Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012"

Transkriptio

1 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Euroopan velkakriisi helpottunut, mutta tilanne edelleen hyvin herkkä Euroopan finanssi- ja yrityssektorin luottoriskin hintaindeksi peruspistettä Euroopan finanssisektori Lähde: Bloomberg, viimeinen havainto Euroopan yrityssektori Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority EKP:n 3-v. lainaoperaatiot pienentäneet pankkien varainhankinnan riskejä ja tukeneet markkinoiden elpymistä EU:n pankkien varainhankinnan saatavuus markkinoilta ei kuitenkaan ole vielä palautunut normaaliksi Sijoittajien epäluottamus reaalitalouden ja pankkien tilaa kohtaan haittaa rahoitusmarkkinoiden palautumista normaaleiksi Epävarmuutta joidenkin eurooppalaisten pankkien taseiden arvostuksista Pitkittyvä epävarmuus tulevista sääntelyvaatimuksista vaikeuttaa osakkeiden ja joukkolainojen liikkeeseenlaskua EBA:n pääomitusvaatimusten tavoitteena tukea luottamusta pankkien riskinkantokykyyn 1

3 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Talouskasvu hidastunut ja taantuman riski kasvanut % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Bruttokansantuotteen määrän muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä Suomi EU 27 euroalue Euroopan talouskasvu vaimentunut 2011 toiselta neljännekseltä lähtien Euroalue on tällä hetkellä taantumassa Suomen talouskasvu hidastunut voimakkaasti EU:n komission ennusteiden mukaan talouden tila paranee tämän vuoden jälkipuolella Ennustettu kasvu kuitenkin heikkoa EU:ssa ja Suomessa Lähde: EU Commission, Interim Forecast, February Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Pankkien luotonantokyvyllä keskeinen merkitys talouskasvulle Pankkiluotot yrityksille (muutos joulukuuhun 2010 nähden) Lähde: EKP. Joissakin euromaissa luotonannon kasvu on tällä hetkellä negatiivinen Pankkisektorin luotonantokyvyn jatkuminen muodostaa uhan reaalitalouden kehitykselle näissä maissa ja Euroopassa laajemminkin Pankkisektorin ja yksittäisten ongelmapankkien rakennejärjestelyjä edelleen monissa maissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Suomen finanssisektorin tila Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Pankkisektorin likviditeetti ja vakavaraisuus säilynyt hyvänä Suomalaispankkien likviditeettitilanne säilynyt kokonaisuutena arvioiden hyvänä velkakriisin aikana Mm. lyhytaikaisen rahoituksen saatavuus jatkunut hyvänä Pankkien välillä kuitenkin eroja Sektorin vakavaraisuussuhde säilyi hyvänä ollen vuoden 2011 lopussa 14,2 % Ydinvakavaraisuus (Core Tier 1) 13,1 % Pankkisektorin vakavaraisuuspuskuri 9,1 mrd. euroa 12 mrd. 10 mrd. 8 mrd. 6 mrd. 4 mrd. 2 mrd. 0 mrd. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Suomen pankkisektorin vakavaraisuus Pääomapuskuri Core Tier 1 -suhde, % (oik.) Vakavaraisuussuhde, % (oik.) 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Lähde: Finanssivalvonta % 14 % 12 % 10 %

7 Pankkisektorin liiketulos kohentui vuonna 2011 milj. euroa Pankkisektorin kannattavuuden kehitys vuonna Pankkisektorin liiketulos 2,3 mrd. euroa oli 11 % parempi kuin vuotta aiemmin Korkokatteen kasvu ja arvonalentumistappioiden pienentyminen merkittävimmät tekijät Arvonalentumistappiot ja järjestämättömät saamiset suhteessa luottokantaan pysyneet matalalla tasolla Arvopaperimarkkinoiden epävarmuus heikentänyt kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan tuottoja Alentunut korkotaso heikentää korkokatetta kuluvana vuonna Lähde: Finanssivalvonta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 Markkinamuutokset heiluttavat vakavaraisuutta työeläke- ja henkivakuutussektoreilla Vakavaraisuus on kummallakin sektorilla edelleen vähintään kohtuullinen vaikeasta sijoitusvuodesta huolimatta Työeläkeyhtiöiden sijoitustuotot keskimäärin -2,9 % vuonna 2011, henkivakuutusyhtiöiden 0,65 % Työeläkeyhtiöiden sijoitukset tuottaneet vuosina nimellisesti 5,5% ja reaalisesti 3,6% Sijoitustoiminnan tuotot vaihtelivat paljon yhtiöiden välillä vuonna 2011 Sijoitussalkun allokaatioiden erot lisääntyneet yhtiöiden välillä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Mrd eur TyEL-yhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen riskiperusteiset vakavaraisuusasemat hel Yhtiöt Säätiöt Kassat Finanssivalvonta Henkivakuutussektorin vakavaraisuustunnusluvut % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vakavaraisuusasema Riskiperusteinen vakavaraisuusasema Vakavaraisuusaste % (oik.) Finanssivalvonta 7

9 Työeläkejärjestelmän sijoitukset hajautettuja Työeläkelaitosten osakesijoitukset alenivat selvästi 2011 Vuoden lopussa työeläkeyhtiöiden sijoituksista 29 % osakkeissa Epävakaat markkinat lisänneet sijoitusstrategioiden eriytymistä toisistaan ja uusien sijoituskohteiden hakemista Osakesijoitusten vaihteluväli työeläkeyhtiöillä 19,2 38,8 % Korkeiden reaalituottojen saaminen on vaikeutunut Parhaimman luottoluokituksen valtionlainat tuottavat alle inflaation Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 Vahinkovakuutusyhtiöiden kannattavuus heikko, mutta vakavaraisuus säilyi turvaavana Kannattavuus aleni voimakkaasti sijoitustuottojen laskun sekä laskuperustemuutosten johdosta Korvauskulut kasvoivat Vahinkovakuutustoiminnan volyymit kasvoivat Vakavaraisuus heikkeni (riskiperusteinen vakavaraisuusasema aleni vuoden 2011 lopussa 1,8:aan ollen vuotta aiemmin 2,1) Milj. euroa Vahinkovakuutussektorin kannattavuuden kehitys vuonna Finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 Suomen finanssisektorin riskit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 1. Likviditeettiriskit Talletuskasvu pienentänyt pankkien rahoitusriskiä 140 mrd. 120 mrd. 100 mrd. 80 mrd. 60 mrd. 40 mrd. 20 mrd. Pankkisektorin keskeiset velkarahoituksen lähteet 0 mrd Talletukset Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat Sijoitustodistukset Lähde: Finanssivalvonta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Talletukset muodostavat merkittävimmän osan suomalaisten pankkien varainhankinnasta Varojen siirtyminen muista sijoituskohteista talletuksiin vuonna 2011 paransi osaltaan pankkien likviditeettiasemaa Pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen osuus markkinarahoituksesta noussut hieman Keskimaturiteetti pitkäaikaisessa markkinarahoituksessa piteni vuoden 2011 aikana noin 6 kk noin 3 vuoteen 11

13 1. Likviditeettiriskit Suomalaiset pankit hyötyneet vahvasta tilastaan suhteessa muihin eurooppalaisiin pankkeihin 65 Keskiarvo eräiden suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden katettujen joukkolainojen (5v) riskipreemioista yli swap-koron jälkimarkkinoilla Lyhytaikaisen rahoituksen saatavuus pysynyt hyvänä Turvasatamakysyntä kohdistunut etenkin suurten suomalaisten pankkien lyhyen maturiteetin sijoitustodistuksiin Korkopistettä Pankkitasolla pitkäaikaisen jälleenrahoituksen saatavuus vaihtelee riippuen luottoluokituksesta ja emissioiden koosta Pankit emittoineet alkuvuoden aikana paljon sekä katettuja että vakuudettomia joukkovelkakirjoja (yhteensä 5 mrd. ) 40 10/ /2011 Kuviossa mukana OP-Asuntoluottopankki, Sampo Pankki, NPS ja Aktia Hypoteekkipankki. Lähde: Bloomberg. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 1/2012 2/2012 Sektoritasolla vuoden 2012 jälleenrahoitustarpeet katettu Markkinarahoituksen kustannus laskenut merkittävästi

14 1. Likviditeettiriskit Pankkien likviditeettiriskit edelleen merkittäviä Pitkäaikaisen rahoituksen kustannus on jäänyt kriisejä edeltävää aikaa korkeammalle tasolle Pankkien on varauduttava edelleen mahdollisiin häiriöihin etenkin pitkäaikaisen rahoituksen saatavuudessa Pankkien tulee varautua mahdollisten pankkien luottoluokitusten laskun vaikutuksiin Finanssivalvonta seuraa pankkien likviditeettiriskien kehitystä tiiviisti Jatkuvuussuunnittelun merkitystä korostettu likviditeettiriskien hallinnan tarkastuksissa Riski varainhankinnan kallistumisesta uudelleen on otettava huomioon pitkäaikaisten luottojen (esim. asuntoluottojen) riittävissä asiakasmarginaaleissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 2. Markkinariskit Laskevan ja matalan korkotason vaikutus pankkeihin negatiivinen Euriborkorkojen laskiessa pankkien luottojen ja talletusten välinen marginaali kaventuu, koska luottojen korot seuraavat herkemmin viitekorkoja kuin talletusten korot Korkotason yhden prosenttiyksikön lasku heikentäisi korkokatetta vuoden aikana noin 600 milj. Asiakasmarginaalien nousu jarruttaa korkokatteen laskua 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Markkinakorko sekä luottojen ja talletusten välinen marginaali 0,0 % 1/2009 1/2010 1/2011 1/ kk euribor Luottojen ja talletusten marginaali Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lähde: Suomen Pankki. 14

16 2. Markkinariskit Alhainen korkotaso heikentää henkivakuutusyhtiöiden kannattavuutta ja heijastuu vakavaraisuuteen Markkinakorkojen lasku: Riskiperusteinen vakavaraisuusasema alenee, koska markkinaehtoisesti arvostettava vastuuvelka kasvaa Esim. 30 %:n korkotason lasku kaikissa maturiteeteissa kasvattaisi markkinaehtoista vastuuvelkaa noin 1,7 mrd. eurolla eli vajaa 5 % Toisaalta sijoitusten markkina-arvo nousee, mikä vahvistaa vakavaraisuutta Pitkään jatkuva matala korkotaso: Alentaa sijoitustuottoja ja vaikeuttaa takuutuottoisen vakuutuskannan edellyttämän tuottotason saavuttamista Paineet kasvavat vastuuvelan täydentämiseen ja /tai muutoksiin sijoitusallokaatiossa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 3. Luottoriskit Talouskasvun hidastuminen kasvattaa luottoriskejä milj. euroa Kotitalouksien ja yritysten järjestämättömät saamiset Yrityssektorin järjestämättömät saamiset Kotitaloussektorin järjestämättömät saamiset 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Yrityssektorin järjestämättömät / sektorin luotto- ja takauskanta (oik.) Kotitaloussektorin järjestämättömät / sektorin luotto- ja takauskanta (oik.) Lähde: Finanssivalvonta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Yrityssektorin järjestämättömät saamiset olivat vuoden 2011 lopussa 0,57 % luottokannasta (kasvua 20 %) Metalli- ja konepajateollisuudessa luottokasvu ollut voimakasta ja samaan aikaan luottokannan laatu on heikentynyt (2011 lopussa järjestämättömiä 0,94 % myönnetyistä luotoista) Liikekiinteistöjen ja asuntorakennuttajien rahoituksessa hoitamattomia luottoja euromääräisesti ja suhteellisesti vähemmän kuin vuosi sitten

18 3. Luottoriskit Matala korkotaso kasvattaa kotitalouksien ylivelkaantumisen vaaraa % Kotitaloudet, joiden velkaantumisaste ylittää 500 % käytettävissä olevista tuloista Osuus velkaantuneista kotitalouksista 7.4 % 1.6 % Lähde: H.Putkuri ja J.Vauhkonen, BoF Online 3/ % 4.5 % Velkaantumisaste = velka, % käytettävissä olevasta vuositulosta. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Osuus kotitalouksien velasta Kotitalouksien velkaantuminen keskittynyt tiettyihin kotitalouksiin Kotitalouksien järjestämättömät saamiset kasvoivat 16 % vuonna 2011 Matala korkotaso ei saisi houkuttaa ylisuuriin luottoihin Finanssivalvonta seuraa aiemman suosituksensa noudattamista, jonka mukaan luotto ei saisi ylittää 90 %:a hankitun asunnon arvosta kuin poikkeustapauksissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Yhteenveto: Suomen Finanssisektorin riskit pääosin ulkoisia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Toimintaympäristön aiheuttamat riskit Suomen finanssisektorille edelleen merkittäviä ja edellyttävät hyvää varautumista Ylivelkaantuneiden euromaiden tilanne on edelleen kriisiherkkä ja reaalitalouden kehitys epävarmaa, mikä heijastuu myös Suomen finanssisektoriin Likviditeetti- ja luottoriskit Matalan korkotason negatiiviset kannattavuus- ja vakavaraisuusvaikutukset Markkinaepävarmuuden mukana heilahtelevat markkinariskit Tilanteen vakautuminen edellyttää tervehdyttämistoimia velkaantuneissa maissa. EU:n tasolla on olennaista estää kriisin leviäminen Kreikasta muihin maihin Pankkien luotonantokyky ja myös reaalitalouden kehitys on EU:ssa riippuvainen sijoittajien luottamuksen palautumisesta Luottamusta tukevat toimet edelleen tarpeellisia Vakavaraisuuden vahvistaminen Tasearvostusten läpinäkyvyyden lisääminen Sääntelyepävarmuuden vähentäminen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 Finanssivalvonnan näkemyksiä työeläkelaitosten luotettavasta hallinnosta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 Finanssivalvonnan painoalueet työeläkelaitosten valvonnassa Finanssivalvonta on suunnannut tarkastustoimintaansa perustamisestaan (vuodesta 2009) lähtien sijoitus- ja operatiivisten riskienhallintaan Painotettu finanssikriisissä esiin tulleiden riskien valvontaa ja näiden riskienhallinnan riittävyyden arviointia Useita laajoja tarkastuksia, joiden perusteella edellytetty monia parannuksia riskienhallintaan Velkakriisin kärjistyttyä syksyllä 2011 aloitettiin tiivistetty vakavaraisuuden ja sijoitustuottojen seuranta kahden viikon välein Finanssivalvonta on osallistunut aktiivisesti työeläkelaitosten riskinkantokykyä parantavien sääntelyuudistusten valmisteluun Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

23 Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvitys Tavoitteena arvioida kiinteistösijoitustoimintaa laajasti, ml. lähipiirin ja asiakasyritysten kanssa tehdyt kaupat Lähipiirikaupoilla tarkoitetaan yhtiön ja sen henkilöstön, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten välisiä kauppoja Selvitys kattaa työeläkeyhtiöt (ml. KEVA ja VER) ja myöhemmin myös eläkekassat ja -säätiöt Keskeinen sisältö Lähipiirin kanssa tehdyt kiinteistökaupat ja niissä noudatetut menettelytavat Asiakasyritysten kanssa tehdyt kiinteistökaupat ja niissä noudatetut menettelytavat Kiinteistösijoitusten rakenne, arvostukset ja riski-tuottoprofiili Selvitystyö on kesken Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 Työeläkeyhtiöiden (ml. KEVA ja VER) lähipiirikaupat Finanssivalvonnalle raportoitujen tietojen perusteella lähipiirikauppoja on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana parikymmentä kappaletta Kauppojen kokonaisarvo on alle 10 miljoonaa euroa Lähipiirikauppoja tehty kolmessa eläkeyhtiössä Menettelytavat lähipiirikaupoissa tämän hetkisen selvityksen perusteella Työeläkeyhtiöt hankkineet arviokirjat ulkopuolisilta asiantuntijoilta Kauppahinnat linjassa ulkopuolisten arviokirjojen kanssa Joissakin kaupoissa sisäinen huutokauppamenettely tai toimeksianto välittäjälle Kiinteistösijoittamisen periaatteet monilla yhtiöillä kuvattu puutteellisesti Mm. lähipiiri- ja asiakaskauppojen prosessi- ja menettelytapakuvaukset puuttuvat kokonaan tai ovat puutteellisia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 Mika Vehviläisen asuntokauppa Ilmarisen kanssa Finanssivalvonnan saamien tietojen mukaan kaupassa noudatettiin Ilmarisen normaaleja päätöksentekomenettelyjä kauppahinta oli markkina-arvion puitteissa Sijoitus yksittäiseen asuinhuoneistoon poikkeaa Ilmarisen kiinteistösijoitusstrategian periaatteista Vastaavia yksittäiseen asuinhuoneistoon kohdistuvia kauppoja ei ole viime vuosina tehty Finanssivalvonta pitää kauppaa poikkeuksellisena Finanssivalvonta painottaa, että eläkevarojen sijoittamisen lähtökohtana tulee olla yksinomaan tuottavuus ja turvaavuus. Sijoitustoiminnan osalta ei saa syntyä epäilystä eläkevarojen sijoitustoiminnalle vieraista tavoitteista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Sijoitusmarkkinoiden kehitys asettaa lisävaatimuksia riskienhallinnalle ja yleisesti hallinnon luotettavuudelle Työeläkelaitokset harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusta hoitamalla eläketurvan toimeenpanoa ja sijoittamalla tätä varten kertyviä varoja vakuutettujen edut turvaavalla tavalla Hallinnoitavat sijoitusvarat n. 131 mrd. euroa (ml. KEVA ja VER) Riskienhallinnan ja hallinnon luotettavuuden tulisi olla finanssisektorin parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tasolla Osaamisvaatimukset kasvaneet sijoitustoiminnassa ja riskienhallinnassa Valvontahavaintojen perusteella Työeläkeyhtiöiden hallitusten antamat hyvin laajat valtuudet sijoitustoiminnolle eivät tue tehokasta sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen ohjausta ja valvontaa Riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa joitakin muita kehityskohteita Yksittäisille pienille toimijoille on aiheutunut ongelmia strukturoiduista sijoitustuotteista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 Kannanottoluonnos työeläkeyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Sijoitustoiminnan asiantuntemus Työeläkeyhtiöiden hallitusten jäsenistä vähintään puolella tulisi olla hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus Työeläkeyhtiön tulisi määritellä hallituksen jäsenten valintakriteerit sekä hyvän työeläkevakuutustoiminnan että sijoitustoiminnan asiantuntemuksen varmistamiseksi Työeläkeyhtiön delegoitujen toimintavaltuuksien tulisi olla rajattuja niin, että hallitus tosiasiallisesti pystyy ohjaamaan ja valvomaan sijoitustoimintaa Edustukset muissa yhtiöissä Työeläkeyhtiöiden toiminnalle lainsäädännössä asetetut korostetut itsenäisyys- ja riippumattomuusvaatimukset edellyttävät, että yhtiöt ottavat nämä periaatteet huomioon päättäessään edustuksista Vähimmäisvaatimuksena on, että yhtiö julkistaa jäsenyydet muissa pörssiyhtiöissä joko tilinpäätösmateriaalissaan tai muulla tavalla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Kannanottoluonnos työeläkeyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Säännösten noudattamista valvova toiminto (compliance) Työeläkeyhtiöllä tulee olla asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla säännösten luotettavasta noudattamisesta huolehditaan Tämän toiminnon tehtävänä on myös huolehtia, että yhtiöllä on johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla järjestetty sisäpiirihallinto ja että sisäpiiriasioita koskeva ohjeistus on riittävä Työeläkeyhtiön tulee harkita, ovatko lähipiirin kanssa tehtävät oikeustoimet tarkoituksenmukaisia läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon vaatimusten kannalta sekä ottaen huomioon, että kyse on työeläkevarojen käytöstä Mahdollisia kauppoja varten tulee olla kirjallinen ohjeistus sekä valvontamekanismi Oikeustoimet lähipiirin kanssa tulee tehdä markkinaehtoisesti ja ne on julkaistava vuosittain esimerkiksi tilinpäätösinformaation yhteydessä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Käteisen saatavuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 Finanssivalvonnan selvitys käteisen saatavuudesta (1) Käteisen käyttö vähenee tasaisesti Korttimaksaminen lisääntynyt Korttien käyttömahdollisuus on laajentunut (esim. debit-kortin käyttö ulkomailla) Uusia maksutapoja kehitteillä aiempien rinnalle (esim. mobiilimaksaminen, kontaktiton maksaminen) Käteisautomaattien määrä ei ole vähentynyt samassa suhteessa kuin käteisnostojen lukumäärä. Käteisnostojen euromäärä (kokonaissumma) on vähentynyt, vaikka keskimääräisen noston euromäärä on kasvanut Käteisnostomahdollisuus korteilla kauppojen kassoilta mahdollisesti laajenee Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

31 Finanssivalvonnan selvitys käteisen saatavuudesta (2) Käteispalveluja joidenkin pankkien konttoreissa on supistettu Fivan pankkipalvelukyselyyn keväällä 2012 vastanneiden pankkien konttoreista noin 65 % tarjoaa käteispalveluja aukioloaikansa puitteissa noin 20 % tarjoaa käteispalveluja rajoitetusti (esimerkiksi tiettyyn kellonaikaan tai tiettyinä päivinä) noin 15 % ei tarjoa käteispalveluja lainkaan Finanssivalvonnan kanta: Käteisrahan saatavuus on osa hyvin toimivaa rahoitusjärjestelmää Finanssivalvonta seuraa tilannetta tiiviisti, koska riittävä käteispalvelujen saatavuus tulee turvata Käteisen saatavuus ei saisi nykytasoltaan merkittävästi enää alentua Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle

Lisätiedot

Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot

Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot 1 (6) Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot 1 Taustaa 2 Selvityksen kuvaus ja tulokset 2.1 Selvityksen kuvaus 2.2 Selvityksen tulokset Finanssivalvonta teki maaliskuu-elokuu 2012 välisenä

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 4.4.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 4.4.2014 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen finanssisektorin

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorilta edellytetään edelleen hyvää varautumista riskeihin 1 Toimintaympäristö edelleen epävakaa 4 Euroalueen velkakriisi heijastuu

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.4.2011 14.4.2011 Aiheet Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 Solvenssi II:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset suomalaisille vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 30.9.2014 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen finanssisektorin tila Suomen finanssisektorin riskit Yhteisen pankkivalvontamekanismin

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 1.4.2015 Agenda Euroopan ja Suomen finanssisektorien riskit Suomen finanssisektorin tila Sääntelyn vaikutukset #finanssisektori Finanssivalvonta

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / 2012 Lehdistötilaisuus 26.4.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA Tammi-maaliskuun sijoitustuotto nousi 5,1 prosenttiin erityisesti osakesijoitusten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ Veli-Matti Mattila Pääekonomisti 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Yritysrahoituksen keskeiset piirteet eri maissa ennen finanssi- ja velkakriisiä Fokus: yksityinen velkamuotoinen

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.4.2013 Erkki Rajaniemi

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 28.9.2015 Agenda Euroopan ja Suomen finanssisektorien riskit Suomen finanssisektorin tila Työeläkeyhtiöiden rahoittaman työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Työeläkejärjestelmät Suomessa Aihe laaja ja heterogeeninen Esityksen tilastomateriaalin

Lisätiedot

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 25.9.2009 FINANSSIVALVONTA 1 Luottamus pankkeihin palautunut finanssimarkkinoilla 600 500 400 300 Pohjoismaisten finanssikonsernien luottoriskilisiä

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta alkuvuonna vahvassa kasvussa Eläkekäsittelyn ruuhkat purettu, päätöksiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten Eläkeuudistus sujuvasti

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2008 11.2.2009 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2008 oli 105,1

Lisätiedot

Euro & talous 2/2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012

Euro & talous 2/2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012 Euro & talous 2/212 Rahoitusjärjestelmän vakaus 212 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 8.5.212 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Teemat 1) Suomen rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Matti Koivu, 30.1.2013 30.1.2013 Matti Koivu Agenda Pankki- ja vakuutusliiketoiminta keskeiset

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet

Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet Keskustelutilaisuus työeläkelaitosten sijoitustoiminnasta Varmassa 22.8.2012 Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: EU:n finanssisektorin riskit kasvaneet 1 Toimintaympäristön riskit ovat merkittäviä ja korkealla tasolla 4 Pitkittyvä matala korkotaso heikentää edelleen

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Tammi-syyskuun sijoitustuotto oli 5,5 %. Asiakashankinta sujui kolmannella neljänneksellä erinomaisesti. Maksutulolla mitattuna nettoasiakashankinta

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä 2 Onko rahahanat kiristyneet? Toimintaympäristö haastaa Yritysrahoitus Suomi Nousuun! 3 Toimintaympäristö haastaa

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 12.9.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.9.2012 Finanssivalvonta Euroopan finanssisektorin riskit Finanssivalvonta

Lisätiedot

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Talous tutuksi koulutus Opetushallitus 28.8.2013 Piia-Noora Kauppi

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Talous tutuksi koulutus Opetushallitus 28.8.2013 Piia-Noora Kauppi PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ Talous tutuksi koulutus Opetushallitus 28.8.2013 Piia-Noora Kauppi 1 SUOMESSA PANKKISEKTORIN LAINANANTOKYKY TUKEE TALOUSKASVUA Yrityksille myönnetyt lainat Suomessa

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 27.9.2011 Velkakriisi uhkaa koko euroalueen rahoitusjärjestelmää ja reaalitalouden kasvua 1. Julkinen velka 2. Finanssimarkkinat Pankkien rahoitus

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 1 Vaikea kvartaali vaimensi tulosta riskipuskuri edelleen vahva 1,1 Sijoitusten tuotto, % 40,4 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 9,5 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011 Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen Matti Koivu, 29.11.2011 Agenda Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttaminen Pankkien ja vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla

Vakavaraisuus meillä ja muualla Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 22.9.2016 Jouni Herkama Lakimies Työeläkevakuuttajat TELA ry Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet

Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet Finanssivalvonnan julkinen kuuleminen 14.10.2011 Anneli Tuominen, johtaja Velkakriisin seuraukset 1 Velkakriisi uhkaa

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/214 3.9.214 1 (36) Sisällysluettelo Heikko taloustilanne ei näy finanssisektorin tuloksissa 2 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen?

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Sampo Alhonsuo Finanssivalvonta 24.3.2015 Suomen Pankin Rahamuseo Sisältö 3. Makrovakausvälineet: mitä

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.3.2016 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen pankkisektorin tila Suomen työeläkesektorin tila Negatiivisten korkojen vaikutukset

Lisätiedot

Euro & talous 2/2014 Rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous 2/2014 Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous 2/214 Rahoitusjärjestelmän vakaus Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja 15.5.214 Talous- ja luottosuhdanteisiin liittyvät riskit Rahoituksen saatavuuden paraneminen tukee euroalueen

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Suomen pankkisektori on vakavarainen 1 (7) Pankkisektorin vakavaraisuus parantunut Pankkisektorin 1 vakavaraisuussuhde parani edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun lopussa pankkisektorin vakavaraisuussuhdeluku

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011. toimistopäällikkö Tuomas Välimäki

Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011. toimistopäällikkö Tuomas Välimäki Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011 toimistopäällikkö Tuomas Välimäki 1 Esityksen rakenne: 1. Rahapolitiikan toimeenpanon pohja:

Lisätiedot

Finanssisektorin stressitesti 2013

Finanssisektorin stressitesti 2013 Finanssisektorin stressitesti 2013 Finanssivalvonta toteutti kansallisen stressitestin yhdessä pankkien, vakuutusyhtiöiden ja finanssiryhmittymien kanssa keväällä 2013. Stressitestin tarkoitus oli arvioida

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Verkkoartikkeli 1 (7) Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Marja Nykänen, apulaisjohtaja Ensimmäinen vuosipuolisko oli haastava

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 11.10.2016 Agenda Euroopan pankkisektorin riskit Suomen pankkisektorin tila Suomen henki- ja vahinkovakuutussektorien tila Suomen työeläkesektorin

Lisätiedot

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Liite 1 Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Euroopan talouskriisi ja Suomi 1. Mihin suuntaan EMU on kehittymässä? 2. Onko euroalue ajautumassa umpikujaan? 3. Suomen tuottavuuskuoppa 4.

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2013

PANKKIBAROMETRI II/2013 PANKKIBAROMETRI II/2013 7.6.2013 1 Pankkibarometri II/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Makrovakaus mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavallisen kansalaiseen?

Makrovakaus mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavallisen kansalaiseen? Makrovakaus mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavallisen kansalaiseen? Katja Taipalus Suomen Pankki - Vakausanalyysitoimisto 24.3.2015 1 Sisältö 1. Kansainvälinen tausta: mitä on makrovakaus

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010 Anneli Tuominen, johtaja Jukka Vesala, apulaisjohtaja Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Finanssisektorin kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Suomen arvo-osuusjärjestelmä 2 vuotta Juhlaseminaari 1.5.212 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Päätalousalueiden kehitys eritahtista

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 5.4.2013 Sisältö Suomen finanssisektorin tila tilannepäivitys Velkakriisin vaikutukset ja Suomen finanssisektorin riskinäkymät Pankkisääntelyn

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2015

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2015 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/215 1 (26) Sisällysluettelo Suomen finanssisektorin tila hyvä, pankkien tuottorakenne entistä riskialttiimpi 2 Pankkisektorin liiketulos parani ja vakavaraisuus

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2014

PANKKIBAROMETRI IV/2014 PANKKIBAROMETRI IV/2014 17.12.2014 1 Pankkibarometri IV/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kattavan arvion tulokset

Kattavan arvion tulokset Kattavan arvion tulokset 26.10.2014 Kattavan arvion tulokset Pääomavajeita havaittiin 25 pankissa, yhteensä 25 miljardia euroa Tasearvion tuloksena 48 miljardin euron heikennys tase-erien arvoihin Tasearvion

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot