Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012"

Transkriptio

1 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

2 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Euroopan velkakriisi helpottunut, mutta tilanne edelleen hyvin herkkä Euroopan finanssi- ja yrityssektorin luottoriskin hintaindeksi peruspistettä Euroopan finanssisektori Lähde: Bloomberg, viimeinen havainto Euroopan yrityssektori Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority EKP:n 3-v. lainaoperaatiot pienentäneet pankkien varainhankinnan riskejä ja tukeneet markkinoiden elpymistä EU:n pankkien varainhankinnan saatavuus markkinoilta ei kuitenkaan ole vielä palautunut normaaliksi Sijoittajien epäluottamus reaalitalouden ja pankkien tilaa kohtaan haittaa rahoitusmarkkinoiden palautumista normaaleiksi Epävarmuutta joidenkin eurooppalaisten pankkien taseiden arvostuksista Pitkittyvä epävarmuus tulevista sääntelyvaatimuksista vaikeuttaa osakkeiden ja joukkolainojen liikkeeseenlaskua EBA:n pääomitusvaatimusten tavoitteena tukea luottamusta pankkien riskinkantokykyyn 1

3 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Talouskasvu hidastunut ja taantuman riski kasvanut % 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Bruttokansantuotteen määrän muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä Suomi EU 27 euroalue Euroopan talouskasvu vaimentunut 2011 toiselta neljännekseltä lähtien Euroalue on tällä hetkellä taantumassa Suomen talouskasvu hidastunut voimakkaasti EU:n komission ennusteiden mukaan talouden tila paranee tämän vuoden jälkipuolella Ennustettu kasvu kuitenkin heikkoa EU:ssa ja Suomessa Lähde: EU Commission, Interim Forecast, February Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

4 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Pankkien luotonantokyvyllä keskeinen merkitys talouskasvulle Pankkiluotot yrityksille (muutos joulukuuhun 2010 nähden) Lähde: EKP. Joissakin euromaissa luotonannon kasvu on tällä hetkellä negatiivinen Pankkisektorin luotonantokyvyn jatkuminen muodostaa uhan reaalitalouden kehitykselle näissä maissa ja Euroopassa laajemminkin Pankkisektorin ja yksittäisten ongelmapankkien rakennejärjestelyjä edelleen monissa maissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

5 Suomen finanssisektorin tila Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

6 Pankkisektorin likviditeetti ja vakavaraisuus säilynyt hyvänä Suomalaispankkien likviditeettitilanne säilynyt kokonaisuutena arvioiden hyvänä velkakriisin aikana Mm. lyhytaikaisen rahoituksen saatavuus jatkunut hyvänä Pankkien välillä kuitenkin eroja Sektorin vakavaraisuussuhde säilyi hyvänä ollen vuoden 2011 lopussa 14,2 % Ydinvakavaraisuus (Core Tier 1) 13,1 % Pankkisektorin vakavaraisuuspuskuri 9,1 mrd. euroa 12 mrd. 10 mrd. 8 mrd. 6 mrd. 4 mrd. 2 mrd. 0 mrd. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Suomen pankkisektorin vakavaraisuus Pääomapuskuri Core Tier 1 -suhde, % (oik.) Vakavaraisuussuhde, % (oik.) 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Lähde: Finanssivalvonta % 14 % 12 % 10 %

7 Pankkisektorin liiketulos kohentui vuonna 2011 milj. euroa Pankkisektorin kannattavuuden kehitys vuonna Pankkisektorin liiketulos 2,3 mrd. euroa oli 11 % parempi kuin vuotta aiemmin Korkokatteen kasvu ja arvonalentumistappioiden pienentyminen merkittävimmät tekijät Arvonalentumistappiot ja järjestämättömät saamiset suhteessa luottokantaan pysyneet matalalla tasolla Arvopaperimarkkinoiden epävarmuus heikentänyt kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan tuottoja Alentunut korkotaso heikentää korkokatetta kuluvana vuonna Lähde: Finanssivalvonta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

8 Markkinamuutokset heiluttavat vakavaraisuutta työeläke- ja henkivakuutussektoreilla Vakavaraisuus on kummallakin sektorilla edelleen vähintään kohtuullinen vaikeasta sijoitusvuodesta huolimatta Työeläkeyhtiöiden sijoitustuotot keskimäärin -2,9 % vuonna 2011, henkivakuutusyhtiöiden 0,65 % Työeläkeyhtiöiden sijoitukset tuottaneet vuosina nimellisesti 5,5% ja reaalisesti 3,6% Sijoitustoiminnan tuotot vaihtelivat paljon yhtiöiden välillä vuonna 2011 Sijoitussalkun allokaatioiden erot lisääntyneet yhtiöiden välillä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Mrd eur TyEL-yhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen riskiperusteiset vakavaraisuusasemat hel Yhtiöt Säätiöt Kassat Finanssivalvonta Henkivakuutussektorin vakavaraisuustunnusluvut % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vakavaraisuusasema Riskiperusteinen vakavaraisuusasema Vakavaraisuusaste % (oik.) Finanssivalvonta 7

9 Työeläkejärjestelmän sijoitukset hajautettuja Työeläkelaitosten osakesijoitukset alenivat selvästi 2011 Vuoden lopussa työeläkeyhtiöiden sijoituksista 29 % osakkeissa Epävakaat markkinat lisänneet sijoitusstrategioiden eriytymistä toisistaan ja uusien sijoituskohteiden hakemista Osakesijoitusten vaihteluväli työeläkeyhtiöillä 19,2 38,8 % Korkeiden reaalituottojen saaminen on vaikeutunut Parhaimman luottoluokituksen valtionlainat tuottavat alle inflaation Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

10 Vahinkovakuutusyhtiöiden kannattavuus heikko, mutta vakavaraisuus säilyi turvaavana Kannattavuus aleni voimakkaasti sijoitustuottojen laskun sekä laskuperustemuutosten johdosta Korvauskulut kasvoivat Vahinkovakuutustoiminnan volyymit kasvoivat Vakavaraisuus heikkeni (riskiperusteinen vakavaraisuusasema aleni vuoden 2011 lopussa 1,8:aan ollen vuotta aiemmin 2,1) Milj. euroa Vahinkovakuutussektorin kannattavuuden kehitys vuonna Finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

11 Suomen finanssisektorin riskit Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

12 1. Likviditeettiriskit Talletuskasvu pienentänyt pankkien rahoitusriskiä 140 mrd. 120 mrd. 100 mrd. 80 mrd. 60 mrd. 40 mrd. 20 mrd. Pankkisektorin keskeiset velkarahoituksen lähteet 0 mrd Talletukset Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat Sijoitustodistukset Lähde: Finanssivalvonta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Talletukset muodostavat merkittävimmän osan suomalaisten pankkien varainhankinnasta Varojen siirtyminen muista sijoituskohteista talletuksiin vuonna 2011 paransi osaltaan pankkien likviditeettiasemaa Pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen osuus markkinarahoituksesta noussut hieman Keskimaturiteetti pitkäaikaisessa markkinarahoituksessa piteni vuoden 2011 aikana noin 6 kk noin 3 vuoteen 11

13 1. Likviditeettiriskit Suomalaiset pankit hyötyneet vahvasta tilastaan suhteessa muihin eurooppalaisiin pankkeihin 65 Keskiarvo eräiden suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden katettujen joukkolainojen (5v) riskipreemioista yli swap-koron jälkimarkkinoilla Lyhytaikaisen rahoituksen saatavuus pysynyt hyvänä Turvasatamakysyntä kohdistunut etenkin suurten suomalaisten pankkien lyhyen maturiteetin sijoitustodistuksiin Korkopistettä Pankkitasolla pitkäaikaisen jälleenrahoituksen saatavuus vaihtelee riippuen luottoluokituksesta ja emissioiden koosta Pankit emittoineet alkuvuoden aikana paljon sekä katettuja että vakuudettomia joukkovelkakirjoja (yhteensä 5 mrd. ) 40 10/ /2011 Kuviossa mukana OP-Asuntoluottopankki, Sampo Pankki, NPS ja Aktia Hypoteekkipankki. Lähde: Bloomberg. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12/2011 1/2012 2/2012 Sektoritasolla vuoden 2012 jälleenrahoitustarpeet katettu Markkinarahoituksen kustannus laskenut merkittävästi

14 1. Likviditeettiriskit Pankkien likviditeettiriskit edelleen merkittäviä Pitkäaikaisen rahoituksen kustannus on jäänyt kriisejä edeltävää aikaa korkeammalle tasolle Pankkien on varauduttava edelleen mahdollisiin häiriöihin etenkin pitkäaikaisen rahoituksen saatavuudessa Pankkien tulee varautua mahdollisten pankkien luottoluokitusten laskun vaikutuksiin Finanssivalvonta seuraa pankkien likviditeettiriskien kehitystä tiiviisti Jatkuvuussuunnittelun merkitystä korostettu likviditeettiriskien hallinnan tarkastuksissa Riski varainhankinnan kallistumisesta uudelleen on otettava huomioon pitkäaikaisten luottojen (esim. asuntoluottojen) riittävissä asiakasmarginaaleissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

15 2. Markkinariskit Laskevan ja matalan korkotason vaikutus pankkeihin negatiivinen Euriborkorkojen laskiessa pankkien luottojen ja talletusten välinen marginaali kaventuu, koska luottojen korot seuraavat herkemmin viitekorkoja kuin talletusten korot Korkotason yhden prosenttiyksikön lasku heikentäisi korkokatetta vuoden aikana noin 600 milj. Asiakasmarginaalien nousu jarruttaa korkokatteen laskua 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Markkinakorko sekä luottojen ja talletusten välinen marginaali 0,0 % 1/2009 1/2010 1/2011 1/ kk euribor Luottojen ja talletusten marginaali Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lähde: Suomen Pankki. 14

16 2. Markkinariskit Alhainen korkotaso heikentää henkivakuutusyhtiöiden kannattavuutta ja heijastuu vakavaraisuuteen Markkinakorkojen lasku: Riskiperusteinen vakavaraisuusasema alenee, koska markkinaehtoisesti arvostettava vastuuvelka kasvaa Esim. 30 %:n korkotason lasku kaikissa maturiteeteissa kasvattaisi markkinaehtoista vastuuvelkaa noin 1,7 mrd. eurolla eli vajaa 5 % Toisaalta sijoitusten markkina-arvo nousee, mikä vahvistaa vakavaraisuutta Pitkään jatkuva matala korkotaso: Alentaa sijoitustuottoja ja vaikeuttaa takuutuottoisen vakuutuskannan edellyttämän tuottotason saavuttamista Paineet kasvavat vastuuvelan täydentämiseen ja /tai muutoksiin sijoitusallokaatiossa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

17 3. Luottoriskit Talouskasvun hidastuminen kasvattaa luottoriskejä milj. euroa Kotitalouksien ja yritysten järjestämättömät saamiset Yrityssektorin järjestämättömät saamiset Kotitaloussektorin järjestämättömät saamiset 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Yrityssektorin järjestämättömät / sektorin luotto- ja takauskanta (oik.) Kotitaloussektorin järjestämättömät / sektorin luotto- ja takauskanta (oik.) Lähde: Finanssivalvonta. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Yrityssektorin järjestämättömät saamiset olivat vuoden 2011 lopussa 0,57 % luottokannasta (kasvua 20 %) Metalli- ja konepajateollisuudessa luottokasvu ollut voimakasta ja samaan aikaan luottokannan laatu on heikentynyt (2011 lopussa järjestämättömiä 0,94 % myönnetyistä luotoista) Liikekiinteistöjen ja asuntorakennuttajien rahoituksessa hoitamattomia luottoja euromääräisesti ja suhteellisesti vähemmän kuin vuosi sitten

18 3. Luottoriskit Matala korkotaso kasvattaa kotitalouksien ylivelkaantumisen vaaraa % Kotitaloudet, joiden velkaantumisaste ylittää 500 % käytettävissä olevista tuloista Osuus velkaantuneista kotitalouksista 7.4 % 1.6 % Lähde: H.Putkuri ja J.Vauhkonen, BoF Online 3/ % 4.5 % Velkaantumisaste = velka, % käytettävissä olevasta vuositulosta. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Osuus kotitalouksien velasta Kotitalouksien velkaantuminen keskittynyt tiettyihin kotitalouksiin Kotitalouksien järjestämättömät saamiset kasvoivat 16 % vuonna 2011 Matala korkotaso ei saisi houkuttaa ylisuuriin luottoihin Finanssivalvonta seuraa aiemman suosituksensa noudattamista, jonka mukaan luotto ei saisi ylittää 90 %:a hankitun asunnon arvosta kuin poikkeustapauksissa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

19 Yhteenveto: Suomen Finanssisektorin riskit pääosin ulkoisia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

20 Toimintaympäristön aiheuttamat riskit Suomen finanssisektorille edelleen merkittäviä ja edellyttävät hyvää varautumista Ylivelkaantuneiden euromaiden tilanne on edelleen kriisiherkkä ja reaalitalouden kehitys epävarmaa, mikä heijastuu myös Suomen finanssisektoriin Likviditeetti- ja luottoriskit Matalan korkotason negatiiviset kannattavuus- ja vakavaraisuusvaikutukset Markkinaepävarmuuden mukana heilahtelevat markkinariskit Tilanteen vakautuminen edellyttää tervehdyttämistoimia velkaantuneissa maissa. EU:n tasolla on olennaista estää kriisin leviäminen Kreikasta muihin maihin Pankkien luotonantokyky ja myös reaalitalouden kehitys on EU:ssa riippuvainen sijoittajien luottamuksen palautumisesta Luottamusta tukevat toimet edelleen tarpeellisia Vakavaraisuuden vahvistaminen Tasearvostusten läpinäkyvyyden lisääminen Sääntelyepävarmuuden vähentäminen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

21 Finanssivalvonnan näkemyksiä työeläkelaitosten luotettavasta hallinnosta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

22 Finanssivalvonnan painoalueet työeläkelaitosten valvonnassa Finanssivalvonta on suunnannut tarkastustoimintaansa perustamisestaan (vuodesta 2009) lähtien sijoitus- ja operatiivisten riskienhallintaan Painotettu finanssikriisissä esiin tulleiden riskien valvontaa ja näiden riskienhallinnan riittävyyden arviointia Useita laajoja tarkastuksia, joiden perusteella edellytetty monia parannuksia riskienhallintaan Velkakriisin kärjistyttyä syksyllä 2011 aloitettiin tiivistetty vakavaraisuuden ja sijoitustuottojen seuranta kahden viikon välein Finanssivalvonta on osallistunut aktiivisesti työeläkelaitosten riskinkantokykyä parantavien sääntelyuudistusten valmisteluun Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

23 Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvitys Tavoitteena arvioida kiinteistösijoitustoimintaa laajasti, ml. lähipiirin ja asiakasyritysten kanssa tehdyt kaupat Lähipiirikaupoilla tarkoitetaan yhtiön ja sen henkilöstön, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten välisiä kauppoja Selvitys kattaa työeläkeyhtiöt (ml. KEVA ja VER) ja myöhemmin myös eläkekassat ja -säätiöt Keskeinen sisältö Lähipiirin kanssa tehdyt kiinteistökaupat ja niissä noudatetut menettelytavat Asiakasyritysten kanssa tehdyt kiinteistökaupat ja niissä noudatetut menettelytavat Kiinteistösijoitusten rakenne, arvostukset ja riski-tuottoprofiili Selvitystyö on kesken Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

24 Työeläkeyhtiöiden (ml. KEVA ja VER) lähipiirikaupat Finanssivalvonnalle raportoitujen tietojen perusteella lähipiirikauppoja on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana parikymmentä kappaletta Kauppojen kokonaisarvo on alle 10 miljoonaa euroa Lähipiirikauppoja tehty kolmessa eläkeyhtiössä Menettelytavat lähipiirikaupoissa tämän hetkisen selvityksen perusteella Työeläkeyhtiöt hankkineet arviokirjat ulkopuolisilta asiantuntijoilta Kauppahinnat linjassa ulkopuolisten arviokirjojen kanssa Joissakin kaupoissa sisäinen huutokauppamenettely tai toimeksianto välittäjälle Kiinteistösijoittamisen periaatteet monilla yhtiöillä kuvattu puutteellisesti Mm. lähipiiri- ja asiakaskauppojen prosessi- ja menettelytapakuvaukset puuttuvat kokonaan tai ovat puutteellisia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

25 Mika Vehviläisen asuntokauppa Ilmarisen kanssa Finanssivalvonnan saamien tietojen mukaan kaupassa noudatettiin Ilmarisen normaaleja päätöksentekomenettelyjä kauppahinta oli markkina-arvion puitteissa Sijoitus yksittäiseen asuinhuoneistoon poikkeaa Ilmarisen kiinteistösijoitusstrategian periaatteista Vastaavia yksittäiseen asuinhuoneistoon kohdistuvia kauppoja ei ole viime vuosina tehty Finanssivalvonta pitää kauppaa poikkeuksellisena Finanssivalvonta painottaa, että eläkevarojen sijoittamisen lähtökohtana tulee olla yksinomaan tuottavuus ja turvaavuus. Sijoitustoiminnan osalta ei saa syntyä epäilystä eläkevarojen sijoitustoiminnalle vieraista tavoitteista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

26 Sijoitusmarkkinoiden kehitys asettaa lisävaatimuksia riskienhallinnalle ja yleisesti hallinnon luotettavuudelle Työeläkelaitokset harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusta hoitamalla eläketurvan toimeenpanoa ja sijoittamalla tätä varten kertyviä varoja vakuutettujen edut turvaavalla tavalla Hallinnoitavat sijoitusvarat n. 131 mrd. euroa (ml. KEVA ja VER) Riskienhallinnan ja hallinnon luotettavuuden tulisi olla finanssisektorin parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tasolla Osaamisvaatimukset kasvaneet sijoitustoiminnassa ja riskienhallinnassa Valvontahavaintojen perusteella Työeläkeyhtiöiden hallitusten antamat hyvin laajat valtuudet sijoitustoiminnolle eivät tue tehokasta sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen ohjausta ja valvontaa Riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa joitakin muita kehityskohteita Yksittäisille pienille toimijoille on aiheutunut ongelmia strukturoiduista sijoitustuotteista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

27 Kannanottoluonnos työeläkeyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Sijoitustoiminnan asiantuntemus Työeläkeyhtiöiden hallitusten jäsenistä vähintään puolella tulisi olla hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus Työeläkeyhtiön tulisi määritellä hallituksen jäsenten valintakriteerit sekä hyvän työeläkevakuutustoiminnan että sijoitustoiminnan asiantuntemuksen varmistamiseksi Työeläkeyhtiön delegoitujen toimintavaltuuksien tulisi olla rajattuja niin, että hallitus tosiasiallisesti pystyy ohjaamaan ja valvomaan sijoitustoimintaa Edustukset muissa yhtiöissä Työeläkeyhtiöiden toiminnalle lainsäädännössä asetetut korostetut itsenäisyys- ja riippumattomuusvaatimukset edellyttävät, että yhtiöt ottavat nämä periaatteet huomioon päättäessään edustuksista Vähimmäisvaatimuksena on, että yhtiö julkistaa jäsenyydet muissa pörssiyhtiöissä joko tilinpäätösmateriaalissaan tai muulla tavalla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

28 Kannanottoluonnos työeläkeyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Säännösten noudattamista valvova toiminto (compliance) Työeläkeyhtiöllä tulee olla asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla säännösten luotettavasta noudattamisesta huolehditaan Tämän toiminnon tehtävänä on myös huolehtia, että yhtiöllä on johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla järjestetty sisäpiirihallinto ja että sisäpiiriasioita koskeva ohjeistus on riittävä Työeläkeyhtiön tulee harkita, ovatko lähipiirin kanssa tehtävät oikeustoimet tarkoituksenmukaisia läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon vaatimusten kannalta sekä ottaen huomioon, että kyse on työeläkevarojen käytöstä Mahdollisia kauppoja varten tulee olla kirjallinen ohjeistus sekä valvontamekanismi Oikeustoimet lähipiirin kanssa tulee tehdä markkinaehtoisesti ja ne on julkaistava vuosittain esimerkiksi tilinpäätösinformaation yhteydessä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

29 Käteisen saatavuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

30 Finanssivalvonnan selvitys käteisen saatavuudesta (1) Käteisen käyttö vähenee tasaisesti Korttimaksaminen lisääntynyt Korttien käyttömahdollisuus on laajentunut (esim. debit-kortin käyttö ulkomailla) Uusia maksutapoja kehitteillä aiempien rinnalle (esim. mobiilimaksaminen, kontaktiton maksaminen) Käteisautomaattien määrä ei ole vähentynyt samassa suhteessa kuin käteisnostojen lukumäärä. Käteisnostojen euromäärä (kokonaissumma) on vähentynyt, vaikka keskimääräisen noston euromäärä on kasvanut Käteisnostomahdollisuus korteilla kauppojen kassoilta mahdollisesti laajenee Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

31 Finanssivalvonnan selvitys käteisen saatavuudesta (2) Käteispalveluja joidenkin pankkien konttoreissa on supistettu Fivan pankkipalvelukyselyyn keväällä 2012 vastanneiden pankkien konttoreista noin 65 % tarjoaa käteispalveluja aukioloaikansa puitteissa noin 20 % tarjoaa käteispalveluja rajoitetusti (esimerkiksi tiettyyn kellonaikaan tai tiettyinä päivinä) noin 15 % ei tarjoa käteispalveluja lainkaan Finanssivalvonnan kanta: Käteisrahan saatavuus on osa hyvin toimivaa rahoitusjärjestelmää Finanssivalvonta seuraa tilannetta tiiviisti, koska riittävä käteispalvelujen saatavuus tulee turvata Käteisen saatavuus ei saisi nykytasoltaan merkittävästi enää alentua Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.4.2011 14.4.2011 Aiheet Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 Solvenssi II:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset suomalaisille vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 4.4.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 4.4.2014 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen finanssisektorin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 25.9.2009 FINANSSIVALVONTA 1 Luottamus pankkeihin palautunut finanssimarkkinoilla 600 500 400 300 Pohjoismaisten finanssikonsernien luottoriskilisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Matti Koivu, 30.1.2013 30.1.2013 Matti Koivu Agenda Pankki- ja vakuutusliiketoiminta keskeiset

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet

Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet Velkakriisin vaikutukset Suomen finanssisektoriin ja eurooppalaisen valvonnan haasteet Finanssivalvonnan julkinen kuuleminen 14.10.2011 Anneli Tuominen, johtaja Velkakriisin seuraukset 1 Velkakriisi uhkaa

Lisätiedot

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina

Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Verkkoartikkeli 1 (7) Työeläkesektorin alkuvuoden alavireinen vakavaraisuuskehitys pysähtyi, mutta haasteet jatkuvat tulevina vuosina Marja Nykänen, apulaisjohtaja Ensimmäinen vuosipuolisko oli haastava

Lisätiedot

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Verkkoartikkeli 1 (5) Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Kirjoittajat: Heli Birling, matemaatikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Henkivakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.3.2016 Agenda Euroopan finanssisektorin riskit Suomen pankkisektorin tila Suomen työeläkesektorin tila Negatiivisten korkojen vaikutukset

Lisätiedot

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Liite 1 Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Euroopan talouskriisi ja Suomi 1. Mihin suuntaan EMU on kehittymässä? 2. Onko euroalue ajautumassa umpikujaan? 3. Suomen tuottavuuskuoppa 4.

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen 20.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Velkaantuminen, kiinteistöjen hintojen nousu Hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat, taantuma

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010 Anneli Tuominen, johtaja Jukka Vesala, apulaisjohtaja Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Finanssisektorin kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Finanssisektorin stressitesti 2013

Finanssisektorin stressitesti 2013 Finanssisektorin stressitesti 2013 Finanssivalvonta toteutti kansallisen stressitestin yhdessä pankkien, vakuutusyhtiöiden ja finanssiryhmittymien kanssa keväällä 2013. Stressitestin tarkoitus oli arvioida

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa

Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa Lausunto 1 (7) Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntö 5/2012 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa Lausunnon pääkohdat: Yleistä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Finanssisääntelyn ja valvonnan muutokset finanssikriisin jälkeen

Finanssisääntelyn ja valvonnan muutokset finanssikriisin jälkeen Finanssisääntelyn ja valvonnan muutokset finanssikriisin jälkeen Anneli Tuominen Eduskunnan talousvaliokunta 10.9.2009 Teemat Finanssisektorin tilanne Suomessa Sääntelyn muutostarpeet Valvonnan tehostaminen

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Euro & talous 4/21 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Pääjohtaja Erkki Liikanen Teemat Valtioiden velkakriisi ja Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Maailmantalouden näkymät Euroalueen taloustilanne

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 11.10.2016 Agenda Euroopan pankkisektorin riskit Suomen pankkisektorin tila Suomen henki- ja vahinkovakuutussektorien tila Suomen työeläkesektorin

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 5.4.2013 Sisältö Suomen finanssisektorin tila tilannepäivitys Velkakriisin vaikutukset ja Suomen finanssisektorin riskinäkymät Pankkisääntelyn

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 12.5.2011 12.5.2011 Pentti Hakkarainen Teemat 1) Suomen ja muun Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

Runsas vuosi finanssikriisiä mitkä ovat finanssialan tulevaisuuden haasteet?

Runsas vuosi finanssikriisiä mitkä ovat finanssialan tulevaisuuden haasteet? Runsas vuosi finanssikriisiä mitkä ovat finanssialan tulevaisuuden haasteet? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Sampo Alhonsuo Sisältö Kolme sykliä ja Suomi Finanssisektori ja taantuma Tulevia haasteita Sampo

Lisätiedot

Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu

Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu Päivi Heikkinen Suomen Pankki Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu Maksuneuvosto 29.4.2016 29.4.2016 Julkinen 1 Käteisen liikkeeseenlasku kasvaa edelleen Suomessa liikkeessä oleva ja

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS Annettu 18.12.2008 Korvaa - Voimassa 1.1.2009

RAHOITUSTARKASTUS Annettu 18.12.2008 Korvaa - Voimassa 1.1.2009 PP01 PP01 KOROT Luokittelutekijät Kantaerä Korko, % Rivino Tno 05 10 05 9 Luottojen keskikorko J030000, Kr 10 10 9 Talletusten keskikorko K02 15 0 Tuottavan pääoman keskikorko - 20 0 Kuluttavan pääoman

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Taustaa Finanssivalvonnan markkinaseurannalle Korkokehitys Osakkeiden arvostustaso, kurssikehitys ja korrelaatiot

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Q1/2010

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Q1/2010 Pankkisektorin vakavaraisuus pysynyt vakaana Pankkisektorin vakavaraisuus ennallaan Pankkisektorin 1 vakavaraisuus on pysynyt vahvana, sillä pankkisektori on pysynyt voitollisena eivätkä luottoriskit ole

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne.

Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne. Hyvät juhlavieraat Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne. Pidän tätä osoituksena siitä hyvästä keskusteluyhteydestä, joka Suomessa vallitsee valvottavien ja valvojan

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 18.9.2013 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Suomen finanssisektorin tila ja riskit Finanssisektorin sopeutuminen heikkoon toimintaympäristöön

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan?

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Viestintä rahapolitiikan välineenä Studia Monetaria Rahamuseo 9.2.2010 Mika Pösö Viestintäpäällikkö Yllätyksellisyydestä ennustettavuuteen Keskuspankkien läpinäkyvyyden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot