Talous. Talouden seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous. Talouden seuranta"

Transkriptio

1 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta

2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus Lähipalvelut IKT-palvelut Liikenne ja saaristo Talouspalvelut Elinkeinopalvelut Matkailu Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelut Siivous Sivistys Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu Liikenne- ja väylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuolto Rakennusvalvonta Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa

3 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Liikenne- ja viestintäpalvelut STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Förändr.budget /Muutettu Centralvalnämnden talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut #DIVISION/0! -150 Köp av tjänster / Palvelujen ostot 0-32 #DIVISION/0! -32 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut #DIVISION/0! -182 Verksamhetsbidrag/Toimintakate #DIVISION/0!

4 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Monica Avellan/Ted Bergman Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Ammattitilintarkastus kilpailutetaan toimintavuoden aikana. REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,6% -250 Understöd / Avustukset 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Tavoitteet 2013 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen. Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus. Arviointikertomus. Tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin kahdeksaan kokoukseen (uusi ja vanha lautakunta yhteensä). Arviointi: Kokousten lukumäärä. Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia. Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmää ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä. Arviointi: Suosituksen soveltamisaste. Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. 4

5 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,7% Understöd / Avustukset ,3% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Talouden toteuma Toimintakulujen arvioidaan pysyvän talousarviomäärärahojen sisällä. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksut Suomen Kuntaliitolle, Varsinais-Suomen liitolle ja Sydkustens landskapsförbundille on pystytty budjetointivaiheessa vain arvioimaan, ja ne kaikki ovat jonkin verran budjetoitua korkeampia. Sama koskee tekijänoikeuskorvauksia. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kun kiinteistöveroprosenttia korotetaan, nousevat myös haetut tukisummat. Ennusteen mukaan kiinteistöveroa vastaavat avustukset ylittävät budjetoidun määrärahan eurolla. Avustusten ylityksen odotetaan kompensoituvan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hieman budjetoitua alhaisemmilla palkkiokustannuksilla. Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä, koska toimialapäällikkö lopettaa tehtävässään Paraisten Vesi Oy:n toimitusjohtajana alkaen. Yhtiö on maksanut hallintopalveluille toimitusjohtajan tehtävästä korvausta, joka vastaa 15 %:a toimialapäällikön palkkakustannuksista. Muiden toimintatuottojen osalta voidaan todeta, että ne koostuvat suurelta osin oikeudenkäyntikuluista, joita joudutaan perimään vastapuolelta, ja että kyse on epävarmasta saatavasta. 5

6 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Ennusteena on kuitenkin, että keskushallinto pysyy talousarviossaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2013 Monijäsenisten toimielinten pöytäkirjanpidon yhteensovittaminen. Arviointi: Hallintopalvelut toteuttaa prosessin, jossa valmistelijat, lautakuntasihteeri/tekstinkäsittelijä ja kielenkääntäjät yhdessä laativat standardin, jota kaikki myöhemmin soveltavat. Tavoitetaso: Yhteensovitus toteutettu vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. Tämän toiminnallisen tavoitteen toteutuminen on viivästynyt. Standardi otettiin käyttöön jälkeen, jolloin uusi standardi esiteltiin koulutustilaisuudessa. Samaan tilaisuuteen osallistui erityistutkija Eivor Sommardahl Klarspråk -hankkeesta. Kaupungin strategian päivittäminen ja strategian noudattaminen asioiden valmistelussa. Arviointi: Päivitys toteutetaan johtoryhmän ja lautakuntien, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston välisenä vuoropuheluna. Tavoitetaso: Päivitys toteutettu vuoden 2013 aikana. Strategiatyötä ei ole vielä aloitettu johtuen kuntien yhdistymistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualueiden uudelleenjärjestelyä koskevista selvityksistä, jotka kaupungin odotetaan tekevän. 6

7 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 HALLINTOPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Arkistosihteeri Johdon sihteeri Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä Tekstinkäsittelijä Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 KESKUSHALLINTO SUORITTEET Valtuuston kokoukset Hallituksen kokoukset Jaosto Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto on lisännyt kokouskaavioonsa yhden kokouksen. Kokouksia tulee olemaan 6, eikä 5. KESKUSHALLINTO MITTARIT Nettokustannus/asukas

8 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Peter Lindroos Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Visio Kaupungilla on osaava ja motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö. Kaupunki noudattaa johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa koko organisaatiossa. Tavoitteet on ankkuroitu henkilöstöstrategiaan: 1. Kaupungilla on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. 2. Kaupunki tukee henkilöstöä fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 3. Kaupunki kohtelee henkilöstöään tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 4. Kaupunkia johdetaan ammattimaisesti. PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,1% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset ,8% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Talouden toteuma Budjetoidut toimintatuotot koostuvat työterveyshuollon Kela-korvauksista, joita voi hakea vasta toimintavuoden päätyttyä, sekä työttömien palkkaamiseen tarkoitetusta palkkatuesta, joka noudattaa talousarviota. Toimintatuotoista on toteutunut 22,4 %, mikä noudattaa edellisvuosien linjaa. Toimintakuluista on toteutunut 63 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 100-prosenttisesti. Henkilöstöpalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yleiseen osaamiseen (asiakaspalvelu, lainsäädäntö, talous, prosessinkehitys ym.) liittyvän koulutustarpeen kartoittaminen Arviointi: Kartoituksen tulokset esitellään johtoryhmässä. Tavoitetaso: Konkreettiset toimenpiteet suunniteltu syksyllä

9 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Elokuu 2013: Kartoituksen tulokset on esitelty johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa. Tulosten perusteella suunnitellaan vuodeksi 2014 kielikoulutusta ja asiakaspalvelukoulutusta. Sairauspoissaolojen seurantamallin kehittäminen Arviointi: Yksikkökohtaiset raportit neljä kertaa vuodessa. Tavoitetaso: Yksiköt, joissa on paljon sairauspoissaoloja, ryhtyvät toimenpiteisiin. Elokuu 2013: Yksikkökohtaiset raportit on lähetetty säännöllisesti, kolmikantaneuvotteluja on pidetty useita. Työsuojelupäällikön toimenkuvan kehittäminen, konkreettiset toimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi Arviointi: Sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Tavoitetaso: Maaliskuu 2014: vuoden 2013 henkilöstöraportti osoittaa poissaolojen vähentyneen. Elokuu 2013: Työsuojelupäällikön tehtävänkuvaus on hyväksytty kaupunginhallituksessa, rekrytointi on käynnissä. Esimiehiä on koulutettu konkreettisiin toimenpiteisiin työhyvinvoinnin parantamiseksi. Työympäristökartoituksen tulosten analysointi Arviointi: Tulosten levittäminen kaikkiin yksiköihin. Tavoitetaso: Konkreettiset toimenpiteet aloitettu keväällä Elokuu 2013: Tulokset on esitelty, osastot ovat aloittaneet konkreettiset toimenpiteet. Esimiesten täydennyskoulutus työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa Arviointi: Esimiesten koulutuspäivien lukumäärä Tavoitetaso: Kaksi koulutuspäivää aiheesta työhyvinvointi ja työsuojelu. Elokuu 2013: Koulutuspäiviä on pidetty kaksi, kolmas pidetään yhteistyökokouksen muodossa Härmän kuntokeskuksessa. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskija Työsuojelupäällikkö 0,5 1 0 Yhteensä 7,5 8,0 7,0 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0,5 0 0 Yhteensä 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 8,0 8,0 7,0 9

10 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander/Anne-Maarit Itänen Toiminta Tiedotustiimin tehtävänä on osin ulkoinen tiedottaminen, osin sisäinen tiedottaminen kaupungista joukkotiedotusvälineiden kautta sekä kaupungin markkinointi mahdollisille muuttajille, vapaa-ajanasukkaille sekä kuntalaisille. Tiedotustiimi vastaa myös kaupungin prtoiminnasta. INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Visio Tiedotustiimin visiona on Paraisten kaupungin ulkoisen ja sisäisen tiedotuksen sekä markkinoinnin hoitaminen aktiivisesti, avoimesti, luovasti ja kustannustehokkaasti. Talouden toteuma Kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot, jotka koostuvat lähinnä Kelan kaupungille maksamasta korvauksesta yhteispalvelun tuottamisesta Nauvossa, toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas tiedottaminen ja markkinointi eri medioita käyttämällä; kaupungin ja sen toimintojen ja palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaaajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa Arviointi: Lukijoiden, asiakkaiden ja mökkiläistoimikunnan antama palaute. Asukasluku Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. 10

11 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 500 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 414 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / Budget/ TP TA Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri Telefonist / Puhelunvälittäjä Sammanlagt / yhtensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisvuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

12 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander Toiminta Aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa asiantuntijaelimiä paikallisissa asioissa. Lautakunnat valvovat lähipalveluiden kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat aluelautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8% Talouden toteuma Toimintakuluista on mennessä toteutunut 88 % ja mennessä ne luultavasti ylittävät 100 %. Talousarvio ylittyy hieman lautakuntien budjetoitua suuremmasta kokousmäärästä johtuen (4 kokousta/lautakunta). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ajankohta huomioon ottaen toiminta vastaa tälle vuodelle asetettuja tavoitteita. 12

13 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 IKT-palvelut Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander/Kai Kalliolevo Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. - tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen - tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi - tietoturvasta huolehtiminen - viestinnän kehittäminen tietoverkossa - käyttöoikeuksien hallinta - tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - käyttäjätuki - IT-projektien asiantuntijatehtävät INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 #DIVISION/0! 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Talouden toteuma Toimintakustannusten toteuma (62,3 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan menoja. Maksutuotoissa on virheellisesti tiliöity IT:n hyväksi hammashuollon asiakasmaksuja euroa. Talousosastoa on pyydetty korjaamaan virhe. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto. o Arviointi: Otetaan käyttöön päivähoidon sähköinen hakemus ja muita sähköisiä palveluita. o Tavoitetaso: Syksy

14 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Päivähoitoon on tilattu CGI:ltä palvelu joka mahdollistaa sähköisen hakemuksen. Projekti on käynnistetty elokuussa. Järjestelmä on valmis tuotantoon 2013 aikana. Kaupungin kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaaminen tietohallintolain mukaisesti. o Arviointi: Kokonaisarkkitehtuuri on suunniteltu ja dokumentoitu kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti o Tavoitetaso: Vuoden 2013 loppuun mennessä Asiasta keskusteltu CGI:n kanssa ja odotetaan tarjousta. Tältä osin tavoite ei todennäköisesti toteudu. Tietohallinnon palvelutuotannon prosessien tehostaminen o Arviointi: Nykytilanne on kartoitettu ja mahdolliset parannukset suunniteltu o Tavoitetaso: Syksy 2012 IT-yksikkö on ottanut tuotantokäyttöön Service Desk sovelluksen johon kirjataan tapahtumat. Järjestelmää kehitetään edelleen mahdollistamaan tehokkaamman palvelutuotannon. IKT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Bokslut / TP Budget / TA IT driftchef ADB planerare 0,5 1 1 IT stödperson 4, Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä

15 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 LIIKENNE JA SAARISTO Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander Toiminta Edunvalvonta liikenne- ja saaristoasioissa. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,9% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,9% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Talouden toteuma Sekä menot että tulot ylittyvät voimakkaasti lossiliikenteen jatkumisen vuoksi. Toimintakatteen arvioidaan olevan hieman budjetoitua parempi Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin etujen ajaminen tehokkaasti ja pitkäjänteisesti saaristoa koskevissa asioissa, saaristoliikenteen kehittämiseen vaikuttaminen sekä osallistuminen maitse ja meritse järjestettäviä liikenneyhteyksiä koskeviin suunnittelu- ja päätösprosesseihin. Arviointi: Osallistuminen, näkyvyys ja konkreettiset tulokset. Tavoitetaso: Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen. Toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita edunvalvonnan osalta. Talousarviosta ja tavoitteesta poiketen Iniön Skagenin lossiliikenne on jatkunut ensimmäisellä vuosikolmanneksella johtuen syistä, joihin kaupunki ei ole voinut vaikuttaa. Uutta lossia varten tehdyt ruoppaustyöt viivästyivät valitusprosessin johdosta, minkä vuoksi kaupunkia pyydettiin jatkamaan liikennöintiä asti. Myöhemmin aikaa jatkettiin vielä runsaalla kuukaudella. Kyseiseen toimintaan ei ollut varattu rahoja vuoden 2013 talousarvioon, ei menoina eikä tuloina. Tulot tulevat kuitenkin kattamaan menot. Toiminta päättyi kaupungin hoitamana

16 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 LIIKENNE JA SAARISTO HENKILÖTYÖVUODET TP TA Henkilötyövuodet, toist. Liikennepäällikkö Lossinkuljettaja 2 0 Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. Lossinkuljettaja 1,4 0 Yhteensä 1,4 0 Henkilötyövuodet yhteensä 4,

17 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 TALOUSPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Patrik Nygrén Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 56,8 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 91,3-prosenttisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan talousarvion hienoisesti. Eron johdosta talouspalveluilla on syyskuusta eteenpäin yksi taloussihteeri vähemmän. Tämä näkyy hieman alhaisempina henkilöstökuluina ja samanaikaisesti hieman alhaisempina myyntituottoina. Vesilaskutusta hoitaa nyt elinkeinopalvelujen toimialasihteeri, joka alkaen siirtyy 60-prosenttisesti talouspalveluihin. Järjestely merkitsee sitä, että kaupunki säästää jatkossa yhden henkilötyövuoden. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion hienoisesti johtuen Stenbackan välityskustannuksista, veroviranomaisten ilmoittamaa korkeampien verotuskustannusten osuudesta ja arvioitua enemmän nousseista laskujen lähetyskustannuksista. Muiden toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin eurolla sen seurauksena, että yksi Stenbackan huoneistoista myytiin jo vuoden 2012 puolella ja tappio kohdistui vuoteen Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan hieman budjetoitua pienempinä johtuen siitä, että myyntivoitto on hieman pienempi ympäristöosaston tekemän kiinteistöjen myyntiä koskevan ennusteen mukaan. 17

18 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti elokuu 2013 Kaiken kaikkiaan talouspalvelujen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin eurolla netto. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Taloushallintojärjestelmän Raindance (Kuntamalli), Budnetti ja Rondo 8 uuden version käyttöön ottaminen. Työprosessien, turvallisuuden ja sisäisen tarkkailun parantaminen prosesseissa, joihin ohjelmistojen päivitys vaikuttaa. Arviointi: Käyttöönotto. Tavoitetaso: Päivitetyt järjestelmät käytössä alkaen. Näyttää todennäköiseltä, että suunniteltuja toimenpiteitä ei saada täysin tehtyä ja että osa päivityksestä voidaan tehdä vasta vuonna 2014 tai alkaen. Syyt tähän ovat seuraavat: Maksuliikenneohjelma Opus Capitan hintavat, mutta välttämättömät päivitykset sekä välttämättömät kehittämiskustannukset suoraveloituksesta suoramaksuun siirtymiseen liittyen ovat vieneet suuren osan määrärahoista. Kaupungin CGI:ltä saamat tarjoukset eivät ole olleet yhteneväisiä niiden kustannusarvioiden kanssa, jotka talouspalvelut on saanut budjetointinsa pohjaksi. Talouspalvelujen prioriteettina ja tavoitteena on kaikesta huolimatta saada otettua Rondo 8 käyttöön vuodenvaihteessa Raportoinnin parantaminen Tane-raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä. Arviointi: Uudet raportointimahdollisuudet. Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka rakentuu ensisijaisesti kaupungin periaatteissa hyväksytyistä kuukausi-, kolmannesvuosi- ja puolivuotisraporteista sekä tilinpäätöksestä. Raportoinnin parannusta, joka piti toteuttaa raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä, ei voida toteuttaa, koska määrärahat eivät riitä. Katso perustelut edeltä. Kaupungin hankintaprosessien parantaminen Arviointi: Kaupungin hankintayhteistyön ja hankintojen koordinoinnin käyntiin saaminen. Tavoitetaso: Kevät Hankintatyöryhmä on käynnistänyt toimintansa ja hankekoordinaattori on käynnistänyt työnsä tuen parantamiseksi. Ostoprosessien tehostaminen ja parantaminen. Arviointi: Prosessikuvaus. Tavoitetaso: Vuoden 2013 aikana. Työ prosessikuvauksen parissa on vielä kesken. Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen ostorutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Osastoittain talousosastolla. Arviointi: Tavoitetaso: Vuoden 2013 aikana. Ympäristöosastolle on pidetty kohdennettu tilaisuus/koulutus aiheesta investoinnit. Kaupunki on lisäksi teettänyt Qvalia-nimisellä yrityksellä laajan auditoinnin tilinpäätösvuosista 2010, 2011 ja 2012 ja saanut todeta, että ostolaskujen arvonlisäverokäsittely on korkeatasoista. 18

19 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti TALOUSPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio Talousjohtaja Talouspäällikkö Kaupunginsihteeri Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hankintasuunnittelija Taloussihteeri 2 2 1,75 Yhteensä 8 8 7,75 Henkilötyövuodet, määräaik. Taloussihteeri 1 1 Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8 9 8,75 19

20 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Talouden toteuma Toimintakulut ovat toteutuneet pääpiirteittäin budjetoidun mukaisesti. Palvelujen ostot alittavat budjetoidun tason, kun taas materiaalit ja tarvikkeet luultavasti ylittyvät. Toimintakate pysyy kehysten mukaisena ja näyttää jopa muodostuvan hieman budjetoitua paremmaksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Muodostettu hankintayksikkö ja valittu sille päävastaava. Vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa tullaan tehostamaan ja parantamaan. 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Aktiivista yhteistyötä esimerkiksi yrittäjäyhdistysten kanssa. 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Hallinnon avainhenkilöitä kutsutaan elinkeinotoimikunnan kokouksiin keskinäisen ymmärtämyksen lisäämiseksi toistensa toimintaa ja tarpeita kohtaan. 4. Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto Jatkettu aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa yli ala- ja aluerajojen, yhteistyötä on tehostettu esimerkiksi Turussa toimivan Yrityspalvelukeskus Potkurin kanssa. 20

21 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa Yrittäjien tarpeet ja toiveet tullaan ottamaan huomioon esimerkiksi Paraisten keskustan ja Nauvon vierasvenesataman jatkosuunnittelussa. 6. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Uusi hanke Pargas svenska gymnasiumissa: Creating business. PSG:lla on tarjota kahdeksan erilaista yrittäjyysaiheista kurssia. Kaupunki ottaa käyttöön 6-luokkalaisille suunnatun Företagarby - Yrityskylä -konseptin, joka toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. 7. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Lomake otettu käyttöön ja vaikutusten arviointeja tehdään. 8. Kaupungin kotisivujen uusiminen (elinkeino-osio) Aloitetaan syksyllä. ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, Tilinpäätös Talousarvio Elinkeinopäällikkö/Elinkeinoasiamies Osastosihteeri Hankekoordinaattori 1,5 1,5 1,5 Yhteensä 3,5 3,5 3,5 ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Neuvontatapahtumien määrä Starttineuvonta Käynnit kouluissa Uusien/aloittavien yritysten määrä CRM-rekisterissä olevien asiakkaiden määrä

22 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut/Matkailuyksikkö Niclas Gestranius Toiminta Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kotimainen ja kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja nykyaikaisimman tietotekniikan sekä tietoteknisten työvälineiden ja sosiaalisen median käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Matkailuyksikkö vastaa Saaristokaupunki Paraisten ja koko saaristoalueen kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, kaupungin verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki Parainen on osallistunut matkailu- ja venemessuille ja myyntiworkshopeihin kotimaassa ja ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja järjestää lehdistömatkoja (Fam/PressTrips) yhteistyössä muun muassa Turun kaupungin matkailutoimiston Turku Touringin, Naantalin Matkailun ja Visit Finlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,6% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Talouden toteuma Kokonaistalousarviosta on mennessä käytetty 68,7 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Myyntituotot syntyvät syysvuosikolmanneksella, kun hankkeiden yksityiset rahoitusosuudet laskutetaan matkailuyrittäjiltä ja muut yksityiset rahoitusosuudet peritään rahoittajilta. 22

23 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen. Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita kehittäneitä yrityksiä 2 kpl: DAG-15 (Korppoo), Hjalmars (Stella, Korppoo Houtskari-lautta) Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen. Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia matkailuyrityksiä 3 kpl: Pike Experience, (Parainen), Café Hallonblad (Parainen), Norrbyn vierassatama (Iniö) Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen. Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Uusia matkailuun liittyviä hankkeita 3 kpl: Näkyvä Saaristo, ComSome, Archipelago Outdoors Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle. Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 M/S Autere Turku-Seili-Nauvo-Turku Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen. Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 3 Satamakoordinaattorihanke toimii Paraisten kaupungin kaikissa satamissa satamien palvelutason nostamiseksi ja satamien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Central Baltic Cycling - hankkeessa järjestettiin huhtikuussa temaattinen workshop, johon osallistui vierailevia luennoitsijoita ja 35 matkailuyritystä. Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla. Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös varmistaa Saariston Rengastien liikennöintikauden ajaksi , mikä ei mahdollista matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Aukiolokausi on vuonna 2013 kokonaiset kuusi viikkoa lyhyempi kuin edellisvuonna. Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen. Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Saariston Rengastien matkustajamäärä oli mennessä henkilöä, mikä tarkoittaa matkustajamäärän vähentyneen noin 8 % edellisvuodesta. Vähennys on suoraan suhteessa siihen, että liikennöintikausi oli kaksi viikkoa lyhyempi kuin edellisvuonna. Pikku Rengastien matkustajamäärä ylsi kaikkien aikojen ennätykseen matkustajalla. Lisäystä on noin +2,5 % edellisvuoteen verrattuna. Molemmilla Rengasteillä yhteensä oli yhteensä matkustajaa ja ajoneuvoa. 23

24 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Matkailupäällikkö Matkailutiedottaja Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ SUORITTEET Tilinpäätös Talousarvio Rekisteröityjen yöpymisten määrä Saariston Rengastien matkailijamäärä Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) Matkailukohteiden kävijämäärä Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivuston kävijämäärä) Tapahtumien kävijämäärä Yhteysalusten matkustajamäärä Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä) ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Uusien hankkeiden määrä Uusien reittien määrä Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä (Laatutonni) Aukioloaika viikkoa vuodessa Yöpymisvuorokaudet *-9,0 % *5 % *-8 % Yhteistyötä tekevät satamat

25 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa ja toteutetaan ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut #DIVISION/0! Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Talouden toteuma Talousarviossa ei otettu huomioon sitä, että edellisvuosien eläkevastuut edelleen rasittavat Parasten kaupunkia. Talousarvio ylittyy tämän vuoksi henkilöstökulujen osalta ja toimintakate tulee siten olemaan budjetoitua huonompi. 25

26 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,9% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,8% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,5% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa, erityisesti talousarviovuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toteuma tammi-elo Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 10 3 Hankkeiden omarahoitusosuus < 20 % 14 % Osastojen hankerahoitus 5 hak. / 3 hyv. 1 hak. / 1 hyv. Koska rakennekausi on loppumassa ja rahoittajien resurssit uusia hankkeita varten alkavat jo nyt olla sidottuja, hankkeiden määrän osalta asetettuja tavoitteita tulee olemaan vaikea saavuttaa. Useat hankkeet päättyvät vuoden 2013 lopussa ja joidenkin hankkeiden talousarviot eivät tule toteutumaan 100-prosenttisesti. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-elokuussa 2013: 1. Yo!BaNa II (Pohjoismainen kulttuurirahasto) 2. Nordic Baltic Creative Film Network for Youth esitutkimus (Leader) Osastojen hankerahoitus: 3. Hyvinvoiva lapsi ja nuori (KASTE) 26

27 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Palvelutoiminnot Seppo Pihl Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Visio Luoda toimitilaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,4% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,6% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,6% Talouden toteuma Tulopuolella ei kaikkea ulkoista laskutusta ole aktivoitu tällä tarkastelujaksolla. Sopimusten muuttumisesta tai irtisanomisista seuranneiden poikkeamien määrän seurauksena budjetoidut tuotot eivät toteudu kokonaisuudessaan vuositasolla, mutta siihen sopeudutaan rajoittamalla korjauksia niin, että nettotulos voidaan saavuttaa. Talousarvion kehys oli vahvistettu ennen Par-Kinon kiinteistön ostoa, mikä johtaa vuositasolla noin euron menoylitykseen. Korjausvelka vaatii jatkuvia, välittömiä korjauksia. Talousarvioon sisältyy yhteensä euron lisämääräraha Koivuhaan päiväkodin peruskorjaukseen/budjetointi euroa. Koivuhaan ja Merituulen päiväkoteihin liittyvät korjaukset ovat tämän ajanjakson aikana kuormittaneet taloutta, mutta menot vakaantuvat loppuvuoden aikana. Akuutteja korjauksia aktivoidaan palvelutuotannon toteutumisen turvaamiseksi. Nettotulos on kriittisellä tasolla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,36 m²/asukas (5,38/2012) Toteutuma vastaa budjetoitua viitekehystä. 27

28 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Toteutuma ei vasta budjetoitua viitekehystä koskien Koivuhaan ja Meritulen päiväkotia. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 69 % Toteutuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Toteutuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh/m²/ vuosi Tavoitetaso: 3 % 0,068 MWh / m²/ 2013 (0,070 MWh/m²/2012) Toteutuma vastaa budjetoitua viitekehystä. PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT HENKILÖTYÖVUODET TP 2012 TA Henkilötyövuodet, toist. Kiinteistöpäällikkö Tekninen isännöitsijä Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija Vastaava kiinteistönhoitaja Johtava kiinteistönh./huoltomies Kiinteistöhoitaja/huoltomies* 8,81 9,84 9,81 Kirvesmies Kanslisti 3,1 3,5 3,1 Yhteensä 19,16 20,59 20,16 Henkilötyövuodet, määräaik. Muu henkilökunta 0,85 0,15 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,6 Yhteensä 1,65 0,6 0,75 Henkilötyövuodet yhteensä 20,81 21,19 20,91 SUORITTEET TP 2012 TA Pääomavuokra, / m² 0,42 0,53 0,68 Käyttövuokra, / m² 4,01 3,91 3,93 Volyymi * Kiinteistönhoitajien henkilötyövuodet korjattu täyttämättä olevat työsuhteet huomioon ottaen toteutuneen mukaisesti. 28

29 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Palvelutoiminnot Seppo Pihl/Niina Isberg Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,5% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate % Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 5 %:n kasvutason. Tulo- ja menokertymät vastaavat tarkastelukauden tilannetta, kausivaihtelun juuri päätyttyä. Vastaavasti kulujen arvioidaan ylittyvän vuositasolla tulokertymää vastaavasti. Kriittisimpänä osatekijänä arvioidaan henkilöstökulujen lisäksi materiaalikulut sekä välttämättömien laitteiden korjaus- ja uusihankintakustannukset. Ruokapalvelun omaehtoisen kehittämisohjelman toimenpiteet kuten ruoanvalmistuksen keskittämisen ja henkilöstön kierrättämisen oletetaan vaikuttavan nettotulokseen positiivisesti. Vuositasolla nettotuloksen arvioidaan asettuvan suuruusluokaltaan tasapainotilanteeseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisen rakenteen luominen ruoanvalmistukseen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä (v.2012:13/9) Tavoitetaso: Valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi silloin, kun tämä tuo selvää säästöä myös kokonaisuus huomioon ottaen Tavoite on toteutunut. Palvelutalon keittiö on toiminut palvelukeittiönä alkaen, ruoka valmistetaan Malmkullan keittiössä. Elintarvikekäsittelyn koordinointi ja ruokaohjeiden standardisointi Arviointi: Vakioitujen ruokaohjeiden määrä Tavoitetaso: 95 % ohjeista aktivoitu 29

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2014 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto... 46 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2015... 15 Käyttötalous Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2009 1 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys... 7 4. Keskeiset tapahtumat kaupungin

Lisätiedot

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013)

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön

Lisätiedot

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI (Käännös) 1 SISÄLTÖ Sivu 1. Yleistä henkilöstöraportoinnista 2 2. Paraisten kaupungin organisaatio 31.12.2013 2 3. Kaupungin henkilöstö 3 4. Henkilöstörakenteen kuvaus (kuviot)

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 1.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2011 Kaupunginvaltuuston 15.12.2008 hyväksymä SISÄLTÖ JOHDANTO 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA 12 TULOSLASKELMA 13 RAHOITUSLASKELMA 15 TASE

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot