TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet Käyttötalous Konsernipalvelut Sivistysosasto Sosiaali- ja terveysosasto Ympäristöosasto Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma ja lainasuunnitelma

3 Yleiset perustelut Yleiset perustelut 2014 Suomen kansantalouden kasvu pysähtyi viime vuonna, kun viennin kysyntä ja investoinnit kutistuivat ja kulutus kasvoi vain aavistuksen yli nollaviivan. Talouden kasvu oli odotettua heikompaa, ennen kaikkea viennin heikon kysynnän vuoksi. Suomi on nyt toista perättäistä vuotta taantumassa ja ulospääsyn sieltä pois odotetaan monistakin syistä olevan hidasta. Rahoituskriisiä seurannutta syväsukellusta vuonna 2009 seurasi elpyminen vuosina 2010 ja Vuodesta 2012 lähtien maa on kuitenkin uudelleen ollut pitkittyneessä taantumassa, joka on jatkunut vielä vuonna Kansainvälisessä taloudessa, ennen kaikkea euroalueella, on kuitenkin kesän aikana ollut havaittavissa pieniä myönteisiä merkkejä. Useimpiin ennusteisiin sisältyy olettamus, jonka mukaan talous saadaan hitaalle kasvuraiteelle loppuvuodesta. Suomen talous on vahvasti riippuvainen viennistä ja menestyksemme on voimakkaasti sidoksissa maailman ja varsinkin Euroopan talouteen. Suomen talouden rakenteesta ja vientimme luonteesta johtuen Suomen taloudella on taipumus reagoida Euroopan ja maailman talouden elpymiseen tietyllä viiveellä. Riippumatta siitä, miten maailman ja Euroopan talouden käy, vuoden 2009 taantumaa edeltänyttä kasvua ei arvioiden mukaan kuitenkaan saavuteta, koska väestödemografia heikentää talouden kasvupotentiaalia. Eri ennustelaitokset arvioivat Suomen BKT:n kasvavan hieman vuonna 2014 (keskimäärin 1,57 %) kahden vuoden taantuman jälkeen vuosina 2012 ja Ennustelaitoksilla on kuitenkin melko eriävät näkemykset elpymisvauhdista ja ennusteet vuoden 2014 BKT:sta vaihtelevat 0,7 %:n ja 2,3 %:n välillä. Prognosinstitut Ennusteen laatija Tidpunkt BNP/BKT 2012 Ajankohta TOT. /FÖRV. BNP/BKT 2013 BNP/BKT 2014 Arbetslösh. Työttöm TOT./FÖRV Arbetslösh. Työttöm Arbetslösh. Työttöm Inflation/ Inflaato 2013 Inflation/ Inflaato 2014 Aktia ,80 % 1,20 % 8,30 % 8,20 % 1,50 % 1,50 % Handelsbanken ,20 % 2,00 % 8,20 % 8,00 % 1,80 % 2,20 % ETLA ,40 % 1,60 % 8,20 % 8,20 % 1,70 % 1,70 % Nordea ,50 % 1,50 % 8,20 % 8,30 % 1,60 % 1,80 % OP-Pohjola ,00 % 1,70 % 8,20 % 8,20 % 1,60 % 1,30 % Finansministeriet ,50 % 1,20 % 8,30 % 8,20 % 1,60 % 2,10 % Danske Bank ,70 % 1,50 % 8,30 % 8,30 % 1,40 % 1,30 % PTT ,30 % 2,30 % 8,20 % 8,00 % 1,50 % 2,00 % PT ,60 % 2,10 % 8,10 % 8,10 % 1,60 % 1,60 % Finlands bank ,80 % 0,70 % 8,50 % 8,60 % 2,30 % 1,90 % LähiTapiola ,50 % 1,50 % 8,50 % 9,00 % 2,40 % 2,00 % Medeltal / Keskiarvo -0,20 % -0,48 % 1,57 % 7,70 % 8,27 % 8,28 % 2,80 % 1,73 % 1,76 % Ennusteet BKT:sta, työttömyydestä ja inflaatiosta vuosina 2013 ja Eri ennustelaitokset arvioivat Suomen BKT:n kasvavan hieman vuonna 2014 (keskimäärin 1,57 %, mutta vaihteluväli 0,7 2,3 %) kahden vuoden taantuman jälkeen vuosina 2012 ja Inflaatio on laskenut 2,8 %:sta vuonna 2012 tämän vuoden arvioituun 1,5 1,8 %:iin. Vuonna 2014 inflaation arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna

4 Yleiset perustelut Kansainvälisessä vertailussa julkinen taloutemme on suhteellisen hyvässä kunnossa. Julkisen sektorin menojen ja tulojen välinen kuilu on kuitenkin lyhyen ajan sisällä kasvanut suureksi ja se on vaarassa jäädä pysyväksi, elleivät valtio ja kunnat onnistu hillitsemään kustannuskehitystä. Valtion alulle panemat uudistukset ovat yritys saada tulojen ja menojen välinen epäsuhta korjattua pitkällä aikavälillä: julkisten menojen osuus BKT:sta ei voi kasvaa rajattomasti. Kestävyysvaje, joka syntyy suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, on Suomelle erityisen suuri haaste. Kuntien talous Suomessa (lähde mm. peruspalveluohjelma, infolehti Kuntatalous 3/2013) Hallitus aikoo kaudella toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta kuntalain kokonaisuudistuksen valtionosuusjärjestelmän uudistamisen ja yksinkertaistamisen. Lisäksi hallitus on hyväksynyt rakennepoliittisen ohjelman julkisen talouden kestävyysvajeen hallintaan saamiseksi. Valtio ennakoi kuntien tilanteen kiristyvän johtuen sekä valtion heikentyneestä kyvystä tukea kuntia että kuntien oman verojen kehityksen heikkenemisestä. Samaan aikaan menopaine kasvaa väestörakenteesta johtuvan sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvun seurauksena. Menopainetta on sekä käyttötalouden että investointien puolella, ja valtio arvioikin, että investoinnit tulevat pysymään korkealla tasolla niin, että kuntien vuosikatteet eivät kata investointeja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntatalouden velkaantuminen jatkuu ja paine kunnallisveroprosenttien korotuksiin kasvaa. Kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa tänä vuonna, mutta vuodesta 2014 tulee Kuntaliiton mukaan todennäköisesti erittäin voimallinen sopeuttamisen vuosi. Tämä näkyy myös siinä, että suunnilleen puolet maan kunnista nostaa veroprosenttiaan vuonna Peruspalvelubudjetin painelaskelma kuntien tulosnäkymästä vuodelle 2014 on 1,1 miljardia euroa alijäämäinen. Tähän tulokseen tulevat vielä vaikuttamaan muun muassa maltillinen palkkaratkaisu sekä kuntien veronkorotukset. Hallitus on syksyllä 2013 hyväksynyt rakennepoliittisen ohjelman julkisen talouden kestävyysvajeen hallintaan saamiseksi. Kestävyysvajeeksi on arvioitu 9,5 miljardia euroa. Kuntien harteille on kasattu suuri osa tulevaisuuden sopeuttamisista, veronkorotuksista, rakennemuutoksista ja tehostamisvaatimuksista. Osa ohjelman ratkaisuista on pidemmällä aikavälillä toteutettavia ja osa lyhyemmällä. Ratkaisuissa on kuitenkin vahvasti läsnä yksi yhteinen nimittäjä kunnat, jotka ovat rakennepoliittisen ohjelman ytimessä. Ohjelmassa on kaksi keskeistä elementtiä: kuntien lakisääteisten tehtävien vähentäminen ja kuntien tuottavuuden lisääminen. Ohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä vähentää niin, että kuntien menot tästä johtuen ovat vuonna 2017 miljardin alemmalla tasolla muutoin toteutuvasta. Prosessi sellaisten tehtävien löytämiseksi, joista julkinen sektori voi luopua, on parhaillaan käynnissä, ja kunniltakin kysytään sitä, mitä tehtäviä nämä voisivat olla. Kysymys on erittäin vaikea ja mitä suurimmassa määrin poliittinen, koska kyse on julkisen sektorin velvoitteiden supistamisesta kokonaisuudessaan. Tulokset ministeriöiden läpikäymistä tehtävistä ovat olleet vaatimattomia, eikä Kuntaliittokaan ole esittänyt omia leikkauslistojaan, vaan heittänyt pallon takaisin hallitukselle. Samalla kun päämääränä on kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, kunnille kaavaillaan kuitenkin uusia tehtäviä 4

5 Yleiset perustelut ja velvoitteita. Esimerkiksi suunniteltu työmarkkinatukiuudistus yksistään merkitsee kuntien talouden kiristymistä 150 miljoonalla eurolla. Näiden toimien lisäksi kuntien oletetaan siten kehittävän tuottavuuttaan puoli prosenttiyksikköä vuodessa, mikä ajan mittaan pienentäisi kestävyysvajetta noin 2 miljardia. Kaikista rakennetoimista juuri julkisten palvelujen tuottavuuskehitykselle asetetaan kaikkein kovimmat odotukset. Yhteensä noin 9,5 miljardin euron kestävyysvajeen kattamisesta kuntien harteille tulee noin 4 miljardia euroa. Näistä tehtävien ja velvoitteiden karsinnalla pitäisi kattaa 1 miljardi loput 3 miljardia jäävät yksinomaan kuntien harteille. Kun kuntapalvelujen kysyntä kasvaa prosentin vuodessa, tilanne on vakava ja enemmän kuin haastava. Kaupungin rahoitus Kaupungin suhdanneherkkyys on moniin muihin kuntiin verrattuna alhaisemmalla tasolla osin sen ansiosta, että kaupunki ei ole kovin voimakkaasti riippuvainen yhteisöverosta, osin sen ansiosta, että kaupungissa on melko monipuolinen elinkeinorakenne, ja osin siksi, että yritysten riippuvuus viennistä on rajallinen. Työllisyysaste on suhdannevaihteluista huolimatta ollut parempi kuin ympäröivillä alueilla ja on tällä hetkellä alueen paras. Kaupungilla on myös verrattain hyvä kokonaisrahoitus suhteessa muihin kuntiin. Tämä hyvä kokonaisrahoitus mahdollistaa palvelut, jotka nekin kokonaisuutena tarkasteltuna ovat paremmat kuin useimmissa kunnissa. Tästä huolimatta kaupungilla on lähivuosina rahoituksellisesti edessään suuria haasteita: verojen ja valtionosuuksien kehityksen odotetaan hiipuvan vuonna 2014 ja tätä seuraa todennäköisesti hyvin hidas kehitys. Ansiotulot muodostavat kaupungille kertyvän tuloveron perustan; ansiotulojen kehitys riippuu osin palkkaratkaisuista ja osin työllisyystilanteesta. Välittömänä seurauksena keskitetyn palkkaratkaisun erittäin maltillisista palkankorotuksista vuosina 2014 ja 2015 myös kaupungin tuloverosta saamat tuotot kasvavat erittäin hitaasti. Tämän vaikutukset eivät näy koko laajuudessaan vielä lokakuun verotulojen kehitysennusteessa, etenkään vuosien 2015 ja 2016 osalta. Kunnan työllisyystilanne on edelleen hyvä ja se merkitsee sitä, että potentiaali verotulojen lisäämiseen paremman työllisyyden kautta on pieni. Mahdollisen tuloverojen kasvun vuosina on siten tultava työpaikkojen määrän ja paikkakunnalle suuntautuvan muuton lisääntymisen kautta. Kaupungin verotuottojen lisäämisen kannalta avainasemassa on jatkossa aktiivinen elinkeinopolitiikka, jossa tavoitteena on luoda lisää työpaikkoja. Samaan aikaan vuonna 2015 voimaan tuleva valtionosuusuudistus on vaarassa merkitä sitä, että kaupungin valtionosuustulot pienenevät. Kaupunki ei ole vielä tutustunut uuden valtionosuusjärjestelmän koelaskelmiin, mutta kaupungilla on syytä uskoa, että uudet kriteerit eivät kokonaisuutena hyödytä kaupunkia. Yhteisövero näytti edellisessä kriisissä reagoivan nopeammin ja siihen liittyy siitäkin syystä suurempi riski: markkinoiden häiriintyminen näyttää vaikuttavan yhteisöveroon ensin. Yhteisöveron merkitys kaupungin rahoitukselle rajoittuu kuitenkin noin 3,8 %:iin verotuloista. Kaupungin työllisyystilanne on nyt hyvä; työttömyysaste oli 5,6 %, kun se koko maassa oli 10,9 % ja Varsinais-Suomessa 11,0 %. 5

6 Yleiset perustelut Kaupungin tulot Kaupungin vuoden 2014 arvioidut tulot muodostavat kehyksen toiminnalle, jonka kaupunki itse pystyy rahoittamaan. Kaupungin vuoden 2014 tuloista 52 % tulee verotuloista, 26 % valtionosuuksista, 22 % toimintatuotoista ja 0,2 % rahoitustuotoista. Statsandelar Valtionosuudet 26% Finaniseringsintäkter Rahoitustuotot 0,2% Verksamhetsintäkter Toimintatuotot 22% Skatteinkomster Verotulot 52% Inkomststruktur Tulorakenne 2014 Verksamhetsintäkter Toimintatuotot Skatteinkomster Verotulot Statsandelar Valtionosuudet Finaniseringsintäkter Rahoitustuotot Totalt / Yhteensä Kaupungin vuoden 2014 arvioidut tulot ovat euroa. Verot Verot vastaavat 52 %:a kaupungin tuotoista ja ovat kaupungin tärkein rahoituslähde. Kaupunginvaltuusto korotti vuodelle 2013 tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75 %:iin ja myös kiinteistöveroja korotettiin. Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto päätti säilyttää veroprosentit ennallaan. Veroja arvioidaan vuonna 2014 kertyvän 62,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 1 miljoonaa euroa eli 1,6 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Verrattaessa kaupungin vuotta 2013 koskeviin ennusteisiin verotulojen arvioidaan kasvavan vain noin euroa eli 0,25 %. 6

7 Yleiset perustelut Verot : talousarvio, tilinpäätös ja ennuste Talousarvio Tilinpäätös/Ennuste, %-muutoksella Suunnitelmavuosina 2015 ja 2016 verotulojen arvioidaan kasvavan 2,8 % ja 2,8 %. Ennusteen lähtökohtana on, että veroprosentit säilyvät samoina suunnittelukaudella On todennäköistä, että kaupungin on vuonna 2014 pakko alentaa vuosien 2015 ja 2016 verotuloennusteita Kuntaliiton tulevan maaliskuun ennusteen pohjalta, jossa keskitetty palkkaratkaisu on otettu huomioon kokonaisuudessaan. Verotulojen kehitys on ollut positiivista vuodesta 2006 vuoteen 2013, lukuun ottamatta vuotta 2009, jolloin maassa oli reaalitalouden kriisi samaan aikaan kun uusi kaupunki laski veroprosentin 19,45 %:sta 19,25 %:iin. Positiiviseen kehitykseen ovat myötävaikuttaneet myös kiinteistöveroprosenttien korotus vuonna 2010 ja valtion toteuttama kuntien yhteisöveroosuuden korotus vuosina 2010 ja Viimeksi mainitun arvioidaan saavan jatkoa myös vuosina 2012 ja Veroprosentin korotus vuodelle 2013 parantaa kaupungin vuotuista rahoitusta 1,9 2,4 miljoonalla eurolla. 7

8 Yleiset perustelut Verotulot : tilinpäätös ja ennuste , vuotuinen %-muutos ,8 % 8,2-0,7 % 6,1 3,3 1,1 % 8,1 % 0,2 2,8 2, Verotulot, tilinpäätös , ennuste Vuosien ennusteiden lähtökohtana ovat Kuntaliiton kuntakohtaiset tulo-, yhteisöja kiinteistöveroennusteet. Kunnallinen tulovero Kaupungin kunnallisen tuloveron kehitys on Suomen vuonna 2009 läpikäymän reaalitalouden kriisin jäljiltä pysähtynyt. Vuoden 2009 pienen, -0,2 %:n laskun jälkeen kasvu oli vain 1,6 % vuonna 2010, 0,8 % vuonna 2011 ja 3,2 % vuonna Vuoden 2013 osalta kunnallisen tuloveron odotetaan kasvavan kokonaiset 8,9 % veroprosentin korotuksesta johtuen. Vuonna 2014 kunnallisesta tuloverosta saatavien tulojen odotetaan jälleen pienenevän ( 0,5 %). Vuosiksi kaupunkiin ennustetaan vielä suotuisaa ansiotulojen kehitystä: 2015 (2,8 %) ja 2016 (3,8 %), mutta suunnitelmavuosien ennusteiden alentaminen on erittäin todennäköistä Kuntaliiton kevään ennusteessa. Ansiotulojen kasvu on vuosina ollut suotuisaa ja ylittänyt selvästi verotulojen kasvun. Erilainen kasvu on selitettävissä verotuksen vähennysten lisääntymisellä. 8

9 Yleiset perustelut Kunnallisvero : talousarvio, tilinpäätös ja ennuste * * * * * Talousarvio Tilinpäätös/Ennuste 4 Efektiivinen veroprosentti on näin ollen pienentynyt huomattavasti vuosina ja se olisi jatkanut pienenemistään, ellei kaupunki olisi korottanut veroprosenttia vuonna Veroprosentti ja efektiivinen veroprosentti Veroprosentti Efektiivinen veroprosentti 19,45 19,25 19,25 19,25 19,25 19,75 19,75 19,75 19,75 15,02 14,67 14,43 14,13 13,65 14,55 14,52 14,54 14, Vuoden 2013 veroprosentin korotuksen seurauksena efektiivinen veroprosentti nousi 14,55 %:iin, mikä kuitenkin on edelleen vähemmän kuin vuonna 2009, vaikka veroprosentti oli pienempi (19,25 %). Kaupungin tulojen väheneminen tuloverotuksen lisääntyneiden vähennysten seurauksena on suurelta osin kompensoitu valtionosuuksissa. 5 Yhteisövero Yhteisöveron kehityksen odotetaan seisahtuvan vuosina 2014 ja 2015, minkä jälkeen se vähenee vuonna 2016 sen seurauksena, että kuntien osuus palaa alhaisemmalle tasolle. Yhteisövero kasvoi voimakkaasti vuonna 2010 suurelta osin kuntien yhteisövero-osuuden kasvun seurauksena. Kasvu jatkui vuonna 2011, jolloin ennusteen toteuma oli kokonaiset 3,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 tapahtui nopea paluu alhaisemmalle tasolle. 9

10 Yleiset perustelut Kuntien 5 prosenttiyksiköllä korotettu osuus yhteisöveron tuotosta jatkuu vuosina Yhteisövero : talousarvio, tilinpäätös ja ennuste * Talousarvio 1 Tilinpäätös/Ennuste 5 Kiinteistövero Kiinteistöverotulojen odotetaan vuonna 2014 kasvavan 6,5 % sen seurauksena, että verotuksen pohjana käytetään uusia verotusarvoja. Kiinteistöverotulot kasvoivat tuntuvasti vuonna 2010 kiinteistöveroprosenttien muuttamisen seurauksena; muutokset lisäsivät tuloja pysyvästi noin 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 veroprosenttimuutokset lisäävät tuloja vielä noin 0,4 miljoonalla eurolla. Muutoin kiinteistöveroa kuvastaa tasainen, ennakoitavissa oleva kehitys Kiinteistövero : talousarvio, tilinpäätös ja ennuste * Talousarvio Tilinpäätös/Ennuste 10

11 Yleiset perustelut Valtionosuudet Valtionosuudet ovat kasvaneet pidemmän ajanjakson ajan erittäin hyvin, mutta suunta kääntyy vuonna 2014 ja suunnitelmavuosien odotuksia värittää epävarmuus uuden valtionosuusjärjestelmän uusista kriteereistä. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Tavoitteena on uuden valtionosuusjärjestelmän ottaminen käyttöön vuonna Kaupunki ei ole vielä tutustunut kuntakohtaisiin koelaskelmiin, mutta lopputulema on tämänhetkisten tietojemme mukaan kaupungille todennäköisesti negatiivinen. Valtionosuudet nousivat vuosina vuosittain kokonaiset % ja vuonna 2011 ne nousivat 3,9 %. Vuonna 2012 kasvu oli 7,3 % ja vuoden 2013 kasvuksi arvioidaan 3,2 %. Vuonna 2014 valtionosuuksien arvioidaan kasvavan vain 0,2 % VALTIONOSUUDET , ENNUSTE VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET JA VEROT YHTEENSÄ , ENNUSTE ,9 % 9,5 % 2,3 % 8,8 % 3,5 % % 3,2 % % 6,3 % 0,2 % 2,5% 2,6 % VALTIONOSUUDET VEROTUOTOT 0 Vero- ja valtionosuusrahoituksen odotetaan kasvavan yhteensä 6,3 % tänä vuonna, minkä jälkeen sen odotetaan kasvavan vain 0,2 % vuonna

12 Yleiset perustelut Toimintatulot Toimintatulojen arvioidaan kasvavan 2,9 % eli 0,7 miljoonaa euroa 26,1 miljoonaan euroon. Arvioidut tulot eivät yltäneet kehykseen, vaan ovat noin 1 miljoonaa euroa alle annetun kehyksen. Vuosina 2014 ja 2015 tulojen arvioidaan kasvavan vuosittain 3,5 %. Toimintamenot Käyttömenoiksi arvioidaan 116,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 1 miljoonaa euroa eli 0,9 % enemmän kuin vuodelle 2012 budjetoidut määrärahat. Käyttötalouden nettomäärärahat kasvavat siten 0,9 miljoonaa euroa suhteessa vuoden 2013 talousarvioon, mikä ylittää kehyksen vajaalla 0,5 miljoonalla eurolla. Käyttötalouden arvioitu kustannuskehitys taloussuunnitelmavuosina on seuraavanlainen: Toiminnan arvioidut kustannukset Henkilöstömenot 0,5 % 1,7 % Palvelujen ostot 1,3 % 2,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,7 % 2,0 % Avustukset 0,0 % 0,0 % Muut menot * 2,5 % 2,5 % Yhteensä 1,0 % 1,8 % Nettona toimintakustannusten arvioidaan kasvavan 1,0 % vuonna 2015 ja 1,8 % vuonna Toimintatulot, -menot ja -kate, Ennuste 2013 Tal.arv. 201 Suunn. 201 Suunn Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 6 Vuoden 2014 talousarvio pitää kokonaisuutena sisällään seuraavaa: Tulos on euroa ja syntyy euron alijäämä. Käyttötalous ei ole tasapainossa vuonna Käyttökustannukset kasvavat 0,97 %, mikä on hieman enemmän kuin palkkataso (0,8 %), mutta vähemmän kuin inflaatio (1,7 %). Investointien nettosumma on 6,3 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutuminen vaatii yhteensä 3,6 miljoonan euron lainanottoa vuonna

13 Yleiset perustelut Taloussuunnitelma on käyttötalouden suhteen tasapainossa. Suunnitelmavuosina vaikutus kertyneeseen ylijäämään on positiivinen (noin euroa). Taloussuunnitelmakauden päättyessä kaupungilla arvioidaan olevan kertynyttä ylijäämää vielä 6 miljoonaa euroa Vuosikate, tulos ja investoinnit , ennuste Vuosikate Tulos Investoinnit Ennuste 2013 Tal.arv Suunn Suunn Vuoden 2014 käyttötalousarviossa kaupunki ei saavuta tasapainoa. Kaupunki ei saavuta tasapainoa myöskään investointien suhteen, vaan investoinneista syntyy rahoitusalijäämää ja huomattava lainarahoituksen lisäämistarve. Tällainen kehitys ei ole kaupungin strategian mukaista. Ehdotus investointitalousarvioksi Vuoden 2014 talousarviossa kokonaisinvestointikustannukset ovat 6,3 miljoonaa euroa netto. Vuosikate ei riitä investointien omarahoitukseen, vaan syntyy 3,6 miljoonan euron rahoitustarve. Vuosikate kattaa investoinneista 43,2 %. Vuosikate kuvastaa karkeasti ottaen kaupungin investointirahoituksen kantokykyä. Jos vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, syntyy rahoitusalijäämä. Kaupungilla on ollut vuosittain rahoitusalijäämää vuodesta 2005 asti ja se on näin ollen elänyt yli varojensa sillä seurauksella, että kaupunki on ensin tyhjentänyt kassavaransa ja sitten jatkuvasti lisännyt lainataakkaansa. Jos talous on tilikaudella tasapainossa, rahoitusalijäämää ei synny tai sitä syntyy hyvin vähän; veroihin perustuva rahoitus riittää sekä käyttötalouden että investointien rahoittamiseen. Kertynyt rahoitusalijäämä vuodesta 2005 vuoteen 2018 on 47 miljoonaa euroa. Kaupunki onnistui ensimmäisinä toimintavuosinaan taittamaan tämän kehityksen ja onnistui vuonna 2010 jopa hieman vähentämään velkataakkaa. Vuosi 2011 merkitsi kuitenkin jälleen huomattavaa rahoitusalijäämää ja velkataakan kasvua, ja vuoden 2012 ennusteet ennakoivat jopa 6 miljoonan euron rahoitusalijäämää, jonka seurauksena nettolainanotto kasvaa vastaavasti. Tämä kehitys on ristiriidassa sen valtuuston tavoitteen kanssa, että lainataakkaa ei lisätä tai että sitä tulisi jopa pystyä pienentämään. Vuoden 2014 talousarviossa suunnitellut investoinnit ja taloussuunnitelmavuosien investointitaulukossa arvioidut investoinnit ovat kuitenkin sitä suuruusluokkaa, että ne merkitsisivät toteutuessaan suurta vuosittaista rahoitusalijäämää ja niin muodoin lainataakan nopeaa ja kestämätöntä kasvua. Kaupunginhallitus on sen vuoksi päättänyt vuosien rahoituslaskelmassa ottaa vuosittain huomioon vain 6 miljoonan euron suuruisen määrän investointeja. 13

14 Yleiset perustelut Myös tämä vuosien 2015 ja 2016 korjattu investointitaso kasvattaisi yhdessä suunnitellun käyttötalouden kanssa lainataakkaa 3,6 miljoonalla eurolla vuonna 2014, 1,6 miljoonalla eurolla vuonna 2014 ja 0,6 miljoonalla eurolla, eli yhteensä näin ollen 5,8 miljoonalla eurolla. Kaupungin on jatkossa pystyttävä vähentämään investointinsa omarahoitusta vastaavalle tasolle Rahoitusalijäämä, vuotuinen ja kertynyt, ennuste Ennuste 201 Tal.arv. 201 Suunn Suunn Rahoitusalijäämä Kertynyt rahoitusalijäämä Talousarvion sitovuustaso Taulukon Nettomäärärahat vastuualueittain ja osastoittain mukaisesti käyttötalouden vastuualueisiin/yksiköihin kohdistuvat määrärahat ovat sitovia nettomäärältään. Kaupunginhallitus on vahvistanut sisäiset vuokrat ja siivous- ja ruokapalvelukustannusten sisäisen jaon. Investointeihin myönnettävät määrärahat sidotaan investointiosassa erikseen kullekin investointihankkeelle merkittyyn nettomäärään. 14

15 Konsernitavoitteet 2014 KONSERNITAVOITTEET 2014 Yleiset konsernitavoitteet 1. Tytäryhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteutumista. 2. Kaupungin konserniohjeet otetaan kaikilta osin huomioon tytäryhteisöjen toiminnassa ja kaupungin toteuttamassa yhtiöiden ohjauksessa. 3. Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti itsensä kannattavasti ja niiden tulee Paraisten kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa jatkuvasti. 4. Paraisten kaupunki tavoittelee ammattimaisuutta ja alan osaamista nimittäessään edustajiaan tytäryhtiöihin. Erityiset tavoitteet: Asunto-osakeyhtiöiden käyttöaste on vuoden aikana vähintään 90 %. Paraisten Vesi Oy aloittaa valmistelut voidakseen lakkauttaa toiminnan vuodesta 2015 lukien. Paraisten Kaukolämpö Oy varmistaa kuluttajille edullisen energian rakentamalla uuden lämpökeskuksen, joka täydentää vuonna 2010 käyttöön otettua hakelämpökeskusta. Paraisten kaupunki toimii rahoituksen takaajana. 15

16 K Ä Y T T Ö T A L O U S 16

17 Konsernipalvelut VALTIOLLISET VAALIT/KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Konsernipalvelut Christjan Brander/Petra Öhman STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Jfr skillnad Centralvalnämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2014/ 2013 Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot #DIVISION/0! Personalkostnader / Henkilöstökulut #DIVISION/0! Köp av tjänster / Palvelujen ostot #DIVISION/0! Material och varor/materiaali ja tarvikkeet #DIVISION/0! Understöd / Avustukset #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut #DIVISION/0! Verksamhetsbidrag/Toimintakate #DIVISION/0! Toiminta Vuonna 2014 pidetään europarlamenttivaalit, vuonna 2015 eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. 17

18 Konsernipalvelut TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Monica Avellan/Ted Bergman REVISION/ TILINTARKASTUS Jfr skillnad Revisionsnämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2014/ 2013 Tarkastuslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot #DIVISION/0! Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0 % Understöd / Avustukset #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9 % Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Ammattitilintarkastus kilpailutetaan toimintavuoden aikana. Tavoitteet 2014 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen. Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus. Arviointikertomus. Tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin kahdeksaan kokoukseen (uusi ja vanha lautakunta yhteensä). Arviointi: Kokousten lukumäärä. Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia. Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmää ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä. Arviointi: Suosituksen soveltamisaste. Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Tavoitteet Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tilintarkastajien työn tuloksena syntyy vuosittain tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena syntyy vuosittain arviointikertomus kaupunginvaltuustolle. 18

19 Konsernipalvelut KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2014/ 2013 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2 % Understöd / Avustukset ,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5 % Toiminta Keskushallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sihteeristönä. Hallintopalvelut hoitaa kaupungin kirjaamon, koordinoi asiahallintaa ja vastaa päätearkistoista. Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Visio Keskushallinnon visiona on, että kaupungilla on hyvät toimintamahdollisuudet luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen vuorovaikutukseen kaupungilla on toimivat, kaksikieliset hallintorutiinit. Tavoitteet 2014 Iniön, Korppoon ja Houtskarin arkistojen kuntoon paneminen Arviointi: Arkistosihteeri toteuttaa yhteistyössä liikenne- ja viestintäpalvelujen tiedotussihteereiden kanssa entisten Iniön, Korppoon ja Houtskarin kuntien arkistoaineiston hävittämisen. Arkistot pannaan kuntoon. Tavoitetaso: Iniön ja Korppoon arkistot on pantu kuntoon vuoden 2014 aikana. Tavoitteet Houtskarin ja Nauvon arkistoaineiston hävittämisen loppuun saattaminen ja arkistojen kuntoon paneminen Tiedonohjaussuunnitelman laadinnan loppuun saattaminen 19

20 Konsernipalvelut CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja Stadsjurist/Kaupunginlakimies Arkivsekreterare/Arkistosihteeri Ledningens sekreterare/johdon sihteeri Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Sammanlagt /Yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt /Yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO PRESTATIONER / SUORITUKSIA Fullmäktigesammanträden/Valtuustokokouksia Styrelsesammanträden/Hallituksen kokouksia Sektionen/Jaosto CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO MÄTETAL / MITTARI Nettokostnad/invånare

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA. Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 11.12.2012 hyväksymä Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2013... 14 Käyttötalous... 15 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2014... 15 Käyttötalous... 16 Konsernipalvelut... 16 Sivistysosasto... 46 Sosiaali- ja terveysosasto...

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2014 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

Talouden seuranta 31.8.2014

Talouden seuranta 31.8.2014 Talouden seuranta 31.8.2014 Khall 20.10.2014 Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Sisällysluottelelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit...3 Tilintarkastus...4 Hallintopalvelut...6 Henkilöstöpalvelut...8 Liikenne-

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinopalvelut

Lisätiedot

Talous. Talouden seuranta

Talous. Talouden seuranta PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 31.8.2013 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Liikenne- ja viestintäpalvelut Tiedotus

Lisätiedot

Talous TALOUSARVIO Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Talous TALOUSARVIO Kaupunginvaltuuston hyväksymä PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston 13.12.2011 hyväksymä Paraisten kaupunki Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2012...

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.8.2015

Talouden seuranta 30.8.2015 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.8.2015 (khall 26.10.2015) Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. (kvalt 8.12.2015)

TALOUSARVIO 2016. (kvalt 8.12.2015) TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 (kvalt 8.12.2015) Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Konsernitavoitteet 2015... 13 Strategiset toimet... 14 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seuranta 30.4.2016. Khall 6.6.2016 3044/02.02.02/2016

Talouden seuranta 30.4.2016. Khall 6.6.2016 3044/02.02.02/2016 Talouden seuranta 30.4. Khall 6.6. 3044/02.02.02/ 2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011

Länsi-Turunmaan kaupunki. Talousarvio 2009. Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011 1 Ehdotus Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Länsi-Turunmaan kaupunki Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2015

Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2015 Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2015 Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 2 Talousnäkymät Kansainvälisen talouden kehitys on viime aikoina ollut kaksijakoista. Venäjän talouden kasvunäkymät

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 19.10.2015 Talousjohtaja Patrik Marjamaa Väestönmuutos (ennakkotieto) suurimmissa kaupungeissa tammi-elokuussa 2015 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot