KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012"

Transkriptio

1 1 (9) TILAn kokous KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHTyhteisöt. TILA valvoo niiden toimintaa ja hyväksymisedellytysten säilymistä sekä pitää tilintarkastajarekisteriä. TILA ohjaa ja kehittää hyväksymiseen sekä valvontaan liittyvää sääntelyä ja menettelyä. TILA järjestää vuosittain KHT- ja HTM-tutkinnot. Keskuskauppakamarin tilintarkastusyksikkö toimii TILAn sihteeristönä. 2. Tilintarkastuslautakunta Tilintarkastusasetuksen (735/2007) 7 :n mukaisesti TILAn on laadittava toiminnastaan kertomus vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. TILAn valvonnassa oli tilintarkastuslain 37 :n mukaisesti pitämäänsä tilintarkastajarekisteriin merkityt 756 KHT-tilintarkastajaa ja 40 KHT-yhteisöä sekä kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien valvonnassa 636 HTM-tilintarkastajaa ja 36 HTM-yhteisöä. HTMtilintarkastajien ja -yhteisöjen jakautuminen kauppakamareittain on esitetty liitteessä 1. Tilintarkastajien sukupuoli- ja ikäjakaumat ilmenevät liitteessä 2 esitetyissä kaavioissa. TILA kokoontui vuoden 2012 aikana 12 kertaa. TILAn kokoonpano vuonna 2012 Puheenjohtaja: Asianajaja Antti Heikinheimo, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Varapuheenjohtaja: Professori Risto Nuolimaa, Tampereen yliopisto Jäsenet: Professori Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professori Minna Martikainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Roschier Advokatbyrå Ab Toimitusjohtaja Markku Talonen, Endemic Oy KTM Tuija Soanjärvi Varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab KHT Kari Lydman, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy KHT Tuomo Vesanen, Deloitte & Touche Oy HTM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Työ- ja elinkeinoministeriö Vanhempi hallitussihteeri Armi Taipale, Valtiovarainministeriö Toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta Varajäsenet: Professori Lasse Niemi, Helsingin kauppakorkeakoulu Professori Mika Vaihekoski, Turun yliopisto Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Varatoimitusjohtaja Hannu Linnoinen, SRV Yhtiöt Oyj KTM Helena Roine KTM Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy KHT Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab KHT Roger Rejström, Ernst & Young Oy

2 2 (9) HTM Päivi Sten, Tilimerkono Oy Hallitusneuvos Antti Riivari, Työ- ja elinkeinoministeriö Budjettineuvos Elina Selinheimo, Valtiovarainministeriö Tilinpäätösasiantuntija Liisa Tojkander, Finanssivalvonta ( saakka) Tilinpäätösasiantuntija Ingalill Aspholm, Finanssivalvonta (alkaen ) TILAn sihteereinä toimivat liitteessä 3 mainitut henkilöt. 3. Tilintarkastajien hyväksyminen TILA asetti kokouksessaan vuoden 2012 KHT- ja HTM-tutkintojen järjestämistä varten työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi KHT Hannu T. Koskinen (Deloitte & Touche Oy). Jäseninä olivat HTM Jaakko Gävert (Audit Control Oy), KTM Kaarina Ijäs, Keskuskauppakamarista päällikkö Hanna Kattainen, suunnittelijat Annika Mäki ja Heidi Haukkala. Tutkintotyöryhmä toimii itsenäisesti. Se laatii tutkintotehtävät ja järjestää tutkinnot. Tutkintotyöryhmä arvostelee kokelaiden vastaukset, laatii TILAlle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintotyöryhmä käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkintotyöryhmä laatii TILAlle esityksen hyväksyttävistä KHT-tilintarkastajista sekä HTM-kokelaiden suoritusten arvostelusta. KHT- ja HTMtutkintotehtävät sekä arvosteluperusteet julkaistaan TILAn verkkosivuilla KHT-tutkintoon haki 166 henkilöä vuonna TILA hyväksyi 51 uutta KHT-tilintarkastajaa. KHT-tutkintoon osallistuneista 36 prosenttia suoritti tutkinnon hyväksytysti. HTM-tutkintoon haki 97 henkilöä vuonna Kauppakamareiden tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) hyväksyivät 19 uutta HTM-tilintarkastajaa TILAn vahvistamien tulosten perusteella. HTM-tutkintoon osallistuneista hyväksyttiin 29 prosenttia. Luettelot KHT- ja HTM-tutkinnoissa hyväksytyistä ovat liitteenä (LIITE 4). Vuoden 2012 aikana 46 KHT-tilintarkastajan hyväksyminen lakkasi tai lakkautettiin ja viiden KHT-tilintarkastajan lakkautettu hyväksyminen palautettiin. TILA hyväksyi vuoden 2012 aikana kaksi uutta KHT-yhteisöä ja lakkautti hakemuksesta neljän KHT-yhteisön hyväksymisen. 4. Tilintarkastuksen laadunvarmistus 4.1 Yleistä Tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastusten laatua. TILAn laadunvarmistusryhmän työntekijät suorittavat niiden KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset, jotka toimivat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina. Yksin tai sellaisissa KHT- ja HTM-yhteisöissä toimivien tilintarkastajien, joilla ei ole yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tilintarkastusasiakkainaan, laaduntarkastukset suoritetaan TILAn laadunvarmistusryhmän hallinnoimana ja ohjeistamana. 4.2 Tilintarkastusyhteisöt TILAn laadunvarmistusryhmässä työskenteli vuonna 2012 keskimäärin kuusi päätoimista työntekijää. Laadunvarmistuksen valvonnan painopiste on yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavissa tilintarkastusyhteisöissä. Laaduntarkastuksissa arvioidaan tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien asianmukaisuutta ja käydään läpi toimeksiantojen tilintarkastustyötä. Vuonna 2012 saatettiin loppuun lainmukainen kolmen vuoden laaduntarkastuskausi niin, että vuonna 2009 aloitetut laaduntarkastukset on nyt tehty kaikissa niissä KHT-yhteisöissä, jotka tarkastavat yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Ensimmäisen kolmen vuoden laadun-

3 3 (9) 4.3 Tilintarkastajat tarkastusten painopisteenä olivat tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien toiminnan ja tehokkuuden arviointi sekä testaaminen. TILA teki operatiivista yhteistyötä Suomessa Finanssivalvonnan kanssa siten, että Finanssivalvonnalta saatuja tilinpäätösvalvonnan havaintoja hyödynnettiin sekä toimeksiantojen riskiperusteisessa valinnassa että laaduntarkastusten kohdentamisessa tilintarkastustyön haasteellisimpiin alueisiin. Valvontayhteistyö tehostaa laadunvalvonnan vaikuttavuutta. TILAn laaduntarkastusraportit ovat tilintarkastusyhteisöjen omaa käyttöä varten, eivätkä ne ole julkisia. Laaduntarkastuksen kohteena olleelta yhteisöltä edellytetään toimenpidesuunnitelmaa raportissa esitettyjen havaintojen huomioimiseksi sekä toimia 12 kuukauden kuluessa raportin antamisesta. TILA seuraa toimien riittävyyttä ja testaa niitä viimeistään seuraavan laaduntarkastuksen yhteydessä. Vuonna 2012 laaduntarkastuksia tehtiin seitsemässä KHT-yhteisössä. Kolmen vuoden laaduntarkastuskauden aikana laaduntarkastuksia on tehty neljässätoista KHTyhteisössä yhteensä 19 kpl. Tähän mennessä TILAn laadunvarmistusryhmä on kiinnittänyt huomiota ja esittänyt tilintarkastuksen laatua parantavia toimenpiteitä mm. seuraaviin osa-alueisiin: laatua koskeviin johdon velvoitteisiin, eettisten vaatimusten noudattamiseen, asiakkaiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksymiseen, laadun merkitykseen suoriutumisen arvioinnissa ja palkitsemisessa, toimeksiantokohtaiseen laadunvalvontatarkastukseen, konsultointiin, laadunvalvontajärjestelmää koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen seurantaprosessiin, konsernitilinpäätösten tilintarkastuksiin sekä tilintarkastajan ammatilliseen skeptisyyteen ja ammatilliseen harkintaan. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin yleisimmistä havainnoista kolmevuotisen laaduntarkastuskauden aikana. Ensimmäiset TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna Laaduntarkastuksia on vuosina tehty yhteensä 538 kpl. Kuuden vuoden lainmukaisen laaduntarkastusjakson päättyessä vuonna 2013 laaduntarkastukset on pääsääntöisesti tehty kaikille tilintarkastajille. Laaduntarkastajina käytetään ammatissa toimivia tilintarkastajia, joita oli vuonna 2012 yhteensä 27 kpl. TILAn laadunvarmistusryhmä kouluttaa laaduntarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Vuonna 2012 määrättiin laaduntarkastukseen yhteensä 152 tilintarkastajaa. Laaduntarkastuksia tehtiin vuonna 2012 yhteensä 126 tilintarkastajalle, sillä yksi siirrettiin seuraavana vuonna tehtäväksi ja 25 kpl peruuntui. Peruuntuneet laaduntarkastukset johtuivat hyväksymisen lakkauttamisesta tilintarkastajan hakemuksesta. Maaliskuussa 2013 vahvistettiin KHT-tilintarkastajien vuoden 2012 laaduntarkastusten tulokset. HTM-tilintarkastajien osalta tulosehdotukset lähetettiin tilintarkastusvaliokuntien käsiteltäväksi. KHT HTM Hyväksytty kommentein 35 kpl 73 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella 3 kpl 12 kpl Hylätty - 3 kpl 38 kpl 88 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella silloin, kun tilintarkastajien työtä ei voida todeta tehdyksi kaikilta osin hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Näiden tilintarkastajien laaduntarkastusta jatketaan myöhemmin siten, että tilintarkastajalla on ollut mahdollisuus parantaa työnsä laatua yhden tilikauden ajan. Uusintatarkastuksen suorittaa toinen kokenut laaduntarkastaja. Kun laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella, laaduntarkastuksen tulos voi olla vain hyväksytty kommentein tai hylätty.

4 4 (9) 5. Tutkinta-asiat Hylätty tulosta on esitetty niille tilintarkastajille, joiden toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet olivat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä tai uusintatarkastukseen johtaneita puutteita ei ole korjattu. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin vuosien aikana suoritettujen laaduntarkastusten yleisimmistä havainnoista. TILA valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TILA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. TILA aloittaa tutkinnan, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät: - kysymys on olennaisesta asiasta - tapauksessa on aihetta epäillä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti - tutkittavasta tilintarkastajan toiminnasta ei ole kulunut enempää kuin kuusi vuotta. Hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonnassa käytettävissä olevat kurinpidolliset sanktiot määritellään tilintarkastuslaissa. Sanktiot ovat ankarimmasta lievimpään hyväksymisen peruuttaminen, varoitus ja huomautus. Kurinpidollisten sanktioiden tunnusmerkit käyvät ilmi tilintarkastuslain (459/2007) 49 ja 50 :stä. Vuonna 2012 TILA käsitteli kuusi tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskevaa tutkintaasiaa. Tutkinta-asiat johtivat varoitukseen kahdelle KHT-tilintarkastajalle ja yhdelle KHTtilintarkastusyhteisölle sekä huomautukseen viidelle KHT-tilintarkastajalle. Lisäksi TILA teki VALAlle esityksen yhden HTM-tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Tutkittavaksi otetut asiat tulivat vireille kantelun johdosta. Yhden tapauksen tutkinnan TILA laajensi omasta aloitteestaan koskemaan myös KHT-yhteisöä. Kahdeksan tutkinta-asian käsittely oli TILAssa kesken vuoden 2012 päättyessä. TILA päätti vuonna 2012 jättää tutkimatta 12 kantelua ja/tai oma-aloitteista valvonta-asiaa. Tutkinta-asioiden ratkaisut julkaistaan anonymisoituina TILAn verkkosivuilla. 6. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismaiset kokoukset TILAn sihteeristön edustajat osallistuivat kesäkuussa pohjoismaisten tilintarkastusalaa valvovien toimielinten edustajien kokoukseen huhtikuussa Oslossa. Toinen pohjoismainen kokous järjestettiin joulukuussa Kööpenhaminassa. Kokouksissa osallistujat kertoivat kotimaansa lainsäädäntöhankkeista ja muista ajankohtaisista tilintarkastusalan asioista. Pohjoismaisissa kokouksissa keskusteltiin erityisesti EU:n komission lainsäädäntöaloitteiden (tilintarkastusdirektiivin muutos ja asetus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta) vaikutuksista tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksiin. Ehdotusten käsittely jatkui EU:n neuvostossa ja parlamentissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin tilintarkastusyhteisöjen ehdotettuihin toimialarajoituksiin, tilintarkastajien rotaatiosääntelyyn sekä tilintarkastuskertomuksen sisältöön ja muuhun raportointiin. Keskusteluissa pohdittiin myös ESMAn toimivaltuuksia EU-tason tilintarkastusalan valvontatoimielimenä. Pohjoismaisissa kokouksissa keskusteltiin lisäksi tilintarkastajien ammattitaidon arvioinnista ja jatkuvaa koulutusta koskevista vaatimuksista, suhteista kolmansien maiden valvontaviranomaisiin sekä tilintarkastusalan valvontaan liittyvistä tuoreista tapauksista.

5 5 (9) Eurooppalainen valvontayhteistyö EGAOB TILAn sihteeri osallistui komission eurooppalaisten tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelimen EGAOB:n (European Group of Auditors Oversight Bodies) ja sen työryhmien kokouksiin Brysselissä. EGAOB kokoontui , , , Kokouksissa keskityttiin käsittelemään EU:n valvontaviranomaisten suhteita kolmansien maiden valvontaviranomaisiin. Kokouksissa keskusteltiin ja kommentoitiin komission luonnoksia tilintarkastusdirektiivin nojalla annettavista komission niin sanotuista vastaavuus- ja asianmukaisuuspäätöksistä. Päätösten antamista odotettiin vuoden 2013 keväällä. Myös EU-valvontaviranomaisten valvontayhteistyö USA:n PCAOB:n kanssa oli ajankohtainen aihe vuoden 2012 kokouksissa. Marraskuun kokouksessa kuultiin ESMAn pääjohtajan Steven Maijoorin alustus ESMAn toiminnasta. EGAOB:n jäseniä puhutti EU-tason valvontayhteistyön mahdollinen jatko ESMAn puitteissa. Valvontayhteistyön keskittäminen ESMAan liittyy komission ehdotukseen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskevaksi asetukseksi ja tilintarkastusdirektiivin muutosesitykseen, jotka olivat Euroopan yhteisöjen neuvoston ja parlamentin käsittelyssä. EAIG TILAn laadunvarmistusryhmän edustajat osallistuivat eurooppalaisen tilintarkastuksen laadunvalvontaryhmän EAIG:n (European Audit Inspection Group) neljään kokoukseen vuonna Ryhmän tärkeimpiä toimintoja olivat yhteisen laaduntarkastusten havaintojen tietokannan kokoaminen sekä yhteydenpito IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Board) edustajiin kommentoimalla tilintarkastusstandardeja laaduntarkastushavaintojen perusteella. College of Regulators TILAn laadunvarmistusryhmän edustajat osallistuivat eurooppalaisen CoR:n (College of Regulators) tilintarkastusyhteisökohtaiseen valvontatoimintaan. Toiminnan tarkoituksena on suorittaa keskitettyjä valvontatoimenpiteitä muiden eurooppalaisten valvojien kanssa niissä tilintarkastusyhteisöissä, joiden omistusrakenne on kansainvälinen. IFIAR kokoontui Busanissa ja Lontoossa IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) on kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyöjärjestö, jonka tärkein tehtävä on mahdollistaa tietojen ja kokemusten vaihto tilintarkastusalan valvontaviranomaisten kesken kansainvälisesti. Painopisteenä ovat tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset. TILA on ollut IFIAR:n jäsen vuodesta Vuonna 2012 IFIAR:n kokouksissa TILAa edustivat TILAn jäsen Tiina Visakorpi sekä TILAn sihteereistä Kari Vainio ja Pasi Horsmanheimo. IFIAR piti yhdennentoista kokouksensa Busanissa, Etelä-Koreassa Kokouksen isäntänä toimivat Etelä-Korean valvontaviranomaiset the Financial Supervisory Service (FSS) ja the Financial Services Commission (FSC). Busanissa jäsenorganisaatioiden edustajat kertoivat viimeaikaisista laaduntarkastuksia koskevista havainnoistaan. Erityistä huomiota keskusteluissa kiinnitetään korjaavia toimenpiteitä edellyttäviin tarkastushavaintoihin. Keskusteluissa käsiteltiin mm. konsernien tilintarkastuksia, tilintarkastusyhteisöjen kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, toimeksiantokohtaisia laadunvalvontatarkastuksia, sisäisten kontrollien tarkastusta, tilintarkastajan riippumattomuutta sekä (clarified) ISA-standardien soveltamista. Tilintarkastuksen laadunvarmistus on jatkossakin yksi IFIAR:n painopistealue. IFIAR järjestää vuosittain laadunvarmistuksia koskevan työpajan, jossa laaduntarkastuksia käytännössä suo-

6 6 (9) rittavat asiantuntijat käsittelevät teemoittain laaduntarkastuksiin liittyviä keskeisiä aiheita. Muiden kokemuksia voidaan hyödyntää omassa laaduntarkastustyössä. IFIAR:n kokouksessa kuultiin aasialaisia sijoittajia edustavien organisaatioiden näkemyksiä tilintarkastajien ja sijoittajien vuorovaikutuksesta, mikä herätti keskustelua tilintarkastuksen odotuskuilusta ja vuoropuhelun suuresta merkityksestä. Kokouksessa pohdittiin tilintarkastuksen kehittämisen näkymiä tilintarkastajan raportoinnin kannalta. Keskusteltiin myös tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen läpinäkyvyyden edistämisestä. Lisäksi jotkut kokousedustajat kertoivat viimeaikaisista lainsäädäntöhankkeista omissa maissaan. IFIAR:n työryhmät, joita ovat suurten tilintarkastusketjujen toimintaa käsittelevä GPPCtyöryhmä sekä Investor-työryhmä, Standards Coordination-työryhmä, International Cooperation-työryhmä ja Inspections Workshop-työryhmä esittivät kokouksessa ajankohtaiskatsaukset toiminnastaan. IFIAR:n sidosryhmät, joita ovat muun muassa IFAC, Maailmanpankki, Public Interest Oversight Board, Financial Stability Board, Baselin komitea, International Association of Insurance Supervisors, International Organization of Securities Commissions ja Euroopan komissio esittivät omat ajankohtaiskatsauksensa joko kirjallisten raporttien avulla tai kokouksessa suullisesti. IFIAR päätti joistakin muutoksista peruskirjaansa (Charter), päätti kehittää sisäistä ja ulkoista viestintäänsä sekä päätti osallistua Financial Stability Boardin tutkimukseen tarkastushavainnoista, jotka koskevat merkittävien rahoitussektorin yritysten tilintarkastuksia. IFIAR piti kahdennentoista kokoukseensa Lontoossa. Kokouksen isäntänä toimi Iso-Britannian valvontaviranomainen FRC (Financial Reporting Council). Tärkeä aihe Lontoon kokouksessa oli IFIAR:n tekemä laaja selvitys IFIAR:n jäsenten suorittamista laaduntarkastushavainnoista. IFIAR:n jäsenorganisaatiot esittivät myös omia keskeisiä havaintojaan viimeaikaisista laaduntarkastuksista. Useat institutionaalisia sijoittajia edustavat tahot pitivät ajankohtaiskatsauksia. Kokouksessa keskusteltiin tilintarkastajien raportointiin ja tilintarkastusalan valvontaan liittyvistä sijoittajayhteisön odotuksista ja tilintarkastukseen liittyvistä kehittämiskohteista. Keskusteltiin myös tilintarkastuksen laadusta ja corporate governanceen liittyvistä aiheista. Kuuden suurimman kansainvälisen tilintarkastusketjun toimitusjohtajien kanssa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista kuten tilintarkastusriskeistä, jotka liittyvät valtion velkakirjojen tilinpäätöskäsittelyyn ja tilintarkastajin raportointimalliin. Tilintarkastusketjujen toimitusjohtajien huomiota kiinnitettiin useisiin tilintarkastusalan valvojien kannalta keskeisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Näitä ovat tilintarkastajan rooli luottamuksen ylläpitämisessä rahoitusmarkkinoiden toimintaan, tilintarkastusraportoinnin sisällön kehittäminen vastaamaan paremmin sidosryhmien tiedontarpeita, tilintarkastajan riippumattomuuden, objektiivisuuden ja ammatillisen harkinnan kehittäminen, tilintarkastajien pakolliseen rotaatioon liittyvät hyvät ja huonot puolet, tarkastusvaliokuntien rooli ja raportointi sekä ympäristöraportoinnin ja sosiaalisen vastuun raportoinnin yhdistäminen tilinpäätösraportointiin. IFIAR pyrkii jatkamaan keskusteluja tilintarkastajien ja sijoittajien kanssa edellä mainituista aiheista. IFIAR myös edellyttää kansainvälisiltä tilintarkastusketjuilta näyttöjä aikaisemmin esillä olleiden laaduntarkastushavaintojen huomioon ottamisesta etenkin tilintarkastajan ammatillisesta harkinnasta, konsernien tilintarkastuksista, myynnin tuloutuksista ja toimeksiantokohtaisista laaduntarkastuksista. Lontoon kokouksessa keskusteltiin viimeaikaisista tilintarkastussääntelyn muutoksista ja kehittämishankkeista. IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Board) edustajan kanssa vaihdettiin näkemyksiä kansainvälistä tilintarkastusstandardeista (ISA), tilintarkastajan raportoinnista, ammatillisesta harkinnasta, sisäisen tarkastajan työn huomioon ottamisesta tilintarkastuksessa sekä IAASB:n tilintarkastuksen laatua koskevasta projektista.

7 7 (9) Tarkkailijana IFIAR:n kokoukseen osallistuneet Euroopan yhteisöjen komission, Baselin komitean, FSB:n (Financial Stability Board), IOSCO:n (International Organization of Securities Commission) ja PIOB:n (Public Interest Oversight Board) edustajat pitivät kukin katsauksen ajankohtaisista aiheista. Lontoon kokouksessa saatiin ajankohtaiskatsaukset IFIAR:n omien työryhmien työskentelystä. IFIAR:n Inspection Workshop TILAn laadunvarmistusryhmän edustajat osallistuivat IFIAR:n vuosittaiseen tarkastustyöpajaan, joka järjestettiin Alankomaissa Nordwijk:ssa. Tarkastustyöpajan tavoitteena on tarjota koulutusta ja edistää tietojen vaihtoa laaduntarkastuksista käytännön tasolla. PCAOB-yhteistyö TILAn edustajat keskustelivat USA:n valvontaviranomaisen Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB) kanssa valvontayhteistyöstä ja mahdollisesta Suomessa yhteen KHT-yhteisöön kohdistuvasta yhteistarkastuksesta. Keskusteluissa saatiin päätökseen valvontayhteistyötä koskeva sopimusasiakirja (Statement of Protocol) ja tietosuojaa koskeva sopimus, jotka allekirjoitettiin vuoden 2013 helmikuussa. TILAn sihteerit osallistuivat USA:n tilintarkastusalan valvontaelimen PCAOB:n seminaariin (Regulatory Institute) Washington DC:ssä. 7. Toimintaympäristö TILA seurasi kansallisen tilintarkastuslainsäädännön kehittämistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta työryhmän raportti valmistui marraskuussa Työryhmän tehtävänä oli valmistella tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen ja kartoittaa tilintarkastuslain ja muiden tähän tehtävään liittyvien lakien muutostarpeet. Työryhmän tehtävät liittyivät tilintarkastajajärjestelmän uudistamiseen ja jakaantuivat kahteen kokonaisuuteen: tilintarkastajien tutkintouudistuksen valmisteluun ja tilintarkastajia koskevan valvonnan ja muutoksenhaun valmisteluun. Kyse oli niin yksityisen kuin julkisen sektorin erillisten tilintarkastajajärjestelmien kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. Työryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Marja Hanski (TEM). Jäseninä oli keskeisten ministeriöiden, korkeakoulujen ja yhdistysten edustajia. Yksi TILAn sihteereistä oli työryhmän jäsen. Työryhmän työ liittyi eduskunnan lausuntoon 459/2007 tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. Eduskunta lausui tuolloin edellyttävänsä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. Työryhmän raportti ( ) sisältää työryhmän ehdotuksen uudesta tilintarkastajajärjestelmästä. Työryhmä ehdotti tilintarkastajajärjestelmiä uudistettavaksi siten, että yksityisensektorin tilintarkastajajärjestelmä ja julkisen sektorin tilintarkastajajärjestelmä yhdistetään. Uudessa järjestelmässä kaikki tilintarkastajat kuuluisivat saman järjestelmän piiriin ja tilintarkastajien tutkintoja, hyväksymistä, tilintarkastusyhteisöjä, tilintarkastajien valvontaa sekä valvontaan liittyvää muutoksenhakua koskeva sääntely sijoitettaisiin tilintarkastuslakiin. Uudessa järjestelmässä tilintarkastajilla olisi yhteisenä perustutkintona tilintarkastajatutkinto. Tämän lisäksi tilintarkastajalla olisi mahdollista suorittaa kaksi erikoistumistutkintoa. Nämä olisivat julkisen sektorin tilintarkastuksen erikoistumistutkinto sekä yksityisen sektorin tilintarkastuksen erikoistumistutkinto. Tutkinnoista säädettäisiin tilintarkastuslaissa ja tarkempia säännöksiä

8 8 (9) 8. TILAn lausunnot 9. TILAn talous ja hallinto annettaisiin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että uudessa järjestelmässä tunnistettaisiin vain yksi tilintarkastusyhteisökategoria. Työryhmä ehdotti raportissaan, että uudessa järjestelmässä tilintarkastajien valvonta sijaitsisi varsinaisen viranomaiskoneiston osana ja sijoitettaisiin itsenäiseksi yksiköksi Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen. Valvonta vastaisi keskitetysti kaikkien tilintarkastajien valvonnasta. Tilintarkastusvalvonnan tehtävät jaettaisiin valvonnan sisällä tilintarkastuslautakunnan ja valvonnan johtajan välillä. Lautakunta vastaisi valvonnan yleisestä ohjauksesta sekä ratkaisisi kurinpidolliseen valvontaan liittyvät asiat. Valvonnan johtaja vastaisi operatiivisesta toiminnasta sekä ammattitukinnoista, tilintarkastajien hyväksymisestä sekä laadunvalvonnasta. Muutoksenhaussa otettaisiin käyttöön oikaisuvaatimusmenettely ja muutoksenhaku olisi mahdollista vasta oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen. Lautakunta ratkaisisi kaikki oikaisuvaatimukset. Varsinainen muutoksenhaku kulkisi keskitettyä hallinto-oikeudellista valitustietä. Työryhmä otti kantaa myös tilintarkastusta koskevaan sääntelyyn tilanteessa, jossa yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajajärjestelmät yhtenäistetään. Työryhmä katsoo, että uuden järjestelmän myötä olisi tarkoituksenmukaista yhdistää myös itse tilintarkastusta koskeva yleislaintasoinen sääntely tilintarkastuslakiin myös julkissektorin tilintarkastuksen osalta. Raportti sisältää lisäksi työryhmän ehdotuksen tilintarkastajien hyväksymisvaatimuksia täsmentävän asetuksen sisällöksi. Asetuksessa ehdotetaan täsmennettäväksi mm. tilintarkastajilta vaadittavia opintoja, käytännönkokemusta sekä tutkintovaatimuksia. TILA seurasi vuoden 2012 aikana EU:n komission marraskuussa 2011 tekemien lainsäädäntöaloitteiden käsittelyä EU:n neuvoston ja parlamentin työryhmissä. Aloitteista toinen koskee tilintarkastusdirektiivin muuttamista ja toinen asetuksen antamista yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta. Aloitteiden käsittely jatkui vuoden 2013 puolelle. TILA toimi yhteistyössä Aalto-yliopiston, Vaasan yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa tilintarkastusta koskevien tutkimusten tekemiseksi. TILA tarjosi aineistoa ja tutkimusapua tilintarkastusta koskevaa tutkimusta varten. TILA antoi oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta uudeksi osuuskuntalaiksi siltä osin kuin se koskee tilintarkaststa. TILAn lausunto on julkaistu TILAn verkkosivuilla. TILAn toiminta rahoitetaan TEM:n asetuksessa 285/2009 säädetyillä, KHT-yhteisöiltä ja KHTtilintarkastajilta perittävillä maksuilla sekä HTM- ja KHT-tutkintojen osallistumismaksuilla. Tilintarkastajamaksujen tuotot ja TILAn toiminnan kulut on esitetty liitteessä 6. Tilintarkastajarekisterin tietojen siirto CRM-järjestelmään eteni. Vuoden 2012 lopussa kaikki tilintarkastajia koskevat tiedot oli siirretty uuteen järjestelmään. 10. Viestintä TILAn vuonna 2012 uudistamien verkkosivujen täydentämistä jatkettiin. Verkkosivut ovat keskeinen välinen TILAn viestinnässä sidosryhmille. TILAn tilintarkastusasetuksen mukaiset työsuunnitelma, työjärjestys, strategia sekä toimintakertomus on julkaistu TILAn verkkosivuilla. Keskeiset asiakirjat on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Helsingissä 18. kesäkuuta 2013 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA

9 9 (9) LIITELUETTELO 1. HTM-tilintarkastajien ja yhteisöjen lukumäärä kauppakamareittain 2. KHT- ja HTM-tilintarkastajien ikä- ja sukupuolijakaumat 3. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteerit vuonna Vuoden 2012 KHT-tutkinnossa KHT-tilintarkastajiksi hyväksytyt sekä vuoden 2012 HTMtutkinnossa hyväksytyt 5. Tilastot Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämistä tutkinta-asioista 6. TILAn toiminnan tuotot ja kulut

10 KESKUSKAUPPAKAMARI LIITE 1 Tilintarkastus HTM-TILINTARKASTAJIEN JA HTM-YHTEISÖJEN LUKUMÄÄRÄ KAUPPAKAMAREITTAIN (edellisen vuoden lukumäärä suluissa) KAUPPAKAMARI HTM-TILINTARKASTAJAT HTM-YHTEISÖT Ahvenanmaa 9 (10) 1 (1) Etelä-Karjala 14 (13) 0 (0) Etelä-Pohjanmaa 34 (33) 2 (1) Etelä-Savo 14 (14) 2 (2) Helsingin seutu 169 (173) 12 (12) Häme 39 (41) 0 (0) Keski-Suomi 19 (20) 3 (3) Kuopio 28 (28) 1 (1) Kymenlaakso 24 (25) 2 (2) Lappi 21 (23) 2 (2) Länsi-Uusimaa 10 (10) 0 (0) Oulu 41 (42) 0 (0) Pohjanmaa 32 (42) 1 (1) Pohjois-Karjala 13 (13) 1 (1) Rauma 2 (2) 0 (0) Riihimäki-Hyvinkää 13 (12) 0 (0) Satakunta 27 (31) 0 (0) Tampere 82 (86) 7 (7) Turku 45 (50) 2 (1) 636 (668) 36 (34)

11 LIITE 2 KHT tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2013 Naisia 34 % Miehiä 66 % HTM tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2013 Naisia 33 % Miehiä 67 %

12 LIITE % KHT tilintarkastajien ikäjakauma 1/ % 65 8 % alle 30 1 % % % % % % HTM tilintarkastajien ikäjakauma 1/2013 alle 30 0 % % % % % % % % %

13 LIITE 3 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIT VUONNA 2012 Johtava asiantuntija Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari Päällikkö, tutkinta- ja rekisteriasiat, Risto Ruuska, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anja Ilkko-Virtanen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Pekka Parviainen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Rosenblad, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anu Tanner, Keskuskauppakamari ( asti) Laadunvarmistuksen asiantuntija Ville Vasama ( lähtien) Laadunvarmistuksen asiantuntija Riitta Ylipiha ( lähtien) Päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen, Hanna Kattainen, Keskuskauppakamari Suunnittelija Annika Mäki, Keskuskauppakamari Suunnittelija Heidi Haukkala, Keskuskauppakamari

14 LIITE 4 KHT-tutkinnossa 2012 hyväksytyt: Nimi Paikkakunta AHAVA JENNI EMILIA Kuopio ANTIKAINEN SOILE JOHANNA Kuopio ANT-WUORINEN MAIJA KATARIINA Espoo HANNULA JOHANNA KAROLIINA Helsinki HERRAINSILTA SATU MARJA HANNELE Vantaa HOLMGÅRD ANDREAS JOHAN DANIEL Turku HUUSKO JONNA PAULIINA Helsinki HÄMÄLÄINEN TONY ERIK Vaasa IHALAINEN SUVI ILONA Espoo IKONEN ANTTI IIRO JUHANI Turku ILVESKOSKI TUOMAS ANTTI AKSELI Helsinki IMMANEN ANNE ELINA Tampere INKI JAANA MARIKA Helsinki JARNER KIM Helsinki JOKISALO KAI ANTERO Helsinki KALLINEN MARIA SELINA Kuopio KAPTÉNS STEFAN HANS-ERIK Luoto KARAKE TEEMU TAPIO Espoo KARVOLA ELINA MARIA Tampere KAVALJER MIA ANN-CHRISTINE ELISABETH Helsinki KLEMETTI PEKKA ELIAS Vantaa KOHO JUSSI HENRIKKI Espoo KOIVUMÄKI JUHO TUOMAS Haukipudas KUHANEN HANNA PAULIINA Nokia LAURASVAARA MIIKKA ANTERO Helsinki LEINO MIKA OLAVI Turku LÖYTÖNEN ELINA MARIA Helsinki MARJANEN TUOMAS ERKKI TAPANI Helsinki MÄKI-KUUTTI KIRSI OUTI KAARINA Helsinki NÄSE MARTINA THERESIA Helsinki PAJULAMPI TANJA TUULIKKI Rovaniemi PELTONEN SATU MAARIT Espoo PÖRSTI OLLI TAPANI Espoo RASINAHO KIRSI MARITA Helsinki REPO ANTTI JOHANNES Helsinki RINTALA KATI ELIISA Vaasa RÄIHÄ CHRISTIAN RICHARD Helsinki RÖNKKÖ JAAKKO SAKARI Tampere SARPOLA TOMI JUHANI Espoo SAXELL MARKO CHRISTIAN Espoo SINKKO NIINA HEIDI JOHANNA Lemi SUIKKI TERHI HELENA JOHANNA Helsinki SUONIEMI TEEMU VIHTORI Tampere

15 LIITE 4 TARKIAINEN ANTTI EEMIL TAPIO Helsinki VEHVILÄINEN JENNI KATARIINA Espoo VEHVILÄINEN JUKKA MATIAS Espoo WIRTANEN JONNA ANNIKKI Helsinki VISURI ANTTI JUHANI Vantaa VITIKKA RAISA ANNIKA Nurmijärvi YLENIUS VESA PEKKA Pirkkala YLÄTALO OUTI PAULIINA Helsinki HTM-tutkinnossa 2012 hyväksytyt: Nimi Kauppakamarin TIVA COLLIANDER TOMMI SAKARI Kuopio GRANSTRÖM TONY CHRISTIAN Helsinki HEDIN EERIKA TUULIA Tampere JAAKONSAARI TOM EDVARD Helsinki KALLIO PÄIVI PAULIINA Etelä-Pohjanmaa KANGASMÄKI JARI JUHANI Tampere KEINONEN SANNA ELISA Tampere KLEMETTI PASI CHRISTIAN Helsinki KOTILAINEN EERO ILMARI Helsinki KÄMÄRÄINEN KARI TAPIO Helsinki MÄKELÄ JANI JUHA JALMARI Etelä-Pohjanmaa NUUTINEN JORMA KALEVI Tampere PIETILÄINEN ANSSI ILMARI Helsinki POIKONEN ARI-PEKKA MARKUS Kuopio SEPPÄNEN JANNE-TUOMAS Oulu TOMMISKA SAIJA JOHANNA Kymenlaakso TYNI VILLE VEIKKO Oulu UOTILA NIINA KRISTIINA Helsinki VIRTANEN JANNE PETTERI Kymenlaakso

16 LIITE 5 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämät tutkinta-asiat TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET TILA:ssa TILAssa käsitellyt tutkintaasiat Sanktiot 1) Hyväksymisen Varoitus Huomautus peruuttamisesitys 2) ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita. TILAn sanktiot ovat voineet kohdistua myös HTMtilintarkastajiin. 2) Tilintarkastuslain mukaan TIVA tekee TILA:lle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. TILA tekee VALA:lle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Hyväksymisen peruuttamisesta päättää VALA. HTM-TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET KAUPPAKAMAREIDEN TILINTARKASTUS- VALIOKUNNISSA Tilintarkastusvaliokunnissa käsitellyt tutkinta-asiat Sanktiot 1) Hyväksymisen peruuttamisesitys Varoitus Huomautus ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita.

17 LIITE 6 TILINTARKASTAJAMAKSUT TUOTOT JA KULUT 2012 YHTEENSÄ Toteutunut 2012 Toteutunut 2011 TUOTOT KHT- ja HTM-vuosimaksut, tutkintomaksut ja laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Matka-, kokous- ja toimistokulut Vuokrat KHT- ja HTM-tutkintokulut Yhteensä Tarkempi erittely laadunvarmistuksen tuotoista ja kuluista *) TUOTOT Laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Matka-, kokous- ja toimistokulut Vuokrat TILAn kokouspalkkiot ja muut kulut Yhteensä *) Laadunvarmistuksen osuus sisältyy tuottoihin ( ) ja kuluihin ( ).

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT-

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT- TILINTARKASTUS 1/2010 14.1.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 49 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2009 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 22 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2009 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010 1(3) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010 Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

5. 6.9.2015... 1 2 2 25. 26.11.2014... 3 2015... 3 TILA

5. 6.9.2015... 1 2 2 25. 26.11.2014... 3 2015... 3 TILA TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2014 18.12.2014 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 38 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2014 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 24 kokelasta... 1 Vuoden 2015 KHT- ja HTM-tutkinnot järjestetään

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

KHT- 51 1 2013 20 1 1-2 2 3 21. 22.8.2013... 3 2013... 4 2013... 4 2014... 5 2014... 5 5 KHT-

KHT- 51 1 2013 20 1 1-2 2 3 21. 22.8.2013... 3 2013... 4 2013... 4 2014... 5 2014... 5 5 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 3/2013 10.12.2013 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 51 kokelasta KHT-tutkinnossa... 1 Vuoden 2013 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 20 kokelasta... 1 Palautekysely KHT- ja HTM-tutkintoon llistuneille...

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille...

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... TILINTARKASTUS 1/2011 28.3.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... 1 Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... 2 KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset

Lisätiedot

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6)

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) TILAN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2015 1 TILAN TEHTÄVÄT JA VISIO 1.1 Tehtävät 1.2 Visio TILAn tehtävät on määritelty tilintarkastuslaissa (459/2007).

Lisätiedot

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä.

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä. TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2012 17.10.2012 SISÄLTÖ KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 1. 2.9.2012... 1 Palautekysely KHT- JA HTM-tutkintoon osallistuneille... 1 IFIAR:n kokous Lontoossa 1. 3.10.2012... 2

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT-

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2015 23.3.2015 SISÄLTÖ Uusi tilintarkastuslaki... 1 TEM:n tilintarkastajatutkintoja ja kokeita valmistelevan työryhmän raportti valmistumassa... 1 Mukautetut tilintarkastuskertomukset...

Lisätiedot

KHT- 1 2 70 2 3 3 126 83 3 10. 12.3.2014 4 7. 9.4.2014 4 IFIAR

KHT- 1 2 70 2 3 3 126 83 3 10. 12.3.2014 4 7. 9.4.2014 4 IFIAR TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2014 17.4.2014 SISÄLTÖ TILAn uudet ohjeet tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitoa koskevista vaatimuksista... 1 Työryhmä valmistelemaan tilintarkastajatutkintoja ja kokeita...

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1 (6) Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle 4.9.2006 HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1. Yleistä Laadunvalvonta on yksi erittäin tärkeä

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 48/2012 Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 2 Läpinäkyvyyskertomus LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO-VERKOSTO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 BDO Läpinäkyvyyskertomus 2 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta käsittää

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi uudistuksiin

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 2013

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 2013 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 2013 2 Läpinäkyvyyskertomus 2012-2013 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1.OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta käsittää tilintarkastuksen,

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta LUONNOS 02062015 / Lausunnoille Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2010 1 Osingonmaksu Hallituksen ehdotus: 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

HE 47/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 47/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009 EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009 1 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti

Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti 1. Avoimuusraportti Tilintarkastuslaki edellyttää, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot