Kokemuksia ja tutkimustuloksia palkkauksesta ja palkitsemisesta - palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien kehitys Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksia ja tutkimustuloksia palkkauksesta ja palkitsemisesta - palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien kehitys Suomessa"

Transkriptio

1 Kokemuksia ja tutkimustuloksia palkkauksesta ja palkitsemisesta - palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien kehitys Suomessa Niilo Hakonen

2 Kokemuksia palkoista ja palkitsemisesta Niistä ei puhuta työpaikoilla(?) Ne vaikuttavat vielä enemmän, kuin yleensä ajatellaan Niillä tavoitellaan halutunlaista henkilöstöä, innostusta, sitoutumista, hyviä työsuorituksia, tarvittavan osaamisen kehittämistä, yhteistyötä, rehellisyyttä, toiminnan kehittymistä, tuottavuutta... Tavallisia vaikutuksia ovat kuitenkin myös epäoikeudenmukaisuuden kokemukset, epätietoisuus, osaoptimointi, kateus, vapaamatkustus, ylimääräiset kustannukset, ei-toivottu vaihtuvuus, hankalat neuvottelut, tiedon panttaaminen tai kaunistelu, ei-toivottu organisaatiokulttuuri. Siksi onnistuminen palkitsemisessa ja palkkausjärjestelmien toimivuus ovat tavoittelemisen arvoisia Duncan Brown (2001): Palkitseminen on aina strategista. 2

3 3 Työn imun (work engagement) tunnusmerkkejä ovat, että ihminen ponnistelee organisaation hyväksi, pysyy siinä mielellään ja puhuu siitä hyvää.

4 Tutkimustuloksia palkkauksesta ja palkitsemisesta Palkka vaikuttaa huomattavasti enemmän ihmisten valintoihin, kuin mitä he vastaavat kysyttäessä, mikä motivoi heitä. (Rynes, Gerhart & Minette 2004). Robert L. Heneman (2006): Palkitsemisjärjestelmät ovat henkilöstötyön tehokkain mahdollinen työväline. Judiesch (1994): Henkilökohtaiset palkkiojärjestelmät paransivat tuottavuutta keskimäärin 49 prosenttia. Palkkakeskusteluilla on myönteisiä vaikutuksia tuottavuuteen ja keskimääräiseen ansiokehitykseen (Lundborg 2005), sekä henkilöstöjohtamiseen, samapalkkaisuuteen ja esimiestoimintaan (Granqvist ja Regnér 2007). 4

5 Erilaisia suhtautumistapoja palkitsemiseen A: "TES hoitaa" B: Jatketaan kuten ennen C: "Miten toiset tekevät?" D: Strateginen palkitseminen Käsitys palkitsemisesta Rahapalkka Tulos- ja voittopalkkiot (tessin ylittävä) Rahapalkka + edut (kokonaispalkka) Palkitsemisen kokonaisuus Lähtökohta toiminnalle Tehdään niin kuin on määrätty Tehdään niin kuin tähänkin asti Tehdään niin kuin toisetkin tekevät Johtaminen, omat tarpeet, tavoitteet ja arvot Toiminnalle tyypillistä Huolehditaan lain ja normien mukaisuudesta Ei herätetä nukkuvaa karhua Kiinnostutaan vertailutiedoista Palkitsemista johdetaan, arvioidaan ja kehitetään Mihin pyritään Kustannusten minimointi Sijoittuminen palkkakilpailussa Lisäkustannusten minimointi Hyötyjen optimointi

6 Strateginen palkitseminen (Henry ry. 2007) Kehitetään aktiivisesti palkitsemisen kokonaisuuksia ja palkitsemisjärjestelmien toimivuutta yrityksen strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvojen mukaisen toiminnan edistämiseksi liiketoimintastrategiasta johdetaan palkitsemisstrategia, josta saadaan suuntaviivat palkitsemisen kehittämiselle ja ylläpidolle ylimmän johdon vahva ote varmistaa resurssit ja edellytykset palkitsemista johdetaan, arvioidaan ja parannetaan palkitsemisen prosessit laitetaan kuntoon, tehtävät, vastuut ja roolit selviksi ja palvelut>julkaisut 6

7 Palkitsemisen kokonaisuus, esimerkki 1 (Työpsykologian ja johtamisen laboratorion malli) Edut Tulospalkka Aloitepalkkiot Peruspalkka Erikoispalkkiot Mahdollisuus kehittyä, koulutus, työn sisältö Arvostus, palaute työstä +/- Mahdollisuus vaikuttaa, osallistuminen Työsuhteen pysyvyys, työajan järjestelyt Lähde: Hakonen & al. (2005) 7

8 Palkitsemisen kokonaisuus, esimerkki 2 Organisaation näkökulma: strategian toimeenpano arvon tuottaminen hyvät tulokset kasvu ja kehittyminen Yksilöllinen kasvu investoiminen ihmisiin koulutus ja kehittäminen suoritusjohtaminen urakehityksen tukeminen terveys ja hyvinvointi työ- ja perhe-elämän tasapaino Kokonaispalkkaus peruspalkka tulospalkka pitkän aikavälin kannustimet henkilöstöedut Houkutteleva tulevaisuus visio ja arvot kasvu ja menestyminen imago ja maine osakkuus ja osallisuus tunnustus ja arvostus molemmat voittavat -ilmapiiri Positiivinen työpaikka ihmisten huomioiminen johtaminen työtoverit mielenkiintoinen työ osallistumismahdollisuudet luottamus ja sitoutuminen avoin kommunikaatio joustavat työajan järjestelyt Työntekijän näkökulma: innostus sitoutuminen tyytyväisyys toimeentulo Lähde: Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n strategisen palkitsemisen jaos

9 Kokemuksia ja vihjeitä 1. Miten palkitsemisen kokonaisuus määritellään? Organisaatio määrittelee Kysymys on vaihdosta 2. Mitä sillä sitten tehdään? Arvioidaan, johdetaan, kerrotaan Tehdään näkyväksi, kehitetään 3. Mitä vielä tarvitaan? Toimivia palkitsemisjärjestelmiä Henkilöstön kuuntelemista Palkitsemisesta ammattilaisia Hyvän työpaikan luomisessa ei ole kyse poppakonsteista, vaan pikemminkin johdonmukaisesta, pitkäaikaisesta, uskottavasta ja läpinäkyvästä toiminnasta. Harriet Eckstein 9

10 Kolme uudistusta suomalaisiin palkkamalleihin 1. Työehtosopimusten palkkausjärjestelmiä on uudistettu Suomessa yli 20 vuoden ajan. 10

11 Tilanne nykyisin Mitä palkkausjärjestelmiä EK:n koko jäsenkentässä käytetään työn yritysten palkka-asioista vastaavien vaativuuden arviointiin? mukaan Arvioimme työn vaativuutta työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän avulla Palkasta sovitaan kahden kesken kunkin henkilön kanssa noin 80 % Käytämme yrityksen omaa palkkausjärjestelmää Käytämme jotain kaupallista palkkausjärjestelmää % henkilöstöryhmästä 11 Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöstöryhmän koko: Kysymys 16a Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu vastannutta yritystä Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2008

12 Palkkaryhmäkuvaukset ovat nousseet suosituimmaksi tavaksi porrastaa palkkoja Miten työn vaativuutta arvioidaan eri henkilöstöryhmissä? Tehtävät sijoitetaan palkkaluokkiin sanallisen palkkaryhmäkuvauksen avulla Tehtävän vaativuus arvioidaan vaativuustekijöitä pisteyttämällä Emme arvioi työn vaativuutta palkkojen porrastamista varten % henkilöstöryhmästä Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät 12 Kysymys 17a 1616 vastannutta yritystä Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2008

13 Pätevyyden arvioinnin perusteeksi yrityksen omat menestystekijät Jokainen ihminen jokaisessa organisaatiossa haluaa vastauksen kysymyksiin, mitä minulta odotetaan ja miten hyvin täytän nuo odotukset. Nykyisin 44 % EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä on järjestelmällisen pätevyyden tai työsuorituksen arvioinnin piirissä palkan määräytymistä varten (Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2008) Esimerkki pätevyydenarviointiasteikosta: Työsuoritus ei vastaa odotuksia 1 Suoritus vastaa toisinaan odotuksia 2 Suoritus vastaa säännöllisesti odotuksia 3 Suoritus ylittää rutiininomaisesti odotukset 4 Poikkeuksellisen hyvä työsuoritus 5 13

14 luvulla otettiin käyttöön erilaisia täydentäviä palkkaustapoja Peruspalkkaustavat Aikapalkat Palkkio- ja provisiopalkat Urakkapalkat Täydentävät palkkaustavat Voitonjakoerät Tulos- ja voittopalkkiot Osakepohjainen palkitseminen Maksetaan rahana Maksetaan henkilöstörahastoon 14

15 Yritysten palkkiojärjestelmät Mikä osuus henkilöstöstä on urakka-, palkkio- ja provisiopalkkojen piirissä? Mikä osuus henkilöstöstä on työsuhdeoptioiden tai osakepalkkioiden piirissä? Mikä osuus henkilöstöstä on tulosja voittopalkkiojärjestelmien piirissä? % henkilöstöryhmästä Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä 15 Kysymys vastannutta yritystä Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2008

16 Uudistettu henkilöstörahastolaki voimaan Henkilöstörahastoon voidaan siirtää myös tulospalkkioita palkkiojärjestelmän pitää koskea koko henkilöstöä, tavoitteiden olla etukäteen määriteltyjä ja maksimipalkkion kertyä kaikille samojen periaatteiden mukaisesti mahdolliseksi myös tulos- tai voittopalkkiojärjestelmän mukaisten erisuuruisten palkkioiden maksu jäsenten rahasto-osuuksiin myös lisäosa mahdollinen Viiden vuoden odotusajasta luovuttiin rahasto-osuudesta voi nostaa enintään 15 % vuosittain heti ensimmäisestä vuodesta lähtien Soveltamisala laajenee koskee vähintään 10 työntekijän yrityksiä Lisäksi muun muassa kunnat lain piiriin 16

17 Henkilöstörahastolain uudistuksen taustaa Tilastotietoja rahastoja 57, niissä jäsentä v rahastoihin maksettiin 137 milj euroa v Lainuudistuksen tavoitteet henkilöstörahastojen hiipumisen estäminen nykyisen lain joustavoittaminen ja selkeyttäminen ei tarvetta muuttaa toimiviksi osoittautuneita perusratkaisuja: yritys, virasto tai laitos päättää palkkiojärjestelmästä, henkilöstö hallinnoi rahastoa, jonka jäsenyys on pakollista henkilöstörahastoon maksetuista palkkioista ei makseta sivukuluja, rahaston sijoitustoiminnan voitot tai tappiot liitetään jäsenten rahasto-osuuksiin, rahasto-osuuksia nostettaessa verovapaa osuus 20 % 17

18 Johdon palkitsemiseen uutta säätelyä Palkitseminen finanssialalla Finanssivalvonnan sivuilla ages/62_2010.aspx Listayhtiöiden hallintokoodi Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilta Johdon palkitseminen valtio-omisteisissa yhtiöissä 18

19 Paikallisen 3. Yrityskohtaisten erän osuus erien sopimuskorotuksesta osuus työehtosopimusten EK:n aloilla palkankorotuksista vuosina on kasvanut viime vuosina 50 % 40 % 38 % 30 % 31 % 20 % 14 % 10 % 4 % 4 % 0 % Lähde: EK neuvotteluihin perustuvat palkkaratkaisut syksyn kevään aikana sovitut palkkaratkaisut jälkeen sovitut palkkaratkaisut 19

20 Kokemuksia suomalaisesta palkkamallista Palkka määritellään kerran, mutta sitten se muuttuu hitaasti Perinteiset yleiskorotukset ovat jähmettäneet palkkasuhteet ja tehneet palkoista puhumisesta työpaikoilla vaikeaa Samaan aikaan palkkausjärjestelmien ylläpidossa ja toimivuudessa ollut parantamisen varaa Sopimuskorotusten osuus on ollut keskimäärin yli 2/3 ansiokehityksestä Tilanne ei muutu, jos sopimuskorotuksia ei ryhdytä kohdentamaan palkkausjärjestelmien ja tasa-arvosuunnitelmien mukaisesti 20

21 Yksilöllisten palkankorotusten osuus ollut Suomessa pitkään erittäin pieni Ansiokehitys ja sopimuskorotukset yksityisellä sektorilla ,0 5,0 Yrityskohtainen palkkakehitys ja rakennemuutokset Sopimuskorotukset 1,2 4,0 3,0 2,0 1,0 1,4 1,3 1,0 2,6 1,1 1,8 1,5 2,9 1,5 3,3 1,4 2,2 1,3 2,8 1,2 1,4 2,4 2,5 1,3 1,7 1,2 2,1 4,2 0,1 3,8 0,0 *ennakkoarvio * Lähde: Tilastokeskus (ansiotasoindeksi) 21

22 Yrityskohtaisuus palkkaratkaisuissa vielä uutta Työehtosopimusten yleiskorotusten perinne jatkui Suomessa pidempään kuin muissa maissa. Se näkyy myös kansainvälisissä vertailuissa: Palkanmuodostus Suomessa on edelleen maailman ja Euroopan keskitetyintä ja yksi jäykimmistä. Vuoden 2006 jälkeen kehitys yrityskohtaisten palkkaratkaisujen suuntaan on kuitenkin ollut ripeää. Työsarkaa ja opettelua riittää edelleen. Alat etenevät eri tahdissa. Palkkaratkaisujen raamina on alan työehtosopimus 22

23 Tilanne keväällä 2010 Työehtosopimusten palkankorotuksen rakenne Kaikki palkansaajat 2010 Kunnat Valtio Yksityinen sektori Numeroton Sopimus Kustannusvaikutus Yleiskorotus ja paikallinen erä Pelkkä yleiskorotus 1 % 0 % 0 % 1 % 16 % 0 % 0 % 24 % 48 % 100 % 99 % 23 % 34 % 0 % 0 % 50 % Lähde: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 23

24 Yrityskohtaisuus palkkaratkaisussa teknologiateollisuuden työntekijäsopimuksessa syksyllä

25 Miten paikalliset erät kohdennettaisiin palkkaryhmän sisällä? Palkan suuruus B, kahdella henkilöllä liian korkeita palkkoja C, tavoiteltu palkka-alue A, kahdella henkilöllä suhteessa pätevyyteen ja työsuoritukseen liian pieni palkka Pätevyys ja työsuoritus 25

26 Yrityksellämme on tarvetta yritys- ja työpaikkakohtaisille erille osaamisen palkitsemiseksi 86 hyvien työsuoritusten palkitsemiseksi 85 kannustavan palkkaporrastuksen aikaansaamiseksi 81 palkkauksen vääristymien oikaisemiseksi 75 tuottavuuden parantamiseksi 75 yrityksen palkkapolitiikan toteuttamiseksi 72 tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi 35 Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2008 Prosenttiosuudet on laskettu niiden yritysten henkilöstöstä, jotka olivat väittämän kanssa täysin tai jonkin verran samaa mieltä Osuus henkilöstöstä %

27 Palkkakeskustelut uusi johtamisen väline Palkkatietämys Palkka tehtävänimikkeen ja työvuosien mukaan Palkkaryhmämäärittelyt Palkkakeskustelut Tulospalkkiot Ei palkkausjärjestelmää Pätevyyden ja työn vaativuuden arviointi Erikoispalkkiot 27 Lähde: EK-STTK (2011, koeluvussa) Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Kannustavuus

28 Mitä palkkakeskustelut eivät ole? Perinteisiä palkankorotuskeskusteluja, jossa pyydetään palkankorotusta tai esimies ilmoittaa meriittikorotuksesta. Kaupankäyntiä, jossa hyvällä supliikilla saa puhuttua itselleen suuremman korotuksen, vaan johdonmukainen ja järjestelmällinen tapa tarkastella palkan ja työn vastaavuutta. Keskusteluja ilman valtuuksia palkkakeskusteluja ei kannata käydä, jos ei ole jaettavaa yksilöllisiin korotuksiin. Tämän vuoksi palkkakeskustelumallit eivät aiemmin ole levinneet Suomeen. 28

29 Mitä yrityksen palkkapolitiikka on? Palkkapolitiikalla tarkoitetaan periaatteita, joihin palkkaus yrityksessä perustuu. Se kertoo, miten työntekijä itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä voi vaikuttaa palkkakehitykseensä, ohjaa esimieskuntaa palkkaukseen liittyvissä ratkaisuissa ja määrittelee palkkauksen hoitoon liittyvät vastuut. Palkkapolitiikan määrittelee yrityksen johto. Onnistuneella palkkapolitiikalla ja hyvin suunnitelluilla palkitsemisen kokonaisuuksilla kannustetaan henkilöstöä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen, ohjataan muutosta ja saadaan aikaan tyytyväisyyttä. Lähde: 29

30 Yrityksellämme Arvioikaa on seuraavia kirjallinen palkkapolitiikka väittämiä tai palkitsemisstrategia Yrityksellämme on kirjallinen palkkapolitiikka tai palkitsemisstrategia Finanssiala Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Liikenne Hotellit ja ravintolat Tukkukauppa Paperiteollisuus Teknologiateollisuus Energiateollisuus Elintarviketeollisuus Vähittäiskauppa Talonrakennus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Puuteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Jokseenkin/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2008

31 Palkkamallien kehitysnäkymiä Halutaan oikeudenmukaista ja kannustavaa palkkausta Suuntauksena yrityskohtaisuus, toteutus työehtosopimusten raameissa Liittojen yhteinen ohjeistus ja koulutus tarpeen Työpaikoilla pienet korotukset edellyttävät mietittyä palkkapolitiikkaa ja pitkäjänteisyyttä Enemmän huomiota palkkauksen prosesseihin Enemmän ammattimaisuutta ja uskallusta kehittää omiin tarpeisiin sopivaa 31

32 Hyvin toimivan palkitsemisen hyödyt ja kustannukset Hyvin toimiva palkitseminen edellyttää ylläpitoa ja paneutumista. Kannattaako vaivannäkö? Esimerkkinä palkkaus: Liian suuria palkkoja joillekin kustannus yritykselle voi olla erittäin suuri Liian pieniä palkkoja joillekin menetetään ammattitaitoisia työntekijöitä Kokemus siitä, että palkka ei ole oikeudenmukainen ja kannustava, tarkoittaa että on menetetty palkan kannustevaikutus, ja lisäksi on syntynyt kokemus siitä, ettei työntekijöitä, hyviä työsuorituksia ja osaamista arvosteta Hyvä palkitsemisen kokonaisuus ja hyvin toimivat palkkausjärjestelmät ovat merkittävä kilpailuetu organisaatiolle Palkitseminen on aina strategista 32

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkajärjestelmät EK-SAK- ja EK-STTK-tuottavuustyöryhmät 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas, Niilo Hakonen (puheenjohtaja), Jaakko Hänninen, Ville

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2011 Toimituskunta: Niilo Hakonen

Lisätiedot

Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin

Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin Paranna palkkaasi tukea palkkaneuvotteluihin YTN-liitot Agronomiliitto P.Makasiinikatu 6 A 8 00130 HELSINKI puh. (09) 2511 160 www.agronomiliitto.fi Akavan Erityisalat Maistraatinportti 4 A, VI kerros

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

Onnistunut palkkakeskustelu

Onnistunut palkkakeskustelu Onnistunut palkkakeskustelu Vakuutusväen Liitto VvL ry l Finanssialan Keskusliitto ry 2 Onnistunut palkkakeskustelu Verkkoversio 2.4.2008 Onnistunut palkkakeskustelu 1 Johdanto.................................................................................................................................................................

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2001

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2001 Teknillinen korkeakoulu 13. 12. 2001 Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tutkimusohjelma Niilo Hakonen, Anu Hakonen, Tanja Kuronen, Kiisa Hulkko ja Anna Palva 1 Palkitsemisen tila ja

Lisätiedot

TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA

TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Ari Karsikas 2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä

Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä TKK:n palkitsemisen tutkimusohjelman palkitsemisseminaari 2.6.2009 Miikka Uurto Turun Seudun Osuuspankki

Lisätiedot

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2001-2002 työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asettaman tulospalkkaustyöryhmän raportti Toimeksianto ja raportin tarkoitus Tulospoliittisen

Lisätiedot

raportteja 41 Tulospalkkauksesta toivoa toiminnan kehittämiseen Kokemuksia tulospalkkauksesta ja sen kehittämisestä terveydenhuollon

raportteja 41 Tulospalkkauksesta toivoa toiminnan kehittämiseen Kokemuksia tulospalkkauksesta ja sen kehittämisestä terveydenhuollon HELSINKI 2005 raportteja 41 Tulospalkkauksesta toivoa toiminnan kehittämiseen Kokemuksia tulospalkkauksesta ja sen kehittämisestä terveydenhuollon yksiköissä vuosina 2000-2003 Anna Ylikorkala Anu Hakonen

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus.

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Palkitsemisen tutkimusohjelma Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Kooste hankkeesta. Anu

Lisätiedot

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Palkitsemisen haasteet ja tutkimustarpeet TKK Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tutkimusohjelma Elina Moisio Christina Sweins Aino Salimäki Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN JA TYÖMOTIVAATIO MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN JA TYÖMOTIVAATIO MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Leena Hurri HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN JA TYÖMOTIVAATIO MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.3.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2010 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Johanna Hedman ja Sanna-Mari Tokkari KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Palkkaus ja palkitseminen tietoalan yrityksissä

Palkkaus ja palkitseminen tietoalan yrityksissä - Palkkaus ja palkitseminen tietoalan yrityksissä Kyselytutkimus Kevät 2004 TKK Palkitsemisen tutkimusohjelma Elina Moisio Lukijalle Viime vuosina julkaistujen tutkimusten mukaan ICT-alasta on muodostunut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAHASTO PALKITSEMISMUOTONA Tutkimus Suomen henkilöstörahastoista

HENKILÖSTÖRAHASTO PALKITSEMISMUOTONA Tutkimus Suomen henkilöstörahastoista TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Christina Sweins HENKILÖSTÖRAHASTO PALKITSEMISMUOTONA Tutkimus Suomen henkilöstörahastoista Lisensiaatintyö, joka

Lisätiedot

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen

Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kannen suunnittelu ja lay-out: Anu Nieminen Kiisa Hulkko, Christina Sweins, Anu Hakonen ja Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry. Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh. (09) 350

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS PALKKARAKENNE 2014 1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Eteläranta 10 Hakaniemenranta 1 PL 10, 00131 Helsinki PL 107, 00531 Helsinki

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Teppo Virta asiantuntija Teknologiateollisuus ry Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN

Lisätiedot

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista 1 omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista > L U K I J A L L E 2 lama ravistelee suomalaista yritysmaailmaa. juuri nyt on tärkeää tunnistaa ne keinot, joilla noustaan lamasta

Lisätiedot

Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa

Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa TAMPEREEN YLIOPISTO Psykologian laitos Tanja Kuronen Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa Pro gradu tutkielma Toukokuu 2002 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN

Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot

Laskentatyökalun kehittely Henkilöstörahastopalvelut Oy:lle Microsoft Office Excelillä

Laskentatyökalun kehittely Henkilöstörahastopalvelut Oy:lle Microsoft Office Excelillä Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Tuotantotalous Ellimari Saksanen Laskentatyökalun kehittely Henkilöstörahastopalvelut Oy:lle Microsoft Office Excelillä Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä Ellimari

Lisätiedot