TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA /14

2 Tarkoin määritellyt kehittämisalueet + kehittämisstrategia = hyvä ja tavoitteellinen palvelu 2/14

3 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO TÖIHIN!-PALVELUN TARKOITUS JA TARVE KOHDERYHMÄ PERUSTEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT PALVELUT YKSILÖLLISET PALVELUT PALVELUT SOVATEKILLE HINNOITELLUT PALVELUT TIEDOTUS JA VIESTINTÄ YRITYSYHTEISTYÖ YRITYSYHTEISTYÖN TAVOITE: YRITYSYHTEISTYÖN LINJAT: YRITYSYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN: VALMENNUSPROSESSI TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN JA AKTIVOINTI TÖIHIN!-PALVELUN PROSESSIKAAVIO VALMENNUSPROSESSIN VAIHEET HENKILÖRESURSSI KOULUTUSSUUNNITELMA TÖIHIN!-PALVELUN TYÖNTEKIJÖILLE KOULUTUKSET ASIAKKAILLE ARVIOINTI- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄ VAIKUTTAVUUS JA TULOKSELLISUUS RAHOITUSRAKENNE KEHITTÄMISTYÖ YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA TÖIHIN!-PALVELUN: 10 MANTRAA /14

4 1 JOHDANTO Työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö sulautuivat alkaen uudeksi Sovatek-säätiöksi. Sovatek-säätiön toiminnan aloja ovat hoito, kuntoutus, työhönvalmennus ja erilaiset työllisyyttä tukevat palvelut. Töihin!-palvelun on yksi työllisyyttä tukevista palveluista ja sen tarkoitus on toteuttaa työhön valmennusta yrityksissä. Yksilöllisiä työllistymispolkuja rakennetaan yhteistyössä TE-toimiston, asiakkaiden, tarvittavan verkoston ja yrityksien kanssa. Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen töelämään tähtäävän valmennuksen toteuttaminen. Palvelun ja valmennuksen tavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksille ja synnyttää uusia työpaikkoja. Toiminnalla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät aina riitä maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja nuorten työllistymiseksi. Käytännöntyö on osoittanut, että sellaiset työllisyyttä tukevat palvelut, jotka toimivan yhteistyössä yrittäjien ja muiden työnantajien kanssa edesauttavat työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Vuosina sellaisia palveluja on ollut mahdollisuus kehittää tuloksellisesti MaMuPlus-projektin avulla. Vuoden 2009 MaMuPlus projektin tulokset olivat yllätyksellisen hyviä. Projektin aikana kehitetyillä palveluilla oli selkeästi työllistävää vaikuttavuutta. Projektin emo-organisaatio päätti kokeilla MaMuPlus projektin menetelmiä muillekin kohderyhmillä (nuoret, suomalaiset pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset) Vuonna 2010 syntyi Töihin!-palvelu, jossa MaMuPlus-projektin kehittämällä yritysyhteistyön ja yrityksissä tapahtuvalla valmennusmallilla palvellaan myös muita työttömiä asiakkaita: pitkäaikaistyöttömiä, nuoria, vajaakuntoisia. 2 TÖIHIN!-PALVELUN TARKOITUS JA TARVE Töihin!-palvelun tavoite on käytännön työtä tehdessä kehittää palveluja, jotka edesauttavat uusien työpaikkojen synnyttämistä ja työttömien työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Töihin!-palvelu selvittää yrityksissä tapahtuvan valmennuksen mahdollisuuksia, vaikuttavuutta ja hyötyä sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Yrityksissä toteutetun valmennuksen tarkoitus on vahvistaa asiakkaan kiinnittymistä yritykseen ja edesauttaa hänen työllistymistään ko. yritykseen. Töihin!-palvelun työntekijät ovat toimijoina työnantajan, asiakkaan ja TE-toimiston välissä. 4/14

5 3 KOHDERYHMÄ Töihin!-palvelun asiakkaat ovat kaikki työtyöttömät työnhakijat joiden työmarkkinoille pääsy ilman yksiköllistä suunnittelua ja heille kohdennettua tukea on vaikeutunut. Töihin!-palvelu palvelee henkilöitä, jotka ovat Jyväskylän TE-toimiston asiakkaita. Työllistämisprosessi suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän TE-toimiston ja Jyväskylän Työvoimapalvelukeskuksen kanssa. Palveluun pääseminen ei edellytä asiakkailta ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Yksi toiminnan peruspilareista on yksilövalmennus, joka auttaa asiakkaita arjen hallinnassa, tarvittavan ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja räätälöityjen työelämäpolkujen rakentamisessa. Töihin!-palvelussa on valmennuksellinen erityisasiantuntemus pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja nuorten valmennukseen. 4 PERUSTEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT PALVELUT Töihin!-palvelu perustuu yksilövalmennuksen ja yksilöllisten palvelujen kolmikanta toimintaan, jotka edesauttavat työhönvalmennusprosessin toteutumista. 4.1 Yksilölliset palvelut Asiakkaille orientaatiojakso, yksilövalmennus ja työllistymisprosessin koordinointi Työhallinnolle toteutetaan TE-toimiston tai TYP:in työllistymissuunnitelmaa Työnantajalle henkilökohtainen kontakti, luottamus, moraalinen tuki, helppous ottaa vastaan uusi työntekijä, neutraali osapuoli ristiriitatilanteissa Byrokratia kirjoitetaan sopimukset (th, tev jne.), hakemukset (palkkatuki, kaupunkilisä), varmistetaan muut tarvittavat liitteet (kaupparek.ote, verotodistus jne.) 4.2 Palvelut Sovatekille Kehitetään ja toteutetaan järjestelmää, jonka mukaan Sovatekin asiakkaat ohjautuvat Töihin!-palvelun kautta valmennukseen yrityksiin. Kehitetään menetelmiä jotka edesauttavat ja tukevat Sovatekin asiakkaiden pääsemistä Töihin!-palvelun avulla yrityksiin. Kehitetään menetelmiä ja työkaluja joiden avulla Töihin!-palvelu markkinoi Sovatekin palveluja ja tuotantoa yrityksille ja muille työnantajille. 4.3 Hinnoitellut palvelut Palvelupaketit eri tahoille, jotka ostavat Töihin!-palvelun palveluita: o oppilaitokset 5/14

6 o o o koulutus- ja konsulttiyritykset muut yritykset yhteisöt ja järjestöt Asiantuntijaseminaarit ja koulutukset Palveluun liittyvää tuotanto ja julkaisut 5 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Töihin!-palvelu toteuttaa tiedotusta ulkoisen ja sisäisen viestintästrategian mukaisesti. Ulkoiseen viestintästrategiaan kuuluu Töihin!-palvelun toiminnasta kertominen ja kehitettyjen menetelmien esitteleminen paikallisissa ja valtakunnallisissa foorumeissa. Töihin!-palveun esitteitä jaetaan TE-toimistoon, yhteistyöverkostolle, paikallisille yrityksille ja muille työnantajille. Tavoitteena on että Töihin!-palvelun toiminnasta ja yritysyhteistyöstä ilmestyy lehtiartikkeleita noin 3 4 kertaa vuodessa. Sisäinen viestintä tarkoittaa Sovatekin sisäistä tiedotusta Töihin!- palvelun toiminnasta ja palveluista. Tiedotusta toteutetaan esitteitä jakamalla, sähköisesti, organisaation sisäisen tiedotuslehti Sovaset välityksellä, sekä Sovatekin muihin tiimipalavereihin osallistumalla. 6 YRITYSYHTEISTYÖ 6.1 Yritysyhteistyön tavoite: Vuoden 2011 yritysyhteistyön tavoite on kehittää ja monipuolisia palveluja joilla voidaan helpottaa työnantajia ottamaan vastaan uusi työntekijä. Tarkoitus on, että valmennuksen kautta tehtävä työ tuo lisäarvoa yritykselle, synnyttää työpaikkoja ja näin ollen vahvistaa yrityksen toimintaa ja mahdollista laajentumista. 6.2 Yritysyhteistyön linjat: Työhön valmennus: toteutetaan pääsääntöisesti pien- ja keskikokoyrityksissä, valmennus on suunnitelmalista ja sillä on selkeä tavoite: o työllistyminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen o työn kokeilu ja työelämän pelisääntöihin tutustuminen o osaamisen vahvistaminen, ammattivalinnan tukeminen Keikka- ja ruuhkatyöt: aina mahdollisuuksien mukaan Rekrytointivalmennus: monta ihmistä samassa paikassa valmennuksessa, tavoite, että joku työllistyy Avoimet työpaikat: normaalin yksilöllisen työhaun kautta 6/14

7 6.3 Yritysyhteistyön kehittäminen: Vuoden 2011 yritysyhteistyö pohjautuu E.Erkkilön opinnäytetyön toteutettuun kyselyyn työnantajien ja Töihin!-palvelun yhteistyöstä. Sen perusteella voidaan totea, että työnantajat ovat olleet tyytyväisiä Töihin!-palvelun heille tarjoamiin palveluihin. Työnantajayhteistyössä jatketaan olemassa olevia ja kehitetään uusia hyviä käytäntöjä: Töihin!-palvelun henkilökohtainen kontakti ja toiminnan esittely Yrityskoordinaattori tietää työnantajan tarpeet Töihin!-palvelun byrokraattinen apu ja tuki työnantajalle Suodattimena toimiminen, neutraali osapuoli asiakkaan ja työnantajan välissä Palvelun tuoma helppous ottaa uusi työntekijä yritykseen Asiakkaiden työn tuoma lisäarvo, työn on oltava todellista Ennen valmennuksen aloittamista asiakkaille orientaatiojakso (yksilölliset ja ryhmäkontaktipäivät) Asiakkaiden kanssa laaditaan tai päivitetään CV/hakemus, joka annetaan työnantajalle Ryhmäkontaktipäivien puitteessa vahvistetaan asiakkaiden työelämänpelisääntöjä ja työturvallisuusasioita ennen valmennuksen aloitusta Työnantajille tarjotaan asiakkaan oppisopimuskoulutuksen mahdollisuutta ja kerrotaan sen taloudellisista eduista Tehdään yhteistyötä AO:n kanssa jotta asiakkaille voitaisiin tarjota teoreettista osaamista (esim. näytöt/teoria työpaikalle) 7 VALMENNUSPROSESSI 7.1 Työllistymisen edistäminen ja aktivointi Asiakkaiden aktivointia ja työllistymisen edistämistä toteutetaan monella eri tavalla: Yksi tärkeämpiä tehtäviä on aktivoida ja kehottaa asiakkaita itsenäiseen työnhakuun. Tarvittaessa autetaan työhakupapereiden laatimisessa ja työhaastatteluun valmistautumisessa. Käynnistetään valmennusprosessi yritykseen. Tavoitteena on että asiakas omalla asenteella, työllä ja aktiivisuudella luo mahdollisuuden uuden työpaikan syntymiselle. Vuonna 2011 kehitetään ja etsitään keinoja ns rekryvalmennuksen toteuttamiseksi. Tarkoitus on aloittaa 3 5 asiakkaan yhtäaikainen valmennusprosessi samassa yrityksessä. Tavoitteena on, että ainakin yksi työllistyy yritykseen. Monella asiakkaalla ei ole riittävää ammatillista koulutusta. Töihin!-palvelun valmennuksellinen tavoite on ohjata asiakkaita, varsinkin nuoria ammatilliseen koulutukseen. Tarvittaessa mahdollistetaan ennen opintojen aloittamista työkokeilu alan yrityksessä. 7/14

8 7.2 Töihin!-palvelun prosessikaavio Lähettävä taho: T&E toimisto ja Sovetek Töihin!-palvelu 2011 TMT = Suomalaisten työllisyyden edistäminen MaMuPlusProjekti = Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen Toki-hanke = Nuorten työllisyyden edistäminen Töihin!-palvelun ORIENTAATIO JA PALVELUNOHJAUS Kolmannelle sektorille VALMENNUS yrityksissä, järjestöissä, kunnassa Opiskelemaan Muihin palveluihin 8/14

9 7.3 Valmennusprosessin vaiheet KARTOITUS JA PALVELUOHJAUS Asiakkaiden alkuhaastattelu. Palveluohjaus. Selvitetään valmennuksen oikea-aikaisuus ja tarve. Yhteistyö lähettävän tahon kanssa, päivitetään TE-toimistossa työllistymissuunnitelma. Yritysyhteistyö = etsitään tekemätöntä työtä, käydään asiakkaan kanssa yrityksissä tutustumassa. Sovitaan työtehtävistä. Yksilöllinen asiakastyö. Tukea työllistymiseen niin vähän kun mahdollista ja juuri niin paljon kun sitä tarvitaan. Mahdollinen ryhmävalmennus ja tukipalvelut. TYÖHÖNVALMENNUS YRITYKSESSÄ (Tietty työ tietyssä yrityksessä) ASIAKKAALLE Tavoitteellinen valmennus, yksilöllinen tuki ja ohjaus. Yhdessä suunniteltu työllistymis/valmennusprosessi. TYÖNANTAJALLE Tieto työpaikan tarpeista. Byrokraattinen käytännönapu ja moraalinen tuki. YHTEISTYÖ LÄHETTÄVÄN TAHON KANSSA Yhtenäinen päivitetty suunnitelma (varsinkin kun käytetään työvoimapoliittisia toimenpiteitä) TYÖLLISTYMINEN YRITYKSEEN Valmennuksella ja asiakkaan työpanoksella luodaan lisäarvoa yritykselle Tuloksena on syntynyt uusi työpaikka tai asiakkaan muut tavoitteet toteutuvat. Asiakas työllistyy yritykseen. Tarvittaessa apua tukien hakemisessa. Prosessin tavoitteena on yrityksessä toteutettava valmennus, joka tähtää työllistymiseen ko. yritykseen. Tarkoitus on, että asiakkaiden valmennuksellinen työpanos tuottaa yritykselle lisäarvoa ja näin olleen synnyttää uusia työpaikkoja. Valmennus alkaa valmentautujan henkilökohtaisella haastattelulla, jossa kartoitetaan hänen koulutus- ja työhistoriaansa sekä toiveita tulevan työelämän osalta. Samalla varmistetaan myös hänen voimassaoleva työllistymissuunnitelma TE-toimistossa ja käytettävissä olevat työvoimapoliittiset jaksot. Tarvittavalla orientaatio/kartoitusjaksolla kartoitetaan valmentautujan työvalmiudet ja osaaminen, varmistetaan tuleva ammattiala sekä selvitetään valmennuksellisen tuen tarve. Orientaatiojaksoa 9/14

10 toteutetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Tarvittaessa käytetään myös työkokeilua Sovatekin eri yksiköissä. Jokaiselle asiakkaalle tehdään työllistymisprosessin suunnitelma, johon kirjataan valmentautujan työllistymistä edistävät toimenpiteet ja täsmennetään projektin tarjoamat palvelut. Suunnitelma päivitetään ja vahvistetaan kirjallisesti TE toimistossa. Valmentautujaa autetaan ja tuetaan mm. työnhakuasiakirjojen päivittämisessä, työnhaussa, työhaastattelussa, tulevaan työ/valmennuspaikkaan ja työtehtäviin tutustumisessa. Töihin!-palveun yksilövalmentajat ovat linkkinä asiakkaan työnantajan TE-toimiston välissä. Töihin!-palvelu tarjoa sekä moraalista, valmennuksellista että byrokraattista tukea jokaiselle osapuolelle. Yksilöllinen asiakastyö, tiivis yhteistyö TE-toimiston ja työnantajien kanssa ovat Töihin!-palvelun peruspilareita. 8 HENKILÖRESURSSI Vuonna 2010 oli Töihin!-palvelussa 6 työntekijää. Vuonna 2011 on tavoite laajentaa ja monipuolista Töhin!-palvelun toimintaa. Tavoitteuden tuloksellinen toteuttaminen vaatii myös henkilöresurssin lisäämistä. Tavoite on palkata lisää yksi työntekijää pitkäaikaistyöttömien valmennukseen, joiden työkuvat olisivat seuraavanlaiset: Palvelun vastaava: Vastaa Töihin!-palvelun kehittämistyöstä, tiedotuksesta, verkostotyöstä. Osallistuu myös asiakastyöhön. Yrityskoordinaattori: Vastaa yritysyhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Tarvittaessa tekee myös asiakastyötä. Yksilövalmentaja: Tekee valmennuksellista asiakastyötä. Vastaa Töihin!-palvelun maahanmuuttajien työllistymisprosesseista, on tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston ja työnantajien kanssa Yksilövalmentaja: Tekee valmennuksellista asiakastyötä. Vastaa Töihin!-palvelun nuorten työllistymisprosesseista, on tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston ja työnantajien kanssa. Yksilövalmentaja: Tekee tiiviistä yhteistyötä Sovatekin työvalmentajien ja palvelunohjaajien kanssa. Vastaa Sovatekin valmentautujien oikea-aikaisesta ohjautumisesta Töihin!-palvelun asiakkaiksi. Yksilövalmentaja: Vastaa Töihin!-palveun suomalaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymisprosesseista, on tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston ja työnantajien kanssa Yksilövalmentaja: Vastaa Töihin!-palveun suomalaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymisprosesseista, on tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston ja työnantajien kanssa 10/14

11 9 KOULUTUSSUUNNITELMA 9.1 Töihin!-palvelun työntekijöille Töihin!-palvelussa toteutetaan sekä Sovatekin henkilöstön koulutusstrategiaa, että Töihin!- palvelun omaa koulutussuunnitelmaa, jonka tavoite on kehittää työntekijöiden tietotaitoa yritysyhteistyössä ja työllisyyden edistämisessä. Työntekijät osallistuvat Sovatekin henkilöstön koulutuksiin, alueellisiin alaan liittyviin koulutuksiin ja seminaareihin sekä tarpeen mukaan valtakunnallisiin koulutuksiin, seminaareihin ja foorumeihin. Töihin!-palvelun työntekijöiden luottamustehtävien hoitamiseen kuuluva koulutus kuuluu koulutusstrategiaan (esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun koulutukset). Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan myös jokaisen työntekijän oman henkilökohtaisen koulutuksen tarve ja kiinnostus. 9.2 Koulutukset asiakkaille Tärkeä osaa Töihin!-palvelun koulutusstrategiaa on asiakkaiden koulutuksiin ohjaaminen, tarvittavan lisäkoulutuksen tai kurssimuotoisen koulutuksen järjestäminen. Asiakkaiden koulutussuunnitelman päälähtökohtana on asiakkaiden yksilöllinen tarve joka edesauttaa ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja edistää työllisyyttä. Koulutusstrategiaa toteutetaan seuraaviin keinoin: tietopohjaiset ryhmävalmennukset (kontaktipäivät) Sovatekin kurssit ja tukipalvelut oppisopimuskoulutus Sovatekissa tai yrityksissä näytöt yhteistyössä AO:n kanssa ammatilliseen koulutukseen ohjaaminen 10 ARVIOINTI- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄ Töihin!-palvelun toimintaa ja tuloksellisuutta on tarkoitus seurata ja arvioida systemaattisesti. Käytössä on Sovatekin oma tietokantajärjestelmä sekä Töihin!-palvelun kehittämisprojektien seurantalomakkeet. Vuoden 2011 aikana on tavoitteena kehittää lisää mahdollisia Töihin!-palvelun omia seurantamenetelmiä. Jo vuoden 2010 aikana on aloitettu palautejärjestelmän suunnittelu. Tarkoitus on kehittää menetelmiä, joiden avulla saadaan systemaattista palautetta Töihin!-palvelun toiminnasta sekä työnantajilta, verkostolta, TE-toimistolta että Töihin!-palvelun asiakkailta. Toiminnan arviointia ja seurantaa palvelevat myös Töihin!-tiimin viikkopalaverit ja kehittämispäivät. 11 VAIKUTTAVUUS JA TULOKSELLISUUS Töihin!-palvelu aloitti toimintansa vuonna Toiminta oli tuloksellinen ja yritysyhteistyö onnistui hyvin. Toimiminen työnantajan, asiakkaan ja TE-toimiston välissä on tuottanut selkeää tulosta ja vaikuttanut positiivisesti työllistymiseen. Töihin!-palvelun ohjauksessa ja aktivointitoimenpitees- 11/14

12 sä oli vuonna 2010 yli 250 henkilöä. Yrityksiin tehtiin vuoden aikana valmennussopimuksia yli 100 kappaletta, Tekevällä/Sovatekissa aloitti valmennuksen noin 20 henkilöä, opiskelemaan ja kursseille ohjautui yli 20 henkilöä. Vuoden 2010 aikana Töihin!-palvelun asiakkaille tehtiin työsopimuksia yhteensä 74 kappaletta. Töihin!-palvelun tuottamista palveluista ja yritysyhteistyöstä on ollut selvästi suoranaista vaikuttavuutta asiakkaiden työllistymiseen. Vuoden 2010 aikana kehitettiin toiminnan seuraavia osaalueita: - selkeä ja toimiva yhteistyörakenne TE-toimiston kanssa - laaja yritys- ja työnantajayhteistyö - yrityksille tarjottavat palvelut (moraalinen ja byrokraattinen tuki) - asiakkaille yksilöllisen työllistämispolun suunnittelu - asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja mentorointi Tarkoitus on vuonna 2011 jatkaa Töihin!-palvelun hyviä käytäntöjä sekä TE-toimiston, työnantajien että tarvittavan verkoston kanssa. Tavoite on kehittää ja monipuolistaa palveluja, jotka edistävät yritysyhteistyötä ja työllisyyttä. Työllisyyttä pyritään edistämään seuraaviin keinoin: aktivoimalla asiakkaita itsenäiseen työnhakuun uusien työpaikkojen synnyttäminen rekryvalmennuksen toteuttamien keikka- ja ruuhkatöiden hankkiminen (katso: 7.1. Työllistymisen edistäminen ja aktivointi s. 7) Vuoden 2010 aikana käytiin yhteistyöneuvotteluja n. 200 työnantajan kanssa. Nämä yrityskontaktit pidetään yllä myös vuonna Sen lisäksi on tarkoitus käydä yhteistyöneuvotteluja vielä n. 100 pienyrityksen kanssa. Töihin!-palvelun vuoden 2011 asiakasmäärällinen tavoite on seuraavanlainen: ohjaus ja aktivointitoimenpiteessä on yhteensä hlöä pitkä-aikaistyöttömiä hlöä maahanmuuttajia n. 100 hlö:ä nuoria n. 40 hlö:ä tavoite on että työsopimuksia yrityksiin syntyy n. 80 opiskelemaan ohjautuu hlö:ä sovatekilaiset 30 hlöä, Vuoden 2011 tavoite on kehittää myös erilaisia menetelmiä Sovatekin valmennuksessa olevien asiakkaiden ohjautumisesta Töihin!-palveluun. 12/14

13 12 RAHOITUSRAKENNE Vuonna 2011 aikana Töihin!-palvelun rahoitus pohjautuu Jkl kaupungin rahoitukseen. Eri kohderyhmien valmennusta kehitetään ja toteutetaan myös hankerahoituksilla: pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistäminen (kaupungin sopimus) maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen (rahoittajana TE-keskus) nuorten työllisyyden edistäminen (rahoittajana OPM) Tarkoitus kehittää myös eri toimijoille ja oppilaitoksille myytäviä palveluja Töihin!-palvelun perustehtävää silmällä pitäen. Töihin! palvelulle avataan oma kustannuspaikka Sovatekissa. 13 KEHITTÄMISTYÖ SISÄINEN KEHITTÄMISTYÖ: Vuonna 2011 Töihin!-palvelun sisäisen kehittämistyön pääpainopisteenä ovat pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden edistämisen kehittäminen sekä Töihin! palvelun vahvistaminen osana Sovatek-säätiötä. Tiimin kehittämispäivät toteutuvat kaksi kertaa vuodessa, raportti päivistä lähetetään johdolle Töihin!-palvelun tilastollinen raportointi Sovatekin johdolle kaksi kolme kertaa vuodessa ULKOINEN KEHITTÄMISTYÖ: Töihin!-palvelun ulkoisen kehittämistyön tavoite on palvelun toimintakonseptin lanseeraus ja palvelumallin laajentaminen maantieteellisesti. Tavoite on synnyttä Töihin!-palvelun tytärpalveluja eri puolille Suomea. Tarkoitus on laajentumisen eri mahdollisuuksista neuvotella työministeriön ja eri rahoittajien kanssa. Töihin!-palvelun vuoden 2011 kehittämistyön tavoite on myös hinnoiteltujen palvelupakettien myyminen eri tahoille (esim. ostosopimus työvoimapalvelukeskuksen kanssa; palvelupaketit oppilaitoksiin ja muille opetusta järjestäville tahoille, esim. Cimsom; konsultaatio Töihin!- palvelun mallin laajentamisen yhteydessä) Töihin!-palvelun muuhun vaikuttamis- ja kehittämistyöhön kuuluu: o o o o Asiantuntijaseminaari syksy 2011: Yritysyhteistyö ammatillisen osaamisen ja työllisyyden edistämiksi. (Pääpuhujana mahdollisesti talouskomissaari Olli Rehn tai piispa Ville Riekkinen) Monikulttuuriset perheet korttipelin markkinointi ja myynti Lehtiartikkelisarja SuurJyväskylän lehteen, yhteistyössä Humak:in kanssa Palvelun sisäiset lyhytkestoiset kehittämisprojektit yhteistyössä oppilaitoksien opiskelijaharjoittelijoiden kanssa (esi. opinnäytetyöt, kyselyt jne.) 13/14

14 14 YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA kunnan ja valtion hallinto työhallinto sosiaalitoimi oppilaitokset 3. sektorin toimijat paikalliset ja valtakunnalliset alan toimijat ja hankkeet paikalliset yritykset ja työnantajat 15 Töihin!-palvelun: 10 MANTRAA Keskitytään hyviin asioihin, ei ongelmiin! On annettava mahdollisuus! Rohkeasti tutustumaan yritykseen! Auta etsimään ja näkemään tekemätöntä työtä! Työnantaja on arvioija, ei me! Olet oman elämäsi isäntä: sinulla on oikeus ja sinulla on vastuu! Työpaikka syntyy jos luodaan kannattava lisäarvo! Auttamista niin vähän kuin mahdollista ja juuri niin paljon kuin tarvitaan! Älä pelkää epäonnistumisia, näistä oppii parhaiten! Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu! 14/14

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

TÖIHIN!-PALVELU. työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010

TÖIHIN!-PALVELU. työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010 TÖIHIN!-PALVELU työhönvalmennus työnantajayhteistyö TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHDERYHMÄ... 4 3 PERUSTEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT PALVELUT... 4 4 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ... 5 5 YRITYSYHTEISTYÖ...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 SOVATEK - SÄÄTIÖ Matarankatu 4 40100 Jyväskylä JATKOHAKEMUS VUODELLE 2011 Keski-Suomen ELY -keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ PROJEKTI MaMuPlus-projekti

Lisätiedot

1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet...

1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8. 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9. 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10. 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet... MaMuPlus-projekti 2009 2013 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JATKOHAKEMUS 2012-2013... 2-8 2. LIITE 1: Palvelulinjat...9 3. LIITE 2: Valmennusprosessi...10 4. LIITE 3: Prosessin vaiheet...11 5. LIITE 4: Toiminnan

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu!

Toimintakertomus 2011. Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu! VUOSIKERTOMUS 2011 Toimintakertomus 2011 Älä mieti onnistuuko se vai ei, mietitään yhdessä MITEN se onnistuu! 2 Toimintakertomus 5. in issa oleville asiakkaille kohdennettu SISÄLLYSLUETTELO: 6. 5. in issa

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

MaMuPlus-projekti VÄLIRAPORTTI

MaMuPlus-projekti VÄLIRAPORTTI MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI 1. 2. 2009 25. 11 2009 1. PROJEKTIN NIMI MaMuPlus-projekti 2. YHTEYSTIEDOT Projektin toteuttajaorganisaatio: Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100

Lisätiedot

M LIITE 2 NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS

M LIITE 2 NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS KUVAUS NUORTEN TYÖPAJATOIMINNASTA JA TARPEESTA KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toki! hanke, NUORTEN OPISKELU - JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA TUKEVA VALMENNUS Toiminnan eteneminen vuonna 2009 Työvalmennussäätiö

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 Liite 2 Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2011 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Seinätön valmennus - uhka vai mahdollisuus? Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA ) HAKEMUSLOMAKE Liite 1 Hakemuslomake TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (TA 1 04 18 12) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt työllistymisen tukena

Vakuutusyhtiöt työllistymisen tukena Vakuutusyhtiöt työllistymisen tukena Uudenmaan alueen TYÖHÖNVALMENNUKSEN VERKOSTOPÄIVÄ 11.11.2014, Validia Ammattiopisto, Nina Orlo, Vakuutuskuntoutus VKK Vakuutuskuntoutus VKK vuonna 1964 perustettu tapaturma-,

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta Tuula Poikonen 2.12.2016 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut Etappeja matkan varrelta 2 1994 suunnitelma ja sosiaalilautakunnan päätös tuetun työllistymisen (avotyö!) kehittämisestä tausta

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Verkosto- ja vaikuttamistyö

Verkosto- ja vaikuttamistyö Verkosto- ja vaikuttamistyö Työllisyyden kuntakokeilu Toimintasuunnitelman puolivuotisraportti 1-6/2014 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry 1. Verkoston perustaminen Perustavakokous 02.02.2017 Verkostossa mukana nyt 17 järjestöä ja TYP ja

Lisätiedot