Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen"

Transkriptio

1

2 Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen Oppimis ja opetuskulttuurin muutos Opiskelukykyhanke Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintotukiuudistus Oppimissitoumus Jaetaan tunnustusta hyvästä opetuksesta Opetuksen arviointi Opetukseen liittyvien palautekäytäntöjen kehittäminen Ylläpidetään suhdetta yliopiston johtoon Osallistutaan aktiivisesti Task Force työryhmien toimintaan Hallopedtoiminta Yliopiston kansainvälistyminen Kansainväliset suhteet ja verkostot Kartoitetaan ja arvioidaan edustus kansainvälisissä verkostoissa Edistetään ylioppilaskunnan kantoja kansainvälisissä järjestöissä ja haetaan vaikutteita ja tietoa Kehitetään yhteistoimintaa ystävyysylioppilaskuntien kanssa Seurataan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun toteutusta ja vaikutetaan siihen Ajetaan vaihtoopintojen ja kansainvälisen harjoittelun helpompaa sisällyttämistä tutkintoihin Edistetään Aallossa kotikansainvälistymisen tunnustamista osana tutkintoa Linjataan yliopiston kansainvälistymisestä Hallopedvastaavien tehtävien selkeyttäminen osana edunvalvontaorganisaatiota Ympäristö ja yhteiskuntavastuu Oikeusturvaasiat Annetaan opiskelijoille oikeusturvaneuvontaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä Laaditaan helppo ja toteuttamiskelpoinen ympäristöohjelma Kannetaan oma osamme globaalista ja yhteiskunnallisesta vastuusta

3 Strategiatyö Yritysyhteistyön käynnistäminen Tehdään napakka ja AYY:n näköinen strategia ja sille toimeenpanosuunnitelma Tehdään viestintästrategia ja viestinnän työkalupakki Tehdään AYY:n arvoista eläviä Selvitetään mitä voimme tarjota yrityksille ja jäsenillemme Perustetaan vapaaehtoispumppu yritys suhteiden pyörittämiseen Rekrytoidaan myyntikoordinaattori Tehdään yritysyhteistyöohjeistus Solmitaan ja ylläpidetään yhteistyökumppanuuksia sekä muita sopimuksia yritysten kanssa Hankitaan tai rakennetaan CRMjärjestelmä Edunvalvonnan uudelleenorganisointi Varmistetaan edunvalvonnan toteutuminen Aallon uudessa organisaatiorakenteessa Varmistetaan edunvalvonnan toteutuminen Aallon uudessa organisaatiorakenteessa Edustajistovaalit Järjestetään edustajistovaalit Toteutetaan edustajistovaaleissa ehdolle lähtemistä ja äänestysaktiivisuutta edistävät kampanjat Kolmikielisyyden toteuttaminen Toiminnan ja talouden suunnittelu Toteutetaan ylioppilaskunnan kielistrategiaa kolmikielisyyssuunnitelman mukaisesti. Perehdytys ja tiedonsiirto Tehdään hallitusohjelma ja seurataan sen toteutumista Seurataan talousarvion toteutumista Tehdään toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Tehdään talousarvio vuodelle 2012 Koulutetaan, perehdytetään ja tuetaan AYY:n toimijoita Rakennetaan uuden tulokkaan paketti ja prosessit rekrytoinneille Toimiston yhteiset Viritetään AYY:n toimistolle ja palvelupisteille hyvinvoiva ilmapiiri Vakiinnutetaan toimiston yhteiset käytänteet ja rutiinit Suunnitellaan ja toteutetaan vetävä kampanja uusien toimijoiden rekrytoimiseksi Luodaan iloa ja hyötyä tuottavia alumnisuhteita Hallinto Hoidetaan hallintoa mutkattomasti, tehokkaasti ja asianmukaisesti Arkistoidaan ja dokumentoidaan vuoden 2011 toiminta Hallitustyö Sektorin yhteiset Sisäisen viestinnän uudistus Oikeudelliset asiat Suoriudutaan oikeusprosesseista ja etsitään sovinnollista lopetusta omaisuuskiistaan Esimiestyö ja työn ohjaaminen Luodaan sisäisen viestinnän uudet käytännöt

4 Vapaaehtoisten aseman vakiinnuttaminen sekä vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen Kehitetään OUBS:in toimintaa vastaamaan Aalto yhteisön tarpeita Uusien opiskelijoiden vastaanotto Jatketaan tunnustyörymän toimintaa Luodaan palkitsemisjärjestelmä Parannetaan tutorointia Kehitetään liikuntatutortoimintaa Suhteet erityisasemayhdistyksiin Mantan lakitus Vaalitaan ja hyödynnetään suhteita erityisasemayhdistyksiin Päivitetään AYYYYA sopimukset Jäsenviestintä ja sektorien viestinnän tuki ja Julkaisutoiminta Toteutetaan Mantan lakitus yhteistyössä KY ry:n kanssa Valmistellaan SELL 2012kilpailuja Toimitaan yhteistyössä AaltoUS:n kanssa Selkiytetään avustustenhakuprosessit Kartoitetaan olemassa olevat yhdistystilat ja etsitään uusia Ylläpidetään ja kehitetään vuokratiloja Hankitaan yhdistys ja toimintaavustustietokanta Myönnetään toiminta ja projektiavustuksia Kannustetaan AYY:n lähellä toimivia yhdistyksiä liittymään AYY:n yhdistysluetteloon Hankitaan sähköinen tilavarausjärjestelmä Järjestetään yhdistyksille koulutusta Kannustetaan yhdistyksiä aaltolaisuuteen ja tuetaan niitä siinä Konkretisoidaan palvelut yhdistyksille Tarjotaan yhdistyksille sääntöneuvontaa sääntötoimikunnan avustuksella Kannustetaan yhdistyksiä kansainvälisyyteen ja kolmikielisyyteen Selkeytetään yhdistysviestintää ja viestitään yhdistyksille säännöllisesti Perustetaan ja vakiinnutetaan vuosijuhlatoimikunta, joka suunnittelee vuosijuhlat 2012 Järjestetään vuosijuhlaviikko, jonka jokainen jäsen taustastaan riippumatta voi kokea omakseen, ja osallistua toteuttamiseen Teekkarikulttuuritoiminta Teekkarikulttuuri näkyy Aaltoyhteisössä elävänä osana kulttuuriperintöä Teekkarijaoston alaiset toimikunnat kokoavat kiltatoimijoita ja toimivat vertaistukiryhminä Taikkilaiskulttuurin tukeminen Tehdään tiivistä yhteistyötä TOKYO:n ja TaiK:n ainejärjestöjen kanssa Autetaan TOKYOta yrityssuhdetoiminnan käynnistämisessä Yhteisölliset tapahtumat ja toiminta Stipendit SELLkisat 2012 Tunnukset Yhdistysten toiminnan tuki ja palvelut OUBS:n toiminnan uudistaminen Otetaan käyttöön vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita sekä hallitusta ja työntekijöitä vapaaehtoistoiminnasta ja toimijoista Järjestetään vapaaehtoistoimijoille virkistäytymistä Mallinnetaan vapaaehtoisorganisaatio Luodaan ja otetaan käyttöön palautekanavat vapaaehtoisille Koulutuspoliittisen johtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen Vuosijuhlaviikko Tehdään monimuotoista jäsenviestintää Tuetaan ja kehitetään sektoreiden viestintää Järjestetään yhteisöllisiä tapahtumia yhdistys ja yhteisölähtöisesti Järjestetään yksi iso, täysin uudenlainen tapahtuma Kehitetään Aavaa ja sen alaisia toimikuntia yhteisöllisinä toimijoina Kartoitetaan AYY:n piirissä tapahtuvaa yhteisötoimintaa Luodaan liikunnan tapahtumakalenteri Järjestetään Akateeminen Wartti 2011 Jaetaan stipendejä Mediaviestintä Viestitään medialle, kun AYY:n piirissä tapahtuu yhteisöä, lähiympäristöä ja yhteiskuntaa kiinnostavia asioita

5 Kvopiskelijoiden sosiaalipoliittinen edunvalvonta SYLvaikuttaminen Uudisrakennushankkeet Kivimies eli Aalto Village Jätkäsaari OtaniemiTapiolaKeilaniemi ja Kehä I Kansallinen edunvalvontatyö SYL:n kautta Osallistutaan SYL:n liittokokoukseen vaikuttavasti Asumisen edunvalvonta Kvopiskelijoiden integrointi Palvelutarjonnan ja prosessien selkeyttäminen Kansallinen koulutuspolitiikka Tavataan palvelupisteiden väki viikoittain Tehdään asumis, liikunta ja palvelukysely jäsenistölle Luodaan selkeä palvelutarjotin Tarkastellaan ja kehitetään palvelu pisteiden toimintaa Asumisdemokratia Varmistetaan kvopiskelijoiden ryhmä sairausvakuutushankkeen toteutuminen Tiedotetaan kansallisen koulutus politiikan asioista keskustoimiston väkeä Opiskelijavalintojen kehittäminen Laadulliset kriteerit yliopistojen rahoitus järjestelmään Toimeentuloasiat Edistetään kvopiskelijoiden äänestysaktiivisuutta ja ehdolle asettumista syksyn edustajistovaaleissa Tuetaan kvopiskelijoiden hakeutumista hallopedeiksi Tuetaan KVopiskelijoiden osallistumista liikuntaan Kehitetään kvtutorointia Pidetään esillä kvopiskelijoiden työllistymiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisumalleja niihin. Tuetaan kansainvälistä yhdistystoimintaa Aallossa Kuntavaikuttaminen Eduskuntavaalivaikuttaminen Työelämäasiat Opiskeluterveydenhuolto Vaikutetaan opiskelijoiden toimeentuloasioihin Vaikutetaan eduskuntavaaliehdokkaisiin ja edistetään jäsenistön äänestysaktiivisuutta World Design Capital hanke Asukkaiden vastuutaho joka kiinteistöön ASY:n käytäntöjen yhtenäistäminen Asukasvapaaehtoisten näkyvyys Luodaan toimiva viestintäkanava asukkaille Järjestetään hätämajoitus syksylle 2011 Etsitään pysyväisratkaisu hätämajoitukseen HOASyhteistyö Vaikutetaan opiskeluterveydenhuoltoasioihin Osallistutaan läheisten työmarkkinajärjestöjen opiskelijatoimintaan sekä seurataan työelämäkeskustelua Liikunnan edunvalvonta Tavataan kuntavaikuttajia Määritellään tavoitteet kuntavaaleihin Ylioppilaskuntayhteistyö World Student Capital hankehakemus Opiskelijoiden hyvinvointi Vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointiin Järjestetään Liiku Stressi Pois kurssi Vaikutetaan kansallisesti liikuntaasioissa Vaikutetaan aktiivisesti UniSportin toimintaan Toimitaan opiskelijoiden liikunnan tietopankkina Kehitetään liikunnan jäsenetuja AYY:n jäsenille Parannetaan AYY:n henkilökuntaliikuntaa Liikutetaan TAIKkilaisia Edistetään liikunnan saattamista korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksi Vaalitaan ystävyyssuhteita muihin ylioppilaskuntiin

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

HALLITUSOHJELMA 2013. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2013 30.1.2013 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/2013 13.2.2013

HALLITUSOHJELMA 2013. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2013 30.1.2013 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/2013 13.2.2013 1 2 3 4 5 6 7 HALLITUSOHJELMA 2013 8 9 10 11 12 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2013 30.1.2013 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/2013 13.2.2013 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY

TOIMINTA- SUUNNITELMA JYY Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta TOIMINTA- SUUNNITELMA 2015 JYY 1) PROJEKTIT Järjestöt Avustusperiaatteiden kehittäminen Hallituksen jäsenistä koostuva avustustyöryhmä arvioi avustusperiaatteet joka

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys:

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Sisällys: Pääsektori Talous Yritysyhteistyö Koulutuspolitiikka Koulutuksen laadun varmistaminen ja

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty edustajistossa 5/13, 9.11.2013 1. Yliopistoyhteisö kansainväliseksi Ylioppilaskunnan tavoitteena on luoda kansainvälinen ilmapiiri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 14.11.2013 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot