Isännöinnin erinomaisuus - myytti vai mahdollisuus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isännöinnin erinomaisuus - myytti vai mahdollisuus?"

Transkriptio

1 Isännöinnin erinomaisuus - myytti vai mahdollisuus? Taloyhtiö tapahtuma Maarit Miettinen KTM, liiketoiminnan kehittämisen ja tarkastuksen asiantuntija

2 Sisältö Esityksen tavoite & johdantoa erinomaisuuteen Isännöitsijän valinnasta ja ammattitaidosta Mitä olemme kokeneet esimerkkejä elävästä elämästä Kuka päättää laadusta? Taloyhtiö isännöitsijä - yhteiset pelisäännöt? Isännöinnin erinomaisuus onko se mahdollista? KYSYMYKSIÄ?

3 Keskustelun tavoite Tavoitteena on nostaa esiin isännöintipalveluiden nykytilannetta käytännön esimerkein ja yhteenvetäen, millaisia mahdollisuuksia matkalla erinomaisuuteen olisi. - Kaikki esimerkit ovat faktaa, eivät fiktiota

4 Suomalaisyrityksistä pitää tehdä erinomaisia Talouselämä Tani Järvinen, Laatukeskus Yritykset tarvitsevat nyt rohkeutta tehostaa ja parantaa omaa toimintaansa. Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi vaatii, että yrityksissä opitaan johtamaan paremmin, tekemään laadukkaammin ja myymään tehokkaammin....laadun parantaminen on yhtä lailla prosessien virtaviivaistamista, ihmisten motivointia, virheiden karsimista kuin uusien innovaatioiden luomistakin. HUOM! Laadukas johtaminen tulee olla tavoite myös ei-tulosta tuottavissa organisaatioissa

5 Isännöitsijän valinnasta ja ammattitaidosta

6 Isännöinti - yhteistyö prosessina 1 Tarjoukset Käytäntö - arkipäivä Sopimus Tyytymättömyys Irtisanominen Tarve & tarvekartoitus

7 Isännöitsijän rooli yleisesti ymmärretty työnjako Kiinteistönhoito Pankki Muut yhteistyökumppanit Isännöitsijä Hallitus Ta Osakkaat

8 Taloyhtiön johtaminen & strategia? Strateginen suunnittelu ja toiminnan kehittäminen ovat paitsi jokaisen toimivan yrityksen elinehto, myös jokaisen nykyaikaisen taloyhtiön hyvän johtamisen merkkejä Painopisteitä: oikean strategian valitseminen tehokkaat kehitysprojektit tulevaisuutta varten. Laadun parantaminen on mitä suurimmassa määrin johtamisen parantamista ja ymmärrystä siitä, miten taloyhtiön toimintaa hoidetaan Englannin kielessä sanalla laatu on quality-merkityksen ohella myös excellencesisältö, ja erinomaisuudesta puhuminen vie lähemmäksi laadullista toimintaa.

9 Tutkittua Tiedote Isännöintiliitto Isännöintiyrityksiä arvostetaan eniten luotettavuudesta ja niiden asiantuntemusta talousasioissa kehutaan erityisesti. Sen sijaan aloitteellisuudessa ja asiakaspalvelussa on vielä kehittämisen varaa. - Isännöinnin on otettava rohkeammin taloyhtiön johtajan rooli. Isännöinnin tehtävänä on huolehtia siitä, että taloyhtiön arki sujuu, asumiskustannukset ovat ennakoitavia ja korjaukset suunnitelmallisia, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä toteaa. Taloyhtiöiden hallitusten kanssa tehtävää yhteistyötä arvioitaessa isännöinti kerää kiitosta asioiden valmistelussa ja esittelyssä. Asukasviestinnässä menee sitä vastoin huonommin. - Asukkaat janoavat tietoa asumiseen vaikuttavista asioista, mutta he eivät koe saavansa sitä riittävästi. Puolet taloyhtiöpäättäjistä kokee, ettei asukkaille jaeta riittävästi tietoa.

10 Ammattitaito (Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen) Kun isännöitsijät itse kuvaavat omaa ammattitaitoaan, he korostavat osaamista hallitustyöskentelyssä sekä toimittajaverkoston hallinnassa. Isännöintiä kuvataan lähes BtoByrityspalvelun argumentein. Asiakastyö tuodaan esiin lähinnä työnkuvan hankaloittajana ja resurssien syöjänä. Koska isännöinnin ansaintalogiikka perustuu pääosin kiinteähintaiseen kuukausiveloitukseen, joka monesti on melko alhainen, asiakkaat kannattaa pitää mahdollisimman kaukana ja heidän viestintäänsä vastata mahdollisimman niukasti. Vain siten isännöitsijä pystyy hallitsemaan omaa työtään ja pitämään työmäärän järkevänä. Isännöintitoimialalta näyttäisi kuitenkin puuttuvan erityisesti osaamista asiakastyöskentelystä.

11 Mitä se ammattitaito tarkoittaa? Asiakaspalvelu- ja myyntiosaaminen - isännöintipalveluiden ydin Strateginen suunnittelu ja sen toteuttamisen varmistaminen Muutoksen hallinta Riskien hallinta Ristiriitatilanteiden hallinta Ongelman ratkaisu -taidot Antennit koko ajan ulkona Muu erityisosaaminen alaan liittyen - jatkuva oppiminen ja kouluttautuminen yhteiskunnan painopisteiden ja asiakasvaatimusten mukaan (mm. tiedonjakaminen, energiatehokkuus)

12 Mitä olemme kokeneet esimerkkejä elävästä elämästä

13 Mitä olemme kokeneet esimerkkejä elävästä elämästä Uusien lakien ja määräysten seuraaminen tai ainakin niistä kertominen unohtunut tai ei ollenkaan tietoa esim. energiatodistusvaatimus (ek ) Talousarvio tehdään perehtymättä asiaan edell. vuoden kopioiminen & pyöristykset huoltoyhtiön toiminnan valvonta ylim. kuluja talolle tehtävien laiminlyönneistä (vesilasku) vastikeseuranta & rästit kerran vuodessa tilinpäätöksen jälkeenkö? hallituksen jäsenten osaamisen aliarvioiminen sovittuja asioita ei tehdä kuin vasta muistuttamalla lastenkaitsijaa tarvitaan

14 Mitä olemme kokeneet esimerkkejä elävästä elämästä (jatk.) Nihkeys tehdä yhteistyötä esim. naapuritaloyhtiöiden kanssa - miksi? Ns. isojen isännöintiyritysten etu? isänn.tston 2 eri kaveria eivät olleet keskusteluyhteydessä toisiinsa (ei tietoa, mitä naapuritonteilla tapahtui) joustamattomuus asiakaspalvelussa lisääntyy liikaa pelinappuloita ja rooleja? Sisäiset jännitteet? toimintatapoja ei muuteta (isännöitsijäyritys X: minä en siihen suostu! ) tilinpäätöksen valmistaminen tapahtuu tarkan etukäteen laaditun aikataulun mukaan, josta ei voi poiketa (ei edes vaikka sopimus olisi irtisanottu) - joustamattomuus

15 Mitä olemme kokeneet esimerkkejä elävästä elämästä (jatk.) Vitkastelu ja jarruttelu tilinpäätöksen ja dokumenttien luovutuksen kanssa sopimuksen irtisanomistilanteissa ylimielinen ja vähättelevä asenne Asiakkaalle kohdennettu aika keskustelu todella tahmeaa etukäteen sopiminen ei mahdollista, koska silloin voi tulla jotain muuta Laadunparannuskeinoko: uusi, kokematon isännöitsijä entisen tilalle, joka ei ole suoriutunut tehtävistään? on jopa luvattu yksi kaveri yksin/kokonaan pienen taloyhtiön vastaavaksi

16 Mitä olemme kokeneet esimerkkejä elävästä elämästä (jatk.) ylläpitääksemme korkeaa laatutasoa, joudumme nostamaan hintaa xxx... Kuka on määritellyt laatutason? Yksipuolinen, automaattinen hintojen korotuskäytäntö - hintamuutokset on aina hyväksytettävä asiakkaalla ennen toimeenpanoa - kieroilua! yleisesti vallalla oleva tapa on korostaa edullista kk-hintaa, mutta käytetään sitten ns. varaosahinnoittelu -tyyliä kaikkiin muihin palveluihin (vrt. kopiokone)

17 Kuka päättää laadusta? Saati sitten erinomaisuudesta?

18 Standardi? Kuka päättää laadusta? XXX Oy sai keväällä 2012 ensimmäisenä Suomessa kiinteistöjohtamisen ISO 9001:2008 -sertifioinnin laatujärjestelmälleen. Nyt ISO sertifiointi kattaa myös XXX:n isännöintipalvelut. Mikään standardi ei ole laadun tae sinänsä -> se vain yhtenäistää ja varmistaa, että ns. perusasiat on laitettu jollakin tavalla kuntoon Standardi ei sinänsä kiinnitä huomiota asiakastyytyväisyyteen tai tehokkaaseen toimintaan Auktorisoija? ISA? Isännöitsijä? Joku muu?

19 ISA kopioitu verkkosivulta Laatukriteerit ISA-auktorisoitujen yritysten toiminnan on täytettävä asetetut laatuvaatimukset. Kriteereissä määritetään ne juridiset, taloudelliset, kiinteistön johtamiseen ja toiminnan avoimuuteen liittyvät vaatimukset, jotka auktorisoitavan yrityksen on täytettävä. Auktorisoinnin saadakseen yrityksen on täytettävä ISA-auktorisointikriteerit, joita on asetettu mm. seuraaville alueille: Hyvän isännöintitavan - Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen Det Norske Veritaksen suorittama auditointi Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden noudattamisen ja seurannan varmistavat toimintatavat Sitoutuminen ISA-kurinpitomenettelyyn Toiminnan jatkuva kehittäminen Lisäksi vaatimuksia asetetaan mm. seuraaville alueille: resurssit kokemus koulutustaso talous vastuuvakuutukset toimintatavat ja toiminnan dokumentointi laadun varmistaminen ja mittaaminen hankintamenettelyt viestintä

20 Taloyhtiö isännöitsijä Yhteiset pelisäännöt

21 Taloyhtiö isännöitsijä - pelataan samaa peliä Isännöitsijän kannalta työyhteisö vaihtelee taloyhtiöittäin, osakkaiden kannalta työyhteisö on vakio Pelisääntöjä Samalla puolella pöytää Jatkuva keskustelu Avointa, läpinäkyvää toimintaa Nostetaan kissa pöydälle Muutokset sovitaan etukäteen

22 Hallitus toinen pelaaja Hallituksen on toimittava siten kuin on sovittu isännöitsijän kanssa samat, selkeät pelisäännöt myös tällä puolella kuka tekee mitäkin työnjako ja työrauha ei mennä sotkemaan toisen tekemisiä hallituksen on pidettävä isännöitsijä ajan tasalla meneillään olevista asioista, mikäli on sopinut itse tekevänsä jotain jos palautteenantoon syy, asia otettava esille avoimesti ja rakentavasti keskustellen

23 Pelaajavaihto Isännöitsijän vaihdon yhteydessä on varmistettava, että kaikki vanhat ja keskeneräiset asiat on hoidettu ja selvitetty entisen isännöitsijän kanssa -> niitä ei pidä siirtää uuden yhteistyön rasitteeksi (eikä niitä pidä edes vastaanottaa)

24 Yhteistyö prosessina 2 Tarve Tarjoukset Palaute (molemmin puolin) Käytäntö - arkipäivä Parannukset/ korjaukset Sopimus Tyytymättömyys

25 Isännöinnin erinomaisuus - onko se mahdollisuus, ja kenelle?

26 Isännöinnin erinomaisuus mahdollisuus? 1/2 1) Lähtökohtana hyvin hoidettu ja johdettu yritystoiminta - isännöintiyrityksen omat kotiolot ja yhteishenki 2) Hyvä isännöitsijä ei ole yhtä kuin muodollinen koulutus -> se on asenteesta ja palvelualttiudesta kiinni 3) Osaaminen ja ammattitaito - pelkkä kirjekurssi ei riitä - ideaalitilanteessa kokemus yritysjohtamisesta on suuri etu - vuosisuunnitelma > vuosibudjetti (vaatii myös osaavaa hallitusta) 4) Mihin isännöitsijä todella taipuu asiakkaan edessä ketteryys? - Löytyykö aikaa esim. säännölliseen keskusteluun 5) Palvelun läheisyys ja saatavilla olo - vastataanko yhteydenottoihin - esim. korjausten aikana paikalla käynti, ei vain muodolliset kokoukset

27 Isännöinnin erinomaisuus mahdollisuus? 2/2 6) Toiminnan jatkuva kehittäminen - onko asiakas mukana? Palautteen kerääminen 7) Osaaminen ja kyvykkyys sujuvan arjen pyörittämiseen - Kikkailut turhia, niitä ei arvosteta - Tehokkaat työkalut ja yksinkertaiset raportit plussaa 8) Tiedonjakaminen & viestintä - Miten paljon isännöitsijä tuntee ja etenkin on valmis käyttämään nykyaikaisia tiedonjako- ja viestintävälineitä? 9) Kasvottomuudesta kasvolliseksi kaukaisesta läheisemmäksi 10) Käyntikortti tulevaisuutta varten kannattaako siihen satsata? - esim. irtisanomistilanteiden kunniakas hoitaminen 11) Palkitsemis- ja tunnustusmallit - Palkitsemisperusteet ja säännöt tulee olla selvät - Uskottavuus ja läpinäkyvyys (kuka valitsee, mitkä kriteerit) - Koskee vain pienen pientä osaa toimijoista käytännössä arvostetaanko näitä?

28 Erinomainen asiakaspalvelu mahdollisuusko? Tarpeen ja palvelun selvittäminen heti yhteistyön alussa, molemmin puolin - Mitä asiakas/hallitus todella haluaa ja tarvitsee? - Asiakkaan tuotava selvästi esille omat toivomuksensa ja tarpeensa väärinkäsitysten estämiseksi - Miten isännöitsijä vastaa tarpeisiin? Ihannetilanne: hyvin toimiva työyhteisö, jossa on hyvä yhteishenki ja jossa asiat hoidetaan avoimesti keskustellen ja sopien

29 KIITOKSET

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä Pääkirjoitus Delete poistaa kiinteistön ongelmat www.delete.fi Taloyhtiöiden huoltotöitä ja kunnossapitoa jo 15 vuoden

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE. Uudistunut ISA-auktorisointi

UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE. Uudistunut ISA-auktorisointi UUDISTETUN AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA EDUT, JOITA NE TUOTTAVAT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE JA ASIAKASYHTIÖILLE Uudistunut ISA-auktorisointi UUSI ISA-AUKTORISOINTI ON LAATUA JA LUOTETTAVUUTTA Auktorisoitavien

Lisätiedot

Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö

Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö taloyhtiön hallituksen tehtävät ja toiminta taloyhtiöiden isännöintipalveluiden ostaminen ja työkalut isännöintisopimuksen laatiminen, sisältö ja liitteet

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua:

Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua: 2 Isännöitsijän valinta Kun taloyhtiölle ollaan ostamassa isännöintipalvelua, on järkevää seurata seuraavaa kymmenen askeleen polkua: 1) Selvitä, miksi taloyhtiö on vaihtamassa isännöintiyritystä. 2) Määrittele

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ostajan opas: mainostoimistopalvelut

Ostajan opas: mainostoimistopalvelut 1 Ostajan opas: mainostoimistopalvelut Mistä lähteä liikkeelle? Harkitse ensin, mitä kannattaa tehdä itse, ja mihin ulkopuolista yhteistyötahoa kannattaa käyttää. Mikäli organisaatiossanne on vahvaa markkinoinnillista

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot