SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille..."

Transkriptio

1 TILINTARKASTUS 2/

2 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa Ajankohtaista KHT-yhteisöjen laaduntarkastuksista... 1 Ajankohtaista KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista... 2 KHT-tutkintoon 185 hakijaa ja HTM-tutkintoon 92 hakijaa... 2 Muistutus: KHT- ja HTM-tilintarkastajilla uusi valvontatietoilmoitus ja -ohje... 3 TILAn toimintakertomus julkaistu... 4 TILAn Internetsivut ovat uudistuneet... 4 Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle... 4

3 TILINTARKASTUSMAKSUASETUKSEN MUUTOS Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut asetuksen (605/2011) Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILAn) ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asetus tulee voimaan ja sitä sovelletaan perittäessä tilintarkastajamaksuja vuodelta Suurimmat muutokset liittyvät HTM-tilintarkastajan vuosimaksun korotukseen 415 eurosta 530 euroon sekä KHT-tilintarkastajien, KHT-yhteisöjen, HTM-tilintarkastajien ja HTM-yhteisöjen laadunvarmistuksen lisämaksun uudenlaiseen porrastukseen ja korotukseen. Lisämaksu koskee vain niitä tilintarkastajia ja yhteisöjä, joilla on tilintarkastusasiakkaina yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Liitteenä maksuluettelo (LIITE 1). Lisätietoja: SELVITYSMIES TIMOSEN RAPORTTI LAUSUNNOILLE TEM asetti helmikuussa 2011 OTT Pekka Timosen selvittämään tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamista. Selvitystyön taustana oli professori Edward Anderssonin laatima tilintarkastajajärjestelmän uudistamista koskeva selvitysmiesraportti ja siihen annetut lausunnot. Timosen keskeisenä selvitystyön kohteena oli Anderssonin ehdottaman yhtenäistettävän valvonnan jälkiselvitys. Timosen selvitysmiesraportissa ehdotetaan tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämistä perustamalla tehtävään uusi valvontaelin. Tilintarkastukseen toimialana liittyvistä julkisista intresseistä, tilintarkastukselle välttämättömistä julkisen luottamuksen saavuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä tilintarkastukseen liittyvästä tehokkaasta ja uskottavasta kansainvälisestä yhteistyöstä johtuen Timonen esittää viranomaistahoa. Lisäksi valitustietä valvontaelimen ratkaisuihin ehdotetaan yhtenäistettäväksi tavanomaisen hallintovastuulinjan kanssa. TEM on pyytänyt lausunnot selvitysmiehen raportista ja siihen liittyvistä kehittämisehdotuksista mennessä. TILINTARKASTUSALAN VALVOJIEN POHJOISMAINEN KOKOUS OSLOSSA Tilintarkastusalan valvojat kokoontuivat epäviralliseen pohjoismaiseen kokoukseen Oslossa TILAn edustajina kokoukseen osallistuivat TILAn jäsen, professori Pontus Troberg, TI- LAn pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, TILAn laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio ja TILAn laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Rosenblad. Pääasiallisena aiheena kokouksessa oli tilintarkastajien laaduntarkastusten toteuttamistavat ja havainnot. Toisena keskeisenä aiheena käsiteltiin tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontajärjestelmien rahoitusta. Seuraava pohjoismainen kokous järjestetään keväällä 2012 Kööpenhaminassa. AJANKOHTAISTA KHT-YHTEISÖJEN LAADUNTARKASTUKSISTA KHT-yhteisöjen laaduntarkastuksia on suoritettu kevään aikana TILAn hyväksymän vuosiohjelman 2011 mukaisesti. Vuosiohjelmaan sisältyy kuuden KHT-yhteisön laaduntarkastukset sekä lisäksi 1

4 kahden KHT-yhteisön seurantakäynnit liittyen vuonna 2009 suoritettuihin laaduntarkastuksiin. Laadunvarmistusryhmä on ottanut tänä vuonna käyttöön uuden PAWS-ohjelmiston, jota käytetään työkaluna mm. laaduntarkastusten suunnittelussa, toteutuksessa, dokumentoinnissa ja raportoinnissa. Sama ohjelmisto on käytössä myös esim. Iso-Britannian, Sveitsin ja Ruotsin valvojilla. Ohjelmisto määrämuotoistaa ja tehostaa laaduntarkastusten suorittamista. AJANKOHTAISTA KHT- JA HTM-TILINTARKASTAJIEN LAADUNTARKASTUKSISTA Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien vuoden 2011 laaduntarkastukset ovat parhaillaan käynnistymässä. Vuonna 2011 laaduntarkastukset kohdistuvat 182 tilintarkastajaan, joista 44 on KHT- ja 138 on HTM-tilintarkastajia. Laaduntarkastajia on 28. Vuoden 2011 laaduntarkastuslomakkeet on uusittu ottaen huomioon mm. Clarity-projektin myötä uusitut ISA-standardit. TILAn laadunvarmistusryhmä on ottanut käyttöön myös muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastuksissa erityisesti laadunvarmistuksen käyttöön räätälöidyn uuden ohjelmiston. Laaduntarkastajat täyttävät lomakkeet sähköisessä muodossa ja lähettävät ne TILAn laadunvarmistusryhmälle. Uusi ohjelmisto nopeuttaa laaduntarkastusten tulosten käsittelyä ja monipuolistaa merkittävästi tulosten analysointia. Tilintarkastaja ei saa olla toiminnallaan osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään (hyvämaineisuus). Tilintarkastajan yleisen hyväksymisen edellytyksien säännöllistä valvontaa varten vuodesta 2011 alkaen kaikkien laaduntarkastukseen määrättyjen tilintarkastajien tulee toimittaa häntä koskeva rikosrekisteriote TILAn laadunvarmistusryhmälle. Laaduntarkastajille pidettiin koulutuspäivä, jolla täsmennettiin laadun kriteereitä ja rohkaistiin laaduntarkastajia koko arvosteluasteikon laajempaan käyttöön. Laaduntarkastuksen suoritettuaan laaduntarkastajan tulee kertoa tarkastuksen kohteena olevalle tilintarkastajalle oma tulosehdotuksensa laaduntarkastuksesta. Laaduntarkastajan esittämä kokonaispäätelmä ei ole lopullinen, vaan se saattaa käsittelyn edetessä muuttua. Kaikki laaduntarkastajien kokonaispäätelmät käydään vielä läpi keskitetysti TILAn laadunvarmistusryhmässä työn yhdenmukaistamiseksi ja valvomiseksi. Laaduntarkastuksen lopullinen tulos on joko hyväksytty kommentein, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella tai hylätty. Lisätietoja tilintarkastajien laaduntarkastuksista: KHT-TUTKINTOON 185 HAKIJAA JA HTM-TUTKINTOON 92 HAKIJAA Hakuaika vuoden 2011 KHT- ja HTM-tutkintoihin päättyi Tilintarkastuslautakunnalle tuli hakuajan päättymispäivään mennessä 185 hakemusta KHT-tutkintoon ja kauppakamareihin 92 hakemusta HTM-tutkintoon. Edellisen vuoden KHT-tutkintoon tuli 175 ja HTM-tutkintoon 82 hakemusta. TILA päätti kokouksessaan hyväksyä 141 hakijaa osallistumaan vuoden 2011 KHTtutkintoon. Lisäksi 43 hakijaa hyväksyttiin ehdollisesti. Ehdollisesti hyväksyttyjen tulee osoittaa hyväksymisvaatimusten täyttyminen tutkintoon mennessä. KHT-tilintarkastajiksi hakeneista yksi hakemus hylättiin. Vastaavasti HTM-tutkintoon ehdollisesti hyväksytyt hakijat voivat käyttää mahdollisuutta osoittaa tutkintovaatimusten täyttymisen tutkinnon ajankohtaan mennessä. 2

5 Seuraavassa on tilastollinen yhteenveto KHT- ja HTM-tilintarkastajiksi hakeneista ja hyväksytyistä vuosina Vuosi KHTtutkintoon hakeneet KHTtutkintoon hyväksytyt HTMtutkintoon hakeneet HTMtutkintoon hyväksytyt KHT-tutkinto järjestetään ja HTM-tutkinto Helsingissä. KHT-tutkintoon ensimmäistä kertaa hakeneita on 90 henkilöä (48 %). Tutkintoon hakeneista 165 eli 88 % työskenteli hakuajan päättymispäivänä KHT-yhteisössä. Tutkintoon hakeneista 18 (10 %) on HTM-tilintarkastajia ja 8 (4 %) JHTT-tilintarkastajia. MUISTUTUS: KHT- JA HTM-TILINTARKASTAJILLA UUSI VALVONTATIETOILMOITUS JA -OHJE KHT- ja HTM-tilintarkastajia koskien on annettu uusi Tilintarkastuslautakunnan ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajien velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten. Uusi ohje ja valvontatietoilmoituslomake löytyvät osoitteesta Yksittäiset KHT- ja HTM-tilintarkastajat ilmoittavat valvontatietonsa tämän ohjeen mukaisesti elokuun loppuun mennessä. Raportointijakso on , ensimmäisen poikkeuksellisen raportointijakson ollessa Myös HTM-tilintarkastajat palauttavat valvontatietoilmoituksensa TILAlle, josta ne toimitetaan edelleen kyseisen HTM-tilintarkastajan valvonnasta vastuussa olevalle kauppakamarin TIVAlle. Myös uudistettu ohje KHT- ja HTM-yhteisöjen vuosi-ilmoitukseksi on valmistelun alla. Pyrkimyksenä on selkeyttää ja yhdenmukaistaa valvontatietojen antamista. KHT-ja HTM-yhteisöjen osalta on yhä voimassa annettu ohje Tilintarkastuslautakunnan ohje KHT-ja HTM-yhteisöjen velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten. KHT- ja HTM-yhteisöt ilmoittavat tietonsa valvontaa varten tämän ohjeen mukaan siihen saakka kunnes uusi ohje on annettu. 1 Luku sisältää ehdollisesti hyväksytyt (21). 2 Luku sisältää ehdollisesti hyväksytyt (6). 3 Luku sisältää ehdollisesti hyväksytyt (22). 4 Luku sisältää ehdollisesti hyväksytyt (7). 5 Luku sisältää ehdollisesti hyväksytyt (22) 6 Luku sisältää ehdollisesti hyväksytyt (6) 7 Luku sisältää ehdollisesti hyväksytyt (43) 3

6 TILAN TOIMINTAKERTOMUS JULKAISTU TILA on julkaissut kertomuksensa vuoden 2010 toiminnasta. Kertomus on julkaistu TILAn verkkosivuilla Vuosikertomukseen sisältyvät tilastot HTM-tilintarkastajista ja -yhteisöistä kauppakamareittain sekä KHT- ja HTM-tutkinta asioiden päätöksistä TILAssa. TILAN INTERNETSIVUT OVAT UUDISTUNEET TILAn Internetsivut osoitteessa ovat uudistuneet. Sivut eivät enää ole osa Keskuskauppakamarin sivustoa, vaan TILAlla on oma sivusto. Sivustolla on nyt helppoa navigoida ja löytää tarvitsemansa tietoa. Käy katsomassa! YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSESTA ILMOITETTAVA TILALLE Tilintarkastuslain mukaan TILA pitää rekisteriä tilintarkastajista. Osa tilintarkastajarekisterin tiedoista on nähtävillä Internet-sivuilla osoitteessa Hae asiantuntija (sivulla oikealla). Tilintarkastuslain mukaan rekisteritietoja koskevista muutoksista on viipymättä ilmoitettava TILAlle. Yhteystietojen muuttaminen käy nopeimmin ilmoittamalla muutokset TILAn sähköpostiin: 4

7 Lisätietoja: Tilintarkastuslautakunnan pääsihteeri Pasi Horsmanheimo (09) Laskentatoimen asiantuntija, TILAn sihteeri Tuomas Leino (09) Lakimies, TILAn sihteeri Risto Ruuska (09) Suunnittelija, TILAn sihteeri Heidi Haukkala (09) Suunnittelija, TILAn sihteeri Annika Mäki (09) Assistentti Anne Aapro (09) Tilintarkastuksen laadunvarmistus sähköposti: Laadunvarmistuksen johtaja, TILAn sihteeri Kari Vainio Laadunvarmistuksen asiantuntija, TILAn sihteeri Anja Ilkko-Virtanen Laadunvarmistuksen asiantuntija, TILAn sihteeri Pekka Parviainen Laadunvarmistuksen asiantuntija, TILAn sihteeri Marie Rosenblad Laadunvarmistuksen asiantuntija, TILAn sihteeri Anu Tanner Laadunvarmistuksen assistentti Anne-Mari Aaltonen Sähköpostiosoitteemme ovat: (laadunvarmistusasiat) Postiosoitteemme on TILA Keskuskauppakamari PL HELSINKI 5

8 LIITE 1 Maksut Tutkintomaksut KHT-tutkintoon osallistumismaksu 610 euroa HTM-tutkintoon osallistumismaksu 490 euroa Maksut tutkintojen lisätehtävistä: 1-3 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 180 euroa 4-6 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 360 euroa 7-9 opintopisteen laajuiset lisätehtävät 540 euroa Hyväksymisen hakeminen KHT/HTM-tilintarkastajaksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa KHT/HTM-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa KHT/HTM-tilintarkastajan hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa KHT/HTM-yhteisön hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa Vuosimaksut KHT-tilintarkastajan vuosimaksu 760 euroa HTM-tilintarkastajan vuosimaksu 530 euroa KHT-yhteisön vuosimaksu euroa Maksun lisäksi peritään KHT-yhteisöltä käsittelymaksuna KHT-yhteisössä työskennelleiden viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä olleiden KHT-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 240 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi KHT-tilintarkastajaa ylittävältä määrältä. HTM-yhteisön vuosimaksu 830 euroa Maksun lisäksi peritään HTM-yhteisöltä käsittelymaksuna HTM-yhteisössä työskennelleiden viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä olleiden KHT- ja HTM-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 100 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä. Hyväksymisen lakkaaminen KHT/HTM-tilintarkastajan hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa KHT/HTM-yhteisön hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa KHT/HTM-tilintarkastajan hyväksymisen lakkaamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa Laaduntarkastus Maksu KHT/HTM-tilintarkastajan ja KHT/HTM-yhteisön laaduntarkastuksesta 130 euroa tunnilta kultakin laaduntarkastajalta ja avustajilta sekä 160 euroa tunnissa kultakin asiantuntijalta Maksu muusta tarkastuksesta 130 euroa tunnilta kultakin tarkastajalta ja avustajalta sekä maksu asiantuntijan käyttämisestä 160 euroa tunnissa kultakin asiantuntijalta.

9 KHT-tilintarkastajan ja -yhteisön laadunvarmistus Perusmaksu KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laadunvarmistuksesta 70 euroa vuodessa; tämän lisäksi KHT-tilintarkastajalta ja KHT-yhteisöltä peritään vuosittain laadunvarmistuksen valvontamaksu, mikäli KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö on valittuna julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tai luotto- tai vakuutuslaitoksen tilintilintarkastajaksi kyseisen vuoden kesäkuun lopussa; laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruudesta säädetään asetuksen 605/2011 2a :ssä:. KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruus laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruuden määrittelyperustana käytetään niitä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhteisöjä sekä luotto- ja vakuutuslaitoksia, joiden tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö on valittuna kyseisen vuoden kesäkuun lopussa. Valvontamaksu määräytyy suhteessa näiden toimeksiantojen määrään siten, että maksua kertyy jokaiselta toimeksiannolta. Valvontamaksua kertyy seuraavasti, kun tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa: 1) euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa yli euroa; 2) euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa euroa; tai 3) euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa alle euroa. Kuitenkin, mikäli 1 momentin mukaisen tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa, valvontamaksua kertyy seuraavasti: 1) euroa, jos luotto- tai vakuutuslaitoksen tasearvo on ollut viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä yli euroa; 2) euroa, jos yhteisö on kesäkuun lopussa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija, joka ei ole luottolaitos; tai 3) 400 euroa muiden kuin 1-kohdan mukaisten luotto- ja vakuutuslaitosten ja 2 kohdan mukaisten joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden osalta. Mikäli 1 momentin mukaisella tilintarkastusasiakkaalla on kyseisen vuoden kesäkuun lopussa valittuna useampi kuin yksi tilintarkastaja, jaetaan 2 tai 3 momentin mukaan kertyvä valvontamaksu perittäväksi yhtä suurin osuuksin kultakin tilintarkastajalta. HTM-tilintarkastajan ja -yhteisön laadunvarmistus Perusmaksu HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laadunvarmistuksesta 70 euroa vuodessa; tämän lisäksi HTM-tilintarkastajalta ja HTM-yhteisöltä peritään vuosittain laadunvarmistuksen valvontamaksu, mikäli HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö on valittuna julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tai luotto- tai vakuutuslaitoksen tilintilintarkastajaksi kyseisen vuoden kesäkuun lopussa; valvontamaksun suuruudesta säädetään asetuksen 605/2011 3a :ssä: Laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruuden määrittelyperustana käytetään niitä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhteisöjä sekä luotto- ja vakuutuslaitoksia, joiden tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö on valittuna kyseisen vuoden kesäkuun lopussa. Valvontamaksu määräytyy suhteessa näiden toimeksiantojen määrään siten, että maksua kertyy jokaiselta toimeksiannolta. Valvontamaksua kertyy seuraavasti, kun tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa: 1) euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa yli euroa; 2) euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa euroa; tai 3) euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa alle euroa. Kuitenkin, mikäli 1 momentin mukaisen tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa, valvontamaksua kertyy seuraavasti:

10 1) euroa, jos luotto- tai vakuutuslaitoksen tasearvo on ollut viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä yli euroa; 2) euroa, jos yhteisö on kesäkuun lopussa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija, joka ei ole luottolaitos; tai 3) 400 euroa muiden kuin 1 kohdan mukaisten luotto- ja vakuutuslaitosten ja 2 kohdan mukaisten joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden osalta. Mikäli 1 momentin mukaisella tilintarkastusasiakkaalla on kyseisen vuoden kesäkuun lopussa valittuna useampi kuin yksi tilintarkastaja, jaetaan 2 tai 3 momentin mukaan kertyvä valvontamaksu perittäväksi yhtä suurin osuuksin kultakin tilintarkastajalta. Tilintarkastajarekisteri Todistus tilintarkastajarekisteristä 60 euroa Ote tilintarkastajarekisteristä 15 euroa (suppea), 30 euroa (laaja) Kelpoisuuskoe Osallistumismaksu KHT-hakijalta 305 euroa Osallistumismaksu HTM-hakijalta 245 euroa Muut maksulliset suoritteet Ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 euroa Suoritteita, jotka Keskuskauppakamari ja kauppakamari hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat valokopiot ja muut jäljennökset, rekisteri- ja tietokantapalvelut, koulutus- ja konsultointipalvelut sekä muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Maaliskuu 2012 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi

Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Hakuopas HTM-tilintarkastajaksi Helmikuu 2015 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200 www.tilintarkastuslautakunta.fi tila@chamber.fi

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Satu Liukkonen PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE ANNETUT MUKAUTETUT TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot