Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011

2 Sisällys 1 Johdon katsaus Tuloksellisuuden kuvaus Vaikuttavuus Metlan toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain Tuotokset ja niiden kehitys Laadunhallinta ja sen kehitys Yhteenvetotietoja toiminnan tuloksellisuudesta Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet Toiminnan sopeuttaminen Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen Tietohallinnon sekä tutkimusaineiston hallinnan ja käytön tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen Prosessien kehittämistavoitteet ja tehtävät Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Maksullinen palvelutoiminta Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus Viranomaispalvelut Tukiprosessit (Strateginen johtaminen, sisäiset palvelut ja tutkimuksen tukipalvelut) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain Tilinpäätöslaskelmien analyysi Rahoituksen rakenneanalyysi Talousarvion toteutumisen analyysi Tuotto- ja kululaskelman analyysi Taseen analyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arvioinnin tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitetiedot Allekirjoitukset Luettelo taulukoista Tuotokset keskeisistä suoritteista ja suoriteryhmistä...13 Yhteenvetotietoja toiminnan tuloksellisuudesta Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus...48 Henkilöstön määrä, rakenne ja kulut...68 Luettelo liitteistä Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma...84 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma...85 Organisaatio...88 Alueyksiköt, niiden vahvuusalueet ja henkilöstö...89 Metlan tutkimusohjelmat

3 1 Johdon katsaus Valtion tutkimuslaitosten ja metsäorganisaatioiden rakenteiden uudistaminen sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttaminen olivat edelleen merkittävimpiä metsäntutkimuksen toimintaedellytyksiin vaikuttavia tekijöitä. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös, jonka perusteella Metlan johto ja esikuntatehtäviä siirretään Joensuuhun vuoden 2014 alusta lukien, tuli yllätyksenä Metlan johdolle ja henkilöstölle. Päätös oli poliittisesti kytköksissä Suomen metsäkeskuksen sijoittamiseen Lahteen. Metsäntutkimuksen strateginen merkitys suomalaisten hyvinvoinnille on kasvanut. Luonnovaroihin, niiden tutkimukseen ja osaamiseen pohjautuva biotalous on tulevaisuuden kasvun ja vaurauden lähteenä. Tämä luo metsäntutkimukselle haasteita; ovathan metsät Suomen keskeisin uusiutuva luonnonvara. Metla päivitti vuonna 2011 strategian, joka kiteytyi muotoon Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi. Kuluneena vuonna Metlan toimintaa suunnattiin yhä vahvemmin vastaamaan päivitettyä strtategiaa. Metla saavutti hyvin asetetut tulostavoitteet ja toiminta oli sekä yhteiskunnallisesti että tieteellisesti vaikuttavaa. Uusi osaamisrakenne, tutkimusrahoituksen turvaaminen ja henkilöstön työkyky sekä jaksaminen ovat edelleen tärkeitä tulevaisuuden haasteita. Tutkimus- ja keittämistoiminta sekä viranomaistehtävät Metlan voimavarat kohdistettiin tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa Metla menestyi erittäin hyvin. Metla edistää tutkimusohjelmilla toimialan vaikuttavuustavoitteita tuottamalla tietoa ja osaamista sekä harjoittamalla tiedon ja teknologian siirtoa. Vuonna 2011 Metla suunnitteli ja käynnisti yhdessä muiden LYNET-laitosten kanssa neljä uutta tutkimusohjelmaa. Metlan omia tutkimus- ja kehittämisohjelmia oli käynnissä viisi. Metla oli vahvasti mukana myös Metsäklusteri Oy:n ja CLEEN Oy:n tutkimusohjelmien toteutuksessa ja valmistelussa. Merkittävä panos kohdistui edelleen myös Kansallisen metsäohjelman (KMO) 2015 ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toimeenpanoon, seurantaan ja työryhmätyöskentelyyn. Metlan viranomaistehtävien toteuttamiseen käytettiin hieman enemmän voimavaroja kuin vuonna Kaikki nämä tehtävät pohjautuvat Metlan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottamaan osaamiseen ja ne ovat merkittäviä myös tiedon ja teknologian siirrolle. Metla on vuosikymmeniä ollut metsäalan ennakointityön keskeinen toimija. Julkaisujen lukumäärä säilyi vakiintuneella tasolla. Metlan strategian ja asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti tiedon ja teknologian siirron suoritteiden määrä kasvoi. Metla jatkoi tutkimus- ja kehittämisohjelmien väli- ja loppuarviointeja. LYNET-yhteistyö LYNET-laitosten välinen yhteistoiminta oli aktiivista sekä yhteisissä tutkimusohjelmissa että ympäristöseurannoissa ja tilastotoimessa. Yhteenliittymä valmisteli yhdessä aineistopolitiikkaa sekä toteutti yhteiset laboratoriotoiminnot Rovaniemellä ja Oulussa. EUrahoitteisessa LifeData-hankkeessa LYNET-laitokset edistävät yhteiskäyttöisiä luonnonvara-aineistoja. Oulun yliopiston kampuksella Ympäristötietotalossa aloitti merkittävä toimintojen kokonaisuus, kun Metla, SYKE, MTT ja RKTL muuttivat yhteisiin tiloihin yliopiston Thule-instituutin kanssa. Kansainvälinen yhteistyö Vuonna 2011, joka oli YK:n kansainvälinen Metsän Vuosi, Metlan toiminta kansainvälistyi entisestään. Metlan tutkimusosaamisen vienti kasvoi ja kansainväliset asiantuntijahankkeet laajenivat entistä kaukaisempiin kohteisiin. Ulkoministeriön IKI- (instituutioiden välinen kehitysyhteistyö) rahoituksen avulla Metla osallistui kehitysmaiden tutkimusorganisaatioiden tutkimuksen tason nostamiseen. Vuonna 2011 Metlassa oli käynnissä IKI-hanke Latinalaisen Amerikkan maissa sekä Nepalissa ja Vietnamissa. Hankesuunnitelmia tehtiin lisäksi Keniaan, Mosambikiin, Mongoliaan ja Argentiinaan. Metlalla on edelleen vahva asema metsäntutkimuslaitosten kansainvälisen järjestön IUFRO:n hallinnossa. Metla koordinoi yhtä IUFRO:n pääosastoa sekä kolmea erityisohjelmaa. Samoin Metlan yhteydet Euroopan Metsäinstituuttiin (EFI) säilyivät vahvoina, Metla tuki mm, EFINordin toimintaa. Myös FAO ja UNECE ovat Metlalle tärkeitä yhteistyökumppaneita. Vuonna 2011 Metla laati FAO:n kanssa hankesopimuksen metsien inventointimenetelmien kehittämisestä. Syyskuussa 2011 Metla ja FAO/UNECE 3

4 järjestivät Suomessa yhteisen seminaarin, jossa pohdittiin strategiaa määräajoin toteutettavalle maailman metsien inventoinnille. Perinteisesti Venäjä on ollut tärkeä Metlan kahdenvälisessä yhteistyössä. Viime vuosina Metlan ja japanilaisten tutkijoiden välillä on ollut entistä aktiivisempaa yhteistyötä. Myös Kiina on Aasia-yhteistyössä Metlalle tärkeä kohde. Toiminnan kehittäminen Metlan toimintojen vahva kehittäminen jatkui vuonna Metlan työjärjestys, taloussääntö ja riskienhallintapolitiikka päivitettiin. Metlan palvelut kartoitettiin ja asiakkuus- ja palvelustrategian laadinta alkoi. Metlan kirjaston kokoelmapalvelujen ulkoistamista valmisteltiin, kuten myös sähköisiä tietopalveluja. Pääosa Metlan hallinnassa olleista kiinteistöistä siirtyi vuoden vaihteessa Senaatti-kiinteistöille ja toimitilapalvelut ulkoistettiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon asiakkuusprojektit toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Metlassa aloitettiin it-tukipalvelujen ulkoistaminen ja yhteistyö palvelujen toimittajaan. Asianhallintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin ja otettiin käyttöön sähköinen tilaustenhallintajärjestelmä, Tilha. 4

5 2 Tuloksellisuuden kuvaus 2.1 Vaikuttavuus Metlan toiminta on yhteiskunnallisesti, tieteellisesti ja alueellisesti vaikuttavaa ja tukee tulossopimuksen mukaisesti metsäperusteisten elinkeinojen tietotarpeiden lisäksi useiden hallinnonalojen tietotarpeita. Metla onnistui toiminnassa hyvin arvioitaessa sitä tulossopimuksen vaikuttavuustavoitteiden ja keskeisten päämäärien perusteella. Metlan toiminta edisti kansallisen innovaatiostrategian toteuttamista vahvistamalla yliopistoyhteistyötä (esim. Oulun toimipaikka). Metla toimi kiinteässä ja innovatiivisessa yhteistyössä Strategisen huippuosaamisen keskittymiin (SHOK) ja osaamiskeskuksiin (OSKE) ja tuotti metsäklusterin kilpailukykyä edistävää tietotaitoa ja edisti metsäklusterin uusiutumista. Asiakaslähtöisyys otettiin aiempaa paremmin huomioon panostamalla tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedon ja teknologian siirtoon ja sitouttamalla tiedon käyttäjät tutkimusohjelmien suuntaamiseen ja ohjaamiseen. Esimerkiksi MKL-ohjelmassa yhdessä metsäkeskusten kanssa toteutettiin Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja, joka tavoitti arviolta puolet kentällä toimivista metsänhoidon ammattilaisista. Tutkimustoiminnan painotuksissa ja resurssien jaossa korostettiin yritys- ja elinkeinotoiminnan sekä yhteiskunnallisten vaikutusten merkitystä. Kansallisen metsäohjelman (KMO 2015) toteuttaminen ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO ) seuranta Metlan toimintaa ohjaa Kansallisen metsäohjelman (KMO) lisäksi Metsäklusterin tutkimusstrategia. Metlalaiset toimivat KMO:n sihteeristössä, KMO:n eri työryhmissä ja metsäneuvostossa. Metla tuki KMO:n toteutusta tutkimus- ja kehittämisohjelmilla, hankkeilla sekä VMI:n mm. metsänhoidon mittaristoon tuottamalla taustatiedolla. KMO:n strategista päämäärää Metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa tukivat PUU-, MKL-, BIO- ja HYV- tutkimusohjelmat. KMO-päämäärää Metsätalouden kannattavuus paranee tukivat MKL-tutkimusohjelma, eri hankeryhmät sekä puumarkkinainformaation tuottaminen ja tilastointi. KMO-päämäärää Metsien monimuotoisuus,ympäristöhyödyt ja hyvinvointivaikutukset vahvistuvat tukivat MIL- ja HYVtutkimusohjelmat sekä eri hankeryhmien toiminta. Alueellisten metsäohjelmien seurantaa ja ohjelmakauden päivitystä Metla tuki tuottamalla uudet tiedot taimikoiden ja nuorten metsien tilasta ja tarjoamalla asiakkaiden käyttöön MELA-Tulospalvelun tarpeellisine metsävaratietoineen. Metlan vastuulla on myös MMM:n ja YM:n yhdessä toteuttaman Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO ) seuranta. Siihen kuuluu tiedon, kokemusten ja vaikuttavuuden kokoaminen ohjelman eri toimijoilta kunkin neljäntoista toimen toteutumisesta. Metla on koordinoinnin ohella myös mukana ohjelman toimien toteutuksessa mm. inventoimassa uhanalaista lajistoa, tutkimassa metsänkäsittelymenetelmien mahdollisuuksia monimuotoisuuden turvaamisessa ja selvittämässä vapaaehtoisen suojelun korvauskäytäntöjä ja -perusteita. Metsäalan strategisen ohjelman (MSO ja ) toteuttaminen Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan Metsäalan strategisen ohjelman (MSO ja ) tavoitteisiin Metla vastasi useilla PUU-, MKL- ja BIO-tutkimus- ja kehittämisohjelmilla. PUU-tutkimus- ja kehittämisohjelma tukee uusien arvonlisäykseen perustuvien asiakas-, palvelu- ja tuoteratkaisuiden kehittämistä. Metsäpalveluyrittäjyyden kehittäminen on yksi MKL-tutkimus- ja kehittämisohjelman kolmesta painopistealueesta. BIO-ohjelma tukee kasvavan bioenergia- ja biojalostusteollisuuden raaka-ainehuoltoa ja sen päätöksentekoa yksittäisestä laitosprojektista EU:n energiapoliittiseen päätöksentekoon asti. PuuSuomi-verkostohankkeessa Metla on mukana aktiivisena toimijana. Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) ja osaamiskeskusten (OSKE) toimintaan osallistuminen Elinkeinojen tietotarpeiden tukemiseksi Metla toteutti SHOK:ien Metsäklusteri Oy:n ja Ympäristö ja energia-klusterin (CLEEN Oy) tutkimusohjelmia. Metla osallistui Metsäklusteri Oy:n tutkimusohjelmiin Arvoa intensiivisestä ja tehokkaasta kuiduntuotannosta - Eff- Fibre sekä Tulevaisuuden biojalostamo. Metla myös koordinoi arvoketjupohjaista EffFibre ohjelmaa. Eff- Fibre lisää kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta, 5

6 puuntuotannun kustannustehokkuutta ja parantaa klusterinkilpailukykyä kehittämällä radikaalisti uudenlaisia energiatehokkaita ja resursseja säästäviä tuotantoteknologioita. FuBio-ohjelmassa Metlan tutkijat ovat kehittäneet tuloksellisesti hemiselluloosan erotustekniikkaa sekä hemiselluloosien ja puun uuteaineiden hyödyntämistä. Samalla on rakennettu puutuotteiden suojaaineiden kehittämistä FWR:n kanssa. Lisäksi Metla on valmistellut VTT:n kanssa Metsäklusteri Oy:n ja CLEEN Oy:n yhteistä Bioenergiaohjelmaa. OSKE-verkostoa hyödynnettiin tehostamaan tiedon- ja teknologian siirtoa erityisesti pk-yrityksille. Metla osallistui huippuosaamisen hyödyntämiseen painottuvien metsäalan osaamiskeskusten Metsäklusterin uudistuminen, Asumisen osaamisklusteri ja Tulevaisuuden energiateknologiat toimintaan kehittämis- ja tuotteistamishankkeilla, kehittämällä testausympäristöjä ja tutkimusviestinnällä. Tiedonsiirtotoiminta oli laajaa ja saavutti elinkeinoelämän, tutkimus- ja kehittäjäverkostot sekä julkispäättäjät. Ministeriöiden toiminnan tukeminen päätöksenteossa ja kansainvälisessä metsäpolitiikassa Käynnissä olleet tutkimus- ja kehittämisohjelmat tuottivat uutta tietoa ministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteisiin. Tutkimusohjelmissa kehitettiin uutta osaamista ministeriöiden tavoitteisiin sekä verkostoiduttiin osaamisen vahvistamiseksi. Metla toimii asiantuntijana monissa maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemissa metsä-, ympäristö- ja energiapoliittisissa työryhmissä sekä osallistui eri metsäalan lainsäädäntöhankkeisiin asiantuntijana. Metlan vastuulla olevat viranomaispalvelut tukivat hyvin maa- ja metsätalousministeriön ja sen alaisten toimijoiden vaikuttavuustavoitteita. Metlan johdolla tehty kestävän metsätalouden kriteereiden ja indikaattoreiden neljäs päivitysraportti Suomen Metsät 2011 Kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen julkaistiin Oslossa Forest Europe Ministerial Konferenssin yhteydessä. Metlasta oli edustaja mukana Suomen valtuuskunnassa. Metlan tutkijat ovat tukeneet osaamisellaan UNECE/FAO Working Party on Forest Economics and Statistics ToS:ia toimimalla asiantuntijana. Metlalla on kyseisessä Working Partyssä kaksi edustajaa sekä edustus useissa muissa ryhmissä. Näin Suomen kansallinen tilastotiedote ja vuosikirjan tiedot liitetään kansainvälisiin tilastoihin ja tietokantoihin. Metla toimitti Ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaiset maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin vuoden 2011 kasvihuonekaasujen päästö- ja nieluarviot sekä osallistui asiantuntijana ilmastokokouksiin ministeriöiden valtuuskunnissa. Metla tuotti ilmastosopimuksia ja neuvotteluja varten muistioita ja laskelmia, kommentoi sopimustekstiluonnoksia ja sopimusosapuolten ehdotuksia. Metla on ollut vuosikymmeniä Suomen metsäalan ennakointityön keskeisin toimija. Esimerkkejä tästä ovat mm. valtakunnan metsien inventointi (VMI) ja Suhdannekatsaus. Metla organisoi ennakointityön uudelleen ja se perustuu laajaan monitieteiseen tutkimusyhteistyöhön sekä ennakointimenetelmien ja mallien kehittämiseen. Jatkossa osallistutaan myös entistä tiivimmin EFSOS-työhön Forest Sector Outlook Studies ToS:ssa. Kansainvälisen metsäpoliittisen tutkimuksen painoa on siirretty tukemaan kansainvälisisä metsäprosesseja unohtamatta Venäjän ja itäisten siirtymätalouksien metsäpolitiikkaa. Julkaisut ja muut artikkelit Metlan tutkijoiden julkaisemien referoitujen kansainvälisten ja kansallisten julkaisujen määrä pysyi vakiintuneella tasolla. Sekä kansainvälisten että kansallisten esitelmien määrä lisääntyi. Resurssien kohdentuminen Metlan strategian mukaisesti voimavaroja on pyritty kohdentamaan strategisille vaikuttavuusalueille 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta sekä 2. Metsät ja yhteiskunta. Samalla on vähennetty voimavaroja Metlan vahvalta vaikuttavuusalueelta 3. Kestävät metsänkasvatusketjut. Strategian mukaisissa tavoitteissa on onnistuttu vaikuttavuusalueella 2 ja 3. Vaikuttavuusalueen 1 voimavarojen kokonaiskäyttö väheni. Tämä johtui osittain siitä, että useat Metlan tutkimusja kehittämisohjelmat (BIO, MKL, MIL ja SUO) loppuivat vuoden 2011 lopussa. Tutkimus- ja kehittämisohjelmien työ keskittyi raportointiin ja tiedonsiirtoon, jolloin tutkimus- ja kehittämisohjelmat eivät käyttäneet aineisto- ja laboratoriopalveluita, kuten aiemmin ohjelmakaudella. Toinen voimavarojen käyttöön vaikuttava seikka oli eläköitymisen aiheuttama henkilöstövoimavarojen pieneneminen. Resurssivajaus kohdistui erityisen voimakkaasti ekonomian alan tutkijoihin. Metlan strategia painottaa myös Metlan tietovarantojen nykyistä parempaa hyödyntämistä, mikä näkyy strategisen vaikuttavuusalueen 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot, resurssoinnissa. Metlan tulos Metla saavutti maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2011 asettamat tulostavoitteet hyvin. 6

7 2.2 Metlan toiminnalliset tavoitteet Toiminnan tuloksellisuutta on kuvattu myös arvosanan avulla seuraavasti: 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos ja 0 = ei tulosta. Myös arvosanan puolikkaita (esim. 4,5) on käytetty Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain Toiminnallinen tehokkuus säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Metlan toiminnan yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden parantamiseksi kahden tärkeimmän strategisen aihealueen - metsäalan yritys- ja elinkeinotoiminta sekä metsät ja yhteiskunta - suhteelliset osuudet voimavarojen käytöstä säilyvät vähintään vuoden 2010 tasolla. Strategisten aihealueiden suhteelliset osuudet tutkimusrahoituksesta määritellään TTS-kaudelle Metlan maksullisen toiminnan liikevaihtotavoite on 1,8 milj. euroa niin, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset ja toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 50 %. Tulostavoite: Toiminnallinen tehokkuus säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Taloudellisuutta kuvataan tilinpäätöksen sivuilla 46, 47, 62, kohdissa ydin- ja tukiprosessien toiminnallinen tehokkuus. Tuotokset keskeisistä suoritteista ja suoriteryhmistä on kuvattu kohdassa ja analysoitu s Tuotosten määrä pysyi hyvänä. Metlan maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuus ylittivät asetetut tulostavoitteet. Tulokset on kuvattu ao. tulostavoitteiden kohdalla. Toiminnallinen tehokkuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Tulostavoite: Metlan toiminnan yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden parantamiseksi kahden tärkeimmän strategisen aihealueen - metsäalan yritys- ja elinkeinotoiminta sekä metsät ja yhteiskunta - suhteelliset osuudet voimavarojen käytöstä säilyvät vähintään vuoden 2010 tasolla. Strategisten aihealueiden suhteelliset osuudet tutkimusrahoituksesta määritellään TTS-kaudelle Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta strategisen vaikuttavuusalueen (tavoitteessa metsäalan yritys- ja elinkeinotoiminta) osuus voimavarojen käytöstä väheni ja se oli 14,808 1) milj. (16,277 1) milj. vuonna 2010 ja 18,058 1) milj. vuonna 2009). Metsät ja yhteiskunta strategisen vaikuttavuusalueen osuus voimavarojen käytöstä kasvoi huomattavasti ja se oli 7,921 2) milj. ( 7,009 2) milj. vuonna 2010 ja 6,723 2) milj. vuonna 2009). Em. strategisten vaikuttavuusalueiden yhteenlaskettu resurssointi väheni 0,557 milj. vuodesta Strategisten aihealueiden suhteelliset osuudet tutkimusrahoituksesta määriteltiin vuosille 2012 ja Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 3 Metsäalan yritys- ja elinkeinotoiminta - ja Metsät ja yhteiskunta -strategisten vaikuttavuusalueiden yhdistetty resurssointi väheni 0,557 milj. eurolla vuodesta 2010, mutta niiden suhteellinen osuus ydinprosessien voimavaroista säilyi vuoden 2010 tasolla. Saavutettu tulos ei ole aivan tavoitteen mukainen. 1) 2) Vuosien 2011 ja 2010 toteumat on laskettu kustannuksina. Vuosi 2009 ei ole vertailukelpoinen vuosiin 2011 ja Vuoden 2009 tukiprosessien kulut on vyörytetty ydinprosesseille kirjatun työajan suhteessa. Vuodesta 2010 alkaen aineistopalvelut ja laboratoriotoiminta ovat kuuluneet tutkimusprosessiin. 7

8 Tulostavoite: Metlan maksullisen toiminnan liikevaihtotavoite on 1,8 milj. euroa niin, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset ja toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. Maksullisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2011 yhteensä 2,496 milj. euroa. Tähän sisältyi 2,334 milj. myyntituottoja ja 0,163 milj. muita, lähinnä vuokratuottoja. Tuottokertymä kasvoi edellisestä vuodesta 0,431 milj. euroa ja ylitti vuoden 2011 talousarvion 1,800 milj. euron tavoitteen 39 %:lla. Maksullisen palvelutoiminnan henkilöstömäärä oli 20 henkilötyövuotta vuonna Tämä oli kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2010, mutta vastasi budjetoitua määrää. Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 5 Kannattavuus toteutui tulossopimuksen mukaisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus nousi 8 prosenttiyksikköä ja oli tarkasteluvuonna 109 % taimitarhatoiminta mukaan lukien. Tulostavoite: Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 50 % Metlan yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavoitteeksi asetettiin yhteensä 5,400 milj. euroa siten, että muiden valtion virastojen osuus on 2,900 milj. euroa, EU:n osuus 0,500 milj. euroa ja muun valtion ulkopuolisen rahoituksen osuus 2,000 milj. euroa. Kustannusvastaavuustavoite oli 50 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 44 % tulostavoitetta enemmän, 7,764 milj. euroa. Valtion virastojen osuus kertymästä oli 4,601 milj. euroa, mikä ylitti tavoitteen 59 %. EU-rahoitusta tuloutettiin 0,758 milj. euroa, mikä ylitti tulostavoitteen 52 %. Talousarviotalouden ulkopuolelta saadun rahoituksen kertymä 2,406 milj. euroa laski edellisestä vuodesta 26 %, mutta ylitti tulostavoitteen 20 %. Koko yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 18 % tulostavoitetta parempi, 59 %. Tämä oli 3 prosenttia alempi kuin edellisenä vuonna. Vähäistä kannattavuuden laskua oli havaittavissa muilla hanketyypeillä paitsi Suomen Akatemian hankkeilla, joiden kannattavuus parani 3 %. Tämä johtui kokonaiskustannusmallilla budjetoitujen hankkeiden suhteellisen osuuden lisääntymisestä. EUhankkeiden kustannusvastaavuus laski 2 prosenttia ja oli 40 %. Tämä johtui sellaisen EU-rahoituksen lisääntymisestä, jossa yleiskustannusten osuus tuotoista jää pieneksi. Sama kehitys on ollut YRT-hankkeilla, joilla kustannusvastaavuus oli 8 % alempi kuin edellisenä vuonna. EU:n rakennerahasto- ja maaseuturahastohankkeiden määrä on suhteessa lisääntynyt, ja Metlalle on tullut omarahoitusosuuksia, kun Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma * Talousarvio 2011 Toteutunut 2011 Toteutunut 2010 Toteutunut 2009 TUOTOT Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Erilliskustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS Kustannusvastaavuus, % *Kustannusvastaavuuslaskelma kokonaisuudessaan on sivulla 84. 8

9 toimintamenomomentille saatiin käyttölupa tähän tarkoitukseen. TAU-hankkeilla henkilökustannusten osuus oli hieman noussut, mikä laski kustannusvastaavuutta 4 %. Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 5 Eniten ulkopuolista rahoitusta sai Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma (BIO-ohjelma), jonka osuus ulkopuolisen rahoituksen tuotosta oli 1,610 milj. euroa, 16 % kokonaistuotosta. Tämä kattoi 49 % tutkimusohjelman kuluista. Tutkimushankeryhmän Metsiin perustuvat elinkeinot (ELI) kuluista katettiin yli 90 % ulkopuolisella rahoituksella. Sen osuus yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaistuotosta oli 1,181 milj. euroa, mikä oli 12 % kokonaistuotosta. Vuonna 2011 Metlassa alkoi kuusi EU:n osarahoittamaa hanketta, joista kaksi Life+ -ohjelman hanketta ja yksi Intelligent Energy Europe -ohjelman hanke koordinoidaan Metlassa. Koordinoituja ja tämän kokoisia EU-hankkeita on Metlassa ollut toistaiseksi vähän, joten menestys EU-hauissa on ollut poikkeuksellisen hyvä. Hyvät tulokset EU:n rakennerahastohauissa jatkuivat ja myös EU:n maaseuturahastosta saatiin rahoitusta useille hankkeille. Metlan tutkijat onnistuivat erinomaisesti Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen haussa. Hankeyhteistyö Metsäklusteri Oy:n piirissä jatkui menestyksekkäänä Tuotokset ja niiden kehitys Tulostavoite: Tuotokset resursseihin suhteutettuna säilyvät edellisen vuoden tasolla. Tuotokset Tuotokset on kuvattu taulukossa s. 13 ja analysoitu keskeisistä suoritteista ja suoriteryhmistä. Tuotosten määrissä tapahtui muutoksia suoriteryhmien sisällä. Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Kaikkien julkaisujen lukumäärä väheni, mutta määrä säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Kansainvälisten referoitujen julkaisujen määrä oli lähes vuoden 2010 tasolla (206 referoitua julkaisua v ja 215 v. 2010). Kansainvälisten esitelmien lukumäärä ylitti asetetun tulostavoitteen, 340 kpl, huomattavasti ja oli 465 (v kpl 474). Myös kotimaisissa esitelmissä ylitettiin asetettu tavoite ja vuoden 2010 taso (v kpl 471; v ). Tiedeyhteisöä ja käytäntöä palvelevat sidosryhmätapaamiset pysyivät lähes vuoden 2010 tasolla. Lausuntojen ja asiantuntijakuulemisten määrä pysyi korkeana, kuten myös korkeakoulujen opinnäytetöiden ohjaus. Asiakkaille tuotettiin erillisselvityksiä 49 kpl (tuotteet ja palvelut) eli huomattavasti yli vuoden 2010 tason ja asetetun tulostavoitteen. Uusia toimintamalleja ja menetelmiä ei valmistunut vuoden aikana. Ohjelmistoja ja verkkopalveluja valmistui 11 kpl. Tulokset osoittavat, että Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma* Talousarvio Toteutunut Toteutunut Toteutunut TUOTOT Tuotot yhteensä Kokonaiskustannukset yht OMARAHOITUSOSUUS Omarahoitusosuus, % *Kustannusvastaavuuslaskelma kokonaisuudessaan on sivulla 85. 9

10 Metlalle asetettu tavoite tiedon ja teknologian siirron lisäämisestä toteutui hyvin. Maksullisen palvelutoiminnassa (aikaisemmin asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut, ART) tehollisia työtyötunteja oli eli tulostavoitteeseen verrattuna laskutettavista työtunneista toteutui 95 %. Tuntimäärällä saavutettiin 39 % budjetoitua suurempi tuotto, joten toiminta oli tehokasta. Vuoteen 2010 verrattuna laskutettujen tehollisten työtuntien ja euromääräisen tuoton määrä oli kasvanut samassa suhteessa. Nousu johtui tilaustutkimusten lisääntymisestä. Viranomaispalvelut Valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) valmistui 144 tietotuotetta. Maastotietojen keruu tulostaulukoiksi toteutui hyvin. Metsänjalostus 2050 ohjelman tavoitteet saavutettiin hyvin. Siemenviljelysuunnitelmien lukumäärätavoite, 2 kpl, toteutui. Metsätilastollisen tietopalvelun tavoitemittareiden toteutumisaste oli hyvä. Taulukoiden määrä tilastojulkaisuissa oli 559 (Metsätilastollinen vuosikirja 246 ja Metsätilastotiedotteet 313 taulukkoa). Asetettu tavoite, 550 taulukkoa, saavutettiin. Tilastojen julkaisunopeus oli vuositilastoissa 27,5 viikkoa ja kk-tilastoissa 5,6 viikkoa. Kuukausitilastoissa tulostavoite, 5,4 viikkoa, lähes saavutettiin. Aikatauluja ei voi kiristää, koska niihin vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten esim. tullihallitus ja puun ostajat. Vuositilastoinnissa asetetusta tavoitteesta, 25 viikkoa, jäätiin hieman jälkeen. Tämä johtui ongelmista verohallinnon toimittaman tilastoaineiston hankinnassa ja käsittelyssä (Metsämaan omistus -tilasto). Ilman em. tilastoa tulostavoite olisi ylitetty. Kasvinsuojeluaineiden tarkastuksessa uusia kokeita aloitettiin 9 kpl ja vanhoista kokeista jatkettiin kolmea. Puutavaranmittauslain toimeenpano edellyttää riittävän laajaa tehdasmittausten valvontaa. Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli 120 tehdasmittauspaikkaa, joilla tehtiin 106 valvontamittausta. Virallisia mittauksia tehtiin yksi Laadunhallinta ja sen kehitys Tulostavoite: Jatketaan tutkimustoiminnassa vaikuttavuuden arviointia toteuttamalla 2011 päättyvän Suometsätalous-tutkimus- ja kehittämisohjelman loppuarviointi. SUM-tutkimus- ja kehittämisohjelman kokonaisrahoitus vuosina oli noin 5,0 milj.. Tästä ulkopuolista rahoitusta oli noin 10 %. Henkilötyövuosia oli 82, joista tutkijatyövuosia yli puolet. Hankkeissa tuotettiin 35 referoitua tieteellistä julkaisua ja 37 muuta tutkimusjulkaisua. Lisäksi noin 10 käsikirjoitusta valmistui vertaisarviointiin. Eri asiakasryhmille välitettiin tuotettua tutkimustietoa yhteensä 352 esitelmässä, posterissa, opetustehtävässä tai muussa esiintymisessä. Hankkeiden tulokset tarjoavat runsaasti tietoa mm. metsänhoitosuositusten tarkentamiseksi. Yhteistyössä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa tuotettiin ohjelman aikana mm. turvemaiden uusi korjuujälkikriteeristö. Samoin tarkasteltiin kriittisesti ns. kerralla kuntoon -toimintatavan vaikutuksia suometsien kasvatuksen kannattavuuteen. Todettiin, että kunnostusojitustarve vähenee merkittävästi suopuustojen varttuessa ja puuston huolehtiessa kuivatuksesta. Tarpeettoman ojituksen välttäminen sekä tehokkaat vesiensuojelumenetelmät uudistushakkuissa todettiin tärkeimmiksi keinoiksi suometsätalouden haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisessä. Suometsien lannoituksen puustovaikutukset mallinnettiin liitettäväksi MOTTI-simulaattoriin. SUM-tutkimus- ja kehittämisohjelman tutkijat osallistuivat aktiivisesti Kansallisen suostrategian valmisteluun ja strategiassa on suuri osa ohjelman keskeisistä tuloksista. SUM-tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeinen tavoite oli tuottaa metsätalouden toimijoiden käyttöön tieto, jonka perusteella suometsien kasvatuksen, puun korjuun, metsänuudistamisen ja ympäristövaikutusten hallinnan ohjeistot ja käytännöt voidaan uudistaa vastaamaan metsätalouden tarpeita turv la. Ohjelman loppuseminaarissa Vantaalla esiteltiin hankkeiden keskeiset tulokset käytännön asiakasryhmille ja palautteessa todettiin, että tutkimus- ja kehittämisohjelma on saavuttanut tavoitteet 10

11 erinomaisesti. Ohjelman loppuevaluointi järjestettiin Vantaalla Todettiin, että hankkeiden tieteellinen taso oli vähintään hyvä ja ohjelman arvioitiin tuottaneen merkittävästi lisäarvoa verrattuna hankkeiden yksittäisiin tuloksiin. Erityisesti kiitettiin SUM-tutkimus- ja kehittämisohjelman tutkimustulosten aktiivista ja monipuolista viestintää asiakasryhmille. Tutkimus- ja kehittämisohjelma onnistui erinomaisesti sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tulostavoite: Toteutetaan kahden tutkimus- ja kehittämisohjelman väliarviointi; Hyvinvointia metsistä (HYV ) ja Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut -tutkimusohjelma (PUU ). HYV-tutkimus- ja kehittämisohjelma väliarvioitiin vuoden 2011 aikana. HYV-tutkimus- ja kehittämisohjelman väliarviointi toteutettiin touko-kesäkuussa 2011, ja se perustui hankkeiden suoritteisiin, itsearviointeihin, muuhun ohjelmamateriaaliin sekä hankkeiden kuulemiseen arviointitilaisuudessa. Arviointi toteutettiin pääosin ohjelmatasolla. Hanketason arviointi oli kevyt. Arvioinnin tuloksena oli, että ohjelman hankekokonaisuus on laaja ja kunnianhimoinen. Ohjelma on tärkeä pyrittäessä ymmärtämään metsien erilaisia merkityksiä hyvinvoinnille. Julkaisujen ja muiden tuotosten määrä on arvioinnin mukaan ollut kiitettävä ja ohjelman tuloksia on tuotu erilaisin menetelmin ansiokkaasti käyttäjien tietoon. Ohjelma on arvioinnin mukaan täyttänyt erinomaisesti yhteiskunnan tietotarpeita ja se on Metlan strategian mukainen. Arviointiraportissa todetaan, että uutuusarvon takia ohjelma on Metlan ykkösohjelma julkisuuden kannalta ja se nostaa Metlan profiilia. Ohjelman koordinaatiolle ja yksittäisille hankkeille arvioinnissa annettiin suosituksia, joista tärkeimpiä tulevaisuuden kannalta ovat: Koordinaatiohankkeen pitäisi pystyä ohjelman jäljelläolevana aikana tuottamaan synteesi hyvin erilaisten hankkeiden tuloksista esimerkiksi teemakokonaisuuksittain (virkistys, osallistaminen jne.). Eri käyttömuotojen yhteensovittamisesta toivottiin tarkempaa alueellista tietoa. Metsien virkistys- ja matkailukäytön tutkimusta tulisi laajentaa myös talousmetsien merkityksen selvittämiseen ja luontoyrittäjyyden potentiaalista sekä kysyntä- ja kehitystrendejä tulisi analysoida ennakoivasti. Metsien terveysvaikutusten kansantaloudellisen merkityksen selvittämistä toivottiin. Arviointiryhmä totesi, että jatko-ohjelma tarvitaan vähintään nykyisessä laajuudessa. Koordinaatiohankkeessa voidaan rakentaa kokonaisuus jatkokehitystarpeista ja niiden painotuksista. Tiedon käyttäjät tulisi osallistaa aiheiden valintaan alusta asti. Ryhmä totesi myös, että hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kpl Kotimaiset esitelmät Kansainväliset esitelmät Muut julkaisut Lehtiartikkelit Referoimattomat julkaisut Kansalliset referoidut julkaisut Kansainvälist referoidut julkaisut Metlan tiedon ja teknologina siirron suoritteiden kehitys 2000-luvulla. Uutiskirjeet eivät ole luvussa mukana 11

12 tutkimuksesta voi muodostaa oman kokonaisuuden yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. LVVI-tutkimuksen jatkumiseen ja sen kolmannen vaiheen toteuttamiseen v olisi hyvä sitoutua pitkäjänteisesti. PUU-tutkimus- ja kehittämisohjelman väliarvioinnin valmistelu käynnistyi marraskuussa 2011 ja väliarviointi toteutettiin tammikuussa Aikataulusta päätti ohjelman johtoryhmä. Siirtämällä arviointi syksystä 2011 talveen 2011/2012 vuodenvaihteessa päättyneet hankkeet saatiin mukaan tuloksineen. Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 3 HYV-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi sujui hyvin. Arviointiryhmän esittämät parannusehdotukset pyritään ottamaan huomioon. Erityistä huomiota kiinnitetään synteesin tekoon sekä siihen, että mahdollista uutta ohjelmaa suunniteltaessa pyritään osallistamaan eri tahoja laajasti. PUU-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi siirtyi vuodelle tutkimusmetsäsuunnitelmissa, jotka valmistuvat vuonna Tutkimusmetsissä olevien kokeiden laatu kuvataan kenttäkokeiden arvioinnissa. Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 3 Kenttäkokeiden arvioinnin suunnittelu alkoi, mutta sitä ei saatu kokonaan päätökseen. Syynä on arvioinnissa työkaluna käytettävä koetietojärjestelmä, jonka uusiminen siirtyi osittain vuodelle Tutkimusmetsien määrän ja laadun arvointia varten tehtiin vaadittavat tarkastelut. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-aluiottain Henkisten voimavarojen hallinnan tunnusluvut on esitetty kohdassa 2.5 sivuilla Tulostavoite: Suunnitellaan kenttäkokeiden ja tutkimusmetsien määrän ja laadun arviointi tutkimusmetsien tarkoituksenmukaiseksi mitoittamiseksi. Kenttäkokeiden määrän ja laadun arviointia suunniteltiin alustavasti. Metlan TTS:ssä vuosille on sovittu tehtäväksi kenttäkokeiden arviointi. Arvioinnin syy on resurssien väheneminen ja tarve selvittää, mitkä kokeet ovat arvokkaita ja mistä voidaan jatkossa luopua. Arviointi käynnistetään, kun hankkeessa Tutkimusaineistojen elinkaaren turvaaminen II (TAISTO II) otetaan tuotantokäyttöön uusi koetietojärjestelmä vuoden 2012 aikana. Tutkimusmetsien laadun ja määrän arviointia varten laskettiin tutkimusmetsien kasvupaikkojen, puuston ja luontokohteiden nykytilaa kuvaavat taulukot sekä tehtiin suunnittelulaskelmat ja kartat tutkimusmetsäsuunnitelmien laatimista varten. Tutkimusmetsien määrä ja laatu kuvataan 12

13 TUOTOKSET KESKEISISTÄ SUORITTEISTA JA SUORITERYHMISTÄ Tutkimus- ja kehittämispalvelut Tavoite sekä tiedon ja teknologian siirto 2011 Toteutunut 2011 Julkaisut Toteuma 2010 Toteuma 2009 Kansainväliset referoidut julkaisut Kansalliset referoidut julkaisut Referoimattomat julkaisut Lehtiartikkelit Muut julkaisut Tuotteet ja palvelut Erillisselvitykset asiakkaille, kpl Kehitetyt toimintamallit -ja menetelmät, kpl Ohjelmistot ja verkkopalvelut, kpl Asiantuntijatehtävät Lausunnot ja asiantuntijakuulemiset, kpl *) Korkeakoulujen opinnäytetöiden ohjaus, kpl 46 Perustutkinto Jatkotutkinto Muu tiedonvälitys Esitelmät, kpl Kansainväliset Kotimaiset Järjestetyt sidosryhmätilaisuudet(seminaarit ja retkeilyt) 89 Tiedeyhteisöä palvelevat Käytäntöä palvelevat Viranomaispalvelut VMI, Mitattujen maastokokeiden määrä VMI, Tietotuotteiden lukumäärä Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat Perustettujen siemenviljelysten tehopinta-ala yhteensä, ha 67,5 16 Siemenviljelysuunnitelmien lukumäärä Metsätilastollinen tietopalvelu Vuosittain julkaistujen taulukoiden määrä tilastojulkaisuissa Metsäekosysteemien pitkäaikainen seuranta YK:lle toimitetut ympäristön tilan seurannan tietuerivit (aikaisemmin EU-datapankkiin) Maksullinen palvelutoiminta Vuodessa laskutetut työtunnit, h Laskutettujen tilauksien lukumäärä, kpl Suoritteiden laatu, organisaation palvelukyky Tilastojen julkaisunopeus Vuositilastot, vko 25 27, Kuukausitilastot 5,4 5,6 5,6 5,6 Maastotietojen keruu tulostaulukoksi, vko Tuotokset on analysoitu sivulla *) Lausuntoihin ja asiantuntijakuulemisiin on lisätty henkilö-, tutkimussuunnitelma- ja hanke-evaluoinnit (30). 13

14 2.2.4 Yhteenvetotietoja toiminnan tuloksellisuudesta Toiminnallinen tehokkuus Tavoite Toteuma Toteuma Toteuma Kustannukset Ydinprosessit Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Strategiset vaikuttavuusalueet 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta Metsät ja yhteiskunta Kestävät metsänkasvatusketjut Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot Ei kuulu Metlan nykyisiin painoaloihin Maksullinen palvelutoiminta Viranomaispalvelut Vuosien 2011 ja 2010 toteumat on laskettu kustannuksina. Vuosi 2009 ei ole vertailukelpoinen vuosien 2011 ja 2010 kanssa. Vuoden 2009 tukiprosessien kulut on vyörytetty ydinprosesseille kirjatun työajan suhteessa. Vuodesta 2010 alkaen aineistopalvelut ja laboratoriotoiminta on kuulunut tutkimusprosessiin. Kannattavuus Tavoite Toteuma Toteuma Toteuma Maksullinen toiminta Maksullinen palvelutoiminta Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tutotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus-% Yhteisrahoitteinen toiminta Tuotot yhteensä muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus Kokonaiskustannukset Omarahoitusosuus, Omarahoitusosuus, %

15 13 % 2 % 2 % 12 % 1 % 3 % 1 % 13 % 10 % 9 % 14 % 44 % 8 % 52 % 8 % 55 % 2 % 2 % 12 % 11 % 10 % 5 % 1 % 10 % YDINPROSESSIT Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Viranomaispalvelut Maksullinen palvelutoiminta TUKIPROSESSIT Strateginen suunnittelu ja johtaminen Sisäiset palvelut Yhteiset kiinteistömenot Rakentaminen Tutkimuksen tukipalvelut Kuvassa sisäisistä palveluista on erikseen jaoteltu yhteiset kiinteistömenot (YHT) ja rakentaminen (RAK) Viranomaispalvelut Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta Metsät ja yhteiskunta Kestävät metsänkasvatusketjut Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot Metlan rahoituksen jakautuminen ydinprosessien strategisille vaikuttavuusalueille ja prosesseihin vuosina 2011, 2010 ja Luvut eivät sisällä maksullista palvelutoimintaa. 15

16 Henkilöstön määrä henkilötyövuotta Koko Metlan Koko Metlan Koko Metlan htv mom htv mom htv mom Koko Metlan htv/ Metlan toimintamenomomentilla palkatut (kiintiö) (646) (709) (714) Ydinprosessit Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Maksullinen palvelutoiminta Viranomaispalvelut Tukiprosessit Strateginen johtaminen Tutkimuksen tukipalvelut Sisäiset palvelut Henkilötyövuosi 750 KOKO METLA KEHYS MA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VAK 11 Metlan toimintamenomomentilta palkatun henkilöstön henkilötyövuodet sekä kokonaishenkilötyövuosimäärä kuukausittain vuonna

17 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Ydinprosessit % % % Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Maksullinen palvelutoiminta Viranomaispalvelut Tukiprosessit Strateginen suunnittelu ja johtaminen Tutkimuksen tukipalvelut Sisäiset palvelut Yhteensä TALOUDELLISUUDEN TUNNUSLUKUJA, Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset / htv Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset / tutkija htv Tutkimustoiminnan kokonaiskuskustannukset/ julkaisu Yhteisrahoitteisen ja ART-toiminnan tuotot / tutkija htv TUOTTAVUUS Tilastokeskuksen tuottavuusmittari Vertailuvuosi edellinen vuosi=100 Tavoite Toteuma Toteuma Toteuma Tuotos 100,00 107,71 94,30 Työpanos 100,00 96,67 97,87 101,66 Kokonaispanos 100,00 100,56 99,62 Työn tuottavuus 100,00 110,06 92,76 Kokonaistuottavuus 100,00 107,12 94,65 Tilastokeskus laskee tuottavuusluvut vuosittain Metlan ilmoittamien tietojen pohjalta. Ilmoitettavia tietoja ovat laskettavalta (v1) ja edelliseltä vuodelta(v0) htv, toiminnan kulut 4. alkuisilta LKP-tileiltä sekä suoritteiden lukumäärä suoriteryhmittäin ja suoriteryhmän %-osuus toiminnan kuluista (lasketaan skaal.osuus). Tilastokeskus käyttää tilastojen laskennassa deflatointia, jolla inflaation vaikutus poistetaan kustannuksista. Henkilöstökuluilla, poistoilla ja muilla kuluilla on eri deflaatiokerroin. Indeksin laskennassa käytetään Divisia-Törnqvistin volyymi-indeksiä. Tuotos n 1 1,0 Q i 100 exp( ( W i ln ) 0 ) Q missä W i 1 i 10 n WW 1,0 ii ja W i 1 2 1,0 i i 1 i = suorite Q = suoritteen i määrä W = suoritteen i arvo-osuus (skaal.osuus) 0 = perusajankohta (v0) 1 = tarkasteluajankohta (v1) Työpanos 100*( HTVv1/HTVv0) Kokonaispanos 100*(deflatoidut kokonaiskulut v1/kokonaiskulut v0) Työn tuottavuus 100*(tuotos/työpanos) Kokonaistuottavuus 100*(tuotos/kokonaispanos) 17

18 2.3 Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpanoa jatketaan. Tavoitteena on toimintamenojen 0,873 miljoonan euron vähennys vuodesta 2010 vuoteen 2011 ja 189 htv:n suuruinen henkilöstövähennys vuoden 2005 tasosta vuoteen 2015 mennessä Toiminnan sopeuttaminen Tulostavoite: Toteutetaan Metlan suunnittelemat tuottavuusohjelman ( ) mukaiset sopeuttamistoimet. Tavoitteena on valtion tuottavuusohjelman mukaisen 154 htv:n vähennys toimintamenomomentilta palkatussa henkilöstössä vuoden 2011 loppuun mennessä. Vuoteen 2015 lisävähennystavoite on 35 htv:tta, jolloin kokonaisvähennystavoitteeksi tulisi 189 htv:tta. Henkilötyövuosikiintiö (htv) vuodelle 2011 oli 646 htv:tta. Toimintamenomomentilta palkattiin 711 htv:tta. Kumulatiivinen htv-muutos vuodesta 2006 lukien on -70. Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 1 Vuonna 2011 Metlassa työskenteli 64 vuotta täyttäneitä 21 htv:tta ja harjoittelijoita 7,2 htv:tta. Henkilötyövuosia tehtiin 37 yli htv-kiintiön Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Tulostavoite: Osallistutaan LYNET:in toimintaan kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi mm. yhtenäistämällä ympäristötiedon hankintaa ja seurantoja, toteuttamalla yhteistä tilastoohjelmaa , missä ovat mukana myös Tilastokeskus ja Tike sekä rationalisoimalla laboratoriotoimintoja. Metlan kirjaston kokoelmapalvelut ulkoistetaan soveltuvin osin. Ympäristötiedon hankinta ja seuranta Metsäympäristön tilan seurannan uusi strategia vuosille otettiin käyttöön Metlassa. Metla on myös osallistunut ympäristöministeriön johdolla valmistellun ympäristön tilan seurannan strategian 2020 valmisteluun. Metsäympäristön tilan seurannassa LYNET-organisaatioilla ei ole päällekkäisyyksiä. Yhteistyötä LYNET-laitosten kanssa on tehty Ympäristön yhdennetyssä seurannassa (ICP Integrated monitoring) ja FinLTSER-verkostossa. Metsätalouden vesistökuormituksen seurannan kehittämiseksi ja koordinoimiseksi on valmistumassa Metlan, Tapion, SYKE:n ja Metsähallituksen yhteinen esitys. HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos Tav Tav Tav Tav Tav Tav Tav (tot) (tot) (tot) (tot) (tot) (tot) (tot) Laskennassa käytettävä htv * 709* 646* Kumulatiivinen htv-muutos (-10) (-58) (-40) (-50) (-70) Htv-muutos/v * Sisältää 10 htv:tä METSO-ohjelman toteutukseen ja -1 htv:n muun vähennyksen 18

19 Tulostavoite saavutettiin hyvin. Metsäympäristön tilan seurannan koordinaation eteenpäin viemistä jatketaan Metlassa vuonna Yhteisen tilasto-ohjelman toteuttaminen, missä ovat mukana myös Tilastokeskus ja Tike Vuoden 2010 lopussa valmistuneen LYNETin tilastoohjelman tavoitteena on parantaa ympäristö- ja luonnonvaratietojen käyttöarvoa päätöksenteon tukena ja lisätä tämän tilastoalueen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuonna 2011 LYNET-organisaatioista tilasto-ohjelman toteuttamiseen osallistuivat Metlan lisäksi RKTL, SYKE ja MTT. Ulkopuolisia yhteistyötahoja olivat Tilastokeskus, Tike ja Tullihallitus. Vuonna 2011 tilastoryhmä suunnitteli ja toteutti tilasto-ohjelman ensimmäisen vaiheen kehittämishankkeita. LYNET-portaaliin lisättiin linkitys kunkin tilasto-organisaation kotisivulle. Työryhmä selvitti myös tarvetta tehostaa kansallista yhteistyötä kansainvälisten tilastoasioiden valmistelussa. Johtopäätöksenä todettiin, ettei lisätoimia tarvita, koska kansainvälisiä asioita valmistellaan yhteisesti muillakin foorumeilla, kuten MMM:n hallinnonalan tilastoyhteistyöryhmässä ja Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnassa. Tilastoryhmä käynnisti ympäristö- ja luonnonvaratilastojen vertaisarviointien suunnittelun. Vertaisarvioinnit (tai tilastojen läpivalaisut) ovat osa tilastotoimen laadun arviointia ja kehittämistä. Tavoitteena on tilastotoimen yhteisten käytännesääntöjen omaksuminen LYNET-organisaatioissa, laatuajattelun ja työssäoppimisen edistäminen, vertaistuen lisääminen ja verkostojen luominen. Tilastoryhmässä sovittiin, että LYNET-organisaatioiden vertaisarvioinnit toteutetaan soveltaen Tilastokeskuksessa jo käytössä olevia menettelytapoja. Neljä metsätilaston edustajaa osallistui Tilastokeskuksen läpivalaisutoiminnan koulutuspäivään. Tullihallituksen kanssa sovittiin, että Metlan metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastot ovat läpivalaisun kohteena vuoden 2012 alkupuoliskolla. Tilastoryhmä seurasi myös LYNETin aineistopolitiikan valmistelua. Periaatteessa avoimen datapolitiikan linjaukset ovat oikeita ja kannatettavia, koska ne lisäävät tilastojen vaikuttavuutta ja tuovat niille uusia käyttäjäryhmiä. Ennen uudistuksen toteutusta siitä seuraavat rahoitusongelmat on kuitenkin ratkaistava. Metsätilastoinnin näkökulmasta avoin aineistopolitiikka pitää toteuttaa vaiheittain ja siten, että maksullisen palvelutoiminnan tulojen vähenemisestä seuraava tilastoinnin rahoitusvaje kompensoidaan. Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 3,5 LYNETin tilastoryhmä toimi aktiivisesti ja saavutti vuodelle 2011 asetetut tavoitteensa. Tiiviin yhteistyön ansiosta tietämys muiden organisaatioiden luonnonvaratilastoista lisääntyi. Erityinen vahvuus on tilastoryhmän laaja-alaisuus: myös Tilastokeskus ja Tike, jotka molemmat tuottavat ympäristö- ja luonnonvaratilastoja, kytkettiin mukaan ryhmän toimintaan. Vuoden 2012 alussa käynnistettävillä vertaisarvioinneilla on merkitystä metsätilastoinnin laadussa, joka on keskeinen toiminnan mittari. Toisilta organisaatioilta voi oppia uusia, hyviä käytäntöjä esim. tiedonkeruun ja julkaisupolitiikan alueilla. Vertaisarvioinnit tarjoavat systemaattisen lähestymistavan toimintatapojen analysointiin. Yhteisen tilastouutisportaalin julkaisemisessa ei päästy tavoitteisiin, mikä johtui LYNET-portaalin teknisistä puutteista. Yhteenliittymän avoimen datapolitiikan toteuttamisella voi olla myös kielteisiä seurauksia, jos myyntitulojen vähenemisestä metsätilastoinnille aiheutuvia rahoitusongelmia ei oteta riittävästi huomioon. Tilastotoimen LYNET-yhteistyöllä ei ole toistaiseksi saavutettu kustannussäästöjä. Niitä ei ole nähty realistisiksi tavoitteiksi tilasto-ohjelman alkuvaiheissa. Tehokkuushyötyjä on saavutettu koordinoimalla aiempaa paremmin kansallista yhteistyötä kansainvälisiin tilastohaasteisiin reagoitaessa. Myöhemmin yhteisen datapolitiikan käyttöönotto tuo synergiahyötyjä. Tilastoryhmän näkemyksen mukaan LYNETin johdon tulisi suunnitella toimia henkilöstön liikkuvuuden lisäämiseksi organisaatioiden välillä ja sisäisesti. Laboratoriotoimintojen rationalisointi Metlan laboratoriotoimintoja rationalisoitiin perustamalla Rovaniemelle laboratorio, johon yhdistettiin Rovaniemen MTT:n ja Lapin Ely-keskuksen sekä Metlan Rovaniemen laboratorion toiminnot. Laboratorio toimii Metlan organisaatiossa. Metlan Muhoksen laboratorion toiminnot siirrettiin Oulun 19

20 yhteislaboratorioon Ymäristötietotaloon yliopiston kampukselle. Molempien tarkoituksena on ollut yhdistää paikallisesti toimintoja entistä suurempiin laboratorioyksikköihin tehokkuuden lisäämiseksi. Yhdistymisessä säästetään tila-, henkilö- ja laitekustannuksissa. Tuloksellisuus lisääntyy myös laitosten välisen yhteistyön lisääntyessä. Järjestelyt lisäävät Metlan sisäisen laboratoriotyön organisointimahdollisuuksia. Rovaniemen laboratorio tuottaa myös ulkopuolista rahoitusta käynnistyneistä EAKR-hankkeista, joissa laboratorio vastaa analytiikasta. Rovaniemen ja Oulun laboratorioiden yhdistämisellä on saavutettu asetetut tavoitteet hyvin. Laboratorion organisointi vaatii työn jatkamista muissa laboratorioryhmissä. Metlan kirjaston kokoelmapalvelut ulkoistetaan soveltuvin osin Kirjaston kokoelmapalvelujen ulkoistaminen käynnistyi Metla-kokoelmien digitoinnin kilpailutuksella, jonka tarkoituksena on muuntaa ja siirtää tärkein osa aineistoista e-aineistoiksi avoimeen julkaisuarkistoon. Kilpailutus ei tuottanut yhtään määritykset täysin täyttävää tarjousta, joten se uusitaan 2012 hieman muutetuin spesifikaatioin. Laadittiin yksityiskohtainen projektisuunnitelma kirjaston muiden kokoelmien poistamisesta / ulkoistamisesta ja kirjastorakennuksesta luopumisesta mennessä. Tietopalvelun painottuessa vastaisuudessa sähköisiin palveluihin e-aineistojen hallinnan välineitä kehitettiin monin tavoin. Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 3 Metla-kokoelmien digitointisuunnitelma ja kilpailutuksen valmistelu on iso työ, ja se tehtiin hyvin. Jo tehty työ on käytettävissä uuden vuonna 2012 toteuttavan kilpailutuksen pohjana. Kilpailutuksen speksejä on muutettu niin, että saadaan tarjouksia. Avoimen julkaisuarkiston toteutus siirtyi vuoteen 2012, mutta itse tavoite ei ole vaarantunut Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen Tulostavoite: Otetaan käyttöön palvelukeskuksen palveluja. Henkilöstöhallinnossa palkkahallinnon siirtymäaika palvelukeskukseen on Taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkuusprojekti toteutui suunnitellusti ja palvelutuotanto käynnistyi lokakuussa Henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkuusprojekti toteutui ja palkkahallinto siirtyi palvelukeskukseen Talous- ja henkilöstöhallinnon asiakkuusprojektit toteutettiin tavoitteiden mukaisesti ja taloushallinnossa jopa ennakoitua laajempina kokonaisuuksina. Tulostavoite: Valmistellaan Metlan hallinnassa olevien kiinteistöjen siirto Senaatti-kiinteistöille työryhmälinjausten mukaisesti. Tavoitteena on, että Metlan hallinnassa olevat valtion kiinteistöt siirtyisivät pääosin Senaatti-kiinteistöille vuoden 2012 alusta. Metla kilpailuttaa toimitilapalvelut vuoden 2011 aikana. Pääosa Metlan hallinnassa olleista kiinteistöistä siirtyi lukien Senaatti-kiinteistöille valtioneuvoston tekemällä päätöksellä. Omaisuuden käypä arvo oli yhteensä 11,5 milj. euroa. Metla kilpailutti toimitilapalvelut vuoden 2011 aikana. Metlasta siirtyi toimitilapalveluiden (aulaja virastomestari-, kiinteistönhoito-, ravintola- ja siivouspalvelut) henkilöistä (yhteensä 25) 9 htv palveluntuottajaksi valitulle ISS Palvelut Oy:lle. Osa henkilöistä jäi eläkkeelle, lähti koulukseen tai sai työpaikan Metlan ulkopuolelta. Neljän henkilön kanssa käytiin prosessin päätteeksi henkilökohtaiset yt-neuvottelut. Heille etsittiin tehtäviä myös muualta valtionhallinnosta. Kolme henkilöä irtisanottiin tammikuussa

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2010 Sisällys 1 Johdon katsaus........................................................... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus....................................................

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2009 Sisällys 1 JOHDON KATSAUS........................................................ 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS............................................... 5 2.1

Lisätiedot

METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07

METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07 METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (Metla) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet 1.1 Perustehtävät Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Metsäpolitiikka arvioitavana

Metsäpolitiikka arvioitavana Metsäpolitiikka arvioitavana Päättäjien 33. Metsäakatemia Seminaarijakso, Majvik, 12.9.2012 Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1.Metsäpolitiikan toimintaympäristö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2007

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2007 MMM/Metla tulossopimus 2007 1(4) Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2007 1. Vuosien 2007-2012 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2007

TILINPÄÄTÖS 2007. Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2007 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2007 Helsinki 2008 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 5 2.1. Vaikuttavuus 5 2.2 Tuloksellisuuden kehittäminen 9 2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus 9 2.2.2

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 27.2.2003 725/06/2003 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

/023/2009 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSKERTOMUKSEEN VUODELTA 2008

/023/2009 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSKERTOMUKSEEN VUODELTA 2008 KANNANOTTO 60766 1 (6) 3.6.2009 1081/023/2009 Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSKERTOMUKSEEN VUODELTA

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

2002 tuloarvio ( ) tuloarvio ( ) 2000 tilinpäätös ( )

2002 tuloarvio ( ) tuloarvio ( ) 2000 tilinpäätös ( ) METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2002 1 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 3 010 564 euroa (17 900 000

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2008

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2008 1 (5) Dnro 416/6/28 Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 28 1. Vuosien 28-212 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma MSO hallitusohjelmassa Toteuttaa

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa

Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa Tuotteistamisen tuskaa tuskaa Tuotteistamisen Metsäosaamisen vienti vienti Metsäosaamisen Metlan nnäkökulmasta Metlan äkökulmasta tutkimusjohtaja Leena Leena Paavilainen Paavilainen tutkimusjohtaja Suomen

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013 KMO 2015 Väliarviointi Metsäneuvosto 12.3.2013 Väliarvioinnin tavoitteet Tavoitteet: Tarkastella tarvetta muuttaa KMO 2015:n painotuksia toimintaympäristön muutosten vuoksi, ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta

Lisätiedot

Valtakunnan metsien inventointi VMI pitkäjänteinen tiedonkeruu muuntuu tietotarpeiden mukaan. Taneli Kolström 5.6.2014

Valtakunnan metsien inventointi VMI pitkäjänteinen tiedonkeruu muuntuu tietotarpeiden mukaan. Taneli Kolström 5.6.2014 Valtakunnan metsien inventointi VMI pitkäjänteinen tiedonkeruu muuntuu tietotarpeiden mukaan Taneli Kolström 5.6.2014 Mitä tuleman pitää Mikä on VMI? Miten tähän on päädytty? VMI kehityskaari ja muuntuminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2016 1 Kansallinen metsästrategia 2025 Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä Tapio Pouta 11.11.2009 Sisältö Metsähallituksen ja sen yksiköiden roolit Tulevaisuuden visio Metsähallituksen T&K toiminta Tutkimustiedon käytäntöön

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro 24.1.2001 337/06/2001 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 Maa- ja metsätalousministeriö ja

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUMUISTIO /TO

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUMUISTIO /TO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUMUISTIO 21.3.2006/TO Metsäntutkimuslaitoksen tehtävät Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Strategiatyön taustaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: turvetuotantovarausten

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimintayksikkö

Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimintayksikkö Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimintayksikkö tuottaa tietoa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä metsien käytöstä vastaa suurelta osin metsävarojen seurannasta ja metsätilastoista

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017

Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017 Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017 Maakuntien kuuleminen 31.1.2014 Projektinjohtaja Hannu Raitio 24.1.2014 1 Esityksen rakenne 1. Valtion leikkaus 2. Luonnonvarakeskuksen sopeutumisstrategia

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari 7.9.2010 Hämeenlinna Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäala muutoksen keskellä + Metsätalous ja metsä- ja puutuoteteollisuus

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN VUODEN 2012 TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1.2012 30.6.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN VUODEN 2012 TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1.2012 30.6. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN VUODEN 2012 TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1.2012 30.6.2012 Vantaa 12.9.2012 Sisällysluettelo I Vuosien 2012-2016 strategiset tavoitteet...

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010

Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010 Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010 Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektoritutkimuslaitos, jonka tehtävänä on voimassa olevan lain ja

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

Sektoritutkimus muutoksessa. Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla

Sektoritutkimus muutoksessa. Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla Sektoritutkimus muutoksessa Elämää muutoksen keskellä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuspäivät Kuopio 22. 23.11.2006 Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA?

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Suomenlinna 3.12.2008 Aarne Reunala PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Metsäsektorin politiikkaohjelma? Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN

SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -seminaari 26.4.2017 Inka Musta METSIEN KÄYTÖN EKOLOGINEN KESTÄVYYS METSÄTEOLLISUUDESSA

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK AMO ihanneprosessi Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK Palaute ja informaatio Sidosryhmien ja kansalaisten osallistaminen KMO, maakuntakaava Mela-laskelmat,

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä?

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Puuta liikkeelle seminaari Jyväskylä Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 1 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston toiminta-ajatus Osaston toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Lippulaiva: Hyvä hakemus Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Maiju Gyran 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Lippulaivaohjelma Lippulaivat ovat osaamiskeskittymiä, joissa toteutuu - Korkeatasoinen

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Saija Miina & Anssi Niskanen 19.8.2009, maa- ja metsätalousministeriö Mikä oli Metsäalan tulevaisuusfoorumi 2003 2008? Tavoite ja tehtävä Omat tulevaisuusselvitykset

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot