Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia."

Transkriptio

1 Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka

2 Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennuttaja... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Käyttäjät Muut urakoitsijat Rakennuskohde Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet Urakat ja niiden sisältö Pääurakka... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.2 Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Työn toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Projektin tietopankki Laatu Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte Purkumateriaalin hyötykäyttö Ongelmajäte... 10

3 Urakkaohjelma 3 (22) 7 Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta Sidotut määrät Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Sivu-urakoiden maksut Maksuerien pidätykset Maksuaika ja viivästyskorko Laskujen käsittely Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset... 18

4 Urakkaohjelma 4 (22) 12.7 Viranomaistarkastukset Vastaanottomenettely Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Käytön opastus Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 15 Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset Tarjous Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot... 22

5 Urakkaohjelma 5 (22) 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Tilaaja Nimi: Uuraisten kunta, Tekninen toimi Osoite: Virastotie 4, Uurainen Yhdyshenkilö: Kunnaninsinööri Marko Konola Puhelin: Sähköposti: 0.2 Rakennuttaminen 0.3 Valvonta 0.4 Suunnittelijat Nimi: Ovenia Oy Osoite: Lyseonkatu 4, Jyväskylä Yhdyshenkilö: Mikko Suutari Puhelin: Sähköposti: Nimi: Osoite: Yhdyshenkilö: Puhelin: Sähköposti: Pää-ja Arkkitehtisuunnittelu Nimi: Arkkitehtitoimisto Koponen & Ollikainen Yhdyshenkilö: Eero Koponen Sähköposti: Rakennesuunnittelu ja pohjarakennesuunnittelu Nimi: Suunnittelutalo PPG Yhdyshenkilö: Jorma Saari Sähköposti: LVI-suunnittelu Nimi: Yhdyshenkilö: Sähköposti: Sähkösuunnittelu Nimi: Yhdyshenkilö: Sähköposti: LVI- Insinööritoimisto Jorma Niemonen Jorma Niemonen Tuutti Consulting Oy Juha-Matti Viitala

6 Urakkaohjelma 6 (22) 0.5 Käyttäjät 0.6 Muut urakoitsijat 1 Rakennuskohde Hirvasen koulu rehtori Pekka Uljas Uuraisten kunnan sivistystoimi sivistystoimenjohtaja Jouko Nykänen vapaa-aika sihteeri Pirkko Honkanen Urakka toteutetaan kokonaisurakkana. Urakoitsija toimii urakkasopimuksensa allekirjoituksen jälkeen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohteena on uusi Hirvasen koulu käsittäen koulun, kylätalon ja liikuntasalin. Hankkeen laajuus suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Uuraisten kunnan omistama tontti piha-alueineen. Vanhan viipalekoulun (Mäkelän koulu) siirron osalta rakennusalueena on myös vanha koulu piha-alueineen. Rakennuspaikan osoite on Uuraistentie Kangashäkki 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakoitsijan velvollisuutena on tutustua paikanpäällä työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Myöhemmin ei mahdollisiin puutteisiin työmaata ja sen olosuhteita käsittelevissä asiakirjatiedoissa voida vedota. Rakennuspaikkaan tutustuminen omatoimisesti, siirrettävän viipalekoulun osalta tutustuminen sovittava Rehtori Pekka Uljaan kanssa 2 Hankkeen urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Talotekniset urakat, eli putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka toteutetaan Kokonaisurakkaan kuuluvina urakoina. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttaja huolehtii ja vastaa siitä, että valtioneuvoston voimaan tulleessa asetuksessa nro 205/2009 mainitut rakennuttajan ja päätoteuttajan rakentamista koskevat velvoitteet ja muut asiat otetaan huomioon.

7 Urakkaohjelma 7 (22) 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Urakka toteutetaan kokonaishintaurakkana. Urakkahinta on kiinteä. Urakoitsija ja tilaaja laativat kokonaishintaurakkasopimuksen. 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Kokonaisurakka 3.2 Sivu-urakat Kokonaisurakkaan sisältyvät työt ja velvoitteet on esitetty ja kuvattu teknisissä asiakirjoissa Ei ole. 3.3 Rakennuttajan hankinnat - viipalekoulun siirto - paineviemärin rakentaminen, pumppaamo urakassa - ulko-opasteet - opetustilojen pulpetit ja tuolit - projektorit telineineen - jätehuolto ja kierrätysastiat Kokonaisurakoitsija huolehtii rakennuttajan hankintojen toimitusten vastaanotosta, lähetysten tarkistamisesta, varastoimisesta ja suojaamisesta sekä vartioinnista. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu Rakennusurakoitsija huolehtii eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Rakennusurakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle hyväksyttäväksi suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta sekä kirjalliset työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ennen rakennustöiden aloittamista. Rakennusurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Aikataulussa esitettävä erikseen kohteet P-1 puhtausluokan edellyttämät toimenpiteet. Viimeistään 3 kk ennen vastaanottoa on urakoitsija laadittava rakennuttajan hyväksymä viimeistelyvaiheen aikataulu.

8 Urakkaohjelma 8 (22) 4.3 Työmaajärjestelyt Pääurakoitsija vastaa työmaajärjestelyistä. Työmaajärjestelyt on tehtävä siten, että järjestelyt mahdollistavat turvallisen työskentelyn ja kulkemisen työmaalla ja sen vaikutusalueella. Pääurakoitsijan on hankittava kustannuksellaan muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäiseen kuntoon. Mikäli katu- tai muuta yleistä aluetta käytetään rakennustyötä varten, tulee tästä tehdä rakennusviraston katupalveluyksikköön hakemus. Katu- tai muun yleisen alueen käyttämisestä perittävän maksun maksaa urakoitsija. Pääurakoitsija huolehtii tarvittavien työmaan toimisto- ja sosiaalitilojen hankkimisesta ja ylläpitämisestä urakkasuorituksensa ajan. Työmaakokouksien pitämistä varten ja rakennuttajan valvojien käyttöön tulee varata riittävät ja asianmukaiset tilat. Työmaan työjärjestelyistä sovitaan ja kirjataan yksityiskohtaisesti ensimmäisessä työmaakokouksessa. Pääurakoitsija hankkii ja asentaa tarvitsemansa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteet. Näin ollen urakoitsija huolehtii: työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä työmaa-alueen ja -rakennusten yleisvalaistuksesta urakoitsija vastaa em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen. urakoitsija vastaa työmaan vaiheittaisen suorittamisen vaatimista suojauksista ja työalueen aitauksista Urakoitsija maksaa työalueen lämmityksen, sähkön ja veden käytön. Sähkön osalta urakoitsija järjestää ja maksaa oman mittauksen työmaakeskuksen kautta. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen toteutuksen aloittamista ja tarvittaessa ennen työvaiheiden aloitusta. Työmaa-aikaisten suunnitelmakatselmusten koollekutsujana toimii pääurakoitsija 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan pääurakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Aloituskatselmuksia pidetään työvaiheittain 4.6 Luvat Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Tilaaja hankkii kohteelle rakennusluvan Muut viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat ja tarkastukset tulee kunkin urakoitsijan hankkia ja kustantaa sekä vastata niiden ajoituksesta siltä osin kuin

9 Urakkaohjelma 9 (22) viranomaistarkastus tai lupa liittyy ainoastaan kyseiseen urakkasuoritukseen. Tarkastusajankohdat on ilmoitettava rakennuttajalle hyvissä ajoin. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle enintään tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetun määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovittavan suunnitelma-aikataulun mukaisesti. 4.8 Projektin tietopankki (Sokopro) 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Projektissa on käytössä projektipankki. Projektipankissa pidetään suunnitelmien, pöytäkirjojen ja muistioiden lisäksi työmaapäiväkirjaa ja TR-mittausta Urakoitsijan on laadittava viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laadunvarmistussuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Laadunvarmistusasiakirjan tulee sisältää myös viranomaisten ja muiden osapuolien laadunvarmistustoimenpiteet. Laadunvarmistuksessa tulee olla erikseen P-1 ja Terve- Talo velvoitteiden edellyttämät toimenpiteet. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden tai työmenetelmien asemasta muita tuotteita tai menetelmiä urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Tuotteen vastaavuuden osoitusvelvollisuus on urakoitsijalla. Urakoitsija vastaa myös vastaavuusselvityksistä aiheutuvista kustannuksista. Tilaajalla ei ole perustellusta syystä, selvityksistä huolimatta velvollisuutta vaihtaa suunniteltua tuotetta. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita ja työmenetelmiä valitessaan huomioon käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus.

10 Urakkaohjelma 10 (22) Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo 7:00 16:00 välisenä aikana. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Purkujätteet lajitellaan Vna 179/2012 ja Uuraisten kunnan rakennusjätteisiin liittyvän ohjeistuksen mukaisesti Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte Tontilta irrotettava tai poistettava maa-aines ja kivet jäävät urakoitsijan omaisuudeksi. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan materiaalin hävityksestä kaatopaikkamaksuineen Tilaaja ottaa itselleen tarvitsemansa uusittavat ja remontin yhteydessä purettavat koneet ja laitteet ja poistaa ne urakka-alueelta kustannuksellaan urakka-alueen luovutuksen yhteydessä. Muut kojeet ja laitteet jäävät urakoitsijan omaisuudeksi Muu raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat työn suorittavalle urakoitsijalle. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 6.4 Ongelmajäte 7 Asiakirjat Urakoitsija huolehtii purkujätteen hyötykäytöstä mahdollisuuksien mukaan. Urakoitsijan edellytetään pyrkivän myyvään tai luovuttamaan purkumateriaalista mahdollisimman suuren osan hyötykäyttöön. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT sopimusasiakirjoihin merkityin poikkeuksin. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE:stä poiketen seuraavan luettelon mukainen.

11 Urakkaohjelma 11 (22) Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja (t) 3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 4. Tämä urakkaohjelma liitteineen 5. Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja 6. Maksuerätaulukko 7. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo 8. YSE Urakoitsijan tarjous Tekniset asiakirjat 10. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 11 sopimuspiirustukset 12 yleiset laatuvaatimukset ja selostukset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Työselitykset, piirustukset ja muut urakka-asiakirjat täydentävät toisiaan, joten yhdessä asiakirjassa annettu työhön liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisikin toisista sopimusasiakirjoista. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Yksityiset Kaikki tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat ovat luottamuksellisia ja urakoitsija on salassapitovelvollinen asiakirjoista siinä laajuudessa, kuin se on tarjouksen tekemiseksi ja työn suorittamiseksi mahdollista. Urakoitsijalla ei ole ilman rakennuttajan kirjallista lupaa oikeutta tiedottaa rakennuttajaan tai hankkeeseen liittyvistä asioista. Julkiset Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 7.5 Sidotut määrät Rakennuttajan määrälaskentaa ei ole suoritettu. Sidottuja määriä ei ole.

12 Urakkaohjelma 12 (22) 8 Urakka-aika 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika 8.5 Viivästyminen Työt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt aloitetaan viimeistään huhtikuussa 2016 ja töiden tulee olla valmiina ja tilaajalle luovutettavissa viimeistään kesäkuun lopussa Viipalekoulun siirto alkaa kesäkuun alussa Urakoitsijan työaika viipalekoulun osalla on alustavasti 2 kk. Töiden tulee olla valmiina ja tilaajalle luovutettavissa Ei välitavoitteita Arkipäivisin klo Muista työajoista sovittava erikseen rakennuttajan kanssa. Muiden työaikojen käytöstä aiheutuvat valvonta tms kustannukset maksaa urakoitsija Mikäli todetaan työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvasta syystä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä suoritettava vuoro- ja ylityötä ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään. Mikäli urakoitsija ei kehotuksesta huolimatta ryhdy riittäviin toimiin toteutusaikataulussa pysymiseksi, on rakennuttajalla oikeus urakoitsijan kanssa neuvoteltuaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä YSE 1998 mukaisesti 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Rakennusteknisten ja LVISA-töiden takuuaika on koko urakan vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta lukuun ottamatta: o umpiolasit (materiaali ja asennus) (5) vuotta o vesikattojen ja eristettyjen kansitasojen vedeneristystöille ja materiaaleille rakennuttajan nimiin asetettu kymmenen (10) vuoden nimitakuusitoumus (Kattoliiton takuuehtojen mukainen) Urakoitsija vastaa myös niistä suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat takuuaikana vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ olisi tarkastettu ja vastaanotettu.

13 Urakkaohjelma 13 (22) Urakoitsijan tulee takuuaikana korjata välittömästi sellaiset syntyneet viat, jotka haittaavat urakkakohteen käyttöä tai ovat esteenä huoltotoimenpiteille. Mikäli urakoitsija ei hoida ko. velvollisuutta, rakennuttaja teettää ne urakoitsijan kustannuksella. Kaikkien urakoiden osalta takuuaika alkaa, kun koko kohde on vastanotettu Takuuajan 1- vuoden jälkeen pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana ja haitalliset virheet ja puutteet välittömästi. Mikäli osalle rakennusta, rakennusosalle, koneelle, laitteelle, kalusteelle yms. valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta pidemmän takuun, ilmoittamalla tästä julkisesti tai yksityisesti, tulee myös näistä toimittaa rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus. 9.2 Urakoitsijan vakuudet 9.3 Vakuutukset Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 10 % b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkahinnasta 2 %. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Nimivakuudet / nimitakuusitoumukset asetetaan rakennuttajan nimiin. Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko kohteen osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Rakennustyövakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki rakennuttajan hankinnat (hankintojen arvioitu arvo alv 0 % ) sekä kaikki pää- ja ali- tai sivu-urakoitsijoiden työt ja hankinnat työmaalla. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen voimassaolon vakuudeksi urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle kopio vakuutuskirjasta tai vakuutusyhtiön todistus ennen ensimmäisen maksupostin suoritusta. Urakoitsija huolehtii itse omalla kustannuksellaan muun oman omaisuutensa vakuuttamisesta ja muista henkilökuntansa lakisääteisistä vakuutuksista.

14 Urakkaohjelma 14 (22) 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Loppuerä Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä myös työsuoritus. Talotekniikkaurakoiden toimintakokeiden hyväksytylle suoritukselle määritellään 2 % suuruinen maksuerä laskien kunkin urakan urakkasummasta. Huoltokirjaan tarvittavan materiaalin luovutukselle määritellään 2 % suuruinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeisen maksuerän suuruus on 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä maksetaan työn tultua valmiiksi ja vastaanotetuksi, rakennuttajan hyväksymän takuuajan vakuuden tultua luovutetuksi rakennuttajalle ja kun mahdolliset vastuuja myöhästymiskysymykset on selvitetty sekä virheet ja puutteet on korjattu ja kun urakoitsijan laadittavaksi määrätyt piirustukset yms. loppuluovutusaineisto (sisältäen mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet) on laadittu ja rakennuttaja on ne hyväksynyt ja vastaanottanut Sivu-urakoiden maksut Rakennuttaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille Maksuerien pidätykset Rakennuttajalla on oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa vastaanottotarkastuksessa havaittujen puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. Lisäksi rakennuttajalla on oikeus pidättää urakan maksueristä:

15 Urakkaohjelma 15 (22) - urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan vahingon, virheen tai puutteen korjaustyön arvoa vastaava määrä siihen saakka, kunnes vahinko, virhe tai puute on korjattu - urakoitsijan suoritettavaksi tulevan viivästyssakon määrä - urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä työtä koskevat työntekijöiden sekä aliurakoitsijoiden palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut - sopimuksen purkautuessa itselleen ja kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneen vahingon määrä. Jos maksuerästä ei päästä yksimielisyyteen, maksetaan siitä riidaton osa. Vähäisten viimeistelytöiden puuttuminen ei estä osamaksuerien suorittamista Maksuaika ja viivästyskorko Laskujen käsittely Sopimukseen perustuvien laskujen maksuaika alkaa, kun lasku on esitetty rakennuttajakonsultille ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on toimitettu rakennuttajakonsultille, ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksetaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle maksun tapahtumiseen saakka kulloinkin voimassaolevan viivästyskorkolain mukaisesti laskettu viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Kaikki rakennuskohteen laskut osoitetaan: Aloituskokouksessa sovitun mukaisesti. Kaikki rakennuskohteen laskut toimitetaan rakennuttajakonsultille tarkastusta varten osoitteella: 10.3 Hintasidonnaisuudet 10.4 Lisä- ja muutostyöt Aloituskokouksessa sovitun mukaisesti. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä.

16 Urakkaohjelma 16 (22) Yksikköhinnat 11 Valvonta Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset otetaan muutostyölaskelmissa huomioon seuraavasti: - pelkkä materiaalin laatumuutos 0 % - pääosin aliurakkasuoritus 5 % - muut lisä- ja muutostyöt 12 % Yleiskustannuslisä maksetaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Alihankintatöitä sisältävien laskujen liitteenä on oltava myös alihankkijan lasku, jotta voidaan tarkistaa laskutuksen toteutuvan sopimuksen ehtojen mukaisesti. Omakustannushintaan tehtävissä töissä sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit) mukaisesti. Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Yksikköhintoja käytetään sellaisenaan sekä vähennyksissä että lisäyksissä, eikä erillistä yleiskulua veloiteta. Yksikköhintojen käyttöperiaatteet ovat tarkemmin yksikköhintaluettelon kansilehdellä Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttaja rakennuttajakonsultin esityksestä. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajakonsultti ja valvoja erikseen sovittavalla tavalla. Kaikki rakennuttajalle tarkoitettu kirjeenvaihto tapahtuu Ovenia Oy:n kautta (laskut, vakuudet, reklamaatiot yms.) Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Valvojalla on oikeus estää niiden työmaalle toimitettujen ilmanvaihtolaitteiden -tarvikkeiden käyttö, joita ei ole valmistettu, kuljetettu tai varastoitu P1-luokan vaatimusten mukaisesti. Likaantuneet kanavat tai kanavaosat ja tarvikkeet puhdistetaan hyväksyttävästi tai vaihdetaan uusiin.

17 Urakkaohjelma 17 (22) 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajakonsultti. 12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Työvoima 12.3 Kulkuluvat Kokonaisurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavanlaisista töistä. Kokonaisurakoitsija asettaa työmaalle rakennusluvan edellyttämät LVISvastuuhenkilöt. Tarkemmin hankintailmoituksessa. Muilla urakoitsijoilla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavanlaisista töistä. Tarkemmin hankintailmoituksessa. Urakoitsijalla ei ole oikeutta vaihtaa vastuuhenkilöitään sopimatta siitä etukäteen rakennuttajan kanssa. Rakennuttajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia urakoitsijaa vaihtamaan kenet tahansa urakoitsijan projektiorganisaatiosta hyväksymäänsä henkilöön. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden työskennellessä urakointi- tai aliurakointityössä tai vuokratyövoimana myös päätoteuttajalla on velvollisuus ylläpitää tietoja ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko- oikeutensa perusteista. Tietojen tulee olla sellaisessa muodossa, että ne ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Tietoihin on kerättävä koko sopimusketju, eli kaikkien ketjussa olevien yritysten tiedot (Nimet, osoitteet, puhelinnumerot, Y- tunnukset yms.), tärkeimpänä se, jonka palveluksessa työntekijä on. Lomakkeen pitää olla täydellinen ja täytetty, kun kulkulupaa anotaan. Urakoitsijan on edellytettävä ulkomaalaisia työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa solmimissaan sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava siitä, että lähettävä yritys asettaa edustajan. Työvoiman käytöstä raportoidaan tarvittaessa rakennuttajalle erikseen sovittavalla tavalla. Päätoteuttajan tulee ottaa käyttöön työmaakohtainen, henkilökohtainen kulkulupa, jonka käyttö on pakollista kaikille työmaa-alueella oleville henkilöille. Kulkuluvan edellytyksenä on työmaahan perehdyttäminen sekä kuvallinen henkilötunniste. Jokaisella työmaa-alueella olevalla tulee olla aina näkyvillä kulkulupa ja henkilötunniste. Henkilö ilman kulkulupaa poistetaan työmaalta.

18 Urakkaohjelma 18 (22) 12.4 Kirjaukset 12.5 Työmaakokoukset Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat päätoteuttajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien hankkimiseksi. Päätoteuttaja perehdyttää kaikki työntekijät, tekee työmaan kulkuluvat sekä ylläpitää kulkuluparekisteriä myönnetyistä kulkuluvista henkilötietoineen. Rakennusurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen rakennusurakoitsijalle. Myös sivu-urakoitsijoilla on oikeus ja velvollisuus tehdä työmaata koskevia merkintöjä työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirjaa pidetään tilaajan projektipankissa Sokoprossa Pääurakoitsija pitää kaikista työturvallisuustarkastuksista pöytäkirjat ja arkistoi ne. Tilaajan projektipankkiin Sokopro Työmaakokouksia pidetään noin kuukauden välein rakennusurakoitsijan varaamassa riittävän suuressa tilassa kokousten pitämiseen. Urakoitsijat luovuttavat kokouksessa kirjallisesti urakkaa koskevat tilanne-, hankinta-, vahvuusja aikatauluraportit. Kokouksissa käsiteltävät asiat tulee saattaa valvojan tietoon viimeistään kolme työpäivää ennen kokousta, jotta rakennuttajan edustajilla on riittävästi aikaa valmistautua kokoukseen. Urakoitsijan edustajan on oltava läsnä kokouksessa Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. Päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuden koordinoimisesta työmaalla vastaa lakien 263/2013 ja 264/2013 mukaisesti pääurakoitsija. Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Luettelossa olevat henkilöt ovat samoja, joiden on pidettävä näkyvillä kuvallista tunnistetta, jossa on oltava veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Veronumero on pakollinen kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä. Henkilöistä on annettava tiedot kuukausittain Verohallinnolle. Luettelon on oltava ajantasainen.

19 Urakkaohjelma 19 (22) Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan. Kukin tilaaja ilmoittaa tiedot ostamistaan urakoista ja vuokratyövoiman käytöstä verohallinnolle Viranomaistarkastukset Rakennusurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja huolehtia kaikkien rakennusluvassa edellytettyjen katselmusten ja tarkastusten pitämisestä. Katselmuksista ilmoitetaan etukäteen rakennuttajan edustajille 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE mukaisesti. Mikäli urakoitsija ei kahden kuukauden kuluttua vastaanottotarkastuksesta ole hyväksytysti korjannut urakoitsijan vastattavaksi katsottuja virheitä ja puutteita, on rakennuttajalla oikeus korjauttaa virheet ja puutteet ulkopuolisella ja pidättää maksamattomasta urakkasummasta korjaustoimenpiteitä vastaava summa Urakkasuorituksen tarkastus Valvoja suorittaa kaikkien töiden osalta tarkastukset työsuoritteiden valmistuessa ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta. Tilojen käyttäjille varataan mahdollisuus tehdä omat tarkastuksensa ennen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset 13.4 Toimintakokeet Kukin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta 1.000,00 + alv 24 % / tarkastuskerta. Toimintakokeet suoritetaan työselityksien mukaisesti. Toimintakokeet tulee olla hyväksytysti suoritettuja viimeistään 6 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Viipalekoulun osalta toimintakokeet on hyväksytysti pidettävä 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Ennen toimintakokeiden tekoa tulee kokeiden vaatima puhtaustalo olla tarkastettuna ja järjestelmät urakoitsijan puolesta tarkastettuja. Toimintakokeet suoritetaan alustavasti erikseen LVI- ja sähköjärjestelmille Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle työselityksessä mainitut luovutusasiakirjat. Urakoitsijoiden on osallistuttava huoltokirjan laatimiseen toimitettava huoltokirjaan tarvittava aineisto täysin

20 Urakkaohjelma 20 (22) 13.6 Käytön opastus 14 Erimielisyydet valmiina viimeistään kuukautta ennen vastaanottotarkastusta erikseen rakennuttajan määrittelemässä muodossa. Urakoitsija luovuttaa sähköisessä muodossa rakennuttajalle tarvittavat huolto-ohjeet kaikista huoltoa vaativista rakennusosista ja laitteista sekä koneiden takuuasiakirjat ja rakennusta yleisemmin koskevat hoito-ohjeet. Aineistoon kuuluu rakennukseen tai työkohteeseen urakoitsijan hankkimien ja asentamien koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, joista ilmenee koneen tai laitteen valmistaja, maahantuoja, huoltaja ja hankintavuosi, valmistusnumero, malli, rakenne, varusteet, teknilliset arvot, toiminta- ja säätöperiaatteet, huoltoajat, huollettavat kohteet, voitelulaadut sekä muut mahdolliset huoltoon vaikuttava tiedot. Urakoitsijat antavat kiinteistön käyttäjille ja tekniselle henkilökunnalle käytönopastukset erikseen laadittavan aikataulun mukaan. Käytönopastukset pidetään erikseen keittiöhenkilökunnalle, kiinteistönhoidolle ja tilojen muille käyttäjille. Käytönopastukset annetaan kaikille urakoitsija toimittamille järjestelmille, koneille ja laitteille. Kokonaisurakoitsija huolehtii käytönopastustilaisuuksien järjestelyistä ja osallistujalistojen kirjauksista. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kaikissa tapauksissa neuvottelemalla, jollei neuvottelu johda tulokseen, ratkaistaan riitaisuudet Keski-Suomen käräjäoikeudessa. 15 Urakoitsijan valintaperusteet 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Rakennuttaja voi hylätä kaikki tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta tarjoajille Tarjouksen vertailuperusteet Urakoitsijan valintaperusteina tulee olemaan urakkatarjouksessa esitetty urakkahinta. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat: a) Tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen b) Tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset. c) Tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti, hyvän tavan vastaisesti tai epäluotettavasti antamalla vääriä tietoja yrityksestään tai jos syyllistyy kilpailun vastaiseen vahingolliseen kilpailurajoitukseen. d) Tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa.

21 Urakkaohjelma 21 (22) e) Tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen tai muiden yhteiskunnallisten maksuvelvoitteidensa suorittamisen. f) Tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiseksi. g) Suomen asiakastieto Oy:n riskiluokituksen RL5 kuuluvan yrityksen tarjous voidaan hylätä kokonaan Vaihtoehtotarjoukset 16 Tarjous 16.1 Tarjouksen muoto Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä Tarjous on annettava käyttämällä tarjouslomaketta. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa hankintailmoituksessa vaaditut tiedot Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat selvitykset Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua tarjouspyynnössä esitettyyn osoitteeseen suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava tarjouspyyntökirjeessä esitetty merkintä.

22 Urakkaohjelma 22 (22) 16.5 Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus pidetään klo 12:00-12:30. Avaustilaisuus pidetään Uuraisten Virastotalolla, osoitteessa VIrastotie 4, kokoontuminen aulatilassa. Tarjousten tekijät saavat olla mukana avaustilaisuudessa Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajakonsultille viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Jyväskylässä Ovenia Oy Mikko Suutari Projektipäällikkö

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA Vastaanottaja Kiertokapula Oy Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 16.5.2016 Muutos A, 31.5.2016 Viite 1510020673 KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN Päivämäärä 16.5.2016 Muutos

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. 1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Urakkaohjelma 23 sivua 15.2.2016 SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) LVI-URAKKA RAKENUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) Keskuskatu 30 23800 LAITILA HANKE 4 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE URAKKAOHJELMA 30.10.2009 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (RU, LV, IV ja S) 2 (14) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN MIKA WALTARIN KOULU, PORNAINEN URAKKAOHJELMA 22.3.2013 Sivu 1/32 Tilaaja: Pornaisten kunta 07170 Pornainen Hanke: n rakentaminen, Anttilantie 9, 07150 Laukkoski JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Jaettu urakka

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016

URAKKAOHJELMA HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016 Tilaaja Oulun Vesi liikelaitos Document type Hankinta- ja toteutusasiakirja Date Ver. 1.0 / 24.3.2016 / Laatija Ramboll CM Oy, Jouni Penttilä Tilaajan projektinumero 803 481 HINTAN VESILAITOS VESIKATON

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Savonlinnan Vuokratalot Oy Telakkatupa purku-urakka URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 12.4.2018 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku-urakka)... Laatija Petri Teittinen

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KOy Kauttuanpuisto, Keskitie 6, PARVEKEREMONTTI

URAKKAOHJELMA. KOy Kauttuanpuisto, Keskitie 6, PARVEKEREMONTTI URAKKAOHJELMA KOy Kauttuanpuisto, Urakkaohjelma Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUSKOHDE... 4 1.2 RAKENNUSKOHTEEN LAAJUUS... 4 1.3 RAKENNUTTAJA... 4 2. URAKKAMUOTO...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNTA Keskuskoulun purkutyö Lestijärven kunta

LESTIJÄRVEN KUNTA Keskuskoulun purkutyö Lestijärven kunta 1 LESTIJÄRVEN KUNTA Keskuskoulun purkutyö Lestijärven kunta URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee: Lestijärven keskuskoulun PURKU-URAKKAA 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 2 Tilaaja Lestijärven

Lisätiedot

Kihniön terveyskeskuksen, vanhainkodin ja paloaseman vesikatot

Kihniön terveyskeskuksen, vanhainkodin ja paloaseman vesikatot 24.1.2018 Hannu Järvinen Kihniön terveyskeskuksen, vanhainkodin ja paloaseman vesikatot p e r u s k o r j a u s Urakkaohjelma 24.1.2018 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 1.1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Riihipuisto

URAKKAOHJELMA. Riihipuisto URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUSKOHDE... 4 1.2 RAKENNUSKOHTEEN LAAJUUS... 4 1.3 RAKENNUTTAJA... 4 1.4 PÄÄSUUNNITTELIJA... 4 2. URAKKAMUOTO...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mirjanpelto URAKKAOHJELMA. Mirjanpelto

Kiinteistö Oy Mirjanpelto URAKKAOHJELMA. Mirjanpelto Kiinteistö Oy Mirjanpelto URAKKAOHJELMA Mirjanpelto rakennus ARKKITEHDIT Oy Tuomisalo & Co Vimpeli 28.6.2018 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 Rakennuttaja... 1 0.2 Rakennuttaminen

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KANNUS-RAKENNUKSEN PURKU-URAKKA (RU) Turuntie LAITILA

LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KANNUS-RAKENNUKSEN PURKU-URAKKA (RU) Turuntie LAITILA LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KANNUS-RAKENNUKSEN PURKU-URAKKA (RU) Turuntie 9 23800 LAITILA Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja 0.2 Rakennuttaminen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla KOKONAISURAKKA 27. 5. 2016 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 Rakennuttaja... 1 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta... 1 0.3 Suunnittelijat... 1 0.4 Käyttäjät... 2 0.5 Muut urakoitsijat...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot