OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 OULUN OMAHOITOPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA Muutoshistoria Outi Sippola Versio 1.0 Sosiaali- ja terveystoimi Oulun omahoito- ja teknologiaterveyskeskus -hanke Postiosoite: PL 37, Oulun kaupunki Käyntiosoite: Hallituskatu 29B, 4. krs Puh Laskutusosoite: PL 65, Oulun kaupunki

2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA 1 2 AIKATAULU 1 3 TEHTÄVÄT ProWellness Coronaria Mawell Oulun Tietotekniikka Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Vastuuhenkilöt 7 4 KOULUTUKSET JA KÄYTTÄJÄTUKI Henkilöstökoulutukset Kansalaisvalmennukset Käyttäjätuki 8 5 VIESTINTÄ 9 6 RISKIT 9

3 1 Taustaa Oulun Omahoito on Oulun kaupungin, ProWellness Oy:n, Coronaria Impact Oy:n, Mawell Oy:n sekä Oulun Seudun ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kansalaisille ja perusterveydenhuollon henkilökunnalle uudenlaisia ja tehokkaita tapoja olla vuorovaikutuksessa sekä seurata aktiivisesti kansalaisen terveyden edistämistä ja sairauksien hoitoa. Hyödyntämällä aktiivisesti Oulun Omahoitopalvelua kansalaisen itsehoidon tukena, ohjauksen laatu paranee ja vakioituu asiakasystävällisemmäksi hänen asioidessaan eri terveyspalvelujen tuottajien luona. Omahoitopalvelu koostuu yleisistä tieto-osioista sekä henkilökohtaisesta terveyskansio-osiosta, jonka kautta mahdollistuu omien terveystietojen tallentaminen ja hallitseminen, laboratoriotulosten katselu, sekä tunnistettu viestinvälitys ja ajanvaraukset terveydenhuoltoon. Lisäksi palveluun on integroitu pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu OmaHoito -osio, joka mahdollistaa mm. kotimittaustulosten välittämisen terveydenhuoltohenkilökunnan kommentoitavaksi. Omahoitopalvelu otettiin tuotantopilottiin lähtien kaakkurin suuralueella. Käyttöönotto Oulun kaupungin muilla terveysasemilla aloitetaan syksyllä Tässä käyttöönottosuunnitelmassa esitellään käyttöönottoon liittyvät tehtävät, vastuuhenkilöt ja aikataulut yleisellä tasolla siten, että sen perusteella voidaan arvioida käyttöönoton etenemisvaihe. Eri toimijoiden käyttöön on laadittu yksityiskohtaiset aikataulut ja tehtäväluettelot, joita täsmennetään kohti käyttöönottoa. 2 Aikataulu Käyttöönottoaikataulu on esitetty liitteessä 1.

4 3 Tehtävät Omahoitopalvelun yhdessä sovitun aikataulun mukainen käyttöönotto kullakin Oulun kaupungin terveysasemalla edellyttää, että Omahoitoalusta ja siihen liitettävät modulit ovat käyttövalmiita, Omahoitoalustaan integroituja ja testattuja. Mikäli jokin osapuoli havaitsee, ettei pysty toteuttamaan käyttöönottojen vaatimia toimenpiteitä määriteltyjen aikataulujen mukaisesti, on aikataulumuutoksista ilmoitettava viipymättä Minna Angerialle. 3.1 ProWellness Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii ProWellness OmaHoito järjestelmän osalta seuraavat tehtävät: 1. Uuden terveysasemakohtaisen hoitoyksikön perustaminen ProWellness Oma- Hoitoon 2. Uusien asiantuntijoiden perustaminen kyseiseen hoitoyksikköön, jotta he voivat siirtyä omahoitoalustan kautta ProWellness OmaHoito -palveluun. Pro- Wellness tarvitsee asiantuntijoiden henkilötiedot ja sotun viikkoa ennen tunnusten käyttöönottoa. 3. Jos terveysasemalla on käytössä ProWellness Hoitojärjestelmä, tulee myös sitä käyttävien asiantuntijoiden pääsy Hoitojärjestelmästä suoraan ProWellness OmaHoito -palveluun aktivoida. ProWellness tarvitsee kyseisten asiantuntijoiden tiedot. 4. Mittalaiteintegraatiot omahoitohuoneissa: Muiden terveysasemien omahoitohuoneisiin kaakkurin lisäksi ei käyttöönoton aikana ole toistaiseksi tulossa mittalaiteintegraatioita ei vaadi toimenpiteitä. 5. Mahdollinen ProWellness Hoitojärjestelmän ja OmaHoito -palvelun koulutus henkilökunnalle. 6. Testaus, että linkitykset ja viestinvälitykset alustan ja ProWellness OmaHoidon välillä toimivat suunnitellusti. Omahoitopalvelun testiympäristön käyttöönotto vaatii ProWellness OmaHoito järjestelmän osalta seuraavat muutostyöt: 1. Testikäyttäjien perustaminen ProWellness OmaHoidossa olevaan Oulun omahoito- testihoitoyksikköön. Testikäyttäjien henkilötiedot tarvitaan Coronarialta mielellään viikkoa ennen tunnusten käyttöönottoa. 2. Jos joka terveysasemalle halutaan omat testihoitoyksiköt ProWellness Oma- Hoitoon, tulee nämä perustaa ja niihin käyttöoikeudet testikäyttäjille.

5 3. Jos kontekstipalvelimesta päätetään tehdä myös testiversio, tarvitsee Pro- Wellness testipalvelimen osoitteen, jotta voidaan tehdä testiversio ohjelmasta, joka kommunikoi testikontekstipalvelimen kanssa. 4. Testaus, että linkitykset ja viestinvälitykset toimivat Oulun omahoidon testiympäristön ja ProWellness OmaHoidon testihoitoyksikön välillä. 3.2 Coronaria Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Coronarialta seuraavat tehtävät: 1. Hoitohenkilökunnan profiiliin määrittely terveysaseman mukaan sekä lisäys käyttäjätietokantaan. 2. Käyttäjätietokannassa tulee olla tieto minkä terveysaseman väestövastuualueen profiilista on kyse. Tieto tulee kirjata myös potilaan/kuntalaisen puolen käyttöliittymästä manuaalisesti (vai haku automaattisesti esim. osoitetietokantaan perustuen). Tällöin tulee olla olemassa ryhmittely osoitepohjaisesta jaosta. 3. Viestintä: kaikille eri terveysasemille on määritettävä omien profiilien mukaiset näkymät saman käyttöliittymän alle. Oletuksena on oman terveyskeskuksen vaihtoehto. 4. Tiedotteet: oletuksena oman terveysaseman tiedotteet mutta mahdollisuus selata muitakin - Admin -ominaisuuteen lisäys tiedotteiden alueellisuudesta: Höyhtyä, Kaakkuri, Rajakylä, Kontinkangas, Keskusta, Tuira, Kaijonharju, Myllyoja, Ylikiiminki, yleinen - Tiedotteet tulee näkyä ko. ryhmien mukaisesti ja haku tapahtuu profiilitietojen perusteella 5. Ajanvaraus - Henkilökunnan puolella kirjautuminen omaan henkilökohtaiseen ajanvarauskirjaan -> ei aiheuta toimenpiteitä? - Kaupunkilaisen puolella tunnistetaan käyttäjä ja ohjataan hänet oman terveysaseman mukaiseen ajanvarauskirjaan 6. Aktiivinen omahoito - Siirtyminen Prowellnessin palveluun tapahtuu linkin kautta jossa samalla kuljetetaan käyttäjätiedot aktiiviseen omahoitoon Ei aiheuta toimenpiteitä

6 7. Muut moduulit - Muiden moduulien osalta toimenpiteet rajoittuvat lähinnä käyttöoikeuksien ja profiilitietojen kuljetukseen. 8. Käyttöliittymät - Käyttöliittymissä yleisesti tulee varautua informaatiomäärien kasvuun ja täten skaalautuvuuden käsittelyllä suuri merkitys 3.3 Mawell Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Mawellilta seuraavat tehtävät: 1. Ajanvaraus (Mawell S7 Appointment) - Palvelun kokonaismäärittely Asiakkaan kanssa: esim. mitä resursseja ja palveluita tarvitaan, minkälainen palveluunohjaamistapa valitaan jne. - Uusien palveluiden ja resurssien määrittely yhdessä asiakkaan ja Coronarian kanssa (tarvitaan luettelo, mitä ajanvarauskirjoja kukin käyttäjä käyttää) - Uusien tunnusten luominen yhteistyössä asiakkaan kanssa 2. Laboratoriotulokset (Mawell S7 Measure) - MyLab -kustannuspaikkojen määrittäminen. Mylab tarvitsee tiedon niistä paikoista, joiden laboratoriotuloksia välitetään OMHO:on - Tulossuotimen tarkistaminen 3. Verkkoneuvonta (Mawell S7 NetNurse) - Palvelun kokonaismäärittely Asiakkaan kanssa (palvelukartta): esim. mitä jonoja tarvitaan, kuka saa kysyä mistäkin jonosta jne. - Uusien jonojen määrittely ja luominen 4. Terveydenhuollon palvelupistejärjestelmä (Mawell S7 GIS) - Uusien katuosoitteiden syöttäminen järjestelmään - Uusien palvelupisteiden määrittäminen - Mahdolliset muutokset VRK- tietojen keruuseen (lähinnä Coronaria Oy:n tehtävä) - vaatii tuotekehitystä ja yhteistyötä esim. käyttöliittymän kehittämisessä

7 5. Omahoidon alustarakenteet (Mawell S7 Core) - Asiakastiedot, käyttäjähallinta, modulien väliset integraatiot, tietokanta - Tulee valvoa kuormituksen kestoa ja riittävään kapasiteetin varmistamista 6. Asiakas- ja järjestelmätiedon modulirajapinta (alla Mawell S7 CDAC) - Ylläpito - Jatkokehitys - Yhteistyö vaatii ammattilaiskäyttäjätietojen tutkimista, päästäänkö laajempiin käyttäjätietoihin - Tuki profiilitasoille (yleinen, suojattu ja henkilökohtainen) - Lainsäädännön vaatimat muutokset - Uusien modulien liittäminen, määritys ja toteutus 7. Käyttäjätietojen hallinta ja jakopalvelu (Mawell S7 Context Manager) - Jos tulee lisää modulitoimittajia OMHO -alustaan, tähän tehdään tarvittavat muutokset - Ei vaadi laajentamisen kannalta tehtävää 3.4 Oulun Tietotekniikka Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Oulun Tietotekniikalta seuraavat tehtävät: 1. Testi- ja tuotantoalustassa tarvittavien käyttöjärjestelmän ohjelmistokomponenttien asennus ja ylläpito 2. Suorituskykytiedon kerääminen Omahoidon palvelimilta ja varautuminen palvelinresurssien laajentamiseen 3. Palvelun valvonta virka-ajan puitteissa, esim. saavutettavuus, levytilojen riittävyys, prosessien päällä olo, kuormitus 4. Palvelinten päivittäinen ylläpito, esim. käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitysten asennus, varmistukset, käyttöoikeudet, uudelleenkäynnistykset, tietoliikenneyhteyksien avaukset 3.5 Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Oulun kaupungin Omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hankkeella on päävastuu käyttöönoton etenemisen seurannasta, viestinnästä sekä terveysasemien henkilökunnan, kuntalaisten ja Oulun kaupungin henkilöstön koulutuksesta ja ohjauksesta. Omahoitopalvelun käyttöönotto kullakin terveysasemalla vaatii Oulun Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus hankkeelta seuraavat tehtävät:

8 1. Viestintä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Käyttöönottovaiheeseen kuuluvien terveysasemien henkilökunnan informointi ja koulutus ennen käyttöönottoa sekä käyttöönoton aikana Kuntalaisten informointi ja koulutus Oulun kaupungin sisäinen viestintä Joukkoviestintä 2. Käyttöönottovaiheiden hyväksyntä 3. Testaus tuotantoympäristössä 4. Keskitetyn tukipalvelun järjestäminen ja ylläpidon koordinointi hankkeen aikana 5. Testiympäristön ja Bugzilla -työkalun hallinta 6. Asiantuntijoiden henkilötietojen ilmoittaminen ProWellnessille asiantuntijoiden perustamiseksi oikeaan hoitoyksikköön 7. Ajanvarauspalveluiden kokonaismäärittely yhteistyössä Mawellin kanssa 8. Uusien palveluiden ja resurssien määrittely ajanvarausjärjestelmään yhteistyössä terveysasemien palveluesimiesten, Mawellin ja Coronarian kanssa 9. Uusien tunnusten luominen ajanvarausjärjestelmään yhteistyössä Mawellin kanssa 10. Laboratoriopalvelupaikkojen määrittely laboratoriotulosten välittämistä varten 11. Mawellille tieto mitä tilataan laboratoriotulosten välittämiseen liittyen terveysasemakohtaisesti 12. Mawellille tieto, milloin laboratoriopalvelu kytketään päälle 13. Verkkoneuvojapalvelun kokonaismäärittely yhteistyössä Mawellin kanssa 14. Verkkoneuvojapalvelun uusien käyttäjätunnusten luominen ja liittäminen jonoihin 15. Palvelupistejärjestelmän uuden osoiteluettelon ja palvelupisteohjaussääntöjen toimittaminen Mawellille excel taulukkona, jossa A sarakkeessa on kadun nimi, B sarakkeessa katunumero ja C sarakkeessa on terveysasemapiiri, johon osoite kuuluu

9 3.6 Vastuuhenkilöt Coronaria Impact Oy Mawell Oy Prowellness Oy Markus Junttila, palvelujohtaja Janne Vepsäläinen asiakaspalvelujohtaja Jutta Keisu, myyntineuvottelija puh puh puh Omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hanke Minna Angeria, projektipäällikkö puh Oulun Tietotekniikka Marko Niskala, järjestelmäasiantuntija puh Ouka, tietohallinto Juha Saarela, tietohallintoasiantuntija puh Ouka, sote viestintä Annu Höttönen, tiedottaja puh Koulutukset ja käyttäjätuki 4.1 Henkilöstökoulutukset Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelupäälliköille, palveluesimiehille sekä lääkäreille järjestetään omahoito- ja teknologiaterveyskeskus -hankkeen toimesta terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttöönoton muutoskoulutusta kevään ja syksyn 2008 aikana. Muutoskoulutuksen tavoitteena on tukea esimiehiä ja henkilöstöä Omahoitopalvelun työhön tuomassa muutoksessa. Muutoskoulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat: Muutosvalmennuskoulutuksen esittely ja esimiesten rooli muutoksen johtajina Henkilöstön vahvuudet muutoksessa ja prosessimaisessa työtavassa. Prosessiajattelun kehittäminen. Prosessiajattelun kertaus ja ratkaisukeskeisen muutosprosessin työstäminen. Kaakkurin kokemukset: haasteet ja onnistumiset. Omahoitopalvelun käyttöönottovaiheeseen kuuluvien terveysasemien henkilökunnalle järjestetään koulutusta palvelun käyttöön käyttöönottoprosessin aikana käyttöönottoaikataulun sekä erikseen laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti. 4.2 Kansalaisvalmennukset Kuntalaisille järjestetään käyttöönottovaiheiden yhteydessä tiedotustilaisuuksia sekä kansalaisvalmennuksia yhteistyössä yritysten ja Oulun kaupungin toimijoiden kanssa erikseen laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti.

10 4.3 Käyttäjätuki Kuntalaisten ja henkilökunnan lähikäyttötuki hoidetaan keskitetysti Oulun Omahoito -hankkeen vastuuhenkilön toimesta, joka toimii yhteyshenkilönä Oulun Tietotekniikan, Coronaria Impact Oy:n, Mawell Oy:n ja ProWellness Oy:n suuntiin erilaisissa ongelma- ja virhetilanteissa. Vastuuhenkilö hallitsee Oulun Omahoito - palvelukokonaisuuden ja osaa kohdentaa korjaus- ja selvityspyynnöt erilaisissa vika- ja ongelmatilanteissa oikeille toimijoille. Vastuuhenkilö antaa myös tarvittaessa lisäkoulutusta ja paikan päällä tapahtuvaa käyttäjätukea terveysasemien henkilökunnalle. Virhetilanteiden ilmoittamisen ja virheidenhallinnan seurannan tukena tullaan hyödyntämään bugzilla järjestelmää. Yhteystiedot: Coronaria Impact Oy Mawell Oy ProWellness Oy Oulun kaupunki Omahoitohanke Oulun kaupunki Oulun Tietotekniikka Johanna Halonen Asiakastuki Jutta Keisu (Outi Sippola) (Marko Niskala)

11 5 Viestintä Omahoitopalvelun jalkauttamisen viestintä niin kuntalaisille kuin henkilökunnalle toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Yritykset osallistuvat yhdessä omahoito- ja teknologiaterveyskeskus hanketiimin kanssa kuntalaisille järjestettäviin massatapahtumiin, jossa omahoitopalvelua tuodaan esiin kokonaisuutena. Ensimmäinen tapahtuma on Oulu Päivät Oulun kaupungin tapahtumakalenteri tuodaan yritysten tietoon mahdollisimman pian. Omahoitopalvelun koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin yritykset osallistuvat koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksessa omahoitopalvelu tuodaan esiin yhtenä kokonaisuutena. Yhteisen ja tasapuolisen viestinnän turvaamiseksi yritykset ja omahoito ja ttk hanke laatii yhdessä tiedotteisiin lopputekstin, jossa omahoitopalvelun kokonaisuus lyhyesti esitellään. 6 Riskit Riskiluettelo on esitetty liitteessä 2.

12 Liite 1 - Käyttöönottoaikataulu Tehtävä Aloituspäivä Päättymispäivä Testiympäristö käytössä Höyhtyä Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Kontinkangas Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Rajakylä Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Hanke osa I päättyy Hanke osa II päättyy Keskusta Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Tuira Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Kaijonharju Asiakastestaus tuotantoympäristössä Henkilökunnan koulutukset Palvelu avattu kuntalaisille Myllyoja marraskuu 2009 tammikuu 2010 Ylikiiminki marraskuu 2009 tammikuu 2010

13 Sivu 1 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Projekti Aktiivinen Lisätty Ylläpitohenkilöstöä on liian vähän Ylläpitohenkilöstön ja varahenkilöstön lisääminen ja kouluttaminen Ylläpitotoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen toiselle organisaatiolle Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Muutosvastarinta lääkäreiden ja hoitajien uusissa työprosesseissa vaikeuttaa palvelun käyttöönottoa Tiedottaminen ennen käyttöönottoa, riittävä omahoidon koulutus ja käyttötuki, Hoitajien mukaan ottaminen suunniteluun sekä palkitseminen Johdon sitoutuminen ja kannustaminen käyttöönottoon, Mahdollinen lääkäreiden oma koulutus Muutostenhallinta, uusiin tarpeisiin vastaaminen, palautelomakkeen käyttöönotto ja palautteen säännöllinen käsittely Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Alustan tekniset ongelmat estävät palvelun käytön osittain tai kokonaan Moduulien välinen integraatiotestaus, tilaajan suorittama hyväksyntätestaus, palvelun käytönaikainen testaus ja raportointi Tarkat tekniset kuvaukset järjestelmien välisistä toiminnoista ja standardirajapintojen noudattaminen virhetilanteiden käsittelyn helpottamiseksi Raha Aktiivinen Lisätty Ylläpidon hinta estää kaupungin sitoutumisen ja palvelun jatkuvuuden Lisärahoituksen hakeminen, ylläpitomaksujen kohtuullistaminen Palvelujen vähentäminen

14 Sivu 2 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Tuote Aktiivinen Lisätty Tuote Aktiivinen Lisätty Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Tietoturvan pettäminen Tietoturvastandardien noudattaminen, palvelun käytön ja kuormituksenseuraaminen, henkilökunnan kouluttaminen Järjestelmäkomponenttien yhteensopivuusongelmat Yhteiset rajapintamäärittelyt, komponenttien yhteensopivuuden testaaminen ja katselmoinnit Plan B Plan C Tuote Aktiivinen Lisätty Järjestelmäkokonaisuus ei skaalaudu isolle käyttäjäryhmälle Riittävä testaaminen, kuormituksen seuraaminen ja ongelmien ennakointi Muu Aktiivinen Lisätty Yritysten välinen yhteistyö ei toimi Toimitaan avoimesti ja luottamuksella Yhteiset workshopit tilaajan ja yritysten kesken Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Ongelmatilanteet ja niistä tiedottaminen tilaajan ja toimittajien välillä Viestintäsuunnitelman noudattaminen, keskitetty ylläpito, bugzillan hyödyntäminen ja korjausvaiheiden seuraaminen, avoin yhteistyö

15 Sivu 3 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Kokonaisuuden jatkokehittämisen epävarmuus, kun osa moduuleista kolmansien osapuolien Vaatimusmäärittelyjen tuottaminen, tilaajan ja tuottajien välinen avoin yhteistyö muutostenhallinnassa Tuote Aktiivinen Lisätty Päivitetty Ongelmat palvelun saavutettavuudessa 24/ Ylläpitosopimusten noudattaminen, avoin tiedottaminen ongelmatilanteissa, palvelinten toiminnan seuraaminen virka-ajan puitteissa Tuote Aktiivinen Lisätty Ulkoisten järjestelmäkomponenttien yhteensopivuusongelmat Yhteiset rajapintamäärittelyt, riittävä testaaminen ja raportointi Muu Aktiivinen Lisätty Päivitetty Kuntalaiset eivät kiinnostu palvelun käytöstä Palvelun toiminnan varmistaminen, aktiivinen viestintä kuntalaisille, yritysten osallistuminen viestintään Muu Aktiivinen Lisätty Kaupunki ei sitoudu palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen Kaupungin johdon sitouttaminen ja tiedottaminen Muu Aktiivinen Lisätty Yhteistyö tilaajan ja tuottajien välillä ei toimi Projektiryhmän kokoukset, avoin yhteistyö Yrityskohtaiset palaverit Päivitetty

16 Sivu 4 Liite 2 - Riskiluettelo Riskin luokka/ tyyppi Status Status Pvm Riskin kuvaus Riskin vaikuttavuus 1 = vähäinen 5= merkittävä 10 = fatal Riskin todennäköisyys 1 = vähäinen 5 = todennäköinen 10= erittäin todennäköinen Riskikerroin 1-5 = vähäinen = merkittävä = erittäin merkittävä Riskin toteutumisen ehkäiseminen Plan B Plan C Aikataulu Aktiivinen Lisätty Prosessien pettäminen yritysten sisällä Riittävä resursointi Päivitetty Projekti Aktiivinen Lisätty Omahoidon kokonaisuus ei ole hallittavissa Suunnitelmassa pysyminen, riittävä dokumentointi, avoin yhteistyö tilaajan ja tuottajien välillä

Oulun Omahoitopalvelu Projektijohtaja Minna Angeria Sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki

Oulun Omahoitopalvelu Projektijohtaja Minna Angeria Sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki 1 8.5.2010 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Omahoitohankekokonaisuus Oulun Omahoitopalvelu Projektijohtaja Minna Angeria Sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki 8.5.2010 Oulun kaupunki Sosiaali-

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT

SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT SÄHKÖINEN ASIOINTI JA PALVELUT TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 9-10.2.2012 Keijo Koski 10.2.2012 Oulun kaupunki Kehittämisohjelmat Uusi Oulu asukasmäärä noin 187 500 (X/11) Oulu, Haukipudas, Kiiminki,

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Tavoitteena saada päätökseen yliopiston ja Enfon tekninen järjestelmän kehittämisprojekti 06/2014 mennessä (minimitavoitteiden osalta).

Tavoitteena saada päätökseen yliopiston ja Enfon tekninen järjestelmän kehittämisprojekti 06/2014 mennessä (minimitavoitteiden osalta). IAM-HANKE -PROJEKTIN TILANNEKATSAUS 22.4.2014 Toteutuksen tilanne Saavutukset Projektin toiminnalliset minimitavoitteet alkavat valmistua (korvataan nykyinen käyttäjähallinta, uudet loppukäyttäjän palvelut

Lisätiedot

Pilotointisuunnitelma

Pilotointisuunnitelma Pilotointisuunnitelma Oulun Omahoito Versio 1.2 Outi Sippola Jari Ohtonen Sosiaali- ja terveystoimi Oulun Omahoito- ja Teknologiaterveyskeskus -hanke Postiosoite: PL 37, 90015 Oulun kaupunki Käyntiosoite:

Lisätiedot

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoito Kaupungin oma kotihoito antoi vuonna 2015 asiakkaille palvelua

Lisätiedot

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä

Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä 1 (5) Sopimus Espoon Omahoitopalvelun käytöstä Espoon kaupungin Terveyspalvelut tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Internetin kautta Omahoitopalvelun (Terveyskansion) välityksellä. Palvelu

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle

Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle Omahoitopalvelun hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle Riikka Hirvasniemi TtM, kehittämiskoordinaattori Oulun kaupunki / hyvinvointipalvelut riikka.hirvasniemi@ouka.fi Suomen nuorin väestö Alle 15-vuotiaita

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 SADe Sote Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 Sähköposti lääkärin ja potilaan välisessä kommunikoinnissa (Iso-Britannia) Lähde: ehealth Insider, 2013 2 Turvallinen viestinvälitys

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleistä Sähköiset lupapalvelut Palautejärjestelmä

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Tiedon Omahoito integroituna Hyvikseen. Henna Granqvist 14.10.2014 Tietohallintokoordinaattori

Tiedon Omahoito integroituna Hyvikseen. Henna Granqvist 14.10.2014 Tietohallintokoordinaattori Tiedon Omahoito integroituna Hyvikseen Henna Granqvist 14.10.2014 Tietohallintokoordinaattori Taustaa Tuotekehitetty yhdessä toimittajan kanssa Uusina ominaisuuksina Omahoito 1.2:ssa Integraatio Hyvikseen

Lisätiedot

Mitä uutta on tulossa?

Mitä uutta on tulossa? Mitä uutta on tulossa? SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa kehitettävät kansalliset palvelut ja määrittelyt Hankepäällikkö Minna Angeria 8.10.2013 Minna Angeria/Tulevaisuuden

Lisätiedot

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Paula Lappi 25.9.2012 Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Elektroninen lääkeannostelija - lääkekello Lääkekello: Lääkelokerikot 14 tai 28 ottokertaa: = ohjelmoitava dosetti, jonka kansialuetta

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi

Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi Virtuaaliammattikorkeakoulu - Vuoden 2004 projektit www.amk.fi www.virtualyh.fi Marja Rautajoki marja.rautajoki@virtuaaliamk.fi 1 www.amk.fi -elämän laajuinen portaali oncampus.fi, continuingeducation.fi,

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Kuntien paikkatietoseminaari Jari Ylä-Kero 11.2.2014 RaKi-hanke VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen vaatimat muutokset VTJ:n tietomalliin sekä uuden tunnusjärjestelmän

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Palvelun Asettaminen Virtuun

Palvelun Asettaminen Virtuun Palvelun Asettaminen Virtuun Haka- ja Virtu-seminaari 2014 Jouko Junttila, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Marko Leppänen, Fujitsu Finland Oy Palvelun asettaminen Virtuun Esityksessä

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen Lapinlahden kunnan perusterveydenhuollossa

Sähköisen asioinnin kehittäminen Lapinlahden kunnan perusterveydenhuollossa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Sähköisen asioinnin kehittäminen

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi 15.5.2012 Terveydenhuollon Atk-päivät 1 TAUSTA KArkisto projekti 2008-2009

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Kansalaisten ja henkilöstön

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät TERVEYSKESKUS OMAVALVONTASUUNNITELMA Hyväksytty; Perusturvalautakunta _._.2015 Saila Tarkkonen Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään miten

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot

Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Arkkitehtuuriohjaus tietojärjestelmäuudistuksessa, case Fimlab Laboratoriot Sähköisten palveluiden ARKKITEHTUURI- JA RAKENNUSTOIMISTO Terhi Vesanen, johtava konsultti Carita Savin, palveluarkkitehti Muutokset

Lisätiedot

MIKÄ IHMEEN JYTE? 12 terveysasemaa. 332 sairaansijaa/tks

MIKÄ IHMEEN JYTE? 12 terveysasemaa. 332 sairaansijaa/tks Hyviskokemuksia ja kehittämisideoita Sote2020 seminaari Peurunka MIKÄ IHMEEN JYTE? Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus palvelee Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen ja Uuraisten kunnan asukkaita.

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset 12.11.2013 Jouni Rahko, yleislääketieteen erikoislääkäri Salli Saulio, diabeteshoitaja Taustaa Pisara-hankkeelle Diabeteksen hoito ei ole kallista, mutta puutteellisesta

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmien käytön osaamisen turvaaminen organisaatioissa

Potilastietojärjestelmien käytön osaamisen turvaaminen organisaatioissa Lappi earkistoon hanke 12.11.2014 1 Potilastietojärjestelmien käytön osaamisen turvaaminen organisaatioissa Potilastietojärjestelmä luokitellaan lääkintälaitteeksi, jonka käytön osaaminen on todennettava

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä 7.5.2013 Mauri Kaatrasalo Heikki Koivulehto Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajilla on velvoite laatia omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Ikäihmisten vaikuttajaraati 9.3.2016 Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Sisältö: Ikääntyvät hämeenlinnalaiset / ikäihmisten vaikuttajaraati SOTE -kokonaisuus SOTE -suunnittelu 2016 Hämeenlinnan

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Aamupäivästä iltamyöhään, sähköiset palvelut käytössäsi. Projektipäällikkö Katja Rääpysjärvi, Eksote Projektityöntekijä Marjukka Ervelius, Eksote

Aamupäivästä iltamyöhään, sähköiset palvelut käytössäsi. Projektipäällikkö Katja Rääpysjärvi, Eksote Projektityöntekijä Marjukka Ervelius, Eksote Aamupäivästä iltamyöhään, sähköiset palvelut käytössäsi Projektipäällikkö Katja Rääpysjärvi, Eksote Projektityöntekijä Marjukka Ervelius, Eksote SUSTAINS projekti 1.1.2012.- 31.12.2014 Osa Euroopan laajuista

Lisätiedot

commerce_paytrail_fi Paytrail maksumoduuli Drupal Commerce - verkkokauppaan

commerce_paytrail_fi Paytrail maksumoduuli Drupal Commerce - verkkokauppaan commerce_paytrail_fi Paytrail maksumoduuli Drupal Commerce - verkkokauppaan Drupal 7.x / Drupal Commerce 1.x Page 1 Yleistä Paytrail maksupalvelu Paytrail maksupalvelu sisältää kaikkien suomalaisten pankkien

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta - Yleistä NTG Projektinhallinta on palvelimella sijaitseva järjestelmä, jota

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri

Tuusulan uusi intranet Kaiku. Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Tuusulan uusi intranet Kaiku Digipäivä 25.8.2015 Helena Hurri Intranet-projekti Tuusulassa Projekti käynnistyi elokuussa 2014 ja intranet julkaistiin huhtikuussa 2015 pääkäyttäjien ja ylläpitäjien koulutuksia

Lisätiedot

Nesentan koulutusrekisteri

Nesentan koulutusrekisteri Nesentan koulutusrekisteri Ota henkilöstön koulutustiedot haltuun! Nesenta Oy Hirsalantie 11 02420 Helsinki puhelin (09) 4190 2400 www.nesenta.fi Sivu 2 Nesentan innovatiiviset ratkaisut Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis

elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis elääkäriasema asiakkaan ja lääkärin näkökulmasta Julius Lagus Marja Varis DIACOR TERVEYSPALVELUT OY Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä 13 täyden palvelun lääkäriasemaa, työterveysyksikkö ja

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

EKAT ( E-KANSALAISEN TERVEYS) KOORDINAATIOHANKE 1.4.2007-31.8.2009 STM

EKAT ( E-KANSALAISEN TERVEYS) KOORDINAATIOHANKE 1.4.2007-31.8.2009 STM EKAT ( E-KANSALAISEN TERVEYS) KOORDINAATIOHANKE 1.4.2007-31.8.2009 STM 1 EKAT HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET ja TOIMINNAT S-palvelut: koordinointi, yhtenäiset mittarit, hyvät käytännöt ja yhteistyö ajatuksella

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma 1 (10) johtoryhmä 10.3.2015 38, yhtymähallitus 30.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi

T 76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Hirviöryhmä loppukatselmointi. Hirviö. Projektikatselmointi Hirviö Projektikatselmointi Mikä Hirviö on? Hajautettu muistikirja Professoreille Muistiinpanoja keskusteluista opiskelijan kanssa Diplomitöiden ja jatko opintojen seuranta Raportointi Opetushenkilökunnalle

Lisätiedot

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous Ajanvarausjärjestelmän tarjous 13.1.2012 1/7 Tarjous Tarjous on osa yhteistä LeasIT Oyn ja DigitalBooker Finland Oyn yhteistarjousta jossa tarjoamme Kassa- ja ajanvarausjärjestelmien kombinaatiota. Tämä

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot