Osaako asukasryhmä rakennuttaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaako asukasryhmä rakennuttaa?"

Transkriptio

1 Osaako asukasryhmä rakennuttaa? Yhteisöllisyyttä asumiseen Tampere Juha Sarakorpi Saraco D&M Oy Ryhmärakennuttajat ry 1

2 Mitä rakennuttaminen on Rakennuttaminen on rakennushankkeen johtamista projektijohtamista, joka käsittää useita osa-alueita: Hankkeen perustaminen, organisointi ja resursointi: tavoitteiden asettaminen, rakennuspaikan hankkiminen, hankerahoituksen järjestäminen, johtamismenettelyiden ja muiden proj.tehtävien määrittely, henkilöiden asettaminen em. rooleihin Suunnittelun johtaminen: suunnittelutavoitteiden määrittely, suunnittelijoiden valinta ja sopimusten teko, suunnittelun ohjaus ja johtaminen tavoitteiden mukaisesti; suunnitelmien hyväksyminen Urakkamuodon valinta, urakoitsijoiden esivalinta, urakkatarjouskilpailu, tarjousvertailut, neuvottelut ja sopimukset; rakennuspäätös Rakentamisen ohjaus ja valvonta: urakoiden etenemisen seuranta, työvaiheiden ja maksuerien hyväksyntä, lisä- ja muutostöiden hyväksyminen ja koordinointi, ristiriitojen ratkaisu jne; vastaanottomenettelyn johtaminen Työmaavalvonta: taloudellinen ja ajallinen sekä tekninen laadunvalvonta 2

3 Mitä ryhmärakennuttaminen on Ryhmärakennuttamisessa joukko ihmisiä perustaa ryhmänä rakennushankkeen tai lähtee mukaan hankkeeseen varhaisessa vaiheessa voidakseen vaikuttaa asumisratkaisuihinsa. Ryhmärakennuttamisen kaksi perusmuotoa ovat: 1. Asukkaiden käynnistämä ja heidän omasta aloitteestaan lähtevä hanke 2. Rakennuttajakonsultin aloitteesta alkava ja tämän valmisteluun perustuva hanke, jossa konsultti kokoaa asukasryhmän varhaisessa vaiheessa Molemmissa malleissa asukkaat ovat mukana hankkeen varhaisessa vaiheessa konsulttivetoisessakin viimeistään luonnossuunnittelussa. Asukkailla on rakennushankkeessa todellinen päätösvalta, koska he toimivat rakennushankkeessa tilaajina, rakennuttajina, päättäjinä. Hankkeesta riippuen rakennuttaja on yksittäinen asukas, asukkaiden perustama asunto-osakeyhtiö tai asumisoikeusyhdistys. 3

4 Ryhmärakennuttaminen on välimuoto Hartiapankki- Asukasvetoinen Konsulttivetoinen Tuottajamuotoinen rakentaminen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttaminen rakentaminen Asukkaan valta ja vastuu kasvaa, samoin riskit Asukkaan vaikutusmahdollisuus ja riski pienenee Asukkaat ostavat palveluita kuluttajina tai perustamansa As.Oy:n kautta Asukkaat ostavat asunnon 1. Asukas yksin päättää ja vastaa suunnittelusta, kustannuksista, urakoista, hankinnoista ja rahoituksesta ja osallistuu itse rakentamiseen 2. Asukkaat aloittavat 0-pisteestä, päättävät ja vastaavat kustannuksista, kukin oman osansa rahoituksesta 3. Asukkaat valitsevat ammattisuunnittelijoita ja rakennuttajakonsultin / valvojan teettämään ja valvomaan urakoita ja hankintoja 3. Rakennuttajakonsultti valmistelee hanketta, tekee kustannusarvion, teettää ja johtaa suunnittelua ja kokoaa asukasryhmän; teettää ja valvoo rakennustyöt 4. Asukkaat päättävät ja tekevät valintoja konsultin esityksestä; asukkaat vastaavat kukin oman osansa rahoituksesta 4. Grynderi valmistelee, (hankkii tontin), vastaa kaikesta suunnittelusta, kustannuksista, rakentamisesta ja myy asunnon asukkaalle 5. Asukas voi valita pintamateriaaleja, kalusteita, väliseiniä 4

5 Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen 1. Konsultti hankkii tonttivarauksen, laatii hankeohjelman, teettää ehdotussuunnitelmat ja budjettiarvion sekä kokoaa asukasryhmän. 2. Asukkailla on omistajan ja päättäjän rooli: asukas valitsee vaihtoehdoista ja päättää ehdotuksista, jotka rakennuttajakonsultti on valmistellut. 3. Konsultin tehtävänä on johtaa hanketta ammattimaisesti, jotta taloudelliset, laadulliset ja ajalliset tavoitteet toteutuvat. 4. Yleisenä tavoitteena on uudisasuntokauppaan verrattuna parempi hinta/laatu suhde. Asukkaat voivat toteuttaa yksilöllisiä asuntoja. 5. Kustannukset ovat läpinäkyvät asukkaalle / as.oy:n osakkaalle. 6. Konsultti saa vain konsulttipalkkion eikä developpausvoittoa grynderin tapaan. Developpaushyöty tulee asukkaille itselleen. 7. Konsultin-proj.johtajan ja asukkaiden-omistajien intressit ovat yhdensuuntaiset, koska konsultin ansainta ei riipu asunnon myyntivoitosta. 5

6 Konsulttivetoisen hankkeen päävaiheet 6

7 Asukasvetoinen ryhmärakennuttaminen 1. Asukasryhmä syntyy tuttavuuksien, jonkin yhdistävän aiheen tms. perusteella. 2. Aktiivinen ryhmän jäsen etsii paikkaa ryhmähanketta varten. 3. Tontin löydyttyä asukasryhmä hankkii sen omistukseensa tai suunnitteluvarauksen tonttiin. 4. Asukasryhmä kehittää hankeideaa. Usein asukasryhmään kuuluu arkkitehti, joka tekee alustavia luonnoksia ryhmälle. 5. Ryhmä palkkaa rakennuttajakonsultin, joka toimii tavallisesti perinteisessä roolissa siis ei proaktiivisena kehittäjänä. 6. Rakennuttajakonsultti avustaa asukasryhmää budjetoinnissa sekä myöhemmin rakentamisen valmistelussa ja ohjauksessa. 7

8 AsOy:n ryhmärakennuttaminen asunnon osto KONSULTTIVETOINEN RR As.Oy on rakennuttaja (MRL) As.Oy:llä on sopimus urakoitsijan kanssa YSE98 As.Oy:llä on suunnittelu- ja rakennuttamissopimukset konsulttien kanssa KSE 1995 RAP-konsultti: ei myyntivoittoa asuntomyynnistä, vaan konsulttipalkkio Helsingin kohteissa kons. sopimukset ja palkkiot kaupungin hyväksymiä Ei vakiintuneita pelisääntöjä eikä erityislainsäädäntöä GRYNDAUS Perustajaurakoitsija/ -rakennuttaja (=grynderi) perustaa ja omistaa yhtiön, jonka myy osakkeina kuluttajille. Grynderillä on rakentamis- ja myyntiriski. Grynderi usein myy asunnot ennen hallinnon luovutusta asukkaille. Grynderi luovuttaa hallinnon asukkaille vasta kun kohde valmis. Asuntokauppalaki säätelee gryndausta kuluttajansuojalakina. RS-järjestelmä on luotu asunnonostajan suojaksi. 8

9 AsOy:n ryhmärakennuttaminen asunnon osto KONSULTTIVETOINEN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN YSE98 mukaiset takuut rakentamisesta Takuu 2 vuotta, vakuus 2% urakkasummasta As.Oy:lle Erityistakuut tavanomaisia: vesikaton eristys 10 v, eristyslasielementit 5 v KSE 1995 mukaiset virhevastuut suunnittelusta ja konsultoinnista Urakoitsijan vastuu piilevistä vioista 10 vuotta Vikojen osoitusvelvollisuus As.Oy:llä GRYNDAUS Ei takuuta vaan vuosivastuu Vuosivastuu ~ takuu 1 vuosi, vakuus 2% myytyjen asuntojen kauppahintasummasta, min. 70% myytyjen osakkeiden velattomasta hinnasta Erityistakuut mahdollisia Vastuu piilevistä vioista 10 vuotta, vakuutena As.Oy:lle grynderin suorituskyvyttömyysvakuutus Vikojen osoitusvelvollisuus grynderillä 9

10 Tavanomaisia projektiriskejä 1. Kustannusarvio on alun alkaen optimistinen. 2. Suunnittelua ei osata johtaa, ja suunnitelmien laajuus ja/tai kalleustaso kasvaa hankkeen aikana. 3. Rakentamista ja hankintoja ei osata johtaa: huono urakkamuoto, kilpailutuksen puutteet, huonot sopimukset. 4. Lisä- ja muutostöiden määrä kasvaa eikä niitä osata hallita. 5. Urakoitsijoita ja työmaata ei ohjata eikä valvota riittävästi. Materiaalitoimitukset myöhästyvät. Tulee laatuongelmia ja aikatauluviiveitä. 6. Osapuolten välisiä ristiriitoja ei osata ennakoida eikä ratkoa tehokkaasti. Tulee vaatimuksia rakennuttajalle, jotka pahimmillaan riitautuvat oikeuteen asti. 7. Suunnitteluvirheet 8. Rakennusvirheet 9. Urakoitsijan konkurssi jne. jne. 10

11 Asukaslähtöisiä riskejä 1. Asukasryhmä ei pysty muodostamaan yhteistä tahtotilaa ja asettamaan yhteisiä hanketavoitteita. 2. Asukasryhmä ei osaa organisoitua tarkoituksenmukaisesti. 3. Asukasryhmän päätöksenteko ei ole ammattitaitoista eikä tapahdu oikea-aikaisesti. 4. Asukasryhmä ei tiedosta projektinjohdon tärkeyttä eikä projektinjohdon ammattitaitovaatimuksia. 5. Asukasryhmä ei tiedosta suunnittelunohjauksen keskeistä merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. 6. Asukkaiden rahoitus ei riitä esim. kustannusten noustessa. 7. As.Oy-hankkeessa asukas tulee kyvyttömäksi vastaamaan oman osuutensa rahoituksesta (työttömyys, avioero tms.) jolloin koko as.oy:n hanke vaarantuu. 11

12 Ryhmärakennuttamisen edistäminen 1. Ketkä ovat avaintahoja ryhmärakennuttamisen edistämisessä? 2. Mitä kenenkin tulisi tehdä, jotta ryhmärakennuttaminen kehittyy ja yleistyy? 12

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma

Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma 9:00 Alkusanat ja Kaupunki- innovaa4o - toimintamallin esi7ely (Jyrki Jalli) 9:10 Esi7äytymiskierros

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen rakennuttaminen Helsingissä Helsingissä omatoimiseen rakennuttamiseen sekä omakotitonteilla että

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1 1.2 Toimitilan suunnittelun periaatteet 2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1.3 Liittyminen taloussuunnitt eluun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS POHJOIS-SUOMEN ARKKITEHDIT 2013 OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille P O H J O I S S U O M E N S A F A KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN

Lisätiedot

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN

LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN LAADUKKAAN PIENTALON RAKENNUTTAMINEN S i s ä l t ö 1 JOHDANTO 1.1 Laadukkaan pientalon tunnusmerkit 1.2 Omakotitalon rakennuttaminen 2 ESISUUNNITTELUVAIHE 2.1 Esisuunnitteluvaiheeseen

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

12/2014. Ryhmärakennuttaminen

12/2014. Ryhmärakennuttaminen 12/2014 Ryhmärakennuttaminen 12/2014 Ryhmärakennuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2014 28.2.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Ryhmärakennuttaminen Työryhmä, puheenjohtaja Katri

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN

UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN UUTTA IDEAA PUTKIREMONTTIIN 1 Vaikka ajatus voi kauhistuttaa, putkiremontti on mahdollisuus entistä parempaan viihtyvyyteen. NCC:n toimintamallissa asukastyytyväisyydellä on suuri painoarvo. 2 NCC:N SUUNNITTELU-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Pääsuunnitelijan. pienissä hankkeissa. 11.Pääsuunnitelijakoulutus. Heldán Rikka CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Pääsuunnitelijan. pienissä hankkeissa. 11.Pääsuunnitelijakoulutus. Heldán Rikka CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO Pääsuunnitelijan tehtäväthus:n pienissä hankkeissa 11.Pääsuunnitelijakoulutus Heldán Rikka CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi

Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi Kärkihankemalli & Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli 4.2.2015 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Senaatti-kiinteistöt HISTORIA JA NYKYTILA 23.1.2014 2 Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

Uimahalli. Laadunhallinta hankkeen aikana RAPS 36. Tutkielma/raportti. Mari Virtanen. Rauman kaupunki. Pori 10.10.2014

Uimahalli. Laadunhallinta hankkeen aikana RAPS 36. Tutkielma/raportti. Mari Virtanen. Rauman kaupunki. Pori 10.10.2014 Uimahalli Laadunhallinta hankkeen aikana RAPS 36 Tutkielma/raportti Mari Virtanen Rauman kaupunki Pori 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä Tutkielmassani käsitellään

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot