Yrityskohtaiset erät ja kannustavat palkkaustavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityskohtaiset erät ja kannustavat palkkaustavat"

Transkriptio

1 n tuloksia: Yrityskohtaiset erät ja kannustavat palkkaustavat kuvasarja

2 2008 jen tavoitteena on kartoittaa jäsenyritysten eri palkkausjärjestelmien kattavuus ja kehityssuunnat palkkausjärjestelmien toimivuus yritysten johtamisen ja palkkapolitiikan näkökulmasta yritysten näkemykset voimassa olevien työehtosopimusten ja tulevien sopimusten palkankorotuksista Vuoden 2008 tiedustelu kattoi koko EK:n jäsenkentän: kaikki jäsenliitot ja toimialat, erikokoiset yritykset ja eri henkilöstöryhmät Tiedusteluun vastasi yritystä, joiden palveluksessa oli henkilöä. Vastausprosentti oli henkilöstömäärällä mitattuna 72 % eli erinomainen. on laajin palkkaustutkimus Suomessa. Palkkausjärjestelmätiedustelu toteutetaan joka kolmas vuosi; edellinen tiedustelu tehtiin vuonna 2005 ja seuraava toteutetaan vuonna 2011.

3 Kuva 3. n 2008 otos ja vastanneet yrityksen kokoluokittain Yrityksen henkilöstömäärä Otos Yritykset Henkilöstö Vastanneiden lukumäärä Yritykset Henkilöstö Vastanneiden osuus Yrityksistä Henkilöstöstä % 50 % % 54 % % 57 % % 68 % % 85 % Yhteensä: % 72 %

4 Kuva 4. Miten tuloksia luetaan? Kaikki tulokset on esitetty henkilömäärillä painotettuna, ei yritysten lukumäärän mukaan. Tällä tavoin tulokset kuvaavat parhaiten sitä, mikä osuus yritysten henkilöstöstä on esimerkiksi jonkin palkitsemistavan piirissä. Kaikki vastaukset on ulotettu kertoimien avulla koskemaan myös niitä EK:n jäsenyrityksiä, jotka eivät kuuluneet otokseen tai kuuluivat otokseen mutta eivät vastanneet. Oletuksena on, että ne olisivat vastanneet samalla tavoin kuin muut yritykset. Siten tulokset kuvaavat tilannetta koko EK:ssa (kuva 5), koko henkilöstöryhmässä tai koko kulloinkin tarkastelun kohteena olevalla toimialalla. Esimerkiksi kun on kerrottu 47 prosenttia koko henkilöstöstä kuuluvan tulosja voittopalkkioiden piiriin, tarkoitetaan 47 prosenttia kuvassa yksi esitetystä henkilömäärästä , eli noin henkilöä. Kuvassa 6 on esitetty henkilömäärät kuudellatoista päätoimialalla, joita on käytetty tulosten raportoinnissa. Kuvissa esiintyviä prosenttiosuuksia laskettaessa ei ole otettu huomioon En osaa sanoa tai en tiedä vastauksia.

5 Kuva 5. EK:n jäsenyritysten henkilöstö (perusjoukko), jota palkkausjärjestelmätiedustelun vastaukset kuvaavat Yritysten henkilömäärät henkilöstöryhmittäin vuoden 2007 lopussa Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

6 Kuva 6: Tulosten Yritysten raportoinnissa henkilömäärät henkilöstöryhmittäin käytetyillä päätoimialoilla työskentelevä vuoden 2007 henkilöstö lopussa Koko henkilöstö Teknologiateollisuus Vähittäiskauppa Liikenne Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Finanssiala Sosiaali- ja terveyspalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Tukkukauppa Hotellit ja ravintolat Kemianteollisuus Elintarviketeollisuus Talonrakennus Paperiteollisuus Puuteollisuus Energiateollisuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

7 Kuva 7. Miten palkka-asioista vastaavat kuvailivat yrityksiään (painotettuna henkilömäärillä ja laajennettuna koko perusjoukkoon) Mitkä seuraavista väittämistä kuvaavat yritystänne? Yrityksemme henkilöstöstä pääosa työskentelee Suomessa 84 Yrityksemme on voimakkaasti kasvuhakuinen 63 Olemme kansainvälisen yrityksen tytäryhtiö suomessa 24 Viennin osuus yrityksemme liikevaihdossa on vähintään puolet 20 Yrityksemme on perheyritys 19 Yrityksellämme on Suomessa useita toimipaikkoja tai yksikköjä 17 % vastanneiden yritysten henkilöstöstä Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

8 Yrityskohtaiset erät ja palkkamallien uudistaminen

9 Kuva 9. Työnjako palkkauksen kehittämisessä Suomessa Yritykset ja työpaikat: Palkitsemisen valmiuksien parantaminen ja työehtosopimusten tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus Strateginen palkitseminen Liitot ja keskusjärjestöt: Palkankorotusmallien ja palkkausjärjestelmien kehittäminen sopijaosapuolten yhteistyönä Yhteinen palkkausjärjestelmäkoulutus ja uudistusten seuranta Liittotason tuki- ja neuvontapalvelut yrityksille

10 Kolme merkittävintä uudistusta suomalaisissa palkkamalleissa viimeisen 20 vuoden aikana 1. Työ- ja virkaehtosopimusten palkkausjärjestelmien uudistaminen sopijaosapuolten yhteistyönä vuodesta Erilaisten peruspalkkausta täydentävien palkkiojärjestelmien, kuten tulos- ja voittopalkkioiden, yleistyminen erityisesti 1990-luvun lopussa 3. Tuoreimpana kaikista palkankorotustavan uudistaminen siten, että yleiskorotuksen sijaan sovitaan korotusten keskimääräisestä kustannusvaikutuksesta ja pelisäännöistä yksilöllisten korotusten jakamiselle tai paikalliselle sopimiselle. Palkkausjärjestelmätiedustelun tulosten esittely alkaa tästä.

11 Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkankorotusten tulisi määräytyä? Kuva 11.Yritysten palkka-asioista vastaavat 2008: Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkan tulisi määräytyä? Sekä työehtosopimusneuvotteluissa että yritystasolla 57 Pääosin työehtosopimusneuvotteluissa 23 Pääosin yritystasolla 21 % henkilöstöstä Kysymys 27b 1555 vastannutta yritystä Lähde: 2008

12 Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkankorotusten tulisi määräytyä? Kuva 12. Millä tasolla yksittäisen työntekijän palkan tulisi määräytyä henkilöstöryhmittäin? Sekä työehtosopimusneuvotteluissa että yritystasolla Pääosin yritystasolla Pääosin työehtosopimusneuvotteluissa % henkilöstöryhmästä Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Kysymys 27a 1555 vastannutta yritystä Lähde: 2008

13 Tulisiko työehtosopimusten palkankorotuksiin liittyä mahdollisuus sopia toisin yritystasolla Kuva 13. Yritysten palkka-asioista vastaavat 2008: Tulisiko työehtosopimusten palkankorotuksiin liittyä mahdollisuus sopia toisin yritystasolla? palkankorotusten jakamisesta kokonaiskustannusvaikutusta muuttamatta? 59 palkankorotusten tasosta? 47 palkankorotusten toteuttamisajankohdasta? 45 % henkilöstöstä Kysymys 28b 1550 vastannutta yritystä Lähde: 2008

14 Kuva 14. Tulisiko työehtosopimusten palkankorotuksiin liittyä mahdollisuus liittyä mahdollisuus sopia yritystasolla sopia toisin palkankorotusten yritystasolla jakamisesta erisuuruisina kokonaiskustannusvaikutusta muuttamatta? palkankorotusten jakamisesta kokonaiskustannusvaikutusta muuttamatta? Teknologiateollisuus Finanssiala Tutkimus- ja tekniset palvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Energiateollisuus Liikenne Puuteollisuus Kemianteollisuus Paperiteollisuus Talonrakennus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tukkukauppa Sosiaali- ja terveyspalvelut Hotellit ja ravintolat Vähittäiskauppa Elintarviketeollisuus % henkilöstöstä Kysymys 28b 1339 vastannutta yritystä Lähde: 2008

15 Kuva 15. Yritysten valmius sopia toisin palkankorotuksista Yritysten valmius sopia toisin palkankorotuksista eri palkansaajaryhmissä eri palkansaajaryhmissä Työntekijät 72 Toimihenkilöt 90 Ylemmät toimihenkilöt 94 Koko henkilöstö Kohtalainen tai hyvä valmius - vastanneiden osuus henkilöstöstä % Lähde: 2008

16 Yrityksen valmius sopia toisin palkankorotuksista Kuva 16. Yritysten valmius sopia toisin eri palkansaajaryhmissä ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksista eri toimialoilla. Liikenne Finanssiala Puuteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tukkukauppa Kemianteollisuus Teknologiateollisuus Elintarviketeollisuus Hotellit ja ravintolat Paperiteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Talonrakennus Vähittäiskauppa Tieto- ja viestintäpalvelut Energiateollisuus Ylemmät toimihenkilöt Kohtalainen tai hyvä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

17 Yrityksen valmius sopia toisin palkankorotuksista Kuva 17. Yritysten valmius sopia toisin eri palkansaajaryhmissä Tieto- ja viestintäpalvelut Liikenne Paperiteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Finanssiala Hotellit ja ravintolat Teknologiateollisuus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Elintarviketeollisuus Tukkukauppa Puuteollisuus Talonrakennus Sosiaali- ja terveyspalvelut Kemianteollisuus Energiateollisuus Vähittäiskauppa toimihenkilöiden palkankorotuksista eri toimialoilla. Toimihenkilöt Kohtalainen tai hyvä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

18 Yrityksen valmius sopia toisin palkankorotuksista Kuva 18. Yritysten valmius sopia toisin eri palkansaajaryhmissä työntekijöiden palkankorotuksista eri toimialoilla. Työntekijät Tieto- ja viestintäpalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Finanssiala Paperiteollisuus Liikenne Puuteollisuus Tukkukauppa Kemianteollisuus Teknologiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Hotellit ja ravintolat Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Talonrakennus Vähittäiskauppa Energiateollisuus Elintarviketeollisuus Kohtalainen tai hyvä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

19 Kuva 19. Yrityksellämme on tarvetta yritys- ja työpaikkakohtaisille erille Yrityksellämme on tarvetta yritys- ja työpaikkakohtaisille erille osaamisen palkitsemiseksi 86 hyvien työsuoritusten palkitsemiseksi 85 kannustavan palkkaporrastuksen aikaansaamiseksi 81 palkkauksen vääristymien oikaisemiseksi 75 tuottavuuden parantamiseksi 75 yrityksen palkkapolitiikan toteuttamiseksi 72 tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi 35 Lähde: 2008 Prosenttiosuudet on laskettu niiden yritysten henkilöstöstä, jotka olivat väittämän kanssa täysin tai jonkin verran samaa mieltä. Osuus henkilöstöstä %

20 Kuva 20. Ei tarvetta yrityskohtaisille erille ja yksilölliselle palkanmuodostukselle eri kokoisissa yrityksissä ja eri sektoreilla % 15 % % 13 % yli tuhat 5 % 6 % 4 % 7 % 7 % 10 % Koko EK Palvelut 6 % 7 % 10 % 11 % Rakentaminen 10 % 15 % Teollisuus 4 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Täysin samaa mieltä Jonkin verran samaa mieltä (viidestä vastausvaihtoehdosta kysymykseen 32)

21 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 21. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? osaamisen palkitsemiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille osaamisen palkitsemiseksi Tieto- ja viestintäpalvelut Paperiteollisuus Teknologiateollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Vähittäiskauppa Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Elintarviketeollisuus Energiateollisuus Finanssiala Puuteollisuus Tukkukauppa Liikenne Hotellit ja ravintolat Kemianteollisuus Talonrakennus Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

22 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 22. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? hyvien suoritusten palkitsemiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille hyvien työsuoritusten palkitsemiseksi Paperiteollisuus Liikenne Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Kemianteollisuus Finanssiala Sosiaali- ja terveyspalvelut Vähittäiskauppa Energiateollisuus Teknologiateollisuus Puuteollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Tukkukauppa Talonrakennus Elintarviketeollisuus Hotellit ja ravintolat Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

23 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 23. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? kannustavan palkkaportaan aikaansaamiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille kannustavan palkkaporrastuksen aikaansaamiseksi Paperiteollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Teknologiateollisuus Elintarviketeollisuus Liikenne Finanssiala Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Energiateollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Kemianteollisuus Puuteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Tukkukauppa Talonrakennus Vähittäiskauppa Hotellit ja ravintolat Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

24 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 24. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? palkkauksen vääristymien oikaisemiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille palkkauksen vääristymien oikaisemiseksi Paperiteollisuus Energiateollisuus Teknologiateollisuus Kemianteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Puuteollisuus Finanssiala Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Liikenne Sosiaali- ja terveyspalvelut Vähittäiskauppa Tieto- ja viestintäpalvelut Elintarviketeollisuus Talonrakennus Tukkukauppa Hotellit ja ravintolat Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

25 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 25. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? tuottavuuden parantamiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille tuottavuuden parantamiseksi Paperiteollisuus Liikenne Tutkimus- ja tekniset palvelut Elintarviketeollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Teknologiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Finanssiala Energiateollisuus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tukkukauppa Vähittäiskauppa Puuteollisuus Hotellit ja ravintolat Talonrakennus Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

26 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 26. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? yrityksen palkkapolitiikan toteuttamiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille yrityksen palkkapolitiikan toteuttamiseksi Paperiteollisuus Energiateollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Kemianteollisuus Elintarviketeollisuus Teknologiateollisuus Puuteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Vähittäiskauppa Liikenne Finanssiala Tukkukauppa Hotellit ja ravintolat Talonrakennus Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

27 Mitä mieltä olette seuraavista Kuva 27. On tarvetta yrityskohtaisille erille yrityskohtaisia eriä koskevista väittämistä? tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi. On tarve yrityskohtaisille erille tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi Paperiteollisuus Puuteollisuus Energiateollisuus Finanssiala Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Elintarviketeollisuus Teknologiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Talonrakennus Vähittäiskauppa Tukkukauppa Hotellit ja ravintolat Liikenne Jonkin verran/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

28 Yrityskohtaisten Kuva 28. erien Yrityskohtaisten osuus työehtosopimusten erien osuus työehtosopimusten palkankorotuksista EK:n EK:n sopimusaloilla vuosina % Vuosien 2005 ja 2006 luvut kuvaavat toteutuneita osuuksia, vuosien 2007 ja 2008 luvut kuvaavat mahdollisia osuuksia, jos kaikkien sovittujen yrityskohtaisten erien käytöstä sovitaan yrityksissä * Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK Haapasalmi, Saukkonen

29 Kuva 29. Yritysten kommentteja yrityskohtaisen palkankorotuserän käytöstä 1 Se tukee yhtiömme palkitsemispolitiikkaa. Jaon periaatteet olivat palkkavääristymien oikaiseminen, osaamisesta palkitseminen ja kannustaminen, hyvän työsuorituksen palkitseminen. Yrityskohtaisella erällä on positiivinen vaikutus niin kannustavuuteen kuin vääristymien korjaamiseen. Ihmiset hämmästyivät ja kiittivät kohdennuksia joilla saatiin vinoutumia oikaistua. Työpaikkakohtainen erä on hyvä apuväline vinoutumien oikaisuun, mutta myös palkitsemiseen hyvin tehdystä työstä. Sillä on suuri vaikutus henkilön työmotivaatioon. Yrityskohtaisella erällä kompensoitiin selkeitä epäkohtia, jotka neuvottelujen päätyttyä oltiin valmiita myös "tunnustamaan" oikean suuntaisiksi ratkaisuiksi. Niiden avulla on mahdollista selkeyttää palkkapolitiikkaa sekä luoda läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta palkkakustannuksiin. Henkilökohtaista osaamista ja kehittymistä on näin helpompi kannustaa. Palkitsemisen perustana olivat hyvä asiakaspalvelu, vastuun ottaminen ja osaaminen

30 Kuva 30. Yritysten kommentteja yrityskohtaisen palkankorotuserän käytöstä 2 Yrityskohtaisille erien jaolle pitää olla perusteet ja pelisäännöt, joiden ei tarvitse, eikä pidä olla jatkuvasti samat. Tuntipalkkaiset eivät millään hyväksyneet erisuuruisia korotuksia 2007, mutta vuonna 2008 todennäköisesti onnistumme. Kokemuksemme työpaikkakohtaisen erän jakamisesta olivat hyviä. Työntekijäpuolella vastassa oli ensin selvä ei, jaetaan kaikille tasan mitä on jaettavissa. Keskustelimme asiasta laajemman työhuonevaliokunnan kanssa - - lopputulos oli että erä jaettiin erisuuruisina ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa. Toimihenkilöpuolella paras mahdollinen luottamushenkilö mahdollistaa erän käytön. Toivon, että tulevaisuudessa yrityskohtaisen erän osuus kasvaa. Myös yrityskohtaisen erän ajankohdasta pitäisi voida sopia yrityksessä, jotta voidaan noudattaa yrityksen globaalia aikataulua. Ensimmäiset kierrokset menevät harjoittelussa, sillä varsinkin työntekijäpuolella paikallisen erän jakamisen logiikkaa on vaikea ymmärtää. Tasajaon periaate elää edelleen vahvana ja toisaalta korotukset halutaan aina kohdistaa pienimpiin palkkoihin, vaikka pieniin palkkoihin olisikin tehtävästä johtuva peruste. Kemian alalla on ollut usein työehtosopimuksissa sovittuja yrityskohtaisia eriä, kokemuksemme niistä ja niiden käytöstä ovat pääosin positiivisia.

31 Mitkä olivat perusteena palkankorotusten jakamiselle eri erisuuruisina? suuruisena? Kuva 31. Mitkä olivat perusteena palkankorotusten Jaoimme erisuuruisia korotuksia hyvien työsuoritusten perusteella 34 Jaoimme erisuuruisia korotuksia kannustavan palkkaporrastuksen toteuttamiseksi 32 Jaoimme erisuuruisia korotuksia palkkauksen vinoutumien oikaisemiseksi 27 Emme viime kerralla jakaneet erisuuruisia palkankorotuksia 20 Jaoimme erisuuruisia korotuksia alimpien palkkojen korottamiseksi 20 Jaoimme erisuuruisia korotuksia tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseksi 7 % henkilöstöstä Kysymys 34b 550 vastannutta yritystä Lähde: 2008

32 Mikä olisi sopiva Kuva 32. yrityskohtaisen Mikä olisi sopiva erän yrityskohtaisen osuus kokonaiskorotuksesta erän osuus seuraavalla kokonaiskorotuksesta neuvottelukierroksella? seuraavalla neuvottelukierroksella 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Työntekijät Toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Koko henkilöstö % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Osuus henkilöstöstä 2008 Osuus on laskettu niiden yritysten henkilöstöstä, jotka ottivat kantaa kysymykseen.

33 Kannustavat palkkaustavat ja palkkausjärjestelmien ylläpito

34 Kuva 34. Peruspalkkaustavat ja täydentävät palkkaustavat Suomessa Peruspalkkaustavat Aikapalkat Palkkio- ja provisiopalkat Urakkapalkat Täydentävät palkkaustavat Tulospalkkiot Voittopalkkiot Voitonjakoerät Osakepohjainen palkitseminen Henkilöstölle Henkilöstörahastoon

35 Kuva 35. Kannustavia peruspalkkaustapoja vuonna 2008 Kuinka monta henkilöä on eräiden kannustavien peruspalkkaustapojen piirissä? Järjestelmällinen pätevyyden tai työsuorituksen arviointi palkan määräytymistä varten 44 % Urakka-, palkkio- ja provisiopalkat 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % henkilöstöstä Järjestelmällinen pätevyydenarviointi on yleistynyt selvästi. Sen piirissä olevien määrä on noussut kolmessa vuodessa 35 prosentista 44 prosenttiin.

36 Kuva 36. Kannustavia täydentäviä palkkaustapoja vuonna 2008 Kuinka monta henkilöä on eräiden peruspalkkausta täydentävien palkkaustapojen piirissä? Tulos- tai voittopalkkiot 47 % Henkilöstörahastot 16 % Työsuhdeoptiot tai osakepalkkiot 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % henkilöstöstä Tulos- ja voittopalkkioiden yleistyminen näyttää pysähtyneen. Sen sijaan henkilöstörahastojen suosio on kasvanut vuodesta 2005 viitisen prosenttiyksikköä.

37 Kuva 37. Miten arvioidaan Miten arvioidaan henkilön pätevyyttä henkilönja työsuoritusta? pätevyyttä ja työsuoritusta? Käymme vuosittain tavoite-, tulostai kehityskeskustelut kunkin työntekijän kanssa 67 Arvioimme järjestelmällisesti kunkin henk.koht. pätevyyttä tai työsuoritusta 44 Käymme vuosittain palkkakeskustelut kunkin työntekijän kanssa 14 % henkilöstöstä Kysymys 18b 1613 vastannutta yritystä Lähde: 2008

38 Kuva 38. Käymme vuosittain Miten arvioidaan tavoite-, tuloshenkilön tai kehityskeskustelut pätevyyttä ja työsuoritusta? kunkin työntekijän kanssa Käymme vuosittain tavoite-, tulostai kehityskeskustelut kunkin työntekijän kanssa Finanssiala Tieto- ja viestintäpalvelut Energiateollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Tukkukauppa Kemianteollisuus Teknologiateollisuus Liikenne Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Hotellit ja ravintolat Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Elintarviketeollisuus Puuteollisuus Talonrakennus % henkilöstöstä Kysymys 18b 1398 vastannutta yritystä Lähde: 2008

39 Miten arvioidaan henkilön Kuva 39. Arvioimme pätevyyttä järjestelmällisesti ja työsuoritusta? henkilön pätevyyttä tai työsuoritusta palkan määräytymistä varten Arvioimme järjestelmällisesti kunkin henk.koht. pätevyyttä tai työsuoritusta Teknologiateollisuus Paperiteollisuus Hotellit ja ravintolat Finanssiala Kemianteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Talonrakennus Elintarviketeollisuus Vähittäiskauppa Tieto- ja viestintäpalvelut Energiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikenne Tukkukauppa Puuteollisuus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut % henkilöstöstä Kysymys 18b 1398 vastannutta yritystä Lähde: 2008

40 Miten arvioidaan henkilön Kuva 40. Käymme pätevyyttä vuosittain ja työsuoritusta? palkkakeskustelut kunkin työntekijän kanssa Käymme vuosittain palkkakeskustelut kunkin työntekijän kanssa Finanssiala Hotellit ja ravintolat Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tieto- ja viestintäpalvelut Liikenne Vähittäiskauppa Kemianteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Talonrakennus Tukkukauppa Puuteollisuus Teknologiateollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Elintarviketeollisuus Energiateollisuus Paperiteollisuus % henkilöstöstä Kysymys 18b 1398 vastannutta yritystä Lähde: 2008

41 Miten arvioidaan henkilön pätevyyttä ja työsuoritusta? Kuva 41. Miten arvioidaan henkilön pätevyyttä tai työsuoritusta eri henkilöstöryhmissä Käymme vuosittain tavoite-, tulostai kehityskeskustelut kunkin työntekijän kanssa Arvioimme järjestelmällisesti kunkin henk.koht. pätevyyttä tai työsuoritusta Käymme vuosittain palkkakeskustelut kunkin työntekijän kanssa % henkilöstöryhmästä Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Kysymys 18a 1613 vastannutta yritystä Lähde: 2008

42 Kuva 42. Millaiset valmiudet yrityksissä on Millaiset valmiudet yrityksessä on palkkausjärjestelmien palkkausjärjestelmien ylläpitoon? ylläpitoon? Palkka-asioista vastaavat 85 Johto 81 Luottamusmiehet 59 Esimiehet 55 Riittävä tai hyvä valmius -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

43 Kuva 43. Mihin palkka-asioihin yritykset aikovat Mihin asioihin on aikomus panostaa seuraavien panostaa seuraavan kolmen vuoden kolmen vuoden aikana? aikana? Palkitsemisen kokonaisuus 56 Pätevyyden tai työsuorituksen arviointi Työn (tai toimen tai tehtävän) vaativuuden arviointi Esimiesten koulutus palkkausja palkitsemisasioihin Tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä Palkka-asioista vastaavien koulutus 31 Urakka-, palkkio- tai provisiopalkkajärjestelmät 22 Henkilöstörahasto 5 Osakepohjainen palkkiojärjestelmä (esim. työsuhdeoptiot, osakepalkkiot) 2 % henkilöstöstä Kysymys 25b 1566 vastannutta yritystä Lähde: 2008

44 Kuva 44. Mihin palkka-asioihin yritykset aikovat panostaa seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstöryhmittäin? Mihin asioihin on aikomus panostaa seuraavien kolmen vuoden aikana? Palkitsemisen kokonaisuus Työn (tai toimen tai tehtävän) vaativuuden arviointi Pätevyyden tai työsuorituksen arviointi Esimiesten koulutus palkkausja palkitsemisasioihin Tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä Palkka-asioista vastaavien koulutus Urakka-, palkkio- tai provisiopalkkajärjestelmät Henkilöstörahasto Osakepohjainen palkkiojärjestelmä (esim. työsuhdeoptiot, osakepalkkiot) % henkilöstöryhmästä Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Kysymys 25a 1566 vastannutta yritystä Lähde: 2008

45 Kuva 45. Esimerkki palkitsemisen kokonaisuudesta Edut Tulospalkka Aloitepalkkiot Peruspalkka Erikoispalkkiot Mahdollisuus kehittyä, koulutus, työn sisältö Arvostus, palaute työstä +/- Mahdollisuus vaikuttaa, osallistuminen Työsuhteen pysyvyys, työajan järjestelyt Lähde: Teknillinen korkeakoulu, palkitsemisen tutkimusohjelma

46 Kuva Mihin 46. Aikomuksena asioihin on aikomus on panostaa palkitsemisen seuraavien kokonaisuuksiin seuraavan kolmen vuoden kolmen aikana? vuoden aikana Palkitsemisen kokonaisuus Finanssiala Tutkimus- ja tekniset palvelut Vähittäiskauppa Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Teknologiateollisuus Hotellit ja ravintolat Tukkukauppa Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Paperiteollisuus Elintarviketeollisuus Liikenne Puuteollisuus Energiateollisuus Talonrakennus % henkilöstöstä Kysymys 25b 1354 vastannutta yritystä Lähde: 2008

47 Kuva 47. Aikomuksena Mihin asioihin on panostaa on aikomus pätevyyden panostaa seuraavien tai työsuorituksen arviointiin seuraavan kolmen vuoden kolmen aikana? vuoden aikana Pätevyyden tai työsuorituksen arviointi Paperiteollisuus Finanssiala Tutkimus- ja tekniset palvelut Puuteollisuus Liikenne Kemianteollisuus Hotellit ja ravintolat Energiateollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Elintarviketeollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Tukkukauppa Vähittäiskauppa Teknologiateollisuus Talonrakennus % henkilöstöstä Kysymys 25b 1354 vastannutta yritystä Lähde: 2008

48 Kuva 48. Mihin Aikomuksena asioihin on aikomus on panostaa panostaa työn seuraavien vaativuuden kolmen vuoden aikana? arviointiin seuraavan kolmen vuoden aikana Työn [tai toimen tai tehtävän] vaativuuden arviointi Finanssiala Paperiteollisuus Energiateollisuus Liikenne Tutkimus- ja tekniset palvelut Puuteollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Hotellit ja ravintolat Kemianteollisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Teknologiateollisuus Tukkukauppa Elintarviketeollisuus Talonrakennus Vähittäiskauppa % henkilöstöstä Kysymys 25b 1354 vastannutta yritystä Lähde: 2008

49 Kuva 49. Aikomuksena Mihin asioihin on on panostaa aikomus panostaa esimiesten seuraavien koulutukseen kolmen vuoden aikana? palkka-asioiden hoidossa seuraavan kolmen vuoden aikana Esimiesten koulutus palkkausja palkitsemisasioihin Finanssiala Liikenne Tutkimus- ja tekniset palvelut Teknologiateollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Hotellit ja ravintolat Energiateollisuus Tukkukauppa Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Elintarviketeollisuus Talonrakennus Puuteollisuus % henkilöstöstä Kysymys 25b 1354 vastannutta yritystä Lähde: 2008

50 Arvioikaa seuraavia väittämiä Kuva 50. Palkitseminen on kiinteä osa johtamisjärjestelmäämme Palkitseminen on kiinteä osa johtamisjärjestelmäämme Paperiteollisuus Finanssiala Tukkukauppa Teknologiateollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Kemianteollisuus Vähittäiskauppa Energiateollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Elintarviketeollisuus Liikenne Talonrakennus Puuteollisuus Hotellit ja ravintolat Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Jokseenkin/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

51 Kuva 51. Yrityksessämme Arvioikaa seuraavia on käynnissä väittämiä merkittäviä hankkeita toimintatapojen uudistamiseksi Yrityksessämme on käynnissä merkittäviä toimintatapojen uudistushankkeita Paperiteollisuus Finanssiala Energiateollisuus Liikenne Puuteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Teknologiateollisuus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Hotellit ja ravintolat Elintarviketeollisuus Kemianteollisuus Tieto- ja viestintäpalvelut Tukkukauppa Vähittäiskauppa Sosiaali- ja terveyspalvelut Talonrakennus Jokseenkin/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

52 Kuva 52. Yrityksellämme Arvioikaa seuraavia on kirjallinen väittämiä palkkapolitiikka tai palkitsemisstrategia Yrityksellämme on kirjallinen palkkapolitiikka tai palkitsemisstrategia Finanssiala Tieto- ja viestintäpalvelut Kemianteollisuus Liikenne Hotellit ja ravintolat Tukkukauppa Paperiteollisuus Teknologiateollisuus Energiateollisuus Elintarviketeollisuus Vähittäiskauppa Talonrakennus Kiinteistö- ja liiketoimintapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Puuteollisuus Tutkimus- ja tekniset palvelut Jokseenkin/täysin samaa mieltä -vastanneiden osuus Kysymys vastannutta yritystä Lähde: 2008

53 Kuva 53. Mitä yrityksen palkkapolitiikka on? Palkkapolitiikalla tarkoitetaan periaatteita, joihin palkkaus yrityksessä perustuu. Se kertoo, miten työntekijä itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä voi vaikuttaa palkkakehitykseensä, ohjaa esimieskuntaa palkkaukseen liittyvissä ratkaisuissa ja määrittelee palkkauksen hoitoon liittyvät vastuut. Palkkapolitiikan määrittelee yrityksen johto. Onnistuneella palkkapolitiikalla ja hyvin suunnitelluilla palkitsemisen kokonaisuuksilla kannustetaan henkilöstöä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen, ohjataan muutosta ja saadaan aikaan tyytyväisyyttä. Lähde:

54 Kuva 54.Teknologiateollisuuden ja Metallityöväenliiton uusi palkkamalli Sopimuskausi Sopimus mahdollista irtisanoa, ellei syksyn 2009 palkankorotuksista päästä sopuun. Tällöin sopimuksen voimassaolo päättyy Myös sopimuskauden jatkamisen edellytyksiä jälkeiselle ajalle voidaan tarkastella yleiskorotus 3,4 % / 30 senttiä ja yrityskohtainen erä 0,7 tai 1,0 % Yrityskohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta sekä tuottavuuden kehittämistä. Erä on pienempi, jos se jaetaan tasan yleiskorotus 2,5 % ja yrityskohtainen erä 1,0 tai 1,6 % yleiskorotuksen suuruus neuvotellaan keväällä, yrityskohtaisen erän osuus vähintään 40 %.

55 Kuva 55. Rahoitusalan palkkakeskustelumalli Sopimuskausi Sopimus mahdollista irtisanoa päättymään yleiskorotus 3,6 % ja yrityskohtainen erä 1,0 % yleiskorotus 3,3 % ja palkkakeskusteltava osuus 1,55 % palkkakeskusteltava osuus korotuksesta 40 % palkkakeskusteltava osuus korotuksesta 50 % Uusi palkkausjärjestelmä eli palkkakeskustelu on johtamisen väline. Tavoitteena on luoda selkeä kytkentä työn ja palkan välille. Työehtosopimus antaa raamit ja kuvaa prosessin. Yhteisenä tavoitteena on uuden palkkausjärjestelmän hyvä käyttöönotto. Myös liittojen järjestämä koulutus ja seuranta toteutetaan yhdessä. Yritys päättää palkkapolitiikasta ja esimies yksilöllisen korotuksen suuruudesta Työehtosopimus antaa mahdollisuus konserni- ja ryhmäkohtaisiin ratkaisuihin. Palvelusvuosilisät, tehtävä- ja pätevyyslisät poistettiin järjestelmään soveltumattomina

56 Kuva 56. Palkkakeskustelumalleista Useita hieman toisistaan poikkeavia malleja, joita on käytössä Ruotsissa monilla aloilla, Suomessa toistaiseksi rahoitusalalla ja vakuutusalalla. Yleiskorotuksen sijaan sovitaan palkankorotusten keskimääräisestä suuruudesta, jonka vähintään pitää toteutua yrityksessä. Yksilöllisen korotuksen suuruudesta päätetään esimiehen ja alaisen välisessä palkkakeskustelussa. Palkkakeskustelun käyminen on malleissa alaisen oikeus ja esimiehen velvollisuus. Malleihin sisällytetään usein oikaisumenettely siltä varalta, että henkilö ei ole tyytyväinen palkkakeskustelunsa lopputulokseen. Palkkakeskustelut ovat vaikuttaneet myönteisesti tuottavuuteen ja keskimääräiseen ansiokehitykseen (Lundborg 2005), henkilöstöjohtamiseen, samapalkkaisuuteen ja esimiestoimintaan (Granqvist ja Regnér 2007). Palkkakeskustelut eivät ole neuvottelua tai kaupankäyntiä, jossa hyvällä supliikilla saa puhuttua itselleen suuremman korotuksen, vaan johdonmukainen ja järjestelmällinen tapa tarkastella palkan ja työn vastaavuutta.

57 Kuva 57. Palkkausjärjestelmätiedustelun toteutus ja aikataulu Otos (3 180 yritystä) poimittiin EK:n jäsentietojärjestelmästä Tiedustelu lähetettiin sähköpostitse otokseen tulleiden yritysten toimitusjohtajalle, henkilöstöjohtajalle tai palkka-asioista vastaavalle Vastausaineisto valmistui Infotilaisuus jäsenliitoille tuloksista ja niiden käytöstä EK julkistaa palkkapolitiikkaa koskevat tulokset Talvi 2009 EK julkistaa tulospalkkausta koskevat tulokset Kevät 2009 EK julkistaa peruspalkkausta koskevat tulokset Lisätietoja: Niilo Hakonen, p. (09) , Seppo Saukkonen, p. (09) , Tulosten analysoinnissa ovat avustaneet lisäksi Antti Kauhanen (ETLA) Pekka Vanhala (ETLA)

Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun

Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun 2011 tuloksista Tiivistelmä kyselyn tuloksista 15.11.2011 Tiedusteluun vastasi 1204 yritystä, joissa työskenteli 500 000 henkilöä tiedot kerättiin touko elokuussa

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA Käsiteltävät aiheet: yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen kehittämisen apuna yrityksen palkkapolitiikka oikeudenmukaisen ja kannustavan palkitsemisen perustana

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti.

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti. OHJE 1 (6) Suunnitteluala/THa, MKo 29.1.2008 SOPIMINEN SUUNNITTELUALAN TYÖPAIKKAKOHTAISESTA ERÄSTÄ YTN suosittelee, että - luottamusmies selvittää henkilöstön näkemyksiä työehtosopimuksen työpaikkaerän

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Jäsentiedote 9-2010 / Työmarkkinat Ruooniemi 5.10.2010 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Keskustelu yrityksen tilanteesta ja palkanmuodostuksesta On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 1 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 2 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkkaratkaisujen palkankorotusten

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta. niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011

Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta. niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011 Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011 Työolobarometrien tuloksia: Työelämän laatu kouluarvosanalla mitattuna 2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10 9 8,9

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015

Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015 Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015 Talous, tilauskanta ja työllisyyskehitys kattavasti esillä yrityksissä Teollisuus 10 9 8 86,3 % 81,8 % 91,2 % 87,8 % 7 6 5 4 3 64,3 %

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Tutkimustoiminta Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pelti-ja teollisuuseristysalalla vuonna 2008 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Metalliteollisuudenharjoittajain

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin 7 Keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013)

Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013) Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013) 2013 1.3.2013: Kemian ala: 1,3 % yleiskorotus + 0,6 % paikallinen erä (jos erän käytöstä ei sovita, maksetaan 0,3 % yleiskorotuksena ja 0,3 %

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenne KARKEARYHMITTELYOPAS 2010 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 25.5.2009 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla Martti Kairinen Turun yliopisto Tutkimus paikallisesta sopimisesta Turun yliopiston työoikeuden oppiaineessa on tehty useita selvityksiä

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka Rita Asplund ä Antti Kauhanen ä Mika Maliranta Julkaisija: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Sarja

Lisätiedot

Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center. Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center. Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Tulevaisuus työelämässä -seminaari 24.3.2010 Scandic Marina Congress Center Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Työmarkkinat murroksessa Johtaja

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1 Sisältö Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus... 2 Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus... 3 Bingoalan työehtosopimus... 4 Erityisteollisuuden työehtosopimus... 5 Golf-alan

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012

FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012 FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012 Jukka Koskipirtti 1 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkierä 2011 ja 2012 1.5.2011 apteekkierä 0,5 huhtikuun palkkasummasta 1.12.2012 apteekkierä 0,7 marraskuun

Lisätiedot

KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010

KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010 KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010 Palkkaustavat Peruspalkkaustavat: Aikapalkkaus Perustuu tehtävien luokittamiseen työn vaativuuden perusteella ja työntekijän pätevyyden

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/2 10.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/2 10.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) 1420 Virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden kokonaispalkkajärjestelmä 1.1.2013 alkaen HEL 2012-014362 T 01 02 00 00 Päätös Käsittely Korjattu 25.1.2013 AV

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi)

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Pöytäkirja 1 (8) 23.5.2016 KUMITEOLLISUUS: Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Vuosittaista

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA Jukka Koskipirtti

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA Jukka Koskipirtti KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA 1.12.2012 Jukka Koskipirtti Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.12.2012 0,7 marraskuun palkkasummasta Sähköpostikysely

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Tulos parani, kriittisyys ennallaan

Tulos parani, kriittisyys ennallaan Tutkimustoiminta Tulos parani, kriittisyys ennallaan Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pääalalla vuonna 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Teknologiateollisuus ry solmivat kesällä

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

www.handelsbanken.fi Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta

www.handelsbanken.fi Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta Handelsbanken lyhyesti Perustettu vuonna 1871 Tukholmassa, samannimisenä Ruotsin suurin ja Pohjoismaiden 3. suurin pankki Henkilökuntaa

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Raportti vuoden 2007 työehtosopimusratkaisuun liittyvän työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteuttamista selvittäneestä kyselystä

Raportti vuoden 2007 työehtosopimusratkaisuun liittyvän työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteuttamista selvittäneestä kyselystä 1(17) Raportti vuoden 2007 työehtosopimusratkaisuun liittyvän työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteuttamista selvittäneestä kyselystä Jorma Antila Tutkimuspäällikkö Metallityöväen Liitto ry Helsinki

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 28.10.2011 31.10.2013 TES 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset,

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot