Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta"

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta Ohjelma: 1 Yleiskorotus Kokemuksia työpaikkakohtaisen erän jakamisesta Työpaikkakohtainen erä Yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen

2 Palkankorotus Palkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 % yleiskorotuksella tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkojen korottamiseen käytetään työpaikkakohtainen erä. Laskentajärjestys: 1) yleiskorotus 2) tarkistus uusilla työkohtaisilla tuntipalkoilla 3) työpaikkakohtainen erä

3 Työkohtaiset tuntipalkat Työnvaativuusryhmä kl 1 (snt/t) kl 2 (snt/t)

4 Laskentaohje esimerkki 6, s. 68 AIKAPALKAN KOROTUS AIKAPALKKA 11,74 /h APO = 0,56 /h HKO 13 % HKO = 1,29 /h YLEISKOROTUS 2,5 % APO HKO APO HKO AIKAPALKKA 12,03 /h APO = 0,58 /h HKO 13 % HKO = 1,32 /h TVR 6: TKO = 9,89 /h TKO TKO TVR 6: TKO = 10,13 /h

5 Aikapalkan korotus Työntekijän aikapalkan suuruus on 8,81 /tunti. Tekemiensä töiden perusteella työntekijän peruspalkan työkohtainen osuus on TVR 1:n mukainen ja hänen henkilökohtainen palkanosuutensa 6 %. Työpaikka sijaitsee Lahdessa (kl 2). Vanha aikapalkka ( /tunti): Uusi aikapalkka ( /tunti): ap = 8,81 ap = 8,81 * 1,025 = 9,03 pp = 7,75 + 0,47 = 8,22 pp = 7,94 + 0,48 = 8,42 apo= 8,81 8,22 = 0,59 apo= 9,03 8,42 = 0,61 tko = 7,75 tko = 7,94 hko = 0,47 hko = 0,48 Laskentaohje esimerkki 5, s. 67 Yleiskorotuksella korotettu aikapalkka riittää, koska uusi peruspalkka jää tätä pienemmäksi

6 Aikapalkan korotus Työntekijän aikapalkan suuruus on 11,74 /tunti. Tekemiensä töiden perusteella työntekijän peruspalkan työkohtainen osuus on TVR 6:n mukainen ja hänen henkilökohtainen palkanosuutensa 13 %. Työpaikka sijaitsee Lahdessa (kl 2). Vanha aikapalkka ( /tunti): Uusi aikapalkka ( /tunti): ap = 11,74 ap = 11,74 x 1,025 = 12,03 pp = 9,89 + 1,29 = 11,18 pp = 10,13 + 1,32 = 11,45 apo= 11,74 11,18 = 0,56 apo= 12,03 11,45 = 0,58 tko = 9,89 tko = 10,13 hko = 1,29 hko = 1,32 Laskentaohje esimerkki 6, s. 68 Yleiskorotuksella korotettu aikapalkka riittää, koska uusi peruspalkka jää tätä pienemmäksi

7 Laskentaohje esimerkki 7, s. 69 Osaurakan korotus Työ kuuluu TVR 7:en (kl 2). Palkkaustapana on osaurakka 75/25. Urakkahinta on 14,99 /kpl ja kiinteä osuus 10,01 /tunti. Tämän vaativuisten töiden urakkapalkat ovat viimeisten tilikausien aikana olleet 13,35 /tunti. Työhön käytetty aika on keskimäärin 4,5 tuntia. Korotuskerroin: K = 1,0250 Uusi urakkahinta: U = 1,0250 x 14,99 /kpl = 15,36 /kpl Uusi kiinteä osuus: ko = 1,0250 x 10,01 /t = 10,26 /t Vanha urakkapalkka: Pv = 10,01 /t + (14,99 /kpl : 4,5 t/kpl) = 10,01 /t + 3,33 /t = 13,34 /t Uusi urakkapalkka: Pu = 10,26 /t + (15,36 /kpl : 4,5 t/kpl) = 10,26 /t + 3,41 /t = 13,67 /t Tarkistus: Uusi työkohtainen tuntipalkka on 10,64 /t. Hinnoittelusääntö: 1,2 x 10,64 /t = 12,77 /t. Hinnoittelusääntö täytyy, korotus riittää

8 Palkkiopalkan korotus Työ kuuluu TVR 5:en (kl 2). Tuotantolinjalla on palkkaustapana palkkiopalkka 85/15. Palkkiohinta on 1,84 /tonni ja kiinteä osa 10,42 /tunti. Vastaavien töiden palkkiopalkat ovat viimeisten tilikausien aikana olleet keskimäärin 12,26 /tunti. Tuotantolinjan keskimääräinen tuotantomäärä on 1,0 tonnia/tunti. Korotuskerroin: K = 1,0250 Laskentaohje esimerkki 8, s. 70 Uusi palkkiohinta = 1,0250 x 1,84 /tn = 1,89 /tn Uusi kiinteä osuus = 1,0250 x 10,42 /t = 10,68 /t Vanha palkkiopalkka = 10,42 /t + 1,0 tn/t x 1,84 /tn = 10,42 + 1,84 /t = 12,26 /t Uusi palkkiopalkka = 10,68 /t + 1,0 tn/t x 1,89 /tn = 10,68 + 1,89 /t = 12,57 /t Tarkistus: Uusi työkohtainen palkka on 9,65 /t Hinnoittelusääntö: 1,15 x 9,65 /t = 11,10 /t Hinnoittelusääntö täyttyy, korotus riittää

9 Laskentaohje esimerkki 9, s. 70 Ryhmäpalkkiopalkan korotus Työ kuuluu TVR 5:en (kl 2). Palkkaustapana on ryhmäpalkkiopalkka 70/30. Henkilökohtainen kiinteä osuus on 0,53, 1,05 tai 1,57 /tunti. Työkohtainen kiinteä osuus on 7,35 /tunti ja henkilökohtainen kiinteä osuus on keskimäärin 1,05 /tunti. Palkkio on määritelty tuotantolinjan tuotekohtaisiin standardiaikoihin perustuvan suoritustason perusteella. Rahakerroin on 3,68 ja tuotantolinjan keskimääräinen suoritustaso on ollut 1,0. Tämän vaativuisten töiden palkkiopalkat ovat viimeisten tilikausien aikana olleet keskimäärin 12,10 /t. Korotuskerroin: K = 1,0250 Uusi rahakerroin: R = 1,0250 x 3,68 = 3,77 Uusi työkohtainen kiinteä osuus: tkko = 1,0250 x 7,35 /t = 7,53 /t Uudet henkilökohtaiset kiinteät osuudet: hkko = 1,0250 x 0,53 /t = 0,54 /t hkko = 1,0250 x 1,05 /t = 1,08 /t hkko = 1,0250 x 1,57 /t = 1,61 /t Vanha palkkiopalkka keskimäärin: Pv = 7,35 /t + 1,05 /t + (3,68 x 1,0) = 12,08 /t Uusi palkkiopalkka keskimäärin: Pv = 7,53 /t + 1,08 /t + (3,77 x 1,0) = 12,38 /t Tarkistus: Uusi työkohtainen tuntipalkka on 9,65 /t. Hinnoittelusääntö: 1,2 x 9,65 /t = 11,58 /t. Hinnoittelusääntö on 20%, koska palkkaustapa vastaa ryhmäosaurakkaa. Hinnoittelusääntö täyttyy, korotus riittää

10

11

12

13

14

15

16 Kokemuksia työpaikkakohtaisen erän jakamisesta 2007 Yleiskorotus ja työpaikkakohtainen erä sekoitettiin keskenään. Yleiskorotus ja erä ovat eri asioita. Liikkeellä oli ristiriitaisia viestejä ja ohjeita. Paikallinen sopiminen vai soveltaminen? Kyse on TES:n palkankorotusmääräysten soveltamisesta paikallisesti. Vain valittava menettelytapa sovitaan. Palkkarakennekoulutuksen kysyntä on lisääntynyt

17 Tukea Työpaikkakohtaisen erän tavoite palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja tuottavuuden kehittymistä yrityksissä. Selvittää onko palkkaporrastus ja kannustavuus työpaikalla kunnossa sekä mitä toimenpiteitä palkkauksen ylläpito mahdollisesti vaatii

18 Työpaikkakohtainen erä yritys- tai työpaikkakohtainen erä on 1,6 % tai 1,0 % vuoden 2007 neljännen neljänneksen keskimääräisestä keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä ( ). 1,6 % erän käyttäminen kannustavasti tai vinoutumien korjaamiseen paikallisten neuvottelujen perusteella on ensisijainen vaihtoehto

19 Neuvotteluprosessi työpaikkakohtaisen erän jakamisesta Selvitetään palkkauksen nykytilannetta työpaikalla Luottamusmiehelle annetaan riittävät tiedot, ks. seuraava kalvo Neuvotellaan erän käytöstä ja jakoperusteista Ongelmatapauksissa liittojen keskustoimistot antavat konsultaatioapua Sovitaan kannustava erän käyttötapa (1,6 %), jos ei sovita (1,0 %) Työnantaja toteuttaa erän jakamisen Luottamusmies saa tiedot erän jakamisesta

20 Tietojen antaminen luottamusmiehelle Luottamusmiehelle annetaan riittävät tiedot luottamuksellisesti asian käsittelemistä varten neuvottelujen aikana. Yksittäisen henkilön palkkatiedot eivät saa tulla julki. Korotustarpeen kohdistuminen voidaan todeta esimerkiksi listaamalla henkilökohtaisen ja aikapalkkaosuuden suhde ilman nimiä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimerkki käsiteltävistä tiedoista on kalvossa 32. Luottamusmies saa tiedot erän jakamisesta palkkakorotusten jälkeen. tietojen antamisessa noudatetaan luottamusmiessopimuksen ohjeita tiedot annetaan kohtuullisessa ajassa palkankorotuksen jälkeen selvityksestä tulee ilmetä sovittujen jakoperusteiden toteutuminen

21 Henkilökohtainen palkan osuus Henkilökohtaisen osuuden tarkoituksena on porrastaa palkkoja työntekijän pätevyyden ja osaamisen perusteella. Henkilön parempi pätevyys antaa enemmän palkkaa kuin vähäisempi pätevyys. Pätevyyden mittaus tapahtuu työpaikkakohtaisella mittarilla. Työntekijälle selvitetään henkilökohtaisen osuuden määräytymisperusteet

22 TYÖPAIKKAKOHTAISEN ERÄN JAKO HENKILÖKOHTAINEN KOROTUS APO HKO APO HKO TKO TKO TAVOITTEENA ON SAMASTA TYÖSTÄ JA SAMASTA PÄTEVYYDESTÄ SAMA PALKKA

23 Työpaikkakohtaisen erän suuruus 1,6 % Erän suuruus on 1,6 %, kun se jaetaan kannustavasti korotusten jakamisen perusteena on työn vaativuus, henkilön pätevyys tai työsuoritus otetaan huomioon palkkarakenteen mukaisen palkkaporrastuksen toteuttaminen käytetään mahdollisten palkkauksen vinoutumien korjaamiseen Tarkoituksena on, että korotukset kohdennetaan vain niille työntekijöille, joiden palkassa on edellä mainittujen kohtien perusteella korjattavaa. Katso seuraava kuva

24 Työpaikkakohtaisen erän jako

25 Työpaikkakohtaisen erän jako Maksettujen palkkojen on oltava suhteessa työntekijöiden peruspalkkoihin. Aikapalkkaosuuksien tulee tukea peruspalkan määrityksessä noudatettavia periaatteita. Työpaikkakohtainen erä voidaan ohjata henkilöille, joilla aikapalkkaosuus suhteessa henkilökohtaiseen osuuteen on pienempi. Työpaikkakohtaista erää jaettaessa tulee huomioida kaikki palkkaustavat. Suorituspalkoissa korotukset voidaan ohjata esimerkiksi henkilökohtaiseen kiinteään osuuteen tai yksikköhintoihin

26 Työpaikkakohtaisen erän suuruus 1,0 % Erän suuruus on 1,0 %, jos: erän jaosta ei päästä neuvottelussa sopimukseen osa erästä jaetaan yleiskorotuksina ja vain osa henkilökohtaisina korotuksina. Ongelmatapauksissa liittojen keskustoimistot antavat konsultaatioapua

27 Laskentaohje esimerkki 1, s. 60 Työpaikkakohtainen erä Työpaikalla on 50 työntekijää. Työntekijöiden vuoden 2007 neljännen neljänneksen keskituntiansioiden keskiarvo on 1280 senttiä/tunti. Erä jaetaan kannustavasti. Erän suuruus on 1,6 %: = 1280 senttiä/tunti x 50 x 1,6 % = 1024 senttiä/tunti Erä jaetaan muulla tavalla. Erän suuruus on 1,0 %: = 1280 senttiä/tunti x 50 x 1,0 % = 640 senttiä/tunti

28 Työpaikkakohtainen erä Työpaikkakohtaisen erän suuruuden laskeminen työsuhteessa olevien työntekijöiden kuukausipalkkasumma on euroa. Työpaikkakohtaisen erän suuruus: Laskentaohje kuukausipalkkaesimerkki 1, s. 77 Erä jaetaan kannustavasti. Erän suuruus on 1,6 %: = euroa/kk x 1,6 % = 1760 euroa/kk Erä jaetaan muulla tavalla. Erän suuruus on 1,0 %: = euroa/kk x 1,0 % = 1100 euroa/kk

29 Laskentaohje esimerkki 2, s. 61 Työpaikkakohtaisen erän jako

30 Työpaikkakohtainen erä Työpaikalla on 60 työntekijää. Laskentaohje esimerkki 2 jatkoa, s. 61 a) Mikäli erä jaetaan kannustavina korotuksina, voi jako olla esimerkiksi seuraava: 10 henkilöä korotus 3,4 % 10 * 3,4 % = 34 % 10 henkilöä korotus 2,6 % 10 * 2,6 % = 26 % 10 henkilöä korotus 1,8 % 10 * 1,8 % = 18 % 10 henkilöä korotus 1,2 % 10 * 1,2 % = 12 % 10 henkilöä korotus 0,6 % 10 * 0,6 % = 6 % 10 henkilöä korotus 0 % 10 * 0 % = 0 % Yhteensä: 96 %: 60 = 1,6 % Tällöin 40 henkilöllä korotus on yli 1,0 %, mikä vastaa 2/3 henkilöistä. 20 henkilöllä korotus on alle 1,0 %, mikä vastaa 1/3 henkilöistä. b) Mikäli erä jaetaan tasan, kaikki saavat 1,0 % korotuksen

31 Laskentaohje esimerkki 3, s. 62 Työpaikkakohtainen erä Vuoden 2007 neljännen neljänneksen keskituntiansio on työpaikalla keskimäärin 1139 senttiä/tunti. Työpaikalla on 10 työntekijää. Erä jaetaan kannustavasti. Erän suuruus = 1139 senttiä/tunti x 10 x 1,6 % = 182 senttiä/tunti Suuremmat korotukset ohjataan pätevyyden perusteella henkilöille, joiden aikapalkkaosuus suhteessa henkilökohtaiseen osuuteen on pieni. Korotus porrastetaan seuraavalla tavalla: - 3 henkilöä saa 45 sentin/tunti korotuksen 135 snt/tunti - 2 henkilöä saa 20 sentin/tunti korotuksen 40 snt/tunti - 1 henkilö saa 7 sentin/tunti korotuksen 7 snt/tunti - 4 henkilöä ei saa korotuksia erän perusteella Yhteensä 182 snt/tunti

32 Laskentaohje esimerkki 3 jatkoa, s. 62 Työpaikkakohtainen erä Esimerkki, jatkoa: Henkilö Hko Apo Apo/Hko Korotus 1 0,48 0,61 1,29 7 snt/tunti 2 0,25 0,48 1,92 0 snt/tunti 3 0,83 1,74 2,09 0 snt/tunti 4 1,42 1,26 0,89 20 snt/tunti 5 1,14 1,64 1,45 0 snt/tunti 6 0,61 0,88 1,44 0 snt/tunti 7 1,01 1,05 1,04 20 snt/tunti 8 1,32 0,89 0,68 45 snt/tunti 9 1,72 0,84 0,49 45 snt/tunti 10 2,03 1,32 0,65 45 snt/tunti

33 Laskentaohje esimerkki 4, s. 63 Työpaikkakohtainen erä Työpaikkakohtaisen erän suuruus on 1024 senttiä/tunti. Työpaikalla on 50 työntekijää. Työpaikalla käytössä olevassa suorituspalkkaustavassa on henkilökohtainen kiinteä osuus (hkko), joka on porrastettu viiteen portaaseen. Suuremmat korotukset ohjataan pätevyyden perusteella henkilöille, joiden henkilökohtainen kiinteä osuus on suurempi. Korotus porrastetaan seuraavalla tavalla: - hkko porras 1: 5 henkilöä ei korotusta - hkko porras 2: 11 henkilöä ei korotusta - hkko porras 3: 20 henkilöä 15 snt/t korotus 300 snt/tunti - hkko porras 4: 9 henkilöä 36 snt/t korotus 324 snt/tunti - hkko porras 5: 5 henkilöä 80 snt/t korotus 400 snt/tunti Yhteensä 1024 snt/tunti

34 Työpaikkakohtainen erä Työpaikkakohtaisen erän suuruus on 1000 senttiä/tunti. Työpaikalla on 50 työntekijää. Työpaikalla on käytössä 70/30 palkkiopalkka, jossa on TVR:n perusteella porrastettu kiinteä osa ja kaikille yhtä suuri palkkio. Palkkojen porrastus on seuraava: TVR Henkilömäärä tkp hinnoittelupalkka hinnoittelupalkka/tkp euroa/tunti euroa/tunti TVR ,65 12,25 1,27 TVR ,13 12,50 1,23 TVR ,64 12,75 1,2 Korotukset ohjataan kiinteisiin osuuksiin siten, että hinnoittelupalkat olisivat kaikissa työnvaativuusryhmissä samassa suhteessa työkohtaisiin palkkoihin. TVR 5 15 henkilöä ei korotusta TVR 6 20 henkilöä korotus 20 senttiä/tunti 400 senttiä/tunti TVR 7 15 henkilöä korotus 40 senttiä/tunti 600 senttiä/tunti Yhteensä 1000 senttiä/tunti

35 Työpaikkakohtainen erä Työpaikkakohtaisen erän suuruus on 1000 senttiä/tunti. Työpaikalla on 50 työntekijää. Työpaikalla on käytössä 70/30 palkkiopalkka, jossa on TVR:n perusteella porrastettu kiinteä osa ja kaikille yhtä suuri palkkio. Palkkojen porrastus on seuraava: TVR Henkilömäärä tkp hinnoittelupalkka hinnoittelupalkka/tkp euroa/tunti euroa/tunti TVR ,65 11,87 1,23 TVR ,13 12,50 1,23 TVR ,64 13,09 1,23 Työpaikalla otetaan käyttöön henkilökohtainen kiinteä osa, joka porrastetaan monitaitoisuuden perusteella. hkko 1 ei monitaitoisuutta 15 henkilöä ei korotusta hkko 2 keskim. monitaitoisuus 20 henkilöä hkko 20 senttiä/tunti 400 snt/t hkko 3 hyvä monitaitoisuus 15 henkilöä hkko 40 senttiä/tunti 600 snt/t Yhteensä 1000 snt/t

36 Yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen Toiminnan kehittäminen työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimin on mahdollisuus, jolla vaikutetaan tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen syntyy edellytykset työhyvinvoinnin parantamiselle. yhteinen näkemys toimintamallin tavoitteista ja hyödyistä. työnantajan ja työntekijöiden toimiva vuoropuhelu synnyttää luottamusta - luottamukselle rakentuu osapuolten kyky tavoitella yhteistä etua ja hyötyä

37 YHTEISTOIMINTA Tavoitteena parantaa kilpailukykyä tuottavuutta henkilöstön työhyvinvointia toiminnallista joustavuutta MENESTYMISEN EVÄITÄ Työyhteisön yhteinen tahto Luottamus Johtamiskäytännöt Organisaatiokäytännöt Neuvottelutaito Juridinen sopimisvalmius PAIKALLINEN SOPIMINEN Tavoitteena paikallisen liikkumavaran ja joustavuuden lisääminen työehtoasioissa paikallisen neuvotteluja sopimuskulttuurin kehittäminen pitkäjänteinen toiminta yhteinen hyöty Luodaan tapa toimia jolla vastataan tulevaisuuden haasteisiin ja toteutetaan jatkuvaa kehittämistä kehitetään yrityksen toimintaa ja työolosuhteita lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia tunnistetaan yhteiset tavoitteet haetaan yhteisymmärrystä

38 Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN KANNUSTAVA PALKKAUS TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN VERKOSTOMAINEN TOIMINTA JOUSTAVATJA MONIPUOLISET TYÖAJAT YHTEISTOIMINTA JA PAIKALLINEN SOPIMINEN TURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN TUOTTAVUUS KILPAILUKYKY TOIMINNAN KANNATTAVUUS hyödyn syntyminen SUOMI YRITYS OMISTAJAT HENKILÖSTÖ -Palkitseminen -Työsuhdeturvan lisääntyminen

39 TYÖYHTEISÖN YHTEINEN TAHTO määrittää yrityskohtaiset tavoitteet ottaa ja kantaa vastuuta oppia omasta toiminnastaan kehittää toimintatapaa LUOTTAMUS tiedottaminen ymmärrettävästi toisen osapuolen huomioon ottaminen hyväksikäytöstä pidättäytyminen sanansa tai lupauksensa pitäminen reilu peli JOHTAMISKÄYTÄNNÖT Tuottavuuden kasvu esimiehillä on halu ja resurssit johtaa vuorovaikutustaidot johdonmukaisuus johtamista johdetaan YHTEISTOIMINTA JA PAIKALLINEN SOPIMINEN koko työyhteisön tavaksi toimia NEUVOTTELUTAITO tavoitteena ratkaisun löytäminen valmius kompromisseihin vuorovaikutustaidot ammatilliset roolit ~ tunteet taustalle JURIDINEN SOPIMISVALMIUS tietoa normeista sopimustekniikan hallinta ORGANISAATIOKÄYTÄNNÖT selkeät organisaation perustehtävät --> kaikki tietävät työnsä tavoitteet ja merkityksen toimivaltaa oikea määrä oikealle tasolle

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA Käsiteltävät aiheet: yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen kehittämisen apuna yrityksen palkkapolitiikka oikeudenmukaisen ja kannustavan palkitsemisen perustana

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Palkantarkistukset syksy Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus

Palkantarkistukset syksy Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus Palkantarkistukset syksy 2018 Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti yritys- tai työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset,

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Jäsentiedote 9-2010 / Työmarkkinat Ruooniemi 5.10.2010 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Keskustelu yrityksen tilanteesta ja palkanmuodostuksesta On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU TEKNOLOGIATEOLLISUUS METALLITYÖVÄEN LIITTO TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 30.6.2007 30.4.2010 Sopimuksen voimaantulo Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja Ohjeita vuonna 2007 maksettavasta kertakorvauksesta

Lisätiedot

Palkkojen tarkistaminen syksy 2010

Palkkojen tarkistaminen syksy 2010 Palkkojen tarkistaminen syksy 2010 1 Sisältö 1. Palkkaratkaisun tausta ja tavoitteet 2. Tuottavuus - Tie menestykseen 3. Palkkaratkaisu 4. Muut asiat 3.1 Työpaikkakohtainen palkkaratkaisu 3.2 Ei työpaikkakohtainen

Lisätiedot

Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa

Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa Toimihenkilöiden työsuhdepäivä 5.2.2009 Silja Symphony Jukka Tiihonen Teknologiateollisuus Roni Jokinen Toimihenkilöunioni TU 4 Palkankorotukset teknologiateollisuudessa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 28.10.2011 31.10.2013 TES 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset,

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9.

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttiala

Suunnittelu- ja konsulttiala Suunnittelu- ja konsulttiala Palkankorotushistoria vuodesta 1990 alkaen Koonnut: Sirkku Pohja, 2018 2 Sisällysluettelo SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAISET PALKANKOROTUKSET 2017 2020...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 24.10.2011 31.10.2013 1 Sisältö 1. Raamisopimus 2. Teknologiateollisuuden työehtosopimus 3. Yhteistoiminta

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS 2010 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen Kauno Koskela

Paikallinen sopiminen Kauno Koskela Paikallinen sopiminen Kauno Koskela 19.10.2015 sopimusyksikkö/kauno Koskela 1 Metalliliiton ja Teknologiateollisuuden työryhmät Työaika Palkkarakenne Koulutusasiat Henkilöstöedustuksen toimivuus Työehtojen

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista -Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes -Tietotekniikan palvelualan tes -Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden tes

Lisätiedot

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista -Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes -Tietotekniikan palvelualan tes -Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden tes

Lisätiedot

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Teppo Virta asiantuntija Teknologiateollisuus ry Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN

Lisätiedot

Palkkojen tarkistaminen syksy

Palkkojen tarkistaminen syksy Palkkojen tarkistaminen syksy 2010 28.9.2010 1 Sisältö 1. Palkkaratkaisun tausta ja tavoitteet 2. Tuottavuus - Tie menestykseen 3. Yrityskohtainen palkkaratkaisu 4. Muut asiat Isyysvapaa Muutosturva 28.9.2010

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY Liite 1 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 9.10.2013 PALKKARATKAISU

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY Liite 1 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 9.10.2013 PALKKARATKAISU Liite 1 PALKKARATKAISU Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2013 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen

Lisätiedot

^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. <s>tf- (^. +^:

^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. <s>tf- (^. +^: ^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. tf- ^~< (^. +^: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018.2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA ''. Valtakunnansovittelija Minna Helteen 20. 1. 2018 antaman sovintoesityksen

Lisätiedot

Palkankorotusohje 2018 työntekijät

Palkankorotusohje 2018 työntekijät Muistio 1 (8) 5.1.2018 Palkankorotusohje 2018 työntekijät Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei

Lisätiedot

TEA»:;llis usalojen ammattiliitto

TEA»:;llis usalojen ammattiliitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Saa te 2 (2) Edunvalvontaosasto/Petri Ahokas/ssi 11.11.2015 Palkantarkistusten toteuttaminen Uusien urakoiden laskenta-aikaa varataan helmikuun 2016 loppuun asti.

Lisätiedot

Puusepänteollisuuden TES

Puusepänteollisuuden TES Puusepänteollisuuden TES 2018-2020 1 Työehtosopimuksen 2018-2020 keskeinen sisältö Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.1.2020 Työehtosopimus sisältää palkantarkistukset sekä vuodelle 2018 että vuodelle

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010 Hanna Hovi 14.1.2010 1(7) Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010 Vuoden 2010 palkankorotukset Työehtosopimuksen mukaisesti toteutetaan vuodelle 2010 seuraavat palkankorotukset:

Lisätiedot

Muistio 1 (8)

Muistio 1 (8) Muistio 1 (8) Palkankorotusohje 2019 Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei paikallisessa sopimisessa

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 Sisältö 1. Työllisyys- ja kasvusopimus 2. Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 7.5.2010 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Tutkimustoiminta Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pelti-ja teollisuuseristysalalla vuonna 2008 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Metalliteollisuudenharjoittajain

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti.

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti. OHJE 1 (6) Suunnitteluala/THa, MKo 29.1.2008 SOPIMINEN SUUNNITTELUALAN TYÖPAIKKAKOHTAISESTA ERÄSTÄ YTN suosittelee, että - luottamusmies selvittää henkilöstön näkemyksiä työehtosopimuksen työpaikkaerän

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen. Työehtosopimus

Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen. Työehtosopimus Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen Työehtosopimus 30.6.2007-30.4.2010 Kirjapaino Jaarli Oy 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja... 5 TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10. Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 Sisältö 1. Työllisyys- ja kasvusopimus 2. Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Lisätiedot

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusratkaisu

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusratkaisu Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusratkaisu 8.11.2017-31.10.2020 1 Sisältö 1. Pelti-ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen voimaantulo ja voimassaolo 2. Palkkaratkaisu 3. Tekstimuutoksia

Lisätiedot

1 (10) Palkankorotusohje 2019 lasikeraamisen alan työntekijät

1 (10) Palkankorotusohje 2019 lasikeraamisen alan työntekijät 1 (10) Palkankorotusohje 2019 lasikeraamisen alan työntekijät Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

A L K U L A U S E. Helsingissä, marraskuussa uudistettu painos ISBN

A L K U L A U S E. Helsingissä, marraskuussa uudistettu painos ISBN A L K U L A U S E Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkamääräysten pohjalta liitot ovat yhdessä laatineet tämän koulutusaineiston, joka on tarkoitettu käytettäväksi sekä liittojen järjestämässä

Lisätiedot

Maa ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työntekijöiden palkankorotukset 2019

Maa ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työntekijöiden palkankorotukset 2019 Elinkeino ja työmarkkinatiedote 6/2019 MK/TO 1 10.5.2019 Maa ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työntekijöiden palkankorotukset 2019 Yleiskorotus 1.6.2019 Palkkoja korotetaan 1.6.2019 lähinnä alkavan

Lisätiedot

Palkkakeskustelumallit ja erilaiset yrityspotit käytännössä

Palkkakeskustelumallit ja erilaiset yrityspotit käytännössä Palkkakeskustelumallit ja erilaiset yrityspotit käytännössä Ekonomisti Antti Aarnio, STTK Asiantuntija Niilo Hakonen, EK 13.3.2008 1 Esimerkki: Rahoitusalan palkkakeskustelumalli Sopimuskausi 1.6.2007-31.5.2011

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 25.5.2009 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TASOMITTARI

YHTEISTOIMINNAN TASOMITTARI YHTEISTOIMINNAN TASOMITTARI JOHDANTO Toimintaympäristön jatkuva ja nopea muuttuminen haastaa työyhteisöt arvioimaan yhä uudelleen toimintatapojaan. Työyhteisön kyky muutoksen hallintaan on edellytys voimavarojen

Lisätiedot

Sisältö. 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 3. Palkkaratkaisu 4. Tekstikysymykset

Sisältö. 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 3. Palkkaratkaisu 4. Tekstikysymykset Teknologiateollisuuden ja YTN ry/tietoalan toimihenkilöiden yhteiset tiedotustilaisuudet tietotekniikan palvelualan työehtosopimusratkaisusta 9.11.2011 31.10.2013 Sisältö 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS Palkankorotukset Palkkoja korotetaan lähinnä 1.6.2018 alkavan palkanmaksukauden alusta 30 sentin yleiskorotuksella. Taulukkopalkkoja korotetaan lähinnä 1.6.2018

Lisätiedot

Työntekijöitä koskevat työehtosopimukset vuosille

Työntekijöitä koskevat työehtosopimukset vuosille 1 (9) Jäsentiedote 5/2017 Työntekijöitä koskevat työehtosopimukset vuosille 2017-2020 Teknologiateollisuus on uudistanut työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevat työehtosopimuksensa.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 24.10.2011 31.10.2013 1 Sisältö 1. Raamisopimus 2. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 2.11.2017 31.10.2020 1 Sisältö 1. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus kirjatyöntekijät toimihenkilöt 2013 1 Yrityskohtainen erä 1.10.2013 Osana kirjatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden kevään 2012 työehtosopimusratkaisuja sovittiin syksyllä

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012 PALKKARAKENNE 2010 KOULUTUSAINEISTO

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012 PALKKARAKENNE 2010 KOULUTUSAINEISTO Teknologiateollisuuden työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012 PALKKARAKENNE 2010 KOULUTUSAINEISTO Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 2009

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 2009 AUTOALAN KESKUSLIITTO RY TYÖMARKKINATIEDOTE Y10.2009 29.9.2009 YLEINEN AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 2009 Autoalan Keskusliitto ja Metallityöväen Liitto ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä työehtosopimus (TTES)

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika 18.8.2015 Paikka Autoalan Keskusliitto ry

Lisätiedot

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus neuvottelutulos

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus neuvottelutulos Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2018-2020 neuvottelutulos 13.2.2018 JHL:n edustajisto/hallitus 15.2.2018 Riitta Rautiainen Tätä työehtosopimusta sovelletaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjen

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016 Ruohoniemi 1.11.2013 Liite jäsentiedotteeseen 4/2013 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016 Tässä jäsentiedotteessa selvitetään tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkkaratkaisua

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10. Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 Sisältö 1. Työllisyys- ja kasvusopimus 2. Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖN PALKAN RAKENNE. henkilökohtainen palkanosuus. tehtäväkohtainen palkanosuus

TOIMIHENKILÖN PALKAN RAKENNE. henkilökohtainen palkanosuus. tehtäväkohtainen palkanosuus TOIMIHENKILÖN PALKAN RAKENNE yko yrityskohtainen palkanosuus heko henkilökohtainen palkanosuus (tes) vähimmäispalkka vlp tehtäväkohtainen palkanosuus (tes) Toimihenkilöiden jakautuminen toimenvaativuusluokkiin

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Puolustusministeriön ja Metallityöväen Liitto r.y:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 1.10.2007 30.4.2010 TES: 270101 PL: 01 PUOLUSTUSMINISTERIÖ JA METALLITYÖVÄEN LIITTO r.y. 2 TES: 270101

Lisätiedot

1. TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKANKOROTUKSET VUODELLE 2016 I 10,77 II 11,69 III 12,58 IV 13,59 V 14,67 VI 15,91

1. TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKANKOROTUKSET VUODELLE 2016 I 10,77 II 11,69 III 12,58 IV 13,59 V 14,67 VI 15,91 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE Tässä jäsentiedotteessa: 1. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkankorotukset vuodelle 2016 1.1 Maa- ja vesirakennusalan työntekijöiden palkankorotukset 1.2 Asfalttialan työntekijöiden

Lisätiedot

Palkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,24 %.

Palkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,24 %. ETL:n työmarkkinatiedote 14.4.2011 MEIJERIALA 13/11 PALKANTARKISTUKSET 1.4.2011 1. TYÖNTEKIJÄT Tausta Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry hyväksyivät 24.5.2010 valtakunnansovittelijan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos 8.2.2018 JHL:n edustajisto 15.2.2018 Hannu Moilanen/Marja Lehtonen KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISTEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuksen

Lisätiedot

1.11.2013 31.10.2016 10.01.2014 KR/MN 1

1.11.2013 31.10.2016 10.01.2014 KR/MN 1 1.11.2013 31.10.2016 10.01.2014 KR/MN 1 AUTO- JA KONEKORJAAMOALAN PALKKARAKENNE 2000 YLLÄPITOAINEISTO Metallityöväen Liiton ja Autoalan Keskusliiton sopiman palkkarakenne 2000 tavoite: Työn vaativuus ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Suomen Yrittäjät 24.8.2009 1 Kuuluuko yritys SY:n ohella työehtosopimuksen osapuolena olevaan työnantajaliittoon? Kyllä 9 Ei 8 Ei osaa sanoa 0 10 20 0 40 0 60 24.8.2009

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015

Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015 Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015 Talous, tilauskanta ja työllisyyskehitys kattavasti esillä yrityksissä Teollisuus 10 9 8 86,3 % 81,8 % 91,2 % 87,8 % 7 6 5 4 3 64,3 %

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen neuvottelutulos

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen neuvottelutulos Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen neuvottelutulos 1.11.2017 31.10.2020 Jyrki Virtanen 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Soveltamisalamääräykseen on lisätty informaatio teknologiateollisuuden alatoimialoista

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS PALKKARAKENNE 2014 1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Eteläranta 10 Hakaniemenranta 1 PL 10, 00131 Helsinki PL 107, 00531 Helsinki

Lisätiedot

Askeleita eteenpäin työpaikan neuvottelukulttuurissa. 18.4.2012 Niilo Hakonen niilo.hakonen@ek.fi

Askeleita eteenpäin työpaikan neuvottelukulttuurissa. 18.4.2012 Niilo Hakonen niilo.hakonen@ek.fi Askeleita eteenpäin työpaikan neuvottelukulttuurissa 18.4.2012 Niilo Hakonen niilo.hakonen@ek.fi Esimerkki 1: Hydro Aluminium Salko Oy - vastuuta jaettiin ja henkilöstöön luotettiin Alumiiniprofiilien

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 18.11.2002 allekirjoitettu

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Tulos parani, kriittisyys ennallaan

Tulos parani, kriittisyys ennallaan Tutkimustoiminta Tulos parani, kriittisyys ennallaan Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pääalalla vuonna 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Teknologiateollisuus ry solmivat kesällä

Lisätiedot

Työehtosopimuksen sopimuskausi on

Työehtosopimuksen sopimuskausi on TAY- PALVELUT OY:N TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELUTULOS 26.2.2018 1. Lähtökohdat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia

Lisätiedot

Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset Yliopistot

Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset Yliopistot Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset 2018 Yliopistot Sopimuskausi 1.2.2018 31.3.2020. Yleiskorotus 1.4.2018 on suuruudeltaan 1,0 % ja 1.4.2019 on suuruudeltaan 1,1 %. Järjestely- /paikallinen erä

Lisätiedot

INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKANKOROTUKSET Yleiskorotus

INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKANKOROTUKSET Yleiskorotus 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2015 s. 1 2. Asfalttialan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2015 s. 2 3. Toimihenkilöiden palkankorotukset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 8.11.2017-31.10.2020 1 Sisältö 1. Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2. Palkkaratkaisu 3. Tekstimuutoksia

Lisätiedot