KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014"

Transkriptio

1 1 (6) TILAn kokous KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHTyhteisöt. TILA valvoo niiden toimintaa ja hyväksymisedellytysten säilymistä sekä pitää tilintarkastajarekisteriä. TILA ohjaa ja kehittää hyväksymiseen sekä valvontaan liittyvää sääntelyä ja menettelyä. TILA järjestää vuosittain KHT- ja HTM-tutkinnot. Keskuskauppakamarin tilintarkastusyksikkö toimii TILAn sihteeristönä. Tilintarkastusasetuksen (735/2007) 7 :n mukaisesti TILAn on laadittava toiminnastaan kertomus vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. 2. Tilintarkastuslautakunta TILAn valvonnassa oli tilintarkastuslain 37 :n mukaisesti pitämäänsä tilintarkastajarekisteriin merkityt 780 KHT-tilintarkastajaa ja 38 KHT-yhteisöä sekä kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien valvonnassa 627 HTM-tilintarkastajaa ja 32 HTM-yhteisöä. HTMtilintarkastajien ja -yhteisöjen jakautuminen kauppakamareittain on esitetty liitteessä (LIITE 1). Tilintarkastajien sukupuoli- ja ikäjakaumat ilmenevät liitteessä esitetyissä kaavioissa (LIITE 2). TILA kokoontui vuoden 2014 aikana 12 kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. TILAn kokoonpano vuonna 2014 Puheenjohtaja: Asianajaja, laamanni Antti Heikinheimo, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Varapuheenjohtaja: Asianajaja Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy Roschier Advokatbyrå Ab Jäsenet: Professori Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professori Mervi Niskanen, Itä-Suomen yliopisto Asianajaja Mika Ilveskero, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy Toimitusjohtaja Markku Talonen, Endemic Oy Talousjohtaja Kaarina Muurinen, Vaisala Oyj Varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab KHT Kari Lydman, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy KHT Roger Rejström, Ernst & Young Oy HTM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvotteleva virkamies Armi Taipale, Valtiovarainministeriö Toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta Varajäsenet: KTT, yliassistentti Hannu Ojala, Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu Tutkijatohtori KTT Antti Fredriksson, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Varatoimitusjohtaja Hannu Linnoinen, SRV Yhtiöt Oyj KTM Paula Kupiainen, Nurminen Logistics Oyj KTM Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy KHT Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab

2 2 (6) KHT Merja Itäniemi, Deloitte & Touche Oy HTM Jukka Prepula, Tiliextra Oy Hallitusneuvos Antti Riivari, Työ- ja elinkeinoministeriö Budjettineuvos Elina Selinheimo, Valtiovarainministeriö Tilinpäätösasiantuntija Ingalill Aspholm, Finanssivalvonta TILAn sihteereinä toimivat liitteessä mainitut henkilöt (LIITE 3). 3. Tilintarkastajien hyväksyminen TILA asetti kokouksessaan vuoden 2014 KHT- ja HTM-tutkintojen järjestämistä varten työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi KHT Reino Tikkanen (Oy KPMG Ab). Jäseninä olivat HTM Tuula Mahlberg (Audim Oy) sekä Keskuskauppakamarista päällikkö Hanna Kattainen, suunnittelijat Annika Mäki ja Heidi Haukkala. Tutkintotyöryhmä toimii itsenäisesti. Se laatii tutkintotehtävät ja järjestää tutkinnot. Tutkintotyöryhmä arvostelee kokelaiden vastaukset, laatii TILAlle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintotyöryhmä käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkintotyöryhmä laatii TILAlle esityksen hyväksyttävistä KHT-tilintarkastajista sekä HTM-kokelaiden suoritusten arvostelusta. KHT- ja HTMtutkintotehtävät sekä arvosteluperusteet julkaistaan TILAn verkkosivuilla KHT-tutkintoon haki 126 henkilöä vuonna TILA hyväksyi 38 uutta KHT-tilintarkastajaa. HTM-tutkintoon haki 83 henkilöä vuonna Kauppakamareiden tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) hyväksyivät 24 uutta HTM-tilintarkastajaa TILAn vahvistamien tulosten perusteella. KHT- ja HTM-tutkinnoissa hyväksyttiin liitteessä mainitut hakijat (LIITE 4). Vuoden 2014 aikana 41 KHT-tilintarkastajan hyväksyminen lakkautettiin ja 11 KHTtilintarkastajan lakkautettu hyväksyminen palautettiin. TILA lakkautti hakemuksesta yhden KHT-yhteisön hyväksymisen. 4. Tilintarkastuksen laadunvarmistus 4.1 Yleistä 4.2 Tilintarkastusyhteisöt Tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastusten laatua. Laadunvarmistuksen valvonnan painopiste on yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavissa tilintarkastusyhteisöissä. TILAn laadunvarmistusryhmän työntekijät suorittavat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina toimivien KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset. Yksin tai sellaisissa KHT- ja HTM-yhteisöissä toimivien tilintarkastajien, joilla ei ole yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tilintarkastusasiakkainaan, laaduntarkastukset suoritetaan TILAn laadunvarmistusryhmän hallinnoimana ja ohjeistamana. TILAn laadunvarmistusryhmässä työskenteli vuonna 2014 keskimäärin viisi asiantuntijaa ja vuoden 2014 lopussa neljä asiantuntijaa. Laaduntarkastuksissa arvioidaan tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien asianmukaisuutta ja käydään läpi toimeksiantojen tilintarkastustyötä. Vuonna 2014 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua uutta kolmen vuoden laaduntarkastuskautta niissä yhteisöissä, joilla on yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastustoimeksiantoja. Ensimmäisen kolmen vuoden laaduntarkastusten painopisteenä olivat tilintar-

3 3 (6) kastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien toiminnan ja tehokkuuden arviointi sekä testaaminen. Vuoden 2014 laaduntarkastuksen painopiste oli toimeksiantojen tilintarkastustyön tarkastamisessa ja läpikäytävien toimeksiantojen määrä kasvoi verrattuna edellisen kolmen vuoden laaduntarkastuskauteen. Vuonna 2014 laaduntarkastuksia tehtiin viidessä KHTyhteisössä. Vuonna 2014 uutena toimintamuotona aloitettiin teemaselvitysten tekeminen, joista ensimmäinen kohdistui mukautettuihin tilintarkastuskertomuksiin. Teemaselvitysten loppuunsaattamista jatketaan vielä vuonna TILAn laaduntarkastusraportit ovat tilintarkastusyhteisöjen omaa käyttöä varten, eivätkä ne ole julkisia. Laaduntarkastuksen kohteena olleelta yhteisöltä edellytetään toimenpidesuunnitelmaa raportissa esitettyjen havaintojen huomioimiseksi sekä toimia 12 kuukauden kuluessa raportin antamisesta. TILA seuraa toimien riittävyyttä ja testaa niitä viimeistään seuraavan laaduntarkastuksen yhteydessä. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin suoritettujen laaduntarkastusten yleisimmistä havainnoista. 4.3 Tilintarkastajat Nykyisen tilintarkastuslain ( /459) voimassa ollessa ensimmäiset TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna Lain määrittämän laaduntarkastusjakson päätyttyä vuonna 2013 laaduntarkastukset oli tehty pääsääntöisesti kaikille tilintarkastajille. Vuonna 2014 alkoi TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritettavien laaduntarkastusten toinen kuuden vuoden laaduntarkastusjakso Vuonna 2014 laaduntarkastajina toimi 22 tilintarkastajaa. TILAn laadunvarmistusryhmä kouluttaa laaduntarkastajat sekä ohjeistaa ja valvoo heidän toimintaansa. Vuonna 2014 määrättiin laaduntarkastukseen yhteensä 126 tilintarkastajaa: 33 KHTtilintarkastajaa sekä 93 HTM-tilintarkastajaa. Laaduntarkastuksia tehtiin vuonna 2014 yhteensä 102 tilintarkastajalle. Kolme laaduntarkastusta siirrettiin seuraavana vuonna tehtäväksi, yhteensä 21 laaduntarkastusta peruuntui. Peruuntuneet laaduntarkastukset johtuivat pääsääntöisesti hyväksymisen lakkauttamisesta tilintarkastajan hakemuksesta. Tarkastetuista 30 oli KHT-tilintarkastajia ja 72 HTM-tilintarkastajia. Joulukuussa 2014 vahvistettiin KHT-tilintarkastajien vuoden 2014 laaduntarkastusten tulokset. HTM-tilintarkastajien osalta tulosehdotukset lähetettiin tilintarkastusvaliokuntien käsiteltäväksi. Tilintarkastusvaliokunnat vahvistavat HTM-tilintarkastajien tulokset kokouksissaan omien aikataulujensa mukaisesti. KHT HTM Hyväksytty kommentein 29 kpl 52 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella 1 kpl 14 kpl Hylätty - kpl 6 kpl 30 kpl 72 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella silloin, kun tilintarkastajien työtä ei voida todeta tehdyksi kaikilta osin hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Näiden tilintarkastajien laaduntarkastusta jatketaan myöhemmin siten, että tilintarkastajalla on ollut mahdollisuus parantaa työnsä laatua yhden tilikauden ajan. TILAn laadunvarmistusryhmä voi nopeuttaa uusintatarkastuksen tapahtuvaksi heti seuraavana vuonna, mikäli siihen katsotaan olevan perusteita. Uusintatarkastuksen suorittaa toinen kokenut laaduntarkastaja. Kun laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella, laaduntarkastuksen tulos voi olla vain hyväksytty kommentein tai hylätty.

4 4 (6) Hylätty -tulosta on esitetty niille tilintarkastajille, joiden toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet olivat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä tai uusintatarkastukseen johtaneita puutteita ei ole korjattu. Mikäli laaduntarkastuksen tulokseksi ehdotetaan Hylätty -tulosta, TILA kuulee tilintarkastajaa ennen TILAn käsittelyä laaduntarkastuksen tuloksesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta seuraamuksesta. TILA päättää laaduntarkastuksen tuloksesta Hylätty ja antaa tilintarkastajalle varoituksen sekä määrää tilintarkastajan laaduntarkastajan uuteen tarkastukseen välittömästi seuraavana vuonna. Mikäli tilintarkastajan työn laatu ei ole edelleenkään parantunut riittävästi, TILA tekee esityksen hyväksymisen peruuttamiseksi. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin vuosien aikana suoritettujen laaduntarkastusten yleisimmistä havainnoista. 5. Tutkinta-asiat Vuonna 2014 TILA otti tutkittavaksi tilintarkastajan toiminnan 10 asiassa ja se antoi 15 päätöstä tutkinta-asioissa. 5 tutkinta-asiaa tuli vireille kantelun johdosta ja muut viranomaisen tai TI- LAn omasta aloitteesta. TILA antoi vuonna 2014 tutkinta-asioissa tilintarkastajille 6 varoitusta ja 5 huomautusta. Lisäksi TILA teki valtion tilintarkastuslautakunnalle 2 esitystä tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. 4 tutkinta-asian käsittely oli TILAssa kesken vuoden 2014 päättyessä. TILA valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TILA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. TILA aloittaa tutkinnan, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät: - kysymys on olennaisesta asiasta - tapauksessa on aihetta epäillä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti - tutkittavasta tilintarkastajan toiminnasta ei ole kulunut enempää kuin kuusi vuotta. Hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonnassa käytettävissä olevat kurinpidolliset sanktiot määritellään tilintarkastuslaissa. Sanktiot ovat ankarimmasta lievimpään hyväksymisen peruuttaminen, varoitus ja huomautus. Kurinpidollisten sanktioiden tunnusmerkit käyvät ilmi tilintarkastuslain (459/2007) 49 ja 50 :stä. Tutkinta-asioiden ratkaisuja julkaistaan anonymisoituina TILAn verkkosivuilla. 6. Kansainvälinen yhteistyö TILAn sihteerit järjestivät tilintarkastusalan valvojien pohjoismaisen kokouksen elokuussa. TI- LAn sihteeri osallistui EGAOB:n (European Group of Auditors Oversight Bodies) kokouksiin ja sen 3rd countries ja Establishment of the CEAOB työryhmien toimintaan. EGAOB on komission johtama neuvoa-antava EU-tason toimielin. TILAn sihteerit osallistuivat globaalin yhteistoimintafoorumin IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) vuosikokoukseen, tarkastustyöpajaan sekä valvontatyöryhmän (EWG Enforcement working Group) toimintaan. 7. Uusia ohjeita tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitämisestä TILA otti käyttöön uudet ammattitaidon ylläpitämistä koskevat jatkuvan koulutuksen vaatimukset tilintarkastajille. TILAn sihteeri osallistui kouluttamiseen niiden soveltamisesta. KHT- ja

5 5 (6) HTM-tilintarkastajalla tulee olla jatkossa kolmen vuoden seurantajakson aikana vähintään 120 tuntia jatkuvaa koulutusta, josta 60 tuntia tulee olla todennettavissa. Koulutusta tulee olla seuraavilta aihealueilta: tilintarkastus ja varmennustoimeksiannot; kirjanpito, laskentatoimi ja yhtiölainsäädäntö; ja verotus. Lisäksi TILA päivitti ohjettaan valvontatietojen antamisesta. Päivityksen myötä myös niiden KHT- ja HTM-yhteisöissä toimivien KHT- ja HTM-tilintarkastajien, jotka toimivat päätoimisesti muissa kuin lakisääteisiin tilintarkastuksiin liittyvissä tehtävissä, tulee osoittaa toimineensa ammattimaisesti tai tilintarkastustehtäviin rinnastettavissa tehtävissä (esim. julkishallinnon tilintarkastukset tai sisäinen tarkastus). TILAn ohjeet ovat luettavissa TILAn verkkosivuilla. 8. Lainsäädännön valmisteluun osallistuminen TILA seurasi kansallisen tilintarkastuslainsäädännön kehittämistyötä. TILA antoi kesäkuussa 2014 TEM:lle lausunnon hallituksen esityksestä tilintarkastuslain muuttamiseksi. Luonnoksen keskeinen ehdotus oli tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus säännösten ja määräysten vastaisesta toiminnasta. TILA antoi kesäkuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. TILA antoi syyskuussa lausunnon TEM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Hallitus antoi syksyllä 2014 eduskunnalle hallituksen esityksen tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 212/2014) ja myöhemmin esityksen uudeksi tilintarkastuslaiksi (HE 254/2014) ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. TILAn sihteeri oli kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa hallituksen esityksistä. Esitysten käsittely jatkui vuoden 2014 päättyessä eduskunnassa. TILA seurasi myös EU:n tilintarkastuslainsäädännön kehittämistyötä (EU Audit Reform). TI- LAn varapuheenjohtaja Manne Airaksinen kutsuttiin jäseneksi TEM:n työryhmään, jonka TEM asetti valmistelemaan EU:n tilintarkastusreformin täytäntöönpanoa. Työryhmän toimikausi on TILAn sihteeri nimettiin TEM:n huhtikuussa 2014 asettamaan työryhmään, jonka tehtävänä oli valmistella tilintarkastajien hyväksymisjärjestelmän uudistamiseen liittyviä tilintarkastajatutkintoja ja kokeita. Työryhmälle myönnettiin määräaikaa saakka. 9. Yhteistyö yliopistojen kanssa TILA järjesti toukokuussa 2014 yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa seminaarin tilintarkastuksen laadusta. Seminaari oli suunnattu tilintarkastajille, alan tutkijoille ja opiskelijoille, virkamiehille sekä muille tilintarkastusalan keskeisille sidosryhmille. TILA jatkoi yhteistyötä yliopistojen tutkijoiden kanssa tilintarkastusta koskevien tutkimusten tekemiseksi. TILA tarjosi aineistoa ja tutkimusapua tilintarkastusta koskevaa tutkimusta varten. 10. TILAn talous ja hallinto TILAn toiminta rahoitetaan TEM:n asetuksessa 285/2009 säädetyillä, KHT-yhteisöiltä ja KHTtilintarkastajilta perittävillä maksuilla sekä HTM- ja KHT-tutkintojen osallistumismaksuilla. Tilintarkastajamaksujen tuotot ja TILAn toiminnan kulut perustuvat Keskuskauppakamarin vuoden 2014 tilinpäätöksen tietoihin ja ne on esitetty liitteessä (LIITE 6). Tuotoissa suurimmat erät muodostuvat KHT-tilintarkastajilta ja KHT-yhteisöiltä perittävistä vuosimaksuista sekä laadunvarmistusmaksuista. Kuluista suurimmat erän muodostavat TILAn sihteeristön palkat ja niihin liittyvät sosiaalikulut, noin 968 tuhatta euroa. TILAn sihteeristössä työskenteli vuonna 2014 keskimäärin 11 henkilöä. TILAn kokouspalkkiot sosiaalikuluineen olivat noin 51 tuhatta euroa.

6 6 (6) TILAn toimisto- ja muut kulut olivat noin 93 tuhatta euroa ja ne sisältävät muun muassa IFIAR:n jäsenmaksun, matka-, kokous, koulutuskulut sekä muita kohdennettavissa olevia kuluja. KHT- ja HTM-tutkintojen valmistelemiseen liittyvät kulut ilman TILAn sihteeristön palkkoja ja kiinteitä kuluja olivat noin 86 tuhatta euroa. Merkittäviä henkilöstökuluihin sisältyviä kuluerä on osuus yleiskuluista, noin 137 tuhatta euroa, johon sisältyy TILAn ja sen sihteeristön toimintaa tukevat palvelut Keskuskauppakamarissa. Näitä ovat johto, tiedotus, taloushallinto (sis. palkanlaskenta) ja muut tukipalvelut. TILAn vuokriin ja yleiskuluihin, noin 288 tuhatta euroa, sisältyy osuus toimistokulusta, joka muodostuu TILAn sihteeristön osuudesta koko Keskuskauppakamarin toimiston yleiskuluista pääluvun mukaan laskettuna. Tällaisia koko organisaation toimisto- ja muita kuluja vuokrien lisäksi ovat esimerkiksi työterveyshuolto, tietokone- ym. laitteet, kalustehankinnat, siivous, toimistotarvikkeet, viestintä, yhteiset verkkosivut, intranet, vakuutukset ja ulkopuoliset palvelut. 11. Viestintä TILAn keskeisiä viestintävälineitä ovat TILAn verkkosivut ja tilintarkastustiedote, joka ilmestyi neljä kertaa vuoden 2014 aikana. TILAn tilintarkastusasetuksen mukaiset työsuunnitelma, työjärjestys, strategia sekä toimintakertomus julkaistiin TILAn verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistiin tietoja etenkin KHT- ja HTMtutkinnoista, laadunvarmistuksesta ja tutkinta-asioista. Keskeiset asiakirjat julkaistiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Helsingissä KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA LIITELUETTELO 1. HTM-tilintarkastajien ja yhteisöjen lukumäärä kauppakamareittain 2. KHT- ja HTM-tilintarkastajien ikä- ja sukupuolijakaumat 3. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteerit vuonna Vuoden 2014 KHT-tutkinnossa KHT-tilintarkastajiksi hyväksytyt sekä vuoden 2014 HTMtutkinnossa hyväksytyt 5. Tilastot Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämistä tutkinta-asioista 6. Tilintarkastajamaksujen tuotot ja TILAn toiminnan kulut

7 KESKUSKAUPPAKAMARI LIITE 1 Tilintarkastus HTM-TILINTARKASTAJIEN JA HTM-YHTEISÖJEN LUKUMÄÄRÄ KAUPPAKAMAREITTAIN (edellisen vuoden lukumäärä suluissa) KAUPPAKAMARI HTM-TILINTARKASTAJAT HTM-YHTEISÖT Ahvenanmaa 9 (9) 1 (1) Etelä-Karjala 14 (13) 0 (0) Etelä-Pohjanmaa 30 (33) 2 (2) Etelä-Savo 14 (14) 2 (2) Helsingin seutu 168 (162) 11 (12) Häme 42 (39) 0 (0) Keski-Suomi 19 (18) 1 (2) Kuopio 29 (27) 0 (1) Kymenlaakso 23 (25) 2 (2) Lappi 21 (22) 2 (2) Länsi-Uusimaa 9 (10) 0 (0) Oulu 42 (43) 1 (1) Pohjanmaa 32 (33) 0 (0) Pohjois-Karjala 13 (14) 1 (1) Rauma 3 (3) 0 (0) Riihimäki-Hyvinkää 13 (12) 0 (0) Satakunta 30 (24) 0 (0) Tampere 82 (82) 6 (6) Turku 44 (44) 3 (3) 637 (627) 32 (35)

8 LIITE 2 KHT tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2015 Naisia 34 % Miehiä 66 % HTM tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2015 Naisia 32 % Miehiä 68 %

9 LIITE 2 KHT tilintarkastajien ikäjakauma 1/ % % % alle 30 1 % % % % % % HTM tilintarkastajien ikäjakauma 1/2015 alle 30 0 % % % % % % % % %

10 LIITE 3 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIT VUONNA 2014 Johtava asiantuntija Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari Päällikkö, tutkinta- ja rekisteriasiat, Risto Ruuska, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio, Keskuskauppakamari (vuorotteluvapaalla ) Laadunvarmistuksen asiantuntija Anja Ilkko-Virtanen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Pekka Parviainen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Hedberg, Keskuskauppakamari ( asti) Laadunvarmistuksen asiantuntija Ville Vasama, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen johtava asiantuntija Riitta Ylipiha, Keskuskauppakamari Päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen, Hanna Kattainen, Keskuskauppakamari Suunnittelija Annika Mäki, Keskuskauppakamari Suunnittelija Heidi Haukkala, Keskuskauppakamari

11 LIITE 4 KHT- ja HTM-tilintarkastajiksi vuonna 2014 hyväksytyt KHT-tutkinnossa hyväksytyt: Alakörkkö Tero Antero Helsinki Arte Jonna Marika Kirkkonummi Backas-Heikkilä Kajsa Fredrika Helsinki Blomqvist-Erhama Aurora Nathalie Espoo Granholm Christoffer Vaasa Granholm Peter Magnus Helsinki Havia-Niemi Minna Kaarina Lempäälä Helenius Valtteri Matti Eemeli Helsinki Kangas Eija Anneli Liminka Keränen Kimmo Tapio Oulu Kylliäinen Mikko Kasperi Helsinki Kärnä Suvi Helena Helsinki Latvala Terhi Johanna Helsinki Lehtonen Taina Ilona Orvokki Tampere Leino Milja Riikka Nokia Liisanantti Miika Olavi Espoo Luoma Mikko Henrikki Helsinki Malho Ville Ilari Turku Nieminen Satu Eveliina Oulu Nummila Markus Kalevi Helsinki Oksanen Tomi Juhani Helsinki Pasanen Sanna-Kaisa Helsinki Polojärvi Saara Helena Oulu Pursiainen Marja Elina Jyväskylä Ranta-Korpi Jussi Valtteri Jyväskylä Rantala Teemu Antti Johannes Vantaa Reikko Saara Johanna Tampere Ruustamo Milla Anneli Helsinki Ruusulaakso Joni Juhani Pori Rötkö Juha Olavi Tampere Salmenhaara Hanna Leena Katariina Helsinki Savio Jussi Petteri Tampere Torkkeli Jukka Aleksi Helsinki Tulenheimo Kaisa Johanna Helsinki Tuominen Milja Emiina Lahti Tuomola Antti Pekka Henrik Vantaa Virtanen Janne Petteri Kouvola Väisänen Jari Kristian Helsinki HTM-tutkinnossa hyväksytyt: Kauppakamari Aarnio Christoffer Johan Helsingin seudun kauppakamari Anttila Leena Riitta Kymenlaakson kauppakamari Backman Viveka Marlene Teresia Helsingin seudun kauppakamari Chatta Noora Samia Kaarina Helsingin seudun kauppakamari Hedlund Carl Mikael Björnsson Helsingin seudun kauppakamari Heinonen Laura Maria Turun kauppakamari

12 LIITE 4 Kaspersson Leif Mikael Helsingin seudun kauppakamari Kilpinen Jarno Juhani Oulun kauppakamari Kokkonen Kaisa Marketta Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Koskelainen Matti Johannes Helsingin seudun kauppakamari Kärkkäinen Jaana Kristiina Etelä-Savon kauppakamari Laitinen Teemu Antero Keski-Suomen kauppakamari Lappalainen Kaisa Minna Maria Pohjois-Karjalan kauppakamari Manninen Anne-Mari Elise Helsingin seudun kauppakamari Mäkelä Markus Juha Kalevi Satakunnan kauppakamari Mäntylä Kati Birgitta Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Palomäki Miika Erkki Markus Helsingin seudun kauppakamari Pohjaranta Jussi Kalevi Tampereen kauppakamari Ripatti Sanna Marketta Kymenlaakson kauppakamari Räikkönen Tiina Susanna Kuopion kauppakamari Sankala Tomi Tapani Tampereen kauppakamari Wellman Kari Juhani Helsingin seudun kauppakamari Vihtiälä Merja Tuulikki Tampereen kauppakamari Ylikangas Miikka Antti Juhani Kuopion kauppakamari

13 LIITE 5 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämät tutkinta-asiat TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET TILAssa TILAssa käsitellyt tutkintaasiat Sanktiot 1) Hyväksymisen Varoitus Huomautus peruuttamisesitys 2) ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita. TILAn sanktiot ovat voineet kohdistua myös HTMtilintarkastajiin. 2) Tilintarkastuslain mukaan TIVA tekee TILAlle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. TILA tekee VALAlle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Hyväksymisen peruuttamisesta päättää VALA. HTM-TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET KAUPPAKAMAREIDEN TILINTARKASTUS- VALIOKUNNISSA Tilintarkastusvaliokunnissa käsitellyt tutkinta-asiat Sanktiot 1) Hyväksymisen Varoitus Huomautus peruuttamisesitys 2) ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita. 2) Tilintarkastuslain mukaan TIVA tekee TILAlle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. TILA tekee VALAlle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Hyväksymisen peruuttamisesta päättää VALA.

14 LIITE 6 TILINTARKASTAJAMAKSUJEN TUOTOT JA TILAN TOIMINNAN KULUT 2014 YHTEENSÄ*) Toteutunut 2014 Toteutunut 2013 TUOTOT KHT- ja HTM-vuosimaksut, tutkintomaksut ja laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Toimisto- ja muut kulut Vuokrat Yhteensä *) Keskuskauppakamarin tilinpäätöksen 2014 liitetiedot Erittely laadunvarmistuksen tuotoista ja kuluista **) TUOTOT Laadunvarmistus KULUT Henkilöstökulut Toimisto- ja muut kulut Vuokrat Yhteensä **) Laadunvarmistuksen osuus sisältyy tuottoihin ( ) ja kuluihin ( ).

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hyväksytty puoluehallituksessa 10.3.2012 ja 30.3.2012 Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 1.4.2012 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12 Johtoryhmä 14 Hallitus 17 Hallituksen toimintakertomus 24 Stonesoft-konserni

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 8/2009 KIRSTI RISSANEN Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot