Talous. Talouden seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous. Talouden seuranta"

Transkriptio

1 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta

2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus Lähipalvelut Ikt-palvelut Liikenne ja saaristo Talouspalvelut Elinkeinopalvelut Matkailu Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelut Siivous Sivistys Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu Liikenne- ja väylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuolto Rakennusvalvonta Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma

3 Konsernipalvelut VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Konsernipalvelut STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% -350 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4%

4 Konsernipalvelut TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Monica Avellan /Ted Bergman REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% -500 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Ammattitilintarkastus kilpailutetaan toimintavuoden aikana. Tavoitteet 2014 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen. Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus. Arviointikertomus. Tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin kahdeksaan kokoukseen. Arviointi: Kokousten lukumäärä. Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia. Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmää ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä. Arviointi: Suosituksen soveltamisaste. Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. 4

5 Konsernipalvelut Tavoitteet Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tilintarkastajien työn tuloksena syntyy vuosittain tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena syntyy vuosittain arviointikertomus kaupunginvaltuustolle. 5

6 Konsernipalvelut KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 38,2 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 100-prosenttisesti. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksu Suomen Kuntaliitolle sekä tekijänoikeuskorvaukset on jo maksettu kokonaisuudessaan vuoden 2014 osalta, jäsenmaksuista Varsinais-Suomen liitolle ja Sydkustens landskapsförbundille on maksettu puolet. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kun kiinteistöveroprosenttia korotetaan, nousevat myös haetut tukisummat. Lisäksi yhä useammat yhteisöt, jotka sääntöjen mukaan ovat oikeutettuja tukeen, ovat huomanneet mahdollisuuden hakea tukea. Tukien määräraha tulee ylittymään, käyttöaste on mennessä jo 77,9 % mennessä käyttöaste on jo 97,4 % eli euroa. Koko vuoden 2013 avustussumma oli euroa. Ennuste on tämän vuoksi sellainen, että avustukset vuonna 2014 nousevat euroon. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu, että kokouskaaviosta on poistettu yksi kaupunginvaltuuston kokous. Kyseinen toimenpide yhdistettynä hieman korkeampiin vuokratuloihin mahdollistaa sen, että keskushallinto voi tämänhetkisen tiedon valossa pysyä talousarviossaan. Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrauksesta saatavat vuokratuotot tulevat todennäköisesti ylittämään budjetoidun toteutetun, vielä talousarvion laatimisvaiheessa huomioimatta jääneen vuokrien tarkistuksen ansiosta. Syynä mataliin myyntituottoihin on se, että kopioiden ja toimistotarvikkeiden laskutus on toteutettu jälkeen, eikä niitä sen vuoksi voida huomioida kolmannesvuosiluvuissa. 6

7 Konsernipalvelut Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 Iniön, Korppoon ja Houtskarin arkistojen kuntoon paneminen Arviointi: Arkistosihteeri toteuttaa yhteistyössä liikenne- ja viestintäpalvelujen tiedotussihteereiden kanssa entisten Iniön, Korppoon ja Houtskarin kuntien arkistoaineiston hävittämisen. Arkistot pannaan kuntoon. Tavoitetaso: Iniön ja Korppoon arkistot on pantu kuntoon vuoden 2014 aikana. Arkistosihteerin arvion mukaan Iniön arkisto saadaan kuntoon vuoden 2014 aikana. Korppoossa esikuntatalon uusien arkistotilojen sisustus on sitä vastoin kestänyt hallintopalveluiden arvioimaa kauemmin, mikä saattaa viivästyttää Korppoon arkiston valmiiksi saattamista. HALLINTOPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Arkistosihteeri Johdon sihteeri Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä Tekstinkäsittelijä Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 HALLINTOPALVELUT SUORITTEET Tilinpäätös Talousarvio Valtuuston kokouksia Kaupunginhallituksen kokouksia Jaosto KESKUSHALLINTO MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Nettokulut/asukas

8 Konsernipalvelut HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,9% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1% Understöd / Avustukset ,2% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista koostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota voidaan hakea vasta toimintavuoden päätyttyä. Palkkatukituotot ovat suoraan suhteutettavissa työllistämistoiminnan menoihin. Menot noudattavat talousarviota. Kokonaisuutena talousarvio tulee pitämään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Työpaikkaperehdytysohjeiden päivittäminen Vanhustenhuollon Tervetuloa töihin -materiaali valmistui ennen kesää, muita ohjeita päivitetään vähitellen. Riskikartoituksen tekeminen koko organisaatiossa yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa valmistellut syksyllä toteutettavan riskikartoituksen. Esimiesten täydennyskoulutus työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa Näkökulmia konflikteihin tarjonnut koulutus keräsi valtuustosaliin esimiehiä, tiimiensä vastaavia ja muita aiheesta kiinnostuneita. Teemapäivien järjestäminen yhteistyössä eri yksiköiden esimiesten kanssa sen tiimoilta, miten työyhteisöt voivat aktiivisesti kehittää hyvinvointiaan työssä 8

9 Konsernipalvelut Keväällä on pidetty kolme teemapäivää. Työyhteisötaitojen itsearviointityökalua on kehitetty ja testattu ja se on nyt valmis käyttöön otettavaksi. TÄYDENNYS: SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN, SAIRAUSPOISSA- OLOPÄIVIEN MÄÄRÄ, TAVOITETASO 10 % Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 1,18 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Vastaavaa vertailua vuoden 2013 määrään ei ole, mutta koko vuoden aikana sairauspoissaoloja oli keskimäärin 1,10 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Tällä tahdilla tavoite ei siis täyty. Tavoitteet Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskija 5 5,2 5,2 Työsuojelupäällikkö 0 0,4 0,4 Yhteensä 7 7,6 7,6 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0 0,1 0,1 Yhteensä 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 7 7,7 7,7 9

10 Konsernipalvelut TIEDOTUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander / Anne-Maarit Itänen Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja kaupungin markkinoinnista mahdollisille muuttajille sekä vapaa-ajanasukkaille ja kuntalaisille. Tiedotuspäällikkö hoitaa myös kaupungin pr-toiminnan. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon neuvonnassa ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Talouden toteuma Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot, jotka koostuvat lähinnä Kelan kaupungille maksamasta korvauksesta yhteispalvelun tuottamisesta Nauvossa, toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanja toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä Kampanjaan kuului mm. messukilpailu internetissä, suoramainontaa valituille kohderyhmille, tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti ja internet; bannerikampanja mm. Oikotiellä, Facebookissa ja TS mobiilissa/netissä). Viestintäpalvelut on ollut kevään aikana mukana lisäksi seuraavilla messuilla/tapahtumissa: Venemessut (Helsinki), Puutarhan kevät (Turku), Kaupunki uusiksi ja Paraisten päivät (Parainen). Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. 10

11 Konsernipalvelut Kaupungin kotisivut on uusittu alkuvuonna 2014 niin, että ne ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Sivut ovat myös selkeämmät ja helppokäyttöisemmät. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 550 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 240 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri Telefonist / Puhelunvälittäjä Sammanlagt / yhtensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

12 Konsernipalvelut LÄHIPALVELUT (aluelautakunnat) Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluja koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% -50 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Talouden toteuma Kustannukset ovat olleet mennessä hieman budjetoitua alhaisemmat johtuen siitä, että vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana pidetään vähemmän kokouksia kuin loppuvuodesta. Ennuste osoittaa, että talousarviossa pysyttäneen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta erityisen merkittävissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. Ajanjakso huomioon ottaen toiminta vastaa talousarviossa asetettuja tavoitteita. 12

13 Konsernipalvelut IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander/Kai Kalliolevo Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. - tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen - tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi - tietoturvasta huolehtiminen - viestinnän kehittäminen tietoverkossa - käyttöoikeuksien hallinta - tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - käyttäjätuki - IT-projektien asiantuntijatehtävät INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Talouden toteuma Toimintakulujen toteuma (45,9 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssija ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kansallinen potilastiedon arkiston (earkisto) käyttöönotto Arviointi: Hankitaan ja otetaan käyttöön tarvittavat toiminnallisuudet Pegasos potilastietojärjestelmään. Tavoitetaso: Sairaanhoitopiirin aikataulutuksen mukaisesti. Syksy Hanke on käynnistynyt ja se etenee sairaanhoitopiirin määrittelemän aikataulun mukaisesti yhteistyössä CGI:n ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kuntienväliseen yhteistyöhön liittyvien IT-haasteiden kartoittaminen Arviointi: IT-infrastruktuuri, sovellukset sekä henkilöstöresurssit kartoitetaan. 13

14 Konsernipalvelut Tavoitetaso: Syksy Kartoitukset tehtiin pääosin kuntaliitosselvityksen yhteydessä. IT-käyttöpäällikkö on mukana Turun seudun ICT-ryhmässä, jossa koordinoidaan mahdollisia alueellisia tietojärjestelmähankkeita. IKT HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio IT -käyttöpäällikkö AT K-suunnittelija IT -tukihenkilö Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. IT -tukihenkilö (oppisopimus) Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä

15 Konsernipalvelut LIIKENNE JA SAARISTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander Toiminta Liikenne- ja saaristoasioiden edunvalvonta. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% 0 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,2% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Talouden toteuma Toimintakulut pysynevät talousarviossa lukuun ottamatta muita toimintakuluja, jotka ylittyvät budjetoitua korkeampien sisäisten vuokrakustannusten vuoksi. Tähän ylitykseen ei voida vaikuttaa, koska tilat ovat samat kuin aikaisemminkin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin etujen ajaminen tehokkaasti ja pitkäjänteisesti saaristoa koskevissa asioissa, saaristoliikenteen kehittämiseen vaikuttaminen sekä osallistuminen maitse ja meritse järjestettäviä liikenneyhteyksiä koskeviin suunnittelu- ja päätösprosesseihin. Arviointi: Osallistuminen, näkyvyys ja konkreettiset tulokset Tavoitetaso: Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen Toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita edunvalvonnan osalta. LIIKENNE JA SAARISTO HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio Liikennepäällikkö Yhteensä

16 Konsernipalvelut TALOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Patrik Nygrén Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. EKONOMI / TALOUSPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 25,6 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 101,4-prosenttisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan pysyvän talousarvion määrärahoissa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion suoramaksuun siirtymisestä aiheutuneiden ohjelmistokustannusten vuoksi. Kaiken kaikkiaan talouspalvelujen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin eurolla netto. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Taloushallintojärjestelmän Raindance (Kuntamalli), Budnetti ja Rondo 8 uuden version käyttöön ottaminen. Työprosessien, turvallisuuden ja sisäisen tarkkailun parantaminen prosesseissa, joihin ohjelmistojen päivitys vaikuttaa. Arviointi: Käyttöönotto. Tavoitetaso: Päivitetyt järjestelmät käytössä alkaen. Raindance ja Rondo 8 otettiin käyttöön ja Budnetti toukokuussa Raportoinnin parantaminen Tane-raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä. Arviointi: Uudet raportointimahdollisuudet. Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka rakentuu ensisijaisesti kaupungin periaatteissa hyväksytyistä kuukausi-, kolmannesvuosija puolivuotisraporteista sekä tilinpäätöksestä. Käyttöönotetut Tane ja Udp parantavat raportointimahdollisuuksia. 16

17 Konsernipalvelut Kaupungin hankintaprosessien kehittäminen. Arviointi: Kaupungin hankintayhteistyön ja hankintojen koordinoinnin käyntiin saaminen. Tavoitetaso: Kevät Hankintoja koordinoidaan jatkuvasti hankintatyöryhmässä. Hankintakoordinaattori on syksystä 2013 lukien työskennellyt tukena hankinnoissa ja kontaktien parantamisessa paikallisen elinkeinoelämän suuntaan. Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen ostorutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Osastoittain talousosastolla. Arviointi: Tavoitetaso: Vuoden 2014 aikana. Tane-koulutusta ja Rondo 8 -koulutusta on järjestetty loppukäyttäjille. Budnetin loppukäyttäjien koulutus toteutetaan elokuussa TALOUSPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Talousjohtaja Talouspäällikkö Kaupunginsihteeri Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hankintasuunnittelija 0 0,3 0,3 Taloussihteeri 2 1,3 1,3 Yhteens 8 7,6 7,6 Henkilötyövuodet, määräaik. Taloussihteeri Yhteens Henkilötyövuodet yhteensä 9 8,6 8,6 17

18 Konsernipalvelut ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Talouden toteuma Muut toimintakulut tulevat ylittymään, koska sisäisiä vuokria korotettiin vielä eurolla sen jälkeen, kun talousarvio oli jo laadittu. Toimintakatteen pitämiseksi tasapainossa vaaditaan siten säästöä muista paikoista, eli varsinaisesta toiminnasta (palvelujen ostot). Toimintatuottoja kertyy vasta kesän aikana, minkä vuoksi ne eivät näy vielä tässä vaiheessa. Budjetoituun tulokseen kuitenkin päästäneen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Perustettu hankintayksikkö, jolla on päävastaava, ja yksikkö on aloittanut toimintansa. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Järjestetty infoiltoja, esimerkiksi Korppoossa, Nauvossa ja Paraisilla roadshow yhdessä matkailun kanssa. Iniössä yrittäjätapaaminen huhtikuussa. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Toimitusjohtaja Henri Wibom esitteli valtuustolle selvityksen pienten ja keskisuurten yritysten aluetaloudellisesta merkityksestä. 18

19 Konsernipalvelut Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto Jatkettu aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa yli alakohtaisten ja alueellisten rajojen. Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa Yhteistyö kaavoituksen kanssa toimii hyvin ja myönteisessä hengessä ja sitä kehitetään edelleen. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Kaupunki mukana Yrittäjäkylässä, Creating business -konsepti, jonka puitteissa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta lukiossa ja Get the deal -kilpailu saa jatkoa, vaikka hanke on päättynyt. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Lomake otettu käyttöön ja vaikutusten arviointeja on tehty; varaa olisi kuitenkin aktiivisemmallekin käytölle. Kaupungin kotisivujen uusiminen (elinkeino-osio) Päivityksiä tehty ja lisää parannuksia tulossa vuoden aikana. ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, Tilinpäätös Talousarvio Elinkeinopäällikkö/elinkeinoasiamies Osastosihteeri 1 0,4 0,4 Hankekoordinaattori 1,5 1,2 1,2 ri Yhteensä 3,5 2,6 2,6 ri ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Neuvontatapahtumien määrä Starttineuvonta Käynnit kouluissa Uusien/aloittavien yritysten määrä CRM-rekisterissä olevien asiakkaiden määrä

20 Konsernipalvelut MATKAILU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Martti Nilsson/Tomas Eklund Visio Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä muun muassa TurkuTouringin ja Visit Finlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta. Toimintavuoden aikana toteutetaan EU:n Leader-rahoitteinen sosiaalisen median hanke. Saariston matkailuaiheisten kotisivujen uudistaminen on ajankohtaista vuonna TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Talouden toteuma Talousarvion määrärahoista on ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 46 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Suurimmat myyntituotot syntyvät syysvuosikolmanneksella, kun hankkeiden yksityiset rahoitusosuudet laskutetaan matkailuyrittäjiltä ja yksityisiltä rahoittajilta. Ensimmäisen vuosikolmanneksen suurimpia kustannuksia ovat painettu markkinointimateriaali, saariston matkailupainotteisten verkkosivujen uudistamiseen liittyvät kustannukset sekä messuille ja myyntitapahtumiin osallistuminen. 20

21 Konsernipalvelut Tavoitteet 2014 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita kehittäneitä yrityksiä 2 kpl: Café Hallonblad, Parainen, ja Café/Restaurang Skuulan, Nauvo. Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia yrityksiä 2 kpl: Strand Café, Nauvo, ja Café/Restaurang Skuulan, Nauvo. Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Yhteistyössä Turku Touringin, Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa suunnitellaan ja valmistellaan suurehkoa Outdoors-hanketta. ComSome-hanke jatkuu vuonna Uusia matkailukonsepteja: Bodgårdin Aittamajoitus; Blokki-museo. Iniön Norrbyn retkeilyreitin kehittäminen ja Sattmarkin retkeilyreittien kehittäminen Paraisilla. Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 3 Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Houtskarin ja Iniön välisestä lauttaliikenteestä osana Saariston Rengastietä varmistaa liikennöintikauden ajaksi , mikä ei tue matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Saariston matkailuneuvontapisteet ovat tänä vuonna avoinna ainakin asti. Pikku Rengastiellä liikennöivän m/s Östernin liikennöintikausi käynnistyi tänä vuonna jo Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Arvioidaan matkailukauden päätyttyä 31.8., jolloin Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien liikenne päättyy ja kesäkauden tilastotiedot on saatu. Tavoitteet Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. 21

22 Konsernipalvelut MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa ja toteutetaan ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 #DIVISION/0! 0 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,2% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Talouden toteuma Paimio laskuttaa meitä syksyllä koko toimintavuodesta 2014, minkä vuoksi tulos mennessä ei kerro paljoakaan. Kaikki viittaa kuitenkin siihen, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. 22

23 Konsernipalvelut HANKKEET Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,5% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! 108 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,2% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa, erityisesti talousarviovuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toteuma tammihuhtikuu Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 2 Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % 32 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 2 hak. / 2 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu. Koska uuden rakennekauden rahoituskehyksistä ei vielä voi hakea rahoitusta, uusia EU-rahoitteisia hankkeita voidaan käynnistää aikaisintaan alkuvuodesta Tällä välin meidän on hyödynnettävä erityyppisiä kansallisia rahoitusmuotoja, jotka useimmissa tapauksissa edellyttävät kunnalta korkeampaa omarahoitusosuutta. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-huhtikuussa 2014: 1. Bron - Silta (työllisyyspoliittinen avustus) 2. Koko elämä kotona (KASTE) Osastojen hankerahoitus: 1. Bron Silta (sosiaali- ja terveysosasto) 2. Koko elämä kotona (sosiaali- ja terveysosasto) 23

24 Konsernipalvelut KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,5% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,9% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Talouden toteuma 2014 Kaikkea ulkoista laskutusta ei ole aktivoitu tällä tarkastelujaksolla. Sopimusten muuttumisesta tai irtisanomisista seuranneiden poikkeamien määrän seurauksena budjetoidut tuotot eivät toteudu kokonaisuudessaan vuositasolla. Tästä seuraa suuruusluokkana euron alijäämä. Suuri korjausvelka vaatii jatkuvia korjauksia. Kaikkia korjauksia ei ole aktivoitu ja koulujen korjaaminen suoritetaan kesäkaudella, jolloin kustannuskertymä kasvaa voimakkaasti. Nettotulos on kriittinen, mutta korjauksia rajoitetaan ja tasapainoinen tulos on siten saavutettavissa. Henkilöstömäärän pieneneminen aikaansaa säästöjä mutta vastaavasti äitiys- ja sairaslomat aiheuttavat lievää palkkakustannusten nousua. Tavoitteet 2014 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5.32 m²/asukas (5,36 / 2013) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi 24

25 Konsernipalvelut Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % MWh / m²/ 2014 (0,068 MWh / m²/ 2013) Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT TYÖVUODET tp2013 ta Työvuodet toist. Kiinteistöpäällikkö Tekninen isännöitsijä Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija/0 ei aktivoitu 0 0 Vastaava kiinteistönhoitaja Johtava kiinteistönh./huoltomies Kiinteistöhoitaja/huoltomies 8,28 9,84 7,85 Kirvesmies Kanslisti / 0,4 ei täytetty 3,1 3,5 3,1 Yhteensä 18,63 20,59 18,20 Työvuodet määräaik. Muu henkilökunta 0,92 0,54 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,8 Sammanlagt / Yhteensä 1,72 0,6 1,34 Työvuodet yhteensä 20,35 21,19 19,54 SUORITTEET tp2013 ta Pääomavuokra, / m² 0,73 0,56 0,56 Käyttövuokra, / m² 3,99 4,13 4,11 Volyymi, m²

26 Konsernipalvelut RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl / Niina Isberg Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,4% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% 123 Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 5,5%:n kasvutason. Tuloja puuttuu tässä vaiheessa suuruusluokkana , ennen kausivaihtelua. Menokertymä vastaa tarkastelukauden tilannetta. Kun puuttuvat tulot huomioidaan, arvioidaan kulujen ylittyvän vuositasolla tulokertymää vastaavasti. Kriittisimpänä osatekijänä arvioidaan materiaalikulut sekä välttämättömien laitteiden korjaus- ja uusihankintakustannukset. Ruokapalvelun omaehtoisen kehittämisohjelman toimenpiteet kuten ruoanvalmistuksen keskittämisen ja henkilöstön kierrättämisen oletetaan vaikuttavan nettotulokseen positiivisesti. Vuositasolla nettotuloksen arvioidaan asettuvan suuruusluokaltaan tasapainotilanteeseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisen rakenteen edelleen kehittäminen ruoanvalmistukseen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä Tavoitetaso: Valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi silloin, kun tämä tuo selvää säästöä myös kokonaisuus huomioon ottaen Toimenpidesuunnitelmassa (kevät 2014) esitettiin sekä Koivuhaan että Karusellenin päiväkotien keittiöiden muuttamisista palvelukeittiöiksi. Esitystä ei hyväksytty poliittisessa päätöksenteossa. Mainittujen keittiöiden palvelumuodon muutos on edelleen ajankohtaisia, uusia kohteita ei ole tiedossa. 26

27 Konsernipalvelut Ruoanvalmistuksen koordinoinnin edelleen kehittäminen ja ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: Vakioitujen ruokaohjeiden määrä Tavoitetaso: lounasruokalistat toiminnanohjausjärjestelmässä Tavoitetaso on toteutumassa tyydyttävästi. Testiruokalistoja on koottu toiminnanohjausjärjestelmään. Tasalaatuiset lounaat keittiörakenteen muutoksessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 70 % Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyllä Globaali ajattelu lähiruoan käyttö huomioiden resurssit Arviointi: Kokonaistaloudellisesti tasa-arvoinen lähiruoan käyttö alkutuottaja-alueittain Tavoitetaso: lähituotteiden käyttö on vakiintunut alkutuottaja-alueittain, taloudellisten resurssien puitteissa tasolle 5-7% kokonaismäärästä Tavoite on toteutumassa tyydyttävästi. Saaristossa tavoite on toteutumassa paremmin kuin Paraisten vanhalla kunta-alueella, mikä johtuu valtaosin tarjonnan ja kysynnän paremmasta kohtaamisesta. Perunaa, ja saaristossa kalaa sekä tomaattia lukuun ottamatta, lähiruoankäyttö rajoittuu valtaosin kausituotteisiin. Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä Tavoite on toteutumassa. Ruokapalvelun tiimitapaamiset ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti ja koko ruokapalvelu on kokoontunut kerran kevään aikana. 27

28 Konsernipalvelut RUOKAPALVELU TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Työvuodet toist. Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalveluesimies Ruokapalveluvastaava Dieettikokki Kokki 18,5 18,5 18,5 Ruokapalvelutyöntekijä 11,48 11,48 11,48 Yhteensä 39,98 39,98 39,98 Työvuodet, määräaik. Kokki 0,5 0,5 0,5 Keittiöapulainen Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 Yhteensä 1,50 0,50 1,50 Työvuodet yhteensä 41,48 40,48 41, SUORITTEET Bokslut/Tp Bud/Ta Työsuoritteita/vuosi Suoritteen keskihinta 3,34 3,18 3,20 28

29 Konsernipalvelut SIIVOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl / Marjut Liukkonen Toiminta Siivouspalvelu vastaa palvelutuotannon toimitilojen siivouksesta kiinteistöissä alueellisten toimintamallien ja erillisten tuotantomenetelmien optimoituna toimintana. Visio Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. STÄDNING / SIIVOUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Talouden toteutuma Tuottokertymä noudattaa talousarviota. Menokertymä noudattaa talousarviota. Henkilöstökulujen lasku näkyy ostopalvelun suurempana osuutena. Tavoitteet 2014 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi Tavoitetaso: 70 % Tyytyväisyyskyselyjä tehty viikoittain, viikoilla Tyytyväisyystaso 74%. Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 5 % Puutemäärä noudattaa tavoitetasoa. Ostopalvelukohteissa palvelun laadun poikkeamia keskiarvona 1 kohteessa / viikko. Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasteen vaihdellessa Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus, oikea henkilöstömitoitus Tavoitetaso: Poikkeama enintään 7 % 29

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto... 46 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Paraisten kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2015... 15 Käyttötalous Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu

Kaupunginjohtajan katsaus TILINPÄÄTÖS 2013. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginjohtajan katsaus Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu

TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu TILINPÄÄTÖS 2009 1 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleinen talouden kehitys... 7 4. Keskeiset tapahtumat kaupungin

Lisätiedot

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013)

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä

PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 KAUPUNGINVALTUUSTO,

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot