Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvottavien taloudellinen tila ja riskit"

Transkriptio

1 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta

2 Euroopan finanssisektorin riskit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 1

3 EU:n finanssisektorin riskit kasvaneet Valtioiden velkaongelmat ja reaalitalouden taantuminen ovat kasvattaneet huomattavasti finanssisektorin riskejä Merkittävimmät riskit: Pankkien luottosalkun laatu (taseriskit) Jatkuvat pankkien jälleenrahoituksen ongelmat ja vaikeudet hankkia uutta osakepääomaa markkinoilta Kannattavuuden alentuminen ja kannattavuuspotentiaalin heikkeneminen toimintaympäristön heikkenemisen ja sääntelyn vuoksi Arvopaperimarkkinoiden hermostuneisuuden vuoksi kasvaneet sijoitusriskit Negatiivinen kierre valtioiden ja pankkien tilan sekä talouskasvun välillä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 2

4 EU:n pankkisektorin luottokannan laatu keskimäärin heikentynyt Pääsyynä saatavien keskittyminen ongelmamaihin ja erityisesti kiinteistösektorille Kotimaiset valtionlainasaamiset kasvaneet Espanjan ja Italian pankeissa Pankkien luottoluokitukset laskeneet nopeasti taseriskien kasvun ja heikomman kannattavuuden vuoksi Pitkäaikaisen vakuudettoman varainhankinnan luokitus (Moody s) Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Luokitusten keskiarvo heinäkuussa 2012 Baa2 Baa3 Investointitaso Ba1 Alle investointitaso Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C Nordea Pohjola Pankki NL FR GB SE SE FI NO DE DE SE DE NL FR FR FR DE AT FR SE GB DE AT NL IT GB IT DE DK BE GB ES AT ES IT HU IE Luokitus vuoden 2011 lopussa Luokitus heinäkuussa 2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Danske Bank IE PT CY GR GR GR GR Finanssivalvonta 3

5 Kiinteistökupla johti Espanjan säästöpankkikriisiin, kuten aiemmin pankkikriisiin Irlannissa Espanja: Luottokannan kasvu keskimäärin: n. 16% vuodessa Hoitamattomien lainojen määrä yli 9 % lainakannasta 6/2012 Rakennus- ja kiinteistöluotoista noin 20 % hoitamattomia, asuntoluotoista vain noin 3 % Arvonalentumisia luotoista kesäkuussa kirjattu 100 mrd. euroa (alle 6 % luottokannasta) Ongelmaluottoja arvioidaan olevan huomattavasti enemmän Talletusasiakkaat sijoittaneet pankkien pääomainstrumentteihin mahdollisesti ilman asianmukaista tietoa Pyritään säilyttämään valtion luotonottokyky; sijoittajavastuuta tavoitellaan Pankkikriisin nopea ja uskottava ratkaisu tärkeää euroalueen vakauden kannalta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 4 Irlanti: Luottokannan kasvu keskimäärin: n. 19% vuodessa Vuoden 2011 lopussa hoitamattomien lainojen määrä 22 % ja järjestämättömien saamisten 15 % lainakannasta 47 % asuntolainakannasta on lainoja, joissa lainan määrä ylittää asunnon arvon Valtio ylivelkaantui pankkikriisin hoidossa; ei toteutettu sijoittajavastuuta (valtion kattava takuu sijoittajille; takuun alaiset pankkien velat 375 mrd. euroa)

6 Nopea kasvu valtioiden velkaantumisessa Julkinen velka, % BKT:sta Toteutunut 2006 Toteutunut 2011 Ennuste 2012 Lähde: EU:n komissio, kevään 2012 talousennuste, 2011 luvut ennakollisia. Ennuste 2013 Irlanti 24,7 108,2 116,1 120,2 EU 27 61,6 83,0 86,2 87,2 Euroalue 68,6 88,0 91,8 92,6 Espanja 39,6 68,5 80,9 87,0 Italia 106,1 120,1 123,5 121,8 Portugali 63,7 107,8 113,9 117,1 Kreikka 107,3 165,3 160,6 168,0 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 5

