viikot 37 52: 36,5 g Davis ym g/vrk 2 viikon ajan, 6 kk: 33,5E % jonka jälkeen 5 g lisäys viikoittain 12 kk: 33,4 E % kunnes haluttu paino saavutettu Foster ym g/vrk 3 kk ajan, Ei ilmoitettu jonka jälkeen 5 g lisäys viikoittain kunnes haluttu paino saavutettu 16 Brinkworth GD, Noakes M, Buckley JD, Koegh JB, Clifton PM. Long-term effects of a very-lowcarbohydrate weight loss diet compared with an isocaloric lowfat diet after 12 months. Am J Clin Nutr 2009;90: Brehm B, Seeley R, Daniels S, D Alessio D. A randomized trial comparing a very low carbohydrate diet and a calorie-restricted low fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy women. J Clin Endocrinol Metab 2003;88: tietoa. Tällöin ei voida tietää, kuinka täsmällisesti tutkittavat ovat tutkimusruokavaliossa pitäytyneet, mikä on ollut hiilihydraattien osuus energiansaannista ja onko ruokavalio edes ollut vähähiilihydraattinen. Hiilihydraattirajoituksen onnistuminen Taulukossa 1 on esitetty vähän hiilihydraatteja sisältäneiden ruokavaliotutkimusten onnistuminen päätavoitteen mukaan. Koska ruokavalioiden raportoinnissa on puutteita, hiilihydraattirajoituksen onnistumista on vaikea arvioida tarkasti. Vähintään kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa, joista raportointi löytyy, hiilihydraattien saannissa pyrittiin 30 E %:iin (9) tai 35 E %:iin (10) pitkällä aikavälillä. Kuitenkin tutkimusten lopussa koehenkilöt saivat hiilihydraatteja 40 E % (9) ja 42 E % (19). Fosterin (11) tutkimuksessa hiilihydraattirajoituksen toteutumista ei ole raportoitu. Cardillon (8) kolme vuotta kestäneessä interventiossa koehenkilöiden ruokavalio sisälsi tutkimuksen lopussa 12 E % vähemmän hiilihydraatteja kuin aloitustilanteessa, mutta kuuden kuukauden kohdalta hiilihydraattirajoituksen onnistumisesta ei raportoitu. Korkeintaan vuoden kestäneissä tutkimuksissa hiilihydraattirajoituksen noudattaminen on onnistunut hieman paremmin kuin pidempikestoisissa tutkimuksissa. Painon lasku vähähiilihydraattisella ruokavaliolla Taulukossa 2 on esitetty laihdutustulokset eri tutkimuksissa. Useimmiten tulosta on verrattu vähärasvaiseen ruokavalioon (16,17,18,19,22, 23,24,25). Löytyy kuitenkin myös tutkimuksia, joissa hiilihydraattirajoitusta on verrattu muihin erityisruokavalioihin, kuten Zone, Painonvartijat, Ornish ja LEARN (20,21). Kuusi kuukautta kestäneissä laihdutusruokavaliotutkimuksissa painonpudotus näyttää olevan suurempi vähähiilihydraattista ruokavaliota noudatettaessa kuin vähärasvaisella ruokavaliolla (17,18). Yli vuoden kestäneissä tutkimuksissa erot eivät enää ole selviä. Fosterin (23) ja Sternin (19) tutkimuksissa painonpudotus näyttää olevan edelleen jossain määrin suurempi vähähiilihydraattista ruokavaliota noudatettaessa kuin vähärasvaista ruokavaliota noudatettaessa, mutta erot eivät tutkimuksen lopussa olleet tilastollisesti merkitseviä. Dansingerin (20) tutkimuksessa kaikki ruokavaliot (Atkins, Zone, Painonvartijat, Ornish) alensivat tutkittavien painoa vain hieman ja vähähiilihydraattinen Atkinsin dieetti laski painoa vähiten, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Samoin Sacksin (10) kaksi vuotta kestäneessä tutkimuksessa kaikki kuusi (15 % tai 25 % proteiinia, 20 % tai 40 % rasvaa, 65 % tai 35 % hiilihydraatteja sisäl- 2661

4 18 Yancy WS Jr, Olsen MK, Guyton JR, Bakst RP, Westman EC. A low-carbohydrate ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity and hyperlipidemia: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;140: Stern L, Iqbal N, Seshadri P ym. The effects of low-carbohydrate versus conventional weight loss diets in severely obese adults: one-year follow-up of a randomized trial. Ann Intern Med 2004;140: Dansinger ML, Gleason JA, Griffith JL, Selker JP, Schaefer EJ. Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watchers, and Zone diets for weight loss and heart disease risk reduction: a randomized trial. JAMA 2005;293: Gardner CD, Kiazand A, Alhassan S ym. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN diets for change in weight and related risk factors among overweight premenopausal women: the A to Z Weight Loss Study: a randomized trial. JAMA 2007;297: Frisch S, Zittermann A, Berthold HK ym. A randomized controlled trial on the efficacy of carbohydrate-reduced or fatreduced diets in patients attending a telemedically guided weight loss program. Cardiovasc Diabetol Jul 18;8: Foster GD, Wyatt H, Hill J ym. A randomized trial of a lowcarbohydrate diet for obesity. N Engl J Med 2003;348: Davis NJ, Tomuta N, Schechter C ym. Comparative study of the effects of a 1-year dietary intervention of a lowcarbohydrate diet versus a lowfat diet on weight and glycemic control in type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32: Hession M, Rolland C, Kulkarni U, Wise A, Broom J. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities. Obes Rev Jan;10: Samaha F, Iqbal N, Seshadri P, Chicano K, Daily D, McGrory J, Williams T, Williams M, Gracely E, Stern L. A low-carbohydrate as compared with a low-fat diet in severe obesity. N Engl J Med 2003;348: Westman E, Yancy W, Edman J, Tomlin K, Perkins C. Effect of 6- month adherence to a very low carbohydrate diet program. Am J Med 2002;113: Larsen TM, Dalskov S-M, van Baak M ym. Diets with high or low protein content and glycemic index for weight lossmaintenance. N Engl J Med 2010;363: Standards of Medical Care in Diabetes ADA, Diabetes Care 2011; 34(suppl 1)S12 S61. TAULUKKO 2. Painon muutos 2000-luvulla tehdyissä laihdutusruokavaliotutkimuksissa vähähiilihydraattisella ruokavaliolla hoidetuilla (VHH) ja verrokeilla. Tutkimus Kesto, kk Suure VHH Verrokki Brehm ym keskiarvo ± keskiarvon keskivirhe 8,5 ± 1,0 kg 3,9 ± 1,0 kg Foster ym keskiarvo ± keskihajonta 4,4 ± 6,7 % 2,5 ± 6,3 % Yancy ym keskiarvo ja 95 %:n luottamusvälit 12,0 6,5 ( 13,8 10,2) kg ( 8,4 4,6) kg Stern ym keskiarvo ± keskihajonta 5,1 ± 8,7 kg 3,1 ± 8,4 kg Dansinger ym keskiarvo ± keskihajonta 2,1 ± 4,8 1 kg 3,0 ± 4,9 2 ; 3,2 ± 6,0 3 ; 3,3 ± 7,3 4 kg Cardillo ym keskiarvo ± keskihajonta 4,04 ± 12,7 kg 4,24 ± 12,1 kg Gardner ym keskiarvo ja 95 %:n luottamusvälit 4,7 kg 1,6 kg ( 2,8 0,4) 3 ; ( 6,3 3,1) 1 2,2 kg ( 3,6 0,8) 4 ; 2,6 kg ( 3,8 1,3) 5 Shai ym keskiarvo ± keskihajonta 4,7 ± 6,5 kg 2,9 ± 4,2 6 ; 4,4 ± 6,0 7 kg Sacks ym keskimääräinen painonlasku ja 3,4 kg 2,9 kg ryhmien välinen ero ja 95 %:n 0,6 ( 0,8 1,9) luottamusvälit Frisch ym keskiarvo ± keskihajonta 5,8 ± 6,1 kg 4,3 ± 5,1 kg Brinkworth ym keskiarvo ± keskiarvon keskivirhe 14,5 ± 1,7 kg 11,5 ± 1,2 kg Davis ym keskiarvo ± keskihajonta 3,1 ± 4,8 kg 3,1 ± 5,8 kg Foster ym keskiarvo ja 95 %:n luottamusvälit 6,3kg ( 8,06 4,63) 7,4 kg ( 9,10 5,63) 1Atkins, 2 Painonvartijat, 3 Zone, 4 Ornish, 5 LEARN, 6 Vähärasvainen, 7 Välimeren ruokavalio tävät) ruokavaliot alensivat painoa, mutta eri ruokavalioiden välillä ei todettu eroja. Cardillon (8) kolme vuotta kestäneessä tutkimuksessa vähähiilihydraattisella ruokavaliolla olleiden paino jopa nousi kuuden kuukauden jälkeen keskimäärin 4,8 kiloa, joskaan tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Brinkworthin (16) ja Frishin (22) tutkimuksissa vähähiilihydraattinen ruokavalio näytti vuoden kohdalla tuoneen hieman suuremman painonpudotuksen vertailuruokavalioon verrattuna. Davisin (24) tutkimuksessa painonpudotus oli suurinta ensimmäisen kolmen kuukauden kohdalla ja nopeampaa vähähiilihydraattisella ruokavaliolla (1,7 kg/kk) kuin vähärasvaisella ruokavaliolla (1,2 kg/kk). Kuitenkin 3 12 kuukauden välillä vähähiilihydraattisella ruokavaliolla olleet lihoivat keskimäärin 0,23 kg/kk, kun taas vähärasvaisella ruokavaliolla paino pysyi muuttumattomana. Tutkimuksen lopussa molemmat ryhmät olivat laihtuneet saman verran. Myös Fosterin (11) tutkimuksessa paino laski vähähiilihydraattisella ruokavaliolla ja vähärasvaisella ruokavaliolla yhtä paljon sekä vuoden että kahden vuoden kohdalla. Kolmessa kontrolloidussa, kaksi vuotta kestäneessä tutkimuksessa paino laski vähähiilihydraattisella ruokavaliolla 3,4 7,4 kg ja verrokkidieetillä 2,9 6,3 kg (9 11). Tutkimuksen keskeyttäneiden määrä Keskeyttäneiden määrä kuvastaa ruokavaliotutkimuksissa myös hoitomyöntyvyyttä pitkällä aikavälillä. Sitoutuminen vähähiilihydraattiseen ruokavalioon pitkäaikaisesti näyttää tutkimusten perusteella heikolta (taulukko 3). Keskeyttäneiden määrät ovatkin olleet jopa kymmeniä prosentteja vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaneiden ryhmissä, mutta suuri keskeyttäneiden määrä on laihdutusruokavaliotutkimuksissa yleistä ruokavaliosta riippumatta. 2662

5 TIETEESSÄ TAULUKKO 3. Tutkittavien lukumäärä ja keskeyttäneiden määrä (%) vähähiilihydraattisella ruokavaliolla hoidetuilla (VHH) ja verrokeilla. Tutkittavia Keskeyttäneet (%) VHH Verrokki VHH Verrokki Brehm ym Foster ym Yancy ym Stern ym Dansinger ym ,40 3, , 35 3, 50 4 Cardillo ym Gardner ym ,70 4, , 22 4,22 5 Shai ym Sacks ym Frisch ym Brinkworth ym Davis ym Foster ym Atkins, 2 Painonvartijat, 3 Zone, 4 Ornish, 5 LEARN, 6 Vähärasvainen, 7 Välimeren ruokavalio 30Tuomilehto H, Gylling H, Peltonen M ym. Sustained improvement in mild obstructive sleep apnea after a diet- and physical activity-based lifestyle intervention:postinterventional follow-up. Am J Clin Nutr 2011;92: Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among persons with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344: Lindström J, Louheranta A, Mannelin M, Rastas M, Salminen V, Eriksson J, Uusitupa M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study Group. The Finnish Diabetes Prevention Study(DPS): Lifestyle intervention and 3-year results on diet and physical activity. Diabetes Care 2003;26: Uusitupa M, Peltonen M, Lindström J ym. Ten-year mortality and cardiovascular morbidity in the Finnish Diabetes Prevention Study secondary analysis of the randomized trial. PLoS One :e Uusitupa M, Lindström J, Tuomilehto J. Prevention strategies for type 2 diabetes should be based on evidencebased medical nutrition data. Diabetologia 2010;53: Saaristo T, Moilanen L, Korpi- Hyövälti E ym. Lifestyle intervention for prevention of type 2 diabetes in primary health care. Diabetes Care 2010;33: Kolmessa kaksi vuotta kestäneessä tutkimuksessa (9 11) vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaneet keskeyttivät tutkimuksen useammin kuin vähärasvaista ruokavaliota noudattaneet. Kolme vuotta kestäneen tutkimuksen vähähiilihydraattisella ruokavaliolla aloittaneista 67 koehenkilöstä vain 27 oli mukana tutkimuksen lopussa (8). Yli vuoden kestäneissä tutkimuksissa 32 % niistä, joilla oli ruokavaliossa hiilihydraattirajoitus, keskeyttivät. Hessionin (25) meta-analyysissä, jossa analysoitiin 13 tutkimusta vuosilta , vastaavaksi luvuksi saatiin 36 %. Alle vuoden kestäneissä tutkimuksissa vähärasvainen ruokavalio on keskeytetty useammin kuin vähähiilihydraattinen. Samahan ym. tutkimuksessa (26) 47 % vähärasvaista ruokavaliota noudattaneista keskeytti tutkimuksen, kun keskeyttäneiden määrä vähähiilihydraattisen ruokavalion ryhmässä oli 33 %. Westmanin kontrolloimattomassa tutkimuksessa keskeyttäneiden määrä oli peräti 63 % (27). Pohdinta Lihavuus on yleinen terveysongelma, ja sen ehkäisy ja hoito kaipaavat uusia keinoja. Viime vuosina on julkaistu joukko tutkimuksia, joissa on selvitetty vähähiilihydraattisten ruokavalioiden asemaa lihavuuden hoidossa. Puoleen vuoteen asti paino laskee enemmän vähähiilihydraattisella kuin tavanomaisilla laihduttavilla ruokavaliolla, mutta pitkäaikaistulokset eivät juuri eroa muista laihdutusdieeteistä. Vähähiilihydraattinen ruokavalio ei näytäkään pitkällä aikavälillä tuovan suurempaa painonpudotusta muihin laihdutusruokavalioihin verrattuna. Lisäksi laihdutusruokavalioiden toteutettavuus pitkällä aikavälillä on heikohkoa. Alkuvaiheen paremman painon laskun voi osittain selittää se, että elimistön glykogeenivarastojen ollessa tyhjät niukasti hiilihydraatteja sisältävien ruokavalioiden aikana, myös elimistön vesimäärä on pienempi (7). Niukasti hiilihydraattia sisältävä ruokavalio voi myös olla yksipuolinen, mikä johtaa siihen, että energian saanti jää vähäisemmäksi. On uskottu, että runsaammin proteiinia sisältävä ruokavalio voisi hillitä nälän tunnetta, mutta tuore tutkimus ei anna vahvistusta tälle väitteelle (28). Tekemämme kirjallisuustutkimuksen mukaan vähähiilihydraattisten laihdutusruokavalioiden tutkimuksessa on isoja ongelmia. Vain harvoissa niistä on selvitetty tarkoin ruokavalion koostumusta, eikä pitkäaikaista hoitomyöntyvyyttä ole dokumentoitu tarkkaan. Huonoa hoitomyöntyvyyttä kuvastaa hyvin myös suuri keskeyttäneiden määrä, joka on ollut noin %. Cardillon kolme vuotta kestäneessä tutkimuksessa vain 40 % jatkoi tutkimuksen loppuun (8). Vastikään neljää eri tutkimusruokavaliota vertailevassa painonhallintatutkimuksessa, jossa selvitettiin runsaasti proteiinia sisältävän ja matalan glykeemisen indeksin omaavien laihdutusruokavalioiden vaikutuksia intensiivisen painon pudotuksen jälkeen 26 viikon aikana neljässä ryhmässä (korkea proteiini ja suuri tai pieni glykeeminen indeksi, matala proteiini ja suuri tai pieni glykeeminen indeksi) paras tulos painon suhteen saavutettiin runsaasti proteiinia tai matalan glykeemisen indeksin ruokavalioilla. Erot vertailudieetteihin olivat kuitenkin yhden kilon luokkaa (28). Tässäkin tutkimuksessa heikkoutena oli runsas keskeyttäneiden määrä, peräti 29 %, ja tutkimusruokavalioiden huono toteutuvuus. Lisäksi hoitomyöntyvyys laihdutusruokavalioihin heikkeni tutkimuksen loppua kohti, vaikka tutkimus kesti vain puoli vuotta. Kun tarkastellaan eri laihdutusruokavalioiden 2663

6 36 Aikuisten lihavuuden hoito. Käypä hoito. Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä SIDONNAISUUDET Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Matti Uusitupa on saanut luentopalkkioita yrityksiltä (Professio Finland, Unilever) ja omistaa osakkeita (Orion, Foodfiles Ltd). Emmikaisa Raussi: Ei sidonnaisuuksia. Tästä asiasta tiedettiin Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden toteutuvuudesta ja pitkäaikaisvaikutuksista on saatavilla vähän tietoa. Tutkimustieto perustuu pääasiassa vuoden kestäviin tai sitä lyhyempiin tutkimuksiin. Vähähiilihydraattisen ruokavalion hiilihydraattirajoitukselle ei ole selkeää määritelmää. Tämä tutkimus opetti Vähähiilihydraattisia ruokavalioita koskevissa tutkimuksissa laihdutusruokavalion koostumus on raportoitu huonosti. Pitkän aikavälin hoitomyöntyvyys laihdutusruokavalioita koskevissa tutkimuksissa on heikohko, myös vähähiilihydraattisilla ruokavalioilla. Laihdutustulokset eivät poikkea muista laihduttavista ruokavalioista pitkällä aikavälillä. Ruokavalioiden koostumus lähentelee ajan myötä tavanomaista ruokavaliota myös hiilihydraattien saannin suhteen. Turvallisuutta ei ole dokumentoitu yli kahden vuoden tutkimuksissa. pitkäaikaisvaikutuksia, on syytä muistaa laihdutuksen tavoitteet. Laihdutuksessa on tavoitteena pysyvä painon lasku, painon hallinta ja lihavuuteen liittyvien pitkäaikaissairauksien estäminen ja varhainen hoito. Mitkään 2000-luvulla julkaistut laihdutusruokavaliotutkimukset eivät vastaa siihen, onko niistä pysyvää hyötyä lihavalle. Kahden vuoden seuranta on lyhyt, kun liikapainoisen pitäisi muuttaa elintapojaan ja ruokatottumuksiaan pysyvästi. Mitä poikkeavampi ruokavalio on tavanomaisesta, sitä vaikeampaa sen toteuttaminen on pitkäaikaisesti. Lisäksi vähähiilihydraattisten laihdutusruokavalioiden turvallisuus pitkäaikaisessa käytössä on edelleen kyseenalainen. Esimerkiksi American Diabetes Association toteaa tuoreimmissa suosituksissaan (29), että niiden turvallisuus on dokumentoitu kahteen vuoteen asti. Vähähiilihydraattiset laihdutusruokavaliot tarjoavat yhden vaihtoehdon laihdutukseen, muttei pysyvää ratkaisua lihavuuden hoitoon. Ihmetystä herättää, ettei juuri kukaan ole raportoinut seurantatutkimuksia vähähiilihydraattisilla ruokavalioilla tehdyistä interventioista. Tavanomaisten laihdutusruokavalioiden asemasta voi terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa laihdutushoidon alussa käyttää myös erittäin niukkaenergisiä ruokavalioita (ENE), joilla päästään säännönmukaisesti kilon painon laskuun. Kun niihin yhdistetään ravitsemusterapeutin antama ruokavalio-ohjaus, joka perustuu nykyisiin ruokavaliosuosituksiin, kahden vuoden painonlaskutulokset ovat selvästi parempia kuin vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta on raportoitu. Esimerkiksi lievän uniapnean hoidossa tämä hoitokonsepti on toiminut erinomaisesti (30). Myös pitkäkestoiset tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimukset ovat antaneet arvokasta tietoa nykysuositusten mukaisten ruokavalioiden pitkäaikaistehosta. Suomalaisessa DPS- tutkimuksessa, johon oli satunnaistettu peräti 522 ylipainoista henkilöä, joilla oli myös heikentynyt sokerinsieto, paino aleni 4,5 kg ensimmäisen vuoden aikana ja tulos säilyi vuosia. Diabetesriski aleni 58 %:lla, ja myös tämä tulos on säilynyt vuosia intervention jälkeen (31, 32). DPS-tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa keskeyttäneiden määrä oli poikkeuksellisen pieni (8 %) English summary > in english Low carbohydrate diets in the treatment of obesity verrattuna laihdutustutkimuksiin. Tutkimus edustaa myös niitä harvoja pitkäkestoisia tutkimuksia, joissa ruokavalion toteutuvuus on dokumentoitu. Edullisia muutoksia todettiin sydän- ja verisuonitautien riskitekijöissä, kuten verenpaineessa, veren rasva-arvoissa ja tulehdustekijöissä (31,32). Myös kokonaiskuolleisuus on ollut poikkeuksellisen pieni (34). Suomalaisessa diabeteksen ehkäisyhankkeessa D2D:ssä, joka toteutettiin perusterveydenhuollossa, saavutettiin huikea 69 % diabetesriskin pienentyminen vuoden seurannassa henkilöillä, jotka kykenivät pudottamaan painoaan vähintään 5 %. Näitä oli lähes 500 eli 18 % koko tutkimuskohortista (35). D2D:ssä sovellettiin DPS:n periaatteita ravitsemus- ja liikuntaohjauksen osalta. Keskeinen ongelma lihavuuden hoidossa ei ole laihdutus, vaan saavutetun hoitotuloksen ylläpito. Myös pitkäaikaishyödyt liittyvät tähän. Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden vaikutuksia sairastuvuuteen ei ole raportoitu. Jokainen laihtuu, kun energian saanti jää vähäisemmäksi kuin kulutus. Laihdutus, riippumatta dieetistä, saa aikaan edullisia muutoksia insuliiniherkkyydessä, glukoosiaineenvaihdunnassa ja veren rasva-arvoissa sekä verenpaineessa. Erityisesti LDL-kolesterolin laskun kannalta pääasiassa kasviöljyistä saatavan pehmeän rasvan merkitys kannattaa muistaa myös laihduttavassa ruokavaliossa ja siirryttäessä saavutetun painotavoitteen ylläpitoon (16,36). Kasviöljyt sisältävät myös elimistölle välttämättömiä rasvahappoja. Käytännössä vähähiilihydraattisten ruokavalioiden toteuttaminen on hankalaa, ja niistä siirrytään jopa tutkimuksen ollessa kesken lähemmäksi normaaliruokavalioita. Ongelmallista vähähiilihydraattisissa ruokavalioissa on niiden yksipuolisuus, jolloin suojaravintoaineiden saanti voi jäädä puutteelliseksi. Onneksi perinteinen Atkinsin dieetti on historiaa, sillä nykyisin hedelmät ja kasvikset sekä pehmeä rasva kuuluvat oikeaoppiseen laihduttavaan ruokavalioon. Sopivimmat proteiinilähteet ovat kala, vähärasvaiset maitotuotteet ja siipikarja. Täydentäisimme vähähiilihydraattisia ruokavalioita myös kokojyväviljatuotteilla jo pelkästään kuidun saannin lisäämiseksi. Näin olemme jo lähellä nykysuosituksia. 2664

7 TIETEESSÄ MATTI UUSITUPA ENGLISH SUMMARY Low carbohydrate diets in the treatment of obesity Low carbohydrate diets have been suggested as an alternative for the treatment of obesity, but their long-term effectiveness, feasibility and documented adherence to these diets have not been evaluated in detail. We, therefore, made a literature survey of these issues based mainly on controlled studies lasting at least 1 year and published during the last 10 years. There were marked weaknesses in reporting the exact content of these experimental diets, and adherence to these diets seemed to be poor. Furthermore, drop-out rates appeared to be high, but do not differ from the numbers reported from other weight loss diet studies with long-term follow-up. In the short term, weight reduction was greater with low carbohydrate diets as compared to control diets, but long-term results were no different. We propose that low carbohydrate diets should follow our current dietary recommendations with respect to the intake of fruit, vegetables, and also whole grain bread and cereal products, so as to avoid nutritional deficiencies that may be related to these diets if they are followed long-term without appropriate nutritional counselling. 2664a

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö 1 7.4.2011 Ravintoaineiden saantisuositukset Ruoankäyttösuositukset

Lisätiedot

Kun farkut vaihtuu lökäreihin koululaisten ylipainosta. Harri Niinikoski Dosentti, osastonylilääkäri TYKS lasten- ja nuortenklinikka Kevät 2013

Kun farkut vaihtuu lökäreihin koululaisten ylipainosta. Harri Niinikoski Dosentti, osastonylilääkäri TYKS lasten- ja nuortenklinikka Kevät 2013 Kun farkut vaihtuu lökäreihin koululaisten ylipainosta Harri Niinikoski Dosentti, osastonylilääkäri TYKS lasten- ja nuortenklinikka Kevät 2013 4/2013 1 Outline Uusia tutkimustuloksia ylipainoisuuden yleisyydestä

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraattien rajoittaminen -terveysvaikutukset ikääntymisen näkökulmasta

Ravinnon hiilihydraattien rajoittaminen -terveysvaikutukset ikääntymisen näkökulmasta Ravinnon hiilihydraattien rajoittaminen -terveysvaikutukset ikääntymisen näkökulmasta THM, MBA, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen Page 1 Hiilihydraattien vähentäminen ja ikääntyminen Määritelmä Terveysvaikutukset

Lisätiedot

Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille

Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille Ursula Schwab FT, dosentti, kliininen opettaja, laillistettu ravitsemusterapeutti Lääketieteen laitos / Kliininen ravitsemus, UEF Medisiininen

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012 Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten Pertti Mustajoki 3.9. 2013 Vartiainen ym. Suom Lääkl 2008;63:1375 DIABETEKSEN (Tuomilehto ym. NEJM 2001;344:1343) Interventio Kunnon ohjaus:

Lisätiedot

Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta

Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta Ravitsemus- ja liikuntasuositukset ja painonhallinta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

Proteiinit ja painonhallinta. Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö 00029 HUS aila.rissanen@hus.fi

Proteiinit ja painonhallinta. Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö 00029 HUS aila.rissanen@hus.fi Proteiinit ja painonhallinta Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö 00029 HUS aila.rissanen@hus.fi Käypä Hoito 2013 Ruokavaliohoito: laihdutusvaihe Tavoitteena on energiansaannin väheneminen siten, että

Lisätiedot

Diabetesepidemia aikamme tsunami. Markku Laakso, akatemiaprofessori Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala

Diabetesepidemia aikamme tsunami. Markku Laakso, akatemiaprofessori Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Diabetesepidemia aikamme tsunami Markku Laakso, akatemiaprofessori Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Diabetes on valtava terveysongelma maailmassa 2014 2035 Suomessa on n. 500,000

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

National Public Health Institute, Finland SOKERIT JA TERVEYS. Antti Reunanen Kansanterveyslaitos

National Public Health Institute, Finland SOKERIT JA TERVEYS. Antti Reunanen Kansanterveyslaitos SOKERIT JA TERVEYS Antti Reunanen Kansanterveyslaitos RAVINNON SOKERIT Monosakkaridit Glukoosi Fruktoosi Maltoosi Disakkaridit Sakkaroosi Laktoosi Oligosakkaridit Raffinoosi Stakyoosi RAVINNON SOKEREIDEN

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma: Dehkon 2D-hankkeen (D2D) arviointitutkimus

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma: Dehkon 2D-hankkeen (D2D) arviointitutkimus Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma: Dehkon 2D-hankkeen (D2D) arviointitutkimus Markku Peltonen PhD, dosentti, yksikön päällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 30.11.2011 Terveydenhuoltotutkimuksen päivät

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Mitä lääkärin tulee tietää lihavuuden perushoidosta?

Mitä lääkärin tulee tietää lihavuuden perushoidosta? Lihavuus Paula Hakala ja Mikael Fogelholm Mitä lääkärin tulee tietää lihavuuden perushoidosta? Lihavilla jo 5 10 %:n painon aleneminen ehkäisee monien sairauksien puhkeamista ja helpottaa niiden hoitoa.

Lisätiedot

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014 Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa Jan Verho 5.11.2014 Urheilija tarvitsee proteiinia 1. Proteiinisynteesin raaka-aineeksi Päivittäinen tarve kasvaa 2. Stimuloimaan lihasproteiinisynteesiä

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Diabeetikon ruokavalio FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Lähde: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Diabetesliitto Työryhmä: Professori, LT,ETM Suvi Virtanen MMM, ravitsemusterapeutti Eliina

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

PALJON YHDEN MIEHEN TAPAUS TUTKIMUKSIA

PALJON YHDEN MIEHEN TAPAUS TUTKIMUKSIA Uudet ja vanhat ihmedieetit vs vakiintuneet painonhallintatavat THM, MBA, laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen Lääkärikeskus Aava Syöpäsairaala Docrates www.tervevatsa.fi BoostOn Oy Page

Lisätiedot

Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lihavuus ja liitännäissairaudet Rasvahapot valtimotaudin vaaran arvioinnissa Lihavuus ja liitännäissairaudet Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä 12.12.2011 Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Lääkäri ja vaihtoehtodieetit

Lääkäri ja vaihtoehtodieetit Lääkäri ja vaihtoehtodieetit Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

Dehkon 2D-hankkeen (D2D:n) keskeiset tulokset

Dehkon 2D-hankkeen (D2D:n) keskeiset tulokset Dehkon 2D-hankkeen (D2D:n) keskeiset tulokset Timo Saaristo ehkäisyohjelman toimeenpanohanke viidessä sairaanhoitopiirissä 2003-2008 D2D:n käytännön tavoitteet Selvittää, onko diabeteksen ehkäisyohjelman

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli

Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli 8.11.2014 Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo:

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste?

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Carol Forsblom, D.M.Sc. FinnDiane, kliininen koordinaattori HYKS Sisätaudit, Nefrologian klinikka Folkhälsanin tutkimuskeskus LabQuality 2008-02-07 Diabetes

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9.

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9. Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa TUTKIJARYHMÄ: Nina Rautio, Pirkanmaan shp, nina.rautio@oulu.fi Jari Jokelainen, Oulun yliopisto Heikki Oksa,

Lisätiedot

Tavallisimmat ongelmat Suomessa

Tavallisimmat ongelmat Suomessa Terveyttä ravinnosta Ursula Schwab FT, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti Lääketieteen laitos / Kliininen ravitsemustiede, Itä-Suomen yliopisto Medisiininen keskus / Kliininen ravitsemus, KYS

Lisätiedot

Lihavuuden hoidon on oltava pitkäjänteistä ja johdettava pysyvään muutokseen elintavoissa

Lihavuuden hoidon on oltava pitkäjänteistä ja johdettava pysyvään muutokseen elintavoissa Lihavuuden hoidon on oltava pitkäjänteistä ja johdettava pysyvään muutokseen elintavoissa Kansallisen lihavuusohjelman käynnistämisseminaari THL 26.10.2012 Jussi Pihlajamäki, sisätautilääkäri Professori,

Lisätiedot

Lataa Diabetes - ei kiitos - Lars-Erik Litsfeldt. Lataa

Lataa Diabetes - ei kiitos - Lars-Erik Litsfeldt. Lataa Lataa Diabetes - ei kiitos - Lars-Erik Litsfeldt Lataa Kirjailija: Lars-Erik Litsfeldt ISBN: 9789522202055 Sivumäärä: 175 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 36.03 Mb Luonnollinen tapa karpata!sano ei diabetekselletässä

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä

Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä SALVE Päätösseminaari 21.11.2012 Nuorten ylipainon syitä jäljittämässä Väestötutkimuksia lihavuuden vaara- ja suojatekijöistä Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1986 Anne Jääskeläinen, TtM Nuorten ylipainon

Lisätiedot

Ravitsemustieteen tutkimuksesta hyvinvointia

Ravitsemustieteen tutkimuksesta hyvinvointia Ravitsemustieteen tutkimuksesta hyvinvointia Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Optimaalista liikuntaa painonpudottajalle. 12.12.2013, Pori Timo Haikarainen, LitM

Optimaalista liikuntaa painonpudottajalle. 12.12.2013, Pori Timo Haikarainen, LitM Optimaalista liikuntaa painonpudottajalle 12.12.2013, Pori Timo Haikarainen, LitM Sisältö Liikunnan vaikutus fysiologiaan Liikunta painon pudotusta vai painonhallintaa? Liikunnan psyykkiset vaikutukset

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä. Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks

Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä. Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks Tyypin 1 diabeetikon ruokavaliohoito käytännössä Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Arja Ojalammi Hyks Viimeisin suomalainen diabeetikon ravitsemussuositus on vuodelta 2008, Diabetesliitto suositus

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Interventioiden vaikuttavuuden arviointi: esimerkkinä kansallisen diabeteksen ehkäisyohjelman Dehkon 2D-hankkeen arviointitutkimus

Interventioiden vaikuttavuuden arviointi: esimerkkinä kansallisen diabeteksen ehkäisyohjelman Dehkon 2D-hankkeen arviointitutkimus SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2008: 45 317 322 Tutkimusseloste Interventioiden vaikuttavuuden arviointi: esimerkkinä kansallisen diabeteksen ehkäisyohjelman Dehkon 2D-hankkeen arviointitutkimus

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

RAVITSEMUS JA YLIKUNTO

RAVITSEMUS JA YLIKUNTO RAVITSEMUS JA YLIKUNTO Anna Ojala, ETM Ravitsemusasiantuntija Ravitsemuksellisia syitä ylikunnossa 1. Riittämätön kokonaisenergian ja HH- saanti 2. Epäsäännöllinen syöminen Energia ajoittain puutteellista

Lisätiedot

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten?

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten? Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten? Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

INFO TEVETULOA INFOON

INFO TEVETULOA INFOON INFO TEVETULOA INFOON Historia Cambridge 1970 25 v. historia Alan Howard, NASA USA 1980 Ruotsi 1994 Suomi 2003 VLCD ORGINAALI > 20 kliinistä tutkimusta UKK-instituutissa mm. VLCD? Very Low Calory Diet

Lisätiedot

KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU

KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU Energiaravintoaineet sekä vitamiinit ja kivennäisaineet www.puolikiloa.fi 2 Tiivistelmä ja huomiota Diaesityksessä on mukana kolme tutkimusta: brittiläinen EPIC- Oxford,

Lisätiedot

LAIHDUTUSLEIKKAUS UNIAPNEAN HOITONA

LAIHDUTUSLEIKKAUS UNIAPNEAN HOITONA Nutrition research/diet and Chronic Diseases LAIHDUTUSLEIKKAUS UNIAPNEAN HOITONA Suomen keuhkolääkäriyhdistyksen syyskokous 7.11.2014, Helsinki Henri Tuomilehto, dosentti Korva-, nenä- ja kurkkutautien

Lisätiedot

KARPPAUS Riitta Korpela Lääketieteellinen ravitsemusfysiologia Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto

KARPPAUS Riitta Korpela Lääketieteellinen ravitsemusfysiologia Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto KARPPAUS 9.12.2013 Riitta Korpela Lääketieteellinen ravitsemusfysiologia Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto 9.12.2013 1 Mitä karppaus on? Käytössä monta nimeä, joille ei vakiintunutta määritelmää:

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä 42. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 16. 17.3.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, sh,ttm PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Terveellinen kaura Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013 Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Mikä on Leipätiedotus? Leipomoalan yhteinen tiedotusyksikkö Perustettu 1961 Rahoitus Perusbudjetti jäsenmaksuista

Lisätiedot

Diabetes. Taustaa. Näistä tyypin 1 diabetes on noin 30 000 suomalaisella. Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetes tulevat edelleen yleistymään.

Diabetes. Taustaa. Näistä tyypin 1 diabetes on noin 30 000 suomalaisella. Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetes tulevat edelleen yleistymään. Diabetes Taustaa Diabetes on muuttunut Suomessa puolessa vuosisadassa suhteellisen harvinaisesta sairaudesta todelliseksi kansansairaudeksi. Nykyisin n. 220 000 suomalaisella on diagnosoitu diabetes. Näistä

Lisätiedot

Diabeetikon laihduttaminen

Diabeetikon laihduttaminen Diabeetikon laihduttaminen Ravitsemusterapeutti Eliina Aro Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta Diabetesliitto Muutamia laihtumiseen vaikuttavia asioita Miten käyttäytymistä voisi muuttaa Millaista

Lisätiedot

Timo Saaristo VALTIMOTERVEYDEKSI! Valtimoterveyttä kaikille -miksi?

Timo Saaristo VALTIMOTERVEYDEKSI! Valtimoterveyttä kaikille -miksi? Timo Saaristo VALTIMOTERVEYDEKSI! Valtimoterveyttä kaikille -miksi? Sepelvaltimotauti Ei ole vielä voitettu Olisi 80%:sti ehkäistävissä, jos syötäisiin terveellisimmin, liikuttaisiin enemmän ja vältettäisiin

Lisätiedot

Aineksia hyvän olon ruokavalioon

Aineksia hyvän olon ruokavalioon Aineksia hyvän olon ruokavalioon Sisältö Monipuolinen ruokavalio Lautasmalli Ateriarytmi Ravintoaineet Proteiini Hiilihydraatit Rasva Sydänmerkki Liikunta elämäntavaksi 2 Monipuolinen ruokavalio Vähärasvaisia

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa. Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009

Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa. Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009 Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009 Määritelmiä Lihavuus =kehon rasvakudoksen liian suuri määrä Pituuspaino (suhteellinen paino) = pituuteen

Lisätiedot

KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO

KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO Näyttöä väestötutkimuksista, 1960 2015 www.puolikiloa.fi 2 Meta- analyysi Tutkimus Maa Vuodet Key ym. 1999 Adven7st Mortality USA 1960 65 Mukana Adven7st

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland MIKSI SYÖDÄ LIHAA Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland 1 Suomalaiset ravitsemussuositukset Kaikkea saa syödä Ravintoaineista ruokaan Kansalliset erityispiirteet Lisää kasviksia Laatu Rasva

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB

Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB Ravitsemuksen merkitys suorituskyvylle Hyvä nestetasapaino on tärkeää kaikessa harjoittelussa

Lisätiedot

Työn muutokset kuormittavat

Työn muutokset kuormittavat Työn muutokset kuormittavat Kirsi Ahola, tiimipäällikkö, työterveyspsykologian dosentti Sisältö Mikä muutoksessa kuormittaa? Keitä muutokset erityisesti kuormittavat? Miten muutosten vaikutuksia voi hallita?

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset näkökulmat lihavuuden ehkäisyssä

Yhteiskunnalliset näkökulmat lihavuuden ehkäisyssä Pekka Puska Pääjohtaja Yhteiskunnalliset näkökulmat lihavuuden ehkäisyssä VI Valtakunnallinen Kansanterveyspäiv ivä 15.1.2010 VI Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä 15.1.2010 1 Kansanterveyden kuvaa säätelevät

Lisätiedot

Dieettikierteestä painonhallintaan

Dieettikierteestä painonhallintaan Dieettikierteestä painonhallintaan Paula Hakala Dosentti, johtava tutkija Kelan tutkimusosasto Diabeteshoitajien koulutuspäivät 23.4.2010 Tampere 1 Esityksen sisältö Mitä laihduttamiseen tarjolla? Katsaus

Lisätiedot

Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus

Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus Dieetit ja painonhallinta Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus Pohdittavaa Parantavatko ne elintapoja ja auttavat pysyvään laihtumiseen assosioituvia elintapoja? Pysyvää painonhallintaa

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista. Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11.

Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista. Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11. Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11.2012 Sisältö Valio Oy 2 Proteiinit Koostuvat 20 aminohaposta, joista

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan?

Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan? Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan? LAURA KIVELÄ, LK LASTEN TERVEYDEN TUTKIMUSKESKUS TAMPEREEN YLIOPISTO JA YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 17.11.2015, VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ Esityksen sisältö

Lisätiedot

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL Luonnonmarjat ja kansanterveys Raija Tahvonen MTT/BEL 15.8.2013 Jos poimit marjat itse, saat Liikuntaa Luonnossa liikkumisen hyvät vaikutukset aivoille Marjasi tuoreena Varman tiedot, mistä marjat ovat

Lisätiedot

KARPPAUS KANNATTAA! Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden vaikutus aikuisten ylipainoon ja terveyteen pitkällä aikavälillä

KARPPAUS KANNATTAA! Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden vaikutus aikuisten ylipainoon ja terveyteen pitkällä aikavälillä KARPPAUS KANNATTAA! Vähähiilihydraattisten ruokavalioiden vaikutus aikuisten ylipainoon ja terveyteen pitkällä aikavälillä Johanna Joutsen Heikki Laatikainen Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Mikko Tulppo, Dos, FT, LitM Verve, Oulu, Finland Oulun Yliopisto, Oulu, Finland Ennenaikaisten kuolemien Syyt USA:ssa (vuosittain) Sydänperäinen äkkikuolema 300.000

Lisätiedot

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon FORMARE 2015 Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon Sisältö Kalorit ja kulutus Proteiini Hiilihydraatti Rasva Vitamiinit Kivennäis- ja hivenaineet Vesi ja nesteytys Ravintosuositukset

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot

DPS-tutkimus: Elintapaohjaukseen kannattaa panostaa

DPS-tutkimus: Elintapaohjaukseen kannattaa panostaa DPS-tutkimus: Elintapaohjaukseen kannattaa panostaa Jaana Lindström Dosentti, tutkimuspäällikkö Diabeteksen ehkäisyn yksikkö 1 vai kannattaako? Verrattuna kulttuurin, ympäristön, perimän ja sattuman vaikutuksiin

Lisätiedot

Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori

Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori Lihavuus Suomessa Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori 28.12.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lihavuus 70-80 % ylimääräisestä energiasta varastoituu rasvana. Loput varastoituu proteiineina ja niihin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Ainoa tapa pysyä terveenä on syödä sitä mitä ei halua, juoda sitä mistä ei pidä ja tehdä sitä minkä mieluummin jättäisi tekemättä

Ainoa tapa pysyä terveenä on syödä sitä mitä ei halua, juoda sitä mistä ei pidä ja tehdä sitä minkä mieluummin jättäisi tekemättä Tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän ennaltaehkäisy elintapamuutos vai lääkehoito? Ainoa tapa pysyä terveenä on syödä sitä mitä ei halua, juoda sitä mistä ei pidä ja tehdä sitä minkä mieluummin

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku

Liikkumattomuuden hinta. Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku Liikkumattomuuden hinta Harri Helajärvi, LL vt. erikoislääkäri Paavo Nurmi keskus, Turku WHO Global Health Report Työn luonteen muuttuminen (USA 1960-2008) Mukailtu Church TS ym. 2011 artikkelista Työhön

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä. Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy

Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä. Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy Ravitsemus muistisairauksien ehkäisyssä Mikko Rinta Laillistettu ravitsemusterapeutti Diacor terveyspalvelut Oy Mustisairaudet Suomessa Suomessa arvioidaan olevan 35 000 lievää ja 85 000 vähintään keskivaikeaa

Lisätiedot