Terveydenhuollon muuttuva maailma. Martti Kekomäki Raahesali,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuollon muuttuva maailma. Martti Kekomäki Raahesali, 29.2.2012"

Transkriptio

1 Terveydenhuollon muuttuva maailma Martti Kekomäki Raahesali,

2 Esityksen kulku terveydestä ja sairaudesta talouden tosiasiat palvelujärjestelmä muuttuu vai muuttuuko ja miten? suomalaisia laatupulmia tiivistelmä

3 Terveys? ei ole täydellisen hyvinvoinnin tila ei ole sairauden vastakohta ei ole diagnoosittomuutta - vaan yksilön pärjäämistä pärjäämistavoite vain korostuu väestön vanhetessa

4 Miksi ihminen on sairas? perintötekijät ympäristötekijät yksilön tekemät valinnat vaikuttavat useimmiten yhdistelminä; yksilön tekemien valintojen merkitys silti yhä korostuneempi

5 Miksi ihminen on sairas? perintötekijät ympäristötekijät oireina vammat, ravitsemuksen puutteet ja infektiosairaudet yksilön tekemät valinnat oireina syöpä, rappeutumissairaudet, mielenterveyden häiriöt

6 Miksi ihminen on sairas? perintötekijät ympäristötekijäsairaudet painottuvat kehitysmaihin: kertahoito > parantuminen: huokeata yksilön tekemät valintavirheet painottuvat kehittyneisiin maihin: krooninen hoito > ei parantumista: kallista

7 Miksi ihminen paranee? paranemistaipumus kehittynyt miljoonien vuosien aikana parantajat parantaneet tuhansien vuosien aikana induktioon perustuva, tieteellinen lääketiede parantanut vajaan sadan vuoden aikana - jotta hoitomenetelmien tehosta voitaisiin sanoa jotain varmaa, luonto ja parantaja on voitava miinustaa hoidon lopputuloksesta: EBM:n synty

8 Taloushallinnon perusteet: jako kolmeen 1) terveydenhuolto kansantalouden osana mistä raha tulee, mihin se menee ja mikä on ongelma? 2) taloudellisen ajattelun soveltaminen hoidon valintoihin tavoitteena ihmisten pärjääminen: miten saada mahdollisimman suuri hyöty voimavaroista? 3) laskentatoimen arvo terveydenhuollon johtamisessa mitä raha kertoo järjestelmän toiminnasta?

9 Health spending rising faster than GDP in most rich countries 2006] SUO MI SUOMI

10 Health spending rising faster than GDP in most rich countries 2006] SUO MI SUOMI 2009

11 Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kokonaismenot ikäryhmittäin % 28 % 200 MEUR yhteensä Muu terveydenhuolto Sairausvakuutuksen korvaama hoito Vanhustenhuolto 50 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Ikäryhmä Stakes / CHESS / Markku Pekurinen

12 Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kokonaismenot ikäryhmittäin 2002 ja MEUR yhteensä Stakes / CHESS / Markku Pekurinen Ikäryhmä

13 Ongelmat talouden kielellä: tarpeen ja kysynnän ongelma: väki vanhenee, väki vaatii tarjonnan ongelma: työtätekevien käsien saanti vaikeutuu (nyt) käsien hinta kasvaa (alkanut kasvaa jo nyt) käsien tarve kasvaa huimasti (ihan kohta) valinnan ongelma: kaikkea ei voida tehdä: miten valitaan se mitä tehdään?

14 60 Valtion tulot ja menot miljardia euroa ** 2015** Tulot yhteensä Menot yhteensä Lähde: Tilastokeskus, VM /VM/KO/rk = kestävyysvaje 14

15 tuskauden alun odotuksista 3500 kokonaistuotanto % ennakoitua alemmalla tasolla työttömyysaste 2500 kolmanneksen korkeampi (8,0 % vs 6,1 %) 2000 valtionvelka 1500 puolet suurempi Eläkeikäiset (53 % bkt:sta vs (yli vuotiaat) % bkt:sta) 1000 VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN MUUTOS (1000 henkeä) Työikäiset ( vuotiaat) julkisyhteisöjen rahoitusjäämä 500 negatiivinen eikä positiivinen 0 (- 1,4 % bkt:sta vs 1,8 % bkt:sta) kestävyysvaje vastaa nyt noin 8 sentin korotusta Lähde: Eurostat, VM kunnallisveroäyriin: kuka haluaa maksaa tämän verran lisää? 15

16 VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN MUUTOS VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN MUUTOS (1000 henkeä) (1000 henkeä) Työikäiset (20-64 Työikäiset -vuotiaat) ( vuotiaat) Eläkeikäiset (yli 65 Eläkeikäiset -vuotiaat) (yli 65 -vuotiaat) Lähde: Eurostat, VM Lähde: Eurostat, VM 16

17 Terveydenhuoltomenot suhteessa bruttokansantuotteeseen Pohjoismaissa, EU(15)- ja OECD-maissa , % 11,0 10,0 9,0 Suomi Tanska 8,0 Islanti 7,0 Norja Ruotsi 6,0 OECD 5,0 EU (15) 4, Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2009

18 Eräiden tekijöiden vaikutukset kestävyysvajeeseen Herkkyyslaskelma: Perusuran oletus Kestävyysvaje pienenisi 1 %-yksiköllä, jos muutos perusuraan olisi Yleisen tuottavuuden nousu 1,75 % +1,25 %-yksikköä / v Hyvinvointipalvelujen tuottavuuden nosto 0 +0,25 %-yksikköä / v Työurien pidentäminen vuoteen 2060 mennessä 2 vuotta +1 vuosi Maahanmuuton lisääminen / v / v Syntyvyyden nousu 1,85 +0,5 Sijoitusten tuottoasteen muutos 4 % +0,9 %-yksikköä

19 Terveydenhuollon osuus kansantaloudesta on tuntuva: kuntien menoista sos-ter menot ovat noin 50 %, suurin erillinen menoerä bruttokansantuotteesta menot haukkaavat > 9 %: eli nyt joka 11. euro pyörii terveydenhuollossa kustannusten kasvuvauhti ylittää usein vaurauden kasvuvauhdin (nk. Thwaites-paradoksi) yhtälön on mahdotonta toteutua usean vuosikymmenen aikana kasvua nopeuttavat monet samanaikaiset tekijät

20 Lisää rahaa terveydenhuoltoon? ehkäpä, mutta terveydenhuollon tuottaman hyödyn tulee olla ainakin vaihtoehdon tuottaman hyödyn suuruinen koulutus, asunto-, perhe- ja päihdepolitiikka, politiikka, liikuntatoimi, liikenne- ja työturvallisuus tuottavat myös tehokkaasti terveyttä pajatso tyhjäksi nyt ja äkkiä? mitä sitten tehdään, kun tarpeen ja tarjonnan ristiriita saavuttaa huippunsa noin vuosina ?

21 Making the environment safer

22 Kuka päättää terveyssektorin koon? Suomen kansalaiset päättävät kaksitasoisissa vapaissa salaisissa vaaleissa joissa valitaan eduskunta ja kunnanvaltuusto periaatteessa ei kukaan muu mitä nyt virkamiehet vähän sorkkivat.

23 Vahvistuvia muutossuuntia aikaisemmin jatkossa tavoite tuottavuus vaikuttavuus mittayksikkö yksikkökustannus yksilön pärjääminen rakenne teknologiasiilot hoitoprosessi 1.teknologia biolääketiede informaatioteknologia 1.suunta solu järjestelmä, HSR 1) ohjausväline politiikka ekonomia hallinnon työ hallinnointi johtaminen työn tavoite entisen säilyttäminen tavoitteellinen muutos 1) HSR= health services research

24 Entä kansainvälisellä tasolla? esimerkkinä MassMedSoc, Jan 2011: Toward Effective Health Care Systems potilaskeskeisyys (ei rajapintoja, ei ensisijaisesti erikoisaloittain organisoitua hoitoa, yhteinen IT) lääkäreiden sitouttaminen johtamiseen, potilasvalinnat korvausuudistus: pay for value kliininen integraatio, hoitokoordinaatio; läpinäkyvyys perusterveydenhuollon edistäminen EBM ja CER (Comparative Effectiveness Research) ICT

25 Vaikuttavuus, ammattilaisten uusi vastuualue EBM: jo tuttua asiaa Cmparative Effectiveness Research (CER), kohta tutuksi tulevaa asiaa potilasvalinnat: kuka hyötyy miten hyötyy miten varmasti hyötyy lääkärin kynän kärjen liike määrää 70 % terveydenhuollon kustannuksista eli > 10 mrd /v

26 Näyttöön perustuva hoito ei siis ole mikään pääteasema vaan välttämätön välivaihe jatkossa hoidon tulos on tiedettävä yhden potilaan tarkkuudella ja kattavasti arvioitava kuin investointia, eikä kuin mitä tahansa puoliviihteellistä palvelua

27 Ratkaisevaa siis on kyky lukea potilaan terveyden ongelmaa määritellä hoitopäätöstä tehtäessä hänen kykynsä hyötyä tarjolla olevasta hoidosta mitata pärjäämisen muutosta kohdentava tehokkuus ja junailla hoito sitten viiveittä, turvallisesti ja minimikustannuksin toteuttava tehokkuus

28 Huomattavaa: terveydenhuollon laatu ei ole potilastyytyväisyyden synonyymi mukavaa tietenkin olisi, jos myös potilas olisi tyytyväinen.

29 Hyvän laadun kriteerit Crossing the Quality Chasm, IOM, Washington D.C., 2001 vaikuttavuus tehokkuus oikea-aikaisuus potilaskeskeisyys turvallisuus ja oikeudenmukaisuus

30 Terveydenhuollon laatukriteerit Crossing the Quality Chasm, IOM, Washington D.C., 2001 vaikuttavuus, että syntyy jotain hyötyä tehokkuus, ettei tuhlata ja toistella virheitä oikea-aikaisuus, ettei odottelu pilaa tulosta potilaskeskeisyys, eikä laitoskeskeisyys turvallisuus, ettei hoito ole tautia pahempi ja oikeudenmukaisuus: sama tila, sama hoito

31 Hyvän systeemin perusmääreet poliitikot Vastuullisuus tuottajat Oikeudenmukaisuus Tehokkuus Palveluiden jakauma Kustannusten jakauma Kohdentava Toteuttava Martti Kekomäki

32 Terveydenhuollon tehokkuuden arviointi kysyntä panokset prosessi hoidettu potilas terveyshyöty rahaprosessi tekninen tehokkuus, esim. euro / DRG-piste allokatiivinen tehokkuus, esim. euro / QALY HUS Martti Kekomäki

33 15D-profiles in cataract patients before (green) and after (red) the operation as compared with age-adjusted normal population (blue) values 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 15D-score Population.8484 before.8577 after ,6 move see hear breath sleep eat speech elim uact mental disco depr distr vital sex Dimensions

34 Average 15D-score before and 3 mo after a surgical intervention 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 ABC16 ABC30 ABC36 ABC60 ABD30 Before intervention 3 mo after intervention

35 Health related quality of life in patients with esophageal cancer 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 15D score before treatment 15D score 3 mo after treatment 15D score 12 mo after treatment Radical surgery Palliative treatment

36 Erilaisten interventioiden tuottaman QALYn hinta (diskontattu 5%) QALYn hinta ( ) 0 Kaularankaleik. Lannerankaleik. Lonkan tekonivel Polven tekonivel Kaihi PCI CABG Kohdun poisto Rintareduktio Bulimia Laskimokirurgia Uniapnea

37 Erilaisten interventioiden tuottaman QALYn hinta (diskontattu 5%) yhteiskunnan maksuhalukkuuden yläraja QALYn hinta ( ) 0 Kaularankaleik. Lannerankaleik. Lonkan tekonivel Polven tekonivel Kaihi PCI CABG Kohdun poisto Rintareduktio Bulimia Laskimokirurgia Uniapnea

38 Hyödyn ja kustannuksen suhteen määräävät itsenäisesti sekä osoittaja että nimittäjä hyöty/kustannus hoidettava alue A B teknologiakirjo

39 Oikeudenmukaisuus? palveluiden jakautumisen oikeudenmukaisuus ja rahoituksen jakautumisen oikeudenmukaisuus kumpikin tavoite saavutettavissa usealla tavalla; vaihtoehtojen synnyttämät kustannukset ovat silti aika erilaiset mitä julkisempi systeemi, sen pienemmät kokonaiskustannukset (Brommels)

40 Oikeudenmukaisuus? palvelujen jakautumisen oikeudenmukaisuus Suomella on ongelmia (Manderbacka, Keskimäki) kustannusten jakautumisen oikeudenmukaisuus Suomella on ongelmia (Häkkinen, Klavus; London School of Economics)

41 HUS:n ja KYS:n sepelvaltimotautipotilaiden 15Dprofiilit ennen hoitoa KYS 0.8 HUS Liikuntakyky Näkö Kuulo Hengitys Nukkuminen Syöminen Puhuminen Eritystoiminta Tavanomaiset tominnot Henkinen toiminta Vaivat ja oireet Masentuneisuus Ahdistuneisuus Energisyys Sukupuolielämä Dimensiot Arvo

42 Perusterveydenhuollon palveluin torjuttavissa ollut kuolleisuus %-muutos tuloviidenneksittäin, women men lowest highest Source: Arffman et al October 2008 Juha Teperi

43 Estimates of progressiveness (Kakwani Index) of total health expenditure in 12 OECD countries in various years according to the % of health expenditure financed by taxation. (LSE, 2004) KAKWANI-luku verotuksen %-osuus kustannuksista Key: DK, Denmark (1981,1987); FI, Finland (1990, 1996); F, France (1984, 1989) D, Germany (1989); I, Italy (1991); NE, Netherlands (1987, 1992); P, Portugal (1990); E, Spain (1980, 1990); SW, Sweden (1980, 1990); CH, Switzerland (1982, 1992); UK, United Kingdom (1993); US, United States (1987).

44 Oikeudenmukaisuuden perusmalli Pooliajatus voimavarat, vakuutusmaksut, vakio-% palvelut kaikilta kykyjen mukaan, kaikille tarpeen mukaan equity equality

45 Kuva 1. Shp:n kuntien erikoissairaanhoidon nettokustannusten muutos v (euroa per asukas, deflatoitu) Helsingin ja Uudenmaan shp HUS Pirkanmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Pohjois-Savon shp v deflatoituna v Varsinais-Suomen shp Muut shp:t (ei yo) yhteensä Lähde: Suomen Kuntaliitto

46 Markkinoita ja liikkeenjohtoa? mutkia matkassa: mikä on tuote, palvelu vai hyöty? kuka on asiakas, maksaja vai potilas? markkinat eivät toimi, vaihdannan kustannukset tähtitieteelliset (USA) on siis parempi valita luottamus kuin markkinat, kilvoittelu kuin kilpailu

47 Missä markkinat voivat toimia? hoitoindikaatioiden asettamisen jälkeen hoidon toteuttaminen voidaan kilpailuttaa Hollanti Etelä-Korea edellyttää siis tiukkaa portinvartijuutta järjestelmään: (vrt palveluseteli)

48 Tiivistäen juuri välttämättömäksi koettu tasa-arvotavoite tekee terveydenhuollosta erikoisen tarkasteltavan ongelmat ulottuvat hoitomenetelmien ja potilaiden valinnoista kustannusten keräämistapaan terveydenhuollon laatu on ja pysyy sisäisesti ristiriitaisena käsitteenä tämä ristiriita on selvimmillään yksilön ja yhteisön tavoitteissa

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Vaasa, 22.9.2011 Martti Kekomäki

Terveydenhuoltolaki. Vaasa, 22.9.2011 Martti Kekomäki Terveydenhuoltolaki Vaasa, 22.9.2011 Martti Kekomäki Sisältö 1) 1326/2010: tavoitteet muutosvoimia 2) järjestäminen: tarjotut vaihtoehdot 3) rahoituksen ongelma ja sen ratkaisun ongelma tiivistelmä 1)

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ

VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ Tekes Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon prosessit ja logistiikka Tepro II Valtakunnallinen sairaaloiden kiinteistökannan kehittämishanke VALSAI VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ case Kymenlaakso

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

OSA III Julkisen talouden rahoitus

OSA III Julkisen talouden rahoitus OSA III Julkisen talouden rahoitus Verotusvoima on merkittävin seikka, joka erottaa julkisen yksityisestä sektorista Verojen osuus on kasvanut kehittyneissä maissa varsin yhtäjaksoisesti aina näihin päiviin

Lisätiedot

Terveystaloustiede 2007

Terveystaloustiede 2007 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 / 2 0 0 7 jan klavus (toim.) Terveystaloustiede 2007 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220, 00531

Lisätiedot

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos 19.3. AGENDA Taloustilanne: Miksi julkisin varoin rahoitettu SOTEsektori ei voi enää

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Antton Rönnholm. hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus

Antton Rönnholm. hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus 2010 1 Antton Rönnholm hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus Antton Rönnholm hyvinvointipalvelujen rahoitus ja uudistus SISÄLTÖ Monikanavainen rahoitusjärjestelmä 4 Rahoituksen kestävyys 4 Eri rahoituslähteitä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelma Resepti pohjoismaisen mallin pelastamiseksi Suomessa

Hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelma Resepti pohjoismaisen mallin pelastamiseksi Suomessa Hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelma Resepti pohjoismaisen mallin pelastamiseksi Suomessa Hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelma 1 Työllisyyden nostaminen samalle tasolle kuin Ruotsissa hoitaisi kestävyysvajeesta

Lisätiedot

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1.

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1. Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa I Keskusteluaiheita Discussion Papers 11.1. 2011 No 1237 Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** *

Lisätiedot

J. J. PAUNIO Alustavia näkökohtia

J. J. PAUNIO Alustavia näkökohtia TERVEYDEN TALOUSTIEDETTÄ - HEALTH ECONOMICS erikoisnumero J. J. PAUNIO Alustavia näkökohtia INGEMAR STAHL Yleiskatsaus ongelmiin BRIAN ABEL-SMITH Kustannukset ja tuotot A. A. WAL TERS Terveyden taloustiede

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 20 Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin Jan Klavus Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: Tuloksia opintien varrelta

HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: Tuloksia opintien varrelta VATT-JULKAISUJA 46 VATT PUBLICATIONS HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: Tuloksia opintien varrelta Aki Kangasharju (toim.) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

suomen sote uudistuu

suomen sote uudistuu suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita tapahtumaan aatos HalliPelto ilmo ParviNeN markku PyykkÖlä ari vesikkala suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita

Lisätiedot

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi

Terveydenhuollon taloudellinen arviointi Terveydenhuolto tieteessä Pirjo Räsänen dosentti, FT, esh, arviointipäällikkö HUS, ulkoisen tarkastuksen yksikkö pirjo.rasanen@hus.fi Harri Sintonen VTT, emeritusprofessori Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti,

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 2 Lukijalle Työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa 2009 asettama hyvinvointialan

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

PTT-raportteja 223. Yksityinen varautuminen hoivamenoihin - Vaihtoehtoisia malleja oman hoivan rahoittamiseen

PTT-raportteja 223. Yksityinen varautuminen hoivamenoihin - Vaihtoehtoisia malleja oman hoivan rahoittamiseen Pellervon taloustutkimus PTT Pellervo ekonomisk forskning Pellervo Economic Research PTT-raportteja 223 Yksityinen varautuminen hoivamenoihin - Vaihtoehtoisia malleja oman hoivan rahoittamiseen Markus

Lisätiedot

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B14 / 2004 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN

Lisätiedot

tulevaisuuden terveydenhuolto 2022

tulevaisuuden terveydenhuolto 2022 tulevaisuuden terveydenhuolto 2022 1 sis ä llysluettelo 3 JOHDANTO 4 ESIPUHE 5 KAIKKI LÄHTEE ASIAKKAASTA 6 VAHVISTUSTA ASIAKKAAN OMAAN VASTUUN KANTOON Ei kaikkea hyvää kaikille haluaville? Omahoito vielä

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

näköalat Hyviä hyvinvointipalveluja hyvää bisnestä Sivut 10-20 Kasvuyritys Teatterilla tarvitsee asennetta, osaamista ja onnea S.

näköalat Hyviä hyvinvointipalveluja hyvää bisnestä Sivut 10-20 Kasvuyritys Teatterilla tarvitsee asennetta, osaamista ja onnea S. näköalat Tekesin asiakaslehti 2 2010 teema Hyviä hyvinvointipalveluja hyvää bisnestä Sivut 10-20 Kasvuyritys tarvitsee asennetta, osaamista ja onnea S. 26 Teatterilla työ luistamaan S. 32 Sisältö teema

Lisätiedot