Visma Nova ja Visma Nova C/S Pro Osapäivitys, versio 8.5. Versiosaate

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visma Nova ja Visma Nova C/S Pro Osapäivitys, versio 8.5. Versiosaate"

Transkriptio

1 Visma Nova ja Visma Nova C/S Pro Osapäivitys, versio 8.5 Versiosaate

2 Oppaan päiväys: Asiakaspalvelu: Helpdesk: Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: (ylläpitoasiakkaat) puh: (muut) Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy, 2013

3 Sisällysluettelo 1 Saate Yleistä Suoraveloituksen päättyminen ja uudet laskutustavat Korjatut ja muutetut ominaisuudet Osapäivitys Asiakaskortisto Lomakkeet Vienti Hyllytys Winpos-linkki Laskutus/myyntireskontra Kirjanpito Asennuksen pikaohje Osapäivitys Useisiin ohjelmiin vaikuttavat muutokset Infoline Asiakaskortisto Varastokirjanpito Ostotilaukset Myyntitilaukset Logistiikka Lomakkeet Intrastat Elektroninen arkistointi Tarvelaskenta Työpiste EDI/OVT Laskutus/myyntireskontra Ostoreskontra Kirjanpito Tilitoimistolinkki (asiakas) Tilitoimistolinkki (tilitoimisto) Asennuksen pikaohje... 8 Osapäivitys, versio 8.5 Sisällysluettelo - i

4 1 Saate Tässä kerrotaan yleisiä asioita Visma Nova 8.5 -versioon liittyen. 1.1 Yleistä Visma Nova -ohjelmista on julkaistu huoltopäivitys, jossa ohjelmistoon on lisätty useita käyttöä helpottavia ja käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia. Tässä dokumentissa kuvataan sen jälkeisissä osapäivityksissä tehdyt muutokset ja uudet ominaisuudet pääpiirteittäin. Tutustu tähän versiosaatteeseen huolellisesti ennen päivityksen tekemistä. Suosittelemme myös, että yrityksenne taloushallinnossa Visma Novaa käyttävät henkilöt käyvät versiosaatteen huolellisesti läpi ennen päivityksen tekemistä. Mikäli et ole vielä päivittänyt Visma Nova -ohjelmien versiota 8.5, se pitää tehdä ehdottomasti ennen tämän osapäivityksen asennusta. Osapäivitystä ei voi asentaa Visma Nova 6 - tai 7-ohjelmistojen tai muiden kuin Visma Nova 8.5 -version päälle! Jos sinulla ei ole Visma Nova 8.5 -version toimitus-cd:tä, voit tilata sen osoitteesta Median toimituksesta veloitamme normaalin hinnastomme mukaisen toimitusmaksun. 1.2 Suoraveloituksen päättyminen ja uudet laskutustavat Kansallinen suoraveloitus päättyy Julkaisimme edellisessä ( ) osapäivityksessä suoraveloituksen päättymiseen ja uusiin laskutustapoihin liittyvät uudet toiminnallisuudet käyttöönne. Tämä osapäivitys sisältää korjauksia vastaanottoehdotussanomien muodostukseen, vastaanottoilmoitusaineiston noutoon Asiakaskortistossa sekä Finvoice muotoisen aineiston luontiin Laskutus/myyntireskontrassa. Muuntokäytännöt vaativat toimenpiteitä laskuttajalta ja viimeiset muuntoon vaadittavat vastaanottoehdotussanomat tulee lähettää viimeistään Ennen vastaanottoehdotussanomien lähetystä tulee varata reilusti aikaa myös muihin vaadittaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteet vaativat lisenssit WSV (Suoraveloitus), WEI (Verkkolasku) sekä WEIL (Kuluttajan e-lasku/suoramaksu). Kun suoraveloitusaineistoa ei enää lähetetä ja kaikki suoraveloitusasiakkaat on siirretty uusiin laskutustapoihin, voidaan WSV-lisenssi aktivoida pois. Lisätietoja ja ohjeet suoraveloituksen muuntoon vaadittavista laskuttajan toimenpiteistä voit lukea Infolinen linkkeihin lisätystä oppaasta. Osapäivitys, versio 8.5 Saate - 1

5 2 Korjatut ja muutetut ominaisuudet Tässä osassa kuvataan osapäivitys- ja sovelluskohtaisesti huoltopäivityksen 8.5 jälkeen tehdyt korjaukset ja muutokset. 2.1 Osapäivitys Asiakaskortisto Lomakkeet Vienti Hyllytys Ohjelmaan on korjattu vastaanottoehdotuksen yksilöivän tunnuksen muodostumista (SOAP-kehyksen MessageId -elementti). Tämä aiheutti sen, että vain lähetyserän ensimmäinen vastaanottoehdotus oli mennyt onnistuneesti pankista eteenpäin. Vastaanottoehdotukset liittyvät suoraveloitusvaltakirjojen muuntoon. Vastaanottoilmoituksille on korjattu tietojen tuontia kun aineistossa on useampi kuin yksi vastaanottoilmoitus. Vastaanottoilmoituksilla päivitetään kuluttaja-asiakkaiden verkkolaskutustiedot Visma Novan Asiakaskortistoon. Vastaanottoilmoituksille on lisäksi korjattu laskutusaiheen oletustiedon asetusta, kun tietoja päivitetään Asiakaskortistoon. Postin osoitekortti-ikkunan Asiakaspalautus-raporttipohjia (loposti5.rpt ja loposti5b.rpt) on korjattu. Korjauksen jälkeen lähettäjän osoitetiedot tulostuvat vastaanottajaksi ja vastaanottajan osoitetiedot lähettäjäksi. Puhelinnumero osoitekorttitarralle tulostuu edelleen postin osoitekortti-ikkunan vastaanottajakohdasta, riviltä ennen maakoodia. Päivitä siis asiakaspalautustapauksessa kenttään manuaalisesti se numero, jonka haluat osoitekortille tulostuvan. Vienti-ohjelmaan on lisätty optio Aikaleima. Option ollessa valittuna ohjelma lisää vientitiedoston nimeen aikaleiman. Optiota voi käyttää silloin, kun kohdeikkunassa on valittuna optio Tiedosto Novasta. Tiedosto Saapuminen -ikkunan option Hyllytyslähete antama virhetilanne Run-time error 438 : Object doesn t support this property or method on korjattu Winpos-linkki Winpos-linkki hävitti asetukset eikä tuonut ele-nauhan tietoja laskutukseen. Tämä on nyt korjattu Laskutus/myyntireskontra Verkkolaskutus Kun muodostettiin lasku Uusi kopioiden -toiminnolla tai myyntitilausten kautta, ohjelma ei muodostanut verkkolaskulle <InvoiceCommunicationDetails> -elementtiä sisältöineen. Tämä aiheutti sen, että Visma Novasta lähetetyt laskut menivät tulostuspalveluun, vaikka niiden olisi pitänyt lähteä sähköpostitse. Tämä on nyt korjattu (MT ). Osapäivitys, versio 8.5 Korjatut ja muutetut ominaisuudet - 2

6 Ohjelma asetti Finvoice 2.01 muotoisen verkkolaskuaineiston SOAP-kehykseen <MessageId> elementtiin arvoksi laskunumeron jälkeen arvon /1. Nyt elementtiin menee standardin mukaisesti ainoastaan laskunumero. Muodostettaessa Finvoice 2.01 tyyppistä verkkolaskuaineistoa, ohjelma asetti aikaleiman elementtiin <MessageTimeStamp> virheellisessä muodossa. Tämä on nyt korjattu. Finvoice muotoiseen aineistoon on muutettu tyhjän, mutta pakollisen <EpiReference> -elementin asettelua Kirjanpito Kirjanpidon tuonti antoi virhetilanteen 91 Object variable With block variable not set, kun tuotiin rakentamispalvelu ostot tyyppisiä tapahtumia ostoreskontrasta kirjanpitoon. Tämä on nyt korjattu Asennuksen pikaohje Laajemman asennusoppaan löydät päivityssivuiltamme kohdasta Asennusopas. 1. Nouda päivityspaketti Visma Nova Osapäivitys ( ) internet-sivuiltamme. (Jos et ole päivittänyt versiota 8.5 päiväyksellä , päivitä se ensin.) 2. Nouda tarvittaessa myös Visma Nova Työasemapäivitys ( ). 3. Ota varmuuskopiot tietokannoista. 4. Varmista, että kaikki Visma Nova -ohjelmat on suljettu. 5. Aja päivitys palvelimelle tai paikalliselle koneellesi. Tarkista asennuspolku ennen päivityksen jatkamista. 6. Aja SQL-skriptit. 7. Aja työasemapäivitys tarvittaessa työasemille. HUOM! Aja työasemapäivitys niille työasemille, joilta käytetään Asiakaskortiston vastaanottoehdotusaineiston muodostus- tai vastaanottoilmoitusten nouto -toimintoja sekä työasemille, joilla käytetään Laskutus/myyntireskontran verkkolaskujen muodostusta. 8. Tarkista toimivuus. 2.2 Osapäivitys Useisiin ohjelmiin vaikuttavat muutokset Intrastat-tietojen päivityksen nopeutus Intrastat-tietojen päivitystä Laskutus-, Myyntitilaukset- ja Ostotilaukset-ohjelmissa on nopeutettu. Intrastat-painike näkyy aktiivisena kaikilla tilausriveillä silloin, kun kyseessä on EU-kaupan tilaus/lasku. Niillä EU-kaupan tilaus-/laskuriveillä, joilla Intrastat-painike oli ennen harmaa, painikkeesta aukeavan ikkunan tiedot ovat edelleenkin harmaita eivätkä tiedot tulostu raportille. Ainoa muutos on siinä, että rivin Intrastat-painike on aktiivinen / ei-aktiivinen riippuen siitä, onko kyseessä oleva tilaus/lasku EU-kauppaa vai ei. (LA , MT , OT ) Osapäivitys, versio 8.5 Korjatut ja muutetut ominaisuudet - 3

7 Linkit Linkit-painiketoimintoa muokattu niin, että sitä napauttamalla aukeaa Linkit-ikkuna myös silloin, jos tietueelle ei ole vielä linkkejä. Jos tietueelle on linkkejä, painike näkyy keltaisena. (VA , MT , OT , LA , AS/TO ) Näytä Linkit -toiminto ja Linkit-painike lisätty myös Tuotanto-ohjelmaan. Niiden avulla voit lisätä/poistaa linkkejä tuotteelle varastokirjanpitoon. Toiminto on käytettävissä Tilauskanta-, Työjono-, Tuotanto-, Alihankinta-, Käsitelty- ja Valmistettu-välilehdillä. (TU ) Tuoterakenne Infolinen Asetukset Ohjaustiedot Yleistä välilehdelle on lisätty uusi kenttä Rakenteen VP ehdotus. Kentän tiedolla ohjataan, mikä varastopaikka tuoterakenteen osalle rakenteella ehdottuu. Mikäli haluat, että tuoterakenteella rakenteen osille ehdottuu varastopaikaksi aina 0, ylläpidä Rakenteen VP ehdotus -kenttään arvoksi -1. Arvo -1 ei huomioi tuotteen oletusvarastopaikkaa vaan ehdottaa rakenteen osalle varastopaikaksi aina 0. Jos taas ylläpidät arvon 0 kyseiseen kenttään, ehdottuu tuoterakenteella rakenteen osille tuotteen oletusvarastopaikka, mikäli tuotteella sellainen on, muussa tapauksessa varastopaikaksi ehdottuu 0. Niille tuotteille, jonka varastopaikka on 0, tuoterakenteella käytetään ylemmän tason varastopaikkaa. HUOM! Tämän osapäivityksen yhteydessä uuteen kenttään Rakenteen VP ehdotus kopioidaan arvo kentästä Varastopaikkaehdotus. Päivitä tieto kentässä Rakenteen VP ehdotus, mikäli haluat muuttaa varastopaikan ehdottumista rakenteen osalle tuoterakenteella. (MT , OT ,VA , TU ) Tarrat Tulostus Tarrat -ikkunaan on lisätty uusiksi rajauskentiksi Tuoteryhmä ja Varastopaikka. Saapumistenhallinta-ohjelman (WDMOT) Tulostus Tarrat -ikkunassa on korjattu rajauskenttien Tilausnumero ja Toim.pvm toiminta. (MT , DM , OT , WDMOT ) Reklamaatiot Tiedosto Reklamaatio -ikkunan kautta tulostettavia raporttipohjia varekl1.rpt ja varekl2.rpt korjattu, nyt tekstikenttien tiedot tulostuvat, vaikka reklamaatiolla ei olisikaan tuotekoodia Infoline Asetukset Ohjaustiedot Yleistä välilehdelle on lisätty uusi kenttä Rakenteen VP ehdotus. Lue lisää versiosaatteen kohdasta Tuoterakenne. Asetukset Ohjaustiedot Ominaisuudet -välilehdeltä on poistettu optio Hae Nova- Uutiset tarpeettomana. Kun perustettiin uusi yritys, jolle ladattiin tilikartta, oli tililuettelon Käyttötarkoitusvalikko tyhjä. Tämä on nyt korjattu. Osapäivitys, versio 8.5 Korjatut ja muutetut ominaisuudet - 4

8 Asetukset Yritystietot, Yritystiedot Lisätiedot -välilehdelle on lisätty Visma AutoInvoicen virhepalautteiden nouto mahdollisuus automaattisesti sähköpostiin Asiakaskortisto Asiakaskortistoon on lisätty toiminnallisuudet laskuttajailmoituksen lähetykseen Visma AutoInvoicella, vastaanottoehdotussanoman muodostukseen ja muuntokirjeiden tulostukseen sekä vastaanottoilmoitussanomien vastaanottoon. Lisäksi voit siirtää vastaanottoehdotus- ja -ilmoitussanomia Visma Novan ja Maventan palvelun välillä Visma AutoInvoicella. Toiminnot liittyvät suoraveloituksen muuntoihin, kuluttajan e-laskuihin sekä uuteen suoramaksu-laskutustapaan. Lisää tietoa ja ohjeet toimintojen käyttämiseksi löydät Infolineen lisätystä oppaasta sekä Asiakaskortiston, Laskutuksen ja Verkkolaskujen käsikirjoista. Asiakaskortistoon on lisätty laskutustapa Suoramaksuille Varastokirjanpito Raportit ABC-analyysi -tulostusikkunan optio Merkitse ABC ryhmä tuotteelle muutettu toimimaan siten, että optio EI päivitä ABC-ryhmä -kentän tietoa tuotteelle, jolla on kentässä arvo E (=poistunut tuote) Ostotilaukset Tilauksen viesti Tilauksen viestiosion tekstikentässä nuoli alas -näppäintä napauttamalla kohdistin siirtyy Tietoja-osion Oma as.nro -kenttään. Nuoli ylös -näppäimen napautus siirtää kohdistimen tilauksen viestiosion ylempään kenttään Ostotilausehdotus ( ) Jos Tiedosto Tilausehdotukset toiminnossa tehtiin uuden tavan ostotilausehdotuksissa laskenta varastoa vasten ja sitten yritettiin luoda ostotilausehdotusrivistä ostotilausta, ohjelma antoi virhetilanteen , Monivaiheinen toiminto aiheutti virheitä. Tarkista kaikki tila-arvot. Virheen lisäksi ohjelma loi tyhjä ostotilauksen ilman rivitietoja. Tämä on nyt korjattu. Suoritettaessa käyttäjäkohtainen laskenta rajaten laskennan nimikelajilla, antoi ohjelma virhetilanteen , Invalid column name NIMIKEMTLAJI. Tämä on nyt korjattu. Ostotilausehdotusten laskenta myyntitilauksia vastaan ei luonut tarpeita nimikelajin 40 rakenneosille; tämä on nyt korjattu. Suosittelemme, että teet käyttäjäkohtaisen laskennan myyntitilauksia vastaan ilman rajauksia ja rajaat vasta laskennan jälkeen sen tuloksia haluamillasi rajausarvoilla. Vanhan tavan aktivointi ei onnistunut. Tämä muutettu nyt niin, että halutessasi voit aktivoida vanhan tavan käyttöön tekemällä seuraavan määrityksen Nova.iniin: [OT] VANHA=1 Osapäivitys, versio 8.5 Korjatut ja muutetut ominaisuudet - 5

9 2.2.6 Myyntitilaukset Jos myyntitilauksella Tuoterakenne-ikkunassa Vaihda tuote rakenteeseen -toiminnolla muutettiin tilausrivin rakenteelle vaihtoehtoinen materiaali, ei ohjelma päivittänyt uuden vaihtoehtoisen materiaalin rivitekstiä. Tämä on nyt korjattu siten, että myyntitilauksen ollessa muokkaustilassa Tuoterakenne-painikkeen kautta vaihtoehtoisen materiaalin vaihto Vaihda tuote rakenteeseen -toiminnolla päivittää tuotteen rivitekstin, säilyttäen kuitenkin myös käyttäjän manuaalisesti kirjoittamat rivitekstit, mikäli sellaisia on. Työmääräin-raporttipohja mttmr5.rpt korjattu. Mikäli tilauksella on kiinnitetty rakenne, tulostuu raportille nyt vain kiinnitetyn rakenteen tarpeet. Aikaisemmin tulostui sekä vakioettä kiinnitetyn rakenteen tarpeet Logistiikka Automaattisen FTP-sanoman muodostamisen jälkeen ohjelma jäi jumiin, vaikka sanoma menikin Matkahuollolle. Ohjelmaa on korjattu nyt niin, että automaattisen FTP-sanoman muodostus ei enää jumita ohjelmaa. Vastaanottajan sähköpostikentän (kenttä ennen maakoodia) pituutta on lisätty, kenttään mahtuu nyt 100 merkkiä Lomakkeet Sähköisellä rahtikirjaliittymällä muodostettavaa XML-sanomaa on päivitetty. Sanomalle lisätty Booking-osio, joka sisältää noutotilaustiedot. Saat noutotilaukseen tarvittavat tiedot mukaan sanomaan, kun aktivoit Unifaun lisätiedot -välilehdellä Noutoajat-osiossa option Noutotilaus ja täytät kyseisessä osiossa kyseisen kuljetusliikkeen/rahdinkuljettajan tarvitsemat muut tiedot. Lue yksityiskohtaisemmat tiedot päivitetystä Lomakkeet-käsikirjasta Intrastat Uusi EU-maa Kroatia (maakoodi HR) on lisätty Näytä EU-maat -valikkoon. Intrastat-ohjelma antoi toisinaan vientiraportin tulostuksessa Virhetilanteen , Unclosed quotation mark after the character string ) ja tuontiraportin tulostuksessa Virhetilanteen , Incorrect syntax near NL. Nämä on nyt korjattu Elektroninen arkistointi Elektronisen arkistoinnin Virhetilanne (selitys: Monivaiheinen toiminto aiheutti virheitä. Tarkista tila-arvo) on korjattu. Manuaalinen arkistointi elektroniseen arkistoon saattoi joskus antaa Virhetilanteen (selitys: Muisti ei riitä). Tämä on nyt korjattu Tarvelaskenta Tarvelaskenta-ohjelman laskentaa option Vähennä suunnittelulajin avoimet vapaasaldosta osalta korjattu, lisäksi suunnittelulajin tarpeet huomioivat tarvittaessa nyt myös per-käsittelyn Työpiste Työpiste-ohjelmassa voi nyt käsitellä myös koontitöitä. Osapäivitys, versio 8.5 Korjatut ja muutetut ominaisuudet - 6

10 EDI/OVT Myyntitilausten ja Toimitustenhallinnan toimitusikkunaan on lisätty uusi optio Kysy kollikohtaiset tiedot. Optio näkyy vain silloin, kun WED-lisenssi on aktivoitu. Mikäli kyseessä on SSCC-toimitus ja optio Kysy kollikohtaiset tiedot on valittuna, aukeaa SSCC-toimitusikkunan jälkeen ikkuna, johon voit syöttää kollikohtaiset kollilaji-, paino- ja tilavuustiedot. Optio on käyttäjäkohtainen ja viimeisin valintasi kyseisessä yrityksessä jää muistiin Laskutus/myyntireskontra Verkkolaskujen muodostukseen on lisätty tuki Finvoice muotoisille verkkolaskuille. Mikäli haluat esikatsella Finvoice versiossa muodostamaasi verkkolaskuaineistoa, tulee NovaX\YR -kansioon lisätä Finvoice.css- ja Finvoice.xsl -tiedostot. Tiedostot kopioidaan TH-kansion Finvoice kansiosta. Verkkolaskun tulostusikkunaan on lisätty optio Laskutustapa: Suoramaksu. Suoramaksu on kuluttajan e-laskun ohella toinen laskutustapa, joka korvaa suoraveloituksen (vaatii lisenssin WEIL). Laskutuksen pääruudulle on lisätty uusi kenttä Alkuperäinen viite. Kenttään tallentuu viitenumero laskusta, kun tehdään Uusi kopioiden (negatiivisena) -toiminnolla peruutuslasku laskusta, jonka laskutustapa on Suoramaksu (vaatii lisenssin WEIL). Laskun tulostusikkunaan on lisätty optio Suoramaksu sekä uusi laskupohja (laskua4sm.rpt), jota käytetään, kun laskutustavaksi on valittu Suoramaksu (vaatii lisenssin WEIL). Finvoice-validointia on mahdollista käyttää nyt myös ASP-ympäristössä Ostoreskontra Visma Nova Ostoreskontrassa on tuki Finvoice 2.0- ja Finvoice muotoisten verkkolaskujen sisäänluvulle Kirjanpito Kirjanpidon tuontia Visma Novan ostoreskontrasta on korjattu. Sekamenetelmässä ohjelma toi nettotileille summat bruttoina, jonka lisäksi toi ostojen alv-tiliöintirivin. Tästä syystä tositesaldo heitti alv:n verran, koska alv:ta oli tässä tapauksessa kirjattu tuplasti. Kirjanpidon myyntireskontran suoritusten tuonnissa on lisäksi korjattu valuuttamääräisten hyvityslaskujen suoritusten kirjautumista. Kausiveroilmoituksen tiedoston muodostukseen on korjattu se, että jos kohdekuukaudella oli pelkästään rakennuspalveluostoja/-myyntejä, ohjelma asetti Ei toimintaa -kentät muodostuneeseen tiedostoon. Kausiveroilmoitus- ja laskelmaraporteille on päivitetty oletusverokannoiksi uudet 10, 14 ja 24, mikäli kohdekuussa ei ollut myyntejä ko. verokannoille Tilitoimistolinkki (asiakas) Asetukset-välilehdelle on lisätty uusi optio Muodosta palkoista koontiaineisto, joka on valittavissa vain, kun tiedostomuodoksi on valittuna Nova ja Rajaukset-välilehdellä on valittuna optio Palkanlaskenta. Optiota käytät, kun haluat muodostaa koontiaineiston Osapäivitys, versio 8.5 Korjatut ja muutetut ominaisuudet - 7

11 Visma Novan palkoista ja siirtää sen Visma Businessin kirjanpitoon Tositteiden tuonti - sovelluksella. Tikon-vientiin on korjattu EU-tilien arvonlisäveron kirjaantumista Tilitoimistolinkki (tilitoimisto) ASP-ympäristöissä Yritys-valintalistalla ei näkynyt yrityksiä. Ohjelmaan on nyt lisätty ASP-tuki Asennuksen pikaohje HUOM! Päivityksen yhteydessä on suoritettava myös uusin työasema-asennus työasemille, joilta käytetään Laskutus/myyntireskontraa. Laajemman asennusoppaan löydät päivityssivuiltamme kohdasta Asennusopas. 1. Nouda päivityspaketti Visma Nova Osapäivitys ( ) internet-sivuiltamme. (Jos et ole päivittänyt versiota 8.5 päiväyksellä , päivitä se ensin.) 2. Nouda tarvittaessa myös Visma Nova Työasemapäivitys ( ). 3. Ota varmuuskopiot tietokannoista. 4. Varmista, että kaikki Visma Nova -ohjelmat on suljettu. 5. Aja päivitys palvelimelle tai paikalliselle koneellesi. Tarkista asennuspolku ennen päivityksen jatkamista. 6. Aja SQL-skriptit. 7. Aja työasemapäivitys työasemille, joilta käytetään Laskutus/myyntireskontraa. 8. Tarkista toimivuus. Osapäivitys, versio 8.5 Korjatut ja muutetut ominaisuudet - 8

Visma Nova ja Visma Nova C/S Pro Huoltopäivitys, versio 8.6. Versiosaate

Visma Nova ja Visma Nova C/S Pro Huoltopäivitys, versio 8.6. Versiosaate Visma Nova ja Visma Nova C/S Pro Huoltopäivitys, versio 8.6 Versiosaate Oppaan päiväys: 17.12.2013 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5 Ohje Oppaan päiväys: 17.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 7.1.2014. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Versioseloste 6.80. Visma Software Oy, 2011 www.visma.fi. Oppaan päiväys: 27.10.2011. Asiakasneuvonta:

Visma Econet Pro. Versioseloste 6.80. Visma Software Oy, 2011 www.visma.fi. Oppaan päiväys: 27.10.2011. Asiakasneuvonta: Visma Econet Pro Versioseloste 6.80 Oppaan päiväys: 27.10.2011. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste

Visma Econet Pro Versioseloste Visma Econet Pro Versioseloste Sepa versio Versio 6.40 Oppaan päiväys: 11.11.2010. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.60

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.60 Versioseloste, versio 5.60 Oppaan päiväys: 25.11.2008. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Versioseloste 7.10. Visma Software Oy, 2012 www.visma.fi. Oppaan päiväys: 12.11.2012.

Visma Econet Pro. Versioseloste 7.10. Visma Software Oy, 2012 www.visma.fi. Oppaan päiväys: 12.11.2012. Visma Econet Pro Versioseloste 7.10 Oppaan päiväys: 12.11.2012. Asiakaspalvelu ja tuki: Econet Forum: www.visma.fi/econettuki Helpdesk: www.visma.fi/helpdesk Mikäli teillä ei vielä ole Helpdesk-tunnuksia,

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.60-004

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.60-004 Versioseloste Versio 6.60-004 Oppaan päiväys: 20.9.2011. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi/helpdesk Tukipuhelin: 0600-397 261 (2,53 /min + pvm) Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015

ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015 ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TUKI JA INTERNET... 5 2 ASENTAMINEN... 6 2.1 ASENTAMINEN YHDELLE KONEELLE...

Lisätiedot

lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE VERSIO: TAMMIKUU 2015 R2

lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE VERSIO: TAMMIKUU 2015 R2 lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE VERSIO: TAMMIKUU 2015 R2 VERSIOSAATE TAMMIKUU 2015 R2 Olemme julkaisseet tammikuun 2015 versiosta R2-version, joka sisältää virhekorjauksia, sekä asiakkailta saadun

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80

Visma Econet Pro Versioseloste Versio 5.80 Versioseloste Versio 5.80 Oppaan päiväys: 4.9.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta Tiedote Oppaan päiväys: 4.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0207 560

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.40. Opas

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.40. Opas Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.40 Opas Oppaan päiväys: 22.5.2008. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.40 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas

Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas i (15) Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas (Econet Pro ver. 6.80 lähtien) Tämä ohjemateriaali on tehty Microsoft Word -ohjelmalla. Ohjemateriaalin ja siihen liittyvän muun materiaalin

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.80-010

Visma Monipankki Versioseloste Versio 6.80-010 Versioseloste Versio 6.80-010 Oppaan päiväys: 25.5.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi/helpdesk Puhelintuki (arkisin 9-16) 0207 560 609 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto

Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto Visma L7 Vuodenvaihde: taloushallinto Tiedote 2013 Oppaan päiväys: 5.12.2012 Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2013 2 (44) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tiliotteen purku Ketjutus-toimintoon... 5 1.2 Viitesuoritusten purku Ketjutus-toimintoon...

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (27) Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Olemme julkaisseet Lemonsoft-ohjelmista uuden version. Uuteen versioon on toteutettu lukuisia uusia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.50 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset

Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2013 2 (15) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.3.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Ostolaskun käsittelijöiden

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY TILAUSTENKÄSITTELY 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 TILAUKSEN TIEDOT välilehti... 5 Uuden tilauksen otsikkotietojen syöttäminen... 5 Tietokenttien

Lisätiedot