Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvottavien taloudellinen tila ja riskit"

Transkriptio

1 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta

2 Euroopan finanssisektorin riskit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 1

3 EU:n finanssisektorin riskit kasvaneet Valtioiden velkaongelmat ja reaalitalouden taantuminen ovat kasvattaneet huomattavasti finanssisektorin riskejä Merkittävimmät riskit: Pankkien luottosalkun laatu (taseriskit) Jatkuvat pankkien jälleenrahoituksen ongelmat ja vaikeudet hankkia uutta osakepääomaa markkinoilta Kannattavuuden alentuminen ja kannattavuuspotentiaalin heikkeneminen toimintaympäristön heikkenemisen ja sääntelyn vuoksi Arvopaperimarkkinoiden hermostuneisuuden vuoksi kasvaneet sijoitusriskit Negatiivinen kierre valtioiden ja pankkien tilan sekä talouskasvun välillä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 2

4 EU:n pankkisektorin luottokannan laatu keskimäärin heikentynyt Pääsyynä saatavien keskittyminen ongelmamaihin ja erityisesti kiinteistösektorille Kotimaiset valtionlainasaamiset kasvaneet Espanjan ja Italian pankeissa Pankkien luottoluokitukset laskeneet nopeasti taseriskien kasvun ja heikomman kannattavuuden vuoksi Pitkäaikaisen vakuudettoman varainhankinnan luokitus (Moody s) Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Luokitusten keskiarvo heinäkuussa 2012 Baa2 Baa3 Investointitaso Ba1 Alle investointitaso Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C Nordea Pohjola Pankki NL FR GB SE SE FI NO DE DE SE DE NL FR FR FR DE AT FR SE GB DE AT NL IT GB IT DE DK BE GB ES AT ES IT HU IE Luokitus vuoden 2011 lopussa Luokitus heinäkuussa 2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Danske Bank IE PT CY GR GR GR GR Finanssivalvonta 3

5 Kiinteistökupla johti Espanjan säästöpankkikriisiin, kuten aiemmin pankkikriisiin Irlannissa Espanja: Luottokannan kasvu keskimäärin: n. 16% vuodessa Hoitamattomien lainojen määrä yli 9 % lainakannasta 6/2012 Rakennus- ja kiinteistöluotoista noin 20 % hoitamattomia, asuntoluotoista vain noin 3 % Arvonalentumisia luotoista kesäkuussa kirjattu 100 mrd. euroa (alle 6 % luottokannasta) Ongelmaluottoja arvioidaan olevan huomattavasti enemmän Talletusasiakkaat sijoittaneet pankkien pääomainstrumentteihin mahdollisesti ilman asianmukaista tietoa Pyritään säilyttämään valtion luotonottokyky; sijoittajavastuuta tavoitellaan Pankkikriisin nopea ja uskottava ratkaisu tärkeää euroalueen vakauden kannalta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 4 Irlanti: Luottokannan kasvu keskimäärin: n. 19% vuodessa Vuoden 2011 lopussa hoitamattomien lainojen määrä 22 % ja järjestämättömien saamisten 15 % lainakannasta 47 % asuntolainakannasta on lainoja, joissa lainan määrä ylittää asunnon arvon Valtio ylivelkaantui pankkikriisin hoidossa; ei toteutettu sijoittajavastuuta (valtion kattava takuu sijoittajille; takuun alaiset pankkien velat 375 mrd. euroa)

6 Nopea kasvu valtioiden velkaantumisessa Julkinen velka, % BKT:sta Toteutunut 2006 Toteutunut 2011 Ennuste 2012 Lähde: EU:n komissio, kevään 2012 talousennuste, 2011 luvut ennakollisia. Ennuste 2013 Irlanti 24,7 108,2 116,1 120,2 EU 27 61,6 83,0 86,2 87,2 Euroalue 68,6 88,0 91,8 92,6 Espanja 39,6 68,5 80,9 87,0 Italia 106,1 120,1 123,5 121,8 Portugali 63,7 107,8 113,9 117,1 Kreikka 107,3 165,3 160,6 168,0 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 5

7 EU-pankkien jälleenrahoitus markkinoilta edelleen ongelmissa 140 mrd. 120 mrd. 100 mrd. 80 mrd. 60 mrd. 40 mrd. Eurooppalaisten pankkien euromääräiset joukkovelkakirjaemissiot Varsinkin vakuudetonta rahoitusta hankittu viime aikoina vähän Ongelmamaiden monet pankit toimivat keskuspankkirahoituksen varassa Vakuudellisen rahoituksen osuus kasvanut huomattavasti Pankkien välinen ja rajat ylittävä rahoitus vähentynyt merkittävästi 20 mrd. 0 mrd. Julkisen sektorin takaamat Katetut Vakuudettomat Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 6

8 Heikentyneet kannattavuusnäkymät hankaloittavat osakepääoman hankintaa Pankkien osakekurssien alhaisuus heijastaa kannattavuusnäkymien heikkenemistä ja taseriskien kasvua Monen pankin price-to-book-suhde alle 100 %; näissä oloissa uuden pääoman hankinta erityisen hankalaa Samanaikaisesti vakavaraisuussääntelyn kiristyminen kasvattaa pääomien tarvetta Suurten eurooppalaisten pankkien markkina-arvo vs. oman pääoman kirja-arvo 350 % 350 % 300 % 300 % 250 % 250 % 200 % 200 % 150 % 150 % 100 % 100 % 50 % 50 % 0 % SVENSKA HAN-A SWEDBANK AB-A STANDARD CHARTER POHJOLA BANK-A NORDEA BANK AB SEB AB-A HSBC HLDGS PLC DNB ASA BBVA BANCO SANTANDER UBS AG-REG DANSKE BANK A/S CREDIT SUISS-REG KBC GROEP BANCO SABADELL BNP PARIBAS LLOYDS BANKING RAIFFEISEN BANK ERSTE GROUP BANK DEUTSCHE BANK-RG CAIXABANK BARCLAYS PLC INTESA SANPAOLO SOC GENERALE BANCO POPULAR ROYAL BK SCOTLAN NATIXIS UNICREDIT SPA COMMERZBANK BANK IRELAND BANCA MONTE DEI UBI BANCA SCPA CREDIT AGRICOLE BANCO POPOLARE S BANKIA SA 0 % SE SE GB FI SE SE GB NO ES ES CH DK CH BE ES FR GB AT AT DE ES GB IT FR ES GB FR IT DE IE IT IT FR IT ES syyskuu 2007 syyskuu 2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 7

9 Finanssisektorille keskeistä sijoittajien luottamuksen palauttaminen EU-valvojien prioriteettina ollut pankkien vakavaraisuuden vahvistaminen luottamuksen palauttamiseksi Euroalueen ydinongelmien ratkaiseminen vaatii kuitenkin poliittisia päätöksiä Valtioiden ja pankkien negatiivisen kierteen purkaminen keskeisellä sijalla Pankkiunionihanke tärkeä tekijä tavoitteen saavuttamiseksi Sijoittajien luottamukseen vaikuttaa myös epävarmuus tulevan sääntelyn sisällöstä ja sen vaikutuksista Sääntelyreformien valmistelu tulisi viedä loppuun mahdollisimman nopeasti Uudet tiukemmat vakavaraisuus- ja likviditeettisäännöt vahvistavat pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskinkantokykyä, mutta alentavat kannattavuutta Epävarmuus sijoittajavastuun toteuttamisesta erityisen merkittävä kysymys Olennaista, että valvonta korkealaatuista ja sen kriteerit riittävän tiukat ja yhtenäiset EU:ssa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 8

10 Pankkiunionihanke Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 9

11 Miksi pankkiunionihanke? Valvonnan keskittäminen purkaisi osaltaan valtioiden ja pankkien välistä kytköstä Parannetun valvonnan kautta voidaan tukea pankkeja EU:n tasolta vaikuttamatta suoraan kansalliseen velka-asemaan Valtioiden velkaongelma heijastuu suoraan saman maan pankkien asemaan markkinoilla (jälleenrahoituksen saatavuus ja kustannukset) Purkaa markkinoiden näkemää linkkiä valtioiden ja pankkien tilan kesken, koska päätöksiä mm. pankkien pääomatarpeesta ei tehtäisi kansallisella tasolla Valvonnan keskittämisen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös muita toimia (EUtason kriisinhallinta) Valvonta ei ole ollut riittävän laadukasta ja yhtenäistä Tavoitteena vahvasti yhtenäistetyt valvontakäytänteet ja tehokas pankkivalvonta EU:n 2011 perustetuilla valvontaviranomaisilla ei juurikaan valtuuksia valvonnassa, lähinnä sääntelyssä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 10

12 Pankkien jälleenrahoituskustannukset seuraavat kotimaan valtiolainariskin hinnoittelua Valtioiden luottoriskin hintoja Peruspistettä 700 Suurten eurooppalaisten pankkien luottoriskihintoja Peruspistettä Espanja Italia Saksa Suomi Unicredit Intesa San Paolo BBVA Banco Santander Commerzbank Deutsche Bank Nordea Lähde: Bloomberg. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lähde: Bloomberg. Finanssivalvonta 11

13 EU:n valvontayhteistyön nykyrakenne EBA (pankkisektori) Valvojakollegiot Finanssivalvonta, Pohjoismaiden ja Baltian valvojat, EBA Suomen Pankki EIOPA (vakuutus) Eduskunnan pankkivaltuusto ESMA (arvopaperimarkkinat) Finanssivalvonta ESRB (systeemiriskit) Valvottavat Kotimaiset finanssiyritykset, kansalliset kriisit Kansainväliset finanssiyritykset valvontayhteistyössä Yhteistyö kansainvälisten kriisien hallinnassa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 12

14 EU:n valvontayhteistyön nykyrakenne EBA (pankkisektori) Valvojakollegiot Finanssivalvonta, Pohjoismaiden ja Baltian valvojat, EBA Pankkiunionialoite (euroalue) Suomen Pankki EIOPA (vakuutus) ESMA (arvopaperimarkkinat) ESRB (systeemiriskit) 1. Yhteinen valvontamekanismi ja EKP:n pankkivalvontavastuu (komission ehdotus) Finanssivalvonta 2. Yhteinen kriisinratkaisuviranomainen ja -rahasto (?) 3. Yhteinen talletussuojajärjestelmä (?) Valvottavat Kotimaiset finanssiyritykset, kansalliset kriisit Kansainväliset finanssiyritykset valvontayhteistyössä Yhteistyö kansainvälisten kriisien hallinnassa Eduskunnan pankkivaltuusto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 13

15 Muutokset pankkiunionissa EBA (pankit: lähinnä sääntely?) Valvojakollegiot EKP, EBA? Finanssivalvonta?, Pohjoismaiden ja Baltian valvojat Keskitetty valvonta EKP:n yhteydessä Suomen Pankki EIOPA (vakuutus) ESMA (arvopaperimarkkinat) ESRB (systeemiriskit?) Finanssivalvonta Eduskunnan pankkivaltuusto Valvottavat EKP:n suora valvonta ja valvontakriteerien määrittäminen Kansalliselle tasolle delegoituja valvontatehtäviä Mahdollisesti muuttuvat yhteistoimintamallit valvojakollegioissa ja kriisinhallinnassa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 14

16 Komissio julkistanut tänään ehdotuksen euroalueen pankkivalvonnan järjestämisestä EKP olisi yksin vastuussa keskeisistä pankkivalvonnan tehtävistä. Laajat ja kattavat valtuudet, mm.: Toimiluvat ja niiden peruutus Keskeisten vakavaraisuus- ja likviditeettivaatimusten noudattaminen Vakavaraisuuden lisävaateiden asettaminen Stressitestien suorittaminen Ryhmittymätason valvontavaatimukset Sanktiovaltuudet Aikainen puuttuminen (Early Intervention) ongelmapankkien tapauksessa Mahdolliset EU-tason tukimekanismien käyttöön liittyvät valvontatehtävät EKP:sta ja kansallisista valvojista muodostettaisiin yhtenäinen valvontamekanismi (Single Supervisory Mechanism) EKP:n valvontavaltuudet: ainakin julkista tukea saaneet pankit, systeemisesti merkittävät pankit, kaikki pankit Tavoitteena myös yhdistetty kriisinratkaisumekanismi (Single Resolution Mechanism) ja talletussuojan yhtenäistäminen ja pidemmällä aikavälillä yhdistäminen Ehdotuksien hyväksyntä EU:n poliittisessa päätöksenteossa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 15

17 Valvonnan käytännön järjestäminen pankkiunionissa EKP:lle vahvat päätös- ja toimintavaltuudet valvonnassa kaikkien pankkien osalta siirtymäajan jälkeen Kansallisille valvojille jää merkittävä rooli käytännön valvonnassa Tehtäviä voitaneen delegoida kansalliselle tasolle tai suorittaa yhteistyössä EKP:n kanssa EKP voisi kuitenkin palauttaa itselleen delegoimansa valtuudet tai tehtävät kaikkien pankkien osalta Toimiva valvonta edellyttää tiivistä yhteistyötä kansallisten valvojien kanssa valvonnan käytännön toteutuksessa Vaikutuksia Finanssivalvonnan toimintaan; vaikutukset riippuvat tulevista käytännön ratkaisuista Päätöksenteko Resurssit ja rahoitus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 16

18 Suomen pankkisektori Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 17

19 Pankkisektorin toimintakyky ei ole Suomessa velkakriisissä vaarantunut % Luottojen 12 kuukauden kasvu 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, Suomi Ruotsi euroalue Espanja Lähde: Suomen Pankki ja EKP. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 18

20 Pankkisektorin riskinkantokyky kokonaisuutena hyvä Pankkisektorin vakavaraisuus neljännesvuosittain (viimeinen tieto ) 2,5 mrd. Pankkisektorin liiketulos neljännesvuosittain 16 % 15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % Vakavaraisuussuhde Tier 1 -suhde Core Tier 1 -suhde Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2,0 mrd. 1,5 mrd. 1,0 mrd. 0,5 mrd. 0,0 mrd. -0,5 mrd. -1,0 mrd. -1,5 mrd Korkokate Palkkionetto Muut tuotot Operatiiviset kulut Arvonalentumistappiot Liiketulos Kuviosta jätetty pois 470 milj. euron kertaluonteinen tuotto Q1/2007. Finanssivalvonta 19

21 Matala korkotaso heikentää pankkien kannattavuutta 1,4 mrd. 1,2 mrd. 1,0 mrd. 0,8 mrd. 0,6 mrd. 0,4 mrd. 0,2 mrd. Pankkisektorin korkokate ja korkotaso 0,0 mrd ,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Korkokate neljännesvuosittain ilman johdannaisten vaikutusta, toteutunut ja 9/2012 alkaen arvio Toteutunut 3kk euribor (oik.) Markkinoilla odotettu 3kk euribor (oik.) 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % Nordea Pankki Suomi Talletuspankkiryhmien kulut/tuotot suhde* tammi-kesäkuussa 2012 Suomen Hypoteekkiyhdistys Aktia Sampo Pankki Säästöpankit Paikallisosuuspankit OP-Pohjola Eufex Pankki S-Pankki Evli Tapiola Pankki FIM Yksittäisten talletuspankkiryhmien suhdeluvut Sektorin painottamaton keskiarvo Tappiollisen toiminnan raja Ålandsbanken Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 20

22 Suurten suomalaispankkien markkinarahoituksen hinta viimeaikoina halventunut selvästi 400 Pankkien katettujen joukkolainojen riskilisät Euroopassa 350 korkopistettä Eurooppalaisten emissioiden keskiarvo Espanjalaisten ja Italialaisten emissioiden keskiarvo Suomalaisten emissioiden keskiarvo Lähde: Bloomberg/Finanssivalvonta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 21

23 Suomalaisiin pankkeihin kohdistunut turvasatamakysyntää likviditeetti talletettu keskuspankkiin 300 mrd. Suurimpien suomalaisten pankkien sijoitustodistusten korot 250 mrd. Muut velat 160 bps 140 bps 200 mrd. 150 mrd. Velat luottolaitoksille 120 bps 100 bps 80 bps 100 mrd. 50 mrd. Muut lyhyet saamiset 60 bps 40 bps Lähde Käyttö Lähde Käyttö Lähde Käyttö mrd. Saamiset keskuspankilta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority bps 0 bps Finanssivalvonta 22

24 Uuden sääntelyn vaikutukset suomalaispankkeihin Basel III -säännösten vaikutukset (vuoden 2011 lopun tietojen pohjalta): Vakavaraisuussuhdeluvut olisivat laskeneet noin 2,5 3 %-yksikköä Suomalaiset pankit täyttäisivät nykyisellään Basel III -vakavaraisuuden vähimmäisvaatimukset; EU-sääntely vielä auki Ydinvakavaraisuus olisi sektorilla keskimäärin n. 10 % uusilla säännöksillä Kokonaisvakavaraisuus olisi yli 11 % Sopeutustarpeet kohdistuisivat lähinnä likviditeettivaatimuksiin Likvideimmissä varoissa olisi ollut 15 mrd. euron vaje (LCR) Maturiteetiltaan yli vuoden mittaisessa pysyvässä varainhankinnassa olisi ollut 46 mrd. euron vaje (NSFR) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 23

25 Työeläkelaitokset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 24

26 Tuottojen hankkiminen vaikeaa nykyisessä markkinaympäristössä Indeksi = ,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Osakekurssit: Yhdysvallat, Eurooppa ja Suomi Yhdysvallat Eurooppa Suomi % Euroalueen osakekurssin volatiliteetti Lähde: Bloomberg. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority ,0 % 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Peruspistettä Saksan reaalikorko Euro inv grade Yrityslainojen spreadit Euro high yield 2012 Finanssivalvonta

27 Sijoitusstrategiat kehittyneet merkittävästi Alhainen korkotaso kasvattaa tarvetta riskillisten sijoitusten painon kasvattamiselle tai vaihtoehtoisille sijoitusstrategioille Eurooppalaisten joukkovelkakirjasijoitusten riskit nousseet; matalariskinen reaalituotto miinuksella Osakemarkkinoilla pitkäaikainen sijoittaminen tuottanut heikosti Laajan EU:n osakeindeksin tuotto vuositasolla - 0,95% Markkinoiden volatiliteetti pitkäaikaisesti korkeammalla tasolla Ajoituksen merkitys korostunut Sijoitustoiminta muuttunut dynaamiseksi: nopeat ja lyhytkestoiset allokaatiomuutokset Johdannaisia käytetään runsaasti riski/tuottoprofiilin muokkaamiseen Erityisenä haasteena lyhytaikaisen riskienhallinnan ja pitkän aikavälin sijoitustavoitteiden yhdistäminen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 26

28 Eläkelaitosten sijoitusten tuotot seuraavat osakemarkkinoiden kehitystä 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % Työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustuotot /2012 Lähde: Finanssivalvonta ja TELA. nimellistuotto reaalituotto Eläkeyhtiöiden sijoitusten keskimääräinen vuosituotto /2012: 5,5 %, reaalinen 3,6 % Erilaiset sijoitusstrategiat näkyivät alkuvuoden tuotoissa Eläkelaitosten tuotot toimijoittain 3,1 7,8 % Keskimäärin 3,6 % Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 27

29 Työeläkelaitosten vakavaraisuus kohtuullisen hyvällä tasolla Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus % vastuuvelasta % vastuuvelasta 30 % 25 % 3,0 30 % 25 % 4,0 20 % 2,0 20 % 3,0 15 % 10 % 5 % 1,0 15 % 10 % 5 % 2,0 1,0 0 % ,0 0 % , Lähde: Finanssivalvonta. Riskiperusteinen vakavaraisuusraja Riskiper. Vakavaraisuusasema (oik.) Lähde: Finanssivalvonta. Riskiperusteinen vakavaraisuusraja Riskiperusteinen vakavaraisuusasema (oik.) Toimintapääoma suhteessa riskitasoon pysynyt samalla tasolla Riskitaso lähellä pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 28

30 Henkivakuutusyhtiöt Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 29

31 Pitkään jatkuva matala korkotaso myös henkivakuutusyhtiöiden haasteena Matala korkotaso heikentää yhtiöiden kannattavuutta ja heijastuu vakavaraisuuteen; vakavaraisuus kuitenkin edelleen hyvä Henkivakuutusyhtiöiden vastuuvelasta 60 % takuutuottoista ja 40 % sijoitussidonnaista Keskimääräinen tuottovaatimus 2,9 % on markkinakorkoa korkeampi Vaihtelu yhtiöiden välillä suuri (0 4,3 %) Uusmyynti painottuu sijoitussidonnaisiin vakuutustuotteisiin Solvenssi II -neuvottelujen kohteena pitkäaikaisia takuita sisältävän vastuuvelan laskentasäännökset Ilman erityisiä säännöksiä vastuuvelka ja vakavaraisuusvaatimuksen määrä kasvaisivat voimakkaasti korkojen laskiessa Pyritään tukemaan pitkäaikaisia tuottotakuita sisältävien vakuutustuotteiden tarjonta myös tulevaisuudessa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 30

32 Suomen finanssisektorin tila Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 31

33 Suomen finanssisektori edelleen vakaa, mutta heikko toimintaympäristö rasittaa joitakin toimijoita Finanssisektori Suomessa vakavarainen ja toimintakykyinen Suomalaispankkien vakavaraisuus ja likviditeettitilanne säilyneet yleisesti ottaen hyvinä Suurimmat pankit jopa hyötyneet matalammista rahoituskustannuksista Eläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuus tällä hetkellä hyvällä tai kohtuullisen hyvällä tasolla; vakavaraisuus ei rajoita sijoitustoiminnan riskinottoa Finanssisektoriin vaikuttaa kuitenkin Suomessakin kasvavasti toimintaympäristön heikentyminen Suhdanteen heikentyminen kasvattaa luottojen arvonalentumistappioiden riskiä Matala korkotaso heikentää pankkien korkokatetta; vaikutukset erityisesti pienille pankeille, joiden liiketoiminta keskittynyt peruspankkitoimintaan Sijoitustuottojen hankinta hyvin haasteellista kaikille sijoittajille Henkivakuutusyhtiöille matala korkotaso erityisen haastava takuutuottoisten vakuutussopimusten vuoksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta 32

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.4.2011 14.4.2011 Aiheet Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 Solvenssi II:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset suomalaisille vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

Uusien EU:n finanssivalvontaviranomaisten ensimmäinen vuosi velkakriisin keskellä Studia monetaria luento 14.2.2012

Uusien EU:n finanssivalvontaviranomaisten ensimmäinen vuosi velkakriisin keskellä Studia monetaria luento 14.2.2012 Uusien EU:n finanssivalvontaviranomaisten ensimmäinen vuosi velkakriisin keskellä Studia monetaria luento 14.2.2012 Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.2.2012

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 1.4.2015 Agenda Euroopan ja Suomen finanssisektorien riskit Suomen finanssisektorin tila Sääntelyn vaikutukset #finanssisektori Finanssivalvonta

Lisätiedot

Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet

Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet Keskustelutilaisuus työeläkelaitosten sijoitustoiminnasta Varmassa 22.8.2012 Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial

Lisätiedot

Taloustoimitusten taustatilaisuudet

Taloustoimitusten taustatilaisuudet Taloustoimitusten taustatilaisuudet Kevätkausi 2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 10.6.2013 Finanssivalvonta Sisältö Pankkiunioni Enimmäisluototusaste makrovakaustyökaluna

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 30.9.2014 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen finanssisektorin tila Suomen finanssisektorin riskit Yhteisen pankkivalvontamekanismin

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 4.4.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 4.4.2014 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen finanssisektorin

Lisätiedot

Valvontaympäristö muuttuu -

Valvontaympäristö muuttuu - Valvontaympäristö muuttuu - Muuttuuko valvonta? Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön syysseminaari Jukka Vesala Finanssikriisi mullistanut valvontaympäristön Sääntely ja valvonta osaksi kriisinratkaisua

Lisätiedot

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 25.9.2009 FINANSSIVALVONTA 1 Luottamus pankkeihin palautunut finanssimarkkinoilla 600 500 400 300 Pohjoismaisten finanssikonsernien luottoriskilisiä

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2.4.2012 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Euroopan velkakriisi

Lisätiedot

Kattavan arvion tulokset

Kattavan arvion tulokset Kattavan arvion tulokset 26.10.2014 Kattavan arvion tulokset Pääomavajeita havaittiin 25 pankissa, yhteensä 25 miljardia euroa Tasearvion tuloksena 48 miljardin euron heikennys tase-erien arvoihin Tasearvion

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 27.9.2011 Velkakriisi uhkaa koko euroalueen rahoitusjärjestelmää ja reaalitalouden kasvua 1. Julkinen velka 2. Finanssimarkkinat Pankkien rahoitus

Lisätiedot

varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja

varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 1242012 12.4.2012 Kari Stadigh konsernijohtaja j Sampo konsernin tulos vuonna 2011 Vuodesta 2011 näytti tulevan elpymisen vuosi... 25 % Saksan 2 vuoden Kreikan 2 vuoden

Lisätiedot

Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön

Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön Finanssiala uuteen sääntely-ympäristöön Osuuspankkien ylimmän johdon strategiapäivät 30.9.2010 Pentti Hakkarainen VALVONTA FINANSSIKRIISI MAKSUT (vakausmaksu, pankkivero) SÄÄNTELY 2 Valvonta EU-taso EJRN

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet

Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet Finanssivalvonnan julkinen kuuleminen 14.10.2011 Anneli Tuominen, johtaja Velkakriisin seuraukset 1 Velkakriisi uhkaa

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Sampo Oyj, 12.4.2012. hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj, 12.4.2012. hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj, varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 Björn Wahlroos Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Teollisuustuotanto, USA ja Euroalue 2002=100 USA Euroalue Lähde: ReutersEcowin Source: EcoWin OECD ennakoiva

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Matti Koivu, 30.1.2013 30.1.2013 Matti Koivu Agenda Pankki- ja vakuutusliiketoiminta keskeiset

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitustilanne nykymarkkinassa 27.9.2012

Yrityskaupan rahoitustilanne nykymarkkinassa 27.9.2012 Yrityskaupan rahoitustilanne nykymarkkinassa 27.9.2012 Työllämme on vain yksi tarkoitus: luoda erinomaisia asiakaskokemuksia! - Christian Clausen, konsernijohtaja 2 Asiakasvastuullisuus on johtava toimintatapamme

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden julkinen sääntely ja valvonta - Velkakriisin vaikutus finanssimarkkinoihin ja toimenpiteet uusien finanssikriisien estämiseksi

Rahoitusmarkkinoiden julkinen sääntely ja valvonta - Velkakriisin vaikutus finanssimarkkinoihin ja toimenpiteet uusien finanssikriisien estämiseksi Rahoitusmarkkinoiden julkinen sääntely ja valvonta - Velkakriisin vaikutus finanssimarkkinoihin ja toimenpiteet uusien finanssikriisien estämiseksi Jukka Vesala Jyväskylän yliopisto, 22.3.2012 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010 Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010 Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 I. Julkisen talouden velkakriisi 2 Julkisen talouden alijäämä 10 Espanja Irlanti Italia Kreikka Portugali Saksa Ranska

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Liite 1 Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Euroopan talouskriisi ja Suomi 1. Mihin suuntaan EMU on kehittymässä? 2. Onko euroalue ajautumassa umpikujaan? 3. Suomen tuottavuuskuoppa 4.

Lisätiedot

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki 20.4.2010 1 Teemat: Valtioiden velkaantuminen markkinoiden keskeisen huomion kohteena Vuoden ensimmäisten kuukausien

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 28.9.2015 Agenda Euroopan ja Suomen finanssisektorien riskit Suomen finanssisektorin tila Työeläkeyhtiöiden rahoittaman työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011 Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen Matti Koivu, 29.11.2011 Agenda Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttaminen Pankkien ja vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Euroopan yhteinen pankkivalvonta: mikä muuttuu Suomessa?

Euroopan yhteinen pankkivalvonta: mikä muuttuu Suomessa? Euroopan yhteinen pankkivalvonta: mikä muuttuu Suomessa? Studia monetaria, Suomen Pankin rahamuseo 29.4.2014 Johtaja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 29.4.2014 Eurooppalaisen

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Miksi ja miten valtio ottaa velkaa? Valtion menojen rahoitus. Studia Monetaria 15.2.2011. Mika Arola Valtiokonttori Rahoitus

Miksi ja miten valtio ottaa velkaa? Valtion menojen rahoitus. Studia Monetaria 15.2.2011. Mika Arola Valtiokonttori Rahoitus Miksi ja miten valtio ottaa velkaa? Valtion menojen rahoitus Studia Monetaria 15.2.2011 Mika Arola Valtiokonttori Rahoitus Suomen valtionvelka Tilaisuus, Esittäjä 2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Taustaa Finanssivalvonnan markkinaseurannalle Korkokehitys Osakkeiden arvostustaso, kurssikehitys ja korrelaatiot

Lisätiedot

Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous 2/213: Rahoitusjärjestelmän vakaus Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 23.5.213 1 Vakausjulkaisun teemat Kansainvälinen toimintaympäristö Kotimainen toimintaympäristö ja finanssisektori

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön S I R P A P I E T I K Ä I N E N E U R O P A R L A M E N T A A R I K K O 2 0 1 4 Single rule book Pankkiunioni

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010 23.7.2010 OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) koordinoi kesä heinäkuussa yhteistyössä Euroopan keskuspankin, Euroopan komission ja

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/214 3.9.214 1 (36) Sisällysluettelo Heikko taloustilanne ei näy finanssisektorin tuloksissa 2 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä 2 Onko rahahanat kiristyneet? Toimintaympäristö haastaa Yritysrahoitus Suomi Nousuun! 3 Toimintaympäristö haastaa

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: EU:n finanssisektorin riskit kasvaneet 1 Toimintaympäristön riskit ovat merkittäviä ja korkealla tasolla 4 Pitkittyvä matala korkotaso heikentää edelleen

Lisätiedot

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ Veli-Matti Mattila Pääekonomisti 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Yritysrahoituksen keskeiset piirteet eri maissa ennen finanssi- ja velkakriisiä Fokus: yksityinen velkamuotoinen

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2012

PANKIT SUOMESSA 2012 PANKIT SUOMESSA 2012 27.6.2013 1 Pankit Suomessa 2012 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Suomen pankkisektori on vakavarainen 1 (7) Pankkisektorin vakavaraisuus parantunut Pankkisektorin 1 vakavaraisuussuhde parani edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun lopussa pankkisektorin vakavaraisuussuhdeluku

Lisätiedot

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 19.1.2016 1 Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 20.1.2016 2 Vanha malli julkinen tuki ja tapauskohtaiset ratkaisut 20.1.2016 3 Suomen pankkikriisi 1991 1994 Taustalla rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014.

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014. Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014 Julkinen 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Yrityskauppa-ilta. Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen

Yrityskauppa-ilta. Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen Yrityskauppa-ilta Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen Maailman talouskasvu Nordea Marketsin ennusteet 5% 4,7% 4% 3% 2% 1,9% 2,4% 1,8% 1,6% 2,2% 2,1% 1,6% 1,7% 2,4% 1% 0% -1% 0,8% 0,4% 0,2% -0,5% -0,3% 2010

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Pankkisektori Suomessa

Pankkisektori Suomessa Pankkisektori Suomessa 18.9.2015 Pauli Kariniemi Talousvaliokunnan kuuleminen Rahoitusmarkkinaosasto/Pankki- ja rahoitusyksikkö Sisältö Tilannekuva Sääntelyn ajankohtaiskatsaus Mitä tavoitellaan? Mitä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen

Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen Kuopion alueen kauppakamari ja Itä-Suomen hallinto-oikeus 21.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Maailmantalouden tila ja

Lisätiedot

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ytimessä

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Euro & talous 4/21 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Pääjohtaja Erkki Liikanen Teemat Valtioiden velkakriisi ja Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Maailmantalouden näkymät Euroalueen taloustilanne

Lisätiedot

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen?

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Sampo Alhonsuo Finanssivalvonta 24.3.2015 Suomen Pankin Rahamuseo Sisältö 3. Makrovakausvälineet: mitä

Lisätiedot

Rahoituksen hinnan määräytyminen yritysrahoituksessa

Rahoituksen hinnan määräytyminen yritysrahoituksessa Rahoituksen hinnan määräytyminen yritysrahoituksessa Tommi Mattila Konttorinjohtaja, Hämeenlinnan yrityskonttori 23/10/2014 Talouden kehitys ja muutokset finanssimarkkinoilla nostavat pankkien kustannuksia

Lisätiedot

Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta. Espoo, 25. maaliskuuta 2013

Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta. Espoo, 25. maaliskuuta 2013 Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta Espoo, 25. maaliskuuta 2013 Nordea on pohjoismaiden johtava pankki Perustietoja ~11 miljoonaa henkilöasiakasta 1 Nordean kotimarkkinat

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Euroalueen rahoitusmarkkinat ovat edelleen vakautuneet ja rahoituksen saatavuus on parantunut alkuvuonna. Tämä on helpottanut valtioiden velkakriisin hoitoa ja pankkien varainhankintaa.

Lisätiedot

ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014

ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014 ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014 1 2 KAIKKI SUOMALAISET OVAT FINANSSIALAN ASIAKKAITA FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä,

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.3.2016 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen pankkisektorin tila Suomen työeläkesektorin tila Negatiivisten korkojen vaikutukset

Lisätiedot

Finanssisektorin stressitesti 2013

Finanssisektorin stressitesti 2013 Finanssisektorin stressitesti 2013 Finanssivalvonta toteutti kansallisen stressitestin yhdessä pankkien, vakuutusyhtiöiden ja finanssiryhmittymien kanssa keväällä 2013. Stressitestin tarkoitus oli arvioida

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Verkkoartikkeli 1 (5) Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Kirjoittajat: Heli Birling, matemaatikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Henkivakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa

Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa Vesa Vihriälä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sisältö Eurooppa maailmataloudessa Lähiajan näkymät Miksi eurokriisi niin sitkeä? Miten tästä eteenpäin? Kriisi ja Suomi Eurooppa

Lisätiedot