7 EU-pankkien jälleenrahoitus markkinoilta edelleen ongelmissa 140 mrd. 120 mrd. 100 mrd. 80 mrd. 60 mrd. 40 mrd. Eurooppalaisten pankkien euromääräiset joukkovelkakirjaemissiot Varsinkin vakuudetonta rahoitusta hankittu viime aikoina vähän Ongelmamaiden monet pankit toimivat keskuspankkirahoituksen varassa Vakuudellisen rahoituksen osuus kasvanut huomattavasti Pankkien välinen ja rajat ylittävä rahoitus vähentynyt merkittävästi 20 mrd. 0 mrd. Julkisen sektorin takaamat Katetut Vakuudettomat Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 6

8 Heikentyneet kannattavuusnäkymät hankaloittavat osakepääoman hankintaa Pankkien osakekurssien alhaisuus heijastaa kannattavuusnäkymien heikkenemistä ja taseriskien kasvua Monen pankin price-to-book-suhde alle 100 %; näissä oloissa uuden pääoman hankinta erityisen hankalaa Samanaikaisesti vakavaraisuussääntelyn kiristyminen kasvattaa pääomien tarvetta Suurten eurooppalaisten pankkien markkina-arvo vs. oman pääoman kirja-arvo 350 % 350 % 300 % 300 % 250 % 250 % 200 % 200 % 150 % 150 % 100 % 100 % 50 % 50 % 0 % SVENSKA HAN-A SWEDBANK AB-A STANDARD CHARTER POHJOLA BANK-A NORDEA BANK AB SEB AB-A HSBC HLDGS PLC DNB ASA BBVA BANCO SANTANDER UBS AG-REG DANSKE BANK A/S CREDIT SUISS-REG KBC GROEP BANCO SABADELL BNP PARIBAS LLOYDS BANKING RAIFFEISEN BANK ERSTE GROUP BANK DEUTSCHE BANK-RG CAIXABANK BARCLAYS PLC INTESA SANPAOLO SOC GENERALE BANCO POPULAR ROYAL BK SCOTLAN NATIXIS UNICREDIT SPA COMMERZBANK BANK IRELAND BANCA MONTE DEI UBI BANCA SCPA CREDIT AGRICOLE BANCO POPOLARE S BANKIA SA 0 % SE SE GB FI SE SE GB NO ES ES CH DK CH BE ES FR GB AT AT DE ES GB IT FR ES GB FR IT DE IE IT IT FR IT ES syyskuu 2007 syyskuu 2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 7

9 Finanssisektorille keskeistä sijoittajien luottamuksen palauttaminen EU-valvojien prioriteettina ollut pankkien vakavaraisuuden vahvistaminen luottamuksen palauttamiseksi Euroalueen ydinongelmien ratkaiseminen vaatii kuitenkin poliittisia päätöksiä Valtioiden ja pankkien negatiivisen kierteen purkaminen keskeisellä sijalla Pankkiunionihanke tärkeä tekijä tavoitteen saavuttamiseksi Sijoittajien luottamukseen vaikuttaa myös epävarmuus tulevan sääntelyn sisällöstä ja sen vaikutuksista Sääntelyreformien valmistelu tulisi viedä loppuun mahdollisimman nopeasti Uudet tiukemmat vakavaraisuus- ja likviditeettisäännöt vahvistavat pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskinkantokykyä, mutta alentavat kannattavuutta Epävarmuus sijoittajavastuun toteuttamisesta erityisen merkittävä kysymys Olennaista, että valvonta korkealaatuista ja sen kriteerit riittävän tiukat ja yhtenäiset EU:ssa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 8

10 Pankkiunionihanke Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 9

11 Miksi pankkiunionihanke? Valvonnan keskittäminen purkaisi osaltaan valtioiden ja pankkien välistä kytköstä Parannetun valvonnan kautta voidaan tukea pankkeja EU:n tasolta vaikuttamatta suoraan kansalliseen velka-asemaan Valtioiden velkaongelma heijastuu suoraan saman maan pankkien asemaan markkinoilla (jälleenrahoituksen saatavuus ja kustannukset) Purkaa markkinoiden näkemää linkkiä valtioiden ja pankkien tilan kesken, koska päätöksiä mm. pankkien pääomatarpeesta ei tehtäisi kansallisella tasolla Valvonnan keskittämisen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös muita toimia (EUtason kriisinhallinta) Valvonta ei ole ollut riittävän laadukasta ja yhtenäistä Tavoitteena vahvasti yhtenäistetyt valvontakäytänteet ja tehokas pankkivalvonta EU:n 2011 perustetuilla valvontaviranomaisilla ei juurikaan valtuuksia valvonnassa, lähinnä sääntelyssä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 10

12 Pankkien jälleenrahoituskustannukset seuraavat kotimaan valtiolainariskin hinnoittelua Valtioiden luottoriskin hintoja Peruspistettä 700 Suurten eurooppalaisten pankkien luottoriskihintoja Peruspistettä Espanja Italia Saksa Suomi Unicredit Intesa San Paolo BBVA Banco Santander Commerzbank Deutsche Bank Nordea Lähde: Bloomberg. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lähde: Bloomberg. Finanssivalvonta 11

13 EU:n valvontayhteistyön nykyrakenne EBA (pankkisektori) Valvojakollegiot Finanssivalvonta, Pohjoismaiden ja Baltian valvojat, EBA Suomen Pankki EIOPA (vakuutus) Eduskunnan pankkivaltuusto ESMA (arvopaperimarkkinat) Finanssivalvonta ESRB (systeemiriskit) Valvottavat Kotimaiset finanssiyritykset, kansalliset kriisit Kansainväliset finanssiyritykset valvontayhteistyössä Yhteistyö kansainvälisten kriisien hallinnassa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 12

14 EU:n valvontayhteistyön nykyrakenne EBA (pankkisektori) Valvojakollegiot Finanssivalvonta, Pohjoismaiden ja Baltian valvojat, EBA Pankkiunionialoite (euroalue) Suomen Pankki EIOPA (vakuutus) ESMA (arvopaperimarkkinat) ESRB (systeemiriskit) 1. Yhteinen valvontamekanismi ja EKP:n pankkivalvontavastuu (komission ehdotus) Finanssivalvonta 2. Yhteinen kriisinratkaisuviranomainen ja -rahasto (?) 3. Yhteinen talletussuojajärjestelmä (?) Valvottavat Kotimaiset finanssiyritykset, kansalliset kriisit Kansainväliset finanssiyritykset valvontayhteistyössä Yhteistyö kansainvälisten kriisien hallinnassa Eduskunnan pankkivaltuusto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 13

15 Muutokset pankkiunionissa EBA (pankit: lähinnä sääntely?) Valvojakollegiot EKP, EBA? Finanssivalvonta?, Pohjoismaiden ja Baltian valvojat Keskitetty valvonta EKP:n yhteydessä Suomen Pankki EIOPA (vakuutus) ESMA (arvopaperimarkkinat) ESRB (systeemiriskit?) Finanssivalvonta Eduskunnan pankkivaltuusto Valvottavat EKP:n suora valvonta ja valvontakriteerien määrittäminen Kansalliselle tasolle delegoituja valvontatehtäviä Mahdollisesti muuttuvat yhteistoimintamallit valvojakollegioissa ja kriisinhallinnassa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 14

16 Komissio julkistanut tänään ehdotuksen euroalueen pankkivalvonnan järjestämisestä EKP olisi yksin vastuussa keskeisistä pankkivalvonnan tehtävistä. Laajat ja kattavat valtuudet, mm.: Toimiluvat ja niiden peruutus Keskeisten vakavaraisuus- ja likviditeettivaatimusten noudattaminen Vakavaraisuuden lisävaateiden asettaminen Stressitestien suorittaminen Ryhmittymätason valvontavaatimukset Sanktiovaltuudet Aikainen puuttuminen (Early Intervention) ongelmapankkien tapauksessa Mahdolliset EU-tason tukimekanismien käyttöön liittyvät valvontatehtävät EKP:sta ja kansallisista valvojista muodostettaisiin yhtenäinen valvontamekanismi (Single Supervisory Mechanism) EKP:n valvontavaltuudet: ainakin julkista tukea saaneet pankit, systeemisesti merkittävät pankit, kaikki pankit Tavoitteena myös yhdistetty kriisinratkaisumekanismi (Single Resolution Mechanism) ja talletussuojan yhtenäistäminen ja pidemmällä aikavälillä yhdistäminen Ehdotuksien hyväksyntä EU:n poliittisessa päätöksenteossa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 15

17 Valvonnan käytännön järjestäminen pankkiunionissa EKP:lle vahvat päätös- ja toimintavaltuudet valvonnassa kaikkien pankkien osalta siirtymäajan jälkeen Kansallisille valvojille jää merkittävä rooli käytännön valvonnassa Tehtäviä voitaneen delegoida kansalliselle tasolle tai suorittaa yhteistyössä EKP:n kanssa EKP voisi kuitenkin palauttaa itselleen delegoimansa valtuudet tai tehtävät kaikkien pankkien osalta Toimiva valvonta edellyttää tiivistä yhteistyötä kansallisten valvojien kanssa valvonnan käytännön toteutuksessa Vaikutuksia Finanssivalvonnan toimintaan; vaikutukset riippuvat tulevista käytännön ratkaisuista Päätöksenteko Resurssit ja rahoitus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 16

18 Suomen pankkisektori Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 17

19 Pankkisektorin toimintakyky ei ole Suomessa velkakriisissä vaarantunut % Luottojen 12 kuukauden kasvu 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, Suomi Ruotsi euroalue Espanja Lähde: Suomen Pankki ja EKP. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 18

20 Pankkisektorin riskinkantokyky kokonaisuutena hyvä Pankkisektorin vakavaraisuus neljännesvuosittain (viimeinen tieto ) 2,5 mrd. Pankkisektorin liiketulos neljännesvuosittain 16 % 15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % Vakavaraisuussuhde Tier 1 -suhde Core Tier 1 -suhde Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2,0 mrd. 1,5 mrd. 1,0 mrd. 0,5 mrd. 0,0 mrd. -0,5 mrd. -1,0 mrd. -1,5 mrd Korkokate Palkkionetto Muut tuotot Operatiiviset kulut Arvonalentumistappiot Liiketulos Kuviosta jätetty pois 470 milj. euron kertaluonteinen tuotto Q1/2007. Finanssivalvonta 19

21 Matala korkotaso heikentää pankkien kannattavuutta 1,4 mrd. 1,2 mrd. 1,0 mrd. 0,8 mrd. 0,6 mrd. 0,4 mrd. 0,2 mrd. Pankkisektorin korkokate ja korkotaso 0,0 mrd ,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Korkokate neljännesvuosittain ilman johdannaisten vaikutusta, toteutunut ja 9/2012 alkaen arvio Toteutunut 3kk euribor (oik.) Markkinoilla odotettu 3kk euribor (oik.) 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % Nordea Pankki Suomi Talletuspankkiryhmien kulut/tuotot suhde* tammi-kesäkuussa 2012 Suomen Hypoteekkiyhdistys Aktia Sampo Pankki Säästöpankit Paikallisosuuspankit OP-Pohjola Eufex Pankki S-Pankki Evli Tapiola Pankki FIM Yksittäisten talletuspankkiryhmien suhdeluvut Sektorin painottamaton keskiarvo Tappiollisen toiminnan raja Ålandsbanken Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 20

22 Suurten suomalaispankkien markkinarahoituksen hinta viimeaikoina halventunut selvästi 400 Pankkien katettujen joukkolainojen riskilisät Euroopassa 350 korkopistettä Eurooppalaisten emissioiden keskiarvo Espanjalaisten ja Italialaisten emissioiden keskiarvo Suomalaisten emissioiden keskiarvo Lähde: Bloomberg/Finanssivalvonta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 21

23 Suomalaisiin pankkeihin kohdistunut turvasatamakysyntää likviditeetti talletettu keskuspankkiin 300 mrd. Suurimpien suomalaisten pankkien sijoitustodistusten korot 250 mrd. Muut velat 160 bps 140 bps 200 mrd. 150 mrd. Velat luottolaitoksille 120 bps 100 bps 80 bps 100 mrd. 50 mrd. Muut lyhyet saamiset 60 bps 40 bps Lähde Käyttö Lähde Käyttö Lähde Käyttö mrd. Saamiset keskuspankilta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority bps 0 bps Finanssivalvonta 22

24 Uuden sääntelyn vaikutukset suomalaispankkeihin Basel III -säännösten vaikutukset (vuoden 2011 lopun tietojen pohjalta): Vakavaraisuussuhdeluvut olisivat laskeneet noin 2,5 3 %-yksikköä Suomalaiset pankit täyttäisivät nykyisellään Basel III -vakavaraisuuden vähimmäisvaatimukset; EU-sääntely vielä auki Ydinvakavaraisuus olisi sektorilla keskimäärin n. 10 % uusilla säännöksillä Kokonaisvakavaraisuus olisi yli 11 % Sopeutustarpeet kohdistuisivat lähinnä likviditeettivaatimuksiin Likvideimmissä varoissa olisi ollut 15 mrd. euron vaje (LCR) Maturiteetiltaan yli vuoden mittaisessa pysyvässä varainhankinnassa olisi ollut 46 mrd. euron vaje (NSFR) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 23

25 Työeläkelaitokset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 24

26 Tuottojen hankkiminen vaikeaa nykyisessä markkinaympäristössä Indeksi = ,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Osakekurssit: Yhdysvallat, Eurooppa ja Suomi Yhdysvallat Eurooppa Suomi % Euroalueen osakekurssin volatiliteetti Lähde: Bloomberg. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority ,0 % 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Peruspistettä Saksan reaalikorko Euro inv grade Yrityslainojen spreadit Euro high yield 2012 Finanssivalvonta

27 Sijoitusstrategiat kehittyneet merkittävästi Alhainen korkotaso kasvattaa tarvetta riskillisten sijoitusten painon kasvattamiselle tai vaihtoehtoisille sijoitusstrategioille Eurooppalaisten joukkovelkakirjasijoitusten riskit nousseet; matalariskinen reaalituotto miinuksella Osakemarkkinoilla pitkäaikainen sijoittaminen tuottanut heikosti Laajan EU:n osakeindeksin tuotto vuositasolla - 0,95% Markkinoiden volatiliteetti pitkäaikaisesti korkeammalla tasolla Ajoituksen merkitys korostunut Sijoitustoiminta muuttunut dynaamiseksi: nopeat ja lyhytkestoiset allokaatiomuutokset Johdannaisia käytetään runsaasti riski/tuottoprofiilin muokkaamiseen Erityisenä haasteena lyhytaikaisen riskienhallinnan ja pitkän aikavälin sijoitustavoitteiden yhdistäminen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 26

28 Eläkelaitosten sijoitusten tuotot seuraavat osakemarkkinoiden kehitystä 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustuotot /2012 Lähde: Finanssivalvonta ja TELA. nimellistuotto reaalituotto Eläkeyhtiöiden sijoitusten keskimääräinen vuosituotto /2012: 5,5 %, reaalinen 3,6 % Erilaiset sijoitusstrategiat näkyivät alkuvuoden tuotoissa Eläkelaitosten tuotot toimijoittain 3,1 7,8 % Keskimäärin 3,6 % Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 27

29 Työeläkelaitosten vakavaraisuus kohtuullisen hyvällä tasolla Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus % vastuuvelasta % vastuuvelasta 30 % 25 % 3,0 30 % 25 % 4,0 20 % 2,0 20 % 3,0 15 % 10 % 5 % 1,0 15 % 10 % 5 % 2,0 1,0 0 % ,0 0 % , Lähde: Finanssivalvonta. Riskiperusteinen vakavaraisuusraja Riskiper. Vakavaraisuusasema (oik.) Lähde: Finanssivalvonta. Riskiperusteinen vakavaraisuusraja Riskiperusteinen vakavaraisuusasema (oik.) Toimintapääoma suhteessa riskitasoon pysynyt samalla tasolla Riskitaso lähellä pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 28

30 Henkivakuutusyhtiöt Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 29

31 Pitkään jatkuva matala korkotaso myös henkivakuutusyhtiöiden haasteena Matala korkotaso heikentää yhtiöiden kannattavuutta ja heijastuu vakavaraisuuteen; vakavaraisuus kuitenkin edelleen hyvä Henkivakuutusyhtiöiden vastuuvelasta 60 % takuutuottoista ja 40 % sijoitussidonnaista Keskimääräinen tuottovaatimus 2,9 % on markkinakorkoa korkeampi Vaihtelu yhtiöiden välillä suuri (0 4,3 %) Uusmyynti painottuu sijoitussidonnaisiin vakuutustuotteisiin Solvenssi II -neuvottelujen kohteena pitkäaikaisia takuita sisältävän vastuuvelan laskentasäännökset Ilman erityisiä säännöksiä vastuuvelka ja vakavaraisuusvaatimuksen määrä kasvaisivat voimakkaasti korkojen laskiessa Pyritään tukemaan pitkäaikaisia tuottotakuita sisältävien vakuutustuotteiden tarjonta myös tulevaisuudessa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 30

32 Suomen finanssisektorin tila Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 31

33 Suomen finanssisektori edelleen vakaa, mutta heikko toimintaympäristö rasittaa joitakin toimijoita Finanssisektori Suomessa vakavarainen ja toimintakykyinen Suomalaispankkien vakavaraisuus ja likviditeettitilanne säilyneet yleisesti ottaen hyvinä Suurimmat pankit jopa hyötyneet matalammista rahoituskustannuksista Eläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuus tällä hetkellä hyvällä tai kohtuullisen hyvällä tasolla; vakavaraisuus ei rajoita sijoitustoiminnan riskinottoa Finanssisektoriin vaikuttaa kuitenkin Suomessakin kasvavasti toimintaympäristön heikentyminen Suhdanteen heikentyminen kasvattaa luottojen arvonalentumistappioiden riskiä Matala korkotaso heikentää pankkien korkokatetta; vaikutukset erityisesti pienille pankeille, joiden liiketoiminta keskittynyt peruspankkitoimintaan Sijoitustuottojen hankinta hyvin haasteellista kaikille sijoittajille Henkivakuutusyhtiöille matala korkotaso erityisen haastava takuutuottoisten vakuutussopimusten vuoksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 32

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 27.9.2011 Velkakriisi uhkaa koko euroalueen rahoitusjärjestelmää ja reaalitalouden kasvua 1. Julkinen velka 2. Finanssimarkkinat Pankkien rahoitus

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorilta edellytetään edelleen hyvää varautumista riskeihin 1 Toimintaympäristö edelleen epävakaa 4 Euroalueen velkakriisi heijastuu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Finanssivalvonta on Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Finanssivalvonta valvoo, että sen valvottavien toiminta on terveellä pohjalla ja että niillä on riittävästi pääomia

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013 1 (48) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt, mutta monen toimijan kannattavuus heikentynyt 1 Hidas talouskasvu ja matalat korot ovat finanssisektorin

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2.4.2012 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Euroopan velkakriisi

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus..04 Euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat merkittävimmät riskit tulevat globaaleilta rahoitusmarkkinoilta ja reaali taloudesta. Pitkään jatkunut hyvä riskimieliala

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/215 1 (28) Sisällysluettelo Finanssialan toimintaympäristön matalapaine jatkuu 2 Talletuspankit tehostaneet toimintaansa sopeutuakseen alhaisen korkotason toimintaympäristöön

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 1 (6) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky vahva 1 Riskinkantokyky finanssisektorilla kokonaisuutena vahva kevään 211 stressitestin mukaan 4 Talouden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Eurooppa on keskellä järjestelmäkriisiä. Euroalueen velkakriisin leviäminen suuriin euromaihin on entisestään heikentänyt sijoittajien uskoa valtioiden ja pank kien velanhoitokykyyn,

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus 2 2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus Sisällys Suomen Pankin vakausjulkaisu...1 Yhteenveto...2 Toimintaympäristö...5 Pankki- ja vakuutussektori...17 Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri...31 Rahoitusjärjestelmäpolitiikka...37

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2005 Pankkien osuus kotimaisesta rahoituksen välityksestä kasvussa Rahoitustoimialan kannattavuus ja vakavaraisuus hyvä vuonna 2004 Helsingin pörssin toimialakohtaisten P/E-lukujen

Lisätiedot

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011 Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen Matti Koivu, 29.11.2011 Agenda Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttaminen Pankkien ja vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2010 Kansainvälisten pankkien kehitys kahtiajakautunutta Kotimainen pankkitoiminta voitollista CDS-markkinat arvostelun kohteina Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävät alkavat

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Euroalueen rahoitusmarkkinat ovat edelleen vakautuneet ja rahoituksen saatavuus on parantunut alkuvuonna. Tämä on helpottanut valtioiden velkakriisin hoitoa ja pankkien varainhankintaa.

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Sisällys Esipuhe... Yhteenveto... Toimintaympäristö...5 Pankki- ja vakuutussektori...5 Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri...8 Rahoitusjärjestelmäpolitiikka...34 Liite : Suomen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 212 Eurooppalaisilta pankeilta ja valtioilta erääntymässä runsaasti pitkäaikaista velkarahoitusta Euroalueen pankit kiristävät yritysten ja kotitalouksien luottoehtoja samaan

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2009 Kotitalouksien rahoitusvarat pienenivät mutta velkaantuminen jatkui vuonna 2008 Pankkien tulokset paranivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisestä neljänneksestä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet

Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet Keskustelutilaisuus työeläkelaitosten sijoitustoiminnasta Varmassa 22.8.2012 Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011 Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011 Sisällys Vuosi 2011 Pohjola lyhyesti...1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...15 Toimitusjohtajan katsaus...16 Avainluvut 2011...18 Keskeiset tapahtumat 2011...29

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisältö Finanssivalvonta lyhyesti... 2 Johtajan katsaus... 3 Strategia... 6 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila... 7 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely

Lisätiedot

Pankit Suomessa 2011 20.4.2012

Pankit Suomessa 2011 20.4.2012 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Elina Salminen SISÄLLYS Toimintaympäristö erittäin haasteellinen... 1 Suomessa toimivat pankit... 2 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa...

Lisätiedot

2007 TOIMINTAKERTOMUS

2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo Johtajan katsaus... 2 Rahoitustarkastus lyhyesti... 5 Hallinto ja johtaminen 6 Organisaatio 6 Henkilöstö 7 Toiminnan rahoitus ja kustannukset 7 Vuoden tapahtumia...

Lisätiedot