1. JATKOHAKEMUS LIITE 1: Palvelulinjat LIITE 2: Valmennusprosessi LIITE 3: Prosessin vaiheet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet..."

Transkriptio

1 MaMuPlus-projekti SISÄLLYSLUETTELO: 1. JATKOHAKEMUS LIITE 1: Palvelulinjat LIITE 2: Valmennusprosessi LIITE 3: Prosessin vaiheet LIITE 4: Toiminnan keinot LIITE 5: Henkilöresurssi LIITE 6: Väliraportti LIITE MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä

2 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu Jyväskylä JATKOHAKEMUS Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu Jyväskylä MaMuPlus-projekti JOHDANTO Työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö sulautuivat alkaen uudeksi Sovatek-säätiöksi. Sovatek-säätiö on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio laajenevien ja monimutkaistuvien ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon sekä järjestölähtöinen toimija syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen. Sovatek-säätiön toiminnon aloja ovat hoito, kuntoutus, työhönvalmennus ja erilaiset työllisyyttä tukevat palvelut. Yksi työllistymistä edistävä ja tukeva palvelu uudessa säätiössä on vuonna 2010 perustettu Töihin!-palvelu. Palvelu syntyi MaMuPlus projektin tuloksien innoittamalla ja yritysyhteistyön menetelmiä laajentamalla. Töihin!-palvelun tarkoitus on edistää asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille yrityksissä työhön valmennusta toteuttamalla. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät aina riitä maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistymiseksi. Työllistymisen edistämistä edesauttavat erilaiset palvelut, jotka toimivat linkkinä työhallinnon ja työnantajan välillä. Vuosina sellaisia palveluja on ollut mahdollisuus kehittää tuloksellisesti MaMuPlus-projektin avulla. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. Projektin emo-organisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä myös Sovatekin muillekin kohderyhmille. Vuonna 2010 syntyi Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus-projektin kehittämällä yritysyhteistyön ja yrityksissä tapahtuvalla valmennusmallilla on keskeinen vaikutus. Maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työelämään valmennuksesta ja näin ollen koko Töihin!-palvelun kehittämistyöstä on vastuussa MaMuPlus-projekti. (Liite 1: Töihin!- palvelun palvelulinjat) 1/7

3 2. MaMuPlus-PROJEKTI Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tavoite on ollut maahanmuuttajille kohdennetun valmennuksen, työllistymismallin ja yritysyhteistyön kehittäminen. Toiminnan peruspilari on yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymisprosessien koordinointi. Tarkoitus on, että valmennuksena toteutettava työ luo yritykselle lisäarvoa ja näin ollen synnyttää uusia työpaikkoja. Vuonna 2011 lisättiin projektin kohderyhmäksi myös pitkäaikaistyöttömät. Kuitenkin huomattiin, että suomalaisten pitkäaikaistyöttömien valmennusta MaMuPlus projektin kehittämän mallin mukaan on syytä satsata entisestään. Tarkoitus on vuonna 2012 ja 2013 keskittyä maahanmuuttajien valmennuksen lisäksi myös Jyväskylän TEtoimiston pitkäaikaistyöttömien ja nuorten valmennukseen ja heidän työllistämiseen yrityksiin. MaMuPlus-projektin toiminta-ajatuksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Projektin kehittämän toiminnan tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. Valmennusta toteutetaan pääsääntöisesti yrityksissä tai vaihtoehtoisesti Sovatek-sätiön tuotannollisen työn yhteydessä. Tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-hankkeessa käytetään useita tarjolla olevia työmarkkinatoimenpiteitä (työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus), palkkatuettua työtä sekä mahdollisuuksien mukaan muita julkisia työvoimapalveluja asiakkaan tarpeista riippuen. 3. PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET MaMuPlus-projektin toiminnan tarkoitus on Tekevän MaMu-projektin kehittämän monipuolisen työhönvalmennuksen toteuttaminen yrityksissä. Valmennus on suunnitelmallista ja vastaa projektin asiakkaan erityistarpeisiin. Vuonna 2012 MaMuPlus-projekti työstää ja kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan laajentaa edellisinä vuosina käytettyjä työvalmennuskeinoja ja tehostaa Jyväskylän TE-toimiston pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yrityksiin. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja: yksilövalmennus, ryhmävalmennus, valmennussuunnitelmat, valmennuspalaverit, arviointi jne. Hankkeen tarkoitus on käytännön työtä tehdessä selvittää ja kokeilla yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilöettä yhteiskuntatasolla. MaMuPlus-projektin kolme päätavoitetta ovat: 1. Maahanmuuttajataustaisten, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työnhakijoiden työllistymisen edistäminen avoimille työmarkkinoille yritysyhteistyötä tehostamalla ja työnantajia tukemalla. 2. Työhönvalmennusprosessin siirtäminen yrityksiin, ja sen avulla uusien työpaikkojen synnyttäminen. 2/7

4 3. Pysyvärahoitteisen yritysyhteistyöhön pohjautuvan työhönvalmennuksen ja työllistymistä edistävän palvelun luominen osaksi Sovatek-säätiön normaali palvelutarjontaa. 4. PROJEKTIN SISÄLTÖ (Liite 2. Valmennusprosessi; Liite 3. Prosessin vaiheet) MaMuPlus-projekti koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. Kartoitus ja palveluohjaus 2. Työvalmennus Sovatekissa 3. Työhönvalmennus yrityksissä, järjestöissä ja kunnassa Kartoituksen ja ohjaustoimenpiteen tarkoitus on selvittää projektiin osallistujien valmiudet suoriutua työssä ja työyhteisössä, työmotivaatio ja tarvittava valmennuksellinen tuki. Kartoituksen ja palveluohjauksen tavoitteena on ohjata henkilö oikeisiin palveluihin (työvalmennus Sovatekissa tai työhönvalmennus yrityksissä, tarvittava ammatillinen koulutus tai joku muu palvelu). Työvalmennus Sovatekissa on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole valmiuksia työhönvalmennukseen yrityksissä (henkinen, fyysinen tai joku muu vaikeuttava tekijä) tai heille ei ole vielä löytynyt valmennuspaikkaa yrityksessä. Heille tarjotaan työvalmennusta Sovatekin eri tuotannollisissa yksiköissä. Työvalmennuksen lisäksi valmennukseen liittyy yksilövalmennus, tietopohjainen ryhmävalmennus, tuki arjen hallinnassa, tarvittava tulkkipalvelu, vertaistukiryhmätoiminta sekä Sovatekin erilaiset tukipalvelut: hygieniapassikoulutus, työnhakukoulutus, ryhmävalmennus jne. (Liite 4. Projektin toiminnan keinot.) Tarvittaessa toteutetaan orientaatio- /starttijakso Sovatekissa ennen asiakkaan työvalmennuksen toteuttamista yrityksessä. Orientaatiojakson tavoite on syventävästi kartoittaa, arvioida ja luoda lisävalmiuksia asiakkaan työvalmennuksen aloittamiseksi hänen osaamista hyödyntämään pysyvässä yrityksessä. Yrityksissä toteutettavan työhönvalmennuksen tarkoitus on vahvistaa asiakkaan kiinnittymistä yritykseen ja edesauttaa hänen työllistymistään ko. yritykseen. Yksilövalmentaja on toimija TEtoimiston, työnantajan ja maahanmuuttajan välillä. Tavoite on tukea maahanmuuttajan tai pitkäaikaistyöttömän selviytymistä työtehtävissä ja työyhteisössä toimimisessa sekä murtaa työnantajien ennakkoluuloja maahanmuuttajien työllistämisessä. MaMuPlus -projekti tarjoa yksilöllisiä palveluja maahanmuuttaja-asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille, nuorille sekä TE-toimistolle ja työnantajille: - Asiakkaille (mahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, nuoret) yksilövalmennus ja työllistymisprosessin koordinointi 3/7

5 - Työhallinnolle toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työllistymissuunnitelmaa - Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uusi työntekijä, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa - Byrokratia kirjoitetaan th ja tev sopimukset, neuvotaan mahdollisten palkkatuki- ja kaupunkilisähakemuksen kirjoittamisessa, varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kaupparekisterin ote, verotodistus jne.) 5. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät sekä nuoret, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita ja joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 6. PROJEKTIN VAIKUTTAVUUS JA TULOKSELLISET TAVOITTEET Vuoden 2011 aikana tulokset ovat olleet erinomaiset. Valmennus yrityksissä on tuottanut selkeää tulosta ja vaikuttanut positiivisesti työllistymiseen. MaMuPlus projektin ohjauksessa oli vuonna 2011 yhteensä 156 henkilöä. Yrityksiin tehtiin vuoden aikana valmennussopimuksia yhteensä 82 kappaletta, Sovatekissa aloitti valmennuksen 6 henkilöä, opiskelemaan ohjautui 20 henkilöä. Vuoden 2011 aikana MaMuPlus-projektiin osallistuneille henkilöille tehtiin työsopimuksia yhteensä 44 kappaletta, joista työsopimuksia Sovatekin ulkopuolelle syntyi 39 kappaletta (Liite 6: MaMuPlus Väliraportti 2011 liitteineen) MaMuPlus -projektin kehittämästä mallista ja tuottamista palveluista on ollut selvästi suoranaista vaikuttavuutta työllistymiseen. MaMusPlus projektin rahoituksella voidaan kehittää ja toteuttaa toiminnan seuraavia alueita: - selkeä ja toimiva yhteistyörakenne TE-toimiston kanssa - laaja yritys- ja työnantajayhteistyö - yrityksille tarjottava moraalinen ja byrokraattinen tuki - maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten yksilöllisen työllistämispolun suunnittelu ja koordinointi - asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja mentorointi, yksilövalmennus 4/7

6 Vuoden 2012 aikana on tarkoitus entisestään laajentaa yrityksessä tapahtuvaa valmennusmallia ja tehostaa sen vaikuttavuutta. Tavoite on, että projektin puitteessa kehitetystä yritysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä palveluista hyötyvät kaikki Töihin!-palvelun asiakasryhmät. MaMuPlus projektin aikoina on käyty yritysneuvotteluja yhteensä n. 300 työnantajan kanssa. Vuoden 2011 aikana käytiin yhteistyöneuvotteluja n. 100 työnantajan kanssa. Nämä yrityskontaktit pidetään yllä ja yhteistyötä jatketaan myös vuonna Tavoite on tiivistää yhteistyötä myös yrityspalvelujen Luotsin ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Asiakastavoitteet vuodelle 2012 on seuraavat: Ohjaus- ja aktivointitoimenpiteessä on asiakkaita yhteensä n. 200 henkilöä Yrityksissä valmennuksessa on yhteensä n. 100 henkilöä Työsopimuksia yrityksiin syntyy ainakin 50 kappaletta Työvalmennuksen Sovatekiin mahdollistetaan n. 20 henkilölle Työsopimuksia Sovatekiin tehdään ainakin 15 kappaletta Opiskelemaan ohjautuu yhteensä n. 30 henkilöä MaMuPlus-projekti toteuttaa maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten tavoitteellista työllistymisprosessin koordinointia, tuettua työhönvalmennusta Sovatekissa ja yrityksissä, yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta, yrittäjyysvalmennusta ja erilaisia tukipalveluja. Kuten kaikille Töihin!-palvelun asiakkaille, niin myös MaMuPlus-projektin asiakkaille tehdään yhteistyössä työhallinnon kanssa työllistymisprosessin suunnitelma, jota projektin on tarkoitus toteuttaa käytännössä. Ohjaus-, aktivointi- ja neuvontapalveluja tarjotaan kaikille projektin asiakkaille. Ohjaus- ja aktivointivaiheen tavoitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä, tukea selviytymistään arjessa, kannustaa ja aktivoida heidän hakemista ammatilliseen koulutukseen tai kursseille. Projektin asiakkaita voidaan ohjata myös muihin palveluihin jotka vastaavat heidän erityistarpeita. (Liite 4. Projektin toiminnan keinot.) MaMuPlus-projektin tavoite on luoda maahanmuuttajille, pitkäaikaistyöttömille ja nuorille kohdennettu työllistymistä edistävä palvelupaketti, joka jää projektin jälkeen osaksi Sovatekin Töihin!-palvelun toimintaa. 7. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Vuonna 2012 MaMuPlus -projekti jatkaa toimintasuunnitelman mukaisesti tiedotus ja viestintästrategian toteutusta. Viestintää jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Ulkoiseen viestintästrategiaan kuuluu projektitoiminnasta kertominen ja kehitettyjen menetelmien esitteleminen paikallisissa ja valtakunnallisissa foorumeissa. Projektin esitteitä jaetaan TE-toimistoon, yhteistyöverkostolle, paikallisille yrityksille ja muille työnantajille. Tavoitteena on että projektin 5/7

7 toiminnasta ilmestyy lehtiartikkeleita noin 3 4 kertaa vuodessa. Sisäinen viestintä tarkoittaa Sovatekin sisäistä tiedotusta projektin toiminnasta ja palveluista. Tiedotusta toteutetaan esitteitä jakamalla, sähköisesti, organisaation sisäisen tiedotuslehti Sovaset välityksellä, sekä Sovatekin tiimipalavereihin osallistumalla 8. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI MaMuPlus-projektin toimintaa ja tuloksellisuutta on tarkoitus seurata ja arvioida systemaattisesti. Työllistämisprojektien seurantalomakkeen lisäksi käytössä on Töihin!-palvelun oma sähköinen tietokantajärjestelmä sekä valmentautujien anonyymi asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi käytetään MaMu-projektin kehittämiä menetelmiä valmentautujien työssä suoriutumisesta ja itsearvioinnista. Tarkoitus on MaMuPlus-hankkeen puitteessa kehittää myös erillinen seuranta- ja arviointimalli, joka palvelee yritysyhteistyön kehittämistä. 9. HENKILÖRESURSSIT Vuonna 2011 MaMuPlus toimintaa laajennettiin sekä asiakasmäärällisesti että toiminnallisesti. Toimintaa toteutettiin kolmen projektihenkilöstön voimin. Vuonna 2012 on tarkoitus tehostaa ja laajentaa MaMuPlus-projektin valmennusmallia maahanmuuttajien lisäksi myös pitkäaikaistyöttömille ja nuorille, jotka kuuluvat yhteiskuntatakuun piiriin. Toiminnan tuloksellinen toteutus edellyttää neljän projektityöntekijän resursointia. (Liite 5. MaMuPlus henkilöresurssi.) 10. YHTEISTYÖKUMPPANIT Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän TE-toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry, Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk, Diak, Yliopisto/kieltenlaitos/S2), 3. sektori ( SPR, Katulähetys, 4 H, Työttömienyhdistys jne.) Luotsi, paikalliset yritykset ja muut työnantajat. 11. LIITTEET: Liite 1 Töihin!-palvelun palvelulinjat Liite 2 Valmennusprosessi Liite 3 Prosessin vaiheet Liite 4 Toiminnan keinot Liite 5 MaMuPlus henkilöresurssin tarve Liite 6 MaMuPlus väliraportti 2011 (liitteineen) Liite 7 Budjetti Liite 8 Sovatekin toimintasuunnitelma 2012 Jyväskylässä, /7

8 Jatkohakemuksen laatija: Anu Laasanen Projektipäällikkö MaMuPlus -projekti Puh /7

9 Liite 1: Palvelulinjat Töihin!-palvelu 2012 MaMuPlus-projekti Maahanmuuttajat Pitkäaikaistyöttömät Nuoret TE-toimiston asiakkaat Tavoite: opiskelu- tai työpaikka VALMENNUKSEN VAIHEET: TYPlinja TYP:in asiakkaat Tavoite työpaikka Sovatek Pomppu 1. Ohjaus ja aktivointi 2. Valmennus yrityksessä 3. Tavoitteiden toteutuminen TeMo Sovatek tev-asiakkaat, edelleensijoituskelpoiset Taimipalvelu Yrittäjyysvalmennus Tekemonia Työpankki YRITYS- ja TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ

10 Liite 2: Valmennusprosessi Lähettävä taho: TE-toimisto, TYP, Sovatek, 3.sektori Töihin!-palvelu MaMuPlus projekti (mamut + pitk.t + nuoret + yritysyhteistyö) TYP:in asiakkaiden valmennus Sovatekin ja 3.sektorin asiakkaat OHJAUS- JA AKTIVOINTIJAKSO (yksilö- ja ryhmävalmennus) Kolmannelle sektorille Muihin palveluihin VALMENNUS yrityksissä, järjestöissä, kunnassa, valtiossa Opiskelemaan

11 Liite 3: Prosessin vaiheet OHJAUS JA AKTIVOINTI 1. ALKUHAASATTELU/KARTOITUS perustiedot koulutus ja työkokemus asiakkaan motivointi työllistyä laaditaan työllistymisen suunnitelma 2. YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA laadittu työllistymissuunnitelma lähetetään TE-toimistoon pyydettään asiakkaan mahdolliset tukijaksot (tev, pt) 3. YRITYSKOORDINOINTI kartoitetaan yritykset jossa asiakaan valmennusta voidaan toteuttaa 4. YKSILÖLLINEN ASIAKASTYÖ yritysvierailut valmennuspaikkaan tutustumiseksi selvitetään asiakkaan tuen tarve 4. MAHDOLLISUUS OSALLISTUA RYHMÄVALMENNUKSEEN selkeytyvät sosiaaliset taidot suomenkielen vahvistuminen työelämänpelisääntöjen vahvistaminen TYÖHÖNVALMENNUS YRITYKSESSÄ (Tietty työ tietyssä yrityksessä) PROJEKTITYÖNTEKIJÄN TARJOAMAT PALVELUT ASIAKKAALLE: laaditaan valmennussuunnitelma aloitetaan kuukauden te sopimuksella henkilökohtainen tuki arjen hallinnassa tuki ja ohjaus työyhteisössä toimimisessa lähivalmennusvierailut 2. TYÖNANTAJALLE kulttuuritulkkina toimiminen byrokraattinen käytännönapu työnantajalle moraalinen tuki työnantajalle valmennuksessa YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA valmennuksessa käytetään työvoimapoliittisia toimenpiteitä tev- pt tavoitteena työllistyminen valmennussopimukset tehdään yhteistyössä TE-toimiston kanssa TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VALMENNUS ON LUONUT UUDEN TYÖPAIKAN: valmennus on ollut sekä asiakkaalle että työnantajalle hyödyllistä työnantajalle tarjotaan palkkatukea (projekti hoitaa byrokratian) palkkatukijakson aikana varmistuu valmennuksen kautta uuden työpaikan syntyminen yritykseen projekti on edelleen linkkinä työnantajan - asiakkaan työhallinnon välissä TAVOITE ON ETTÄ ASIAKAS TYÖLLISTYY YRITYKSEEN asiakkuus projektissa päättyy n. kuukausi työllistymisestä yhteistyö työnantajan kanssa jatkuu

12 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 YKSILÖVALMENNUS Tarkoittaa projektiin osallistujien työllistymisprosessin koordinointia sekä heille tarjottavaa yksilöllistä tukea ja kannustusta. Keskusteluissa yksilövalmentajan kanssa pyritään löytämään parhaat mahdolliset vaihtoehdot tulevaisuuden suunnittelussa. Valmennuksen ja kehityskaaren seurantaa varten laaditaan valmennussuunnitelma. Jatkopolkuja rakennetaan periaatteella: hyödynnetään asiakkaan jo olemassa oleva koulutus ja osaaminen, kehitetään tämänhetkistä osaamista ja ammattitaitoa, otetaan vastuu tulevaisuuden suunnittelusta. Tarvittaessa hyödynnetään Sovatekin sisäisiä tukipalveluja, jotka tukevat suomalaisen työelämän tuntemista ja työpaikan löytämistä vapailta työmarkkinoilta (CV, työhakemus, osaamiskansion laatiminen, palautearviointi, tuettu työllistäminen). Yksilövalmentaja suunnittelee ja toteuttaa myös ryhmävalmennuksen, jonka sisältö suunnitellaan ryhmän (jokaisen ryhmäläisen) tarpeita ja valmiuksia huomioiden. TYÖHÖNVALMENNUS Tavoitteellinen työhönvalmennus pitää sisällään projektiin osallistujien valmiuksia ja osaamista huomioivan ohjatun työvalmennuksen yrityksissä tai jossakin Sovatekin 16 työyksikössä. Työvalmennus on suunnitelmallista, tuettua ja valmennusjaksojen aikana on mahdollisuus kehittää omia ammattitaitoja työelämään soveltuvaksi, opiskella ammattia ja saada arvokasta työkokemusta. Työvalmennusyhteisön tarjoama mahdollisuus monikulttuuriseen sosiaaliseen kanssakäymiseen on erittäin tärkeä, sillä sitä kautta vahvistuvat projektiin osallistuvien itseluottamus, valmiudet hakeutua töihin tai koulutuksiin sekä maahanmuuttajien suomen kielen osaaminen. RYHMÄKONTAKTIPÄIVÄT Kaksipäiväinen tietopohjainen ryhmävalmennuskokonaisuus järjestetään kerran kuukaudessa. Ryhmävalmennuksen puitteessa järjestetään yritysvierailuja, päivitetään työhakupaperit, puhutaan työelämänpelisäännöistä, työturvallisuudesta, ammattiliitoista, harjoitetaan työhaastattelutilanteita. Kontaktipäivät toteutetaan kahden päivän itsenäisinä kursseina jossa menetelminä käytetään ryhmätyöskentelyä, keskusteluja, draamaa. Ryhmässä ovat sekä suomalaiset että maahanmuuttajat. Näin kehittyvät väistämättä myös maahanmuuttajien suomenkieli ja vuorovaikutustaidot ja vähentyvät kantaväestön ennakkoluulot maahanmuuttajia kohtaan. KOULUTUSTARJONTA 1/3

13 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 Projektin asiakkaille koulutustarjonnan suunnittelussa hyödynnetään Sovatek-säätiön koulutusyksikön palveluja, joka tuottaa erilaisia tukipalveluja: työelämätietoutta, työnhakukoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta, yrityskoulutusta, työnhakuvalmennusta, tietoa työterveydenhuollosta, yhteiskunta tietouskurssia, hygieniapassikoulutusta jne. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja valmiudet. Koulutus tai lisäkoulutus on monelle asiakkaalle avain työllistymiseen. Monelle maahanmuuttajalle yksi työllistymisen vaihtoehto voi olla oman toiminimen tai yrityksen perustaminen. Projekti mahdollistaa asiakkaille matalankynnyksen yrittäjyysvalmennuksen sekä tuetun työosuuskuntayrittäjyyden aloittamisen. Yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään yrityskursseja, joissa annetaan perustieto liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, starttirahan hakemisesta ja oman yrityksen perustamisesta. MAAHANMUUTTAJILLE SUOMEN KIELEN VAHVISTAMINEN Suomen kielen osaaminen on maahanmuuttajille avain suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti ammattisanaston laajentaminen on työhönvalmennuksen yksi tärkeä osaalue. Kieli vahvistuu käytännössä Sovatekin työyksiköissä sekä työvalmennuksessa yrityksissä. Yhteistyönä Jkl Yliopiston kanssa hyödynnetään kielilaitoksen opiskelijoiden harjoittelujaksoja Suomi2 opetuksen puitteessa. TYÖNHAKUKLUBI Projektin asiakkailla on mahdollisuus osallistua yksilölliseen avoimella ryhmällä toimivaan työnhakuklubiin. Työnhakulkubin tavoite on lisätä asiakkaiden omaehtoista aktiivisuutta työnhaussa ja kehittää heidän mahdollisuuksia päästää työelämään. Työhakuklubi on ensisijaisesti tarkoitettu näille projektin asiakkaille jotka ovat ohjaustoimenpiteessä tai Sovatekissa toteutetun valmennuksen loppuvaiheessa. Työhakuklubi toimii nonstop periaatteella ja siihen voi osallistua aina myös yksilöllisesti tarpeen tulleen. YRITTÄJYYSVALMENNUS Yrittäjyysvalmennuksen tavoitteena on toteuttaa matalankynnyksen valmennusta yrittäjyyteen. Yrittäjyysvalmennus auttaa heitä, joilla on oma tuote, palveluidea tai vahva osaaminen sekä motivaatio kokeilla tuettua yrittäjyyttä. Yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia kehitetään pikku hiljaa yksilövalmentajien ohjauksessa tai mahdollisuuksien mukaan työosuuskunta Tekemoniassa. Yrittäjyysvalmennuksen pitkän tähtäimen tavoite on perustaa oma yritys tai toiminimi. Sovatekin Töihin!-palvelussa laadittujen suunnitelmien varassa yrittäjä voi aloittaa oman yritystoiminnan omalla toiminimellä, työosuuskuntayrittäjänä tai yrittäjänä. 2/3

14 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 Aina yrittäjyysvalmennus ei johda yrittäjyyteen. Tavoitteellinen tulos on myös se, kun asiakas totea, ettei hänestä sittenkään tulee yrittäjää. Silloin asiakas ohjataan Töihin!-palvelun muihin työllisyyttä edistäviin palveluihin. 3/3

15 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite 5 MaMuPlus toimintaa on tarkoitus laajentaa ja sen vaikuttavuutta kehittää myös suomalaisille pitkäaikaistyöttömille sekä nuorille. Projektipäällikkönä toimii oman toimen ohella (OTO) Töihin!-päällikön vastaava. Projektirahoituksella on tarkoitus palkata neljää (4) työntekijää: 1. Projektipäällikkö (OTO): projektin hallinnointi, kehittämistehtävät, tiedotus- ja verkostotyö 2. Yrityskoordinaattori:yritys: järjestö- ja työnantajayhteistyö 3. Kolmea projektityöntekijä: maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten yksilövalmentajat Projektipäällikön tehtävät (OTO) 1. projektin kohderyhmälle kohdennetun palvelun kokonaisvaltainen kehittäminen 2. mahdollisuuksien mukaan asiakastyö (asiakkaita n vuodessa) 3. projektin hallinnolliset tehtävät (seuranta, raportointi, arkistointi jne.) 4. projektin viestinnästä ja tiedotuksesta vastaaminen 5. yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa (työhallinto, kaupunki, projektit jne.) 6. rahoituksen järjestäminen 7. verkostoyhteistyö 8. valtakunnallinen vaikuttaminen 9. projektin kohderyhmälle täsmäpalveluiden suunnittelu ja järjestäminen 10. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 11. yhteistyö oppilaitoksien kanssa (AO, Aikuisopisto) 12. koulutuksien toteuttaminen yrityksissä ja oppilaitoksissa Yrityskoordinaattorin tehtävät: 1. yritysyhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen 2. valmennuspaikan löytäminen yritysmaailmasta 3. yrityskoordinaattorina toimiminen kaikille Tekevän työllistämisyksikön kohderyhmille (maahanmuuttajat, pitkä-aikaistyöttömät, nuoret) 4. tarvittavien palvelujen tarjoaminen työnantajille 5. kulttuuritulkkina toimiminen 6. yritysyhteistyöhön liittyvät kirjalliset tehtävät 7. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen lakisäädöksien seuraaminen 8. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen oikeuksista vastaaminen 9. verkostoyhteistyön ylläpitäminen 10. yritysyhteistyön menetelmien kehittäminen 11. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 1

16 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite 5 Projektityöntekijä (maahanmuuttajille kohdennettu asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 1. maahanmuuttajien alkuhaastattelut (asiakaita n. 70 vuodessa) 2. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 3. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 4. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 5. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 6. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 7. maahanmuuttajille valmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 8. kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 9. maahanmuuttajien mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 10. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 11. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa Projektityöntekijä/yksilövalmentaja (pitkäaikaistyöttömille kohdennettu asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 1. suomalaisten pitkäaikaistyöttömien alkuhaastattelut (asiakaita n. 60 vuodessa) 2. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 3. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 4. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 5. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 6. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 7. pitkäaikaistyöttömille valmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 8. kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 9. pitkäaikaistyöttömien mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 10. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 11. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa Projektityöntekijä/yksilövalmentaja (nuorille kohdennettu asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 12. nuorten alkuhaastattelut (asiakaita n. 50 vuodessa) 13. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 14. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 15. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 16. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 17. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 18. nuorten työvalmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 2

17 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 20. nuorten mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 21. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 22. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa 3

18 Keski-Suomi VÄLIRAPORTTI Työllisyyspoliittiset avustukset 11/2011 Liite jatkohakemukseen Hankkeen nimi Taustaorganisaatio Hankkeen toteutusaika ja -alue MaMuPlus- projekti Sovatek-säätiö 2011, Jyväskylä TE-toimiston alue 1. Hankkeen yleiskuvaus TARVE JA TARKOITUS: MaMuPlus projekti on Töihin!-palvelun yksi kehittämisprojekteista, jonka tarkoitus on ollut työttömien työnhakijoiden (maahanmuuttajien) työmarkkinavalmiuksien parantaminen, sekä suomalaiseen työyhteisöön sopeutumisen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-projektin tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusiatyöpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. Vuonna 2011 projektin kehittämiä menetelmiä kokeiltiin myös pitkäaikaistyöttömien työhönvalmennuskeinona. MENETELMÄT: Projektin tavoite on työstää menetelmiä, joiden avulla voidaan tehostaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, valmennussuunnitelmat, ryhmävalmennus, valmennuspalaverit jne. Yrityksissä tapahtuva työhönvalmennus on suunnitelmallista ja vastaa asiakkaan erityistarpeisiin. Hankkeen tarkoitus on toteuttaa ja kehittää yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Asiakkaat on ohjautunut MaMuPlus-projektiin pääosiin suoraan TEtoimistosta ja TYP:ista joiden kanssa on luotu hyvä ja toimiva yhteistyörakenne. Valmennuksessa ja työllistymispolkujen rakentamisessa käytetään kaikkia työvoimapoliittisia toimenpiteitä. YRITYSYHTEISTYÖLINJAT: 1. Uuden työpaikan synnyttäminen valmennuksen kautta. 2. Keikka ja ruuhkatyöt "kovalla" rahalla. 3. Rekryvalmennus: monta henkilö samassa paikassa, tavoittena että joku työllistyy. 4. Yksilöllinen työhaku avoimmille työpaikoille. 2. Hankehenkilöstö Projektipäällikkö (OTO) - projektin hallinnointi, kehittämistehtävät ja verkostotyö, mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyö. On ollut MaMuPlus-projektin kehittämistyön kautta vastuussa koko Töihin!- palvelun kehittämisestä, jossa kokeillaan samoja menetelmien mukaan valmennusta yrityksissä myös muille kohderyhmille. Yrityskoordinaattori - yritys- ja järjestöyhteistyö, tarvittaessa myös asiakastyö. Yrityskoordinaattorin työpanoksesta on hyötyneet Töihin!-palvelun kaikki asiakkaat. Kaksi projektityöntekijä/yksilövalmentajaa - ovat olleet vastuussa asiakastyöstä, valmennuksesta yrityksessä ja asiakkaan työllistymisprosessin koordinoinnista, on tehnyt tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja muun tarvittavan verkoston kanssa. 1 / 4

19 3. Hankkeen kohderyhmä Projektin kohderyhmänä olivat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Projekti palveli maahanmuuttajataustaisia henkilöiden lisäksi myös pitkäaikaistyöttömiä. Projektin asiakkuuden edellytyksenä on ollut se, että henkilö on Jyväskylän TE-toimiston asiakas. Asiakkaan työllistymisprosessia suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, Jyväskylän TE-toimiston tai Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei ole edellyttänyt asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on ollut yksilövalmennus, joka auttoi asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Projekti oli tiiviissä yhteistyössä Jkl TE toimiston kanssa (oli mukana asiakkaiden työllistymisprosessin suunnittelussa ja vastasi sen toteutuksesta käytännössä) Keski-Suomen ELY (rahoittaja) Jkl TE toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry (Mosaiikki, Työkompassi, Monikulttuurisuuskeskus), Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry.Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Vates-säätiö, Lapsiasiavaltuutettu. Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk), 3. sektorin toimijat (SPR, Katulähetys, työttömien yhdistys, 4H jne.) Paikalliset yritykset ja muut työnantjat. MaMuPlus -projektin toimintaa ja yritysyhteistyömallia on esitelty Jyväskylän kaupungin työllisyysjaostolle, valtakunnalisella tasolla projektin toimintaa on esitelty useilla seminaareilla eri puolilla Suomea (latso liite: Tiedotus) 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta HYÖDYLISYYS: Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tarkoitus on ollut kehittää maahanmuuttajien työhönvalmennusta yrityksissä. Valmennuksessa käytettiin työvoimapol. toimeenpiteitä (th, tev, pt jne.) Toiminnan peruspilari on ollut yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymis-prosessien koordinointi. MaMuPlus projektin tulokset on olleet vuosittain erittäin hyviä. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä on ollut selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. Projektin emo-organisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin Sovatekin kohderyhmille. Vuonna 2010 syntyi MaMuPlus-projektin hyvien tuloksien pohjalta Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus projektilla on keskeinen rooli yritysyhteistyön kehittämisessä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisprosessin koordinoimisessa. YKSILÖLLISET PALVELUT: 1. Asiakkaille yksilövalmennus ja asiakaslähtöisen valmennusprosessin ohjaus.(ohjaus/neuvonta, yksilövalmennus, ryhmävalmennus, tukipalvelut ja -kurssit, esim. hygikoulutus) 2. Työhallinnolle prosessoidaan ja toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työnhakusuunnitelmaa 3. Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uutta työntekijää, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa. 4. Byrokratia kirjoitetaan kaikki sopimukset (th, tev jne.), hakemukset (palkkatuki, kaupunkilisä), varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kauppareg.ote, verotodistus jne.) TIEDOTUS: MaMuPlus toimintaa on esitelty sekä paikallisissa että valtakunnallisissa foorumeissa, esitteitä ja jaettu TE-toimistoon ja muille yhteityökumppaneille. Projektia on esitelty n. 300:lle työnantajalle. Projektin toiminnasta on kirjoitettu useasti paikallislehdissä. (katso liite: Tiedotus) 2 / 4

20 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Vuodesta 2009 alkaen on MaMuPlus-projetin yrityskoordinaattori esittellyt toimintaansa ja käynyt henkilökohtaisen keskustelun mahdollisesta yhteistyöstä yli 300 yrityksen/työnantajan kanssa. Vuonna 2011 yhteistysöneuvotteluja käytiin n. 100 työnantajan kanssa. Työnantajat ovat suhtautuneet MaMuPlus-projektin tarjoamaan palveluun erittäin myönteisesti. Projektin tarjoamat palvelut selvästi helpottavat ja mahdollistavat maahanmuuttajien pääsyn yrityksiin valmennukseen. Projektin luomasta yritysyhteistyöstä on hyötyneet myös muut Töihin!-palvelun asiakasryhmät. Useasti valmennuksen avulla on syntynyt uusi työpaikka ja asiakas työllistyy yritykseen. TULOKSET 2011 ASIAKASTYÖ: (katso liitteet: Seurantaomake ja Sijoitustiedot) Vuonna 2011 oli asiakkaita ohjaus- ja aktivointitoimenpiteessä yhteensä 156 hlö:ä (asiakkaat ohjautuivat TE-toimistosta ja TYP:istä) Yrityksissä valmennuksessa oli 82 henkilö. Työsopimuksia Sovatekin ulkopuolelle tehtiin 39 kappaletta. Sovatekin yksikköihin työvalmennukseen ohjattiin 6 henkilöä, työsopimuksia Sovatekiin tehtiin 5 kappaletta. Oppisopimuskoulutusen yrityksissä aloitti 4 henkilöä. Opiskeluun ohjautui 20 henkilöä. YRITYSYHTEISTYÖ: (katso liite: Yritysyhteistyö) Projektivuosien aikana on MaMuPlus -projektin toimintaa esitelty yli 300 työnantajalle. Vuonna 2011 käytiin yritysneuvotteluja melkein 100 työnantajan kanssa. MUU VAIKUTTAMISTYÖ: MaMUPlus-projektin henkilöstö on ollut mukana paikallisen maahanmuuttajatyön verkostotyössä. Projektin toimintaa, yritysyhteistyötä ja maahanmuuttajatyötä on esiteltyy valtakunnallisilla seminaareilla sekä koulutuksissa. Projektin kehittämä toimiva yritysyhteistyömalli on saanut positiivista huomiota usealta taholta sekä Jyväskylässä että muualla Suomessa. MaMuPlus -projekti kuuluu valtakunnallisen Työpajayhdistyksen MaMuPaja työryhmään, joka laatii opaskirjaa maahanmuuttajien työvalmennuksesta pajoilla. 7. Kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Vuonna 2012 MaMuPlus projektin toiminnan tarkoitus on käytännöntyötä tehdessä kehittää menetelmiä, joilla voidaan edistää työllisyyttä ja tehostaa asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. MaMuPlus projekti on toteuttanut valmennusta yrityksissä vuodesta 2009 alkaen. Tulokset ovat olleet merkittäviä ja yhteistyö työnantajien kanssa on sujunut erittäin hyvin. Vuonna 2012 on tarkoitus vahvistaa ja laajentaa yhteistyömalleja ja -käytäntöä. Sovatekissa toteutettavan MaMuPlus-projektin avulla kehitetään palvelua, jolla on selkeästi yhteiskunnallinen tarve ja kysyntä. Kehittämistyön pohjana on useasti tutkimuksellinen tieto. Yritysyhteistyötä ja työnantajan näkökulmia on tarkoitus kartoittaa yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston kanssa (erilaiset opinnäytetyöt ja gradut). Vuonna 2012 ja 2013 MaMuPlus keskittyy seuraavaan: 1. Asiakastyö: tarkoitus on laajentaa yrityksissä tapahtuvaa valmennusmallia maahanmuuttajaasiakkaiden lisäksi myäs pitkäaikaistyöttömille. Toimintaa on kokeiltu jo vuonna 2011, mutta siihen on selkeästi vielä enemmän panostettava. 2. Verkostotyö: Projektivuosina on luotu hyvä ja toimiva yhteistyö TE-toimiston ja TYP:in kanssa. Sitä kehitetään lisää. 3. Yritysyhteistyön tavoite on kehittää monipuolisia palveluja joilla voidaan helpottaa työnantajia ottamaan vastaan uusi työntekijä. Tarkoitus on, että valmennuksen kautta tehtävä työ tuo lisäarvoa yritykselle ja synnyttää uusia työpaikkoja. Liitteet ote kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai säätiörekisteristä, joka ei saa olla 3 kk. vanhempi veroviranomaisen laatima jäämäluettelo (verovelkatodistus), joka ei saa olla 3 kk. vanhempi yrityksen, yhdistyksen tai säätiön viimeisimmät tilinpäätöstiedot tarvittaessa selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta viimeisin seurantalomake kohderyhmän osallistumisesta hankkeen toimenpiteisiin tarkempi kustannusarvio hankkeesta saadut tulot muut hankkeeseen liittyvät rahoituspäätökset erittely hankkeen kohderyhmän työtehtävistä (uusi) 3 / 4

21 OHJE VÄLIRAPORTTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Työllisyyspoliittisen avustuksen saajan on laadittava hankkeen toiminnasta väliraportti hakiessaan jatkorahoitusta hankkeelle. Jatkorahoitusta haetaan vuosittain. Väliraportti laaditaan K-S Ely-keskuksen lomakkeelle ja se liitetään osaksi hankkeen jatkohakemusta (lomake TEM /2010). Lisäksi väliraportti toimitetaan sähköisesti Päivi Käldille, 1. Hankkeen yleiskuvaus Esitetään hankkeen tarpeellisuus, tarkoitus ja tavoitteet. Hanke voi olla laaja-alainen sisältäen esim. työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten selvittämistä, työmarkkinavalmiuksien parantamista työmarkkinatoimenpitein ja sekä uusien palvelujen kehittämistä. Hanke voi myös sisältää yksinomaan palkkatuettua työtä. Hankkeen yleiskuvausta voi täydentää liitteillä. 2. Hankehenkilöstö Esitetään hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön ja muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden työtehtävät. 3. Hankkeen kohderyhmä Hankkeen kohderyhmä jaoteltuna seuraavasti: 500 päivää työttömyysturvaa saaneisiin, muut pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 25-vuotiaat, vajaakuntoiset ja maahanmuuttajat (yhteenveto kuluneen vuoden ajalta). 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Kuvataan yhteistyö TE-toimistojen, työnantajien, kuntien, viranomaisten, oppilaitosten, muiden hankkeiden ja järjestöjen kanssa (yhteenveto hankkeen ajalta). Kuvausta yhteistyöverkostoista voi täydentää liitteillä. 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta Kuvataan, mitä hankkeessa on tehty; millaista toimintaa kohderyhmälle on järjestetty (koulutus, työmarkkinatoimenpiteet, palkkatuettu työ, ohjaus- ja neuvontapalvelut, muut palvelut). Mikäli kohderyhmälle tarjotaan ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalveluja, kuvataan ohjausprosessi. Kuvataan myös, millä tavalla hankkeesta on tiedotettu. Kuvausta toteutuneesta toiminnasta voi täydentää liitteillä. 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan hankesuunnitelman avulla, jossa on määritelty, mihin tuloksiin ja tavoitteisiin hankkeessa pyritään. Kuvataan lisäksi asiakkailta saatu palaute. Kuvataan hankkeessa kehitetyt / kehitteillä olevat menetelmät ja mallit. Lisäksi kuvataan, mitä tavoitteita jäi saavuttamatta ja miksi? Kohdassa 6 voidaan kuvata hankkeen toteuttamisen esteitä tai ongelmakohtia. Kuvausta tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta voidaan täydentää liitteillä. 7. Lyhyt kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Kuvaus hankkeen toiminnasta jatkorahoituksen ajalle. Esitetään, millä tavalla toimintaa ja tavoitteisiin pääsyä on tarkoitus parantaa. Jos hankkeessa on tarkoitus kehittää uutta toimintaa, jota ei ole kuvattu hankesuunnitelmassa, tulee siitä käydä neuvottelu Ely-keskuksen kanssa ennen jatkorahoitushakemuksen jättämistä. Kohtaa 7 voidaan täydentää liitteillä. 4 / 4

22 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN MaMuPlus on toteuttanut suunnitelmallista tiedotus- ja viestintästrategiaa. Vuonna 2011 on MaMuPlus projektin työstä ollut artikkeleita seuraavissa paikallislehdissä: Keskisuomalainen: Huhtaharjussa kaikki hyvin, (MaMuPlus yritysyhteistyökumppani palkittiin SPR:n Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustuspalkinnolla) Työ kohtaa tekijänsä, (MaMuPlus mallin laajenemisesta) Keskisuomalaisen pääkirjoitus: työt ja tekijät löytävät toisensa, Kannattaisi työllistää, (Artikkeli työllisyyden edistämisestä ja työllistämisestä, jossa positiivisena esimerkkinä mainitaan Töihin!-palvelu) SuurJyväskylän lehti: Tekevältä käsin, 9 artikkelin sarja Tekevän maahanmuuttajatyöstä, 2010 Työ on parasta kotouttamista, Töihin!-palvelu aloitti rivakasti, Työhönvalmennuksella työelämään, Wessmanni Töihin!, (Artikkeli MaMu-plus projektin kehittämästä valmennusmallista ja yritysyhteistyöstä) Kievarin uutiset Töihin!-palvelu avaa ovia yrityksiin, 3/2011 (Artikkeli Töihin!-palveliusta ja maahanmuuttajien työllistämisestä) Lieksan sanomat Maahanmuuttajat työmarkkinoille, (Artikkeli tilaisuudesta, jossa MaMuPlus projekti esitteli toimintaansa)

23 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN Sovaset, Sovatek-sääätiön oma tiedotuslehti MaMuPlus projektin toiminnasta kirjoitettiin jatkuvasti organisaation oman tiedotuslehti Sovasetissa. Lehti ilmestyi joka toinen viikko ja se jaettiin myös organisaation sidosryhmille. MaMuPlus-projektin muu viestinnällinen vaikuttamistoiminta: MaMuPlus projekti on osana Töihin!-palvelua. Sen yhteydessä projekti on ollut esillä ja maahanmuuttajien työhönvalmennusta on esitelty useissa TE-toimiston foorumeissa, infotunneilla, sekä asiakkaille tarkoitetuissa tilaisuuksissa: , , , sekä MaMuPlus-projekti on mukana Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen MaMuPaja hankkeen työryhmässä. Työryhmän tavoite on tuottaa työpajojen henkilökunnalle opaskirja maahanmuuttajien työvalmennuksesta. Projektin toiminnan esittely valtakunnallisilla foorumeilla: MaMuPlus projektin valmennusmallin esitteleminen Länsi-Uusimaan työllisyysseminaarissa Karjaassa, MaMuPlus projektin valmennusmallin esitteleminen Lieksassa, huhtikuu 2011 Monikulttuurisuuskoulutus Humak:issa,

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1/14 Tarkoin määritellyt kehittämisalueet + kehittämisstrategia = hyvä ja tavoitteellinen palvelu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO... 4 2 TÖIHIN!-PALVELUN TARKOITUS JA TARVE...

Lisätiedot

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

TÖIHIN!-PALVELU. työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010

TÖIHIN!-PALVELU. työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010 TÖIHIN!-PALVELU työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHDERYHMÄ... 4 3 PERUSTEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT PALVELUT... 4 4 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ... 5 5 YRITYSYHTEISTYÖ...

Lisätiedot

MaMuPlus-projekti VÄLIRAPORTTI

MaMuPlus-projekti VÄLIRAPORTTI MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI 1. 2. 2009 25. 11 2009 1. PROJEKTIN NIMI MaMuPlus-projekti 2. YHTEYSTIEDOT Projektin toteuttajaorganisaatio: Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100

Lisätiedot

M LIITE 2 NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS

M LIITE 2 NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS KUVAUS NUORTEN TYÖPAJATOIMINNASTA JA TARPEESTA KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toki! hanke, NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS Toiminnan eteneminen vuonna 2009 Työvalmennussäätiö

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu!

Toimintakertomus 2011. Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu! VUOSIKERTOMUS 2011 Toimintakertomus 2011 Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu! 2 Toimintakertomus 5. in issa oleville asiakkaille kohdennettu SISÄLLYSLUETTELO: 6. 5. in issa

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Verkosto- ja vaikuttamistyö

Verkosto- ja vaikuttamistyö Verkosto- ja vaikuttamistyö Työllisyyden kuntakokeilu Toimintasuunnitelman puolivuotisraportti 1-6/2014 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja

Lisätiedot

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 Liite 2 Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2011 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

PROJEKTIN NIMI MaMuNu, Maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja työvalmiuksia parantava valmennus

PROJEKTIN NIMI MaMuNu, Maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja työvalmiuksia parantava valmennus MAAHANMUUTTAJANUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS Raportointi toiminnasta ajalta 1.1.-31.12.2009 PROJEKTIN NIMI MaMuNu, Maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja työvalmiuksia parantava valmennus YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen toimiala on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12508-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen. Johanna Seppänen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus

Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen. Johanna Seppänen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus Työtarmoa yhdistystyöllistämiseen Johanna Seppänen 17.1.2017 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry KAJO-keskus Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Painopistealueet: Osallisuus ihmisten äänen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA ) HAKEMUSLOMAKE Liite 1 Hakemuslomake TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA 1 04 18 12) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry/

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Pori 4.5.2010 Regina Salkovic Palveluverkoston päällikkö PIRELY TE - toimiston johtaja, Sastamalan TE - toimisto Pirkanmaan ELY-keskus, Regina

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1 1 MOOD- VALMENNUS Ohjauksen apuvälineenä Susanna Hjulberg LÄHDE: Koskinen, K. & Hautaluoma, M. (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot