HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA. Saatesanat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA. Saatesanat"

Transkriptio

1 HALLITUSOHJELMA 2016 VUODEN TAIKINA Saatesanat Tämä on AYY:n vuoden 2016 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Ohjelma sisältää projekteja, jotka toteutetaan vuoden 2016 aikana. Jokaisesta projektista on kirjattuna lyhyt kuvaus sekä projektin vastuuhenkilö. Projekteja ovat olleet suunnittelemassa niin AYY:n hallituslaiset, työntekijät kuin vapaaehtoisetkin. Hallitusohjelma perustuu edustajiston syksyllä 2015 hyväksymään vuoden 2016 tavoiteohjelmaan sekä AYY:n ja Aalto-yliopiston välille solmittuun raamisopimukseen. Tavoiteohjelmassa on kymmenen tavoitetta, joiden alla tässä hallitusohjelmassa olevat projektit on ryhmitelty. Lisäksi hallitusohjelmassa on kolme omasta osiostaan löytyvää projektia, jotka eivät sovi minkään tavoitteen alle.

2 Sisältö Saatesanat... 1 Sisältö Kiinteistökanta ja sen käyttö vastaavat todellisia tarpeita Kiinteistöstrategian päivittäminen Tilaohjelma Opiskelijakeskukselle Toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti AYY:n tietojohtamisen kehittäminen Taloudellisesti kestävän tason määrittäminen Viestintästrategia Ylioppilaskunnan suunta dokumentti Yhdenvertaisuus ja yhteisön saavutettavuus otetaan keskiöön Esteettömyystutoroinnin aloittaminen Kotikansainvälistymistä kaikille Tutoroinnin arvostus ja palkitseminen Yhdenvertaisuusselvitys Arabian kampuksen muuttoon valmistaudutaan Arabian tiekartta Otaniemeen Taidetta kampukselle Kuntavaikuttamiseen laaditaan selkeät tavoitteet ja vaikuttamissuunnitelma AYY:n tavoitteet vuoden 2017 kuntavaaleihin Valtuustokierros Kuntavaaliviestintä Lukukausimaksujärjestelmän kehittämisessä ollaan aktiivisesti mukana Lukuvuosimaksulinjapaperin päivitys Viestintäsuunnitelma lukuvuosimaksuista Opiskelusta kehitetään entistä sujuvampaa ja vuorovaikutteisempaa Opiskelijat mukaan opiskelijapalveluiden kehittämiseen Opiskelujen kuormittavuuden jakautuminen Sisäisen kopotoiminnan kehittäminen Vapaaehtoisena toimimisen hyödyt yksilölle tunnistetaan Vapaaehtoisten toiminnan tukeminen Vapaaehtoisten palkitseminen Yhdistyksille tarjottavia palveluita kehitetään... 10

3 9.1 Yhdistysten palveluiden tarpeen kartoittaminen Yrityssuhteita laajennetaan, ja niillä tavoitetaan paremmin opiskelijat Yrityssuhdesektorin toimintatapojen tehostaminen Tapahtumanäkyvyyden integrointi vuosisopimuksiin My Career in Finland tapahtuman kehittäminen Muut projektit Koko yhteisön Aalto Opiskelijaliikkuvuuden kehittäminen Käyttämättömät kalusteet käyttöön... 12

4 1 Kiinteistökanta ja sen käyttö vastaavat todellisia tarpeita 1.1 Kiinteistöstrategian päivittäminen AYY:n kiinteistökantaa ohjaavat dokumentit kaipaavat päivitystä vastatakseen tulevien hankkeiden suunnitteluun. Prosessin aikana kannan nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia analysoidaan mm. aatteellisista, taloudellisista, toiminnallisista ja käyttäjien tarpeiden näkökulmista. Selvitystä varten kasataan työryhmä. Edustajisto osallistuu projektin analysointi- ja linjausvaiheisiin workshoppien muodossa. Lopputulos voi esimerkiksi täsmentää Otakaaren asuntojen suunnittelua. Projekti valmistuu loka-marraskuussa. Joona Orpana 1.2 Tilaohjelma Opiskelijakeskukselle Kiinteistöstrategian päivittämisen yhteydessä arvioidaan AYY:n tarpeita esimerkiksi käyttötilojen tai asumisen osalta. Tämän perusteella muotoillaan AYY:n tavoitteet opiskelijakeskusta varten. Lopputuloksena AYY:n on mahdollista osallistua aktiivisesti ja tavoitteellisesti opiskelijakeskuksen suunnitteluun. Projekti painottuu helmi-huhtikuulle. Joona Orpana 2 Toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti 2.1 AYY:n tietojohtamisen kehittäminen Jotta ylioppilaskunta voi työskennellä tehokkaasti, on tukitoimintojen, kuten tietohallinnon toimittava tehokkaasti. Jos menneinä vuosina tuotettua tietoa hukataan, joudutaan vuosittain tekemään turhaa työtä samoja ideoita uudestaan ja uudestaan työstettäessä. Vuonna 2016 kehitetään ylioppilaskunnan tietohallintoa siten, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla keskustoimiston kaikkien osapuolten työtä. Toimiston yhteinen verkkolevy T-asema järjestetään uudelleen ja muiden tiedostonhallintajärjestelmien, kuten Google Driven ja Sharepointin, rooli ja sovelluskohteet mietitään tarkasti. Projektin aikana tarkastellaan myös AYY:n nykyisiä työskentelytapoja ja arvioidaan ovatko ne edelleen tehokkaimmat mm. aamukoulujen, sektoripalavereiden, projektinhallinnan ja toiminnanohjausprosessin osalta. Lisäksi projektissa jaetaan tietoa toimiston kesken hyviksi todetuista toimintamalleista ja järjestetään asiaan kuuluvaa koulutusta. Mikko Latva-Käyrä

5 2.2 Taloudellisesti kestävän tason määrittäminen Vuoden 2016 loppuun mennessä on laadittu pitkän aikavälin taloussuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään ylioppilaskunnan toiminnan pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestävä taso sekä arvioidaan kustannusten ja tuottojen tulevaa kasvua. Talouden kestävää tasoa arvioidaan myös ylioppilaskunnan suunta dokumentin pohjalta. Suunnitelma tehdään yhteistyössä talousjohtajan, pääsihteerin, hallintopäällikon ja taloustoimikunnan kanssa. Milja Asikainen 2.3 Viestintästrategia Ylioppilaskunnan strategian rinnalla päivitetään myös viestintästrategia. Nostetaan viestintästrategia visionäärisemmälle tasolle ja määritetään tarkempi käytännön toteutus sektoritasolla vuosittain. Joanna Haahti 2.4 Ylioppilaskunnan suunta dokumentti Ylioppilaskunnan strategian kausi on päättymässä, jonka lisäksi nykyinen strategia on huomattu päivittäisessä työssä vaikeasti hyödynnettäväksi. Ylivuotisesta ohjauksesta olisi kuitenkin hyötyä ylioppilaskunnan toiminnansuunnittelussa, jotta joka syksy ei valittaisi painopisteitä uudestaan. Tätä varten perustetaaan dokumenttia valmisteleva työryhmä. Työryhmän ensisijaisena tavoitteena on määritellä ylioppilaskunnalle 3-5 strategista kehitystavoitetta vuosille Tarkoituksena ei siis ole vetää läpi yrityksistä tuttua strategiaprosessia, johon tyypillisesti kuuluu huomattava määrä myös poisvalintoja vaan luoda dokumentti, jonka pohjalta olisi mahdollista tehdä vuosittaista toiminnansuunnittelua. Mikko Latva-Käyrä, Milja Asikainen 3 Yhdenvertaisuus ja yhteisön saavutettavuus otetaan keskiöön 3.1 Esteettömyystutoroinnin aloittaminen Lanseerataan esteettömyystutorointi Aalto-yliopistolla. Projekti tehdään yhteistyössä yliopiston esteettömyydestä vastaavan henkilökunnan kanssa. Projektin alussa selvitetään parhaat käytännöt Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan käyttöönottamasta esteettömyystutoroinnista. Henrikki Soininen

6 3.2 Kotikansainvälistymistä kaikille Yliopistossa on viime vuosina toteutettu useita kotikansainvälistymisen hankkeita. Aaltoyliopiston ja AYY:n raamisopimuksen mukaan vuonna 2016 kartoitetaan jo laaditut selvitykset sekä toimintamallit ja vahvistetaan kotikansainvälistymisen malleja koko yliopistossa. Aallolle tehdään vuonna 2016 kotikansainvälistymissuunnitelma, jossa määritellään yliopiston tavoitteet ja toimijat kotikansainvälistymisessä. AYY vaikuttaa aktiivisesti suunnitelman syntymiseen ja toimeenpanoon keräten tietoa alan tutkimuksista ja hyvistä käytännöistä. Näitä tietoja hyödynnetään myös kansainvälistymisen ABC-mallin suunnittelussa. AYY:n 2015 tehtyä monikulttuurisen opetuksen kehittämishanketta edistetään yliopistoissa ja SEFI-konferenssissa. Osana projektia toteutetaan yhdistyksille kansainvälistymisen ABC-malli, jolla kannustetaan ja tuetaan yhdistyksiä kansainvälistymistavoitteissa. Malli tarjoaa yhdistyksille konkreettista neuvoja toiminnan kehittämiseen ja pyrkii tarjoamaan porkkanaa kepin ja pakottamisen sijaan. Yhdistyksiä voidaan mallin avulla jakaa kategorioihin sen mukaan, miten hyvin ne huomioivat kansainvälisyyden toiminnassaan. Mallin käyttöönottoa markkinoidaan kilpailuilla ja haastetaan yhdistykset mukaan. AYY:n toiminta-avustusten jakoperiaatteita kehitetään ja ABC-mallia hyödynnetään avustuksia jaettaessa. Rosa Väisänen 3.3 Tutoroinnin arvostus ja palkitseminen Eri korkeakouluissa on tällä hetkellä varsin eriäviä käytäntöjä tutortoiminnan ja rekrytointien järjestämisen suhteen, mikä on aiheuttanut merkittäviä haasteita tutortoimintaa keväisin suunniteltaessa. Eri käytäntöjä tarkastelemalla määritellään yliopistonlaajuinen minimitaso tutortoiminnan järjestämiselle korkeakouluissa ja pohditaan, mikä palkitsemismuoto on toimivin kullekin koululle. Lisäksi vaikutetaan siihen, että yliopiston oppimispalveluista nimetään vastuuhenkilö koordinoimaan koko yliopiston laajuista tutortoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään kansainvälisten opiskelijoiden tutoreiden rekrytointiin ja palkitsemiseen. Tutorointi tunnustetaan tärkeänä osana uusien opiskelijoiden vastaanottoa ja perehdyttämistä ja sitouttamista sekä akateemiseen että opiskelijayhteisöön. Opiskelijatutorointia kannustetaan sekä yliopiston että ylioppilaskunnan puolelta jatkamaan ensimmäisiä viikkoja pidemmälle, koko ensimmäisen vuoden ajan. Kevään tutorkoulutusten lisäksi tutoreihin kiinnitetään huomiota myös syksyllä ja seuraavana keväänä, jolloin tutoroinnissa ollaan päästy vauhtiin ja tutorointikokemuksia ja -sujuvuutta voidaan kartoittaa. Tutoroinnin jatkuvuutta parannetaan yhteisellä kiitostapahtumalla Rosa Väisänen

7 3.4 Yhdenvertaisuusselvitys Tällä hetkellä ei ole kattavaa käsitystä siitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu Aaltoyhteisössä. Aiheesta toteutetaan laaja selvitys, jossa pureudutaan erilaisiin yhdenvertaisuuden muotoihin ja mahdollisiin ongelmiin niiden toteutumisessa. Jatkotoimenpiteitä toteutetaan selvityksen tulosten pohjalta. Henrikki Soininen 4 Arabian kampuksen muuttoon valmistaudutaan 4.1 Arabian tiekartta Otaniemeen Projektin tarkoituksena on miettiä tulevien vuosien askeleet Arabian kampuksen Otaniemeen muutossa. Projektin keskiössä on se, mitä nämä muutokset tarkoittavat AYY:n organisaatiossa ja mitä toimenpiteitä ne aiheuttavat. Asiaa tarkastellaan laajasti ylioppilaskunnan eri sektoreilla ja suunnitelma ulottuu siihen aikaan, kunnes kaikki Arabian opiskelijat ovat siirtyneet Otaniemeen. Elina Kuutti 4.2 Taidetta kampukselle Selvitetään yhteiset pelisäännöt yliopiston ja opiskelijoiden välille taiteen tekemiselle ja esiinpanolle kampuksella. Selvityksen jälkeen kehitetään järjestelmä, jonka avulla taiteen toteuttaminen kampuksella yksinkertaistuu ja helpottuu. Elina Kuutti 5 Kuntavaikuttamiseen laaditaan selkeät tavoitteet ja vaikuttamissuunnitelma 5.1 AYY:n tavoitteet vuoden 2017 kuntavaaleihin Tiiviissä yhteistyössä edustajiston kanssa työstetään AYY:n kärkitavoitteet kuntavaaleihin jo olemassa olevien linjapapereiden ja muiden dokumenttien pohjalta. Säde Palmu 5.2 Valtuustokierros Käydään tapaamassa kunnanvaltuustoon liittyviä ryhmiä eri puolueista. Tarkoitus on keskustella AYY:n kannalta ajankohtaisista aiheista myös kuntavaaleja silmällä pitäen. Säde Palmu

8 5.3 Kuntavaaliviestintä Keväällä 2016 työstetään viestintäsuunnitelma kuntavaaleihin liittyvästä viestinnästä syksyllä 2016 ja vaalivuonna AYY:n tavoitteet kuntavaaleihin ovat viestintäsuunnitelman pohjalla. Suunnitelma voi sisältää erilaista lobbausmateriaalia ja muuta viestintää painettuna tai sähköisenä. Syksyllä viestintäsuunnitelmaa aletaan toteuttaa. Säde Palmu 6 Lukukausimaksujärjestelmän kehittämisessä ollaan aktiivisesti mukana 6.1 Lukuvuosimaksulinjapaperin päivitys AYY:n edustajisto on viimeksi linjannut lukuvuosimaksuista ennen lukuvuosimaksukokeilua vuonna Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille tulevat voimaan 2017 syyslukukaudella ja AYY osallistuu maksu- ja apurahajärjestelmän rakentamiseen Aallon työryhmässä Uudessa tilanteessa halutaan päivittää AYY:n edustajiston kanta edunvalvontatavoitteista uuden lukuvuosimaksujärjestelmän kehittämisessä. Rosa Väisänen 6.2 Viestintäsuunnitelma lukuvuosimaksuista Viestitään (blogit, AINO, tutkimusten aukikirjoittaminen) jäsenistölle tulevista lukuvuosimaksuista, Aallon suunnitelmista maksujen suhteen sekä kansainvälisestä kehityksestä lukuvuosimaksuissa. Kirjoitetaan auki se työ ja taustatutkimus, mitä ylioppilaskunta tekee vuoden aikana Aallon lukuvuosimaksutyöryhmässä. Rosa Väisänen 7 Opiskelusta kehitetään entistä sujuvampaa ja vuorovaikutteisempaa 7.1 Opiskelijat mukaan opiskelijapalveluiden kehittämiseen Opiskelijapalvelut vastaavat lukuisista opiskelijoille tarjottavista palveluista. Palvelurakennetta muutettiin merkittävästi vuosina , ja luultavasti myös vuonna AYY:llä ei toistaiseksi ole riittävästi edustusta palveluiden kehittämisessä, ja vuoden 2016 aikana AYY:n toimijat pyritään saamaan mukaan palveluita suunnitteleviin työryhmiin sekä arvioimaan palveluiden laatua aiempaa tehokkaammin. Palveluita kannustetaan myös keräämään aikaisempaa näkyvämmin palautetta käyttäjiltään.

9 Elina Kuutti 7.2 Opiskelujen kuormittavuuden jakautuminen Vuoden 2016 aikana kiinnitetään erityisesti huomiota kurssien kuormittavuuteen ja sen ennakoitavuuteen. Yhteistyössä yliopiston kanssa toteutetaan laaja kuormittavuuskartoitus, jonka tuloksien perusteella opetushenkilökunnalle annetaan työkaluja parantaa kuormittavuuden suunnittelua ja viestintää kursseillaan. AYY viestii opiskelijoiden keskuudessa siitä, miten omaa opiskelua ja työkuormaa voi suunnitella ja tasata paremmin. Jimmy Nylund 7.3 Sisäisen kopotoiminnan kehittäminen Tavoite on selventää edunvalvonnan työnjakoa erityisesti erityisasemayhdistysten kanssa. Lisäksi luodaan tarjottavien koulutusten vuosikello sekä selvitetään tarve materiaalintuotannolle. Halloped-oppaan ja muiden mahdollisten materiaalien luomisesta siirrytään säännölliseen ylläpitoon. Susanna Koistinen 8 Vapaaehtoisena toimimisen hyödyt yksilölle tunnistetaan 8.1 Vapaaehtoisten toiminnan tukeminen AYY:llä toimii useita vapaaehtoisia, jotka oppivat toimiessaan useita erilaisia taitoja johtamisesta markkinointiin ja ryhmätyöskentelystä prosessinhallintaan. Tämän projektin tavoitteena on tukea vapaaehtoisten toimintaa ja luoda tapoja, joilla he voivat edistää omaa kehittymistään. Tarkoituksena on nimetä vapaaehtoisten luottamushenkilön ja määritellä hänen tehtävä. Lisäksi luodaan eri vapaaehtoistehtäville kehittymispolut, jotka tukevat heidän kehittymistä ja helpottavat heidän toimintaa vuoden aikana. Kehittymispolkujen lisäksi jaostojen puheenjohtajille luodaan materiaali, joka auttaa puheenjohtajan tehtävässä ja yhdenmukaistaa jaostoille tarjottavaa tukea. Jaostopuheenjohtajille luotu materiaali on tarkoitus jalkauttaa jaostojen toimintaan vuoden aikana ja kehittää seuraavalle vuodelle. Joanna Haahti 8.2 Vapaaehtoisten palkitseminen Vapaaehtoistoiminta on tärkeää yhteisössämme ja siinä oppii paljon hyödyllisiä taitoja. Projektin tavoitteena on parantaa vapaaehtoisuuden arvostusta sekä palkita vapaaehtoisuudesta. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) vapaaehtoisesta toiminnassa saaduista kyvyistä on Aallossa lapsenkengissään, ja asenteet sitä kohtaan vaihtelevat korkeakouluittain huomattavasti. Tarkoituksena on selvittää näitä asenteita ja

10 vapaaehtoistoiminnasta opintopisteiden kirjaamisen ongelmakohtia sekä ratkoa näitä yhteistyössä yliopiston kanssa. Pyritään myös kirjaamaan yhteistyö tältä osalta raamisopimukseen vuodelle Lisäksi tavoitteena on parantaa AYY:n vapaaehtoisten palkitsemista ja luoda heille työtodistus, jossa ilmenee vuoden aikana opitut taidot ja saavutukset. Joanna Haahti 9 Yhdistyksille tarjottavia palveluita kehitetään 9.1 Yhdistysten palveluiden tarpeen kartoittaminen Selvitetään järjestöille tarjottavien IT-palveluiden päivitystarpeet, erityishuomio webhotellipalveluun, sähköpostilistoihin sekä mahdolliseen jäsenrekisteripalveluun, yhdistysoppaan päviitystarpeet, keskustoimiston kirjastopalvelun tarpeellisuus sekä sääntöneuvonnan kehitystarpeet. Projektin jälkeen tarkastellaan mahdollisuuksia toteuttaa selvitettyjen tarpeiden mukaisia muutoksia. Selvityksen tulokset raportoidaan mm. AYY-blogin sekä yhdistyskoulutusten kautta. Ilkka Särkiö 10 Yrityssuhteita laajennetaan, ja niillä tavoitetaan paremmin opiskelijat 10.1 Yrityssuhdesektorin toimintatapojen tehostaminen Yrityssuhdesektorilla ei ole vakiintuneita toimintatapoja. Projektin tavoitteena on jalkauttaa keinoja, joilla tehostetaan yrityssuhdetoimintaa. Työkaluja kehitetään yrityssuhdesektorilla ottamalla käyttöön Sharepoint sekä CRM-järjestelmä. Jaostossa tehdään asennemuutos, jolla lisätään ammattimaisuutta sekä yrityssuhdeidentiteettiä. Jaostobrändiä vahvistetaan ulkoisella viestinnällä ja työn mielekkyyttä edistetään virkistyksen ja kilpailuhengen kautta. Loppuvuoden toimintaa sekä sitoutumista kehitetään ja jatkuvuus varmistetaan valmistelemalla perehdytys ja dokumentoimalla vuoden toiminta järjestelmällisesti. Ilkka Särkiö 10.2 Tapahtumanäkyvyyden integrointi vuosisopimuksiin AYY:n kulttuuritapahtumiin liittyvät yritysyhteistyömahdollisuudet otetaan käyttöön uudistamalla tapahtumanäkyvyyden periaatteita ja pelisääntöjä. Tavoitteena on yhdessä tapahtumia tuottavien työntekijöiden sekä vapaaehtoisten kanssa sopia linja tapahtumien yritysyhteistyöstä, kehittää houkuttelevia ja kokonaisvaltaisia konsepteja tapahtumanäkyvyyteen sekä sisällyttää tapahtumat osaksi vuosisopimuksia. Projektin päävaiheina ovat tapahtumien yrityssuhteiden vastuiden ja pelisääntöjen sopiminen kulttuurisektorin kanssa, yrityssuhdesektoria koskevan tapahtumalistan kerääminen sekä rajaaminen ja jokaisen tapahtuman kohdalla tuotekonseptin luominen sekä arvon neuvottelu tapahtumaa järjestävän osapuolen kanssa. Uudet konseptit jalkautetaan osaksi yrityssuhdetoimintaa vuoden 2016 toisen puolikkaan aikana. Projekti päättyy syksyllä

11 tapahtumavalikoiman kokonaiskuvan muodostamiseen, dokumentointiin sekä kehityskohteiden päivittämiseen. Ilkka Särkiö 10.3 My Career in Finland tapahtuman kehittäminen Projektin tarkoituksena on kehittää My Career in Finland -konseptia eteenpäin ja järjestää tapahtuma uudestaan isommassa mittakaavassa marras-joulukuussa Tapahtuma on kvopiskelijoille suunnattu suomalaista työelämää ja työllistymistä käsittelevä seminaari- ja messutapahtuma, jossa pyritään edistämään yliopistomme kv-opiskelijoiden työllistymistä sekä yhdistämään heitä suomalaisten yritysten kanssa. Tapahtumaa kehitetään erityisesti yritysnäkyvyyden osalta sekä hakemalla vaikutteita muista opiskelijoille suunnatuista työelämätapahtumista. Projektin suunnitelusta ja käytännön toteutuksesta vastaa yrityssuhdesektori, mutta kv-sektori on vahvasti mukana edistämässä laadukkaan ja sopivan seminaariohjelman suunnittelua. Projektin kustannukset pyritään kattamaan yritysyhteistyön tuloilla sekä yliopiston ja ammattiliittojen (TEK, SE) mahdollisilla tuilla. Tapahtuman viestinnässä hyödynnetään AYY:n omia näkyvyyskanavia sekä AYY:n alaisia kokoavia toimikuntia sekä jaostoja. Ilkka Särkiö 11 Muut projektit 11.1 Koko yhteisön Aalto Yliopisto ja AYY jatkavat onnistunutta yhteistyötä Lukuvuoden avajaispäivänä tapahtumien järjestämisessä ja viestimisessä kohderyhmilleen. Tämän lisäksi mietitään myös uudenlaista tapahtumayhteistyötä vuoden aikana kuten esimerkiksi Aalto Festivalin tai Suomi100- juhlallisuuksien yhteydessä. Selvitetään yliopisto suunnitelmia Suomi100-juhlallisuuksiin liittyen. Lisäksi selvitetään AYY:n mahdollisuuksia osallistua näihin. Vuoden alussa käydään läpi myös muut suunnitellut tapahtumat tulevana vuonna, jotta tapahtumien viestinnässä voidaan tehdä sujuvaa yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on järjestää yliopiston kanssa yhdessä oppimiseen ja opettamiseen keskittyvä asiapitoinen tapahtuma. Tapahtumassa on innostavia puhujia, kiinnostavia workshoppeja, ja se toimii samalla myös lisäkoulutuksena hallopedeille ja opintovastaaville. Otetaan huomioon aiemmin järjestetty Aalto Spirit Camp. Joanna Haahti, Mikko Latva-Käyrä 11.2 Opiskelijaliikkuvuuden kehittäminen Vaihto-opintojen suunnittelu tutkinnon kannalta mielekkäällä tavalla voi erityisesti tekniikan alalla olla haastavaa. Kohdeyliopistojen kurssitarjonta muuttuu vuosittain, eikä opinto-oppaissa mainittuja ja vaihto-opintoihin hyväksyttyjä kursseja välttämättä olekaan ollenkaan kohdeyliopistossa tarjolla. Vaihto-opinnoista muodostuu helposti epäyhtenäinen kokonaisuus,

12 joka ei parhaalla mahdollisella tavalla palvele tutkinnon osaamistavoitteita tai näytä työnantajan näkökulmasta relevantilta osaamiskokonaisuudelta. Yhdessä yliopiston vaihtokoordinaattoreiden kanssa kehitetään vaihto-opintojen markkinointia, levitetään opiskelijoille tietoa uusista tutkimuksista ja korjataan vaihto-opintoihin liittyviä negatiivisia stereotypioita. Projektin osana tehdään markkinointikampanja vaihto-opiskeluun liittyvien negatiivisten stereotypioiden kumoamiseen. Kampanjamateriaalia levitetään erityisasemayhdistysten kautta ja AYY:n viestintäkanavissa. Mosaicia, KvTMK:ta ja muita kvjärjestöjä osallistetaan kampanjan suunnitteluun ja levitykseen. Rosa Väisänen 11.3 Käyttämättömät kalusteet käyttöön AYY ja ACRE kehittävät keinoja saada yliopiston tarpeettomiksi jääneet kalusteet niitä eniten tarvitseville tasaisesti lukuvuoden aikana. Kohderyhmää ovat esimerkiksi kauempaa muuttaneet ja järjestöt. Varastoiduista kalusteista tehdään inventaario, jonka perusteella valitaan jaettavaksi sopivat kalusteet. Joona Orpana

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

TAVOITEOHJELMA 2016. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Saatesanat Tässä tavoiteohjelmassa määritellään vuoden Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2016 toiminnan painopisteet. Päätavoitteita, jotka ovat

Lisätiedot

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun

28.10.2015 Luonnos edustajiston lähetekeskusteluun TAVOITEOHJELMA 2016 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Saatesanat... 2 Vuoden 2016 tavoitteet... 2 Yleiset... 2 1. Ylioppilaskunnan toiminnan ja toimintatapojen ohjausta kehitetään pitkäjänteisesti...

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Taloudensopeuttamissuunnitelma Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Miksi taloudensopeuttamissuunnitelma? - AYY:n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/ Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/2014 5.11.2014 Pääteemojen ideointia toimistolla Edarin workshop 24.9 Edustajiston linjakeskustelu

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Opiskelijakeskus Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Uudet toimijat valittu Hallituksessa opiskelijakeskuksesta vastaa Noora Tanska (yhteisö) ja Emma Savela (kiinteistö) Lisäksi projektista vastuussa pääsihteeri,

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAPROSESSI 2011

TOIMINTASUUNNITELMAPROSESSI 2011 28.8.2010 1. TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMAPROSESSI 2011 2. EDUSTAJISTON ROOLI EDUNVALVONNASSA 3. YRITYSYHTEISTYÖ 4. VAPAAEHTOISTYÖ YLIOPPILASKUNNASSA 7.9.2010 2 28.8.2010 Talousarvioprosessi Talouden

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1(5) Stipendiohjesä ä nto Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia; 2. kiittääkseen ja tukeakseen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Palokuntien toimintaohjelma

Palokuntien toimintaohjelma 12.9.2016 Palokuntien toimintaohjelma Palokuntien kansalaistoiminnan kehittäminen 3.9.2016 Ylläs Valtteri Tervala Toiminta nyt Sopimuspalokunta VPK ja HSPK Palokunnan hallitus Palokunnan päällystö Turvallisuusviestintä

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Matti Raatikainen Aalto-yliopiston kirjasto Tuuletetaan palveluajattelua! seminaari 24.10.2014 Sisältö 1. Kirjastosta Oppimiskeskukseksi 2. Palvelumuotoiluhanke

Lisätiedot

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulu/ Opinto- ja opiskelijapalvelut, 27.1.2012, päivitetty 4.4.2014/ VR TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Opiskelija Opintotuutori Opettajatuutori Opintoneuvojat, kilta Opinto- ja

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Jan Saariniemi Hallituksen puheenjohtaja

Jan Saariniemi Hallituksen puheenjohtaja Jan aariniemi allituksen puheenjohtaja 1 LTKY Ylioppilaskunta toimii yliopistolain yliopistolaista annetun asetuksen tarkoittamana itsehallinnollisena, julkisoikeudellisena yhteisönä. ( Verrattavissa kunnan

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin 1/18

YhteinenKampus. - tai jotain sinne päin 1/18 YhteinenKampus - tai jotain sinne päin 1/18 Lyhenteet AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta EAY EA-yhdistykset/Erityisaseman yhdistykset ARTS Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aura AYY:n yrityssuhdejaosto

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OPIN OVI Lappeenranta 10.5.2012 KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN

KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN KV-TUTOROINNIN KEHITTÄMINEN Tilanne tällä hetkellä Käytännöissä paljon eroja koulujen välillä Kv-tutoreita tekniikan puolella liian vähän. Tutorrekrytointi haasteellista myös ARTSissa Tutoriksi päätyy

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Hallitusinformaa-o

Hallitusinformaa-o Hallitusinformaa-o 14.12.2011 SAARA Haasteellista nyt: Aika Haikeus : ) Mitä teen vielä? Mitä olen saanut aikaan? Seuraaja valmiina koitoksiin Itsenäisyyspäivä Vuosi alkaa olla nä-ssä pake-ssa Viimeiset

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Projektipäällikkö Kyky-projekti, Campus Conexus II johanna.kujala@syl.fi 044 7800 229 Opiskelukykysuositukset

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Toimiston aamupalalla 19. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt,

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN VAPAAEHTOIS- JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN OPETUSSUNNITELMAN UUDISTAMINEN PROJEKTISUUNNITELMA. Tekijä: Sanni Korpiaho

PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN VAPAAEHTOIS- JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN OPETUSSUNNITELMAN UUDISTAMINEN PROJEKTISUUNNITELMA. Tekijä: Sanni Korpiaho PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN VAPAAEHTOIS- JA SOPIMUSHENKILÖSTÖN OPETUSSUNNITELMAN UUDISTAMINEN PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä: Sanni Korpiaho Päiväys: 5.12.2013 Sisällys 1 Taustaa... 3 2 Projektin tavoitteet...

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Verkko-ohjaaja verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena ESR-hanke, 2015-2017 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tukena kampuksella ja verkossa. Verkkoviestinnän välineet osaksi opintojen ohjausta ja neuvontaa.

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot