47 Lehtisaaren korttelin tonteilla 3 ja 4 sijaitsevan senioritalohankkeen ja ryhmäkotihankkeen kustannusarvion muuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "47 Lehtisaaren korttelin 30203 tonteilla 3 ja 4 sijaitsevan senioritalohankkeen ja ryhmäkotihankkeen kustannusarvion muuttaminen"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto / Lehtisaaren korttelin tonteilla 3 ja 4 sijaitsevan senioritalohankkeen ja ryhmäkotihankkeen kustannusarvion muuttaminen Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) vahvistaa rakennushankkeen yhteiseksi enimmäiskustannusarvioksi euroa vuoden 2013 elokuun hintatasossa (indeksin pisteluku 84, Haahtela -indeksi), 2) oikeuttaa Asunto Oy Lehtihovin loppuunsaattamaan rakennustyöt, 3) että Helsingin seurakuntayhtymä kattaa hankkeen lisärahoitustarpeen maksamalla hankkeen rakennuskustannuksia enintään 10 miljoonaa euroa, josta rakennusrahastosijoitusten osuus on enintään 6,1 miljoonaa euroa. Käsittely Asiasta käytettiin kaksi puheenvuoroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätöshistoria Yhteinen kirkkoneuvosto Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 1) hyväksyä osaltaan tämän esittelyn liitteenä olevan Haahtela Rakennuttaminen Oy:n laatiman kustannustilanneraportin, 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle rakennushankkeen yhteiseksi enimmäiskustannusarvioksi euroa vuoden 2013 elokuun hintatasossa (indeksin pisteluku 84, Haahtela -indeksi), 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Asunto Oy Lehtihovi oikeutetaan loppuunsaattamaan rakennustyöt, 4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Helsingin seurakuntayhtymä kattaa hankkeen lisärahoitustarpeen maksamalla hankkeen rakennus-

2 kustannuksia enintään 10 miljoonaa euroa, josta rakennusrahastosijoitusten osuus on enintään 6,1 miljoonaa euroa. Selostus Hankkeen taustaa ja tilanne Yhteinen kirkkovaltuusto päätti Lehtisaaren senioritalohankkeen ja ryhmäkotihankkeen käynnistämisestä kokouksessaan ja samalla se vahvisti hankkeen enimmäiskustannusarvioksi euroa Haahtela indeksin pisteluvulla 81. Vuoden 2012 loppuun mennessä ryhmäkotihanke saatiin rakennustöiden osalta valmiiksi ja rakennus luovutettua vuokralaiselle. Senioritalo ja autohalli olivat tuolloin rakenteilla ja ensimmäiset viitteet talousarvion perusteiden pettämisestä senioritalon ja autohallin osalta olivat konkretisoituneet siten, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen kokonaiskustannusarvioksi euroa, josta senioritalon rakennusrahastosuoritusosuus on euroa. Sekä asunnot että autohallin autopaikat ovat juridisesti As Oy Lehtihovin osakashallinnassa olevia tiloja, joiden myynti ja rahoitus ovat tiukasti sidottuja RS järjestelmään, koska osakkeita myydään rakennusaikana. RS-järjestelmä peruspiirteissään sisältyy asuntokauppalakiin ja edellytys on, että kohteesta laadittu RS taloussuunnitelma, jota valvoo RS pankki, turvaa ostajien oikeudet kohteessa. Rakennuttajan riskille jää mahdolliset rakennuskustannusten ylitykset, eikä niitä voida tehokkaasti vyöryttää ostajien maksettavaksi. Edellä mainituista seikoista johtuen, rakennustyöt on saatettava vuoden 2013 aikana päätökseen, jotta asunnot voidaan luovuttaa ajoissa ostajille. Hankkeen kustannusylitykset jäävät rakennuttajan, eli seurakuntayhtymän vastattavaksi. Syitä kustannusten ylittymiselle hankkeessa on pyritty selvittämään seurakuntayhtymän ja rakennuttajakonsulttina toimineen Haahtela Rakennuttaminen Oy:n kanssa yhteistyössä sekä osaltaan myös tarkastuspäällikön tilaaman sisäisen tarkastuksen palveluja tuottavan konsulttiyrityksen (KPMG) selvityksin. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu projektiorganisaatiossa eikä sopimuskumppaneiden taholla. Kustannusnousuille ei ole yhtä selvää syytä, mutta niitä on selvitetty seuraavasti: Hankkeen asemakaavoitusvaiheessa seurakuntayhtymä on hyväksynyt hakijana epäedullisia ratkaisuja, joiden merkitys kustannuksiin on selvinnyt vasta rakennussuunnittelun edetessä rakennuslupavaiheeseen. Tällaisia tekijöitä ovat olleet erityisesti autohalli/pihakansiratkaisu, rakennuksen muoto sekä katutason tilojen normaalia suurempi sisäkorkeus, mitkä kaikki ovat aiheuttaneet standardiratkaisuja suurempia kustannuksia. Toinen rakennusvaiheen aloittamista hidastanut tekijä oli tonttien rekisteröintiin liittyvät hallinnolliset ongelmat sekä seurakuntayhtymässä ja kirkkohallituksessa että toisaalta maanmittauslaitok-

3 sella ja kaupunkimittauksessa. Rekisteröinti kesti lopulta yli vuoden ja lykkäsi hankkeen rakennusluvan saamista vastaavasti. Pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelualojen yhteistyö sekä suunnittelun kustannusohjaaminen ei toiminut tyydyttävällä tavalla, vaan johti rakennusteknisesti standardirakentamisesta poikkeaviin ratkaisuihin. Rakennuslupavaiheen lykkääntyminen tonttien rekisteröintiongelmasta johtuen senioritalossa sekä tavoitealoitusaikataulun asettaminen yhteen ryhmäkodin peruskorjaushankkeen ja senioritalon ja autohallin uudisrakennushankkeen kanssa johti siihen, että hankkeeseen lähdettiin ennen kuin rakennuslupakuvat olivat valmistuneet. Tämän tuloksena noudatettavat rakennustavat sekä menetelmät arvioitiin investointipäätöstä tehdessä virheellisesti standardiratkaisuihin perustuen. Tämä myös ohjasi urakkamuodon valintaa sellaiseksi, että suunnittelua voidaan tehdä rakennustöiden aikana. Kokonaishankkeeseen ryhdyttiin käytännössä kolmen erilaisen hankkeen yhdistelmällä, koska yhteisestä työmaahallinnosta ja - tukikohdasta ajateltiin saatavan merkittäviä kustannushyötyjä rakennusaikana. Hankkeiden samanaikainen käynnistyminen kuitenkin viivästyi senioritalon ja autohallin osalta useilla kuukausilla, eikä yleiskustannuksissa saatu toivottuja synergiaetuja tavoitellussa laajuudessa Valittu urakkamalli on projektinjohtopalvelua, joka tavoitehinnan ja kattohinnan asettamisesta huolimatta on pohjimmiltaan laskutyöhön verrattavaa. Seurakuntayhtymällä oli ennakolta hyviä kokemuksia urakkamallista, eikä tätä ennen vastaavia riskejä ollut konkretisoitunut. Urakkamallin soveltuvuus erityisesti RS - tuotannon osalta on Suomessa vähemmän käytetty urakkamuoto sen riskinjakoon liittyen. Rakennesuunnittelutoimistossa vaihtui rakennesuunnittelija kesken rakennusvaiheen, minkä jälkeen projekti alkoi myöhästyä aikataulustaan ja suunnitteluun tuli myös enemmän virheitä, joita jouduttiin myöhemmin uudelleen suunnitteluttamaan. Varsinaisista virheellisyyksistä aiheutuneet välittömät kustannukset kuuluvat konsulttialan sopimusehtojen perusteella korvattaviksi ja näistä onkin käynnistetty neuvottelut konsulttitoimiston kanssa. Sen sijaan viivästysvahingot ja erityisesti runkovaiheen ajautuminen talviaikaan ovat välillisiä vahinkoja, joiden korvattavuus on selvästi heikompaa ja kustannusten kertymisen näkökulmasta merkityksellisempää Julkisen kilpailuttamisen tuloksena erityisesti elementtitoimitusten hinnat kohosivat varsin korkeiksi ja kaikkiin muihinkin toimituksiin julkinen kilpailutus tuotti erittäin huonosti vastauksia, mikä osaltaan nosti jatkuvasti hankkeen hintaa. Rakennusalan hiljeneminen ei tapahtunutkaan ennakoidusti Helsingin alueella vielä vuoden 2012 aikana, mikä osaltaan edelleen piti hintatasoa korkealla.

4 Johtopäätökset Hankkeiden kustannusten hallinnan parantamiseksi tullaan noudattamaan seuraavia periaatteita: Asemakaavoituksessa paneudutaan kustannusohjaamiseen huomattavasti nykyistä tarkemmin ja pyritään keskittymään enemmän standardituotantoa suosivaan rakentamiseen. Tonttien rakennustekninen ja juridinen valmius tulee varmistaa rakentamista silmällä pitäen ennen hankkeiden käynnistämistä. Kiinnitetään tarkempaa huomiota valittavan laatutason kustannusanalyysiin ja seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston hankekehitysinsinööri kiinnitetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektiin valvomaan seurakuntayhtymän etua, hankkeen edistymistä ja kustannusten kehitystä. Enimmäiskustannusarvioiden ja investointipäätösten tulee perustua merkittävimpien urakoiden ja hankintojen kilpailuttamisen tuloksena saatuihin tarjouksiin. Tämä edellyttää suunnitteluasiakirjojen saattamista niin valmiiksi, että niiden perusteella voidaan pyytää luotettavia tarjouksia. Urakkamuodon valintaa ja hankkeen riskinkantokykyä on arvioitava investointipäätöksen tai erillisen rakentamispäätöksen yhteydessä tarkemmin. Kumppanuusriskejä on arvioitava kokonaisuuden näkökulmasta siten, että turvataan seurakuntayhtymälle aina riittävä, pitkäjänteinen ja osaava palvelu niin hankeen suunnittelukuin rakennusvaiheessa. Liitteet 21 Lehtihovi kustannusylitys Rahoitus ja kannattavuusvaikutukset Raportti Lehtisaaren ryhmäkoti autohalli ja senioritalohankkeen kustannuksista KUSTANNUSSEURANTA b 24 Lehtisaari kannattavuus ja kassavirtatarkastelu l1

5

b) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Rakennustoimisto

b) oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Rakennustoimisto Yhteinen kirkkoneuvosto 139 16.5.2013 235/2013 34 Jätkäsaaren tontin suunnittelu Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) että Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu Jätkäsaaren korttelin tontteja

Lisätiedot

77/2013. Asiasta käytettiin yksi puheenvuoro. Esitys hyväksyttiin. Päätösehdotus. Käsittely. Päätös

77/2013. Asiasta käytettiin yksi puheenvuoro. Esitys hyväksyttiin. Päätösehdotus. Käsittely. Päätös 77/2013 21 Asunto Oy Helsingin Berliinin- ja Asunto Oy Lontoonpihan hanke- ja rakennussuunnitelmien hyväksyminen sekä investointipäätöksen tekeminen ja enimmäiskustannusarvion vahvistaminen Päätösehdotus

Lisätiedot

MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN

MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN HALLITUS 61 28.03.2011 MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN 80/10/03/02/00/2009 HALL 61 Hallitus päätti 24.11.2008

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energiatekniikan osasto SÄHKÖASEMAPROJEKTOINNIN KEHITTÄMINEN HELSINGIN ENERGIASSA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energiatekniikan osasto SÄHKÖASEMAPROJEKTOINNIN KEHITTÄMINEN HELSINGIN ENERGIASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energiatekniikan osasto DIPLOMITYÖ SÄHKÖASEMAPROJEKTOINNIN KEHITTÄMINEN HELSINGIN ENERGIASSA Diplomityön aihe on hyväksytty Energia- ja ympäristötekniikan osastoneuvostossa

Lisätiedot

Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n hallituksen esitys 22.5.2014 3:

Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:n hallituksen esitys 22.5.2014 3: Kaupunginhallitus 248 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 52 02.06.2014 Lappeenrannan kaupunginteatterin rakennushanke 333/00.01.00.02.00/2013 KH 248 Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies,

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA ESITYSLISTA 2-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika 8.2.2012 klo 16:00 Kokouspaikka Kaupungintalo, aulakabinetti 4 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi

LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen LAHDENTIEN SRRK PwC Corporate Finance Oy SCC Viatek Oy Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1 1.2 Toimitilan suunnittelun periaatteet 2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1.3 Liittyminen taloussuunnitt eluun

Lisätiedot

ANTTI AALTONEN RISKIT PROJEKTINJOHTOTOTEUTUKSEN ERI MUODOISSA

ANTTI AALTONEN RISKIT PROJEKTINJOHTOTOTEUTUKSEN ERI MUODOISSA ANTTI AALTONEN RISKIT PROJEKTINJOHTOTOTEUTUKSEN ERI MUODOISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Teuvo Tolonen Toinen tarkasta: DI Annikki Karppinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

VILLE RINTA-JASKARI ASUNTOTUOTANNON KILPAILUTEKIJÄT

VILLE RINTA-JASKARI ASUNTOTUOTANNON KILPAILUTEKIJÄT VILLE RINTA-JASKARI ASUNTOTUOTANNON KILPAILUTEKIJÄT Diplomityö Tarkastajat: tekniikan lisensiaatti Olli Teriö ja professori Kalle Kähkönen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN Työn tekijä: Ville Multamäki Työn valvoja: Pekka Tommila Työ hyväksytty:.. 2008 Pekka Tommila yliopettaja

Lisätiedot

Nyt esitellään vuoden 2014 ensimmäiset projektien raportit, joita ovat:

Nyt esitellään vuoden 2014 ensimmäiset projektien raportit, joita ovat: 235/2014 103 Projektien väliraportit 03/2014 Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi investointiprojektien kolmannesvuosiraportit esittelyosan ja

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. Anu Skyttä

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. Anu Skyttä KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Anu Skyttä PERUSTAJAURAKOINNIN PROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Taloushallinto

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN KUSTANNUSARVIOIDEN LAADINTA

RAKENNUTTAJAN KUSTANNUSARVIOIDEN LAADINTA 1 RAKENNUTTAJAN KUSTANNUSARVIOIDEN LAADINTA 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma/raportti Pekka Salla Lappeenranta 15.11.2012 Aalto University Professional Development Aalto PRO 2 TIIVISTELMÄ Rakennuttajaorganisaatiot

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA Muistio (luonnos) VM060:00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

19 Kampin kappelin rakentamisen loppuraportti ja ehdotus sosiaali- ja työtilojen ratkaisuksi

19 Kampin kappelin rakentamisen loppuraportti ja ehdotus sosiaali- ja työtilojen ratkaisuksi 180/2013 19 Kampin kappelin rakentamisen loppuraportti ja ehdotus sosiaali- ja työtilojen ratkaisuksi Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Kampin kappelin kustannusseurantaraportin laskelman

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot