Talous. Talouden seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous. Talouden seuranta"

Transkriptio

1 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta

2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus Lähipalvelut IKT-palvelut Liikenne ja saaristo Talouspalvelut Elinkeinopalvelut Matkailu Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelut Siivous Sivistys Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu Liikenne- ja väylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuolto Rakennusvalvonta Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa

3 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Liikenne- ja viestintäpalvelut STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Förändr.budget /Muutettu Centralvalnämnden talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut #DIVISION/0! -150 Köp av tjänster / Palvelujen ostot 0-32 #DIVISION/0! -32 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut #DIVISION/0! -182 Verksamhetsbidrag/Toimintakate #DIVISION/0!

4 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Monica Avellan/Ted Bergman Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Ammattitilintarkastus kilpailutetaan toimintavuoden aikana. REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,6% -250 Understöd / Avustukset 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Tavoitteet 2013 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen. Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus. Arviointikertomus. Tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin kahdeksaan kokoukseen (uusi ja vanha lautakunta yhteensä). Arviointi: Kokousten lukumäärä. Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia. Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmää ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä. Arviointi: Suosituksen soveltamisaste. Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. 4

5 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,7% Understöd / Avustukset ,3% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Talouden toteuma Toimintakulujen arvioidaan pysyvän talousarviomäärärahojen sisällä. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksut Suomen Kuntaliitolle, Varsinais-Suomen liitolle ja Sydkustens landskapsförbundille on pystytty budjetointivaiheessa vain arvioimaan, ja ne kaikki ovat jonkin verran budjetoitua korkeampia. Sama koskee tekijänoikeuskorvauksia. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kun kiinteistöveroprosenttia korotetaan, nousevat myös haetut tukisummat. Ennusteen mukaan kiinteistöveroa vastaavat avustukset ylittävät budjetoidun määrärahan eurolla. Avustusten ylityksen odotetaan kompensoituvan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hieman budjetoitua alhaisemmilla palkkiokustannuksilla. Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä, koska toimialapäällikkö lopettaa tehtävässään Paraisten Vesi Oy:n toimitusjohtajana alkaen. Yhtiö on maksanut hallintopalveluille toimitusjohtajan tehtävästä korvausta, joka vastaa 15 %:a toimialapäällikön palkkakustannuksista. Muiden toimintatuottojen osalta voidaan todeta, että ne koostuvat suurelta osin oikeudenkäyntikuluista, joita joudutaan perimään vastapuolelta, ja että kyse on epävarmasta saatavasta. 5

6 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Ennusteena on kuitenkin, että keskushallinto pysyy talousarviossaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2013 Monijäsenisten toimielinten pöytäkirjanpidon yhteensovittaminen. Arviointi: Hallintopalvelut toteuttaa prosessin, jossa valmistelijat, lautakuntasihteeri/tekstinkäsittelijä ja kielenkääntäjät yhdessä laativat standardin, jota kaikki myöhemmin soveltavat. Tavoitetaso: Yhteensovitus toteutettu vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. Tämän toiminnallisen tavoitteen toteutuminen on viivästynyt. Standardi otettiin käyttöön jälkeen, jolloin uusi standardi esiteltiin koulutustilaisuudessa. Samaan tilaisuuteen osallistui erityistutkija Eivor Sommardahl Klarspråk -hankkeesta. Kaupungin strategian päivittäminen ja strategian noudattaminen asioiden valmistelussa. Arviointi: Päivitys toteutetaan johtoryhmän ja lautakuntien, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston välisenä vuoropuheluna. Tavoitetaso: Päivitys toteutettu vuoden 2013 aikana. Strategiatyötä ei ole vielä aloitettu johtuen kuntien yhdistymistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualueiden uudelleenjärjestelyä koskevista selvityksistä, jotka kaupungin odotetaan tekevän. 6

7 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 HALLINTOPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Arkistosihteeri Johdon sihteeri Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä Tekstinkäsittelijä Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 KESKUSHALLINTO SUORITTEET Valtuuston kokoukset Hallituksen kokoukset Jaosto Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto on lisännyt kokouskaavioonsa yhden kokouksen. Kokouksia tulee olemaan 6, eikä 5. KESKUSHALLINTO MITTARIT Nettokustannus/asukas

8 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Peter Lindroos Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Visio Kaupungilla on osaava ja motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö. Kaupunki noudattaa johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa koko organisaatiossa. Tavoitteet on ankkuroitu henkilöstöstrategiaan: 1. Kaupungilla on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. 2. Kaupunki tukee henkilöstöä fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 3. Kaupunki kohtelee henkilöstöään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 4. Kaupunkia johdetaan ammattimaisesti. PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,1% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset ,8% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Talouden toteuma Budjetoidut toimintatuotot koostuvat työterveyshuollon Kela-korvauksista, joita voi hakea vasta toimintavuoden päätyttyä, sekä työttömien palkkaamiseen tarkoitetusta palkkatuesta, joka noudattaa talousarviota. Toimintatuotoista on toteutunut 22,4 %, mikä noudattaa edellisvuosien linjaa. Toimintakuluista on toteutunut 63 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 100-prosenttisesti. Henkilöstöpalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yleiseen osaamiseen (asiakaspalvelu, lainsäädäntö, talous, prosessinkehitys ym.) liittyvän koulutustarpeen kartoittaminen Arviointi: Kartoituksen tulokset esitellään johtoryhmässä. Tavoitetaso: Konkreettiset toimenpiteet suunniteltu syksyllä

9 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Elokuu 2013: Kartoituksen tulokset on esitelty johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa. Tulosten perusteella suunnitellaan vuodeksi 2014 kielikoulutusta ja asiakaspalvelukoulutusta. Sairauspoissaolojen seurantamallin kehittäminen Arviointi: Yksikkökohtaiset raportit neljä kertaa vuodessa. Tavoitetaso: Yksiköt, joissa on paljon sairauspoissaoloja, ryhtyvät toimenpiteisiin. Elokuu 2013: Yksikkökohtaiset raportit on lähetetty säännöllisesti, kolmikantaneuvotteluja on pidetty useita. Työsuojelupäällikön toimenkuvan kehittäminen, konkreettiset toimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi Arviointi: Sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Tavoitetaso: Maaliskuu 2014: vuoden 2013 henkilöstöraportti osoittaa poissaolojen vähentyneen. Elokuu 2013: Työsuojelupäällikön tehtävänkuvaus on hyväksytty kaupunginhallituksessa, rekrytointi on käynnissä. Esimiehiä on koulutettu konkreettisiin toimenpiteisiin työhyvinvoinnin parantamiseksi. Työympäristökartoituksen tulosten analysointi Arviointi: Tulosten levittäminen kaikkiin yksiköihin. Tavoitetaso: Konkreettiset toimenpiteet aloitettu keväällä Elokuu 2013: Tulokset on esitelty, osastot ovat aloittaneet konkreettiset toimenpiteet. Esimiesten täydennyskoulutus työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa Arviointi: Esimiesten koulutuspäivien lukumäärä Tavoitetaso: Kaksi koulutuspäivää aiheesta työhyvinvointi ja työsuojelu. Elokuu 2013: Koulutuspäiviä on pidetty kaksi, kolmas pidetään yhteistyökokouksen muodossa Härmän kuntokeskuksessa. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskija Työsuojelupäällikkö 0,5 1 0 Yhteensä 7,5 8,0 7,0 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0,5 0 0 Yhteensä 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 8,0 8,0 7,0 9

10 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander/Anne-Maarit Itänen Toiminta Tiedotustiimin tehtävänä on osin ulkoinen tiedottaminen, osin sisäinen tiedottaminen kaupungista joukkotiedotusvälineiden kautta sekä kaupungin markkinointi mahdollisille muuttajille, vapaa-ajanasukkaille sekä kuntalaisille. Tiedotustiimi vastaa myös kaupungin prtoiminnasta. INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Visio Tiedotustiimin visiona on Paraisten kaupungin ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen sekä markkinoinnin hoitaminen aktiivisesti, avoimesti, luovasti ja kustannustehokkaasti. Talouden toteuma Kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot, jotka koostuvat lähinnä Kelan kaupungille maksamasta korvauksesta yhteispalvelun tuottamisesta Nauvossa, toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas tiedottaminen ja markkinointi eri medioita käyttämällä; kaupungin ja sen toimintojen ja palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaaajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa Arviointi: Lukijoiden, asiakkaiden ja mökkiläistoimikunnan antama palaute. Asukasluku Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. 10

11 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 500 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 414 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / Budget/ TP TA Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri Telefonist / Puhelunvälittäjä Sammanlagt / yhtensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisvuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

12 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander Toiminta Aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa asiantuntijaelimiä paikallisissa asioissa. Lautakunnat valvovat lähipalveluiden kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat aluelautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8% Talouden toteuma Toimintakuluista on mennessä toteutunut 88 % ja mennessä ne luultavasti ylittävät 100 %. Talousarvio ylittyy hieman lautakuntien budjetoitua suuremmasta kokousmäärästä johtuen (4 kokousta/lautakunta). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ajankohta huomioon ottaen toiminta vastaa tälle vuodelle asetettuja tavoitteita. 12

13 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 IKT-palvelut Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander/Kai Kalliolevo Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. - tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen - tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi - tietoturvasta huolehtiminen - viestinnän kehittäminen tietoverkossa - käyttöoikeuksien hallinta - tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - käyttäjätuki - IT-projektien asiantuntijatehtävät INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 #DIVISION/0! 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Talouden toteuma Toimintakustannusten toteuma (62,3 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan menoja. Maksutuotoissa on virheellisesti tiliöity IT:n hyväksi hammashuollon asiakasmaksuja euroa. Talousosastoa on pyydetty korjaamaan virhe. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto. o Arviointi: Otetaan käyttöön päivähoidon sähköinen hakemus ja muita sähköisiä palveluita. o Tavoitetaso: Syksy

14 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Päivähoitoon on tilattu CGI:ltä palvelu joka mahdollistaa sähköisen hakemuksen. Projekti on käynnistetty elokuussa. Järjestelmä on valmis tuotantoon 2013 aikana. Kaupungin kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaaminen tietohallintolain mukaisesti. o Arviointi: Kokonaisarkkitehtuuri on suunniteltu ja dokumentoitu kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti o Tavoitetaso: Vuoden 2013 loppuun mennessä Asiasta keskusteltu CGI:n kanssa ja odotetaan tarjousta. Tältä osin tavoite ei todennäköisesti toteudu. Tietohallinnon palvelutuotannon prosessien tehostaminen o Arviointi: Nykytilanne on kartoitettu ja mahdolliset parannukset suunniteltu o Tavoitetaso: Syksy 2012 IT-yksikkö on ottanut tuotantokäyttöön Service Desk sovelluksen johon kirjataan tapahtumat. Järjestelmää kehitetään edelleen mahdollistamaan tehokkaamman palvelutuotannon. IKT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Bokslut / TP Budget / TA IT driftchef ADB planerare 0,5 1 1 IT stödperson 4, Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä

15 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 LIIKENNE JA SAARISTO Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander Toiminta Edunvalvonta liikenne- ja saaristoasioissa. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,9% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,9% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Talouden toteuma Sekä menot että tulot ylittyvät voimakkaasti lossiliikenteen jatkumisen vuoksi. Toimintakatteen arvioidaan olevan hieman budjetoitua parempi Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin etujen ajaminen tehokkaasti ja pitkäjänteisesti saaristoa koskevissa asioissa, saaristoliikenteen kehittämiseen vaikuttaminen sekä osallistuminen maitse ja meritse järjestettäviä liikenneyhteyksiä koskeviin suunnittelu- ja päätösprosesseihin. Arviointi: Osallistuminen, näkyvyys ja konkreettiset tulokset. Tavoitetaso: Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen. Toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita edunvalvonnan osalta. Talousarviosta ja tavoitteesta poiketen Iniön Skagenin lossiliikenne on jatkunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella johtuen syistä, joihin kaupunki ei ole voinut vaikuttaa. Uutta lossia varten tehdyt ruoppaustyöt viivästyivät valitusprosessin johdosta, minkä vuoksi kaupunkia pyydettiin jatkamaan liikennöintiä asti. Myöhemmin aikaa jatkettiin vielä runsaalla kuukaudella. Kyseiseen toimintaan ei ollut varattu rahoja vuoden 2013 talousarvioon, ei menoina eikä tuloina. Tulot tulevat kuitenkin kattamaan menot. Toiminta päättyi kaupungin hoitamana

16 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 LIIKENNE JA SAARISTO HENKILÖTYÖVUODET TP TA Henkilötyövuodet, toist. Liikennepäällikkö Lossinkuljettaja 2 0 Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. Lossinkuljettaja 1,4 0 Yhteensä 1,4 0 Henkilötyövuodet yhteensä 4,

17 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 TALOUSPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Patrik Nygrén Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 56,8 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 91,3-prosenttisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan talousarvion hienoisesti. Eron johdosta talouspalveluilla on syyskuusta eteenpäin yksi taloussihteeri vähemmän. Tämä näkyy hieman alhaisempina henkilöstökuluina ja samanaikaisesti hieman alhaisempina myyntituottoina. Vesilaskutusta hoitaa nyt elinkeinopalvelujen toimialasihteeri, joka alkaen siirtyy 60-prosenttisesti talouspalveluihin. Järjestely merkitsee sitä, että kaupunki säästää jatkossa yhden henkilötyövuoden. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion hienoisesti johtuen Stenbackan välityskustannuksista, veroviranomaisten ilmoittamaa korkeampien verotuskustannusten osuudesta ja arvioitua enemmän nousseista laskujen lähetyskustannuksista. Muiden toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin eurolla sen seurauksena, että yksi Stenbackan huoneistoista myytiin jo vuoden 2012 puolella ja tappio kohdistui vuoteen Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan hieman budjetoitua pienempinä johtuen siitä, että myyntivoitto on hieman pienempi ympäristöosaston tekemän kiinteistöjen myyntiä koskevan ennusteen mukaan. 17

18 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Kaiken kaikkiaan talouspalvelujen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin eurolla netto. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Taloushallintojärjestelmän Raindance (Kuntamalli), Budnetti ja Rondo 8 uuden version käyttöön ottaminen. Työprosessien, turvallisuuden ja sisäisen tarkkailun parantaminen prosesseissa, joihin ohjelmistojen päivitys vaikuttaa. Arviointi: Käyttöönotto. Tavoitetaso: Päivitetyt järjestelmät käytössä alkaen. Näyttää todennäköiseltä, että suunniteltuja toimenpiteitä ei saada täysin tehtyä ja että osa päivityksestä voidaan tehdä vasta vuonna 2014 tai alkaen. Syyt tähän ovat seuraavat: Maksuliikenneohjelma Opus Capitan hintavat, mutta välttämättömät päivitykset sekä välttämättömät kehittämiskustannukset suoraveloituksesta suoramaksuun siirtymiseen liittyen ovat vieneet suuren osan määrärahoista. Kaupungin CGI:ltä saamat tarjoukset eivät ole olleet yhteneväisiä niiden kustannusarvioiden kanssa, jotka talouspalvelut on saanut budjetointinsa pohjaksi. Talouspalvelujen prioriteettina ja tavoitteena on kaikesta huolimatta saada otettua Rondo 8 käyttöön vuodenvaihteessa Raportoinnin parantaminen Tane-raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä. Arviointi: Uudet raportointimahdollisuudet. Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka rakentuu ensisijaisesti kaupungin periaatteissa hyväksytyistä kuukausi-, kolmannesvuosi- ja puolivuotisraporteista sekä tilinpäätöksestä. Raportoinnin parannusta, joka piti toteuttaa raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä, ei voida toteuttaa, koska määrärahat eivät riitä. Katso perustelut edeltä. Kaupungin hankintaprosessien parantaminen Arviointi: Kaupungin hankintayhteistyön ja hankintojen koordinoinnin käyntiin saaminen. Tavoitetaso: Kevät Hankintatyöryhmä on käynnistänyt toimintansa ja hankekoordinaattori on käynnistänyt työnsä tuen parantamiseksi. Ostoprosessien tehostaminen ja parantaminen. Arviointi: Prosessikuvaus. Tavoitetaso: Vuoden 2013 aikana. Työ prosessikuvauksen parissa on vielä kesken. Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen ostorutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Osastoittain talousosastolla. Arviointi: Tavoitetaso: Vuoden 2013 aikana. Ympäristöosastolle on pidetty kohdennettu tilaisuus/koulutus aiheesta investoinnit. Kaupunki on lisäksi teettänyt Qvalia-nimisellä yrityksellä laajan auditoinnin tilinpäätösvuosista 2010, 2011 ja 2012 ja saanut todeta, että ostolaskujen arvonlisäverokäsittely on korkeatasoista. 18

19 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti TALOUSPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio Talousjohtaja Talouspäällikkö Kaupunginsihteeri Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hankintasuunnittelija Taloussihteeri 2 2 1,75 Yhteensä 8 8 7,75 Henkilötyövuodet, määräaik. Taloussihteeri 1 1 Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8 9 8,75 19

20 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Talouden toteuma Toimintakulut ovat toteutuneet pääpiirteittäin budjetoidun mukaisesti. Palvelujen ostot alittavat budjetoidun tason, kun taas materiaalit ja tarvikkeet luultavasti ylittyvät. Toimintakate pysyy kehysten mukaisena ja näyttää jopa muodostuvan hieman budjetoitua paremmaksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Muodostettu hankintayksikkö ja valittu sille päävastaava. Vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa tullaan tehostamaan ja parantamaan. 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Aktiivista yhteistyötä esimerkiksi yrittäjäyhdistysten kanssa. 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Hallinnon avainhenkilöitä kutsutaan elinkeinotoimikunnan kokouksiin keskinäisen ymmärtämyksen lisäämiseksi toistensa toimintaa ja tarpeita kohtaan. 4. Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto Jatkettu aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa yli ala- ja aluerajojen, yhteistyötä on tehostettu esimerkiksi Turussa toimivan Yrityspalvelukeskus Potkurin kanssa. 20

21 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa Yrittäjien tarpeet ja toiveet tullaan ottamaan huomioon esimerkiksi Paraisten keskustan ja Nauvon vierasvenesataman jatkosuunnittelussa. 6. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Uusi hanke Pargas svenska gymnasiumissa: Creating business. PSG:lla on tarjota kahdeksan erilaista yrittäjyysaiheista kurssia. Kaupunki ottaa käyttöön 6-luokkalaisille suunnatun Företagarby - Yrityskylä -konseptin, joka toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. 7. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Lomake otettu käyttöön ja vaikutusten arviointeja tehdään. 8. Kaupungin kotisivujen uusiminen (elinkeino-osio) Aloitetaan syksyllä. ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, Tilinpäätös Talousarvio Elinkeinopäällikkö/Elinkeinoasiamies Osastosihteeri Hankekoordinaattori 1,5 1,5 1,5 Yhteensä 3,5 3,5 3,5 ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Neuvontatapahtumien määrä Starttineuvonta Käynnit kouluissa Uusien/aloittavien yritysten määrä CRM-rekisterissä olevien asiakkaiden määrä

22 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut/Matkailuyksikkö Niclas Gestranius Toiminta Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kotimainen ja kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja nykyaikaisimman tietotekniikan sekä tietoteknisten työvälineiden ja sosiaalisen median käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Matkailuyksikkö vastaa Saaristokaupunki Paraisten ja koko saaristoalueen kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, kaupungin verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki Parainen on osallistunut matkailu- ja venemessuille ja myyntiworkshopeihin kotimaassa ja ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja järjestää lehdistömatkoja (Fam/PressTrips) yhteistyössä muun muassa Turun kaupungin matkailutoimiston Turku Touringin, Naantalin Matkailun ja Visit Finlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,6% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Talouden toteuma Kokonaistalousarviosta on mennessä käytetty 68,7 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Myyntituotot syntyvät syysvuosikolmanneksella, kun hankkeiden yksityiset rahoitusosuudet laskutetaan matkailuyrittäjiltä ja muut yksityiset rahoitusosuudet peritään rahoittajilta. 22

23 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen. Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita kehittäneitä yrityksiä 2 kpl: DAG-15 (Korppoo), Hjalmars (Stella, Korppoo Houtskari-lautta) Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen. Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia matkailuyrityksiä 3 kpl: Pike Experience, (Parainen), Café Hallonblad (Parainen), Norrbyn vierassatama (Iniö) Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen. Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Uusia matkailuun liittyviä hankkeita 3 kpl: Näkyvä Saaristo, ComSome, Archipelago Outdoors Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle. Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 M/S Autere Turku-Seili-Nauvo-Turku Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen. Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 3 Satamakoordinaattorihanke toimii Paraisten kaupungin kaikissa satamissa satamien palvelutason nostamiseksi ja satamien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Central Baltic Cycling - hankkeessa järjestettiin huhtikuussa temaattinen workshop, johon osallistui vierailevia luennoitsijoita ja 35 matkailuyritystä. Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla. Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös varmistaa Saariston Rengastien liikennöintikauden ajaksi , mikä ei mahdollista matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Aukiolokausi on vuonna 2013 kokonaiset kuusi viikkoa lyhyempi kuin edellisvuonna. Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen. Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Saariston Rengastien matkustajamäärä oli mennessä henkilöä, mikä tarkoittaa matkustajamäärän vähentyneen noin 8 % edellisvuodesta. Vähennys on suoraan suhteessa siihen, että liikennöintikausi oli kaksi viikkoa lyhyempi kuin edellisvuonna. Pikku Rengastien matkustajamäärä ylsi kaikkien aikojen ennätykseen matkustajalla. Lisäystä on noin +2,5 % edellisvuoteen verrattuna. Molemmilla Rengasteillä yhteensä oli yhteensä matkustajaa ja ajoneuvoa. 23

24 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Matkailupäällikkö Matkailutiedottaja Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ SUORITTEET Tilinpäätös Talousarvio Rekisteröityjen yöpymisten määrä Saariston Rengastien matkailijamäärä Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) Matkailukohteiden kävijämäärä Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivuston kävijämäärä) Tapahtumien kävijämäärä Yhteysalusten matkustajamäärä Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä) ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Uusien hankkeiden määrä Uusien reittien määrä Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä (Laatutonni) Aukioloaika viikkoa vuodessa Yöpymisvuorokaudet *-9,0 % *5 % *-8 % Yhteistyötä tekevät satamat

25 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa ja toteutetaan ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut #DIVISION/0! Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Talouden toteuma Talousarviossa ei otettu huomioon sitä, että edellisvuosien eläkevastuut edelleen rasittavat Parasten kaupunkia. Talousarvio ylittyy tämän vuoksi henkilöstökulujen osalta ja toimintakate tulee siten olemaan budjetoitua huonompi. 25

26 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,9% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,8% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,5% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa, erityisesti talousarviovuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toteuma tammi-elo Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 10 3 Hankkeiden omarahoitusosuus < 20 % 14 % Osastojen hankerahoitus 5 hak. / 3 hyv. 1 hak. / 1 hyv. Koska rakennekausi on loppumassa ja rahoittajien resurssit uusia hankkeita varten alkavat jo nyt olla sidottuja, hankkeiden määrän osalta asetettuja tavoitteita tulee olemaan vaikea saavuttaa. Useat hankkeet päättyvät vuoden 2013 lopussa ja joidenkin hankkeiden talousarviot eivät tule toteutumaan 100-prosenttisesti. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-elokuussa 2013: 1. Yo!BaNa II (Pohjoismainen kulttuurirahasto) 2. Nordic Baltic Creative Film Network for Youth esitutkimus (Leader) Osastojen hankerahoitus: 3. Hyvinvoiva lapsi ja nuori (KASTE) 26

27 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Palvelutoiminnot Seppo Pihl Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Visio Luoda toimitilaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,4% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,6% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,6% Talouden toteuma Tulopuolella ei kaikkea ulkoista laskutusta ole aktivoitu tällä tarkastelujaksolla. Sopimusten muuttumisesta tai irtisanomisista seuranneiden poikkeamien määrän seurauksena budjetoidut tuotot eivät toteudu kokonaisuudessaan vuositasolla, mutta siihen sopeudutaan rajoittamalla korjauksia niin, että nettotulos voidaan saavuttaa. Talousarvion kehys oli vahvistettu ennen Par-Kinon kiinteistön ostoa, mikä johtaa vuositasolla noin euron menoylitykseen. Korjausvelka vaatii jatkuvia, välittömiä korjauksia. Talousarvioon sisältyy yhteensä euron lisämääräraha Koivuhaan päiväkodin peruskorjaukseen/budjetointi euroa. Koivuhaan ja Merituulen päiväkoteihin liittyvät korjaukset ovat tämän ajanjakson aikana kuormittaneet taloutta, mutta menot vakaantuvat loppuvuoden aikana. Akuutteja korjauksia aktivoidaan palvelutuotannon toteutumisen turvaamiseksi. Nettotulos on kriittisellä tasolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,36 m²/asukas (5,38/2012) Toteutuma vastaa budjetoitua viitekehystä. 27

28 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Toteutuma ei vasta budjetoitua viitekehystä koskien Koivuhaan ja Meritulen päiväkotia. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 69 % Toteutuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Toteutuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh/m²/ vuosi Tavoitetaso: 3 % 0,068 MWh / m²/ 2013 (0,070 MWh/m²/2012) Toteutuma vastaa budjetoitua viitekehystä. PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT HENKILÖTYÖVUODET TP 2012 TA Henkilötyövuodet, toist. Kiinteistöpäällikkö Tekninen isännöitsijä Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija Vastaava kiinteistönhoitaja Johtava kiinteistönh./huoltomies Kiinteistöhoitaja/huoltomies* 8,81 9,84 9,81 Kirvesmies Kanslisti 3,1 3,5 3,1 Yhteensä 19,16 20,59 20,16 Henkilötyövuodet, määräaik. Muu henkilökunta 0,85 0,15 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,6 Yhteensä 1,65 0,6 0,75 Henkilötyövuodet yhteensä 20,81 21,19 20,91 SUORITTEET TP 2012 TA Pääomavuokra, / m² 0,42 0,53 0,68 Käyttövuokra, / m² 4,01 3,91 3,93 Volyymi * Kiinteistönhoitajien henkilötyövuodet korjattu täyttämättä olevat työsuhteet huomioon ottaen toteutuneen mukaisesti. 28

29 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Palvelutoiminnot Seppo Pihl/Niina Isberg Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,5% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate % Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 5 %:n kasvutason. Tulo- ja menokertymät vastaavat tarkastelukauden tilannetta, kausivaihtelun juuri päätyttyä. Vastaavasti kulujen arvioidaan ylittyvän vuositasolla tulokertymää vastaavasti. Kriittisimpänä osatekijänä arvioidaan henkilöstökulujen lisäksi materiaalikulut sekä välttämättömien laitteiden korjaus- ja uusihankintakustannukset. Ruokapalvelun omaehtoisen kehittämisohjelman toimenpiteet kuten ruoanvalmistuksen keskittämisen ja henkilöstön kierrättämisen oletetaan vaikuttavan nettotulokseen positiivisesti. Vuositasolla nettotuloksen arvioidaan asettuvan suuruusluokaltaan tasapainotilanteeseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisen rakenteen luominen ruoanvalmistukseen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä (v.2012:13/9) Tavoitetaso: Valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi silloin, kun tämä tuo selvää säästöä myös kokonaisuus huomioon ottaen Tavoite on toteutunut. Palvelutalon keittiö on toiminut palvelukeittiönä alkaen, ruoka valmistetaan Malmkullan keittiössä. Elintarvikekäsittelyn koordinointi ja ruokaohjeiden standardisointi Arviointi: Vakioitujen ruokaohjeiden määrä Tavoitetaso: 95 % ohjeista aktivoitu 29

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2014 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

Talouden seuranta 31.8.2014

Talouden seuranta 31.8.2014 Talouden seuranta 31.8.2014 Khall 20.10.2014 Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Sisällysluottelelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit...3 Tilintarkastus...4 Hallintopalvelut...6 Henkilöstöpalvelut...8 Liikenne-

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinopalvelut

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.8.2015

Talouden seuranta 30.8.2015 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.8.2015 (khall 26.10.2015) Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2013... 14 Käyttötalous... 15 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto... 46 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.4.2016. Khall 6.6.2016 3044/02.02.02/2016

Talouden seuranta 30.4.2016. Khall 6.6.2016 3044/02.02.02/2016 Talouden seuranta 30.4. Khall 6.6. 3044/02.02.02/ 2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén ÄLDREOMSORG / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta 2014 31.8.2014

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talous TALOUSARVIO Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Talous TALOUSARVIO Kaupunginvaltuuston hyväksymä PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston 13.12.2011 hyväksymä Paraisten kaupunki Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2012...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi Kaupunginhallituksen 37 11.09.2014 palvelutoimintojaosto Kaupunginhallitus 202 15.09.2014 Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 42 17.11.2014 Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Hallintosääntöön ehdotetut muutokset Lisäykset merkitty keltaisella Poistuva teksti merkitty yliviivauksella 2 Hallinnollinen jako ja luottamuselimet Kaupungin toiminnot on jaettu osastoihin ja palvelutoimialoihin.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot