OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA Muutoshistoria Outi Sippola Versio 1.0 Sosiaali- ja terveystoimi Oulun omahoito- ja teknologiaterveyskeskus -hanke Postiosoite: PL 37, Oulun kaupunki Käyntiosoite: Hallituskatu 29B, 4. krs Puh Laskutusosoite: PL 65, Oulun kaupunki

2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA 1 2 AIKATAULU 1 3 TEHTÄVÄT ProWellness Coronaria Mawell Oulun Tietotekniikka Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Vastuuhenkilöt 7 4 KOULUTUKSET JA KÄYTTÄJÄTUKI Henkilöstökoulutukset Kansalaisvalmennukset Käyttäjätuki 8 5 VIESTINTÄ 9 6 RISKIT 9

3 1 Taustaa Oulun Omahoito on Oulun kaupungin, ProWellness Oy:n, Coronaria Impact Oy:n, Mawell Oy:n sekä Oulun Seudun ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kansalaisille ja perusterveydenhuollon henkilökunnalle uudenlaisia ja tehokkaita tapoja olla vuorovaikutuksessa sekä seurata aktiivisesti kansalaisen terveyden edistämistä ja sairauksien hoitoa. Hyödyntämällä aktiivisesti Oulun Omahoitopalvelua kansalaisen itsehoidon tukena, ohjauksen laatu paranee ja vakioituu asiakasystävällisemmäksi hänen asioidessaan eri terveyspalvelujen tuottajien luona. Omahoitopalvelu koostuu yleisistä tieto-osioista sekä henkilökohtaisesta terveyskansio-osiosta, jonka kautta mahdollistuu omien terveystietojen tallentaminen ja hallitseminen, laboratoriotulosten katselu, sekä tunnistettu viestinvälitys ja ajanvaraukset terveydenhuoltoon. Lisäksi palveluun on integroitu pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu OmaHoito -osio, joka mahdollistaa mm. kotimittaustulosten välittämisen terveydenhuoltohenkilökunnan kommentoitavaksi. Omahoitopalvelu otettiin tuotantopilottiin lähtien kaakkurin suuralueella. Käyttöönotto Oulun kaupungin muilla terveysasemilla aloitetaan syksyllä Tässä käyttöönottosuunnitelmassa esitellään käyttöönottoon liittyvät tehtävät, vastuuhenkilöt ja aikataulut yleisellä tasolla siten, että sen perusteella voidaan arvioida käyttöönoton etenemisvaihe. Eri toimijoiden käyttöön on laadittu yksityiskohtaiset aikataulut ja tehtäväluettelot, joita täsmennetään kohti käyttöönottoa. 2 Aikataulu Käyttöönottoaikataulu on esitetty liitteessä 1.

4 3 Tehtävät Omahoitopalvelun yhdessä sovitun aikataulun mukainen käyttöönotto kullakin Oulun kaupungin terveysasemalla edellyttää, että Omahoitoalusta ja siihen liitettävät modulit ovat käyttövalmiita, Omahoitoalustaan integroituja ja testattuja. Mikäli jokin osapuoli havaitsee, ettei pysty toteuttamaan käyttöönottojen vaatimia toimenpiteitä määriteltyjen aikataulujen mukaisesti, on aikataulumuutoksista ilmoitettava viipymättä Minna Angerialle. 3.1 ProWellness Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii ProWellness OmaHoito järjestelmän osalta seuraavat tehtävät: 1. Uuden terveysasemakohtaisen hoitoyksikön perustaminen ProWellness Oma- Hoitoon 2. Uusien asiantuntijoiden perustaminen kyseiseen hoitoyksikköön, jotta he voivat siirtyä omahoitoalustan kautta ProWellness OmaHoito -palveluun. Pro- Wellness tarvitsee asiantuntijoiden henkilötiedot ja sotun viikkoa ennen tunnusten käyttöönottoa. 3. Jos terveysasemalla on käytössä ProWellness Hoitojärjestelmä, tulee myös sitä käyttävien asiantuntijoiden pääsy Hoitojärjestelmästä suoraan ProWellness OmaHoito -palveluun aktivoida. ProWellness tarvitsee kyseisten asiantuntijoiden tiedot. 4. Mittalaiteintegraatiot omahoitohuoneissa: Muiden terveysasemien omahoitohuoneisiin kaakkurin lisäksi ei käyttöönoton aikana ole toistaiseksi tulossa mittalaiteintegraatioita ei vaadi toimenpiteitä. 5. Mahdollinen ProWellness Hoitojärjestelmän ja OmaHoito -palvelun koulutus henkilökunnalle. 6. Testaus, että linkitykset ja viestinvälitykset alustan ja ProWellness OmaHoidon välillä toimivat suunnitellusti. Omahoitopalvelun testiympäristön käyttöönotto vaatii ProWellness OmaHoito järjestelmän osalta seuraavat muutostyöt: 1. Testikäyttäjien perustaminen ProWellness OmaHoidossa olevaan Oulun omahoito- testihoitoyksikköön. Testikäyttäjien henkilötiedot tarvitaan Coronarialta mielellään viikkoa ennen tunnusten käyttöönottoa. 2. Jos joka terveysasemalle halutaan omat testihoitoyksiköt ProWellness Oma- Hoitoon, tulee nämä perustaa ja niihin käyttöoikeudet testikäyttäjille.

5 3. Jos kontekstipalvelimesta päätetään tehdä myös testiversio, tarvitsee Pro- Wellness testipalvelimen osoitteen, jotta voidaan tehdä testiversio ohjelmasta, joka kommunikoi testikontekstipalvelimen kanssa. 4. Testaus, että linkitykset ja viestinvälitykset toimivat Oulun omahoidon testiympäristön ja ProWellness OmaHoidon testihoitoyksikön välillä. 3.2 Coronaria Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Coronarialta seuraavat tehtävät: 1. Hoitohenkilökunnan profiiliin määrittely terveysaseman mukaan sekä lisäys käyttäjätietokantaan. 2. Käyttäjätietokannassa tulee olla tieto minkä terveysaseman väestövastuualueen profiilista on kyse. Tieto tulee kirjata myös potilaan/kuntalaisen puolen käyttöliittymästä manuaalisesti (vai haku automaattisesti esim. osoitetietokantaan perustuen). Tällöin tulee olla olemassa ryhmittely osoitepohjaisesta jaosta. 3. Viestintä: kaikille eri terveysasemille on määritettävä omien profiilien mukaiset näkymät saman käyttöliittymän alle. Oletuksena on oman terveyskeskuksen vaihtoehto. 4. Tiedotteet: oletuksena oman terveysaseman tiedotteet mutta mahdollisuus selata muitakin - Admin -ominaisuuteen lisäys tiedotteiden alueellisuudesta: Höyhtyä, Kaakkuri, Rajakylä, Kontinkangas, Keskusta, Tuira, Kaijonharju, Myllyoja, Ylikiiminki, yleinen - Tiedotteet tulee näkyä ko. ryhmien mukaisesti ja haku tapahtuu profiilitietojen perusteella 5. Ajanvaraus - Henkilökunnan puolella kirjautuminen omaan henkilökohtaiseen ajanvarauskirjaan -> ei aiheuta toimenpiteitä? - Kaupunkilaisen puolella tunnistetaan käyttäjä ja ohjataan hänet oman terveysaseman mukaiseen ajanvarauskirjaan 6. Aktiivinen omahoito - Siirtyminen Prowellnessin palveluun tapahtuu linkin kautta jossa samalla kuljetetaan käyttäjätiedot aktiiviseen omahoitoon Ei aiheuta toimenpiteitä

6 7. Muut moduulit - Muiden moduulien osalta toimenpiteet rajoittuvat lähinnä käyttöoikeuksien ja profiilitietojen kuljetukseen. 8. Käyttöliittymät - Käyttöliittymissä yleisesti tulee varautua informaatiomäärien kasvuun ja täten skaalautuvuuden käsittelyllä suuri merkitys 3.3 Mawell Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Mawellilta seuraavat tehtävät: 1. Ajanvaraus (Mawell S7 Appointment) - Palvelun kokonaismäärittely Asiakkaan kanssa: esim. mitä resursseja ja palveluita tarvitaan, minkälainen palveluunohjaamistapa valitaan jne. - Uusien palveluiden ja resurssien määrittely yhdessä asiakkaan ja Coronarian kanssa (tarvitaan luettelo, mitä ajanvarauskirjoja kukin käyttäjä käyttää) - Uusien tunnusten luominen yhteistyössä asiakkaan kanssa 2. Laboratoriotulokset (Mawell S7 Measure) - MyLab -kustannuspaikkojen määrittäminen. Mylab tarvitsee tiedon niistä paikoista, joiden laboratoriotuloksia välitetään OMHO:on - Tulossuotimen tarkistaminen 3. Verkkoneuvonta (Mawell S7 NetNurse) - Palvelun kokonaismäärittely Asiakkaan kanssa (palvelukartta): esim. mitä jonoja tarvitaan, kuka saa kysyä mistäkin jonosta jne. - Uusien jonojen määrittely ja luominen 4. Terveydenhuollon palvelupistejärjestelmä (Mawell S7 GIS) - Uusien katuosoitteiden syöttäminen järjestelmään - Uusien palvelupisteiden määrittäminen - Mahdolliset muutokset VRK- tietojen keruuseen (lähinnä Coronaria Oy:n tehtävä) - vaatii tuotekehitystä ja yhteistyötä esim. käyttöliittymän kehittämisessä

7 5. Omahoidon alustarakenteet (Mawell S7 Core) - Asiakastiedot, käyttäjähallinta, modulien väliset integraatiot, tietokanta - Tulee valvoa kuormituksen kestoa ja riittävään kapasiteetin varmistamista 6. Asiakas- ja järjestelmätiedon modulirajapinta (alla Mawell S7 CDAC) - Ylläpito - Jatkokehitys - Yhteistyö vaatii ammattilaiskäyttäjätietojen tutkimista, päästäänkö laajempiin käyttäjätietoihin - Tuki profiilitasoille (yleinen, suojattu ja henkilökohtainen) - Lainsäädännön vaatimat muutokset - Uusien modulien liittäminen, määritys ja toteutus 7. Käyttäjätietojen hallinta ja jakopalvelu (Mawell S7 Context Manager) - Jos tulee lisää modulitoimittajia OMHO -alustaan, tähän tehdään tarvittavat muutokset - Ei vaadi laajentamisen kannalta tehtävää 3.4 Oulun Tietotekniikka Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Oulun Tietotekniikalta seuraavat tehtävät: 1. Testi- ja tuotantoalustassa tarvittavien käyttöjärjestelmän ohjelmistokomponenttien asennus ja ylläpito 2. Suorituskykytiedon kerääminen Omahoidon palvelimilta ja varautuminen palvelinresurssien laajentamiseen 3. Palvelun valvonta virka-ajan puitteissa, esim. saavutettavuus, levytilojen riittävyys, prosessien päällä olo, kuormitus 4. Palvelinten päivittäinen ylläpito, esim. käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitysten asennus, varmistukset, käyttöoikeudet, uudelleenkäynnistykset, tietoliikenneyhteyksien avaukset 3.5 Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Oulun kaupungin Omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hankkeella on päävastuu käyttöönoton etenemisen seurannasta, viestinnästä sekä terveysasemien henkilökunnan, kuntalaisten ja Oulun kaupungin henkilöstön koulutuksesta ja ohjauksesta. Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Oulun Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus hankkeelta seuraavat tehtävät:

8 1. Viestintä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Käyttöönottovaiheeseen kuuluvien terveysasemien henkilökunnan informointi ja koulutus ennen käyttöönottoa sekä käyttöönoton aikana Kuntalaisten informointi ja koulutus Oulun kaupungin sisäinen viestintä Joukkoviestintä 2. Käyttöönottovaiheiden hyväksyntä 3. Testaus tuotantoympäristössä 4. Keskitetyn tukipalvelun järjestäminen ja ylläpidon koordinointi hankkeen aikana 5. Testiympäristön ja Bugzilla -työkalun hallinta 6. Asiantuntijoiden henkilötietojen ilmoittaminen ProWellnessille asiantuntijoiden perustamiseksi oikeaan hoitoyksikköön 7. Ajanvarauspalveluiden kokonaismäärittely yhteistyössä Mawellin kanssa 8. Uusien palveluiden ja resurssien määrittely ajanvarausjärjestelmään yhteistyössä terveysasemien palveluesimiesten, Mawellin ja Coronarian kanssa 9. Uusien tunnusten luominen ajanvarausjärjestelmään yhteistyössä Mawellin kanssa 10. Laboratoriopalvelupaikkojen määrittely laboratoriotulosten välittämistä varten 11. Mawellille tieto mitä tilataan laboratoriotulosten välittämiseen liittyen terveysasemakohtaisesti 12. Mawellille tieto, milloin laboratoriopalvelu kytketään päälle 13. Verkkoneuvojapalvelun kokonaismäärittely yhteistyössä Mawellin kanssa 14. Verkkoneuvojapalvelun uusien käyttäjätunnusten luominen ja liittäminen jonoihin 15. Palvelupistejärjestelmän uuden osoiteluettelon ja palvelupisteohjaussääntöjen toimittaminen Mawellille excel taulukkona, jossa A sarakkeessa on kadun nimi, B sarakkeessa katunumero ja C sarakkeessa on terveysasemapiiri, johon osoite kuuluu

9 3.6 Vastuuhenkilöt Coronaria Impact Oy Mawell Oy Prowellness Oy Markus Junttila, palvelujohtaja Janne Vepsäläinen asiakaspalvelujohtaja Jutta Keisu, myyntineuvottelija puh puh puh Omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hanke Minna Angeria, projektipäällikkö puh Oulun Tietotekniikka Marko Niskala, järjestelmäasiantuntija puh Ouka, tietohallinto Juha Saarela, tietohallintoasiantuntija puh Ouka, sote viestintä Annu Höttönen, tiedottaja puh Koulutukset ja käyttäjätuki 4.1 Henkilöstökoulutukset Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelupäälliköille, palveluesimiehille sekä lääkäreille järjestetään omahoito- ja teknologiaterveyskeskus -hankkeen toimesta terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttöönoton muutoskoulutusta kevään ja syksyn 2008 aikana. Muutoskoulutuksen tavoitteena on tukea esimiehiä ja henkilöstöä Omahoitopalvelun työhön tuomassa muutoksessa. Muutoskoulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat: Muutosvalmennuskoulutuksen esittely ja esimiesten rooli muutoksen johtajina Henkilöstön vahvuudet muutoksessa ja prosessimaisessa työtavassa. Prosessiajattelun kehittäminen. Prosessiajattelun kertaus ja ratkaisukeskeisen muutosprosessin työstäminen. Kaakkurin kokemukset: haasteet ja onnistumiset. Omahoitopalvelun käyttöönottovaiheeseen kuuluvien terveysasemien henkilökunnalle järjestetään koulutusta palvelun käyttöön käyttöönottoprosessin aikana käyttöönottoaikataulun sekä erikseen laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti. 4.2 Kansalaisvalmennukset Kuntalaisille järjestetään käyttöönottovaiheiden yhteydessä tiedotustilaisuuksia sekä kansalaisvalmennuksia yhteistyössä yritysten ja Oulun kaupungin toimijoiden kanssa erikseen laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti.

10 4.3 Käyttäjätuki Kuntalaisten ja henkilökunnan lähikäyttötuki hoidetaan keskitetysti Oulun Omahoito -hankkeen vastuuhenkilön toimesta, joka toimii yhteyshenkilönä Oulun Tietotekniikan, Coronaria Impact Oy:n, Mawell Oy:n ja ProWellness Oy:n suuntiin erilaisissa ongelma- ja virhetilanteissa. Vastuuhenkilö hallitsee Oulun Omahoito - palvelukokonaisuuden ja osaa kohdentaa korjaus- ja selvityspyynnöt erilaisissa vika- ja ongelmatilanteissa oikeille toimijoille. Vastuuhenkilö antaa myös tarvittaessa lisäkoulutusta ja paikan päällä tapahtuvaa käyttäjätukea terveysasemien henkilökunnalle. Virhetilanteiden ilmoittamisen ja virheidenhallinnan seurannan tukena tullaan hyödyntämään bugzilla järjestelmää. Yhteystiedot: Coronaria Impact Oy Mawell Oy ProWellness Oy Oulun kaupunki Omahoitohanke Oulun kaupunki Oulun Tietotekniikka Johanna Halonen Asiakastuki Jutta Keisu (Outi Sippola) (Marko Niskala)

11 5 Viestintä Omahoitopalvelun jalkauttamisen viestintä niin kuntalaisille kuin henkilökunnalle toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Yritykset osallistuvat yhdessä omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hanketiimin kanssa kuntalaisille järjestettäviin massatapahtumiin, jossa omahoitopalvelua tuodaan esiin kokonaisuutena. Ensimmäinen tapahtuma on Oulu Päivät Oulun kaupungin tapahtumakalenteri tuodaan yritysten tietoon mahdollisimman pian. Omahoitopalvelun koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin yritykset osallistuvat koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksessa omahoitopalvelu tuodaan esiin yhtenä kokonaisuutena. Yhteisen ja tasapuolisen viestinnän turvaamiseksi yritykset ja omahoito ja ttk hanke laatii yhdessä tiedotteisiin lopputekstin, jossa omahoitopalvelun kokonaisuus lyhyesti esitellään. 6 Riskit Riskiluettelo on esitetty liitteessä 2.

12 Liite 1 - Käyttöönottoaikataulu Tehtävä Aloituspäivä Päättymispäivä Testiympäristö käytössä Höyhtyä Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Kontinkangas Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Rajakylä Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Hanke osa I päättyy Hanke osa II päättyy Keskusta Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Tuira Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Kaijonharju Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Myllyoja marraskuu 2009 tammikuu 2010 Ylikiiminki marraskuu 2009 tammikuu 2010

13 Sivu 1 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Projekti Aktiivinen Lisätty Ylläpitohenkilöstöä on liian vähän Ylläpitohenkilöstön ja varahenkilöstön lisääminen ja kouluttaminen Ylläpitotoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen toiselle organisaatiolle Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Muutosvastarinta lääkäreiden ja hoitajien uusissa työprosesseissa vaikeuttaa palvelun käyttöönottoa Tiedottaminen ennen käyttöönottoa, riittävä omahoidon koulutus ja käyttötuki, Hoitajien mukaan ottaminen suunniteluun sekä palkitseminen Johdon sitoutuminen ja kannustaminen käyttöönottoon, Mahdollinen lääkäreiden oma koulutus Muutostenhallinta, uusiin tarpeisiin vastaaminen, palautelomakkeen käyttöönotto ja palautteen säännöllinen käsittely Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Alustan tekniset ongelmat estävät palvelun käytön osittain tai kokonaan Moduulien välinen integraatiotestaus, tilaajan suorittama hyväksyntätestaus, palvelun käytönaikainen testaus ja raportointi Tarkat tekniset kuvaukset järjestelmien välisistä toiminnoista ja standardirajapintojen noudattaminen virhetilanteiden käsittelyn helpottamiseksi Raha Aktiivinen Lisätty Ylläpidon hinta estää kaupungin sitoutumisen ja palvelun jatkuvuuden Lisärahoituksen hakeminen, ylläpitomaksujen kohtuullistaminen Palvelujen vähentäminen

14 Sivu 2 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Tuote Aktiivinen Lisätty Tuote Aktiivinen Lisätty Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Tietoturvan pettäminen Tietoturvastandardien noudattaminen, palvelun käytön ja kuormituksenseuraaminen, henkilökunnan kouluttaminen Järjestelmäkomponenttien yhteensopivuusongelmat Yhteiset rajapintamäärittelyt, komponenttien yhteensopivuuden testaaminen ja katselmoinnit Plan B Plan C Tuote Aktiivinen Lisätty Järjestelmäkokonaisuus ei skaalaudu isolle käyttäjäryhmälle Riittävä testaaminen, kuormituksen seuraaminen ja ongelmien ennakointi Muu Aktiivinen Lisätty Yritysten välinen yhteistyö ei toimi Toimitaan avoimesti ja luottamuksella Yhteiset workshopit tilaajan ja yritysten kesken Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Ongelmatilanteet ja niistä tiedottaminen tilaajan ja toimittajien välillä Viestintäsuunnitelman noudattaminen, keskitetty ylläpito, bugzillan hyödyntäminen ja korjausvaiheiden seuraaminen, avoin yhteistyö

15 Sivu 3 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Kokonaisuuden jatkokehittämisen epävarmuus, kun osa moduuleista kolmansien osapuolien Vaatimusmäärittelyjen tuottaminen, tilaajan ja tuottajien välinen avoin yhteistyö muutostenhallinnassa Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Ongelmat palvelun saavutettavuudessa 24/ Ylläpitosopimusten noudattaminen, avoin tiedottaminen ongelmatilanteissa, palvelinten toiminnan seuraaminen virka-ajan puitteissa Tuote Aktiivinen Lisätty Ulkoisten järjestelmäkomponenttien yhteensopivuusongelmat Yhteiset rajapintamäärittelyt, riittävä testaaminen ja raportointi Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Kuntalaiset eivät kiinnostu palvelun käytöstä Palvelun toiminnan varmistaminen, aktiivinen viestintä kuntalaisille, yritysten osallistuminen viestintään Muu Aktiivinen Lisätty Kaupunki ei sitoudu palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen Kaupungin johdon sitouttaminen ja tiedottaminen Muu Aktiivinen Lisätty Yhteistyö tilaajan ja tuottajien välillä ei toimi Projektiryhmän kokoukset, avoin yhteistyö Yrityskohtaiset palaverit Päivitetty

16 Sivu 4 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Aikataulu Aktiivinen Lisätty Prosessien pettäminen yritysten sisällä Riittävä resursointi Päivitetty Projekti Aktiivinen Lisätty Omahoidon kokonaisuus ei ole hallittavissa Suunnitelmassa pysyminen, riittävä dokumentointi, avoin yhteistyö tilaajan ja tuottajien välillä

Oulun Omahoitopalvelu Projektijohtaja Minna Angeria Sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki

Oulun Omahoitopalvelu Projektijohtaja Minna Angeria Sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki 1 8.5.2010 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Omahoitohankekokonaisuus Oulun Omahoitopalvelu Projektijohtaja Minna Angeria Sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki 8.5.2010 Oulun kaupunki Sosiaali-

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 9-10.2.2012 Keijo Koski 10.2.2012 Oulun kaupunki Kehittämisohjelmat Uusi Oulu asukasmäärä noin 187 500 (X/11) Oulu, Haukipudas, Kiiminki,

Lisätiedot

Pilotointisuunnitelma

Pilotointisuunnitelma Pilotointisuunnitelma Oulun Omahoito Versio 1.2 Outi Sippola Jari Ohtonen Sosiaali- ja terveystoimi Oulun Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Postiosoite: PL 37, 90015 Oulun kaupunki Käyntiosoite:

Lisätiedot

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä 1 (5) Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä Espoon kaupungin Terveyspalvelut tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Internetin kautta Omahoitopalvelun (Terveyskansion) välityksellä. Palvelu

Lisätiedot

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoito Kaupungin oma kotihoito antoi vuonna 2015 asiakkaille palvelua

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tavoitteena saada päätökseen yliopiston ja Enfon tekninen järjestelmän kehittämisprojekti 06/2014 mennessä (minimitavoitteiden osalta).

Tavoitteena saada päätökseen yliopiston ja Enfon tekninen järjestelmän kehittämisprojekti 06/2014 mennessä (minimitavoitteiden osalta). IAM-HANKE -PROJEKTIN TILANNEKATSAUS 22.4.2014 Toteutuksen tilanne Saavutukset Projektin toiminnalliset minimitavoitteet alkavat valmistua (korvataan nykyinen käyttäjähallinta, uudet loppukäyttäjän palvelut

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Ammattilaisten näkemys uusista omahoitopalveluista. Sari Kujala,

Ammattilaisten näkemys uusista omahoitopalveluista. Sari Kujala, Ammattilaisten näkemys uusista omahoitopalveluista Sari Kujala, sari.kujala@aalto.fi, www.stncope.fi 20.10.2017 COPE: Tavoitteena on tunnistaa työelämän muutokset ja uudet osaamistarpeet 20.10.2017 Esityksen

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM)

Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) Kansalaisen omahoidon ja sähköisen asioinnin kehittämistyön kansallinen koordinointi (ekat) Anne Niska (TtM) anne.niska@ouka.fi 1 TERVEYDENHUOLLON SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN KAKSI ERI NÄKÖKULMAA

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleistä Sähköiset lupapalvelut Palautejärjestelmä

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 SADe Sote Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 Sähköposti lääkärin ja potilaan välisessä kommunikoinnissa (Iso-Britannia) Lähde: ehealth Insider, 2013 2 Turvallinen viestinvälitys

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Huhtikuu Käyttöönottosuunnitelma SYNKKA-MEDIAPANKKI

Huhtikuu Käyttöönottosuunnitelma SYNKKA-MEDIAPANKKI Käyttöönottosuunnitelma SYNKKA-MEDIAPANKKI 1 Versionhallinta Versio Päiväys Tila Muokkaaja Kommentit 1.0 14.3.2016 Kesken Ensimmäinen versio 1.1 8.4.2016 Kesken Muokattu aikataulua Vaihdettu dokumenttipohja

Lisätiedot

Tiedon Omahoito integroituna Hyvikseen. Henna Granqvist 14.10.2014 Tietohallintokoordinaattori

Tiedon Omahoito integroituna Hyvikseen. Henna Granqvist 14.10.2014 Tietohallintokoordinaattori Tiedon Omahoito integroituna Hyvikseen Henna Granqvist 14.10.2014 Tietohallintokoordinaattori Taustaa Tuotekehitetty yhdessä toimittajan kanssa Uusina ominaisuuksina Omahoito 1.2:ssa Integraatio Hyvikseen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät TERVEYSKESKUS OMAVALVONTASUUNNITELMA Hyväksytty; Perusturvalautakunta _._.2015 Saila Tarkkonen Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään miten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Mitä uutta on tulossa?

Mitä uutta on tulossa? Mitä uutta on tulossa? SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa kehitettävät kansalliset palvelut ja määrittelyt Hankepäällikkö Minna Angeria 8.10.2013 Minna Angeria/Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi

Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi 1 www.amk.fi -elämän laajuinen portaali oncampus.fi, continuingeducation.fi,

Lisätiedot

Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle

Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle Riikka Hirvasniemi TtM, kehittämiskoordinaattori Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut riikka.hirvasniemi@ouka.fi Suomen nuorin väestö Alle 15-vuotiaita

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Projektin suunnittelun aloitus Kesällä 2017 toteutetussa sivistystoimialan ja hyvinvointipalvelujen digitalisaatioselvityksessä nousi

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen Lapinlahden kunnan perusterveydenhuollossa

Sähköisen asioinnin kehittäminen Lapinlahden kunnan perusterveydenhuollossa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Sähköisen asioinnin kehittäminen

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmien käytön osaamisen turvaaminen organisaatioissa

Potilastietojärjestelmien käytön osaamisen turvaaminen organisaatioissa Lappi earkistoon hanke 12.11.2014 1 Potilastietojärjestelmien käytön osaamisen turvaaminen organisaatioissa Potilastietojärjestelmä luokitellaan lääkintälaitteeksi, jonka käytön osaaminen on todennettava

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Kuntien paikkatietoseminaari Jari Ylä-Kero 11.2.2014 RaKi-hanke VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen vaatimat muutokset VTJ:n tietomalliin sekä uuden tunnusjärjestelmän

Lisätiedot

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste Rekisteriseloste NettiRassi rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 28.08.2014 2 14.9.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ Sisällysluettelo 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3.

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Paula Lappi 25.9.2012 Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Elektroninen lääkeannostelija - lääkekello Lääkekello: Lääkelokerikot 14 tai 28 ottokertaa: = ohjelmoitava dosetti, jonka kansialuetta

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Palvelun Asettaminen Virtuun

Palvelun Asettaminen Virtuun Palvelun Asettaminen Virtuun Haka- ja Virtu-seminaari 2014 Jouko Junttila, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Marko Leppänen, Fujitsu Finland Oy Palvelun asettaminen Virtuun Esityksessä

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä 7.5.2013 Mauri Kaatrasalo Heikki Koivulehto Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I3-iteraatio 17.3.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) +Kokemuksia työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Tietojärjestelmäpalveluiden palvelukäsikirja. 1 - Palveluluettelo. Versiotieto: 1.0 /

Tietojärjestelmäpalveluiden palvelukäsikirja. 1 - Palveluluettelo. Versiotieto: 1.0 / Tietojärjestelmäpalveluiden palvelukäsikirja 1 - Palveluluettelo Versiotieto: 1.0 / 20171006 SISÄLLYSLUETTELO 1 EFFICA... 3 1.1 Sovelluksen käyttötuki... 3 1.2 Sovellusalusta... 3 1.3 Integraatiot... 3

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Kansalaisten ja henkilöstön

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot