KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA ELINVOIMA Case Jyväskylän seutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA ELINVOIMA Case Jyväskylän seutu"

Transkriptio

1 KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA ELINVOIMA Case Jyväskylän seutu Valtiotieteen tohtori Timo Aro

2 Kunnille on annettu historiallinen mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen yhteistyössä keskenään. Se mahdollisuus pitää käyttää asia on kaikille yhteinen. Tärkeintä on avoimuus ja luottamuksellinen neuvotteluilmapiiri. Seutupsykologia on nyt jos koskaan paikallaan. Vain siten löydetään poliittinen tahtotila muutosten tekemiseen - Porin seudun PARAS-työryhmän jäsenen kommentti

3 Aluerakenteen keskeiset muutosvoimat 1. Kaupungistuminen ja keskittyminen jatkuu: Metropolialueen ja suurten kasvukeskusten vaikutusalueiden laajeneminen etenee alueja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyden ehdoilla 2. Aluekehityksen ekonomisaatio (Sami Moisio): Suuruuden ekonomia ja talous keskiössä kaikessa ja kaikkialla. Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät edelleen. Kaupunkiseutujen sisäisten ja välisten muuttojen sekä maahanmuuton merkitys kasvaa 3. Sopimus-, kaupunki- ja kilpailukykypolitiikka korostuva: sopimukselliset järjestelyt) korostavat erityisesti toiminnallisten alueiden merkitystä 4. Kiihtyvä kaupunkiseutujen välinen eiaineellinen kilpailu (osaaminen, uudet avaukset, innovaatiot, investoinnit ja luovuus)

4 Jyväskylän seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmat tässä esityksessä 3. Mainekuva (Kolmannet tekijät) 1. Ulkoinen elinvoima (Kovat tekijät) 2. Sisäinen elinvoima (Pehmeät tekijät)

5 Sijaintidynamiikka Aluetalousdynamiikka Väestödynamiikka Osaamisdynamiikka Yritysdynamiikka Kuntatalousdynamiikka Muu dynamiikka 1. Ulkoisen elinvoiman näkökulmat

6 e l i n v o i m a ja k i l p a i l u k y k y?

7 Noin asukkaan toiminnallisten alueiden elinvoiman vertailu vuosina

8 Väestödynamiikka

9 Väestönmuutos seuduittain (69) keskipitkällä aikavälillä Väkiluku kasvoi 22 seudulla ja väheni 47 seudulla vuosien välisenä aikana Väkiluku kasvoi yli henkilöllä vain viidellä seudulla Helsingin seutu Tampereen seutu Oulun seutu Turun seutu Jyväskylän seutu Viiden em. kaupunkiseudun väestönlisäys yhteensä henkilöä Väestö vähentyi 6 seudulla yli henkilöä: Imatran, Kehys-Kainuun, Pielisen Karjalan, Ylä-Savon, Itä-Lapin ja Savonlinnan seuduilla

10 Väestönlisäys tuhatta asukasta kohden vuosina Seutukunta Väestönlisäys abs. Väestönlisäys promillea Väestönlisäys abs. Oulun , ,4 Helsingin , ,6 Tampereen , ,6 Jyväskylän , ,5 Vaasan , ,3 Hämeenlinnan , ,5 Turun , ,2 Kuopion , ,1 Seinäjoen , Lahden , ,4 Joensuun 588 4, ,2 Lappeenrannan , ,5 Porin , ,8 Suurten kaupunkiseutujen väkiluku kasvoi hlöllä vuosina Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi noin hlöllä vuosina Jyväskylän seudun lisäys oli 3:nneksi korkein vuosina ja 4:nneksi korkein2007 Väestönlisäys promillea Oulun seudun väestönlisäys oli suurin asukaslukuun suhteutettuna vuosina Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

11 Eri ikäryhmien ennustettu muutos väestöennusteiden mukaan vuosina (2) Lähde: ALLI-kartasto

12 Eri ikäryhmien ennustettu muutos väestöennusteiden mukaan vuosina (2) Lähde: ALLI-kartasto

13 Kaupunkiseutujen välinen muuttoliike ikäryhmittäin vuosina Lähde: ALLI-kartasto

14 Jyväskylän seudun nettomuutto seuduittain kahtena ajankohtana Lähde: ALLI-kartasto

15 Muuttovetovoima tuhatta asukasta kohden vuosina (kuntien välinen nettomuutto maan sisäisestä muuttoliikkeestä) Seutukunta Muuttovoitto abs. Muuttovoitto promillea Muuttovoitto abs. Tampereen , ,1 Hämeenlinnan , ,2 Jyväskylän , ,2 Oulun ,3 Kuopion -57-0, ,7 Turun , ,4 Helsingin , ,1 Lahden 273 1, ,2 Seinäjoen , ,1 Vaasan , ,4 Joensuun , ,4 Porin , ,3 Lappeenrannan 393 4, ,9 Muuttovoitto promillea Suuret kaupunkiseudut saivat muuttovoittoa yhteensä henkilöä Jyväskylän seutu sai muuttovoittoa noin henkilöä vuosina Jyväskylän seutu oli 3:nneksi vetovoimaisin seutu sekä että Tampereen seudun muuttovetovoima oli suurin vuosien välisenä aikana Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

16 Aluetalousdynamiikka

17 Bruttokansantuotteen kehitys vuosina Seutukunta BKTA 2000 BKTA 2011 Muutos abs Muutos % Indeksi 2000 (100=koko maa) Indeksi 2011 (100= koko maa 2011) Helsingin ,8 141,6 134,2 Vaasan ,8 98,7 117,2 Tampereen ,4 101,0 99,7 Oulun ,5 109,9 90,9 Turun ,0 93,8 97,2 Kuopion ,2 83,2 95,9 Lappeenrannan ,1 101,9 98,9 Seinäjoen ,8 76,6 89,2 Porin ,1 86,3 88,8 Jyväskylän ,1 79,9 84,0 Joensuun ,0 77,9 82,9 Lahden ,9 80,3 81,4 Hämeenlinnan ,6 85,1 83,5 Jyväskylän seudun BKT asukasta kohden oli 11. (2000) ja 10. (2010) vertailuseutujen joukossa Jyväskylän muutosprosentti oli 5:nneksi korkein vuosien välillä Vertaa Jyväskylän kehitystä Lahteen, Poriin, Kuopioon ja Seinäjokeen! Helsingin BKT asukasta kohden korkein, mutta Vaasan ja Seinäjoen BKT:n kasvu korkeinta Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito

18 Jyväskylän seudun BKT asukasta kohden oli 11. (2000) ja 10. (2010) vertailuseutujen joukossa Jyväskylän muutosprosentti oli 5:nneksi korkein vuosien välillä BKT:n muutos% korkein Vaasan, Seinäjoen ja Kuopion seuduilla Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

19 Yritysperustanta vuosina ja (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomäärä suhteessa yrityskantaan) Seutukunta Yritysperustanta % Yritysperustanta % Oulun 3,4 3,5 0,1 Helsingin 2,8 3,2 0,4 Jyväskylän 2,6 3 0,4 Tampereen 2,6 3,4 0,8 Turun 2,4 3,3 0,9 Kuopion 1,7 2,1 0,4 Hämeenlinnan 2,6 2,6 0 Lahden 1,3 1,4 0,1 Joensuun 1,7 2,1 0,4 Lappeenrannan 1,7 2,5 0,8 Porin 1,6 1,9 0,3 Vaasan 1,8 1,9 0,1 Seinäjoen 2 2,4 0,4 Muutos %-yks. Yritysperustannan alueelliset erot olivat yllättävän suuria 2000-luvulla Jyväskylän seudun yritysperustanta oli 3:nneksi suurinta vuosina Jyväskylän seudun yritysperustanta oli 5:nneksi suurinta vuosina Oulun seudun yritysperustanta oli suurinta sekä että Lähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset

20 Yrityskannan uusiutumisaste (luova tuho) ja (aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteismäärä suhteessa yrityskantaan) Seutukunta Uusiutumis % Uusiutumis % Oulun 18,9 19,7 0,8 Helsingin 19,8 19,6-0,2 Jyväskylän 18,6 18,5-0,1 Tampereen 18,4 18,3-0,1 Turun 17,3 17,6 0,3 Kuopion 17,2 17,5 0,3 Hämeenlinnan 17,3 17-0,3 Lahden 17 16,9-0,1 Joensuun 15,2 16,5 1,3 Lappeenrannan 16,8 15,8-1 Porin 16,4 15,7-0,7 Vaasan 15,3 15,1-0,2 Seinäjoen 14 14,7 0,7 Muutos %-yks. Mittari kuvaa yrityskannan uusiutumisvauhtia: mitä korkeampi luku, sitä enemmän tapahtuu ns. luovaa tuhoa Jyväskylän seudun yrityskannasta uusiutui noin viidennes vuosien aikana Jyväskylän seudun uusiutumisaste oli 3:nneksi korkein Helsingin ja Oulun seudun uusiutumisaste oli korkein ja Seinä-joen seudun alhaisin (!) Lähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset, yrityskanta

21 Kunnallisverojen kehitys vuosina Seutukunta Kunnallisverot 2000 Kunnallisverot 2012 Muutos /as. Indeksi 2000 Indeksi 2012 Helsingin 2439, ,6 Tampereen 1835,6 3027, Vaasan 1829,8 2989, ,1 Turun 1870,6 2929, ,8 Oulun 1918,8 2906, ,6 Hämeenlinnan 1729, ,5 Kuopion 1695,7 2871, ,7 Lappeenrannan , ,6 Lahden 1663,1 2807, ,3 Jyväskylän ,6 Porin 1616,5 2730, ,2 Seinäjoen 1586,9 2610, ,8 Joensuun 1538,3 2466, ,1 Kunnallisverojen määrä oli koko maassa 1868 vuonna 2000 ja vuonna 2012 Jyväskylän seudun kunnallisverojen määrä asukasta kohden keskimääräistä alhaisempi Jyväskylän seudulla kunnallisverot kasvoivat 3:nneksi vähiten vuosina Kunnallisverojen määrä asukasta kohden oli korkein Helsingin seudulla ja alhaisin Joensuun seudulla Lähde: Tilastokeskus, kuntien tilinpäätöstiedot:; Kuntaliiton kuntakuvaajat

22 Kuntalainojen määrän kehitys vuosina Seutukunta Kuntalainat 2000 Kuntalainat 2012 Muutos /as. Indeksi 2000 Indeksi 2012 Joensuun 640,7 1495, ,9 200,5 Tampereen 408, ,8 210,1 Porin , ,8 225,8 Vaasan 720,1 1748, ,5 234,4 Seinäjoen 916,2 1815, ,8 243,4 Oulun 653, ,6 249,7 Kuopion 444,9 1874, ,6 251,2 Turun 816,8 1885, ,5 252,8 Helsingin 531,4 2064, ,2 276,8 Jyväskylän ,2 290,9 Hämeenlinnan 506,9 2439, ,9 327 Lappeenrannan ,8 328,4 Lahden 1194,6 2761, ,1 370,1 Kuntalainojen määrä kolminkertaistui vuosien välisenä aikana Kuntalainojen määrä asukasta kohden oli keskimäärin 746 vuonna 2000 ja vuonna 2012 Jyväskylän seudun kuntalainojen määrä oli 4:nneksi korkein vuonna 2012 Kuntalainojen määrä oli alhaisin Joensuun seudulla ja korkein Lahden seudulla Lähde: Tilastokeskus, kuntien tilinpäätöstiedot:; Kuntaliiton kuntakuvaajat

23 Työllisyysdynamiikka

24 Työpaikkakehitys seuduittain (69) keskipitkällä aikavälillä Koko maassa oli noin 2,4 miljoonaa työpaikkaa vuoden 2011 lopussa Kaikista työpaikoista noin joka kolmas (31,6 %) sijaitsi Helsingin seutukunnassa 15 suurimmassa seutukunnassa sijaitsee seitsemän kymmenestä (73 %) koko maan työpaikasta Jyväskylän seudulla oli 6:nneksi eniten työpaikkoja 69 seudun joukossa ( työpaikkaa/3,2 % koko maan työpaikoista) Työpaikkojen määrä lisääntyi eniten Helsingin, Tampereen, Oulun, Turun, Jyväskylän, Kuopion ja Vaasan seuduilla vuosien välillä Lähde: ALLI-kartasto

25 Työpaikkojen määrän kehitys vuosina Työpaikkalisäys kaupunkiseudulla vuosien välisenä aikana Jyväskylän seudulla työpaikkojen määrä kasvoi suhteellisesti eniten vuosina Työpaikkojen määrä kasvoi Jyväskylän jälkeen suhteessa eniten Oulun, Tampereen ja Kuopion seuduilla Työpaikkojen määrä väheni vain Lahden seudulla vuosien välisenä aikana Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö; Kuntaliiton kuntakuvaajat

26 Kaupunkiseutujen keskustaajamiin suuntautuvan työssäkäynnin osuus vuosina 1990 ja 2009 Lähde: ALLI-kartasto

27 Työllisyysasteen kehitys vuosina Seutukunta Työllisyysaste % 2000 Työllisyysaste % 2012 Muutos %-yks. Indeksi 2000 (100=koko maa vuonna 2000) Indeksi 2011 (100=koko maa vuona 2000) Helsingin 74,3 74,4 0,1 107,7 107,8 Vaasan 69,8 74,4 4,6 101,2 107,8 Hämeenlinnan 67,1 72 4,9 97,2 104,3 Seinäjoen 67,5 71,9 4,4 97,8 104,2 Turun 68,3 69,9 1, ,3 Tampereen 67,5 69,7 2,2 97,8 101 Kuopion 62 67,9 5,9 89,9 98,4 Porin 62,7 67,9 5,2 90,9 98,4 Oulun 66,1 67,4 1,3 95,8 97,7 Lahden 65,3 67,4 2,1 94,6 97,7 Lappeenrannan 63,6 67,4 3,8 92,2 97,7 Jyväskylän 63,6 67 3,4 92,2 97,1 Joensuun 59,2 63,3 4,1 85,8 91,7 Koko maan työllisyysaste oli 69 % vuonna 2000 ja 70 % vuonna 2011 Jyväskylän seudun työllisyysaste oli koko maata ja vertailuseutuja alhaisempi Jyväskylän työllisyysaste parantui 3,4 %- yksikköä vuosien välisenä aikana Työllisyysaste parantui eniten Kuopion, Porin ja Hämeenlinnan seuduilla! Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö; Kuntaliiton kuntakuvaajat

28 Työttömyysasteen kehitys vuosina Seutukunta Työttömyysaste % 2000 Työttömyysaste % 2012 Muutos %-yks. Indeksi 2000 (100= koko maa vuonna 2000) Vaasan 9,9 6,6-3,3 78,6 52,4 Helsingin 7,4 7-0,4 58,7 55,6 Seinäjoen 11,2 8,1-3,1 88,9 64,3 Hämeenlinnan 12,9 8, ,4 70,6 Turun 11,4 10-1,4 90,5 79,4 Kuopion 15,4 10-5,4 122,2 79,4 Tampereen ,2 87,3 Porin 17,2 11,7-5,5 136,5 92,9 Oulun 13,1 11,8-1,3 104,0 93,7 Lappeenrannan 15,1 12, ,8 96,0 Lahden 15,1 12,4-2,7 119,8 98,4 Jyväskylän 15,5 12, ,0 99,2 Joensuun 18,2 14, ,0 112,7 Indeksi 2012 (100=koko maa vuonna 2000) Koko maan työttömyysaste oli 12,6 % vuonna 2000 ja 10,4 % vuonna 2012 Jyväskylän seudun työttömyysaste oli vertailujoukon korkeimpia 2000-luvulla Jyväskylän työttömyysaste aleni 3 %- yksikköä vuosien välisenä aikana Vaasan seudun työttömyysaste oli kaksi kertaa alhaisempi kuin Jyväskylän seudulla Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö; Kuntaliiton kuntakuvaajat

29 Osaamisdynamiikka

30 Uusien opiskelupaikkojen muutos eri koulutusasteilla seutukunnittain vuosien välisenä aikana Lähde: ALLI-kartasto

31 Tutkinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä vuosina Seutukunta Tutkinto % 2000 Tutkinto % 2011 Muutos % Indeksi 2000 (100= koko maa vuonna 2000) Indeksi 2011 (100=koko maa vuonna 2011) Oulun 66,8 74,6 7,8 112,5 125,6 Kuopion 65,2 73,6 8,4 109,8 123,9 Jyväskylän 63,9 73 9,1 107,6 122,9 Tampereen 63,3 72 8,7 106,6 121,2 Helsingin 64,7 70,2 5,5 108,9 118,2 Turun 61,8 70,1 8, Vaasan 61,9 70,1 8,2 104,2 118 Joensuun 59, ,4 100,3 117,8 Hämeenlinnan 59 68,1 9,1 99,3 114,6 Seinäjoen 57,4 67,6 10,2 96,6 113,8 Lappeenrannan 57,3 66,6 9,3 96,5 112,1 Porin 56,5 65,4 8,9 95,1 110,1 Lahden 56,2 64,7 8,5 94,6 108,9 Tutkinnon suorittaneiden osuus oli 59,4 % vuonna 2000 ja 69 % vuonna 2011 Tutkinnon suorittaneiden osuus Jyväskylän seudulla 3:nneksi korkein vertailuseuduista 2011 Tutkinnon suorittaneiden osuus nousi 4:nneksi eniten Jyväskylän seudulla Tutkinnon suorittaneiden osuus korkein Oulun ja Kuopioon seudulla sekä alhaisin Lahden seudulla Lähde: Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne

32 Akateemisen osuus väestöstä vuosina Seutukunta Akateemiset % 2000 Akateemiset % 2011 Muutos % Indeksi 2000 (100=koko maa vuonna 2000) Indeksi 2011 (100=koko maa vuonna 2000) Helsingin 10,9 14,4 3,5 222,4 293,9 Oulun 7,8 11,3 3,5 159,2 230,6 Tampereen 6,9 10,6 3,7 140,8 216,3 Turun 7,3 10,2 2, ,2 Jyväskylän 7 10,1 3,1 142,9 206,1 Vaasan 6 9,1 3,1 122,4 185,7 Kuopion 6,1 9 2,9 124,5 183,7 Hämeenlinnan 5 7,1 2, ,9 Lappeenrannan 4,2 6,9 2,7 85,7 140,8 Joensuun 4,6 6,9 2,3 93,9 140,8 Lahden 3,5 5,3 1,8 71,4 108,1 Seinäjoen 3,2 5 1,8 65,3 102 Porin 3,4 4,9 1,5 69,4 100 Akateemisten osuus koko väestöstä oli 4,9 % vuonna 2000 ja 7,5 % vuonna 2011 Jyväskylän seudulla akateemisten osuus selvästi koko maan keskiarvon yläpuolella Akateemisen osuus 5:nneksi korkein Jyväskylän seudulla vuonna 2011 Akateemisten osuus selvästi korkein Helsingin seudulla: kolme kertaa korkeampi kuin yliopistokeskusseuduilla Lähde: Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne

33 Saavutettavuusdynamiikka

34 Kotimaan tiekuljetusvirrat vuosina Lähde: ALLI-kartasto; Tilastokeskus

35 Rautatiekuljetukset Suomessa vuonna 2011 Lähde: Tavaravirtatietojen lähde: Liikennevirasto

36 Rautatie-, lento ja laivaliikenteen kotimaan matkat liikenneverkolla vuonna 2011 Lähde: Liikennevirasto, Finavia, Tilastokeskus

37 Summa summarum

38 Jyväskylän seudun ulkoinen elinvoima ja kilpailukyky

39 Yhdyskunta- ja taajamarakenne Asiointi Seudun sisäinen muuttoliike Työmatkaliikenne (pendelöinti) 2. Sisäisen elinvoiman näkökulmat

40 Jos ei ole mitään positiivista sanottavaa, kannattaa pitää turpa kiinni. Negatiivisuus leviää nopeasti kopissa - Ville Uusitalo, Ässien kapteeni -

41 ALUEEN KOKONAISETU MUUTTAJIEN RAKENNE EDULLINEN TASAPAINOI- NEN KEHITYS MUUTTAJIEN RAKENNE EPÄEDULLINEN KUNTIEN OSAOPTIMOINTI Lähde: Timo Aro 2014

42 Jyväskylän seudun toiminnallisen alueen kiinteys ja keskinäisriippuvuus (koheesioaste) KUNTA PENDELÖINTI 2012 TYÖPAIKKAOMA- VARAISUUSASTE % 2011 KESKUSHAKUI- SUUS % MUUTTAJIEN KESKIMÄÄRÄISTEN TULOJEN EROTUS ( /muutto) MUUTTOTASE JYVÄSKYLÄÄN ABS Hankasalmi 19 80,5 38, Laukaa 43,5 72,1 59, Muurame 55,5 61,3 67, Petäjävesi 37 65,5 51, Toivakka 40 63,3 55, Uurainen 34,5 63,9 49, Jyväskylä 0 108, Lähde: Tilastokeskus - Pendelöinnin raja-arvo yli 35 % - Työpaikkaomavaraisuusasteen raja-arvo alle 80 % - Keskushakuisuuden raja-arvo 40 % - Muuttajien keskimääräisten tulojen välinen erotus joko positiivinen tai negatiivinen) - Muuttotase Jyväskylään joko positiivinen tai negatiivinen

43 Mainekuva

44 Jossain vaiheessa seutuyhteistyössä saavutetaan piste, että kaikki vapaaehtoinen on tehty ja eväät syöty. Silloin tarvitaan aitoja muutoksia. Jos edelleen ratkaisuksi tarjotaan vain yhteistyön lisäämistä tai syventämistä, niin se tarkoittaa minun korvissani päinvastaista eli korostaa sitä, ettei oikeasti haluta tehdä yhteistyötä - Haastateltavan kommentti Kuntauudistus prosessina julkaisussa (2012) -

45 Yhteistyöllä ei ole enää saatavissa uusia villoja. Kampaviinereitä on syöty riittävästi. Nyt pitää saada aikaan päätöksiä - Porin seudun PARAS -ohjausryhmän jäsenen kommentti -

46 KIITOS!!!

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.2.2014 2010-luvun aluerakenteen keskeiset muutosvoimat 1 Kaupungistuminen ja kaupunkiseutulähtöisyys

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 11.3.2014 2010-luvun aluerakenteen keskeiset muutosvoimat 1 Kaupungistuminen ja kaupunkiseutulähtöisyys:

Lisätiedot

MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY?

MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY? MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY? Valtiotieteen tohtori Timo Aro 14.3.2014 Alueet (lue organisaatiot ja rakenteet!) eivät suinkaan kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela

FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela SISÄLTÖ 1. Suomen aluerakenteen tilannekuva 2010-luvulla 2. Forssan seudun elinvoima alueiden välisessä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA Alueiden väestönkehitys perustuu kolmeen osatekijään: luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyyskuolleisuus),

Lisätiedot

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Laajakuvakuvat Kuvat voidaan myös esittää dramaattisemmin laajakuvana. Analyysin kohteena olevat kaupunkiseudut Analyysin kohteena Tampereen,

Lisätiedot

LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki

LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki keskeistä muutosvoimaa aluerakenteen ja liikennejärjestelmän osalta PIIKIKKYYS POLARISAATIOKEHITYS

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Valtiotieteen tohtori Timo Aro :: 17.1.2013 MUUTTOLIIKKEEN MÄÄRÄ JA RAKENNE SUURILLA KAUPUNKISEUDUILLA 2000-LUVULLA Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Sisällys 1 :: Johdanto 3 2 ::

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MUUTOKSET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MUUTOKSET SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MUUTOKSET Suomen sisäisen muuttoliikkeen vaikutus turvallisuusviranomaisten palveluiden kysyntään Valtiotieteen tohtori, kehittämispäällikkö Timo Aro 27.11.2014 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro ja valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Toukokuu 2015 SISÄLTÖ 1. Muuttoliike Suomessa 2010-luvulla 2. Forssan seudun määrällinen väestönkehitys

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN TILANNEKUVA MUUTTOLIIKKEEN JA PENDELÖINNIN NÄKÖKULMASTA

ÄÄNEKOSKEN TILANNEKUVA MUUTTOLIIKKEEN JA PENDELÖINNIN NÄKÖKULMASTA 2 1 4 214 ÄÄNEKOSKEN TILANNEKUVA MUUTTOLIIKKEEN JA PENDELÖINNIN NÄKÖKULMASTA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 24.6.214 24.6.214 ÄÄNEKOSKEN KEHITYKSEN TAUSTALLA 21-LUVUN ALUEKEHITYKSEN ISO ISO KUVA Suomen

Lisätiedot

MIKKELIN ASEMA JA DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY KAUPUNKIEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA. VTT, Timo Aro 27.1.2011

MIKKELIN ASEMA JA DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY KAUPUNKIEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA. VTT, Timo Aro 27.1.2011 MIKKELIN ASEMA JA DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY KAUPUNKIEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA VTT, Timo Aro 27.1.2011 SISÄLTÖ I Alue- ja väestökehityksen iso kuva 2010-luvulla II Mikkelin kaupungin demografinen kilpailukyky

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA III neljännes (heinäkuu-syyskuu) 2014 Kuva: Toni Mailanen Kuva: Antero Saari Sisältö Alue- ja paikallistalouden kehitys

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI

METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro Osa I Tausta ALUE- JA KAUPUNKIKEHITYKSEN NELJÄ ISOA TEEMAA 2010-LUVULLA: Keskittymiskehitys Kehityskäytävät, -vyöhykkeet ja kehät Sopimusperustainen

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUS KUNTIEN ELINVOIMAAN. VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Kuntajohtajapäivät 2011 11.8.

MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUS KUNTIEN ELINVOIMAAN. VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Kuntajohtajapäivät 2011 11.8. MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUS KUNTIEN ELINVOIMAAN VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Kuntajohtajapäivät 2011 11.8.2011, Seinäjoki Tilastoanalyysi muuttoliikkeestä eniten hyötyvistä kunnista Analyysin

Lisätiedot

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012 Analyysi Porvoon demografisesta kilpailukyvystä muuttoliikkeen näkökulmasta Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo I Muuttoliike Suomessa 2010-luvun vaihteessa II Porvoon muuttovetovoima määrällisestä

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA 2014 PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ELINVOIMA ALUEELLISESTA, VÄESTÖLLISESTÄ JA TALOUDELLISESTA NÄKÖKULMASTA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 29.9.2014 PORIN SELVITYSALUEEN KUNTIEN ALUEELLINEN,

Lisätiedot

Tekemise Pori eikä meinaamise

Tekemise Pori eikä meinaamise Kuva: Antero Saari Tekemise Pori eikä meinaamise Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Kuntajohtajapäivät Myyttejä Porista ja porilaisista 28.8.2014, Pori Ai, onko Yyteri muka Porissa? Kun muutin tänne,

Lisätiedot

Kansalaisten liikkuvuus ja kuntien elinvoima

Kansalaisten liikkuvuus ja kuntien elinvoima Kansalaisten liikkuvuus ja kuntien elinvoima VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä 13.10.2011, Hattula Timo Aro 2011 Timo Aro 2011 Timo Aro 2011 877 226 muuttoa

Lisätiedot

Aivovuoto on Turun seudun haaste

Aivovuoto on Turun seudun haaste Turun kaupunki Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö TUTKIMUSKATSAUKSIA 3/2011 Aivovuoto on Turun seudun haaste Timo Aro Tästä on kyse Turun seutu kärsii merkittävästä korkeakoulutettujen muuttotappiosta Inhimillisen

Lisätiedot

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Timo Aro 28.1.2013 Timo Aro 2013

Kehittämispäällikkö Timo Aro 28.1.2013 Timo Aro 2013 Miten Porissa menee? Kehittämispäällikkö Timo Aro 28.1.2013 Iha ok! Porin tilannekuva 2013 Elinkeinorakenteen jatkuva monipuolistuminen Osaamisrakenteen vahvistuminen Työllisyyskehityksen kohentuminen

Lisätiedot