Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011"

Transkriptio

1 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma

2 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma S i s ä l l y s l u e t t e l o Johdanto... 2 Käyttötalous... 7 Vaalit... 8 Tilintarkastustoiminta Hallinto Talousosasto Kehittämisosasto Huoltopalvelut Sivistysosasto Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristö Tuloslaskelma Investointitalousarvio Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma

3 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA YLEISET PERUSTELUT Uuden Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2009 talousarviota laadittaessa kansallinen ja globaali taloustilanne näyttää hyvin epävarmalta. Edessämme on talouden taantuma, jonka suuruusluokkaa ja merkitystä kansallisella tasolla on vaikea arvioida. Kuntatalous muodostaa osan kansantaloutta ja on suoraan kaikkien suhdannevaihteluiden vaikutusten alainen. Kunnan tärkein tulonlähde, tulovero, on voimakkaasti sidoksissa taloudellisiin suhdanteisiin. Tuloveron ja yhteisöveron kehitys riippuu suoraan koko maan ja kunnan kokonaispalkkasumman kehityksestä. Jatkossa matalasuhdanne saattaa poliittisten mekanismien kautta vaikuttaa myös valtionosuuksiin. Länsi-Turunmaan ulkoisten tulojen arvioinnissa ei ole lähdetty voimakkaasta talouden taantumasta. Arviot on tehty todellisen verojen kehityksen ja Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laatimien syksyn kuntakohtaisten ennusteiden pohjalta. Länsi-Turunmaan kaupungin lähtökohdat talouden taantumisen kohtaamiseksi ovat monista syistä haastavat. Velkarahoituksen lisäämiseen ei juurikaan ole varaa, koska jo alkuvuoden 2009 velkataakkaa voidaan pitää suurena. Menot kehittyvät edelleen liian nopeasti suhteessa valtionosuuksien ja verojen kehitykseen, ja ellei menojen kasvuvauhti vuoden aikana hidastu, kaupungin on tehtävä palveluihinsa priorisointeja. Verot ja valtionosuudet Verotulot Länsi-Turunmaan veroennuste pohjautuu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteeseen verotettavien tulojen kehityksestä. Verotulojen vuotuisen kehityksen kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat kokonaispalkkasumma, yhteisöverotettavat tulot, kuntien jako-osuudet ja verolainsäädännön muutokset. Kaupunginvaltuusto määräsi kunnan tuloveroprosentiksi 19,25, mikä on hieman yksittäisten kuntien vuoden 2008 painotettua veroprosenttia (19,45) alhaisempi. Näin ollen vero alenee hieman Paraisilla ja Korppoossa asuvilla ja nousee muissa kunnanosissa asuvilla. Vuoden 2009 talousarvio on laadittu seuraavien veroprosenttien perusteella: Tuloveroprosentti 19,25 Kiinteistöveroprosentit: vakituiset asuinrakennukset 0,22 yleinen kiinteistövero 1,00 asemakaava-alueella sijaitsevat rakentamattomat rakennuspaikat 3,00

4 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Verot & valtionosuudet, ennuste Tilinp Tilinp Tal.arv Tal.arv VEROTUOTOT VALTIONOSUUDET* Tilinp Tilinp Tal.arv Tal.arv Verot Verojen odotetaan vuonna 2009 nousevan 4 prosentilla suhteessa vuoteen 2008, ja sen jälkeen 3,1 prosentilla vuonna 2010 ja 6,7 prosentilla vuonna Verokehityksen ennuste ja toteuma tulee kuitenkin heikkenemään syksyn aikana maailmanlaajuisen finanssikriisin ja sitä seuraavan taantuman seurauksena. Tästä johtuen tässä vaiheessa on vaikea antaa luotettavaa ennustetta verojen kehityksestä. Hyvin todennäköistä kuitenkin on, että kunnallisen tuloveron kasvu taantuu ja kuntatalous kiristyy jakson loppupuolella. Valtionosuudet Valtionosuudet nousevat kokonaisuudessaan tuntuvasti vuonna 2009, osin koska yhdistymisavustus luetaan valtionosuudeksi, osin siksi, että saaristokuntastatus vaikuttaa myönteisesti sekä yleiseen valtionosuuteen että opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen. Myös sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus kasvaa valtion kompensoidessa kuntien tuloja pienentäviä veronalennuksia. Vuonna 2010 valtionosuuksien odotetaan jossain määrin vähenevän johtuen yhdistymisavustuksen pienenemisestä ja vuonna 2011 valtionosuuksiin odotetaan jälleen 3,7 prosentin kasvua. Yhdistymisavustus muodostaa uuden kaupungin taloudessa poikkeuksellisen tekijän vuosina , minkä jälkeen valtionosuudet palautuvat alemmalle tasolle.

5 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Vuosien yleisen tulojen kehityksen odotetaan kokonaisuudessaan olevan hyvä; vuoden 2009 voimakas tulojen kasvu heikkenee kuitenkin voimakkaasti vuonna Se, kuinka voimakkaasti tulot pienenevät, riippuu ensisijaisesti siitä, missä määrin finanssikriisi ja sen heijastukset reaalitalouteen tulevat vaikuttamaan verojen kehitykseen. Tästä johtuen on hyvin tärkeää, että kaupunki vuoden 2009 aikana saa kerrytettyä ylijäämää varautuakseen talouskriisin mahdollisiin seurauksiin. Ehdotus käyttötalousarvioksi Kaupungin nettomenot nousevat 12,17 prosentilla vuonna 2009 suhteessa vuoden 2008 talousarvioon. Hyvän kuntatalouden kannalta käyttötalouden kasvuprosentin tulisi pitkällä aikavälillä olla alhaisempi kuin verojen ja valtionosuuksien kasvu. Tätä tavoitetta ei saavuteta vuonna 2009, jolloin 12,17 prosentin menojen kasvu syö arviolta jopa 10,06 prosentin suuruisen tulojen kasvun. Talousarvio merkitsee noin 5,7 miljoonan euron vuosikatetta ja 2,1 miljoonan euron tulosta. Vuoden 2009 arvioiduissa menoissa ja tuloissa on tiettyä poikkeuksellista epävarmuutta johtuen siitä, että talousarvio on Länsi-Turunmaan ensimmäinen ja mahdollisuudet yksityiskohtaisiin seurantatietoihin ovat olleet rajalliset. Talousarvion rakenne ja tililuettelo ovat uusia, kuten myös taloushallinto-ohjelma. Talousarviota on tästä syystä tarpeen seurata erityisen tarkasti, ja talousarviota on aiheellista muuttaa talousarviovuoden aikana siten, että kaikkien yksiköiden talousarviomenoja ja -tuloja tarkistetaan. Kaiken kaikkiaan nettomenot eivät kuitenkaan voi ylittyä talousarviomuutoksen seurauksena. Osastojen talousarviota, joka ylitti annetun nettokehyksen 17,6 prosentilla eli 12 miljoonalla eurolla, on leikattu 7,1 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja talouspäällikkö ovat neuvotelleet osastojen vastaavien päälliköiden sekä vesihuoltolaitoksen ja kiinteistölaitoksen päälliköiden kanssa kunkin lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta annettujen kehysten ja toiminnan pohjalta. Kaupunginjohtaja ehdottaa osastojen nettomäärärahoihin muutoksia, joiden myötä toimintakate pienenee yhteensä 7,1 miljoonalla eurolla. Vuosikate on kaupunginjohtajan ehdotuksessa 5,7 miljoonaa euroa ja tulos 2,1 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus merkitsee toimintakatteen nousua 12,2 prosentilla suhteessa kuntien vuoden 2008 yhteenlaskettuihin talousarvioihin ja siten kasvavaa talousarviota siitä huolimatta, että se on huomattavasti osastojen ehdotusta pienempi. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, ja talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ainoa ja keskeinen ohjausasiakirja on tässä vaiheessa yhdistymissopimus ja erityisesti uuden kunnan visio ja tavoitteet, jotka sopimuksessa on hyväksytty. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvio merkitsee positiivista tulosta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 ja kertynyttä ylijäämää suunnittelukaudella Kaupungin on taltutettava käyttötalouden nettomenojen nopea kasvu verojen ja valtionosuuksien kasvua vastaavalle tasolle. Muussa tapauksessa veroprosenttia joudutaan korottamaan. Nopean kasvun pienentämistoimenpiteitä on suunniteltava jo keväällä 2009, jotta kaupunki voi laatia tasapainoisen talousarvion vuodelle Erityistä huomiota on välittömästi kiinnitettävä henkilöstömäärän sopeuttamiseen todelliseen tarpeeseen pitkällä aikavälillä luonnollisten poistumien yhteydessä sekä kaupungin toimitilojen sopeuttamiseen ja kaupungin kiinteistöomistuksen vähentämiseen siten, että ne vastaavat kaupungin todellisia tarpeita. Ehdotus investointitalousarvioksi Kaupungilla on suhdannenäkymistä huolimatta melko suuri investointitalousarvio; tällä tavoin kaupunki osallistuu alueemme suhdannelaskun loiventamiseen. Toimintakate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan investoinnit edellyttävät lisälainanottoa vuonna Mikäli talouden taantuma jatkuu ja syvenee, taloussuunnitelmavuosien investointeja on arvioitava uudelleen.

6 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Vuotta 2008 leimasivat entisten kuntien tekemät poikkeuksellisen suuret investoinnit (budjetoitu yhteensä yli 10 miljoonaa euroa), ja uuden kaupungin paine tehdä investointeja vuosina , mikä ei johdu vähiten yhdistymisavustuksesta, uhkaa lisätä voimakkaasti uuden kaupungin tulevien vuosien poistoja ja näin ollen vähentää käyttötalouden laajentumisvaraa. Vuoden 2009 nettoinvestoinnit yhteensä ovat 8,6 miljoonaa euroa, josta aluekohtaiset yhdistymisavustuksella rahoitettavat investoinnit ovat euroa. Ehdotuksessa vuosikate ei riitä nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuosien 2010 ja 2011 investointilistalla osastot ilmoittavat 16,1 miljoonan euron investoinneista vuodelle 2010 ja 13,7 miljoonan euron investoinneista vuodelle Tuloslaskelmassa vuosien 2010 ja 2011 investointien arvioitu taso on kuitenkin 6,5 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa investoinneista 66 prosenttia ja muilta osin investoinnit rahoitetaan lainalla. Menojen suhteen merkittävimmät yksittäiset investoinnit suunnittelukaudella ovat: Hanke KAUPUNGIN PÄIVÄKOTI / VAPPARINTIE, Parainen ESIKUNTATALO/SUUNNITTELU, Korppoo *) TERAPIA-ALLAS, Parainen Kirkkosalmenranta Tarantie FRIDHEM, Houtskari SATEENKAARI, Korppoo *) Ersbyn vesihuolto PALLOILUHALLI, Nauvo *) Jälkisuodatus PUNT *) Kirkkosillan peruskorjaus Pinnoitteiden uusiminen tarvittaessa Lehmust., Koivuhaank., Pohjanpellonkadun ja -kujan pintav.san Tyton-vesijohtojen uusiminen +viem. +pint KOULUKESKUS/lisätilat, Parainen Kalkkitien ja Saaristotien kiertoliittymä Asuinalueen kunnallistekniikka (Vepo t. Hemsundet) Valoniemen asuinalue KIRJASTO, KUNTOSALI / SUUNNITTELU, Nauvo Asuinalueen kunnallistekniikka (Vepo t. Hemsundet) * keltaisella on merkitty hankkeet, joille on osoitettu aluekohtaisesti määrätty yhdistymisavustus

7 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Kaupunki pystyy turvaamaan talouden tasapainon priorisoinnin ja tarkan ajallisen suunnitellun avulla. Investointien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusta käyttötalouden nettomenoihin ei ole arvioitu tarkemmin. Budjetoitu käyttötalous ja budjetoidut investoinnit edellyttävät 4,7 miljoonan euron summaa vastaavaa lainanottoa vuonna Länsi-Turunmaan kaupunki Patrik Nygrén Talousjohtaja

8 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Käyttötalous

9 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Keskusvaalilautakunta TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Vaalit TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Valtiolliset vaalit KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Vuonna 2009 järjestetään europarlamenttivaalit, vuonna 2011 eduskuntavaalit. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Vaalitoimituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Arviointikriteerit Nettokustannus äänioikeutettua länsiturunmaalaista kohden Tavoitetaso 0,81 / äänioikeutettu kuntalainen Vuosien strategiset tavoitteet: Vaalitoimituksen järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti Arviointikriteerit Nettokustannus äänioikeutettua länsiturunmaalaista kohden Tavoitetaso 0,80 / äänioikeutettu kuntalainen HENKILÖTYÖVUODET SUORITTEET

10 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Centralvalnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Keskusvaalilautakunta Plan Taloussuunnitelma DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Verksamhet: Statliga/Kommunala val Toiminta: Valtiolliset/Kunnalliset vaalit Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Palvelujen ostoja vähennetty eurolla.

11 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Tarkastuslautakunta TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Tilintarkastustoiminta TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Tilintarkastus KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta:

12 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Revisionsnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Tarkastuslautakunta Plan Taloussuunnitelma Sektor: REVISIONSVERKSAMHET DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: TILINTARKASTUSTOIMINTA Verksamhet: Revision Toiminta: Tilintarkastus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Krister Rehn SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO

13 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Keskushallinto KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Keskushallinto hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon sekä kokousjärjestelyt. Keskushallinto johtaa ja koordinoi kaupungin hallintoa ja toimii muiden osastojen tukitoimintona. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan kaupungin visioiden, tavoitteiden ja strategioiden laatiminen ottaen huomioon yhdistymissopimuksesta ilmi käyvät visiot ja tavoitteet Arviointikriteerit Koko kaupungin hallintoa sitouttavan ja siihen vaikuttavan prosessin toteuttaminen Tavoitetaso Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Turunmaan visiot, tavoitteet ja strategiat Vuosien strategiset tavoitteet: Kaupungin hallinnon kehittäminen edelleen hyväksyttyjen visioiden, tavoitteiden ja strategioiden pohjalta Arviointikriteerit Tavoitetaso

14 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 Johdon sihteeri Tekstinkäsittelijä Kielenkääntäjä Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 Puhelunvälittäjä Arkistosihteeri Arkistoavustaja 1 1 Edunvalvoja/kuluttajaneuvoja 1 Yhteensä 12,10 11,10 10,10 10,10 SUORITTEET

15 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Centralförvaltning Yksikkö: Keskushallinto Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja vähennetty eurolla (sisäiset palvelut). Materiaalimäärärahaa vähennetty eurolla. Muita toimintamenoja eurolla (sisäiset vuokrat).

16 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Tiedotus KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Tiedotusyksikkö keskittyy osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta sisäisesti ja markkinoimaan kaupunkia kohderyhmänään kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja kaupungin henkilöstö, osin tiedottamaan Länsi-Turunmaasta ulkoisesti joukkotiedotusvälineiden kautta. Tiedotusyksikkö teettää myös vieraille ja työntekijöille luovutettavia lahjoja ja muuta edustusmateriaalia. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Länsi-Turunmaan kaupungin ja kaupungin eri toimintojen tunnetuksi tekeminen henkilöstön, kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden keskuudessa Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointikriteerit Tyytyväisyyskyselyt intranetissä ja internetsivuilla Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä Tavoitetaso Voittopuolisesti tyytyväisiä arvioita 40 vuodessa Vuosien strategiset tavoitteet: Arviointikriteerit Tavoitetaso Toimivien sähköisten interaktiivisten toimintojen luominen kaupungille Interaktiivisten toimintojen lukumäärä Kaikille osastoille on luotu mahdollisuudet interaktiivisiin toimintoihin

17 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Tiedottaja/hankekoordinaattori Tiedotussihteeri Yhteensä SUORITTEET

18 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Information Yksikkö: Tiedotus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja lisätty eurolla. Muita toimintamenoja vähennetty eurolla (sisäiset vuokrat).

19 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Hallinto-osasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Lähipalvelut KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Monica Avellan Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Toimivien tukitoimintojen luominen lähipalvelulautakuntien toimintaa varten Arviointikriteerit Tyytyväisyyskysely lähipalvelulautakuntien puheenjohtajille Tavoitetaso Lähipalvelulautakuntien puheenjohtajat antavat voittopuolisesti tyytyväisiä arvioita tukitoiminnoista Vuosien strategiset tavoitteet: Kunta-alueiden asukkaiden aktivointi oman lähipalvelulautakuntansa toimintaan Arviointikriteerit Tavoitetaso HENKILÖTYÖVUODET SUORITTEET

20 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Närservice Yksikkö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla.

21 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Hallinto TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Henkilöstöyksikkö TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Henkilöstöpalvelut KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Peter Lindroos Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Henkilöstöyksikkö johtaa ja koordinoi kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Yhteisen henkilöstöpolitiikan kehittäminen uuteen kuntaan sekä henkilöstöhallinnollisten prosessien tehostaminen Palkkojen harmonisointiprosessin aloittaminen sekä arviointityökalun kehittäminen Arviointikriteerit Yhteiset, dokumentoidut toimintamallit Aikataulun ja taloudelliset vaikutukset sisältävä palkkojen harmonisointisuunnitelma sekä hyväksytty arviointimalli Tavoitetaso Toimivat ohjeet intranetissä Vähintään 30 % tunnistetuista palkkakuopista on korjattu Esimiesten osaamista edistävä koulutus Toteutettu koulutus 4 päivää yksikkö- ja osastopäällikköä kohden Vuosien strategiset tavoitteet: Henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöstrategian pohjalta Arviointikriteerit Aikataulun sisältävä toimintaohjelma Tavoitetaso Seuranta Palkkojen harmonisoinnin loppuun saattaminen 2010 Toteutettu harmonisointi, palkkavertailu Palkkaerot dokumentoitu, palkkakuopat korjattu HENKILÖTYÖVUODET Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskijat Yhteensä

22 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Personal Yksikkö; Henkiöstö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Peter Lindroos SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Tukia ja avustuksia (tuloja) vähennetty eurolla. Henkilöstömenoja tarkistettu eurolla. Palvelujen ostoja vähennetty eurolla.

23 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Hallintoelin: Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2009 Osasto/Tulosyksikkö: Talousosasto TALOUSSUUNNITELMA Toiminta: Talous KÄYTTÖTALOUS Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén Tiivistelmä TEKSTIOSA Toiminta: Talousosasto vastaa budjetoinnista sekä taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen laatimisesta maksuliikenteestä keskuskirjanpidosta talousraporteista laskutuksesta ja perintätoiminnosta omaisuudenhoidosta hankinnoista ja hankintojen koordinoinnista varainhallinnasta toimintaympäristön tarkkailusta. Vuoden 2009 strategiset tavoitteet: Taloushallintojärjestelmän käyttöön ottaminen Arviointikriteerit Tavoitetaso Rutiinien ja työnjaon kehittäminen Tehokkaat ja motivoivat rutiinit ja työnjako Hankintaohjeiden laatiminen Hankintaohjeet Hankintaohjeet Sisäisen valvonnan ohjeiden laatiminen Sisäisen valvonnan ohjeet Sisäisen valvonnan ohjeet Vuosien strategiset tavoitteet: Kaikkien taloushallintoprosessien kehittäminen Arviointikriteerit Tavoitetaso Määritelty julkaisussa Henkilöstö- ja taloushallinnon yhtenäistäminen uudessa organisaatiossa

24 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma HENKILÖTYÖVUODET Talousjohtaja Talouspäällikkö Pääkirjanpitäjä Hankintasuunnittelija Kirjanpitäjä/Controller Kirjanpitäjä Taloussihteeri Kaupunginsihteeri Yhteensä

25 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Sektor: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: HALLINTO Verksamhet: Ekonomi Toiminta: Talouspalvelut Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén SIFFERDEL Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt INKOMSTER - TULOT Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE NETTO Kaupunginjohtaja: Muita toimintatuloja lisätty eurolla (myyntivoitot). Henkilöstömenoja vähennetty eurolla (palkkojen tarkistus sekä hankkijavakanssin myöhentäminen). Muita toimintamenoja vähennetty eurolla (sisäiset vuokrat).

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot