PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT"

Transkriptio

1 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

2 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 2(15 ) 1. YLEISET TIEDOT 1.1. Tilaaja ja rakennuttamistehtävät Rakennuttaja: Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala Yhteyshenkilö: Rakentamispäällikkö Olli Summala puh Suunnittelijat Arkkitehti ja pääsuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Manninen & Kni Heikinkatu IMATRA Yhteyshenkilöt: Pääsuunnittelu Eeva Manninen Suunnittelu Anna Kojo Rakennesuunnittelu: SWECO Rakennetekniikka Hietakallionkatu 4A LAPPEENRANTA Yhteyshenkilöt: Osastopäällikkö Heikki Vehmas Rakennesuunnittelija Timo Soininen LVI- suunnittelu: LVIK-Insinööritoimisto Termoins Oy Tainionkoskentie 1B IMATRA Yhteyshenkilöt: Tuomas Moilanen Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto SHS Ky Väinö Valveenkatu LAPPEENRANTA Yhteyshenkilöt: Jani Lavi Heikki Eskelinen

3 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 3(15 ) Rakennuskohde Rakennuskohde on Parikkalan eläinlääkärivastaanotto, joka kunnostetaan entiseen toimistorakennukseen. Rakennuskohteen laajuus: Päärakennus: kerrosala = 497,0 k - m 2 huoneistoala = 471,5 h - m 2 tilavuus = 1650 m 3 Muutosalueen kerrosala = 306,5 k - m 2 huoneistoala = 285,0 h - m 2 tilavuus = 1080 m 3 Kohteen sijainti Rakennuspaikan osoite on Parikkalan eläinlääkärivastaanotto Kannaksentie PARIKKALA 1.3. Rakennuspaikkaan tutustuminen Urakoitsijoiden edellytetään tutustuvan rakennusalueeseen ennen tarjouksen anta- mista. Rakennusalue luovutetaan urakoitsijoille siinä kunnossa missä se tarjoushet- kellä on. Kohteeseen tutustuminen ks. urakkatarjouspyyntö. 2. URAKKAMUOTO 2.1. Yleistä Urakkamuotona on kokonaisurakka 2.2. Maksuperuste 2.3. Urakkasuhteet Urakka on kiinteähintainen kokonaisurakka, maksuliikenteen ol- lessa tilaajan ja urakoitsijan välillä. Seuraavat työt sisältyvät kokonaisurakkaan asiakirjojen mukaan _ RAKENNUSTEKNISET TYÖT LVI-TYÖT SÄHKÖTYÖT 3. URAKOIDEN SISÄLTÖ 3.1. Yleistä Rakennustyö käsittää kohteen urakat ja hankinnat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

4 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 4(15 ) 3.2. Pääurakka Kohde toteutetaan kokonaisurakkana. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii hankkeen päätoteutta- jana ja pääurakoitsijana vastaten työmaapalveluista sekä johtovelvollisuudesta Sivu-urakat Kohteessa ei sivu-urakoita 3.4. Aliurakat Mikäli urakoitsijat käyttävät aliurakoitsijoita, on ne hyväksytettävä rakennuttajalla ennen ko. työsuorituksen tilaamista. Pääurakoitsija pitää työmaalla yllä kansiota, jossa on yhteystiedot ja urakoitsijoiden toimittamat, kohdan 16.2 mukaiset todistukset työnantajavelvoitteiden hoitamisesta kaikista työmaalla toimivista aliurakoitsijoista. Aliurakoitsijoiden aliurakoitsijoita ei hyväksytä ilman erillistä tilaajan antamaa lupaa Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 3.6. Urakkarajat - Irtokalusteet sekä ne laitteet ja koneet joita ei ole erikseen mainittu kuuluvan urakoihin hankkii tuleva tilan vuokralainen paikalleen asennettuna Katso urakkarajaliite. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2. Työaikataulu Pääurakoitsija huolehtii eri tavarantoimittajien sekä urakoitsijoiden työvaiheiden yhteensovittamisesta huomioiden työturvallisuuden vaatimukset. Aikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen käytöstä tulee toimittaa rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Työaikataulun laadinnassa noudatetaan urakkarajaliitettä Työmaajärjestelyt Pääurakoitsijalle kuuluvat yleiset työmaa- ja työturvallisuusvastuut sekä vastuu työmaan työsuojelusta. Pääurakoitsija vastaa työmaan vartioinnista. Pääurakoitsija vastaa velvoitteista, jotka on määrätty Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön työturvallisuudesta. Työmaa tulee rajata riittävin varoituskyltein ja tauluin, niin että ulkopuolisilta on työmaa-alueelle kulku estetty. Sisävalmistumisvaiheessa olevia tiloja ei saa käyttää rakennusmateriaalien varastoina. Tupakointi kielletty työmaa-alueella sisätiloissa Rakennuskohteen käyttökustannukset työn aikana Työaikaisen lämmön, sähkön ja veden kustantaa tilaaja. Mutta tarvittavista järjestelyistä vastaa rakennusurakoitsija. Noudatetaan urakkarajaliitettä ja YSE 1998.

5 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 5(15 ) 4.5. Sopimus ja suunnitelmakatselmukset Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä suunnitelmavalmiuden toteamiseksi ja ennen kuin suunnitelmat hyväksytään varsinaisen rakennustyön toteutuksen pohjaksi Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.7. Aloituskokous 4.8. Luvat Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään kohteessa aloituskatselmus. Rakennuslain edellyttämä aloituskokous pidetään ennen rakennustöiden aloitusta. Rakennuttajan kutsumaan kokoukseen osallistuvat rakennuttaja, rakennusvalvonnan edustajat, pääsuunnittelija sekä vastaavat työnjohtajat. Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan ja maksaa lupamaksun. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii kyseinen urakoitsija ja maksaa lupiin liittyvät maksut Suunnitelma-aikataulu Suunnitelma-aikataulun laadinnassa noudatetaan urakkarajaliitettä Urakoitsijoiden asennuspiirustukset Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat tulee riittävän ajoissa hyväksyttää ao. suunnittelijalla ja rakennuttajalla sekä niihin sidoksissa olevilla muilla urakoitsijoilla Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijoille työmaatarpeisiin laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti kopioita seuraavasti: - rakennusurakkaan arkkitehti- ja rakennepiirustuksia 3, LVIS-piirustuksia 3 sarjaa Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat urakoitsija tilaa suunnittelijoilta. Kaikkien kantavien- ja ei-kantavien teräsrakenteiden tuotantopiirustusten laatiminen kuuluu kustannuksineen rakennusurakkaan. 5. LAATU 5.1. Rakennuttajan laadunvarmistus Rakennuttajan valvoja huolehtii laadun varmistamisesta Urakoitsijoiden laadunvarmistus Urakoitsijoiden tulee toimittaa rakennuttajalle työmaan laatusuunnitelmat Urakoitsijoiden on tehtävä kustannuksellaan urakkaansa liittyvät sopimusasiakirjojen ja viranomaisten vaatimat aine-, tarvike- ja toimivuuskokeet sekä työ- ja tarvikemallit.

6 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 6(15 ) 5.3. Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan kaikista urakkaansa liittyvistä laadunvalvontatoimenpiteistä sekä kaikista työn ja viranomaisten edellyttämistä tarkastuksista ja katselmuksista Vaihtoehtoiset tuotteet 6. YMPÄRISTÖ Urakoitsijalle on oikeus halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemesta vastaavan laatuisia vaihtoehtoisia tuotteita. Urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan teettämään tarvittavat kokeet ja mallit samanlaisuuden osoittamiseksi. Pintarakenteiden osalta tuotteen on vastattava ulkonäöltään täysin asiakirjassa mainittua tuotetta Ympäristön suojelu Pääurakoitsija laatii rakennuskohteelle urakkarajaliitteen kohdan 4.2 mukaisen ympäristösuunnitelman Irrotettavat ainekset ja puusto Irrotettavat maa-ainekset poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat pääurakkaan. Ks. kohta ASIAKIRJAT 7.1. Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT tai vastaavalle Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998" urakkalaskenta-asiakirjoista ilmenevin poikkeuksin. Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous, urakkaneuvottelun pöytäkirja sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. Urakoitsijoiden on ilmoitettava kirjallisesti asiakirjojen ristiriitaisuuksista viimeistään urakkaneuvottelussa.

7 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 7(15 ) Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Urakkaohjelma 4. Urakkarajaliite ja työturvallisuusliite 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset. 7. Tarjous 8. Maksuerätaulukko 9. Tekniset asiakirjat ja selostukset piirustuksineen 7.3. Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita Rakennuttajan määrälaskenta Ei tässä kohteessa Sidotut määrät Ei tässä kohteessa. 8. URAKKA-AIKA 8.1. Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttaja on antanut aloitusajankohdan. Arvioitu aloitusajankohta on Urakoitsijat eivät saa korvausta rakennushankkeen aloituksen viivästyessä enintään kuukauden arvioidusta aloitusajankohdasta Rakennusaika Rakennustöiden on oltava valmiina Mikäli aloitus viivästyy tilaajasta johtuen, niin myös valmistusaika siirtyy. Vastaanottotarkastus on kirjallisesti ehdotettava rakennuttajalle kolme viikkoa ennen suunniteltua tarkastuspäivää. Urakoitsijat eivät saa korvausta urakan valmistumisesta ennen määräaikaa.

8 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 8(15 ) 8.3. Välitavoitteet Ei välitavoitteita 8.4. Työaika Mikäli työmaalla halutaan poiketa säännöllisestä yksivuorotyöstä ( ), tulee tästä sopia urakkaneuvottelussa Viivästyminen Mikäli urakkasuoritus viivästyy sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta tai välitavoitteesta, on rakennuttaja oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkona kultakin täydeltä työpäivältä pääurakan osalta 0,05 % ja sivu-urakoiden osalta 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, enintään 50 työpäivältä. 9. VASTUUVELVOITTEET 9.1. Takuuaika Takuuaika on kohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kk 9.2. Vakuudet Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Mikäli jonkin työsuorituksen osalta vaadittu pidempää takuuaikaa, noudatetaan sitä. Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijoiden antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuus, arvoltaan 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. b) takuuajan vakuus, arvoltaan 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Vakuutukset Vakuuksien pitää kattaa myös lisä- ja muutostyöt, josta pitää myös olla maininta sitoumuksessa. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Pääurakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalle. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennustyön sen hetkistä täyttä arvoa. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkasummasta. Urakoitsijan tulee toimittaa vakuutustodistus rakennuttajalle. Urakoitsijan on noudatettava vakuutusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. Vakuutuksen tulee kattaa kaikki urakat ja rakennuttajan materiaalihankinnat kuljetuksineen. Samoin vakuutuksen tulee kattaa vahingon selvittely- ja raivauskustannukset. Vakuutuksen voimassaoloaika on rakennusaika + yksi kuukausi. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

9 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 9(15 ) 9.4. Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta Vastuu kolmannelle osapuolelle 9.6. Työturvallisuus Noudatetaan YSE 1998 pykälää 31. Noudatetaan työturvallisuusliitettä. Rakennuttaja nimeää hankkeelle työturvallisuuskoordinaattorin. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle sekä muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja vastata työturvallisuuslainsäädännön ja asetusten noudattamisesta sekä työturvallisuustoimenpiteistä. 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjouksessa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero Urakkasumman ja muiden laskujen maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja kiinnitetty paikoilleen. Maksuerien kokonaismäärä on enintään 20 kpl. Maksuerätaulukko tulee toimittaa rakennuttajalle viikkoa ennen urakkasopimusten allekirjoituspäivämäärää. Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä rakennuttajalle tulevat hyvitykset, kuten myöhästymissakko ym. mahdolliset korvaukset sekä virheellistä tai puutteellista suoritusta koskevat maksuerät tai niiden osat Ensimmäinen maksuerä Ennakon suuruus on enintään 5 % urakkasummasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja ko. urakan työt työmaalla on aloitettu.

10 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 10 (15 ) Viimeiset maksuerät Viimeinen maksuerä on sivu-urakoissa 10 % urakkasummasta. Se maksetaan kun työt on vastaanotettu, takuuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat toimitettu rakennuttajalle. Pääurakan viimeiset erät maksetaan seuraavasti: 5 % urakkasummasta, kun työt on vastaanotettu, takuuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat on toimitettu rakennuttajalle. 3 % urakkasummasta, kun vastaanotossa havaitut virheet ja puutteet on korjattu 2 % urakkasummasta, kun taloudellinen loppuselvitys pidetty Sivu-urakoiden maksaminen Kohteessa ei sivu-urakoita Maksuaika ja viivästyskorko: Sopimukseen perustuvat maksuerätaulukon mukaiset laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa siitä päivästä lukien, kun lasku on esitetty rakennuttajalle, vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi ja valvoja on laskun allekirjoituksellaan hyväksynyt tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle summalle lasketun 8,0 % vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästyksestä on vastuussa laskun tehnyt urakoitsija. Lisä- ja muutostöitä koskevat laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja laskut toimitettu rakennuttajalle Hintasidonnaisuudet Arvonlisävero Muutostyöt Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Arvonlisäveron määrän muuttuessa urakkatarjouksen antamisen jälkeen otetaan muutos huomioon täysimääräisenä Muutostyötarjous ja hinnat Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajan vaatimista suunnitelmien muutoksesta johtuva yksilöity hyvitys- tai lisätarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja. Urakoitsijan tulee antaa kirjallinen tarjous ennen työhön ryhtymistä. Vain rakennuttajan kirjallinen tilaus on rakennuttajaa sitova. Ellei lisätöistä ole edellä mainittuun tapaan etukäteen sovittu, katsotaan työt kuuluviksi urakkaan ilman erilliskorvausta.

11 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 11 (15 ) Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisesti. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta urakka-ajan pidennykseen, ellei sitä ole kirjallisesti rakennuttajan kanssa sovittu. Oikeutta pidennykseen ei myöskään ole muutostöissä, jos niiden määrä ei ylitä 5,0 % urakkasummasta. Mikäli suunnitelmia muutetaan urakoitsijan toivomuksesta, maksaa urakoitsija tästä aiheutuvat suunnittelukustannukset sekä välillisesti aiheutuvat muiden suunnitelmien lisäsuunnittelun kustannukset ja rakennuttajalle aiheutuvat lisäkustannukset. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 %:a ja aliurakoitsijoita käytettäessä 6 %:a Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkatarjouksen liitteenä annettu yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. 11. VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttaja suorittaa valvontaa YSE mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan osa-aikaiset rakennus- ja LVIS- töiden valvojat. Urakkasopimuksesta ja siihen liittyvistä muutoksista vastaa rakennuttajan urakkaneuvottelussa nimeämä edustaja. Työmaakokousten puheenjohtajana toimii rakennuttajan edustaja Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaationlisäksi suunnittelijat. Suunnittelijat valvovat, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Pääurakoitsijalla tulee olla rakennusvalvontaviranomai- sen hyväksymä vastuullinen työnjohtaja ja riittävä määrä muuta työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Työvoiman palkkauksessa noudatetaan lakisääteisiä velvoitteita. Työmaakokouksissa annetaan listat työvoiman määrästä (kuukausittain). Työmaalla kommunikointi tapahtuu suomen kielellä. Ulkomaalaista työvoimaa käytettäessä on työmaan työturvallisuuden ja työn laadun varmistamiseksi jokaisen työntekijän osattava suomen kieltä tai oltava tulkki käytettävissä kokopäiväisesti niinä työpäivinä milloin työmaalla työskentelee suomen kieltä taitamattomia henkilöitä.

12 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 12 (15 ) Kulkuluvat Kirjaukset Urakoitsijoiden toivotaan käyttävän paikallista ammattityövoimaa mahdollisuuksiensa mukaan. Kaikilla työmaalla työskentelevillä tulee olla kulkulupakortit. Pääurakoitsijan tulee pitää ajan tasalla olevaa luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Pääurakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan muiden urakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua koskevat huomautukset. Merkintävelvollisuus koskee kaikkia urakoitsijoita Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuvat urakoitsijat, suunnittelijat ja rakennuttajan edustajat. Kokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat on ilmoitettava rakennuttajalle vähintään kaksi työpäivää ennen kokousta. Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat rakennuttajan edustajat. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan sekä allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja postitetaan osapuolille viikon kuluessa kokouksen pitoajankohdasta. Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa. Rakennuttaja varaa tilan kokouksien pitämiseen Viikkopalaverien tarvitsemat tilat hoitaa ja varaa pääurakoitsija Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa aikataulun seurantakokouksia. Kokouksista tulee toimittaa kopio rakennuttajalle Viranomaistarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki aloituskokouksessa nimetyt viranomaistarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan tarkastusasiakirjan velvoittamiin työvaihetarkastuksiin ja huolehtimaan vastuulleen jätettyjen tarkastusten suorittamisesta.

13 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 13 (15 ) Tarkastuskustannukset Tarkastuskustannuksista vastaa kukin osapuoli omalta osaltaan, mikäli joudutaan pitämään uusintatarkastuksia enemmän kuin 2 kustannuksista vastaa ko. lisätarkastuksen aiheuttanut urakoitsija 1000 / tarkastus. 13. VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Kohteen vastaanottotarkastukset pidetään urakkasopimukseen merkittyihin päiviin mennessä. Vastaanottotarkastuksessa tulee olla kohdan mukaiset viranomaistarkastukset sekä ennakkotarkastukset suoritettu ja niissä havaitut virheet ja puutteet korjattu Urakkasuorituksen tarkastus Urakkasuoritukset ennakkotarkastetaan valvojan toimesta 7 päivää ennen varsinaista vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Kumpikin sopijapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli jälkitarkastuksia joudutaan urakoitsijasta johtuvasta syystä pitämään enemmän, maksaa lisätarkastuksen aiheuttama urakoitsija rakennuttajan, asiantuntijoiden ja rakennustyön valvojien kustannukset. Samoin menetellään takuutöiden osalla. Urakkarajaliitteen ja erikoistyöselitysten mukaiset toimintakokeet, mittaukset ja säädöt sekä koekäytöt tulee olla suoritettuja kohdan 13.2 mukaiseen ennakkotarkastukseen mennessä Luovutusasiakirjat Huoltokirjan kokoaa pääurakoitsija. Urakoitsijoiden tulee luovuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen vastaanottotarkastusta urakkaansa kuuluvien hankintojen osalta huoltokirjassa tarvittavat tekniset tiedot, käyttöohjeet yms. ja valmistajan sekä myyjän yhteystiedot Käytön opastus Rakennustyön tarkastusasiakirja tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa kahtena kappaleena. Urakoitsijoiden tulee järjestää kustannuksellaan käyttökoulutus kiinteistön käyttöhenkilökunnalle välittömästi vastaanottotarkastuksen jälkeen. Ks. lisäksi LVIS- selostukset ja urakkarajaliite ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen Yhteisesti neuvottelemalla, mikäli sopimukseen ei päästä asia jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Yleisten sopimusehtojen 92 :n kohtaa tarkennetaan seuraavasti: Urakkasopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet on jätettävä paikkakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin

14 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 14 (15 ) loppukatselmus pidettiin sekä takuuaikana ilmeneviksi väitettyjä vikoja koskevat riitaisuudet viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin takuukatselmus pidettiin. 16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjousasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Urakoitsijalla ei ole tällöin oikeutta saada rakennuttajalta korvausta. Hylkäyksen syy voi olla esim. tarjous ei täytä tilaajan tarjouspyyntöasiakirjoissa asettamia ehtoja, urakoitsijalta vaadittavaa kelpoisuutta tai se sisältää omia ehtoja urakoiden yhteenlaskettu hintataso ylittää tilaajan ennakkokustannusarvion tason hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen hinta (hankinta-asetus 43 ) ennalta arvaamaton syy Myöhässä saapunut tarjous palautetaan avaamattomana Tarjouksen vertailuperusteet Kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista valintaperusteena on halvin hinta. 17. TARJOUS Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia tarjouslomakkeita ja tarjoukseen on ehdottomasti liitettävä pyydetyt erittelyt. Urakoitsijan tulee ennen urakkaneuvottelua ilmoittaa tarjouspyyntöasiakirjoissa mah- dollisesti havaitsemistaan ristiriitaisuuksista tai puutteista. Ne käsitellään urakkaneu- vottelussa. Tarjouksen toimittaminen, ks. tarjouspyyntö Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat todistukset, lisäksi tarjouspyyntökirjeen liitteessä pyydetyt todistukset. 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperin- tärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvon- lisäverovelvollisten rekisteriin 2) kaupparekisteriote 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

15 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 15 (15 ) Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoilta tilaajavastuun velvoitteiden todentamiseksi käytännössä riittää Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA perustietotodistuksen ja kaupparekisteriotteen toimittaminen. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla 2 kuukautta vanhempia. Mikäli urakoitsija käyttää aliurakoitsijoita, on näiden hyväksynnän edellytyksenä edel- lä mainittujen todistusten toimittaminen. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväk- symästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvi- tystä. Ulkomaalaista aliurakoitsijaa käytettäessä on todistukset toimitettava kennuttajalle myös suomen kielelle käännettynä. Rakennuttaja ilmoittaa lääninverovirastolle työmaalla toimivista urakoitsijoista neljän- nesvuosittain seuraavat tiedot: urakoitsijan nimen, LY-tunnuksen, osoitteen ja vas- tuuhenkilön nimen. Ulkomaalaista työvoimaa käytettäessä jäljennökset kaikista viranomaisten vaa- timista todistuksista ja selvityksistä on toimitettava rakennuttajalle ennen ko. työvaiheen aloittamista Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kaksi (2) kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Myöhässä saapuneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Mikäli tarjous sisältää tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavia ehtoja, ei tarjousta oteta huomioon. Kuoren päällä on oltava merkintä Urakkatarjous Parikkalan eläinlääkärivastaanotto sen mukaan mitä tarjous koskee. Osoite: Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala Tarjousten avaus Tarjoukset avataan heti laskenta-ajan umpeuduttua. Avaustilaisuus ei ole julkinen. Kaikille tarjouksen tehneille urakoitsijoille ilmoitetaan urakoitsijan valinnasta erikseen tarjouksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen Lisätiedot Ks. Tarjouspyyntö Yhteyshenkilö: Rakentamispäällikkö Olli Summala puh Parikkalassa PARIKKALAN KUNTA

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. 1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA Vastaanottaja Kiertokapula Oy Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 16.5.2016 Muutos A, 31.5.2016 Viite 1510020673 KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN Päivämäärä 16.5.2016 Muutos

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Riihipuisto

URAKKAOHJELMA. Riihipuisto URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUSKOHDE... 4 1.2 RAKENNUSKOHTEEN LAAJUUS... 4 1.3 RAKENNUTTAJA... 4 1.4 PÄÄSUUNNITTELIJA... 4 2. URAKKAMUOTO...

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie Oitti. Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA. 1.3.

Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie Oitti. Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA. 1.3. LUONNOS 1.3.2019 Sivu 1/8 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Urakoitsija: Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA Lehtimajojen vesikatteen uusiminen:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) Keskuskatu 30 23800 LAITILA HANKE 4 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN MIKA WALTARIN KOULU, PORNAINEN URAKKAOHJELMA 22.3.2013 Sivu 1/32 Tilaaja: Pornaisten kunta 07170 Pornainen Hanke: n rakentaminen, Anttilantie 9, 07150 Laukkoski JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Jaettu urakka

Lisätiedot

ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA

ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 98)

URAKKAOHJELMA (YSE 98) URAKKAOHJEMA 1 Rakennuskohde Ranuan eläinpuiston piha-alue URAKKAOHJELMA (YSE 98) 21.6.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennusurakka (=pääurakka) (Rakennustekniset työt) Laatija: Jari

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot