KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011"

Transkriptio

1 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHTyhteisöt. TILA valvoo niiden toimintaa ja hyväksymisedellytysten säilymistä sekä pitää tilintarkastajarekisteriä. TILA ohjaa ja kehittää hyväksymiseen sekä valvontaan liittyvää sääntelyä ja menettelyä. TILA järjestää vuosittain KHT- ja HTM-tutkinnot. Keskuskauppakamarin tilintarkastusyksikkö toimii TILAn sihteeristönä. 2. Tilintarkastuslautakunta Tilintarkastusasetuksen (735/2007) 7 :n mukaisesti TILAn on laadittava toiminnastaan kertomus vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. TILAn valvonnassa oli tilintarkastuslain 37 :n mukaisesti pitämäänsä tilintarkastajarekisteriin merkityt 745 KHT-tilintarkastajaa ja 43 KHT-yhteisöä sekä kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien valvonnassa 668 HTM-tilintarkastajaa ja 34 HTM-yhteisöä. HTMtilintarkastajien ja -yhteisöjen jakautuminen kauppakamareittain on esitetty liitteessä 1. Tilintarkastajien sukupuoli- ja ikäjakaumat ilmenevät liitteessä 2 esitetyissä kaavioissa. TILA kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa TILAn kokoonpano vuonna 2011 Puheenjohtaja: Asianajaja Antti Heikinheimo, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Varapuheenjohtaja: Professori Risto Nuolimaa, en yliopisto Jäsenet: Professori Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professori Minna Martikainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy Roschier Advokatbyrå Ab President & CEO Jyri Luomakoski, Uponor Oyj KTM Tuija Soanjärvi Varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab KHT Reino Tikkanen, KPMG Oy Ab KHT Tuomo Vesanen, Deloitte & Touche Oy HTM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, Työ- ja elinkeinoministeriö ( saakka) Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Työ- ja elinkeinoministeriö ( lukien) Vanhempi hallitussihteeri Armi Taipale, Valtiovarainministeriö Toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta Varajäsenet: Ma. professori Lasse Niemi, Helsingin kauppakorkeakoulu Ma. professori Mika Vaihekoski, Turun yliopisto Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimitusjohtaja Markku Talonen, Endemic Oy Senior Vice President Helena Roine, UPM-Kymmene Oyj KTM Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy

2 2 (8) KHT Kari Lydman, PricewaterhouseCoopers Oy KHT Roger Rejström, Ernst & Young Oy HTM Päivi Sten, Tilimerkono Oy Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Työ- ja elinkeinoministeriö ( saakka) Hallitusneuvos Antti Riivari, Työ- ja elinkeinoministeriö ( lukien) Budjettineuvos Elina Selinheimo, Valtiovarainministeriö Tilinpäätösasiantuntija Liisa Tojkander, Finanssivalvonta TILAn sihteereinä toimivat liitteessä 3 mainitut henkilöt. 3. Tilintarkastajien hyväksyminen TILA asetti kokouksessaan vuoden 2011 KHT- ja HTM-tutkintojen järjestämistä varten työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii KHT Hannu T. Koskinen (Deloitte & Touche Oy). Jäseninä olivat HTM Jaakko Gävert (Audit Control Oy), Kaarina Ijäs (4/2011 lähtien), Keskuskauppakamarista pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, laskentatoimen asiantuntija Tuomas Leino (8/2011 asti), laskentatoimen asiantuntija Hanna Kattainen (9/2011 lähtien) ja lakimies Risto Ruuska, laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio (3/2011 asti), suunnittelijat Annika Mäki ja Heidi Haukkala. Tutkintotyöryhmä toimii itsenäisesti. Se laatii tutkintotehtävät ja järjestää tutkinnot. Tutkintotyöryhmä arvostelee kokelaiden vastaukset, laatii TILAlle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintotyöryhmä käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkintotyöryhmä laatii TILAlle esityksen hyväksyttävistä KHT-tilintarkastajista sekä HTM-kokelaiden suoritusten arvostelusta. KHT- ja HTMtutkintotehtävät sekä arvosteluperusteet julkaistaan TILAn verkkosivuilla KHT-tutkintoon haki 184 henkilöä vuonna TILA hyväksyi 52 uutta KHT-tilintarkastajaa. KHT-tutkintoon osallistuneista 34 prosenttia suoritti tutkinnon hyväksytysti. HTM-tutkintoon haki 92 henkilöä vuonna Kauppakamareiden tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) hyväksyivät 21 uutta HTM-tilintarkastajaa TILAn vahvistamien tulosten perusteella. HTM-tutkintoon osallistuneista hyväksyttiin 32 prosenttia. Luettelot KHT- ja HTM-tutkinnoissa hyväksytyistä ovat liitteenä (LIITE 4). Vuoden 2011 aikana 52 KHT-tilintarkastajan hyväksyminen on lakannut tai on lakkautettu. TI- LAlle ei tullut vuoden 2011 aikana hakemuksia uusiksi KHT-yhteisöiksi. Yksi KHT-yhteisö lakkautti hyväksymisensä. 4. Tilintarkastuksen laadunvarmistus 4.1 Yleistä Tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastusten laatua. Laadunvarmistuksen valvonnan painopiste on yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavissa tilintarkastusyhteisöissä. Laaduntarkastusten kenttäkäynneillä luodaan säännöllinen ja aktiivinen vuoropuhelu tilintarkastusyhteisöjen kanssa ja laaduntarkastusraporteissa arvioidaan kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista keskeisenä osana hyvää tilintarkastustapaa. TILAn laadunvarmistusryhmässä työskenteli vuonna 2011 kuusi päätoimista työntekijää. Vuoden 2011 keväällä otettiin käyttöön laadunvarmistustoimintaa varten räätälöity ohjelmisto, jota käytetään työkaluna laaduntarkastusten suunnittelussa, toteutuksessa, dokumentoinnissa ja raportoinnissa sekä tilintarkastusyhteisöjen että tilintarkastajien laaduntarkastuksissa. Ohjelmisto on käytössä myös useiden muiden maiden valvojilla ja se tehostaa kansainvälistä yhteistyötä tarkastushavaintojen vertailussa ja analysoinnissa. TILAn tuotoissa ja kuluissa (LIITE 6) on esitetty laadunvarmistuksen osuus myös erikseen.

3 3 (8) 4.2 Tilintarkastusyhteisöt 4.3 Tilintarkastajat TILAn laadunvarmistusryhmän työntekijät suorittavat niiden KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset, jotka toimivat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina. Näitä on yhteensä 14 kpl, joista kymmenessä yhteisössä on vuosien aikana tehty laaduntarkastusta. Kolmen vuoden lainmukaisen laaduntarkastusjakson päättyessä vuoden 2012 lopussa laaduntarkastukset on tehty kaikissa neljässätoista KHT-yhteisössä. Ensimmäisen kolmen vuoden tarkastusjakson tavoitteena on kerätä valvontakokemusta tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien toiminnasta ja tehokkuudesta. Kansainvälisen valvontayhteistyön lisäksi TILAn laadunvarmistusryhmä tekee operatiivista yhteistyötä Suomessa Finanssivalvonnan kanssa. Laadunvarmistusryhmä saa Finanssivalvonnalta käyttöönsä tilinpäätösvalvonnan havainnot, joita voidaan hyödyntää toimeksiantojen riskiperusteisessa valinnassa ja laaduntarkastusten kohdentamisessa tilintarkastustyön haasteellisimpiin alueisiin. Valvontayhteistyö tehostaa huomattavasti laadunvarmistustoiminnan vaikuttavuutta. TILAn laadunvarmistusryhmä nostaa laaduntarkastusraporteissa esille sellaisia laadunvalvontajärjestelmän alueita, joissa se uskoo olevan mahdollista parantaa tilintarkastustyön laatua toimintaperiaatteita ja menettelytapoja tarkistamalla. TILA käsittelemä raportti ei ole julkinen, vaan se on tarkoitettu vain tilintarkastusyhteisön omaan käyttöön. Laaduntarkastuksen kohteena olleelta yhteisöltä edellytetään toimenpidesuunnitelman laatimista raportissa esitettyjen havaintojen huomioimiseksi. Toimenpidesuunnitelman mukaisia toimia edellytetään yhteisöltä 12 kuukauden kuluessa raportin antamisesta, jonka jälkeen TILAn laadunvarmistusryhmä arvioi tehtyjen toimien riittävyyttä seurantakäynnillä. Vuonna 2011 laaduntarkastuksia suoritettiin kahdeksassa KHT-yhteisössä, joista kaksi oli seurantatarkastuksia aikaisemmin tehtyihin laaduntarkastuksiin. Toimeksiantojen läpikäyntejä tehtiin vuonna 2011 yhteensä 35 kpl. Tähän mennessä TILAn laadunvarmistusryhmä on kiinnittänyt huomiota erityisesti seuraaviin osa-alueisiin: laadunvalvontajärjestelmää koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat, asiakkaiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen, toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus, laadun merkitys suoriutumisen arvioinnissa ja palkitsemisessa, konsultointi, konsernitilinpäätösten tilintarkastukset ja ammatillinen skeptisyys ja ammatillinen harkinta. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin yleisimmistä havainnoista. Muiden kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset suoritetaan TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa ja ohjeistamana. Laaduntarkastajina käytetään ammatissa toimivia tilintarkastajia, joita oli vuonna 2011 yhteensä 28 kpl. TILAn laadunvarmistusryhmä kouluttaa laaduntarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Laaduntarkastajille on laadittu päivittyvä laaduntarkastuksen käsikirja ja heille pidetään vuosittaiset koulutuspäivät, jolloin täsmennetään laadun kriteereitä ja yhdenmukaistetaan laaduntarkastusten raportointia. Ensimmäiset TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna Laaduntarkastuksia on vuosina tehty yhteensä 412 kpl. Kuuden vuoden lainmukaisen laaduntarkastusjakson päättyessä vuonna 2013 laaduntarkastukset on pääsääntöisesti tehty kaikille tilintarkastajille. Tilintarkastajien yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi TILAn laadunvarmistusryhmä käy läpi kaikki laaduntarkastajien palauttamat työpaperit keskitetysti, vertaa ja analysoi laaduntarkastajien päätelmiä ja laaduntarkastuslomakkeiden vastauksia varmistaen niiden loogisuuden ja yhteismitallisuuden. Laaduntarkastajien tulosehdotukset käsitellään TILAn laadunvarmistusryhmän analysoinnin jälkeen vielä anonyymisti laatujaoston kokouksessa ennen lopullisten tulosten vahvistamista TILAssa ja kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnissa.

4 4 (8) 5. Tutkinta-asiat Vuonna 2011 määrättiin laaduntarkastukseen yhteensä 188 tilintarkastajaa. Laaduntarkastuksia tehtiin vuonna 2011 yhteensä 158 tilintarkastajalle, niitä siirrettiin seuraavana vuonna tehtäväksi 13 kappaletta ja 17 kpl peruuntui. Tarkastetuista 41 oli KHT-tilintarkastajia ja 117 HTM-tilintarkastajia. Peruuntuneet 17 laaduntarkastusta johtuivat hyväksymisen lakkauttamisesta tilintarkastajan hakemuksesta. Laaduntarkastuksen tulosvaihtoehdot ovat hyväksytty kommentein, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella tai hylätty. KHT-tilintarkastajien vuoden 2011 laaduntarkastusten tulokset vahvistettiin huhtikuussa 2012 seuraavasti: Hyväksytty kommentein 39 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella 2 kpl HTM -tilintarkastajien vuoden 2011 laaduntarkastusten tuloksiksi tilintarkastusvaliokunnille on esitetty toukokuussa 2012: Hyväksytty kommentein 105 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella 7 kpl Hylätty 5 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella silloin, kun tilintarkastajien työtä ei voida todeta tehdyksi kaikilta osin hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastustyössä todettiin olennaisia puutteita tai virheitä, jotka vaativat kehittämistä tai korjaamista. Tilintarkastuksen logiikka ei ilmennyt tarkastusdokumentaatiosta eikä tarkastuksen lopputulos ollut selkeästi pääteltävissä. Näiden tilintarkastajien laaduntarkastusta jatketaan myöhemmin siten, että tilintarkastajalla on mahdollisuus parantaa työnsä laatua yhden tilikauden ajan. Hylätty-tulosta on esitetty niille tilintarkastajille, joiden toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet olivat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä. Tilintarkastustyö oli erittäin puutteellista kaikissa tarkastustyön vaiheissa ja tärkeät oleelliset asiat olivat tarkastamatta ja dokumentoimatta. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin yleisimmistä havainnoista. TILA valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TILA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. TILA aloittaa tutkinnan, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät: - kysymys on olennaisesta asiasta - tapauksessa on aihetta epäillä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti - tutkittavasta tilintarkastajan toiminnasta ei ole kulunut enempää kuin kuusi vuotta. Hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonnassa käytettävissä olevat kurinpidolliset sanktiot määritellään tilintarkastuslaissa. Sanktiot ovat ankarimmasta lievimpään hyväksymisen peruuttaminen, varoitus ja huomautus. Kurinpidollisten sanktioiden tunnusmerkit käyvät ilmi tilintarkastuslain (459/2007) 49 ja 50 :stä. Vuonna 2011 TILA käsitteli viisi tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskevaa tutkintaasiaa. Yksi tutkinta-asia johti varoituksen antamiseen KHT-tilintarkastajalle ja HTMtilintarkastajalle. Yksi tutkinta-asia johti huomautukseen KHT-tilintarkastajalle. Tutkittavaksi otetuista asioista kolme tuli vireille kantelun johdosta ja kaksi tapausta TILA otti tutkittavaksi omasta aloitteestaan. Neljän tutkinta-asian käsittely oli TILAssa kesken vuoden 2011 päättyessä. TILA päätti vuonna 2011 jättää tutkimatta 11 kantelua ja/tai oma-aloitteista valvonta-

5 5 (8) asiaa. Taulukko TILAn vuosina sekä kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämistä tutkinta-asioista on liitteenä (LIITE 5). Tutkinta-asioiden ratkaisut julkaistaan anonymisoituina TILAn verkkosivuilla. 6. Kansainvälinen yhteistyö 7. Toimintaympäristö TILAn edustajat osallistuivat kesäkuussa pohjoismaisten tilintarkastusalaa valvovien toimielinten edustajien kokouksen Oslossa. Toinen pohjoismainen kokous järjestettiin joulukuussa Tukholmassa. Kokouksissa osallistujat kertoivat kotimaansa lainsäädäntöhankkeista ja muista ajankohtaisista tilintarkastusalan asioista. Muita pääteemoja kokouksissa olivat laaduntarkastukset, tilintarkastusalan valvontatoiminnan rahoitus, jatkuvaa koulutusta koskevat vaatimukset ja tilintarkastusalan toiminnan valvonta. Myös marraskuussa EU:n komission tekemä lainsäädäntöaloite tilintarkastusdirektiivin muutoksista ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskevan asetuksen säätämisestä oli esillä. TILAn edustaja osallistui komission eurooppalaisten tilintarkastusalan valvojien yhteistyöelimen European Group of Auditors Oversight Bodiesin (EGAOB) ja sen työryhmien kokouksiin Brysselissä. Keskeisiä teemoja olivat kansainväliset tilintarkastusstandardit, yhteistyösuhteiden luominen kolmansien maiden valvontaviranomaisiin sekä edellä mainittu komission lainsäädäntöaloite. TILAn edustajat osallistuivat huhtikuussa Berliinissä ja syyskuussa Bangkokissa järjestettyihin kansainvälisen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhteistyöfoorumiin International Forum of Independent Audit Regulatorsin (IFIAR) kokouksiin ja helmikuussa Washington DC:ssä järjestettyyn tarkastustyöpajaan. IFIAR hyväksyi uusia jäseniä, vahvisti toimintaansa koskevat perusperiaatteet (Core Principles), päätti liittyä kansainvälisten valvontaorganisaatioiden yhteistoimintaelimen, Monitoring Group:n jäseneksi sekä päätti siirtyä yhden vuosittaisen kokouksen järjestämiseen. Muita keskeisiä teemoja IFIAR:n kokouksissa olivat vuoropuhelu kansainvälisten tilintarkastusketjujen ja muiden sidosryhmien kanssa, tilintarkastusmarkkinoiden seuranta sekä maailmantalouden muutosten vaikutusten arviointi tilintarkastukseen. Tilintarkastuksen laadunvarmistus on yksi IFIAR:n toiminnan painopisteistä. Kokouksissa vaihdettiin tietoja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksissa tehdyistä havainnoista. TILAn edustajat keskustelivat USA:n valvontaviranomaisen Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB) kanssa valvontayhteistyöstä ja mahdollisesta Suomessa yhteen KHT-yhteisöön kohdistuvasta yhteistarkastuksesta. Keskusteluissa luonnosteltiin valvontayhteistyötä koskevaa sopimusasiakirjaa (Statement of Protocol). TILAn sihteeri osallistui marraskuussa USA:n tilintarkastusalan valvontaelimen PCAOB:n seminaariin Washington DC:ssä. 7.1 Tilintarkastusalan kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti työryhmän uudistamaan tilintarkastajien ammattitutkintoja ja tilintarkastusalan valvontaa. Työryhmän toimikausi alkoi TEM:n joulukuussa 2011 tekemällä päätöksellä toimikautta jatkettiin saakka. Työryhmä otti nimekseen Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Marja Hanski (TEM). Jäseninä on keskeisten ministeriöiden, korkeakoulujen ja yhdistysten edustajia. Yksi TILAn sihteereistä on työryhmän jäsen. Työryhmän asettaminen liittyi eduskunnan lausuntoon 459/2007 tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. Eduskunta tuolloin lausui edellyttävänsä, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa erikoistumistutkinnot. Työryhmän tehtävä

6 6 (8) Työryhmän tehtävänä on valmistella tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen ja kartoittaa tilintarkastuslain ja muiden tähän tehtävään liittyvien lakien muutostarpeet. Työryhmän tehtävät liittyvät tilintarkastajajärjestelmän uudistamiseen ja jakaantuvat kahteen kokonaisuuteen: 1) tilintarkastajien tutkintouudistuksen valmisteluun ja 2) tilintarkastajia koskevan valvonnan ja muutoksenhaun valmisteluun. Työryhmä aloitti työnsä tutkintouudistuksen valmistelusta. Valmistelun tulee tapahtua selvitysmies Anderssonin raportissaan 1 tekemien suositusten pohjalta. TEM linjasi kuitenkin jo toimeksiannossaan, että tilintarkastajille tulee yksi yhteinen perustutkinto, joka täyttää EU:n tilintarkastusdirektiivin vaatimukset sekä mahdollisuus perustutkinnon täydentämiseen yksityisen ja julkisen puolen erikoistumistutkinnoilla. Lisäksi TEM totesi toimeksiannossaan, että tilintarkastusyhteisökategoriat tulee yhdistää. Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmälle voidaan antaa myös EU:n komission julkaisemasta tilintarkastuspolitiikkaa käsittelevästä vihreästä kirjasta seuraaviin komission jatkotoimenpiteisiin liittyviä tehtäviä. Valvontaan ja muutoksenhakuun liittyvä selvitystyö Valvonnan ja muutoksenhaun osalta TEM oli päättänyt vielä selvittää tarkemmin valvontaan kohdistuvia vaatimuksia erityisesti varmistaakseen, että valvontaorganisaatio on ulospäin riippumaton ja uskottava. Tässä yhteydessä työryhmän tulee selvittää myös muutoksenhaun tarkoituksenmukainen järjestäminen. Timosen selvitysmiesraportti Selvitystyötä varten TEM kutsui oikeustieteen tohtori Pekka Timosen selvittämään valvontajärjestelmään kohdistuvia vaatimuksia sekä tarkoituksenmukaisinta toteutustapaa. Selvitysmiehen tehtävänä oli antaa myös muutoksenhakujärjestelmää koskevat tarpeelliset kehittämisehdotukset. Selvitystyön taustana oli professori Edward Anderssonin laatima tilintarkastajajärjestelmän uudistamista koskeva selvitysmiesraportti ja siihen annetut lausunnot. Timosen keskeisenä selvitystyön kohteena oli Anderssonin ehdottaman yhtenäistettävän valvonnan jälkiselvitys. Timosen päivätyssä selvitysmiesraportissa ehdotetaan tilintarkastajien auktorisoinnin ja valvonnan yhtenäistämistä perustamalla tehtävään uusi valvontaelin. Tilintarkastukseen toimialana liittyvistä julkisista intresseistä, tilintarkastukselle välttämättömistä julkisen luottamuksen saavuttamisesta ja ylläpitämisestä sekä tilintarkastukseen liittyvästä tehokkaasta ja uskottavasta kansainvälisestä yhteistyöstä johtuen Timonen esittää viranomaistahoa. Lisäksi valitustietä valvontaelimen ratkaisuihin ehdotetaan yhtenäistettäväksi tavanomaisen hallintovastuulinjan kanssa. TEM järjesti selvitysmies Timosen työhön liittyvän keskustelutilaisuuden ja sen jälkeen lausuntokierroksen. 7.2 Säädösmuutoksia Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos TEM antoi asetuksen (605/2011) TILAn ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asetus tuli voimaan ja sitä sovellettiin perittäessä tilintarkastajamaksuja vuodelta Suurimmat muutokset liittyivät HTM-tilintarkastajan vuosimaksun korotukseen 415 eurosta 530 euroon sekä KHT-tilintarkastajien, KHT-yhteisöjen, HTM-tilintarkastajien ja HTM- 1 TEM asetti toukokuussa 2009 selvitysmies Edward Anderssonin selvittämään tilintarkastajajärjestelmän uudistamistarvetta, jota koskeva raportti luovutettiin ministerille (TEM:n julkaisuja, kilpailukyky, 1/2010). Selvitysmiehen raportti lähetettiin ministeriöstä lausuntokierrokselle Lausunnon esitti kaikkiaan 51 tahoa. TEM on julkaissut lausunnoista yhteenvedon (TEM:n julkaisuja, kilpailukyky, 65/2010).

7 7 (8) yhteisöjen laadunvarmistuksen lisämaksun uudenlaiseen porrastukseen ja korotukseen. Lisämaksu koski vain niitä tilintarkastajia ja yhteisöjä, joilla on tilintarkastusasiakkaina yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Luettelo tilintarkastuslain nojalla perittävistä maksuista on julkaistu TILAn verkkosivuilla. Tilintarkastuslain 57 :n muutos Laki tilintarkastuslain 57 :n muuttamisesta (1454/2011) hyväksyttiin eduskunnassa ja se tuli voimaan Muutoksella tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä muutettiin siltä osin, kuin säännös koskee JHTT-tilintarkastajan valitsemista HTM-tilintarkastajan sijasta tarkastamaan sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Siirtymäaikaa jatkettiin siten, että säätiön tai ehdotuksen mukaiset edellytykset täyttävän yhteisön tilintarkastajaksi voitaisiin vielä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle tilikaudelle valita HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja. 7.3 EU:n komission lainsäädäntöaloitteet 8. TILAn lausunnot EU:n komissio teki marraskuussa 2011 kaksi lainsäädäntöaloitetta, joista toinen koskee tilintarkastusdirektiivin muuttamista ja toinen asetuksen antamista yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta. Lainsäädäntöaloitteet vaikuttavat merkittävästi edellä mainitun TEM:n työryhmän työhön. Komission lainsäädäntöaloitteet merkitsisivät toteutuessaan merkittäviä muutoksia tilintarkastusmarkkinoihin, mutta myös tilintarkastajien toimintaan kohdistuvan sääntelyn ja valvonnan aikaisempaa selvempää kahtiajakoa. Listayhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien riippumattomuussääntelyä kiristettäisiin merkittävästi. Toteutuessaan uudet kiellot ja rajoitukset lisäpalvelujen tarjoamisesta aiheuttaisivat muutoksia tilintarkastusmarkkinoilla. Valvontaviranomaiset saisivat enemmän tehtäviä, resursseja, toimivaltaa ja keinoja käyttöönsä. Komission tarkoituksena on reagoida finanssikriisin esiin tuomiin epäkohtiin, kehittää tilintarkastusmarkkinoita, täsmentää tilintarkastusraportointia sekä edistää luottamusta taloudellista raportointia ja tilintarkastusta kohtaan. TILA antoi TEM:lle lausunnon tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamisesta. TILA antoi TEM:lle lausunnon hallituksen esityksestä tilintarkastuslain 57 :n muuttamisesta. TILAn antamat lausunnot on julkaistu TILAn verkkosivuilla. 9. Valvontatietoilmoituslomakkeen päivitys ja uudistettu ohje Tilintarkastuslautakunta (TILA) antoi kokouksessaan uuden ohjeen Tilintarkastuslautakunnan ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajien velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten. Uusi ohje korvasi TILAn antaman vanhan ohjeen. Uusi ohje tuli voimaan ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran annettaessa valvontatietoja vuonna Merkittävimmät muutokset aikaisempaan ohjeeseen verrattuna olivat: - Valvontatietoilmoituksen raportointijaksoa muutettiin koskemaan kautta (ensimmäinen poikkeuksellinen raportointijakso oli kuitenkin ). - Valvontatietoilmoituksen jättämisaikaa pidennettiin elokuun loppuun saakka. Uusi ohje ja valvontatietoilmoituslomake löytyvät TILAn verkkosivuilta.

8 8 (8) 10. TILAn talous TILAn toiminta rahoitetaan TEM:n asetuksessa 282/2009 säädetyillä, KHT-yhteisöiltä ja KHTtilintarkastajilta perittävillä maksuilla sekä HTM- ja KHT-tutkintojen osallistumismaksuilla. Tilintarkastajamaksujen tuotot ja TILAn toimintaan liittyvät kulut ilmenevät liitteeltä (LIITE 6). 11. Viestintä TILAn sihteeristö uudisti TILAn verkkosivut. Verkkosivujen käytettävyyttä ja luettavuutta parannettiin perustamalla TILAlle omat sivustot, joilla on aikaisempaa enemmän tietoa TILAn toiminnasta, hyväksytyille tilintarkastajille tarkoitetuista ohjeista ja lomakkeista, laadunvarmistuksesta, tutkinta-asioista sekä KHT- ja HTM-tutkinnoista. Aikaisemmin TILAn toimintaa koskevat tiedot olivat osa Keskuskauppakamarin verkkosivuja. TILAn tilintarkastusasetuksen mukaiset työsuunnitelma, työjärjestys, strategia sekä toimintakertomus on julkaistu TILAn verkkosivuilla. 12. Merkittävät tapahtumat alkuvuonna 2012 TILAn sihteeristön toimintaa tehostettiin muuttamalla sihteeristön toimenkuvia ja organisaation rakennetta. Muutokset tulivat voimaan helmikuussa TILAn sihteeristön uusi organisaatiokaavio on liitteenä (LIITE 7). Keväällä 2012 käynnistettiin rekrytointiprosessi kahden uuden laadunvarmistuksen asiantuntijan palkkaamiseksi. Resurssien vahvistamisella turvataan uskottava, riippumaton ja tehokas laadunvarmistuksen valvonta erityisesti yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksissa. Helsingissä 22. toukokuuta 2012 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA LIITELUETTELO 1. HTM-tilintarkastajien ja yhteisöjen lukumäärä kauppakamareittain 2. KHT- ja HTM-tilintarkastajien ikä- ja sukupuolijakaumat 3. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteerit vuonna Vuoden 2011 KHT-tutkinnossa KHT-tilintarkastajiksi hyväksytyt sekä vuoden 2011 HTMtutkinnossa hyväksytyt 5. Tilastot Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämistä tutkinta-asioista 6. TILAn toiminnan tuotot ja kulut 7. TILAn sihteeristön toiminta (organisaatiokaavio)

9 KESKUSKAUPPAKAMARI LIITE 1 Tilintarkastus HTM-TILINTARKASTAJIEN JA HTM-YHTEISÖJEN LUKUMÄÄRÄ KAUPPAKAMAREITTAIN (edellisen vuoden lukumäärä suluissa) KAUPPAKAMARI HTM-TILINTARKASTAJAT HTM-YHTEISÖT Ahvenanmaa 10 (10) 1 (1) Etelä-Karjala 13 (17) 0 (0) Etelä-Pohjanmaa 33 (35) 1 (1) Etelä-Savo 14 (13) 2 (2) Helsingin seutu 173 (180) 12 (12) Häme 41 (43) 0 (0) Keski-Suomi 20 (22) 3 (3) Kuopio 28 (29) 1 (0) Kymenlaakso 25 (25) 2 (2) Lappi 23 (25) 2 (2) Länsi-Uusimaa 10 (10) 0 (0) Oulu 42 (44) 0 (0) Pohjanmaa 42 (42) 1 (1) Pohjois-Karjala 13 (15) 1 (2) Rauma 2 (2) 0 (0) Riihimäki-Hyvinkää 12 (13) 0 (0) Satakunta 31 (33) 0 (0) 86 (89) 7 (7) Turku 50 (47) 1 (1) 668 (694) 34 (34)

10 LIITE 2 KHT tilintarkastajien sukupuolijakauma joulukuussa 2011 Naisia 32 % Miehiä 68 % HTM tilintarkastajien sukupuolijakauma joulukuussa 2011 Naisia 31 % Miehiä 69 %

11 LIITE 2 KHT tilintarkastajien ikäjakauma joulukuussa % 65 6 % alle 30 3 % % % % % % % HTM tilintarkastajien ikäjakauma joulukuussa % alle 30 1 % % % % % % % %

12 LIITE 3 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIT VUONNA 2011 Pääsihteeri Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari Lakimies Risto Ruuska, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anja Ilkko-Virtanen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Pekka Parviainen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Rosenblad, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anu Tanner, Keskuskauppakamari Laskentatoimen asiantuntija Tuomas Leino, Keskuskauppakamari ( asti) Laskentatoimen asiantuntija Hanna Kattainen, Keskuskauppakamari ( lähtien) Suunnittelija Annika Mäki, Keskuskauppakamari Suunnittelija Heidi Haukkala, Keskuskauppakamari

13 LIITE 4 KHT-tutkinnossa 2011 hyväksytyt: Nimi Aarnio Tommi Tapani Anttonen Eetu Albert Aleksi Bergström Petra Pauliina Fagervik Henrik Andreas Hautala Jani Henrik Haverinen Ulla Ulpu Heino Tiina Annika Heinonen Annu Heinonen Lauri Johannes Hemmilä Riitta Inkeri Henriksson Erika Maria Hiltunen Eeva Kristiina Järvi Laura Johanna Karppinen Marjo Elisa Koski-Hämäläinen Terhi Tuulikki Kynäslahti Hanna Kaisa Lahtinen Jussi Sakari Lappalainen Tuomas Oskari Lehtikangas Katri Maria Lähteenmäki Heli Hanna-Maria Majamaa Jussi Valtteri Malmi Satu Katariina Mattila Marko Juhani Mikkonen-Brännkärr Tiina Tuulikki Mäkelä Jenni Marjaana Nikunen Kati Annikki Nortamo Laura Elina Nurkkala Iiro Artturi Ohranen Pia Christina Oikia Niklas Vihelm Peltoniemi Annukka Anneli Pesola Juha Pentti Pesonen Elina Pauliina Punkari Timo Ilmari Ranta Katja Pauliina Rantonen Päivi Helena Raskila Anneli Eveliina Riska Kaj Gustav Rönkkö Toni Juhani Salli Janne Mikael Salminen Hanna Henriikka Saukoniemi Juha Matti Siirtola Antti Olavi Sinkkonen Elina Annina Sintonen Barbo Enel Siren Anna Katriina Svensson Peter Christian Tuulimo Vesa-Matti Vaahtovuo Camilla Carina Vatka David Väliranta Jenni Johanna Väärälä Juha Petteri Paikkakunta Oulu Espoo Jyväskylä Espoo Joensuu Espoo Oulu Espoo Espoo Oulu Lempäälä Kouvola Kirkkonummi Turku Oulu Oulu Kokkola Turku Tarvasjoki Hyvinkää Vaasa Nokia Espoo Vantaa Hämeenlinna Järvenpää Muurame Kempele

14 LIITE 4 HTM-tutkinnossa 2011 hyväksytyt: Nimi Blomster Anu Kristiina Ekuri Riitta Helena Hakala Matti Samuli Heikkinen Katja Johanna Hukka Heidi Annika Huotari Juha Mikko Juntunen Virve Anneli Järvi Tapio Juhani Kustaa Kärkkäinen Tapani Kristian Köykkä Mauri Pentti Poskiparta Jarmo Kristian Puolitaival Virve Kyllikki Raitaniemi Mervi Johanna Rantala Teemu Antti Johannes Rinne Tuomo Vihtori Salonen Miikka Juhani Savio Jussi Petteri Toivonen Sisko Tellervo Tolvanen Tarja Tuulikki Wirtanen Jonna Annikki Väisänen Päivi Kaarina Kauppakamarin TIVA Länsi-Uusimaa Turku Turku Kuopio Oulu Oulu Etelä-Karjala Keski-Suomi Pohjanmaa Satakunta Turku Etelä-Savo

15 LIITE 5 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämät tutkinta-asiat KHT-TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET TILA:ssa Valvonnan peruste Sanktiot 1) Kantelu Muu Yhteensä Hyväksymisen 2) Varoitus Huomautus 3) peruuttaminen tai peruuttamisesitys ) ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita. 2) Vuodesta 1995 lähtien TIVA on tehnyt TILA:lle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. TILA tekee VALA:lle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Tilintarkastuslain mukaan hyväksymisen peruuttamisesta päättää VALA. 3) Huomautussanktioiden lukumääriin sisältyvät vuosina annetut muistutussanktiot, yhteensä 7 kpl. Muistutussanktio poistettiin Keskuskauppakamarin vahvistamilla tilintarkastajasäännöillä. Sen tilalle tulivat nykyisistä sanktioista varoitus ja huomautus. Muistutussanktiota on sovellettu, jos sääntöjen vastainen toiminta on tapahtunut ennen ) Lukuun sisältyy yksi TILA:n suoraan HTM-tilintarkastajaan kohdistama valvonta-asia.

16 2 HTM-TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET KAUPPAKAMAREIDEN TILINTARKASTUS- VALIOKUNNISSA Valvonnan peruste Sanktiot 1) Kantelu Muu Yhteensä Hyväksymisen Varoitus Huomautus peruuttaminen tai peruuttamisesitys ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita.

17 TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERISTÖ LIITE 6 YHTEENSÄ Toteutunut 2011 Toteutunut 2010 TUOTOT KHT- ja HTM-vuosimaksut, tutkintomaksut ja laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Matka-, kokous- ja toimistokulut Vuokrat KHT- ja HTM-tutkintokulut Yhteensä LAADUNVARMISTUS *) TUOTOT Laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Matka-, kokous- ja toimistokulut Vuokrat TILAn kokouspalkkiot ja muut kulut Yhteensä *) Laadunvarmistuksen osuus sisältyy tilintarkastuslautakunnan sihteeristön tuottoihin ja kuluihin.

18 TILAn sihteeristön toiminta Keskuskauppakamarin k k tilintarkastuslautakunta t t l t k t (TILA) TILAn puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja LIITE 7 TILINTARKASTUSYKSIKKÖ JOHTAJA KARI VAINIO Tilintarkastajien hyväksyminen HANNA KATTAINEN Heidi Haukkala Annika Mäki Tutkinta ja rekisteriasiat RISTO RUUSKA Anne Aapro Laadunvarmistus KARI VAINIO Anja Ilkko Virtanen Anu Tanner Pekka Parviainen Marie Rosenblad Anne Mari Aaltonen Kehittäminen, kv asiat, TILAn päätösten ja hll hallinnon lainmukaisuus PASI HORSMANHEIMO Johtava asiantuntija 2/2012

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille...

SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... TILINTARKASTUS 1/2011 28.3.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti... 1 Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille... 2 KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset

Lisätiedot

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT-

TILA 49 1 2009 22 1 2009 KHT- TILINTARKASTUS 1/2010 14.1.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 49 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2009 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 22 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2009 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1 (7) TILAn kokous 19.6.2014 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille...

SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... TILINTARKASTUS 2/2011 22.6.2011 SISÄLTÖ Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos... 1 Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille... 1 Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011...

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010 1(3) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2010 Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1 (6) TILAn kokous 21.4.2015 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

5. 6.9.2015... 1 2 2 25. 26.11.2014... 3 2015... 3 TILA

5. 6.9.2015... 1 2 2 25. 26.11.2014... 3 2015... 3 TILA TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2014 18.12.2014 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 38 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2014 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 24 kokelasta... 1 Vuoden 2015 KHT- ja HTM-tutkinnot järjestetään

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KHT- 51 1 2013 20 1 1-2 2 3 21. 22.8.2013... 3 2013... 4 2013... 4 2014... 5 2014... 5 5 KHT-

KHT- 51 1 2013 20 1 1-2 2 3 21. 22.8.2013... 3 2013... 4 2013... 4 2014... 5 2014... 5 5 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 3/2013 10.12.2013 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 51 kokelasta KHT-tutkinnossa... 1 Vuoden 2013 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 20 kokelasta... 1 Palautekysely KHT- ja HTM-tutkintoon llistuneille...

Lisätiedot

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6)

Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) Tilintarkastuslautalunta (TILA) vahvistanut 13.11.2012 1(6) TILAN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2015 1 TILAN TEHTÄVÄT JA VISIO 1.1 Tehtävät 1.2 Visio TILAn tehtävät on määritelty tilintarkastuslaissa (459/2007).

Lisätiedot

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT-

1 1 1 2015... 2 KHT- 2015... 2 3 4 KHT- 1.4.2015... 4 2014 KHT- TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2015 23.3.2015 SISÄLTÖ Uusi tilintarkastuslaki... 1 TEM:n tilintarkastajatutkintoja ja kokeita valmistelevan työryhmän raportti valmistumassa... 1 Mukautetut tilintarkastuskertomukset...

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1 (6) Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle 4.9.2006 HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2005 31.3.2006 1. Yleistä Laadunvalvonta on yksi erittäin tärkeä

Lisätiedot

2016 Kertomus PRH:N tilintarkastusvalvonnan toiminnasta

2016 Kertomus PRH:N tilintarkastusvalvonnan toiminnasta 2016 Kertomus PRH:N 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Kertomus PRH:N... 2 1. Yleistä... 2 2. Tilintarkastusvalvonnan henkilöstö... 2 3. Tilintarkastuslautakunta ja kokoonpano 2016... 2 4. Tilintarkastajien hyväksyminen...

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön

hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön 630/2015 163 Tilintarkastusyhteisön valinta yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille 2015-2018 Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä.

Vuoden 2012 KHT-tutkinto järjestettiin 1. 2. syyskuuta ja HTM-tutkinto 1. syyskuuta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan yksikössä. TILINTARKASTUSTIEDOTE 4/2012 17.10.2012 SISÄLTÖ KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 1. 2.9.2012... 1 Palautekysely KHT- JA HTM-tutkintoon osallistuneille... 1 IFIAR:n kokous Lontoossa 1. 3.10.2012... 2

Lisätiedot

KHT- 1 2 70 2 3 3 126 83 3 10. 12.3.2014 4 7. 9.4.2014 4 IFIAR

KHT- 1 2 70 2 3 3 126 83 3 10. 12.3.2014 4 7. 9.4.2014 4 IFIAR TILINTARKASTUSTIEDOTE 1/2014 17.4.2014 SISÄLTÖ TILAn uudet ohjeet tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitoa koskevista vaatimuksista... 1 Työryhmä valmistelemaan tilintarkastajatutkintoja ja kokeita...

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt

Liite. Nykytilan kuvaus. Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Liite Nykytilan kuvaus Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt Suomessa on kolmenlaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia HTM-tilintarkastajia, KHTtilintarkastajia ja JHTT-tilintarkastajia. Näistä HTM-

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti

2015 Tilintarkastusalan markkinaseurantaraportti 2015 Tilintarkastusalan 2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Tilintarkastusalan... 2 1. Tilintarkastusalan markkinarakenne Suomessa 2015... 3 1.1. Tilintarkastajien lukumäärä... 3 1.2. Tilintarkastusten lukumäärät...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta

Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen. - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta Ajankohtaiskatsaus tilintarkastustutkintojen ja niiden valvonnan uudistamiseen - kommenttipuheenvuoro JHTT -näkökulmasta TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM Tampere 21.5.2015 Virpi Ala-aho JHTT-yhdistyksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset. Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017

PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset. Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 PRH:n tilintarkastusvalvonta Tehtävät ja kokemukset Tarkastuksen ja arvioinnin symposium 2017 Tilintarkastusvalvonnan tehtävät Tilintarkastusvalvonta 1.1.2016 Uusi tilintarkastuslaki 1.1.2016 Tilintarkastusjärjestelmän

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto

TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA. Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto TILINTARKASTUSALAN SÄÄNTELYMUUTOKSIA Sanna Alakare Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tampereen yliopisto 8.6.2017 Sisältö Tutkinto- ja valvontauudistus EU-sääntely Tulevia muutoksia Suomen Tilintarkastajat

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 48/2012 Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Perjantaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi uudistuksiin

Lisätiedot

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010)

1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO 19.4.2010. Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntönne TEM050:00/2009 (3.2.2010) TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN HTM-tilintarkastajat ry GRM-revisorer rf:n jäsenenä on

Lisätiedot

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 lähtien tilintarkastajille sähköisen asiointipalvelun, jossa voit vuositn tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tilintarkastajarekisteriin

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos

Tilintarkastajajärjestelmän uudistus Antti Riivari Hallitusneuvos Tilintarkastajajärjestelmän uudistus 21.05.2015 Antti Riivari Hallitusneuvos Uudet tilintarkastuslait Eduskunta hyväksyi uudistuksen ennen vaaleja (HE 254/2014vp) lait vahvistamatta suunniteltu voimaantulo

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi

Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Hakuopas KHT-tilintarkastajaksi Helmikuu 2013 Tilintarkastuslautakunta Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.tilintarkastuslautakunta.fi,

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana.

EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN. 6 Pöytäkirjan pitämistä koskeva 6 voidaan kumota tarpeettomana. HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TA- LOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ (Kvsto 28.3.2007) 6 Lautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. EHDOTETUT MUUTOKSET HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖÖN

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 23.3.2017 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2017 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta LUONNOS 02062015 / Lausunnoille Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO

KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO 1. Neuvottelun osapuolet Hankasalmen kunta Joutsan kunta Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 20.12.2016 Jyväskylän 9. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Tomi Lauri Järvinen Kouvolan 6. apteekki apteekkari,

Lisätiedot

HE 47/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 47/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET

JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET 1 JULKISHALLINNON JA -TALOUDEN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA JHTT-TILINTARKASTAJAN HYVÄKSYMIS- JA VALVONTAOHJEET Hyväksytty JHTT-lautakunnan kokouksessa 28.1.2009, 10. Muutokset on hyväksytty JHTT-lautakunnan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

lainsäädännön uudistaminen

lainsäädännön uudistaminen Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistaminen Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016, PSAVI Lakimies Maarit Karjalainen, Valvira 21 Työryhmän tehtävät (STM työryhmä

Lisätiedot

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje

Tilintarkastusyhteisön valvontatietoilmoituksen täyttöohje valvontatietoilmoituksen täyttöohje Avaamme 1.9.2017 tilintarkastusyhteisöille sähköisen asiointipalvelun, jossa tilintarkastusyhteisö voi vuositn tarkistaa yhteisön tilintarkastajarekisteriin merkityt

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 23.3.2011 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2011 klo 12 Paikka: Radisson Blu Royal -hotelli, kokoustila Finlandia, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot