Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvottavien taloudellinen tila ja riskit"

Transkriptio

1 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus

2 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen finanssisektorin tila Suomen finanssisektorin riskit Yhteisen pankkivalvontamekanismin käynnistyminen Peruspankkipalvelut Finanssipalveluiden tarjoaminen erityistilanteissa

3 Euroopan finanssisektorin riskit

4 Euroopan finanssisektorin suurimmat riskit pysyneet samoina ja vaikuttavat myös Suomessa Merkittävimmät riskit Euroopassa 1. Reaalitalouden heikko ja epätasainen kehitys 2. Pankkisektorin heikko kannattavuus ja pankkien luottosalkun laatuun kohdistuva epävarmuus 3. Kasvaneet markkinariskit, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa myös likviditeettiongelmia joillain markkinalohkoilla Suomi Suomen talouskasvu yksi Euroopan heikoimmista 2014 ja 2015 Alhainen kasvu haaste pankkisektorin kannattavuudelle Varallisuusarvojen laskut vaikuttaisivat erityisesti vakuutussektoriin 3

5 Suomen reaalitalous kolmatta vuotta taantumassa, finanssisektorin tila edelleen hyvä Tuotanto vuoden 2006 tasolla, työttömyys kasvussa Pankkisektorin liiketulos Indeksi 2010= lkm Milj. euroa Tuotannon kuukausikuvaaja (indeksi 2010=100, kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu) vasen asteikko Työttömät, 1000 henkeä (12 kuukauden liukuva summa) oikea asteikko Lähde: Tilastokeskus Liiketulos neljännesvuodelta Neljännesvuoden keskimääräinen liiketulos Lähde: Finanssivalvonta 4

6 Riskilisät kaventuneet, osakekurssit nousseet pitkään ja volatiliteetti ennen finanssikriisiä vallinneella tasolla Yrityslainojen riskilisät samalla tasolla kuin 2006 Osakekurssit nousseet ja volatiliteetti laskenut yli kaksi vuotta Luottoriskin hintaindeksi: korkean tuoton yritykset Peruspistettä Yhdysvallat (S&P500), vasen asteikko Yhdysvaltain osakekurssin volatiliteetti, oikea asteikko Lähde: Bloomberg, viikkohavaintoja, viimeinen havainto Lähde: Bloomberg, viikkohavaintoja, viimeinen havainto

7 Suomen finanssisektorin tila Pankit

8 Pankkien riskinkantokyky vahva Pankkisektorin vakavaraisuustunnusluvut 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16,0 % 16,2 % MÄÄRITELMÄMUUTOS ,3 % 14,8 % 14,7 % 14,1 % 12/2013 3/2014 6/2014 Lähde: Finanssivalvonta. Vakavaraisuussuhdeluku, % Tier 1 -vakavaraisuussuhdeluku, % Ydinvakavaraisuussuhdeluku (2013: Core Tier 1, 2014: Common Equity Tier 1), % Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014

9 Matala korkotaso ja sopeutustoimet tasoittaneet taloustilanteen negatiivisia vaikutuksia pankkisektoriin % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Pankkisektorin korkokatteen ja arvonalentumistappioiden osuus tuotoista yhteensä sekä 12 kk:n euribor ( ), % Korkokatteen osuus tuotoista, % Arvonalentumistappioiden osuus tuotoista, % 12kk euribor, % (oik.) % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Matala korkotaso pienentänyt velallisten velanhoitorasitetta Vaikuttanut arvonalentumisten määrään Pankit sopeuttaneet liiketoimintaansa Luottojen ja talletusten uudelleenhinnoittelu Palkkiotuottojen kasvu Kulujen karsiminen Ansaintalogiikan muutos Pankkien riskinsietokyky vahva Liiketulos ja vakavaraisuus jo pitkään vahvalla pohjalla Riskinotto ollut maltillista Lähde: Finanssivalvonta ja Suomen Pankki

10 Suomen finanssisektorin tila Vakuutus

11 Työeläkesektorin vakavaraisuus vahvistui edelleen Työeläkesektorin vakavaraisuuden kehitys 3,0 45% 2,5 2,2 2,0 33,2 % 1,5 2,0 25,9 % 2,2 30,5 % 40% 35% 30% 25% 20% 1,0 15,4 % 0,5 12,7 % 13,9 % 15% 10% 5% 0, % Riskiperusteinen vakavaraisuusasema Vakavaraisuusaste (oik.) Riskiperusteinen vakavaraisuusraja % vastuuvelasta (oik.) Lähde: Finanssivalvonta 10

12 Myös henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuus vahvistui Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus Mrd. euroa 7,0 6,0 4,0 3,5 Mrd.euroa 4,0 3,5 3,0 2,5 5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 3,0 1,5 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0, ,0 0, ,0 Toimintapääoma Toimintapääoman vähimmäismäärä Riskiperusteinen vakavaraisuusasema (oikea) Lähde: Finanssivalvonta Toimintapääoma Toimintapääoman vähimmäismäärä Riskiperusteinen vakavaraisuusasema Lähde: Finanssivalvonta. 11

13 Sijoitusmarkkinoiden lohkojen volatiliteetti hyvin matala markkinatilanteen ero vuoteen 2008 merkittävä Osaketuotto, Suomi 100 Valtionlainojen tuotto, euroalue Osaketuotto, Eurooppa 40 Investment Grade -lainojen riskimarginaali 20 0 Osaketuotto, USA High Yield -lainojen riskimarginaali Osakemarkk. volatiliteetti Euro/dollari

14 Nousseet osakekurssit vahvistivat vakuutussektorin vakavaraisuutta Vakavaraisuutta kasvattivat sijoitustuotot, alkuvuonna tuottoa kertyi Henkivakuutussektorilla 4,7 % Työeläkesektorilla 4,1 % Vahinkovakuutussektorilla 2,9 % Hyvä vakavaraisuus antanut liikkumavaraa sijoitustoimintaan Henki- ja vahinkovakuutussektorilla pystytty täydentämään vastuuvelkaa ja siten sopeutumaan matalaan korkotasoon Vastuuvelan tuottovaatimus laskenut ja lähentynyt markkinakorkoja Tuotevalikoimaa muokattu jo usean vuoden ajan Vahinkovakuutuksessa vakavaraisuutta kasvatti myös operatiivisen kannattavuuden paraneminen Yhdistetty kulusuhde 92,4 % ( : 95,5 %)

15 Suomen finanssisektorin riskit

16 Suomen finanssisektorin keskeisimmät riskit kasvaneet alkuvuoden aikana Heikot talousnäkymät vähentävät liiketoiminnan volyymia ja lisäävät luottoriskien toteutumisen uhkaa Matalana pysyvä korkotaso kasvattaa jälleensijoitusriskiä ja ohjaa sijoitustoimintaa riskillisempään suuntaan Varallisuushintojen tasoon liittyy kasvavaa epävarmuutta Operatiiviset riskit ja tietoturvallisuus kasvavassa määrin sidoksissa kansainvälisiin järjestelmiin ja ilmiöihin 15

17 Yhteisen pankkivalvontamekanismin (SSM) käynnistyminen

18 Pankkien taseiden kattava arviointi toteutetaan Euroopan keskuspankin ohjauksessa Mukana 18 euromaata ja noin 130 pankkia Tavoitteena arvioida riskiperusteisesti EKP:n suoraan valvontaan siirtyvien pankkien taseet Taseiden kattavan arvioinnin ja stressitestin perusteella arvioidaan pankkien mahdolliset lisäpääomitustarpeet Tasearviointi (AQR) tehdään tilanteesta, stressitesti katsoo eteenpäin vuoden 2016 loppuun asti. Luottoriskit: antolainaustoiminta yritys- ja kotitaloussektoreille (järjestämättömien saatavien luokittelun oikeellisuus, arvonalentumisten määrän riittävyys) Markkinariskit (Suomesta vain Nordea Pankki Suomi): kaupankäyntitoiminnot, ns. level-3-saamiset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014

19 Aikajana: Kattavan arvioinnin vaiheet Kattavan arvioinnin pankkikohtaisten tulosten julkaisun sisältö julkaistiin Tasearvioinnin keskeiset osa-alueet saatiin päätökseen Valvojat keskustelevat pankkien kanssa kattavan arvioinnin osittaisista ja alustavista tuloksista Yhteiset valvontaryhmät (JST:t) arvioivat pääomasuunnitelmia ja seuraavat niiden toteutusta heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu Tasearvioinnin ja stressitestien tulosten yhdistämismenetelmä julkaistiin Pankit toimittivat alustavan koosteen stressitestien tuloksista Tasearvioinnin ja stressitestin tulosten liittäminen yhteen Kattavan arvioinnin tulokset julkaistaan Pääomavajeen ollessa kyseessä pankkien toimitettava pääomasuunnitelma kahden viikon kuluessa 18

20 Miten eroaa aiemmista pankkien stressitesteistä? Toteutetaan EKP:n ohjauksessa EKP:n systemaattinen ja kattava laadunvarmistus Lisäksi kansallisten valvojien oma laadunvarmistus Stressitestin pohjana tasearvio Yhdistetään tietyn hetken tilannetta kuvaava tasearvio tulevaisuuteen suuntaavaan stressitestiin Mahdolliset heikkoudet taseen arvostuksissa eivät siis vääristä stressitestin tuloksia Kolmen vuoden stressiskenaario Aiemmissa EBAn stressitesteissä kaksi vuotta 19

21 Kattavan arvion stressitestit parhaillaan menossa Arvioidaan pankkien taloudellinen tulos ja riskinkantokyky kolmen vuoden tähtäimellä ( ) Kaksi talouden skenaariota: perus- ja epäsuotuisa kehitys (Baseline, Adverse) Perusura noudattaa EU-komission ennustetta Epäsuotuisa kehitysura linjattu Euroopan järjestelmäriskikomiteassa Skenaariossa määritelty: BKT:n muutos inflaatio työttömyys valtiovelkojen korot markkinakorot osakehinnat asuntohinnat liikekiinteistöhinnat valuuttakurssit Iso kuva johdonmukainen kaikissa maissa, mutta esim. asuntojen hintakehitys vaihtelee maittain Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014

22 EKP:n pankkivalvonnan valmistelu loppuvuonna Syyskuu EKP:n suoraan valvomien ja muiden SSM-pankkien listat julkistettu Merkittävien pankkien valvontaryhmät (JST) muodostettu Raportoinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen ja testaus jatkuu Kattavan arvioinnin (AQR ja stressitestit) tulosten analysointi ja keskustelut pankkien kanssa Lokakuu Kattavan arvioinnin tulokset julkistetaan EKP:n asetus valvontamaksuista annetaan Yhteisten valvontakäytänteiden ja menetelmien viimeistely, kouluttautuminen ja vuoden 2015 valvonnan suunnittelu EKP julkistaa keskeiset ohjeet valvontakäytänteistä Marraskuu SSM:n valvontavastuu alkaa Merkittävien pankkien valvonta EKP:lla, tiivis yhteistoiminta kansallisten valvojien kanssa, resursointi pääosin kansallisista valvojista Pienten pankkien valvontatehtävät pääasiassa kansallisilla valvojilla, EKP ohjeistaa ja seuraa keskitetysti EKP:lla valtuudet ottaa suoraan valvontaansa mikä tahansa euroalueen pankki 21

23 Peruspankkipalvelut 22

24 Peruspankkipalveluiden hinnankorotukset kohdistuneet konttoriasiointiin Peruspankkipalveluja pääsääntöisesti hyvin saatavissa, paikallisesti tilanne voi olla heikentynyt Lähes 2/3 pankeista ilmoitti korottaneensa yksittäisten palvelujen hintoja edellisen kyselyn jälkeen Suurin vaikutus kohdistuu asiakkaisiin, joilla ei käytössä maksukorttia ja verkkopalvelua Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että peruspankkipalveluista veloitettavat maksut kohtuullisia. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun asiakas ei kykene käyttämään maksukorttia ja verkkopalvelua pankit opastavat asiakkaita sopivien palveluiden valinnassa pankit huolehtivat myös riittävästä käteispalvelujen tarjonnasta Peruspankkipalvelut: Talletustili Tilinkäyttöväline, esim. maksukortti Maksupalvelutoimeksiannot 23

25 Finanssipalveluiden tarjoaminen erityistilanteissa 24

26 Erityistilanteet finanssipalvelua ja -tuotetta tarjottaessa Iäkkäämmät asiakkaat ja asiakkaat, jotka sopijapuolena normaalia heikommassa asemassa suhteessa palveluntarjoajaan Mm. heikentynyt terveydentila, kokemuksen puute pankki-, vakuutus- tai sijoituspalveluista Erityisesti kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: palvelun/tuotteen sopivuus ja tarpeellisuus, kun otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne asiakkaan kyky ymmärtää palvelun/tuotteen ominaisuuksia ja niihin liittyviä riskejä asiakkaalla tulee olla aina mahdollisuus vapaasti ja rauhassa harkita päätöstä Finanssivalvonnan suosituksen mukaan palveluntarjoajien tulee arvioida uuden tuotteen kohderyhmä varmistaa toimintatapojen asianmukaisuus markkinointi- ja palvelutilanteessa kouluttaa ja ohjeistaa henkilöstöä huolehtia siitä, että palkkiojärjestelmät eivät ohjaa myyntiä hyvän tavan vastaisesti 25

27 Lopuksi

28 Finanssivalvonta edellyttää valvottaviltaan Ennakointia ja varautumista nopeisiin muutoksiin Vahvaa vakavaraisuutta ja riittäviä puskureita Panostusta riskienhallintaan suhteessa otettuihin riskeihin Asiakaskunnan taloudellisen tilanteen ajantasaista seurantaa Malttia ja asiallisia menettelytapoja markkinoinnissa Peruspankkipalveluiden kohtuullista hinnoittelua kaikille asiakasryhmille Maksujärjestelmien ja verkkopankkien toimintavarmuuden ja tietoturvallisuuden varmistamista 27

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Finanssivalvonta on Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Finanssivalvonta valvoo, että sen valvottavien toiminta on terveellä pohjalla ja että niillä on riittävästi pääomia

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 1 (6) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky vahva 1 Riskinkantokyky finanssisektorilla kokonaisuutena vahva kevään 211 stressitestin mukaan 4 Talouden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2.4.2012 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Euroopan velkakriisi

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013 1 (48) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt, mutta monen toimijan kannattavuus heikentynyt 1 Hidas talouskasvu ja matalat korot ovat finanssisektorin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisältö Finanssivalvonta lyhyesti... 2 Johtajan katsaus... 3 Strategia... 6 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila... 7 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2015 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/215 1 (28) Sisällysluettelo Finanssialan toimintaympäristön matalapaine jatkuu 2 Talletuspankit tehostaneet toimintaansa sopeutuakseen alhaisen korkotason toimintaympäristöön

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorilta edellytetään edelleen hyvää varautumista riskeihin 1 Toimintaympäristö edelleen epävakaa 4 Euroalueen velkakriisi heijastuu

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 12.9.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.9.2012 Finanssivalvonta Euroopan finanssisektorin riskit Finanssivalvonta

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus..04 Euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat merkittävimmät riskit tulevat globaaleilta rahoitusmarkkinoilta ja reaali taloudesta. Pitkään jatkunut hyvä riskimieliala

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 27.9.2011 Velkakriisi uhkaa koko euroalueen rahoitusjärjestelmää ja reaalitalouden kasvua 1. Julkinen velka 2. Finanssimarkkinat Pankkien rahoitus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus 2 2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus Sisällys Suomen Pankin vakausjulkaisu...1 Yhteenveto...2 Toimintaympäristö...5 Pankki- ja vakuutussektori...17 Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri...31 Rahoitusjärjestelmäpolitiikka...37

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisältö n toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 tiivistetysti...1 Toimintaympäristö...3 n tulos ja tase...6 Vakavaraisuus...10 Riskien ja vakavaraisuuden hallinta sekä

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2006 19.9.2006 1 (21) Rahoitussektorin kannattavuus hyvä, mutta riski tulosten vaihtelulle on kasvanut

Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2006 19.9.2006 1 (21) Rahoitussektorin kannattavuus hyvä, mutta riski tulosten vaihtelulle on kasvanut Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2006 19.9.2006 1 (21) Sisällysluettelo Rahoitussektorin kannattavuus hyvä, mutta riski tulosten vaihtelulle on kasvanut Rahoitustarkastuksen valvottavien taloudellinen tila

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Sisällys Esipuhe... Yhteenveto... Toimintaympäristö...5 Pankki- ja vakuutussektori...5 Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri...8 Rahoitusjärjestelmäpolitiikka...34 Liite : Suomen

Lisätiedot

2007 TOIMINTAKERTOMUS

2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo Johtajan katsaus... 2 Rahoitustarkastus lyhyesti... 5 Hallinto ja johtaminen 6 Organisaatio 6 Henkilöstö 7 Toiminnan rahoitus ja kustannukset 7 Vuoden tapahtumia...

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28)

Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28) Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005 12.4.2005 1 (28) Sisällysluettelo Valvottavien tila myönteinen Pankkien taloudellinen ympäristö on ollut suotuisa. Sen sijaan sääntely-ympäristö on ollut hyvin haasteellinen,

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011 Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen Matti Koivu, 29.11.2011 Agenda Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttaminen Pankkien ja vakuutuslaitosten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Rahoitusjärjestelmän vakaus. Euroalueen rahoitustasapainon kehityspiirteitä

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Rahoitusjärjestelmän vakaus. Euroalueen rahoitustasapainon kehityspiirteitä Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahoitusjärjestelmän vakaus Euroalueen rahoitustasapainon kehityspiirteitä Uusi lainsäädäntö monipuolistaa rahoituspalveluja Euro & talous Markka &

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OP-Pohjola-ryhmä

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OP-Pohjola-ryhmä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OP-Pohjola-ryhmä SISÄLTÖ OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus 2007 Vuosi 2007 tiivistetysti 2 OP-ryhmästä OP-Pohjola-ryhmä 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos

Lisätiedot