Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus Niilo Hakonen asiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus. 22.1.2009 Niilo Hakonen asiantuntija"

Transkriptio

1 Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus Niilo Hakonen asiantuntija

2 Teollisuuden toimihenkilöiden palkkausjärjestelmien uudistaminen Suomessa 1956 Vanha tehtävänimikkeisiin perustuva teknisten palkkausjärjestelmä käyttöön 1971 Täydennys: Keltainen vaara - soveltamisopastyöryhmä - määritelmätyöryhmä 1974 Vanha tehtävänimikkeisiin perustuva konttoritoimihenkilöiden (teollisuustoimihenkilöiden) palkkausjärjestelmä käyttöön 1983 Keskusjärjestöjen välinen epävirallinen työryhmä ryhtyi pohtimaan palkkausjärjestelmien uudistamista. Toimihenkilöiden työehdoista sovittiin keskusjärjestöjen välisillä runkosopimuksilla 1990 Valtakunnallinen työn vaativuuden arviointiryhmä (myöhemmin Tase-ryhmä) 1992 Vaativuuden arviointijärjestelmät Tepake ja Ypake valmiita, lisäksi luonnos pätevyyden ja työsuorituksen arvioimiseksi 1993 Palkkajärjestelmien kehittäminen siirrettiin liittojen väliseksi työksi 1995 Alakohtaiset työehtosopimukset ja ensimmäiset uudet, analyyttiseen työn vaativuuden arviointiin perustuvat palkkajärjestelmät kokeiluun 1996 Uusi järjestelmä käyttöön (kemianteollisuus) Teollisuustoimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden yhteisen järjestelmän kehittäminen teknologiateollisuudessa 1998 Uusi järjestelmä käyttöön (elintarviketeollisuus, teknologiateollisuus) Yhteinen järjestelmä käyttöön (kemianteollisuus) 2001 Toimihenkilöunioni perustettiin 2

3 Mihin esitys perustuu? Haapasalmi, J., Hakonen, N. ja Haikala, L. (2005) Selvitys toimihenkilöiden palkkausjärjestelmäuudistusten vaikutuksista elintarvike-, kemian- ja teknologiateollisuudessa. Yhteishanke, toimeksiantajana liitot, tuloksia ei esitelty julkisuudessa Vaihe 1. Neuvottelijoiden yhteishaastattelu Mitä uudistuksella tavoiteltiin? Miten uudistusprosessi eteni? Työehtosopimusten palkkamääräykset Uuden palkkausjärjestelmän erityispiirteitä Millaisella aikataululla muutokset astuivat voimaan ja miten siirtymävaihe toteutettiin? Mitä arvellaan tapahtuneen ja miten sen pitäisi näkyä palkkatilastoissa? Mitä muita tilastoissa näkyviä muutoksia palkkaukseen tehtiin näinä vuosina? Mitkä olisivat kiinnostavia tutkimuskysymyksiä? Vaihe 2. Miten uudistukset näkyivät palkkatilastoissa? TT:n palkkatilastoaineiston analysointi Esityksessä tarkastellaan kemian toimihenkilöiden palkkausjärjestelmäuudistusta 3

4 Mitä kemian toimihenkilöiden palkkausjärjestelmäuudistuksella tavoiteltiin? 1. Vanha järjestelmä oli rämettynyt. Nimike ja vakanssi takasivat tietyn palkan, ei tehtävän todellinen vaativuus tai henkilön pätevyys. 2. Toimihenkilön aktiivisuudesta palkitseminen oli esimiehen käsissä, joissain yrityksissä palkittiin, joissain ei. 3. Kummallinen (ja laskennallisesti vaikea) puolitussääntö: jos aktiivisille annettiin korotuksia, muut tulivat puolitussäännön vuoksi perässä. 4. Haluttiin aktiivista palkkapolitiikkaa. Tavoite: aktiivisia palkitaan, passiivisille maksetaan minimitasolla. 5. Haluttiin pois koulutuspohjaisesta järjestelmästä, nähtiin myös koulutusrakenteen muutos. 6. Monissa taloissa palkkaus oli kaukaa johtamista: Palkka-asiat hoidettiin esimerkiksi talousosastolla tai henkilöstöhallinnossa. Nyt haluttiin välineitä esimiehille. 7. Tavoitteena oli tasa-arvo palkkauksessa, pyrittiin aidosti eroon tilastojen sukupuolilisästä. 8. Itsetarkoituksena ei ollut muuttaa palkkasuhteita, mutta palkkaperusteina yritettiin häivyttää koulutus, sukupuoli ja palvelusaika 9. Ei kuitenkaan pyritty keinotekoisesti saamaan naisten ja miesten palkkoja yhteen, vaan että uudet palkat perustuvat tehtävät vaativuuteen ja henkilön pätevyyteen. 4

5 Miten uudistusprosessi eteni? Muokattiin palkkausjärjestelmä Tepakkeen pohjalle Koeluokitukseen osallistui noin 20 yritystä ja se tehtiin noin tuhannelle henkilölle (500 teknistä ja 500 teollisuustoimihenkilöä). Otos oli riittävä eikä aiheuttanut enää yllätyksiä järjestelmän käyttöönotossa. Koeluokituksen avulla saadaan selville uudistuksen vaikutukset ja voidaan laskea kustannukset olivat runko- ja yleissopimukset ja vanhat palkkajärjestelmät vielä voimassa. Uuden järjestelmän saattoi kuitenkin ottaa jo käyttöön vapaaehtoisuuteen perustuen. Vain pari yritystä otti. 1995, kun vanhat palkkajärjestelmät olivat vielä käytössä, valmistui yhteinen koulutusaineisto ja järjestettiin valtakunnallisia koulutustilaisuuksia. Parin vuoden aikana järjestettiin yhteensä noin 200 koulutustilaisuutta yrityksissä ja valtakunnallisesti uudet palkkajärjestelmät otettiin käyttöön tällä kertaa työehtosopimusmääräyksen turvin. Aikaa siirtymiseen oli vuoden loppuun (tekniset toimihenkilöt) ja tammikuun loppuun (teollisuustoimihenkilöt). Palkkajärjestelmä oli jo sama, mutta palkkataulukot ja sopimukset erillisiä. Teknisten järjestelmän käyttöönotto maksoi arviolta keskimäärin noin prosentin, teollisuustoimihenkilöiden noin kaksi prosenttia palkkasummasta kerättiin ensimmäinen uuden järjestelmän mukainen tilasto, vaikka joissain yrityksissä oli vielä vanha järjestelmä käytössä alussa otettiin käyttöön samat taulukot 5

6 Millaisella aikataululla muutokset astuivat voimaan ja miten siirtymävaihe toteutettiin? uudet palkkausjärjestelmät käyttöön, aikaa siirtymiseen vuoden loppuun ja tammikuun alkuun (teollisuustoimihenkilöt). Tällöin järjestelmä oli jo sama, mutta taulukot erilaisia ja sopimukset erillisiä. Erot taulukoissa: teollisuustoimihenkilöillä alemmat minimipalkat ja heko-keskiarvo 5 %, kun teknisillä se oli 7 %. Heko = henkilökohtainen palkanosa. Alkutilanne: ero palkkataulukoissa 9 %, toisessa vaiheessa 6 %, sitten 3 % kerättiin ensimmäinen uuden järjestelmän mukainen tilasto, vaikka joissain yrityksissä oli vielä vanha järjestelmä käytössä alussa samat taulukot Jos uusi järjestelmä aiheuttaa toimihenkilölle yli 3 % korotuksen, voidaan ylittävä osuus tasoittaa seuraavan kolmen kuukauden aikana (tätä leikkurimahdollisuutta ei juuri käytetty). Palvelusaikalisät otettiin siirtymävaiheessa pois korotuksia laskettaessa. Toimihenkilön palkka ei saanut laskea uudistuksen vuoksi. 6

7 Uuden palkkausjärjestelmän erityispiirteitä Ketova oli ensimmäinen käyttöönotetuista uusista toimihenkilöiden palkkajärjestelmistä. Sitä varten laadittiin myös uraauurtava koulutusaineisto. Myöhemmin koulutusaineistoon on lisätty hieman tekstiä ja heko-malleja. Tepakkeen pohjalle tehty järjestelmä: Toimen luonne ja päätösten ja ratkaisujen vaikutukset pistettä, vuorovaikutus ja toimen asema pistettä. Toimenvaativuusluokkia 8, joille tes määrittelee vaativuusluokkapalkan. Yritys valitsee pätevyyden ja työsuorituksen arviointitavan. Niitä pitää arvioida järjestelmällisesti. Hekon suuruus on kullakin toimihenkilöllä vähintään 3 % tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta puolen vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Keskimäärin henkilökohtaisten palkanosien summan pitää yrityksessä/toimipaikassa olla vähintään 7 %. Yleiskorotus kohdistuu henkilökohtaiseen palkkaan, joka sisältää myös hekon. Palvelusvuosilisiä on viisi ja 25 palveluvuoden jälkeen se on maksimissaan 97 euroa/kk. Yleiskorotus ei kohdistu palvelusvuosilisään vaan sen mahdollisesta korottamisesta päätetään sopimusratkaisujen yhteydessä erikseen. Ei kirjattu sopimukseen välimiesmenettelyä vaan liittojen edustajat käyvät läpi erimielisyysasiat, joita on kertynyt pari mapillista. Mahdollista on ottaa käyttöön myös yrityskohtainen järjestelmä, mutta niitä ei juuri ole. 7

8 Mitä arvellaan tapahtuneen ja miten sen pitäisi näkyä tilastoissa? Havainto: on tapahtunut lievää siirtymistä vaativuusluokkiin 4 ja 5 ja vaativuusluokissa 2 ja 3 väki on vähentynyt. Osittain tämä on johtunut tehtävien muutoksesta, mutta osittain tätä on käytetty myös palkan korottamiseen. Siksi henkilökohtaista palkanosaa pitäisi olla jonkin verran, jotta korotusta ei haettaisi palkkaluokkia muuttamalla. Palaute pitäisi antaa kerran vuodessa. Monessa talossa esimiehet kokevat arvioinnin raskaaksi ja vaikeaksi. Uusi palkkajärjestelmä on hyvä, ja saanut kiitosta muun muassa tasa-arvovaltuutetulta, mutta kaikissa yrityksissä niihin ei paneuduta riittävästi ja ei käytetä riittävästi johtamisen välineenä. Erilaisista tehtävistä johtuva ero naisten ja miesten palkoissa yli palkkaluokkien on edelleen säilynyt. Ero luokitusjakaumien mediaaneissa vastaa noin yhtä palkkaluokkaa. Oletus: konttoritoimihenkilöiden palkat ovat nousseet nopeammin ja tätä kautta mies-naisasetelma parantanut. Uuden järjestelmän käyttöönotto on paljon parempi tapa vaikuttaa samapalkkaisuuteen kuin tasa-arvoerät. Kevyen kemian osuus on viime vuosina kasvanut ehkä hidastanut palkkakehitystä. Muuten ala ollut stabiili. Nyt kun olisi käyttökelpoiset järjestelmät, ei ole enää palkitsemisen osaajia. Emussa kilpailuelementtejä on vähän, palkka- ja palkitsemisjärjestelmiä pitäisi hyödyntää. 8

9 Mitä muita tilastoissa näkyviä muutoksia palkkaukseen tehtiin näinä vuosina? 1996 uusi yhteinen palkkajärjestelmä. Aineistossa löytyy henkilöitä sekä uudella että vanhalla luokituksella vielä vuonna Uudet tiedot palkkatilastoaineistossa: työaikamuoto (tieto annetaan huonosti), palvelusvuosilisä/kk 1999 suorituspalkat ilmoitetaan osana peruskuukausipalkkaa (aikaisemmin tulospalkkioiden yhteydessä) 1999 Tilastokeskuksen koulutusluokitus muuttui (esim. merkonomit, teknikot ja insinöörit luokiteltiin eri tavalla kuin aiemmin) 2002 Otettiin palkkatilastoissa uusi toimihenkilötehtävänimikkeistö käyttöön 2002 Tulospalkkioihin kirjattiin myös henkilöstörahastolain mukaiset käteiset voittopalkkiot ja voitonjakoerät 2002 Säännöllisen työajan ansioksi kuukausiansio ilman tulospalkkioita (aikaisemmin tulospalkkioineen) 9

10 Entisten teollisuustoimihenkilöiden sijoittuminen vanhoista palkkaryhmistä uusiin teknisten- ja konttoritoimihenkilöiden yhteiseisiin palkkaryhmiin, vertailuvuodet 1995 ja 2002, Kemianteollisuus Kemia 2A-2C lkm 150 Kemia 3A-3C Kemia 4A-4C uusi palkkaryhmä 10

11 Sumua palkkatilastoissa Palkkausjärjestelmäuudistukseen näyttää palkkatilastoja tarkastellessa liittyvä vaihe, jolle annettiin nimeksi tilastojen sumuvaihe palkkaryhmäluokitusten osalta. Sumu johtui siitä, että samaan aikaan saatiin yrityksistä (1) vanhan järjestelmän mukaisia luokitustietoja, (2) koeluokitustietoja, (3) uuden järjestelmän mukaisia luokitustietoja ja (4) omien yrityskohtaisten järjestelmien mukaisia luokitustietoja. Tämä vaihe kesti arviolta 2-3 vuotta. Tänä aikana tilastot eivät anna kovin hyvää kuvaa uudistuksen vaikutuksista. 11

12 100 % 90 % 80 % Naisten ja miesten välinen keskimääräinen peruskuukausipalkan ero teknisillä- ja konttoritoimihenkilöillä kemianteollisuudessa 8,3 % 7,9 % 7,3 % 6,8 % 6,8 % 5,8 % 7,2 % 7,3 % 14,9 % 14,6 % 15,1 % 15,1 % 14,4 % 13,9 % 12,9 % 13,0 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 76,8 % 77,5 % 77,6 % 78,1 % 78,7 % 80,3 % 79,8 % 79,7 % Ero, jonka syy ei selviä palkkatilastosta. Pienenee ammattiluokituksen tarkentuessa Ero, joka johtuu siitä, että naiset ja miehet tekevät palkkatilastoluokitusten mukaan eri työtä 10 % Naisten keskiansio miesten keskiansiosta 0 %

13 Palkkausjärjestelmäuudistusten vaikutuksia Tehtävien vaativuuden määrittely tarkentui Naiset ja miehet sijoittuivat tasaisemmin eri palkkaryhmiin Naisten osuus vaativammissa tehtävissä yleistyi Sukupuolten välinen palkkaero kapeni. Selvityksen kanssa samaan aikaan oli käynnissä Teknillisen korkeakoulun tutkimushanke, jossa tutkittiin yritystasolla samapalkkaisuuden toteutumista ja palkkausjärjestelmäuudistusten vaikutuksia. Mukana tässä tutkimuksessa oli kuusi yritystä, siten että yritykset edustivat samoja kolmea toimialaa. Yrityskohtaiset tulokset osoittivat, että kukin yritys muodosti oman erikoislaatuisen tapauksen. Vastaavasti tässä selvityksessä kukin kolmesta palkkausjärjestelmäuudistus muodosti oman erikoislaatuisen tapauksensa, huolimatta siitä, että uudet palkkausjärjestelmät rakenteeltaan muistuttivat toisiaan. 13

14 Peruskuukausipalkan muutos ja 2002 kemianteollisuuden identtisillä teknisillä- ja konttoritoimihenkilöillä 60 % % 40 % Miehet Naiset Miehet, lkm Naiset, lkm KK-palkan muutos 30 % 20 % lkm 10 % % palkkaryhmä

15 Uudistuksen vaikutuksia palkkatasoon, palkkahajontaan ja naisten ja miesten väliseen palkkaeroon melko vaikea havaita Ansionmuodostukseen vaikuttavat järjestelmämuutosten ohella myös muut rakennemuutokset, kuten henkilöiden siirtyminen eläkkeelle, toisiin tehtäviin tai toisiin yrityksiin. Henkilöiden ansiotasoon vaikuttavat sekä sopimusperusteiset palkankorotukset (kuten yleiskorotukset) ja markkinaehtoiset palkankorotukset (kuten työvoiman saatavuuteen liittyvät). Niiden vaikutus palkkaan on suurempi kuin mahdollisen kertaluonteisen sykäyksen aiheuttavien palkkausjärjestelmäuudistusten. Järjestelmäuudistuksiin liitettiin erilaisia varaumia, takuita ja siirtymäaikoja, jotka estivät muutosten välittömän toteutumisen täysimääräisenä. Koska muutokset tulevat voimaan asteittain, voidaan niiden vaikutusten olettaa näkyvän vasta muutaman vuoden viiveellä. Osassa yrityksiä uudistukset saatettiin ottaa koeluontoisesti käyttöön jo muita aikaisemmin. Tulosten tulkintaa vaikeuttavat tarkasteluajanjakson aikana toteutetut tilastoluokitusten muutokset ja aineistojen kattavuuden vaihtelut. 15

16 Palkkausjärjestelmäuudistusten vaikutukset palkkaan tulevat näkyviin asteittain Kun joidenkin palkkoja nostetaan uuteen palkkausjärjestelmään siirryttäessä Kun takuupalkalle jääneiden ansiokehitys hidastuu tulevina vuosina Kun uudet työntekijät tulevat suoraan uuteen palkkausjärjestelmään Kun takuupalkalle jääneet jäävät vähitellen pois alalta Palkkavaikutukset koskevat eri tavalla eri yrityksiä, usein eroja on myös maantieteellisesti 16

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, 1.- 3.2.2007, Silja Symphony 1 SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät

Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkausjärjestelmät Yksityisten alojen palkkajärjestelmät EK-SAK- ja EK-STTK-tuottavuustyöryhmät 2011 Toimituskunta: Petri Ahokas, Niilo Hakonen (puheenjohtaja), Jaakko Hänninen, Ville

Lisätiedot

Onnistunut palkkakeskustelu

Onnistunut palkkakeskustelu Onnistunut palkkakeskustelu Vakuutusväen Liitto VvL ry l Finanssialan Keskusliitto ry 2 Onnistunut palkkakeskustelu Verkkoversio 2.4.2008 Onnistunut palkkakeskustelu 1 Johdanto.................................................................................................................................................................

Lisätiedot

Koulutusko kannattaa aina?

Koulutusko kannattaa aina? Koulutusko kannattaa aina? Eräiden korkeakoulutettujen ammattinimikkeiden ansiokehitys 1995 2004 Vesa Syrjä Palkansaajien tutkimuslaitos Raportteja 7 Helsinki 2006 ISBN 952 209 027 1 ISSN 1795 2832 Sisältö

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2001

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2001 Teknillinen korkeakoulu 13. 12. 2001 Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tutkimusohjelma Niilo Hakonen, Anu Hakonen, Tanja Kuronen, Kiisa Hulkko ja Anna Palva 1 Palkitsemisen tila ja

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Palkitsemisen haasteet ja tutkimustarpeet TKK Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tutkimusohjelma Elina Moisio Christina Sweins Aino Salimäki Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot 1 Mari Kangasniemi, Antti Kauhanen 14.12.2011 Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 3/2011 Palkkaerot syntyvät segregaatiosta Merkittävä osa sukupuolten

Lisätiedot

Kohti samapalkkaisuutta

Kohti samapalkkaisuutta Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Uusien kannustavampien palkkausjärjestelmien ottaminen käyttöön on tähän mennessä hyödyttänyt eniten osaavimpia ja kilpailukykyisimpiä naisia miksi?

Lisätiedot

Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen

Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen TUOTANTOTALOUDEN LAITOS Palkkatietämys Suomessa Elina Moisio, Anu Hakonen, Roosa Kohvakka, Johanna Maaniemi, Aino Tenhiälä ja Matti Vartiainen TIEDE + TEKNOLOGIA TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS

Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS Teknologiateollisuuden työehtosopimus PALKKARAKENNEOPAS PALKKARAKENNE 2014 1 Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Eteläranta 10 Hakaniemenranta 1 PL 10, 00131 Helsinki PL 107, 00531 Helsinki

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015 VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015 Finanssialan Keskusliitto FK Vakuutusväen Liitto VvL 1. JOHDANTO... 3 1.1 TASA-ARVOTYÖRYHMÄ... 3 1.2 VAKUUTUSALAN KUUDES RAPORTTI... 3 1.3 TASA-ARVOLAKI...

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus.

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Palkitsemisen tutkimusohjelma Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004 Yhteistoiminnallinen kehittäminen, yhteensopivuus ja toimivuus. Kooste hankkeesta. Anu

Lisätiedot

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE SUOMALAINEN PALKKARAKENNE Muutokset syyt seuraukset Rita Asplund & Merja Kauhanen (toim.) Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Palkansaajien tutkimuslaitos Taloustieto Oy ETLA B245 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2001-2002 työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asettaman tulospalkkaustyöryhmän raportti Toimeksianto ja raportin tarkoitus Tulospoliittisen

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...24 23 Palkkaus...24 24 Palkan käsite...25 25 Osa-ajan

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 25.10.2013 14:30 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi 30.8.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016. Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 6 KUMITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot