KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012"

Transkriptio

1 1 (9) TILAn kokous KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHTyhteisöt. TILA valvoo niiden toimintaa ja hyväksymisedellytysten säilymistä sekä pitää tilintarkastajarekisteriä. TILA ohjaa ja kehittää hyväksymiseen sekä valvontaan liittyvää sääntelyä ja menettelyä. TILA järjestää vuosittain KHT- ja HTM-tutkinnot. Keskuskauppakamarin tilintarkastusyksikkö toimii TILAn sihteeristönä. 2. Tilintarkastuslautakunta Tilintarkastusasetuksen (735/2007) 7 :n mukaisesti TILAn on laadittava toiminnastaan kertomus vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. TILAn valvonnassa oli tilintarkastuslain 37 :n mukaisesti pitämäänsä tilintarkastajarekisteriin merkityt 756 KHT-tilintarkastajaa ja 40 KHT-yhteisöä sekä kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien valvonnassa 636 HTM-tilintarkastajaa ja 36 HTM-yhteisöä. HTMtilintarkastajien ja -yhteisöjen jakautuminen kauppakamareittain on esitetty liitteessä 1. Tilintarkastajien sukupuoli- ja ikäjakaumat ilmenevät liitteessä 2 esitetyissä kaavioissa. TILA kokoontui vuoden 2012 aikana 12 kertaa. TILAn kokoonpano vuonna 2012 Puheenjohtaja: Asianajaja Antti Heikinheimo, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Varapuheenjohtaja: Professori Risto Nuolimaa, Tampereen yliopisto Jäsenet: Professori Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professori Minna Martikainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Roschier Advokatbyrå Ab Toimitusjohtaja Markku Talonen, Endemic Oy KTM Tuija Soanjärvi Varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab KHT Kari Lydman, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy KHT Tuomo Vesanen, Deloitte & Touche Oy HTM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Työ- ja elinkeinoministeriö Vanhempi hallitussihteeri Armi Taipale, Valtiovarainministeriö Toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta Varajäsenet: Professori Lasse Niemi, Helsingin kauppakorkeakoulu Professori Mika Vaihekoski, Turun yliopisto Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Varatoimitusjohtaja Hannu Linnoinen, SRV Yhtiöt Oyj KTM Helena Roine KTM Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy KHT Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab KHT Roger Rejström, Ernst & Young Oy

2 2 (9) HTM Päivi Sten, Tilimerkono Oy Hallitusneuvos Antti Riivari, Työ- ja elinkeinoministeriö Budjettineuvos Elina Selinheimo, Valtiovarainministeriö Tilinpäätösasiantuntija Liisa Tojkander, Finanssivalvonta ( saakka) Tilinpäätösasiantuntija Ingalill Aspholm, Finanssivalvonta (alkaen ) TILAn sihteereinä toimivat liitteessä 3 mainitut henkilöt. 3. Tilintarkastajien hyväksyminen TILA asetti kokouksessaan vuoden 2012 KHT- ja HTM-tutkintojen järjestämistä varten työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi KHT Hannu T. Koskinen (Deloitte & Touche Oy). Jäseninä olivat HTM Jaakko Gävert (Audit Control Oy), KTM Kaarina Ijäs, Keskuskauppakamarista päällikkö Hanna Kattainen, suunnittelijat Annika Mäki ja Heidi Haukkala. Tutkintotyöryhmä toimii itsenäisesti. Se laatii tutkintotehtävät ja järjestää tutkinnot. Tutkintotyöryhmä arvostelee kokelaiden vastaukset, laatii TILAlle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintotyöryhmä käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkintotyöryhmä laatii TILAlle esityksen hyväksyttävistä KHT-tilintarkastajista sekä HTM-kokelaiden suoritusten arvostelusta. KHT- ja HTMtutkintotehtävät sekä arvosteluperusteet julkaistaan TILAn verkkosivuilla KHT-tutkintoon haki 166 henkilöä vuonna TILA hyväksyi 51 uutta KHT-tilintarkastajaa. KHT-tutkintoon osallistuneista 36 prosenttia suoritti tutkinnon hyväksytysti. HTM-tutkintoon haki 97 henkilöä vuonna Kauppakamareiden tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) hyväksyivät 19 uutta HTM-tilintarkastajaa TILAn vahvistamien tulosten perusteella. HTM-tutkintoon osallistuneista hyväksyttiin 29 prosenttia. Luettelot KHT- ja HTM-tutkinnoissa hyväksytyistä ovat liitteenä (LIITE 4). Vuoden 2012 aikana 46 KHT-tilintarkastajan hyväksyminen lakkasi tai lakkautettiin ja viiden KHT-tilintarkastajan lakkautettu hyväksyminen palautettiin. TILA hyväksyi vuoden 2012 aikana kaksi uutta KHT-yhteisöä ja lakkautti hakemuksesta neljän KHT-yhteisön hyväksymisen. 4. Tilintarkastuksen laadunvarmistus 4.1 Yleistä Tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastusten laatua. TILAn laadunvarmistusryhmän työntekijät suorittavat niiden KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset, jotka toimivat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina. Yksin tai sellaisissa KHT- ja HTM-yhteisöissä toimivien tilintarkastajien, joilla ei ole yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tilintarkastusasiakkainaan, laaduntarkastukset suoritetaan TILAn laadunvarmistusryhmän hallinnoimana ja ohjeistamana. 4.2 Tilintarkastusyhteisöt TILAn laadunvarmistusryhmässä työskenteli vuonna 2012 keskimäärin kuusi päätoimista työntekijää. Laadunvarmistuksen valvonnan painopiste on yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavissa tilintarkastusyhteisöissä. Laaduntarkastuksissa arvioidaan tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien asianmukaisuutta ja käydään läpi toimeksiantojen tilintarkastustyötä. Vuonna 2012 saatettiin loppuun lainmukainen kolmen vuoden laaduntarkastuskausi niin, että vuonna 2009 aloitetut laaduntarkastukset on nyt tehty kaikissa niissä KHT-yhteisöissä, jotka tarkastavat yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Ensimmäisen kolmen vuoden laadun-

3 3 (9) 4.3 Tilintarkastajat tarkastusten painopisteenä olivat tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien toiminnan ja tehokkuuden arviointi sekä testaaminen. TILA teki operatiivista yhteistyötä Suomessa Finanssivalvonnan kanssa siten, että Finanssivalvonnalta saatuja tilinpäätösvalvonnan havaintoja hyödynnettiin sekä toimeksiantojen riskiperusteisessa valinnassa että laaduntarkastusten kohdentamisessa tilintarkastustyön haasteellisimpiin alueisiin. Valvontayhteistyö tehostaa laadunvalvonnan vaikuttavuutta. TILAn laaduntarkastusraportit ovat tilintarkastusyhteisöjen omaa käyttöä varten, eivätkä ne ole julkisia. Laaduntarkastuksen kohteena olleelta yhteisöltä edellytetään toimenpidesuunnitelmaa raportissa esitettyjen havaintojen huomioimiseksi sekä toimia 12 kuukauden kuluessa raportin antamisesta. TILA seuraa toimien riittävyyttä ja testaa niitä viimeistään seuraavan laaduntarkastuksen yhteydessä. Vuonna 2012 laaduntarkastuksia tehtiin seitsemässä KHT-yhteisössä. Kolmen vuoden laaduntarkastuskauden aikana laaduntarkastuksia on tehty neljässätoista KHTyhteisössä yhteensä 19 kpl. Tähän mennessä TILAn laadunvarmistusryhmä on kiinnittänyt huomiota ja esittänyt tilintarkastuksen laatua parantavia toimenpiteitä mm. seuraaviin osa-alueisiin: laatua koskeviin johdon velvoitteisiin, eettisten vaatimusten noudattamiseen, asiakkaiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksymiseen, laadun merkitykseen suoriutumisen arvioinnissa ja palkitsemisessa, toimeksiantokohtaiseen laadunvalvontatarkastukseen, konsultointiin, laadunvalvontajärjestelmää koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen seurantaprosessiin, konsernitilinpäätösten tilintarkastuksiin sekä tilintarkastajan ammatilliseen skeptisyyteen ja ammatilliseen harkintaan. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin yleisimmistä havainnoista kolmevuotisen laaduntarkastuskauden aikana. Ensimmäiset TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna Laaduntarkastuksia on vuosina tehty yhteensä 538 kpl. Kuuden vuoden lainmukaisen laaduntarkastusjakson päättyessä vuonna 2013 laaduntarkastukset on pääsääntöisesti tehty kaikille tilintarkastajille. Laaduntarkastajina käytetään ammatissa toimivia tilintarkastajia, joita oli vuonna 2012 yhteensä 27 kpl. TILAn laadunvarmistusryhmä kouluttaa laaduntarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Vuonna 2012 määrättiin laaduntarkastukseen yhteensä 152 tilintarkastajaa. Laaduntarkastuksia tehtiin vuonna 2012 yhteensä 126 tilintarkastajalle, sillä yksi siirrettiin seuraavana vuonna tehtäväksi ja 25 kpl peruuntui. Peruuntuneet laaduntarkastukset johtuivat hyväksymisen lakkauttamisesta tilintarkastajan hakemuksesta. Maaliskuussa 2013 vahvistettiin KHT-tilintarkastajien vuoden 2012 laaduntarkastusten tulokset. HTM-tilintarkastajien osalta tulosehdotukset lähetettiin tilintarkastusvaliokuntien käsiteltäväksi. KHT HTM Hyväksytty kommentein 35 kpl 73 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella 3 kpl 12 kpl Hylätty - 3 kpl 38 kpl 88 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella silloin, kun tilintarkastajien työtä ei voida todeta tehdyksi kaikilta osin hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Näiden tilintarkastajien laaduntarkastusta jatketaan myöhemmin siten, että tilintarkastajalla on ollut mahdollisuus parantaa työnsä laatua yhden tilikauden ajan. Uusintatarkastuksen suorittaa toinen kokenut laaduntarkastaja. Kun laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella, laaduntarkastuksen tulos voi olla vain hyväksytty kommentein tai hylätty.

4 4 (9) 5. Tutkinta-asiat Hylätty tulosta on esitetty niille tilintarkastajille, joiden toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet olivat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä tai uusintatarkastukseen johtaneita puutteita ei ole korjattu. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin vuosien aikana suoritettujen laaduntarkastusten yleisimmistä havainnoista. TILA valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TILA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. TILA aloittaa tutkinnan, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät: - kysymys on olennaisesta asiasta - tapauksessa on aihetta epäillä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti - tutkittavasta tilintarkastajan toiminnasta ei ole kulunut enempää kuin kuusi vuotta. Hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonnassa käytettävissä olevat kurinpidolliset sanktiot määritellään tilintarkastuslaissa. Sanktiot ovat ankarimmasta lievimpään hyväksymisen peruuttaminen, varoitus ja huomautus. Kurinpidollisten sanktioiden tunnusmerkit käyvät ilmi tilintarkastuslain (459/2007) 49 ja 50 :stä. Vuonna 2012 TILA käsitteli kuusi tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskevaa tutkintaasiaa. Tutkinta-asiat johtivat varoitukseen kahdelle KHT-tilintarkastajalle ja yhdelle KHTtilintarkastusyhteisölle sekä huomautukseen viidelle KHT-tilintarkastajalle. Lisäksi TILA teki VALAlle esityksen yhden HTM-tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Tutkittavaksi otetut asiat tulivat vireille kantelun johdosta. Yhden tapauksen tutkinnan TILA laajensi omasta aloitteestaan koskemaan myös KHT-yhteisöä. Kahdeksan tutkinta-asian käsittely oli TILAssa kesken vuoden 2012 päättyessä. TILA päätti vuonna 2012 jättää tutkimatta 12 kantelua ja/tai oma-aloitteista valvonta-asiaa. Tutkinta-asioiden ratkaisut julkaistaan anonymisoituina TILAn verkkosivuilla. 6. Kansainvälinen yhteistyö Pohjoismaiset kokoukset TILAn sihteeristön edustajat osallistuivat kesäkuussa pohjoismaisten tilintarkastusalaa valvovien toimielinten edustajien kokoukseen huhtikuussa Oslossa. Toinen pohjoismainen kokous järjestettiin joulukuussa Kööpenhaminassa. Kokouksissa osallistujat kertoivat kotimaansa lainsäädäntöhankkeista ja muista ajankohtaisista tilintarkastusalan asioista. Pohjoismaisissa kokouksissa keskusteltiin erityisesti EU:n komission lainsäädäntöaloitteiden (tilintarkastusdirektiivin muutos ja asetus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta) vaikutuksista tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksiin. Ehdotusten käsittely jatkui EU:n neuvostossa ja parlamentissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin tilintarkastusyhteisöjen ehdotettuihin toimialarajoituksiin, tilintarkastajien rotaatiosääntelyyn sekä tilintarkastuskertomuksen sisältöön ja muuhun raportointiin. Keskusteluissa pohdittiin myös ESMAn toimivaltuuksia EU-tason tilintarkastusalan valvontatoimielimenä. Pohjoismaisissa kokouksissa keskusteltiin lisäksi tilintarkastajien ammattitaidon arvioinnista ja jatkuvaa koulutusta koskevista vaatimuksista, suhteista kolmansien maiden valvontaviranomaisiin sekä tilintarkastusalan valvontaan liittyvistä tuoreista tapauksista.

5 5 (9) Eurooppalainen valvontayhteistyö EGAOB TILAn sihteeri osallistui komission eurooppalaisten tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelimen EGAOB:n (European Group of Auditors Oversight Bodies) ja sen työryhmien kokouksiin Brysselissä. EGAOB kokoontui , , , Kokouksissa keskityttiin käsittelemään EU:n valvontaviranomaisten suhteita kolmansien maiden valvontaviranomaisiin. Kokouksissa keskusteltiin ja kommentoitiin komission luonnoksia tilintarkastusdirektiivin nojalla annettavista komission niin sanotuista vastaavuus- ja asianmukaisuuspäätöksistä. Päätösten antamista odotettiin vuoden 2013 keväällä. Myös EU-valvontaviranomaisten valvontayhteistyö USA:n PCAOB:n kanssa oli ajankohtainen aihe vuoden 2012 kokouksissa. Marraskuun kokouksessa kuultiin ESMAn pääjohtajan Steven Maijoorin alustus ESMAn toiminnasta. EGAOB:n jäseniä puhutti EU-tason valvontayhteistyön mahdollinen jatko ESMAn puitteissa. Valvontayhteistyön keskittäminen ESMAan liittyy komission ehdotukseen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskevaksi asetukseksi ja tilintarkastusdirektiivin muutosesitykseen, jotka olivat Euroopan yhteisöjen neuvoston ja parlamentin käsittelyssä. EAIG TILAn laadunvarmistusryhmän edustajat osallistuivat eurooppalaisen tilintarkastuksen laadunvalvontaryhmän EAIG:n (European Audit Inspection Group) neljään kokoukseen vuonna Ryhmän tärkeimpiä toimintoja olivat yhteisen laaduntarkastusten havaintojen tietokannan kokoaminen sekä yhteydenpito IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Board) edustajiin kommentoimalla tilintarkastusstandardeja laaduntarkastushavaintojen perusteella. College of Regulators TILAn laadunvarmistusryhmän edustajat osallistuivat eurooppalaisen CoR:n (College of Regulators) tilintarkastusyhteisökohtaiseen valvontatoimintaan. Toiminnan tarkoituksena on suorittaa keskitettyjä valvontatoimenpiteitä muiden eurooppalaisten valvojien kanssa niissä tilintarkastusyhteisöissä, joiden omistusrakenne on kansainvälinen. IFIAR kokoontui Busanissa ja Lontoossa IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) on kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyöjärjestö, jonka tärkein tehtävä on mahdollistaa tietojen ja kokemusten vaihto tilintarkastusalan valvontaviranomaisten kesken kansainvälisesti. Painopisteenä ovat tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset. TILA on ollut IFIAR:n jäsen vuodesta Vuonna 2012 IFIAR:n kokouksissa TILAa edustivat TILAn jäsen Tiina Visakorpi sekä TILAn sihteereistä Kari Vainio ja Pasi Horsmanheimo. IFIAR piti yhdennentoista kokouksensa Busanissa, Etelä-Koreassa Kokouksen isäntänä toimivat Etelä-Korean valvontaviranomaiset the Financial Supervisory Service (FSS) ja the Financial Services Commission (FSC). Busanissa jäsenorganisaatioiden edustajat kertoivat viimeaikaisista laaduntarkastuksia koskevista havainnoistaan. Erityistä huomiota keskusteluissa kiinnitetään korjaavia toimenpiteitä edellyttäviin tarkastushavaintoihin. Keskusteluissa käsiteltiin mm. konsernien tilintarkastuksia, tilintarkastusyhteisöjen kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä, toimeksiantokohtaisia laadunvalvontatarkastuksia, sisäisten kontrollien tarkastusta, tilintarkastajan riippumattomuutta sekä (clarified) ISA-standardien soveltamista. Tilintarkastuksen laadunvarmistus on jatkossakin yksi IFIAR:n painopistealue. IFIAR järjestää vuosittain laadunvarmistuksia koskevan työpajan, jossa laaduntarkastuksia käytännössä suo-

6 6 (9) rittavat asiantuntijat käsittelevät teemoittain laaduntarkastuksiin liittyviä keskeisiä aiheita. Muiden kokemuksia voidaan hyödyntää omassa laaduntarkastustyössä. IFIAR:n kokouksessa kuultiin aasialaisia sijoittajia edustavien organisaatioiden näkemyksiä tilintarkastajien ja sijoittajien vuorovaikutuksesta, mikä herätti keskustelua tilintarkastuksen odotuskuilusta ja vuoropuhelun suuresta merkityksestä. Kokouksessa pohdittiin tilintarkastuksen kehittämisen näkymiä tilintarkastajan raportoinnin kannalta. Keskusteltiin myös tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen läpinäkyvyyden edistämisestä. Lisäksi jotkut kokousedustajat kertoivat viimeaikaisista lainsäädäntöhankkeista omissa maissaan. IFIAR:n työryhmät, joita ovat suurten tilintarkastusketjujen toimintaa käsittelevä GPPCtyöryhmä sekä Investor-työryhmä, Standards Coordination-työryhmä, International Cooperation-työryhmä ja Inspections Workshop-työryhmä esittivät kokouksessa ajankohtaiskatsaukset toiminnastaan. IFIAR:n sidosryhmät, joita ovat muun muassa IFAC, Maailmanpankki, Public Interest Oversight Board, Financial Stability Board, Baselin komitea, International Association of Insurance Supervisors, International Organization of Securities Commissions ja Euroopan komissio esittivät omat ajankohtaiskatsauksensa joko kirjallisten raporttien avulla tai kokouksessa suullisesti. IFIAR päätti joistakin muutoksista peruskirjaansa (Charter), päätti kehittää sisäistä ja ulkoista viestintäänsä sekä päätti osallistua Financial Stability Boardin tutkimukseen tarkastushavainnoista, jotka koskevat merkittävien rahoitussektorin yritysten tilintarkastuksia. IFIAR piti kahdennentoista kokoukseensa Lontoossa. Kokouksen isäntänä toimi Iso-Britannian valvontaviranomainen FRC (Financial Reporting Council). Tärkeä aihe Lontoon kokouksessa oli IFIAR:n tekemä laaja selvitys IFIAR:n jäsenten suorittamista laaduntarkastushavainnoista. IFIAR:n jäsenorganisaatiot esittivät myös omia keskeisiä havaintojaan viimeaikaisista laaduntarkastuksista. Useat institutionaalisia sijoittajia edustavat tahot pitivät ajankohtaiskatsauksia. Kokouksessa keskusteltiin tilintarkastajien raportointiin ja tilintarkastusalan valvontaan liittyvistä sijoittajayhteisön odotuksista ja tilintarkastukseen liittyvistä kehittämiskohteista. Keskusteltiin myös tilintarkastuksen laadusta ja corporate governanceen liittyvistä aiheista. Kuuden suurimman kansainvälisen tilintarkastusketjun toimitusjohtajien kanssa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista kuten tilintarkastusriskeistä, jotka liittyvät valtion velkakirjojen tilinpäätöskäsittelyyn ja tilintarkastajin raportointimalliin. Tilintarkastusketjujen toimitusjohtajien huomiota kiinnitettiin useisiin tilintarkastusalan valvojien kannalta keskeisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Näitä ovat tilintarkastajan rooli luottamuksen ylläpitämisessä rahoitusmarkkinoiden toimintaan, tilintarkastusraportoinnin sisällön kehittäminen vastaamaan paremmin sidosryhmien tiedontarpeita, tilintarkastajan riippumattomuuden, objektiivisuuden ja ammatillisen harkinnan kehittäminen, tilintarkastajien pakolliseen rotaatioon liittyvät hyvät ja huonot puolet, tarkastusvaliokuntien rooli ja raportointi sekä ympäristöraportoinnin ja sosiaalisen vastuun raportoinnin yhdistäminen tilinpäätösraportointiin. IFIAR pyrkii jatkamaan keskusteluja tilintarkastajien ja sijoittajien kanssa edellä mainituista aiheista. IFIAR myös edellyttää kansainvälisiltä tilintarkastusketjuilta näyttöjä aikaisemmin esillä olleiden laaduntarkastushavaintojen huomioon ottamisesta etenkin tilintarkastajan ammatillisesta harkinnasta, konsernien tilintarkastuksista, myynnin tuloutuksista ja toimeksiantokohtaisista laaduntarkastuksista. Lontoon kokouksessa keskusteltiin viimeaikaisista tilintarkastussääntelyn muutoksista ja kehittämishankkeista. IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Board) edustajan kanssa vaihdettiin näkemyksiä kansainvälistä tilintarkastusstandardeista (ISA), tilintarkastajan raportoinnista, ammatillisesta harkinnasta, sisäisen tarkastajan työn huomioon ottamisesta tilintarkastuksessa sekä IAASB:n tilintarkastuksen laatua koskevasta projektista.

7 7 (9) Tarkkailijana IFIAR:n kokoukseen osallistuneet Euroopan yhteisöjen komission, Baselin komitean, FSB:n (Financial Stability Board), IOSCO:n (International Organization of Securities Commission) ja PIOB:n (Public Interest Oversight Board) edustajat pitivät kukin katsauksen ajankohtaisista aiheista. Lontoon kokouksessa saatiin ajankohtaiskatsaukset IFIAR:n omien työryhmien työskentelystä. IFIAR:n Inspection Workshop TILAn laadunvarmistusryhmän edustajat osallistuivat IFIAR:n vuosittaiseen tarkastustyöpajaan, joka järjestettiin Alankomaissa Nordwijk:ssa. Tarkastustyöpajan tavoitteena on tarjota koulutusta ja edistää tietojen vaihtoa laaduntarkastuksista käytännön tasolla. PCAOB-yhteistyö TILAn edustajat keskustelivat USA:n valvontaviranomaisen Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB) kanssa valvontayhteistyöstä ja mahdollisesta Suomessa yhteen KHT-yhteisöön kohdistuvasta yhteistarkastuksesta. Keskusteluissa saatiin päätökseen valvontayhteistyötä koskeva sopimusasiakirja (Statement of Protocol) ja tietosuojaa koskeva sopimus, jotka allekirjoitettiin vuoden 2013 helmikuussa. TILAn sihteerit osallistuivat USA:n tilintarkastusalan valvontaelimen PCAOB:n seminaariin (Regulatory Institute) Washington DC:ssä. 7. Toimintaympäristö TILA seurasi kansallisen tilintarkastuslainsäädännön kehittämistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta työryhmän raportti valmistui marraskuussa Työryhmän tehtävänä oli valmistella tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen ja kartoittaa tilintarkastuslain ja muiden tähän tehtävään liittyvien lakien muutostarpeet. Työryhmän tehtävät liittyivät tilintarkastajajärjestelmän uudistamiseen ja jakaantuivat kahteen kokonaisuuteen: tilintarkastajien tutkintouudistuksen valmisteluun ja tilintarkastajia koskevan valvonnan ja muutoksenhaun valmisteluun. Kyse oli niin yksityisen kuin julkisen sektorin erillisten tilintarkastajajärjestelmien kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. Työryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Marja Hanski (TEM). Jäseninä oli keskeisten ministeriöiden, korkeakoulujen ja yhdistysten edustajia. Yksi TILAn sihteereistä oli työryhmän jäsen. Työryhmän työ liittyi eduskunnan lausuntoon 459/2007 tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. Eduskunta lausui tuolloin edellyttävänsä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. Työryhmän raportti ( ) sisältää työryhmän ehdotuksen uudesta tilintarkastajajärjestelmästä. Työryhmä ehdotti tilintarkastajajärjestelmiä uudistettavaksi siten, että yksityisensektorin tilintarkastajajärjestelmä ja julkisen sektorin tilintarkastajajärjestelmä yhdistetään. Uudessa järjestelmässä kaikki tilintarkastajat kuuluisivat saman järjestelmän piiriin ja tilintarkastajien tutkintoja, hyväksymistä, tilintarkastusyhteisöjä, tilintarkastajien valvontaa sekä valvontaan liittyvää muutoksenhakua koskeva sääntely sijoitettaisiin tilintarkastuslakiin. Uudessa järjestelmässä tilintarkastajilla olisi yhteisenä perustutkintona tilintarkastajatutkinto. Tämän lisäksi tilintarkastajalla olisi mahdollista suorittaa kaksi erikoistumistutkintoa. Nämä olisivat julkisen sektorin tilintarkastuksen erikoistumistutkinto sekä yksityisen sektorin tilintarkastuksen erikoistumistutkinto. Tutkinnoista säädettäisiin tilintarkastuslaissa ja tarkempia säännöksiä

8 8 (9) 8. TILAn lausunnot 9. TILAn talous ja hallinto annettaisiin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että uudessa järjestelmässä tunnistettaisiin vain yksi tilintarkastusyhteisökategoria. Työryhmä ehdotti raportissaan, että uudessa järjestelmässä tilintarkastajien valvonta sijaitsisi varsinaisen viranomaiskoneiston osana ja sijoitettaisiin itsenäiseksi yksiköksi Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen. Valvonta vastaisi keskitetysti kaikkien tilintarkastajien valvonnasta. Tilintarkastusvalvonnan tehtävät jaettaisiin valvonnan sisällä tilintarkastuslautakunnan ja valvonnan johtajan välillä. Lautakunta vastaisi valvonnan yleisestä ohjauksesta sekä ratkaisisi kurinpidolliseen valvontaan liittyvät asiat. Valvonnan johtaja vastaisi operatiivisesta toiminnasta sekä ammattitukinnoista, tilintarkastajien hyväksymisestä sekä laadunvalvonnasta. Muutoksenhaussa otettaisiin käyttöön oikaisuvaatimusmenettely ja muutoksenhaku olisi mahdollista vasta oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen. Lautakunta ratkaisisi kaikki oikaisuvaatimukset. Varsinainen muutoksenhaku kulkisi keskitettyä hallinto-oikeudellista valitustietä. Työryhmä otti kantaa myös tilintarkastusta koskevaan sääntelyyn tilanteessa, jossa yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajajärjestelmät yhtenäistetään. Työryhmä katsoo, että uuden järjestelmän myötä olisi tarkoituksenmukaista yhdistää myös itse tilintarkastusta koskeva yleislaintasoinen sääntely tilintarkastuslakiin myös julkissektorin tilintarkastuksen osalta. Raportti sisältää lisäksi työryhmän ehdotuksen tilintarkastajien hyväksymisvaatimuksia täsmentävän asetuksen sisällöksi. Asetuksessa ehdotetaan täsmennettäväksi mm. tilintarkastajilta vaadittavia opintoja, käytännönkokemusta sekä tutkintovaatimuksia. TILA seurasi vuoden 2012 aikana EU:n komission marraskuussa 2011 tekemien lainsäädäntöaloitteiden käsittelyä EU:n neuvoston ja parlamentin työryhmissä. Aloitteista toinen koskee tilintarkastusdirektiivin muuttamista ja toinen asetuksen antamista yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta. Aloitteiden käsittely jatkui vuoden 2013 puolelle. TILA toimi yhteistyössä Aalto-yliopiston, Vaasan yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa tilintarkastusta koskevien tutkimusten tekemiseksi. TILA tarjosi aineistoa ja tutkimusapua tilintarkastusta koskevaa tutkimusta varten. TILA antoi oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta uudeksi osuuskuntalaiksi siltä osin kuin se koskee tilintarkaststa. TILAn lausunto on julkaistu TILAn verkkosivuilla. TILAn toiminta rahoitetaan TEM:n asetuksessa 285/2009 säädetyillä, KHT-yhteisöiltä ja KHTtilintarkastajilta perittävillä maksuilla sekä HTM- ja KHT-tutkintojen osallistumismaksuilla. Tilintarkastajamaksujen tuotot ja TILAn toiminnan kulut on esitetty liitteessä 6. Tilintarkastajarekisterin tietojen siirto CRM-järjestelmään eteni. Vuoden 2012 lopussa kaikki tilintarkastajia koskevat tiedot oli siirretty uuteen järjestelmään. 10. Viestintä TILAn vuonna 2012 uudistamien verkkosivujen täydentämistä jatkettiin. Verkkosivut ovat keskeinen välinen TILAn viestinnässä sidosryhmille. TILAn tilintarkastusasetuksen mukaiset työsuunnitelma, työjärjestys, strategia sekä toimintakertomus on julkaistu TILAn verkkosivuilla. Keskeiset asiakirjat on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Helsingissä 18. kesäkuuta 2013 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA

9 9 (9) LIITELUETTELO 1. HTM-tilintarkastajien ja yhteisöjen lukumäärä kauppakamareittain 2. KHT- ja HTM-tilintarkastajien ikä- ja sukupuolijakaumat 3. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteerit vuonna Vuoden 2012 KHT-tutkinnossa KHT-tilintarkastajiksi hyväksytyt sekä vuoden 2012 HTMtutkinnossa hyväksytyt 5. Tilastot Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämistä tutkinta-asioista 6. TILAn toiminnan tuotot ja kulut

10 KESKUSKAUPPAKAMARI LIITE 1 Tilintarkastus HTM-TILINTARKASTAJIEN JA HTM-YHTEISÖJEN LUKUMÄÄRÄ KAUPPAKAMAREITTAIN (edellisen vuoden lukumäärä suluissa) KAUPPAKAMARI HTM-TILINTARKASTAJAT HTM-YHTEISÖT Ahvenanmaa 9 (10) 1 (1) Etelä-Karjala 14 (13) 0 (0) Etelä-Pohjanmaa 34 (33) 2 (1) Etelä-Savo 14 (14) 2 (2) Helsingin seutu 169 (173) 12 (12) Häme 39 (41) 0 (0) Keski-Suomi 19 (20) 3 (3) Kuopio 28 (28) 1 (1) Kymenlaakso 24 (25) 2 (2) Lappi 21 (23) 2 (2) Länsi-Uusimaa 10 (10) 0 (0) Oulu 41 (42) 0 (0) Pohjanmaa 32 (42) 1 (1) Pohjois-Karjala 13 (13) 1 (1) Rauma 2 (2) 0 (0) Riihimäki-Hyvinkää 13 (12) 0 (0) Satakunta 27 (31) 0 (0) Tampere 82 (86) 7 (7) Turku 45 (50) 2 (1) 636 (668) 36 (34)

11 LIITE 2 KHT tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2013 Naisia 34 % Miehiä 66 % HTM tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2013 Naisia 33 % Miehiä 67 %

12 LIITE % KHT tilintarkastajien ikäjakauma 1/ % 65 8 % alle 30 1 % % % % % % HTM tilintarkastajien ikäjakauma 1/2013 alle 30 0 % % % % % % % % %

13 LIITE 3 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIT VUONNA 2012 Johtava asiantuntija Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari Päällikkö, tutkinta- ja rekisteriasiat, Risto Ruuska, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anja Ilkko-Virtanen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Pekka Parviainen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Rosenblad, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anu Tanner, Keskuskauppakamari ( asti) Laadunvarmistuksen asiantuntija Ville Vasama ( lähtien) Laadunvarmistuksen asiantuntija Riitta Ylipiha ( lähtien) Päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen, Hanna Kattainen, Keskuskauppakamari Suunnittelija Annika Mäki, Keskuskauppakamari Suunnittelija Heidi Haukkala, Keskuskauppakamari

14 LIITE 4 KHT-tutkinnossa 2012 hyväksytyt: Nimi Paikkakunta AHAVA JENNI EMILIA Kuopio ANTIKAINEN SOILE JOHANNA Kuopio ANT-WUORINEN MAIJA KATARIINA Espoo HANNULA JOHANNA KAROLIINA Helsinki HERRAINSILTA SATU MARJA HANNELE Vantaa HOLMGÅRD ANDREAS JOHAN DANIEL Turku HUUSKO JONNA PAULIINA Helsinki HÄMÄLÄINEN TONY ERIK Vaasa IHALAINEN SUVI ILONA Espoo IKONEN ANTTI IIRO JUHANI Turku ILVESKOSKI TUOMAS ANTTI AKSELI Helsinki IMMANEN ANNE ELINA Tampere INKI JAANA MARIKA Helsinki JARNER KIM Helsinki JOKISALO KAI ANTERO Helsinki KALLINEN MARIA SELINA Kuopio KAPTÉNS STEFAN HANS-ERIK Luoto KARAKE TEEMU TAPIO Espoo KARVOLA ELINA MARIA Tampere KAVALJER MIA ANN-CHRISTINE ELISABETH Helsinki KLEMETTI PEKKA ELIAS Vantaa KOHO JUSSI HENRIKKI Espoo KOIVUMÄKI JUHO TUOMAS Haukipudas KUHANEN HANNA PAULIINA Nokia LAURASVAARA MIIKKA ANTERO Helsinki LEINO MIKA OLAVI Turku LÖYTÖNEN ELINA MARIA Helsinki MARJANEN TUOMAS ERKKI TAPANI Helsinki MÄKI-KUUTTI KIRSI OUTI KAARINA Helsinki NÄSE MARTINA THERESIA Helsinki PAJULAMPI TANJA TUULIKKI Rovaniemi PELTONEN SATU MAARIT Espoo PÖRSTI OLLI TAPANI Espoo RASINAHO KIRSI MARITA Helsinki REPO ANTTI JOHANNES Helsinki RINTALA KATI ELIISA Vaasa RÄIHÄ CHRISTIAN RICHARD Helsinki RÖNKKÖ JAAKKO SAKARI Tampere SARPOLA TOMI JUHANI Espoo SAXELL MARKO CHRISTIAN Espoo SINKKO NIINA HEIDI JOHANNA Lemi SUIKKI TERHI HELENA JOHANNA Helsinki SUONIEMI TEEMU VIHTORI Tampere

15 LIITE 4 TARKIAINEN ANTTI EEMIL TAPIO Helsinki VEHVILÄINEN JENNI KATARIINA Espoo VEHVILÄINEN JUKKA MATIAS Espoo WIRTANEN JONNA ANNIKKI Helsinki VISURI ANTTI JUHANI Vantaa VITIKKA RAISA ANNIKA Nurmijärvi YLENIUS VESA PEKKA Pirkkala YLÄTALO OUTI PAULIINA Helsinki HTM-tutkinnossa 2012 hyväksytyt: Nimi Kauppakamarin TIVA COLLIANDER TOMMI SAKARI Kuopio GRANSTRÖM TONY CHRISTIAN Helsinki HEDIN EERIKA TUULIA Tampere JAAKONSAARI TOM EDVARD Helsinki KALLIO PÄIVI PAULIINA Etelä-Pohjanmaa KANGASMÄKI JARI JUHANI Tampere KEINONEN SANNA ELISA Tampere KLEMETTI PASI CHRISTIAN Helsinki KOTILAINEN EERO ILMARI Helsinki KÄMÄRÄINEN KARI TAPIO Helsinki MÄKELÄ JANI JUHA JALMARI Etelä-Pohjanmaa NUUTINEN JORMA KALEVI Tampere PIETILÄINEN ANSSI ILMARI Helsinki POIKONEN ARI-PEKKA MARKUS Kuopio SEPPÄNEN JANNE-TUOMAS Oulu TOMMISKA SAIJA JOHANNA Kymenlaakso TYNI VILLE VEIKKO Oulu UOTILA NIINA KRISTIINA Helsinki VIRTANEN JANNE PETTERI Kymenlaakso

16 LIITE 5 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämät tutkinta-asiat TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET TILA:ssa TILAssa käsitellyt tutkintaasiat Sanktiot 1) Hyväksymisen Varoitus Huomautus peruuttamisesitys 2) ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita. TILAn sanktiot ovat voineet kohdistua myös HTMtilintarkastajiin. 2) Tilintarkastuslain mukaan TIVA tekee TILA:lle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. TILA tekee VALA:lle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Hyväksymisen peruuttamisesta päättää VALA. HTM-TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET KAUPPAKAMAREIDEN TILINTARKASTUS- VALIOKUNNISSA Tilintarkastusvaliokunnissa käsitellyt tutkinta-asiat Sanktiot 1) Hyväksymisen peruuttamisesitys Varoitus Huomautus ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita.

17 LIITE 6 TILINTARKASTAJAMAKSUT TUOTOT JA KULUT 2012 YHTEENSÄ Toteutunut 2012 Toteutunut 2011 TUOTOT KHT- ja HTM-vuosimaksut, tutkintomaksut ja laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Matka-, kokous- ja toimistokulut Vuokrat KHT- ja HTM-tutkintokulut Yhteensä Tarkempi erittely laadunvarmistuksen tuotoista ja kuluista *) TUOTOT Laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Matka-, kokous- ja toimistokulut Vuokrat TILAn kokouspalkkiot ja muut kulut Yhteensä *) Laadunvarmistuksen osuus sisältyy tuottoihin ( ) ja kuluihin ( ).

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 2 Läpinäkyvyyskertomus LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO-VERKOSTO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Fortumin hallinto perustuu lakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin (Corporate Governance) 2010. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Neste Oil Vuosikertomus 2009 Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

1 (9) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 31.1.2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013

1 (9) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 31.1.2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013 1 (9) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 31.1.2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013 Vaikka Suomen Hypoteekkiyhdistys (jäljempänä Hypoteekkiyhdistys

Lisätiedot

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.

Melody. sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti. ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi. Yritys- maailma Oulun seutu Maaliskuu 1/2011 sähkösuunnitelmat asennukset tarvikemyynti ILKKA MIKKONEN TMI Pakarintie 3 91800 Tyrnävä puh. 0400 584 967 ilkka1.mikkonen@mail.suomi.net Tyrnävän seurakunta

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys Citycon-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2010 Citycon-konsernin hallinnon ja päätöksenteon perustana ovat Suomen osakeyhtiölaki,

Lisätiedot

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN Vuonna 2014 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin yli 78 miljoonaa transaktiota - verkkolaskuja, tilauksia ja muita sähköisiä asiakirjoja,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012

RAPORTTI 5/2013. Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 RAPORTTI 5/2013 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 10 Vapaa-ajan palvelut -ohjelman loppuraportti 2007 2012 Loppuraportti Tekesin raportti 5/2013 Helsinki 2013 3 Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot