KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2013"
  • Leo Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 1 (7) TILAn kokous KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHTyhteisöt. TILA valvoo niiden toimintaa ja hyväksymisedellytysten säilymistä sekä pitää tilintarkastajarekisteriä. TILA ohjaa ja kehittää hyväksymiseen sekä valvontaan liittyvää sääntelyä ja menettelyä. TILA järjestää vuosittain KHT- ja HTM-tutkinnot. Keskuskauppakamarin tilintarkastusyksikkö toimii TILAn sihteeristönä. 2. Tilintarkastuslautakunta Tilintarkastusasetuksen (735/2007) 7 :n mukaisesti TILAn on laadittava toiminnastaan kertomus vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. TILAn valvonnassa oli tilintarkastuslain 37 :n mukaisesti pitämäänsä tilintarkastajarekisteriin merkityt 771 KHT-tilintarkastajaa ja 39 KHT-yhteisöä sekä kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien valvonnassa 627 HTM-tilintarkastajaa ja 35 HTM-yhteisöä. HTMtilintarkastajien ja -yhteisöjen jakautuminen kauppakamareittain on esitetty liitteessä (LIITE 1). Tilintarkastajien sukupuoli- ja ikäjakaumat ilmenevät liitteessä esitetyissä kaavioissa (LIITE 2). TILA kokoontui vuoden 2013 aikana 13 kertaa. TILAn kokoonpano vuonna 2013 Puheenjohtaja: Asianajaja, laamanni Antti Heikinheimo, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Varapuheenjohtaja: Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Roschier Advokatbyrå Ab Jäsenet: Professori Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan Professori Minna Martikainen-Peltola, Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu ( saakka) Professori Mervi Niskanen, Itä-Suomen yliopisto ( lähtien) Asianajaja Mika Ilveskero, Asianajotoimisto Castren & Snellman ( lähtien) Toimitusjohtaja Markku Talonen, Endemic Oy KTM Tuija Soanjärvi Varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab KHT Kari Lydman, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy KHT Tuomo Vesanen, Deloitte & Touche Oy HTM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvotteleva virkamies Armi Taipale, Valtiovarainministeriö Toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta Varajäsenet: Professori Lasse Niemi, Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu ( saakka) KTT, yliassistentti Hannu Ojala, Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu ( lähtien) Professori Mika Vaihekoski, Turun yliopisto Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Varatoimitusjohtaja Hannu Linnoinen, SRV Yhtiöt Oyj KTM Helena Roine KTM Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy

2 2 (7) KHT Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab KHT Roger Rejström, Ernst & Young Oy HTM Päivi Sten, Tilimerkono Oy Hallitusneuvos Antti Riivari, Työ- ja elinkeinoministeriö Budjettineuvos Elina Selinheimo, Valtiovarainministeriö Tilinpäätösasiantuntija Ingalill Aspholm, Finanssivalvonta TILAn sihteereinä toimivat liitteessä mainitut henkilöt (LIITE 3). 3. Tilintarkastajien hyväksyminen TILA asetti kokouksessaan vuoden 2013 KHT- ja HTM-tutkintojen järjestämistä varten työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi KHT Reino Tikkanen (Oy KPMG Ab). Jäseninä olivat HTM Jaakko Gävert (Audit Control Oy), KTM Kaarina Ijäs sekä Keskuskauppakamarista päällikkö Hanna Kattainen, suunnittelijat Annika Mäki ja Heidi Haukkala. Tutkintotyöryhmä toimii itsenäisesti. Se laatii tutkintotehtävät ja järjestää tutkinnot. Tutkintotyöryhmä arvostelee kokelaiden vastaukset, laatii TILAlle esityksen tutkintotehtävien arvosteluperusteiksi, tutkintojen hyväksymispisterajoiksi ja kunkin kokelaan pisteiksi. Tutkintotyöryhmä käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkintotyöryhmä laatii TILAlle esityksen hyväksyttävistä KHT-tilintarkastajista sekä HTM-kokelaiden suoritusten arvostelusta. KHT- ja HTMtutkintotehtävät sekä arvosteluperusteet julkaistaan TILAn verkkosivuilla KHT-tutkintoon haki 138 henkilöä vuonna TILA hyväksyi 51 uutta KHT-tilintarkastajaa. KHT-tutkintoon osallistuneista 44 prosenttia suoritti tutkinnon hyväksytysti. HTM-tutkintoon haki 78 henkilöä vuonna Kauppakamareiden tilintarkastusvaliokunnat (TIVAt) hyväksyivät 20 uutta HTM-tilintarkastajaa TILAn vahvistamien tulosten perusteella. HTM-tutkintoon osallistuneista hyväksyttiin 36 prosenttia. KHT- ja HTM-tutkinnoissa hyväksyttiin liitteessä mainitut hakijat (LIITE 4). Vuoden 2013 aikana 41 KHT-tilintarkastajan hyväksyminen lakkautettiin ja kolmen KHTtilintarkastajan lakkautettu hyväksyminen palautettiin. TILA hyväksyi vuoden 2013 aikana yhden uuden KHT-yhteisön ja lakkautti hakemuksesta kahden KHT-yhteisön hyväksymisen. 4. Tilintarkastuksen laadunvarmistus 4.1 Yleistä Tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastusten laatua. TILAn laadunvarmistusryhmän työntekijät suorittavat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina toimivien KHTyhteisöjen laaduntarkastukset. Yksin tai sellaisissa KHT- ja HTM-yhteisöissä toimivien tilintarkastajien, joilla ei ole yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tilintarkastusasiakkainaan, laaduntarkastukset suoritetaan TILAn laadunvarmistusryhmän hallinnoimana ja ohjeistamana. 4.2 Tilintarkastusyhteisöt TILAn laadunvarmistusryhmässä työskenteli vuonna 2013 keskimäärin kuusi päätoimista työntekijää. Laadunvarmistuksen valvonnan painopiste on yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavissa tilintarkastusyhteisöissä. Laaduntarkastuksissa arvioidaan tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien asianmukaisuutta ja käydään läpi toimeksiantojen tilintarkastustyötä. Vuonna 2013 aloitettiin uusi kolmen vuoden laaduntarkastuskausi. Ensimmäisen kolmen vuoden laaduntarkastusten painopisteenä olivat tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien toiminnan ja tehokkuuden arviointi sekä testaaminen. Vuoden 2013 laaduntarkastuksis-

3 3 (7) 4.3 Tilintarkastajat sa painopistettä siirrettiin toimeksiantojen tilintarkastustyön tarkastamiseen ja läpikäytävien toimeksiantojen määrää lisättiin. Vuonna 2013 laaduntarkastuksia tehtiin neljässä KHTyhteisössä. TILA teki operatiivista yhteistyötä Suomessa Finanssivalvonnan kanssa siten, että Finanssivalvonnalta saatuja tilinpäätösvalvonnan havaintoja hyödynnettiin sekä joidenkin toimeksiantojen riskiperusteisessa valinnassa että joidenkin laaduntarkastusten kohdentamisessa tilintarkastustyön haasteellisimpiin alueisiin. Valvontayhteistyö tehostaa laadunvalvonnan vaikuttavuutta. TILAn laaduntarkastusraportit ovat tilintarkastusyhteisöjen omaa käyttöä varten, eivätkä ne ole julkisia. Laaduntarkastuksen kohteena olleelta yhteisöltä edellytetään toimenpidesuunnitelmaa raportissa esitettyjen havaintojen huomioimiseksi sekä toimia 12 kuukauden kuluessa raportin antamisesta. TILA seuraa toimien riittävyyttä ja testaa niitä viimeistään seuraavan laaduntarkastuksen yhteydessä. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin suoritettujen laaduntarkastusten yleisimmistä havainnoista. Ensimmäiset TILAn laadunvarmistusryhmän valvonnassa suoritetut laaduntarkastukset tehtiin vuonna Laaduntarkastuksia on v uosina tehty yhteensä 741 kpl. Kuuden vuoden lainmukaisen laaduntarkastusjakson päätyttyä vuonna 2013 laaduntarkastukset on pääsääntöisesti tehty kaikille tilintarkastajille. Laaduntarkastajina käytetään ammatissa toimivia tilintarkastajia, joita oli vuonna 2013 yhteensä 25 kpl. TILAn laadunvarmistusryhmä kouluttaa laaduntarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Vuonna 2013 määrättiin laaduntarkastukseen yhteensä 232 tilintarkastajaa. Laaduntarkastuksia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 203 tilintarkastajalle. Viisi laaduntarkastusta siirrettiin seuraavana vuonna tehtäväksi, yhteensä 22 laaduntarkastusta peruuntui. Peruuntuneet laaduntarkastukset johtuivat pääsääntöisin hyväksymisen lakkauttamisesta tilintarkastajan hakemuksesta. Kaksi laaduntarkastusta suoritettiin laaduntarkastusten määräajan päättymisen jälkeen vuonna Joulukuussa 2013 vahvistettiin KHT-tilintarkastajien vuoden 2013 laaduntarkastusten tulokset. HTM-tilintarkastajien osalta tulosehdotukset lähetettiin tilintarkastusvaliokuntien käsiteltäväksi. KHT HTM Hyväksytty kommentein 64 kpl 113 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella 6 kpl 16 kpl Hylätty 1 kpl 3 kpl 71 kpl 132 kpl Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella silloin, kun tilintarkastajien työtä ei voida todeta tehdyksi kaikilta osin hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Näiden tilintarkastajien laaduntarkastusta jatketaan myöhemmin siten, että tilintarkastajalla on ol lut mahdollisuus parantaa työnsä laatua yhden tilikauden ajan. Uusintatarkastuksen suorittaa toinen kokenut laaduntarkastaja. Kun laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella, laaduntarkastuksen tulos voi olla vain hyväksytty kommentein tai hylätty. Hylätty -tulosta on esitetty niille tilintarkastajille, joiden toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet olivat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä tai uusintatarkastukseen johtaneita puutteita ei ole korjattu. TILAn verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin vuosien aikana suoritettujen laaduntarkastusten yleisimmistä havainnoista.

4 4 (7) 5. Tutkinta-asiat TILA valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TILA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. TILA aloittaa tutkinnan, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät: - kysymys on olennaisesta asiasta - tapauksessa on aihetta epäillä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti - tutkittavasta tilintarkastajan toiminnasta ei ole kulunut enempää kuin kuusi vuotta. Hyväksyttyjen tilintarkastajien valvonnassa käytettävissä olevat kurinpidolliset sanktiot määritellään tilintarkastuslaissa. Sanktiot ovat ankarimmasta lievimpään hyväksymisen peruuttaminen, varoitus ja huomautus. Kurinpidollisten sanktioiden tunnusmerkit käyvät ilmi tilintarkastuslain (459/2007) 49 ja 50 :stä. Vuonna 2013 TILA otti tutkittavaksi 13 uutta tutkinta-asiaa ja se antoi 13 päätöstä tutkintaasioissa. 6 tutkinta-asiaa tuli vireille kantelun johdosta ja muut viranomaisen tai TILAn omasta aloitteesta. TILA antoi vuonna 2013 tutkinta-asioissa tilintarkastajille 6 varoitusta ja 1 huomautuksen. Lisäksi TILA teki valtion tilintarkastuslautakunnalle 2 esitystä tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. 9 tutkinta-asian käsittely oli TILAssa kesken vuoden 2013 päättyessä. TILA päätti vuonna 2013 jättää tutkimatta 10 kantelua ja/tai oma-aloitteista valvonta-asiaa. Tutkinta-asioiden ratkaisut julkaistaan anonymisoituina TILAn verkkosivuilla. 6. Kansainvälinen yhteistyö TILA toimii kansainvälisessä yhteistyössä muiden tilintarkastusalan valvontaviranomaisten kanssa pohjoismaisella tasolla, EU-tasolla ja kansainvälisellä tasolla. Tarkoituksena on saada konkreettista tietoa hyödynnettäväksi tilintarkastajien hyväksymisessä ja valvonnassa sekä jakaa tietoa omista kokemuksista. Pohjoismainen valvontaviranomaisten kokous järjestettiin elokuussa Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia tilintarkastusalan aiheita, kuten lainsäädännön ja tilintarkastusalan muun sääntelyn muutoksia. TILA on jäsenenä EGAOB:ssa (European Group of Auditor s Oversight Bodies). TILAn sihteeri osallistui EGAOB:n kokouksiin ja niiden valmistelukokouksiin. Vuonna 2013 EGAOB käsitteli etenkin suhteita kolmansiin maihin, kuten USA:n valvontaviranomaiseen PCAOB:hen ja keskusteli EU:n tilintarkastuksen säädösuudistuksesta. TILA on mukana myös EAIG:ssa (European Audit Inspection Group) ja College of Regulators:n toiminnassa. Niiden tarkoituksena on kehittää ja vaihtaa tietoa tilintarkastusalan valvonnasta käytännön tasolla. TILA on IFIAR:n jäsen (International Forum of Independent Audit Regulators). IFIAR:n tärkein tehtävä on tietojen vaihto globaalisti tilintarkastusalan valvonnasta ja vuoropuhelu tilintarkastusalan sidosryhmien kanssa. TILAn sihteerit osallistuivat IFIAR:n vuosikokoukseen huhtikuussa 2013 sekä IFIAR:n laaduntarkastuksia koskevaan työpajaan ja vuonna 2013 toimintansa aloittaneen uuden Enforcement-työryhmän työskentelyyn. Kahdenkeskisessä valvontayhteistyössä TILA aloitti vuonna 2013 yhden suomalaisen tilintarkastusyhteisön yhteistarkastuksen USA:n PCAOB:n (Public Company Accounting Oversight Board) kanssa.

5 5 (7) 7. Toimintaympäristö Tilintarkastuslainsäädännön kehitystyö Suomessa TILA seurasi kansallisen tilintarkastuslainsäädännön kehittämistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettaman Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta työryhmän raportin ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta lainsäädäntöluonnosten valmistelu jatkui TEM:ssä. Kysymys on tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta, jossa asiat jakaantuivat kahteen kokonaisuuteen: tilintarkastajien tutkintojen yhtenäistämiseen ja tilintarkastajia koskevan valvonnan ja muutoksenhaun keskittämiseen. Kyse oli niin yksityisen kuin julkisen sektorin erillisten tilintarkastajajärjestelmien kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. Muista aiheista keskustelua vuonna 2013 herätti etenkin TEM:n luonnos hallituksen esitykseksi tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudesta, joka liittyisi yrityksissä tapahtuviin väärinkäytöksiin ja harmaan talouden harjoittamiseen. EU-lainsäädännön uudistaminen TILA seurasi myös EU:n tilintarkastuslainsäädännön kehittämistyötä (EU Audit Reform). Vuonna 2013 EU:n komission marraskuussa 2011 tekemien lainsäädäntöaloitteiden käsittely jatkui EU:n neuvoston ja parlamentin työryhmissä. Aloitteista toinen koskee tilintarkastusdirektiivin muuttamista ja toinen asetuksen antamista yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta. Aloitteiden käsittely jatkui vuoden 2014 puolelle. Yhteistyö yliopistojen kanssa TILA järjesti toukokuussa 2013 yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa seminaarin tilintarkastuksen laadusta. Seminaari oli suunnattu tilintarkastajille, alan tutkijoille ja opiskelijoille, virkamiehille ja muille tilintarkastusalan keskeisille sidosryhmille. TILA jatkoi yhteistyötä Aalto-yliopiston, Vaasan yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa tilintarkastusta koskevien tutkimusten tekemiseksi. TILA tarjosi aineistoa ja tutkimusapua tilintarkastusta koskevaa tutkimusta varten.

6 6 (7) 8. TILAn lausunnot 9. TILAn talous ja hallinto 10. Viestintä TILA antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön asettaman tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportista. TILA antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain 10 ja 38 : n muuttamisesta sekä 4 : n tarkentamisesta. Muutokset koskivat aloittavien pienyritysten tilintarkastusvelvollisuutta, tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuutta rikosepäilyistä ja tilintarkastajaksi hyväksymisen 70 vuoden ikärajan poistamista. TILAn lausunnot on julkaistu TILAn verkkosivuilla. TILAn toiminta rahoitetaan TEM:n asetuksessa 285/2009 säädetyillä, KHT-yhteisöiltä ja KHTtilintarkastajilta perittävillä maksuilla sekä HTM- ja KHT-tutkintojen osallistumismaksuilla. Tilintarkastajamaksujen tuotot ja TILAn toiminnan kulut perustuvat Keskuskauppakamarin vuoden 2013 tilinpäätöksen tietoihin ja ne on esitetty liitteessä (LIITE 6). Tuotoissa suurimmat erät muodostuvat KHT-tilintarkastajilta ja KHT-yhteisöiltä perittävistä vuosimaksuista sekä laadunvarmistusmaksuista. Kuluista suurimmat erät ovat TILAn sihteeristön palkat ja niihin liittyvät sosiaalikulut. TILAn sihteeristössä työskenteli vuonna 2013 yhteensä 12 henkilöä, joista puolet laadunvarmistuksessa ja puolet muissa tehtävissä. Nämä kulut olivat noin tuhatta euroa. Tilan kokouspalkkiot sosiaalikuluineen olivat noin 52 tuhatta euroa. TILAn toimisto- ja muut kulut olivat noin 100 tuhatta euroa ja ne sisältävät muun muassa IFIAR:n jäsenmaksun, matka-, kokous, koulutuskulut sekä kohdennettavissa olevia kuluja. KHT-tutkinnon valmistelemiseen liittyvät kulut ilman TILAn sihteeristön palkkoja ja kiinteitä kuluja olivat noin 80 tuhatta euroa. Merkittäviä henkilöstökuluihin sisältyviä kulueriä ovat osuus yleiskuluista, noin 166 tuhatta euroa, joihin sisältyy TILAn ja sen sihteeristön toimintaa tukevat palvelut Keskuskauppakamarissa. Näitä ovat johto, tiedotus, taloushallinto (sis. palkanlaskenta) ja muut tukipalvelut. TILAn vuokrat ja yleiskulut, noin 379 tuhatta euroa, sisältävät erän osuus toimistokulusta, jossa on TILAn sihteeristön osuus koko Keskuskauppakamarin toimiston yleiskuluista pääluvun mukaan laskettuna. Tällaisia koko organisaation toimisto- ja muita kuluja vuokrien lisäksi ovat esimerkiksi työterveyshuolto, tietokone- ym. laitteet, kalustehankinnat, siivous, toimistotarvikkeet, viestintä, lehdet, yhteiset verkkosivut, intranet, vakuutukset ja ulkopuoliset palvelut. TILAn pitämä tilintarkastajarekisteri ja siihen liittyvät toiminnot siirrettiin vuoden 2013 aikana kokonaisuudessaan uuteen CRM-järjestelmään. TILAn tilintarkastusasetuksen mukaiset työsuunnitelma, työjärjestys, strategia sekä toimintakertomus on julkaistu TILAn verkkosivuilla. Keskeiset asiakirjat on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Helsingissä KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA

7 7 (7) LIITELUETTELO 1. HTM-tilintarkastajien ja yhteisöjen lukumäärä kauppakamareittain 2. KHT- ja HTM-tilintarkastajien ikä- ja sukupuolijakaumat 3. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteerit vuonna Vuoden 2013 KHT-tutkinnossa KHT-tilintarkastajiksi hyväksytyt sekä vuoden 2013 HTMtutkinnossa hyväksytyt 5. Tilastot Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämistä tutkinta-asioista 6. TILAn toiminnan tuotot ja kulut

8 KESKUSKAUPPAKAMARI LIITE 1 Tilintarkastus HTM-TILINTARKASTAJIEN JA HTM-YHTEISÖJEN LUKUMÄÄRÄ KAUPPAKAMAREITTAIN (edellisen vuoden lukumäärä suluissa) KAUPPAKAMARI HTM-TILINTARKASTAJAT HTM-YHTEISÖT Ahvenanmaa 9 (9) 1 (1) Etelä-Karjala 13 (14) 0 (0) Etelä-Pohjanmaa 33 (34) 2 (2) Etelä-Savo 14 (14) 2 (2) Helsingin seutu 162 (169) 12 (12) Häme 39 (39) 0 (0) Keski-Suomi 18 (19) 2 (3) Kuopio 27 (28) 1 (1) Kymenlaakso 25 (24) 2 (2) Lappi 22 (21) 2 (2) Länsi-Uusimaa 10 (10) 0 (0) Oulu 43 (41) 1 (0) Pohjanmaa 33 (32) 0 (1) Pohjois-Karjala 14 (13) 1 (1) Rauma 3 (2) 0 (0) Riihimäki-Hyvinkää 12 (13) 0 (0) Satakunta 24 (27) 0 (0) Tampere 82 (82) 6 (7) Turku 44 (45) 3 (2) 627 (636) 35 (36)

9 LIITE 2 KHT-tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2014 Naisia 34 % Miehiä 66 % HTM-tilintarkastajien sukupuolijakauma 1/2014 Naisia 32 % Miehiä 68 %

10 LIITE % KHT-tilintarkastajien ikäjakauma 1/ % alle 30 1 % % % % % % % HTM-tilintarkastajien ikäjakauma 1/ % alle 30 0 % % % % % % % %

11 LIITE 3 KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIT VUONNA 2013 Johtava asiantuntija Pasi Horsmanheimo, Keskuskauppakamari Päällikkö, tutkinta- ja rekisteriasiat, Risto Ruuska, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen johtaja Kari Vainio, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Anja Ilkko-Virtanen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Pekka Parviainen, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Marie Rosenblad, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Ville Vasama, Keskuskauppakamari Laadunvarmistuksen asiantuntija Riitta Ylipiha, Keskuskauppakamari Päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen, Hanna Kattainen, Keskuskauppakamari Suunnittelija Annika Mäki, Keskuskauppakamari Suunnittelija Heidi Haukkala, Keskuskauppakamari

12 LIITE 4 KHT-tutkinnossa 2013 hyväksytyt: Ahokas Jonne Helsinki Alaoutinen Sini Helsinki Aromäki Kirsi Espoo Forsström Anders Kruunupyy Groop Johan Helsinki Hakala Mia Vantaa Haukka Helena Vantaa Jaatinen Kaisa Seinäjoki Joutsiniemi Suvi Oulu Jylhä Harri Savonlinna Kaasalainen Mari Laihia Kahela Tuija Espoo Karhunen Antti Helsinki Keskinen Hanna Hämeenkyrö Kiuru Tuukka Espoo Kokkonen Jukka Turku Korjus Katariina Lempäälä Kotiaho Päivi Helsinki Laakso Roni Espoo Laijoki Mikko Vantaa Leppänen Teemu Hyvinkää Liukkonen Tomi Espoo Marttila Anne-Maarit Seinäjoki Marttinen Jussi Helsinki Mattsson Fredric Turku Minina Katja Lappeenranta Mäkinen Kristiina Helsinki Nurmela Janne Pirkkala Nylund Niklas Espoo Orrström Oskar Espoo Penttinen Eeva-Liisa Muurame Petrelius Hanna Rovaniemi Pirttijoki Heidi Tampere Rahka Ronnie Helsinki Rahkonen Elina Nurmijärvi Rantanen Matti Turku Ratsula Olli-Pekka Helsinki Rautio Juho Oulu Rostiala Johanna Espoo Salastie Veli-Matti Espoo Salonen Olli-Pekka Helsinki Salvén Maria Helsinki Siikanen Timo Tampere Sipilä Elina Helsinki

13 Söderlund Robert Helsinki Tenhunen Kati Espoo Torkko Riia Seinäjoki Tuohimäki Mika Helsinki Turku Emma Oulu Westerling Karsten Helsinki Yli-Rantala Erkki Lapua HTM-tutkinnossa 2013 hyväksytyt: Sukunimi Etunimi Kauppakamari Filipoff Timo Kuopio Hietaniemi Markus Tampere Jalassola Jonna Helsingin seutu Kanerva Karoliina Kymenlaakso Kiviluoma Sami Keski-Suomi Kokkonen Jukka Turku Kovanen Anne Kuopio Kuusela Marja-Leena Helsingin seutu Laine Jarno Helsingin seutu Lauhava Panu Lappi Nieminen Anna-Kaisa Turku Niskanen Jere Kuopio Ojala Hilkka Lappi Rimpilä Heidi-Hannele Keski-Suomi Sallinen Arttu Pohjois-Karjala Salmivala Maria-Elina Satakunta Santahuhta Tanja Satakunta Smedlund Tom Pohjanmaa Säilä Esko Pohjanmaa Väyrynen Sanna Pohjanmaa

14 LIITE 5 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina ja kauppakamareiden tilintarkastusvaliokuntien vuosina päättämät tutkinta-asiat TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET TILAssa TILAssa käsitellyt tutkintaasiat Sanktiot 1) Hyväksymisen Varoitus Huomautus peruuttamisesitys 2) ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita. TILAn sanktiot ovat voineet kohdistua myös HTMtilintarkastajiin. 2) Tilintarkastuslain mukaan TIVA tekee TILAlle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. TILA tekee VALAlle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Hyväksymisen peruuttamisesta päättää VALA. HTM-TUTKINTA-ASIOIDEN PÄÄTÖKSET KAUPPAKAMAREIDEN TILINTARKASTUS- VALIOKUNNISSA Tilintarkastusvaliokunnissa käsitellyt tutkinta-asiat Sanktiot 1) Hyväksymisen Varoitus Huomautus peruuttamisesitys 2) ) Samassa valvonta-asiassa on voitu antaa useita sanktioita. 2) Tilintarkastuslain mukaan TIVA tekee TILAlle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. TILA tekee VALAlle esityksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamiseksi. Hyväksymisen peruuttamisesta päättää VALA.

15 LIITE 6 TILINTARKASTAJAMAKSUJEN TUOTOT JA TILAN TOIMINNAN KULUT 2013 YHTEENSÄ*) Toteutunut 2013 Toteutunut 2012 TUOTOT KHT- ja HTM-vuosimaksut, tutkintomaksut ja laadunvarmistuksen maksut KULUT Henkilöstökulut Toimisto- ja muut kulut Vuokrat Yhteensä *) Keskuskauppakamarin tilinpäätöksen 2013 liitetiedot Erittely laadunvarmistuksen tuotoista ja kuluista **) TUOTOT Laadunvarmistus KULUT Henkilöstökulut Toimisto- ja muut kulut Vuokrat Yhteensä **) Laadunvarmistuksen osuus sisältyy tuottoihin ( ) ja kuluihin ( ).

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1 (8) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy

Lisätiedot

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta...

SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... TILINTARKASTUS 4/2010 27.12.2010 SISÄLTÖ TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa... 1 Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta... 1 Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista

Lisätiedot

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA

4. 5.9.2010... 1 2 2 27. 29.9.2010... 2 4 5 TILA SISÄLTÖ Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT ja HTM tutkinnot järjestettiin 4. 5.9.2010... 1 Kysely KHT ja HTM tutkintoihin osallistuneille... 2 Yksi uusi KHT tilintarkastaja ja kolme uutta HTM

Lisätiedot

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010

TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 TILINTARKASTUS 2/2010 07.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus... 1 KHT-tutkintoon 175 hakemusta... 2 Katja Hanski uusi KHT-tilintarkastaja... 2 IFIAR:n kokous Abu Dhabissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista

Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportti Yhteenveto lausunnoista Roosa Lehmonen Sari Koivisto Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti 31. päivänä tammikuuta 2011 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Kostamo 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi. Satu Liukkonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Satu Liukkonen PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE ANNETUT MUKAUTETUT TILIN- TARKASTUSKERTOMUKSET JA TILINTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 2 Läpinäkyvyyskertomus LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO-VERKOSTO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 VUOSIKERTOMUS JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 1 Sisältö ALKO YRITYKSENÄ 3 Tervetuloa 4 Alko lyhyesti 5 Alkolla on kansan tuki 6 Toimitusjohtajan puheenvuoro..................... 7 Alkon strategia 8 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12 Johtoryhmä 14 Hallitus 17 Hallituksen toimintakertomus 24 Stonesoft-konserni

Lisätiedot

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011

Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vihreät De Gröna TOIMINTAKERTOMUS 2011 Hyväksytty puoluehallituksessa 10.3.2012 ja 30.3.2012 Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 1.4.2012 tilinpäätöksen yhteydessä Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...2

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot