MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011"

Transkriptio

1 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti JOHDANTO Työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö sulautuivat alkaen uudeksi Sovatek-säätiöksi. Sovatek-säätiö on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio laajenevien ja monimutkaistuvien ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon sekä järjestölähtöinen toimija syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden edistämiseen. Sovatek-säätiö edustaa uudenlaista toimintatapaa julkisen sektorin toiminnassa ja palvelujärjestelmässä sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Lähtökohtana on palvelujärjestelmien kehittäminen ja palveluiden tuottaminen palveluita tarvitsevien sekä palveluja tilaavien asiakkaiden näkökulmasta. Sovatek-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksena on syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien auttaminen ja tukeminen sekä heidän tilanteensa parantaminen. Säätiö pyrkii ehkäisemään ja vähentämään päihde- ja muita riippuvuusongelmia, edistämään työtoimintaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseksi, kuntouttamiseksi ja kouluttamiseksi. Sovatek-säätiön toiminnon aloja ovat hoito, kuntoutus, työhönvalmennus ja erilaiset työllisyyttä tukevat palvelut. Yksi työllistymistä edistävä ja tukeva palvelu uudessa säätiössä on vuonna 2010 perustettu Töihin!-palvelu. Palvelu syntyi MaMuPlus projektin tuloksien innoittamalla ja yritysyhteistyön menetelmiä laajentamalla. Töihin!-palvelun tarkoitus on edistää asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille yrityksissä työhön valmennusta toteuttamalla. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät aina riitä maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistymiseksi. Työllistymisen edistämistä edesauttavat erilaiset palvelut, jotka toimivat linkkinä työhallinnon ja työnantajan välillä. Vuosina sellaisia palveluja on ollut mahdollisuus kehittää tuloksellisesti MaMuPlus-projektin avulla. Vuoden 2009 MaMuPlus projektin tulokset olivat yllätyksellisen hyviä. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. 1/6

2 Projektin emo-organisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin kohderyhmillä (nuoret, suomalaiset pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset) Vuonna 2010 syntyi Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus-projektin kehittämällä yritysyhteistyön ja yrityksissä tapahtuvalla valmennusmallilla palvellaan myös muita työttömiä henkilöitä: pitkäaikaistyöttömiä, nuoria, vajaakuntoisia. Maahanmuuttajien työelämään valmennuksesta ja näin ollen koko Töihin!- palvelun kehittämistyöstä on vastuussa MaMuPlus-projekti. (Liite 1: Töihin!-palvelun prosessikaavio) 2. MaMuPlus-PROJEKTI Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tavoite on kehittää maahanmuuttajien työhön valmennusta yrityksissä. Toiminnan peruspilari on yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymisprosessien koordinointi. Tarkoitus on, että valmennuksena toteutettava työ luo yritykselle lisäarvoa ja näin ollen synnyttää uusia työpaikkoja. MaMuPlus-projektin toiminta-ajatuksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Projektin kehittämän toiminnan tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. Valmennusta toteutetaan pääsääntöisesti yrityksissä tai vaihtoehtoisesti Sovatek-sätiön tuotannollisen työn yhteydessä. Tavoitteena on työttömien maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-hankkeessa käytetään useita tarjolla olevia työmarkkinatoimenpiteitä (työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus), palkkatuettua työtä sekä mahdollisuuksien mukaan muita julkisia työvoimapalveluja asiakkaan tarpeista riippuen. 3. PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET MaMuPlus-projektin toiminnan tarkoitus on Tekevän MaMu-projektin kehittämän monipuolisen työhönvalmennuksen toteuttaminen yrityksissä. Valmennus on suunnitelmallista ja vastaa maahanmuuttajien erityistarpeisiin. Vuonna 2011 MaMuPlus-projekti työstää ja kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan laajentaa edellisinä vuosina käytettyjä työvalmennuskeinoja siirtämällä ne yrityksiin. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, ryhmävalmennus, valmennussuunnitelmat, valmennuspalaverit, arviointi jne. 2/6

3 Hankkeen tarkoitus on käytännön työtä tehdessä selvittää ja kokeilla yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. MaMuPlus-projektin kolme päätavoitetta ovat: 1. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymisen edistäminen avoimille työmarkkinoille yritysyhteistyötä tehostamalla ja työnantajia tukemalla. 2. Työhönvalmennusprosessin siirtäminen yrityksiin, ja sen avulla uusien työpaikkojen synnyttäminen. 3. Pysyvärahoitteisen ammatillista koulutusta ja työllistymistä edistävän palvelun luominen maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 4. PROJEKTIN SISÄLTÖ (Liite 2. MaMuPlus-kaavio.) MaMuPlus-projekti koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. Kartoitus ja palveluohjaus 2. Työvalmennus Sovatekissa 3. Työhönvalmennus yrityksissä, järjestöissä ja kunnassa Kartoituksen ja ohjauksen tarkoitus on selvittää maahanmuuttajan valmiudet suoriutua työssä ja työyhteisössä, työmotivaatio ja tarvittava valmennuksellinen tuki. Kartoituksen ja palveluohjauksen tavoitteena on ohjata henkilö oikeisiin palveluihin (työvalmennus Sovatekissa tai yrityksissä, tarvittava ammatillinen koulutus tai joku muu palvelu). Työvalmennus Sovatekissa on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla ei ole valmiuksia työhönvalmennukseen yrityksissä (henkinen, fyysinen tai joku muu vaikeuttava tekijä) tai heille ei ole vielä löytynyt valmennuspaikkaa yrityksessä. Heille tarjotaan työvalmennusta Sovatekin eri tuotannollisissa yksiköissä. Valmennukseen liittyy tuki arjen hallinnassa, tarvittava tulkkipalvelu, vertaistukiryhmätoiminta sekä Sovatekin erilaiset tukipalvelut (hygieniapassikoulutus, työnhakukoulutus, ryhmävalmennus jne.) Tarvittaessa toteutetaan orientaatiojakso Sovatekissa ennen maahanmuuttajan työvalmennuksen toteuttamista yrityksessä. Orientaatiojakson tavoite on syventävästi kartoittaa, arvioida ja luoda lisävalmiuksia maahanmuuttajan työvalmennuksen aloittamiseksi hänen osaamista hyödyntämään pysyvässä yrityksessä. Yrityksissä toteutetun työhönvalmennuksen tarkoitus on vahvistaa maahanmuuttajan kiinnittymistä yritykseen ja edesauttaa hänen työllistymistään ko. yritykseen. Yksilövalmentaja on toimija TE-toimiston, työnantajan ja maahanmuuttajan välillä. Tavoite on tukea maahanmuut- 3/6

4 tajan selviytymistä työtehtävissä ja työyhteisössä toimimisessa sekä murtaa työnantajien ennakkoluuloja maahanmuuttajien työllistämisessä. (Liite 2. Valmennus yrityksessä.) MaMuPlus -projekti tarjoa yksilöllisiä palveluja sekä maahanmuuttaja-asiakkaille, TEtoimistolle että työnantajille: - Asiakkaille yksilövalmennus ja työllistymisprosessin koordinointi - Työhallinnolle toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työllistymissuunnitelmaa - Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uusi työntekijä, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa - Byrokratia kirjoitetaan th ja tev sopimukset, neuvotaan mahdollisten palkkatuki- ja kaupunkilisähakemuksen kirjoittamisessa, varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kaupparekisterin ote, verotodistus jne.) 5. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Projekti palvelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 6. PROJEKTIN TULOKSELLISET TAVOITTEET Vuoden 2010 aikana tulokset ovat olleet erinomaiset. Valmennus yrityksissä on tuottanut selkeää tulosta ja vaikuttanut positiivisesti työllistymiseen. MaMuPlus projektin ohjauksessa oli vuonna 2010 yhteensä 94 henkilöä. Yrityksiin tehtiin vuoden aikana valmennussopimuksia yhteensä 79 kappaletta, Tekevällä/Sovatekissa aloitti valmennuksen 7 henkilöä, opiskelemaan ohjautui 12 henkilöä. Vuoden 2010 aikana MaMuPlus-proejektiin osallistuneille maahanmuuttajille tehtiin työsopimuksia yhteensä 44 kappaletta. (Liite 6: MaMuPlus Väliraportti 2010.) MaMuPlus -projektin tuottamista palveluista on ollut selvästi suoranaista vaikuttavuutta maahanmuuttajien työllistymiseen. MaMusPlus projektin rahoituksella voitiin kehittää toiminnan seuraavia alueita: - selkeä ja toimiva yhteistyörakenne TE-toimiston kanssa - laaja yritys- ja työnantajayhteistyö - yrityksille tarjottava moraalinen ja byrokraattinen tuki 4/6

5 - maahanmuuttajien yksilöllisen työllistämispolun suunnittelu - asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja mentorointi. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus entisestään laajentaa yrityksessä tapahtuvaa valmennusmallia ja tehostaa sen vaikuttavuutta. tavoite on, että projektin puitteessa kehitetystä yritysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä palveluista hyötyvät kaikki Töihin!-palvelun asiakasryhmät. Kuten kaikille Töihin!-palvelun asiakkaille, niin myös MaMuPlus-projektin asiakkaille tehdään yhteistyössä työhallinnon kanssa työllistymisprosessin suunnitelma, jota projektin on tarkoitus toteuttaa Vuoden 2010 aikana käytiin yhteistyöneuvotteluja n. 200 työnantajan kanssa. Nämä yrityskontaktit pidetään yllä myös vuonna Sen lisäksi on tarkoitus käydä yhteistyöneuvotteluja vielä n. 100 pienyrityksen kanssa. Asiakastavoitteen vuodelle 2011 on seuraavat: o Sovatekin eri tuotannollisiin yksiköihin valmennukseen ohjataan n. 20 maahanmuuttaja o Valmennus yrityksiin mahdollistetaan n. 60 maahanmuuttajalle o Opiskelemaan ohjataan n. 10 maahanmuuttajaa o Ohjaus- ja neuvontapalveluja tarjotaan kaikille maahanmuuttajalle, tavoitteena on edistää heidän työllistymistä, tukea selviytymistään arjessa, kannustaa ja aktivoida heidän hakemista ammatilliseen koulutukseen tai kursseille. Heidät voidaan myös ohjata muihin palveluihin maahanmuuttajan tarpeet huomioiden. MaMuPlus-projekti toteuttaa maahanmuuttajan tavoitteellista työllistymisprosessin koordinointia, tuettua työhönvalmennusta Sovatekisss ja yrityksissä, yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta, yrittäjyysvalmennusta ja erilaisia tukipalveluja. (Liite 4. Projektin toiminnan keinot.) MaMuPlus-projektin tavoite on luoda maahanmuuttajille kohdennettu työllistymistä edistävä palvelupaketti, joka jää projektin jälkeen osaksi Sovatekin Töihin!-palvelua. 7. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Vuonna 2011 MaMuPlus -projekti jatkaa tiedotus ja viestintästrategian toteutusta. Viestintää jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Ulkoiseen viestintästrategiaan kuuluu projektitoiminnasta kertominen ja kehitettyjen menetelmien esitteleminen paikallisissa ja valtakunnallisissa foorumeissa. Projektin esitteitä jaetaan TE-toimistoon, yhteistyöverkostolle, paikallisille yrityksille ja muille työnantajille. Tavoitteena on että projektin toiminnasta ilmestyy lehtiartikkeleita noin 3 4 kertaa vuodessa. Sisäinen viestintä tarkoittaa Sovatekin sisäistä tiedotusta projektin toiminnasta ja palveluista. Tiedotusta toteutetaan esitteitä jakamalla, sähköisesti, organisaation sisäisen tiedotuslehti Sovaset välityksellä, sekä Sovatekin tiimipalavereihin osallistumalla 5/6

6 8. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI MaMuPlus-projektin toimintaa ja tuloksellisuutta on tarkoitus seurata ja arvioida systemaattisesti. TE-keskuksen työllistämisprojektien seurantalomakkeen lisäksi käytössä on Töihin!- palvelun oma sähköinen tietokantajärjestelmä sekä valmentautujien anonyymi sähköinen asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi käytetään MaMu-projektin kehittämiä menetelmiä valmentautujien työssä suoriutumisesta ja itsearvioinnista. Tarkoitus on MaMuPlus-hankkeen puitteessa kehittää myös erillinen seuranta- ja arviointimalli, joka palvelee yritysyhteistyön kehittämistä. 9. RESURSSIT Vuonna 2010 MaMuPlus toimintaa laajennettiin sekä asiakasmäärällisesti että toiminnallisesti. Mahdollisuus oli palkata myös yhteensä kolmea projektityöntekijää: projektipäällikkö, yrityskoordinaattori ja projektityöntekijää. Samaa henkilöresurssia tarvitaan myös vuonna (Liite 5. MaMuPlus henkilöresurssi.) 10. YHTEISTYÖKUMPPANIT Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän TE-toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry, Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk, Diak, Yliopisto/kieltenlaitos/S2), SPR, Uusyrittäjyyskeskus, pakalliset yritykset ja muut työnantajat. 11. LIITTEET: Liite 1 Töihin!-palvelun prosessikaavio Liite 2 MaMuPlus-kaavio Liite 3 Valmennus yrityksessä Liite 4 Toiminnan keinot Liite 5 MaMuPlus henkilöresurssin tarve Liite 6 MaMuPlus väliraportti 2010 Liite 7 Budjetti Liite 8 Sovatekin toimintasuunnitelma 2011 Jyväskylässä, Jatkohakemuksen laatija: Anu Laasanen Projektipäällikkö MaMuPlus -projekti Puh /6

7 Töihin!-palvelun prosessikaavio Liite 1 Lähettävä taho: T&E toimisto ja Sovetek Töihin!-palvelu 2011 Valmennus yrityksissä TMT = Suomalaisten työllisyyden edistäminen MaMuPlusProjekti = Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen Toki-hanke = Nuorten työllisyyden edistäminen Töihin!-palvelun ORIENTAATIO JA PALVELUNOHJAUS Kolmannelle sektorille VALMENNUS yrityksissä, järjestöissä, kunnassa Opiskelemaan Muihin palveluihin

8 MaMuPlus PALVELUN KAAVIO liite 2 Ohjaaminen ammatillisen koulutukseen tai kurssimuotoiseen koulutukseen ALKUHAASTATTELU ja PALVELUOHJAUS Maahanmuuttajien työvalmiuksien ja yksilöllisen tuen tarpeen kartoitus. Työllistymisprosessin suunnittelu yhteistyössä työhallinnon kanssa. Ohjaaminen muuhun tarvittavaan palveluun TYÖVALMENNUS SOVATEKISSA VALMENNUS YRITYKSESSÄ Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työvalmennus Sovatekin eri TYÖYKSIKÖISSÄ: työvalmennus, yksilövalmennus, mentorointi ja tuki arjen hallinnassa, vertaistukena toimiva ryhmävalmennus, yhteiskuntaan integroitumista tukeva tietopuolinen, valmennuspalaverit, Sovatekin tukipalvelut, suomen kielen vahvistaminen, arviointipalvelut. Tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole valmiuksia toimia yrityksessä (henkinen, fyysinen tai joku muu vaikeuttava tekijä) Tarvittaessa ennen yrityksessä tapahtuvaa työvalmennusta toteutetaan Sovatekissa orientaatiojakso: syvennetysti kartoitetaan maahanmuuttajan valmiudet ja tuen tarve. (yksilövalmennus, työkokeilu) Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen tuettu työhönvalmennus YRITYKSISSÄ. Työllistymisprosessin vastuullinen toteuttaminen yhteistyössä tarvittavan verkoston kanssa. Valmennusta yrityksessä toteutetaan Sovatekin valmennuskeinoja käyttäen: yksilöllinen valmennussuunnitelma, tuki ja ohjaus arjen hallinnassa, tavoitteellinen tulevaisuuden suunnittelu, valmennuspalaverit, ammattisanaston ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Moraalinen sekä byrokraattinen tuki työnantajalle. Valmennuksellinen tuki ja ohjaus asiakkaalle. Kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välillä. Tavoitteena työllistyminen.

9 MaMuPlus projekti: Liite 3 VALMENNUS YRITYKSESSÄ PROSESSINA KARTOITUS JA PALVELUOHJAUS 1. ALKUHAASATTELU/KARTOITUS perustiedot koulutus ja työkokemus asiakkaan motivointi työllistyä laaditaan työllistymisen suunnitelma 2. YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA laadittu työllistymissuunnitelma lähetetään TE-toimistoon pyydettään asiakkaan mahdolliset tukijaksot (tev, pt) 3. YRITYSKOORDINOINTI kartoitetaan yritykset jossa asiakaan valmennusta voidaan toteuttaa 4. YKSILÖLLINEN ASIAKASTYÖ yritysvierailut valmennuspaikkaan tutustumiseksi selvitetään asiakkaan tuen tarve 4. MAHDOLLISUUS OSALLISTUA RYHMÄVALMENNUKSEEN selkeytyvät sosiaaliset taidot suomenkielen vahvistuminen työelämänpelisääntöjen vahvistaminen TYÖHÖNVALMENNUS YRITYKSESSÄ (Tietty työ tietyssä yrityksessä) PROJEKTITYÖNTEKIJÄN TARJOAMAT PALVELUT: 1. ASIAKKAALLE: laaditaan valmennussuunnitelma aloitetaan kuukauden te sopimuksella henkilökohtainen tuki arjen hallinnassa tuki ja ohjaus työyhteisössä toimimisessa lähivalmennusvierailut 2. TYÖNANTAJALLE kulttuuritulkkina toimiminen byrokraattinen käytännönapu työnantajalle moraalinen tuki työnantajalle valmennuksessa 2. YHTEISTYÖ TE-toimiston KANSSA valmennuksessa käytetään työvoimapoliittisia toimenpiteitä tev- pt tavoitteena työllistyminen valmennussopimukset tehdään yhteistyössä TE-toimiston kanssa TYÖLLISTYMINEN YRITYKSEEN VALMENNUS ON LUONUT UUDEN TYÖPAIKAN: valmennus on ollut sekä asiakkaalle että työnantajalle hyödyllistä työnantajalle tarjotaan palkkatukea (projekti hoitaa byrokratian) palkkatukijakson aikana varmistuu valmennuksen kautta uuden työpaikan syntyminen yritykseen projekti on edelleen linkkinä työnantajan - asiakkaan työhallinnon välissä TAVOITE ON ETTÄ ASIAKAS TYÖLLISTYY YRITYKSEEN KOVALLA RAHALLA asiakkuus projektissa päättyy n. kuukausi työllistymisestä yhteistyö työnantajan kanssa jatkuu 1

10 MaMuPlus projekti: Liite 3 VALMENNUS YRITYKSESSÄ PROSESSINA Tavoite: Prosessin tavoitteena on yrityksessä toteutettava valmennus, joka tähtää työllistymiseen ko. yritykseen. Tarkoitus on, että maahanmuuttajien valmennuksellinen työpanos tuottaa yritykselle lisäarvoa ja näin olleen synnyttää uusia työpaikkoja. Kohderyhmä: Työelämätavoitteiset maahanmuuttajat, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on jostain syystä pitkittynyt tai joiden työllistyminen vaatii erityistä tukea. Asiakkaat ohjautuvat MaMuPlus projektiin TE-toimistosta. Resurssit: Projektin toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen tarvitaan kolmea työntekijää: Projektipäällikkö (projektin hallinnointi, tiedotus- ja kehittämistehtävät ja verkostotyö) Yrityskoordinaattori (yritys- ja järjestöyhteistyö, mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyö) Projektityöntekijä (asiakastyö yrityksissä ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa) Valmennus yrityksessä sisältö: Tuettu työhönvalmennus alkaa valmentautujan henkilökohtaisella haastattelulla, jossa kartoitetaan hänen koulutus- ja työhistoriaansa sekä toiveita tulevan työelämän osalta. Samalla varmistetaan myös hänen voimassaoleva työllistymissuunnitelma TE-toimistossa ja käytettävissä olevat työvoimapoliittiset jaksot. Tarvittavalla orientaatio/kartoitusjaksolla kartoitetaan valmentautujan työvalmiudet ja osaaminen, varmistetaan tuleva ammattiala sekä selvitetään valmennuksellisen tuen tarve. Orientaatiojaksoa toteutetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Tarvittaessa käytetään myös työkokeilua Sovatekin eri yksiköissä. Jokaiselle asiakkaalle tehdään työllistymisprosessin suunnitelma, johon kirjataan valmentautujan työllistymistä edistävät toimenpiteet ja täsmennetään projektin tarjoamat palvelut. Suunnitelma päivitetään ja vahvistetaan kirjallisesti TE toimistossa. Valmentautujaa autetaan ja tuetaan mm. työnhakuasiakirjojen päivittämisessä, työnhaussa, työhaastattelussa, tulevaan työ/valmennuspaikkaan ja työtehtäviin tutustumisessa. Projektityöntekijät ovat linkkinä asiakkaan työnantajan TE-toimiston välissä. Projekti tarjoa sekä moraalista, valmennuksellista että byrokraattista tukea jokaiselle osapuolelle. Yksilöllinen asiakastyö, tiivis yhteistyö TE-toimiston ja työnantajien kanssa ovat projektitoiminnan peruspilareita. 2

11 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 YKSILÖVALMENNUS joka käytännössä tarkoittaa maahanmuuttajien työllistymisprosessin koordinointia sekä maahanmuuttajalle annettavaa yksilöllistä tukea ja kannustusta. Keskusteluissa yksilövalmentajan kanssa pyritään löytämään parhaat mahdolliset vaihtoehdot tulevaisuuden suunnittelussa. Valmennuksen ja kehityskaaren seurantaa varten laaditaan valmennussuunnitelma. Jatkopolkuja rakennetaan periaatteella: hyödynnetään maahanmuuttajien jo olemassa oleva koulutus ja osaaminen, kehitetään tämänhetkistä osaamista ja ammattitaitoa, otetaan vastuu tulevaisuuden suunnittelusta. Tarvittaessa hyödynnetään Sovatekin sisäisiä tukipalveluja, jotka tukevat suomalaisen työelämän tuntemista ja työpaikan löytämistä vapailta työmarkkinoilta (CV, työhakemus, osaamiskansion, eli Portfolion laatiminen, palautearviointi, tuettu työllistäminen). Yksilövalmentaja suunnittelee ja toteuttaa myös ryhmävalmennuksen, jonka sisältö suunnitellaan ryhmän (jokaisen maahanmuuttajan) tarpeita ja valmiuksia huomioiden. TYÖVALMENNUS joka pitää sisällään maahanmuuttajien tavoitteita, valmiuksia ja osaamista huomioivan ohjatun työvalmennuksen yrityksissä tai jossakin Sovatekin 16 työyksikössä. Työvalmennus on suunnitelmallista, tuettua ja valmennusjaksojen aikana on mahdollisuus kehittää omia ammattitaitoja suomalaiseen työelämään soveltuvaksi, opiskella ammattia ja saada arvokasta työkokemusta. Työvalmennusyhteisön tarjoama mahdollisuus monikulttuuriseen sosiaaliseen kanssakäymiseen on erittäin tärkeä, sillä sitä kautta vahvistuvat maahanmuuttajien itseluottamus, suomen kielen osaaminen ja valmiudet hakeutua töihin tai koulutuksiin. RYHMÄVALMENNUS / RYHMÄKONTAKTIPÄIVÄT on noin kerran kuukaudessa. Tarkoitus on tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja heidän minä identiteetin rakentamista uudessa yhteiskunnassa. Useasti toiminta tapahtuu yhdessä suomalaisten kanssa, koska sellainen vuorovaikutus palvelee sekä maahanmuuttajien suomen kielen harjaantumista että kantaväestön ennakkoluulojen vähenemistä maahanmuuttajien kohtaan. Ryhmävalmennuksen puitteessa järjestetään yritysvierailuja, päivitetään työhakupaperit, puhutaan työelämänpelisäännöistä, työturvallisuudesta, ammattiliitoista, harjoitetaan työhaastattelutilanteita. KOULUTUSTARJONTA sisältää maahanmuuttajille räätälöityä suomalaiseen työelämään liittyviä tukipalveluita: työelämätietoutta, työnhakukoulutusta, asiakaspalvelukoulutusta, yrityskoulutusta, työnhakuvalmennusta, tietoa työterveydenhuollosta, yhteiskunta tietous, hygieniapassikoulutus jne. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon maahanmuuttajan tarpeet ja valmiudet. Tavoite on, että kyseiset koulutukset edesauttavat maahanmuuttajien pääsemistä työelämään. Työelämään liittyvät koulutusosiot tuotetaan yhteistyössä Sovatekin koulutuspalvelujen kanssa. Koulutus on monelle maahanmuuttajalle avain työllistymiseen. Käyttäen Sovatekin opinto- 1/2

12 MaMuPlus- projektin toiminnan keinoja ovat Liite 4 ohjaajan palveluja, kerrotaan maahanmuuttajille koulutusjärjestelmästä ja mahdollisuuksista Suomessa (ammattikoulutus, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, kurssit, näytöt jne.) Vieraillaan eri oppilaitoksissa sekä Jyväskylässä että muualla Keski-Suomessa. Monelle maahanmuuttajalle yksi työllistymisen vaihtoehto voi olla oman toiminimen tai yrityksen perustaminen. Koska yritysvalmennus on tavoitteellista, yrittämisestä kiinnostuneille järjestetään yrityskursseja, joissa annetaan perustieto oman yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä. SUOMEN KIELEN VAHVISTAMINEN on tärkeä osa MaMu palvelua. Erityisesti ammattisanaston laajentaminen. Oppiminen tapahtuu käytännössä työyksiköissä sekä vastaavilla kielikylvyn tunneilla. Yhteistyönä Jkl Yliopiston kanssa hyödynnetään kielilaitoksen opiskelijoiden harjoittelujaksoja Suomi2 opetuksen puitteessa. TYÖNHAKUKLUBI Maahanmuuttajille tarkoitettu ryhmämuotoinen ja yksilöllinen työnhakuklubi, jonka tavoite on lisätä maahanmuuttajien mahdollisuuksia päästää työelämään. Työhakuklubi on ensisijaisesti tarkoitettu näille maahanmuuttajille jotka ovat ohjauksessa tai Sovatekissa toteutetun valmennuksen loppuvaiheessa. Työhakuklubi toimii nonstop periaatteella ja siihen voi osallistua aina myös yksilöllisesti tarpeen tulleen. YRITTÄJYYSVALMENNUS Yrittäjyysvalmennuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaisille henkilöille mahdollisuus löytää oma toimeentulo ja elinkeino yrittäjänä uudessa kotimaassa. Yrittäjyysvalmennus auttaa heitä, joilla on oma tuote, palveluidea tai vahva osaaminen sekä motivaatio kokeilla yrittäjyyttä. Yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia kehitetään pikku hiljaa yksilövalmentajien ohjauksessa ja vertaistuen avulla säännöllisissä viikkopalavereissa. Ensin kartoitetaan omaa osaamista, tuotetta ja tarkennetaan liikeideaa. Liikeideavaiheessa tärkeintä on idean realisointi eli arvioidaan, onko sillä mahdollisuuksia yritysmaailmassa. Tavoitteena on yksilövalmennuksen avulla antaa tukea markkinointiin, verkostoitumiseen ja liikeidean hiomiseen. Yrittäjyysvalmennuksen pitkän tähtäimen tavoite on perustaa oma yritys tai toiminimi. Sovatekin Töihin!-palvelussa laadittujen suunnitelmien varassa yrittäjä voi aloittaa oman taipaleensa yritysmaailmassa. Oman liikeidean realisointia on mahdollisuus toteuttaa myös osuuskunta Tekemoniassa. Aina yrittäjyysvalmennus ei johda itsenäiseen yrittäjyyteen, eikä se haittaa. Hyvä tulos on myös se, kun joku yrittäjyysvalmennuksessa tekee johtopäätöksen, ettei hänestä ole yrittäjäksi. Yrittäjäksi toivovia maahanmuuttajia ohjataan Töihih!-palveluun Sovatekin eri eri yksiköistä, Keski-Suomen uusyrittäjyyskeskuksesta ja Jyväskylän TE-toimistosta ennen starttirahan myöntämistä tai halukkaat löytävät valmennuksen omatoimisesti ennen ison askelen ottamista ja oman yrityksen perustamista. OSUUSKUNTATOIMINTA Maahanmuuttajilla on mahdollisuus työllistyä Sovatekin osuuskunta Tekemonian kautta. 2/2

13 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite 5 MaMuPlus toiminnan tulokselliseen toteuttamiseen tarvitaan kolmea (3) työntekijää. Projektipäällikkö, yrityskoordinaattori ja projektityöntekijää. 1. Projektipäällikkö (projektin hallinnointi, kehittämistehtävät, tiedotus- ja verkostotyö) 2. Yrityskoordinaattori (yritys-, järjestö- ja työnantajayhteistyö) 3. Projektityöntekijä (asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa) Projektipäällikön tehtävät: 1. maahanmuuttajille kohdennetun palvelun kokonaisvaltainen kehittäminen 2. mahdollisuuksien mukaan asiakastyö (asiakkaita n vuodessa) 3. projektin hallinnolliset tehtävät (seuranta, raportointi, arkistointi jne.) 4. projektin viestinnästä ja tiedotuksesta vastaaminen 5. yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa (työhallinto, kaupunki, projektit jne.) 6. rahoituksen järjestäminen 7. verkostoyhteistyö 8. valtakunnallinen vaikuttaminen 9. täsmäpalveluiden suunnittelu ja järjestäminen 10. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 11. yrittäjyysvalmennuksen toteuttaminen 12. yhteistyö oppilaitoksien kanssa (AO, Aikuisopisto) 13. Sovatekin yrityksessä tapahtuvan valmennuksen kokonaisvaltainen kehittämistyö ja koordinointi 14. koulutuksien toteuttaminen yrityksissä ja oppilaitoksissa Yrityskoordinaattorin tehtävät: 1. yritysyhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen 2. valmennuspaikan löytäminen yritysmaailmasta 3. yrityskoordinaattorina toimiminen kaikille Tekevän työllistämisyksikön kohderyhmille (maahanmuuttajat, pitkä-aikaistyöttömät, nuoret) 4. tarvittavien palvelujen tarjoaminen työnantajille 5. kulttuuritulkkina toimiminen 6. yritysyhteistyöhön liittyvät kirjalliset tehtävät 7. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen lakisäädöksien seuraaminen 8. yrityksissä tapahtuvan valmennuksen oikeuksista vastaaminen 9. verkostoyhteistyön ylläpitäminen 10. yritysyhteistyön menetelmien kehittäminen 11. mahdollisuuksien mukaan asiakastyö (asiakkaita n vuodessa) 1

14 MaMuPlus henkilöresurssin tarve ja tehtävänkuvat Liite ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) Projektityöntekijä (asiakastyö ja tiivis yhteistyö työhallinnon kanssa): 1. maahanmuuttajien alkuhaastattelut (asiakaita n vuodessa) 2. valmennussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä työhallinnon kanssa 3. valmennuksellinen asiakastyö yrityksissä, järjestössä ja Sovatekissa lähivalmennus 4. ryhmävalmennuksen toteuttaminen (toiminnallinen ja tietopohjainen) 5. asiakkaille tarvittavien tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen 6. tarvittavan lisäkoulutuksen suunnittelu, järjestäminen tai sinne ohjaaminen 7. maahanmuuttajille valmennuksen järjestäminen ja toteuttaminen yrityksissä 8. kulttuuritulkkina toimiminen asiakkaan ja työnantajan välissä 9. maahanmuuttajien mentorointi, puolestapuhuminen ja rinnalle kulkeminen 10. asiakkaan kanssa yksilöllisesti töihin tai koulutuksiin hakeminen 11. ohjaus- ja neuvontapalvelut asiakkaille, tuki arjen hallinnassa 2

15 Keski-Suomi VÄLIRAPORTTI Työllisyyspoliittiset avustukset 11/2010 Liite jatkohakemukseen Hankkeen nimi Taustaorganisaatio Yhteyshenkilö ja tiedot Hankkeen toteutusaika ja -alue MaMuPlus- projekti Työvalmennussäätiö Tekevä/ alkaen SOVATEK-säätiö Palvelun vastaava, projektipäällikkö Anu Laasanen, p , Jyväskylä 1. Hankkeen yleiskuvaus TARVE JA TARKOITUS: MaMuPlus projekti on Töihin!-palvelun yksi kehittämisprojekteista, jonka tarkoitus on työttömien työnhakijoiden (maahanmuuttajien) työmarkkinavalmiuksien parantaminen, sekä suomalaiseen työyhteisöön sopeutumisen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistäminen. MaMuPlus-projektin tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhön valmennuksen toteuttaminen. Tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus. MENETELMÄT: Projektin tavoite on työstää menetelmiä, joiden avulla voidaan tehostaa työttömien työnhakijoiden siirtymistä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille. Yrityksissä toteutettavassa työhönvalmennuksessa hyödynnetään kaikkia Tekevällä/Sovatekissa käytettäviä valmennuksen keinoja, esim. yksilövalmennus, valmennussuunnitelmat, ryhmävalmennus, valmennuspalaverit jne. Yrityksissä tapahtuva työhönvalmennus on ollut suunnitelmallista ja vastanut maahanmuuttajien erityistarpeisiin. Hankkeen tarkoitus on toteuttaa ja kehittää yrityksissä tapahtuvan työvalmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Asiakkaat on ohjautunut MaMuPlus-projektiin sekä Tekevältä/Sovatekista että suoraan TEtoimistosta, jonka kanssa on luotu hyvä ja toimiva yhteistyörakenne. Valmennuksessa ja työllistymispolkujen rakentamisessa käytetään kaikkia työvoimapoliittisia toimenpiteitä. YRITYSYHTEISTYÖLINJAT: 1. Uuden työpaikan synnyttäminen valmennuksen kautta. 2. Keikka ja ruuhkatyöt "kovalla" rahalla. 3. Rekryvalmennus: monta henkilö samassa paikassa, tavoittena että joku työllistyy. 4. Yksilöllinen työhaku avoimmille työpaikoille. 2. Hankehenkilöstö 1.Projektipäällikkö - projektin hallinnointi, kehittämistehtävät ja verkostotyö, mahdollisuuksien mukaan myös asiakastyö. On ollut MaMuPlus-projektin kehittämistyön kautta vastuussa koko Töihin!-palvelun kehittämisestä, jossa kokeillaan samoja menetelmien mukaan valmennusta yrityksissä myös muille kohderyhmille(maajanmuuttajien lisäksi myös nuorille ja pitkäaikaistyöttömille) 2.Yrityskoordinaattori - yritys- ja järjestöyhteistyö, tarvittaessa myös asiakastyö. Yrityskoordinaattorin työpanoksesta on hyötyneet Töihin!-palvelun kaikki asiakkaat, joten yrityksiin valmennukseen on viety maahanmuuttajien lisäksi myös nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. 3.Projektityöntekijä - asiakastyö ja valmennus yrityksissä, tiivis yhteistyö työhallinnon ja muun tarvittavan verkoston kanssa. 4.Hankkeen kirjanpidosta vastaa Sovatekin talouspäällikkö. 1 / 4

16 3. Hankkeen kohderyhmä Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset maahanmuuttajat, joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Projekti palvelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. MaMuPlus-projektin palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Projekti on tiiviissä yhteistyössä Jkl T&E toimiston kanssa (on mukana asiakkaiden työllistymisprosessin suunnittelussa ja vastaa sen toteutuksesta) Keski-Suomen ELY (rahoittaja) Jkl T&E toimisto, Jyväskylän työvoimapalvelukeskus, Jyväskylän Maahanmuuttajapalvelut. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Ry (Välittäjä-hanke, Duunari-projekti, Mosaiikki, Työkompassi, Monikulttuurisuuskeskus), Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry. Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry, Vates-säätiö, Lapsiasiavaltuutettu. Jyväskylän Ammattiopisto, Jyväskylän Aikuisopisto, Oppisopimuskeskus, Oppilaitokset (Humak, Jamk), SPR, Uusyrittäjyyskeskus, Cimson Oy, VMP. Paikalliset yritykset ja muut työnantjat. MaMuPlus -projektin toimintaa ja yritysyhteistyömallia on esitelty henkilökohtaisesti mm. Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle, OPM nuorisoasianeuvos Olli Saarelalle, Lapsiasiavaltutettu Maria Kaisa Aulalle, Valtakunnallise Työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Hassiselle. MaMuPlus-projekti toteutti yhteistyössä eri tahojen kanssa Monikulttuuriset Perheet -korttipelin, joka perustuu vanhaan suomalaiseen korttipeliin. Yhteistyössä olivat mukana Saarijärven Kolkanlahden alakoulu, Saarijärven kaupunki, KYT, Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry, Vammaispalvelusäätiö, ISS, Nuorisoseurat, Kalevan Nuoret, Lapsiasianvaltutettu, Suomenselän Sateenkaari ja Sovatek. Kortteja markkinoidaan ympäri Suomea. 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta HYÖDYLISYYS: Vuonna 2009 alkaneen MaMuPlus projektin tarkoitus on kehittää maahanmuuttajien työhön valmennusta yrityksissä, valmennuksessa käytetään työvoimapol. toimeenpiteitä (th, tev, pt jne.) Toiminnan peruspilari on ollut yksilövalmennus, mentorointi ja työllistymisprosessien koordinointi. Vuoden 2009 MaMuPlus projektin tulokset olivat yllätyksellisen hyviä. Projektin aikana kehitetyillä menetelmillä oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. Projektin emoorganisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin kohderyhmille (nuoret, suomalaiset pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset). Vuonna 2010 syntyi MaMuPlus-projektin hyvien tuloksien pohjalta Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus projektilla on keskeinen rooli yritysyhteistyön kehittämisessä ja maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisprosessin koordinoimisessa. YKSILÖLLISET PALVELUT: 1. Maahanmuuttaja-asiakkaille yksilövalmennus ja asiakaslähtöisen valmennusprosessin ohjaus. (ohjaus/neuvonta, yksilövalmennus, ryhmävalmennus, tukipalvelut ja -kurssit, esim. hygikoulutus) 2. Työhallinnolle prosessoidaan ja toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työnhakusuunnitelmaa 3. Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uutta työntekijää, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa. 4. Byrokratia kirjoitetaan kaikki sopimukset (th, tev jne.), hakemukset (palkkatuki, kaupunkilisä), varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kauppareg.ote, verotodistus jne.) TIEDOTUS: MaMuPlus toimintaa on esitelty sekä paikallisissa että valtakunnallisissa foorumeissa, esitteitä ja jaettu TE-toimistoon ja muille yhteityökumppaneille. Projektia on esitelty n. 200:lle työnantajalle. Projektin toiminnasta on kirjoitettu useasti paikallislehdissä. (katso liite: Tiedotus) 2 / 4

17 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Vuonna 2010 on ollut 182 yritystä/työnantajaa, joiden kanssa on käyty henkilökohtainen neuvottelu mahdollisesta yhteistyöstä.työnantajat ovat suhtautuneet MaMuPlus tarjoamaan palveluun erittäin myönteisesti. Projektin tarjoamat palvelut selvästi helpottavat ja mahdollistavat maahanmuuttajien pääsyn yrityksiin valmennukseen. Useasti valmennuksen avulla syntyy uusi työpaikka ja maahanmuuttaja työllistyy yritykseen. TULOKSET 2010 (tarkemmin seurantalomakkeessa) ASIAKASTYÖ: Asiakkaita ohjautunut yhteensä 94: (työhallinnosta 85; oppilaitoksista 9) Sijoittuminen: (valmennussopimuksia yrityksiin tehty 79; valmennukseen Tekevälle 7; opiskelemaan 12; muu 3) Työsopimuksia on kirjoitettu yhteensä 44 kappaletta (sisältäen työllistyminen avoimille työmarkkinoille, palkkatuetun työn, oppisopimuskoulutuksen, keikkatyöt, määräaikaiset työsopimukset. Tarkemmat tiedot seurantalomakkeessa.) MUU TOIMINTA_ 12.3.järjestettiin Maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen vahvistuminen ja työllistyminen - asiantuntijaseminaari (pääpuhujana tohtori P.Arajärvi) MaMuPlus toimintaa esitelty paikallisissa ja valtakunnalisissa foorumeissa:esim. TEM:inasiantuntijatilaisuus 29.9; Keski-Suomen nuorisomessut ; Valtakunnalliset työpajapäivät Porissa ; Vates-päivät Oulussa ; Asiantuntijapäivä Jamk:issa Projektin toiminnasta ja yritysyhteistyöstä tehty opinnäytetyö (katso liite: Työhönvalmennuksella työelämään), jonka esittelytilaisuus järjestettiin TE-toimistossa Tilaisuuteen osallistuivat yrittäjät, TE-toimiston henkilökunta ja kaupungin edustajat, mm. Anssi Niemelä. 7. Lyhyt kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Vuonna 2011 MaMuPlus projektin toiminnan tarkoitus on kehittää ja toteuttaa menetelmiä, joilla voidaan siirtää ihmisiä välityömarkkinoilta yrityksiin avoimille työmarkkinoille. MaMuPlus projekti on toteuttanut valmennusta yrityksissä noin kahden vuoden ajan. Tulokset ovat olleet merkittäviä ja yhteistyö työnantajien kanssa on sujunut hyvin. Vuonna 2011 on tarkoitus vahvistaa ja laajentaa yhteistyömenetelmiä ja -käytäntöä. Sovatekissa (entinen Tekevä) toteutettavan MaMuPlus-projektin avulla kehitetään palvelua, jolla on yhteiskunnallinen tarve ja kysyntä. Kehittämistyön pohjana on useasti tutkimuksellinen tieto. Yritysyhteistyötä ja työnantajan näkökulmia selvitettiin Eeva Erkkilän kandidaatin opinnäytetyö Työhönvalmennuksella työelämään avulla. Erkkilän opinnäytetyötä ja sen tuloksia hyödynnetään maahanmuuttajien valmennustyössä ja koko Töihin!-palvelun toiminnan kehittämisessä. (liitteenä E.Erkkilän opinnäytetyö) Vuoden 2011 yritysyhteistyön tavoite on kehittää monipuolisia palveluja joilla voidaan helpottaa työnantajia ottamaan vastaan uusi työntekijä. Tarkoitus on, että valmennuksen kautta tehtävä työ tuo lisäarvoa yritykselle ja synnyttää uusia työpaikkoja. 3 / 4

18 OHJE VÄLIRAPORTTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Työllisyyspoliittisen avustuksen saajan on laadittava hankkeen toiminnasta väliraportti hakiessaan jatkorahoitusta hankkeelle. Jatkorahoitusta haetaan vuosittain. Väliraportti laaditaan K-S Ely-keskuksen lomakkeelle ja se liitetään osaksi hankkeen jatkohakemusta (lomake TEM /2010). 1. Hankkeen yleiskuvaus Hankkeen yleiskuvaus -kohdassa esitetään hankkeen tarpeellisuus, tarkoitus ja tavoitteet. Hanke voi olla laaja-alainen sisältäen esim. työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten selvittämistä, työmarkkinavalmiuksien parantamista työmarkkinatoimenpitein ja sekä uusien palvelujen kehittämistä. Hanke voi myös sisältää yksinomaan palkkatuettua työtä. Hankkeen yleiskuvausta voi täydentää liitteillä. 2. Hankehenkilöstö Hankehenkilöstö -kohdassa esitetään hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön ja muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden työtehtävät. 3. Hankkeen kohderyhmä Hankkeen kohderyhmä jaoteltuna seuraavasti: 500 päivää työttömyysturvaa saaneisiin, muut pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 25-vuotiaat, vajaakuntoiset ja maahanmuuttajat (yhteenveto kuluneen vuoden ajalta). 4. Hankkeen yhteistyöverkostot Hankkeen yhteistyöverkosto -kohdassa esitetään, millä tavalla hanke tekee yhteistyötä TE-toimistojen kanssa. Lisäksi kuvataan yhteistyötä työnantajien, kuntien, viranomaisten, oppilaitosten, muiden hankkeiden ja järjestöjen kanssa (yhteenveto hankkeen ajalta). Kuvausta yhteistyöverkostoista voi täydentää liitteillä. 5. Kuvaus hankkeen toistaiseksi toteutuneesta toiminnasta Hankkeen toteutumista kuvataan hankesuunnitelman toteutumisen avulla. Esitetään tiivisti mitä hankkeessa on tehty; millaista toimintaa kohderyhmälle on järjestetty (koulutus, työmarkkinatoimenpiteet, palkkatuettu työ, ohjaus- ja neuvontapalvelut, muut palvelut). Mikäli kohderyhmälle tarjotaan ohjaus-, neuvonta- ja valmennuspalveluja, kuvataan ohjausprosessi. Kohdassa 5 esitetään myös, millä tavalla hankkeesta on tiedotettu. Kuvausta toteutuneesta toiminnasta voi täydentää liitteillä. 6. Hankkeen tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen Tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan hankesuunnitelman avulla, jossa on määritelty, mihin tuloksiin ja tavoitteisiin hankkeessa pyritään. Kuvataan lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tai kerrotaan muulla tavalla, mikä merkitys hankkeella on sen kohderyhmälle. Kuvataan hankkeessa kehitetyt / kehitteillä olevat menetelmät ja mallit. Lisäksi tuodaan ilmi, mitä tavoitteita jäi saavuttamatta ja miksi? Kohdassa 6 voidaan kuvata hankkeen toteuttamisen esteitä tai ongelmakohtia. Kuvausta tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta voidaan täydentää liitteillä. 7. Lyhyt kuvaus hankkeen seuraavan vuoden toiminnasta ja kehittämissuunnitelmat Kohdassa 7 esitetään lyhyt kuvaus hankkeen toiminnasta jatkorahoituksen ajalle. Esitetään, millä tavalla toimintaa ja tavoitteisiin pääsyä on tarkoitus parantaa. Jos hankkeessa on tarkoitus kehittää uutta toimintaa, jota ei ole kuvattu hankesuunnitelmassa, tulee siitä käydä neuvottelu Ely-keskuksen kanssa ennen jatkorahoitushakemuksen jättämistä. Kohtaa 7 voidaan täydentää liitteillä. 4 / 4

19 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN MaMuPlus on toteuttanut suunnitelmallista tiedotus- ja viestintästrategiaa. Vuonna 2010 on MaMuPlus projektin työstä ollut artikkeleita seuraavissa paikallislehdissä: Keskisuomalainen: Uusi ilme korteille, Hyödyntäkää tulijoiden ammattitaitoa, Kielen kautta kulttuuriin, Työ palautti ilon, Huonekaluilla pääsee uuteen alkuun, Pelikortit kansainväliseksi, SuurJyväskylän lehti: Tekevältä käsin, 9 artikkelin sarja Tekevän maahanmuuttajatyöstä, 2010 Työ on parasta kotouttamista, Töihin!-palvelu aloitti rivakasti, Työhönvalmennuksella työelämään, Jyväskylän kaupunkilehti Maahanmuuttajien työnhakua kiritetään, Saarijärveläinen Kansainvälisyyskasvatusta leikkimielisesti, Artikkeli maahanmuuttajien esiintymisestä Kolkanlahden koululla, Sampo Suomalaisia on moneksi, Keski-Suomen Viikko Pentti Arajärvi MaMu-perjantaissa, Humanismi avuksi maahanmuuttajillekin, Muuramelainen Ministeri Pekkarinen vierailulla, nro 19 SAK paikallislehti Kimppa Maahanmuuttajat ovat voimavara,

20 MaMuPlus-projektin tiedotus ja viestintä Liite VÄLIRAPORTTIIN Kotiseudun sanomat Pakolaisia Kinnulaan, Valmu, Tekevän oma tiedotuslehti MaMuPlus projektin toiminnasta kirjoitettiin jatkuvasti organisaation oman tiedotuslehti Valmussa. Lehti ilmestyi joka toinen viikko ja se jaettiin organisaation sidosryhmille. MaMuPlus-projektin muu viestinnällinen vaikuttamistoiminta: Maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen vahvistuminen ja työllistyminen - asiantuntijaseminaari (pääpuhujana tohtori P.Arajärvi) Asennekasvatukseen liittyvänä toimintana syntyi Monikulttuuriset Perheet pelikortit. Korttipeli toteutettiin yhteistyössä Saarijärven Kolkanlahden alakoulun kanssa. Korttien julkaisu sai valtakunnalista huomiota: o Julkaisutilaisuus o Tv lähetys TV2 Keski-Suomen uutisissa ja TV1 aamutv:ssä ja o Yle radiouutiset Projektin toiminnan esittely valtakunnallisilla foorumeilla: Valmennuksesta yrityksissä Jamkin seminaarissa Monikulttuurisuuskoulutus Humak:issa Vates-säätiön työhönvalmennuksen kehittämispäivät Oulussa TEM:in asiantuntijatilaisuus Keski-Suomen nuorisomessut Valtakunnalliset työpajapäivät Porissa

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet...

1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet... MaMuPlus-projekti 2009 2013 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet...11 5. LIITE 4: Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1/14 Tarkoin määritellyt kehittämisalueet + kehittämisstrategia = hyvä ja tavoitteellinen palvelu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO... 4 2 TÖIHIN!-PALVELUN TARKOITUS JA TARVE...

Lisätiedot

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

TÖIHIN!-PALVELU. työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010

TÖIHIN!-PALVELU. työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010 TÖIHIN!-PALVELU työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHDERYHMÄ... 4 3 PERUSTEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT PALVELUT... 4 4 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ... 5 5 YRITYSYHTEISTYÖ...

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

MaMuPlus-projekti VÄLIRAPORTTI

MaMuPlus-projekti VÄLIRAPORTTI MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI 1. 2. 2009 25. 11 2009 1. PROJEKTIN NIMI MaMuPlus-projekti 2. YHTEYSTIEDOT Projektin toteuttajaorganisaatio: Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

M LIITE 2 NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS

M LIITE 2 NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS KUVAUS NUORTEN TYÖPAJATOIMINNASTA JA TARPEESTA KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toki! hanke, NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS Toiminnan eteneminen vuonna 2009 Työvalmennussäätiö

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu!

Toimintakertomus 2011. Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu! VUOSIKERTOMUS 2011 Toimintakertomus 2011 Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu! 2 Toimintakertomus 5. in issa oleville asiakkaille kohdennettu SISÄLLYSLUETTELO: 6. 5. in issa

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

PROJEKTIN NIMI MaMuNu, Maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja työvalmiuksia parantava valmennus

PROJEKTIN NIMI MaMuNu, Maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja työvalmiuksia parantava valmennus MAAHANMUUTTAJANUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS Raportointi toiminnasta ajalta 1.1.-31.12.2009 PROJEKTIN NIMI MaMuNu, Maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja työvalmiuksia parantava valmennus YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Verkosto- ja vaikuttamistyö

Verkosto- ja vaikuttamistyö Verkosto- ja vaikuttamistyö Työllisyyden kuntakokeilu Toimintasuunnitelman puolivuotisraportti 1-6/2014 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen toimiala on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 Liite 2 Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2011 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet

Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille mahdollisuudet Kyvyt käyttöön seminaari 13.10.2015 Mirja Willberg, Parik säätiö 1 Pelkkä työvalmennus ei riitä? Hallituksen kärkihankkeita STM Toimenpide 1.

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt työllistymisen tukena

Vakuutusyhtiöt työllistymisen tukena Vakuutusyhtiöt työllistymisen tukena Uudenmaan alueen TYÖHÖNVALMENNUKSEN VERKOSTOPÄIVÄ 11.11.2014, Validia Ammattiopisto, Nina Orlo, Vakuutuskuntoutus VKK Vakuutuskuntoutus VKK vuonna 1964 perustettu tapaturma-,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio.

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Toimintalinjat kuntoutumisen toimintalinja työelämävalmiuksien toimintalinja oppimisen toimintalinja työllistymisen toimintalinja Tukipalvelut palveluohjaus

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA ) HAKEMUSLOMAKE Liite 1 Hakemuslomake TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA 1 04 18 12) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12508-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Pori 4.5.2010 Regina Salkovic Palveluverkoston päällikkö PIRELY TE - toimiston johtaja, Sastamalan TE - toimisto Pirkanmaan ELY-keskus, Regina

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1

J.J. Jedulainen 20.11.2012 1 1 MOOD- VALMENNUS Ohjauksen apuvälineenä Susanna Hjulberg LÄHDE: Koskinen, K. & Hautaluoma, M. (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke

Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi klo MONATTA-hanke Kansainvälistymiseen kehitettyjä keinoja - vuorovaikutteinen verkostofoorumi 22.1.2014 klo 12.00 15.45 MONATTA-hanke 2011-2014 Työnantajat Kulttuurisesti moniarvoinen työyhteisö -tutkimus Työharjoittelu

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot