Päivitetty TILAn työsuunnitelma vuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle"

Transkriptio

1 Päivitetty TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012

2 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL 32 ) Kelpoisuuskokeen järjestäminen (TilintL 30.5 ja 31.5 ) Tilintarkastajien toiminnan ja hyväksymisen edellytysten t säilymisen i valvonta (TilintL 40.1 ) Tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonta laaduntarkastuksia t k koskevat k päätökset t (TilintL 40.2 ) Kansainvälinen valvontayhteistyö (TilintL 47 )

3 TILAn tehtävät (2) Kauppakamareiden tivojen tekemien peruuttamisesitysten (HTM) käsittely (TilintL 50.2 ) Kauppakamareiden tivojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta (TilintL 43.3 ) Hyväksymiseen ja toiminnan valvontaan liittyvä ohjaus ja kehittäminen (TilintL 39.2 ) Tilintarkastajarekisterin ylläpitäminen (TilintL 37 ) Tilintarkastajan eroa ja erottamista koskevien selvitysten käsittely (TilintL 10 ) Lausuntojen antaminen aluehallintovirastolle tilintarkastajan riippumattomuudesta (TilintL 9.2 )

4 Painopisteet vuodelle 2012 TILA Vaikuttaa EU-tason tilintarkastussääntelyn kehittämiseen Osallistuu kansallisen lainsäädännön kehittämistyöhön Osallistuu aktiivisesti kansainväliseen valvontayhteistyöhön Kehittää laadunvarmistuksen valvontaa Tehostaa ja parantaa viestintää sidosryhmille

5 Kansainvälinen yhteistyö v Pohjoismainen yhteistyö TILAn edustajat osallistuvat pohjoismaiseen kokoukseen Kööpenhaminassa Pääteemat ovat: tilintarkastusalan valvontayhteistyö, y tilintarkastuksen laadunvarmistus, toiminnan valvonta, tilintarkastajien ammattitaidon edistäminen

6 Kansainvälinen yhteistyö v TILA on edustettuna EGAOB:ssa European Group of Auditors Oversight Bodies) EGAOB:n rakenne ja toimintatapa ovat uudistumassa TILA osallistuu uudistamisprosessiin ja on mukana EU-tason valvontayhteistyössä

7 Kansainvälinen yhteistyö v TILA on IFIAR:n (International Forum of Independent Audit Regulators) jäsen Kokous huhtikuussa Osallistutaan tarkastustyöpajaan helmikuussa TILA seuraa IFIAR:n työryhmien työtä Pääteemat ovat: tilintarkastuksen laatu, vuoropuhelu kansainvälisten tilintarkastusketjujen j ja muiden sidosryhmien kanssa, tilintarkastusmarkkinoiden seuraaminen, tarkastustyyppinen valvontatoiminta

8 Tarkastusyhteistyö PCAOB:n (Public Company Accounting Oversight Board) kanssa v Valmistaudutaan yhteistarkastukseen Vaihdetaan tietoja säännöksistä ja valvonnasta Suunnitellaan valvontayhteistyötä Sovitaan ja toteutetaan yhteistarkastus, kun edellytykset täyttyvät Neuvotellaan sopimuksesta Statement of Protocol tai MOU, joka sisältää työskentelyjärjestelyt (scope, laajuus, tarkastusohjelma, resursointi, dokumentointi, raportointi ja muut menettelytavat)

9 Laadunvarmistus 1/4 1. Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat KHT-yhteisöjen laaduntarkastusprosessi Raportoinnin ja vuoropuhelun kehittäminen Kansainvälisen valvontayhteistyön kokemusten hyödyntäminen Tiedottamisen lisääminen FIVA-yhteistyön jatkaminen ja systematisointi Juristin osallistuminen laaduntarkastusprosessiin (PCAOB, B4) Laaduntarkastusten yhdenmukainen suorittaminen - ohjelmiston tehokas käyttö ja työmenetelmien systematisointi - ISQC1 laadunvalvontajärjestelmän testauksen kehittäminen

10 Laadunvarmistus 2/4 2. Muiden yhteisöjen tilintarkastajat Laaduntarkastusprosessin tehostaminen Laaduntarkastajien koulutus Laaduntarkastajien valintakriteerit ja määrä Tulosten analysointi ohjelmiston tehokas hyödyntäminen laaduntarkastajien raportoinnin kehittäminen laadun kriteerien täsmentäminen Tiedottamisen lisääminen

11 Laadunvarmistus 3/4 3. Jatkuvan valvonnan kehittäminen i Valvontatietoilmoitusten sisältö - tilintarkastajat - tilintarkastusyhteisöt Ammattitaidon säilyttämisen seuranta Jatkuvan koulutuksen vaatimukset

12 Laadunvarmistus 4/4 4. Muut tehtävät ät Tutkinta-asiat - osallistuminen tutkintatapauksiin juristin työparina - käytännön tilintarkastuskokemuksen hyödyntäminen valmisteluvaiheessa Osallistuminen säännöstön seurantaan ja kehittämiseen Kansainvälinen valvontayhteistyö

13 Viestintä Kehitetään TILAn verkkosivuja Internetissä (helpotetaan verkkosivujen käyttöä ja lisätään informatiivisuutta) Lisätään englanninkielisen aineiston määrää Kehitetään viestinnän nopeutta ja ajantasaisuutta Toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa medioiden ja sidosryhmien kanssa

14 Tutkinta-asiat v Painopiste on tilintarkastusalan kannalta merkittävissä tutkinta-asioissa asioissa Seurataan oma-aloitteisesti tilintarkastustoimintaa ja reagoidaan tarvittaessa Toimitaan vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä laadunvarmistuksen valvonnan kanssa Kehitetään viranomaisyhteistyötä Selvitetään lisäresurssien tarvetta

15 Lainsäädäntö ja kehittäminen Osallistutaan tilintarkastussääntelyn kehittämiseen TEM:n työryhmän kautta Osallistutaan t keskusteluun k EU:n tilintarkastusta t t t koskevan asetusluonnoksen ja direktiivin muutosluonnoksen asioista i kansallisella ja EU:n tasolla Järjestetään TILAn suunnittelukokouksia. Käsitellään ajankohtaisia, strategisia, TILAn tehtäviin liittyviä kysymyksiä. Analysoidaan kehitysnäkymiä ja suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa

16 KHT- ja HTM-tutkinnot v Järjestetään tutkinnot elo-syyskuun vaihteessa Kehitetään tutkintojen prosesseja (mm. aikaistetaan hakuaikaa) Parannetaan tutkintoihin liittyvää viestintää Lisätään sihteeristön resurssien käyttöä tutkintotehtävien tki t t i laatimisessa i ja arvostelussa

17 Hallintoasiat Kehitetään kaikkia työprosesseja tehostamalla ja yksinkertaistamalla Kehitetään sähköistä asiointia muun muassa edistämällä ällä sähköpostin käyttöä asioinnissa i i Kehitetään sähköisen tilintarkastajarekisterin toimintaa osallistumalla Keskuskauppakamarin ohjelmistouudistukseen (CRM) Nostetaan tietoturvan tasoa työskentelykäytäntöjä kehittämällä

18 TILAn kokoukset 2012 TILA 1/2012 keskiviikko TILA 2/2012 tiistai TILA 3/2012 tiistai t i TILA 4/2012 tiistai TILA 5/2012 tiistai (suunnittelukokous) TILA 6/2012 tiistai TILA 7/2012 tiistai TILA 8/2012 tiistai (suunnittelukokous) TILA 9/2012 tiistai TILA 10/2012 tiistai TILA 11/2012 tiistai

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6)

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) TILAN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2015 1 TILAN TEHTÄVÄT JA VISIO 1.1 Tehtävät 1.2 Visio TILAn tehtävät on määritelty tilintarkastuslaissa (459/2007).

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä.

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä. TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2012 17.10.2012 SISÄLTÖ KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 1. 2.9.2012... 1 Palautekysely KHT- JA HTM-tutkintoon osallistuneille... 1 IFIAR:n kokous Lontoossa 1. 3.10.2012... 2

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT-

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2015 23.3.2015 SISÄLTÖ Uusi tilintarkastuslaki... 1 TEM:n tilintarkastajatutkintoja ja kokeita valmistelevan työryhmän raportti valmistumassa... 1 Mukautetut tilintarkastuskertomukset...

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 2 Läpinäkyvyyskertomus LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO-VERKOSTO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 BDO Läpinäkyvyyskertomus 2 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta käsittää

Lisätiedot

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä

1) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 :ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 1 of 19 19.6.2008 14:12 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2007» 13.4.2007/459 13.4.2007/459 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki.

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi useisiin

Lisätiedot

Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti

Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti 1. Avoimuusraportti Tilintarkastuslaki edellyttää, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

Lisätiedot

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG Läpinäkyvyyskertomus Organisaatio ja hallinnointi Juridinen rakenne ja omistussuhteet KPMG Oy Ab on perustettu vuonna 1926. Yhtiö on toiminut osakeyhtiömuotoisena

Lisätiedot

Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan

Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien työhön ja toimenkuvaan Vänttilä, Marika 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Uuden tilintarkastuslain tuomat muutokset tilintarkastajien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi uudistuksiin

Lisätiedot

Lyhyt perehdytys tilintarkastusalalle pyrkiville opiskelijoille

Lyhyt perehdytys tilintarkastusalalle pyrkiville opiskelijoille Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Svetlana Kyllönen Lyhyt perehdytys tilintarkastusalalle pyrkiville opiskelijoille Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2015

Läpinäkyvyyskertomus 2015 Läpinäkyvyyskertomus 2015 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 7 Tilintarkastustoimeksiannon suorittaminen 8

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2014

Läpinäkyvyyskertomus 2014 Läpinäkyvyyskertomus 2014 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 9 Asiakas- ja toimeksiantohyväksyntä 10 Toimeksiannon

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI

JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI 4/2003 JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI Loppuraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu

HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Maarit Pulkka HTM-tilintarkastajien kurinpidollinen vastuu Opinnäytetyö 2015 Tiivistelmä Maarit Pulkka HTM-tilintarkastajien

Lisätiedot