OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA Muutoshistoria Outi Sippola Versio 1.0 Sosiaali- ja terveystoimi Oulun omahoito- ja teknologiaterveyskeskus -hanke Postiosoite: PL 37, Oulun kaupunki Käyntiosoite: Hallituskatu 29B, 4. krs Puh Laskutusosoite: PL 65, Oulun kaupunki

2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA 1 2 AIKATAULU 1 3 TEHTÄVÄT ProWellness Coronaria Mawell Oulun Tietotekniikka Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Vastuuhenkilöt 7 4 KOULUTUKSET JA KÄYTTÄJÄTUKI Henkilöstökoulutukset Kansalaisvalmennukset Käyttäjätuki 8 5 VIESTINTÄ 9 6 RISKIT 9

3 1 Taustaa Oulun Omahoito on Oulun kaupungin, ProWellness Oy:n, Coronaria Impact Oy:n, Mawell Oy:n sekä Oulun Seudun ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kansalaisille ja perusterveydenhuollon henkilökunnalle uudenlaisia ja tehokkaita tapoja olla vuorovaikutuksessa sekä seurata aktiivisesti kansalaisen terveyden edistämistä ja sairauksien hoitoa. Hyödyntämällä aktiivisesti Oulun Omahoitopalvelua kansalaisen itsehoidon tukena, ohjauksen laatu paranee ja vakioituu asiakasystävällisemmäksi hänen asioidessaan eri terveyspalvelujen tuottajien luona. Omahoitopalvelu koostuu yleisistä tieto-osioista sekä henkilökohtaisesta terveyskansio-osiosta, jonka kautta mahdollistuu omien terveystietojen tallentaminen ja hallitseminen, laboratoriotulosten katselu, sekä tunnistettu viestinvälitys ja ajanvaraukset terveydenhuoltoon. Lisäksi palveluun on integroitu pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu OmaHoito -osio, joka mahdollistaa mm. kotimittaustulosten välittämisen terveydenhuoltohenkilökunnan kommentoitavaksi. Omahoitopalvelu otettiin tuotantopilottiin lähtien kaakkurin suuralueella. Käyttöönotto Oulun kaupungin muilla terveysasemilla aloitetaan syksyllä Tässä käyttöönottosuunnitelmassa esitellään käyttöönottoon liittyvät tehtävät, vastuuhenkilöt ja aikataulut yleisellä tasolla siten, että sen perusteella voidaan arvioida käyttöönoton etenemisvaihe. Eri toimijoiden käyttöön on laadittu yksityiskohtaiset aikataulut ja tehtäväluettelot, joita täsmennetään kohti käyttöönottoa. 2 Aikataulu Käyttöönottoaikataulu on esitetty liitteessä 1.

4 3 Tehtävät Omahoitopalvelun yhdessä sovitun aikataulun mukainen käyttöönotto kullakin Oulun kaupungin terveysasemalla edellyttää, että Omahoitoalusta ja siihen liitettävät modulit ovat käyttövalmiita, Omahoitoalustaan integroituja ja testattuja. Mikäli jokin osapuoli havaitsee, ettei pysty toteuttamaan käyttöönottojen vaatimia toimenpiteitä määriteltyjen aikataulujen mukaisesti, on aikataulumuutoksista ilmoitettava viipymättä Minna Angerialle. 3.1 ProWellness Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii ProWellness OmaHoito järjestelmän osalta seuraavat tehtävät: 1. Uuden terveysasemakohtaisen hoitoyksikön perustaminen ProWellness Oma- Hoitoon 2. Uusien asiantuntijoiden perustaminen kyseiseen hoitoyksikköön, jotta he voivat siirtyä omahoitoalustan kautta ProWellness OmaHoito -palveluun. Pro- Wellness tarvitsee asiantuntijoiden henkilötiedot ja sotun viikkoa ennen tunnusten käyttöönottoa. 3. Jos terveysasemalla on käytössä ProWellness Hoitojärjestelmä, tulee myös sitä käyttävien asiantuntijoiden pääsy Hoitojärjestelmästä suoraan ProWellness OmaHoito -palveluun aktivoida. ProWellness tarvitsee kyseisten asiantuntijoiden tiedot. 4. Mittalaiteintegraatiot omahoitohuoneissa: Muiden terveysasemien omahoitohuoneisiin kaakkurin lisäksi ei käyttöönoton aikana ole toistaiseksi tulossa mittalaiteintegraatioita ei vaadi toimenpiteitä. 5. Mahdollinen ProWellness Hoitojärjestelmän ja OmaHoito -palvelun koulutus henkilökunnalle. 6. Testaus, että linkitykset ja viestinvälitykset alustan ja ProWellness OmaHoidon välillä toimivat suunnitellusti. Omahoitopalvelun testiympäristön käyttöönotto vaatii ProWellness OmaHoito järjestelmän osalta seuraavat muutostyöt: 1. Testikäyttäjien perustaminen ProWellness OmaHoidossa olevaan Oulun omahoito- testihoitoyksikköön. Testikäyttäjien henkilötiedot tarvitaan Coronarialta mielellään viikkoa ennen tunnusten käyttöönottoa. 2. Jos joka terveysasemalle halutaan omat testihoitoyksiköt ProWellness Oma- Hoitoon, tulee nämä perustaa ja niihin käyttöoikeudet testikäyttäjille.

5 3. Jos kontekstipalvelimesta päätetään tehdä myös testiversio, tarvitsee Pro- Wellness testipalvelimen osoitteen, jotta voidaan tehdä testiversio ohjelmasta, joka kommunikoi testikontekstipalvelimen kanssa. 4. Testaus, että linkitykset ja viestinvälitykset toimivat Oulun omahoidon testiympäristön ja ProWellness OmaHoidon testihoitoyksikön välillä. 3.2 Coronaria Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Coronarialta seuraavat tehtävät: 1. Hoitohenkilökunnan profiiliin määrittely terveysaseman mukaan sekä lisäys käyttäjätietokantaan. 2. Käyttäjätietokannassa tulee olla tieto minkä terveysaseman väestövastuualueen profiilista on kyse. Tieto tulee kirjata myös potilaan/kuntalaisen puolen käyttöliittymästä manuaalisesti (vai haku automaattisesti esim. osoitetietokantaan perustuen). Tällöin tulee olla olemassa ryhmittely osoitepohjaisesta jaosta. 3. Viestintä: kaikille eri terveysasemille on määritettävä omien profiilien mukaiset näkymät saman käyttöliittymän alle. Oletuksena on oman terveyskeskuksen vaihtoehto. 4. Tiedotteet: oletuksena oman terveysaseman tiedotteet mutta mahdollisuus selata muitakin - Admin -ominaisuuteen lisäys tiedotteiden alueellisuudesta: Höyhtyä, Kaakkuri, Rajakylä, Kontinkangas, Keskusta, Tuira, Kaijonharju, Myllyoja, Ylikiiminki, yleinen - Tiedotteet tulee näkyä ko. ryhmien mukaisesti ja haku tapahtuu profiilitietojen perusteella 5. Ajanvaraus - Henkilökunnan puolella kirjautuminen omaan henkilökohtaiseen ajanvarauskirjaan -> ei aiheuta toimenpiteitä? - Kaupunkilaisen puolella tunnistetaan käyttäjä ja ohjataan hänet oman terveysaseman mukaiseen ajanvarauskirjaan 6. Aktiivinen omahoito - Siirtyminen Prowellnessin palveluun tapahtuu linkin kautta jossa samalla kuljetetaan käyttäjätiedot aktiiviseen omahoitoon Ei aiheuta toimenpiteitä

6 7. Muut moduulit - Muiden moduulien osalta toimenpiteet rajoittuvat lähinnä käyttöoikeuksien ja profiilitietojen kuljetukseen. 8. Käyttöliittymät - Käyttöliittymissä yleisesti tulee varautua informaatiomäärien kasvuun ja täten skaalautuvuuden käsittelyllä suuri merkitys 3.3 Mawell Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Mawellilta seuraavat tehtävät: 1. Ajanvaraus (Mawell S7 Appointment) - Palvelun kokonaismäärittely Asiakkaan kanssa: esim. mitä resursseja ja palveluita tarvitaan, minkälainen palveluunohjaamistapa valitaan jne. - Uusien palveluiden ja resurssien määrittely yhdessä asiakkaan ja Coronarian kanssa (tarvitaan luettelo, mitä ajanvarauskirjoja kukin käyttäjä käyttää) - Uusien tunnusten luominen yhteistyössä asiakkaan kanssa 2. Laboratoriotulokset (Mawell S7 Measure) - MyLab -kustannuspaikkojen määrittäminen. Mylab tarvitsee tiedon niistä paikoista, joiden laboratoriotuloksia välitetään OMHO:on - Tulossuotimen tarkistaminen 3. Verkkoneuvonta (Mawell S7 NetNurse) - Palvelun kokonaismäärittely Asiakkaan kanssa (palvelukartta): esim. mitä jonoja tarvitaan, kuka saa kysyä mistäkin jonosta jne. - Uusien jonojen määrittely ja luominen 4. Terveydenhuollon palvelupistejärjestelmä (Mawell S7 GIS) - Uusien katuosoitteiden syöttäminen järjestelmään - Uusien palvelupisteiden määrittäminen - Mahdolliset muutokset VRK- tietojen keruuseen (lähinnä Coronaria Oy:n tehtävä) - vaatii tuotekehitystä ja yhteistyötä esim. käyttöliittymän kehittämisessä

7 5. Omahoidon alustarakenteet (Mawell S7 Core) - Asiakastiedot, käyttäjähallinta, modulien väliset integraatiot, tietokanta - Tulee valvoa kuormituksen kestoa ja riittävään kapasiteetin varmistamista 6. Asiakas- ja järjestelmätiedon modulirajapinta (alla Mawell S7 CDAC) - Ylläpito - Jatkokehitys - Yhteistyö vaatii ammattilaiskäyttäjätietojen tutkimista, päästäänkö laajempiin käyttäjätietoihin - Tuki profiilitasoille (yleinen, suojattu ja henkilökohtainen) - Lainsäädännön vaatimat muutokset - Uusien modulien liittäminen, määritys ja toteutus 7. Käyttäjätietojen hallinta ja jakopalvelu (Mawell S7 Context Manager) - Jos tulee lisää modulitoimittajia OMHO -alustaan, tähän tehdään tarvittavat muutokset - Ei vaadi laajentamisen kannalta tehtävää 3.4 Oulun Tietotekniikka Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Oulun Tietotekniikalta seuraavat tehtävät: 1. Testi- ja tuotantoalustassa tarvittavien käyttöjärjestelmän ohjelmistokomponenttien asennus ja ylläpito 2. Suorituskykytiedon kerääminen Omahoidon palvelimilta ja varautuminen palvelinresurssien laajentamiseen 3. Palvelun valvonta virka-ajan puitteissa, esim. saavutettavuus, levytilojen riittävyys, prosessien päällä olo, kuormitus 4. Palvelinten päivittäinen ylläpito, esim. käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitysten asennus, varmistukset, käyttöoikeudet, uudelleenkäynnistykset, tietoliikenneyhteyksien avaukset 3.5 Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Oulun kaupungin Omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hankkeella on päävastuu käyttöönoton etenemisen seurannasta, viestinnästä sekä terveysasemien henkilökunnan, kuntalaisten ja Oulun kaupungin henkilöstön koulutuksesta ja ohjauksesta. Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Oulun Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus hankkeelta seuraavat tehtävät:

8 1. Viestintä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Käyttöönottovaiheeseen kuuluvien terveysasemien henkilökunnan informointi ja koulutus ennen käyttöönottoa sekä käyttöönoton aikana Kuntalaisten informointi ja koulutus Oulun kaupungin sisäinen viestintä Joukkoviestintä 2. Käyttöönottovaiheiden hyväksyntä 3. Testaus tuotantoympäristössä 4. Keskitetyn tukipalvelun järjestäminen ja ylläpidon koordinointi hankkeen aikana 5. Testiympäristön ja Bugzilla -työkalun hallinta 6. Asiantuntijoiden henkilötietojen ilmoittaminen ProWellnessille asiantuntijoiden perustamiseksi oikeaan hoitoyksikköön 7. Ajanvarauspalveluiden kokonaismäärittely yhteistyössä Mawellin kanssa 8. Uusien palveluiden ja resurssien määrittely ajanvarausjärjestelmään yhteistyössä terveysasemien palveluesimiesten, Mawellin ja Coronarian kanssa 9. Uusien tunnusten luominen ajanvarausjärjestelmään yhteistyössä Mawellin kanssa 10. Laboratoriopalvelupaikkojen määrittely laboratoriotulosten välittämistä varten 11. Mawellille tieto mitä tilataan laboratoriotulosten välittämiseen liittyen terveysasemakohtaisesti 12. Mawellille tieto, milloin laboratoriopalvelu kytketään päälle 13. Verkkoneuvojapalvelun kokonaismäärittely yhteistyössä Mawellin kanssa 14. Verkkoneuvojapalvelun uusien käyttäjätunnusten luominen ja liittäminen jonoihin 15. Palvelupistejärjestelmän uuden osoiteluettelon ja palvelupisteohjaussääntöjen toimittaminen Mawellille excel taulukkona, jossa A sarakkeessa on kadun nimi, B sarakkeessa katunumero ja C sarakkeessa on terveysasemapiiri, johon osoite kuuluu

9 3.6 Vastuuhenkilöt Coronaria Impact Oy Mawell Oy Prowellness Oy Markus Junttila, palvelujohtaja Janne Vepsäläinen asiakaspalvelujohtaja Jutta Keisu, myyntineuvottelija puh puh puh Omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hanke Minna Angeria, projektipäällikkö puh Oulun Tietotekniikka Marko Niskala, järjestelmäasiantuntija puh Ouka, tietohallinto Juha Saarela, tietohallintoasiantuntija puh Ouka, sote viestintä Annu Höttönen, tiedottaja puh Koulutukset ja käyttäjätuki 4.1 Henkilöstökoulutukset Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelupäälliköille, palveluesimiehille sekä lääkäreille järjestetään omahoito- ja teknologiaterveyskeskus -hankkeen toimesta terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttöönoton muutoskoulutusta kevään ja syksyn 2008 aikana. Muutoskoulutuksen tavoitteena on tukea esimiehiä ja henkilöstöä Omahoitopalvelun työhön tuomassa muutoksessa. Muutoskoulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat: Muutosvalmennuskoulutuksen esittely ja esimiesten rooli muutoksen johtajina Henkilöstön vahvuudet muutoksessa ja prosessimaisessa työtavassa. Prosessiajattelun kehittäminen. Prosessiajattelun kertaus ja ratkaisukeskeisen muutosprosessin työstäminen. Kaakkurin kokemukset: haasteet ja onnistumiset. Omahoitopalvelun käyttöönottovaiheeseen kuuluvien terveysasemien henkilökunnalle järjestetään koulutusta palvelun käyttöön käyttöönottoprosessin aikana käyttöönottoaikataulun sekä erikseen laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti. 4.2 Kansalaisvalmennukset Kuntalaisille järjestetään käyttöönottovaiheiden yhteydessä tiedotustilaisuuksia sekä kansalaisvalmennuksia yhteistyössä yritysten ja Oulun kaupungin toimijoiden kanssa erikseen laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti.

10 4.3 Käyttäjätuki Kuntalaisten ja henkilökunnan lähikäyttötuki hoidetaan keskitetysti Oulun Omahoito -hankkeen vastuuhenkilön toimesta, joka toimii yhteyshenkilönä Oulun Tietotekniikan, Coronaria Impact Oy:n, Mawell Oy:n ja ProWellness Oy:n suuntiin erilaisissa ongelma- ja virhetilanteissa. Vastuuhenkilö hallitsee Oulun Omahoito - palvelukokonaisuuden ja osaa kohdentaa korjaus- ja selvityspyynnöt erilaisissa vika- ja ongelmatilanteissa oikeille toimijoille. Vastuuhenkilö antaa myös tarvittaessa lisäkoulutusta ja paikan päällä tapahtuvaa käyttäjätukea terveysasemien henkilökunnalle. Virhetilanteiden ilmoittamisen ja virheidenhallinnan seurannan tukena tullaan hyödyntämään bugzilla järjestelmää. Yhteystiedot: Coronaria Impact Oy Mawell Oy ProWellness Oy Oulun kaupunki Omahoitohanke Oulun kaupunki Oulun Tietotekniikka Johanna Halonen Asiakastuki Jutta Keisu (Outi Sippola) (Marko Niskala)

11 5 Viestintä Omahoitopalvelun jalkauttamisen viestintä niin kuntalaisille kuin henkilökunnalle toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Yritykset osallistuvat yhdessä omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hanketiimin kanssa kuntalaisille järjestettäviin massatapahtumiin, jossa omahoitopalvelua tuodaan esiin kokonaisuutena. Ensimmäinen tapahtuma on Oulu Päivät Oulun kaupungin tapahtumakalenteri tuodaan yritysten tietoon mahdollisimman pian. Omahoitopalvelun koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin yritykset osallistuvat koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksessa omahoitopalvelu tuodaan esiin yhtenä kokonaisuutena. Yhteisen ja tasapuolisen viestinnän turvaamiseksi yritykset ja omahoito ja ttk hanke laatii yhdessä tiedotteisiin lopputekstin, jossa omahoitopalvelun kokonaisuus lyhyesti esitellään. 6 Riskit Riskiluettelo on esitetty liitteessä 2.

12 Liite 1 - Käyttöönottoaikataulu Tehtävä Aloituspäivä Päättymispäivä Testiympäristö käytössä Höyhtyä Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Kontinkangas Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Rajakylä Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Hanke osa I päättyy Hanke osa II päättyy Keskusta Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Tuira Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Kaijonharju Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Myllyoja marraskuu 2009 tammikuu 2010 Ylikiiminki marraskuu 2009 tammikuu 2010

13 Sivu 1 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Projekti Aktiivinen Lisätty Ylläpitohenkilöstöä on liian vähän Ylläpitohenkilöstön ja varahenkilöstön lisääminen ja kouluttaminen Ylläpitotoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen toiselle organisaatiolle Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Muutosvastarinta lääkäreiden ja hoitajien uusissa työprosesseissa vaikeuttaa palvelun käyttöönottoa Tiedottaminen ennen käyttöönottoa, riittävä omahoidon koulutus ja käyttötuki, Hoitajien mukaan ottaminen suunniteluun sekä palkitseminen Johdon sitoutuminen ja kannustaminen käyttöönottoon, Mahdollinen lääkäreiden oma koulutus Muutostenhallinta, uusiin tarpeisiin vastaaminen, palautelomakkeen käyttöönotto ja palautteen säännöllinen käsittely Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Alustan tekniset ongelmat estävät palvelun käytön osittain tai kokonaan Moduulien välinen integraatiotestaus, tilaajan suorittama hyväksyntätestaus, palvelun käytönaikainen testaus ja raportointi Tarkat tekniset kuvaukset järjestelmien välisistä toiminnoista ja standardirajapintojen noudattaminen virhetilanteiden käsittelyn helpottamiseksi Raha Aktiivinen Lisätty Ylläpidon hinta estää kaupungin sitoutumisen ja palvelun jatkuvuuden Lisärahoituksen hakeminen, ylläpitomaksujen kohtuullistaminen Palvelujen vähentäminen

14 Sivu 2 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Tuote Aktiivinen Lisätty Tuote Aktiivinen Lisätty Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Tietoturvan pettäminen Tietoturvastandardien noudattaminen, palvelun käytön ja kuormituksenseuraaminen, henkilökunnan kouluttaminen Järjestelmäkomponenttien yhteensopivuusongelmat Yhteiset rajapintamäärittelyt, komponenttien yhteensopivuuden testaaminen ja katselmoinnit Plan B Plan C Tuote Aktiivinen Lisätty Järjestelmäkokonaisuus ei skaalaudu isolle käyttäjäryhmälle Riittävä testaaminen, kuormituksen seuraaminen ja ongelmien ennakointi Muu Aktiivinen Lisätty Yritysten välinen yhteistyö ei toimi Toimitaan avoimesti ja luottamuksella Yhteiset workshopit tilaajan ja yritysten kesken Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Ongelmatilanteet ja niistä tiedottaminen tilaajan ja toimittajien välillä Viestintäsuunnitelman noudattaminen, keskitetty ylläpito, bugzillan hyödyntäminen ja korjausvaiheiden seuraaminen, avoin yhteistyö

15 Sivu 3 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Kokonaisuuden jatkokehittämisen epävarmuus, kun osa moduuleista kolmansien osapuolien Vaatimusmäärittelyjen tuottaminen, tilaajan ja tuottajien välinen avoin yhteistyö muutostenhallinnassa Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Ongelmat palvelun saavutettavuudessa 24/ Ylläpitosopimusten noudattaminen, avoin tiedottaminen ongelmatilanteissa, palvelinten toiminnan seuraaminen virka-ajan puitteissa Tuote Aktiivinen Lisätty Ulkoisten järjestelmäkomponenttien yhteensopivuusongelmat Yhteiset rajapintamäärittelyt, riittävä testaaminen ja raportointi Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Kuntalaiset eivät kiinnostu palvelun käytöstä Palvelun toiminnan varmistaminen, aktiivinen viestintä kuntalaisille, yritysten osallistuminen viestintään Muu Aktiivinen Lisätty Kaupunki ei sitoudu palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen Kaupungin johdon sitouttaminen ja tiedottaminen Muu Aktiivinen Lisätty Yhteistyö tilaajan ja tuottajien välillä ei toimi Projektiryhmän kokoukset, avoin yhteistyö Yrityskohtaiset palaverit Päivitetty

16 Sivu 4 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Aikataulu Aktiivinen Lisätty Prosessien pettäminen yritysten sisällä Riittävä resursointi Päivitetty Projekti Aktiivinen Lisätty Omahoidon kokonaisuus ei ole hallittavissa Suunnitelmassa pysyminen, riittävä dokumentointi, avoin yhteistyö tilaajan ja tuottajien välillä

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

KANSALAISTEN SÄHKÖISET ITSEHOITOPALVELUT-HANKE (KASIO)

KANSALAISTEN SÄHKÖISET ITSEHOITOPALVELUT-HANKE (KASIO) KANSALAISTEN SÄHKÖISET ITSEHOITOPALVELUT-HANKE (KASIO) 1.4.2007 30.11.2009 Oulun omahoito kehitysosio & teknologiaterveyskeskus LOPPURAPORTTI Riikka Hirvasniemi Virpi Kanto 2 SISÄLTÖ HANKETIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti

easiointi Kainuussa -hanke Loppuraportti Loppuraportti Loppuraportti Kainuun maakunta - Loppuraportti 2008 D:20 Julkaisija: Kainuun maakunta - PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi www.kainuu.fi Toimittajat:

Lisätiedot

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma 01.12.2011 Esiselvitysraportti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon -palvelukokonaisuus Esiselvitysraportti 2(70) Versiohistoria

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE

eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE eams- KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJE SISÄLLYS 1 KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMAOHJEEN TARKOITUS... 1 1.1 Tavoitteet ja kohderyhmä... 1 1.2 Termit ja lyhenteet... 1 2 eams:n LAADINNASTA JA KÄYTTÖÖNOTOSTA... 4 2.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/6.9.2011 Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ -kehittämisprojekti Kainuussa vuosina 2006 2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

KLUBITYÖ 2015 BM klubi Pohjanmaa 1 1 ISO 9001:2015 VAATIMUSTEN HUOMIOINTI MUUTOSTEN HALLINNASSA

KLUBITYÖ 2015 BM klubi Pohjanmaa 1 1 ISO 9001:2015 VAATIMUSTEN HUOMIOINTI MUUTOSTEN HALLINNASSA 1 ISO 9001:2015 VAATIMUSTEN HUOMIOINTI MUUTOSTEN HALLINNASSA 2 ISO 9001:2015 VAATIMUSTEN HUOMIOINTI MUUTOSTEN HALLINNASSA KLUBITYÖN SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Aiheen rajaus ja työkalun valinta 3. Työn tavoitteet

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0 Kuopion yliopisto ITIL selvitys Palvelutason hallinta Versio 1.0 Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos / SOSE projekti 2005 Versiohistoria Pvm Versio Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä

PROJEKTISUUNNITELMA. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1. Projektiryhmä PROJEKTISUUNNITELMA Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi

Lisätiedot

SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015

SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015 30.1.2015 1 Sisällys Dia 3: Versiohistoria Dia 4: Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen ja ylläpito Diat

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Maarit Pouru WEB-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Maarit Pouru WEB-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Maarit Pouru WEB-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Ohjelmistosuunnittelun suuntautumisvaihtoehto 2012 OPINNÄYTETYÖN NIMI Pouru, Maarit Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

WWW-osoite www.hel.fi/ Virallinen sähköpostiosoite helsinki.kirjaamo@hel.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta HELSINKI. Diaari 114/31/2015

WWW-osoite www.hel.fi/ Virallinen sähköpostiosoite helsinki.kirjaamo@hel.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta HELSINKI. Diaari 114/31/2015 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 0201256-6 Yrityksen

Lisätiedot

Korkean käytettävyyden varmennepalvelujärjestelmä hallinnoituna kokonaispalveluna PALVELUKUVAUS

Korkean käytettävyyden varmennepalvelujärjestelmä hallinnoituna kokonaispalveluna PALVELUKUVAUS Korkean käytettävyyden varmennepalvelujärjestelmä hallinnoituna kokonaispalveluna PALVELUKUVAUS Liiketoiminnan kriittisten tietojen suojaaminen, niihin liittyvien prosessien tehostaminen ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen

Vesihuoltopooli. Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen Vesihuoltopooli Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen VESIHUOLLONHÄIRIÖTILANNEJAVALMIUSHARJOITUSTENJÄRJESTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 HARJOITUSTOIMINTA...2 2.1 Harjoitustapojajatyyppejä...2

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot