Visma L7 Koulutuspäivät. Visma L7 uudet ominaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visma L7 Koulutuspäivät. Visma L7 uudet ominaisuudet"

Transkriptio

1 Visma L7 Koulutuspäivät Visma L7 uudet ominaisuudet

2 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Käyttöliittymää ja työkalupalkin painikkeiden kuvakkeita on uudistettu Laskun kuva voidaan avata myös erillisessä ikkunassa Sarakemääritykset tallentuvat käyttäjäkohtaisesti myös ASPissa Uusia sarakkeita Laskun Maksaja-, Työnumero-, Alanumero-, Tositenumero-, Eräpäivä- ja Liitteet -sarakkeet Laskujen järjestäminen ruudulla valitun sarakkeen mukaan (esim. eräpäivä) Page 2

3 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Muokkaussäännöt Mahdollisuus suodattaa pois näkymästä Ei käytössä -olevat säännöt Uuden toimittajan päivittyminen Uusi yritysrekisteriin avattu toimittaja saadaan päivitettyä asiakasvalintaikkunaan Hae lista uudelleen painikkeella Liitedokumentit Sovellus pystyy käsittelemään liitteitä, joiden nimi on yli 35 merkkiä pitkä Siirto reskontraan Reskontraan-painike on aktiivinen vain, mikäli laskun kaikki tiedot on tallennettu Page 3

4 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Rivit-välilehti Uuden rivin lisäyksessä kulutilin tilinumero tulee oletuksena toimittajan ostoreskontratiedoista Tilinumeroselaukseen listataan vain käytössä olevat tilit Rivien kopiointi mahdollista. Kopioinnissa kopioidaan kaikki rivin tiedot Määrä-kenttää lukuun ottamatta Uuden rivin lisäyksessä työnumero ja kustannuspaikka haetaan Lasku-välilehdeltä Rivin verollisen loppusumman muokkaus mahdollista niin, että sovellus laskee uudelleen rivin a-hinnan ja verottoman yhteissumman Kustannuspaikan vero-osuus näkyviin rivitietoihin sarakemäärittelyistä Vero-osuus-% haetaan yksikkörekisterin kustannuspaikkatiedoista Vero-osuus-% voi muuttaa rivikohtaisesti Page 4

5 Ostoreskontra Ostolaskujen ylläpitoruudulla näytetään laskun mahdolliset liitteet liitetyypeittäin. Ostolaskujen PDF-kuvat ja liitteet voi kopioida haluttuun hakemistoon Mahdollisuus rajata kopiointiaineisto tulosyksikön, laskupäivän tai/ja tositenumeron perusteella. Laskuista luodaan tekstitiedosto, johon on koottu laskun perustiedot tositenumerojärjestyksessä. Jos laskuriveille on lisätty tekstejä, on liitelistan alapuolella näkyvä Riveillä tekstejä -valintaruutu merkitty. Näytä tekstit -painikkeella saadaan näkyviin kaikkien rivien tekstit. Page 5

6 Ostoreskontra Kiinteiden kulujen laskun rivi-ikkunassa avautuu se välilehti, jolla on eniten rivejä (esim. verkkolaskulla Organisaation tapahtumat) Maksatus tarkistaa nyt, että jos maksuerässä on yksikin hyvityslasku, siinä voi yhteensä olla enintään 9 laskua. Jos määrä ylittyy, ohjelma ilmoittaa siitä. Velkaluetteloon on lisätty mahdollisuus ottaa mukaan esireskontrassa olevat maksut. Page 6

7 Ostoreskontra Vaadi tarkat syöttöarvot Ostolaskun otsikko- ja rivitietojen työ-/alanumeron, kustannuspaikan ja tilien syöttöön on mahdollista parametroida vaadittavaksi tarkka arvo. Tämä tarkoittaa, että mikäli kenttään syöttämälläsi arvolla ei löydy täsmällistä tietoa, avautuu ko. kentän hakuikkuna, jossa valittuna on syötettyä arvoa lähinnä vastaava tieto. Käyttäjäkohtaisen Vaadi tarkat syöttöarvot asetuksen löydät Perustietokannat Parametrien ylläpito ohjelmasta, kun valitset sovellukseksi ostoreskontran. Toimii vain laskulajilla tavara- ja työlaskut Liitetiedostot Voit liittää laskuun nyt useampia kuvia ja muita liitetiedostoja. Ohjelma lisää liitenimen perään juoksevan numeron. Page 7

8 Ostoreskontra Kirjattavien laskujen valinta Kun valitset kirjanpitoon kirjattavia ostolaskuja, saat tehtyä monivalinnan pelkästään hiirellä napauttamalla, ilman Ctrlnäppäintä. Valinnat poistat joko vastaavasti napauttamalla aktivoituja rivejä yksitellen uudelleen tai painamalla kahdesti Valitse kaikki painiketta. Kirjanpitovientien tulostus koeajossa Koeajon tulosteissa huomioidaan nyt myös jatkoviennit, jotka erotat tähtimerkeistä Page 8

9 Ostoreskontra Raportit Voit nopeuttaa merkittävästi ostovelkaluettelon tulostusta määrittämällä rajapäivän, jota vanhempia velkoja ei raportilla huomioida. Päivämäärä annetaan kenttäkirjaston parametrin X906 arvolle 1 määrittämällä Teksti-kenttään VELKALUETPVM(pp.kk.vvvv). Huomaa, että ostoreskontrassa ei saa olla antamaasi päiväystä vanhempia velkoja etkä voi tulostaa velkaluetteloita sitä edeltävältä ajalta. Page 9

10 Kirjanpito Tilikartta Tilikartan raporteista saadaan tulostettua tilien kirjausohjeet. Jatkoviennit-painikkeella avautuu kaikista jatkovienneistä näkymä, jossa voit ylläpitää, poistaa ja lisätä niitä. Liitedokumentit Liitedokumentti voidaan lisätä myös kirjanpidon tositteelle käsinkirjauksissa Liitedokumentin saa auki kirjauksen jälkeen kirjanpidon tapahtumakyselyistä Vaatii oman dokumenttiryhmän Page 10

11 Kirjanpito Tapahtumien syöttö Tapahtumien syötön yrityskohtaisissa parametriylläpidoissa voi aktivoida Vaadi tarkat syöttöarvot asetuksen. Aiemmin ohjelma vajaiden ja virheellisten syöttöarvojen tapauksessa ilmoitti arvon puuttumisesta, nyt avautuu selauslista oikean arvon etsimiseksi. Jatkoviennit huomioidaan nyt myös kokeena ajettavassa tapahtumien kirjausajossa. Erotat ne kpkasik1- ja kpkasik2- raporteilla tähtimerkeistä. Mahdollista hyödyntää vapaasti lajiteltavaa selauslistaa. Asetukset Käsittele vain omat koskee myös tilinavausvientejä. Page 11

12 Kirjanpito Budjetointi Budjettirivit-ikkunassa on mahdollisuus massapoistaa budjettirivejä yksikön, kustannuspaikan, tilin ja kauden mukaan rajaamalla Tositetiliote Uusi painike: Kirjanpitoon avoimet rivit Kun annat tapahtuman tiliöinnille verokannan, ohjelma merkitsee automaattisesti myös Alv:n bruttokirjaus rastin. Kausiveroilmoitus Koontisovelluksessa on nyt käytettävissä alasvetovalikko, josta valitset käsiteltävän yrityksen Rajaus otetaan myös huomioon siirtotiedoston muodostuksessa Page 12

13 Kirjanpito Päivä- ja pääkirja Tarkoille päivä- ja pääkirjaraporteille sekä alv:n tarkistusraportille on lisätty alv-prosentin lisäksi alv-koodi Saat muokattua Rajat-näkymän ruutujen eli kustannuspaikka-, työnumero- ja vaihelistausten leveyksiä käyttäjäkohtaisesti. Kun mukaan otetaan kirjaamattomat tapahtumat, huomioidaan tulosteilla nyt myös käsinkirjausten jatkoviennit. Kirjaamattomat viennit erotat tähtimerkeistä. Page 13

14 Verolomakkeet Sovelluksen tukemat lomakkeet on päivitetty vuoden 2013 mukaisiksi. Lomake 4 on muuttunut merkittävästi sisällöltään ja se on nyt kaksisivuinen. Yrityksen tietoihin on mahdollista lisätä tilikauden alku- ja loppukausi. Voit hyödyntää ko. tietoja kaavamäärittelyissä, kun annat niille muuttujanimet. Ohjelman yläreunan yritysvalintalistaa on levennetty. Page 14

15 Asukasvalinta Hakemusten uusintapyyntöjen lähetys mahdollista sähköpostitse. Sähköpostin sisältö määritetään asukasvalinnan parametreissa. Asuntotarjouksesta lähetettävän sähköpostin sisältö on mahdollista muokata parametriylläpidoissa. Page 15

16 Asukasvalinta Asuntohakemusten XML-siirrot Asuntohakemusten sisäänlukua on kehitetty niin, että voit tehdä siirron reaaliaikaisesti Web service -rajapinnan kautta. Myös hakemusten päivittäminen ja poistaminen on mahdollista rajapinnan kautta. Samalla toteutettiin siirto ulos, eli nyt voit generoida hakemuksista XML-aineiston muutamin eri rajausehdoin. Tähän liittyy asetuksia, joita ei tueta perinteisen asciiluvun puolella. Siirrot on mahdollista tehdä automaattisesti Web service -rajapinnan kautta tai manuaalisesti. Page 16

17 Asukasvalinta Vapautuvien huoneistojen XML-siirrot Vapautuvien huoneistojen XML-siirtoa on kehitetty niin, että aineisto on mahdollista saada nyt myös Web service rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa mm. reaaliaikaisen Vapautuvat-listan tulostamisen esim. nettisivujenne kautta. Page 17

18 Asukashallinta Huoneistotarkastusten XML-siirrot Tarkastettavista huoneistoista on mahdollista generoida XML-aineisto. Saat luettua myös tarkastusten tiedot asukashallintaan XML-aineistosta. Voit automatisoida sisäänluvun Web service -rajapintaa käyttäen, mutta myös manuaalinen siirto on mahdollista. Irtisanomiset Irtisanomiset on myös mahdollista lukea sisään XML-aineistona. Asukashallinnan parametrien ylläpitoon on lisätty siihen liittyvät Web In asetukset. Page 18

19 Asukashallinta Uusi näkymärajaus Rajapinnasta tulleiden irtisanomisten käsittelyyn liittyen Asukashallinnan sopimuksille on lisätty uusi Päättyentila-kenttä (PTILA), jonka sisällön konvertointi pakotetaan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Jos irtisanomista ei ole sallittu suoraan WS -kanavasta, tallentuu irtisanomisilmoitus siirtopolkuun. Kun asetus Ilmoita jos siirtokansiossa on tiedostoja on aktivoituna, ilmoittaa asukashallinnan käynnistys, mikäli siirtokansiossa on luettavia aineistoja. Kun irtisanominen tehdään suoraan WS-kanavasta, päivitetään sopimuksen Päättyentila-kentän arvoksi Irtisanottu ws-kanavasta (arvo=2). Jos tällaisia sopimuksia löytyy, aktivoi sovelluksen käynnistäminen automaattisesti rajauksen, jossa nämä ovat näkyvissä. Page 19

20 Asukashallinta Uusi näkymärajaus Kun listassa on kohdalla ws-kanavasta irtisanottu sopimus, tulee työkalupalkkiin näkyviin painike Kuittaa tila, jolla saat päivittyä sopimuksen tilaarvoksi 4. Jos Päättyentila-rajauksena on Irtisanottu ws-kanavasta, tulee näkyviin myös painike Kuittaa kaikki, jonka avulla kuittaat kaikki sopimukset yhdellä kertaa. Page 20

21 Asukashallinta Irtisanomistoiminto Asukashallinta-ohjelman toimintoa Sopimus Irtisano sopimus on uudistettu, mutta sen perusperiaatteet eivät ole muuttuneet. Toiminto käynnistyy myös Irtisanominen-välilehden Irtisano-painikkeella. Koe-painike on näkyvissä Visma L7 -pääkäyttäjällä. Koeirtisanominen avaa aina lokiruudun, josta näkee, mitä kantamuutoksia toiminto olisi tekemässä. Lokilistan saa näkyviin myös valinnalla Asetukset Näytä loki päivityksen jälkeen. Page 21

22 Asukashallinta Irtisanomistoiminto Etsi sopimus (=suurennuslasi) painikkeella pääset lisäämään uusia sopimuksia listalle. Asetukset Talleta oletukset valinnalla voit tallentaa aktiivisten lisäasetusten arvot yrityskohtaisiksi oletusarvoiksi. Ruudulla on mahdollista määritellä joitain sopimuksen tietoja, jotka päivitetään irtisanomisen yhteydessä. Samat tiedot löytyvät myös pääruudun sopimustiedoista. Uuden pankkitilin perustat Muokkaa pankkitilejä (kynä) painikkeella. Näytä vakuussaldo painike kertoo palautettavan vakuuden tarkan summan. Page 22

23 Vastike- ja vuokralaskutus Verkkolaskujen tulostusesto Vastike- ja vuokralaskujen tulostuminen verkkolaskuiksi estetään valintaruudun Kaikki paperilaskuna valinnalla. Tämä valinta on aktiivinen vain kun lomakkeeksi on valittu erillislasku 1 tai 2. Jos Kaikki paperilaskuina valinta on aktivoitu, verkkolaskua/suoramaksua ei muodosteta, vaikka maksajan tiliöintitietoihin on perustettu verkkolaskutusohjaukset. Page 23

24 Vastike- ja vuokralaskutus Sopimusliitteet PDF-laskujen mukaan Nyt voidaan lähettää seuraavan vuoden tiivistetyn vuokralaskun mukana myös esim. vuokrankorotuskirjeet. Laskuliitteet muodostat ensin Isännöinti Tulosteet Sopimusten tulostus ohjelmassa edellyttäen, että PDF-aineistojen asetukset on määritetty Voidaan lisätä myös muita PDF liitteitä (esim. yhtiökokouksen päätös uusista vastikkeista ja maksuista) Toiminto yhdistää kuhunkin laskuun valitut liitteet ja tekee kaikista lopuksi zippaketin Page 24

25 Vastike- ja vuokralaskutus Ominaisuuden käyttöön saaminen edellyttää, että PDF-aineistot sovellus on asennettu. Page 25

26 Vastike- ja vuokralaskutus Mahdollista on tulostaa vastike- ja vuokralaskut uusintatulostuksena Verkkolaskujen peruminen on mahdollista Pyöristys Mikäli käytössä sekä myynti- että vastike- tai vuokrareskontra, voidaan kenttäkirjaston koodille 6345 kotivaluutalle asettaa oma pyöristyssääntö vastike- ja vuokrareskontraa varten. Tekstiin kirjoitetaan TAPYÖRISTYS() ja sulkuihin laitetaan pyöristyssääntö pisteellä, esim Uusi pyöristyssääntö on käytössä asukasvalinnassa, vastikevalvonnassa ja vastikelaskutuksessa. Page 26

27 Taloyhtiöraportit Yhtiökokousraportit Postituslistaraporteille tyrap28, tyrap281 ja tyrap282 on lisätty tulostusjärjestykseksi yhtiö/huoneisto Verkkolaskuosoitteet taloyhtiöittäin Page 27

28 Isännöinti Osake- ja ääniluetteloon huoneistojärjestyksessä on mahdollisuus tulostaa tieto valtakirjasta ja henkilön nimi Tätä varten avataan Sopimusinfo-parametrille uusi arvo 4000 Valtakirja Tieto annetaan osakasosapuolen tiedoissa Sopimukset-välilehdellä Aihe = muut sopimukset Info = valtakirja Lisätieto = henkilön nimi Page 28

29 Isännöinti Lainaosuusilmoitukselle tulostuu lainanantajan nimi yritysrekisterin virallisesta nimestä Veloituslista kuukaudelta -raporttiin on lisätty väliviiva huoneiston vaihtuessa Kirjanpitoajoissa voi lajitella taloyhtiön nimen ja numeron perusteella. Järjestysvalinta tallentuu käyttäjäkohtaiseen parametrikantaan. Isännöitsijäntodistuksen maksulajien tallennuskenttää on kasvatettu 3000 merkistä 4000 merkkiin. Page 29

30 Perintä Perinnän ikkunoissa näkyy nyt myös poismuuttopäivä Perintätoimistosiirron ohjauksissa voidaan määritellä, mikä tila halutaan siirretyn laskun korkolaskutus- ja perintäohjeeksi. Page 30

31 Raportointi Mahdollista laittaa valittu raportti automaattisesti tulostukseen, kun raportti-ikkuna avataan Raporttien valintalistasta on mahdollista piilottaa halutut raportit. Muutos tehdään Pääkäyttäjä-ohjelmassa. Page 31

32

Tallinnan asiakaspäivät 10 11.5.2012

Tallinnan asiakaspäivät 10 11.5.2012 Tallinnan asiakaspäivät 10 11.5.2012 Talous- ja palkkahallinto (Eija Aravirta, Eija Kontio) Page 2 Uutta Visma L7.8, taloushallinto Taloushallinnon uudet ominaisuudet Yritysrekisteri, Suoraveloitustiedot

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta Tiedote Oppaan päiväys: 4.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0207 560

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.60

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.60 Versioseloste, versio 5.60 Oppaan päiväys: 25.11.2008. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2013 2 (44) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tiliotteen purku Ketjutus-toimintoon... 5 1.2 Viitesuoritusten purku Ketjutus-toimintoon...

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY TILAUSTENKÄSITTELY 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 TILAUKSEN TIEDOT välilehti... 5 Uuden tilauksen otsikkotietojen syöttäminen... 5 Tietokenttien

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2014 2 (46) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tositteiden hyväksyntä ja arkistointi... 5 1.2 Ostolaskujen käsittelymerkintöjen arkistointi...

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Marraskuu 2013 1 (89) Käyttöohje 6.3.1 Copyright Aditro 2013 Marraskuu 2013 2 (89) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 4 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto...1 1. Yleistä...3 2. Ohjelman käyttöönottovaihe...4 2.1.

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto

Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto Tiedote 2013 Oppaan päiväys: 5.12.2012 Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Versioseloste 6.80. Visma Software Oy, 2011 www.visma.fi. Oppaan päiväys: 27.10.2011. Asiakasneuvonta:

Visma Econet Pro. Versioseloste 6.80. Visma Software Oy, 2011 www.visma.fi. Oppaan päiväys: 27.10.2011. Asiakasneuvonta: Visma Econet Pro Versioseloste 6.80 Oppaan päiväys: 27.10.2011. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot

TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica

TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010. Logica TALOUDEN OHJAUS VEROTILI KAUSIVEROILMOITUS 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...1 1.1 Verotili - yleistä...1 1.1.1 Mikä muuttuu 1.1.2010?...1 1.1.2 Yksi maksu...2 1.1.3 Arvonlisäveron muutokset...2 1.2 Muutokset

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot