TILA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM tilintarkastajaa... 2 IFIAR:n kokous Madridissa Yhteistyön edellytykset PCAOB:n kanssa ovat parantuneet... 4 EU:n komission vihreä kirja tilintarkastuksesta... 5 TILA käsitteli KHT tilintarkastajien valvontatietoilmoitukset... 6 TILAn valvonta asioiden selostuksia... 6 Henkilöstöuutisia... 6 Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle... 6

2 LAADUNVARMISTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat Tilintarkastuslautakunnan (TILAn) laadunvarmistusryhmän kuusi päätoimista työntekijää tekevät KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset. TILAn vahvistamassa vuoden 2010 ohjelmassa toimenpiteet painottuvat loppuvuoteen, jolloin laaduntarkastuksia tehdään kolmessa eri KHT-yhteisössä. Laaduntarkastusten keskeinen sisältö on yhteisön laadunvarmistusjärjestelmän kartoitus ja testaus. Tähän sisältyy myös toimeksiantojen tilintarkastustyön läpikäynti. Sekä toimeksiantojen valinnassa että yksittäisten toimeksiantojen tarkastuksen kohdentamisessa sovelletaan riskiperusteista lähestymistapaa, jossa voidaan ottaa huomioon useita eri riski-indikaattoreita. Yksi tällainen voi olla Finanssivalvonnan tilinpäätösvalvonnassaan tekemä havainto. TILA päätti myös jatkaa PCAOB:n (Public Companies Accounting Oversight Board) kanssa tehtävän valvontayhteistyön edellytysten ja toteuttamistavan selvittämistä. Tätä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluvat TILAn puheenjohtaja, pääsihteeri ja laadunvarmistuksen johtaja. Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat Vuonna 2010 tehdään laaduntarkastuskierros, jossa kohteena on 25 KHT- ja 159 HTMtilintarkastajaa. Laaduntarkastajat ovat ammatissa toimivia tilintarkastajia, jotka toimivat TILAn laadunvarmistusryhmän ohjauksessa. Laaduntarkastukset tehtiin kesä-lokakuussa, jonka jälkeen laadunvarmistusryhmä analysoi laaduntarkastajien työpaperit ja päätelmät laatujaoston käsittelyä varten. Laaduntarkastusten lopullisista tuloksista päätetään alkuvuonna 2011 TILAssa ja tilintarkastusvaliokunnissa. KHT- JA HTM-TUTKINNOT JÄRJESTETTIIN Vuoden 2010 KHT-tutkinto järjestettiin syyskuuta ja HTM-tutkinto 4. syyskuuta Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä. KHT-tutkintoon hyväksytyistä 173 henkilöstä 152 osallistui tutkintoon. HTM-tutkintoon hyväksyttyjä oli 72, joista 55 osallistui tutkintoon. Tutkintoihin hakeneiden, hyväksyttyjen ja osallistuneiden määrät ovat olleet noususuunnassa kolmena viime vuotena. TILA vahvistaa tutkintojen tulokset ja hyväksyy uudet KHT-tilintarkastajat. Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat päättävät toiminta-alueensa HTM-tilintarkastajien hyväksymisestä HTMtutkinnon tulosten perusteella. 1

3 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista: KHT-tutkinto HTM-tutkinto Miehiä 50 % 39 % Naisia 50 % 61 % Keski-ikä 34 v 40 v Mediaani-ikä 32 v 35 v Osasuorittajia 1 32 % 25 % Ylempi korkeakoulututkinto 99 % 56 % Ylempi AMK-tutkinto 1 % 4 % Alempi korkeakoulututkinto 0% 0 % AMK-tutkinto 0 % 36 % Muu tutkinto 0 % 4 % KYSELY KHT- JA HTM-TUTKINTOIHIN OSALLISTUNEILLE TILA teki vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneille kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää kokelaiden näkemyksiä tutkinnosta ja sen sisällöstä. Vastaava kysely on tehty vuosina Vuoden 2010 sähköisesti tehtyyn kyselyyn vastasi 63 KHT-tutkintoon osallistunutta kokelasta (vastausprosentti 41) ja 32 HTM-tutkintoon osallistunutta kokelasta (vastausprosentti 58). Kokonaistyytyväisyys KHT-tutkintoon vuonna 2010 on kyselyn tulosten perusteella kymmenen vuoden keskiarvoa korkeampi ja se on noususuuntainen. HTM-tutkintoon kokonaistyytyväisyys on korkeampi kuin viimeiseen kymmeneen vuoteen. Tarkempia tietoja kyselyn tuloksista on liitteessä 1. YKSI UUSI KHT-TILINTARKASTAJA JA KOLME UUTTA HTM-TILINTARKASTAJAA VALA on tehnyt päätökset muutoksenhauista vuoden 2009 KHT- ja HTM-tilintarkastajatutkinnoista. VALAn päätösten johdosta KHT-tilintarkastajaksi on hyväksytty Turo Koila Helsingistä sekä HTMtilintarkastajiksi Tatu Lamberg (Tampereen kauppakamarin alue) ja Jukka Anttila (Lapin kauppakamarin alue). Helsingin seudun kauppakamarin TIVA on hyväksynyt JHTT Juha Huuskosen HTMtilintarkastajaksi hyväksytysti suoritetun KHT 1-osan perusteella. JHTT-tilintarkastajan ei tarvitse suorittaa HTM-tutkinnossa kuin HTM -tutkinnon 1-osan. JHTT Huuskosen KHT 1-osan hyväksytty suoritus on rinnastettu HTM 1-osan suorittamiseen. IFIAR:N KOKOUS MADRIDISSA Kansainvälinen tilintarkastusalan valvojien foorumi IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) kokoontui kahdeksanteen kokoukseensa Madridissa IFIAR on kansainvälinen, 37 maan tilintarkastusalan valvontaviranomaisista koostuva organisaatio, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat tilintarkastusalan valvontaan ja sääntelyyn liittyvä tietojen vaihto, 1 Jos kokelaan suoritus hyväksytään vain tutkinnon yhdessä osassa, hän saa yrittää hylätyn osan suorittamista seuraavan viiden vuoden ajan., jos hän täyttää muut tutkintoon hyväksymisen edellytykset. HTM-tutkintoon osallistuvat 2

4 yhteyksien luominen valvontaviranomaisten edustajien ja näiden sidosryhmien välille sekä valvontaan kuuluvien laaduntarkastusten (inspection) kehittäminen. TILA liittyi IFIAR:n jäseneksi vuonna TILAn edustajina Madridin kokouksessa toimivat TILAn jäsen Tiina Visakorpi, TILAn pääsihteeri Pasi Horsmanheimo ja laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio. Kokousta isännöi Espanjan valvontaviranomainen Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC). Puhetta johti IFIAR:n puheenjohtaja Steven Maijoor (Autoriteit Financiële Markten, NL) ja varapuheenjohtaja Paul George (Financial Reporting Council, UK). Kokouksen alkupuolella käsiteltiin luonnosta IFIAR:n perusperiaatteiksi (Core Principles). Keskusteltiin perusperiaatteiden tavoitteista, soveltamisalasta ja asemasta. Perusperiaatteiden luonnoksessa määritellään IFIAR:n jäsenorganisaatioiden valvontatoiminnan tavoitteeksi julkisen edun ja sijoittajansuojan turvaaminen tilintarkastuksen korkea laadun avulla. Tätä voidaan edistää muun muassa tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastusten avulla. Perusperiaatteet eivät ole jäsenorganisaatioita sitovia normeja, vaan jäsenorganisaatiot soveltavat niitä oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Perusperiaatteiden kehittämisen tavoitteena on auttaa IFIAR:n jäsenorganisaatioita kehittämään tilintarkastusalan valvontatoimintaa, parantaa viranomaisyhteistyötä ja sen yhtenäisyyttä sekä auttaa jäsenorganisaatioita arvioimaan omia valvontajärjestelmiään. Perusperiaatteiden käsittelyä jatketaan seuraavassa IFIAR:n kokouksessa. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 talousarvio, keskusteltiin mahdollisista uusista jäsenhakemuksista, tulevista toimielinten jäsenten valinnoista, viestinnästä sekä tulevien kokousten järjestämistavasta ja tiheydestä. Tärkeä osa IFIAR:n kokouksista koostuu merkittävien sidosryhmien edustajien tapaamisista, heidän ajankohtaiskatsauksistaan sekä kommenteista ja keskusteluista. IFIAR:n kokoukseen osallistui tarkkailijoita IOSCO:sta (International Organization of Securities Commission), PIOB:sta (Public Interest Oversight Board), Baselin komiteasta ja Euroopan yhteisöjen komissiosta. Kirjalliset ajankohtaiskatsaukset saatiin Financial Stability Boardilta ja IAIS:ltä (International Association of Insurance Supervisors). Kokouksessa pohdittiin, pitäisikö IFIAR:n laajentaa käsiteltäväksi otettavia aiheita myös muiden kuin kuuden suurimman kansainvälisen tilintarkastusketjun toiminnan valvontaan. Kysymys jakaa näkemyksiä. Keskustelu jatkuu seuraavassa IFIAR:n tarkastustyöpajassa, joka on laaduntarkastuksia käsittelevä kehittämis- ja keskustelutilaisuus. IFIAR:n kokouksessa kuultiin useiden pääomasijoittajien edustajien puheenvuoroja. He esittivät näkemyksiä siitä, miten tilintarkastusalan kilpailua pitäisi lisätä, tilintarkastusalan sääntelyä parantaa ja tilintarkastuskertomusta kehittää. Alustusten jälkeen keskusteltiin esille otetuista aiheista. Päätettiin pohtia lisää esitettyjä ajatuksia ja jatkaa keskusteluja seuraavissa kokouksissa. Kokoukseen oli edellisten kokousten tapaan kutsuttu kuuden suurimman kansainvälisen tilintarkastusketjun korkeinta johtoa. BDO:n, Deloitte Touche Tohmatsun, Ernst & Youngin, Grant Thorntonin, KPMG:n ja PricewaterhouseCoopersin johtajat puhuivat tilintarkastuskertomuksen kehittämisestä vastaamaan paremmin lukijoiden tarpeita sekä tilintarkastusyhteisöjen hallinnon ja toiminnan läpinäkyvyyden parantamisesta. IFIAR:n jäsenten aloitteesta keskusteltiin joistakin keskeisistä tilintarkastustoiminnan kehittämiseen liittyvistä erityiskysymyksistä, joita ovat ammatillinen varovaisuus, konsernin tilintarkastus, toimeksiantokohtaiset laaduntarkastukset ja tilintarkastuspalkkiot. Kansainvälisten tilintarkastusketjujen johtajat esittivät kukin erikseen näihin aiheisiin liittyviä kehittämissuunnitelmiaan. Monet jäsenorganisaatiot kertoivat oman maansa tilintarkastussääntelyn muutoksista sekä laaduntarkastusten keskeisistä havainnoista ja päätelmistä. 3

5 IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Boar) puheenjohtaja Arnold Schilder alusti IAASB:n toiminnasta ja ISA standardien täytäntöönpanon seurannasta. Alustuksen jälkeen keskustelussa pohdittiin, miten voitaisiin tehokkaasti hyödyntää valvontaviranomaisten tekemiä laaduntarkastushavaintoja ISA-standardien kehittämistyössä. Jotkut kokousedustajat nostivat esiin yksittäisiä ISA-standardeihin liittyviä kysymyksiä. IESBA:n (International Ethics Standards Board for Accountants) puheenjohtaja alusti IESBA:n viimeaikaisesta toiminnasta ja eettisten sääntöjen (Code of Ethics) asemasta. Alustuksen jälkeisessä keskustelussa kokousedustajia puhutti etenkin kysymys siitä, miten kansainvälisten konsernien tilintarkastuksissa eettisiä sääntöjä voitaisiin soveltaa yhdenmukaisesti. Keskustelua syntyi myös tilintarkastustiimin jäsenten riippumattomuudesta erityisesti ehdotetun standardiluonnoksen ISA 610 (sisäisten tarkastajien tekemän työn käyttäminen) sisällön kannalta. Kokouksen lopuksi päätettiin pitää seuraava tarkastustyöpaja aikaisemman konseptin mukaisesti Washington D.C:ssä Seuraava IFIAR:n kokous järjestetään Kairossa, Egyptissä Lisätietoja YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET PCAOB:N KANSSA OVAT PARANTUNEET Eurooppalaisten tilintarkastusalan valvontaviranomaisten oikeudelliset edellytykset toimia valvontayhteistyössä Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilintarkastusyhteisöjä ja tilintarkastajia valvovan PCAOB:n kanssa ovat viime aikoina parantuneet. Yhdysvalloissa Sarbanes-Oxley laki (SOX) ja PCAOB:n säännöt velvoittavat Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoilla toimivat SEC-listattujen yhtiöiden tilintarkastajat rekisteröitymään PCAOB:hen ja toimittamaan PCAOB:lle tietoja toiminnastaan. SOX velvoittaa PCAOB:n myös valvomaan rekisteröityneitä tilintarkastusyhteisöjä sekä tekemään niissä määräajoin tarkastuksia. PCAOB:hen on rekisteröitynyt noin 1100 tilintarkastusyhteisöä Yhdysvalloista ja noin 900 tilintarkastusyhteisöä muista maista. Näistä 5 tilintarkastusyhteisöä on suomalaisia KHT-yhteisöjä. PCAOB on pystynyt järjestämään tilintarkastusyhteisöjen tarkastuksia vain osassa ulkomaisista tilintarkastusyhteisöistä. Esteet tarkastustoimille ovat aiheutuneet poliittisista ja oikeudellisista seikoista. Vaikeinta PCAOB:n tarkastusten aloittaminen on ollut EU:n alueella, Sveitsissä ja Kiinassa. USA:ssa tehtiin kesällä SOX:iin muutos, joka mahdollistaa vastavuoroisen tietojen vaihdon muiden maiden valvontaviranomaisten kanssa. Lisäksi Euroopassa EU:n komissio antoi niin sanotun asianmukaisuuspäätöksen (tilintarkastusdirektiivin 47. artikla), joka koskee myös USA:n SEC:iä ja PCAOB:ta. Aikaisempi helmikuussa 2010 annettu päätös koski vain Kanadan, Japanin ja Sveitsin valvontajärjestelmän asianmukaisuutta. Käytännössä uudet säädökset mahdollistavat oikeudellisesti valvontayhteistyön ja siihen liittyvän tietojen vaihdon USA:n ja EU:n valvontaviranomaisten kesken. Tietojen vaihdon ja valvontayhteistyön aloittaminen edellyttää kuitenkin lisäksi sopimista vastavuoroisista työskentelyjärjestelyistä (working arrangements) valvontaviranomaisten välillä. EU:n komissio edellyttää myös oikeudellisesti sitovan henkilötietojen suojaa koskevan sopimuksen tekemistä eurooppalaisen valvontaviranomaisen ja PCAOB:n välillä, erikseen tai osana edellä mainittua sopimusta. PCAOB on ilmoittanut halustaan suorittaa tarkastuksia useissa EU-valtioiden tilintarkastusyhteisöissä jo vuoden 2010 aikana. Useiden EU-maiden viranomaiset neuvottelevat tällä hetkellä PCAOB:n kanssa. Neuvotteluissa PCAOB:n kanssa vaikeimmiksi kysymyksiksi valvontayhteistyön 4

6 järjestämisessä ovat osoittautuneet henkilötietojen suojaan ja yrityssalaisuuksien suojaan liittyvät takeet ja toimintatavat. TILA on neuvotellut PCAOB:n kanssa yhteen suomalaiseen KHT-yhteisöön kohdistuvasta yhteistarkastuksesta. Yhteistarkastus voidaan toteuttaa, jos aikataulusta ja edellä mainituista vastavuoroisuuteen perustuvista työskentelyjärjestelyistä päästään sopimukseen. Tällä hetkellä ajankohtaista on myös tilintarkastusdirektiivin 46 artiklan mukaisen EU:n komission vastaavuuspäätöksen valmistelu. Komissio antoi kyseisen artiklan tarkoittamasta vastaavuudesta päätöksen, joka sisälsi siirtymäajan 33 maasta sekä Guernseystä, Jerseystä ja Mansaarelta tulevien tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valvontavelvollisuuteen. Päätös merkitsee, ettei EU:n jäsenvaltioiden tilintarkastusalan valvontaviranomaisten tarvitse soveltaa siirtymäaikana kyseisistä maista tulevien tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin valvontatoimiaan, jos se päättää luottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön kotimaan valvontaan. PCAOB ei ole ilmoittanut hyväksyvänsä varauksetta valvontajärjestelmien vastavuoroista luottamusta, mikä on EU:n kannalta keskeinen kysymys. Tämän vuoksi on epävarmaa, tullaanko edellä mainittu vastaavuus pysyvästi ulottamaan koskemaan myös Yhdysvaltoja vai tuleeko päätöksestä sen osalta määräaikainen. EU:N KOMISSION VIHREÄ KIRJA TILINTARKASTUKSESTA EU:n komissio julkaisi vihreän kirjan tilintarkastuksesta. Vihreä kirja on keskustelun aloite jäsenvaltioille ja tilintarkastusalan sidosryhmille tilintarkastusmarkkinoiden kehittämiseksi sekä sääntelyn ja valvonnan parantamiseksi. Vihreän kirjan tarkoituksena on avata laaja keskustelu siitä, mitkä muutokset ovat tarpeen tilintarkastusalalla. Vihreän kirjan julkistamisen yhteydessä komissio viittasi finanssikriisiin ja nosti esiin kysymyksen tilintarkastajan roolista. Komission mielestä on syytä keskustella siitä, miten vastaava kriisi voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Kriisi paljasti komission mielestä heikkouksia tilintarkastajajärjestelmässä. Komission mielestä erityisesti seuraavia aiheita on selvitettävä: Tilintarkastajien riippumattomuus Tilintarkastuksen odotuskuilu - miten paljon tilintarkastettuun tilinpäätöksen on perusteltua luottaa Tilintarkastusmarkkinoiden keskittyminen miten siihen liittyviä riskejä voidaan hallita Tilintarkastusalan valvontajärjestelmän toiminnan tehokkuus ja globaalien tilintarkastusketjujen valvonta kansainvälisesti Tilintarkastusmarkkinoiden kilpailun esteiden poistaminen ja tilintarkastajien vapaan liikkuvuuden edistäminen Pienten yritysten tarpeiden parempi huomioon ottaminen Vihreästä kirjasta on mahdollista antaa palautetta komissiolle asti. Komissio on pyytänyt toimittamaan palautteen osoitteeseen Kannanotot julkaistaan sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston verkkosivulla, jollei kannanoton esittäjä toisin vaadi. Samalla komission verkkosivulla julkaistaan palauteyhteenveto, jossa ovat kuulemiseen saadut vastaukset. Komissio järjestää korkean tason konferenssin, jossa keskustellaan sidosryhmien kanssa vihreästä kirjasta, kuulemiskierroksen tärkeimmistä tuloksista sekä mahdollisista etenemistavoista. Kuulemisvaiheen jälkeen vuonna 2011 komissio ilmoittaa jatkotoimenpiteistä ja ehdotuksista. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö suunnittelee järjestävänsä marraskuussa 2010 keskustelutilaisuuden vihreästä kirjasta sekä kirjallisen kuulemisen. 5

7 Vihreä kirja löytyy linkistä: TILA KÄSITTELI KHT-TILINTARKASTAJIEN VALVONTATIETOILMOITUKSET Tilintarkastuslain mukaan KHT-tilintarkastajan hyväksymisen voimassaolo edellyttää ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten säilyttämistä. TILA valvoo ammattitaidon säilymistä vuosittaisen valvontatietoilmoituksen avulla. TILA käsitteli kokouksessaan KHT-tilintarkastajien valvontatietoilmoitukset raportointikaudelta Ammattitaidon säilymistä arvioidaan siten, että tarkastelun kohteena on tilintarkastajan toiminta kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tilintarkastustehtävien riittävää määrää ja riittävää vaativuutta koskevien vaatimusten tulee täyttyä tätä ajanjaksoa kokonaisuutena tarkasteltaessa. Valvonta perustuu tilintarkastuslakiin ja TILA:n antamaan ohjeeseen KHT- ja HTM-tilintarkastajien velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten. TILA teki päätökset 700 KHT-tilintarkastajan osalta, joiden tiedot on merkitty tilintarkastuslain 37 :ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin. Valvontatietoilmoitukset jakaantuvat kriteereittäin seuraavasti: 1. KHT-yhteisöjen palveluksessa työskentelevät KHT-tilintarkastajat (543 KHT-tilintarkastajaa) 2. Riittävä määrä tilintarkastustehtäviä (139 KHT-tilintarkastajaa) 3. Toimiminen ammattimaisesti tehtävissä, jotka sisällöltään ja vaativuudeltaan ovat rinnastettavissa lakisääteisiin tilintarkastustehtäviin (18 KHT-tilintarkastajaa) TILA totesi, että käsiteltyjen valvontatietoilmoitusten perusteella ei ole syytä ryhtyä tilintarkastuslain 50 :n edellyttämiin toimenpiteisiin. TILAN VALVONTA-ASIOIDEN SELOSTUKSIA TILAn valvonta-asioiden ratkaisuja 2008 ja 2009 ja VALAn muutoksenhakuratkaisut ovat valmistuneet ja ne on julkaistu TILAn verkkosivuilla Internetissä HENKILÖSTÖUUTISIA Tilintarkastuslautakunnan laadunvarmistusryhmään on nimitetty alkaen kolme uutta laadunvarmistuksen asiantuntijaa. He ovat KTM Anu Tanner, KTM Marie Rosenblad ja KTM Pekka Parviainen YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSESTA ILMOITETTAVA TILALLE Tilintarkastuslain mukaan TILA pitää rekisteriä tilintarkastajista. Osa tilintarkastajarekisterin tiedoista on nähtävillä Internet-sivuilla osoitteessa Hae asiantuntija (sivulla oikealla). Tilintarkastuslain mukaan rekisteritietoja koskevista muutoksista on viipymättä ilmoitettava TILAlle. 6

8 Yhteystietojen muuttaminen käy nopeimmin ilmoittamalla muutokset TILAn sähköpostiin: tai täyttämällä lomake, joka löytyy osoitteesta ja lähettämällä lomake joko skannattuna tai postitse TILAlle. Lisätietoja: Asiointi TILAn kanssa sähköpostitse käy parhaiten käyttämällä TILAn sähköpostiosoitetta Tilintarkastuksen laadunvarmistus Tilintarkastuslautakunnan pääsihteeri Pasi Horsmanheimo Laskentatoimen asiantuntija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Tuomas Leino Lakimies, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Risto Ruuska Suunnittelija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Heidi Haukkala Suunnittelija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Annika Mäki Assistentti Anne Aapro Laadunvarmistuksen johtaja, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Kari Vainio Laadunvarmistuksen asiantuntija, tilintarkastuslautakunnan sihteeri Anja Ilkko-Virtanen Laadunvarmistuksen asiantuntija Pekka Parviainen Laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Rosenblad Laadunvarmistuksen asiantuntija Anu Tanner Laadunvarmistuksen assistentti Anne-Mari Aaltonen Postiosoitteemme on TILA Keskuskauppakamari PL HELSINKI 7

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille...

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... TILINTARKASTUS 1/2011 28.3.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... 1 Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... 2 KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset

Lisätiedot

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT-

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT- TILINTARKASTUS 1/2010 14.1.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 49 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2009 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 22 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2009 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

KHT- 51 1 2013 20 1 1-2 2 3 21. 22.8.2013... 3 2013... 4 2013... 4 2014... 5 2014... 5 5 KHT-

KHT- 51 1 2013 20 1 1-2 2 3 21. 22.8.2013... 3 2013... 4 2013... 4 2014... 5 2014... 5 5 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 3/2013 10.12.2013 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 51 kokelasta KHT-tutkinnossa... 1 Vuoden 2013 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 20 kokelasta... 1 Palautekysely KHT- ja HTM-tutkintoon llistuneille...

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT-

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2015 23.3.2015 SISÄLTÖ Uusi tilintarkastuslaki... 1 TEM:n tilintarkastajatutkintoja ja kokeita valmistelevan työryhmän raportti valmistumassa... 1 Mukautetut tilintarkastuskertomukset...

Lisätiedot

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä.

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä. TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2012 17.10.2012 SISÄLTÖ KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 1. 2.9.2012... 1 Palautekysely KHT- JA HTM-tutkintoon osallistuneille... 1 IFIAR:n kokous Lontoossa 1. 3.10.2012... 2

Lisätiedot

KHT- 1 2 70 2 3 3 126 83 3 10. 12.3.2014 4 7. 9.4.2014 4 IFIAR

KHT- 1 2 70 2 3 3 126 83 3 10. 12.3.2014 4 7. 9.4.2014 4 IFIAR TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2014 17.4.2014 SISÄLTÖ TILAn uudet ohjeet tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitoa koskevista vaatimuksista... 1 Työryhmä valmistelemaan tilintarkastajatutkintoja ja kokeita...

Lisätiedot

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6)

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) TILAN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2015 1 TILAN TEHTÄVÄT JA VISIO 1.1 Tehtävät 1.2 Visio TILAn tehtävät on määritelty tilintarkastuslaissa (459/2007).

Lisätiedot

5. 6.9.2015... 1 2 2 25. 26.11.2014... 3 2015... 3 TILA

5. 6.9.2015... 1 2 2 25. 26.11.2014... 3 2015... 3 TILA TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2014 18.12.2014 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 38 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2014 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 24 kokelasta... 1 Vuoden 2015 KHT- ja HTM-tutkinnot järjestetään

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010 1(3) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010 Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 lähtien tilintarkastajille sähköisen asiointipalvelun, jossa voit vuositn tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tilintarkastajarekisteriin

Lisätiedot

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2015 Tilintarkastusalan 2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastusalan... 2 1. Tilintarkastusalan markkinarakenne Suomessa 2015... 3 1.1. Tilintarkastajien lukumäärä... 3 1.2. Tilintarkastusten lukumäärät...

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 tilintarkastusyhteisöille sähköisen asiointipalvelun, jossa tilintarkastusyhteisö voi vuositn tarkistaa yhteisön tilintarkastajarekisteriin merkityt

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1 (6) Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle 4.9.2006 HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1. Yleistä Laadunvalvonta on yksi erittäin tärkeä

Lisätiedot

2016 Kertomus PRH:N tilintarkastusvalvonnan toiminnasta

2016 Kertomus PRH:N tilintarkastusvalvonnan toiminnasta 2016 Kertomus PRH:N 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Kertomus PRH:N... 2 1. Yleistä... 2 2. Tilintarkastusvalvonnan henkilöstö... 2 3. Tilintarkastuslautakunta ja kokoonpano 2016... 2 4. Tilintarkastajien hyväksyminen...

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM Tampere 21.5.2015 Virpi Ala-aho JHTT-yhdistyksen

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

TILINTARKASTUS asiakkaan opas

TILINTARKASTUS asiakkaan opas Pasi Horsmanheimo Maj-Lis Steiner TILINTARKASTUS asiakkaan opas Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Tilintarkastus asiakkan opas Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi 5. uudistettu painos Copyright 2017

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos Tilintarkastajajärjestelmän uudistus 21.05.2015 Antti Riivari Hallitusneuvos Uudet tilintarkastuslait Eduskunta hyväksyi uudistuksen ennen vaaleja (HE 254/2014vp) lait vahvistamatta suunniteltu voimaantulo

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 2 Läpinäkyvyyskertomus LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO-VERKOSTO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta

Lisätiedot

PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset. Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017

PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset. Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 Tilintarkastusvalvonnan tehtävät Tilintarkastusvalvonta 1.1.2016 Uusi tilintarkastuslaki 1.1.2016 Tilintarkastusjärjestelmän

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

TILINTARKASTUS asiakkaan opas

TILINTARKASTUS asiakkaan opas Pasi Horsmanheimo Maj-Lis Steiner TILINTARKASTUS asiakkaan opas Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Tilintarkastus asiakkan opas Alma Talent Shopista 5. uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 BDO Läpinäkyvyyskertomus 2 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta käsittää

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

12818/10 HKE/phk DDTE

12818/10 HKE/phk DDTE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (OR. en) 12818/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0231 (NLE) CH 38 JEUN 28 EDUC 135 SOC 483 MI 276 JAI 685 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Läpinäkyvyyskertomus 2014 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Revico Grant Thornton Oy on vuonna 1993 perustettu

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 27.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0110 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014-2015

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014-2015 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014-2015 2 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallintorakenne 4 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet 6 Osakkaat 6 Kansainvälinen BDO-verkosto 7 Liikevaihto 8 Laadunvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy 2009 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa olevat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 48/2012 Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti

Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti 1. Avoimuusraportti Tilintarkastuslaki edellyttää, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot