OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA Muutoshistoria Outi Sippola Versio 1.0 Sosiaali- ja terveystoimi Oulun omahoito- ja teknologiaterveyskeskus -hanke Postiosoite: PL 37, Oulun kaupunki Käyntiosoite: Hallituskatu 29B, 4. krs Puh Laskutusosoite: PL 65, Oulun kaupunki

2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA 1 2 AIKATAULU 1 3 TEHTÄVÄT ProWellness Coronaria Mawell Oulun Tietotekniikka Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Vastuuhenkilöt 7 4 KOULUTUKSET JA KÄYTTÄJÄTUKI Henkilöstökoulutukset Kansalaisvalmennukset Käyttäjätuki 8 5 VIESTINTÄ 9 6 RISKIT 9

3 1 Taustaa Oulun Omahoito on Oulun kaupungin, ProWellness Oy:n, Coronaria Impact Oy:n, Mawell Oy:n sekä Oulun Seudun ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kansalaisille ja perusterveydenhuollon henkilökunnalle uudenlaisia ja tehokkaita tapoja olla vuorovaikutuksessa sekä seurata aktiivisesti kansalaisen terveyden edistämistä ja sairauksien hoitoa. Hyödyntämällä aktiivisesti Oulun Omahoitopalvelua kansalaisen itsehoidon tukena, ohjauksen laatu paranee ja vakioituu asiakasystävällisemmäksi hänen asioidessaan eri terveyspalvelujen tuottajien luona. Omahoitopalvelu koostuu yleisistä tieto-osioista sekä henkilökohtaisesta terveyskansio-osiosta, jonka kautta mahdollistuu omien terveystietojen tallentaminen ja hallitseminen, laboratoriotulosten katselu, sekä tunnistettu viestinvälitys ja ajanvaraukset terveydenhuoltoon. Lisäksi palveluun on integroitu pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu OmaHoito -osio, joka mahdollistaa mm. kotimittaustulosten välittämisen terveydenhuoltohenkilökunnan kommentoitavaksi. Omahoitopalvelu otettiin tuotantopilottiin lähtien kaakkurin suuralueella. Käyttöönotto Oulun kaupungin muilla terveysasemilla aloitetaan syksyllä Tässä käyttöönottosuunnitelmassa esitellään käyttöönottoon liittyvät tehtävät, vastuuhenkilöt ja aikataulut yleisellä tasolla siten, että sen perusteella voidaan arvioida käyttöönoton etenemisvaihe. Eri toimijoiden käyttöön on laadittu yksityiskohtaiset aikataulut ja tehtäväluettelot, joita täsmennetään kohti käyttöönottoa. 2 Aikataulu Käyttöönottoaikataulu on esitetty liitteessä 1.

4 3 Tehtävät Omahoitopalvelun yhdessä sovitun aikataulun mukainen käyttöönotto kullakin Oulun kaupungin terveysasemalla edellyttää, että Omahoitoalusta ja siihen liitettävät modulit ovat käyttövalmiita, Omahoitoalustaan integroituja ja testattuja. Mikäli jokin osapuoli havaitsee, ettei pysty toteuttamaan käyttöönottojen vaatimia toimenpiteitä määriteltyjen aikataulujen mukaisesti, on aikataulumuutoksista ilmoitettava viipymättä Minna Angerialle. 3.1 ProWellness Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii ProWellness OmaHoito järjestelmän osalta seuraavat tehtävät: 1. Uuden terveysasemakohtaisen hoitoyksikön perustaminen ProWellness Oma- Hoitoon 2. Uusien asiantuntijoiden perustaminen kyseiseen hoitoyksikköön, jotta he voivat siirtyä omahoitoalustan kautta ProWellness OmaHoito -palveluun. Pro- Wellness tarvitsee asiantuntijoiden henkilötiedot ja sotun viikkoa ennen tunnusten käyttöönottoa. 3. Jos terveysasemalla on käytössä ProWellness Hoitojärjestelmä, tulee myös sitä käyttävien asiantuntijoiden pääsy Hoitojärjestelmästä suoraan ProWellness OmaHoito -palveluun aktivoida. ProWellness tarvitsee kyseisten asiantuntijoiden tiedot. 4. Mittalaiteintegraatiot omahoitohuoneissa: Muiden terveysasemien omahoitohuoneisiin kaakkurin lisäksi ei käyttöönoton aikana ole toistaiseksi tulossa mittalaiteintegraatioita ei vaadi toimenpiteitä. 5. Mahdollinen ProWellness Hoitojärjestelmän ja OmaHoito -palvelun koulutus henkilökunnalle. 6. Testaus, että linkitykset ja viestinvälitykset alustan ja ProWellness OmaHoidon välillä toimivat suunnitellusti. Omahoitopalvelun testiympäristön käyttöönotto vaatii ProWellness OmaHoito järjestelmän osalta seuraavat muutostyöt: 1. Testikäyttäjien perustaminen ProWellness OmaHoidossa olevaan Oulun omahoito- testihoitoyksikköön. Testikäyttäjien henkilötiedot tarvitaan Coronarialta mielellään viikkoa ennen tunnusten käyttöönottoa. 2. Jos joka terveysasemalle halutaan omat testihoitoyksiköt ProWellness Oma- Hoitoon, tulee nämä perustaa ja niihin käyttöoikeudet testikäyttäjille.

5 3. Jos kontekstipalvelimesta päätetään tehdä myös testiversio, tarvitsee Pro- Wellness testipalvelimen osoitteen, jotta voidaan tehdä testiversio ohjelmasta, joka kommunikoi testikontekstipalvelimen kanssa. 4. Testaus, että linkitykset ja viestinvälitykset toimivat Oulun omahoidon testiympäristön ja ProWellness OmaHoidon testihoitoyksikön välillä. 3.2 Coronaria Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Coronarialta seuraavat tehtävät: 1. Hoitohenkilökunnan profiiliin määrittely terveysaseman mukaan sekä lisäys käyttäjätietokantaan. 2. Käyttäjätietokannassa tulee olla tieto minkä terveysaseman väestövastuualueen profiilista on kyse. Tieto tulee kirjata myös potilaan/kuntalaisen puolen käyttöliittymästä manuaalisesti (vai haku automaattisesti esim. osoitetietokantaan perustuen). Tällöin tulee olla olemassa ryhmittely osoitepohjaisesta jaosta. 3. Viestintä: kaikille eri terveysasemille on määritettävä omien profiilien mukaiset näkymät saman käyttöliittymän alle. Oletuksena on oman terveyskeskuksen vaihtoehto. 4. Tiedotteet: oletuksena oman terveysaseman tiedotteet mutta mahdollisuus selata muitakin - Admin -ominaisuuteen lisäys tiedotteiden alueellisuudesta: Höyhtyä, Kaakkuri, Rajakylä, Kontinkangas, Keskusta, Tuira, Kaijonharju, Myllyoja, Ylikiiminki, yleinen - Tiedotteet tulee näkyä ko. ryhmien mukaisesti ja haku tapahtuu profiilitietojen perusteella 5. Ajanvaraus - Henkilökunnan puolella kirjautuminen omaan henkilökohtaiseen ajanvarauskirjaan -> ei aiheuta toimenpiteitä? - Kaupunkilaisen puolella tunnistetaan käyttäjä ja ohjataan hänet oman terveysaseman mukaiseen ajanvarauskirjaan 6. Aktiivinen omahoito - Siirtyminen Prowellnessin palveluun tapahtuu linkin kautta jossa samalla kuljetetaan käyttäjätiedot aktiiviseen omahoitoon Ei aiheuta toimenpiteitä

6 7. Muut moduulit - Muiden moduulien osalta toimenpiteet rajoittuvat lähinnä käyttöoikeuksien ja profiilitietojen kuljetukseen. 8. Käyttöliittymät - Käyttöliittymissä yleisesti tulee varautua informaatiomäärien kasvuun ja täten skaalautuvuuden käsittelyllä suuri merkitys 3.3 Mawell Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Mawellilta seuraavat tehtävät: 1. Ajanvaraus (Mawell S7 Appointment) - Palvelun kokonaismäärittely Asiakkaan kanssa: esim. mitä resursseja ja palveluita tarvitaan, minkälainen palveluunohjaamistapa valitaan jne. - Uusien palveluiden ja resurssien määrittely yhdessä asiakkaan ja Coronarian kanssa (tarvitaan luettelo, mitä ajanvarauskirjoja kukin käyttäjä käyttää) - Uusien tunnusten luominen yhteistyössä asiakkaan kanssa 2. Laboratoriotulokset (Mawell S7 Measure) - MyLab -kustannuspaikkojen määrittäminen. Mylab tarvitsee tiedon niistä paikoista, joiden laboratoriotuloksia välitetään OMHO:on - Tulossuotimen tarkistaminen 3. Verkkoneuvonta (Mawell S7 NetNurse) - Palvelun kokonaismäärittely Asiakkaan kanssa (palvelukartta): esim. mitä jonoja tarvitaan, kuka saa kysyä mistäkin jonosta jne. - Uusien jonojen määrittely ja luominen 4. Terveydenhuollon palvelupistejärjestelmä (Mawell S7 GIS) - Uusien katuosoitteiden syöttäminen järjestelmään - Uusien palvelupisteiden määrittäminen - Mahdolliset muutokset VRK- tietojen keruuseen (lähinnä Coronaria Oy:n tehtävä) - vaatii tuotekehitystä ja yhteistyötä esim. käyttöliittymän kehittämisessä

7 5. Omahoidon alustarakenteet (Mawell S7 Core) - Asiakastiedot, käyttäjähallinta, modulien väliset integraatiot, tietokanta - Tulee valvoa kuormituksen kestoa ja riittävään kapasiteetin varmistamista 6. Asiakas- ja järjestelmätiedon modulirajapinta (alla Mawell S7 CDAC) - Ylläpito - Jatkokehitys - Yhteistyö vaatii ammattilaiskäyttäjätietojen tutkimista, päästäänkö laajempiin käyttäjätietoihin - Tuki profiilitasoille (yleinen, suojattu ja henkilökohtainen) - Lainsäädännön vaatimat muutokset - Uusien modulien liittäminen, määritys ja toteutus 7. Käyttäjätietojen hallinta ja jakopalvelu (Mawell S7 Context Manager) - Jos tulee lisää modulitoimittajia OMHO -alustaan, tähän tehdään tarvittavat muutokset - Ei vaadi laajentamisen kannalta tehtävää 3.4 Oulun Tietotekniikka Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Oulun Tietotekniikalta seuraavat tehtävät: 1. Testi- ja tuotantoalustassa tarvittavien käyttöjärjestelmän ohjelmistokomponenttien asennus ja ylläpito 2. Suorituskykytiedon kerääminen Omahoidon palvelimilta ja varautuminen palvelinresurssien laajentamiseen 3. Palvelun valvonta virka-ajan puitteissa, esim. saavutettavuus, levytilojen riittävyys, prosessien päällä olo, kuormitus 4. Palvelinten päivittäinen ylläpito, esim. käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitysten asennus, varmistukset, käyttöoikeudet, uudelleenkäynnistykset, tietoliikenneyhteyksien avaukset 3.5 Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Oulun kaupungin Omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hankkeella on päävastuu käyttöönoton etenemisen seurannasta, viestinnästä sekä terveysasemien henkilökunnan, kuntalaisten ja Oulun kaupungin henkilöstön koulutuksesta ja ohjauksesta. Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Oulun Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus hankkeelta seuraavat tehtävät:

8 1. Viestintä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Käyttöönottovaiheeseen kuuluvien terveysasemien henkilökunnan informointi ja koulutus ennen käyttöönottoa sekä käyttöönoton aikana Kuntalaisten informointi ja koulutus Oulun kaupungin sisäinen viestintä Joukkoviestintä 2. Käyttöönottovaiheiden hyväksyntä 3. Testaus tuotantoympäristössä 4. Keskitetyn tukipalvelun järjestäminen ja ylläpidon koordinointi hankkeen aikana 5. Testiympäristön ja Bugzilla -työkalun hallinta 6. Asiantuntijoiden henkilötietojen ilmoittaminen ProWellnessille asiantuntijoiden perustamiseksi oikeaan hoitoyksikköön 7. Ajanvarauspalveluiden kokonaismäärittely yhteistyössä Mawellin kanssa 8. Uusien palveluiden ja resurssien määrittely ajanvarausjärjestelmään yhteistyössä terveysasemien palveluesimiesten, Mawellin ja Coronarian kanssa 9. Uusien tunnusten luominen ajanvarausjärjestelmään yhteistyössä Mawellin kanssa 10. Laboratoriopalvelupaikkojen määrittely laboratoriotulosten välittämistä varten 11. Mawellille tieto mitä tilataan laboratoriotulosten välittämiseen liittyen terveysasemakohtaisesti 12. Mawellille tieto, milloin laboratoriopalvelu kytketään päälle 13. Verkkoneuvojapalvelun kokonaismäärittely yhteistyössä Mawellin kanssa 14. Verkkoneuvojapalvelun uusien käyttäjätunnusten luominen ja liittäminen jonoihin 15. Palvelupistejärjestelmän uuden osoiteluettelon ja palvelupisteohjaussääntöjen toimittaminen Mawellille excel taulukkona, jossa A sarakkeessa on kadun nimi, B sarakkeessa katunumero ja C sarakkeessa on terveysasemapiiri, johon osoite kuuluu

9 3.6 Vastuuhenkilöt Coronaria Impact Oy Mawell Oy Prowellness Oy Markus Junttila, palvelujohtaja Janne Vepsäläinen asiakaspalvelujohtaja Jutta Keisu, myyntineuvottelija puh puh puh Omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hanke Minna Angeria, projektipäällikkö puh Oulun Tietotekniikka Marko Niskala, järjestelmäasiantuntija puh Ouka, tietohallinto Juha Saarela, tietohallintoasiantuntija puh Ouka, sote viestintä Annu Höttönen, tiedottaja puh Koulutukset ja käyttäjätuki 4.1 Henkilöstökoulutukset Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelupäälliköille, palveluesimiehille sekä lääkäreille järjestetään omahoito- ja teknologiaterveyskeskus -hankkeen toimesta terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttöönoton muutoskoulutusta kevään ja syksyn 2008 aikana. Muutoskoulutuksen tavoitteena on tukea esimiehiä ja henkilöstöä Omahoitopalvelun työhön tuomassa muutoksessa. Muutoskoulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat: Muutosvalmennuskoulutuksen esittely ja esimiesten rooli muutoksen johtajina Henkilöstön vahvuudet muutoksessa ja prosessimaisessa työtavassa. Prosessiajattelun kehittäminen. Prosessiajattelun kertaus ja ratkaisukeskeisen muutosprosessin työstäminen. Kaakkurin kokemukset: haasteet ja onnistumiset. Omahoitopalvelun käyttöönottovaiheeseen kuuluvien terveysasemien henkilökunnalle järjestetään koulutusta palvelun käyttöön käyttöönottoprosessin aikana käyttöönottoaikataulun sekä erikseen laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti. 4.2 Kansalaisvalmennukset Kuntalaisille järjestetään käyttöönottovaiheiden yhteydessä tiedotustilaisuuksia sekä kansalaisvalmennuksia yhteistyössä yritysten ja Oulun kaupungin toimijoiden kanssa erikseen laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti.

10 4.3 Käyttäjätuki Kuntalaisten ja henkilökunnan lähikäyttötuki hoidetaan keskitetysti Oulun Omahoito -hankkeen vastuuhenkilön toimesta, joka toimii yhteyshenkilönä Oulun Tietotekniikan, Coronaria Impact Oy:n, Mawell Oy:n ja ProWellness Oy:n suuntiin erilaisissa ongelma- ja virhetilanteissa. Vastuuhenkilö hallitsee Oulun Omahoito - palvelukokonaisuuden ja osaa kohdentaa korjaus- ja selvityspyynnöt erilaisissa vika- ja ongelmatilanteissa oikeille toimijoille. Vastuuhenkilö antaa myös tarvittaessa lisäkoulutusta ja paikan päällä tapahtuvaa käyttäjätukea terveysasemien henkilökunnalle. Virhetilanteiden ilmoittamisen ja virheidenhallinnan seurannan tukena tullaan hyödyntämään bugzilla järjestelmää. Yhteystiedot: Coronaria Impact Oy Mawell Oy ProWellness Oy Oulun kaupunki Omahoitohanke Oulun kaupunki Oulun Tietotekniikka Johanna Halonen Asiakastuki Jutta Keisu (Outi Sippola) (Marko Niskala)

11 5 Viestintä Omahoitopalvelun jalkauttamisen viestintä niin kuntalaisille kuin henkilökunnalle toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Yritykset osallistuvat yhdessä omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hanketiimin kanssa kuntalaisille järjestettäviin massatapahtumiin, jossa omahoitopalvelua tuodaan esiin kokonaisuutena. Ensimmäinen tapahtuma on Oulu Päivät Oulun kaupungin tapahtumakalenteri tuodaan yritysten tietoon mahdollisimman pian. Omahoitopalvelun koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin yritykset osallistuvat koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksessa omahoitopalvelu tuodaan esiin yhtenä kokonaisuutena. Yhteisen ja tasapuolisen viestinnän turvaamiseksi yritykset ja omahoito ja ttk hanke laatii yhdessä tiedotteisiin lopputekstin, jossa omahoitopalvelun kokonaisuus lyhyesti esitellään. 6 Riskit Riskiluettelo on esitetty liitteessä 2.

12 Liite 1 - Käyttöönottoaikataulu Tehtävä Aloituspäivä Päättymispäivä Testiympäristö käytössä Höyhtyä Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Kontinkangas Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Rajakylä Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Hanke osa I päättyy Hanke osa II päättyy Keskusta Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Tuira Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Kaijonharju Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Myllyoja marraskuu 2009 tammikuu 2010 Ylikiiminki marraskuu 2009 tammikuu 2010

13 Sivu 1 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Projekti Aktiivinen Lisätty Ylläpitohenkilöstöä on liian vähän Ylläpitohenkilöstön ja varahenkilöstön lisääminen ja kouluttaminen Ylläpitotoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen toiselle organisaatiolle Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Muutosvastarinta lääkäreiden ja hoitajien uusissa työprosesseissa vaikeuttaa palvelun käyttöönottoa Tiedottaminen ennen käyttöönottoa, riittävä omahoidon koulutus ja käyttötuki, Hoitajien mukaan ottaminen suunniteluun sekä palkitseminen Johdon sitoutuminen ja kannustaminen käyttöönottoon, Mahdollinen lääkäreiden oma koulutus Muutostenhallinta, uusiin tarpeisiin vastaaminen, palautelomakkeen käyttöönotto ja palautteen säännöllinen käsittely Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Alustan tekniset ongelmat estävät palvelun käytön osittain tai kokonaan Moduulien välinen integraatiotestaus, tilaajan suorittama hyväksyntätestaus, palvelun käytönaikainen testaus ja raportointi Tarkat tekniset kuvaukset järjestelmien välisistä toiminnoista ja standardirajapintojen noudattaminen virhetilanteiden käsittelyn helpottamiseksi Raha Aktiivinen Lisätty Ylläpidon hinta estää kaupungin sitoutumisen ja palvelun jatkuvuuden Lisärahoituksen hakeminen, ylläpitomaksujen kohtuullistaminen Palvelujen vähentäminen

14 Sivu 2 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Tuote Aktiivinen Lisätty Tuote Aktiivinen Lisätty Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Tietoturvan pettäminen Tietoturvastandardien noudattaminen, palvelun käytön ja kuormituksenseuraaminen, henkilökunnan kouluttaminen Järjestelmäkomponenttien yhteensopivuusongelmat Yhteiset rajapintamäärittelyt, komponenttien yhteensopivuuden testaaminen ja katselmoinnit Plan B Plan C Tuote Aktiivinen Lisätty Järjestelmäkokonaisuus ei skaalaudu isolle käyttäjäryhmälle Riittävä testaaminen, kuormituksen seuraaminen ja ongelmien ennakointi Muu Aktiivinen Lisätty Yritysten välinen yhteistyö ei toimi Toimitaan avoimesti ja luottamuksella Yhteiset workshopit tilaajan ja yritysten kesken Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Ongelmatilanteet ja niistä tiedottaminen tilaajan ja toimittajien välillä Viestintäsuunnitelman noudattaminen, keskitetty ylläpito, bugzillan hyödyntäminen ja korjausvaiheiden seuraaminen, avoin yhteistyö

15 Sivu 3 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Kokonaisuuden jatkokehittämisen epävarmuus, kun osa moduuleista kolmansien osapuolien Vaatimusmäärittelyjen tuottaminen, tilaajan ja tuottajien välinen avoin yhteistyö muutostenhallinnassa Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Ongelmat palvelun saavutettavuudessa 24/ Ylläpitosopimusten noudattaminen, avoin tiedottaminen ongelmatilanteissa, palvelinten toiminnan seuraaminen virka-ajan puitteissa Tuote Aktiivinen Lisätty Ulkoisten järjestelmäkomponenttien yhteensopivuusongelmat Yhteiset rajapintamäärittelyt, riittävä testaaminen ja raportointi Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Kuntalaiset eivät kiinnostu palvelun käytöstä Palvelun toiminnan varmistaminen, aktiivinen viestintä kuntalaisille, yritysten osallistuminen viestintään Muu Aktiivinen Lisätty Kaupunki ei sitoudu palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen Kaupungin johdon sitouttaminen ja tiedottaminen Muu Aktiivinen Lisätty Yhteistyö tilaajan ja tuottajien välillä ei toimi Projektiryhmän kokoukset, avoin yhteistyö Yrityskohtaiset palaverit Päivitetty

16 Sivu 4 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Aikataulu Aktiivinen Lisätty Prosessien pettäminen yritysten sisällä Riittävä resursointi Päivitetty Projekti Aktiivinen Lisätty Omahoidon kokonaisuus ei ole hallittavissa Suunnitelmassa pysyminen, riittävä dokumentointi, avoin yhteistyö tilaajan ja tuottajien välillä

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä 1 (5) Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä Espoon kaupungin Terveyspalvelut tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Internetin kautta Omahoitopalvelun (Terveyskansion) välityksellä. Palvelu

Lisätiedot

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoito Kaupungin oma kotihoito antoi vuonna 2015 asiakkaille palvelua

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM)

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) anne.niska@ouka.fi 1 TERVEYDENHUOLLON SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN KAKSI ERI NÄKÖKULMAA

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Huhtikuu Käyttöönottosuunnitelma SYNKKA-MEDIAPANKKI

Huhtikuu Käyttöönottosuunnitelma SYNKKA-MEDIAPANKKI Käyttöönottosuunnitelma SYNKKA-MEDIAPANKKI 1 Versionhallinta Versio Päiväys Tila Muokkaaja Kommentit 1.0 14.3.2016 Kesken Ensimmäinen versio 1.1 8.4.2016 Kesken Muokattu aikataulua Vaihdettu dokumenttipohja

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke Suun terveydenhuollon palveluseteli Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke 1 8.2.2017 Suu kuntoon -projektissa tuotettiin aihiot uusista toimintamalleista sekä kehitysehdotuksia palvelusetelitoimintaan

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Kertausta lähtökohtiin liittyen

Kertausta lähtökohtiin liittyen Kokemuksia omavalvontasuunnitelman laatimisesta, seurannasta ja päivittämisestä Sohvi-Tellu-seminaari 2016 Lahti tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki 1 Kertausta lähtökohtiin liittyen Laki (159/2007)

Lisätiedot

UUDET TUULET. PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki Tuulikki Nieminen / KYT ry

UUDET TUULET. PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki Tuulikki Nieminen / KYT ry UUDET TUULET PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki 15.12.2015 Tuulikki Nieminen / KYT ry LÖYDÄ TARVE, ETSI RATKAISU KUN SIIHEN WEBROPOL-KYSELYYN ON NIIIIN VAIKEA VASTATA

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

KÄYTETTÄVÄT/TARVITTAVAT TILAUSVASTUU TOIMITUSVASTUU TILA ALKU PVM LOPPU PVM TULOS HUOM

KÄYTETTÄVÄT/TARVITTAVAT <Toimivaltainen viranomainen> TILAUSVASTUU TOIMITUSVASTUU TILA ALKU PVM LOPPU PVM TULOS HUOM Liite 5.7 Waltin käyttöönoton kokonaisuudet ja tehtävät WALTTI: KÄYTTÖÖNOTON Lyhenteet: KOKONAISUUDET JA TEHTÄVÄT LMJ Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen lippu- ja maksujärjestelmä Oy

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Ikäihmisten vaikuttajaraati 9.3.2016 Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Sisältö: Ikääntyvät hämeenlinnalaiset / ikäihmisten vaikuttajaraati SOTE -kokonaisuus SOTE -suunnittelu 2016 Hämeenlinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

KÄYTETTÄVÄT/TARVITTAVAT TILAUSVASTUU TOIMITUSVASTUU TILA ALKU PVM LOPPU PVM TULOS HUOM

KÄYTETTÄVÄT/TARVITTAVAT <Toimivaltainen viranomainen> TILAUSVASTUU TOIMITUSVASTUU TILA ALKU PVM LOPPU PVM TULOS HUOM WALTTI: KÄYTTÖÖNOTON KOKONAISUUDET JA TEHTÄVÄT Lyhenteet: LMJ Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen lippu- ja maksujärjestelmä Oy Sarake1 Sarake2 Sarake3 Sarake4 Sarake5 Sarake6 Sarake7 Sarake8

Lisätiedot

Optima alustana verkkokurssin jakeluun useille eri asiakkaille

Optima alustana verkkokurssin jakeluun useille eri asiakkaille Optima alustana verkkokurssin jakeluun useille eri asiakkaille Esitys Optima-päivässä Versio päivän osallistujille jaettavaksi Tiistai 29.11.2016 JHL-opisto, Helsinki Martti Setälä, Insta Trust Oy Sisältö

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän perustaminen tietoon. Simo Kokko Pohjois-Savon shp:n perusterveydenhuollon yksikkö Kuopio

Palvelujärjestelmän perustaminen tietoon. Simo Kokko Pohjois-Savon shp:n perusterveydenhuollon yksikkö Kuopio Palvelujärjestelmän perustaminen tietoon Simo Kokko Pohjois-Savon shp:n perusterveydenhuollon yksikkö Kuopio 13.5.2014 Väestöstä vastaaminen on velvoite Suomessa on asumispohjainen sote-perusratkaisu Perustoimijoina

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry 13.10.2015 virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille Hankeaika: 1.9.2014 31.8.2017 Rahoitus: Saatu rahoitus 587

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1 Mikä Kelan asema on SOTE-uudistuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo 19.1.2017 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma SOTE-uudistus tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset 12.11.2013 Jouni Rahko, yleislääketieteen erikoislääkäri Salli Saulio, diabeteshoitaja Taustaa Pisara-hankkeelle Diabeteksen hoito ei ole kallista, mutta puutteellisesta

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen palveluprosessi yhteistoiminnan ytimenä

Asiakaslähtöinen palveluprosessi yhteistoiminnan ytimenä Asiakaslähtöinen palveluprosessi yhteistoiminnan ytimenä Päivi Koikkalainen, Äänekosken kaupunki Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! - osallisuus, kokemusasiantuntijuus ja monialainen integroitu yhteistyö

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

WALTTI: KÄYTTÖÖNOTON KOKONAISUUDET JA TEHTÄVÄT

WALTTI: KÄYTTÖÖNOTON KOKONAISUUDET JA TEHTÄVÄT WALTTI: KÄYTTÖÖNOTON KOKONAISUUDET JA TEHTÄVÄT Lyhenteet: LMJ Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen lippu- ja maksujärjestelmä Oy Sarake1 Sarake2 Sarake3 Sarake4 Sarake5

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry 18.5.2016 virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille Hankeaika: 1.9.2014-31.8.2017 Rahoitus: Saatu rahoitus 587

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.0 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki TARJOUS 74747 24.2.2015 Helsingin kaupunki Anu Soukki Markku Leinonen Ari Jaakola Eero Sarjanen PL 7015 00099 HELSINGIN KAUPUNKI FACTA 4.0 VERSIOPÄIVITYS 1 Tarjouksen kohde Tarjoamme

Lisätiedot

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052

VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Valtiokonttori Liite 1 (14) Valtion IT-palvelukeskus Virkamiespalvelut VALDA 23.3.2011 VALDA 1.2 käyttötapauskaaviot VVAA052 Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Osallistumista, kuulemista, vuorovaikutusta..

Osallistumista, kuulemista, vuorovaikutusta.. Osallistumista, kuulemista, vuorovaikutusta.. Helsingin kokemuksia sähköisestä osallistumisesta Heli Rantanen, projektipäällikkö Tietotekniikka- ja viestintäosasto Asukasyhteistyötiimi Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Motiivi. Erityisopetuksen ja kuntoutuksen oppilastiedon- ja informaationjärjestelmä

Motiivi. Erityisopetuksen ja kuntoutuksen oppilastiedon- ja informaationjärjestelmä Motiivi Erityisopetuksen ja kuntoutuksen oppilastiedon- ja informaationjärjestelmä Motiivin osallistujat Valtion liikuntavammaisten erityiskoulut Ruskeasuon koulu; Helsinki Mäntykankaan koulu; Kuopio Lohipadon

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names. Actual Finish % Complete

ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names. Actual Finish % Complete 1 Peppi - Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut 1041 days? Fri 1.1.10 Tue 31.12.13 NA 17% 2 1. Vaihe 295 days? Fri 1.1.10 Fri 18.2.11 NA 84% 3 Projektisuunnitelma 70 days? Fri 1.1.10 Thu 8.4.10

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmät yhteistyön mahdollistajana vai esteenä

Potilastietojärjestelmät yhteistyön mahdollistajana vai esteenä Potilastietojärjestelmät yhteistyön mahdollistajana vai esteenä Työikäinen terveydenhuollossa II 29.11.2016 Elina Nikanne Kehittäjäylilääkäri, ptj Potilastietojärjestelmä? Sähköinen potilastietojärjestelmä

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

LIITE 15. DILLI-hankkeen itsearviointilomake DILLI- hanke

LIITE 15. DILLI-hankkeen itsearviointilomake DILLI- hanke LIITE 15. DILLI-hankkeen itsearviointilomake DILLI- hanke Hankkeen arviointi, itsearviointina 19.9.2008 A. DILLI- hankeen prosessin arviointi 1. Olivatko tavoitteet realistisia ja oikeista lähtökodista

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

eperusteet Ops-työkalukoulutus Syksy 2015

eperusteet Ops-työkalukoulutus Syksy 2015 eperusteet Ops-työkalukoulutus Syksy 2015 Käsiteltävät aiheet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Ops työkalu eperusteet-palvelun esittely Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on osa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info 29.9.2015 Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asioinnin tarve terveydenhuollossa Hyppönen, H., Hyry, J., Valta, K., Ahlgren,

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot