Talous. Talouden seuranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous. Talouden seuranta"

Transkriptio

1 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta

2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus Lähipalvelut Ikt-palvelut Liikenne ja saaristo Talouspalvelut Elinkeinopalvelut Matkailu Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelut Siivous Sivistys Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu Liikenne- ja väylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuolto Rakennusvalvonta Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma

3 Konsernipalvelut VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Konsernipalvelut STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% -350 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4%

4 Konsernipalvelut TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Monica Avellan /Ted Bergman REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% -500 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Ammattitilintarkastus kilpailutetaan toimintavuoden aikana. Tavoitteet 2014 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen. Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus. Arviointikertomus. Tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin kahdeksaan kokoukseen. Arviointi: Kokousten lukumäärä. Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia. Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmää ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä. Arviointi: Suosituksen soveltamisaste. Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. 4

5 Konsernipalvelut Tavoitteet Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tilintarkastajien työn tuloksena syntyy vuosittain tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena syntyy vuosittain arviointikertomus kaupunginvaltuustolle. 5

6 Konsernipalvelut KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 38,2 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 100-prosenttisesti. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksu Suomen Kuntaliitolle sekä tekijänoikeuskorvaukset on jo maksettu kokonaisuudessaan vuoden 2014 osalta, jäsenmaksuista Varsinais-Suomen liitolle ja Sydkustens landskapsförbundille on maksettu puolet. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kun kiinteistöveroprosenttia korotetaan, nousevat myös haetut tukisummat. Lisäksi yhä useammat yhteisöt, jotka sääntöjen mukaan ovat oikeutettuja tukeen, ovat huomanneet mahdollisuuden hakea tukea. Tukien määräraha tulee ylittymään, käyttöaste on mennessä jo 77,9 % mennessä käyttöaste on jo 97,4 % eli euroa. Koko vuoden 2013 avustussumma oli euroa. Ennuste on tämän vuoksi sellainen, että avustukset vuonna 2014 nousevat euroon. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu, että kokouskaaviosta on poistettu yksi kaupunginvaltuuston kokous. Kyseinen toimenpide yhdistettynä hieman korkeampiin vuokratuloihin mahdollistaa sen, että keskushallinto voi tämänhetkisen tiedon valossa pysyä talousarviossaan. Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrauksesta saatavat vuokratuotot tulevat todennäköisesti ylittämään budjetoidun toteutetun, vielä talousarvion laatimisvaiheessa huomioimatta jääneen vuokrien tarkistuksen ansiosta. Syynä mataliin myyntituottoihin on se, että kopioiden ja toimistotarvikkeiden laskutus on toteutettu jälkeen, eikä niitä sen vuoksi voida huomioida kolmannesvuosiluvuissa. 6

7 Konsernipalvelut Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 Iniön, Korppoon ja Houtskarin arkistojen kuntoon paneminen Arviointi: Arkistosihteeri toteuttaa yhteistyössä liikenne- ja viestintäpalvelujen tiedotussihteereiden kanssa entisten Iniön, Korppoon ja Houtskarin kuntien arkistoaineiston hävittämisen. Arkistot pannaan kuntoon. Tavoitetaso: Iniön ja Korppoon arkistot on pantu kuntoon vuoden 2014 aikana. Arkistosihteerin arvion mukaan Iniön arkisto saadaan kuntoon vuoden 2014 aikana. Korppoossa esikuntatalon uusien arkistotilojen sisustus on sitä vastoin kestänyt hallintopalveluiden arvioimaa kauemmin, mikä saattaa viivästyttää Korppoon arkiston valmiiksi saattamista. HALLINTOPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Arkistosihteeri Johdon sihteeri Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä Tekstinkäsittelijä Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 Henkilötyövuodet, määräaik. Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 HALLINTOPALVELUT SUORITTEET Tilinpäätös Talousarvio Valtuuston kokouksia Kaupunginhallituksen kokouksia Jaosto KESKUSHALLINTO MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Nettokulut/asukas

8 Konsernipalvelut HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,9% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1% Understöd / Avustukset ,2% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista koostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota voidaan hakea vasta toimintavuoden päätyttyä. Palkkatukituotot ovat suoraan suhteutettavissa työllistämistoiminnan menoihin. Menot noudattavat talousarviota. Kokonaisuutena talousarvio tulee pitämään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Työpaikkaperehdytysohjeiden päivittäminen Vanhustenhuollon Tervetuloa töihin -materiaali valmistui ennen kesää, muita ohjeita päivitetään vähitellen. Riskikartoituksen tekeminen koko organisaatiossa yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa valmistellut syksyllä toteutettavan riskikartoituksen. Esimiesten täydennyskoulutus työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa Näkökulmia konflikteihin tarjonnut koulutus keräsi valtuustosaliin esimiehiä, tiimiensä vastaavia ja muita aiheesta kiinnostuneita. Teemapäivien järjestäminen yhteistyössä eri yksiköiden esimiesten kanssa sen tiimoilta, miten työyhteisöt voivat aktiivisesti kehittää hyvinvointiaan työssä 8

9 Konsernipalvelut Keväällä on pidetty kolme teemapäivää. Työyhteisötaitojen itsearviointityökalua on kehitetty ja testattu ja se on nyt valmis käyttöön otettavaksi. TÄYDENNYS: SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN, SAIRAUSPOISSA- OLOPÄIVIEN MÄÄRÄ, TAVOITETASO 10 % Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 1,18 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Vastaavaa vertailua vuoden 2013 määrään ei ole, mutta koko vuoden aikana sairauspoissaoloja oli keskimäärin 1,10 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Tällä tahdilla tavoite ei siis täyty. Tavoitteet Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskija 5 5,2 5,2 Työsuojelupäällikkö 0 0,4 0,4 Yhteensä 7 7,6 7,6 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0 0,1 0,1 Yhteensä 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 7 7,7 7,7 9

10 Konsernipalvelut TIEDOTUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander / Anne-Maarit Itänen Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja kaupungin markkinoinnista mahdollisille muuttajille sekä vapaa-ajanasukkaille ja kuntalaisille. Tiedotuspäällikkö hoitaa myös kaupungin pr-toiminnan. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon neuvonnassa ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Talouden toteuma Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot, jotka koostuvat lähinnä Kelan kaupungille maksamasta korvauksesta yhteispalvelun tuottamisesta Nauvossa, toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanja toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä Kampanjaan kuului mm. messukilpailu internetissä, suoramainontaa valituille kohderyhmille, tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti ja internet; bannerikampanja mm. Oikotiellä, Facebookissa ja TS mobiilissa/netissä). Viestintäpalvelut on ollut kevään aikana mukana lisäksi seuraavilla messuilla/tapahtumissa: Venemessut (Helsinki), Puutarhan kevät (Turku), Kaupunki uusiksi ja Paraisten päivät (Parainen). Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. 10

11 Konsernipalvelut Kaupungin kotisivut on uusittu alkuvuonna 2014 niin, että ne ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Sivut ovat myös selkeämmät ja helppokäyttöisemmät. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 550 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 240 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri Telefonist / Puhelunvälittäjä Sammanlagt / yhtensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

12 Konsernipalvelut LÄHIPALVELUT (aluelautakunnat) Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluja koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% -50 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Talouden toteuma Kustannukset ovat olleet mennessä hieman budjetoitua alhaisemmat johtuen siitä, että vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana pidetään vähemmän kokouksia kuin loppuvuodesta. Ennuste osoittaa, että talousarviossa pysyttäneen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta erityisen merkittävissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. Ajanjakso huomioon ottaen toiminta vastaa talousarviossa asetettuja tavoitteita. 12

13 Konsernipalvelut IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander/Kai Kalliolevo Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. - tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen - tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi - tietoturvasta huolehtiminen - viestinnän kehittäminen tietoverkossa - käyttöoikeuksien hallinta - tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito - käyttäjätuki - IT-projektien asiantuntijatehtävät INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Talouden toteuma Toimintakulujen toteuma (45,9 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssija ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kansallinen potilastiedon arkiston (earkisto) käyttöönotto Arviointi: Hankitaan ja otetaan käyttöön tarvittavat toiminnallisuudet Pegasos potilastietojärjestelmään. Tavoitetaso: Sairaanhoitopiirin aikataulutuksen mukaisesti. Syksy Hanke on käynnistynyt ja se etenee sairaanhoitopiirin määrittelemän aikataulun mukaisesti yhteistyössä CGI:n ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kuntienväliseen yhteistyöhön liittyvien IT-haasteiden kartoittaminen Arviointi: IT-infrastruktuuri, sovellukset sekä henkilöstöresurssit kartoitetaan. 13

14 Konsernipalvelut Tavoitetaso: Syksy Kartoitukset tehtiin pääosin kuntaliitosselvityksen yhteydessä. IT-käyttöpäällikkö on mukana Turun seudun ICT-ryhmässä, jossa koordinoidaan mahdollisia alueellisia tietojärjestelmähankkeita. IKT HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio IT -käyttöpäällikkö AT K-suunnittelija IT -tukihenkilö Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. IT -tukihenkilö (oppisopimus) Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä

15 Konsernipalvelut LIIKENNE JA SAARISTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Christjan Brander Toiminta Liikenne- ja saaristoasioiden edunvalvonta. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% 0 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,2% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Talouden toteuma Toimintakulut pysynevät talousarviossa lukuun ottamatta muita toimintakuluja, jotka ylittyvät budjetoitua korkeampien sisäisten vuokrakustannusten vuoksi. Tähän ylitykseen ei voida vaikuttaa, koska tilat ovat samat kuin aikaisemminkin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin etujen ajaminen tehokkaasti ja pitkäjänteisesti saaristoa koskevissa asioissa, saaristoliikenteen kehittämiseen vaikuttaminen sekä osallistuminen maitse ja meritse järjestettäviä liikenneyhteyksiä koskeviin suunnittelu- ja päätösprosesseihin. Arviointi: Osallistuminen, näkyvyys ja konkreettiset tulokset Tavoitetaso: Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen Toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita edunvalvonnan osalta. LIIKENNE JA SAARISTO HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio Liikennepäällikkö Yhteensä

16 Konsernipalvelut TALOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Patrik Nygrén Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. EKONOMI / TALOUSPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 25,6 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 101,4-prosenttisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan pysyvän talousarvion määrärahoissa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion suoramaksuun siirtymisestä aiheutuneiden ohjelmistokustannusten vuoksi. Kaiken kaikkiaan talouspalvelujen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion noin eurolla netto. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Taloushallintojärjestelmän Raindance (Kuntamalli), Budnetti ja Rondo 8 uuden version käyttöön ottaminen. Työprosessien, turvallisuuden ja sisäisen tarkkailun parantaminen prosesseissa, joihin ohjelmistojen päivitys vaikuttaa. Arviointi: Käyttöönotto. Tavoitetaso: Päivitetyt järjestelmät käytössä alkaen. Raindance ja Rondo 8 otettiin käyttöön ja Budnetti toukokuussa Raportoinnin parantaminen Tane-raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä. Arviointi: Uudet raportointimahdollisuudet. Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka rakentuu ensisijaisesti kaupungin periaatteissa hyväksytyistä kuukausi-, kolmannesvuosija puolivuotisraporteista sekä tilinpäätöksestä. Käyttöönotetut Tane ja Udp parantavat raportointimahdollisuuksia. 16

17 Konsernipalvelut Kaupungin hankintaprosessien kehittäminen. Arviointi: Kaupungin hankintayhteistyön ja hankintojen koordinoinnin käyntiin saaminen. Tavoitetaso: Kevät Hankintoja koordinoidaan jatkuvasti hankintatyöryhmässä. Hankintakoordinaattori on syksystä 2013 lukien työskennellyt tukena hankinnoissa ja kontaktien parantamisessa paikallisen elinkeinoelämän suuntaan. Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen ostorutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Osastoittain talousosastolla. Arviointi: Tavoitetaso: Vuoden 2014 aikana. Tane-koulutusta ja Rondo 8 -koulutusta on järjestetty loppukäyttäjille. Budnetin loppukäyttäjien koulutus toteutetaan elokuussa TALOUSPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Talousjohtaja Talouspäällikkö Kaupunginsihteeri Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hankintasuunnittelija 0 0,3 0,3 Taloussihteeri 2 1,3 1,3 Yhteens 8 7,6 7,6 Henkilötyövuodet, määräaik. Taloussihteeri Yhteens Henkilötyövuodet yhteensä 9 8,6 8,6 17

18 Konsernipalvelut ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Talouden toteuma Muut toimintakulut tulevat ylittymään, koska sisäisiä vuokria korotettiin vielä eurolla sen jälkeen, kun talousarvio oli jo laadittu. Toimintakatteen pitämiseksi tasapainossa vaaditaan siten säästöä muista paikoista, eli varsinaisesta toiminnasta (palvelujen ostot). Toimintatuottoja kertyy vasta kesän aikana, minkä vuoksi ne eivät näy vielä tässä vaiheessa. Budjetoituun tulokseen kuitenkin päästäneen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Perustettu hankintayksikkö, jolla on päävastaava, ja yksikkö on aloittanut toimintansa. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Järjestetty infoiltoja, esimerkiksi Korppoossa, Nauvossa ja Paraisilla roadshow yhdessä matkailun kanssa. Iniössä yrittäjätapaaminen huhtikuussa. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Toimitusjohtaja Henri Wibom esitteli valtuustolle selvityksen pienten ja keskisuurten yritysten aluetaloudellisesta merkityksestä. 18

19 Konsernipalvelut Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto Jatkettu aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa yli alakohtaisten ja alueellisten rajojen. Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa Yhteistyö kaavoituksen kanssa toimii hyvin ja myönteisessä hengessä ja sitä kehitetään edelleen. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Kaupunki mukana Yrittäjäkylässä, Creating business -konsepti, jonka puitteissa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta lukiossa ja Get the deal -kilpailu saa jatkoa, vaikka hanke on päättynyt. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Lomake otettu käyttöön ja vaikutusten arviointeja on tehty; varaa olisi kuitenkin aktiivisemmallekin käytölle. Kaupungin kotisivujen uusiminen (elinkeino-osio) Päivityksiä tehty ja lisää parannuksia tulossa vuoden aikana. ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, Tilinpäätös Talousarvio Elinkeinopäällikkö/elinkeinoasiamies Osastosihteeri 1 0,4 0,4 Hankekoordinaattori 1,5 1,2 1,2 ri Yhteensä 3,5 2,6 2,6 ri ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Neuvontatapahtumien määrä Starttineuvonta Käynnit kouluissa Uusien/aloittavien yritysten määrä CRM-rekisterissä olevien asiakkaiden määrä

20 Konsernipalvelut MATKAILU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Martti Nilsson/Tomas Eklund Visio Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä muun muassa TurkuTouringin ja Visit Finlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta. Toimintavuoden aikana toteutetaan EU:n Leader-rahoitteinen sosiaalisen median hanke. Saariston matkailuaiheisten kotisivujen uudistaminen on ajankohtaista vuonna TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Talouden toteuma Talousarvion määrärahoista on ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 46 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Suurimmat myyntituotot syntyvät syysvuosikolmanneksella, kun hankkeiden yksityiset rahoitusosuudet laskutetaan matkailuyrittäjiltä ja yksityisiltä rahoittajilta. Ensimmäisen vuosikolmanneksen suurimpia kustannuksia ovat painettu markkinointimateriaali, saariston matkailupainotteisten verkkosivujen uudistamiseen liittyvät kustannukset sekä messuille ja myyntitapahtumiin osallistuminen. 20

21 Konsernipalvelut Tavoitteet 2014 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita kehittäneitä yrityksiä 2 kpl: Café Hallonblad, Parainen, ja Café/Restaurang Skuulan, Nauvo. Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia yrityksiä 2 kpl: Strand Café, Nauvo, ja Café/Restaurang Skuulan, Nauvo. Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Yhteistyössä Turku Touringin, Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa suunnitellaan ja valmistellaan suurehkoa Outdoors-hanketta. ComSome-hanke jatkuu vuonna Uusia matkailukonsepteja: Bodgårdin Aittamajoitus; Blokki-museo. Iniön Norrbyn retkeilyreitin kehittäminen ja Sattmarkin retkeilyreittien kehittäminen Paraisilla. Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 3 Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Houtskarin ja Iniön välisestä lauttaliikenteestä osana Saariston Rengastietä varmistaa liikennöintikauden ajaksi , mikä ei tue matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Saariston matkailuneuvontapisteet ovat tänä vuonna avoinna ainakin asti. Pikku Rengastiellä liikennöivän m/s Östernin liikennöintikausi käynnistyi tänä vuonna jo Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Arvioidaan matkailukauden päätyttyä 31.8., jolloin Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien liikenne päättyy ja kesäkauden tilastotiedot on saatu. Tavoitteet Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. 21

22 Konsernipalvelut MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa ja toteutetaan ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 #DIVISION/0! 0 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,2% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Talouden toteuma Paimio laskuttaa meitä syksyllä koko toimintavuodesta 2014, minkä vuoksi tulos mennessä ei kerro paljoakaan. Kaikki viittaa kuitenkin siihen, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. 22

23 Konsernipalvelut HANKKEET Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,5% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! 108 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,2% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa, erityisesti talousarviovuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toteuma tammihuhtikuu Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 2 Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % 32 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 2 hak. / 2 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu. Koska uuden rakennekauden rahoituskehyksistä ei vielä voi hakea rahoitusta, uusia EU-rahoitteisia hankkeita voidaan käynnistää aikaisintaan alkuvuodesta Tällä välin meidän on hyödynnettävä erityyppisiä kansallisia rahoitusmuotoja, jotka useimmissa tapauksissa edellyttävät kunnalta korkeampaa omarahoitusosuutta. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-huhtikuussa 2014: 1. Bron - Silta (työllisyyspoliittinen avustus) 2. Koko elämä kotona (KASTE) Osastojen hankerahoitus: 1. Bron Silta (sosiaali- ja terveysosasto) 2. Koko elämä kotona (sosiaali- ja terveysosasto) 23

24 Konsernipalvelut KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,5% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,9% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Talouden toteuma 2014 Kaikkea ulkoista laskutusta ei ole aktivoitu tällä tarkastelujaksolla. Sopimusten muuttumisesta tai irtisanomisista seuranneiden poikkeamien määrän seurauksena budjetoidut tuotot eivät toteudu kokonaisuudessaan vuositasolla. Tästä seuraa suuruusluokkana euron alijäämä. Suuri korjausvelka vaatii jatkuvia korjauksia. Kaikkia korjauksia ei ole aktivoitu ja koulujen korjaaminen suoritetaan kesäkaudella, jolloin kustannuskertymä kasvaa voimakkaasti. Nettotulos on kriittinen, mutta korjauksia rajoitetaan ja tasapainoinen tulos on siten saavutettavissa. Henkilöstömäärän pieneneminen aikaansaa säästöjä mutta vastaavasti äitiys- ja sairaslomat aiheuttavat lievää palkkakustannusten nousua. Tavoitteet 2014 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5.32 m²/asukas (5,36 / 2013) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi 24

25 Konsernipalvelut Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % MWh / m²/ 2014 (0,068 MWh / m²/ 2013) Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT TYÖVUODET tp2013 ta Työvuodet toist. Kiinteistöpäällikkö Tekninen isännöitsijä Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija/0 ei aktivoitu 0 0 Vastaava kiinteistönhoitaja Johtava kiinteistönh./huoltomies Kiinteistöhoitaja/huoltomies 8,28 9,84 7,85 Kirvesmies Kanslisti / 0,4 ei täytetty 3,1 3,5 3,1 Yhteensä 18,63 20,59 18,20 Työvuodet määräaik. Muu henkilökunta 0,92 0,54 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,8 Sammanlagt / Yhteensä 1,72 0,6 1,34 Työvuodet yhteensä 20,35 21,19 19,54 SUORITTEET tp2013 ta Pääomavuokra, / m² 0,73 0,56 0,56 Käyttövuokra, / m² 3,99 4,13 4,11 Volyymi, m²

26 Konsernipalvelut RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl / Niina Isberg Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,4% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% 123 Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 5,5%:n kasvutason. Tuloja puuttuu tässä vaiheessa suuruusluokkana , ennen kausivaihtelua. Menokertymä vastaa tarkastelukauden tilannetta. Kun puuttuvat tulot huomioidaan, arvioidaan kulujen ylittyvän vuositasolla tulokertymää vastaavasti. Kriittisimpänä osatekijänä arvioidaan materiaalikulut sekä välttämättömien laitteiden korjaus- ja uusihankintakustannukset. Ruokapalvelun omaehtoisen kehittämisohjelman toimenpiteet kuten ruoanvalmistuksen keskittämisen ja henkilöstön kierrättämisen oletetaan vaikuttavan nettotulokseen positiivisesti. Vuositasolla nettotuloksen arvioidaan asettuvan suuruusluokaltaan tasapainotilanteeseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisen rakenteen edelleen kehittäminen ruoanvalmistukseen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä Tavoitetaso: Valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi silloin, kun tämä tuo selvää säästöä myös kokonaisuus huomioon ottaen Toimenpidesuunnitelmassa (kevät 2014) esitettiin sekä Koivuhaan että Karusellenin päiväkotien keittiöiden muuttamisista palvelukeittiöiksi. Esitystä ei hyväksytty poliittisessa päätöksenteossa. Mainittujen keittiöiden palvelumuodon muutos on edelleen ajankohtaisia, uusia kohteita ei ole tiedossa. 26

27 Konsernipalvelut Ruoanvalmistuksen koordinoinnin edelleen kehittäminen ja ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: Vakioitujen ruokaohjeiden määrä Tavoitetaso: lounasruokalistat toiminnanohjausjärjestelmässä Tavoitetaso on toteutumassa tyydyttävästi. Testiruokalistoja on koottu toiminnanohjausjärjestelmään. Tasalaatuiset lounaat keittiörakenteen muutoksessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 70 % Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyllä Globaali ajattelu lähiruoan käyttö huomioiden resurssit Arviointi: Kokonaistaloudellisesti tasa-arvoinen lähiruoan käyttö alkutuottaja-alueittain Tavoitetaso: lähituotteiden käyttö on vakiintunut alkutuottaja-alueittain, taloudellisten resurssien puitteissa tasolle 5-7% kokonaismäärästä Tavoite on toteutumassa tyydyttävästi. Saaristossa tavoite on toteutumassa paremmin kuin Paraisten vanhalla kunta-alueella, mikä johtuu valtaosin tarjonnan ja kysynnän paremmasta kohtaamisesta. Perunaa, ja saaristossa kalaa sekä tomaattia lukuun ottamatta, lähiruoankäyttö rajoittuu valtaosin kausituotteisiin. Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä Tavoite on toteutumassa. Ruokapalvelun tiimitapaamiset ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti ja koko ruokapalvelu on kokoontunut kerran kevään aikana. 27

28 Konsernipalvelut RUOKAPALVELU TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Työvuodet toist. Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalveluesimies Ruokapalveluvastaava Dieettikokki Kokki 18,5 18,5 18,5 Ruokapalvelutyöntekijä 11,48 11,48 11,48 Yhteensä 39,98 39,98 39,98 Työvuodet, määräaik. Kokki 0,5 0,5 0,5 Keittiöapulainen Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 Yhteensä 1,50 0,50 1,50 Työvuodet yhteensä 41,48 40,48 41, SUORITTEET Bokslut/Tp Bud/Ta Työsuoritteita/vuosi Suoritteen keskihinta 3,34 3,18 3,20 28

29 Konsernipalvelut SIIVOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl / Marjut Liukkonen Toiminta Siivouspalvelu vastaa palvelutuotannon toimitilojen siivouksesta kiinteistöissä alueellisten toimintamallien ja erillisten tuotantomenetelmien optimoituna toimintana. Visio Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. STÄDNING / SIIVOUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Talouden toteutuma Tuottokertymä noudattaa talousarviota. Menokertymä noudattaa talousarviota. Henkilöstökulujen lasku näkyy ostopalvelun suurempana osuutena. Tavoitteet 2014 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi Tavoitetaso: 70 % Tyytyväisyyskyselyjä tehty viikoittain, viikoilla Tyytyväisyystaso 74%. Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 5 % Puutemäärä noudattaa tavoitetasoa. Ostopalvelukohteissa palvelun laadun poikkeamia keskiarvona 1 kohteessa / viikko. Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasteen vaihdellessa Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus, oikea henkilöstömitoitus Tavoitetaso: Poikkeama enintään 7 % 29

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

Talouden seuranta 31.8.2014

Talouden seuranta 31.8.2014 Talouden seuranta 31.8.2014 Khall 20.10.2014 Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Sisällysluottelelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit...3 Tilintarkastus...4 Hallintopalvelut...6 Henkilöstöpalvelut...8 Liikenne-

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinopalvelut

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 31.8.2013 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.8.2015

Talouden seuranta 30.8.2015 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.8.2015 (khall 26.10.2015) Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 17 Sivistysosasto... 44 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2013... 14 Käyttötalous... 15 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.4.2016. Khall 6.6.2016 3044/02.02.02/2016

Talouden seuranta 30.4.2016. Khall 6.6.2016 3044/02.02.02/2016 Talouden seuranta 30.4. Khall 6.6. 3044/02.02.02/ 2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto... 46 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén ÄLDREOMSORG / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta 2014 31.8.2014

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Talouden seuranta / /2016

Talouden seuranta / /2016 Talouden seuranta 31.8.2016 3044/02.02.02/2016 2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ESITYSLISTA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Talous TALOUSARVIO Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Talous TALOUSARVIO Kaupunginvaltuuston hyväksymä PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston 13.12.2011 hyväksymä Paraisten kaupunki Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2012...

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot