1. JATKOHAKEMUS LIITE 1: Palvelulinjat LIITE 2: Valmennusprosessi LIITE 3: Prosessin vaiheet...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet..."

Transkriptio

1 MaMuPlus-projekti SISÄLLYSLUETTELO: 1. JATKOHAKEMUS LIITE 1: Palvelulinjat LIITE 2: Valmennusprosessi LIITE 3: Prosessin vaiheet LIITE 4: Toiminnan keinot LIITE 5: Henkilöresurssi LIITE 6: Väliraportti LIITE MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä

2 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu Jyväskylä JATKOHAKEMUS Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu Jyväskylä MaMuPlus-projekti JOHDANTO Työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö sulautuivat alkaen uudeksi Sovatek-säätiöksi. Sovatek-säätiö on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio laajenevien ja monimutkaistuvien ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon sekä järjestölähtöinen toimija syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen. Sovatek-säätiön toiminnon aloja ovat hoito, kuntoutus, työhönvalmennus ja erilaiset työllisyyttä tukevat palvelut. Yksi työllistymistä edistävä ja tukeva palvelu uudessa säätiössä on vuonna 2010 perustettu Töihin!-palvelu. Palvelu syntyi MaMuPlus projektin tuloksien innoittamalla ja yritysyhteistyön menetelmiä laajentamalla. Töihin!-palvelun tarkoitus on edistää asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille yrityksissä työhön valmennusta toteuttamalla. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät aina riitä maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistymiseksi. Työllistymisen edistämistä edesauttavat erilaiset palvelut, jotka toimivat linkkinä työhallinnon ja työnantajan välillä. Vuosina sellaisia palveluja on ollut mahdollisuus kehittää tuloksellisesti MaMuPlus-projektin avulla. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. Projektin emo-organisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä myös Sovatekin muillekin kohderyhmille. Vuonna 2010 syntyi Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus-projektin kehittämällä yritysyhteistyön ja yrityksissä tapahtuvalla valmennusmallilla on keskeinen vaikutus. Maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työelämään valmennuksesta ja näin ollen koko Töihin!-palvelun kehittämistyöstä on vastuussa MaMuPlus-projekti. (Liite 1: Töihin!- palvelun palvelulinjat) 1/7

3 2. MaMuPlus-PROJEKTI Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tavoite on ollut maahanmuuttajille kohdennetun valmennuksen, työllistymismallin ja yritysyhteistyön kehittäminen. Toiminnan peruspilari on yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymisprosessien koordinointi. Tarkoitus on, että valmennuksena toteutettava työ luo yritykselle lisäarvoa ja näin ollen synnyttää uusia työpaikkoja. Vuonna 2011 lisättiin projektin kohderyhmäksi myös pitkäaikaistyöttömät. Kuitenkin huomattiin, että suomalaisten pitkäaikaistyöttömien valmennusta MaMuPlus projektin kehittämän mallin mukaan on syytä satsata entisestään. Tarkoitus on vuonna 2012 ja 2013 keskittyä maahanmuuttajien valmennuksen lisäksi myös Jyväskylän TEtoimiston pitkäaikaistyöttömien ja nuorten valmennukseen ja heidän työllistämiseen yrityksiin. MaMuPlus-projektin toiminta-ajatuksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Projektin kehittämän toiminnan tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. Valmennusta toteutetaan pääsääntöisesti yrityksissä tai vaihtoehtoisesti Sovatek-sätiön tuotannollisen työn yhteydessä. Tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-hankkeessa käytetään useita tarjolla olevia työmarkkinatoimenpiteitä (työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus), palkkatuettua työtä sekä mahdollisuuksien mukaan muita julkisia työvoimapalveluja asiakkaan tarpeista riippuen. 3. PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET MaMuPlus-projektin toiminnan tarkoitus on Tekevän MaMu-projektin kehittämän monipuolisen työhönvalmennuksen toteuttaminen yrityksissä. Valmennus on suunnitelmallista ja vastaa projektin asiakkaan erityistarpeisiin. Vuonna 2012 MaMuPlus-projekti työstää ja kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan laajentaa edellisinä vuosina käytettyjä työvalmennuskeinoja ja tehostaa Jyväskylän TE-toimiston pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yrityksiin. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja: yksilövalmennus, ryhmävalmennus, valmennussuunnitelmat, valmennuspalaverit, arviointi jne. Hankkeen tarkoitus on käytännön työtä tehdessä selvittää ja kokeilla yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilöettä yhteiskuntatasolla. MaMuPlus-projektin kolme päätavoitetta ovat: 1. Maahanmuuttajataustaisten, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työnhakijoiden työllistymisen edistäminen avoimille työmarkkinoille yritysyhteistyötä tehostamalla ja työnantajia tukemalla. 2. Työhönvalmennusprosessin siirtäminen yrityksiin, ja sen avulla uusien työpaikkojen synnyttäminen. 2/7

4 3. Pysyvärahoitteisen yritysyhteistyöhön pohjautuvan työhönvalmennuksen ja työllistymistä edistävän palvelun luominen osaksi Sovatek-säätiön normaali palvelutarjontaa. 4. PROJEKTIN SISÄLTÖ (Liite 2. Valmennusprosessi; Liite 3. Prosessin vaiheet) MaMuPlus-projekti koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. Kartoitus ja palveluohjaus 2. Työvalmennus Sovatekissa 3. Työhönvalmennus yrityksissä, järjestöissä ja kunnassa Kartoituksen ja ohjaustoimenpiteen tarkoitus on selvittää projektiin osallistujien valmiudet suoriutua työssä ja työyhteisössä, työmotivaatio ja tarvittava valmennuksellinen tuki. Kartoituksen ja palveluohjauksen tavoitteena on ohjata henkilö oikeisiin palveluihin (työvalmennus Sovatekissa tai työhönvalmennus yrityksissä, tarvittava ammatillinen koulutus tai joku muu palvelu). Työvalmennus Sovatekissa on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole valmiuksia työhönvalmennukseen yrityksissä (henkinen, fyysinen tai joku muu vaikeuttava tekijä) tai heille ei ole vielä löytynyt valmennuspaikkaa yrityksessä. Heille tarjotaan työvalmennusta Sovatekin eri tuotannollisissa yksiköissä. Työvalmennuksen lisäksi valmennukseen liittyy yksilövalmennus, tietopohjainen ryhmävalmennus, tuki arjen hallinnassa, tarvittava tulkkipalvelu, vertaistukiryhmätoiminta sekä Sovatekin erilaiset tukipalvelut: hygieniapassikoulutus, työnhakukoulutus, ryhmävalmennus jne. (Liite 4. Projektin toiminnan keinot.) Tarvittaessa toteutetaan orientaatio- /starttijakso Sovatekissa ennen asiakkaan työvalmennuksen toteuttamista yrityksessä. Orientaatiojakson tavoite on syventävästi kartoittaa, arvioida ja luoda lisävalmiuksia asiakkaan työvalmennuksen aloittamiseksi hänen osaamista hyödyntämään pysyvässä yrityksessä. Yrityksissä toteutettavan työhönvalmennuksen tarkoitus on vahvistaa asiakkaan kiinnittymistä yritykseen ja edesauttaa hänen työllistymistään ko. yritykseen. Yksilövalmentaja on toimija TEtoimiston, työnantajan ja maahanmuuttajan välillä. Tavoite on tukea maahanmuuttajan tai pitkäaikaistyöttömän selviytymistä työtehtävissä ja työyhteisössä toimimisessa sekä murtaa työnantajien ennakkoluuloja maahanmuuttajien työllistämisessä. MaMuPlus -projekti tarjoa yksilöllisiä palveluja maahanmuuttaja-asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille, nuorille sekä TE-toimistolle ja työnantajille: - Asiakkaille (mahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, nuoret) yksilövalmennus ja työllistymisprosessin koordinointi 3/7

5 - Työhallinnolle toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työllistymissuunnitelmaa - Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uusi työntekijä, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa - Byrokratia kirjoitetaan th ja tev sopimukset, neuvotaan mahdollisten palkkatuki- ja kaupunkilisähakemuksen kirjoittamisessa, varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kaupparekisterin ote, verotodistus jne.) 5. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät sekä nuoret, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita ja joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 6. PROJEKTIN VAIKUTTAVUUS JA TULOKSELLISET TAVOITTEET Vuoden 2011 aikana tulokset ovat olleet erinomaiset. Valmennus yrityksissä on tuottanut selkeää tulosta ja vaikuttanut positiivisesti työllistymiseen. MaMuPlus projektin ohjauksessa oli vuonna 2011 yhteensä 156 henkilöä. Yrityksiin tehtiin vuoden aikana valmennussopimuksia yhteensä 82 kappaletta, Sovatekissa aloitti valmennuksen 6 henkilöä, opiskelemaan ohjautui 20 henkilöä. Vuoden 2011 aikana MaMuPlus-projektiin osallistuneille henkilöille tehtiin työsopimuksia yhteensä 44 kappaletta, joista työsopimuksia Sovatekin ulkopuolelle syntyi 39 kappaletta (Liite 6: MaMuPlus Väliraportti 2011 liitteineen) MaMuPlus -projektin kehittämästä mallista ja tuottamista palveluista on ollut selvästi suoranaista vaikuttavuutta työllistymiseen. MaMusPlus projektin rahoituksella voidaan kehittää ja toteuttaa toiminnan seuraavia alueita: - selkeä ja toimiva yhteistyörakenne TE-toimiston kanssa - laaja yritys- ja työnantajayhteistyö - yrityksille tarjottava moraalinen ja byrokraattinen tuki - maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten yksilöllisen työllistämispolun suunnittelu ja koordinointi - asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja mentorointi, yksilövalmennus 4/7

6 Vuoden 2012 aikana on tarkoitus entisestään laajentaa yrityksessä tapahtuvaa valmennusmallia ja tehostaa sen vaikuttavuutta. Tavoite on, että projektin puitteessa kehitetystä yritysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä palveluista hyötyvät kaikki Töihin!-palvelun asiakasryhmät. MaMuPlus projektin aikoina on käyty yritysneuvotteluja yhteensä n. 300 työnantajan kanssa. Vuoden 2011 aikana käytiin yhteistyöneuvotteluja n. 100 työnantajan kanssa. Nämä yrityskontaktit pidetään yllä ja yhteistyötä jatketaan myös vuonna Tavoite on tiivistää yhteistyötä myös yrityspalvelujen Luotsin ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Asiakastavoitteet vuodelle 2012 on seuraavat: Ohjaus- ja aktivointitoimenpiteessä on asiakkaita yhteensä n. 200 henkilöä Yrityksissä valmennuksessa on yhteensä n. 100 henkilöä Työsopimuksia yrityksiin syntyy ainakin 50 kappaletta Työvalmennuksen Sovatekiin mahdollistetaan n. 20 henkilölle Työsopimuksia Sovatekiin tehdään ainakin 15 kappaletta Opiskelemaan ohjautuu yhteensä n. 30 henkilöä MaMuPlus-projekti toteuttaa maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten tavoitteellista työllistymisprosessin koordinointia, tuettua työhönvalmennusta Sovatekissa ja yrityksissä, yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta, yrittäjyysvalmennusta ja erilaisia tukipalveluja. Kuten kaikille Töihin!-palvelun asiakkaille, niin myös MaMuPlus-projektin asiakkaille tehdään yhteistyössä työhallinnon kanssa työllistymisprosessin suunnitelma, jota projektin on tarkoitus toteuttaa käytännössä. Ohjaus-, aktivointi- ja neuvontapalveluja tarjotaan kaikille projektin asiakkaille. Ohjaus- ja aktivointivaiheen tavoitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä, tukea selviytymistään arjessa, kannustaa ja aktivoida heidän hakemista ammatilliseen koulutukseen tai kursseille. Projektin asiakkaita voidaan ohjata myös muihin palveluihin jotka vastaavat heidän erityistarpeita. (Liite 4. Projektin toiminnan keinot.) MaMuPlus-projektin tavoite on luoda maahanmuuttajille, pitkäaikaistyöttömille ja nuorille kohdennettu työllistymistä edistävä palvelupaketti, joka jää projektin jälkeen osaksi Sovatekin Töihin!-palvelun toimintaa. 7. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Vuonna 2012 MaMuPlus -projekti jatkaa toimintasuunnitelman mukaisesti tiedotus ja viestintästrategian toteutusta. Viestintää jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Ulkoiseen viestintästrategiaan kuuluu projektitoiminnasta kertominen ja kehitettyjen menetelmien esitteleminen paikallisissa ja valtakunnallisissa foorumeissa. Projektin esitteitä jaetaan TE-toimistoon, yhteistyöverkostolle, paikallisille yrityksille ja muille työnantajille. Tavoitteena on että projektin 5/7

7 toiminnasta ilmestyy lehtiartikkeleita noin 3 4 kertaa vuodessa. Sisäinen viestintä tarkoittaa Sovatekin sisäistä tiedotusta projektin toiminnasta ja palveluista. Tiedotusta toteutetaan esitteitä jakamalla, sähköisesti, organisaation sisäisen tiedotuslehti Sovaset välityksellä, sekä Sovatekin tiimipalavereihin osallistumalla 8. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI MaMuPlus-projektin toimintaa ja tuloksellisuutta on tarkoitus seurata ja arvioida systemaattisesti. Työllistämisprojektien seurantalomakkeen lisäksi käytössä on Töihin!-palvelun oma sähköinen tietokantajärjestelmä sekä valmentautujien anonyymi asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi käytetään MaMu-projektin kehittämiä menetelmiä valmentautujien työssä suoriutumisesta ja itsearvioinnista. Tarkoitus on MaMuPlus-hankkeen puitteessa kehittää myös erillinen seuranta- ja arviointimalli, joka palvelee yritysyhteistyön kehittämistä. 9. HENKILÖRESURSSIT Vuonna 2011 MaMuPlus toimintaa laajennettiin sekä asiakasmäärällisesti että toiminnallisesti. Toimintaa toteutettiin kolmen projektihenkilöstön voimin. Vuonna 2012 on tarkoitus tehostaa ja laajentaa MaMuPlus-projektin valmennusmallia maahanmuuttajien lisäksi myös pitkäaikaistyöttömille ja nuorille, jotka kuuluvat yhteiskuntatakuun piiriin. Toiminnan tuloksellinen toteutus edellyttää neljän projektityöntekijän resursointia. (Liite 5. MaMuPlus henkilöresurssi.) 10. YHTEISTYÖKUMPPANIT Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän TE-toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry, Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk, Diak, Yliopisto/kieltenlaitos/S2), 3. sektori ( SPR, Katulähetys, 4 H, Työttömienyhdistys jne.) Luotsi, paikalliset yritykset ja muut työnantajat. 11. LIITTEET: Liite 1 Töihin!-palvelun palvelulinjat Liite 2 Valmennusprosessi Liite 3 Prosessin vaiheet Liite 4 Toiminnan keinot Liite 5 MaMuPlus henkilöresurssin tarve Liite 6 MaMuPlus väliraportti 2011 (liitteineen) Liite 7 Budjetti Liite 8 Sovatekin toimintasuunnitelma 2012 Jyväskylässä, /7

8 Jatkohakemuksen laatija: Anu Laasanen Projektipäällikkö MaMuPlus -projekti Puh /7

9 Liite 1: Palvelulinjat Töihin!-palvelu 2012 MaMuPlus-projekti Maahanmuuttajat Pitkäaikaistyöttömät Nuoret TE-toimiston asiakkaat Tavoite: opiskelu- tai työpaikka VALMENNUKSEN VAIHEET: TYPlinja TYP:in asiakkaat Tavoite työpaikka Sovatek Pomppu 1. Ohjaus ja aktivointi 2. Valmennus yrityksessä 3. Tavoitteiden toteutuminen TeMo Sovatek tev-asiakkaat, edelleensijoituskelpoiset Taimipalvelu Yrittäjyysvalmennus Tekemonia Työpankki YRITYS- ja TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ

10 Liite 2: Valmennusprosessi Lähettävä taho: TE-toimisto, TYP, Sovatek, 3.sektori Töihin!-palvelu MaMuPlus projekti (mamut + pitk.t + nuoret + yritysyhteistyö) TYP:in asiakkaiden valmennus Sovatekin ja 3.sektorin asiakkaat OHJAUS- JA AKTIVOINTIJAKSO (yksilö- ja ryhmävalmennus) Kolmannelle sektorille Muihin palveluihin VALMENNUS yrityksissä, järjestöissä, kunnassa, valtiossa Opiskelemaan

11 Liite 3: Prosessin vaiheet OHJAUS JA AKTIVOINTI 1. ALKUHAASATTELU/KARTOITUS perustiedot koulutus ja työkokemus asiakkaan motivointi työllistyä laaditaan työllistymisen suunnitelma 2. YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA laadittu työllistymissuunnitelma lähetetään TE-toimistoon pyydettään asiakkaan mahdolliset tukijaksot (tev, pt) 3. YRITYSKOORDINOINTI kartoitetaan yritykset jossa asiakaan valmennusta voidaan toteuttaa 4. YKSILÖLLINEN ASIAKASTYÖ yritysvierailut valmennuspaikkaan tutustumiseksi selvitetään asiakkaan tuen tarve 4. MAHDOLLISUUS OSALLISTUA RYHMÄVALMENNUKSEEN selkeytyvät sosiaaliset taidot suomenkielen vahvistuminen työelämänpelisääntöjen vahvistaminen TYÖHÖNVALMENNUS YRITYKSESSÄ (Tietty työ tietyssä yrityksessä) PROJEKTITYÖNTEKIJÄN TARJOAMAT PALVELUT ASIAKKAALLE: laaditaan valmennussuunnitelma aloitetaan kuukauden te sopimuksella henkilökohtainen tuki arjen hallinnassa tuki ja ohjaus työyhteisössä toimimisessa lähivalmennusvierailut 2. TYÖNANTAJALLE kulttuuritulkkina toimiminen byrokraattinen käytännönapu työnantajalle moraalinen tuki työnantajalle valmennuksessa YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA valmennuksessa käytetään työvoimapoliittisia toimenpiteitä tev- pt tavoitteena työllistyminen valmennussopimukset tehdään yhteistyössä TE-toimiston kanssa TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VALMENNUS ON LUONUT UUDEN TYÖPAIKAN: valmennus on ollut sekä asiakkaalle että työnantajalle hyödyllistä työnantajalle tarjotaan palkkatukea (projekti hoitaa byrokratian) palkkatukijakson aikana varmistuu valmennuksen kautta uuden työpaikan syntyminen yritykseen projekti on edelleen linkkinä työnantajan - asiakkaan työhallinnon välissä TAVOITE ON ETTÄ ASIAKAS TYÖLLISTYY YRITYKSEEN asiakkuus projektissa päättyy n. kuukausi työllistymisestä yhteistyö työnantajan kanssa jatkuu

12 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 YKSILÖVALMENNUS Tarkoittaa projektiin osallistujien työllistymisprosessin koordinointia sekä heille tarjottavaa yksilöllistä tukea ja kannustusta. Keskusteluissa yksilövalmentajan kanssa pyritään löytämään parhaat mahdolliset vaihtoehdot tulevaisuuden suunnittelussa. Valmennuksen ja kehityskaaren seurantaa varten laaditaan valmennussuunnitelma. Jatkopolkuja rakennetaan periaatteella: hyödynnetään asiakkaan jo olemassa oleva koulutus ja osaaminen, kehitetään tämänhetkistä osaamista ja ammattitaitoa, otetaan vastuu tulevaisuuden suunnittelusta. Tarvittaessa hyödynnetään Sovatekin sisäisiä tukipalveluja, jotka tukevat suomalaisen työelämän tuntemista ja työpaikan löytämistä vapailta työmarkkinoilta (CV, työhakemus, osaamiskansion laatiminen, palautearviointi, tuettu työllistäminen). Yksilövalmentaja suunnittelee ja toteuttaa myös ryhmävalmennuksen, jonka sisältö suunnitellaan ryhmän (jokaisen ryhmäläisen) tarpeita ja valmiuksia huomioiden. TYÖHÖNVALMENNUS Tavoitteellinen työhönvalmennus pitää sisällään projektiin osallistujien valmiuksia ja osaamista huomioivan ohjatun työvalmennuksen yrityksissä tai jossakin Sovatekin 16 työyksikössä. Työvalmennus on suunnitelmallista, tuettua ja valmennusjaksojen aikana on mahdollisuus kehittää omia ammattitaitoja työelämään soveltuvaksi, opiskella ammattia ja saada arvokasta työkokemusta. Työvalmennusyhteisön tarjoama mahdollisuus monikulttuuriseen sosiaaliseen kanssakäymiseen on erittäin tärkeä, sillä sitä kautta vahvistuvat projektiin osallistuvien itseluottamus, valmiudet hakeutua töihin tai koulutuksiin sekä maahanmuuttajien suomen kielen osaaminen. RYHMÄKONTAKTIPÄIVÄT Kaksipäiväinen tietopohjainen ryhmävalmennuskokonaisuus järjestetään kerran kuukaudessa. Ryhmävalmennuksen puitteessa järjestetään yritysvierailuja, päivitetään työhakupaperit, puhutaan työelämänpelisäännöistä, työturvallisuudesta, ammattiliitoista, harjoitetaan työhaastattelutilanteita. Kontaktipäivät toteutetaan kahden päivän itsenäisinä kursseina jossa menetelminä käytetään ryhmätyöskentelyä, keskusteluja, draamaa. Ryhmässä ovat sekä suomalaiset että maahanmuuttajat. Näin kehittyvät väistämättä myös maahanmuuttajien suomenkieli ja vuorovaikutustaidot ja vähentyvät kantaväestön ennakkoluulot maahanmuuttajia kohtaan. KOULUTUSTARJONTA 1/3

13 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 Projektin asiakkaille koulutustarjonnan suunnittelussa hyödynnetään Sovatek-säätiön koulutusyksikön palveluja, joka tuottaa erilaisia tukipalveluja: työelämätietoutta, työnhakukoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta, yrityskoulutusta, työnhakuvalmennusta, tietoa työterveydenhuollosta, yhteiskunta tietouskurssia, hygieniapassikoulutusta jne. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja valmiudet. Koulutus tai lisäkoulutus on monelle asiakkaalle avain työllistymiseen. Monelle maahanmuuttajalle yksi työllistymisen vaihtoehto voi olla oman toiminimen tai yrityksen perustaminen. Projekti mahdollistaa asiakkaille matalankynnyksen yrittäjyysvalmennuksen sekä tuetun työosuuskuntayrittäjyyden aloittamisen. Yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään yrityskursseja, joissa annetaan perustieto liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, starttirahan hakemisesta ja oman yrityksen perustamisesta. MAAHANMUUTTAJILLE SUOMEN KIELEN VAHVISTAMINEN Suomen kielen osaaminen on maahanmuuttajille avain suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti ammattisanaston laajentaminen on työhönvalmennuksen yksi tärkeä osaalue. Kieli vahvistuu käytännössä Sovatekin työyksiköissä sekä työvalmennuksessa yrityksissä. Yhteistyönä Jkl Yliopiston kanssa hyödynnetään kielilaitoksen opiskelijoiden harjoittelujaksoja Suomi2 opetuksen puitteessa. TYÖNHAKUKLUBI Projektin asiakkailla on mahdollisuus osallistua yksilölliseen avoimella ryhmällä toimivaan työnhakuklubiin. Työnhakulkubin tavoite on lisätä asiakkaiden omaehtoista aktiivisuutta työnhaussa ja kehittää heidän mahdollisuuksia päästää työelämään. Työhakuklubi on ensisijaisesti tarkoitettu näille projektin asiakkaille jotka ovat ohjaustoimenpiteessä tai Sovatekissa toteutetun valmennuksen loppuvaiheessa. Työhakuklubi toimii nonstop periaatteella ja siihen voi osallistua aina myös yksilöllisesti tarpeen tulleen. YRITTÄJYYSVALMENNUS Yrittäjyysvalmennuksen tavoitteena on toteuttaa matalankynnyksen valmennusta yrittäjyyteen. Yrittäjyysvalmennus auttaa heitä, joilla on oma tuote, palveluidea tai vahva osaaminen sekä motivaatio kokeilla tuettua yrittäjyyttä. Yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia kehitetään pikku hiljaa yksilövalmentajien ohjauksessa tai mahdollisuuksien mukaan työosuuskunta Tekemoniassa. Yrittäjyysvalmennuksen pitkän tähtäimen tavoite on perustaa oma yritys tai toiminimi. Sovatekin Töihin!-palvelussa laadittujen suunnitelmien varassa yrittäjä voi aloittaa oman yritystoiminnan omalla toiminimellä, työosuuskuntayrittäjänä tai yrittäjänä. 2/3

14 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 Aina yrittäjyysvalmennus ei johda yrittäjyyteen. Tavoitteellinen tulos on myös se, kun asiakas totea, ettei hänestä sittenkään tulee yrittäjää. Silloin asiakas ohjataan Töihin!-palvelun muihin työllisyyttä edistäviin palveluihin. 3/3

15 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite 5 MaMuPlus toimintaa on tarkoitus laajentaa ja sen vaikuttavuutta kehittää myös suomalaisille pitkäaikaistyöttömille sekä nuorille. Projektipäällikkönä toimii oman toimen ohella (OTO) Töihin!-päällikön vastaava. Projektirahoituksella on tarkoitus palkata neljää (4) työntekijää: 1. Projektipäällikkö (OTO): projektin hallinnointi, kehittämistehtävät, tiedotus- ja verkostotyö 2. Yrityskoordinaattori:yritys: järjestö- ja työnantajayhteistyö 3. Kolmea projektityöntekijä: maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten yksilövalmentajat Projektipäällikön tehtävät (OTO) 1. projektin kohderyhmälle kohdennetun palvelun kokonaisvaltainen kehittäminen 2. mahdollisuuksien mukaan asiakastyö (asiakkaita n vuodessa) 3. projektin hallinnolliset tehtävät (seuranta, raportointi, arkistointi jne.) 4. projektin viestinnästä ja tiedotuksesta vastaaminen 5. yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa (työhallinto, kaupunki, projektit jne.) 6. rahoituksen järjestäminen 7. verkostoyhteistyö 8. valtakunnallinen vaikuttaminen 9. projektin kohderyhmälle täsmäpalveluiden suunnittelu ja järjestäminen 10. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 11. yhteistyö oppilaitoksien kanssa (AO, Aikuisopisto) 12. koulutuksien toteuttaminen yrityksissä ja oppilaitoksissa Yrityskoordinaattorin tehtävät: 1. yritysyhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen 2. valmennuspaikan löytäminen yritysmaailmasta 3. yrityskoordinaattorina toimiminen kaikille Tekevän työllistämisyksikön kohderyhmille (maahanmuuttajat, pitkä-aikaistyöttömät, nuoret) 4. tarvittavien palvelujen tarjoaminen työnantajille 5. kulttuuritulkkina toimiminen 6. yritysyhteistyöhön liittyvät kirjalliset tehtävät 7. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen lakisäädöksien seuraaminen 8. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen oikeuksista vastaaminen 9. verkostoyhteistyön ylläpitäminen 10. yritysyhteistyön menetelmien kehittäminen 11. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 1

16 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite 5 Projektityöntekijä (maahanmuuttajille kohdennettu asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 1. maahanmuuttajien alkuhaastattelut (asiakaita n. 70 vuodessa) 2. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 3. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 4. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 5. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 6. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 7. maahanmuuttajille valmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 8. kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 9. maahanmuuttajien mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 10. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 11. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa Projektityöntekijä/yksilövalmentaja (pitkäaikaistyöttömille kohdennettu asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 1. suomalaisten pitkäaikaistyöttömien alkuhaastattelut (asiakaita n. 60 vuodessa) 2. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 3. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 4. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 5. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 6. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 7. pitkäaikaistyöttömille valmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 8. kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 9. pitkäaikaistyöttömien mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 10. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 11. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa Projektityöntekijä/yksilövalmentaja (nuorille kohdennettu asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 12. nuorten alkuhaastattelut (asiakaita n. 50 vuodessa) 13. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 14. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 15. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 16. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 17. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 18. nuorten työvalmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 2

17 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 20. nuorten mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 21. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 22. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa 3

18 Keski-Suomi VÄLIRAPORTTI Työllisyyspoliittiset avustukset 11/2011 Liite jatkohakemukseen Hankkeen nimi Taustaorganisaatio Hankkeen toteutusaika ja -alue MaMuPlus- projekti Sovatek-säätiö 2011, Jyväskylä TE-toimiston alue 1. Hankkeen yleiskuvaus TARVE JA TARKOITUS: MaMuPlus projekti on Töihin!-palvelun yksi kehittämisprojekteista, jonka tarkoitus on ollut työttömien työnhakijoiden (maahanmuuttajien) työmarkkinavalmiuksien parantaminen, sekä suomalaiseen työyhteisöön sopeutumisen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-projektin tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusiatyöpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. Vuonna 2011 projektin kehittämiä menetelmiä kokeiltiin myös pitkäaikaistyöttömien työhönvalmennuskeinona. MENETELMÄT: Projektin tavoite on työstää menetelmiä, joiden avulla voidaan tehostaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, valmennussuunnitelmat, ryhmävalmennus, valmennuspalaverit jne. Yrityksissä tapahtuva työhönvalmennus on suunnitelmallista ja vastaa asiakkaan erityistarpeisiin. Hankkeen tarkoitus on toteuttaa ja kehittää yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Asiakkaat on ohjautunut MaMuPlus-projektiin pääosiin suoraan TEtoimistosta ja TYP:ista joiden kanssa on luotu hyvä ja toimiva yhteistyörakenne. Valmennuksessa ja työllistymispolkujen rakentamisessa käytetään kaikkia työvoimapoliittisia toimenpiteitä. YRITYSYHTEISTYÖLINJAT: 1. Uuden työpaikan synnyttäminen valmennuksen kautta. 2. Keikka ja ruuhkatyöt "kovalla" rahalla. 3. Rekryvalmennus: monta henkilö samassa paikassa, tavoittena että joku työllistyy. 4. Yksilöllinen työhaku avoimmille työpaikoille. 2. Hankehenkilöstö Projektipäällikkö (OTO) - projektin hallinnointi, kehittämistehtävät ja verkostotyö, mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyö. On ollut MaMuPlus-projektin kehittämistyön kautta vastuussa koko Töihin!- palvelun kehittämisestä, jossa kokeillaan samoja menetelmien mukaan valmennusta yrityksissä myös muille kohderyhmille. Yrityskoordinaattori - yritys- ja järjestöyhteistyö, tarvittaessa myös asiakastyö. Yrityskoordinaattorin työpanoksesta on hyötyneet Töihin!-palvelun kaikki asiakkaat. Kaksi projektityöntekijä/yksilövalmentajaa - ovat olleet vastuussa asiakastyöstä, valmennuksesta yrityksessä ja asiakkaan työllistymisprosessin koordinoinnista, on tehnyt tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja muun tarvittavan verkoston kanssa. 1 / 4

19 3. Hankkeen kohderyhmä Projektin kohderyhmänä olivat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Projekti palveli maahanmuuttajataustaisia henkilöiden lisäksi myös pitkäaikaistyöttömiä. Projektin asiakkuuden edellytyksenä on ollut se, että henkilö on Jyväskylän TE-toimiston asiakas. Asiakkaan työllistymisprosessia suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, Jyväskylän TE-toimiston tai Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei ole edellyttänyt asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on ollut yksilövalmennus, joka auttoi asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Projekti oli tiiviissä yhteistyössä Jkl TE toimiston kanssa (oli mukana asiakkaiden työllistymisprosessin suunnittelussa ja vastasi sen toteutuksesta käytännössä) Keski-Suomen ELY (rahoittaja) Jkl TE toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry (Mosaiikki, Työkompassi, Monikulttuurisuuskeskus), Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry.Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Vates-säätiö, Lapsiasiavaltuutettu. Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk), 3. sektorin toimijat (SPR, Katulähetys, työttömien yhdistys, 4H jne.) Paikalliset yritykset ja muut työnantjat. MaMuPlus -projektin toimintaa ja yritysyhteistyömallia on esitelty Jyväskylän kaupungin työllisyysjaostolle, valtakunnalisella tasolla projektin toimintaa on esitelty useilla seminaareilla eri puolilla Suomea (latso liite: Tiedotus) 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta HYÖDYLISYYS: Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tarkoitus on ollut kehittää maahanmuuttajien työhönvalmennusta yrityksissä. Valmennuksessa käytettiin työvoimapol. toimeenpiteitä (th, tev, pt jne.) Toiminnan peruspilari on ollut yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymis-prosessien koordinointi. MaMuPlus projektin tulokset on olleet vuosittain erittäin hyviä. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä on ollut selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. Projektin emo-organisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin Sovatekin kohderyhmille. Vuonna 2010 syntyi MaMuPlus-projektin hyvien tuloksien pohjalta Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus projektilla on keskeinen rooli yritysyhteistyön kehittämisessä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisprosessin koordinoimisessa. YKSILÖLLISET PALVELUT: 1. Asiakkaille yksilövalmennus ja asiakaslähtöisen valmennusprosessin ohjaus.(ohjaus/neuvonta, yksilövalmennus, ryhmävalmennus, tukipalvelut ja -kurssit, esim. hygikoulutus) 2. Työhallinnolle prosessoidaan ja toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työnhakusuunnitelmaa 3. Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uutta työntekijää, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa. 4. Byrokratia kirjoitetaan kaikki sopimukset (th, tev jne.), hakemukset (palkkatuki, kaupunkilisä), varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kauppareg.ote, verotodistus jne.) TIEDOTUS: MaMuPlus toimintaa on esitelty sekä paikallisissa että valtakunnallisissa foorumeissa, esitteitä ja jaettu TE-toimistoon ja muille yhteityökumppaneille. Projektia on esitelty n. 300:lle työnantajalle. Projektin toiminnasta on kirjoitettu useasti paikallislehdissä. (katso liite: Tiedotus) 2 / 4

20 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Vuodesta 2009 alkaen on MaMuPlus-projetin yrityskoordinaattori esittellyt toimintaansa ja käynyt henkilökohtaisen keskustelun mahdollisesta yhteistyöstä yli 300 yrityksen/työnantajan kanssa. Vuonna 2011 yhteistysöneuvotteluja käytiin n. 100 työnantajan kanssa. Työnantajat ovat suhtautuneet MaMuPlus-projektin tarjoamaan palveluun erittäin myönteisesti. Projektin tarjoamat palvelut selvästi helpottavat ja mahdollistavat maahanmuuttajien pääsyn yrityksiin valmennukseen. Projektin luomasta yritysyhteistyöstä on hyötyneet myös muut Töihin!-palvelun asiakasryhmät. Useasti valmennuksen avulla on syntynyt uusi työpaikka ja asiakas työllistyy yritykseen. TULOKSET 2011 ASIAKASTYÖ: (katso liitteet: Seurantaomake ja Sijoitustiedot) Vuonna 2011 oli asiakkaita ohjaus- ja aktivointitoimenpiteessä yhteensä 156 hlö:ä (asiakkaat ohjautuivat TE-toimistosta ja TYP:istä) Yrityksissä valmennuksessa oli 82 henkilö. Työsopimuksia Sovatekin ulkopuolelle tehtiin 39 kappaletta. Sovatekin yksikköihin työvalmennukseen ohjattiin 6 henkilöä, työsopimuksia Sovatekiin tehtiin 5 kappaletta. Oppisopimuskoulutusen yrityksissä aloitti 4 henkilöä. Opiskeluun ohjautui 20 henkilöä. YRITYSYHTEISTYÖ: (katso liite: Yritysyhteistyö) Projektivuosien aikana on MaMuPlus -projektin toimintaa esitelty yli 300 työnantajalle. Vuonna 2011 käytiin yritysneuvotteluja melkein 100 työnantajan kanssa. MUU VAIKUTTAMISTYÖ: MaMUPlus-projektin henkilöstö on ollut mukana paikallisen maahanmuuttajatyön verkostotyössä. Projektin toimintaa, yritysyhteistyötä ja maahanmuuttajatyötä on esiteltyy valtakunnallisilla seminaareilla sekä koulutuksissa. Projektin kehittämä toimiva yritysyhteistyömalli on saanut positiivista huomiota usealta taholta sekä Jyväskylässä että muualla Suomessa. MaMuPlus -projekti kuuluu valtakunnallisen Työpajayhdistyksen MaMuPaja työryhmään, joka laatii opaskirjaa maahanmuuttajien työvalmennuksesta pajoilla. 7. Kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Vuonna 2012 MaMuPlus projektin toiminnan tarkoitus on käytännöntyötä tehdessä kehittää menetelmiä, joilla voidaan edistää työllisyyttä ja tehostaa asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. MaMuPlus projekti on toteuttanut valmennusta yrityksissä vuodesta 2009 alkaen. Tulokset ovat olleet merkittäviä ja yhteistyö työnantajien kanssa on sujunut erittäin hyvin. Vuonna 2012 on tarkoitus vahvistaa ja laajentaa yhteistyömalleja ja -käytäntöä. Sovatekissa toteutettavan MaMuPlus-projektin avulla kehitetään palvelua, jolla on selkeästi yhteiskunnallinen tarve ja kysyntä. Kehittämistyön pohjana on useasti tutkimuksellinen tieto. Yritysyhteistyötä ja työnantajan näkökulmia on tarkoitus kartoittaa yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston kanssa (erilaiset opinnäytetyöt ja gradut). Vuonna 2012 ja 2013 MaMuPlus keskittyy seuraavaan: 1. Asiakastyö: tarkoitus on laajentaa yrityksissä tapahtuvaa valmennusmallia maahanmuuttajaasiakkaiden lisäksi myäs pitkäaikaistyöttömille. Toimintaa on kokeiltu jo vuonna 2011, mutta siihen on selkeästi vielä enemmän panostettava. 2. Verkostotyö: Projektivuosina on luotu hyvä ja toimiva yhteistyö TE-toimiston ja TYP:in kanssa. Sitä kehitetään lisää. 3. Yritysyhteistyön tavoite on kehittää monipuolisia palveluja joilla voidaan helpottaa työnantajia ottamaan vastaan uusi työntekijä. Tarkoitus on, että valmennuksen kautta tehtävä työ tuo lisäarvoa yritykselle ja synnyttää uusia työpaikkoja. Liitteet ote kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai säätiörekisteristä, joka ei saa olla 3 kk. vanhempi veroviranomaisen laatima jäämäluettelo (verovelkatodistus), joka ei saa olla 3 kk. vanhempi yrityksen, yhdistyksen tai säätiön viimeisimmät tilinpäätöstiedot tarvittaessa selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta viimeisin seurantalomake kohderyhmän osallistumisesta hankkeen toimenpiteisiin tarkempi kustannusarvio hankkeesta saadut tulot muut hankkeeseen liittyvät rahoituspäätökset erittely hankkeen kohderyhmän työtehtävistä (uusi) 3 / 4

21 OHJE VÄLIRAPORTTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Työllisyyspoliittisen avustuksen saajan on laadittava hankkeen toiminnasta väliraportti hakiessaan jatkorahoitusta hankkeelle. Jatkorahoitusta haetaan vuosittain. Väliraportti laaditaan K-S Ely-keskuksen lomakkeelle ja se liitetään osaksi hankkeen jatkohakemusta (lomake TEM /2010). Lisäksi väliraportti toimitetaan sähköisesti Päivi Käldille, 1. Hankkeen yleiskuvaus Esitetään hankkeen tarpeellisuus, tarkoitus ja tavoitteet. Hanke voi olla laaja-alainen sisältäen esim. työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten selvittämistä, työmarkkinavalmiuksien parantamista työmarkkinatoimenpitein ja sekä uusien palvelujen kehittämistä. Hanke voi myös sisältää yksinomaan palkkatuettua työtä. Hankkeen yleiskuvausta voi täydentää liitteillä. 2. Hankehenkilöstö Esitetään hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön ja muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden työtehtävät. 3. Hankkeen kohderyhmä Hankkeen kohderyhmä jaoteltuna seuraavasti: 500 päivää työttömyysturvaa saaneisiin, muut pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 25-vuotiaat, vajaakuntoiset ja maahanmuuttajat (yhteenveto kuluneen vuoden ajalta). 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Kuvataan yhteistyö TE-toimistojen, työnantajien, kuntien, viranomaisten, oppilaitosten, muiden hankkeiden ja järjestöjen kanssa (yhteenveto hankkeen ajalta). Kuvausta yhteistyöverkostoista voi täydentää liitteillä. 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta Kuvataan, mitä hankkeessa on tehty; millaista toimintaa kohderyhmälle on järjestetty (koulutus, työmarkkinatoimenpiteet, palkkatuettu työ, ohjaus- ja neuvontapalvelut, muut palvelut). Mikäli kohderyhmälle tarjotaan ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalveluja, kuvataan ohjausprosessi. Kuvataan myös, millä tavalla hankkeesta on tiedotettu. Kuvausta toteutuneesta toiminnasta voi täydentää liitteillä. 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan hankesuunnitelman avulla, jossa on määritelty, mihin tuloksiin ja tavoitteisiin hankkeessa pyritään. Kuvataan lisäksi asiakkailta saatu palaute. Kuvataan hankkeessa kehitetyt / kehitteillä olevat menetelmät ja mallit. Lisäksi kuvataan, mitä tavoitteita jäi saavuttamatta ja miksi? Kohdassa 6 voidaan kuvata hankkeen toteuttamisen esteitä tai ongelmakohtia. Kuvausta tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta voidaan täydentää liitteillä. 7. Lyhyt kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Kuvaus hankkeen toiminnasta jatkorahoituksen ajalle. Esitetään, millä tavalla toimintaa ja tavoitteisiin pääsyä on tarkoitus parantaa. Jos hankkeessa on tarkoitus kehittää uutta toimintaa, jota ei ole kuvattu hankesuunnitelmassa, tulee siitä käydä neuvottelu Ely-keskuksen kanssa ennen jatkorahoitushakemuksen jättämistä. Kohtaa 7 voidaan täydentää liitteillä. 4 / 4

22 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN MaMuPlus on toteuttanut suunnitelmallista tiedotus- ja viestintästrategiaa. Vuonna 2011 on MaMuPlus projektin työstä ollut artikkeleita seuraavissa paikallislehdissä: Keskisuomalainen: Huhtaharjussa kaikki hyvin, (MaMuPlus yritysyhteistyökumppani palkittiin SPR:n Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustuspalkinnolla) Työ kohtaa tekijänsä, (MaMuPlus mallin laajenemisesta) Keskisuomalaisen pääkirjoitus: työt ja tekijät löytävät toisensa, Kannattaisi työllistää, (Artikkeli työllisyyden edistämisestä ja työllistämisestä, jossa positiivisena esimerkkinä mainitaan Töihin!-palvelu) SuurJyväskylän lehti: Tekevältä käsin, 9 artikkelin sarja Tekevän maahanmuuttajatyöstä, 2010 Työ on parasta kotouttamista, Töihin!-palvelu aloitti rivakasti, Työhönvalmennuksella työelämään, Wessmanni Töihin!, (Artikkeli MaMu-plus projektin kehittämästä valmennusmallista ja yritysyhteistyöstä) Kievarin uutiset Töihin!-palvelu avaa ovia yrityksiin, 3/2011 (Artikkeli Töihin!-palveliusta ja maahanmuuttajien työllistämisestä) Lieksan sanomat Maahanmuuttajat työmarkkinoille, (Artikkeli tilaisuudesta, jossa MaMuPlus projekti esitteli toimintaansa)

23 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN Sovaset, Sovatek-sääätiön oma tiedotuslehti MaMuPlus projektin toiminnasta kirjoitettiin jatkuvasti organisaation oman tiedotuslehti Sovasetissa. Lehti ilmestyi joka toinen viikko ja se jaettiin myös organisaation sidosryhmille. MaMuPlus-projektin muu viestinnällinen vaikuttamistoiminta: MaMuPlus projekti on osana Töihin!-palvelua. Sen yhteydessä projekti on ollut esillä ja maahanmuuttajien työhönvalmennusta on esitelty useissa TE-toimiston foorumeissa, infotunneilla, sekä asiakkaille tarkoitetuissa tilaisuuksissa: , , , sekä MaMuPlus-projekti on mukana Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen MaMuPaja hankkeen työryhmässä. Työryhmän tavoite on tuottaa työpajojen henkilökunnalle opaskirja maahanmuuttajien työvalmennuksesta. Projektin toiminnan esittely valtakunnallisilla foorumeilla: MaMuPlus projektin valmennusmallin esitteleminen Länsi-Uusimaan työllisyysseminaarissa Karjaassa, MaMuPlus projektin valmennusmallin esitteleminen Lieksassa, huhtikuu 2011 Monikulttuurisuuskoulutus Humak:issa,

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 1. Johdanto SOVATEK-SÄÄTIÖ aloitti toimintansa 1.10.2010 kun Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö ja Työvalmennussäätiö

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010

Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 Näkemyksiä ja tuloksia Irja Sokka, Maritta Mensonen, Merja Tullinen, Annukka Liikanen, Jari Ropponen, Timo Keisala, Sirkka Rytkönen, Päivi Pihavuori, Sanna Huttunen,

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Lukijalle MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke www.adaptor.fi Muuntaja-hanke

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset 22.2.2010 KaaSu hanke 1.4.2008-28.2.2010 Parik-säätiön hallinoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s.

Johdanto SISÄLLYS. 1. Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke, KaaSu s.5. 2. Seudulliset yrityksiin työllistämisen toimintamallit s. 1 1 2 2 Johdanto Parik-säätiön hallinnoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu:a rahoittivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto ajalla 1.4.2008-28.2.2010. Projektipäällikkönä

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TYÖ ELÄMÄ OSALLISUUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoiminnan yksiköt (työpajat)... 2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Tavoitteet ja painopistealueet

Lisätiedot

Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi

Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysohjelman 2004 2006 visio Helsingin työllisyysohjelman 2004 2006 väliraportti

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot Rinnakkaistyöryhmien aineistot Yhteistyössä: 1 VATES säätiö Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta 25. 26.10.2011 Turku Rinnakkaisseminaarien puhujat Puhuja työryhmä Ajankohta sivunro Aralinna Virpi,

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot