Yrityskohtaiset erät ja kannustavat palkkaustavat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityskohtaiset erät ja kannustavat palkkaustavat"

Transkriptio

1 n tuloksia: Yrityskohtaiset erät ja kannustavat palkkaustavat kuvasarja

2 2008 jen tavoitteena on kartoittaa jäsenyritysten eri palkkausjärjestelmien kattavuus ja kehityssuunnat palkkausjärjestelmien toimivuus yritysten johtamisen ja palkkapolitiikan näkökulmasta yritysten näkemykset voimassa olevien työehtosopimusten ja tulevien sopimusten palkankorotuksista Vuoden 2008 tiedustelu kattoi koko EK:n jäsenkentän: kaikki jäsenliitot ja toimialat, erikokoiset yritykset ja eri henkilöstöryhmät Tiedusteluun vastasi yritystä, joiden palveluksessa oli henkilöä. Vastausprosentti oli henkilöstömäärällä mitattuna 72 % eli erinomainen. on laajin palkkaustutkimus Suomessa. Palkkausjärjestelmätiedustelu toteutetaan joka kolmas vuosi; edellinen tiedustelu tehtiin vuonna 2005 ja seuraava toteutetaan vuonna 2011.

3 Kuva 3. n 2008 otos ja vastanneet yrityksen kokoluokittain Yrityksen henkilöstömäärä Otos Yritykset Henkilöstö Vastanneiden lukumäärä Yritykset Henkilöstö Vastanneiden osuus Yrityksistä Henkilöstöstä % 50 % % 54 % % 57 % % 68 % % 85 % Yhteensä: % 72 %

4 Kuva 4. Miten tuloksia luetaan? Kaikki tulokset on esitetty henkilömäärillä painotettuna, ei yritysten lukumäärän mukaan. Tällä tavoin tulokset kuvaavat parhaiten sitä, mikä osuus yritysten henkilöstöstä on esimerkiksi jonkin palkitsemistavan piirissä. Kaikki vastaukset on ulotettu kertoimien avulla koskemaan myös niitä EK:n jäsenyrityksiä, jotka eivät kuuluneet otokseen tai kuuluivat otokseen mutta eivät vastanneet. Oletuksena on, että ne olisivat vastanneet samalla tavoin kuin muut yritykset. Siten tulokset kuvaavat tilannetta koko EK:ssa (kuva 5), koko henkilöstöryhmässä tai koko kulloinkin tarkastelun kohteena olevalla toimialalla. Esimerkiksi kun on kerrottu 47 prosenttia koko henkilöstöstä kuuluvan tulosja voittopalkkioiden piiriin, tarkoitetaan 47 prosenttia kuvassa yksi esitetystä henkilömäärästä , eli noin henkilöä. Kuvassa 6 on esitetty henkilömäärät kuudellatoista päätoimialalla, joita on käytetty tulosten raportoinnissa. Kuvissa esiintyviä prosenttiosuuksia laskettaessa ei ole otettu huomioon En osaa sanoa tai en tiedä vastauksia.

5 Kuva 5. EK:n jäsenyritysten henkilöstö (perusjoukko), jota palkkausjärjestelmätiedustelun vastaukset kuvaavat Yritysten henkilömäärät henkilöstöryhmittäin vuoden 2007 lopussa Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

6 Kuva 6: Tulosten Yritysten raportoinnissa henkilömäärät henkilöstöryhmittäin käytetyillä päätoimialoilla työskentelevä vuoden 2007 henkilöstö lopussa Koko henkilöstö Teknologiateollisuus Vähittäiskauppa Liikenne Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Finanssiala Sosiaali- ja terveyspalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Tukkukauppa Hotellit ja ravintolat Kemianteollisuus Elintarviketeollisuus Talonrakennus Paperiteollisuus Puuteollisuus Energiateollisuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

7 Kuva 7. Miten palkka-asioista vastaavat kuvailivat yrityksiään (painotettuna henkilömäärillä ja laajennettuna koko perusjoukkoon) Mitkä seuraavista väittämistä kuvaavat yritystänne? Yrityksemme henkilöstöstä pääosa työskentelee Suomessa 84 Yrityksemme on voimakkaasti kasvuhakuinen 63 Olemme kansainvälisen yrityksen tytäryhtiö suomessa 24 Viennin osuus yrityksemme liikevaihdossa on vähintään puolet 20 Yrityksemme on perheyritys 19 Yrityksellämme on Suomessa useita toimipaikkoja tai yksikköjä 17 % vastanneiden yritysten henkilöstöstä Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

8 Yrityskohtaiset erät ja palkkamallien uudistaminen

9 Kuva 9. Työnjako palkkauksen kehittämisessä Suomessa Yritykset ja työpaikat: Palkitsemisen valmiuksien parantaminen ja työehtosopimusten tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus Strateginen palkitseminen Liitot ja keskusjärjestöt: Palkankorotusmallien ja palkkausjärjestelmien kehittäminen sopijaosapuolten yhteistyönä Yhteinen palkkausjärjestelmäkoulutus ja uudistusten seuranta Liittotason tuki- ja neuvontapalvelut yrityksille

10 Kolme merkittävintä uudistusta suomalaisissa palkkamalleissa viimeisen 20 vuoden aikana 1. Työ- ja virkaehtosopimusten palkkausjärjestelmien uudistaminen sopijaosapuolten yhteistyönä vuodesta Erilaisten peruspalkkausta täydentävien palkkiojärjestelmien, kuten tulos- ja voittopalkkioiden, yleistyminen erityisesti 1990-luvun lopussa 3. Tuoreimpana kaikista palkankorotustavan uudistaminen siten, että yleiskorotuksen sijaan sovitaan korotusten keskimääräisestä kustannusvaikutuksesta ja pelisäännöistä yksilöllisten korotusten jakamiselle tai paikalliselle sopimiselle. Palkkausjärjestelmätiedustelun tulosten esittely alkaa tästä.

11 Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkankorotusten tulisi määräytyä? Kuva 11.Yritysten palkka-asioista vastaavat 2008: Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkan tulisi määräytyä? Sekä työehtosopimusneuvotteluissa että yritystasolla 57 Pääosin työehtosopimusneuvotteluissa 23 Pääosin yritystasolla 21 % henkilöstöstä Kysymys 27b 1555 vastannutta yritystä Lähde: 2008

12 Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkankorotusten tulisi määräytyä? Kuva 12. Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkan tulisi määräytyä henkilöstöryhmittäin? Sekä työehtosopimusneuvotteluissa että yritystasolla Pääosin yritystasolla Pääosin työehtosopimusneuvotteluissa % henkilöstöryhmästä Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Kysymys 27a 1555 vastannutta yritystä Lähde: 2008

13 Tulisiko työehtosopimusten palkankorotuksiin liittyä mahdollisuus sopia toisin yritystasolla Kuva 13. Yritysten palkka-asioista vastaavat 2008: Tulisiko työehtosopimusten palkankorotuksiin liittyä mahdollisuus sopia toisin yritystasolla? palkankorotusten jakamisesta kokonaiskustannusvaikutusta muuttamatta? 59 palkankorotusten tasosta? 47 palkankorotusten toteuttamisajankohdasta? 45 % henkilöstöstä Kysymys 28b 1550 vastannutta yritystä Lähde: 2008

14 Kuva 14. Tulisiko työehtosopimusten palkankorotuksiin liittyä mahdollisuus liittyä mahdollisuus sopia yritystasolla sopia toisin palkankorotusten yritystasolla jakamisesta erisuuruisina kokonaiskustannusvaikutusta muuttamatta? palkankorotusten jakamisesta kokonaiskustannusvaikutusta muuttamatta? Teknologiateollisuus Finanssiala Tutkimus- ja tekniset palvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Energiateollisuus Liikenne Puuteollisuus Kemianteollisuus Paperiteollisuus Talonrakennus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tukkukauppa Sosiaali- ja terveyspalvelut Hotellit ja ravintolat Vähittäiskauppa Elintarviketeollisuus % henkilöstöstä Kysymys 28b 1339 vastannutta yritystä Lähde: 2008

15 Kuva 15. Yritysten valmius sopia toisin palkankorotuksista Yritysten valmius sopia toisin palkankorotuksista eri palkansaajaryhmissä eri palkansaajaryhmissä Työntekijät 72 Toimihenkilöt 90 Ylemmät toimihenkilöt 94 Koko henkilöstö Kohtalainen tai hyvä valmius - vastanneiden osuus henkilöstöstä % Lähde: 2008

16 Yrityksen valmius sopia toisin palkankorotuksista Kuva 16. Yritysten valmius sopia toisin eri palkansaajaryhmissä ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksista eri toimialoilla. Liikenne Finanssiala Puuteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tukkukauppa Kemianteollisuus Teknologiateollisuus Elintarviketeollisuus Hotellit ja ravintolat Paperiteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Talonrakennus Vähittäiskauppa Tieto- ja viestintäpalvelut Energiateollisuus Ylemmät toimihenkilöt Kohtalainen tai hyvä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

17 Yrityksen valmius sopia toisin palkankorotuksista Kuva 17. Yritysten valmius sopia toisin eri palkansaajaryhmissä Tieto- ja viestintäpalvelut Liikenne Paperiteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Finanssiala Hotellit ja ravintolat Teknologiateollisuus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Elintarviketeollisuus Tukkukauppa Puuteollisuus Talonrakennus Sosiaali- ja terveyspalvelut Kemianteollisuus Energiateollisuus Vähittäiskauppa toimihenkilöiden palkankorotuksista eri toimialoilla. Toimihenkilöt Kohtalainen tai hyvä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

18 Yrityksen valmius sopia toisin palkankorotuksista Kuva 18. Yritysten valmius sopia toisin eri palkansaajaryhmissä työntekijöiden palkankorotuksista eri toimialoilla. Työntekijät Tieto- ja viestintäpalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Finanssiala Paperiteollisuus Liikenne Puuteollisuus Tukkukauppa Kemianteollisuus Teknologiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Hotellit ja ravintolat Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Talonrakennus Vähittäiskauppa Energiateollisuus Elintarviketeollisuus Kohtalainen tai hyvä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

19 Kuva 19. Yrityksellämme on tarvetta yritys- ja työpaikkakohtaisille erille Yrityksellämme on tarvetta yritys- ja työpaikkakohtaisille erille osaamisen palkitsemiseksi 86 hyvien työsuoritusten palkitsemiseksi 85 kannustavan palkkaporrastuksen aikaansaamiseksi 81 palkkauksen vääristymien oikaisemiseksi 75 tuottavuuden parantamiseksi 75 yrityksen palkkapolitiikan toteuttamiseksi 72 tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi 35 Lähde: 2008 Prosenttiosuudet on laskettu niiden yritysten henkilöstöstä, jotka olivat väittämän kanssa täysin tai jonkin verran samaa mieltä. Osuus henkilöstöstä %

20 Kuva 20. Ei tarvetta yrityskohtaisille erille ja yksilölliselle palkanmuodostukselle eri kokoisissa yrityksissä ja eri sektoreilla % 15 % % 13 % yli tuhat 5 % 6 % 4 % 7 % 7 % 10 % Koko EK Palvelut 6 % 7 % 10 % 11 % Rakentaminen 10 % 15 % Teollisuus 4 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Täysin samaa mieltä Jonkin verran samaa mieltä (viidestä vastausvaihtoehdosta kysymykseen 32)

21 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 21. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? osaamisen palkitsemiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille osaamisen palkitsemiseksi Tieto- ja viestintäpalvelut Paperiteollisuus Teknologiateollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Vähittäiskauppa Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Elintarviketeollisuus Energiateollisuus Finanssiala Puuteollisuus Tukkukauppa Liikenne Hotellit ja ravintolat Kemianteollisuus Talonrakennus Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

22 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 22. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? hyvien suoritusten palkitsemiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille hyvien työsuoritusten palkitsemiseksi Paperiteollisuus Liikenne Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Kemianteollisuus Finanssiala Sosiaali- ja terveyspalvelut Vähittäiskauppa Energiateollisuus Teknologiateollisuus Puuteollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Tukkukauppa Talonrakennus Elintarviketeollisuus Hotellit ja ravintolat Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

23 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 23. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? kannustavan palkkaportaan aikaansaamiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille kannustavan palkkaporrastuksen aikaansaamiseksi Paperiteollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Teknologiateollisuus Elintarviketeollisuus Liikenne Finanssiala Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Energiateollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Kemianteollisuus Puuteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Tukkukauppa Talonrakennus Vähittäiskauppa Hotellit ja ravintolat Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

24 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 24. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? palkkauksen vääristymien oikaisemiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille palkkauksen vääristymien oikaisemiseksi Paperiteollisuus Energiateollisuus Teknologiateollisuus Kemianteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Puuteollisuus Finanssiala Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Liikenne Sosiaali- ja terveyspalvelut Vähittäiskauppa Tieto- ja viestintäpalvelut Elintarviketeollisuus Talonrakennus Tukkukauppa Hotellit ja ravintolat Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

25 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 25. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? tuottavuuden parantamiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille tuottavuuden parantamiseksi Paperiteollisuus Liikenne Tutkimus- ja tekniset palvelut Elintarviketeollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Teknologiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Finanssiala Energiateollisuus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tukkukauppa Vähittäiskauppa Puuteollisuus Hotellit ja ravintolat Talonrakennus Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

26 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 26. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? yrityksen palkkapolitiikan toteuttamiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille yrityksen palkkapolitiikan toteuttamiseksi Paperiteollisuus Energiateollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Kemianteollisuus Elintarviketeollisuus Teknologiateollisuus Puuteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Vähittäiskauppa Liikenne Finanssiala Tukkukauppa Hotellit ja ravintolat Talonrakennus Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

27 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 27. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi Paperiteollisuus Puuteollisuus Energiateollisuus Finanssiala Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Elintarviketeollisuus Teknologiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Talonrakennus Vähittäiskauppa Tukkukauppa Hotellit ja ravintolat Liikenne Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

28 Yrityskohtaisten Kuva 28. erien Yrityskohtaisten osuus työehtosopimusten erien osuus työehtosopimusten palkankorotuksista EK:n EK:n sopimusaloilla vuosina % Vuosien 2005 ja 2006 luvut kuvaavat toteutuneita osuuksia, vuosien 2007 ja 2008 luvut kuvaavat mahdollisia osuuksia, jos kaikkien sovittujen yrityskohtaisten erien käytöstä sovitaan yrityksissä * Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK Haapasalmi, Saukkonen

29 Kuva 29. Yritysten kommentteja yrityskohtaisen palkankorotuserän käytöstä 1 Se tukee yhtiömme palkitsemispolitiikkaa. Jaon periaatteet olivat palkkavääristymien oikaiseminen, osaamisesta palkitseminen ja kannustaminen, hyvän työsuorituksen palkitseminen. Yrityskohtaisella erällä on positiivinen vaikutus niin kannustavuuteen kuin vääristymien korjaamiseen. Ihmiset hämmästyivät ja kiittivät kohdennuksia joilla saatiin vinoutumia oikaistua. Työpaikkakohtainen erä on hyvä apuväline vinoutumien oikaisuun, mutta myös palkitsemiseen hyvin tehdystä työstä. Sillä on suuri vaikutus henkilön työmotivaatioon. Yrityskohtaisella erällä kompensoitiin selkeitä epäkohtia, jotka neuvottelujen päätyttyä oltiin valmiita myös "tunnustamaan" oikean suuntaisiksi ratkaisuiksi. Niiden avulla on mahdollista selkeyttää palkkapolitiikkaa sekä luoda läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta palkkakustannuksiin. Henkilökohtaista osaamista ja kehittymistä on näin helpompi kannustaa. Palkitsemisen perustana olivat hyvä asiakaspalvelu, vastuun ottaminen ja osaaminen

30 Kuva 30. Yritysten kommentteja yrityskohtaisen palkankorotuserän käytöstä 2 Yrityskohtaisille erien jaolle pitää olla perusteet ja pelisäännöt, joiden ei tarvitse, eikä pidä olla jatkuvasti samat. Tuntipalkkaiset eivät millään hyväksyneet erisuuruisia korotuksia 2007, mutta vuonna 2008 todennäköisesti onnistumme. Kokemuksemme työpaikkakohtaisen erän jakamisesta olivat hyviä. Työntekijäpuolella vastassa oli ensin selvä ei, jaetaan kaikille tasan mitä on jaettavissa. Keskustelimme asiasta laajemman työhuonevaliokunnan kanssa - - lopputulos oli että erä jaettiin erisuuruisina ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa. Toimihenkilöpuolella paras mahdollinen luottamushenkilö mahdollistaa erän käytön. Toivon, että tulevaisuudessa yrityskohtaisen erän osuus kasvaa. Myös yrityskohtaisen erän ajankohdasta pitäisi voida sopia yrityksessä, jotta voidaan noudattaa yrityksen globaalia aikataulua. Ensimmäiset kierrokset menevät harjoittelussa, sillä varsinkin työntekijäpuolella paikallisen erän jakamisen logiikkaa on vaikea ymmärtää. Tasajaon periaate elää edelleen vahvana ja toisaalta korotukset halutaan aina kohdistaa pienimpiin palkkoihin, vaikka pieniin palkkoihin olisikin tehtävästä johtuva peruste. Kemian alalla on ollut usein työehtosopimuksissa sovittuja yrityskohtaisia eriä, kokemuksemme niistä ja niiden käytöstä ovat pääosin positiivisia.

31 Mitkä olivat perusteena palkankorotusten jakamiselle eri erisuuruisina? suuruisena? Kuva 31. Mitkä olivat perusteena palkankorotusten Jaoimme erisuuruisia korotuksia hyvien työsuoritusten perusteella 34 Jaoimme erisuuruisia korotuksia kannustavan palkkaporrastuksen toteuttamiseksi 32 Jaoimme erisuuruisia korotuksia palkkauksen vinoutumien oikaisemiseksi 27 Emme viime kerralla jakaneet erisuuruisia palkankorotuksia 20 Jaoimme erisuuruisia korotuksia alimpien palkkojen korottamiseksi 20 Jaoimme erisuuruisia korotuksia tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi 7 % henkilöstöstä Kysymys 34b 550 vastannutta yritystä Lähde: 2008

32 Mikä olisi sopiva Kuva 32. yrityskohtaisen Mikä olisi sopiva erän yrityskohtaisen osuus kokonaiskorotuksesta erän osuus seuraavalla kokonaiskorotuksesta neuvottelukierroksella? seuraavalla neuvottelukierroksella 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Työntekijät Toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Koko henkilöstö % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Osuus henkilöstöstä 2008 Osuus on laskettu niiden yritysten henkilöstöstä, jotka ottivat kantaa kysymykseen.

33 Kannustavat palkkaustavat ja palkkausjärjestelmien ylläpito

34 Kuva 34. Peruspalkkaustavat ja täydentävät palkkaustavat Suomessa Peruspalkkaustavat Aikapalkat Palkkio- ja provisiopalkat Urakkapalkat Täydentävät palkkaustavat Tulospalkkiot Voittopalkkiot Voitonjakoerät Osakepohjainen palkitseminen Henkilöstölle Henkilöstörahastoon

35 Kuva 35. Kannustavia peruspalkkaustapoja vuonna 2008 Kuinka monta henkilöä on eräiden kannustavien peruspalkkaustapojen piirissä? Järjestelmällinen pätevyyden tai työsuorituksen arviointi palkan määräytymistä varten 44 % Urakka-, palkkio- ja provisiopalkat 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % henkilöstöstä Järjestelmällinen pätevyydenarviointi on yleistynyt selvästi. Sen piirissä olevien määrä on noussut kolmessa vuodessa 35 prosentista 44 prosenttiin.

36 Kuva 36. Kannustavia täydentäviä palkkaustapoja vuonna 2008 Kuinka monta henkilöä on eräiden peruspalkkausta täydentävien palkkaustapojen piirissä? Tulos- tai voittopalkkiot 47 % Henkilöstörahastot 16 % Työsuhdeoptiot tai osakepalkkiot 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % henkilöstöstä Tulos- ja voittopalkkioiden yleistyminen näyttää pysähtyneen. Sen sijaan henkilöstörahastojen suosio on kasvanut vuodesta 2005 viitisen prosenttiyksikköä.

37 Kuva 37. Miten arvioidaan Miten arvioidaan henkilön pätevyyttä henkilönja työsuoritusta? pätevyyttä ja työsuoritusta? Käymme vuosittain tavoite-, tulostai kehityskeskustelut kunkin työntekijän kanssa 67 Arvioimme järjestelmällisesti kunkin henk.koht. pätevyyttä tai työsuoritusta 44 Käymme vuosittain palkkakeskustelut kunkin työntekijän kanssa 14 % henkilöstöstä Kysymys 18b 1613 vastannutta yritystä Lähde: 2008

38 Kuva 38. Käymme vuosittain Miten arvioidaan tavoite-, tuloshenkilön tai kehityskeskustelut pätevyyttä ja työsuoritusta? kunkin työntekijän kanssa Käymme vuosittain tavoite-, tulostai kehityskeskustelut kunkin työntekijän kanssa Finanssiala Tieto- ja viestintäpalvelut Energiateollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Tukkukauppa Kemianteollisuus Teknologiateollisuus Liikenne Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Hotellit ja ravintolat Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Elintarviketeollisuus Puuteollisuus Talonrakennus % henkilöstöstä Kysymys 18b 1398 vastannutta yritystä Lähde: 2008

39 Miten arvioidaan henkilön Kuva 39. Arvioimme pätevyyttä järjestelmällisesti ja työsuoritusta? henkilön pätevyyttä tai työsuoritusta palkan määräytymistä varten Arvioimme järjestelmällisesti kunkin henk.koht. pätevyyttä tai työsuoritusta Teknologiateollisuus Paperiteollisuus Hotellit ja ravintolat Finanssiala Kemianteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Talonrakennus Elintarviketeollisuus Vähittäiskauppa Tieto- ja viestintäpalvelut Energiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikenne Tukkukauppa Puuteollisuus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut % henkilöstöstä Kysymys 18b 1398 vastannutta yritystä Lähde: 2008

40 Miten arvioidaan henkilön Kuva 40. Käymme pätevyyttä vuosittain ja työsuoritusta? palkkakeskustelut kunkin työntekijän kanssa Käymme vuosittain palkkakeskustelut kunkin työntekijän kanssa Finanssiala Hotellit ja ravintolat Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Liikenne Vähittäiskauppa Kemianteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Talonrakennus Tukkukauppa Puuteollisuus Teknologiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Elintarviketeollisuus Energiateollisuus Paperiteollisuus % henkilöstöstä Kysymys 18b 1398 vastannutta yritystä Lähde: 2008

41 Miten arvioidaan henkilön pätevyyttä ja työsuoritusta? Kuva 41. Miten arvioidaan henkilön pätevyyttä tai työsuoritusta eri henkilöstöryhmissä Käymme vuosittain tavoite-, tulostai kehityskeskustelut kunkin työntekijän kanssa Arvioimme järjestelmällisesti kunkin henk.koht. pätevyyttä tai työsuoritusta Käymme vuosittain palkkakeskustelut kunkin työntekijän kanssa % henkilöstöryhmästä Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Kysymys 18a 1613 vastannutta yritystä Lähde: 2008

42 Kuva 42. Millaiset valmiudet yrityksissä on Millaiset valmiudet yrityksessä on palkkausjärjestelmien palkkausjärjestelmien ylläpitoon? ylläpitoon? Palkka-asioista vastaavat 85 Johto 81 Luottamusmiehet 59 Esimiehet 55 Riittävä tai hyvä valmius -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

43 Kuva 43. Mihin palkka-asioihin yritykset aikovat Mihin asioihin on aikomus panostaa seuraavien panostaa seuraavan kolmen vuoden kolmen vuoden aikana? aikana? Palkitsemisen kokonaisuus 56 Pätevyyden tai työsuorituksen arviointi Työn (tai toimen tai tehtävän) vaativuuden arviointi Esimiesten koulutus palkkausja palkitsemisasioihin Tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä Palkka-asioista vastaavien koulutus 31 Urakka-, palkkio- tai provisiopalkkajärjestelmät 22 Henkilöstörahasto 5 Osakepohjainen palkkiojärjestelmä (esim. työsuhdeoptiot, osakepalkkiot) 2 % henkilöstöstä Kysymys 25b 1566 vastannutta yritystä Lähde: 2008

44 Kuva 44. Mihin palkka-asioihin yritykset aikovat panostaa seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstöryhmittäin? Mihin asioihin on aikomus panostaa seuraavien kolmen vuoden aikana? Palkitsemisen kokonaisuus Työn (tai toimen tai tehtävän) vaativuuden arviointi Pätevyyden tai työsuorituksen arviointi Esimiesten koulutus palkkausja palkitsemisasioihin Tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä Palkka-asioista vastaavien koulutus Urakka-, palkkio- tai provisiopalkkajärjestelmät Henkilöstörahasto Osakepohjainen palkkiojärjestelmä (esim. työsuhdeoptiot, osakepalkkiot) % henkilöstöryhmästä Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Kysymys 25a 1566 vastannutta yritystä Lähde: 2008

45 Kuva 45. Esimerkki palkitsemisen kokonaisuudesta Edut Tulospalkka Aloitepalkkiot Peruspalkka Erikoispalkkiot Mahdollisuus kehittyä, koulutus, työn sisältö Arvostus, palaute työstä +/- Mahdollisuus vaikuttaa, osallistuminen Työsuhteen pysyvyys, työajan järjestelyt Lähde: Teknillinen korkeakoulu, palkitsemisen tutkimusohjelma

46 Kuva Mihin 46. Aikomuksena asioihin on aikomus on panostaa palkitsemisen seuraavien kokonaisuuksiin seuraavan kolmen vuoden kolmen aikana? vuoden aikana Palkitsemisen kokonaisuus Finanssiala Tutkimus- ja tekniset palvelut Vähittäiskauppa Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Teknologiateollisuus Hotellit ja ravintolat Tukkukauppa Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Paperiteollisuus Elintarviketeollisuus Liikenne Puuteollisuus Energiateollisuus Talonrakennus % henkilöstöstä Kysymys 25b 1354 vastannutta yritystä Lähde: 2008

47 Kuva 47. Aikomuksena Mihin asioihin on panostaa on aikomus pätevyyden panostaa seuraavien tai työsuorituksen arviointiin seuraavan kolmen vuoden kolmen aikana? vuoden aikana Pätevyyden tai työsuorituksen arviointi Paperiteollisuus Finanssiala Tutkimus- ja tekniset palvelut Puuteollisuus Liikenne Kemianteollisuus Hotellit ja ravintolat Energiateollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Elintarviketeollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tukkukauppa Vähittäiskauppa Teknologiateollisuus Talonrakennus % henkilöstöstä Kysymys 25b 1354 vastannutta yritystä Lähde: 2008

48 Kuva 48. Mihin Aikomuksena asioihin on aikomus on panostaa panostaa työn seuraavien vaativuuden kolmen vuoden aikana? arviointiin seuraavan kolmen vuoden aikana Työn [tai toimen tai tehtävän] vaativuuden arviointi Finanssiala Paperiteollisuus Energiateollisuus Liikenne Tutkimus- ja tekniset palvelut Puuteollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Hotellit ja ravintolat Kemianteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Teknologiateollisuus Tukkukauppa Elintarviketeollisuus Talonrakennus Vähittäiskauppa % henkilöstöstä Kysymys 25b 1354 vastannutta yritystä Lähde: 2008

49 Kuva 49. Aikomuksena Mihin asioihin on on panostaa aikomus panostaa esimiesten seuraavien koulutukseen kolmen vuoden aikana? palkka-asioiden hoidossa seuraavan kolmen vuoden aikana Esimiesten koulutus palkkausja palkitsemisasioihin Finanssiala Liikenne Tutkimus- ja tekniset palvelut Teknologiateollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Hotellit ja ravintolat Energiateollisuus Tukkukauppa Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Elintarviketeollisuus Talonrakennus Puuteollisuus % henkilöstöstä Kysymys 25b 1354 vastannutta yritystä Lähde: 2008

50 Arvioikaa seuraavia väittämiä Kuva 50. Palkitseminen on kiinteä osa johtamisjärjestelmäämme Palkitseminen on kiinteä osa johtamisjärjestelmäämme Paperiteollisuus Finanssiala Tukkukauppa Teknologiateollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Kemianteollisuus Vähittäiskauppa Energiateollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Elintarviketeollisuus Liikenne Talonrakennus Puuteollisuus Hotellit ja ravintolat Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Jokseenkin/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

51 Kuva 51. Yrityksessämme Arvioikaa seuraavia on käynnissä väittämiä merkittäviä hankkeita toimintatapojen uudistamiseksi Yrityksessämme on käynnissä merkittäviä toimintatapojen uudistushankkeita Paperiteollisuus Finanssiala Energiateollisuus Liikenne Puuteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Teknologiateollisuus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Hotellit ja ravintolat Elintarviketeollisuus Kemianteollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Tukkukauppa Vähittäiskauppa Sosiaali- ja terveyspalvelut Talonrakennus Jokseenkin/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

52 Kuva 52. Yrityksellämme Arvioikaa seuraavia on kirjallinen väittämiä palkkapolitiikka tai palkitsemisstrategia Yrityksellämme on kirjallinen palkkapolitiikka tai palkitsemisstrategia Finanssiala Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Liikenne Hotellit ja ravintolat Tukkukauppa Paperiteollisuus Teknologiateollisuus Energiateollisuus Elintarviketeollisuus Vähittäiskauppa Talonrakennus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Puuteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Jokseenkin/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

53 Kuva 53. Mitä yrityksen palkkapolitiikka on? Palkkapolitiikalla tarkoitetaan periaatteita, joihin palkkaus yrityksessä perustuu. Se kertoo, miten työntekijä itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä voi vaikuttaa palkkakehitykseensä, ohjaa esimieskuntaa palkkaukseen liittyvissä ratkaisuissa ja määrittelee palkkauksen hoitoon liittyvät vastuut. Palkkapolitiikan määrittelee yrityksen johto. Onnistuneella palkkapolitiikalla ja hyvin suunnitelluilla palkitsemisen kokonaisuuksilla kannustetaan henkilöstöä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen, ohjataan muutosta ja saadaan aikaan tyytyväisyyttä. Lähde:

54 Kuva 54.Teknologiateollisuuden ja Metallityöväenliiton uusi palkkamalli Sopimuskausi Sopimus mahdollista irtisanoa, ellei syksyn 2009 palkankorotuksista päästä sopuun. Tällöin sopimuksen voimassaolo päättyy Myös sopimuskauden jatkamisen edellytyksiä jälkeiselle ajalle voidaan tarkastella yleiskorotus 3,4 % / 30 senttiä ja yrityskohtainen erä 0,7 tai 1,0 % Yrityskohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta sekä tuottavuuden kehittämistä. Erä on pienempi, jos se jaetaan tasan yleiskorotus 2,5 % ja yrityskohtainen erä 1,0 tai 1,6 % yleiskorotuksen suuruus neuvotellaan keväällä, yrityskohtaisen erän osuus vähintään 40 %.

55 Kuva 55. Rahoitusalan palkkakeskustelumalli Sopimuskausi Sopimus mahdollista irtisanoa päättymään yleiskorotus 3,6 % ja yrityskohtainen erä 1,0 % yleiskorotus 3,3 % ja palkkakeskusteltava osuus 1,55 % palkkakeskusteltava osuus korotuksesta 40 % palkkakeskusteltava osuus korotuksesta 50 % Uusi palkkausjärjestelmä eli palkkakeskustelu on johtamisen väline. Tavoitteena on luoda selkeä kytkentä työn ja palkan välille. Työehtosopimus antaa raamit ja kuvaa prosessin. Yhteisenä tavoitteena on uuden palkkausjärjestelmän hyvä käyttöönotto. Myös liittojen järjestämä koulutus ja seuranta toteutetaan yhdessä. Yritys päättää palkkapolitiikasta ja esimies yksilöllisen korotuksen suuruudesta Työehtosopimus antaa mahdollisuus konserni- ja ryhmäkohtaisiin ratkaisuihin. Palvelusvuosilisät, tehtävä- ja pätevyyslisät poistettiin järjestelmään soveltumattomina

56 Kuva 56. Palkkakeskustelumalleista Useita hieman toisistaan poikkeavia malleja, joita on käytössä Ruotsissa monilla aloilla, Suomessa toistaiseksi rahoitusalalla ja vakuutusalalla. Yleiskorotuksen sijaan sovitaan palkankorotusten keskimääräisestä suuruudesta, jonka vähintään pitää toteutua yrityksessä. Yksilöllisen korotuksen suuruudesta päätetään esimiehen ja alaisen välisessä palkkakeskustelussa. Palkkakeskustelun käyminen on malleissa alaisen oikeus ja esimiehen velvollisuus. Malleihin sisällytetään usein oikaisumenettely siltä varalta, että henkilö ei ole tyytyväinen palkkakeskustelunsa lopputulokseen. Palkkakeskustelut ovat vaikuttaneet myönteisesti tuottavuuteen ja keskimääräiseen ansiokehitykseen (Lundborg 2005), henkilöstöjohtamiseen, samapalkkaisuuteen ja esimiestoimintaan (Granqvist ja Regnér 2007). Palkkakeskustelut eivät ole neuvottelua tai kaupankäyntiä, jossa hyvällä supliikilla saa puhuttua itselleen suuremman korotuksen, vaan johdonmukainen ja järjestelmällinen tapa tarkastella palkan ja työn vastaavuutta.

57 Kuva 57. Palkkausjärjestelmätiedustelun toteutus ja aikataulu Otos (3 180 yritystä) poimittiin EK:n jäsentietojärjestelmästä Tiedustelu lähetettiin sähköpostitse otokseen tulleiden yritysten toimitusjohtajalle, henkilöstöjohtajalle tai palkka-asioista vastaavalle Vastausaineisto valmistui Infotilaisuus jäsenliitoille tuloksista ja niiden käytöstä EK julkistaa palkkapolitiikkaa koskevat tulokset Talvi 2009 EK julkistaa tulospalkkausta koskevat tulokset Kevät 2009 EK julkistaa peruspalkkausta koskevat tulokset Lisätietoja: Niilo Hakonen, p. (09) , Seppo Saukkonen, p. (09) , Tulosten analysoinnissa ovat avustaneet lisäksi Antti Kauhanen (ETLA) Pekka Vanhala (ETLA)

Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun

Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun 2011 tuloksista Tiivistelmä kyselyn tuloksista 15.11.2011 Tiedusteluun vastasi 1204 yritystä, joissa työskenteli 500 000 henkilöä tiedot kerättiin touko elokuussa

Lisätiedot

Arviot työehtosopimusten palkankorotuksista. Viestinnän Keskusliitto

Arviot työehtosopimusten palkankorotuksista. Viestinnän Keskusliitto Arviot työehtosopimusten palkankorotuksista Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkankorotusten tulisi määräytyä? Sekä työehtosopimusneuvotteluissa että yritystasolla 10 69 83 89 Pääosin yritystasolla

Lisätiedot

Palkkakeskustelumallit ja erilaiset yrityspotit käytännössä

Palkkakeskustelumallit ja erilaiset yrityspotit käytännössä Palkkakeskustelumallit ja erilaiset yrityspotit käytännössä Ekonomisti Antti Aarnio, STTK Asiantuntija Niilo Hakonen, EK 13.3.2008 1 Esimerkki: Rahoitusalan palkkakeskustelumalli Sopimuskausi 1.6.2007-31.5.2011

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

Askeleita eteenpäin työpaikan neuvottelukulttuurissa. 18.4.2012 Niilo Hakonen niilo.hakonen@ek.fi

Askeleita eteenpäin työpaikan neuvottelukulttuurissa. 18.4.2012 Niilo Hakonen niilo.hakonen@ek.fi Askeleita eteenpäin työpaikan neuvottelukulttuurissa 18.4.2012 Niilo Hakonen niilo.hakonen@ek.fi Esimerkki 1: Hydro Aluminium Salko Oy - vastuuta jaettiin ja henkilöstöön luotettiin Alumiiniprofiilien

Lisätiedot

Uudet palkkamallit johtamisen tukena. 6.11.2007 Niilo Hakonen

Uudet palkkamallit johtamisen tukena. 6.11.2007 Niilo Hakonen Uudet palkkamallit johtamisen tukena 6.11.2007 Niilo Hakonen 1 Palkkamalli vastaa kahteen kysymykseen Palkkamalli Miten palkkoja korotetaan? Miten palkat porrastetaan? 2 Palkkojen porrastusta on kehitetty

Lisätiedot

Kokemuksia ja tutkimustuloksia palkkauksesta ja palkitsemisesta - palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien kehitys Suomessa

Kokemuksia ja tutkimustuloksia palkkauksesta ja palkitsemisesta - palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien kehitys Suomessa Kokemuksia ja tutkimustuloksia palkkauksesta ja palkitsemisesta - palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien kehitys Suomessa 8.3.2011 Niilo Hakonen niilo.hakonen@ek.fi Kokemuksia palkoista ja palkitsemisesta

Lisätiedot

Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa

Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa Toimihenkilöiden työsuhdepäivä 5.2.2009 Silja Symphony Jukka Tiihonen Teknologiateollisuus Roni Jokinen Toimihenkilöunioni TU 4 Palkankorotukset teknologiateollisuudessa

Lisätiedot

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Teppo Virta asiantuntija Teknologiateollisuus ry Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Survey input field Yrityksen nimi: Toimiala : Toimipaikka: Vastaajan sähköpostiosoite : Vastaajan tehtävänimike: Yrityksen henkilölukumäärä: Yrityksen henkilöstöryhmät

Lisätiedot

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista -Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes -Tietotekniikan palvelualan tes -Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden tes

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA Käsiteltävät aiheet: yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen kehittämisen apuna yrityksen palkkapolitiikka oikeudenmukaisen ja kannustavan palkitsemisen perustana

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

Palkkakeskustelut, uusi avaus suorituksen palkitsemiseen - palkkakeskustelumallit Suomessa ja Ruotsissa - kokemuksia käytännöstä, case EK

Palkkakeskustelut, uusi avaus suorituksen palkitsemiseen - palkkakeskustelumallit Suomessa ja Ruotsissa - kokemuksia käytännöstä, case EK Palkkakeskustelut, uusi avaus suorituksen palkitsemiseen - palkkakeskustelumallit Suomessa ja Ruotsissa - kokemuksia käytännöstä, case EK 22.11.2007 Espoo Niilo Hakonen Elinkeinoelämän keskusliitto Entä

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Palkitsemisesta kilpailuetu?

Palkitsemisesta kilpailuetu? Palkitsemisesta kilpailuetu? Palkitseminen vaikuttaa Palkitsemisen tutkimusohjelman juhlaseminaari Espoo, Dipoli 13.12. Elina Moisio Palkitsemisjärjestelmä Tulkintaprosessi Vaikutukset Palkitsemistapa

Lisätiedot

Palkitsemisen ja kannustamisen keinot Suomessa. 2.2.2007 Niilo Hakonen

Palkitsemisen ja kannustamisen keinot Suomessa. 2.2.2007 Niilo Hakonen Palkitsemisen ja kannustamisen keinot Suomessa 2.2.2007 Niilo Hakonen Esityksen rakenne Muut palkitsemistavat Palkitsemisen ja kannustamisen keinot Suomessa Palkat Miten palkkoja korotetaan? Miten palkat

Lisätiedot

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus kirjatyöntekijät toimihenkilöt 2013 1 Yrityskohtainen erä 1.10.2013 Osana kirjatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden kevään 2012 työehtosopimusratkaisuja sovittiin syksyllä

Lisätiedot

Henkilökohtaisen palkanosan käytännöt ja haasteet Suomessa

Henkilökohtaisen palkanosan käytännöt ja haasteet Suomessa Henkilökohtaisen palkanosan käytännöt ja haasteet Suomessa tutkija Elina Moisio TkL, MBA Tuntuuko tutulta? Eräässä organisaatiossa otettiin käyttöön suoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä, joka kytki

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9.

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Palkkojen tarkistaminen syksy

Palkkojen tarkistaminen syksy Palkkojen tarkistaminen syksy 2010 28.9.2010 1 Sisältö 1. Palkkaratkaisun tausta ja tavoitteet 2. Tuottavuus - Tie menestykseen 3. Yrityskohtainen palkkaratkaisu 4. Muut asiat Isyysvapaa Muutosturva 28.9.2010

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010 Hanna Hovi 14.1.2010 1(7) Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010 Vuoden 2010 palkankorotukset Työehtosopimuksen mukaisesti toteutetaan vuodelle 2010 seuraavat palkankorotukset:

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti.

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti. OHJE 1 (6) Suunnitteluala/THa, MKo 29.1.2008 SOPIMINEN SUUNNITTELUALAN TYÖPAIKKAKOHTAISESTA ERÄSTÄ YTN suosittelee, että - luottamusmies selvittää henkilöstön näkemyksiä työehtosopimuksen työpaikkaerän

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Jäsentiedote 9-2010 / Työmarkkinat Ruooniemi 5.10.2010 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Keskustelu yrityksen tilanteesta ja palkanmuodostuksesta On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

Palkkaus yksityisellä sektorilla. Palkkausjärjestelmät ja palkkamallit EK:n jäsenyrityksissä

Palkkaus yksityisellä sektorilla. Palkkausjärjestelmät ja palkkamallit EK:n jäsenyrityksissä Palkkaus yksityisellä sektorilla Palkkausjärjestelmät ja palkkamallit EK:n jäsenyrityksissä . Palkkaus yksityisellä sektorilla Palkkausjärjestelmät ja palkkamallit EK:n jäsenyrityksissä EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Nostetaan palkka-asiat pöydälle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAUS TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA

Nostetaan palkka-asiat pöydälle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAUS TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA Nostetaan palkka-asiat pöydälle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAUS TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA Sisältö 1. Ylempien toimihenkilöiden palkitseminen miten se pitäisi hoitaa?... 3 2. Mitä asioita palkitsemisessa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 2.11.2017 31.10.2020 1 Sisältö 1. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY Liite 1 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 9.10.2013 PALKKARATKAISU

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY Liite 1 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 9.10.2013 PALKKARATKAISU Liite 1 PALKKARATKAISU Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2013 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 1 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 2 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkkaratkaisujen palkankorotusten

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016 Ruohoniemi 1.11.2013 Liite jäsentiedotteeseen 4/2013 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016 Tässä jäsentiedotteessa selvitetään tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkkaratkaisua

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta Ohjelma: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Kokemuksia työpaikkakohtaisen erän jakamisesta 2007 3 Työpaikkakohtainen

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

Sisältö. 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 3. Palkkaratkaisu 4. Tekstikysymykset

Sisältö. 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 3. Palkkaratkaisu 4. Tekstikysymykset Teknologiateollisuuden ja YTN ry/tietoalan toimihenkilöiden yhteiset tiedotustilaisuudet tietotekniikan palvelualan työehtosopimusratkaisusta 9.11.2011 31.10.2013 Sisältö 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat noin kaksi prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015

Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015 Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015 Talous, tilauskanta ja työllisyyskehitys kattavasti esillä yrityksissä Teollisuus 10 9 8 86,3 % 81,8 % 91,2 % 87,8 % 7 6 5 4 3 64,3 %

Lisätiedot

Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta. niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011

Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta. niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011 Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011 Työolobarometrien tuloksia: Työelämän laatu kouluarvosanalla mitattuna 2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10 9 8,9

Lisätiedot

1.2 Työllisyys- ja kasvusopimuksen keskeinen sisältö

1.2 Työllisyys- ja kasvusopimuksen keskeinen sisältö Teknologiateollisuuden ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN yhteiset tiedotustilaisuudet ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 Sisältö 1. Työllisyys- ja kasvusopimus 2. Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain

LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain Liite, sivu 1 LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain Tuloskuvat ja tulosten tulkinta Tuloskuvat esitetään järjestyksessä yritykset, kunnat, valtio ja kirkko. Yritykset

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus.

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Palkitsemisen tutkimusohjelma Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Kooste hankkeesta. Anu

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Onnistunut palkkakeskustelu

Onnistunut palkkakeskustelu Onnistunut palkkakeskustelu Vakuutusväen Liitto VvL ry l Finanssialan Keskusliitto ry 2 Onnistunut palkkakeskustelu Verkkoversio 2.4.2008 Onnistunut palkkakeskustelu 1 Johdanto.................................................................................................................................................................

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Yrityskohtaiset palkkaratkaisut. Yritysten kokemuksia ja vihjeitä toteutukseen

Yrityskohtaiset palkkaratkaisut. Yritysten kokemuksia ja vihjeitä toteutukseen Yrityskohtaiset palkkaratkaisut Yritysten kokemuksia ja vihjeitä toteutukseen Yrityskohtaiset palkkaratkaisut Yritysten kokemuksia ja vihjeitä toteutukseen 1. Työmarkkinaosapuolet neuvottelivat palkkaratkaisun,

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus. 22.1.2009 Niilo Hakonen asiantuntija

Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus. 22.1.2009 Niilo Hakonen asiantuntija Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus 22.1.2009 Niilo Hakonen asiantuntija Teollisuuden toimihenkilöiden palkkausjärjestelmien uudistaminen Suomessa 1956 Vanha tehtävänimikkeisiin perustuva teknisten

Lisätiedot

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua.

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Kasvaa merkittävästi 25 % Kasvaa jonkin verran 57 % Pysyy ennallaan 17 % Vähenee

Lisätiedot

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin 7 Keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 7.5.2010 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Tutkimustoiminta Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pelti-ja teollisuuseristysalalla vuonna 2008 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Metalliteollisuudenharjoittajain

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden, Tietoalan toimihenkilöiden ja YTN:n yhteiset tiedotustilaisuudet Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden, Tietoalan toimihenkilöiden ja YTN:n yhteiset tiedotustilaisuudet Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden, Tietoalan toimihenkilöiden ja YTN:n yhteiset tiedotustilaisuudet Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 Sisältö 1. Työllisyys- ja kasvusopimus

Lisätiedot

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkajärjestelmät EK-SAK- ja EK-STTK-tuottavuustyöryhmät 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas, Niilo Hakonen (puheenjohtaja), Jaakko Hänninen, Ville

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013)

Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013) Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013) 2013 1.3.2013: Kemian ala: 1,3 % yleiskorotus + 0,6 % paikallinen erä (jos erän käytöstä ei sovita, maksetaan 0,3 % yleiskorotuksena ja 0,3 %

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Palkankorotusohje 2018 työntekijät

Palkankorotusohje 2018 työntekijät Muistio 1 (8) 5.1.2018 Palkankorotusohje 2018 työntekijät Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Keskiansio nousi teollisuudessa kolme ja kaupassa kaksi prosenttia lokakuusta

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä puolitoista prosenttia

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS 2010 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi

Lisätiedot

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN Ylikorkala Anna Hakonen Anu Hakonen Niilo Hulkko-Nyman Kiisa KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN ohjaa tai ajaudu Alma Talent Helsinki 2018 Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2947-7

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 18.11.2002 allekirjoitettu

Lisätiedot